Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8."

Transkript

1 číslo 2 očník 6

2 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt něco o kásné zmi jménm Špnělsko fnoušci fotblu si počtou o týmu AC SPARTA PRAHA. N své si přijdou i háči h mám tu článk o hcí konzoli PSP. Zjistít nějké zjímvosti z svět - npř. něco o Ružové kočc snd s i zsmějt nšim vtipům. Tk tď konc klm n Kládu huá do čtní listování:) Bbo Vymětlová 8.A. Tiáž Hlvní dkto: Juli Kořínková 8.A Zástupc hl. dkto: Ann Soukupová 8.A Hlvní Gfik: Tomáš Zlný 8.B Rdktoři: Sylv Schwzová 8.A Vojtěch Tuz 8.B Adm Šmjkl 8.B Miim Bnšová 8.A Bbo Sdilová 8.A Bbo Vymětlová 8.A Smozřjmě děkujm i osttním co píší do Klády.

3 Obsh Obsh... 1 Aktulity... 2 Škod Octvi Gn E-lin... 3 Učitlské styly... 4 AC Spt Ph... 5 Psp Zjímvosti z svět... 7 Litání koutk... Googl sktchup Víly Pvňáčci Putování po Evopě Zájzd do Vídně Vtipy

4 Aktulity Smozřjmé j, ž v tomto čísl mám podsttně méně ktulit nž v čísl popázdninovém. I přsto s jich l pá njd. Tk třb nové židl v jídlně, ktých jst si jistě nmohli nvšimnout. Čvné, onžové, zlné, žluté... díky nim tď jídln působí úplně jink nvíc jsou užší vyšší nž přdchozí čné židl. Všichni tké vím, ž odšl pní učitlk Litová, což j škod, l místo ní nstoupil pní učitlk Zuzn Škubníková. Stjně jko pní učitlk Litová učí příodopis tělocvik. Njdůlžitější ktulitou z všch j smozřjmě to, ž vychází už duhé číslo Klády pod nší vdním. Doufám, ž jst si jí přčtt bud s vám líbit. Stjně tk budm ádi, když budt číst i dlší čísl n nš nkty odpovídt do obálky n nástěnc :-) Víc ktulit už s bohužl nnskytlo, l do dlšího čísl s pokusím npst víc.:-) 2

5 Škod Octvi Gn E-lin A j tu pvní lktomobil znčky Škod. Octvi n btky ujd ž 1 40 kilomtů. Do posldních chvil utjná pmié mldobolslvské utomobilky ns jméno Škod Octvi Gn E Lin j to kombík. Nvnk nic moc, l v útobách s dějí vlké věci. Bti s doplňují z zásuvky, l npříkld i kupcí při bzdění nbo bzděním motom při sjíždění svhu. Koncpt j pvní škodovkou s čistě lktickým pohonm. Svou modulání konstukcí podlhy j séiový modl idálně vhodný po montáž bti, lktonické řídicí jdnotky lktomotou. Elktomoto podává v tvlém povozu výkon 60 kw, mximální výkon činí 85 kw. Njvyšší točivý momnt 270 Nm j k dispozici užp ři ozjzdu, což j dáno chktistikou tohoto pohonu. Toumo žní osté stty lktoškodovky. Octvi Gn E Lin kcluj z 0 n 1 00 km/h z pouhých dvnáct skund. Mximální ychlost j omzn n 1 35 km/h. "Dojzd 1 40 kilomtů splňuj poždvky většiny řidičů, ktří v Evopě dojíždějí do změstnání," uvádí utomobilk. Bti s skládá z 1 80 btiových článků, jjich hmotnost činí zhub 31 5 kilogmů. Blok kumulátou j umístěn pod střdní zdní podlhou částčně i v zvzdlovém postou. Kuf má 430 litů má i dvojité dno. Nmísto zvy má lpicí soupvu. Půjčovt s budou vybným fimám, by j otstovly v běžném povozu. Běhm tří ž čtyř lt uvdm pvní séiově vyáběné lktické škodovky.bzy s můžm dočkt třb i lktického ytiho. Cntální pnl nvigc ukzuj toky ngi mzi jdnotlivými částmi lktického pohonu. Řidiči ukzuj infomc o ktuálním výkonu, spotřbě stvu nbití kumulátou i o zbývjícím dojzdu vozu, jn místo plivoměu j "lktomě". Elktická oktávk tké dostl novou spciální bvu, bílou plť. Jn Folt Jkub Juc 7.A 3

