Digitalizace televizního vysílání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace televizního vysílání"

Transkript

1 Digitalizace ho vysílání Zpráva z výzkumu Sak, Saková, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červen 008

2 Obsah S S S S S T T T S S T. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním m vysílání. Technické parametry příjmu ho vysílání. Zkušenosti s příjmem digitálního ho vysílání. Plány spojené s chystaným příjmem digitálního ho vysílání. Problémy přechodu na digitální vysílání 7. Obsah digitálního ho vysílání 8. Mobilní digitální vysílání. Proměny ho chování populace 0. Konvergence mediálních, informačních a komunikačních technologií. Vybavenost domácnosti

3 . Základní informace o výzkumu Typ výzkumu: kvantitativní Termín sběru dat:.. května 008 Metoda sběru dat: CAPI osobní dotazování s pomocí notebooků Cílová skupina: populace starší ti Vzorek: Celkem 8 kompních rozhovorů Metoda výběru vzorku: kvótní výběr dle parametrů kvótních znaků: region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce

4 8 % respondentů již slyšelo o digitálním m vysílání % respondentů má o digitalizaci všechny informace, které potřebují 0 % ví, co má dělat v případě, že by on nebo jeho rodina chtěl(a) přijímat digitální signál % respondentů informace o digitálním m vysílání nezajímají 7 % vůbec nechce přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání

5 . Informovanost o digitálním m vysílání xxxxxxxxxxxxx

6 Informovanost o m digitálním vysílání v jednotlivých krajích Celek ČR 8 % Karlovarský 80 % Ústecký % Praha 88 % Liberecký % Královéhradecký 8 % Plzeňský % Středočeský 8 % Jihočeský % Vysočina 87 % Pardubický 77 % Jihomoravský % Moravskoslezský 7 % Olomoucký 7 % Zlínský 87 % V Karlovarském kraji mám jen 0 respondentů Všichni respondenti N = 8

7 Informovanost o m digitálním vysílání Co Co se se Vám Vám vybaví vybaví pod pod slovním slovním spojením spojením přechod přechod na na digitální digitální vysílání? vysílání? 7 7 % větší větší kvalita kvalita příjmu, příjmu, vysílaní vysílaní % výběr výběr z z více více ch ch programů programů % nutnost nutnost zakoupit zakoupit SET-TOP-BOX SET-TOP-BOX nebo nebo TV TV % změna změna vysílání vysílání (nový (nový typ typ vysílání) vysílání) % odpojení odpojení od od analogového analogového vysílaní vysílaní (antény) (antény) % digitální digitální televize, televize, přechod přechod na na digitální digitální vysílání vysílání % bude bude to to finančně finančně náročnější náročnější % modernizace, modernizace, nová nová technologie technologie % přenos přenos přes přes satelit, satelit, z z družic družic % komplikace komplikace s s převodem převodem % doplňkové doplňkové služby služby % dražší dražší TV TV poplatky poplatky % kabelové kabelové vysílání vysílání % lepší lepší pokrytí pokrytí signálu signálu % nic nic mi mi to to neříká neříká % internetové internetové vysílání, vysílání, internet internet % neví neví 7 Všichni respondenti N = 8

8 Zdroj informací o m digitálním vysílání Kde Kde či či od od koho koho jste jste slyšel(a) slyšel(a) o o digitálním digitálním m m vysílání? vysílání? 8 8 % respondentů respondentů již již slyšelo slyšelo o o digitálním digitálním m m vysílání vysílání v televizi od přátel, známých 7 od rodiny, příbuzných v novinách nebo v časopisech 0 v práci, od kolegů, spolupracovníků, obchodních partnerů na internetu v rozhlase v odborných časopisech, odborném tisku, na výstavě, verhu v obchodě od podomního prodejce - obcházel byty a nabízel od některého z našich politiků, v parlamentu, sněmovně, vládě % 8 Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání N=

