Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8."

Transkript

1 číslo 2 očník 6

2 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt něco o kásné zmi jménm Špnělsko fnoušci fotblu si počtou o týmu AC SPARTA PRAHA. N své si přijdou i háči h mám tu článk o hcí konzoli PSP. Zjistít nějké zjímvosti z svět - npř. něco o Ružové kočc snd s i zsmějt nšim vtipům. Tk tď konc klm n Kládu huá do čtní listování:) Bbo Vymětlová 8.A. Tiáž Hlvní dkto: Juli Kořínková 8.A Zástupc hl. dkto: Ann Soukupová 8.A Hlvní Gfik: Tomáš Zlný 8.B Rdktoři: Sylv Schwzová 8.A Vojtěch Tuz 8.B Adm Šmjkl 8.B Miim Bnšová 8.A Bbo Sdilová 8.A Bbo Vymětlová 8.A Smozřjmě děkujm i osttním co píší do Klády.

3 Obsh Obsh... 1 Aktulity... 2 Škod Octvi Gn E-lin... 3 Učitlské styly... 4 AC Spt Ph... 5 Psp Zjímvosti z svět... 7 Litání koutk... Googl sktchup Víly Pvňáčci Putování po Evopě Zájzd do Vídně Vtipy

4 Aktulity Smozřjmé j, ž v tomto čísl mám podsttně méně ktulit nž v čísl popázdninovém. I přsto s jich l pá njd. Tk třb nové židl v jídlně, ktých jst si jistě nmohli nvšimnout. Čvné, onžové, zlné, žluté... díky nim tď jídln působí úplně jink nvíc jsou užší vyšší nž přdchozí čné židl. Všichni tké vím, ž odšl pní učitlk Litová, což j škod, l místo ní nstoupil pní učitlk Zuzn Škubníková. Stjně jko pní učitlk Litová učí příodopis tělocvik. Njdůlžitější ktulitou z všch j smozřjmě to, ž vychází už duhé číslo Klády pod nší vdním. Doufám, ž jst si jí přčtt bud s vám líbit. Stjně tk budm ádi, když budt číst i dlší čísl n nš nkty odpovídt do obálky n nástěnc :-) Víc ktulit už s bohužl nnskytlo, l do dlšího čísl s pokusím npst víc.:-) 2

5 Škod Octvi Gn E-lin A j tu pvní lktomobil znčky Škod. Octvi n btky ujd ž 1 40 kilomtů. Do posldních chvil utjná pmié mldobolslvské utomobilky ns jméno Škod Octvi Gn E Lin j to kombík. Nvnk nic moc, l v útobách s dějí vlké věci. Bti s doplňují z zásuvky, l npříkld i kupcí při bzdění nbo bzděním motom při sjíždění svhu. Koncpt j pvní škodovkou s čistě lktickým pohonm. Svou modulání konstukcí podlhy j séiový modl idálně vhodný po montáž bti, lktonické řídicí jdnotky lktomotou. Elktomoto podává v tvlém povozu výkon 60 kw, mximální výkon činí 85 kw. Njvyšší točivý momnt 270 Nm j k dispozici užp ři ozjzdu, což j dáno chktistikou tohoto pohonu. Toumo žní osté stty lktoškodovky. Octvi Gn E Lin kcluj z 0 n 1 00 km/h z pouhých dvnáct skund. Mximální ychlost j omzn n 1 35 km/h. "Dojzd 1 40 kilomtů splňuj poždvky většiny řidičů, ktří v Evopě dojíždějí do změstnání," uvádí utomobilk. Bti s skládá z 1 80 btiových článků, jjich hmotnost činí zhub 31 5 kilogmů. Blok kumulátou j umístěn pod střdní zdní podlhou částčně i v zvzdlovém postou. Kuf má 430 litů má i dvojité dno. Nmísto zvy má lpicí soupvu. Půjčovt s budou vybným fimám, by j otstovly v běžném povozu. Běhm tří ž čtyř lt uvdm pvní séiově vyáběné lktické škodovky.bzy s můžm dočkt třb i lktického ytiho. Cntální pnl nvigc ukzuj toky ngi mzi jdnotlivými částmi lktického pohonu. Řidiči ukzuj infomc o ktuálním výkonu, spotřbě stvu nbití kumulátou i o zbývjícím dojzdu vozu, jn místo plivoměu j "lktomě". Elktická oktávk tké dostl novou spciální bvu, bílou plť. Jn Folt Jkub Juc 7.A 3

