Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ č e r v e n e c SVĚT SI ZVOLIL NOVÝCH SEDM DIVŮ Řečtí učenci kdysi dávno určili, co je podle jejich názoru sedm divů světa. Teď, více než o 2000 let později, si svět vybral nové monumenty. Švýcarská soukromá nadace New7Wonders Foundation Bernarda Webera totiž vyhlásila v Lisabonu výsledky celosvětového hlasování o nových sedm divů světa. Zvítězila Velká čínská zeď před jordánským skalním městem Petra. Evropské pamětihodnosti zastupuje jen římské Colosseum. Čtrnácté číslo Informačního servisu tak pokračuje v odlehčené toulavé formě příspěvků, kterou jsme v minulém vydání započali článkem, jenž se věnoval vyhlášení soutěže o nejlepší stavbu roku 2007 na Slovensku. Tentokrát se díky ukončenéakci švýcarské nadace budeme toulat doslova po celém světě.

2 2. STRANA NOVÝCH 7 DIVŮ SVĚTA IS 14 / 2007 dynastie Čchin jako ochrana před mongolskými nájezdy. Dnešní podoba pochází z 15. až 17. století a Čínu křižuje z provincie Kan-su na západě až k Liaotungskému zálivu na východě. V čínštině doslova Dlouhá zeď" (Čchang čcheng) měří nejméně 5000 kilometrů a vysoká je místy až jedenáct metrů. Čínští vědci letos zahájili výzkum, kterýmá do čtyř let zjistit přesnou délku zdi a zmapovat její trasu. UNESCO stavbu zařadilo na seznam světového dědictví v roce JAK SE VYBÍRALO Desítky milionů hlasujících mezi sedm divů zařadily sochu Krista Spasitele v Brazílii, pevnost Inků Machu Picchu v Peru, mexickou pyramidu Chichén Itzá a indické mauzoleum Tádžmahal. Historicky prvního globálního hlasování po telefonu a na internetu se zúčastnilo víc než dvacet miliónů lidí. Z jejichnávrhů bylo vybráno sedmasedmdesát staveb, které měly největší podporu. Dalším sítem se do užší nominace probojovalo 21 slavných světových monumentů. Organizátoři tentokrát přesáhli původní horizont řeckého světa a zařadili vzdálenější památky. Rovnocennými adepty byl i kambodžský chrám Angkor Vat nebo japonský chrám Kijomizu. Na seznam se prosadily i moderní stavby jako pařížská Eiffelova věž, newyorská Socha svobody či budova opery v australském Sydney. Naopak jediným nominovaným, který byl už ve starésedmičce původních starověkých divů světa, zůstaly pyramidy v egyptské Gíze. Ty se také jako jediné zachovaly. Odhaduje se, že se soutěže zúčastnilo kolem sta milionů diváků. PETRA (Jordánsko) - Celé skalní městovytesali do růžového pískovce v jordánské poušti kočovní Nabatejci - obytné místnosti, hrobky, pokladnice, chrámy i lázně. Před 2000 lety dokázali z této zdánlivě nehostinné končiny učinit bohaté město, kde se zastavovaly kupecké karavany. Začátkem letopočtu Petru dobyli Římané a po křižáckých výpravách město tiše zmizelo západním civilizacím z očí. Jeho tajemství pak dlouhá staletí střežili beduíni, kteříve skalních obydlích žili. Ze zapomnění Petru probudil roku 1812 Švýcar Johann Burckhardt, který se sem nechal dovést v přestrojení za muslimského poutníka. Petra znamená ve staréřečtině Vizitky sedmi nových divů světa Výběr nejpozoruhodnějších staveb a památek světa odstartoval Weber v roce Pravidla byla jasná: Měly to být objekty, kterévytvořil člověk, musely vzniknout před rokem 2000 a být dostatečně zachovalé. Sedmičku nej nakonec tvoří: VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (Čína) - Nejrozsáhlejší stavba na světě a prý jediná viditelná z vesmíru se začala stavět ve 3. století před naším letopočtem v době vlády kámen. Na seznamu UNESCO je od roku CHICHÉN ITZÁ (Mexiko) - Nejznámější chrámové město na mexickém Yucatánu sloužilo jako politické a ekonomické centrum civilizace Mayů a Toltéků. Kukulcánova pyramida, observatoř Caracol a další unikátní architektonická díla uprostřed džungle jsou stará přes tisíc let. Observatoř Caracol, v překladu Mušle, dostala své jméno podle tvaruvnitřního točitého