6 Nové styly podl učitlů Cofy-styl: Oblíbným už 46 lt nošným nzměnitlným s stl námořnicky modý plášť s zářivě žlutým tičkm v spod. N spodní části moc nzálží, l obvyklé jsou tmvé klhoty. K tomuto modlu s pfkně hodí klsický ddol stžný pintkmi. Boží/Boší-styl: Tnto styl tvoří přdvším tmvě šdé sko klhoty stjné bvy, košil libovolné bvy kvt podobné coloisc. Z dopovodu působivé kolínské, s tnto styl stl hitm ltošního j. Chlpácký Tlpácký styl: Ať j léto nbo zim njdůlžitější jsou kátké, světl béžové kťsy. Výboně j doplňuj bvlněné tiko. Kočk/Klčk: Do tohoto stylu nodmyslytlně ptří býl. Zákldm j sukně něco málo pod koln, volná hlnk ozpuštěné vlsy. Vzo oblční kiti-miti...xd Zjd s fshion: Blond vlsy výboně ldí s pstlovými bvmi. Stnddně s do něj počítá tičko s kátkými ukávy jny. Zltá-stříbná-pltinová mód: Ltošním školním okm přidl nově do svých bonzových vlsů blond mlí. Bvy tohoto stylu jsou odstíny onžové ž po hnědou. V jních měsících i světl zlná. Vlmi modní u tohoto stylu jsou plýny pláště. 4 K.Slánská & M. Šmjklová 7. B

7 AC SPARTA PRAHA AC Spt Ph fotbl,. s. AC Spt Ph j dlouhodobě njvýznmnějším n spotovním poli njúspěšnějším klubm čského fotblu. Z víc nž 11 5 lt své xistnc zznmnl úspěchy v domácích soutěžích, stjně jko i n mzináodní fotblové scéně. V novodobé histoii Čské publiky ptří Sptě jdnoznčné pvnství v umístění v domácí ligové soutěži (11 titulů mist Čské publiky), pvidlně tké pzntuj čský fotbl v soutěžích UEFA (UEFA Chmpions Lgu Euop Lgu - dřív UEFA Cup), v ktých tké dosáhl řdy úspěchů. V szoně 201 0/2011 AC Spt Ph získl již 35. titul mist čské nbo čskoslovnské ligy. Rok zložní Klubové bvy modá žlutá čvná Domácí soutěž - Tituly Mist Čské publiky / Čskoslovnsk Klub získl tnto titul v ltch 201 0, 2007, 2005, 2003, 2001, 2000, 1 999, 1 998, 1 997, 1 995, 1 994, 1 993, 1 991, 1 990, 1 989, 1 988, 1 987, 1 985, 1 984, 1 967, 1 965, 1 954, 1 952, 1 948, 1 946, 1 944, 1 939, 1 938, 1 936, 1 932, 1 927, 1 926, 1 922, Vítězství v Čskoslovnském poháu Klub získl vítězství v ltch 1 992, 1 989, 1 988, 1 984, 1 980, 1 976, Vitězství v Čském poháu Poháu ČMFS Toto vítězství s Spťnům podřilo získt v ltch 2008, 2007, 2006, 2004, 1 996, 1 994, 1 992, 1 989, 1 988, 1 987, 1 986, 1 984, 1 980, 1 976, 1 975, 1 972, 1 946, Vojt Tuz 8.B 5

