Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Řecku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Řecku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Řecku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 5 Financování... 6 Kapitola II: Zdravotní péče... 8 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 8 Co je kryto?... 8 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci...11 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?...11 Co je kryto?...11 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?...12 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...13 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...13 Co je kryto?...13 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...14 Kapitola V: Dávky v invaliditě...15 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...15 Co je kryto?...16 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...17 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...18 Kdy máte nárok na starobní dávky?...18 Co je kryto?...19 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...20 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...21 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...21 Co je kryto?...22 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...23 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...24 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...24 Co je kryto?...24 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...25 Kapitola IX: Rodinné dávky...26 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...26 Co je kryto?...27 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...27 Kapitola X: Nezaměstnanost...29 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...29 Co je kryto?...29 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...30 Kapitola XI: Minimální zdroje...31 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...31 Co je kryto?...31 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...31 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...32 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...32 Co je kryto?...32 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...32 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...33 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace V případě, že v Řecku pracujete, nárok na dávky sociálního zabezpečení vám vzniká za stejných podmínek jako řeckým zaměstnancům. Rovněž vaši rodinní příslušníci, kteří v Řecku žijí, si mohou dávky nárokovat za stejných podmínek jako rodinní příslušníci řeckého zaměstnance. V Řecku neexistuje jednotný právní rámec, kterému by podléhaly všechny pojišťovny a fondy. Z tohoto důvodu jsou také dávky sociálního zabezpečení, podmínky pro vznik nároku na ně a požadované doklady různé pro každou instituci. Největší organizací sociálního zabezpečení zaměstnanců je však Ústav sociálního zabezpečení všeobecná pojišťovna zaměstnanců, známá jako IKA-ETAM, u které je pojištěna většina obyvatel. Tyto pokyny se zaměřují na sociální ochranu, kterou tato pojišťovna poskytuje. IKA-ETAM pojišťuje zaměstnance z veřejného i soukromého sektoru, kteří mají soukromoprávní pracovní smlouvu pod podmínkou, že nejsou pojištěni u jiné všeobecné pojišťovny. IKA-ETAM pokrývá peněžité dávky v nemoci, dávky v mateřství a důchody. Správu dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek zajišťuje Úřad pro zaměstnanost (OAED). IKA-ETAM inkasuje příspěvky na sociální zabezpečení určené úřadu OAED, které mu poté zpětně vyplácí. V případě, že vaše povolání spadá do kompetence jiné pojišťovny, doporučujeme vám obrátit se přímo na ni. Kontaktní údaje nejdůležitějších pojišťovacích a důchodových institucí jsou uvedeny v kapitole s