Výsledky programu EuroRAP v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky programu EuroRAP v České republice"

Transkript

1 Výsledky programu EuroRAP v České republice Historie vývoje Evropského programu hodnocení silnic (EuroRAP) na národní úrovni a představení výsledků dosažených v letech

2 Od vzniku samostatného českého státu přišlo o život při silničních nehodách téměř 22 tisíc osob*, což představuje celé jedno středně velké okresní město. Cílem programu EuroRAP je přispět ke snížení počtu společenských traumat a tragédií vzniklých z dopravních nehod s využitím moderních inženýrských přístupů. * usmrcených osob dle statistik Policie ČR za období let (počet úmrtí vykazovaný do 24 hodin po nehodě)

3 Obsah Úvodní slovo O programu EuroRAP Evropský atlas bezpečnosti silnic Tragické a vážné nehody Mapování rizika v ČR Riziková mapa ČR Vyhodnocení mapování rizik za období Silniční inspekce Hvězdičkové hodnocení Budoucnost EuroRAPu v ČR Panevropská mapa EuroRAP

4 V roce 2001 odpovídal počet úmrtí při dopravních nehodách (v přepočtu na milion obyvatel) v ČR přibližně průměru EU 27. Přestože došlo za poslední dekádu k výraznému snížení počtu tragických nehod ve většině zemí Společenství, statistiky ukazují, že si Česká republika ve srovnání pohoršila. Stejné hodnocení pro rok 2010 dokládá, že se ČR dostala o více než 20 % nad průměr v EU 27. Při srovnání se Švédskem zemře v ČR následkem dopravní nehody při přepočtu na počet obyvatel třikrát více lidí. 4

5 Úvodní slovo Ing. Oldřich Vlasák Poslanec Evropského parlamentu a místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti Vážení čtenáři, milí řidiči, dostáváte do rukou publikaci, která se věnuje bezpečnosti silnic. To je téma nadmíru zásadní. Vždyť na evropských silnicích zahyne ročně okolo 35 tisíc lidí. Vědět, kudy se dá jezdit nejen v Evropě, ale i v České republice bezpečněji a které silnice jsou hodnoceny jako nebezpečné, je tak pro řidiče mimořádně důležitá informace. Oceňuji proto dlouhodobé úsilí ÚAMK jako člena EuroRAP, které se této problematice věnuje a které Evropský atlas bezpečnosti silnic publikuje. Z letmého čtení atlasu se dovíte, že dálnice a rychlostní silnice u nás doma patří mezi čtyřikrát více bezpečné než řada úseků silnic první třídy. To potvrzují i další evropské statistiky, které jasně ukazují, že většina vážných dopravních nehod se stává na silnicích druhé a třetí třídy. Evropské instituce se proto touto problematikou snaží systémově zabývat. V jednom z posledních strategických dokumentů v oblasti dopravy, tzv. Bílé knize o dopravě do roku 2050, Komise přichází s předpokladem, že se s poklesem počtu klasických automobilů a vývojem nových technologií zásadně zlepší i bezpečnost na silnicích. Podle plánu Evropské komise za 39 let dokonce nemají na silnicích umírat téměř žádní lidé, do roku 2020 Komise plánuje snížit počet smrtelných nehod na polovinu. Proklamace a vizionářské cíle jsou samozřejmě hezké, mnohem důležitější jsou však konkrétní činy. Zvyšování bezpečnosti silniční dopravy má různé aspekty ovlivňování chování řidičů, evidence a sankcionování dopravních přestupků, zkvalitňování silniční infrastruktury, využívání nových technologií pro zvyšování aktivní bezpečnosti moderních automobilů apod. Všem těmto oblastem je potřeba věnovat pozornost a podporu nejen na úrovni státu, ale i na úrovni krajů a obcí. Jako bývalý primátor totiž moc dobře vím, jak velkou roli mají při zvyšování bezpečnosti silničního provozu jednotlivá města a obce. S bezpečnými silnicemi ve městech úzce souvisí také problematika bezpečných přechodů. Této problematice jsem se začal věnovat osobně už před několika lety, kdy jsem připravil servisní informační službu pro obce a města, která si kladla za cíl pomoci zastupitelům orientovat se v možnostech financování úprav nebezpečných přechodů pro chodce. Bezpečnost na přechodu přitom považuji za klíčovou i proto, že skoro každá srážka chodce s vozidlem má fatální dopady a je tak třeba věnovat této části komunikací dvojnásobně zvýšenou pozornost. Přeji Vám inspirativní čtení a bezpečnou jízdu! John Dawson Předseda EuroRAP Programy hodnocení silnic byly v poslední dekádě zavedeny ve více než 60 zemích světa se zapojením stovek organizací automobilových klubů, správců komunikací, charit, konzultačních inženýrů a výzkumných institucí. Přístup bezpečného systému ke snižování počtu smrtelných nehod bezpeční řidiči v bezpečných vozidlech na bezpečných silnicích byl podpořen i Radou ministrů EU. S ohledem na zahájenou Dekádu podpory silniční bezpečnosti OSN musíme čelit jasnému problému. K nejvíce silničním úmrtím v Evropě nedojde ve městech ani na dálnicích. Většina je soustředěna mimo intravilán na velmi zatížených státních a regionálních silnicích, typicky směrově nedělených. Na tyto komunikace musíme prioritně zaměřit naši pozornost. Finanční instituce zdůrazňují ztrátu HDP způsobenou silničními nehodami v Evropě jde o více než 2 %. Investice do bezpečnosti infrastruktury přitom přináší vysokou návratnost. Vzhledem k velmi omezeným rozpočtům musíme investovat do programů s nejlepší návratností, zejména pokud zachraňují lidské životy. Ze zkušeností vyplývá, že výsledky programů RAP pomáhají zlepšit pochopení toho, jak by měly spolupracovat volení zástupci řídících orgánů, veřejnost a inženýři. Vítám spolupráci mezi ÚAMK ČR, jeho technickým partnerem společností CityPlan a úřady, které umožnily tvorbu rizikových map a hodnocení stavu bezpečnosti silnic v ČR. Obzvláště vítám aktuální přípravu plánů na realizaci inspekcí a hvězdičkového hodnocení českých silnic. Evropské automobily jsou standardně podrobovány hvězdičkovým testům EuroNCAP. Stejně tak jsou nyní hvězdičkově hodnoceny evropské silnice programem EuroRAP tato práce je zásadní pro vývoj bezpečného systému v Evropě tak, jak je podporován Dekádou OSN. JUDr. Oldřich Vaníček Prezident ÚAMK ČR Dopravní nehodovost a její následky jsou ovlivňovány několika faktory. Kromě lidského faktoru a technického stavu vozidel je to i kvalita a bezpečnost dopravní infrastruktury. Jsem velmi rád, že se Ústřední automotoklub České republiky aktivně angažuje právě v programu EuroRAP, který svým hodnocením silnic a dálnic významně přispívá ke splnění společného cíle snížení počtu mrtvých a zraněných na českých komunikacích. Ing. Jiří Landa Technický ředitel CityPlan spol. s r.o. Jsem potěšen, že mohu za firmu CityPlan, technického partnera ÚAMK ČR v programu EuroRAP, představit dosavadní výsledky programu v ČR. Ty reflektují několikaleté úsilí o zhodnocení stavu českých silnic z hlediska bezpečnosti účastníků provozu, objektivního srovnání s jinými zeměmi v Evropě a upozornění na hlavní bezpečnostní nedostatky způsobující tragické následky nehod. Přihlásit se k Dekádě OSN nestačí. Dokud zůstávají smrtící silniční závady léta neodstraněny, je třeba na ně stále upozorňovat a burcovat zodpovědné orgány, politiky a veřejnost všemi dostupnými prostředky. 5

