Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8."

Transkript

1 číslo 2 očník 6

2 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt něco o kásné zmi jménm Špnělsko fnoušci fotblu si počtou o týmu AC SPARTA PRAHA. N své si přijdou i háči h mám tu článk o hcí konzoli PSP. Zjistít nějké zjímvosti z svět - npř. něco o Ružové kočc snd s i zsmějt nšim vtipům. Tk tď konc klm n Kládu huá do čtní listování:) Bbo Vymětlová 8.A. Tiáž Hlvní dkto: Juli Kořínková 8.A Zástupc hl. dkto: Ann Soukupová 8.A Hlvní Gfik: Tomáš Zlný 8.B Rdktoři: Sylv Schwzová 8.A Vojtěch Tuz 8.B Adm Šmjkl 8.B Miim Bnšová 8.A Bbo Sdilová 8.A Bbo Vymětlová 8.A Smozřjmě děkujm i osttním co píší do Klády.

3 Obsh Obsh... 1 Aktulity... 2 Škod Octvi Gn E-lin... 3 Učitlské styly... 4 AC Spt Ph... 5 Psp Zjímvosti z svět... 7 Litání koutk... Googl sktchup Víly Pvňáčci Putování po Evopě Zájzd do Vídně Vtipy

4 Aktulity Smozřjmé j, ž v tomto čísl mám podsttně méně ktulit nž v čísl popázdninovém. I přsto s jich l pá njd. Tk třb nové židl v jídlně, ktých jst si jistě nmohli nvšimnout. Čvné, onžové, zlné, žluté... díky nim tď jídln působí úplně jink nvíc jsou užší vyšší nž přdchozí čné židl. Všichni tké vím, ž odšl pní učitlk Litová, což j škod, l místo ní nstoupil pní učitlk Zuzn Škubníková. Stjně jko pní učitlk Litová učí příodopis tělocvik. Njdůlžitější ktulitou z všch j smozřjmě to, ž vychází už duhé číslo Klády pod nší vdním. Doufám, ž jst si jí přčtt bud s vám líbit. Stjně tk budm ádi, když budt číst i dlší čísl n nš nkty odpovídt do obálky n nástěnc :-) Víc ktulit už s bohužl nnskytlo, l do dlšího čísl s pokusím npst víc.:-) 2

5 Škod Octvi Gn E-lin A j tu pvní lktomobil znčky Škod. Octvi n btky ujd ž 1 40 kilomtů. Do posldních chvil utjná pmié mldobolslvské utomobilky ns jméno Škod Octvi Gn E Lin j to kombík. Nvnk nic moc, l v útobách s dějí vlké věci. Bti s doplňují z zásuvky, l npříkld i kupcí při bzdění nbo bzděním motom při sjíždění svhu. Koncpt j pvní škodovkou s čistě lktickým pohonm. Svou modulání konstukcí podlhy j séiový modl idálně vhodný po montáž bti, lktonické řídicí jdnotky lktomotou. Elktomoto podává v tvlém povozu výkon 60 kw, mximální výkon činí 85 kw. Njvyšší točivý momnt 270 Nm j k dispozici užp ři ozjzdu, což j dáno chktistikou tohoto pohonu. Toumo žní osté stty lktoškodovky. Octvi Gn E Lin kcluj z 0 n 1 00 km/h z pouhých dvnáct skund. Mximální ychlost j omzn n 1 35 km/h. "Dojzd 1 40 kilomtů splňuj poždvky většiny řidičů, ktří v Evopě dojíždějí do změstnání," uvádí utomobilk. Bti s skládá z 1 80 btiových článků, jjich hmotnost činí zhub 31 5 kilogmů. Blok kumulátou j umístěn pod střdní zdní podlhou částčně i v zvzdlovém postou. Kuf má 430 litů má i dvojité dno. Nmísto zvy má lpicí soupvu. Půjčovt s budou vybným fimám, by j otstovly v běžném povozu. Běhm tří ž čtyř lt uvdm pvní séiově vyáběné lktické škodovky.bzy s můžm dočkt třb i lktického ytiho. Cntální pnl nvigc ukzuj toky ngi mzi jdnotlivými částmi lktického pohonu. Řidiči ukzuj infomc o ktuálním výkonu, spotřbě stvu nbití kumulátou i o zbývjícím dojzdu vozu, jn místo plivoměu j "lktomě". Elktická oktávk tké dostl novou spciální bvu, bílou plť. Jn Folt Jkub Juc 7.A 3