užitečnými kontaktními údaji a webovými stránkami těchto pokynů. Pojistný systém, k němuž příslušíte, vám bude schopna sdělit i vaše místní pobočka ústavu IKA-ETAM. Registrace u IKA-ETAM V případě, že poprvé nastoupíte do zaměstnání, které spadá do oblasti působnosti pojistného systému IKA-ETAM, jste povinni zaregistrovat se u příslušné pobočky IKA- ETAM ve vašem bydlišti. Vaší povinností je poté vždy přímo nahlásit všechny změny týkající se vašich osobních údajů. Následně je nutné vašemu zaměstnavateli předložit kopii osvědčení o registraci, které dokazuje, že jste pojištěn, a na základě kterého je vám v registru IKA-ETAM přiděleno číslo pojištěnce. Údaje týkající se vašeho pojištění zaznamenává zaměstnavatel v pravidelných analytických hlášeních (APD), která k přesně stanovenému datu odevzdá IKA-ETAM. Výpis z osobního účtu sociálního zabezpečení, který má elektronickou podobu, odráží vaši historii pojištěnce (počet odpracovaných dnů a další údaje týkající se pojištění). Po zpracování hlášení APD se výpis z osobního účtu sociálního zabezpečení aktualizuje a zaměstnavatel každého půl roku obdrží jeho novou aktualizovanou verzi, kterou je zaměstnanci povinen předat. Až bude dokončena aktualizace adres pojištěnců v elektronických archivech IKA-ETAM, výpisy budou zasílány přímo na místo pobytu pojištěnců. V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte se sami zaregistrovat u příslušné profesní asociace nebo komory (tj. Aténská advokátní komora, Technická komora atd.) a je-li to vyžadováno, také u finančního úřadu (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Δ.Ο.Υ.) a poté u příslušné sociální pojišťovny. červenec

5 Příspěvky na sociální zabezpečení Pojistná rizika a příslušné dávky pro osoby kryté ze strany IKA-ETAM podléhají právnímu rámci, který obsahuje různá ustanovení závislá na okamžiku uzavření pojištění. Tento různorodý systém, který byl zaveden v roce 1992, je stále v platnosti a ukládá rozdělení pracovních sil na dvě kategorie: na osoby, které se účastnily povinného sociálního zabezpečení již před 31. prosincem 1992, a na osoby, které se na něm účastní až po 1. lednu Podmínky stanovené pro krytí pojistných rizik a pro přiznávání dávek se pro obě kategorie liší. Výše dávek je rovněž různá. Od roku 2011 jsou podmínky pro přiznání nároku na důchod stejné pro všechny (pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné). Příspěvky na sociální zabezpečení platí pracovník i zaměstnavatel u penzijního pojištění, dále pojištění v případě invalidity, smrti, pracovních úrazů a nemoci z povolání, nemoci, mateřství a nezaměstnanosti. Částka příspěvku zaměstnance představuje určité procento hrubého platu strhávané zaměstnavatelem v okamžiku vyplacení nebo nejpozději dva měsíce po vyplacení platu zaměstnance. Výši příspěvku zaměstnavatele, která rovněž představuje určité procento hrubého platu zaměstnance, uhradí zaměstnavatel a nestrhává se z hrubého platu zaměstnance. Oba příspěvky odvede zaměstnavatel v zákonem stanovené lhůtě ústavu IKA-ETAM. Příspěvky na peněžité dávky v nemoci jsou placeny všemi pojišťovnami organizaci EOPYY. Odvolání V případě nespokojenosti s rozhodnutím příslušného úřadu IKA-ETAM, u kterého jste zaregistrováni, se proti němu můžete odvolat u místní správní komise (TDE) do 30 dnů od data vyrozumění o rozhodnutí. V případě, že se jedná o rozhodnutí týkající se důchodu, se musíte odvolat do tří měsíců. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím komise TDE, můžete se proti němu odvolat u příslušného správního soudu, a to do 60 dnů od data vyrozumění o rozhodnutí. Organizace sociální ochrany Většina sociálních pojišťoven podléhá kontrole a dozoru ministerstva práce, sociálního zabezpečení a prosperity. Orgány veřejné správy zasahují proti možným podvodům s cílem chránit obecný zájem a dohlížejí na to, aby organizace sociálního zabezpečení (pojišťovny) správně uplatňovaly právní předpisy a ustanovení. Správu všech výše uvedených sociálních pojišťoven provádějí správní rady, jejichž členy jsou zástupci pojištěnců, důchodců, zaměstnavatelů a státu. Hlavní sociální pojišťovnou je Ústav sociálního pojištění (IKA-ETAM, Ιδρυμα Κοινωνικων Ασφαλισεων-Ενιαιο Ταμειο Ασφαλισης Μισθωτων), u něhož je pojištěna velká většina zaměstnanců v pracovním poměru a jiných kategorií zaměstnanců. Zemědělci jsou členy systému pojištění zaměstnanců v zemědělství (OGA, Pojišťovna zemědělců, Οργανισμος Γεωργικων Ασφαλισεων). Pojišťovnou pro osoby samostatně výdělečně činné je Pojišťovna osob samostatně výdělečně činných (OAEE, Οργανισμος Ασφαλισης Ελευθερων Επαγγελματιων), která je určena řemeslníkům, podnikatelům, majitelům hotelů, řidičům a cestovním kancelářím. Pojišťovna pro nezávislé profese (ETAA, Ενιαιο Ταμειο Ανεξαρτητα Απασχολουμενων) je určena pro zdravotníky, právníky a inženýry. červenec

6 Osoby zaměstnané v hromadných sdělovacích prostředcích (tzn. osoby zajišťující distribuci tisku, fotoreportéři, redaktoři, novináři a ostatní osoby zaměstnané v hromadných sdělovacích prostředcích) jsou pojištěny u Pojišťovny pro hromadné sdělovací prostředky (ETAP-MME, Ενιαιο Ταμειο Ασφαλισης Προσωπικου Μεσων Μαζικης Ενημερωσης). Námořníci jsou pojištěni u námořnické pojišťovny (NAT, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). Státní zaměstnanci jsou pojištěni u Nejvyššího kontrolního úřadu (GLK, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), který spadá pod kompetence ministerstva financí. Od ledna 2011 jsou osoby, které začnou pracovat ve veřejném sektoru, pojištěny u IKA-ETAM. Existují rovněž pobočky pomocného pojištění (penzijní připojištění a paušální dávky), které působí v rámci hlavních pojišťoven nebo jako samostatné pojišťovny. Navíc existuje dobrovolný druhý důchodový pilíř, který obsahuje pracovní pojištění poskytované devíti pojišťovnami. Pro každou pojišťovnu platí jiné právní předpisy. V některých případech se dávky, podmínky pro přiznání těchto dávek a příslušné formality mezi jednotlivými institucemi liší. Tyto rozdíly byly značně sníženy po přijetí reformních zákonů č. 2084/1992, 3655/2008, 3863/2010 a č. 3918/2011, které zavedly ustanovení harmonizující podmínky pro všechny. Tyto právní předpisy lze vnímat jako výsledek zdlouhavého sociálního dialogu o systému sociální ochrany v zemi, který probíhal mezi vládními činiteli, politiky a sociálními partnery. Obecným cílem výše uvedených zákonů je zavést reformu, která zajistí sociální spravedlnost a dlouhodobou udržitelnost systému a přitom se zaměří na zachování veřejné, všeobecné, povinné a přerozdělovací povahy sociálního zabezpečení a ochrany. S cílem zajistit budoucí (po roce 2019) financování oblasti důchodů orgánů sociálního zabezpečení a v rámci mezigenerační solidarity byla zřízena Pojišťovna generační solidarity (Ασφαλιστικο Κεφαλαιο Αλληλεγγύης Γενεών AKAGE), do níž plynou prostředky od 1. ledna OAED (Úřad pro zaměstnanost) je zvláštní instituce, která se zabývá riziky nezaměstnanosti a odpovídá i za rodinné dávky. Příspěvky pro úřad OAED proti hrozbě ztráty zaměstnání jeho pojištenců však vybírají ústavy IKA-ETAM, OAEE a ETAP-MME. EOPYY (Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb) je organizací, která poskytuje věcné dávky v nemoci a od 1. ledna 2012 spadá pod kompetenci ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce, sociálního zabezpečení a prosperity. Peněžní dávky v nemoci vyplácí pojištěncům jejich pojišťovny. Financování Systém sociálního zabezpečení je založen na zásadě