8 Psp 4000 Sony plánuj vydt PSP-4000, kté bud mít kompltně přpcovný vzhld. Hlvním lákdlm si bud displj, ktý má pý být odsouvcí. Dlší podobnosti budou oznámny koncm břzn kci Gm Dvlops Confnc. Hdwově s všk od nynějšího PSP lišit nbud, tkž o PSP2 nmůž být řč. Čstvě s do Evopy dostl vz PSP-3000 již nyní j podl Euogmu nchystán vz Zdoj Euogmu, njmnovná osob z njmnovné vydvtlské spolčnosti, nzná žádné bližší infomc o tom, co by s mělo vylpšit. Smi nvím, co chc Sony zlpšovt, když přd ndávnm vypustil clkm úspěšnou vzi 3000 s lpším displjm. Dohdy hovoří o intní pměti, opět vylpšném displji nbo, jk j zvykm, o duhém nlogovém sticku. V mgzínu MCV s objvil klm, ktá jsně nznčuj, ž bychom s měli dočkt nové vz PSP s oznčním Nové PSP by mělo disponovt pohyblivým displjm, ktý bud kýt většinu tlčítk. Vlká část h tk bud v tomto stvu nhtlná, jn s výjimkou těch titulů, kté bud možné ovládt přdními tlčítky L R (npříkld LocoRoco). Zdoj tktéž potvdil, ž s dlší vzí PSP Sony upustí od médi UMD opět zttí n vlikosti. Sony odmítl komntovt jkékoliv dohdy spkulc. Posldní vz PSP-3000 s pk objvil n podzim minulého oku. Hndhld byl mnší, lhčí, s jsnějším méně flxním displjm. Podl spkulcí by s PSP-4000 mělo objvit n thu koncm tohoto oku. A co vědí o novém PSP vývojáři z Rdy t Dwn, ktří stojí npříkld z hitovkou God of W: Chins of Olympus? Podl všho nic. Jk pozdili v ozhovou po mgzín Edg, "čkoliv j to ioni, pvděpodobně budm ti posldní, kdo s o novém PSP doví." Dřív s objvily spkulc, ž Rdy t Dwn pcují n pokčování mlátičky God of W po PlySttion Potbl. Adm Šmjkl 8.B 6

9 Šílná zvířt Zjímvosti z svět Knih kodů nní pouz po lidi, ktří s snží přkonávt buď smi sb, nbo výkony osttních. Do Guinnssovy knihy kodů po 2011 vstoupil tké zvířt, ktá s pyšní nějkým»nj«. Tdy jsou někté z nich: Njdlším plzm j hoznýš kálovský, ktý žij v zoo v mickém státě Columbus. N délku měří úctyhodných 7,3 mtu! Když ho chtěli do knihy kodů vyfotit, muslo si s ním zpózovt dvět dlších lidí, ktří ho při focní džli. Njmnší káv n světě s jmnuj Swllow (Vlštovk) podl slov mjitlky pý ád poslouchá modní hudbu. V svých jdnácti ltch měří v kohoutku pouhých 84 cntimtů. Vlštovk j z plmn Dxt, kté j známé svou mlou vlikostí, l j mlá i n jho stnddy. Už měl dvět tlt tď j břzí podsáté. Podl Guinnss j jjí posldní tlátko už tď větší nž on. V čm j kodmnm dstiltý ps jménm Puggy, j u něj jsné n pvní pohld. V tlmičc má tnto pkingský plácový psík jzyk, ktý měří nuvěřitlných 11,43 cntimtů! Jho jzyk j skoo tk dlouhý jko smotné tělo tohoto pkinéz, ktý mzi psy nmá, co s jzyku týč, konkunci. Růžová kočk Obvil kočku nůžovo, by jí ldil s vlsy! Bitk chtěl, by jí mzlíčk ldil s vlsy. S bvou vlsů s ozhodl sldit njnom doplňky, l i kočku! Posdlostí ůžovou bvou své mjitlky dopltil původně bílá kočk. Mldá žn ji clou obvil nůžovo jjí přioznou bvu j možné poznt jn podl několik chloupků, ktá má kolm očí. Zvířt njsou doplňky. J to moj njoblíbnější bv. Obvil jsm si nůžovo vlsy, zbožňuji ůžové oblční. Obvit i kočku s mi zdálo jko dobý nápd. Vždycky jsm chtěl ůžové zvíř, řkl mjitlk kočky, Ntsh Ggoy (22). K tomuto nápdu s přiznl ž poté, co s o přípd zčl zjímt skupin ochánců zvířt. Kočk tď musí počkt minimálně 1 8 měsíců, nž jí sst odost. Poztím zůstává v vtináním střdisku. 7 Michl Vách 9.A