9 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů Jste Jste s s těmito těmito informacemi informacemi spokojen(a)? spokojen(a)? na internetu na internetu v odborných časopisech, odborném tisku, na výstavě, verhu v odborných časopisech, odborném tisku, v práci, od kolegů, spolupracovníků, v práci, od kolegů, spolupracovníků, obchodních partnerů v obchodě v obchodě 7 rozhodně spokojen(a) spíše spokojen(a) ani spokojen(á) ani nespokojený(á) spíše nespokojen(á) rozhodně nespokojen(á) Respondenti, kteří mají informace z daného zdroje N = 0 N = N = N = od přátel, známých od přátel, známých N = 8 v rozhlase v rozhlase 7 N = od rodiny, příbuzných od rodiny, příbuzných 0 N = 7 v novinách nebo v časopisech v novinách nebo v časopisech 8 N = 7 v televizi v televizi od podomního prodejce - obcházel byty a od některého z našich politiků, v parlamentu, od podomního prodejce od některého z našich politiků, v parlamentu, sněmovně, vládě 0 N = N = 7 8 N = 8 0% 0% 0% 0% 80% 00% Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání N=

10 Informovanost o jednotlivých způsobech příjmu ho digitálního vysílání O O kterém kterém z z následujících následujících způsobů způsobů digitálního digitálního ho ho vysílání vysílání jste jste slyšel(a)? slyšel(a)? Digitální Digitální vysílání vysílání šířené šířené prostřednictvím prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T) satelitního digitálního vysílání (DVB-S) 8 kabelové digitální vysílání (DVB-C) rychlostního připojení k Internetu (telefonní linky) pozemních vysílačů do mobilního telefonu (DVB-H) nejsem si jistý(á) neslyšel(a) jsem o žádné formě % 0 Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání N=

11 Zájem o jednotlivé informace o digitálním m vysílání Jaké Jaké informace informace o o digitálním digitálním m m vysílání vysílání Vás Vás zajímají? zajímají? informace o datech vypnutí analog. tv. signálu ve Vašem bydlišti informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat obecné informace o možnostech digi. tv. vysílání informace o datu zapnutí digi. tv. signálu jednotlivých kanálů ve Vašem bydlišti technické informace, jak zabezpečit příjem digi. tv. signálu v domácnosti informace o nabídce set-top-boxů informace o fungování set-top-boxů 8 8 informace o televizoru umožňujícím příjem digi. tv. vysílání informace o nových službách digi. tv. informace o využití a úpravě antén 7 informace o digi. tv. vysílání mě nezajímají % Všichni respondenti N = 8

12 Informace o digitalizaci Vyjádřete Vyjádřete se se prosím prosím k k následujícím následujícím výrokům. výrokům. Do Do jaké jaké míry míry s s těmito těmito výroky výroky souhlasíte? souhlasíte? O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji. Informace o digitalizaci jsou snadno dostupné, je kde je hledat. rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím (nečtěte) Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně. 8 0 Informace o digitalizaci jsou rozporné, neshodují se. 0 Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodina, chtěl(a) přijímat digitální signál % 0% 0% 0% 80% 00% Všichni respondenti N = 8

13 Vlastnosti spojované s m digitálním vysílání Které Které z z následujících následujících vlastností vlastností si si spojujete spojujete s s digitálním digitálním m m vysíláním? vysíláním? vyšší kvalita obrazu 7 větší programová nabídka 8 vyšší kvalita zvuku obraz s vysokým rozlišením HDTV 0 lepší možnosti nahrávání pořadů zjednodušení ho příjmu služby interaktivní televize 8 mobilita příjmu % Všichni respondenti N = 8

