R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE

2 Obsah: 1 Bezpečnostní instrukce Základní popis Rozmístění jednotlivých částí Prvky na displeji Popis vybraných režimů měření Měření Měření střídavého napětí / dbm Měření stejnosměrného napětí / stejnosměrné + střídavé složky napětí Frekvence obdélníkového signálu / střída Měření diod Rezistivita / test vodivosti Měření kapacity Měření proudů Měření frekvence harmonických průběhů Podsvětlení Parametry měření Měření AC / DC + AC napětí Měření DC napětí Měření AC / DC + AC proudu Měření DC proudu Měření rezisivity Měření kapacity Test diod Měření frekvence Měření obdélníkových signálů Měření harmonického signálu Měření střídy Údržba Výměna baterií Výměna pojistek Údržba 5.1 Výměna baterií Je-li na displeji zobrazen symbol baterie. Jedná se o indikaci vybitých baterií a je třeba je co nejdříve vyměnit neboť vybité baterie snižují přesnost měření. Před výměnou odpojte od přístroje měřící kabely a přístroj vypněte. Kryt baterií je zajištěn šroubky které lze odšroubovat běžným šroubovákem. Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu. Přístroj zapněte až ve chvíli kdy jste zpět vrátili a přišroubovali kryt. 5.2 Výměna pojistek Před výměnou pojistek odpojte od přístroje měřící kabely a přístroj vypněte. Pojistku vyměňujte vždy za novou se shodnými parametry. Měníte-li obě dvě pojistky, dejte pozor aby jste jejich umístění mezi sebou neprohodili. Přístroj zapněte až ve chvíli kdy jste zpět vrátili a přišroubovali kryt. Pokud je přístroj v pořádku pojistky by se neměly pálit bezdůvodně. Běžné příčiny jsou: Měříte napětí, ale přístroj máte nastavený na měření proudu Měřený proud překročil maximální hodnotu rozsahu uvedenou výše

3 1 Bezpečnostní instrukce Používejte přístroj v souladu s následujícími instrukcemi a udržujte multimetr v dobré kondici. Multimetr je v souladu s normou IEC 1010 Cat. II. Která se týká bezpečnostních požadavků na elektronická měřící zařízení pro maximální napětí 1000 V. Multimetr je možné provozovat v prostředí s maximálním stupněm znečištění č. 2. (Normálně se vyskytuje jen nevodivé znečištění. Příležitostně je však možno počítat s přechodnou vodivostí způsobenou kondenzací). Multimetr vyhovuje normám: 89/336/EEC (EMC elektromagnetická kompatibilita) 73/23/EEC a 93/68/EEC (CE označení) Při měření dodržujte bezpečnostní pravidla pro prácí s elektrickým napětím Používejte přístroj jen k tomu, k čemu je určen Nepřekračujte maximální hodnoty měřených veličin u jednotlivých rozsahů uvedených níže Je-li multimetr připojen k měřenému obvodu, nedotýkejte se nepřipojených měřících vývodů Pokud neznáte přesnou velikost měřené veličiny, nastavte nejprve rozsah na maximální hodnotu Před změnou rozsahu odpojte měřící vývody od měřeného obvodu Mějte na paměti, že v některých zařízeních, např. TV, spínaných zdrojích, atd..může být vysoké napětí, které měřící přístroj poškodí Neprovádějte měření rezistivity pokud je měřený obvod pod napětím 4.8 Měření frekvence Měření obdélníkových signálů Rozsah Velikost log. úrovně H Přesnost 5Hz až 2MHz 2V až 5V ±(0.006%+4) Měření harmonického signálu Frekvenční rozsah Rozsah napětí / proudu Citlivost 5Hz až 200kHz (sinusový průběh) Měření střídy 500mV 100mV 5V 0,5V 50V 500V 1000V 5000uA 500mA Rozsah frekvencí Rozsah střídy Rozlišení 4V 40V 400V 1mA 100mA Přesnost 5Hz až 500kHz 5% až 95% 0,01% ±(2%+5) Přesnost ±(0.006%+4)

