PVC profily na tesnenie škár proti vode

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PVC profily na tesnenie škár proti vode"

Transkript

1 Produktový list Vydanie 19/07/2007 Identifikačné číslo: Sika - tesniace pásy Sika - tesniace pásy PVC profily na tesnenie škár proti vode Construction Popis produktu Použitie Sika -tesniace pásy sú flexibilné tesniace pásy na báze äkčeného PVC, vyrobené v špeciálnych profiloch, na tesnenie pracovných a dilatačných škár v betóne. K dispozícii sú v rôznych typoch a veľkostiach, v závislosti od ich použitia. Sika -tesniace pásy sa používajú na tesnenie pracovných a dilatačných škár v betónových konštrukciách ohrozených vodou, ako sú zásobníky, kanály, čističky odpadových vôd, bazény a pod. Zároveň sa používajú na tesnenie vo vodostavebných konštrukciách budov ako sú napr. základy, podzené garáže, kolektory a pod. Charakteristiky/ výhody Vysoko kvalitné PVC s dlhou životnosťou Vhodné pre vysoký tlak vody Jednoduchá zvariteľnosť na stavbe Veľký výber typov a veľkostí, v závislosti od ich použitia Skúšky Osvedčenia / nory Údaje o produkte Fora Farba Sika -tesniace pásy sú skúšané podľa: BS 903, BS 2571 (Máj 2006) DIN 18541, časť 2 ( ) U.S. Corps of Engineers: CRD-C (Máj 2006) ASTM D ( ) ASTM D 638 ( ) Na pracovné škáry Typy V, AK, AR, Forte šedá - čierna Na dilatačné škáry Typy DK, O, M, NOQ, DR Žltá Odolné voči olejo a bitúeno Viď ďalšie podrobnosti Zelená Balenie 10 rolky 15 rolky 30 rolky V závislosti od typu a veľkosti. 1 1/5

2 Typy Použitie Typy Hrúbka (±10%) vody Zabudované tesniace pásy Zabudovanie v strede betónovej konštrukcie. Jednoduché uchytenie Sika -tesniacich pásov na výstuž poocou fixačných prvkov V V V-20 L Na pracovné škáry V V AK AK AK Forte Forte vystužené Forte DK DK DK O a Max. 20 expanzia a O O-20 L O a Na dilatačné škáry O-22 L O O-25 L O O O-32 L NOQ šykový posun NOQ M Na pracovné škáry Max. 40 expanzia a 30 šykový posun Okrajové tesniace pásy Zabudovanie na povrchu betónovej konštrukcie M M AR-20* AR-25* AR AR AR-50** /5

3 Použitie Typy Hrúbka (±10%) vody Na dilatačné škáry 5 šykový posun (DR-21*, DR-26*) (DR-29, DR-32, DR-50) DR-21* DR-26* DR DR DR * so 4 výstupkai ** s 8 výstupkai Ukončovacie profily 5 šykový posun Typ Hrúbka (+10%) vody FA /10 10 ~ 5 Nie je odolná Hodnoty odolnosti vody uvedené v tabuľke pre každý tesniaci pás sú hodnoty stanovené na základe skúsenosti a závisia od použitia tesniaceho pásu v betóne. Hodnoty iba indikujú odolnosť Sika - tesniacich pásov voči vodnéu tlaku. Pre Sika -tesniace pásy typ O-32 and M-35 boli hodnoty overené laboratórnyi testi. Tvarovky/ spojovacie tvarovky: Dodať je ožné širokú škálu tvaroviek. Všetky sú zhotovené s dĺžkou raien 30 a uožňujú jednoduchú zvariteľnosť priao na stavbe. Pri nahrádzaní týchto tvaroviek výrobou vlastných spojovacích prvkov je potrebné ich naprojektovanie presne podľa požiadavky detailu a podľa uiestnenia v stavbe. Typy tvaroviek: Krížový spoj ležatý Krížový spoj stojatý T-kus ležatý T-kus stojatý L-kus ležatý Kútový kus stojatý (výstupky vnútri alebo vonku) Špeciálne typy tesniacich pásov (na požiadanie): Odolné voči bitúeno a olejo NBR - tesniace pásy Polyolefínové tesniace pásy Dodatočné typy tesniacich pásov alebo špecializované typy a iné typy na zákazku ôžu byť vyrobené podľa špecifikácie zákazníka na požiadanie Skladovanie Skladovacie podienky / životnosť 60 esiacov od dátuu výroby pri skladovaní v neotvoreno, nepoškodeno originálno balení. Skladovať v suchu pri teplote neprekračujúcej + 30 C. Chrániť pred UV žiarení. Technické údaje Cheická báza äkčené PVC (PVC-p) Merná hotnosť ~ 1.4 g/ 3 (± 0.1 g/ 3 ) Teplotný rozsah použitia -35 C až +55 C 3 3/5

