SaM Vás informuje. prosinec Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s."

Transkript

1 SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje

2 Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci mostu. MOSTNÍ DÍLO ROKU 1997 Silniční most přes Ohři v Postoloprtech MOSTNÍ DÍLO ROKU 1998 Silniční most přes Labe v Nymburce MOSTNÍ DÍLO ROKU 2000 Silniční most přes Ploučnici v Děčíně MOSTNÍ DÍLO ROKU 2002 Železniční most přes dálnici D8 Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa ve spolupráci s AGE PLUS, a.s. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík Ing. Jiří Berka Marcela Řehořková Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: Datum vydání: prosinec 2004

3 Vážení spolupracovníci, obchodní přátelé, milí čtenáři, pracovní sezóna roku 2004 pomalu končí a já jsem rád, že se Vám dostává do ruky již páté vydání našeho občasníku SaM Vás informuje. Věřím, že Vás zaujme jako předešlá čísla. Naše redakční rada v tomto předvánočním čase připravila přehled informací a zajímavostí ze života naší firmy a tak Vás chceme stručnou formou informovat o aktuálním dění. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled do příští stavební sezóny. V tomto pátém úvodníku se pokusím provést odhad hodnocení stavební sezóny 2004 a výhled roku Naše fi rma, která vznikla v září roku 1991 a postupně se rozrostla do fi rmy střední velikosti, dosáhla v roce 2003 obrat více než 380 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Jako skupina fi rem SaM silnice a mosty jsme dosáhli obrat více než 600 mil. Kč. Letošní rok bude pro skupinu firem SAM poměrně úspěšný, a to z několika důvodů. Jedním z nich bylo zahájení zakázek na budované dálniční síti D8 a D11, dalším dokončování významnějších staveb a v neposlední řadě posílení pozice našich firem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě předpokládá dosažení obratu většího než 360 mil. Kč s 200 zaměstnanci. Skupina firem SaM silnice a mosty pravděpodobně zajistí obrat více než 530 mil. Kč. Podrobnější ekonomické analýzy budou následovat v dalším textu. Obsah čísla: Úvodník 1 Investiční činnost a její souvislosti 4 Závod Česká Lípa 6 Závod Mladá Boleslav 7 Závod Ústí nad Labem 8 Závod Turnov 10 Společnost Děčín 11 Společnost Varnsdorf 13 Ekonomická analýza 14 AGE PLUS, a.s. se představuje 16 Soutěž 17 Naše českolipská akciová společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje již čtvrté ocenění Mostní dílo roku, které bylo naší firmě uděleno na dubnovém Mostním sympoziu v Brně za železniční most přes dálnici D8 nazývaný v odborné veřejnosti Velbloud. Toto ocenění jsme dostali jako členové sdružení firem SaM silnice a mosty, VHS Teplice a SDS Exmost, které stavbu mostu realizovalo. Na tomto místě mám milou povinnost připomenout, že toto mostní dílo bylo v září 2004 v rámci stavebního veletrhu ForArch 2004 oceněno cenou Státního fondu dopravní infrastruktury Dopravní stavba roku. 1

4 Cestmistrovství Turnov Pozoruhodnost tohoto díla dokládá i další ocenění Čestné uznání v rámci soutěže Stavba Ústeckého kraje, které Velbloud získal počátkem listopadu. V letošním roce se nám podařilo získat větší množství zakázek, zahájit jejich realizaci a některé dokončit. Jako příklad jmenuji akce: areál cestmistrovství KSS Liberec v Turnově, most na silnici II/262 ve Stružnici, oprava silnici I/13 v Jablonném v Podještědí, oprava silnice Lobendava Šluknov, opravy komunikací I. tříd pro ŘSD, II. a III. tříd pro KSS Liberec, Ústí nad Labem a Středočeský kraj. Dále pokračují práce na silnici I/10 Turnov Harrachov, mostech na silnici II/226 Podbořany Lubenec, rekonstrukce mostu a silnice II/270 v Mimoni, oprava dilatací estakády v České Lípě. Nedávno proběhlo předání dokončeného Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích, rekonstrukce náměstí v Železném Brodě, kruhového objezdu v Novém Boru a komunikací v areálu kina Oko v Jablonci nad Nisou. Dokončen byl také most na silnici I/38 v Debři a na silnici I/13 v Albrechticích. Nově byly zahájeny práce na mostě dálnice D8 stavba 0807/II, mostě a komunikacích dálnice D11 a připravuje se zahájení prací na objektech obchvatu Nymburka. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit kvalitativní pokrok ve skladbě zakázky. Není na našem stavebním trhu mnoho firem naší velikosti, kterým je umožněno pracovat na samostatných objektech v 1. lize silničního stavitelství na stavbě dálnice D8 a D11. Važme si této příležitosti a potvrďme kvalitu naší firmy i v tomto velmi náročném prostředí. Jako skupina firem SAM silnice a mosty předpokládám v roce 2004 dosažení obratu cca 530 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v loňském roce a stavu zakázek pro rok 2005 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro 2