6 Nové styly podl učitlů Cofy-styl: Oblíbným už 46 lt nošným nzměnitlným s stl námořnicky modý plášť s zářivě žlutým tičkm v spod. N spodní části moc nzálží, l obvyklé jsou tmvé klhoty. K tomuto modlu s pfkně hodí klsický ddol stžný pintkmi. Boží/Boší-styl: Tnto styl tvoří přdvším tmvě šdé sko klhoty stjné bvy, košil libovolné bvy kvt podobné coloisc. Z dopovodu působivé kolínské, s tnto styl stl hitm ltošního j. Chlpácký Tlpácký styl: Ať j léto nbo zim njdůlžitější jsou kátké, světl béžové kťsy. Výboně j doplňuj bvlněné tiko. Kočk/Klčk: Do tohoto stylu nodmyslytlně ptří býl. Zákldm j sukně něco málo pod koln, volná hlnk ozpuštěné vlsy. Vzo oblční kiti-miti...xd Zjd s fshion: Blond vlsy výboně ldí s pstlovými bvmi. Stnddně s do něj počítá tičko s kátkými ukávy jny. Zltá-stříbná-pltinová mód: Ltošním školním okm přidl nově do svých bonzových vlsů blond mlí. Bvy tohoto stylu jsou odstíny onžové ž po hnědou. V jních měsících i světl zlná. Vlmi modní u tohoto stylu jsou plýny pláště. 4 K.Slánská & M. Šmjklová 7. B

7 AC SPARTA PRAHA AC Spt Ph fotbl,. s. AC Spt Ph j dlouhodobě njvýznmnějším n spotovním poli njúspěšnějším klubm čského fotblu. Z víc nž 11 5 lt své xistnc zznmnl úspěchy v domácích soutěžích, stjně jko i n mzináodní fotblové scéně. V novodobé histoii Čské publiky ptří Sptě jdnoznčné pvnství v umístění v domácí ligové soutěži (11 titulů mist Čské publiky), pvidlně tké pzntuj čský fotbl v soutěžích UEFA (UEFA Chmpions Lgu Euop Lgu - dřív UEFA Cup), v ktých tké dosáhl řdy úspěchů. V szoně 201 0/2011 AC Spt Ph získl již 35. titul mist čské nbo čskoslovnské ligy. Rok zložní Klubové bvy modá žlutá čvná Domácí soutěž - Tituly Mist Čské publiky / Čskoslovnsk Klub získl tnto titul v ltch 201 0, 2007, 2005, 2003, 2001, 2000, 1 999, 1 998, 1 997, 1 995, 1 994, 1 993, 1 991, 1 990, 1 989, 1 988, 1 987, 1 985, 1 984, 1 967, 1 965, 1 954, 1 952, 1 948, 1 946, 1 944, 1 939, 1 938, 1 936, 1 932, 1 927, 1 926, 1 922, Vítězství v Čskoslovnském poháu Klub získl vítězství v ltch 1 992, 1 989, 1 988, 1 984, 1 980, 1 976, Vitězství v Čském poháu Poháu ČMFS Toto vítězství s Spťnům podřilo získt v ltch 2008, 2007, 2006, 2004, 1 996, 1 994, 1 992, 1 989, 1 988, 1 987, 1 986, 1 984, 1 980, 1 976, 1 975, 1 972, 1 946, Vojt Tuz 8.B 5

8 Psp 4000 Sony plánuj vydt PSP-4000, kté bud mít kompltně přpcovný vzhld. Hlvním lákdlm si bud displj, ktý má pý být odsouvcí. Dlší podobnosti budou oznámny koncm břzn kci Gm Dvlops Confnc. Hdwově s všk od nynějšího PSP lišit nbud, tkž o PSP2 nmůž být řč. Čstvě s do Evopy dostl vz PSP-3000 již nyní j podl Euogmu nchystán vz Zdoj Euogmu, njmnovná osob z njmnovné vydvtlské spolčnosti, nzná žádné bližší infomc o tom, co by s mělo vylpšit. Smi nvím, co chc Sony zlpšovt, když přd ndávnm vypustil clkm úspěšnou vzi 3000 s lpším displjm. Dohdy hovoří o intní pměti, opět vylpšném displji nbo, jk j zvykm, o duhém nlogovém sticku. V mgzínu MCV s objvil klm, ktá jsně nznčuj, ž bychom s měli dočkt nové vz PSP s oznčním Nové PSP by mělo disponovt pohyblivým displjm, ktý bud kýt většinu tlčítk. Vlká část h tk bud v tomto stvu nhtlná, jn s výjimkou těch titulů, kté bud možné ovládt přdními tlčítky L R (npříkld LocoRoco). Zdoj tktéž potvdil, ž s dlší vzí PSP Sony upustí od médi UMD opět zttí n vlikosti. Sony odmítl komntovt jkékoliv dohdy spkulc. Posldní vz PSP-3000 s pk objvil n podzim minulého oku. Hndhld byl mnší, lhčí, s jsnějším méně flxním displjm. Podl spkulcí by s PSP-4000 mělo objvit n thu koncm tohoto oku. A co vědí o novém PSP vývojáři z Rdy t Dwn, ktří stojí npříkld z hitovkou God of W: Chins of Olympus? Podl všho nic. Jk pozdili v ozhovou po mgzín Edg, "čkoliv j to ioni, pvděpodobně budm ti posldní, kdo s o novém PSP doví." Dřív s objvily spkulc, ž Rdy t Dwn pcují n pokčování mlátičky God of W po PlySttion Potbl. Adm Šmjkl 8.B 6