4 Mechanické / Fyzikálne vlastnosti Pevnosť v ťahu proti pretrhnutiu Tvrdosť Shore A Prieťažnosť pri pretrhnutí 10 N/ 2 (DIN 53455) 10 N/ 2 (DIN 53455) 12 N/ (DIN A) 12 N/ (DIN A) , (Type Forte: ) (DIN 53505) (DIN 53505) > 200% (DIN 53455) 300% (DIN 53455) Cheická odolnosť Trvalá: Voda, orská voda a odpadová voda pri teplote +23 C Dočasná: Roztoky anorganických zásad, inerálnych kyselín a inerálnych olejov voči zásadá Inforácie o systée Schválená podľa špecifikácie CRD-C (US Corps of Engineers). Pokyny pre aplikáciu Aplikačné etódy / Náradie Zabudované pásy Zabudované v strede betónovej konštrukcie. Jednoduché prichytenie pásov ku výstuži poocou špeciálnych úchytiek (5 kusov na ). Zabudované vystužené pásy (typ Forte) Zabudované v strede betónovej konštrukcie. Z dôvodu externého vystuženia sú Sika -tesniace pásy typu Forte viac stabilné a je potrebných enej úchytiek (cca 2 kusy na ). Povrchové pásy Zabudované na povrchu debnenia alebo na povrchu základu betónu. Ukončovacie profily Zabudovanie pritlačení do debnenia alebo do výplne škáry. Zváranie Sika - tesniace pásy sú zhotovené z teroplastického PVC a sú jednoducho zvárateľné. Konce pásov sa zvárajú po vložení do zváracej šablóny poocou zváracej čepele alebo teplovzdušnej zváračky. Fixované pásy sa zvaria dôkladný pritlačení k sebe. Poznáky ku aplikácii / Liity Poznáky Zváracia teplota: ~ C. V prípade negatívneho tlaku vody nie je ožné použiť povrchové tesniace pásy. Všetky technické údaje v toto produktovo liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zien podienok, ktoré sú io našu kontrolu, ôžu odlišovať. 4 4/5

5 Construction Miestne obedzenia Inforácie o ochrane zdravia a bezpečnosti Právne oznáenia Prosí všinite si, že v dôsledku špecifických iestnych podienok sa správanie tohto produktu ôže eniť v závislosti od krajiny. Prosí vyžiadajte si na iestny produktový list pre presný popis aplikácie. Podrobné inforácie ohľado bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov ateriálu. Inforácie, a najä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkai pri správno skladovaní, anipulácii a aplikácii za norálnych podienok v súlade s doporučeniai Sika. V praxi rozdiely v ateriáloch, substrátoch a v skutočných podienkach na stavbe sú také, že neôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Neôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto inforácie, ani zo žiadnych písoných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu usí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán usia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc naši platný všeobecný a obchodný podienka. Užívatelia by sa ali vždy odvolávať na posledné vydanie iestnych produktových listov pre konkrétny výrobok. Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, Bratislava Vajnory Tel: 02 / e-ail: Fax: 02 / Redigoval: Ing. Ždanská Dňa: /5

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 27.01.2014 Identifikačné č. 02 03 02 04 004 0 000008 Verzia č. 1.0 Sika Patch-5 EN 1504-3: 2005 EN 13813: 2002 13 0546 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sika Patch-5 02 03 02 04

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 03 001 0 000003 1180 Verzia č. 1 Sika Level-200 EN 13813:2002 12 1391 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č.

Více

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 02.2013 Identifikačné č. 02 08 01 04 005 0 0000021041 Verzia č. 1 Sikafloor -304W EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 09 0620 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sikafloor -304W 02 08

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 03 02 04 001 0 000063 1180 Verzia č. 1 Sika MonoTop -910 N EN 1504-7:2006 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 03 001 0 000005 1180 Verzia č. 1 Sika MonoTop -620 EN 1504-3:2005 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ)

Více

PVC pásy pro těsnění spár v betonu. 10 m role 15 m role 30 m role V závislosti na typu a rozměru.

PVC pásy pro těsnění spár v betonu. 10 m role 15 m role 30 m role V závislosti na typu a rozměru. Technický list Datum vydání 03/2010 Identifikační č.: 02 07 03 01 Sika - spárové pásy Sika - spárové pásy PVC pásy pro těsnění spár v betonu Popis výrobku Sika - spárové pásy jsou pružné a vodotěsné na

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.05.2014 Identifikačné č. 02 08 03 04 001 0 000091 1180 Verzia č. 1 Sika Chapdur Extra EN 13813:2002 14 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č.

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 04 001 0 000012 1180 Verzia č. 1 Sikafloor -2 SynTop EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 04 005 0 000030 1180 Verzia č. 1 Sikafloor -ProSeal-LO EN 1504-2:2004 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia

Více

Ako rýchlo vytvrdzujúce kotviace lepidlo pre všetky triedy: skrutky a svorníky závitové tyče špeciálne upevňovacie systémy betón pevné murivo

Ako rýchlo vytvrdzujúce kotviace lepidlo pre všetky triedy: skrutky a svorníky závitové tyče špeciálne upevňovacie systémy betón pevné murivo Produktový list Vydanie: 22/08/2011 Identifikačné č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Rýchlotuhnúce kotviace lepidlo Popis produktu Dvojzložkové polyesterové kotviace lepidlo bez rozpúšťadiel

Více

Construction. 2-komponentné tixotrópne epoxidové lepidlo. Popis produktu

Construction. 2-komponentné tixotrópne epoxidové lepidlo. Popis produktu Produktový list Vydanie: 22/08/2011 Identifikačné č. : 02 04 02 03 001 0 000043 Sikadur -31 CF Rapid 2-komponentné tixotrópne epoxidové lepidlo Construction Popis produktu Použitie Charakteristiky / výhody

Více

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH EN 1504-3: 2005 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 SikaTop -122 SP č. 02 03 02 04 003 0 000066 1180 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:

Více

Parketová hnedá 15 kg kovový sud (= 10,5 litra) 1800 ml saláma (6 salám v balení)

Parketová hnedá 15 kg kovový sud (= 10,5 litra) 1800 ml saláma (6 salám v balení) Produktový list Vydanie 15/08/2008 Identifikačné číslo: 02 05 02 01 300 0 000004 SikaBond -T45 Ľahko roztierateľné polo-elastické lepidlo na celoplošné lepenie drevených podláh Construction Popis produktu

Více

Construction. Ľahko roztierateľné elastické lepidlo na celoplošné lepenie drevených podláh. Popis produktu

Construction. Ľahko roztierateľné elastické lepidlo na celoplošné lepenie drevených podláh. Popis produktu Produktový list Vydanie 28/09/2011 Identifikačné číslo: 02 05 02 01 300 0 000005 SikaBond -T55 Ľahko roztierateľné elastické lepidlo na celoplošné lepenie drevených podláh Construction Popis produktu Použitie

Více

Construction. Sikaflex -11 FC + 1-komp. elastický tmel a mnohoúčelové lepidlo. Popis produktu

Construction. Sikaflex -11 FC + 1-komp. elastický tmel a mnohoúčelové lepidlo. Popis produktu Produktový list Vydanie 23/08/2006 Identifikačné číslo: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + 1-komp. elastický tmel a mnohoúčelové lepidlo Construction Popis produktu Použitie Vlastnosti / výhody

Více

Sika ViscoFlow -25 N/A. Systém 2+

Sika ViscoFlow -25 N/A. Systém 2+ EN 934-2:2009-A1:2012 16 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: (číslo šarže viď údaj

Více

Vzhľad / farba Povrch: jemne štruktúrovaný Farby: Vrchná strana: béžová Spodná strana: béžová

Vzhľad / farba Povrch: jemne štruktúrovaný Farby: Vrchná strana: béžová Spodná strana: béžová Produktový list Vydanie: 03/2011 Identifikačné č.: 02 09 05 03 100 0 150000 Sikaplan -SGmA 1.5 (Trocal SGmA, 1.5 mm) EN 13956 07 1213-CPD-4125 Sikaplan -SGmA 1.5 (Trocal SGmA, 1.5 mm) Polymérna strešná

Více

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH EN 12004:2007+A1:2012 17 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 SikaCeram -253 Flex č. 13578786 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:

Více

2-komponentný, vodou riediteľný epoxidový náter

2-komponentný, vodou riediteľný epoxidový náter Produktový list Vydanie: 29/04/2013 Identifikačné č.: 02 08 01 02 024 0 000021: Sikafloor Garage 2-komponentný, vodou riediteľný epoxidový náter Popis produktu Sikafloor Garage je 2-zložkový, vodou riediteľný

Více

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN Prvky oceľových konštrukcií Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN pásky Váha D1 (mm) tol. (mm) D2 (mm) tol. (mm) e tol. a tol. s (mm) kg/m 40 40 47,6 0,68 42 42 49,6

Více

Construction. Vysoko kvalitná, expandujúca, veľmi presná zálievková malta. Popis produktu

Construction. Vysoko kvalitná, expandujúca, veľmi presná zálievková malta. Popis produktu Produktový list Vydanie 04.05.2011 Identifikačné č.: 2011/PM Verzia č.: 0 SikaGrout -316 SikaGrout -316 Vysoko kvalitná, expandujúca, veľmi presná zálievková malta Construction Popis produktu Použitie

Více

Ochranné hadice. Ochranné rúrky

Ochranné hadice. Ochranné rúrky Ochranné hadice s příslušenstvím Ochranné rúrky s príslušenstvom flexibilní. Nejnápadnější výhodou ochranných hadic Univolt je dlouhá životnost při vysokém a trvalém mechanickém zatížení. Vysoká odolnost

Více

1-komponentný elastický tmel do škár a mnohoúčelové lepidlo

1-komponentný elastický tmel do škár a mnohoúčelové lepidlo Produktový list Vydanie Identifikačné číslo: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex PRO-3 1-komponentný elastický tmel do škár a mnohoúčelové lepidlo Popis produktu Sikaflex PRO-3 je vlhkosťou vytvrdzujúci

Více

MS-LINE POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE LÍNIE OLEJAR

MS-LINE POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE LÍNIE OLEJAR MS-LINE POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE LÍNIE MS-LINE Individuálne povrchové hmatové vodiace línie /vodiace pásy/ Popis produktu Individuálne povrchové hmatové vodiace línie /hmatové vodiace pásy/ v tvare pozdĺžnych

Více

Cenník spojovacieho a montážneho materiálu pre montáž fasády a terasy

Cenník spojovacieho a montážneho materiálu pre montáž fasády a terasy Skrutky Rozmery (mm) Priemer x dĺžka ks/m 2 Vrut do dreva so zápustnou hlavou TX15, C2 4 x 40 0,064 0,077 2,30 2,76 4 x 45 4 x 50 36ks 0,073 0,077 0,088 0,092 2,63 2,77 3,16 3,32 5 x 40 Min. 20ks (pre

Více

Okná, dvere PLASTOVÉ OKNÁ

Okná, dvere PLASTOVÉ OKNÁ Okná, dvere PLASTOVÉ OKNÁ Aluplast IDEAL 4000 ALUPLAST Ideal 4000 ROUND LINE - 5 komora Zaoblený 5 komorový profil, hĺbka 70mm, atraktívny vzhľad. Profily sú už v základe vyztužené špeciálnymi oceľovými,

Více

PRESVETĽOVACIE PRVKY Z POLYKARBONÁTU

PRESVETĽOVACIE PRVKY Z POLYKARBONÁTU 43 3 MODULÁRNY PRESVETLOVACÍ SYSTÉM Z KOMÔRKOVÉHO POLYKARBONÁTU Polykarbonátové platne sú vyrobené z vysokokvalitného termoplastického granulátu, ktorý zabezpečuje špičkové mechanické a fyzikálne vlastnosti.

Více

Nerezové objímky OMO, OJ,OD,OT,OC pre plyn. Nerezové objímky OMO, OJ, OD, OT, OC. Popis

Nerezové objímky OMO, OJ,OD,OT,OC pre plyn. Nerezové objímky OMO, OJ, OD, OT, OC. Popis Firma Strana 1 z 6 Nerezové OMO, OJ,OD,OT,OC Nerezové OMO, OJ, OD, OT, OC Popis Nerezové sú určené k rýchlej a jednoduchej oprave poškodeného alebo zničeného potrubia neagresívnymi tekutinami (voda, olej)

Více

Construction. Sikaflex -11 FC + 1-komponentný elastický tmel a mnohoúčelové lepidlo. Popis produktu

Construction. Sikaflex -11 FC + 1-komponentný elastický tmel a mnohoúčelové lepidlo. Popis produktu Produktový list Vydanie 03/11/2010 Identifikačné číslo: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + 1-komponentný elastický tmel a mnohoúčelové lepidlo Construction Popis produktu Použitie Vlastnosti /

Více

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH EN 1504-2: 2004 14 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 SikaTop Seal-107 č. 02 07 01 01 002 0 000001 1180 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ

Více

SikaGrout -212 je zálievková hmota s cementovým pojivom, tekutá, s expanzívnym účinkom.

SikaGrout -212 je zálievková hmota s cementovým pojivom, tekutá, s expanzívnym účinkom. Produktový list Vydanie 06.09.2011 Identifikačné č.: 02 02 01 01 001 0 000004 SikaGrout -212 SikaGrout -212 Zálievková hmota Popis produktu SikaGrout -212 je zálievková hmota s cementovým pojivom, tekutá,

Více

MAJK KATALÓG TESNENÍ GUMA, PVC, TPE. Drážkové profily Heľpa 1108 Slovenská republika Tel./fax: 048/ ,

MAJK KATALÓG TESNENÍ GUMA, PVC, TPE. Drážkové profily Heľpa 1108 Slovenská republika Tel./fax: 048/ , s. r. o. 97668 Heľpa 1108 Slovenská republika Tel./fax: 048/6186511, www.majk.sk, majk@majk.sk MAJK Verzia: 03.04-13 KATALÓG TESNENÍ Drážkové profily GUMA, PVC, TPE VÝZNAM A POUŽITIE Profily z EPDM gumy

Více

Do bodky efektívny, z každého uhla elegantný. Dvorný vpust. Odvodňovacie systémy pre dom a záhradu.

Do bodky efektívny, z každého uhla elegantný. Dvorný vpust. Odvodňovacie systémy pre dom a záhradu. Do bodky efektívny, z každého uhla elegantný. Dvorný vpust Odvodňovacie systémy pre dom a záhradu. Stále sa snažíme hľadať nové cesty. Naše výrobky sú v priamom kontakte s kolobehom vody v prírode. Už

Více

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - Pobočka Tatranská Štrba Štefánikova 24, 05941 Tatranská Štrba tel./fax.:052/4484471/4484472 E-mail: krissak@ts.tsus.sk Zákazka č.

Více

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Klasické zapojenie Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Záruka na kolektory je 1 rok pri dodržaní technických podmienok prevádzky. Garantovaná životnosť je minimálne 10 rokov Po dlhoročných skúsenostiach s

Více

MAJK KATALÓG TESNENÍ GUMA, PVC, TPE. PVC profily Heľpa 1108 Slovenská republika Tel./fax: 048/

MAJK KATALÓG TESNENÍ GUMA, PVC, TPE. PVC profily Heľpa 1108 Slovenská republika Tel./fax: 048/ s. r. o. 97668 Heľpa 1108 Slovenská republika Tel./fax: 048/6186511 www.majk.sk, majk@majk.sk MAJK Verzia: 03.12-13 KATALÓG TESNENÍ PVC profily GUMA, PVC, TPE VÝZNAM A POUŽITIE Výhodnosť utesnenia v konštrukčných

Více

Construction. UV-odolná, vysoko elastická polyuretánová vodotesná membrána. Popis produktu. Údaje o produkte. Forma. Skladovanie.

Construction. UV-odolná, vysoko elastická polyuretánová vodotesná membrána. Popis produktu. Údaje o produkte. Forma. Skladovanie. Produktový list Vydanie 06/08/2007 Identifikačné číslo: 02 07 02 03 002 0 000006 Sikalastic -445 UV-odolná, vysoko elastická polyuretánová vodotesná membrána Construction Popis produktu Sikalastic -445

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikadur -31 CF Normal

PRODUKTOVÝ LIST Sikadur -31 CF Normal PRODUKTOVÝ LIST 2-KOMPONENTNÉ TIXOTRÓPNE EPOXIDOVÉ LEPIDLO POPIS PRODUKTU je vlhkosť tolerujúce, tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív,

Více

SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové.

SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové. SENDVIČOVÉ PANELY Strešné Stenové Sendvičové panely Rozvoj priemyslu a konkurencie, ako aj zvýšenie ekologických požiadaviek na stavby vyžaduje od investorov používanie moderných materiálov pri realizácii

Více

Čo je Thermosilit? Patentovaný výrobný proces zabezpečuje jednotnú štruktúru a vlastnosti materiálu.

Čo je Thermosilit? Patentovaný výrobný proces zabezpečuje jednotnú štruktúru a vlastnosti materiálu. Čo je Thermosilit? Thermosilit je celosvetovo patentovaná výrobná technológia pre produkciu minerálnych látok s nízkou hmotnosťou a výbornými tepelno izolačnými vlastnosťami. Tento proces premieňa vulkanické

Více

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2 ZÁVESOVÁ TECHNIKA MONTÁŽNE NOSNÍKY Montážne nosníky sa používajú na montáž potrubných a vzduchotechnických rozvodov a elektromontážnych trás Nosníky sú vyrobené z galvanicky pozinkovanej ocele a sú určené

Více

Construction. 2-komponentná epoxidová škárovacia malta na škáry so šírkou 2 20 mm, trieda RG podľa EN Popis produktu. Údaje o produkte.

Construction. 2-komponentná epoxidová škárovacia malta na škáry so šírkou 2 20 mm, trieda RG podľa EN Popis produktu. Údaje o produkte. Produktový list Vydanie 29/01/2014 Identifikačné č.: 02 03 06 02 001 0 000143 SikaCeram EpoxyGrout SikaCeram EpoxyGrout 2-komponentná epoxidová škárovacia malta na škáry so šírkou 2 20 mm, trieda RG podľa

Více

CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie Lighting CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie CoreLine Panel Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

Rigips 4PROfesional. Viditeľne lepšie sadrokartónové dosky so zárukou rovinného povrchu konštrukcií UŽ ZAJTRA BEZ VIDITEĽNÝCH SPOJOV DOSIEK

Rigips 4PROfesional. Viditeľne lepšie sadrokartónové dosky so zárukou rovinného povrchu konštrukcií UŽ ZAJTRA BEZ VIDITEĽNÝCH SPOJOV DOSIEK UŽ ZAJTRA BEZ VIDITEĽNÝCH SPOJOV DOSIEK Rigips 4PROfesional Viditeľne lepšie sadrokartónové dosky so zárukou rovinného povrchu konštrukcií Lepší pocit z bývania RGP_03778_brozura_4pro_press2.indd 1 7.5.2013

Více

DISTRIBUČNÝ CENNÍK 2016

DISTRIBUČNÝ CENNÍK 2016 DISTRIBUČNÝ CENNÍK 2016 KOLEKCIA KAMEŇ Ploty Panel Model Rozmer Váha Balenie Cena FP72x72 183x183 183x178 cm 27 kg 22 179 FP36x72 92x183 91,5x178 cm 16,2 kg 44 98 FP96x96 244x244 244x240 cm 54 kg 20 348

Více

SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR70/A

SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR70/A SKLENENÝ PRÍSTREŠOK AR70/A SADA PRE DVE, TRI ALEBO ŠTYRI OSI Sada 1725VA - 12 Sklo 13,52mm Sada 1725VA - 16 Sklo 17,52mm Sada 1725VA - 20 Sklo 21,52mm Sada 1725VA - 24 Sklo 25,52mm Sada 1724VA - 16 Sklo

Více

KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA MANUÁL LOGA VER. 1/2017

KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA MANUÁL LOGA VER. 1/2017 VER. 1/2017 1. Úvod Tento manuál pojednáva o základných pravidlách použitia loga Korunovačná Bratislava (ďalej KB). Logo sa smie reprodukovať iba z digitálnej predlohy, ktorá je súčasťou tohto manuálu.

Více

Construction. Parozábrana. Popis produktu. Skúšky

Construction. Parozábrana. Popis produktu. Skúšky Produktový list Vydanie: 03/2011 Identifikačné č.: 02 09 45 05 100 0 000014 Verzia č. 05 Sarnavap 5000E SA Parozábrana Construction Popis produktu Použitie Charakteristiky / prednosti Sarnavap 5000E SA

Více

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund 16 PRÍSLUŠENSTVO 594 siegmund 16 Vozík na náradie / Panel na náradie 596 Modulárna stena na náradie / Ochranná stena 598 Strana Kefka / Držiak horáku 600 Imbusový kľúč / Uzemnenie 602 Prepravný držiak

Více

Construction. 1-komp. polyuretánový vysoko elastický náter. Popis produktu. Údaje o produkte. Testy. Forma. Skladovanie.

Construction. 1-komp. polyuretánový vysoko elastický náter. Popis produktu. Údaje o produkte. Testy. Forma. Skladovanie. Construction Produktový list Vydanie 23/09/2013 Identifikačné č. : 02 08 05 01 002 0 000003 1-komp. polyuretánový vysoko elastický náter Popis produktu Použitie Charakteristiky / výhody je 1-komp., vysoko

Více

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI.

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI. Prírodný kameň stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI. INTERIÉR ZVÝRAZNENÝ KAMEŇOM 01 PRÍBEH BRIDLICE MAGOG Bridlicu, stavebný materiál, ktorý dáva

Více

RZ 260 Lino Siegel glänzend

RZ 260 Lino Siegel glänzend RZ 260 Lino Siegel glänzend Špeciálna ochranná impregnácia na všetky podlahoviny z linolea (bez povrchovej úpravy z výroby). Oblasť použitia: RZ 260 Lino Siegel glänzend je špeciálny výrobok na vytvorenie

Více

Elastické lepidlo na drevené podlahy bez obsahu rozpúšťadiel

Elastické lepidlo na drevené podlahy bez obsahu rozpúšťadiel Produktový list Vydanie 03/11/2011 Identifikačné číslo: 02 05 02 01 200 0 000009 SikaBond -52 Parquet Elastické lepidlo na drevené podlahy bez obsahu rozpúšťadiel Popis produktu SikaBond -52 Parquet je

Více

Sťahovacie pásky a príslušenstvo

Sťahovacie pásky a príslušenstvo Klasické sťahovacie pásky Čierna (odolné UV-žiareniu), Neobsahujú halogénové prvky. Trvale odolné voči olejom, benzínu, derivátom uhľovodíka, syntetickým rozpúšťadlám, plesniam, alkoholom. Krátkodobo odolné

Více

Lícové prvky vystužených zemných

Lícové prvky vystužených zemných Lícové prvky vystužených zemných konštrukcií Ing. Jaroslav Adamec jaroslav.adamec@maccaferri.sk Ing. Jozef Sňahničan jozef.snahnican@maccaferri.sk OBSAH: Vystužené zemné konštrukcie Normy - opis vystužených

Více

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh je světovým leaderem ve vývoji baterií - monočlánků pro použití ve všech typech přístrojů. Kromě klasických typů baterií SANYO nabízí novou, revoluční technologii pod názvem eneloop", která v sobě spojuje

Více

Tlačiarenské farby, laky a pomocné prípravky

Tlačiarenské farby, laky a pomocné prípravky Tlačiarenské farby, laky a pomocné prípravky ŠTANDARDNÉ ŠKÁLOVÉ FARBY PRE HÁRKOVÚ OFSETOVÚ TLAČ Sunlit Crystal Štandardná škálová ofsetová séria vhodná pre potlač papierov, kartónov a lepeniek Vyššia odolnosť

Více

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti 1 Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú

Více

CENNÍK RUUKKI HYYGGE

CENNÍK RUUKKI HYYGGE www.ruukkistrechy.sk CENNÍK RUUKKI HYYGGE CENNÍK PLATNÝ OD 19. 05. 2018 Ruukki Hyygge Ruukki Hyygge je inovatívna strešná krytina, ktorá sa vďaka jednoduchej a elegantnej forme radí k moderným architektonickým

Více

Funkčnosť. Dizajn. Návrh, riešenie a výroba profilov ja zameraná na dve dôležité vlastnosti profilu funkčnosť a dizajn.

Funkčnosť. Dizajn. Návrh, riešenie a výroba profilov ja zameraná na dve dôležité vlastnosti profilu funkčnosť a dizajn. ALU profily 2014 Sme distribútorom certifikovaných ALU profilov priamo od slovenského výrobcu, ktorý profily vyrába z našich matríc a na základe našich požiadaviek. Návrh, riešenie a výroba profilov ja

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Vyhlásenie o parametroch č. AT171/01

Vyhlásenie o parametroch č. AT171/01 strana 1 z 5 Vyhlásenie o parametroch č. AT171/01 podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Murexin Energy Saving System

Více

Požiarne dvere - oceľové. Oceľové dvere sú ideálnym riešením pre použitie vo všetkých druhoch budov.

Požiarne dvere - oceľové. Oceľové dvere sú ideálnym riešením pre použitie vo všetkých druhoch budov. Požiarne dvere - oceľové Oceľové dvere sú ideálnym riešením pre použitie vo všetkých druhoch budov. Značka HAIL bola založená v roku 1992. vojím príchodom na slovenský trh (v roku 1998) sa jej podarilo

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené hlavné údaje a prehľad dodávok Funkcia Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepriamo riadený 2/2-cestný ventil s elektromagnetickou cievkou. Elektromagnetický ventil je pri výpadku prúdu zatvorený. Pri

Více

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia: Obsah: Rozdelenie škôl Zariadenia dodané v rámci projektu Typy zapojenia zariadení Služby poskytovane na ASA Školská sieť EDU Rozdelenie škôl Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: 1. 2. školy ktoré

Více

SLIM LINE ALUMINIUM SPEVNENÉ KOVANIA ROZETY MADLÁ.

SLIM LINE ALUMINIUM SPEVNENÉ KOVANIA ROZETY MADLÁ. SLIM LINE ALUMINIUM 2013 SPEVNENÉ KOVANIA ROZETY MADLÁ 2013 Platný od 01. 02.2013 www.kluckynadvere.sk Spevnené kovania OBSAH PIKTOGRAMY - VYSVETLIVKY ZÁRUKA 3 *Záruka 3 roky *Vratná pružina kľučky ZÁRUKA

Více

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. PVC. VPUST Z PVC EURO S DĹŽKOU ODTOKU 250 mm / 400 mm. Bytčická 89, ŽILINA, tel/fax:

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. PVC. VPUST Z PVC EURO S DĹŽKOU ODTOKU 250 mm / 400 mm. Bytčická 89, ŽILINA, tel/fax: Vyrobený z, vysoko odolný voči veľmi nízkym teplotám ( ohybnosť v teplotách až do - 0 ) a úplne kompatibilná s akoukoľvek fóliou. Príruba je úplne hladká na dokonalé spojenie s hydroizolačnou vrstvou.

Více

Construction. Plastické práškové lepidlo na pokládku stredne veľkej keramickej dlažby; klasifikácia podľa EN 12004: C2TE S1. Popis produktu.

Construction. Plastické práškové lepidlo na pokládku stredne veľkej keramickej dlažby; klasifikácia podľa EN 12004: C2TE S1. Popis produktu. Produktový list Vydanie 25/10/2013 Identifikačné č.: 02 03 06 02 001 0 000001 SikaCeram -255 StarFlex Plastické práškové lepidlo na pokládku stredne veľkej keramickej dlažby; klasifikácia podľa EN 12004:

Více

Sortiment produktov a služieb predizolovaného systému

Sortiment produktov a služieb predizolovaného systému Sortiment produktov a služieb predizolovaného systému Sortiment výrobkov predizolovaného systému STAR PIPE predstavuje hlavne: Predizolované potrubie podľa teplonosnej rúry: - pre teplonosné médium o teplote

Více

NOVINKA: RAUTHERM SPEED Akciová ponuka 2017

NOVINKA: RAUTHERM SPEED Akciová ponuka 2017 WHEN KVALITA USING ZA SUPER CENY remove Akciová ponuka text frame podlahového from sample vykurovania page 2017 NOVINKA: RAUTHERM SPEED Akciová ponuka 2017 Speed znamená v anglickom jazyku rýchlosť, a

Více

,3 48,3 ( DIN EN

,3 48,3 ( DIN EN Systém fasádneho lešenia Spojka pevná Spojka otočná Pevná 90, SW 22 k trubke s priemerom Použiteľné k oceľovej aj hliníkovej trubke ( DIN EN 74 ) Použiteľné k oceľovej aj hliníkovej trubke( DIN EN 74 )

Více

Impregnácia inhibítor korózie (zlepšené zloženie)

Impregnácia inhibítor korózie (zlepšené zloženie) Produktový list Vydanie: 07/03/2011 Identifikačné číslo: 02 03 03 04 001 0 000001 Sika FerroGard -903+ Impregnácia inhibítor korózie (zlepšené zloženie) Popis produktu Sika FerroGard -903+ je na povrch

Více

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63 POROTHERM Parametre únosnosti stropu sú uvedené v tabuľkách pre konkrétne kombinácie stropu podľa osovej vzdialenosti nosníkov a podľa hrúbky betónovej dosky (hrúbka betónu nad stropnými vložkami). V tabuľkách

Více

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov.

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Nitra, november 2007 2 OBSAH : 1. Oblasť použitia... 2 2. Popis... 2 3. Postup montáže...

Více

Ochranné hadice TYP A

Ochranné hadice TYP A Ochranné hadice Typ A 1000 filom, bez tesnenia, z oceľovej pozinko vanej pásky. Typ A 10 filom, bez tesnenia, z oceľovej pozin kovanej pásky, opletená oceľovým pozinkovaným drôtom. Typ A 100 vinutá kovová

Více

Korugované rúry system PLASTIKAN - PP. Tvarovky pre potrubný systém PLASTIKAN - PP. Elastomérové tesniace krúžky. PP odbočka šikmá K-ID/DN/45

Korugované rúry system PLASTIKAN - PP. Tvarovky pre potrubný systém PLASTIKAN - PP. Elastomérové tesniace krúžky. PP odbočka šikmá K-ID/DN/45 Korugované rúry system PLASTIKAN - PP Tvarovky pre potrubný systém PLASTIKAN - PP PP odbočka šikmá K-ID/DN/45 PP odbočka kolmá K-ID/DN/90 PP presuvka K-ID PP spojka K-ID PP šachtová vložka K-ID PP redukcia

Více

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo UPÍNAČE PRO ROTAČNÍ NÁSTROJE UPÍNAČ PRE ROTAČNÉ NÁSTROJE OBSAH Technické charakteristiky upínačů... 2 Porovnání maximálních hodnot radiální házivosti upnutého nástroje... 2 OBSAH Technické charakteristiky

Více

STAVITEĽSTVO Otvory v múroch

STAVITEĽSTVO Otvory v múroch STAVITEĽSTVO STVO Otvory v múroch Bc. František Bachorec Ing. Ladislav Kimle Otvory v múroch 1 Otvory v múroch - Slúžia na osvetlenie a vetranie miestností ako aj na komunikačné spojenie dvoch susedných

Více

28 NOHY STOLA. siegmund

28 NOHY STOLA. siegmund 28 NOHY STOLA 148 siegmund 28 Nohy stola 150 Strana Základná noha 152 Výškovo nastaviteľná noha 154 Noha s kolieskom a brzdou / Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou 156 Noha s pätkou pre ukotvenie

Více

19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE. Séria MBOX Séria DST 19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE

19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE. Séria MBOX Séria DST 19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE 19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE 19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE Séria MBOX Séria EST Séria DST Ľahko manipulovateľné, univerzálne staveniskové rozvádzače určené na montážne účely. Určené pre použitie na malých

Více

ŠKOLENIE NOVÉ TRENDY LEPENIA. Považská Bystrica

ŠKOLENIE NOVÉ TRENDY LEPENIA. Považská Bystrica ŠKOLENIE NOVÉ TRENDY LEPENIA Považská Bystrica 27.02.2014 Kontaktné rozprašovacie lepidlo GLUKON Nádoba 17kg = 125 m 2 Kvalitné kontaktné lepidlo pre: - podlahárov - interiéristov - čalúnnikov Univerzálne

Více

2 KONZ K OL ONZ O OL VÉ O REGÁL VÉ Y REGÁL

2 KONZ K OL ONZ O OL VÉ O REGÁL VÉ Y REGÁL KONZOLOVÉ REGÁLY 2 KONZOLOVÉ REGÁLY 3 KONZOLOVÉ REGÁLY Konzolový regálový systém svojim charakterom prevedenia predstavuje ideálne riešenie pre ukladanie rôznych druhov tyčového alebo doskového materiálu

Více

SCHELLING SLOVAKIA s.r.o. Váš partner pre zvárané oceľové konštrukcie a stavebné časti.

SCHELLING SLOVAKIA s.r.o. Váš partner pre zvárané oceľové konštrukcie a stavebné časti. SCHELLING SLOVAKIA s.r.o. Váš partner pre zvárané oceľové konštrukcie a stavebné časti. Schelling Slovakia s.r.o Perínska cesta 289 SK-04458 Kechnec Kontaktná osoba: Ing. Štefan Čabra Riaditeľ podniku

Více

KATALÓG PRODUKTOV 2016 STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB

KATALÓG PRODUKTOV 2016 STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG PRODUKTOV 2016 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk www.marcus.sk Tel.: +421 43 238 82 82 Tel.: +421 907 565

Více

A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN

A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Více

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM Dizajn manuál Logo UCM Logo univerzity UCM je navrhnuté jednotne pre všetky súčasti UCM. Jeho používanie je záväzné pre všetkých (fakulty, inštitúty, katedry, ako aj iné súčasti univerzity). Iné varianty

Více

Závesné vaky Human Care

Závesné vaky Human Care Závesné vaky Human Care Vak na Human Care 25035 je vyrobený zo sieťoviny a navrhnutý predovšetkým na používanie vo vani alebo sprche. Chrbtová časť je vystužená dvoma odstrániteľnými plastovými výstužami.

Více

Operačný program URBACT III

Operačný program URBACT III Ing. Lucia Pospišová Ing. arch. Kamila Gejdošová 6. 12. 2016 URBACT V KOCKE - európsky program územnej spolupráce - spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - európsky výmenný a vzdelávací

Více

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA RNDr. Miroslav Repovský miroslav.repovsky@nucem.sk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ CERTIFIKAČNÉ

Více

Plastika, a.s. výrobc pr a od plas uk to ty v z f ých p ólií roduktov

Plastika, a.s. výrobc pr a od plas uk to ty v z f ých p ólií roduktov Plastika, a.s. výrobca produkty plastových z fólií produktov Fólie.LDPE fólie.strečové fólie LDPE Fólie vyrábajú sa bez alebo s aditívami* podľa požiadavky a konkrétneho typu fólie (*antistatické, protišmykové,

Více

NOVÉ PIAB PRÍSAVKY Produktový katalóg

NOVÉ PIAB PRÍSAVKY Produktový katalóg NOVÉ PIAB PRÍSAVKY Produktový katalóg Prísavky vhodné pre hladké povrchy Materiál: Termoplastický elastomer TPE Výhody: 1. Rôzne stupne tvrdosti Teplotná odolnosť: -20 C do +60 C 2. Odolný materiál krátkodobo

Více

Cenník hotových výrobkov

Cenník hotových výrobkov Cenník hotových výrobkov TOPlast, a.s., výroba a predaj Valaliky (pri Košiciach) Tel.: 00421 55 728 91 24-25 / 0908 989 410 Fax: 00421 55 728 91 26 e-mail: toplast@toplast.com, bohus@toplast.com www.toplast.com

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Rúry pre mechanické aplikácie

Rúry pre mechanické aplikácie NOVOTEC spol. s r.o. 919 02, Dolné Orešany 435 Slovenská republika Rúry pre mechanické aplikácie Tel.: 00421-33-55 82 135 Mobil: 00421-910-55 82 13 Web: www.novotec.sk E-mail: novotec@novotec.sk Rúry pre

Více

Špeciálne elektro pásky

Špeciálne elektro pásky Špeciálne elektro Kovové lepiace : Názov Lepidlo bk a (mm) 1170 Akrylové vodivé 0,08 hliník 1181 Akrylové vodivé 0,07 meď 1182 Akrylové vodivé 0,09 meď 1183 Akrylové vodivé 0,07 1194 Akrylové vodivé 0,08

Více

STANOVISKO K POŽIARNEJ ODOLNOSTI S KLASIFIKÁCIOU

STANOVISKO K POŽIARNEJ ODOLNOSTI S KLASIFIKÁCIOU STANOVISKO K POŽIARNEJ ODOLNOSTI S KLASIFIKÁCIOU FIRES-JR-071-12-NURS Názov výrobku: Objednávateľ: Vypracoval: Nenosná stena z oceľových C kaziet KI KP DUO THERM a fasádneho plechu TR 32/307/0,63 mm Knauf

Více

Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo

Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo PELETOVÉ KACHLE Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo ARTEL 1 Ohybné potrubia semiflexibilné potrubia Ohybné potrubie neizolované SEMI4U SEMI4U je ohybné, špirálovité, semiflexibilné potrubie, vyrobené z

Více