5 příští rok je celkově lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. V oblasti technického rozvoje bylo v letech provedeno plynofikování a dokončeno nové vážení asfaltu obalovny. Taktéž byly osazeny senzory dávkovačů kameniva. Do majetku firmy se podařilo získat část opravárenské haly včetně přilehlých pozemků. Její oprava je dokončena a zároveň je dokončena i I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou. Dále probíhá I. etapa přestavby budovy dopravy a myčky, kde již bylo uvedeno do provozu kancelářské pracoviště stavbyvedoucích, dopravy a výrobní přípravy. V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně podílem prací na dálnici D8, D11, obchvatu Nymburka a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod Jilemnice byl přemístěn do Turnova, který je strategicky lépe umístěn, což se v průběhu letošního roku prokázalo. V Jilemnici zůstává středisko i nadále. Došlo také ke změnám v řídicí struktuře: obsazení pozice výrobního manažera Tomáše Skřivánka, analytika Ing. Jiřího Berky a jmenování do funkce vedoucího odštěpného závodu Turnov Stanislava Raše. Toto řešení se v průběhu letošní sezóny osvědčilo. Při objektivním hodnocení uplynulého roku nemohu zapomenout na smutné události, které jsou také součástí našeho života úmrtí našich zaměstnanců. Jedním z dlouholetých spolupracovníků a přátel byli pan Miroslav Novák stavbyvedoucí dopravního značení a metrolog společnosti v České Lípě, pan František Novák stavební dělník v Děčíně a pan Ladislav Kuchyňka dělník kovovýroby v České Lípě. Chtěl bych ocenit jejich přínos k rozvoji našich firem. Čest jejich památce. V předvánočním čase, kdy píšu tyto řádky a kdy se připravujeme na vánoční dovolené, vychází toto 5. číslo a já bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům firem SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Děčín a Varnsdorf za dosažení pozitivních výsledků v roce 2004 a za slibně začínající rok Úspěch našich firem je ale závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídících pracovníků, na jejich technickém, ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. V tomto článku bych chtěl také poděkovat všem našim odběratelům investorům za důvěru, se kterou se na nás obracejí, a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 3

6 Investiční činnost a její souvislosti Vážení čtenáři, protože se rychle blíží konec stavební sezóny 2004, máme důvod se zamyslet nad problematikou investiční činnosti, plněním jejich cílů v kontextu s předpokladem dalšího vývoje naší společnosti. Investiční plán byl zpracováván na začátku kalendářního roku na základě hodnocení uplynulého období, monitoringu stávajícího stavu a předpokladu potřeb mechanizačních prostředků pro nastávající sezónu. Důležitou roli při jeho sestavování hrály i výsledky auditů systémů jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a přístupu společnosti k životnímu prostředí EMS dle ČSN EN ISO 14001:1997. Při jeho naplňování bylo samozřejmě přihlíženo k momentálním potřebám a možnostem zdrojů financování. Takto vedení společnosti došlo ke stanovení následujících priorit pro investiční plán roku 2004: 1. Modernizace obalovny asfaltových směsí 2. Zlepšování podmínek technického a sociálního zázemí 3. Obnova a modernizace mechanizačního a dopravního zařízení Dlouhodobým cílem při výrobě asfaltových směsí je vytvořit předpoklad pro výrobu výrobků schopných uspokojit technicko kvalitativní podmínky investorů jako jsou ŘSD a KSS pro výstavbu a opravy silnic I., II. a III. tříd. Předpokládáme dosažení štítkového výkonu obalovny 120 t/hod. Nemusím zdůrazňovat, že kro- Středisko mechanizace a dopravy 4