9 Šílná zvířt Zjímvosti z svět Knih kodů nní pouz po lidi, ktří s snží přkonávt buď smi sb, nbo výkony osttních. Do Guinnssovy knihy kodů po 2011 vstoupil tké zvířt, ktá s pyšní nějkým»nj«. Tdy jsou někté z nich: Njdlším plzm j hoznýš kálovský, ktý žij v zoo v mickém státě Columbus. N délku měří úctyhodných 7,3 mtu! Když ho chtěli do knihy kodů vyfotit, muslo si s ním zpózovt dvět dlších lidí, ktří ho při focní džli. Njmnší káv n světě s jmnuj Swllow (Vlštovk) podl slov mjitlky pý ád poslouchá modní hudbu. V svých jdnácti ltch měří v kohoutku pouhých 84 cntimtů. Vlštovk j z plmn Dxt, kté j známé svou mlou vlikostí, l j mlá i n jho stnddy. Už měl dvět tlt tď j břzí podsáté. Podl Guinnss j jjí posldní tlátko už tď větší nž on. V čm j kodmnm dstiltý ps jménm Puggy, j u něj jsné n pvní pohld. V tlmičc má tnto pkingský plácový psík jzyk, ktý měří nuvěřitlných 11,43 cntimtů! Jho jzyk j skoo tk dlouhý jko smotné tělo tohoto pkinéz, ktý mzi psy nmá, co s jzyku týč, konkunci. Růžová kočk Obvil kočku nůžovo, by jí ldil s vlsy! Bitk chtěl, by jí mzlíčk ldil s vlsy. S bvou vlsů s ozhodl sldit njnom doplňky, l i kočku! Posdlostí ůžovou bvou své mjitlky dopltil původně bílá kočk. Mldá žn ji clou obvil nůžovo jjí přioznou bvu j možné poznt jn podl několik chloupků, ktá má kolm očí. Zvířt njsou doplňky. J to moj njoblíbnější bv. Obvil jsm si nůžovo vlsy, zbožňuji ůžové oblční. Obvit i kočku s mi zdálo jko dobý nápd. Vždycky jsm chtěl ůžové zvíř, řkl mjitlk kočky, Ntsh Ggoy (22). K tomuto nápdu s přiznl ž poté, co s o přípd zčl zjímt skupin ochánců zvířt. Kočk tď musí počkt minimálně 1 8 měsíců, nž jí sst odost. Poztím zůstává v vtináním střdisku. 7 Michl Vách 9.A

10 Litání koutk Tntokát jsm si vybli básničky od Vldimí Stuchl. D i vi z n ě tch tě l,. d ě v y b D ivizn řil é tá k n í vč l o d ku d p Táv n í. á b n v l u j í btou stá n í? d l h z o V j si pod y: Co v á t z l h z d v i m ě v v ý! s n z i v D i ty s v ě t ú s Můj k, ř á d o, m, L sy,uphoáln í d o d l k vl k d ě t i, p i l t í, í j h i s u ř klyou kou d v čá n d d i v í, m ů k m d i vi zsnj ísžl u té j ívy. l á. ě l íb í b h c m v stloé tá vč l. s c i n V s vím, od ku d Už P o c lý ok ch o n stu d í tě, tá vod, íš b os, os? "J m i zim m lič n ž vysvitn slu n íčko, ko." A což v zim ě, kd y n m zn ou ti, tá vož sn íh p d á,, zá d? "P ři kčím s v zá v pod sn ě h m s zě ji, h ř ji. " N m á š st ch, ž kd yž om lá d n z mz spíš z j, ě st á? "V ú n ou m ě z pob u d í zpě v skřisvpá n ku á n ků." H n u k i t š p, k ík. n b y d o j s i š t i k m č y N sj skám k p, t m, í p o já t o pj si m ě! s í z á P odl hvu ti, ch yt. k i t š i p s j u, tyl i k stříká? p k m J á oj sčt šti k to P M p k zu tý si, o l á h m sy. p k ko s j z v o u č í n u Sl h l o j tě! : u ě t n u k Z t m z b, spol í č u p b n š s n k ď T spd,, Až 8