3 IS 14 / 2007 NOVÝCH 7 DIVŮ SVĚTA 3. STRANA terasami a zahradami, postavený z kamenů bez použití pojiva, vznikl okolo roku 1450 asi sto kilometrů od tehdejšího centra Inckéříše Cuska. Dal ho postavit vládce Pachacútec Yupanqui. Město bylo náhle opuštěno necelých sto let po svém vzniku. Teprve roku 1911 jej světuobjevil americký archeolog Hiram Bingham. Jedna z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Peru, od roku 1983 zapsaná na seznamu světově chráněných památek schodiště a sloužila astronomickým účelům. Město je pojmenováno podle Posvátného cenotu, studny, která obyvatele zásobovala vodou, ale současně se do ní házely i náboženské oběti. COLOSSEUM (Itálie) - Amfiteátr Flaviovců dal v Římě postavit císařvespasián, dokončen byl po osmi letech v roce 80 n.l. za vlády jeho syna Tita. Amfiteátr s půdorysem elipsy s dvojitým ochozem a otevřenými arkádami z kamene a mramoru byl vysoký 48 metrů, dlouhý 189 metrů a široký 156 metrů. Sloužil jako aréna pro hry, zápasy gladiátorů a zvířati divadelní přestavení. Mohl předvádět i námořní bitvy, pro které byla aréna napuštěna vodou. Hlediště pojalo až diváků. Když byly hry v 5. století zakázány, Colosseum bylo opuštěno. V dalších stoletích ho poškodila řada zemětřesení i obyvatelé Říma, kteří z něj těžili kámen. MACHU PICCHU (Peru) - Posvátné pevnosti Inků, ukryté v Andách ve výšce 2360 metrů nad mořem, dala název nedaleká Velká hora. Komplex s chrámy, paláci, UNESCO, zůstává velkou záhadou. Rozsáhlé archeologické práce dosud neodpověděly na otázku, k jakému účelu sloužila. SOCHA KRISTA SPASITELE (Brazílie) - Socha z rukou francouzského sochaře Paula Landowského byla na vrchol hory Corcovado nad Riem de Janeiro

4 4. STRANA ZÁPIS ROA IS 14 / 2007 umístěna v říjnu Navrhl ji Brazilec Heitor da Silva Costa, myšlenka postavit křesťanský památník na jednom z horských vrcholů okolo města pochází už z poloviny 19. století. Socha ve stylu art deco široce rozpřahující ruce je postavena ze železobetonu, pokrytého mastkem. Včetně podstavce měří 38 metrů a váží více než 1100 tun, rozpětí paží Krista dosahuje 28 metrů. Její stavba trvala pět let. Dnes je Kristova socha shlížející na městoikonou Ria de Janeiro. TÁDŽMAHAL (Indie) - Mauzoleum vysoké 75 metrů postavil v indické Ágře u řeky Jamuny císař Šáhdžahán v roce 1648 na památku své milované manželky Mumtáz Mahal po její smrti při porodu čtrnáctého dítěte. Stavba hrobky na mramorovém podstavci uprostřed okrasných zahrad trvala 22 let a pracovalo na ní dělníků. U každého rohu podstavce se tyčí minaret, stavbu ještě doplňují dvě pískovcové budovy. Bílýmramor putoval do Ágry z lomu vzdáleného 300 kilometrů. Povrch Tádžmahalu je zdobený POSÍLÍPOPULARITA TURISMUS? Různé organizace vyhlašují divy světa relativně často. Faktem je, že Weberova kampaň žádný zásadní efekt, vyjma možného zesílení cestovního ruchu v exponovaných oblastech, mít nebude. Milionář sice už dopředu slíbil, že polovinu výnosů ze soutěže vloží do rekonstrukce památek (včetně Buddhovy sochy v Afghánistánu, která byla zničena za vlády fundamentalistického hnutí Taliban), ale to je vše. Ostatní prostředky se mají použít na úhradu nákladů a na pořádání dalších hlasování. Na internetových stránkách soutěže je již výzva k nominaci sedmi přírodních divů světa. Uvažuje se rovněž o hlasování o sedmi technologických divech světa a sedmi světových symbolech míru. Bohumír Kotora ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROA ze dne polodrahokamy i drahokamy, kaligrafická výzdoba je z černého mramoru. Barva mauzolea se mění podle dopadajícího světla. Na seznam UNESCO byl zařazen v roce Číslo 7 se celým projektem symbolicky prolíná. Ve starověku mu byl přikládán velký význam. Sedmička prý byla posvátná a spojovaly se s ní ty nejvýznamnější události. OFICIÁLNÍ DISTANC Zatímco novému soupisu divů světa projevily přízeň miliony lidí, oficiální organizace se drží zpět. Výbor světového dědictví UNESCO, kterýmá ochranu památek pod palcem, se od Weberovy ankety zcela distancoval. Hlavní důvod údajně spočívá v tom, že Weberova populární kampaň není srovnatelná s vědeckou prací, kterou provádějí experti OSN na místech světového dědictví. Ke kontroverzi soutěže přispěly i spory jejích organizátorů s egyptskou vládou. Egypťané tvrdili, že pyramidy v Gíze, jež jsou jediné ze zachovalých starověkých sedmi divů, se měly na seznamu ocitnout automaticky. Egypt žádal stažení hrobky králů z užší nominace. Organizátoři soutěže spor nakonec vyřešili tak, že pyramidy označili za pouze 21. čestného kandidáta", pro něhož se nesmí hlasovat. Přítomni: ing. arch. Haman, ing. arch. Kopečný, ing. arch. Mastný, ing. arch. Mojžíš, ing. ak. arch. Štulc, ing. arch. Melichar, ing. arch. Galan, ing. arch. Všetičková, sl. Rafajová, ing. arch. Krejčí, ak. arch. Fuchs. Omluveni: ing. arch. Kotík, ing. arch. Parma, ing. arch. Šafář Z minulého jednání nevyplynuly další konkrétní úkoly k dalšímu projednání. Program: 1. X. Salon Obce architektů 2. www stránky 3. Příprava VH 2007 (zprávy o činnosti, návrh rozpočtu, kandidátky, výše členských příspěvků, změna stanov) 4. Časopis Architekt - redakční rada a styk ROA s vydavatelstvím 5. GPA , uzavření ročníku 2007, příprava ročníku GPA putovní výstavy 7. Různé: - stanovisko k DC ČR - seznam čestných členů OA - statut Galerie v pasáži - výstavard V4; spolupráce s SAS - hospodaření 1-6/2007; vymáhání Přítomni schválili navržený program. 1) X. Salon Obce architektů

5 IS 14 / 2007 ZÁPIS ROA + VÝSTAVY Jednání o průběhu přípravy a počet přihlášek včetně obsazení kostek X. Salonu OA uvedla pí Brunclíková. O rozsahu rozpracování kostek a dalším informuje ak.arch.fuchs. Ing.ak.arch.Štulc připomíná možnost rozložení kostek tak, aby byla možnost prezentace i vně kostek. Proto je vznesen návrh na rozmístění 20 ks kostek. Jejich objednání bude řešeno přes Architekt OA, s.r.o. Zodpovídá ak.arch.fuchs. ROA bere na vědomí 2) www stránky Ing. ak. arch. Štulc informuje o stavu nových www stránek. První návrh byl zpracován podle grafického návrhu p. Machka. ROA je seznámena s barevným zpracováním jednotlivých stránek. Informační servis černý, Grand Prix - modré, Salon - zlatobéžový, Architekt - červený, Architekti.architekt - zelený. Stávající stránky zůstávají ve stávajících barvách. Základní stránka Architekt bude bílá. Text loga šedý s větším červeným A. Ak. arch. Fuchs pošle sl. Rafajové hotový zpracovaný grafický návrh loga Obce architektů v křivkách a ing. ak. arch. Štulc zašle na sekretariát grafický návrh loga Salonu v křivkách. Tyto budou v kopiích zaslány rovněž na sekretariát. Ing. Danko zašle tyto podklady ing. Heřtovi. Odsouhlaseno 7/1/0 3) Příprava VH 2007 Ing. arch. Haman seznamuje přítomné s připravenými změnami stanov, se kterými byli členové ROA seznámeni em, rozeslaným Veškeré materiály pro konání VH (program jednání, zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva DR OA za uplynulé období, návrh činnosti na období , hospodaření za uplynulé období, návrh hospodaření na , kandidátky a návrh výše příspěvků) musí být předloženy na zářijovém jednání ROA. Zodpovídají jednotliví členové ROA, DR OA a sekretář OA. ROA bere na vědomí 4) Časopis Architekt Ing. arch. Haman informuje o stavu vydávání časopisu Architekt. Stav je dobrý. Platby přichází pravidelně. Detaily další spolupráce budou dohodnuty na schůzce s Mgr. Macháčkem. Zajistí jednatelé. ROA bere na vědomí 5) GPA , 2008 Hodnocení uplynulého ročníku GPA 2007 provedli ing. arch. Haman a ing. ak. arch. Štulc. Je připraveno ustavení Akademie architektů dle návrhu ČKA, která bude zpracovávat statut této akademie. Následující ročník GPA 2008 bude připraven ve spolupráci s ČKA. Navrhnutý termín vernisáže je Od toho se odvíjí všechny termíny. Hodnocení odborné poroty na konec února ( ).Předání realizovaných děl do Pozvání porotců bude ve spolupráci s ČKA již v září Termíny s ČKA projedná ing. arch. Haman. ROA bere na vědomí 6) GPA putovní výstavy Putovní výstavy zajišťuje pí Brunclíková. GPA ve spolupráci a dle podkladů agentury FOIBOS, a.s., ohledně závazků vůči sponzorům. Následující putovní výstava GPA je v Brně - Galerie Architektury od 5. STRANA Zahájení se zúčastní ing. arch. Melichar. ROA bere na vědomí 7) Různé - V IS č.11 bylo uveřejněno prohlášení k DC ČR, které nebylo projednáno před tiskem s ing. ak. arch. Štulcem. ROA je toho názoru, že DC ČR je organizace velmi potřebná pro podporu tvorby kvalitního životního prostředí a jeho elementů a z tohoto důvodu považuje snahy o zrušení DC ČR, nebo jeho destabilizaci za neuvážené a nevhodné. - Seznam čestných členů OA bude součástí vydání IS s podklady k Valné hromadě. Zodpovídá pí Brunclíková. - Statut Galerie v Pasáži: na základě dílčích podkladů, zpracovaných ing. arch. Šafářem a ing. ak. arch. Štulcem návrh statutu zpracuje sl. Rafajová. - Dle dohody se sekretářkou SAS bude CD s vybranými domky po projednání pí Brunclíkovou s autory těchto domků zasláno na sekretariát SAS do Otázka hospodaření bude projednána DR OA dne od 10 hodin. Zodpovídá sekretář OA a DR OA. Příští jednání ROA je v prostorách Belvederu. Zapsal: Danko Schválil: Haman, Štulc VÝSTAVY VÝJIMEČNÉ DOMY / Alternativa individuálního bydlení Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1

