KLÁVESNICE EASY SCROLL SILVERLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÁVESNICE EASY SCROLL SILVERLINE"

Transkript

1 Postup při prvním použití Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.1) 2. Připojení (3.2) 3. Instalace softwaru v systému Windows (3.3) 4. Kontrola po dokončení instalace (4.0)! 1 Úvod Tento návod k použití je určen pro uživatele KLÁVESNICE TRUST EASY SCROLL SILVERLINE. KLÁVESNICE TRUST EASY SCROLL SILVERLINE je vybavena 33 multifunkčními tlačítky a byla navržena tak, aby byla práce s počítačem při jejím použití efektivnější a produktivnější. Nyní máte k dispozici více funkčních tlačítek, což usnadňuje práci s počítačem, a jednoduchým stiskem tlačítka můžete rychle spouštět programy (například Office). Pomocí navigační kolečka Trust lze posouvat libovolnou (internetovou) stránku nahoru a dolů. Jednoduchým klepnutím a otočením vestavěného kolečka získáte přístup k často používanému textu, úloze nebo aplikaci. 2 Bezpečnost Před použitím zařízení si pozorně přečtěte následující pokyny: - KLÁVESNICE TRUST EASY SCROLL SILVERLINE nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K jejímu čištění používejte suchý, měkký hadřík. - K čištění nepoužívejte agresivní látky, jako například benzín nebo lakový benzín. Tyto látky by mohly poškodit použitý materiál. - Neponořujte zařízení do žádné kapaliny. To by mohlo být nebezpečné a mohlo by dojít k poškození zařízení. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. - Na kabel nic nepokládejte. Nepoužívejte toto zařízení v místech, kde by někdo mohl šlapat na kabel a způsobit tak jeho opotřebení nebo poškození. - Zařízení sami neopravujte. 3 Instalace 3.1 Odinstalování starších ovladačů a zařízení Nejčastější příčina chyb v průběhu instalace je přítomnost ovladače pro podobné, starší zařízení. Nejlepším řešením je před instalací nového ovladače nejprve odinstalovat všechny ovladače pro starší zařízení. 1. V systému Windows přepněte počítač do Nouzového režimu (před spuštěním systému Windows stiskněte klávesu F8 a potom ze zobrazené nabídky vyberte volbu Nouzový režim). 2. V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. 3. Vyhledejte všechny programy pro podobná, starší zařízení a odeberte je klepnutím na tlačítko Přidat nebo odebrat. V Nouzovém režimu se mohou některé programy zobrazit dvakrát. V takovém případě odeberte všechny programy, které jsou zobrazeny dvakrát. 4. Restartujte počítač. 3.2 Připojení 1. Zapojte fialovou zástrčku klávesnice do portu klávesnice PS/2 na počítači. Příslušné pokyny naleznete v příručce k počítači nebo k základní desce. 2. Zapněte počítač. 3. Klávesnice se nainstaluje jako standardní klávesnice PS/2. 4. Hardwarová instalace je dokončena, nyní pokračujte instalaci softwaru pro použití multifunkčních tlačítek. 1

2 3.3 Instalace softwaru v systémech Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP Poznámka: Nejnovější ovladač nebo software lze stáhnout na adrese Zkontrolujte, zda je k dispozici nový ovladač a použijte jej pro instalaci. Poznámka: Ujistěte se, že není při instalaci spuštěn žádný program. Poznámka: V příkladu je jednotka CD-ROM označena jako D:\. Toto označení může být na vašem počítači odlišné, může být použito písmeno E:\ nebo jiné písmeno. 1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM počítače. Automaticky se spustí instalační program. Pokud se program nespustí automaticky, postupujte následujícím způsobem: a) V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit. b) Zadejte [D:\SETUP.EXE] a klepnutím na tlačítko OK spusťte instalační program pro Trust Software. 2. Zobrazí se obrázek Klepnutím na položku EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD spusťte instalaci klávesnice. 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace softwaru pro klávesnici je nyní dokončena. 4 Kontrola po dokončení instalace Po instalaci zařízení a ovladače jsou na počítači nainstalovány následující položky a lze je zkontrolovat následujícím způsobem: V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely. Poklepejte na ikonu Systém a vyberte kartu Správce zařízení. - Klávesnice Standardní 101/102 kláves nebo klávesnice Microsoft Natural V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Trust EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD V nabídce Start přejděte na příkaz Programy, příkaz Trust a potom klepněte na příkaz EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD v1.0 Poznámka: Informace uvedené v této kapitole se mohou lišit, pokud uživatel instalaci změnil (pokud například nebyly nainstalovány všechny součásti nebo byla vybrána jiná než výchozí umístění). Poznámka: Rozdíly mohou vzniknout také v důsledku použití nových ovladačů, které jsou k dispozici na Internetu. Poznámka: Umístění nebo název položky Ovládací panely se může v různých operačních systémech lišit. 2