7 kům vedoucím ke snižování výrobních nákladů je také věnována velká pozornost. Postupným cílem v tomto roce byla rekonstrukce bloku vážení asfaltu tj. přechod od objemového dávkování k systému vážení. Dále byl nahrazen již zastaralý řídící systém AMMANN novou jednotkou Progres Junior, která je plně kompaktibilní se současnými operačními PC systémy. Akce byla provedena ve dvou etapách. První před začátkem stavební sezóny tak, aby bylo možné začít s výrobou asfaltových směsí k 15. dubnu. Ve druhém kroku pak byla provedena rekonstrukce osmi kusů předdávkovačů. K tomu byla využita letní odstávka obalovny v délce jednoho týdne. Tato modernizace spočívala v náhradě původních mechanických vážících systémů systémy elektronickými s přenosem dat do řídící jednotky Progres. Vytvoření dobrých technických předpokladů pro kvalitní opravy a údržbu mechanizačních prostředků a slušné pracovní prostředí bylo hlavním motivem rekonstrukce nemovitosti pro tento záměr pořízené v závěru roku 2003 v areálu výroby a dopravy v Sosnové. Druhým neméně důležitým úkolem letošního roku byla rekonstrukce administrativní budovy výroby v Sosnové. Po dokončení v roce 2005 bude vytvořen polyfunkční objekt s dostatečnou rezervou kancelářské plochy pro eventuální rozvoj společnosti, dále zázemí půjčovny drobné mechanizace a myčky vozidel. Tento projekt současně řeší jeden z úkolů přijatých vedením společnosti na základě výsledků auditů systému EMS Zastřešení dosud otevřené plochy myčky vozidel významným způsobem ovlivní provoz čističky odpadních vod Aktibent. Konečné architektonické řešení bude jistě odměnou za vynaložené prostředky a úsilí stavbařů naší společnosti. Na toto si však budeme muset počkat až do příštího roku. Nyní se dostáváme ke třetí oblasti, pro kterou je charakteristické současné řešení vlivu činnosti naší společnosti na životní prostředí, zvyšování kvality stavebních prací a snižování výrobních nákladů. Velkokapacitní přeprava je zde zastoupena výkonnými nákladními vozidly DAF v kombinaci se sklápěcím návěsem, popř. valníkem s hydraulickou rukou HIAB. Technologická doprava je reprezentována širokou škálou užitkových vozidel Ford, popř. Volkswagen nejčastěji v úpravě prodloužená kabina s valníčkem. Kvalitu práce u čet pokládky asfaltových směsí jistě pomůže zvýšit nový válec Dynapac (3t) a zejména moderní laserová nivelace podélných nerovností Finišeru. Nezapomínáme ani na drobnou mechanizaci jako jsou hutnící desky, kompresory, popř. vibrátory k hutnění betonů. V předešlém textu jsem se pokusil úmyslně vyhnout číselnému vyjádření jednotlivých položek, a proto si dovolím toto v samotném závěru. Předpokládané výdaje do investic stavebních či strojních budou v roce 2004 činit téměř 11 miliónů Kč. Ing. Josef Horáček výrobně technický ředitel 5

8 SaM silnice a mosty a.s. závod Česká Lípa Činnost závodu Česká Lípa v roce 2004 je možné hodnotit jako úspěšnou, jak po stránce výkonu, tak po stránce kvality provedené práce. Tak jako každým rokem v lednu byla sezóna zahájena školením pracovníků z bezpečnosti práce, proškolováním řidičů, strojníků, jeřábníků a vazačů. V roce 2004 jsme pokračovali na stavbě vodního díla Josefův Důl, mostě v Litoměřicích a ve Stružnici, prováděli jsme přeložku silnice I/33 v České Skalici, areál Krajské správy silnic Libereckého kraje v Turnově, opravu areálu Vinec. Již v únoru se provádělo zpevnění ploch v areálu Státní hmotných rezerv v Provodíně, výměna svodidel na silnici I/13 v Jablonném v Podještědí a opravy výtluků na silnicích I.třídy pro ŘSD Liberec. Další práce se rozběhly, jakmile to dovolilo počasí, již v březnu Následně probíhal nástup na nové stavby silnice I/13 Liberec Albrechtice, oprava místních komunikací pro Obecní úřad v Holanech, výměna svodidel Svor Dubá, oprava komunikace a zpevněných ploch v areálu Masného průmyslu Česká Lípa, zádlažba na mostu pro Městský úřad v Zákupech a řada dalších drobných akcí. V dubnu jsme zahájili velmi složité práce na opravě jablonecké přehrady ve Mšeně, kde se nám podařilo zkrátit plánovaný termín výstavby ze 7 měsíců na pouhé 3 měsíce. Cílem bylo dokončení oprav do začátku letní sezóny. Přístup naší firmy byl ze strany investora velmi kladně hodnocen. Rovněž se začalo pracovat na dalších větších stavbách, jak již uvedl v úvodu Ing. Dušan Drahoš. Terronská ulice v Turnově 6