trojstranného financování (ze strany zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu) s každoročními státními dotacemi pro sociální pojišťovny. Řecká ústava z roku 1975, novelizovaná v roce 2001, zavedla zásadu sociálního státu prostřednictvím ustanovení zaručujících vysokou míru sociální ochrany. Konkrétně čl. 22 odst. 5, který se týká sociálního zabezpečení, stanovuje povinnost státu zajistit pracujícím (zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným) sociální zabezpečení. Systém sociálního zabezpečení funguje prostřednictvím samosprávných organizací sociálního zabezpečení a kryje výdělečně činné obyvatelstvo v celé zemi. Člení se do tří pilířů: červenec

7 systém povinného a doplňkového/podpůrného pojištění: zajišťují jej pojišťovny, jeho základem je průběžné financování z příjmů (tzv. systém pay-as-yougo), nepovinné profesní doplňkové systémy: financovaný systém, který zajišťují pojišťovny, nepovinná soukromá pojištění: financovaný systém, který zajišťuje celá řada soukromých pojišťoven. červenec

8 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? EOPYY přiznává věcné dávky těmto kategoriím osob: zaměstnaným osobám pojištěným u IKA-ETAM, státním zaměstnancům, farmářům, osobám samostatně výdělečně činným, námořníkům a zaměstnancům veřejných služeb, příjemcům důchodu z výše zmíněných kategori, to znamená všem osobám, které pobírají invalidní, starobní, nebo pozůstalostní důchod, důchodcům pobírajícím zvláštní důchod, kteří po dobu své pracovní činnosti hradili IKA-ETAM příspěvky na zdravotní pojištění, osobám vyživovaným pojištěncem nebo příjemcem důchodu, které nemají přímý nárok na dávky sociálního zabezpečení, a nezaměstnaným osobám, které pobírají dávky v nezaměstnanosti, stejně tak jako zvláštní kategorii nezaměstnaných osob, na které se vztahují zvláštní právní předpisy. Za osoby vyživované se považují: manžel/manželka, který/á nevykonává výdělečnou činnost, děti, bez ohledu na druh příbuzenského vztahu: až do 18 let věku, nebo až do věku 24 let, jedná-li se o nezaměstnané osoby, nebo v případě, že pokračují ve studiu, po dobu 2 let po ukončení studia, ale v žádném případě ne déle než do věku 26 let, rodiče (za určitých podmínek), vnoučata a sourozenci, kteří jsou oboustranně osiřelí, rozvedený manžel / rozvedená manželka (za určitých podmínek). Kromě toho existují určité podmínky, které je třeba splnit pro vznik nároku na věcné dávky. Je třeba mít odpracováno minimálně 50 dnů v průběhu kalendářního roku předcházejícího datu propuknutí onemocnění nebo v průběhu 15 měsíců předcházejících uvedenému datu (v takovém případě však nejsou zohledněny dny odpracované během posledních tří měsíců). Jeden odpracovaný den představuje jeden den pojištění. Dny roční placené dovolené jsou rovněž považovány za odpracované dny. Při rozhodování o nároku na věcné dávky v nemoci je zohledněna doba, po kterou byly pobírány peněžité dávky v nemoci nebo dávky v nezaměstnanosti. Pojistná období v jiném členském státě EU mohou být v případě potřeby připočítána k pojistnému období v Řecku, přestože řecký právní řád takovouto situaci neuvádí. V podobném případě se musíte obrátit na místní pobočku IKA-ETAM, kde se vám dostane podrobnějších informací o nezbytných formalitách. Co je kryto? V rámci zdravotního pojištění se hradí tyto věcné dávky: lékařská péče, laboratorní/klinické testy, červenec