6 O programu EuroRAP EuroRAP: Evropský program hodnocení bezpečnosti silnic EuroRAP (European Road Assessment Programme) je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 2003 v Belgii, jejímiž členy jsou motoristická sdružení, národní i regionální správci pozemních komunikací a investoři, stejně jako přizvaní experti a komerční organizace, které se významným způsobem podílejí na výzkumu a realizaci programu. Obdobně jako provádí sesterský program EuroNCAP nezávislé hodnocení bezpečnosti nových automobilů formou crash-testů, snaží se EuroRAP nezávisle hodnotit bezpečnostní úroveň silnic a zároveň navrhovat taková opatření, jejichž realizace napomůže eliminaci výskytu smrtelných a vážných zranění při silničních nehodách. Všechny informace o programu EuroRAP jsou k dispozici na: Motto EuroRAP: BEZPEČNĚJŠÍ SILNICE ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY. Hlavní cíle EuroRAP: snížit smrtelná a těžká zranění na evropských silnicích prostřednictvím systematického programu hodnocení rizik, identifikace hlavních bezpečnostních nedostatků silnic a návrhu prakticky realizovatelných opatření ke zvýšení bezpečnosti zajistit, aby hodnocení rizik bylo v centru pozornosti při strategickém rozhodování o zlepšování vybraných tras, ochraně před nehodami a kvalitě správy a údržby silnic posilovat partnerství mezi těmi, kteří jsou zodpovědni za bezpečný silniční systém motoristické organizace, výrobci vozidel a správci pozemních komunikací 6

7 EVROPSKÝ PROGRAM HODNOCENÍ SILNIC Základní nástroje EuroRAP: MAPOVÁNÍ RIZIK Rizikové mapy EuroRAP jsou tvořeny na základě statistických údajů o nehodovosti a intenzitách dopravy a zobrazují srozumitelně v barevné škále míru rizika, že se uživatel silnice stane obětí (součástí) vážné silniční nehody. SLEDOVÁNÍ VÝVOJE Dlouhodobé porovnávání vývoje rizikovosti silničních úseků je velmi důležité pro identifikaci úseků s největší potřebou investic do bezpečnostních prvků a následné ověření efektivity realizovaných opatření pro snížení rizikovosti. HVĚZDIČKOVÉ HODNOCENÍ Počet hvězdiček EuroRAP určuje, jak dobře dokáže příslušná silnice ochránit uživatele při vzniku dopravní nehody. Hlavní důraz při hodnocení a finální kalkulaci hvězdiček je kladen na ty charakteristiky, jejichž přítomnost nejvíce ovlivňuje závažnost následků silničních nehod. SROZUMITELNÁ A ODPOUŠTĚJÍCÍ SILNICE EuroRAP propaguje myšlenku srozumitelné a odpouštějící silnice takové, která svými parametry a vybavením poskytuje dostatek informací a podmínek k bezpečnému řízení a zároveň netrestá svoje uživatele fatálními následky za jejich chvilková selhání při řízení vozidla, nebo při neočekávaných krizových situacích. EuroRAP je součástí globální skupiny programů hodnocení silnic zastřešené organizací irap (International Road Assessment Programme). EuroRAP finančně podporují: EuroRAP v České republice: Oficiální člen programu: Ústřední automotoklub ČR je nezávislé občanské sdružení poskytující v oblasti motorismu široké spektrum služeb zahrnující asistenční služby, dopravní infoservis, organizaci sportovních a vzdělávacích akcí. Dále se aktivně podílí na realizaci programů na zvyšování bezpečnosti silničního provozu včetně prevence v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu. Technický partner programu: CityPlan je konzultační a projektová společnost specializovaná na dopravu, energetiku, životní prostředí a územní plánování. Její prioritou v dopravě je koncepční práce na zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací. Zpracovává bezpečnostní posudky, audity a inspekce dopravních projektů i stávajících silnic, a zajišťuje odbornou asistenci pro ÚAMK v rámci EuroRAP. Také pořádá každoročně konferenci Bezpečná dopravní infrastruktura. Spolupráce a podpora: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: Ředitelství služby dopravní policie ČR je subjektem poskytujícím každoročně oficiální statistiky o silniční nehodovosti, které jsou využívány při zpracovávání rizikových map ČR. vstup ÚAMK ČR do programu EuroRAP studie proveditelnosti a pilotní projekt mapování rizik navázání úzké spolupráce s Policií ČR a tvorba první rizikové mapy ČR aktualizace rizikových map a vývoj vybavení pro silniční inspekce pilotní testy inspekčního zařízení metodická příprava a akreditace pro hvězdičkové hodnocení EuroRAP 7

8 Evropský atlas bezpečnosti silnic Na evropských silnicích zahyne každý den téměř 100 osob*. Přitom analýzy EuroRAP ukazují, že k většině úmrtí dochází jen na přibližně 10 % silniční sítě. * zpráva Světové zdravotnické organizace o stavu silniční bezpečnosti z roku 2009 Zpracovaný atlas je výsledkem iniciativy programu EuroRAP a řady jeho aktivních členů zahrnující staré i nové členské státy. Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí napomohl při zavádění nástrojů EuroRAP na národních úrovních a poskytl cenné srovnání bezpečnostní úrovně hlavních evropských silničních tahů. O projektu Evropský atlas bezpečnosti silnic ERSA (European Road Safety Atlas): Projekt umožnil úzkou spolupráci partnerů EuroRAP z Velké Británie, Německa, Španělska, Nizozemí, České republiky, Slovenska, Belgie a Švédska, a dále napomohl stimulovat rozvoj programu v řadě dalších členských států EU. Mapování rizik proběhlo na 180 tis. km ve 20 státech, zatímco hvězdičkové hodnocení bylo zpracováno pro 60 tis. km silnic v 16 zemích. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí politiků, veřejnosti a odborníků o možnostech systematického odstraňování rizik z evropských silnic. Atlas propaguje nízkonákladové a dostupné postupy ke snižování počtu tragických silničních nehod a úmrtí, jejichž efektivita byla ověřena dlouholetým výzkumem, testováním a praktickým zaváděním ve státech, patřících na špičce žebříčků silniční bezpečnosti - Švédsko, Nizozemí, Velká Británie, Rakousko nebo třeba Austrálie. Realizace projektu Evropského atlasu bezpečnosti silnic proběhla v letech a umožnila rozvoj českých aktivit EuroRAP ve smyslu systematického mapování rizika na síti dálnic a silnic I. třídy a přípravy na jejich postupné hvězdičkové hodnocení. Následující publikace shrnuje výsledky dosažené v tomto procesu. Finančně byl projekt ERSA stejnou měrou podpořen Evropskou komisí a Ústředním automotoklubem ČR. 8