11 Googl sktchup Jk dává názv tušit, výobcm j spolčnost Googl. Tnto closvětově známý gignt s ozhodl, ž přiblíží svět 3D modlování co njšiší vřjnosti stvořil Googl SktchUp. Njn, ž k tomuto softwu tvůci připvil názoný tutoiál typu "Kok z kokm", kd vysvětlují zákldní funkc ovnou při tvobě jdnoduchých modlů, l pogm smotný j ntolik intuitivní, ž si při jho ovládání budt připdt, jko by jst s něčím podobným dělli. Co s dá modlovt? V tomto s mz nkldou, v podsttě pogm umožňuj vytvořit jkýkoli álný (i nálný) objkt, počínj psí boudou, přs modl všho domu, ž npříkld po Eifflovku. Možná si říkát, jk můžt zovn vy vymodlovt něco tk složitého jko j on zmíněná věž v Příži? Pk věřt, ž to nní o nic složitější, nž psí boud, jn to bud tvt "o něco" dél. Pochopitlně s djí modlovt i intiéy, konstukc i tén. Jk s modluj? Postup při modlování jkéhokoli álného objktu j v podsttě stjný. Buď si nvhnt zhub tv ktý poždujt pk z něj postupně "uždibujt", nbo po mlých kouskách přidávát přidávát. Njlpší j, okoukt zákldní dovdnosti z hotových vidí. Tm s dozvít, ž n ovládání pogmu potřbujt nzbytně pouz myš, lfnumickou část klávsnic tochu té přdstvivosti, k té mimochodm přispívá tkový človíčk umístěný k bodu, kd s potínjí všchny osy. Dál jsou tm npříkld nástoj jko: tužk, čtvc, kuh, oblouk, kté ptří do těch pvotních, ktými modl vytvořít, pk vlmi zjímvé jdinčné npř.: vytáhnout/ztlčit, posunout, otočit, ktými ho přtvořít. Jsou zd i přdnstvné álné objkty jko stomy, ploty td. Z zmínku učitě stojí i možnost "ntíání" jdnotlivých ploch, kupříkldu střchy tk, by vypdl jko tšková, smozřjmé j i pokládání txtu, jž modlu dodává opvdový vzhld. Návhové postřdí j pochopitlně možno otáčt v všch třch osách, přibližovt oddlovt j, posouvt zkátk dělt s ním vš, co potřbujt. 9 Adm Šmjkl 8.B

12 Víly 1.kpitol Jdnoho dn v útý áno šl chlpc Filip do školy. Tn dn si zpomněl uční, tk ho pní učitlk ychl posll domů, po to uční. Když Filip už už byl u dvří zslchl zvuky. SCHSR SCHR SHCR Přiblížil s k dvřím, odkud s ozývl tn hls. Myslím, ž to byl 4A. tk tdy šl k třídě 4A. Filip pomlu pootvřl dvř pomysll si, ž j v snu. Přd ním stály 4 víly vypdly úplně jko z pohádky. Víly zčly tncovt zpívt. Budm vysvobozny, díky Nutilusi, káli Nutilusi, díky. Filip byl ohomn, potož mu víly udělly cstu mzi nimi, by Filip mohl pojít. Potom Filip pobídly, by jim řkl, co jim Nutilus vzkzuj. Filip zčl:.. l, l. Jk jst to říkli nějký Nu jk? Štěpán Chytý 3.A 10

13 Pvňáčci 1.A 1.B s líbí všké učivo. Mjí ádi pní učitlku. Těšili s do pvní třídy. Chutná jim jídlo. Jsou všichni kmádi. Hodně si pochvlují pní řditlku. Jsou ádi, ž mjí hodně kmádů. Rádi chodí do školy. Učivo j bví. Moc jim to jd. Vždycky s těší n přstávku, pní učitlk si j moc chválí ž jsou moc chytří líbí s jim v dužině. Akoát nmjí ádi když j někdo zlobí l někdy tky zlobí l mjí nás ádi. Mkét Zíková 3.A 11

14 Špnělsko Putování po Evopě Vljk: Rozloh: km2 Počt obyvtl: Státní zřízní: Konstituční monchi fdtivního typu Hlvní město: Mdid Zjímvosti: -Kásný tnc flmco -Býčí zápsy -N svu jsou ozlhlé vinic -Pocházl odtud známý mořplvc Kyštof Kolumbus -J tu oddělní od Afiky (Gibltský půliv) Ann Soukupová 8. A 12