14 . Technické parametry příjmu ho vysílání xxxxxx

15 Způsob příjmu ho signálu na všech televizích v domácnosti respondenta Přijímáte Přijímáte signál signál na na této/těchto této/těchto televizi/televizích televizi/televizích Jakým Jakým způsobem způsobem v v současné současné době době přijímáte přijímáte signál signál na na Vaší/Vašich Vaší/Vašich televizi/televizích? televizi/televizích? analogově 7 společná anténa 0 analogově i digitálně kabelová televize 0 satelit digitálně 0 pokojová anténa neví 0, rychlostní připojení k Internetu - IPTV % % Respondenti kteří vlastní televizor N = 8

16 Způsob příjmu ho signálu na všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích V Karlovarském kraji mám jen 0 respondentů Karlovarský 7 % A % A + D Plzeňský % A % D % A + D Ústecký % A 0 % D % A + D Jihočeský 70 % A % D 7 % A + D Liberecký 7 % A 7 % D % A + D Praha 7 % A 8 % D % A + D Středočeský 70 % A % D % A + D Královéhradecký 80 % A 0 % D 0 % A + D Pardubický % A Vysočina 87 % A % D 0 % A + D 7 % A + D Jihomoravský 7 % A % D % A + D Celek ČR A = analogově 7 % D = digitálně 0 % A + D = analogově i digitálně % Olomoucký % A % D 7 % A + D Moravskoslezský 8 % A 7 % D % A + D Zlínský 80 % A % D 7 % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = 8

17 Počet televizí v domácnosti a způsob příjmu signálu na těchto televizích Žádná Žádná televize televize 0, 0, % televize televize,, % Způsob Způsob příjmu příjmu signálu signálu.. televize televize % společná anténa % pokojová anténa 0 % kabelová televize % satelit % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 8 televize televize 7, 7, % Způsob Způsob příjmu příjmu signálu signálu.. televize televize % společná anténa 0 % pokojová anténa 0 % kabelová televize % satelit % rychlostní připojení k internetu - IPTV televize televize,, % Způsob Způsob příjmu příjmu signálu signálu.. televize televize Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N = 8 8 % společná anténa % pokojová anténa 8 % kabelová televize % satelit % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N = a více televizí a více televizí, %, 7

18 Charakteristika televizorů v domácnosti Stáří Stáří televize televize Typ Typ televize televize HD HD nebo nebo HDTV HDTV ready ready Obraz Obraz ve ve formátu formátu : :.. televizor televizor 8 8 % do do % až až % až až 0 0 % až až % a a více více 7 7 % klasická, klasická, skleněná skleněná CRT CRT obrazovka % ano ano 0 0 % ano ano obrazovka 7 % LCD 7 % ne ne % ne ne LCD % plazmová % neví neví % neví neví plazmová Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = 8.. televizor televizor % do do % až až % až až 0 0 % až až % a a více více % klasická, klasická, skleněná skleněná CRT CRT obrazovka % ano ano % ano ano obrazovka % LCD 8 % ne ne % ne ne LCD % plazmová % neví neví % neví neví plazmová Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N = 8.. televizor televizor % do do % až až 8 8 % až až % až až % a a více více 8 8 % klasická, klasická, skleněná skleněná CRT CRT obrazovka % ano ano % ano ano obrazovka 8 % LCD 8 % ne ne 7 7 % ne ne LCD % plazmová % neví neví % neví neví plazmová Respondenti kteří vlastnítři a více televizorů N = 8

19 Kvalita analogového ho signálu jednotlivých ch stanic V V jaké jaké kvalitě kvalitě je je v v místě místě Vašeho Vašeho bydliště bydliště dostupný dostupný analogový analogový signál signál jednotlivých jednotlivých ch ch stanic? stanic? výborná kvalita analog. tv. signálu Prima 0, analog. tv. signál má drobné nedostatky, ale tv. se dá sledovat analog. tv. signál má velké nedostatky, tv. se nedá sledovat Nova 7 0, analog. tv. signál v místě bydliště není žádný ČT 7 0, ČT , 0% 0% 0% 0% 80% 00% Všichni respondenti N = 8