9 Tak jako v předešlých letech měla firma zájem pracovat pro městské a obecní úřady. Uspěli jsme především v Novém Boru. Byla vybudována okružní křižovatka, dále byly provedeny opravy ulic Mařákova, Husova, Svojsíkova, Lesní čtvrť a Nábřežní. Naši pracovníci byli nemalou posilou pro závody SaM Turnov, SaM Mladá Boleslav a SaM Ústí nad Labem. Například jsme posílili stavby na silnici I/10 Turnov Harrachov, místní komunikace v Jablonci nad Nisou a provedli rekonstrukci ulice Terronská v Turnově. Jedna z priorit našeho závodu je především slušnost a vstřícnost při jednání a řešení úkolů se zadavateli zakázek. V letošním roce jsme se také podíleli na rozvoji zázemí firmy. V areálu Sosnová byla dokončena rekonstrukce autodílny. Současně dochází k přestavbě administrativní budovy v areálu Sosnová, která bude po dostavbě chloubou celé firmy. Na splnění úkolů se podílely rovněž další pracovní úseky. Zmíním úsek mechanizace, dopravy a dílen, úsek speciálních technologií (ocelové konstrukce, povrchové úpravy a vodorovné dopravní značení), úsek výroby a pokládky asfaltových směsí, úsek zásobování, úsek výroby betonových směsí, úsek provádění izolací a elektroúsek. Poděkování patří všem technicko hospodářským pracovníkům, administrativním pracovníkům a především všem pracovníkům dělnických profesí. Ceníme si přístupu k plnění časově náročných úkolů při dodržení technických kvalitativních podmínek a předepsaných technologických postupů. Přeji všem zdraví, pohodu a mnoho úspěchů při plnění dalších náročných úkolů, které nás čekají. Milan Olšák vedoucí závodu Česká Lípa SaM silnice a mosty a.s. závod Mladá Boleslav Závod SaM silnice a mosty Mladá Boleslav realizoval v průběhu roku 2004 zakázky na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy ve finančním objemu cca 14 mil. Kč. Konkrétně je zde možno uvést stavbu biokoridoru na stavbě I/38 Mladá Boleslav Debř Tř. V. Klimenta, realizaci komunikací v areálu ČSAD Mělník, rekonstrukci křižovatek v ulici Legionářů v Mělníku, úpravu ulice Světické v Mělníku a výstavbu komunikace pro čerpací stanici EUROOIL na ulici Poděbradské v Praze 9. Závod se také podílí svou činností na realizaci objektů na dálnici D11. V příštím roce bude závod provádět výstavbu dvou mostních děl na silnici I/38 obchvat Nymburk za 54 mil. Kč a stavbu objektů na obchvatu Lysé nad Labem v objemu 6,5 mil. Kč. Dále budou pokračovat práce na dálnici D11. Ing. Radek Havlina vedoucí závodu Mladá Boleslav 7

10 SaM silnice a mosty a.s. závod Ústí nad Labem Rekonstrukce Tyršova mostu Litoměřice Mostní objekt o 8 polích celkové délky 396,55 m převádějící silnici I/15 přes Labe byl rekonstruován od srpna 2003 do října Slavnostní přestřižení pásky za účasti hejtmana Ústeckého kraje se konalo 11. listopadu Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavbu realizovalo Sdružení Tyršův most Litoměřice firmy Chládek&Tintěra a.s., Litoměřice a SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa. SaM prováděl sanaci podhledu železobetonové desky mostovky, vyměnil konstrukci ocelového povodního chodníku. Součástí byla kompletní výměna odvodňovačů a svislých i vodorovných nerezových svodů odvodnění. Na objízdné trase byly položeny asfaltové koberce v několika úsecích a provedeny přechody pro chodce v Roudnici a ve Vědomicích. Rekonstrukce silnice II/226 Podbořany Lubenec Stavbu SaM realizuje pro vyššího dodavatele firmu Silnice Žatec, s.r.o. a objednatelem celé akce je SÚS Ústeckého kraje. Zahájení akce bylo již v loňském roce objektem 205 Most u věznice v Drahonicích. V letošním roce byly provedeny tři mostní objekty: 202 Most ev.č Vroutek Třípolová kamenná segmentová klenba s kamennými poprsními zdmi. Po odstranění vozovky nad klenbami bylo provedeno hloubkové zaspárování rubu kamenného zdiva, hloubková injektáž, odbourání části dodatečně nadbetonovaných opěr a pilířů, části původních kleneb. Betonáž nových úložných prahů, železobetonová deska s chodníkovou konzolou a celoplošná stěrková izolace Bakor. Rekonstrukce mostu Lubenec 203 Most ev.č Lužec Původní záměr nahradit kamenné klenby novou nosnou konstrukcí z prefa nosníků byl v průběhu výstavby změněn a most byl realizován jako velkoprůměrový propustek. 206 Most ev.č Lubenec Původní třípolová segmentová kamenná klenba byla po odstranění torkretu natolik v havarijním stavu, že investor rozhodl o zbourání a nahrazení novým mostem. Jako nosná konstrukce byla použita železobetonová prefabrikovaná klenbová konstrukce o jednom otvoru světlosti 8,75 m. Stavbu prováděl SaM silnice a mosty Děčín a.s. Pro příští rok zbývá objekt 201, 204 a vodorovné dopravní značení na hlavní trase. 8