6 Nové styly podl učitlů Cofy-styl: Oblíbným už 46 lt nošným nzměnitlným s stl námořnicky modý plášť s zářivě žlutým tičkm v spod. N spodní části moc nzálží, l obvyklé jsou tmvé klhoty. K tomuto modlu s pfkně hodí klsický ddol stžný pintkmi. Boží/Boší-styl: Tnto styl tvoří přdvším tmvě šdé sko klhoty stjné bvy, košil libovolné bvy kvt podobné coloisc. Z dopovodu působivé kolínské, s tnto styl stl hitm ltošního j. Chlpácký Tlpácký styl: Ať j léto nbo zim njdůlžitější jsou kátké, světl béžové kťsy. Výboně j doplňuj bvlněné tiko. Kočk/Klčk: Do tohoto stylu nodmyslytlně ptří býl. Zákldm j sukně něco málo pod koln, volná hlnk ozpuštěné vlsy. Vzo oblční kiti-miti...xd Zjd s fshion: Blond vlsy výboně ldí s pstlovými bvmi. Stnddně s do něj počítá tičko s kátkými ukávy jny. Zltá-stříbná-pltinová mód: Ltošním školním okm přidl nově do svých bonzových vlsů blond mlí. Bvy tohoto stylu jsou odstíny onžové ž po hnědou. V jních měsících i světl zlná. Vlmi modní u tohoto stylu jsou plýny pláště. 4 K.Slánská & M. Šmjklová 7. B

7 AC SPARTA PRAHA AC Spt Ph fotbl,. s. AC Spt Ph j dlouhodobě njvýznmnějším n spotovním poli njúspěšnějším klubm čského fotblu. Z víc nž 11 5 lt své xistnc zznmnl úspěchy v domácích soutěžích, stjně jko i n mzináodní fotblové scéně. V novodobé histoii Čské publiky ptří Sptě jdnoznčné pvnství v umístění v domácí ligové soutěži (11 titulů mist Čské publiky), pvidlně tké pzntuj čský fotbl v soutěžích UEFA (UEFA Chmpions Lgu Euop Lgu - dřív UEFA Cup), v ktých tké dosáhl řdy úspěchů. V szoně 201 0/2011 AC Spt Ph získl již 35. titul mist čské nbo čskoslovnské ligy. Rok zložní Klubové bvy modá žlutá čvná Domácí soutěž - Tituly Mist Čské publiky / Čskoslovnsk Klub získl tnto titul v ltch 201 0, 2007, 2005, 2003, 2001, 2000, 1 999, 1 998, 1 997, 1 995, 1 994, 1 993, 1 991, 1 990, 1 989, 1 988, 1 987, 1 985, 1 984, 1 967, 1 965, 1 954, 1 952, 1 948, 1 946, 1 944, 1 939, 1 938, 1 936, 1 932, 1 927, 1 926, 1 922, Vítězství v Čskoslovnském poháu Klub získl vítězství v ltch 1 992, 1 989, 1 988, 1 984, 1 980, 1 976, Vitězství v Čském poháu Poháu ČMFS Toto vítězství s Spťnům podřilo získt v ltch 2008, 2007, 2006, 2004, 1 996, 1 994, 1 992, 1 989, 1 988, 1 987, 1 986, 1 984, 1 980, 1 976, 1 975, 1 972, 1 946, Vojt Tuz 8.B 5

8 Psp 4000 Sony plánuj vydt PSP-4000, kté bud mít kompltně přpcovný vzhld. Hlvním lákdlm si bud displj, ktý má pý být odsouvcí. Dlší podobnosti budou oznámny koncm břzn kci Gm Dvlops Confnc. Hdwově s všk od nynějšího PSP lišit nbud, tkž o PSP2 nmůž být řč. Čstvě s do Evopy dostl vz PSP-3000 již nyní j podl Euogmu nchystán vz Zdoj Euogmu, njmnovná osob z njmnovné vydvtlské spolčnosti, nzná žádné bližší infomc o tom, co by s mělo vylpšit. Smi nvím, co chc Sony zlpšovt, když přd ndávnm vypustil clkm úspěšnou vzi 3000 s lpším displjm. Dohdy hovoří o intní pměti, opět vylpšném displji nbo, jk j zvykm, o duhém nlogovém sticku. V mgzínu MCV s objvil klm, ktá jsně nznčuj, ž bychom s měli dočkt nové vz PSP s oznčním Nové PSP by mělo disponovt pohyblivým displjm, ktý bud kýt většinu tlčítk. Vlká část h tk bud v tomto stvu nhtlná, jn s výjimkou těch titulů, kté bud možné ovládt přdními tlčítky L R (npříkld LocoRoco). Zdoj tktéž potvdil, ž s dlší vzí PSP Sony upustí od médi UMD opět zttí n vlikosti. Sony odmítl komntovt jkékoliv dohdy spkulc. Posldní vz PSP-3000 s pk objvil n podzim minulého oku. Hndhld byl mnší, lhčí, s jsnějším méně flxním displjm. Podl spkulcí by s PSP-4000 mělo objvit n thu koncm tohoto oku. A co vědí o novém PSP vývojáři z Rdy t Dwn, ktří stojí npříkld z hitovkou God of W: Chins of Olympus? Podl všho nic. Jk pozdili v ozhovou po mgzín Edg, "čkoliv j to ioni, pvděpodobně budm ti posldní, kdo s o novém PSP doví." Dřív s objvily spkulc, ž Rdy t Dwn pcují n pokčování mlátičky God of W po PlySttion Potbl. Adm Šmjkl 8.B 6

9 Šílná zvířt Zjímvosti z svět Knih kodů nní pouz po lidi, ktří s snží přkonávt buď smi sb, nbo výkony osttních. Do Guinnssovy knihy kodů po 2011 vstoupil tké zvířt, ktá s pyšní nějkým»nj«. Tdy jsou někté z nich: Njdlším plzm j hoznýš kálovský, ktý žij v zoo v mickém státě Columbus. N délku měří úctyhodných 7,3 mtu! Když ho chtěli do knihy kodů vyfotit, muslo si s ním zpózovt dvět dlších lidí, ktří ho při focní džli. Njmnší káv n světě s jmnuj Swllow (Vlštovk) podl slov mjitlky pý ád poslouchá modní hudbu. V svých jdnácti ltch měří v kohoutku pouhých 84 cntimtů. Vlštovk j z plmn Dxt, kté j známé svou mlou vlikostí, l j mlá i n jho stnddy. Už měl dvět tlt tď j břzí podsáté. Podl Guinnss j jjí posldní tlátko už tď větší nž on. V čm j kodmnm dstiltý ps jménm Puggy, j u něj jsné n pvní pohld. V tlmičc má tnto pkingský plácový psík jzyk, ktý měří nuvěřitlných 11,43 cntimtů! Jho jzyk j skoo tk dlouhý jko smotné tělo tohoto pkinéz, ktý mzi psy nmá, co s jzyku týč, konkunci. Růžová kočk Obvil kočku nůžovo, by jí ldil s vlsy! Bitk chtěl, by jí mzlíčk ldil s vlsy. S bvou vlsů s ozhodl sldit njnom doplňky, l i kočku! Posdlostí ůžovou bvou své mjitlky dopltil původně bílá kočk. Mldá žn ji clou obvil nůžovo jjí přioznou bvu j možné poznt jn podl několik chloupků, ktá má kolm očí. Zvířt njsou doplňky. J to moj njoblíbnější bv. Obvil jsm si nůžovo vlsy, zbožňuji ůžové oblční. Obvit i kočku s mi zdálo jko dobý nápd. Vždycky jsm chtěl ůžové zvíř, řkl mjitlk kočky, Ntsh Ggoy (22). K tomuto nápdu s přiznl ž poté, co s o přípd zčl zjímt skupin ochánců zvířt. Kočk tď musí počkt minimálně 1 8 měsíců, nž jí sst odost. Poztím zůstává v vtináním střdisku. 7 Michl Vách 9.A

10 Litání koutk Tntokát jsm si vybli básničky od Vldimí Stuchl. D i vi z n ě tch tě l,. d ě v y b D ivizn řil é tá k n í vč l o d ku d p Táv n í. á b n v l u j í btou stá n í? d l h z o V j si pod y: Co v á t z l h z d v i m ě v v ý! s n z i v D i ty s v ě t ú s Můj k, ř á d o, m, L sy,uphoáln í d o d l k vl k d ě t i, p i l t í, í j h i s u ř klyou kou d v čá n d d i v í, m ů k m d i vi zsnj ísžl u té j ívy. l á. ě l íb í b h c m v stloé tá vč l. s c i n V s vím, od ku d Už P o c lý ok ch o n stu d í tě, tá vod, íš b os, os? "J m i zim m lič n ž vysvitn slu n íčko, ko." A což v zim ě, kd y n m zn ou ti, tá vož sn íh p d á,, zá d? "P ři kčím s v zá v pod sn ě h m s zě ji, h ř ji. " N m á š st ch, ž kd yž om lá d n z mz spíš z j, ě st á? "V ú n ou m ě z pob u d í zpě v skřisvpá n ku á n ků." H n u k i t š p, k ík. n b y d o j s i š t i k m č y N sj skám k p, t m, í p o já t o pj si m ě! s í z á P odl hvu ti, ch yt. k i t š i p s j u, tyl i k stříká? p k m J á oj sčt šti k to P M p k zu tý si, o l á h m sy. p k ko s j z v o u č í n u Sl h l o j tě! : u ě t n u k Z t m z b, spol í č u p b n š s n k ď T spd,, Až 8

11 Googl sktchup Jk dává názv tušit, výobcm j spolčnost Googl. Tnto closvětově známý gignt s ozhodl, ž přiblíží svět 3D modlování co njšiší vřjnosti stvořil Googl SktchUp. Njn, ž k tomuto softwu tvůci připvil názoný tutoiál typu "Kok z kokm", kd vysvětlují zákldní funkc ovnou při tvobě jdnoduchých modlů, l pogm smotný j ntolik intuitivní, ž si při jho ovládání budt připdt, jko by jst s něčím podobným dělli. Co s dá modlovt? V tomto s mz nkldou, v podsttě pogm umožňuj vytvořit jkýkoli álný (i nálný) objkt, počínj psí boudou, přs modl všho domu, ž npříkld po Eifflovku. Možná si říkát, jk můžt zovn vy vymodlovt něco tk složitého jko j on zmíněná věž v Příži? Pk věřt, ž to nní o nic složitější, nž psí boud, jn to bud tvt "o něco" dél. Pochopitlně s djí modlovt i intiéy, konstukc i tén. Jk s modluj? Postup při modlování jkéhokoli álného objktu j v podsttě stjný. Buď si nvhnt zhub tv ktý poždujt pk z něj postupně "uždibujt", nbo po mlých kouskách přidávát přidávát. Njlpší j, okoukt zákldní dovdnosti z hotových vidí. Tm s dozvít, ž n ovládání pogmu potřbujt nzbytně pouz myš, lfnumickou část klávsnic tochu té přdstvivosti, k té mimochodm přispívá tkový človíčk umístěný k bodu, kd s potínjí všchny osy. Dál jsou tm npříkld nástoj jko: tužk, čtvc, kuh, oblouk, kté ptří do těch pvotních, ktými modl vytvořít, pk vlmi zjímvé jdinčné npř.: vytáhnout/ztlčit, posunout, otočit, ktými ho přtvořít. Jsou zd i přdnstvné álné objkty jko stomy, ploty td. Z zmínku učitě stojí i možnost "ntíání" jdnotlivých ploch, kupříkldu střchy tk, by vypdl jko tšková, smozřjmé j i pokládání txtu, jž modlu dodává opvdový vzhld. Návhové postřdí j pochopitlně možno otáčt v všch třch osách, přibližovt oddlovt j, posouvt zkátk dělt s ním vš, co potřbujt. 9 Adm Šmjkl 8.B

12 Víly 1.kpitol Jdnoho dn v útý áno šl chlpc Filip do školy. Tn dn si zpomněl uční, tk ho pní učitlk ychl posll domů, po to uční. Když Filip už už byl u dvří zslchl zvuky. SCHSR SCHR SHCR Přiblížil s k dvřím, odkud s ozývl tn hls. Myslím, ž to byl 4A. tk tdy šl k třídě 4A. Filip pomlu pootvřl dvř pomysll si, ž j v snu. Přd ním stály 4 víly vypdly úplně jko z pohádky. Víly zčly tncovt zpívt. Budm vysvobozny, díky Nutilusi, káli Nutilusi, díky. Filip byl ohomn, potož mu víly udělly cstu mzi nimi, by Filip mohl pojít. Potom Filip pobídly, by jim řkl, co jim Nutilus vzkzuj. Filip zčl:.. l, l. Jk jst to říkli nějký Nu jk? Štěpán Chytý 3.A 10