9 VYBRANÉ POZNATKY A ZÁVĚRY PROJEKTU ATLASU ERSA Státy podílející se na mapování rizik: Belgie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvatsko, Irská republika, Island, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Severní Irsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie Státy podílející se na hvězdičkovém hodnocení: Belgie, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie Mapování rizik Hvězdičkové hodnocení km celková délka zmapovaných silnic Dálnice jsou nejbezpečnějším typem silnic; 99 % vykazuje nižší riziko 4krát vyšší je riziko smrtelné nehody na směrově nedělené silnici oproti dálnici Nizozemsko má nejnižší průměrnou míru rizika s dvěma smrtelnými nehodami na miliardu km Bosna a Hercegovina má nejvíce rizikové směrově nedělené silnice, Nizozemsko pak nejméně rizikové 4 z 10 zmapovaných silnic vykazují nepřijatelně vysoké riziko 2 z 10 zmapovaných silnic vykazují nízké riziko 1,25krát vyšší riziko smrtelné nehody na směrově dělené komunikaci oproti dálnici Velká Británie má nejbezpečnější dálnice a směrově dělené silnice 44 % zmapované sítě směrově dělených silnic dosahuje nejlepších možných bezpečnostních standardů Slovensko má nejvíce rizikové směrově dělené silnice km celková délka hvězdičkově ohodnocených silnic 1/2 hodnocených směrově nedělených silnic vykazuje 1 či 2 hvězdičky pro cestující ve vozidle Španělsko má nejlépe hodnocenou síť směrově nedělených silnic; 72 % hodnoceno 3 a více hvězdičkami Francie má nejbezpečnější směrově dělené silnice s 95 % silnic hodnocených 3 a více hvězdičkami 63 % dálniční sítě dosáhlo v hodnocení 4 hvězdiček nebo více 97 % francouzské dálniční sítě je hodnoceno 4 nebo 5 hvězdičkami 27 % z celé hvězdičkově hodnocené sítě dosáhlo méně než 3 hvězdiček Slovinsko má nejhůře hodnocené směrově nedělené silnice; 87 % hodnoceno 1 či 2 hvězdičkami 1/3 sítě směrově dělených silnic dosáhla hodnocení 4 hvězdiček a více Moldavsko má nejhůře hodnocené směrově dělené silnice s 33 % silnic hodnocených 1 nebo 2 hvězdičkami Slovensko má nejhůře hodnocené dálnice s téměř dvěma třetinami silnic hodnocených 3 a méně hvězdičkami V rámci projektu ERSA bylo také poprvé v historii realizováno samostatné mapování a vyhodnocení rizik na Transevropské silniční síti TEN-T. Jedná se o primární evropské silniční tahy přenášející většinu mezinárodní osobní i nákladní dopravy a jejich hodnocení nástroji EuroRAP přineslo cenné srovnání bezpečnostní úrovně těchto silnic. Státy EU se zavázaly vytvořit Transevropskou silniční síť s co možná nejlepšími bezpečnostními standardy. Průzkum a analýza provedené v rámci ERSA poprvé objektivně zhodnotily úroveň bezpečnosti, které bylo dosaženo pomocí široce používaných opatření v Evropě i mimo ni. Absolutním lídrem v oblasti bezpečnosti svých silnic je Švédsko, kde 85 % silniční sítě dosáhlo hodnocení nízkého rizika. Zajímavostí je výsledek Slovinska, kde téměř polovina silniční sítě TEN-T vykazuje nízké riziko. Opakem je ovšem síť TEN-T v Polsku nebo na Slovensku, kde bylo hodnocením prokázáno nízké riziko pouze na 5 % sítě. České republika, Belgie a Irsko jsou na téměř stejné úrovni s 15 % silnic TEN-T vykazujících nízké riziko. Výsledky poukazují na značné rozdíly napříč 16 evropskými státy, ve kterých průzkum proběhl. Kompletní zpráva je k dispozici na pod názvem: HOW SAFE ARE YOU ON EUROPE'S TRADE ROUTES? EuroRAP a jeho členové se díky projektu ERSA zasadili o podporu významných mezinárodních iniciativ směřujících k vyšší bezpečnosti na silnicích. Aktivně se připojili k Dekádě podpory bezpečnosti silničního provozu OSN prostřednictvím kampaně Make Roads Safe, která vznikla v roce 2006 a snaží se bojovat za aktivnější a efektivnější snižování úmrtí na světových silnicích. Samotný program EuroRAP inicioval během zpracovávání projektu ERSA Evropskou kampaň za navrhování bezpečných silnic. Jejím cílem je snížit počty tragických nehod propagací bezpečných návrhů silnic a efektivních inženýrských opatření ke zvýšení bezpečnosti. atlas.eurorap.org 9

10 Tragické a vážné nehody Posláním programu EuroRAP je přispívat ke snižování počtu právě těch silničních EuroRAP: nehod, jejichž následky bývají tragické a znamenají nevratné společenské ztráty, stejně jako vysoké ekonomické škody. Proto se při mapování rizika věnuje statistikám o nehodách se smrtelným a vážným zraněním a při hvězdičkovém hodnocení klade důraz na dokumentaci a vyhodnocení takových bezpečnostních závad, jejichž výskyt na silnici představuje pro uživatele největší nebezpečí. Dlouhodobá pozorování a hodnocení EuroRAP v těch nejvyspělejších státech Evropy dokládají, že většina silničních úmrtí se stane mimo města, na rušných státních a krajských silnicích. Z nehodových statistik bylo dále zjištěno, při jakých druzích silničních nehod dochází nejčastěji k smrtelným a vážným zraněním. Téměř čtvrtina všech úmrtí na evropských silnicích vznikne následkem jednoho z těchto 4 hlavních typů nehod: ČELNÍ SRÁŽKY Nehody, jejichž následky jsou již při malých rychlostech zcela fatální. Vznikají převážně na směrově nedělených silnicích, zejména takových, které i při velkých intenzitách vykazují velmi ztížené možnosti pro předjíždění, mají nesrozumitelné proměnlivé parametry nebo špatné rozhledové poměry. STŘETY S PEVNOU PŘEKÁŽKOU MIMO VOZOVKU Náraz do nechráněné pevné překážky, jako je strom, sloup, betonový propustek nebo mostní pilíř, končí ve většině případů tragickými následky pro účastníky nehody. Je zapotřebí systematicky eliminovat taková místa a vytvářet okolí silnice více odpouštějící drobná lidská pochybení. NEHODY V KŘIŽOVATKÁCH Prudké srážky z boku v křižovatkách jsou další frekventovanou příčinou závažných nehod. Pokud nepřichází v úvahu úplné mimoúrovňové křížení dopravních proudů, jak je typické pro dálnice, je vhodné využívat okružní křižovatky. Na klasických průsečných křižovatkách je třeba zřizovat samostatné odbočovací pruhy (zejména pro levé odbočení). NEHODY S ÚČASTÍ CHODCE NEBO CYKLISTY Chodci a cyklisté se řadí společně s motocyklisty k takzvaným zranitelným účastníkům silničního provozu. Přestože i v Evropě lze nalézt státy s velmi vysokým podílem pěší a cyklistické dopravy, bezpečnost těchto uživatelů se stává zcela zásadní otázkou při plánování bezpečnostních opatření v rozvojových zemích. Zdrojem ilustračních fotografií je Policie ČR a Hasičský záchranný sbor. 10

