Český veslařský klub v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český veslařský klub v Brně"

Transkript

1 Obecná koncepce rozvoje Český veslařský klub v Brně období Výbor klubu, leden 2012

2

3 Poslání Posláním Českého veslařského klubu v Brně je péče o zvyšování sportovní a morální úrovně, rozvoj tělesné a duševní krásy a socializaci svých členů. Společenským posláním je šířit myšlenky humanismu, demokracie a fair play.

4 Úvod Vážené členky, vážení členové, náš klub v letošním roce oslaví sto let své existence. Původně se jednalo o první český veslařský klub na území města Brna, kde do té doby působily dva kluby německé. Sportovní činnost probíhala krátce na řece Svitavě, poté na řece Svratce a od roku 1948 především na Brněnské přehradě. Za dobu své existence získali veslaři a veslařky ČVK Brno nespočet sportovních úspěchů na domácí i mezinárodní scéně, a to jak v mládežnických, tak seniorských kategoriích. Dlouhá historie klubu je pro nás závazkem pro pokračování v této tradici. Našim cílem je především znovu otevřít klub široké veslařské komunitě, usilovat o špičkové sportovní výsledky a rozvoj sportovní i společenské činnosti. Stojí před námi nelehké úkoly v podobě modernizace přepravy lodí a obnovy lodního parku. Je potřeba pokračovat ve zkvalitňování tréninkových podmínek a tréninkových metod. Neméně důležité je zvyšování celkového povědomí o veslařském sportu, které je zásadní pro rozvoj členské základny a tudíž i pro zajištění finančních příjmů. Právě rozvoj členské základny je pro nás prvořadým úkolem. Náš klub je občanským sdružením, samosprávnou organizací, kde jsou si všichni členové rovni. Každý má možnost podílet se na jeho chodu a přispívat ke společnému prospěchu. Předkládaný dokument Obecná koncepce rozvoje je vodítkem, jakou cestou bysme se měli v následujícím období ubírat. Ing. Tomáš Nahodil, předseda klubu

5 Obsah 1. Vize a cíle nového výboru Hodnoty Tradice Zodpovědnost a úcta k pravidlům Otevřenost Obecné úkoly Řízení klubu Zajištění příjmů a hospodaření Péče o vnitřní kulturu Propagace Rozvoj členské základny Sportovní činnost Koncepce sportovní činnosti Zajištění tréninků a závodů Rozvoj a obnova MTZ Motivace Inovace Rozvoj kontaktů a společenský život Spolupráce s dalšími subjekty Vytvoření podmínek pro společenský život...15

6 1. Vize a cíle nového výboru Dobrá vize je předpokladem autonomie, podmínkou odpovědné volby a cestou k nalezení identity každého lidského společenství (Václav Havel). V průběhu příštích let budeme usilovat o rozvoj vnitřní kultury klubu, inovace v oblasti tréninku, rozvoj sportovní činnosti, materálně technické základny a společenského života v klubu. Chceme spolupracovat s dalšími institucemi, ať již tuzemskými nebo zahraničními, ve společném zájmu. Budeme usilovat o popularizaci veslařského sportu a vytvoření širší komunity kolem veslování v Brně. Chceme otevřít klub starým i novým členům. Našim cílem je rozšířit členskou základnu a vytvořit multigenerační klub s širokou základnou závodníků v kategoriích žactva a mládeže, kvalitním U23 týmem, akademickým družstvem a závodícími seniory. Poskytnout možnost rekreačního sportování lidem spojeným s klubem se zájmem o veslování. Dostat veslování do širšího povědomí brněnské veřejnosti. 6

7 2. Hodnoty 2.1 Tradice Český veslařský klub v Brně navazuje na tradice veslařského klubu založeného v roce Ctí ušlechtilé morální a občanské zásady, které rozvíjí v duchu humanismu a demokracie naší společnosti. 2.2 Zodpovědnost a úcta k pravidlům Klub jest společenstvím lidí, kteří svými silami společně pečují a rozvíjejí jeho majetek, podílejí se na sportovní a společenské činnosti. Jasně vymezená pravidla a odpovědnost jsou předpokladem pro jejich dodržování a přijetí. Úcta k pravidlům je morálním apelem s celospolečenským přesahem. Členové klubu přijímají svoji zodpovědnost za společný majetek, výsledky sportovní činnosti, cítí sounáležitost s klubem a jeho dalšími členy a dobrovolně dodržují kázeň. Všichni členové klubu jsou si rovni. 2.3 Otevřenost Klub je otevřenou institucí pro všechny generace svých členů, kteří sdílejí radost z úspěchu, vzájemně se podporují a svými silami přispívají ke společnému prospěchu. Každý bude mít příležitost podílet se na rozvoji klubu v míře rovné jeho vlastní ochotě přispět. Otevřenost bývalým závodníkům a lidem zvenčí pomůže rozšířit povědomí o našem klubu a přivede do něj nové sportovní talenty. 7