11 Dolní Podluží Rekonstrukce mostu ev.č Na nově vybudovanou železobetonou desku byla položena celoplošná stěrková izolace Bakor, provedeny prefabrikované římsy, chodník, ocelové zábradlí z otevřených profilů. Součástí stavby byla sanace spodní stavby a nosné betonové konstrukce. Závěrečný obrus byl proveden od železničního přejezdu ke křižovatce s místní komunikací. Stavbu prováděl SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Oprava mostu přes Bílý potok v Nových Hamrech Stavba pro investora KSÚS Karlovarského kraje. Výstavba nového mostu založeného na mikropilotách, nosná konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikáty. Stavba je realizována za provozu objízdné komunikace s mostním provizoriem. Realizace byla zahájena v říjnu demolicí povodní poškozeného mostu. Po zimní přestávce (práce se provádí v horském prostředí nedaleko Karlových Varů) bude dílo dokončeno v dubnu příštího roku. Stavbu provádí SaM silnice a mosty Děčín a.s. Mosty na stavbě dálnice D 807 D 807 H, SO most přes Slatinu Na dálnici jsme zahájili práce na železobetonové mostní, obloukové konstrukci převádějící místní komunikaci přes potok Slatina nedaleko Petrovic. Do konce roku zrealizujeme základy oblouku. Stavbu provádí závod Česká Lípa. Ve fázi příprav je zahájení prací na mostě SO 267 převádějícím silnici I/30 přes dálnici na křižovatce Úžín. Jedná se o předpjatou železobetonovou dvoutrámovou konstrukci, založenou na velkoprůměrových pilotách. Součástí stavby je provedení a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek Stavba mostu přes Slatinu na nesystémových pilotách, které musí prověřit projektované parametry založení mostu. Ing. Josef Adamčík vedoucí závodu Ústí nad Labem 9

12 SaM silnice a mosty a.s. závod Turnov Rok 2004 a činnost závodu s působností především ve východní části Libereckého kraje komplikovala dlouhotrvající zima. V prvním čtvrtletí se tvořily představy o novém sídle závodu a opravovaly se výtluky na silnicích první třídy u Jilemnice a mezi Turnovem a Jičínem, noví technici se začali zabývat nabídkami a připravovali se na vstup do nové sezóny. Náměstí 3. května v Železném Brodě Teprve duben se stal měsícem plného rozvinutí pracovních kapacit. Byly zahájeny práce na silnici I/10. Postupně se začaly dělat rekonstrukce zdí a mostů na celém, téměř 50 km dlouhém úseku. Některé objekty bylo nutné zcela přestavět, některé postupy bylo nutné během rekonstrukce zcela změnit. Ale všechny práce byly dokončovány podle představ objednatelů. Nově jsme začali pracovat pro liberecký Dopravní podnik a Technické služby města Liberce. Pro ně jsme opravili část Uralské ulice a pro DpmL jsme dělali nejrůznější práce na tramvajových tratích. Nástupem nových techniků se změnila i celková struktura staveb. Už nezajišťujeme pouze práce na mostních objektech a opravy zárubních či opěrných zdí, ale dokázali jsme zrekonstruovat i komunikace a plochy. Mimo již zmíněných ulic jsme se úspěšně vyrovnali s rekonstrukcí náměstí 3. května v Železném Brodě, Terronské ulice v Turnově, okružní křižovatky v Trutnově nebo s ulicemi v Jablonci nad Nisou. Náš závod během roku pracoval na mnoha dalších stavbách. Z těch největších lze jmenovat především práce na stavbě Centra volného času v Košťálově, kde jsme zpevňovali břeh Olešky a postavili odvodňovací žlab, v Rokytnici nad Jizerou jsme postavili novou zeď a rozšířili vozovku, v Harrachově jsme opravili chodník, ve Špindlerově Mlýně jsme zajistili provedení zemních prací pro nové penzióny. Chtěl bych proto všem, kteří pracovali na našich stavbách bez ohledu na pracovní dobu, poděkovat. Bez toho by některé stavby, zejména v Trutnově a Jablonci nad Nisou, nebyly včas dokončeny. Všechny stavby jsme nemohli provést vlastními pracovníky. Část úkolů pomohl zajistit českolipský závod či cizí subdodavatelé, některé objekty, zejména na silnici I/10, provedl SaM Varnsdorf. I těm patří poděkování. 10 Stanislav Raš vedoucí závodu Turnov