9 stomatologická péče, léky, nemocniční péče, doplňková péče (léčebné pomůcky, ortopedické pomůcky, brýle, pomůcky pro neslyšící, protézy atd.), lázeňská léčba a kúry, příspěvek na aeroterapii. Pokud splňujete všechny stanovené podmínky, jsou vám věcné dávky přiznány na celou dobu trvání nároku, která je uvedena ve zdravotní knížce. V případě, že dané onemocnění trvá i po vypršení nároku na dávky, nárok na potřebnou péči zůstává zachován až do zotavení (pokračování v léčbě). Míra účasti na nákladech za poskytnutou péči je stanovena v souladu se předpisy EOPYY, nemůže však být v žádném případě vyšší než 25 % (například za léky nebo za protézy). Pojištěnec má nárok na hospitalizaci ve státní nemocnici nebo na registrované klinice určené pojišťovnou Hospitalizace v nesmluvní nemocnici/klinice není povolena. Další informace o různých věcných dávkách a míře finanční spoluúčasti na nákladech za léčbu vám poskytne místní pobočka EOPYY. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Zdravotní péče vám může být poskytnuta ve státních nemocnicích a na registrovaných soukromých klinikách. Ve městech si pojištěnci vybírají rodinného lékaře ze seznamu. Ve venkovských oblastech svobodná volba lékaře neexistuje, pojištěnci docházejí k lékaři místní pojišťovny. Podle pořadníku mohou po objednání navštívit odborného lékaře v regionální instituci EOPYY. V neodkladných případech mohou vyhledat i soukromého odborného lékaře. V těchto případech náklady hradí pojištěnec EOPYY. V rámci systému zdravotní péče se nevyžaduje uhrazení poplatků za poskytnuté služby. Soukromí odborní lékaři požadují, aby jim pojištěnec zaplatil zálohu. Od ostatních ústavů sociálního pojištění (kromě EOPYY) lze získat úhradu ve výši stanovené státem (státní poplatek). Osobní zdravotní knížka je dokument, který umožňuje identifikaci přímého pojištěnce pro účely věcných a peněžitých dávek v nemoci. Pro rodinné příslušníky se vydává rodinná zdravotní knížka. Podmínkou pro vydání osobní zdravotní knížky je, abyste byli pojištěni minimálně po dobu 70 dnů v průběhu předešlého kalendářního roku nebo v průběhu posledních 15 měsíců. V případě, že se výpočet provádí na základě posledních 15 měsíců, se 3 poslední měsíce nezapočítávají. Osobní zdravotní knížka se vydává přímým pojištěncům, to znamená zaměstnaným osobám nebo příjemcům starobního nebo invalidního důchodu, stejně tak jako přímým pojištěncům jiných pojišťoven, které EOPYY kryje v oblasti věcných dávek v nemoci (jedná se například o důchodce pojištěné u OAEE). Rodinná zdravotní knížka se vydává pojištěnci pro jeho rodinné příslušníky, kteří nejsou výdělečně činní (a nevzniká jim tudíž přímý nárok). Rodinná zdravotní knížka se vydává také vdově a dětem (v případě úmrtí pojištěnce), stejně tak jako důchodcům z jiných pojišťoven, kteří jsou v rámci zdravotního pojištění kryti ze strany EOPYY. Pojištěncům, kteří splnili podmínky pro obnovení zdravotní knížky, v měsíci září IKA-ETAM vydává známku pro pojištěnce. Známka se posílá v průběhu měsíce října a je určena k nalepení do zdravotní knížky. Stejný postup se opakuje v měsíci prosinci ve vztahu k pojištěncům, kteří splnili požadované podmínky v období od září červenec

10 do prosince. Obnovení zdravotní knížky provádí organizace sociálního zabezpečení (IKA-ETAM), která působí v rámci EOPYY. červenec

11 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Na peněžité dávky v nemoci mají nárok pouze pojištěnci, kteří jsou z důvodu tělesného nebo duševního onemocnění prohlášeni za práce neschopné a jsou nepřítomni v práci po dobu delší než 3 dny. Délka trvání nároku na tyto dávky se zvyšuje s rostoucí délkou placení příspěvků, je však třeba být pojištěn po dobu nejméně: 120 dnů během předchozího kalendářního roku (100 dnů v případě osob zaměstnaných ve stavebnictví) nebo 12 prvních měsíců z 15 měsíců předcházejících onemocnění (doba poskytování dávky: 182 dnů pro jedno či více onemocnění v jednom roce), 300 dnů za předpokladu placení příspěvků po dobu dvou let nebo 27 měsíců z 30 měsíců předcházejících onemocnění (doba poskytování dávky: 360 dnů pro stejné onemocnění