10 Litání koutk Tntokát jsm si vybli básničky od Vldimí Stuchl. D i vi z n ě tch tě l,. d ě v y b D ivizn řil é tá k n í vč l o d ku d p Táv n í. á b n v l u j í btou stá n í? d l h z o V j si pod y: Co v á t z l h z d v i m ě v v ý! s n z i v D i ty s v ě t ú s Můj k, ř á d o, m, L sy,uphoáln í d o d l k vl k d ě t i, p i l t í, í j h i s u ř klyou kou d v čá n d d i v í, m ů k m d i vi zsnj ísžl u té j ívy. l á. ě l íb í b h c m v stloé tá vč l. s c i n V s vím, od ku d Už P o c lý ok ch o n stu d í tě, tá vod, íš b os, os? "J m i zim m lič n ž vysvitn slu n íčko, ko." A což v zim ě, kd y n m zn ou ti, tá vož sn íh p d á,, zá d? "P ři kčím s v zá v pod sn ě h m s zě ji, h ř ji. " N m á š st ch, ž kd yž om lá d n z mz spíš z j, ě st á? "V ú n ou m ě z pob u d í zpě v skřisvpá n ku á n ků." H n u k i t š p, k ík. n b y d o j s i š t i k m č y N sj skám k p, t m, í p o já t o pj si m ě! s í z á P odl hvu ti, ch yt. k i t š i p s j u, tyl i k stříká? p k m J á oj sčt šti k to P M p k zu tý si, o l á h m sy. p k ko s j z v o u č í n u Sl h l o j tě! : u ě t n u k Z t m z b, spol í č u p b n š s n k ď T spd,, Až 8

11 Googl sktchup Jk dává názv tušit, výobcm j spolčnost Googl. Tnto closvětově známý gignt s ozhodl, ž přiblíží svět 3D modlování co njšiší vřjnosti stvořil Googl SktchUp. Njn, ž k tomuto softwu tvůci připvil názoný tutoiál typu "Kok z kokm", kd vysvětlují zákldní funkc ovnou při tvobě jdnoduchých modlů, l pogm smotný j ntolik intuitivní, ž si při jho ovládání budt připdt, jko by jst s něčím podobným dělli. Co s dá modlovt? V tomto s mz nkldou, v podsttě pogm umožňuj vytvořit jkýkoli álný (i nálný) objkt, počínj psí boudou, přs modl všho domu, ž npříkld po Eifflovku. Možná si říkát, jk můžt zovn vy vymodlovt něco tk složitého jko j on zmíněná věž v Příži? Pk věřt, ž to nní o nic složitější, nž psí boud, jn to bud tvt "o něco" dél. Pochopitlně s djí modlovt i intiéy, konstukc i tén. Jk s modluj? Postup při modlování jkéhokoli álného objktu j v podsttě stjný. Buď si nvhnt zhub tv ktý poždujt pk z něj postupně "uždibujt", nbo po mlých kouskách přidávát přidávát. Njlpší j, okoukt zákldní dovdnosti z hotových vidí. Tm s dozvít, ž n ovládání pogmu potřbujt nzbytně pouz myš, lfnumickou část klávsnic tochu té přdstvivosti, k té mimochodm přispívá tkový človíčk umístěný k bodu, kd s potínjí všchny osy. Dál jsou tm npříkld nástoj jko: tužk, čtvc, kuh, oblouk, kté ptří do těch pvotních, ktými modl vytvořít, pk vlmi zjímvé jdinčné npř.: vytáhnout/ztlčit, posunout, otočit, ktými ho přtvořít. Jsou zd i přdnstvné álné objkty jko stomy, ploty td. Z zmínku učitě stojí i možnost "ntíání" jdnotlivých ploch, kupříkldu střchy tk, by vypdl jko tšková, smozřjmé j i pokládání txtu, jž modlu dodává opvdový vzhld. Návhové postřdí j pochopitlně možno otáčt v všch třch osách, přibližovt oddlovt j, posouvt zkátk dělt s ním vš, co potřbujt. 9 Adm Šmjkl 8.B

12 Víly 1.kpitol Jdnoho dn v útý áno šl chlpc Filip do školy. Tn dn si zpomněl uční, tk ho pní učitlk ychl posll domů, po to uční. Když Filip už už byl u dvří zslchl zvuky. SCHSR SCHR SHCR Přiblížil s k dvřím, odkud s ozývl tn hls. Myslím, ž to byl 4A. tk tdy šl k třídě 4A. Filip pomlu pootvřl dvř pomysll si, ž j v snu. Přd ním stály 4 víly vypdly úplně jko z pohádky. Víly zčly tncovt zpívt. Budm vysvobozny, díky Nutilusi, káli Nutilusi, díky. Filip byl ohomn, potož mu víly udělly cstu mzi nimi, by Filip mohl pojít. Potom Filip pobídly, by jim řkl, co jim Nutilus vzkzuj. Filip zčl:.. l, l. Jk jst to říkli nějký Nu jk? Štěpán Chytý 3.A 10

13 Pvňáčci 1.A 1.B s líbí všké učivo. Mjí ádi pní učitlku. Těšili s do pvní třídy. Chutná jim jídlo. Jsou všichni kmádi. Hodně si pochvlují pní řditlku. Jsou ádi, ž mjí hodně kmádů. Rádi chodí do školy. Učivo j bví. Moc jim to jd. Vždycky s těší n přstávku, pní učitlk si j moc chválí ž jsou moc chytří líbí s jim v dužině. Akoát nmjí ádi když j někdo zlobí l někdy tky zlobí l mjí nás ádi. Mkét Zíková 3.A 11

14 Špnělsko Putování po Evopě Vljk: Rozloh: km2 Počt obyvtl: Státní zřízní: Konstituční monchi fdtivního typu Hlvní město: Mdid Zjímvosti: -Kásný tnc flmco -Býčí zápsy -N svu jsou ozlhlé vinic -Pocházl odtud známý mořplvc Kyštof Kolumbus -J tu oddělní od Afiky (Gibltský půliv) Ann Soukupová 8. A 12

15 Zájzd do Vídně Ráno jsm vstávli hodně bzy. Autobus n nás čkl v 5:1 5. Cst byl dlouhá, l zábvná, potož jsm s dívli n filmy. Když jsm přijli do Vídně, viděli jsm npříkld Hundtwsshus, budovu zvnou zltá hlávk zlí, Stphnsdom, dnici Pt. Když jsm přijli k škol nšich vídňských kmádů, vřl nás přivítli. Dostli jsm tm výboný oběd. Potom jsm si háli n jjich školním hřišti. A pk přišlo to njlpší - šli jsm do Minopolis. Mohli jsm si vyzkoušt ůzná povolání, ktá s nám moc líbil, npř. policisté, hsiči, pkři, stojvůdci řidiči mlých utíčk. Mohli jsm dokonc i nkupovt. A pk už nás čkl návt domů. Vátili jsm s v pořádku si v 21 :00. Štěpán Chytý, Ktk Mutlová, Mkét Zíková, Lnk Vondysová Mln Knclová z 3.A Vtipy "Jn, přinst mi klví." "Poč, pn?" "Zpomněl jsm si n něm doutník." "Jn, hýb s kktus?" "N, si." "Tk to jsm si zlévl jžk." "Jk bylo n lovu, si?" "Bylo to skvělé Jn! Střlil jsm obovskou kchnu. Pk jsm si ji opékli, l nčkně xplodovl." "Tušil jsm to, si. Přd chvílí v zpávách hlásili nvysvětlitlnou hváii vojnského vtulníku." "Jn, vyhnl jst už ty mouchy?" "Ano, pn, zhnl jsm j n půdu vzl jsm jim žbřík." Řditl blázinc vjd do jdné místnosti tm visí všichni blázni n lustu. Řditl zvolá: "Listopd" blázni spdnou dolů. Vjd do duhé místnosti tm s vš opkuj. Nkonc vjd do třtí kd tké všichni vísí n stopě. Řkn: "Listopd," l nic s nděj. Povídám "Listopd", řkn řditl, jdn blázn zvolá: "To vít, pn, my jsm jhličntí." V hotlu n cpci. Host: "Posll jsm vám postl." Rcpční: "Mám jich dost, l přsto moc děkujm." Host: "Plosím, ládo s stlo." 13

16 Vtipy Jdnoho dn s tpslík ozhodl ž půjd kást do Němck. Došl tm říká: "Já jsm mlj tpslíčk mám s sbou mlj kyblíčk jdu vám něco ukást!". Potká bbičku t mu říká: "Běž do Polsk tm s kd njvíc!". Tpslík přijd do Polsk říká: "Já jsm mlj tpslíčk, mám mlj kyblíčk jdu vám něco ukást!". Potká dědčk tn mu říká: "Běž do Čsk tm s kd njvíc!". Přijd do Čsk tm říká: "Já jsm mlj tpslíčk, kd mám kyblíčk?!" Bzdomovc podřimuj n ohu ulic, l kždou chvíli ho někdo vyuší s otázkou, jstli nví kolik j hodin. Tk npíš ktu: NEVÍM KOLIK JE HODIN pověsí si ji n kk. Znovu usn, l k ánu s ním zcloumá nějký chlp. "Co zs j?!" ozčiluj s bzdomovc. Chlápk n to: "Jn jsm vám chtěl říct, ž j 5:30" Potkjí s dv milovníci psů. Jdn s chlubí: Můj Asto už umí číst noviny!" Já vím," říká duhý. Rx mi to říkl! Jd muž okolo blázinc šlyší: Třináct, třináct. Chlápk jd duhý dn okolo zs slyší: Třináct, třináct! Chlp už to nvydží koukn s díou v zdi, co s tm děj... njdnou ho někdo píchn tužkou do ok z blázinc s ozv: Čtnáct, čtnáct!!! Obchází řditl blázinc svůj ústv, když s z pokoj bláznů ozv: Dvět, všichni s zčnou hozně smát. Řditl s podiví ptá s bláznů, poč s tk smějí. My už všchny vtipy znám nzpměť, tk jsm si očíslovli, tď už stčí říct jn číslo my si n tn vtip vzpomnm.. Ah, pochopí řditl, tk tdy: čtyři!. Nikdo s nzsměj. Jdn blázn vysvětlí: Když vy to, pn řditli, numít tk podt.

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby Tchnická univrit v ibrci Fkult strojní Ktdr částí chnisů strojů Kužlová kol s šikýi křivnýi uby Zprcovl: doc Ing udvík Prášil, CSc ibrc 00 Úvod do gotri bočních ploch Kužlových kol s šikýi křivnýi uby

Více

ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 9/2006. (kresba Kača Ludvíková) Škola. Téma čísla: ZÁKLAD ŠIVOTA Z

ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 9/2006. (kresba Kača Ludvíková) Škola. Téma čísla: ZÁKLAD ŠIVOTA Z ZARTEJTE E DO NĚJ, ZARTÁ E DO Á 9/2006 Tém čsl: Škol ZÁKLAD ŠIOTA Z (kresb Kč Ludvková) Nše škol Jk smi vte, škol je hodně důležitá. A proto se musme učit zjmvé věci tm budeme zskávt vce znlost. Budeme

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin:

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

4/2015. Buď COOL, čti school! Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.

4/2015. Buď COOL, čti school! Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.cz Nástěnka redakce: 1. patro budovy ZŠ Komenského 589 Nymburk Kontaktní osoba: Alena Pavlíčková,

Více

Vždycky se ti v tom závodění dařilo? Nechtěl si se také někdy na to vykašlat? Tak ukaž nějaké trofeje ze závodů. Ondřej Zajíc

Vždycky se ti v tom závodění dařilo? Nechtěl si se také někdy na to vykašlat? Tak ukaž nějaké trofeje ze závodů. Ondřej Zajíc 19.12.2004 OBSAH : 1 Děkuji a přeji ti PF 2005 2. Rozhovor s Ondrou Zajícem 3. Každý může mít svého Macháčka 4. Jak zacházet s obtížnými lidmi 4..Letní brigády. Pořádek. 5. Majetek TJ Chemičky Dobříň 5.

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Rozvoj kreaitivity při řešení problémů

Rozvoj kreaitivity při řešení problémů MATERIÁL PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Rozvoj kreaitivity při řešení problémů 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických

Více

Rybí zpravodaj č. 12 2014

Rybí zpravodaj č. 12 2014 OBSAH: Rybí zpravodaj č. 12 2014 ŽIVOT VE ŠKOLE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU 2 MIMOŠKOLNÍ AKCE.. 4 STRÁNKA PRO EKOŠKOLU. 6 CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ - REPORTÁŽE.. 8 LITERÁRNÍ PŘÍLOHA...... 13 ZÁBAVA 17 ŽIVOT

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

(NE)VÍM. Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1

(NE)VÍM. Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1 (NE)VÍM Školní časopis žáků ZŠ TG Masaryka Rajhrad ročník I / číslo 1 Rodiče čekající své první dítě, přistupují ke své nové životní roli velice zodpovědně. Studují knihy o rodičovství, hledají na internetu

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více