15 Zájzd do Vídně Ráno jsm vstávli hodně bzy. Autobus n nás čkl v 5:1 5. Cst byl dlouhá, l zábvná, potož jsm s dívli n filmy. Když jsm přijli do Vídně, viděli jsm npříkld Hundtwsshus, budovu zvnou zltá hlávk zlí, Stphnsdom, dnici Pt. Když jsm přijli k škol nšich vídňských kmádů, vřl nás přivítli. Dostli jsm tm výboný oběd. Potom jsm si háli n jjich školním hřišti. A pk přišlo to njlpší - šli jsm do Minopolis. Mohli jsm si vyzkoušt ůzná povolání, ktá s nám moc líbil, npř. policisté, hsiči, pkři, stojvůdci řidiči mlých utíčk. Mohli jsm dokonc i nkupovt. A pk už nás čkl návt domů. Vátili jsm s v pořádku si v 21 :00. Štěpán Chytý, Ktk Mutlová, Mkét Zíková, Lnk Vondysová Mln Knclová z 3.A Vtipy "Jn, přinst mi klví." "Poč, pn?" "Zpomněl jsm si n něm doutník." "Jn, hýb s kktus?" "N, si." "Tk to jsm si zlévl jžk." "Jk bylo n lovu, si?" "Bylo to skvělé Jn! Střlil jsm obovskou kchnu. Pk jsm si ji opékli, l nčkně xplodovl." "Tušil jsm to, si. Přd chvílí v zpávách hlásili nvysvětlitlnou hváii vojnského vtulníku." "Jn, vyhnl jst už ty mouchy?" "Ano, pn, zhnl jsm j n půdu vzl jsm jim žbřík." Řditl blázinc vjd do jdné místnosti tm visí všichni blázni n lustu. Řditl zvolá: "Listopd" blázni spdnou dolů. Vjd do duhé místnosti tm s vš opkuj. Nkonc vjd do třtí kd tké všichni vísí n stopě. Řkn: "Listopd," l nic s nděj. Povídám "Listopd", řkn řditl, jdn blázn zvolá: "To vít, pn, my jsm jhličntí." V hotlu n cpci. Host: "Posll jsm vám postl." Rcpční: "Mám jich dost, l přsto moc děkujm." Host: "Plosím, ládo s stlo." 13

16 Vtipy Jdnoho dn s tpslík ozhodl ž půjd kást do Němck. Došl tm říká: "Já jsm mlj tpslíčk mám s sbou mlj kyblíčk jdu vám něco ukást!". Potká bbičku t mu říká: "Běž do Polsk tm s kd njvíc!". Tpslík přijd do Polsk říká: "Já jsm mlj tpslíčk, mám mlj kyblíčk jdu vám něco ukást!". Potká dědčk tn mu říká: "Běž do Čsk tm s kd njvíc!". Přijd do Čsk tm říká: "Já jsm mlj tpslíčk, kd mám kyblíčk?!" Bzdomovc podřimuj n ohu ulic, l kždou chvíli ho někdo vyuší s otázkou, jstli nví kolik j hodin. Tk npíš ktu: NEVÍM KOLIK JE HODIN pověsí si ji n kk. Znovu usn, l k ánu s ním zcloumá nějký chlp. "Co zs j?!" ozčiluj s bzdomovc. Chlápk n to: "Jn jsm vám chtěl říct, ž j 5:30" Potkjí s dv milovníci psů. Jdn s chlubí: Můj Asto už umí číst noviny!" Já vím," říká duhý. Rx mi to říkl! Jd muž okolo blázinc šlyší: Třináct, třináct. Chlápk jd duhý dn okolo zs slyší: Třináct, třináct! Chlp už to nvydží koukn s díou v zdi, co s tm děj... njdnou ho někdo píchn tužkou do ok z blázinc s ozv: Čtnáct, čtnáct!!! Obchází řditl blázinc svůj ústv, když s z pokoj bláznů ozv: Dvět, všichni s zčnou hozně smát. Řditl s podiví ptá s bláznů, poč s tk smějí. My už všchny vtipy znám nzpměť, tk jsm si očíslovli, tď už stčí říct jn číslo my si n tn vtip vzpomnm.. Ah, pochopí řditl, tk tdy: čtyři!. Nikdo s nzsměj. Jdn blázn vysvětlí: Když vy to, pn řditli, numít tk podt.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů. 7.5.7 lips Přdpokldy: 7501 lips = rozšlápnutá kružnic. Jk ji sstrojit? Zhrdnická konstrukc lipsy (tkto s vytyčují záhony): Vzmm provázk n koncích ho přidělám tk, y nyl npnutý. Klcíkm provázk npnm tk, y

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 )

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 ) Stvbní mchnik A1 K132 SMA1 Přdnášk č. 3 Příhrdové konstrukc Co nás čká v čtvrté přdnášc? Příhrdové konstrukc Zákldní přdpokldy Sttická určitost/nurčitost Mtody výpočtu Obcná mtod styčných bodů Nulové pruty

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více

1.3.8 Množiny - shrnutí

1.3.8 Množiny - shrnutí 1.3.8 Množiny - shrnutí Předpokldy: 010307 Pedgogická poznámk: Kpitol o množinách spolu s následujícími dvěm kpitolmi (výroky dělitelnost) slouží k nácviku učení. Součástí učení je tké příprv n písemky

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Neurčité výrazy

Neurčité výrazy .. Neurčité výrzy Předpokldy: Př. : Vypočti ity: ) d) ) d) neeistuje,, Zjímvé. Získli jsme čtyři nprosto rozdílné výsledky, přestože přímým doszením do všech výrzů získáme to smé: výrz může při výpočtu

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAČNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚČINNOU OCHRANU Tubolit robustní spolhlivý izolční systém zbrňující tplným ztrátám určný pro topnářské snitární, zvyšující hlukový komfort Tubolit :

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Při výpočtu složitějších integrálů používáme i u určitých integrálů metodu per partes a substituční metodu.