4 4.5 Měření rezisivity Rozsah Rozlišení Přesnost 500Ω 0,01Ω ±(0,1%+10) 5kΩ 0,1Ω ±(0,1%+5) 50kΩ 1Ω ±(0,1%+5) 500kΩ 10Ω ±(0,1%+5) 5MΩ 100Ω ±(0,1%+10) 50MΩ 1kΩ ±(0,5%+10) 4.6 Měření kapacity Rozsah Rozlišení Přesnost 50nF 0,01nF ±(1%+5) 500nF 0,1nF ±(1%+5) 5uF 1nF ±(1%+5) 50uF 10nF ±(1%+5) 500uF 0,1uF ±(2%+5) 5000uF 1uF ±(2%+5) 2 Základní popis Měření stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) napětí až do 1000V Přesnost DC měření až 0,03% Rozlišení rezistivity 0,01Ω, rozlišení napětí 1μV Měření frekvence harmonického / obdélníkového signálu, měření střídy Měření kapacity od 0,01nF do 5000μF True RMS (integrační měření) Měření dbm Měření Max/Min hodnoty, poměrové měření 51-ti segmentový sloupcový ukazatel Automatické vypnutí / nepřetržitý provoz Ovládání podsvětlení Připojení k PC: RS-232C infračervené rozhraní Ochrana proti přetížení Signalizace špatně zvoleného typu měření Ochranný izolační kryt pro napětí větší než 1000V 4.7 Test diod Rozsah Rozlišení Přesnost Proud 2,5V 0,1mV ±(1%+5) 0,7 ma

5 2.1 Rozmístění jednotlivých částí 4.3 Měření AC / DC + AC proudu Rozsah [A] Rozlišení [A] Přesnost 40 Hz-1kHz 1kHz-10kHz 10kHz-20kHz 500u 0,01u ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 5m 0,1u ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 50m 1u ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 500m 10u ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 5 0,1m ±(0.75%+20) ±(1,5%+20) ±(5%+20) 10 1m ±(1%+10) ±(1,5%+10) - Úbytek napětí 102uV 1,5mV 30mV 4.4 Měření DC proudu 1. Měřící svorka V/Ω/C/HZ Vstup pro všechny typy měření krom měření proudu. 2. Měřící svorka COM Společná svorka pro všechny typy měření 3. Měřící svorka μa/ma Svorka pro měření menších proudů Rozsah Rozlišení Přesnost Úbytek napětí 500uA 0,01uA ±(0,15%+15) 5mA 0,1uA ±(0,15%+10) 102uV 50mA 1uA ±(0,15%+10) 500mA 10uA ±(0,15%+10) 1,5mV 5A 0,1mA ±(0,5%+10) 10A 1mA ±(0,5%+10) 30mV

6 Rozměry: 200 x 100 x 40 mm Hmotnost: 560 g Následující údaje o přesnosti platí pro 18ºC až 28ºC a relativní vlhkost do 80% 4.1 Měření AC / DC + AC napětí Rozsah Rozlišení Přesnost 40 Hz-1kHz 1kHz-10kHz 10kHz-20kHz 50mV 0,001mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 500mV 0,01mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 5V 0,1mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 50V 1mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 500V 10mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) V 0,1V ±(0.5%+40) Měření DC napětí Rozsah Rozlišení Přesnost 50mV 0,001mV ±(0,03%+10) 500mV 0,01mV ±(0,03%+6) 5V 0,1mV ±(0,03%+6) 50V 1mV ±(0,03%+6) 500V 10mV ±(0,03%+6) 1000V 0,1V ±(0,03%+6) 4. Měřící svorka A Svorka pro měření proudů v rozsahu 0,5A 10A 5. Otočný přepínač Slouží k nastavení požadovaného typu měření 6. Tlačítko POWER Slouží k Zapnutí / Vypnutí přístroje 7. Tlačítko RANGE Slouží k nastavení rozsahu. U měření dbm k nastavení odporu ke kterému je výpočet dbm vztažen 8. Tlačítko SELECT Po navolení typu měření přepínačem má tato volba ještě další možnosti typu měření které se přepínají tímto tlačítkem 9. Tlačítko WAKE Po automatickém vypnutí přístroje lze tímto tlačítkem přístroj probudit do původního stavu a pokračovat v přerušeném měření. Pokud při zapínání přístroje podržíte toto tlačítko zároveň s tlačítkem POWER deaktivuje se funkce automatického vypnutí 10. Tlačítko Max / Min Stisk tohoto tlačítka způsobí zobrazení maximální naměřené hodnoty, další stisk způsobí zobrazení minimální hodnoty a další rozdíl max. a min. Pro přechod zpět do normálního režimu je nutné tlačítko podržet po dobu 2s. 11. Tlačítko REL Přepnutí do režimu poměrového měření a zpět 12. Tlačítko HOLD Po stisknutí zůstane na displeji zmražena naměřená hodnota. Podržíte-li toto tlačítko stisknuté po dobu 2s