11 Čelní srážky vozidel a nárazy z boku v křižovatce mají v České republice za následek až 1/3 všech úmrtí na silnicích.* Samotné střety s pevnou překážkou připravily za posledních 5 let o život osob, což představuje 26,5 % z celkového počtu usmrcených.* Každá 4. oběť smrtelné nehody na českých silnicích je cyklista nebo chodec.* * statistiky Policie ČR za roky (úmrtí vykazované do 24 hodin po nehodě) 11

12 Mapování rizika v ČR EuroRAP: Cílem rizikových map je srozumitelně ukázat veřejnosti, správcům silnic i odborníkům, které silniční úseky vykazují statisticky nejvyšší rizikovost a na jaké lokality by bylo efektivní zaměřit svoji pozornost při snižování počtu tragických silničních nehod. Mapování provádí EuroRAP v těch zemích, kde jsou k dispozici kvalitní data o silniční nehodovosti. Během realizace projektu atlasu ERSA bylo v ČR zpracováno již 5 rizikových map a zmapováno více než km dálnic a silnic I. třídy. EuroRAP mapuje rizikovost silnic několika způsoby dle toho, jaký typ rizika hodnotí a pro jakou cílovou skupinu jsou mapy určeny: INDIVIDUÁLNÍ RIZIKO Nejčastěji zpracovávaná a zveřejňovaná je mapa zobrazující riziko pro každého jednotlivého účastníka silničního provozu. Proto pracuje s tzv. relativní nehodovostí, neboli poměřuje počet nehod na daném úseku také s intenzitami dopravy. Ve standardizované barevné škále tak mapa účastníkům silničního provozu ukazuje, jaké je na daném úseku riziko, že se stanou součástí nehody se smrtelnými nebo vážnými následky. SPOLEČENSKÉ RIZIKO EuroRAP zpracovává ještě další 3 typy map. Ty jsou určeny především správcům silniční sítě a dalším odborníkům podílejícím se na dlouhodobém sledování bezpečnostní úrovně silnic a jejím zvyšování. Zobrazují totiž riziko celospolečenské a umožňují vytipovat úseky nejvhodnější pro investice do odstranění rizik. Nejjednodušší z map zobrazuje absolutní nehodovost, tj. počet nehod na 1 km. Ukazuje tak, kde se na síti vyskytuje nejvíce závažných nehod. Složitější mapa pak zobrazuje rizikovost úseků vztaženou k průměrným hodnotám rizika pro silnice podobného typu. Poslední z map umožňuje identifikovat úseky s potenciálně nejvyšší návratností investic, neboť uvádí odhad počtu odvrácených nehod v případě, že bude bezpečností standard úseku odpovídat průměru ve své kategorii. 12

13 MAPOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO RIZIKA Metodika zpracování mapy: Vstupními daty pro mapování jsou údaje o dotčené silniční síti (parametrizace úseků), data o počtu nehod se smrtelnými a vážnými následky a dále intenzity dopravy na daných silnicích založené na hodnotách celostátního sčítání dopravy a přepočtu koeficientem RPDI (= roční průměr denních intenzit vyjádřený v počtu vozidel za 24 hodin) pro příslušný rok. Mapování probíhá vždy pro 3 po sobě jdoucí roky, aby byl snížen vliv nahodilých extrémů v nehodovosti v 1 roce. Postup je založen na porovnání počtu nehod na silničním úseku o průměrné délce cca 20 km s dopravním výkonem, který přenáší (ve vozokilometrech vozkm). To znamená, že úsek o určité délce s 20 nehodami a intenzitou voz/24 h bude mít 10krát vyšší riziko, než úsek o stejné délce a počtu nehod, který přenáší voz/24 h. Každý úsek touto úlohou získá výslednou hodnotu míry relativní nehodovosti počtu nehod na 1 ujetý vozkm (resp. na 1 mld. vozkm). Na základě tohoto čísla je následně zařazen do jednoho z 5 intervalů, určujících jeho rizikovost na mapě EuroRAP. Krajní hodnoty těchto intervalů jsou samostatně kalkulovány. Krajní hodnoty jednotlivých intervalů byly v počátku programu EuroRAP vypočítány pro Velkou Británii na základě podrobného výzkumu rozložení nehod na silniční síti. Pro zajištění porovnatelnosti rizika napříč státy byl vytvořen koeficient, který zohledňuje charakter rozložení smrtelných a vážných nehod v jednotlivých zemích. Ten je vypočítán jako poměr (F+S)/F, kde F je počet nehod s úmrtím a S je počet nehod s vážným zraněním. Z výše uvedeného vyplývá, že koeficient není konstantní, ale je přepočítáván pro každé samostatné mapování a závisí na rozsahu zahrnuté silniční sítě. Získaným národním koeficientem se násobí stanovené krajní hodnoty jednotlivých intervalů. Pro aktuální mapování rizik v ČR za roky byly použity následující intervaly míry rizika: nízké riziko 0,00-8,29 středně nízké riziko střední riziko středně vysoké riziko vysoké riziko 8,30-33,99 34,00-58,47 58,48-99,29 99,30 + VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ RIZIK V LETECH : Zmapováno bylo 720 km dálnic a km silnic I. třídy. Hodnoceno bylo 341 silničních úseků obsahujících asi 29 % všech smrtelných a vážných nehod (3 200). 1/3 hodnocené sítě spadá do kategorie vysokého a středně vysokého rizika. Dálnice a rychlostní silnice vykazují výrazně nižší míru rizika. Jsou přibližně 3,5krát bezpečnější než směrově nedělené komunikace. Nejpříznivěji dopadlo mapování rizik v Jihočeském kraji, naopak nejhůře si vedl Zlínský kraj. Rozložení míry rizika na úsecích 8 % 8 % 25 % 27 % 32 % 13

14 Riziková mapa ČR

15 Při tvorbě této mapy byly použity vybrané údaje o dopravních nehodách poskytnuté Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky a údaje z Celostátního sčítání dopravy. Úseky metodicky neumožňující hodnocení jsou takové, pro něž nebyla dostupná potřebná data za alespoň polovinu mapovacího období. Jedná se o nové dálniční úseky zprovozněné během mapovacího období. Mapa byla vytvořena na základě licence vydané společností EuroRAP AISBL s využitím protokolů EuroRAP AISBL. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno tuto mapu reprodukovat bez souhlasu autora.