8 3. Obecné úkoly 3.1 Řízení klubu Profesionální a transparentní řízení klubu. Snaha o vytváření učící se organizace schopné přizpůsobovat se vnějším podmínkám, inovovat a zároveň zachovávat vlastní identitu. Výbor jedná v zájmu klubu a jeho členů, je otevřený, ochotný přijímat nové myšlenky, názory, postoje, učit se nové věci, přizpůsobovat se přicházejícím podmínkám a vždy dobře komunikuje s členskou základnou. 3.2 Zajištění příjmů a hospodaření Nový výbor racionalizuje provozní náklady, hledá nové dotační zdroje a sponzory, investuje do rozvoje. Předpokladem pro další rozvoj klubu je získání nových lidských zdrojů. Rozšíření členské základny je stěžejním faktorem ovlivňujícím sumu příjmů z členských příspěvků, navazování kontaktů s potenciálem získat nové sponzory, rozvoj společenského života a především generování kvalitních závodníků vytvářející výsledky sportovní činnosti. 3.3 Péče o vnitřní kulturu Vysoká úroveň vnitřní kultury je dána především svobodou, otevřeností, úctou k pravidlům, profesionalitou, transparentností, vysokou úrovní organizačního zajištění, pořádkem, čistotou a spolehlivostí MTZ. Úkolem výboru je usilovat o zlepšení ve všech jmenovaných rovinách. 8

9 3.4 Propagace Kampaně zaměřené na popularizaci veslování v Brně, oslovování rodičů a tradiční nábory zaměřené přímo na potenciální závodníky z řad mládeže a studentů budou komplexní propagací veslování. Souběžné působení více kampaní posílí informační efekt. Úkolem výboru je rozšířit povědomí o klubu nejen ve městě Brně. a) Usilovat o mediální prezentaci klubu a sportovních výsledků, využít stého výročí založení klubu a veslování ve městě Brně k propagaci sportu. b) Prostřednictvím trenérů a dobrovolníků pořádat v březnu / dubnu a září klasický nábor na velkém počtu brněnských škol (nejen základních). c) Oslovovat studenty univerzit, s cílem vytvoření akademického družstva. d) Různými (formálními i neformálními) kanály oslovovat rodiče dětí. e) Do roku 2015 vytvořit prostřednictvím zmíněných prostředků kolem brněnského veslování širší komunitu lidí se zájmem o podporu klubu v rovině morální, společenské či materiální. Společenský přesah činnosti klubu. 9

10 3.5 Rozvoj členské základny Základem rozvoje společenského života uvnitř klubu, rozvoje sportovní činnosti, stabilizace výsledků v Českém poháru a stabilizace klubové existence je vytvoření široké multigenerační členské základny. Úkolem výboru je vytvořit podmínky pro rozvoj členské základny. a) Usilovat o rozšíření složek žactva a mládeže. - Prostředky realizace viz. 3.4 Propagace b) Otevřít klub mladým dospělým, zejména studentům se zájmem o veslování. Vytvořit akademické družstvo s širokým polem působnosti od sportu rekreačního až po vrcholový. Z akademického družstva generovat kvalitní závodníky pro složku U23 a seniorů a naopak. c) Zlepšit podmínky pro trénink seniorů a masters. Otevřít klub bývalým veslařům a lidem se zájmem o sport. - Vytvořit tréninkové hodiny pro neaktivní dospělou složku nebo jiným způsobem zajistit přístup na loděnici. - Rozdělit lodní park na lodě výukové, závodní a vyjížďkové. d) Umožnit rozvoj rekreačního sportu, jako důležitého faktoru posilujícího zdraví ve společnosti, jak fyzické, tak sociální. - Rekreačním sportovcům poskytnout možnost využití vyjížďkových lodí. 10

11 Multigenerační členská základna s širokým záběrem od rekreačního po vrcholový sport. 11

12 4. Sportovní činnost Základem pro zlepšení výsledků ve sportovní činnosti je rozšíření členské základny v kategoriích žactva a mládeže, ale také U23. Dále zlepšování tréninkových podmínek souvisejících s vnitřní kulturou (vysokou úrovní organizačního zajištění, pořádkem, čistotou a spolehlivostí MTZ), rozvojem MTZ, motivací a inovacemi v oblasti tréninku. Střednědobým cílem do roku 2013 (2014) je návrat klubu do první desítky bodování českého poháru. Dlouhodobým cílem je pravidelná nominace našich závodníků na důležité mezinárodní akce. 4.1 Koncepce sportovní činnosti Přechod od úzké nepárové profilace klubu k obsazování širokého spektra disciplín ve všech kategoriích umožní zisk většího množství bodů v závodech českého poháru. Zároveň bude realizačním prostředkem nové koncepce sportovní činnosti. V přechodu od koncepce ranné specializace ke koncepci všestranného rozvoje sportovní osobnosti bude v roce 2012 nutné stanovit tuto novou koncepci. V průběhu dalších let zajistit naplnění teoretického rámce. 4.2 Zajištění tréninků a závodů Trénink je zajištěn prostřednictvím kvalifikovaných trenérů. Pro rekreační veslování odpadá nutnost trenérského vedení. Extra tréninkové hodiny pro rekreační sportovce vymezí Provozní řád střediska. 12