13 Pvňáčci 1.A 1.B s líbí všké učivo. Mjí ádi pní učitlku. Těšili s do pvní třídy. Chutná jim jídlo. Jsou všichni kmádi. Hodně si pochvlují pní řditlku. Jsou ádi, ž mjí hodně kmádů. Rádi chodí do školy. Učivo j bví. Moc jim to jd. Vždycky s těší n přstávku, pní učitlk si j moc chválí ž jsou moc chytří líbí s jim v dužině. Akoát nmjí ádi když j někdo zlobí l někdy tky zlobí l mjí nás ádi. Mkét Zíková 3.A 11

14 Špnělsko Putování po Evopě Vljk: Rozloh: km2 Počt obyvtl: Státní zřízní: Konstituční monchi fdtivního typu Hlvní město: Mdid Zjímvosti: -Kásný tnc flmco -Býčí zápsy -N svu jsou ozlhlé vinic -Pocházl odtud známý mořplvc Kyštof Kolumbus -J tu oddělní od Afiky (Gibltský půliv) Ann Soukupová 8. A 12

15 Zájzd do Vídně Ráno jsm vstávli hodně bzy. Autobus n nás čkl v 5:1 5. Cst byl dlouhá, l zábvná, potož jsm s dívli n filmy. Když jsm přijli do Vídně, viděli jsm npříkld Hundtwsshus, budovu zvnou zltá hlávk zlí, Stphnsdom, dnici Pt. Když jsm přijli k škol nšich vídňských kmádů, vřl nás přivítli. Dostli jsm tm výboný oběd. Potom jsm si háli n jjich školním hřišti. A pk přišlo to njlpší - šli jsm do Minopolis. Mohli jsm si vyzkoušt ůzná povolání, ktá s nám moc líbil, npř. policisté, hsiči, pkři, stojvůdci řidiči mlých utíčk. Mohli jsm dokonc i nkupovt. A pk už nás čkl návt domů. Vátili jsm s v pořádku si v 21 :00. Štěpán Chytý, Ktk Mutlová, Mkét Zíková, Lnk Vondysová Mln Knclová z 3.A Vtipy "Jn, přinst mi klví." "Poč, pn?" "Zpomněl jsm si n něm doutník." "Jn, hýb s kktus?" "N, si." "Tk to jsm si zlévl jžk." "Jk bylo n lovu, si?" "Bylo to skvělé Jn! Střlil jsm obovskou kchnu. Pk jsm si ji opékli, l nčkně xplodovl." "Tušil jsm to, si. Přd chvílí v zpávách hlásili nvysvětlitlnou hváii vojnského vtulníku." "Jn, vyhnl jst už ty mouchy?" "Ano, pn, zhnl jsm j n půdu vzl jsm jim žbřík." Řditl blázinc vjd do jdné místnosti tm visí všichni blázni n lustu. Řditl zvolá: "Listopd" blázni spdnou dolů. Vjd do duhé místnosti tm s vš opkuj. Nkonc vjd do třtí kd tké všichni vísí n stopě. Řkn: "Listopd," l nic s nděj. Povídám "Listopd", řkn řditl, jdn blázn zvolá: "To vít, pn, my jsm jhličntí." V hotlu n cpci. Host: "Posll jsm vám postl." Rcpční: "Mám jich dost, l přsto moc děkujm." Host: "Plosím, ládo s stlo." 13