7 měřící přístroj začne odesílat přes RS232 data do PC 13. Tlačítko LIGHT Po stisku se na 30 sekund aktivuje podsvětlení displeje 14. Tlačítko ~ Hz Během měření napětí nebo proudu stiskem tohoto tlačítka přepneme na měření frekvence 15. LCD displej 2.2 Prvky na displeji 1. Zobrazení jednotky naměřené hodnoty 2. Indikace měření střídy pro obdélníkové signály 3. Indikace automatického nastavení rozsahu 4. Indikace režimu manuálního nastavení rozsahu 5. Zobrazení maximální hodnoty pro zrovna nastavený rozsah vzorkování je možné měřit frekvenci až pro proudy 5A a větší. 3.9 Podsvětlení Podsvětlení se aktivuje stiskem tlačítka LIGHT a je aktivní po dobu 30s poté se automaticky vypne. Opětovným stiskem tlačítka LIGHT lze podsvětlení vypnout i dřív. Při zapnutém podsvětlení je spotřeba přístroje 3x větší než při měření s vypnutým podsvětlením. 4 Parametry měření Max. napětí mezi měřící a zemnící svorkou 1000V AC/DC. 1000V CAT III, stupeň znečištění prostředí 2 Základní vzorkovací frekvence: 2,5x/s Je-li otočný přepínač v pozicích pro měření mv, frekvence obdélníkových signálů, test diod, rezistivity a kapacity, ochrana proti přepětí je 250V(efektivní hodnota). Je-li přepínač v pozicích pro měření ua/ma je použita pojistka 0,63A/500V pro pozici měření velkých proudů pozice A je použita ochranná pojistka 12,5A/500V Napájení: 6 x 1,5V AA baterie Galvanicky oddělené RS-232C rozhraní Pracovní prostředí: 0ºC až 30ºC (relativní vlhkost 0 až 80%) 31ºC až 51ºC (relativní vlhkost 0 až 50%) výška: do 2000m.n.m. Prostředí pro skladování: -20ºC až 60ºC (relativní vlhkost 0 až 80%) výška: do m.n.m

8 měřící kabely od obvodu a použijte vhodný rozsah 5. Tlačítkem RANGE lze ručně nastavovat použitý rozsah. Při měření v režimu (DC ua + AC ua) se rozsah automaticky přepne na automatický a tlačítko RANG nemá žádnou funkci. V tomto režimu je potřeba na zobrazení naměřených hodnot chvíli počkat. 3.8 Měření frekvence harmonických průběhů Rozsah: 5Hz až 200kHz 1. Do tohoto režimu měření se lze přepnout z režimu měření stejnosměrného (DCV) nebo střídavého napětí (ACV) stisknutím tlačítka Hz. Na displeji se zobrazí naměřená frekvence. 2. Následující tabulka udává minimální hodnotu amplitudy střídavého signálu pro použitý rozsah. Pokud je amplituda signálu menší, měřící přístroj nedokáže frekvenci správně změřit. Použitý rozsah Citlivost ( sinusový průběh) 500 mv 100mV 5V 0,5V 50V 500V 1000V 5000uA 500mA 4V 40V 400V 1mA 100mA Poznámka: Při měření proudů ve svorce A z důvodu velmi malého rezistoru na kterém vzniká úbytek signálu pro 6. Indikace Max / Min režimu 7. Indikace poměrového režimu měření 8. Indikace testu vodivosti 9. Indikace měření AC (střídavé) složky měřené veličiny, svítí li AC a DC současně měří se střídavá i stejnosměrná složka 10. záporné znaménko...opačná polarita 11. Indikace měření DC (stejnosměrné) složky měřené veličiny 12. Indikace režimu data hold 13. Při měření velkých kondenzátorů může měření trvat delší dobu, vyčkejte než tato hláška zmizí 14. Indikace slabé baterie 15. Sloupcový ukazatel 16. Indikace posílání dat do rozhraní RS-232C určenému pro připojení k PC 17. Zobrazení naměřených hodnot 2.3 Popis vybraných režimů měření Funkce TRUE RMS, je schopnost měřícího přístroje při měření střídavých napětí nebo proudů měřit jejich skutečnou efektivní hodnotu pro jakýkoli průběh signálu a ne jen pro sinusové průběhy jak je to u běžných levných měřících přístrojů které měří střední hodnotu. Měření dbm. Jednotka dbm je výkonová jednotka

9 vztažená k úrovni signálu 1mW. Aby se dalo přepočítat střídavé napětí na výkon je třeba znát ještě velikost normované impedance (Z), ta lze nastavit pomocí tlačítka RANGE. Výpočet probíhá dle následujícího vztahu: U P[ dbm] 10 log(1000 Z DC + AC měření: Měřené napětí nebo proud může mít zároveň stejnosměrnou i střídavou složku. Tímto režimem měření je měříme obě najednou. Výsledná hodnota je dána tímto vztahem: 2 AC DC Měření střídy: zobrazená hodnota je dána tímto vztahem: délka _ trvání _ úrovně _ H perioda 2 2 ) 100 [%] Poměrové měření: stiskem tlačítka REL si přístroj uloží aktuální hodnotu a na displeji zobrazuje rozdíl mezi aktuálně naměřenou hodnotou a uloženou hodnotou. Zobrazená hodnota = aktuálně naměřená uložená Funkce automatického vypnutí: Nezmáčknete-li nebo neotočíte otočný přepínač po dobu 15-ti minut přístroj se z důvodu šetření baterií automaticky vypne. Ovšem i v tomto režimu trošku energie stále spotřebovává proto je lepší jej vypnout tlačítkem POWER. Současný stisk tlačítka WAKE s tlačítkem POWER při zapínání přístroje deaktivuje funkci automatického vypnutí měřící kabely připojte ke kondenzátoru. 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Je-li hodnota kondenzátoru menší než 10 pf zobrazí se na displeji 0. Je-li kapacita větší než 5300 uf na displeji se zobrazí symbol OL 5. Při měření rezistivity v řádech stovek uf je doba měření delší a je potřeba chvíli počkat. 3.7 Měření proudů Rozsah:pro polohu ua: 0,01 ua až 5000 ua pro polohu ma: 1 ua až 500 ma pro polohu A: 0,1 ma až 10 A ma/ua. Pro měření velkých proudů použijte svorku označenou A 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením, nebo polohu s označením ma a pro velké proudy do polohy A. Tlačítkem SELECT zvolte měření ss. proudu (DC A), stříd. proudu (AC A) nebo ss i stříd. složky (DC A + AC A) 3. Měřený obvod odpojte od veškerých elektrických zdrojů. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Při měření stejnosměrného proudu kladná hodnota udává že proud teče do měřícího přístroje přes červený kabel a vychází z něj černým kabelem (svorka COM). Je-li na displeji zobrazen symbol OL jedná se o indikaci že protékající proud je větší než použitý rozsah. Odpojte

10 parametry v závěrném směru 3.5 Rezistivita / test vodivosti Rozsah: 0,01Ω až 50MΩ 1. Černý meřící kabel připojte k měřáku do měřící svorky V/Ω/C/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením Ω a tlačítkem SELECT zvolte měření rezistivity (Ω) nebo vodivosti. 3. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Symbol OL značí naměřenou hodnotu rezistivity větší než je daný rozsah. Při měření vodivosti se při odporu menším než 50 Ω spustí akustická signalizace. A na displeji je zobrazena hodnota odporu. Je-li odpor větší než 500 Ω zobrazí se na displeji symbol OL 4. Při měření rezistivity v řádech MΩ trvá pár sekund než se hodnota stabilizuje 5. Při měření rezistivity obvodu jej nezapomeňte předem odpojit od veškerých elektrických zdrojů 3.6 Měření kapacity Rozsah: 10 pf až 5000 uf V/Ω/C/HZ 2. Je-li na kondenzátoru napětí vybijte jej tak, že na chvíli zkratujete jeho vývody 3. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením - - a Indikace slabé baterie: Klesne li napětí baterií pod hodnotu 6,8V na displeji se zobrazí symbol baterie a baterie je nutné v nejbližší době vyměnit Sloupcový ukazatel: Grafická reprezentace analogového ukazatele aktuálně měřené veličiny. Během režimu Max/Min a poměrového měření neukazuje např. maximální hodnotu ale stále ukazuje aktuálně naměřenou hodnotu. Rozhraní RS232C: Měřící přístroj je možno připojit přes toto rozhraní k PC. Propojení mez měřícím přístrojem a PC je galvanicky oddělené. Tj. i při měření vysokých napětí nehrozí poškození počítače. K měřícímu přístroji je dodáván software do PC pro komunikaci a zobrazení naměřených hodnot. Stiskem tlačítka HOLD na měřícím přístroji se aktivuje odesílání naměřených hodnot do PC 3 Měření 3.1 Měření střídavého napětí / dbm V/Ω/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením, tlačítkem SELECT zvolte měření napětí (ACV) nebo přepočet na výkon (dbm) 3. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Červený měřící kabel udává kladnou polaritu Je-li na displeji zobrazen symbol OL jedná se o indikaci