6 6. STRANA VÝSTAVY IS 14 /2007 výjimečná architektonická aužitná kvalita, kromě časového umístění realizace do uplynulého zhruba desetiletí byly ve výběru domy,kterék úkolu řešení rodinného bydlení přispívají novými myšlenkami. Ⴧ吗 Ⴧ吗受 F Ⴧ吗受 Ⴧ吗ៗ啧 ៗ啧Ⴧ吗受 ៗ啧 ៗ啧ៗ啧 Ⴧ吗Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 受 Ⴧ吗 Ⴧ吗ៗ啧 Galerie Chagall, Repinova 16, Ostrava ៗ啧 do Vostravském výtvarném centru Chagall probíhá zajímavá výstava, představující člověka, známého především zoblasti architektury.ing. arch. Filandr patří Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 受 ៗ啧 do Výstava představuje jedenadvacet výjimečných rodinných domů nebo obytných jednotek, realizovaných vposledních patnácti letech, domů, unichž je kladen důraz na výjimečnou architektonickou aužitnou kvalitu, energetickou úspornost až pasivitu, mobilitu, zajímavé umístění stavby vneobvyklých lokalitách nebo nezvyklý způsob užívání aspojování více funkcí kromě základní obytné. Vybrané domy zcelého světa jsou představeny fotografiemi, autorskými komentáři aprojektovou dokumentací. Prostředí domova, jeho kvalita, kultura a estetické vybavení již od narození natolik silně ovlivňují duševní vývoj člověka, jeho život, že toto téma nepřestává být aktuální. Ryze individuální přístup křešení svého vlastního, jedinečného bydlení není vzhledem kvelmi častým objektivním omezením amožnostem zcela běžný. Představených jednadvacet domů je výsledkem komunikace spřibližně padesátkou architektonických kanceláří. Osloveni byli autoři, jejichž projekt splňoval některá zkritérií, která tvořila záměr výstavy apublikace. Českou architektonickou scénu zastupují svými realizacemi tři ateliéry: slavný dům "Plecháč" OK Planu vhumpolci, rodinný dům ateliéru HŠH Architekti pro manžele Psczolkovy vberouně aateliérové bydlení pro manželskou dvojici fotografů vsemilech architektů zarchteamu. Společným jmenovatelem všech zúčastněných domů je jejich kosobnostem, kterým byla udělena některá zcen letošního ročníku soutěžní přehlídky Grand Prix architektů 2007, konkrétně za projekt rekonstrukce železniční stanice Ostrava Svinov. Jaký je ale na poli výtvarném? Chytnou návštěvníky za srdce ukázky zjeho celoživotního koníčka? Není nic jednoduššího, než zavítat do Ostravy. ᘇ圗Ⴧ吗 Ⴧ吗 受ៗ啧 ៗ啧Ⴧ吗受 Ⴧ吗 Ⴧ吗Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗ៗ啧 Dům Michal, Ostrava -Michálkovice Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 受 ៗ啧 do Výstava, jejímž pořadatelem je Národní památkový ústav Ostrava, poukazuje na ohrožené památky aobjekty architektury převážně 20. století včechách, na Moravě aveslezsku. Expozice prezentuje velkoformátové panoramatické černobílé fotografie, jejichž autorem je Michael Míček. Současné fotografie, vybrané zkalendářů Šumná abezbranná apocházející zposledních několika let, vhodně doplňují nejen archivní dobové snímky objektů, ale itexty abásně autorů projektu, architekta Davida Vávry arežiséra

7 IS 14 /2007 SOUTĚŽE 7. STRANA 11800Praha 1, tel: , fax: , Ⴧ吗ř ě Ⴧ吗 ě៧块 Ⴧ吗 ៗ啧ř Ⴧ吗Ⴧ吗 ៗ啧 stavby realizované na území ČR, dokončené vprůběhu roku 2006 nebo 2007 adosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky. Soutěžní přehlídka je vyhlašována ve čtyřech kategoriích: 1. novostavba rodinného domu 2. novostavba bytového domu 3. rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení 4. výstavba bytů vdomech zvláštního určení (domy spečovatelskou službou, chráněné bydlení) Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧9ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧ៗ啧 ៗ啧 Ⴧ吗 úč Ⴧ吗 Ⴧ吗 ៗ啧 Ⴧ吗 Ⴧ吗 受Ⴧ吗受 Ⴧ吗Ⴧ吗 Ⴧ吗 Kombinovaná anonymní jednokolová ideová architektonická soutěž. Ⴧ吗受š 受 Ⴧ吗ៗ啧 Město Písek, zplnomocněná osoba: Ing.Miroslav Sládek, Velké náměstí č.p. 114, Písek, tel: / Ⴧ吗 Ⴧ吗ř Ⴧ吗 ě៧块 :Ing. arch. Josef Zábranský (odbor výstavby aúp), Velké náměstí č.p. 114, Písek, tel/fax: / , Ⴧ吗ř ě Ⴧ吗 ě៧块 ៗ啧 zpracování architektonického návrhu na všesportovní halu na ploše píseckého sportovního areálu. Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧9ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧ៗ啧 ៗ啧 Radovana Lipuse. ó 受 ៗ啧ៗ啧 Ⴧ吗Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗ៗ啧 Design centrum České republiky, Jungmannova 30, Praha 1 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 受 ៗ啧 do Otevřeno: po-pá 10-18hodin. Výstavní projekt Sezóna ve své tvorbě prezentuje předměty,určené pro stolování adoplňky do interiéru 37 mladých autorů -studentů aabsolventů 4českých ajedné slovenské vysoké školy zabývající se užitým uměním. Bohatá kolekce nápojových souprav,jídelních setů, stolního náčiní, mis, váz čisvítidel neobvykle nainstalovaných na dřevěných špalcích ssebou nese atmosféru lesa, léta, houbaření aobjevování nového. Pestrá je iškála použitých materiálů, které jsou vesměs přírodní - sklo, porcelán, keramika, kov,dřevo. Vystavené práce jsou jednoduché, hravé, variabilní, ale zároveň funkční apřizpůsobené potřebám uživatele. PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE N Ⴧ吗 Ⴧ吗 ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧 Šestý ročník jednokolové soutěžní přehlídky realizovaných staveb pro bydlení dokončených vletech 2006 až Ⴧ吗受š 受 Ⴧ吗ៗ啧ៗ啧 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci sčeskou komorou architektů. Ⴧ吗 Ⴧ吗ř Ⴧ吗 ě៧块 ៗ啧 Mgr. Dita Pavelková, Mgr. Petr Jelínek, Česká komora architektů, Josefská 34/6, 受Ⴧ吗 受 ៗ啧ៗ啧 Ⴧ吗 čៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧Ⴧ吗Ⴧ吗 受ៗ啧受 Ⴧ吗 ៗ啧ៗ啧ៗ啧Ⴧ吗 ě ៗ啧 ៗ啧 ě Ⴧ吗ៗ啧 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗Ⴧ吗ៗ啧ៗ啧 Ⴧ吗Ⴧ吗受 受 ៗ啧 Veřejná anonymní jednokolová ideová architektonická soutěž. Ⴧ吗受š 受 Ⴧ吗ៗ啧 Městská část Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2, tel/fax: / , zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Václav Vondrášek (zástupcestarosty). Ⴧ吗 Ⴧ吗ř Ⴧ吗 ě៧块 ៗ啧 Ing. arch. Petra Šandová, MČ Praha 2, OKSVV (oddělení územního rozvoje), tel: , Ⴧ吗ř ě Ⴧ吗 ě៧块 ៗ啧 zpracování komplexního architektonického návrhu řešení stavby č.p.1751/ii aúpravy terénu bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2; tedy tvarového, dispozičního, provozního atechnologického řešení sohledem na kulturně -historický kontext avýjimečnost této pohledově exponované lokality vrámci Pražské památkové rezervace. Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧9ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧 NჇ吗 Ⴧ吗 ř š Ⴧ吗 Ⴧ吗Ⴧ吗Ⴧ吗 ៗ啧 Ⴧ吗 ě Ⴧ吗 受 Ⴧ吗 ៗ啧Ⴧ吗 Ⴧ吗 ú Ⴧ吗 Veřejná urbanisticko-architektonická dvoukolová soutěž; vprvním kole jako ideová, ve druhém projektová. Ⴧ吗受š 受 Ⴧ吗ៗ啧 Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš; zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Jaroslavem Melšou, starostou města Dobříše, tel/fax: / Ⴧ吗 Ⴧ吗ř Ⴧ吗 ě៧块 ៗ啧 Ing. Dagmar Smrčinová, Mírové nám. 119, Dobříš, tel/fax: / ,