v jednom roce), dnů pojištění, z toho 600 dnů během posledních pěti let předcházejících pracovní neschopnosti v důsledku stejného onemocnění (doba poskytování dávky: 720 dnů), dnů pojištění před ohlášením nemoci. V závislosti na věku pacienta a délce pojištění lze vyplácet dávku po dobu 720 dnů v případě, že není splněn požadavek nebo dnů. Každý odpracovaný den představuje jeden den pojištění. Dny roční placené dovolené jsou rovněž považovány za dny pojištění. Pro určení nároku na peněžité dávky v nemoci však nejsou za dny pojištění považovány dny, ve kterých jsou pobírány dávky v nezaměstnanosti. Lze však zohlednit až 25 dnů, ve kterých byly pobírány dávky v nemoci. Pojistná období v jiném členském státě EU mohou být v případě potřeby připočítána k pojistnému období v Řecku, přestože řecký právní řád takovouto situaci neuvádí. V podobném případě se musíte obrátit na místní pobočku IKA-ETAM, kde se vám dostane podrobnějších informací o příslušných formalitách. Co je kryto? Výše dávek Pro výpočet peněžitých dávek v nemoci je pojištěnec zařazen do jedné z předem určených kategorií pojištění, a to na základě jeho průměrného platu za posledních 30 dnů odpracovaných v předcházejícím kalendářním roce. Základní dávka odpovídá 50 % denního referenčního platu kategorie, do které pojištěnec spadá. Tato dávka je navýšena o 10 % na každého jím vyživovaného rodinného příslušníka. Celková výše však nesmí přesáhnout 70 % referenční sazby ani referenční sazbu pojištěnců 8. kategorie. V případě osob v nemocniční péči je dávka snížena o dvě třetiny, není-li na nich žádná osoba závislá. Po dobu prvních 15 dnů celkový limit pro dávku v nemoci zvýšenou o příplatek na vyživované osoby (nejvýše čtyři) činí 15,99 EUR na den. Po 15 dnech celkový limit pro dávku v nemoci zvýšenou o příplatky na vyživované osoby (nejvýše čtyři) činí 29,39 EUR na den. červenec

12 Doba vyplácení dávek Dávka v nemoci se vyplácí od 4. dne po vypuknutí nemoci nebo po jejím zjištění ze strany příslušného orgánu IKA-ETAM. V případě, že je pojištěnec v průběhu jednoho kalendářního roku znovu prohlášen za práce neschopného z důvodu stejné nebo jiné nemoci, dávka se vyplácí od 1. dne. Pokud je účast na pojištění pojištěnce dobrovolná nebo pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou (tj. stavební dělníci), dávka se vyplácí od 11. dne po vypuknutí nemoci. Dávka v nemoci se vyplácí sedm dnů v týdnu, až po dobu: 182 dnů v průběhu jednoho kalendářního roku pro stejné nebo různá onemocnění, 360 dnů pro stejné onemocnění, pokud jste byli pojištěni minimálně po dobu 300 dnů v průběhu posledních dvou let nebo 30 měsíců, v tomto případě se poslední 3 měsíce nezapočítávají, nebo 720 dnů, pokud jste byli pojištěni minimálně po dobu dnů, z nichž 600 spadá do posledních 5 let, nebo dnů před vypuknutím nemoci anebo 300 až dnů v závislosti na vašem věku. Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? V rámci žádosti o dávku v nemoci musíte předložit tyto dokumenty: výpis z osobního účtu sociálního zabezpečení, zdravotní knížku (osobní nebo rodinnou), potvrzení od zaměstnavatele týkající se délky doby, po kterou byla práce přerušena, a potvrzení ošetřujícího lékaře IKA-ETAM o pracovní neschopnosti. červenec