20 Zájem o jednotlivé způsoby příjmu digitálního ho signálu Mohl(a) Mohl(a) byste byste nám nám prosím prosím říci, říci, zda zda byste byste měl(a) měl(a) zájem zájem o o následující následující způsoby způsoby příjmu příjmu digitálního digitálního ho ho signálu? signálu? pozemní vysílače pozemní vysílače (DVB-T) (DVB-T) rozhodně ano spíše ano kabelové kabelové digitální tv vysílání digitální (DVB-C) tv vysílání (DVB-C) 7 nejsem si jistý(á), jestli ano nebo ne spíše ne satelitní satelitní digitální tv vysílání digitálního (DVB-S) tv vysílání (DVB-S) rozhodně ne rychlostní rychlostní připojení k internetu připojení (IPTV) k internetu (IPTV) 8 už mám tento způsob nevím karta v karta v PC PC 7 0% 0% 0% 0% 80% 00% 0 Všichni respondenti N = 8

21 . Zkušenosti s příjmem digitálního ho vysílání (příjemci digi tv) xxxx

22 Řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Jak Jak jste jste řešil(a) řešil(a) přechod přechod Vaší Vaší domácnosti domácnosti na na digitální digitální vysílání? vysílání? vše mi zajistil některý z členů mé rodiny vše jsem si zajistil(a) sám/a nechal(a) jsem si vše zajistit odborníkem vše jsem si zajistil(a) společně s členy mé rodiny něco jsem si zajistila(a) sám/a, s něčím jsem si nechal(a) poradit nechal(a) jsem si vše zajistit mým známým/ou, který tomu rozumí 8 jiné řešení % Respondenti kteří přijímají digi. tv. N =

23 Finanční náklady na přechod domácnosti na digitální vysílání Dokázal(a) Dokázal(a) byste byste prosím prosím odhadnout, odhadnout, kolik kolik Vaše Vaše domácnost domácnost celkem celkem utratila utratila za za přechod přechod na na digitální digitální vysílání? vysílání? Například Například za za úpravu úpravu či či koupi koupi antény, antény, set-top-boxu set-top-boxu nebo nebo digitálního digitálního televizoru. televizoru. 000 a více Kč 000 a více Kč 000 až 0000 Kč 000 až 0000 Kč 00 až 0000 Kč 00 až 0000 Kč 00 až 000 Kč 00 až 000 Kč do 000 Kč do 000 Kč žádné žádné neodpověděl(a) Náklady domácnosti na přechod na digitální vysílání neodpověděl 7 0 Zatížení rodinného rozpočtu náklady na digitalizaci Co Co tato tato částka, částka, kterou kterou Vaše Vaše rodina rodina za za přechod přechod na na digitální digitální vysílání vysílání utratila, utratila, znamenala znamenala pro pro Váš Váš rodinný rodinný rozpočet? rozpočet? tato tato částka částka vůbec nezatížila vůbec náš rodinný rozpočet nezatížila náš rodinný tato částka tato částka trochu trochu zatížila zatížila náš rodinný rozpočet náš rodinný tato tato částka velmi zatížila velmi náš rodinný rozpočet zatížila náš rodinný % % Respondenti kteří přijímají digi. tv. N =

24 Spokojenost domácnosti s příjmem digitálního ho signálu Jak Jak jste jste ve ve Vaší Vaší domácnosti domácnosti celkově celkově spokojeni spokojeni s s příjmem příjmem digitálního digitálního ho ho signálu? signálu? 00% 0% rozhodně nespokojeni 80% 70% 0 8 spíše nespokojeni 0% 0% 0% 0% ani spokojeni, ani nespokojeni spíše spokojeni 0% 0% rozhodně spokojeni 0% celek muži ženy ZŠ bez maturita maturity pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání Respondenti kteří přijímají digi. tv. N =

25 . Plány spojené s chystaným příjmem digitálního ho vysílání (nepřijímají digi tv) xxxx

26 Plánované řešení přechodu domácnosti na digitální tv. vysílání Řekl(a) Řekl(a) jste, jste, že že v v současné současné době době nepřijímáte nepřijímáte digitální digitální signál. signál. Pokud Pokud byste byste chtěl(a) chtěl(a) přejít přejít na na digitální digitální vysílání, vysílání, jak jak byste byste situaci situaci řešil(a)? řešil(a)? nechal(a) bych si vše zajistit odborníkem 7 vše by mi zajistil některý z členů mé rodiny nechal(a) bych si vše zajistit mým známým/ou, který tomu rozumí vše bych si zajistil(a) sám/a něco bych si zajistila(a) sám/a, s něčím bych si nechal(a) poradit vše bych si zajistil(a) společně s členy mé rodiny 0 nevím % Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 00

27 Plánovaný okamžik přechodu na digitální vysílání Kdy Kdy si si chcete chcete zabezpečit zabezpečit příjem příjem digitálního digitálního ho ho vysílání/přejít vysílání/přejít na na digitální digitální vysílání? vysílání? jakmile bude v místě bydliště dostupné digi. tv. vysílání 8 někdy v období před vypnutím analog. tv signálu až těsně před vypnutím analog. tv. signálu 8 po vypnutí analog. tv. signálu, v okamžiku, kdy již nebude žádný analog. tv. signál 7 ještě nejsem rozhodnutý, kdy si zabezpečím příjem digi. tv. vysílání vůbec nechci přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání % 7 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 00

28 Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá digitální vysílání Proč Proč nepřijímáte nepřijímáte digitální digitální vysílání? vysílání? stále ještě v místě mého bydliště funguje analog. vysílání v místě mého bydliště ještě nefunguje digi. tv. vysílání 8 pořizovací náklady příjmu digi. tv. jsou příliš vysoké čekám, až se stávající analog. vysílání vypne čekám na výhodnou nabídku např. set-top-box v akci čekám, jakou budou mít známí zkušenost nemám o digi. tv. vysílání dostatek informací 8 7 digi. tv. vysílání nepřinese nic nového nevím, co bych pro to měl(a) udělat, abych mohl(a) sledovat digi. tv. jiné důvody nemám zájem sledovat televizi % 8 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 00

29 Investice domácnosti při přechodu na digitální vysílání Kolik Kolik je je Vaše Vaše domácnost domácnost ochotná ochotná při při přechodu přechodu na na digitální digitální vysílání vysílání utratit utratit peněz peněz za za jednotlivé jednotlivé přístroje přístroje a a doplňky, doplňky, které které jsou jsou nezbytné nezbytné pro pro příjem příjem digitálního digitálního ho ho vysílání? vysílání? Kolik Kolik jste jste ochotný(á) ochotný(á) zaplatit zaplatit za za?? Ochota investovat Set-top-box Ochota investovat Úprava nebo koupě antény 0 a více Kč 0 a více Kč 0 00 až 00 Kč 00 až 00 Kč 0 až 000 Kč 8 0 až 000 Kč 0 do 00 Kč 8 do 00 Kč není ochotná investovat není ochotná investovat neodpověděl(a) neodpověděl(a) % % Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 00

30 Investice domácnosti při přechodu na digitální vysílání Kolik Kolik je je Vaše Vaše domácnost domácnost ochotná ochotná při při přechodu přechodu na na digitální digitální vysílání vysílání utratit utratit peněz peněz za za jednotlivé jednotlivé přístroje přístroje a a doplňky, doplňky, které které jsou jsou nezbytné nezbytné pro pro příjem příjem digitálního digitálního ho ho vysílání? vysílání? Kolik Kolik jste jste ochotný(á) ochotný(á) zaplatit zaplatit za za?? Ochota investovat Digitální nahrávací zařízení Ochota investovat Digitální televizor 0 a více Kč 00 a více Kč 00 až 00 Kč 000 až 000 Kč 0 až 000 Kč 00 až 0000 Kč do 00 Kč 7 do 000 Kč není ochotná investovat 7 není ochotná investovat 0 neodpověděl(a) neodpověděl(a) % % 0 Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. N = 00