8 8. STRANA AKTUALITY IS 14 /2007 Ⴧ吗ř ě Ⴧ吗 ě៧块 ៗ啧 zpracování soutěžního návrhu urbanisticko-architektonického řešení obnovy,vhodného využití auspořádání prostoru Mírového náměstí asním souvisejícího okolí, které zahrnuje zejména přilehlé Komenské náměstí, plánované parkoviště uzámku anedaleko vzdálenou budovu bývalého kina. Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 Ⴧ吗 ៗ啧Ⴧ吗 ៗ啧ៗ啧 Ⴧ吗 ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧ៗ啧 ៗ啧ៗ啧 ៗ啧 STUDENTI VROLI ARCHITEKTŮ Jak si mladí lidé představují ideální rodinný dům sobytným podkrovím? Odpověď na tuto otázku dávají projekty studentů středních průmyslových škol stavebních, které studenti přihlásili do soutěže Rodinný dům sobytným podkrovím. Tuto soutěž pro studenty středních průmyslových škol stavebníchpořádala společnost VELUX Česká republika, s.r.o., sodbornou záštitou Obce architektů již třetím rokem. Vítězové soutěže byli slavnostně vyhlášeni na vernisáži vpíseckébráně vpraze 6 koncem června Odborná porota složená zarchitektů Petra Fuchse (Akad. arch., člen Rady Obce architektů), Jana Melichara (Ing. arch., předseda Dozorčí rady Obce architektů) akláry Bukolské (Ing. arch., architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.) vybírala tři vítězné projekty ze 70 studentských prací, které postoupily ze školního do celostátního kola soutěže. Porota hodnotila projekty na základě těchto kritérií: celkové architektonické atechnické řešení objektu, optimální návrh řešení podkroví astřešních oken sohledem na zajištění optimálního osvětlení, ventilace arespektování zásad stavební fyziky. Po prostudování všech odevzdaných prací mohu sjistotou konstatovat, že soutěž má vzestupnou tendenci. Vzpomínám si na nesmělé začátky prvního ročníku, kdy některé projekty připomínaly dětskou stavebnici, neuměle načrtnutou tužkou na papíře," říká porotce Petr Fuchs. Dnes je však většina projektů dobře počítačově zpracována. Detaily oken VELUX vesměs vhodně použity.pouze výšky atvary parapetů byly pro některé středoškoláky těžkýmoříškem," dodává. Porotce Jan Melichar doplňuje: Přihlášené práce jsme posuzovali nejen zhlediska architektonického adispozičního řešení, ale hlavně zpohledu optimálního použití střešních oken, atojak ve funkci osvětlení, tak větrání, tepelných ztrátapod. Předložené práce však dokumentovaly,žeipři dodržení těchto základních kriterií, může být architektura objektu diametrálně odlišná. Já sám jsem uvítal, že uněkterých prací nebyla architektura řešena jako 'dům do české krajiny', mající katalogovou stopu, ale tvarově ahmotově velmi erudovaně. Některé práce mají úroveň pro přijetína vysokou školu bez přijímacích zkoušek." Porota nakonec udělila první místo originálnímu projektu studenta Michala Tichého ze SPŠ stavební Zlín. Projekt působí kultivovaně ivesele zároveň. Při citlivém použití konstrukčních detailů adoladění některých interiérových funkcí by mohl tento dům dosáhnout mimořádných kvalit estetických itechnických," píše porota ve svém hodnocení. Druhé místo získal Jiří Magdálek ze SPŠ stavební Uherské Hradiště, ujehož projektu porota ocenila odvahu uplatnit biomorfní tvar domu, trochu připomínající ulitu hlemýždě -amonit. Celková kompozice působí klidným až uzavřeným dojmem. Třetí cenu si rozdělili autoři dvou zcela odlišných projektů. Martin Fabián ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí zaujal porotu svým tradičním pojetím domu, který respektuje sklon střechy,vhodný pro krajinu nejen Valašských kopců plných sněhu. Dům je harmonicky komponován se zahradou. Barevné řešení, jakož icelková kultura grafického projevu přesvědčila porotu, aby tento dům postavila do protikladu se snahami odnešní modernu," zdůvodňuje porota svůj výběr. Autorem druhého projektu je Martin Šikula ze SPŠ stavební Brno, kterýdům pojal ryze moderním způsobem. Jeho standardní řešení současného domu se dnes objevuje vmnoha variantách. Střecha bez přesahů, bez okapů sceloplechovým korpusem působí na první dojem studeně aneosobně. Při bližším seznámení je vidět snaha prosvětlit dům dobře uloženými střešními okny VELUX vkombinaci sfasádními okny.dům působí vyváženě, dostupně adocela skromně. Kromě hlavních cen porota také udělila šest zvláštních ocenění. Do budoucna bych chtěl doporučit studentům, mýmbudoucím kolegům architektům -stavitelům domů Ⴧ吗N៧块 Ⴧ吗 受č Ⴧ吗 Ⴧ吗 ichrámů, aby více spoléhali na vlastní rukopis, ruční Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. kresbu Redakce: -nutnou Alexandra uměleckou M. Videmannová, introspekci, Bohumírkterávždy Kotora předznamenala dobu. Aby rozpoznali módní trendy od skutečné Adresa redakce: moderny. Revoluční Počítače 23, 110 jsou 00 Praha jim pouze 1 dobrými pomocníky, dům však za ně nevymyslí," říká na závěr