13 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Abyste mohli pobírat dávky v mateřství, musíte se v průběhu dvou let předcházejících narození dítěte minimálně po dobu 200 dnů účastnit na nemocenském pojištění a musíte skutečně přerušit výdělečnou činnost. Každý odpracovaný den představuje jeden den pojištění. Dny roční placené dovolené jsou rovněž považovány za dny pojištění. Pro určení nároku na peněžité dávky v nemoci nejsou za pojistná období považována období, kdy jste pobírali dávky v nezaměstnanosti. Lze však zohlednit až 25 dnů, ve kterých byly pobírány dávky v nemoci. Pojistná období uskutečněná v jiném členském státě EU mohou být započítána jako pojistná období uskutečněná v Řecku, přestože právní řád takovouto situaci neuvádí. Informace o formalitách požadovaných v této situaci vám poskytne vaše místní pobočka IKA-ETAM. Co je kryto? Při příležitosti narození dítěte jsou poskytovány tyto dávky v mateřství: porodné na výdaje související s porodnickou péčí v nesmluvních nemocnicích/klinikách (věcná dávka) od EOPYY, příspěvek v mateřství (po dobu těhotenství a po porodu) (peněžitá dávka) od IKA- ETAM, zvláštní vyrovnávací příspěvek od EOPYY při hospitalizaci v soukromých klinikách, které nemají smlouvu s EOPYY, zvláštní mateřská dovolená. Porodné Na porodné jako náhradu za výdaje související s porodnickou péčí v případě hospitalizace v nesmluvní nemocnici/klinice EOPYY mají nárok ženy s postavením přímého pojištěnce, ženy pobírající důchod a manželky přímých pojištěnců nebo osob pobírajících důchod. Jedná se o paušální dávku, jejíž výše se rovná 900 EUR, pokud byla splněna podmínka 50 dnů pojištění v průběhu předcházejícího kalendářního roku nebo v průběhu posledních 15 měsíců, kdy se poslední 3 měsíce nezapočítávají. Příspěvek v mateřství Tento příspěvek se vyplácí pod podmínkou, že v průběhu 56 dnů před předpokládaným datem porodu a 63 dnů po narození dítěte nepracujete. Výše příspěvku v mateřství (po dobu těhotenství a po porodu) se rovná výši vašeho platu. Zvláštní vyrovnávací příspěvek Nárok na zvláštní vyrovnávací příspěvek mají těhotné zaměstnané ženy, ženy po porodu nebo kojící ženy, které jsou z důvodu specifických pracovních podmínek osobně vystaveny zdravotnímu riziku nebo riziku ohrožujícímu zdraví jejich dítěte, pokud z technických i objektivních důvodů není možné je převést na jinou práci. Pro vyplacení tohoto příspěvku musí mít pojištěná žena u sociálního zabezpečení červenec

14 nashromážděno 200 dnů pojištění v průběhu 2 let předcházejících datu, ke kterému přerušila svoji pracovní činnost. Výše tohoto příspěvku je stejná jako výše dávky v nemoci, nevztahuje se však na ni horní limit (referenční výměra pojištěnce 8. kategorie). Příspěvek vyplácí zaměstnavatel a sociální pojišťovna. Zvláštní mateřská dovolená Tato dovolená následuje po běžné mateřské dovolené nebo po období, kdy zaměstnankyně pracovala na snížený úvazek, a může trvat až šest měsíců. Během této dovolené vyplácí úřad OAED zaměstnankyni měsíční částku ve výši minimální mzdy, jakož i poměrnou část příspěvků na dovolenou. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Příslušné formuláře jsou k dispozici u vaší místní pobočky IKA-ETAM. Pro vyplacení porodného musíte předložit vaši osobní zdravotní knížku nebo rodinnou zdravotní knížku spolu s rodným listem dítěte. Pro vyplacení příspěvku v mateřství musíte předložit tyto dokumenty: výpis z osobního účtu sociálního zabezpečení, osobní zdravotní knížku, rodinnou zdravotní knížku (pro výpočet navýšení na vyživované rodinné příslušníky), potvrzení od porodníka gynekologa ústavu IKA-ETAM týkající se předpokládaného data porodu, prohlášení zaměstnavatele s potvrzením o přerušení práce, rodný list dítěte (za účelem vyplácení příspěvku po porodu). V prvním roce pracovní činnosti zaměstnavatel nadále vyplácí ženě během mateřské dovolené její mzdu za dobu 15 dnů, pokud daná žena odpracovala alespoň 10 dnů. Jestliže žena dovršila první rok práce, může jí zaměstnavatel během mateřské dovolené nadále vyplácet její mzdu za jeden měsíc. Zaměstnavatel může odečíst veškeré částky, které za stejné období žena získá od své pojišťovny. Příjemkyním zvláštního vyrovnávacího příspěvku vyplácí dávku Úřad pro zaměstnanost (OAED). