XVII. PAŘÍZKOVY DNY na téma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVII. PAŘÍZKOVY DNY na téma"

Transkript

1 Konference s mezinárodní účastí na téma Poruchy hemostázy v každodenní klinické praxi Buněčná terapie v nehematologických indikacích pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP Ostrava Poruba Vysoká škola báňská Technická univerzita, Nová aula března 2011 Program

2 úvodní slovo organizace Vážení kolegové, dovolte, abych Vás jménem organizačního a vědeckého výboru co nejsrdečněji pozval na XVII. Pařízkovy dny tradiční konferenci s mezinárodní účastí. Jako obvykle bude program sestaven z vyzvaných edukačních a v naprosté většině prakticky laděných přednášek předních odborníků hematologů i nehematologů z České republiky i ze zahraničí, kteří se danou problematikou zabývají. Nosným tématem letošního ročníku konference budou poruchy hemostázy v každodenní klinické praxi u dospělých i dětských pacientů napříč medicínskými obory. Jednotlivá témata jako Poruchy hemostázy u onkologických pacientů, Poruchy hemostázy v ambulanci praktického lékaře, Poruchy hemostázy v gynekologii a porodnictví, Diferenciální diagnostika poruch hemostázy u dětí, Zajímavé kasuistiky a další budou prezentována hematology i zainteresovanými nehematology v samostatných blocích. Dalším, dnes již také tradičním tématem bude problematika buněčné terapie v nehematologických indikacích, která se stále více dostává do klinické praxe a lze čekat, že přednášející budou prezentovat velmi zajímavé výsledky své práce. Podruhé budou na konferenci prezentovány novinky z 52. konference Americké hematologické společnosti, která se konala v prosinci 2010 v Orlandu na Floridě v USA. Na tomto kongresu jsou tradičně premiérově prezentovány takřka všechny významné objevy a výsledky klinických studií, které zásadně ovlivňují vývoj hematologické péče prakticky na celém světě. Jednotlivá témata budou na letošních Pařízkových dnech prezentovat lídři dané problematiky z České republiky ve dvou blocích. Nově je do programu konference zařazena slavnostní Klementova přednáška. Chtěl bych takto vyjádřit poctu zesnulému odborníkovi a kamarádovi prof. MVDr. Petru Klementovi, PhD. Přednášku bude prezentovat jeho kolega a dlouholetý přítel prof. MUDr. Janusz Rak, PhD. Přál bych si, aby tímto vystoupením byla nastartována nová tradice. Prezentace edukačních přednášek zainteresovanými odborníky z různých odvětví medicíny je příslibem bohaté a nepochybně velmi plodné diskuse. Kromě odborného programu proběhne během konference jednání Českého národního hemofilického programu. Podobně jako v minulých ročnících připravujeme i letos suplementum časopisu Vnitřní lékařství s plnými texty článků s prezentovanou problematikou. Na Vaší účast se těší Konferenci pořádá Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické hematologie Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Komplexní onkologické centrum Nový Jičín TOXON MORAVA, obecně prospěšná společnost SPADIA LAB, a.s., diagnostická laboratoř Spolek pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP Okresní sdružení České lékařské komory Ostrava ZDRAVÍ PRO ŽIVOT, obecně prospěšná společnost Předsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Vědecký výbor Prim. MUDr. Petr Kessler Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Prim. MUDr. Martin Brejcha Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Organizační výbor RNDr. Kateřina Vítková Kateřina Zdražilová Bc. Jiří Hynčica RNDr. Martin Radina as. MUDr. Milan Matuška, Ph.D. MUDr. Jana Zuchnická Mgr. Renáta Hrabcová Jaromír Gumulec

3 program program Posluchárna NA1 (velká posluchárna) Posluchárna NA2 (malá posluchárna) Rektorský salonek Předsálí Nové auly VŠB TU Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Středa 16. března :00 Setkání se zahraničními účastníky konference Čtvrtek 17. března :45-09:00 Zahájení konference 09:00-10:00 Novinky z 52. konference AHS I Buněčná terapie I 10:00-10:15 Přestávka na kávu Program konference Rudolfův salonek Clarion Congress Hotelu Ostrava 10:15-11:15 Buněčná terapie II Novinky z 52. konference AHS II 11:30-12:30 Buněčná terapie III Pediatrická sekce diferenciální diagnostika Pátek 18. března :00-9:45 Valná hromada Spolku pro trombózu a hemostázu 10:00-11:00 Hemostáza a trombóza Laboratorní sekce aktuální pohled a terapeutické cíle antitrombotické léčby 11:00-11:15 Přestávka na kávu 11:15-12:15 Rizikové poruchy hemostázy Český národní hemofilický program 12:15-12:45 Oběd 12:45-13:45 Poruchy hemostázy v gynekologii Český národní hemofilický program a porodnictví I 13:45-14:00 Přestávka na kávu 14:00-15:20 Trombotické konsekvence Český národní hemofilický program hormonální antikoncepce 15:20 Ukončení konference 12:30-13:00 Oběd 13:00-13:45 Klementova přednáška 13:45-14:15 Treatment options in vwd: the new kid on the block 14:30-15:10 Poruchy hemostázy u onkologicky Pediatrická sekce doporučené nemocných pacientů postupy I 14:30-15:30 Certifikační školení pro praktické lékaře užívající POCT přístroj CoaguChek 15:10-15:25 Přestávka na kávu 15:25-16:25 Poruchy hemostázy v ambulanci Pediatrická sekce doporučené praktického lékaře I postupy II 16:40-17:40 Poruchy hemostázy v ambulanci Pediatrická sekce prezentace praktického lékaře II kasuistik 16:00-18:00 Jednání partnerů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 20:00 Koncert Rock-and-Roll Bandu Marcela Woodmana

4 Čtvrtek 17. března 2011 Čtvrtek 17. března :45-09:00 Zahájení konference S. Němeček, A. Martínek, J. Čermák, M. Lebiedzik, M. Radina 09:00-10:00 Novinky z 52. konference Americké hematologické společnosti I M. Trněný, E. Faber CML E. Faber Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc Chelatační léčba J. Čermák Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Mnohočetný myelom L. Pour, R. Hájek Interní hemato-onkologická klinika LF MU a FN Brno 09:00-10:00 Buněčná terapie I E. Matějková, V. Procházka Intraarteriální infuse autologních buněk z kostní dřeně v léčbě ischemické choroby dolních končetin R. Pytlík 1, M. Chochola 2, I. Fales 3, L. Skalická 2, P. Kobylka 3, A. Linhart I. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 2 - II. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 3 - Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Nová možnost léčby pro pacienty trpící hyperparatyreózou aneb Uspání a znovuprobuzení buněk k životu L. Štrajtová 1, J. Komárková 1, M. Linhartová 2, Z. Pavlovský 2, B. Kubešová Národní Tkáňové Centrum a.s., 2 - Fakultní nemocnice Brno Kultivované autologní chondrocyty validace a stabilita léčivého přípravku pro reparaci chrupavky E. Matějková, B. Kubešová Národní Tkáňové Centrum a.s. Možnosti buněčné terapie v ortopedii P. Walder 1, V. Procházka Oddělení ortopedické FN Ostrava, 2 - Ústav radiodiagnostický FN Ostrava Poster 1 Cell therapy of Chronical Limb Ischemia and Foot Ulcer V. Prochazka 1, J. Gumulec 2, F. Jaluvka 3, D. Salounova 4, J. Chmelova 1, T. Jonszta 1, D. Czerny 1, J. Krajca 1, L. Pleva 3, P. Klement 4, G. L. Klement 5, J. Rak Institute of Radiodiagnostic, University Hospital Ostrava, 2 - Institute of Clinical Haematology, University Hospital Ostrava, 3 - Surgery Clinic and Traumathology centre, University Hospital Ostrava, 4 - Technical University Ostrava, 5 - Boston University, MA, USA, 6 - Henderson Research Center McMaster University Hamilton, Canada 10:15-11:15 Buněčná terapie II D. Herndon, R. Doleček Transfusion requirements and risks; metabolic support in massive burns D. Herndon Shriners Burns Hospital, Galveston, Texas, USA The Acute Phase Response after Burns and Polytraumas Affects Many Systems R. Dolecek 1, L. Pleva 2, Z. Crkvenjas Burn Centre, University Hospital Ostrava, 2 - Trauma Centre, University Hospital Ostrava An Open-label, Non Randomized, Single-Center Registry Study to Assess the Safety and Effects of Autologous Platelets Concentrate and Autologous Thrombin for the Treatment of Deep Burns Trauma H. Klosova 1, J.Stetinsky 1, J. Gumulec 2, K. Vitkova 3, D. Salounová 4, H. Bielnikova 5, P. Klement 3, V. Levaková 6, G. L. Klement 7, V. Prochazka Burn Centre, University Hospital Ostrava, 2 - Institute of Clinical Haematology, University Hospital Ostrava, 3 - Department of Science and Research, University Hospital Ostrava, 4 - Technical University Ostrava, 5 - Institute of Pathology, University Hospital Ostrava, 6 - P&R Lab Novy Jicin, 7 - Boston University, MA, USA, 8 - Institute of Radiodiagnostic, University Hospital Ostrava Poster 2 DE Graft and platelet rich plasma in deep burn trauma H. Klosova 1, J. Stetinsky 1, R. Dolecek 1, J. Gumulec 2, K. Vitkova 3, D. Salounova 4, J. Dvorackova 5, H. Bielnikova 5, V. Levakova 6, V. Prochazka Burn Centre, University Hospital Ostrava, 2 - Institute of Clinical Haematology, University Hospital Ostrava, 3 - Department of Science and Research, University Hospital Ostrava, 4 - Technical University Ostrava, 5 - Institute of Pathology, University Hospital Ostrava, 6 - P&R Lab Novy Jicin, 7 - Institute of Radiodiagnostic, University Hospital Ostrava 10:15-11:15 Novinky z 52. konference Americké hematologické společnosti II J. Čermák, L. Pour Lymfomy M. Trněný I. interní klinika klinika hematoonkologie 1.LF UK a VFN Praha MDS J. Čermák Ústav hematologie a krevní transfúze Praha Imunní trombocytopenie T. Kozák Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha 11:30-12:30 Buněčná terapie III K. March, V. Prochazka Adipose Stem Cells in Angiogenesis, Vasculogenesis, and Tissue Rescue K. March Indiana University, Indianapolis, USA