13 SaM silnice a mosty Děčín a.s. Pro stavební sezónu roku 2004 bylo příznačné snížení objemu stavebních zakázek prováděných v Děčíně sídle společnosti a z toho plynoucí zvýšené nároky na cestování za prací do vzdálenějších lokalit. V průběhu I. pololetí roku byly ještě dokončovány některé stavby v Děčíně zahájené v roce 2003 mosty v Obloukové, Vilsnické a Slepé ulici. Následoval přesun kapacit na nosnou stavbu sezóny Rekonstrukce mostů na silnici II/226 Podbořany Lubenec. Zde byly rekonstruovány tři mostní objekty poslední z nich je předáván do užívání v těchto dnech. Rekonstrukce mostů byla prováděna jako subdodávka pro SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa. Zakázka bude pokračovat i v prvním pololetí příštího roku dalšími dvěma objekty, které v rámci uvedeného dodavatelského systému v součinnosti s hlavním dodavatelem stavby Silnice Žatec s.r.o. uzavřou úpravu celého úseku silnice II/226. Investorem této stavby je SÚS Ústeckého kraje. Realizace mostních objektů ve zmíněné lokalitě se stala odrazovým můstkem pro pokrytí dalšího území. I za současných nepříznivých klimatických podmínek společnost realizuje rekonstrukci mostu v Nových Hamrech formou subdodávky pro SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, pro investora SÚS Karlovarského kraje. Důležitou částí náplně byly velkoplošné opravy povrchů komunikací, které byly prováděny zejména na území Šluknovského výběžku v součinnosti se SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa pro investora SÚS Ústeckého kraje. Mezi zajímavé zakázky lze řadit rekonstrukce historických mostů a výstavbu sportovních areálů. Rekonstrukce historického kamenného mostu přes řeku Historický kamenný most 11

14 12 Hřiště Srbská Kamenice Ploučnici v Děčíně byla zahájena v roce 2003 a prováděna jako 100% subdodávka pro SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa a investora město Děčín. Most byl slavnostně předán do užívání v červnu letošního roku. Dalším zajímavým historickým objektem byl kamenný most v Markvarticích, který v minulosti spojoval místní pivovar a ledárnu a jeho rekonstrukce pro obec Markvartice byla dokončena v červenci Na obou uvedených mostních objektech bylo nutné podřídit se požadavkům památkářů a společnost tím získala reference z realizace staveb tohoto charakteru. Další novinkou ve spektru zakázek je výstavba sportovních ploch s umělým povrchem. V průběhu podzimu bylo realizováno víceúčelové sportovní hřiště v Obci Srbská Kamenice a zahájeno víceúčelové sportovní hřiště v Děčíně. Termín zahájení stavby v Srbské Kamenici umožnil dokončení a předání hřiště v závěru měsíce října. Zahájení podobné stavby v Děčíně narazilo na problematiku archeologického průzkumu, což přineslo změnu umístění hřiště do jiné lokality. Protože tím došlo k posunutí termínu zahájení, nebude tato stavba z klimatických důvodů v tomto roce dokončena. I přes přípravu na zimní období je nutné se nadále věnovat stavebním pracem v terénu. V tomto období budou realizovány dílčí práce při přípravě stavby dálnice D8 převedení vodoteče Knínice. Další stavbou zahajovanou v zimním období bude rekonstrukce Historický most v Markvarticích ploch v areálu Kovošrot Děčín. Po několikaletém hledání se vedení společnosti podařilo nalézt odpovídající prostory pro zázemí firmy. V současné době dochází k převzetí objektů bývalého Agrostavu resp. firmy Weiss s.r.o. v Děčíně Křešicích, kam bude postupně přemisťována doprava, mechanizace, sklady a dílenské provozy z dosud pronajímaných prostor v Zelené ulici v Děčíně III. I tato činnost spolu se zahájením stavebních úprav v areálu je jedním z opatření v zimním programu činností společnosti. Ladislav Kudr ředitel společnosti

15 SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Firma SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. navázala na poměrně úspěšný předchozí rok 2003 a v průběhu roku 2004 získala několik zajímavých zakázek. Jednalo se například o zhotovení parkovacích míst a přilehlých komunikací u nové prodejny potravin Lidl v Rumburku v celkové hodnotě 11 mil. Kč. Dále se firma podílela na stavebních pracech na silnici I/10 Turnov Harrachov, zejména v úseku Železný Brod Turnov. Celý rok jsme zde měli umístěnu cca třetinu své výrobní kapacity. Pracovali jsme zejména na opravách a rekonstrukcích mostků a zhotovování opěrných zdí. Mezi významnější akce tohoto roku z kategorie mostů lze jmenovat zejména rekonstrukci mostu na silnici I/9 v Dolním Podluží pro ŘSD ČR správa Chomutov a rekonstrukci mostu ve Varnsdorfu u hraničního přechodu realizavanou pro investora KSS Ústí nad Labem. Aktuálně provádíme pro firmu SYNER budování inženýrských sítí v průmyslové zóně v Rumburku. Firma investovala také do vlastního dlouhodobého hmotného majetku. Byla provedena nová fasáda na objektu ve Studánce a v areálu Rumburk byla zprovozněna nová čerpací stanice PHM. Pro příští rok budeme usilovat o získání zakázek na opravy městských komunikací v Krásné Lípě, Rumburku i Varnsdorfu. Měly by pokračovat rekonstrukce ploch v areálu firmy STAP a práce na silnici I/10. Mezi největší plánované akce bych mohl zařadit předpokládaný podíl naší firmy na budování obchvatu v Nymburku. Rekonstrukce mostu v Dolním Podluží Rekonstrukce mostu v Dolním Podluží Závěrem bych chtěl poděkovat našim obchodním partnerům za důvěru projevenou v tomto roce v zadání stavebních zakázek a současně bych poděkoval i všem zaměstnancům firmy SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. za dobrou, kvalitně odvedenou práci. Ing. Jaroslav Karel ředitel společnosti 13