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ve znění ze dne 28. dubna 2007 vydaného podle zákona č. 360/1992

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička, P. Martinek, K. Cieślar, R. Kolařík, M. Košař, K. Salzmann (10h25-15h),

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Cena FČOK je udělována podnikům, jejichž strategický plán rozvoje je zaměřen na inovace a dodržuje zásady trvale udržitelného

Více

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Navzdory velké konkurenci získala dostavba budovy ZŠ v Dobřichovicích čestný titul Stavba roku 2015. Cenu uděluje odborná veřejnost. Sdílet článek: Facebook Twitter

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Cena FČOK je udělována projektům financovaným z evropských fondů, díky nimž firma dosáhla špičkové technologické úrovně.

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 Videomapping na Bílou věž O tradičním novoročním setkání v Hradci Králové nazvaném První den spolu jste jistě už všichni slyšeli. To letošní se však od

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva kultury Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů Obce architektů Českého vysokého

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Datum konání: 2.10.2014 9.11.2014 HLAVNÍ POŘADATELÉ. Agentura AM art, s.r.o. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka

Datum konání: 2.10.2014 9.11.2014 HLAVNÍ POŘADATELÉ. Agentura AM art, s.r.o. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Datum konání: 2.10.2014 9.11.2014 HLAVNÍ POŘADATELÉ Agentura AM art, s.r.o. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky, pořádanou poprvé v roce 2002. Již v prvním ročníku se

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Fresh Film Fest Praha 2011

Fresh Film Fest Praha 2011 8. Mezinárodní filmový fes5val debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2011 Statut Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní fes5val filmové tvorby. Zásadní důraz klade na tvorbu filmových škol

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů Zápis ze 105. jednání Sboru expertů 6. 5. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Zdeněk

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 6. 10. 2015 10:00 14:00 HODIN V OSTRAVĚ Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar, M. Košař, R. Václavík, M. Volf, P.

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Boro s. pictures. Presenta

Boro s. pictures. Presenta Boro s pictures Presenta minimundus Minimundus je zábavní park miniatur v Rakousku. Nachází se na západním okraji města Klagenfurt v blízkosti jezera Wörther. Park Minimundus na ploše 2,6 hektaru prezentuje

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva kultury Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů České komory autorizovaných

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Preambule 1. Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, jakožto realizátor projektu Česká hlava na

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Místo : Jihlava Jednání bylo přítomno 10 z 13 členů Rady Asociace. Neúčast : SŠ Plzeň (omluvena), SŠ Hodonín

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více