5 Čtvrtek 17. března 2011 Čtvrtek 17. března 2011 Cell Therapy in Chronic Critical Limb Ischemia Bone Marrow Aspiration Concentrate or Stromal Vascular Fraction from Lipoaspirate V. Prochazka Institute of Radiodiagnostic, University Hospital Ostrava Autologous Bone Marrow Cells Transplantation in Patients with Advanced Critical Limb Ischemia - No Difference in Intraarterial and Intramuscular Application J. Madaric 1,2, A. Klepanec 1,2, M. Mistrik 3, C. Altaner 4, M. Valachovicova 1, J. Tomka 2, T. Urlandova 2, D. Hladikova 2, M. Toth 2, T. Balazs 2, R. Bazik 2, I. Vulev 1,2 1 - Slovak Medical University, 2 - National Cardiovascular Institut, 3 - Clinic of Haematology and Transfusiology, University Hospital Bratislava, 4 - Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia Poster 3 No Difference in Intraarterial and Intramuscular Application of Autologous Bone Marrow Cells in Patients with Advanced Critical Limb Ischemia J. Madaric 1,2, A. Klepanec 1,2, M. Mistrik 3, C. Altaner 4, M. Valachovicova 1, I. Olejnarova 2, R. Necpal 2, B. Liska 2, I. Vulev 1,2 1 - Slovak Medical University, 2 - National Cardiovascular Institute, 3 - Clinic of Haematology and Transfusiology, University Hospital Bratislava, 4 - Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia 11:30-12:40 Pediatrická sekce diferenciální diagnostika J. Blatný, V. Komrska, M. Suková Neutropenia in children to worry or not to worry? P. Mathew University of New Mexico, Department of Pediatrics, USA Periferní cytopenie ve více řadách diferenciální diagnóza u dětí M. Suková Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha Prodloužené APTT před chirurgickým výkonem diferenciální diagnostika, aneb je čeho se obávat? S. Kohlerová Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Hemofilické centrum, Dětská nemocnice FN Brno 12:30-13:00 Oběd 13:00-13:45 Klementova přednáška J. Gumulec, V. Procházka, M. Penka Is there a future for targeting the coagulation system in anticancer therapy? J. Rak Department of Pediatrics McGill University, Montreal Children s Hospital Research Institute, Montreal, Quebec, Canada 14:30-15:10 Poruchy hemostázy u onkologicky nemocných pacientů Onkolog, P. Kessler, M. Penka Tromboembolická nemoc v onkologii P. Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov, p.o. Hemoragické projevy v onkologii M. Penka Oddělení klinické hematologie, FN Brno 14:30-15:10 Pediatrická sekce doporučené postupy I P. Smíšek, D. Pospíšilová Jak se chovat k dětem se sferocytózou aktuální doporučení PSDH ČR P. Smíšek 1, D. Pospíšilová 2 za PSDH 1 - Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha, 2 - Dětská klinika LF PU a FN Olomouc Kdy vyšetřovat trombofilní rizika u dětí? J. Blatný Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Hemofilické centrum, Dětská nemocnice FN Brno 14:30-15:30 Certifikační školení pro praktické lékaře užívající POCT přístroj CoaguChek J. Gumulec, P. Hlaváčková Úvod J.Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava Pravidla používání POCT přístroje CoaguChek P. Hlaváčková Roche s.r.o., Diagnostics Praha 15:25-16:25 Poruchy hemostázy v ambulanci praktického lékaře I V. Maňásek, M. Radina, J. Zuchnická Existuje v praxi praktického lékaře nějaký problém s hemostázou? V. Maňásek Ambulance praktického lékaře Nový Jičín Příprava pacientů léčených warfarinem k operacím M. Brejcha 1, P. Kessler Oddělení klinické hematologie, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, 2 - Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. 13:45-14:15 Treatment options in vwd: the new kid on the block P. Mathew University of New Mexico, Department of Pediatrics, USA