16 Ekonomická analýza Výsledky hospodaření skupiny SAM k 9/2004 Jak již je uvedeno v příspěvku předsedy představenstva Ing. Dušana Drahoše, daří se i v tomto roce navázat na velmi dobré výsledky let minulých. Pro tento rok se původně plánoval dosažený objem tržeb za celou skupinu na úrovni 500 mil. Kč a vytvoření zisku do 30 mil. Kč. Tento předpoklad nižších výkonů měl svou logiku především v reálné skutečnosti ukončení likvidace následků povodní roku 2002 a omezení toků finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu do investičních akcí spojených s nápravami povodňových škod. Současně velké zakázky Jestřebí Bezděz, průmyslová zóna Rumburk, náměstí Svobody v Děčíně byly dokončeny nebo spěly k dokončení most ve Stružnici, litoměřický most atd. Ačkoliv odbyt pro tento i příští rok byl z větší části zajištěn, nová kola soutěží o nové zakázky a obchodní jednání teprve začínala. Průběh roku 2004 však ukázal, že předpoklady byly opatrné a zejména u SaM silnice a mosty a.s. se daří držet krok s průběžnými výsledky roku 2003, což je výsledkem zejména dobrého marketingu firmy. Pokud uvedeme některé ze srovnávacích hodnot k 9/2004 (odpovídající hodnoty 9. měsíce roku 2003 jsou uvedeny v závorkách), pak objem výkonů je 268 mil. Kč (267 mil. Kč) přidaná hodnota je vykázána ve výši 89 mil. Kč (93 mil. Kč) a hospodářský výsledek před zdaněním činí 34 mil. Kč (51 mil. Kč). Mezi důležité rozvahové položky bych zařadil stav krátkodobých pohledávek 117 mil. Kč (127 mil. Kč), stav krátkodobých závazků 49 mil. Kč (55 mil. Kč), bankovních úvěrů 44 mil. Kč (28 mil. Kč). O celkovém vývoji ekonomiky vypovídají ekonomické ukazatele mezi nimiž bych uvedl ukazatel běžné likvidity na velmi dobré úrovni 1,66 a ukazatel celkové zadluženosti, který nepřesáhl 50%, ukazatel profitability tržeb 33% a ukazatel rentability celkových aktiv 18%. 14

17 Je pravdou, že se nedaří dosáhnout shodné nebo vyšší výrobní marže, a tím vykazovat objemy tvorby zisku roku Musíme však přiznat, že rok 2003 byl výjimečný jak z hlediska dosažených tržeb, tak i z hlediska struktury zakázek a jejich výnosovosti. U společností SaM silnice a mosty Děčín a.s. a SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. se dosažené průběžné hospodářské výsledky velmi blíží předpokládaným mil. Kč výkonů a 3 4 mil. Kč vytvořeného zisku za každou společnost. Znamená to pokles oproti roku 2003 a průběžné výsledky potvrzují správnost předpokladů. SaM Děčín objem výkonů je 64 mil. Kč (74 mil. Kč) přidaná hodnota je vykázána ve výši 11 mil. Kč (21 mil. Kč) a hospodářský výsledek před zdaněním činí 2,7 mil. Kč (14 mil. Kč). Rozvahové položky stav krátkodobých pohledávek 10 mil. Kč (24 mil. Kč), stav krátkodobých závazků 5,3 mil. Kč (6,8 mil. Kč), potřeba bankovních úvěrů je nulová (5 mil. Kč). SaM Varnsdorf objem výkonů je 59 mil. Kč (67 mil. Kč) přidaná hodnota je vykázána ve výši 16 mil. Kč (17,8 mil. Kč) a hospodářský výsledek před zdaněním činí 2 mil. Kč (6 mil. Kč). Rozvahové položky stav krátkodobých pohledávek 18 mil. Kč (38 mil. Kč), stav krátkodobých závazků 17 mil. Kč (27 mil. Kč), bankovních úvěrů 4,5 mil. Kč (9,5 mil. Kč). Hlavní důvod nižší profitability, rentability aktiv a celkového zhoršení tvorby zisku je dán regionem působení obou firem, dokončením poměrně velkých zakázek v minulém roce a nezískání podobných významných zakázek. Zejména SaM Děčín zasáhlo ukončení povodňových investičních akcí financovaných státem. Pokud bychom shrnuli veškeré údaje a měli učinit závěrečné hodnocení, je možné říci, že z reálných příčin nevykazuje skupina SAM shodné výsledky s rokem 2003 a zejména pro společnosti v Děčíně a ve Varnsdorfu se ukazuje tento rok jako návrat do reality možností trhu. Podařilo se však výrazně k výsledkům roku 2003 přiblížit a skupina SAM zaujímá stále poměrně silné postavení na trhu, vykazuje velmi dobré výsledky v oboru, ve kterém působí, o čemž svědčí neutuchající zájem ze strany obchodních partnerů i bank o spolupráci a rozvíjení resp. navazování nových vztahů. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku 15