Při výpočtu složitějších integrálů používáme i u určitých integrálů metodu per partes a substituční metodu. Mtmtik II.. Mtod pr prts pro určité intgrály.. Mtod pr prts pro určité intgrály Cíl Sznámít s s použitím mtody pr prts při výpočtu určitých intgrálů. Zákldní typy intgrálů, ktré lz touto mtodou vypočítt

Více

KAROSA B951/B952 Přípravné práce: Model dokončíte Práci začněte Zbývají kola.

KAROSA B951/B952 Přípravné práce: Model dokončíte Práci začněte Zbývají kola. Přípravné prác: Lomové hrany jsou značny malým trojúhlníčkm, črný trojúhlníčk ( ) značí nařzávání z líc vystřihovánky, bílý trojúhlníčk (>) značí nařzávání z rubové strany, ktré provdt tak, ž si přnst

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Definice limit I

Definice limit I 08 Definice limit I Předpokld: 006 Pedgogická poznámk: N úvod je třeb upozornit, že tto hodin je ze strn studentů snd nejvíce sbotovnou látkou z celé studium (podle rekcí 4B009) Jejich ochot brát n vědomí

Více

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů.

Více

Odraz na kulové ploše Duté zrcadlo

Odraz na kulové ploše Duté zrcadlo Odz n kulové ploše Duté zcdlo o.. os zcdl V.. vchol zcdl S.. střed zcdl (kul. ploch).. polomě zcdl (kul. ploch) Ppsek vchází z odu A n ose zcdl po odzu n zcdle dopdá do nějkého odu B n ose. Podle oázku

Více

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu 6 Elktronový spin Elktronový spin j vličina poněkud záhadná, vličina, ktrá nmá obdoby v klasickém svět. Do kvantové mchaniky s spin dostal jako xprimntální fakt: z řady xprimntů totiž vyplývalo, ž kromě

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

ŠKOLNÍ MIX 2012-2013. Školní mix pro vás připravili deváťáci: Verča, Kačka, Žanda, Lenka, Daki, Matúš, Vítek, Tom a Petr ze 6. třídy.

ŠKOLNÍ MIX 2012-2013. Školní mix pro vás připravili deváťáci: Verča, Kačka, Žanda, Lenka, Daki, Matúš, Vítek, Tom a Petr ze 6. třídy. ŠKOLNÍ MIX 2012-2013 Rozhovory Vtipy Křížovky o ceny Bludiště o ceny Omlovánky Recept Nše koníčky Žlutý kvítek Soutěžní kvízy o ceny Letošní devítk Losování cen psování n deváťáky Budoucí školní prlment

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

INTERIÉROVÝ PRVEK DO VEŘEJNÝCH PROSTOR PRO DĚTI INTERIOR FEATURE FOR KIDS IN PUBLIC SPACES

INTERIÉROVÝ PRVEK DO VEŘEJNÝCH PROSTOR PRO DĚTI INTERIOR FEATURE FOR KIDS IN PUBLIC SPACES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS ATELIER OF PRODUCT DESIGN INTERIÉROVÝ PRVEK DO VEŘEJNÝCH PROSTOR PRO

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD 40 KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD POD TLAKEM míč, hmotnost, rovnováha, pumpička, tlak, idální plyn, pružná srážka, koficint rstituc

Více

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks LET 11/12 26 16. 7. 158-0086/82, 158-0087/51 158-0086/10, 158-0087/06 rozkládací s úložným prostorm, š/v/h: 315 x 95 x 216 cm, plocha lůžka 118 x 260 cm, vlký výběr příplatkových potahů. Cna včtně podhlavníků.