6 Čtvrtek 17. března 2011 Čtvrtek 17. března 2011 Předávkování antitrombotik a krvácivé komplikace antitrombotické léčby v ambulanci praktického lékaře J. Gumulec 1, P. Kessler 2, V. Maňásek 3, M. Penka 4, M. Brejcha 5, V. Procházka 6 E. Machytka Ústav klinické hematologie FN Ostrava, 2 - Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o., 3 - Ordinace praktického lékaře Nový Jičín, 4 - Oddělení klinické hematologie FN Brno, 5 - Oddělení klinické hematologie, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, 6 - Pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie ústavu radiodiagnostiky FN Ostrava, 7 - Interní klinika FN Ostrava Hemoglobin Haná kasuistika D. Pospíšilová et al. Dětská klinika LF PU a FN Olomouc 16:00-18:00 Jednání partnerů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 20:00 Koncert Rock-and-Roll Bandu Marcela Woodmana 15:25-16:25 Pediatrická sekce doporučené postupy II A. Samková, S. Kohlerová Je smysluplné vyšetřovat koagulaci před ORL operací? A. Samková Dětská klinika Lékařské fakulty a FN Hradec Králové Jak správně vyšetřit dítě s anemií? V. Fiamoli Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Hemofilické centrum, Dětská nemocnice FN Brno Jak správně provést laboratorní odběr do hematologické ambulance M. Slánská, B. Jordánová Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Hemofilické centrum, Dětská nemocnice FN Brno 16:40-17:40 Poruchy hemostázy v ambulanci praktického lékaře II P. Kessler, J. Malý, M. Brejcha Jak v ambulantní péči neprošvihnout rozvíjející se kritické poruchy hemostázy? P. Kessler Oddělení klinické hematologie FN Brno Protidestičková léčba po koronárních příhodách J. Malý II. interní klinika Lékařské fakulty a FN Hradec Králové Přístup k diagnostice a léčbě pacientů s mírnými poruchami hemostázy J. Zuchnická 1, R. Hrdličková 2, R. Hrabcová 1, J. Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava, 2 - Krevní centrum FN Ostrava 16:40-17:40 Pediatrická sekce prezentace kasuistik T. Kuhn, V. Fiamoli Kongenitální megakaryocytární trombocytopenie T. Kuhn Klinika dětského lékařství FN Ostrava Případ bolavého lokte V. Komrska Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha

7 Pátek 18. března 2011 Pátek 18. března :00-09:45 Valná hromada Spolku pro trombózu a hemostázu J. Malý, P. Kessler, J. Gumulec Úvod J. Malý Zpráva o hospodaření L. Kohoutek Křest knihy Trendy v profylaxi žilní tromb... J. Malý Prezentace vydaných leporel příruček pro praxi J. Gumulec Další plány P. Kessler Volba nového předsednictva Volební komise 10:00-11:00 Hemostáza a trombóza aktuální pohled a terapeutické cíle antitrombotické léčby K. Urbánek, P. Kessler Fibrinogen J. E. Dyr Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Anti-Xa nebo anti-iia efekt. Co bude lepší? Panelová diskuse Anti-Xa M. Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno Anti-IIa J. Malý II. interní klinika Lékařské fakulty a FN Hradec Králové Jak pro kterého pacienta P. Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. 10:00-11:00 Laboratorní sekce M. Pecka, J. Zavřelová, I. Hrachovinová Možnosti monitorování protidestičkové léčby M. Pecka, J. Malý, P. Dulíček II. interní klinika Lékařské fakulty a FN Hradec Králové Diagnostika získané hemofilie J. Zavřelová Oddělení klinické hematologie FN Brno Možnosti diagnostiky poruch primární hemostázy M. Ryzí 1, R. Hrabcová 1, J. Zuchnická 1, R. Hrdličková 2, B. Blažek 3, J. Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava, 2 - Krevní centrum FN Ostrava, 3 - Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie kliniky dětského lékařství FN Ostrava Význam externí kontroly kvality v koagulaci I. Hrachovinová Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 11:15-12:15 Rizikové poruchy hemostázy A. Bátorová, J. Novotný Získaná hemofilia A. Bátorová Národné hemofilické centrum FNsP Bratislava Petržalka, SK Poruchy hemostázy v sepsi J. Novotný Oddělení klinické hematologie FN Brno Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacienta před kardiochirurgickým výkonem: popis případu a přehled literatury J. Gumulec 1, R. Brát 2, J. Zuchnická 1, R. Hrabcová Ústav klinické hematologie FN Ostrava, 2 - Kardiochirurgické centrum FN Ostrava 11:15-12:15 Český národní hemofilický program M. Penka, P. Salaj 12:15-12:45 Oběd 12:45-13:45 Poruchy hemostázy v gynekologii a porodnictví I M. Procházka, J. Zuchnická, D. Seidlová DIC v porodnictví mýty a pověry M. Procházka 1, J. Procházková Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, 2 - Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc Peripartální krvácení D. Seidlová 1, J. Blatný 2, M. Penka 3, P. Ventruba Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno, 2 - Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Hemofilické centrum, Dětská nemocnice FN Brno, 3 - Oddělení dětské hematologie FN Brno, 4 - Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno Mozkové krvácivé komplikace v těhotenství M. Chláchola 1, T. Paleček, T. Hrbáč 1, R. Lipina 1, V. Procházka Neurochirurgická klinika FN Ostrava, 2 - Radiodiagnostický ústav FN Ostrava 12:45-13:45 Český národní hemofilický program M. Penka, P. Salaj

8 Pátek 18. března :00-15:20 Trombotické konsekvence hormonální antikoncepce J. Blatný, M. Procházka Hormonální antikoncepce pro a proti M. Procházka 1, J. Procházková Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP a FN Olomouc, 2 - Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc Endovaskulární léčba cerebrálních a periferních žilních trombóz indukovaných orálními kontraceptivy V. Procházka Radiodiagnostický ústav FN Ostrava Hormonální antikoncepce a trombóza u mladistvých dívek mýty a realita I. Hadačová, E. Vodičková Oddělení klinické hematologie FN v Motole Jak minimalizovat riziko VTE u hormonální antikoncepce P. Dulíček II. interní klinika Lékařské fakulty a FN Hradec Králové Poster 4 Oral Contraceptive Induced Cerebral Venous Thrombosis diagnostic and treatment V. Prochazka 1, M. Prochazka 2, T. Hrbac 3, J. Chmelova 1, D. Skoloudik 4, M. Vavrova 5, D. Czerny 1, T. Jonszta Institute of Radiodiagnostic, University Hospital Ostrava, 2 - Department of Obstetrics and Gynecology University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc, 3 - Clinic of Neurosurgery, University Hospital Ostrava, 4 - Clinic of Neurology, University Hospital Ostrava, 5 - Institute of Radiodiagnostic, City Hospital Ostrava 14:00-15:20 Český národní hemofilický program M. Penka, P. Salaj 15:20 Zakončení konference J.Gumulec

9 Poznámky Hlavní partneři: Partneři: Organizační a technické zajištění SANOPHARM CZ s.r.o. Martinovská 257/111, Ostrava-Plesná Ing. Petr Salomon tel.: , Ing. Dana Salomonová tel.: Mail:

10 Cílená (1) Účinná (2) S příznivým bezpečnostním profilem (2) Reference: 1. Kantarjian HM et al., Nilotinib (formerly AMN107), a highly selective BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor, is effective in patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia in chronic phase following imatinib resistance and intolerance; Blood 2007, Vol. 110, No. 10, pp SPC přípravku Tasigna. Zkrácená informace Tasigna 150 mg tvrdé tobolky, Tasigna 200 mg tvrdé tobolky Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nebo 200 mg nilotinibum (jako hydrochlorid monohydrát). Indikace: Tasigna 150 mg a Tasigna 200 mg je indikována k léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií s přítomností philadelphského chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi. Tasigna 200 mg je rovněž indikována k léčbě dospělých pacientů s chronickou a akcelerovanou fází CML s přítomností philadelphského chromozomu, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Data o účinnosti u pacientů s CML v blastické krizi nejsou k dispozici. Dávkování: 300 mg 2 denně u nově diagnostikovaných pacientů s CML v chronické fázi. 400 mg 2 denně u pacientů s chronickou nebo akcelerovanou fází CML, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu, Tasigna by měla být podávána 2 denně přibližně po 12 hodinách a nesmí být užívána spolu s jídlem. Dvě hodiny před užitím dávky a alespoň jednu hodinu po užití dávky by neměla být požita žádná potrava. Užívání u pediatrických pacientů se nedoporučuje. U starších pacientů a pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nejsou žádná omezení. Pacienti se zhoršenou funkcí jater by měli být léčeni s opatrností. Kontraindikace: Hypersenzitivita na nilotinib nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku. Zvláštní upozornění: Léčba Tasignou je doprovázena trombocytopenií, neutropenií a anemií. Myelosuprese byla zpravidla reverzibilní a obvykle zvládnutá dočasným vysazením přípravku nebo snížením dávky. Kompletní vyšetření krevního obrazu by mělo být prováděno v prvních 2 měsících léčby každé dva týdny a dále pak jednou měsíčně, nebo podle klinické indikace. Pozornost je třeba věnovat pacientům s prodlouženým QTc intervalem (nebo s rizikem), jako jsou pacienti s hypokalemií, hypomagnezemií, s kongenitálním syndromem dlouhého QT intervalu, pacienti užívající antiarytmika nebo jiné látky, které prodlužují QT interval. U pacientů s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fázi nebo akcelerované fázi, u nichž se v minulosti vyskytlo onemocnění srdce nebo významné kardiální rizikové faktory, se vyskytly méně časté případy náhlých úmrtí. Významné prodloužení QT intervalu se může objevit při současném nesprávném užívání se silnými inhibitory CYP3A4 a/nebo léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, a/nebo s potravou. Hypokalemie nebo hypomagnezemie musí být upraveny před podáním Tasigny a měly by být pravidelně sledovány během léčby. Pozornost je třeba věnovat pacientům s jaterním poškozením, s anamnézou pankreatitidy. Tasigna se nedoporučuje během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Ženy ve fertilním věku by měly užívat účinnou kontracepci. Při podávání pacientům s totální gastrektomií by mělo být zváženo častější sledování. Nedoporučuje se u pacientů s dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, těžkou nedostatečností laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy. Interakce: Pozornost je třeba u pacientů léčených antiarytmiky a jinými látkami, které mohou prodlužovat QT interval. Neměly by být současně podávány silné inhibitory CYP3A4, včetně ketokonazolu. Středně silným inhibitorům CYP3A4 je třeba věnovat pozornost. Současné podání nilotinibu a imatinibu má mírný inhibiční účinek na CYP3A4 nebo P- gp. Rifampicin (silný induktor CYP3A4) a nilotinib se nesmí užívat současně. Souběžné podávání jiných induktorů CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a třezalka) může také snižovat expozici nilotinibu. V případě potřeby může být Tasigna užívána současně s esomeprazolem nebo jinými inhibitory protonové pumpy. Nilotinib je relativně silným inhibitorem CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 a UGT1A1. Doporučuje se opatrnost, především při souběžném užívání nilotinibu s léčivými přípravky, které mají úzký terapeutický index. Při souběžné léčbě s warfarinem se doporučuje kontrola farmakodynamických ukazatelů warfarinu (INR nebo PT) minimálně během prvních 2 týdnů od zahájení. Absorpce Tasigny je zvýšena při současném příjmu potravy s následným zvýšením koncentrace v séru. Grapefruitová šťáva a jiné potraviny, o kterých je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly být požívány. *Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolesti hlavy, nauzea, vyrážka, svědění, myalgie, únava, neutropenie, trombocytopenie. Časté: zácpa, průjem, zvracení, bolest v nadbřišku, bolest břicha, alopecie, suchá kůže, artralgie, spasmy svalů, astenie, periferní otoky, folikulitida, kožní papilom, lymfopenie, hypokalemie, diabetes mellitus, hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hyperglykemie, hypofosfatemie, anorexie, nespavost, závratě, hypoestezie, svědění očí, konjunktivitida, suchost očí, vertigo, prodloužení QT intervalu na EKG, palpitace, hypertenze, návaly (zčervenání), dušnost, kašel, nadýmání, abdominální dyskomfort, dyspepsie, plynatost, abnormální jaterní funkce, erytém, hyperhidróza, pohmožděniny, akné, dermatitida, noční pocení, bolest kostí, bolest končetin, bolest zad, horečka, bolest na prsou, hrudní dyskomfort, zvýšená amyláza v krvi, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená tělesná hmotnost, anemie, zvýšená lipáza.* Další nežádoucí účinky viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Dostupné lékové formy/ velikosti balení: měsíční balení 112 tobolek. Poznámka: Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Reg.č.: EU/ 1/ 07/ 422/ Datum registrace: Datum poslední revize textu SPC: 12/ Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham, West Sussex, Velká Británie. Přípravek je pouze na lékařský předpis, Tasigna 200 mg je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada přípravku Tasigna 150 mg z prostředků veřejného zdravotního pojištění dosud nebyla stanovena. *Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku. Novartis s. r. o., Pharma; Gemini, budova B; Na Pankráci 1724/129; Praha 4 tel.: ; fax: ; TAS-002/01/2011