13 Pro kvalitní závodní výkony je nutné zajistit špičkové zázemí na závodech. Týká se především ubytování a stravy. Odpovědnost za výsledek organizace jednotlivých výjezdů ponese osoba odpovědná za organizaci závodů. a) Úkolem výboru bude zajistit kvalifikované trenéry pro všechny složky věnující se závodní sportovní činnosti. Pro rekreační sportovce odpovídající organizační zajištění tréninků. b) Optimalizovat způsob dopravy na jednotlivé závody s ohledem na náklady i potřeby závodníků. c) Organizovat sportovní soustředění - jak zimní, tak letní. 4.3 Rozvoj a obnova MTZ V roce 2012 je nutné začít realizovat postupnou obnovou materiálně-technické základny (MTZ). Rozsah obnovy a rozvoje bude limitován finančními prostředky. Majetek, který nadále neplní užitnou funkci, bude vyřazen. Úkolem výboru je organizačně a finančně zajistit postupnou obnovu majetku. a) Prioritou č. 1 je obnova dosluhujícího zařízení pro přepravu lodí. b) Část obnovy MTZ může být provedena svépomocí členy klubu brigádou, případně správcem střediska. Jedná se například o rekonstukci můstků nebo stojanu na výukové lodě pro žactvo. c) Strategie obnovy a rozvoje lodního parku bude brát zřetel na potřebu rozvoje párového veslování. d) Nákup nového sportovního vybavení proběhne v souladu s potřebami zavádět současné trendy a inovace do tréninkového procesu. e) Specifickou částí je nemovitý majetek. Úkoly výboru v této oblasti jsou: - V roce 2012 zajistit loděnici v Pisárkách proti zřícení. - Dlouhodobým úkolem do konce funkčního období v roce 2015 je najít způsob, jak financovat / zajistit rekonstrukci střediska v Pisárkách. 13

14 4.4 Motivace Sportovci, kteří věnují tréninkovému procesu úsilí a přináší tak sportovní výsledky, budou motivováni a oceňováni za svoji práci. Správná motivace k tréninkovému nasazení je výrazem vysoké úrovně vnitřní kultury klubu. a) Motivace finanční je spojena s vhodným nastavením členských příspěvků. b) Motivace další: - Krátkodobým cílem je zajistit jednotné dresování pro všechny závodníky a špičkovou organizaci a zázemí na závodech. - Střednědobým až dlouhodobým cílem (přesahujícím funkční období výboru) je zajistit špičkové sportovní vybavení a zázemí v tréninku. 4.5 Inovace Zkvalitnění tréninkového procesu vyžaduje přijímat, zavádět a používat nové, ale již osvědčené trendy (nikoliv módní výstřelky). Úkolem výboru je zajistit inovování tréninkového procesu. a) Inovovat koncepci sportovní činnosti viz. bod 4.1. b) Zavádět nové prvky do tréninkové praxe. c) Vytvářet metodické pokyny pro nastavení lodí a sportovního vybavení v souladu s moderními trendy a závěry věděckého bádání. d) Vzdělávání trenérů a členské základny přístup závodníků k informacím týkajících se optimální životosprávy a tréninku obecně. e) Vytvořit prostor pro spolupráci s univerzitami a jinými subjekty na poli sportovního výzkumu. Získané poznatky převádět do tréninkové praxe. 14

15 5. Rozvoj kontaktů a společenský život 5.1 Spolupráce s dalšími subjekty Klub otevřený spolupráci s dalšími subjeky za účelem vzájemného prospěchu. Snaha výboru bude směřovat k navazování nových partnerských vztahů. a) Spolupráce s dalšími sportovními kluby za účelem vzájemné pomoci při zajištění výjezdů na závody, zapůjčení lodí, zajištění noclehů a společenství... b) Spolupráce s vědeckými výzkumnými týmy za účelem rozvoje vědění a pokroku veslařského sportu. c) Hledání nových sponzorů za účelem získat finanční či jinou materiální podporu rozvoje klubu a sportovní činnosti. 5.2 Vytvoření podmínek pro společenský život Vytvořením podmínek pro společenský život bude naplněna jedna ze dvou základních funkcí sportovního klubu. Rozvoj společenského života posílí mezigenerační sociální vazby a znovu vytvoří základy klubismu. a) Výbor bude organizovat formální společenské akce. b) Vytvoří prostor pro pořádání neformálních společenských setkání. 15

16 Materiál zpracoval Mgr. Petr Janáček, PR, vnitřní organizace, sportovní činnost

17

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více