16 Vyhodnocení mapování rizika za období ÚAMK a CityPlan spol. s r.o. zpracovávají rizikové mapy českých silnic již 6. rokem a vzhledem k dostupné datové základně mapují rizika na síti dálnic a silnic I. třídy již od roku Podle metodiky EuroRAP tak postupně vznikly rizikové mapy pro období , , , a nyní aktuální Na základě porovnání vývoje míry rizika na jednotlivých silnicích byly vyselektovány úseky, které dlouhodobě vykazují tu nejvyšší rizikovost, a naopak nejnižší. Do tabulek byly sestaveny na základě průměrné relativní nehodovosti, kterou vykazovaly v jednotlivých letech pro nehody smrtelné = fatal (F) a s těžkým zraněním = serious (S). Dále byly vyloučeny úseky kratší než 12 km. Následující tabulky a mapa prezentují nejen úseky nejvíce a nejméně rizikové, ale také ty, které se za mapované období nejvíce zhoršily nebo zlepšily. Z povahy tohoto srovnání není samozřejmě možné automaticky odvozovat, že je vybraný silniční úsek nekvalitní a že musí mít řadu nedostatků v bezpečnostním vybavení. To lze následně ověřit přímou inspekcí, která nebezpečné prvky silnice identifikuje a vyhodnocuje. Na druhou stranu lze velmi lehce vypozorovat, že rizikovou bilanci mají zcela odlišnou směrově nedělené komunikace s vysokou hustotou provozu a moderní dálniční úseky. I tak se mezi nejlepší úseky dostalo několik úseků silnic I. třídy. Úseky vykazující statisticky nejvyšší riziko: ID silnice úsek délka [km] typ F & S intenzita [voz/24 h] F & S nehody / 1 mld. vozkm I/2-02 II/125 - hranice Pardubického kraje 28,2 směrově nedělená ,17 I/67-01 I/58 - I/59 17,3 směrově nedělená ,58 I/16-11 I/14 - hranice ČR 16,0 směrově nedělená ,30 I/16-01 I/6 - I/7 19,6 směrově nedělená ,52 I/71-02 hranice Zlínského kraje - hranice ČR 17,0 směrově nedělená ,76 I/24-01 I/3 - I/34 22,5 směrově nedělená ,14 I/47-04 I/55 - R35 14,0 směrově nedělená ,82 I/61-01 I/7 - I/6 12,6 směrově nedělená ,19 I/9-03 hranice Středočeského kraje - I/15 20,8 směrově nedělená ,88 I/11-09 I/44 - hranice Jihomoravského kraje 27,2 směrově nedělená ,76 Úseky vykazující statisticky nejmenší riziko: ID silnice úsek délka [km] typ F & S intenzita [voz/24 h] F & S nehody / 1 mld. vozkm D3-01 I/3 - I/9 17,6 dálnice ,00 I/19-01 I/20 - hranice Středočeského kraje 23,6 směrově nedělená ,77 D1-09 I/42 - I/50 20,8 dálnice ,40 D11-02 II/330 - I/32 15,9 dálnice ,49 D11-01 hranice kraje Hl. m. Praha - II/330 21,1 dálnice ,83 D2-01 D1 - II/425 25,7 dálnice ,21 D5-05 I/26 - II/230 18,7 dálnice ,51 I/20-06 D5 - II/117 20,1 směrově nedělená ,72 D1-10 I/50 - hranice Olomouckého kraje 29,8 dálnice ,38 I/20-07 II/117 - hranice Jihočeského kraje 25,0 směrově nedělená ,87 16

17 I/27-02 SLEDOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE Lokalizace úseků: I/13-03 I/16-01 D5-05 I/19-01 I/20-06 I/20-07 I/7-03 I/61-01 I/13-10 I/9-03 I/9-01 I/20-09 I/24-01 D3-01 I/10-01 D11-01 D11-02 I/35-03 I/32-02 I/2-02 I/16-11 nejvíce rizikové úseky nejméně rizikové úseky I/43-01 I/43-02 D1-09 D2-01 I/11-09 D1-10 úseky s největším nárůstem rizika úseky s největším poklesem rizika I/47-04 I/71-01 I/48-01 I/67-01 I/68-01 I/56-03,04 I/39-01 I/54-03 I/71-02 I/24-02 Úseky vykazující nejvyšší nárůst nebo pokles míry rizika mezi mapováním v letech a : ID silnice úsek míra rizikovosti míra rizikovosti nárůst ID silnice úsek míra rizikovosti míra rizikovosti pokles I/71-1 I/55 - hranice Jihomoravského kraje 0,00 152, ,42 I/13-10 hranice Ústeckého kraje - I/9 379,23 35,22-344,01 I/43-2 I/11 - hranice Pardubického kraje 71,85 203, ,13 I/43-1 hranice České republiky - I/11 622,25 343,20-279,05 I/56-4 II/483 - I/35 79,49 173,82 +94,33 I/24-1 I/3 - I/34 307,76 57,47-250,29 I/7-3 I/28 - I/27 55,92 121,82 +65,90 I/68-1 I/48 - I/11 210,71 37,15-173,56 I/48-1 I/47 - hranice Moravskoslezského kr. 28,56 93,62 +65,06 I/39-1 I/4 - II/ ,28 0,00-167,28 I/24-2 I/34 - hranice České republiky 29,02 91,77 +62,75 I/20-9 I/4 - I/29 177,62 18,24-159,38 I/27-2 II/171 - II/182 44,10 105,02 +60,92 I/32-2 hranice Středočeského kraje - I/16 177,28 47,14-130,14 I/56-3 I/48 - II/483 77,67 131,57 +53,90 I/13-3 hranice Karlovarského kraje - I/7 172,39 46,10-126,29 I/54-3 II/426 - hranice Zlínského kraje 48,96 102,85 +53,90 I/35-3 I/10 - hranice Královéhradeckého kraje 154,53 29,95-124,58 I/10-1 I/35 - I/14 70,43 113,78 +43,35 I/9-1 D8 - I/16 165,28 41,02-124,26 Obdobně se může využít takové srovnání ke sledování dlouhodobého vývoje rizikovosti úseků ve vazbě na rekonstrukce, modernizace a opravy realizované s cílem zmírnit jejich neuspokojivý stav. Lze poté jednoduše statisticky ověřit, zda byla použitá opatření efektivní a příslušný úsek vykazuje výrazné zlepšení. Pravě takové analýzy umožňují EuroRAPu navrhovat nejefektivnější postupy ke snižování rizika, neboť jsou podloženy úspěšnými příklady. 17

18 Vyhodnocení mapování rizika za období Tabulka vyjadřuje změnu v rizikovosti jednotlivých úseků mezi mapováním a Je patrné, že více než čtvrtina úseků je hodnocena stejným dopravním rizikem. Pohyb mezi kategoriemi rizika v tabulce reflektuje odpovídajícím způsobem snižující se počet smrtelných a vážných nehod na českých silnicích. K tomu je nutné dále připočíst fakt, že relativní nehodovost zohledňuje ve výpočtu i intenzity dopravy, a ty také neustále narůstají. Méně nehod na stále zatíženějších silnicích má tak za následek snižování míry rizika na síti. O jednu až dvě kategorie se zlepšila téměř polovina úseků. Celkem u téměř 10 % analyzovaných úseků došlo ke zvýšení rizika o jednu až dvě kategorie. Přes 13 % tvořily nehodnocené úseky nově zprovozněné a také ty, které byly v důsledku zprovoznění nových přesunuty do kategorie nižších tříd. Změna hodnocení úseků zlepšení o 4 kategorie zlepšení o 3 kategorie zlepšení o 2 kategorie zlepšení o 1 kategorii beze změny zhoršení o 1 kategorii zhoršení o 2 kategorie zhoršení o 3 kategorie zhoršení o 4 kategorie ostatní (nové / zrušené úseky) počet % 0,5 1,9 16,6 31,9 25,3 7,6 2,2 0,0 0,3 13,6 Zastoupení míry rizika na mapované síti mezi % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vývoj v rizikovosti úseků dle typu kominace Směrově dělené komunikace Směrově nedělené komunikace 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % vysoké riziko středně vysoké riziko střední riziko středně nízké riziko nízké riziko Graf znázorňuje podíl míry rizika na síti státních silnic (tj. dálnic a silnic I. třídy) v ČR za období let Je patrné, že se zvyšuje podíl úseků s nízkým rizikem a klesá podíl nejrizikovějších úseků. Bohužel podíl úseků patřících do kategorií středně vysoké riziko a střední riziko zůstává prakticky totožný na úrovni cca 40 %. Celkové zlepšení je částečně dílem vzrůstajících intenzit na síti, ale také lepšící se péči o infrastrukturu. Z a j í m a v é j e s r o v n á n í rizikovosti úseků silnic dle jejich šířkového uspořádání. V grafu je znázorněn poměr rizikovosti úseků v závislosti na tom, zda je komunikace směrově dělená a nebo směrově nedělená. U směrově dělených komunikací je podíl úseků hodnocených nízkým rizikem kolem 20 % a podíl úseku s vysokým rizikem nižší než 10 % a většina úseků spadá do kategorie středně nízké riziko (necelých 60 %). Většina směrově nedělených komunikací spadá do kategorií střední riziko a středně vysoké riziko, naopak hodnocení nízké riziko bylo uděleno pouze necelým 5 % hodnocených úseků. 18

19 ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY NEJRIZIKOVĚJŠÍCH ÚSEKŮ Na základě provedeného vyhodnocení dlouhodobě nejrizikovějších úseků byly pro názornost vybrány dva z nich, u kterých byla provedena dokumentace současného stavu. Cílem šetření nebyla detailní analýza jednotlivých nehod a jejich příčin, ale zjištění celkového stavu úseku a posouzení možného vlivu bezpečnostního stavu komunikace na zjištěnou rizikovost. Nutno říci, že oba úseky vykazují řadu závažných nedostatků a potenciální vliv na průběh a následky dopravních nehod je značný. silnice I/16 I/6 Řevničov - I/7 Slaný míra rizika: 156,52 (vysoké riziko) km 15,04-16,26 km 18,42 Na uvedeném úseku komunikace bylo v analyzovaném období usmrceno 10 osob a 20 osob bylo těžce zraněno. Jednou z hlavních příčin vzniku závažných dopravních nehod bylo špatné směrové i výškové vedení komunikace, nedostatečné řešení křižovatek i mezikřižovatkových úseků a pevné překážky v bezprostředním okolí komunikace. Tyto bezpečnostní deficity společně s lidským faktorem měly opakovaně za následek vznik nehodových situací, které končily nehodami s fatálními a vážnými osobními následky. míra rizika: 136,88 (vysoké riziko) silnice I/9 hranice Středočeského kraje - I/15 Na tomto úseku bylo v analyzovaném období usmrceno 12 osob a 35 osob těžce zraněno. Nejvyšší kumulace nehod byla zaznamenána v často se vyskytujících nepřehledných směrových obloucích. Z důvodu opakujících se nehod a potřebě zvýšení bezpečnosti bylo instalováno svislé dopravní značení zvýrazňující směrové vedení komunikace, které bylo doplněno zádržnými systémy zabraňující vyjetí mimo vozovku v exponovaných místech pro snížení následků případných dopravních nehod. km 49,61-49,83 km 49,14-49,22 19

20 Silniční inspekce EuroRAP se snaží o systematické vyhledávání těch nejzávažnějších bezpečnostních nedostatků, které bývají častou příčinou tragických následků i banálních dopravních nehod. S pomocí jednotné metodiky, speciálně vybavených vozidel a softwaru a proškolených dopravních odborníků provádějí týmy EuroRAP silniční inspekce a zaznamenávají celou řadu parametrů a jevů, na jejichž základě je následně kalkulováno konečné hvězdičkové hodnocení. O silniční inspekci EuroRAP: Silniční inspekce EuroRAP nelze zaměňovat s klasickými detailními bezpečnostními inspekcemi jednotlivých lokalit tak, jak jsou do praxe zaváděny na základě Směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. EuroRAP provádí inspekce průjezdem, a to při rychlostech km/h, při kterých auditoři sledují více než 30 parametrů silnice, u nichž bylo během vývoje ověřeno, že mají zásadní vliv na pravděpodobnost vzniku nehody, stejně jako na závažnost jejích následků. Pozorované parametry zahrnují např. vedení trasy, kvalitu vodorovného i svislého dopravního značení, řešení křižovatek, přítomnost ochranných prvků, vybavení pro chodce a cyklisty a další. Standardizovaná metodika následně umožní přípravu datového souboru, který je p o u ž i t p r o k a l k u l a c i k o n e č n é h o hvězdičkového hodnocení úseku. Vybavení pro silniční inspekce EuroRAP zahrnuje zařízení pro video záznam s lokalizací GPS, dotykový tablet pro záznam jednotlivých atributů a speciální software. V letech společnost CityPlan vyvíjela pro potřeby EuroRAP vlastní inspekční systém. Byl ověřen na řadě pilotních inspekcí a následně harmonizován dle jednotné metodiky EuroRAP. V roce 2011 byl CityPlan akreditován pro zpracovávání inspekcí EuroRAP a započal ve spolupráci s ÚAMK s hvězdičkovým hodnocením českých silnic a dálnic. 20

21 ILUSTRACE NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH BEZPEČNOSTNÍCH ZÁVAD Chybějící nebo neúnosná krajnice krajnice má umožnit bezpečné zastavení vozidla nebo bezpečný pohyb chodců a cyklistů a usnadnit vyhýbání rozměrných vozidel na úzkých vozovkách. Pokud krajnice chybí, jsou úzké nebo neúnosné, hrozí pád a převrácení vozidel do příkopu, chodci a cyklisti se musí pohybovat v jízdním pruhu, což ohrožuje bezpečnost jejich i ostatních účastníků silničního provozu. Chybějící vodorovné značení vodorovné značení je spolu se svislým dopravním značením základním vodicím a informačním prvkem komunikace, který usnadňuje orientaci, působí na volbu jízdní rychlosti a vymezuje prostor pro bezpečný pohyb vozidel, chodců a cyklistů, vyznačuje úseky s možnostmi bezpečného předjíždění či naopak s jeho zákazem a varuje před možným nebezpečím. Za snížené viditelnosti je nejvýznamnějším přínosem pro bezpečnost a orientaci. Pevné překážky (stromy, sloupy, pilíře) v krajnici nebo za příkopem pevné překážky v okolí komunikace jsou jednou z nejzávažnějších závad komunikací, které ovlivňují zejména následky vzniklých nehod. Při likvidaci kinetické energie nárazem vozidla do pevné překážky dochází k významným deformacím vozidel i do prostoru pro posádku a k vážným osobním nebo fatálním následků takových nehod. Závady v křižovatkách prostory křižovatek jsou z hlediska nehodovosti nejexponovanějším místem. Protínají se zde dráhy vozidel, chodců a cyklistů, a proto zde může dojít ke smrtícím bočním nárazům. Nejnebezpečnějším manévrem v křižovatce je levé odbočení. Vyznačení přednosti v jízdě a vůbec existence křižovatky, její viditelnost a rozhled jsou základní požadavky, které však řada silnic nesplňuje. Bezpečné odbočovací pruhy a přechody, soulad tvaru a řízení křižovatky s dopravním zatížením jsou elementárními podmínkami bezpečnosti. Náhlé změny ve vedení trasy komunikace by měly zachovávat určitou homogenitu bezpečnostního standardu, vybavení, prostorového vedení a šířkového uspořádání. Nečekané změny těchto parametrů vyžadují náhlou reakci řidiče a při pozdním přizpůsobení se vedou k nezvládnutí vozidla a střetu s protijedoucím vozidlem nebo bočními překážkami. Tragická nehoda autobusu u Nažidel byla výsledkem pozdní reakce na změnu parametrů. 21