11 přetížení a je nutno zvýšit rozsah. 5. Tlačítkem RANGE lze ručně nastavovat použitý rozsah. Zobrazuje-li se OL při největším rozsahu napětí přesáhlo 1000V, co nejrychleji odpojte měřící kabely od obvodu 6. Při měření dbm se tlačítkem RANGE nastavuje hodnota impedance. 3.2 Měření stejnosměrného napětí / stejnosměrné + střídavé složky napětí Rozsah: pro mv: 1 uv až 500 mv pro V: 0,5 V až 1000 V V/Ω/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením, pro napětí do 500mV. A do polohy s označením pro napětí větší jak 500mV. tlačítkem SELECT zvolte měření ss. napětí (DC mv), stříd. napětí (AC mv) nebo ss i stříd. složky (DC mv + AC mv) 3. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Červený měřící kabel udává kladnou polaritu Je-li na displeji zobrazen symbol OL jedná se o indikaci přetížení a je nutno zvýšit rozsah. 5. Tlačítkem RANGE lze ručně nastavovat použitý rozsah. Zobrazuje-li se OL při největším rozsahu napětí přesáhlo 1000V, co nejrychleji odpojte měřící kabely od obvodu. Při měření v režimu (DCV + ACV) se rozsah automaticky přepne na automatický a tlačítko RANG nemá žádnou funkci. V tomto režimu je potřeba na zobrazení naměřených hodnot chvíli počkat. 3.3 Frekvence obdélníkového signálu / střída Rozsah: 5Hz až 2MHz (V p : 2,5 až 5V) pro střídu 5% až 95% V/Ω/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením Hz Tlačítkem SELECT zvolte měření frekvence (Hz) nebo střídy (%). 3. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu. 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Je-li měřená frekvence nižší nebo vyšší než rozsah na displeji se zobrazí 0. Stejně tak, je-li amplituda signálu příliš nízká nebo je log. úroveň L větší než 1V 3.4 Měření diod Rozsah měřícího napětí: 0 až 2,5 V V/Ω/C/HZ (Červený kabel má kladnou polaritu) 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením a měřící kabely připojte k měřenému obvodu. Červený na anodu a černý na katodu diody 3. Výsledná hodnota přibližné velikosti otevíracího napětí diody je zobrazena na LCD displeji. 4. Je-li na displeji zobrazen symbol OL je dioda zapojena k měřícímu přístroji obráceně a měříte její

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE LEGENDA [ Přední pohled ] 1) LCD Displej 2) Programová funkční tlačítka 3) Tranzistorová patice 4) Přepínač rozsahů 5) Výklopný podstavec 6) LCD hlavní displej

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Uživatelská příručka June 2007 (Czech) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Doživotní omezená

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V.

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V. Úvod Konstrukce tohoto měřícího přístroje odpovídá evropským normám EN 61010-1 a EN 61010-2-31, podle kterých byl tento přístroj přezkoušen z hlediska bezpečnosti. Digitální multimetr VC-86 ( VC-82 ) byl

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170 Tento návod k použití je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace o zacházení a činnosti s ním. Tuto skutečnost si, prosím, uvědomte i když je výrobek určen někomu jinému. Návod k použití uschovejte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters

Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters May 2003 Rev. 1, 10/08 (Czech) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více