18 AGE PLUS zajišťuje pro SaM komplexní služby Spolupráce mezi SaM silnice a mosty a komunikační agenturou AGE PLUS úspěšně probíhá již řadu let. Z počátku byla vzájemná spolupráce mezi našimi firmami založena především na mediálním zastoupení společnosti, zajišťování kontaktu s novináři a mediální sférou, pořádáním tiskových konferencí při příležitosti slavnostních předáních hotových děl a významných firemních událostech, vydávání tiskových zpráv a tiskových prohlášení, pořádání mediálních tréninků pro management SaM silnice a mosty a v neposlední řadě prosazování zájmů skupiny SAM. Toto vše je podstata PR služeb, které byly základním kamenem práce naší agentury nejen pro SaM. V posledních dvou letech došlo v AGE PLUS k transformaci na agenturu s komplexní nabídkou služeb pro naše klienty, čímž došlo k maximálnímu rozšíření poskytovaných služeb klientům AGE PLUS. V současné době zajišťujeme pro SaM mediální a PR služby, graficky ztvárňujeme a tiskneme výroční zprávy, časopisy, kalendáře, novoročenky a další firemní tiskoviny. Letos jsme navrhli webové stránky SAM a také je pravidelně aktualizujeme. V nedávné době jsme společnými silami vytvořili firemní prezentaci SAM na CD. Koncem roku dodáváme SaM na základě pečlivého výběru managementu propagační a dárkové předměty pro zaměstnance a obchodní partnery firem skupiny SAM. Ráda bych poděkovala managementu SaM silnice a mosty a.s. za důvěru, kterou projevuje naší firmě a popřála všem čtenářům klidný závěr letošního roku, šťastné vánoce a hodně štěstí, zdraví a pohody v roce nadcházejícím. Marcela Řehořková project manager AGE PLUS, a.s. 16

19 SOUTĚŽ Pojďte se s námi podílet na vytvoření FIREMNÍHO SLOGANU skupiny SAM Po vyhlášení této soutěže v minulém čísle jsme obdrželi poměrně velké množství sloganů. Jako příklad nejpovedenějších můžeme uvést: SaM silnice a mosty na Vašich cestách SaM stavby na Vašich cestách SaM značka kvality na Vaší cestě SaM stavby na každém kroku Protože si myslíme, že bychom měli dát příležitost a časový prostor ještě dalším nápadům, prodlužujeme termín soutěže do 31.března Podmínky soutěže: Slogan musí být krátký a výstižný a měl by jasně definovat činnost skupiny SaM. Každý účastník soutěže může poslat více návrhů. Soutěže se mohou zúčastnit i zaměstnanci skupiny SaM, případně jejich rodinní příslušníci. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v pondělí 25. dubna Náměty posílejte do 31. března Vaše kreativní návrhy sloganu SaM prosíme zasílejte na adresu SaM silnice a mos- ty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa k rukám Ing. Jiřího Berky nebo em na adresu

20 Máchova Česká Lípa Tel.: Oblouková Děčín III. Tel.: Studánka Varnsdorf Tel.: Průmyslová Turnov Tel.: Vinec Mladá Boleslav Tel.: Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.:

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové I ZPRAVODAJ skupiny SAM červenec 2007 12. mezinárodní sympózium Mosty 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci Samáci,

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY

Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY NOSRETI a.s. Akciová společnost NOSRETI je nástupnickou organizací ČSAD Těžká

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz Představení společnosti Naše společnost se aktivně pohybuje na trhu již od roku 2012, kdy se zpočátku jednalo o spolupráci fyzických osob samostatně výdělečně činných. V roce 2014 byla založena jako právní

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 19.03.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více