22 Hvězdičkové hodnocení Cílem hvězdičkového hodnocení silnic EuroRAP je srozumitelně klasifikovat jejich bezpečnostní úroveň a naznačit tím, jak dobře je silnice schopna ochránit své uživatele při vzniku nehody s možnými fatálními nebo vážnými následky. Protokol hvězdičkového hodnocení dokáže také specificky zobrazit úroveň ochrany pro různé uživatele komunikací, jako jsou řidiči a posádky automobilů, chodci, cyklisté nebo motocyklisté. Hvězdičkové hodnocení je jednoduché a objektivní hodnocení úrovně bezpečnosti komunikace. Pětihvězdičkové komunikace jsou nejbezpečnější, jednohvězdičkové poté nejméně bezpečné. Proces hvězdičkového hodnocení vychází z dat získaných během silničních inspekcí a skládá se z: kódování parametrů kontroly výpočtu ratingu (hvězdiček) rizik na úsecích komunikace dlouhých 100 m Na základě porovnání výsledků rizikových mapa a hvězdičkového hodnocení následuje zpracování investičního plánu zvýšení bezpečnosti jako aktivního nástroje pro n e j e f e k t i v n ě j š í p o s t u p z v ý š e n í bezpečnosti silniční sítě. Tento program byl také vyvinut jako nástroj pro využití dat získaných při inspekcí komunikací k identifikaci prioritních projektů bezpečnosti infrastruktury a podporu rozhodování pro efektivní vynakládání investic do zvyšování bezpečnosti komunikací. Zástupci ÚAMK a CityPlan se pravidelně účastní technických a koordinačních jednání a školení v metodice EuroRAP a jsou držiteli příslušných mezinárodních certifikátů. 22

23 VZOROVÁ ILUSTRACE HVĚZDIČKOVÉHO HODNOCENÍ I/9 (km 35,45-35,55) Hvězdičkové hodnocení tohoto úseku je závislé na nejvyšší dovolené rychlosti, RPDI, na vzájemné vzdálenosti křižovatek a také na úplnosti a kvalitě značení, které dostatečně s předstihem informuje řidiče o následném průběhu trasy. Pokud by na zobrazeném úseku byla nejvyšší dovolená rychlost nižší než 90 km/h a RPDI ne vyšší než 4000 voz/24 h, hodnocení by dosáhlo na 2 hvězdičky. Na ilustračním příkladu riziko představují zejména neochráněné stromy po obou stranách komunikace v těsné blízkosti vozovky (opakující se pevná překážka, neochráněná svodidly) a neexistující úniková zóna. Dále pak nedostatečné šířkové uspořádání vzhledem k významu a zatížení komunikace (šířka jízdních pruhů a krajnice), opotřebené vodorovné dopravní značení a nesrozumitelné vedení trasy komunikace na horizontu. D8 (km 18,00-18,50) Hodnocení tohoto úseku 4 hvězdičkami značí jeden z nejbezpečnějších možných typů provedení komunikace. Jedná se o směrově dělenou komunikaci s fyzickým oddělením protisměrů a svodidly, srozumitelným vedením trasy, širokými jízdní pruhy i krajnicí a kontrastním vodorovným dopravním značením. Jasnou předností jsou mimoúrovňové křižovatky s dlouhými připojovacími a odbočovacími pruhy. Důvodem pro nedosažení plného počtu hvězdiček je zejména charakter okolí komunikace, kde vzhledem k nejvyšší dovolené rychlosti (omezení rychlosti za mokra není metodicky relevantní) chybí dostatečně široké únikové zóny bez překážek a ochrana svodidly. Metodika hvězdičkového hodnocení má pro standard 5 hvězdiček nastaveny poměrně přísné požadavky, zejména proto, aby mohla v budoucnu dobře reagovat na plošné zavádění dosud zřídka realizovaných prvků inteligentního řízení dopravy. 23

24 Hvězdičkové hodnocení Dálnice D1 (směr Brno - Praha) Pilotní inspekce provedená na dálnici D1 v délce 194 km ve směru z Brna do Prahy naznačila úroveň bezpečnosti českých dálnic ve srovnání s evropskými komunikacemi. Dálnice byla hodnocena v oblasti rizik pro posádku vozidla na většině své délky jako 4* komunikace (74,4 % hodnocené délky). Nejvyšší úrovně bezpečnosti v podobě 5* získala pouze na 7,9 % délky hodnoceného úseku, 3* poté na cca 16 % délky hodnoceného úseku, 2* byla hodnocena na cca 0,5 % délky a nejhorší Dálnice D1: úsek Praha - Brno: výsledky hvězdičkového hodnocení hodnocení obdržela na cca 1,2 % délky hodnoceného úseku dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. úroveň bezpečnosti vzdálenost [km] Ú r o v e ň b e z p e č n o s t i komunikace není po její délce homogenní a mění se dle v ý s k y t u j e d n o t l i v ý c h b e z p e č n o s t n í c h r i z i k. Základem hvězdičkového hodnocení je identifikace rizik na 100 m dlouhých úsecích komunikace. 24

25 Budoucnost EuroRAPu v ČR Program EuroRAP je v České republice stále poměrně mladou iniciativou a i přes značné úsilí ÚAMK i firmy CityPlan nebylo doposud dosaženo žádoucí míry podpory a spolupráce s národními orgány zodpovědnými za bezpečnost silničního provozu a správci komunikací. Cílem EuroRAPu není kriticky poukazovat na špatný stav silnic a hledat viníky. Hlavní jeho snahou je navázat úzkou proaktivní spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty a zajistit skutečně koncepční a efektivní odstraňování smrtelných rizik z českých silnic s využitím nástrojů, jejichž funkčnost byla prověřena v řadě vyspělých států světa. Výhledový plán EuroRAP v České republice: zpracovat během roku 2012 hvězdičkové hodnocení celé sítě TEN-T v ČR spustit samostatný český internetový portál věnující se programu EuroRAP v ČR rozšířit mapování rizik na silnice II. třídy ve spolupráci s krajskými orgány vytvořit pevnější vazbu se správci komunikací pro využití nástrojů EuroRAP při koncepční práci na identifikaci nejzávažnějších rizik na českých silnicích a jejich odstraňování s pomocí ekonomicky návratných investičních programů pokračovat v aktivní spolupráci a výměně zkušeností se zahraničními členy a partnery EuroRAP i dalších programů hodnocení silnic pod irap podílet se na výzkumných aktivitách EuroRAP a transferu příkladů správné praxe do českého prostředí věnovat větší pozornost tématům, které se ve světovém měřítku dostávají do popředí a program EuroRAP na ně důsledně ve své výzkumné práci upozorňuje a podporuje je - specifika bezpečnosti motocyklistů a koncept nejbezpečnější známé silnice vystřídaného třípruhu