31 . Problémy přechodu na digitální vysílání xxxx

32 7. Obsah digitálního ho vysílání xxxx

33 8. Mobilní digitální vysílání xxxx

34 . Proměny ho chování populace xxxx

35 Frekvence sledování televize Jak Jak často často sledujete sledujete televizi? televizi? 00% 80% 0% 0% televizi nesleduji x měsíčně a méně často x až x týdně x až x týdně 0% 0% celek muž žena a více ZŠ bez maturita maturity VŠ téměř každý den jen výjimečně ne pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání Všichni respondenti N = 8

36 Frekvence sledování jednotlivých typů pořadů Jak Jak často často sledujete sledujete následující následující typy typy pořadů? pořadů? téměř každý den, jen výjimečně ne zpravodajství x až x týdně české seriály x až x týdně zahraniční filmy x měsíčně a méně často sport, sportovní pořady 0 nesleduji zahraniční seriály 7 české filmy 7 soutěže 8 zábavné pořady dokumentární pořady 8 8 populárně vědecké (např. přírodopisné) pořady 8 7 publicistické pořady hudební pořady pop a nové hudební směry 7 dětské pořady 7 vzdělávací pořady pořady zaměřené na životní styl (např. receptář) 0 diskusní pořady 7 reality show 7 hudební pořady klasická hudba 7 erotické pořady 8 výuku jazyků % 0% 0% 0% 80% 00% Respondenti kteří sledují televizi N = 80

37 Jak Jak oblíbené oblíbené máte máte následující následující typy typy pořadů? pořadů? Obliba jednotlivých typů pořadů rozhodně oblíbené české filmy spíše oblíbené zpravodajství ani oblíbené, ani neoblíbené zahraniční filmy spíše neoblíbené zábavné pořady rozhodně neoblíbené české seriály populárně vědecké (např. přírodopisné) pořady dokumentární pořady soutěže zahraniční seriály pořady zaměřené na životní styl (např. receptář) sport, sportovní pořady publicistické pořady hudební pořady pop a nové hudební směry vzdělávací pořady diskusní pořady dětské pořady reality show erotické pořady hudební pořady klasická hudba výuku jazyků % 0% 0% 0% 80% 00% 7 Respondenti kteří sledují televizi N = 80

38 Průměrný počet hodin věnovaných týdně sledování televize, videa nebo DVD, četbě, počítači a internetu Kolik Kolik hodin hodin týdně týdně průměrně průměrně věnujete věnujete následujícím následujícím činnostem? činnostem? % televize video nebo DVD četba knih, časopisů, novin PC internet nevyužívá do 0 hodin až 0 hodin až 0 hodin a více hodin 8 Všichni respondenti N = 8

39 0. Konvergence mediálních, informačních a komunikačních technologií xxxx

40 Postoj k informačním a komunikačním technologiím Který Který z z následujících následujících výroků výroků nejlépe nejlépe vyjadřuje vyjadřuje Váš Váš postoj postoj k k informačním informačním a a komunikačním komunikačním technologiím? technologiím? 00% 0% 80% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% celek muž žena a více 7 8 Vůbec nevím, co jsou to informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie mě nezajímají Informačním a komunikačním technologiím se nebráním Zajímám se o informační a komunikační technologie ZŠ bez maturita VŠ maturity pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání 0 Všichni respondenti N = 8

41 Využívání počítače nevím/neodpověděl(a) pc nevyužívám/nemám zájem ho využívat pc nevyužívám/rád bych ho využíval(a)/ale nezvládl(a) bych to Který Který z z následujících následujících výroků výroků nejlépe nejlépe pc nevyužívám/plánuji, že ho začnu využívat vyjadřuje vyjadřuje Vaši Vaši situaci situaci ve ve vztahu vztahu k k počítači? počítači? pc využívám/nejsem si příliš jistý(á)/umím jen základ nejsem ve využívání pc začátečník/ani profesionál pc 7 využívám na profesionální úrovni 00% 0 80% % % % % celek muž žena a ZŠ bez maturita VŠ více maturity pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání Všichni respondenti N = 8