16 Vtipy Jdnoho dn s tpslík ozhodl ž půjd kást do Němck. Došl tm říká: "Já jsm mlj tpslíčk mám s sbou mlj kyblíčk jdu vám něco ukást!". Potká bbičku t mu říká: "Běž do Polsk tm s kd njvíc!". Tpslík přijd do Polsk říká: "Já jsm mlj tpslíčk, mám mlj kyblíčk jdu vám něco ukást!". Potká dědčk tn mu říká: "Běž do Čsk tm s kd njvíc!". Přijd do Čsk tm říká: "Já jsm mlj tpslíčk, kd mám kyblíčk?!" Bzdomovc podřimuj n ohu ulic, l kždou chvíli ho někdo vyuší s otázkou, jstli nví kolik j hodin. Tk npíš ktu: NEVÍM KOLIK JE HODIN pověsí si ji n kk. Znovu usn, l k ánu s ním zcloumá nějký chlp. "Co zs j?!" ozčiluj s bzdomovc. Chlápk n to: "Jn jsm vám chtěl říct, ž j 5:30" Potkjí s dv milovníci psů. Jdn s chlubí: Můj Asto už umí číst noviny!" Já vím," říká duhý. Rx mi to říkl! Jd muž okolo blázinc šlyší: Třináct, třináct. Chlápk jd duhý dn okolo zs slyší: Třináct, třináct! Chlp už to nvydží koukn s díou v zdi, co s tm děj... njdnou ho někdo píchn tužkou do ok z blázinc s ozv: Čtnáct, čtnáct!!! Obchází řditl blázinc svůj ústv, když s z pokoj bláznů ozv: Dvět, všichni s zčnou hozně smát. Řditl s podiví ptá s bláznů, poč s tk smějí. My už všchny vtipy znám nzpměť, tk jsm si očíslovli, tď už stčí říct jn číslo my si n tn vtip vzpomnm.. Ah, pochopí řditl, tk tdy: čtyři!. Nikdo s nzsměj. Jdn blázn vysvětlí: Když vy to, pn řditli, numít tk podt.

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů.

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ Čská vědckotchnická vodohospodářská spolčnost, z. s. CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ METODY JEJICH ODVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ V PRAXI Prh 29. září 2015 Obsh doprovodných mtriálů: Rozvodnic

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby Tchnická univrit v ibrci Fkult strojní Ktdr částí chnisů strojů Kužlová kol s šikýi křivnýi uby Zprcovl: doc Ing udvík Prášil, CSc ibrc 00 Úvod do gotri bočních ploch Kužlových kol s šikýi křivnýi uby

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Rozhovor s Ptrm Katzrm, obchodním řditlm spolčnosti Dimnsion Data Czch Rpublic Kdy jst začal hrát golf a co vás k němu přivdlo? Věnujt s jště nějakému jinému sportu?

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání.

Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání. Já ve prázdninách jsem byl v Gerniku n táboře, jsme tm hráli hodně hrách jsme se vozili n lnovce. N lnovce jsme se dávli jen dvkrát, to bylo moc hezký, jsme hledli pokld poslední den jsme zpívli večer

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Gaussovská prvočísla

Gaussovská prvočísla Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 01 mtemtik mtemtická informtik Gussovská rvočísl Autor: Jkub Oršl Gymnázium Brno, tř. Kt. Jroše 14, 658 70 Brno, 4.A Konzultnt ráce: Mgr. Viktor Ježek (Gymnázium

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

á Í š ů á š Ď í á Š č á š á íš ř á Íí ě á č í í á á á ť ř ň ě č íč í í ť ě ť ě á á í é á í š ť á Ťí ě í í í á č íšť á í í í ě ť ě á á í Ťí š š í ďě á í ť šť á í í ě í š í ďé á í á í Ť á ďě á í í š é á

Více

Dovolená pro seniory

Dovolená pro seniory Dovolná pro sniory 55+ Dovolná ušitá ru právě Vá, io hlavn turistickou szónu a za skvělé cny. Vtjt stě, kd i pouhý pobyt á léčivé a blahodárné účinky. MAr Mnor LÁZNĚ A RELAX MEZI DVĚMA MOŘI dl PiSan Pdro

Více

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně Duhové listí 11. - 13.4. 2008 Speciál z Duhové brány Slovo prezident věnovné Duhové bráně Milí duhoví přátelé, mám velkou rdost, že mohu psát tento příspěvek do speciálu Duhového listí. Znmená to, že se

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 Žiju golfm, j motto komunitního portálu GOLF.cz. A v tomto případě njd o žádný prázdný slogan. Poznát to okamžitě, jakmil s do stránk na této adrs ponořít. J tady už dva roky. Ostrým startm

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ.

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. Ing. Jan Follr, Martin Eyr, Vodárnská akciová spolčnost, a.s. OČEKÁVANÝ CÍLOVÝ STAV NORMY

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více