26 Evropský atlas bezpečnosti silnic Panevropská riziková mapa EuroRAP identifikuje stovky silnic po celé Evropě, na kterých zbytečně často dochází k smrtelným nehodám či haváriím s těžkými zraněními. Navrhuje jednoduchá opatření ve změně konstrukce a uspořádání silnice, která takové nehody předvídají a umožňují se jim vyhnout. Riziková mapa EuroRAP, založená na aktuálních informacích o dopravních nehodách a intenzitě dopravy, zobrazuje míru rizika úmrtí nebo vážného zranění, kterému čelí řidiči na vybrané silniční síti v 16 zemích Evropy. Více informací najdete na stánkách a nízké riziko středně nízké riziko střední riziko středně vysoké riziko vysoké riziko nehodnocená silnice ostatní silnice km ml

27 Mapování EuroRAP v celoevropském měřítku je založené na stejném principu: sledování počtu smrtelných a vážných nehod, ale obdobně shromažďování údajů a sledovaná silniční síť se ujednotlivých států liší. Mapování Rakouska proběhlo na dálniční síti v letech ; Belgie mapovala státní silnice ve Valonsku a Vlámsku v letech ; Chorvatsko státní silnice D1, D2, D8 a dálnici A6 v období ; Česká republika státní silnice v letech ; Velká Británie státní cesty a regionální silnice typu A v období ; Island státní cesty mezi lety ; Irská republika a Severní Irsko státní silnice ; Itálie dálnice ; Nizozemsko státní silnice ; Polsko státní silnice ; Slovensko dálnice a státní silnice ; Slovinsko státní a regionální silnice ; Španělsko státní silnice ; Švédsko státní silnice a Švýcarsko státní silnice Úprava statistického nastavení metodologie EuroRAP umožňuje mezinárodní porovnatelnost výsledků. Zde uvedené mapování se může mírně lišit od národního mapování, uskutečněného v jednotlivých státech. K žádným statistickým úpravám nedošlo v případě Itálie, aby bylo možné je porovnat s mapováním v ostatních evropských zemích. Národní výsledky byly poskytnuty členy EuroRAP z řad automobilových a motoristických organizací a technickými partnery: TCB a BRRC (Belgie); BIHAMK (Bosna a Herzegovina); UAMK a CityPlan (Česká republika); HAK a IPV (Chorvatsko); NRA (Irská republika); FIB (Island); ACI (Itálie); KTI (Maďarsko); (Moldavsko); ADAC (Německo); ACM a AMSS ANWB a Mobycon (Nizozemí); PZM a FRIL (Polsko); OEAMTC a ASFINAG (Rakousko); ELPA, Panos Mylonas Road Safety Institute a Stelios Efsthathiadis Associates (Řecko); DRDNI (Severní Irsko); SATC a Geomatika (Slovensko); AMZS a Univerzita v Ljubljani (Slovinsko); AMSS (Srbsko); RACC, RACE a Prointec (Španělsko); Motormännens Riksförbund (Švédsko); TCS (Švýcarsko); a Road Safety Foundation a TRL (Velká Británie). Tento materiál je součástí Evropského atlasu bezpečnosti silnic, projektu podpořeného finančně Evropskou komisí v roce European Road Assessment Programme (EuroRAP AISBL) Technologie EuroRAP včetně protokolů, postupů a obchodních značek nesmí být žádným způsobem měněna ani využívána bez vyjádření předchozího souhlasu EuroRAP AISBL.

28 BEZPEČNĚJŠÍ SILNICE ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY! Program EuroRAP byl rozvinut s cílem omezit devastující sociální a ekonomické náklady silničních nehod. Příklad některých zemí dokazuje, že při soustavné péči o bezpečný systém řidič x vozidlo x silnice, lze docílit obdivuhodných výsledků. Vize programu, kdy pětihvězdičkový řidič v pětihvězdičkovém vozidle na pětihvězdičkové silnici nemůže přijít o život, je příspěvkem k iniciativám Směrem k nule nebo Dekádě podpory bezpečnosti silničního provozu OSN. Tento materiál vysvětluje principy programu a uchází se o podporu veřejnosti tak, aby i politici a správci komunikací věnovali skutečnému zlepšení bezpečnosti silnic náležitou finanční a technickou podporu. Srovnání s jinými evropskými zeměmi má v tomto sloužit jako nastavené zrcadlo. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace obsažené v tomto materiálu názorem programu EuroRAP a jeho českých partnerů a vydavatelé nepřebírají žádnou odpovědnost za ztráty na životech či zranění jakýchkoli osob, způsobené jako přímý či nepřímý důsledek jednání založeného na obsahu této publikace. Publikace byla připravena v rámci projektu Evropský atlas bezpečnosti silnic, spolufinancovaného Evropskou komisí. Vydáno v Praze, květen Kontakty: JUDr. Miroslav Fiřt koordinátor programu EuroRAP v ČR, ÚAMK ČR Ing. Jiří Landa technický ředitel, CityPlan spol. s r.o

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR Ing. Radim Striegler, CDV v.v.i. 1. Anotace Cílem tohoto článku je představit řešení výzkumného projektu Identifikace a řešení kritických míst

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR 2.část Zpracoval: Ing. Jiří Skála a kolektiv (Ing. Hynek Bartík, Ing. Martin Škopek Ph. D., Jiří Tesař,

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta,

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Lokalizace místa m nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Policie České republiky, Správa hl. m. Prahy dopravní inspektorát hlavního města Prahy Oddělení dopravních nehod (dále PČR DI ODN) Kongresová 2,

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Pavel Tučka Bezpečnost z pohledu silniční infrastruktury Příklad: 20letý muž, řidičsky nezkušený, jede po neznámé cestě na důležité jednání. Vozovka je po dešti kluzká

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích červenec 12 Obsah SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 3 1. TEMATICKÁ MAPA INTENZIT PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností.

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Zpráva ze šetření Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Praha, 23. 3. 2010 Na základě zadání oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiky byl

Více

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1 Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Modernizace dálnice D1 Základní informace Pavel Dobeš 20. června 2012 Základní informace Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Miloslav ŘEZÁČ 1 EFEKTIVITA REALIZOVANÝCH OPATŘENÍ ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST DOPRAVY ÚVOD

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Vážení klienti, obchodní partneři,

Vážení klienti, obchodní partneři, Vážení klienti, obchodní partneři, když jsem Vás minulý měsíc upozorňoval na změny rychlostních limitů týkajících se některých frekventovaných úseků, netušil jsem, že jeden z těch nejkontroverznějších

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova.@seznam.cz Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2012 1 OBSAH ÚVOD... 7 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 11 1.1 Souhrnné zhodnocení na celostátní úrovni... 11 1.2 Porovnání se zahraničím...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, tel. + fax: 222242448, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz CELODENNÍ SVÍCENÍ V ROCE 2006 JE POVINNÉ OD

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více