Více

II. kolo kategorie Z5

II. kolo kategorie Z5 II. kolo ktegorie Z5 Z5 II 1 Z prvé kpsy klhot jsem přendl 4 pětikoruny do levé kpsy z levé kpsy jsem přendl 16 dvoukorun do prvé kpsy. Teď mám v levé kpse o 13 korun méně než v prvé. Ve které kpse jsem

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

Svazy. Def Svaz je algebra S ( M ;, ) = se dvěma binárními operacemi taková, že pro libovolné prvky c M platí následující podmínky axiomy svazu:

Svazy. Def Svaz je algebra S ( M ;, ) = se dvěma binárními operacemi taková, že pro libovolné prvky c M platí následující podmínky axiomy svazu: vz je lgebr ( M ; ) vzy = se dvěm binárními opercemi tková že pro libovolné prvky b c M pltí následující podmínky xiomy svzu: ( b) c = ( b c) ( b) c = ( b c) b = b b = b ( ) ( ) b = b =. Operce se nzývá

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

2.9.14 Věty o logaritmech I

2.9.14 Věty o logaritmech I .9.1 Věty o itmech I Předpokldy: 910 Pedgogická poznámk: Tto náledující hodin e djí tihnout njednou, pokud oželíte počítání v tbulce někteé příkldy n konci příští hodiny. Přijde mi to tochu škod, nžím

Více

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz www.nika.cz ENIK, spol. s r.o., Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, zch Rpublic, Tl.: +420 493 773 311, Fax: +420 493 773 322, E-mail: nika@nika.cz, www.nika.cz VRIFLEX FREKVENČNÍ MĚNIČE 0,25 až 4 kw Frkvnční

Více

SilentPET. interiors. interiors

SilentPET. interiors. interiors intriors intriors Naším cílm j být vždy na vrcholu, být jdničkou v svém oboru a nabízt svým zákazníkům ty njkvalitnější služby. Jsm přsvědčni, ž pomocí této stratgi a plněním těch njpřísnějších požadavků

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech www.dobr-rd.cz Zprvodj REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO říj 2015 prodjé tém čísl 10 lt spolčě 2 Dsítk přtřs co s událo stkáí rgioálích prtrů 3 7 Výzmé události 2006 2015 spojé s m fodů v krji v přhldé zkrtc

Více

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15 9 - Zpětná vz Michel Šeek Atomtické řízení 2015 16-3-15 Atomtické řízení - Kernetik rootik Proč řídit? Řídicí sstém msí zjistit stilit chování Klsické poždvk n chování přípstná stálená reglční odchlk při

Více

Molekula vodíku. ez E. tak její tvar můžeme zjednodušit zavedením tzv. Bohrova poloměru vztahem: a celou rovlici (0.1) vynásobíme výrazem

Molekula vodíku. ez E. tak její tvar můžeme zjednodušit zavedením tzv. Bohrova poloměru vztahem: a celou rovlici (0.1) vynásobíme výrazem Molkul vodíku Přípvná část tomové jdnotky Vzmm-li si npř. Schodingovu ovnici: Z, (0.) m tk jjí tv můžm zjdnodušit zvdním tzv. ohov poloměu vzthm: (0.) m Pokud v těchto jdnotkách udm měřit vzdálnosti, noli

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE!

PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE! PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE! J1438 modrní stylový Rozdám až 5 miliónů dnně. dostupný PLATNOST LETÁKU OD 17. 9. DO 30. 9. 2014 Za každých utracných 500 Kč získáš 500 Kč na další nákup. nbo do vyprodání zásob

Více

Úvod do machine learningu

Úvod do machine learningu Úvod do mchin lrningu Mrk Modrý Ondr Pluskl modry.mrk@gmil.com ondr.pluskl@gmil.com Co j strojové uční? lrn o t y t i l i b trs th u p l, 1959 m o u c m s S v i r g u t ". Arth dy th d u t s m f o m d

Více

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}?

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}? 1.3.8 Intervly Předpokldy: 010210, 010301, 010302, 010303 Problém Množinu A = { x Z;2 x 5} zpíšeme sndno i výčtem: { 2;3; 4;5} Jk zpst množinu B = { x R;2 x 5}? A =. Jde o nekonečně mnoho čísel (2, 5 všechno

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan a Jo Godfr Wood BizBooks Brno 2014 Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan Přklad: Zdněk Mužík Odpovědná rdaktorka: Martina Skovajsová Tchnický rdaktor:

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Kadet

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Kadet Mtemtický KLOKN 2005 ktegorie Kdet Úlohy z 3 body 1. N obrázku vidíš osm kloknů. Kždý klokn může přeskočit n libovolné prázdné pole. Určete nejmenší počet kloknů, kteří musí změnit místo, by v kždém řádku

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uivezit lov v Pze Pedgogiká fkult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z POLYNOMICÉ ALGEBRY ZVOLENÝ POLYNOM / CIFRI Zdáí: Zvol olyom f ( x) stuě 6 tkový y 6 f ( ) { 87868}. Uči všehy kořey s ásoostí. Vyováí: Zdáí vyhovuje

Více

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti Určitý intgrál Dfinic vlstnosti Má-li spojitá funkc f() n otvřném intrvlu I primitivní funkci F(), pk pro čísl, I j dfinován určitý intgrál funkc f() od do vzthm [,, 7: [ F( ) = F( ) F( ) f ( ) d = (6)

Více

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA .. MOCNINA A ODMOCNINA V této kpitole se dozvíte: jk je defiová oci s přirozeý, celý, rcioálí oecý reálý epoete jké jsou její vlstosti; jk je defiová přirozeá odoci, jké jsou její vlstosti jk se dá vyjádřit

Více

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log Řešme n množině reálných čísel rovnice: ) 6 b) 8 d) e) c) f) ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC Co budeme potřebovt? Chápt definici ritmu. Znát průběh ritmické funkce. Znát jednoduché vět o počítání

Více

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005 Úvod do gomtického modlování v G ponámk k. přdnášc volitlného přdmětu G n FCHI VŠCHT Mtin Mudová břn 5 Osnov přdnášk I. Zákldní pojm modlování tp modlů postup II. III. Zákldní pojm gomtického modlování

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unvrzta Tomáš Bat v Zlíně LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Vntřní odpor zdroj a voltmtru Jméno: Ptr Luzar Skupna: IT II/ Datum měřní: 0.října 2007 Obor: Informační tchnolog Hodnocní: Přílohy:

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

( t) ( t) ( ( )) ( ) ( ) ( ) Vzdálenost bodu od přímky I. Předpoklady: 7308

( t) ( t) ( ( )) ( ) ( ) ( ) Vzdálenost bodu od přímky I. Předpoklady: 7308 731 Vzdálenost odu od římky I Předokldy: 7308 Pedgogiká oznámk: Pokud máte málo čsu, můžete odvodit vzore ez smosttné ráe studentů oužít některý z říkldů z dlší hodiny Tím jednu ze dvou hodin ro vzdálenost

Více

BLázny pro tebe. Zpěvník

BLázny pro tebe. Zpěvník BLázny pro tebe Zpěvník OBSH Ty jsi ten cíl Mluv ke mně Učíš mě dýchat Nebe je tam Králem mého srdce Perla Tvoje vítězství znám Žít v tvých věcech Nikdo a nic ědicové Ty vidíš dál Nadechnout se smím 1

Více

ÁVD K MTÁŽI A UŽÍVÁÍ

ÁVD K MTÁŽI A UŽÍVÁÍ FERDUS - MATERIÁLY A RAVY EUMATIK J. Fučíka 699, 6 11 Chr%&yně e-mail: inf%@ferdus.cz, tel./fax: 5 103 566, 53 356 390 E-BCHD : www.ferdus.cz. STAHVÁK RUŽI AUTMBILŮ ty& 2200 LBS R. No. 110.76 ÁVD K MTÁŽI

Více

8.2.7 Geometrická posloupnost

8.2.7 Geometrická posloupnost 87 Geometrická posloupost Předpokldy: 80, 80, 80, 807 Pedgogická pozámk: V hodiě rozdělím třídu dvě skupiy kždá z ich dělá jede z prvích dvou příkldů Větši studetů obou skupi potřebuje pomoc u tbule Ob

Více

Odraz na kulové ploše

Odraz na kulové ploše Odz n kulové ploše Duté zcdlo o.. os zcdl V.. vchol zcdl S.. střed zcdl (kul. ploch).. polomě zcdl (kul. ploch) Ppsek vchází z odu A n ose zcdl po odzu n zcdle dopdá do nějkého odu B n ose. tojúhelníků

Více

Zjednodušená styčníková metoda

Zjednodušená styčníková metoda Stvní sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Zjnoušná styčníková mto Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového

Více

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM PNO NRG LKTROMAGNTCKÝM VLNNÍM lktromagntické vlnní, stjn jako mchanické vlnní, j schopno pnášt nrgii Tuto nrgii popisujm pomocí tzv radiomtrických, rsp fotomtrických vliin Rozdlní vyplývá z jdnoduché úvahy:

Více

ý Č Í Ž ě áť á á é Í č Ť é Í č č Ž á é šš éč éš ÍÁ Ť ž ě á é á áť Č Ť š á čá č Ť čš ž á á á ě é šš é č Óš á Ť Ř číš Í ž ě Ó š á Ťč š Ó č Ó Ó áť á Ó á é á ě é šš éč é š Ž á é á é ť ť ž ě Ó Žš ř š á ŠéÍ

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

Á Ý Á Ť ĚŽ Í Ý Ť ŘÍ Ť Š Í ť Č Ž Č Č Ý Á Í Ž Š Á Ž ň Á Í Í Í Á Č Ř Á ÁČ Á Ž ť ť Í ť Ť ť Ť Ť Ť Ť Í ŘÍ Š Ť Ť Ž ŠŽ ň Ť Ť ň Š ň Ť ú Í Ý Á ď Š Ř ď Ť Í ď ň Ť ň ň Ď Ž Ž ň ň ň Š Ť Š ň Í ň Í ň Ť ň ť Č ň Š Š ň Í

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více