42 Frekvence využívání počítače Jak Jak často často využíváte využíváte počítač? počítač? 00% 0% 80% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% celek muž žena a více pohlaví ZŠ nevyužívám výjimečně občas (alespoň x měsíčně) často (alespoň x týdně) pravidelně 0 bez maturita maturity věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání 7 VŠ Všichni respondenti N = 8

43 Frekvence využívání internetu Jak Jak často často využíváte využíváte internet? internet? 00% 0% 80% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8 celek muž žena a více pohlaví ZŠ nevyužívám výjimečně občas (alespoň x měsíčně) často (alespoň x týdně) pravidelně 8 bez maturita maturity věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání VŠ Všichni respondenti N = 8

44 Průměrný počet hodin věnovaných týdně počítači a internetu Kolik Kolik hodin hodin týdně týdně průměrně průměrně využíváte využíváte.. % 0 PC 0 internet do hodin až hodin až 0 hodin až hodin až 0 hodin a více hodin Respondenti kteří využívajípočítač N = Respondenti kteří využívají internet N = 07

45 Využívání jednotlivých možností internetu elektronická pošta vyhledávání info. prostřednictvím portálů vyhledávání info. prostřednictvím fulltext. vyhledávačů telefonování prostřednictvím internetu volné necílené surfování noviny, časopisy v elektronické podobě na internetu posílání sms zpráv komunikace dvou a více lidí (chatování, auditoria, ) vyhledávání praktických informací (doprava, kultura,...) finanční, bankovní operace hraní počítačových her poslech rádia získávání info. pro služební/podnikatelské potřeby stahování hudebních nahrávek z internetu stahování filmů "randění" na internetu stahování softwaru vzdělávání pomocí internetu (e-learning apod. ) audiovizuální kontakt s pomocí digitální kamery nakupování elektronická komunikace s úřady návštěva stránek zaměřených na erotiku rezervace vstupenek na kulturní/sportovní akce soukromá inzerce tvorba www stránek tvoření a vedení blogu publikování na Internetu (virtuální knihovna,...) sázení on-line po Internetu rezervaci enek a hotelových ubytování pravidelně (denně či téměř denně) často (alespoň x týdně) občas (alespoň x měsíčně) vyjímečně nikdy 0% 0% 0% 0% 80% 00% Respondenti kteří využívají internet N = 07

46 . Vybavenost domácnosti xxxx

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň DIGITALIZACE územní oblast Plzeň PROČ DIGITALIZACE? Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob zpracování signálu je efektivnější

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona V/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Vážená paní, vážený pane, představujeme Vám unikátní projekt CenTrio s revoluční novinkou pro maximální pohodlí zákazníka s propojením vysokorychlostního Internetu,

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

O b e c n á p r e z e n t a c e

O b e c n á p r e z e n t a c e O b e c n á p r e z e n t a c e ÚVODNÍ PŘEHLED Profil televize Distribuční kanály signálu TV Óčko Pokrytí digitálním signálem a jeho vývoj Výběr pořadů Přehled reklamních možností Ceník TV Óčko 2012 Proč

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace

televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace Regionální televize CZ s.r.o. Navrátilova 666/7 110 00 Praha 1 Tel.: +420 777 644 118 e-mail: info@ www. O televizi jsme jedinou celoplošnou

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

DIGITÁLNÍ TELEVIZE. Vítejte v digitálním světě! Přijímáte digitální televizi přes kabel, anténu, satelit a internet