3 5 Použití 5.1 Tlačítka na klávesnici Kromě standardních kláves obsahuje klávesnice také 33 multimediálních tlačítek. Tato jsou uvedena v následujícím seznamu. Pomocí tlačítka Office Lock (obr. 4) lze přepínat mezi normálními funkčními tlačítky a tlačítky pro sadu Office. Office lock Obr. 4 Přepněte funkci z režimu normálních funkčních kláves do režimu rozšířených funkčních kláves. Indikátor pod mezerníkem s ikonou obr.4 bude svítit. Nápověda Otevře soubor nápovědy pro aktivní okno (pokud je soubor k dispozici). Nový V programech podporujících tento příkaz vytvoří nový dokument. Otevřít V programech podporujících tento příkaz otevře dokument. Uložit Uloží soubor v aktivním okně. Nahradit Kontrola pravopisu Vyhledá a nahradí zadaný text a formátování. V aktivním dokumentu spustí nástroj pro kontrolu pravopisu, pokud program tuto funkci nabízí. Znovu Zopakuje předchozí krok, který byl vzat zpět. Odpovědět Vytvoří v aktivním okně odpověď na elektronickou zprávu. 3

4 Odpovědět všem Vytvoří v aktivním okně odpověď na všechny elektronické zprávy. Předat dál V aktivním okně předá dál elektronickou zprávu. Odeslat Odešle v aktivním okně elektronickou zprávu. Tisk Vytiskne dokument v aktivním okně. *Tučné Změní písmo označených znaků na tučné nebo na normální. Euro Stiskem jednoho tlačítka lze zobrazit znak Euro. Indikátory Office a Num. lock musí svítit. Word Otevře aplikaci Microsoft Word. Toto funkční tlačítko lze dle potřeb uživatele naprogramovat pro jinou aplikaci. Excel Otevře aplikaci Microsoft Excel. Toto funkční tlačítko lze dle potřeb uživatele naprogramovat pro jinou aplikaci. Power Point Otevře aplikaci Microsoft PowerPoint. Toto funkční tlačítko lze dle potřeb uživatele naprogramovat pro jinou aplikaci. 4

5 Kalendář Otevře kalendář aplikace Microsoft Outlook. Toto funkční tlačítko lze dle potřeb uživatele naprogramovat pro jinou aplikaci. V dialogovém okně Možnosti sítě Internet v systému Windows můžete také vybrat, který kalendář se bude používat. Zpět V programech podporujících příkaz Zpět, například ve webovém prohlížeči, přejde na předchozí zobrazenou položku. Předat dál V programech podporujících příkaz Vpřed, například ve webovém prohlížeči, přejde na následující položku zobrazenou ve stejné relaci. Zastavit Zastaví načítání nebo aktualizaci webové stránky nebo obsahu určitého okna. Internet Explorer Spustí výchozí webový prohlížeč a přejde domovskou webovou stránku. Je-li již webový prohlížeč aktivován, otevře domovskou webovou stránku. Můžete změnit přiřazení klávesy WWW, aby se spouštěl jiný webový prohlížeč, jiná domovská webová stránka nebo jiná aplikace. 5

6 Program elektronické pošty Spustí výchozí program elektronické pošty. Nevíte-li jistě, který program elektronické pošty je nastaven jako výchozí, můžete to zjistit stiskem tohoto tlačítka. Přiřazení klávesy elektronické pošty můžete změnit na jiný program elektronické pošty nebo na jinou aplikaci. Program elektronické pošty můžete změnit také v položce Možnosti sítě internet v systému Windows. Oblíbené Otevře podokno s oblíbenými položkami v aplikaci Internet Explorer. V něm lze ukládat zástupce často používaných souborů, webových stránek nebo jiných položek, ke kterým chcete mít snadný přístup. Aktualizovat Aktualizuje informace na aktivní webové stránce nebo obsah určitého okna. Hledat Otevře podokno Hledat v aplikaci Internet Explorer. Přehrávat/Pozastav Spustí přehrávání nebo pozastaví přehrávání it média. Je-li přehrávání pozastaveno, lze je spustit opětovným stiskem tohoto tlačítka. Zastavit Zastaví přehrávání média. Zvýšit hlasitost Zvýší hlasitost. Chcete-li zvýšit hlasitost rychleji, podržte toto tlačítko stisknuté. 6

7 Snížit hlasitost Sníží hlasitost. Chcete-li snížit hlasitost rychleji, podržte toto tlačítko stisknuté. Ztlumit Vypne zvuk. Opětovným stiskem tohoto tlačítka lze zvuk opět zapnout. Předchozí stopa Přejde na předchozí stopu média. Jedním stiskem tohoto tlačítka lze vždy přejít na přecházející stopu. Další stopa Přejde na další stopu média. Jedním stiskem tohoto tlačítka lze vždy přejít na následující stopu. Vysunout Vysune disk CD-ROM z jednotky CD-ROM. Vypne počítač, pokud počítač podporuje řízení spotřeby a pokud je tato funkce aktivní. Vypnout Počítač lze vypnout přímo stiskem tohoto tlačítka. Není-li řízení spotřeby aktivní, nebude toto tlačítko funkční. Dostupnost funkce zapnutí závisí na funkci nastavení základní desky. Další informace o těchto funkcí naleznete v příručce k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače. 7

8 Přepne počítač do režimu spánku, pokud Režim spánku počítač podporuje řízení spotřeby a pokud je tato funkce aktivní. Počítač lze stiskem tohoto tlačítka přepnout do režimu spánku a zajistit tak ochranu dat a úsporu energie. Není-li řízení spotřeby aktivní, nebude toto tlačítko funkční. Otevře v systému Windows dialogové okno Odhlásit. Odhlášení ukončí všechny programy, odpojí počítač od sítě a připraví počítač k tomu, aby jej mohl používat jiný uživatel. Odhlásit Poznámka: pro tlačítko Odhlásit: Pro systém Win 98 / ME / XP: Některé aplikace vyžadují značnou část systémových prostředků. To může způsobit zpoždění odezvy tlačítka Odhlásit. Pokud se po stisku tohoto tlačítka dialogové okno Odhlásit neotevře nebo se otevře pouze nabídka Start, stiskněte klávesu ESC a potom znovu stiskněte tlačítko Odhlásit. Pro systém Win 2000 / XP: Tlačítko Odhlásit je nutno aktivovat. To lze provést následujícím způsobem: Přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Hlavní panel a na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Zobrazit příkaz Odhlásit: 8

9 Tento počítač Otevře složku Tento počítač. Ve složce Tento počítač se zobrazuje obsah disketové jednotky, pevného disku, jednotky CD-ROM a síťových jednotek. Lze zde také hledat a otevírat soubory a složky a získat přístup k volbám v Ovládacím panelu a měnit nastavení počítače. Kalkulačka Vyjmout Spustí Kalkulačku Microsoft. Vyjme vybranou položku Vložit Do aktuálního umístění vloží vyjmutou nebo kopírovanou položku. Kopírovat Zkopíruje vybranou položku. Označit Označí vybranou položku a k označení textu použije symboly nebo. Zpět V programech podporujících příkaz Zpět, například ve webovém prohlížeči, přejde na předchozí zobrazenou položku. Předat dál V programech podporujících příkaz Vpřed, například ve webovém prohlížeči, přejde na následující položku zobrazenou ve stejné relaci. Přepnout program Aktivuje dříve otevřené okno. Stiskněte tlačítko a vyberte okno, které chcete aktivovat. 9

10 Ukončit program Stiskem tlačítka lze ukončit aktivní aplikaci systému Windows. Navigační kolečko Slouží k pohybu v dokumentech, které lze posouvat, stejně jako při použití šipek k posouvání nebo kolečka myši, v tomto případě však ruce zůstávají na klávesnici. *Volitelná funkce: Stiskem navigačního kolečka zobrazte místní nabídku na obrazovce. Software Multimediální tlačítka lze naprogramovat pomocí softwaru pro klávesnici. Postupujte následujícím způsobem: 1. Poklepejte na ikonu Trust na pravé straně hlavního panelu. Zobrazí se obrázek Zobrazí se tlačítka multimédií. 3. Chcete-li změnit funkci určitého tlačítka, klepněte na něj. Zobrazí se obrázek Po klepnutí na tlačítko se zobrazí tři volby. Jednotlivé volby (shora dolů): První: předem naprogramovaná funkce. Není nutno nic provést. Druhá: jedna funkce, kterou lze přiřadit výběrem funkce ze seznamu. Klepnutím na trojúhelník zobrazte seznam funkcí, ze kterých lze klepnutím jednu funkci vybrat. Třetí: spuštění programu nebo zobrazení webových stránek. Výběrem této položky přiřadíte tlačítku zvolený speciální program nebo webové stránky. První a druhou volbu není nutno vysvětlovat. Vyberete-li třetí volbu, postupujte následujícím způsobem: - Klepnutím na tlačítko spusťte program nebo zobrazte webové stránky. - Soubor vyberete tak, že klepnete na tlačítko Procházet a vyberete určitý sobor nebo program. - Klepněte na tlačítko Otevřít. Program je nyní přiřazen. - Můžete také přímo zadat adresu URL, například a klepnout na tlačítko OK. Webové stránky lze nyní zobrazit stiskem tohoto tlačítka. Klepnutím pravým tlačítkem myši na tuto ikonu lze zobrazit další funkce. Pomocí funkce zobrazení na obrazovce lze změnit nastavení nabídky na obrazovce, která se zobrazí při použití multimediálních tlačítek. Lze změnit barvu okna, velikost textu atd. Na této kartě lze také zadat, jak dlouho bude po stisku multimediálního tlačítka zobrazena tato nabídka na obrazovce (1 10 sekund). Provedená požadovaná nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko OK. 10

11 Použití speciálních kláves 1. Chcete-li používat tlačítka se speciálními funkcemi, aktivujte je pomocí speciálního tlačítka pro sadu Office. To je zobrazeno na obr Nyní můžete používat všechny speciální funkce, které jsou uvedeny nad klávesami. Vypnutím lze aktivovat funkce uvedené na přední straně kláves (F1, F2, F3). Používání kolečka Po stisknutí kolečka se zobrazí nabídka (obr. 7) s několika volbami. Nejprve stiskněte kolečko a zadáním dat nakonfigurujte jeho funkci. Zobrazí se nabídka (obr. 6) Zde můžete zadat data pro text v prvních pěti částech. Další čtyři funkce jsou funkční tlačítka pro dokumenty, programy nebo webové stránky. Klepněte na další funkční tlačítko s číslem, vyhledejte správný soubor a vyberte jej a potom jej přiřaďte stiskem tlačítka OK. Chcete-li použít webové stránky, zadejte do prázdného místa pouze adresu URL (například Konfiguraci dokončete klepnutím na tlačítko OK a klávesnice bude připravena k použití. Znak Euro Znak Euro je umístěn na klávese Num Lock a lze jej ovládat pomocí tlačítka Office Lock (obr. 4). Klávesa se znakem bude funkční pouze tehdy, pokud budou zapnuty klávesy Office Lock a Num Lock (indikátor s textem 1 se rozsvítí). U většiny počítačů indikátor funkce Num Lock standardně vždy svítí. I po instalaci softwaru klávesnice bude indikátor Office Lock standardně svítit. Chcete-li zapnout běžnou funkci číselné klávesnice, vypněte klávesu Office Lock (indikátor Office zhasne). Nyní se již po znak nezobrazí. Funkce klávesy Num lock bude opět normální Odinstalování softwaru Chcete-li odinstalovat software, přejděte v nabídce Start na příkaz Programy, dále na příkaz Trust, potom klepněte na příkaz EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD a vyberte volbu Uninstall (Odinstalovat). Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete tak odinstalování softwaru. 11

12 6 Odstraňování problémů Postup 1. Přečtěte si níže uvedená řešení. 2. Zkontrolujte aktuální informace o často používaných otázkách, ovladače a návody k použití na Internetu ( Problém Příčina Možné řešení Software nepracuje správně Jiný aplikační software nelze správně nainstalovat Nelze přiřadit výchozí klávesové zkratky v systému Microsoft Windows. Tlačítka Word, Excel, PowerPoint nebo Kalendář nejsou funkční. Tlačítko Odhlásit není funkční. Je stále nainstalován starší software. Možná dochází ke konfliktu. Software využívá příslušné prostředky. Příslušné programy nejsou nainstalovány. Systém využívá příslušné prostředky. Odeberte jiný ovladač nebo software klávesnice, restartujte počítač a znovu nainstalujte software Trust. Zobrazí se výběr voleb, ze kterého lze vybrat instalaci. Tento problém může být způsoben softwarem od společnosti Trust. Odeberte jej a nainstalujte požadovanou aplikaci a potom znovu nainstalujte software od společnosti Trust. Software převzal některé systémové prostředky pro klávesové zkratky. Následujících 5 kombinací kláves již nelze použít. Ctrl + Alt + E, Ctrl + Alt + P, Ctrl + Alt + O, Ctrl + Alt + D, Ctrl + Alt + C. Nainstalujte programy sady Office. Některý software sdílí mnoho systémových prostředků. V důsledku toho není v systému někdy možné použít tlačítko Odhlásit. Pokud se po stisku klávesy Odhlásit nezobrazí dialogové okno nebo se pouze otevře nabídka Start, stiskněte klávesu Esc a znovu stiskněte klávesu Odhlásit. 12

13 Problém Příčina Možné řešení Tlačítka pro sadu Office nejsou funkční. Nelze zrušit označení cílových položek. Myš je vybavena podobnou funkcí zobrazení místní nabídky, která je v konfliktu s funkcí zobrazení místní nabídky klávesnice. Multimediální tlačítka nereagují nebo funkce posouvání nepracuje. Systém Windows zobrazuje po zapnutí počítače chybové hlášení o klávesnici. Program je nepodporuje. Funkci je nutno deaktivovat. Konflikt softwaru myši se softwarem klávesnice. Klávesnice nebyla připojena nebo software nebyl nainstalován (správně). V systému Windows 2000, je nutno funkci Odhlásit aktivovat, protože je standardně neaktivní. Tyto klávesy odpovídají standardní definici společnosti Microsoft pro klávesové zkratky. Ujistěte se, zda určitá softwarová aplikace tento druh funkcí podporuje. Doporučujeme používat sadu Office 2000 a prohlížeč IE5 nebo novější. Pokud stiskem tlačítka Označit a pomocí posuvných tlačítek označíte cílové položky, tlačítko Označit bude vždy aktivní. Stiskem tlačítek Vyjmout, Vložit a Kopírovat lze upravit dokument a ukončit funkci Označit. Lze ji však také zrušit stiskem klávesy Esc. Deaktivujte funkci klávesnice nebo funkci myši. Funkci zobrazení místní nabídky klávesnice lze deaktivovat nebo aktivovat označením nebo zrušením označení položky Enable Office Keyboard Menu (Aktivovat klávesnici sady Office) při konfiguraci klávesnice. Připojte fialovou zástrčku klávesnice PS/2 do správného portu na počítači (zkontroluje, zda to není port pro myš). Přečtěte si příručku k počítači nebo k základní desce. Zkontrolujte, zda port pracuje správně. K připojení klávesnice k počítači nepoužívejte redukci, pokud máte starší konektor DIN. 13

14 Problém Příčina Možné řešení Klávesa Num lock není funkční. Tlačítko znak Euro není funkční. Tlačítko Office lock (obr. 4) je zapnuté. Systém Windows je nepodporuje. Vypněte tlačítko Office Lock. Funkce klávesy Num lock bude opět normální. Pokud se při prvním stisku tlačítka nezobrazí znak, nejprve zkontrolujte, zda indikátory Office Lock (obr. 4) a Num Lock svítí. Pokud oba indikátory svítí, stiskněte znovu tlačítko. Nejnovější verze skupiny systémů Windows, například Windows XP, Windows 2000, Me a 98 umožňují výběr typů písma a uživatelská nastavení měny pro znak Euro. Abyste mohli správně zadávat, zobrazovat a tisknout písmo, bude možná nutno aktualizovat operační systém. Stáhněte aktualizační soubor z webových stránek společnosti Microsoft: ndows/euro.asp Pokud nelze problémy odstranit ani pomocí uvedených řešení, obraťte se na centrum péče o zákazníky společnosti Trust. Více informací naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití. Připravte si následující informace: Číslo typu výrobku. Čísla pro jazykové verze: US; FR; IT; GM; UK; SP; CZ. Dobrý popis problému. Dobrý popis situace, kdy se tento problém vyskytuje. 14

Návod k prvnímu použití zařízení

Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Připojení (4.2) 3. Instalace v systému Windows (4.3) 4. Kontrola po dokončení instalace (5)! 1 Úvod Tento

Více

Stručný postup prvního použití. 1. Část (4.1) 2. Připojení (4.2) 3. Instalace pod Windows (4.3) 4. Test (5)

Stručný postup prvního použití. 1. Část (4.1) 2. Připojení (4.2) 3. Instalace pod Windows (4.3) 4. Test (5) Stručný postup prvního použití Část 1. Část (4.1) 2. Připojení (4.2) 3. Instalace pod Windows (4.3) 4. Test (5)! 1 Úvod Tento návod je určený pro uživatele Multifunkční klávesnice TRUST. Multifunkční klávesnice

Více

AMI MOUSE 250SP WIRELESS OPTICAL

AMI MOUSE 250SP WIRELESS OPTICAL mjw@password-it.comtrust AMI MOUSE 250SP WIRELESS OPTICAL Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows

Více

Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Instalace v systému Windows (3.2) 3. Testování (3.2)

Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Instalace v systému Windows (3.2) 3. Testování (3.2) Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Instalace v systému Windows (3.2)! 3. Testování (3.2) 1 Úvod Tento návod k použití je určen pro uživatele myši TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL.

Více

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL 1 Úvod Tento návod k použití je určen pro uživatele myši TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL. S touto myší získáte dokonalou kontrolu nad celou obrazovkou. Otáčením kuličky se můžete posunovat v okně

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1 Úvod 2 Bezpeč e no no t s ní o ní p o at a ř t ení C Z 3 Fun u kce foto kce fo aparátu Funkce Popis

Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1 Úvod 2 Bezpeč e no no t s ní o ní p o at a ř t ení C Z 3 Fun u kce foto kce fo aparátu Funkce Popis Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Instalace ovladače a připojení (4.2) 3. Instalace softwaru (4.3) 4. Kontrola po instalaci (5)! 1 Úvod Tento

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje Receiver Klávesnice WWW.SWEEX.COM EA2500010 Bezdrátová sada Desktop Set Sweex

českém Úvod Obsah balení Technické údaje Receiver Klávesnice WWW.SWEEX.COM EA2500010 Bezdrátová sada Desktop Set Sweex EA2500010 Bezdrátová sada Desktop Set Sweex Úvod Děkujeme vám za zakoupení bezdrátové sady Desktop Set Sweex. Jedná se kompletní sadu s bezdrátovou klávesnicí, bezdrátovou optickou myší a receiverem. Už

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Praktický stylový obal pro iphone je díky bezdrátové bluetooth

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Podrobný průvodce upgradem na systém Windows 8 DŮVĚRNÉ 1/53

Podrobný průvodce upgradem na systém Windows 8 DŮVĚRNÉ 1/53 Podrobný průvodce upgradem na systém Windows 8 DŮVĚRNÉ 1/53 Obsah 1. 1. Instalační proces systému Windows 8 2. Systémové požadavky 3. Příprava 2. 3. 4. 5. Čistá 6. 1. Přizpůsobení 2. Bezdrátová síť 3.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více