11

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY na téma Buněčná terapie v nehematologických indikacích Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie Poruchy primární hemostázy u

Více

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY na téma Buněčná terapie v nehematologických indikacích Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie Poruchy primární hemostázy u

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické nemoci: prezentace doporučených postupů Možnosti interdisciplinární

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020.

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Úvod. Podnět k celonárodní a nyní celoevropské iniciativě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Management krvácení při nových antikoagulanciích

Management krvácení při nových antikoagulanciích Management krvácení při nových antikoagulanciích Hanke I. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno, Nová perorální antikoagulancia potřeba Heparin aplikace formou injekcí Nevýhody blok vit K. adekvátní

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

sp.zn. sukls63940/2012

sp.zn. sukls63940/2012 sp.zn. sukls63940/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pamba tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje acidum aminomethylbenzoicum 250 mg. Pomocná látka se známým

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEGACE 160 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje megestroli

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Informační karta pro pacientku

Informační karta pro pacientku Informační karta pro pacientku Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22277/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22277/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22277/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgametril 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 5 mg lynestrenolum.

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

XII. Dostálovy dny Hradec nad Moravicí, hotel Belaria

XII. Dostálovy dny Hradec nad Moravicí, hotel Belaria XII. Dostálovy dny urgentní medicíny PROGRAM Hradec nad Moravicí 12.-13. října 2005 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava a Klinika anesteziologie a resuscitace

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151067/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

Bílá až bělavá, bikonvexní, oválná potahovaná tableta s textem BMS vyraženým na jedné straně a "528" na druhé straně.

Bílá až bělavá, bikonvexní, oválná potahovaná tableta s textem BMS vyraženým na jedné straně a 528 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SPRYCEL 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg dasatinibum (ve formě monohydrátu). Pomocné látky se známým účinkem:

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více