DIGITÁLNÍ TELEVIZE. Vítejte v digitálním světě! Přijímáte digitální televizi přes kabel, anténu, satelit a internet DIGITÁLNÍ TELEVIZE Vítejte v digitálním světě! Přijímáte digitální televizi přes kabel, anténu, satelit a internet Malý rádce televizního diváka Jak přijímat digitální televizi přes anténu, satelit, internet

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014 Elektronická evidence tržeb Prosinec 2014 Pozadí a cíle výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Ve spolupráci

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2009 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Teleshopping v televizi SPORT 5

Teleshopping v televizi SPORT 5 Teleshopping v televizi SPORT 5 OBSAH 1. Představení televize SPORT 5 2. Vysvětlení pojmu teleshopping 3. Výhody teleshoppingu 4. Teleshopping v televizi SPORT 5 5. Možnosti prezentace klienta 6. Ceník

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U 1 0. 5. 2 0 1 2

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U 1 0. 5. 2 0 1 2 Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U 1 0. 5. 2 0 1 2 Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii České děti a mládež 2010/11 Informace o studii 2 České děti & mládež 2010/11 informace o projektu Metodologie: Velikost vzorku: Cílová skupina: Dotazník: Sběr dat: Výstupy: Kvantitativní studie 1000 respondentů

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Ing. Petr Ondruš ondrus@octopuspro.cz www.octopuspro.cz

Ing. Petr Ondruš ondrus@octopuspro.cz www.octopuspro.cz Ing. Petr Ondruš ondrus@octopuspro.cz www.octopuspro.cz Určeno výhradně pro potřeby Realitního kongresu 2011. Jakékoliv publikování informací z prezentace bez výslovného souhlasu autora není dovoleno.

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl

Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Prezentace serveru Motorkáři.cz

Prezentace serveru Motorkáři.cz Prezentace serveru Motorkáři.cz 14 nejnavštěvovanější server o motorkách Internet v jedné stopě Motocyklový internet to jsou Motorkáři.cz! Náš portál je již čtrnáctým rokem dominantním motocyklovým webem

Více

Elektronická evidence tržeb. Q1 Týká se Vás, ať již přímo nebo nepřímo, nově navrhovaná povinnost vést elektronickou evidenci tržeb?

Elektronická evidence tržeb. Q1 Týká se Vás, ať již přímo nebo nepřímo, nově navrhovaná povinnost vést elektronickou evidenci tržeb? Q1 Týká se Vás, ať již přímo nebo nepřímo, nově navrhovaná povinnost vést elektronickou evidenci tržeb? Answered: 1,092 Skipped: 0 ještě nevím, protože není zřejmé, zda nebudu z této povinnost... netýká,

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

Multiplex veřejné služby 2008-2010. Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT

Multiplex veřejné služby 2008-2010. Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT Multiplex veřejné služby 2008-2010 Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT Březen 2008 Pilotní projekty : Domažlice - ukončen 1.11.2006 -Zahájeno vysílání MPX A v Domažlicích (bez TV NOVA- zahájila

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Hodnocení PR a PR agentur. březen-duben 2012

Hodnocení PR a PR agentur. březen-duben 2012 Hodnocení PR a PR agentur březen-duben 2012 METODOLOGIE METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI). Sběr dat a prvotní zpracování realizovala agentura STEM/MARK. Respondenti

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

Makroprostředí. září 2004

Makroprostředí. září 2004 Makroprostředí září 2004 Demografická data Rozloha 78.866 km 2 Počet obyvatel ve věku 4+ let 9.690.823 Počet obyvatel ve věku 15+ let 8.481.309 z toho Muži 4.087.500 (48%) Ženy 4.393.800 (52%) Hospodyně

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

Faktory dalšího rozvoje TV

Faktory dalšího rozvoje TV Faktory dalšího rozvoje TV Zdroje Kreativita Odvaha riskovat Lidi Ekonomika a Finance Kvalitní programový obsah Kvalitní, atraktivní, nadčasový, perfektně výrobně zvládnutý programový obsah Technologie

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více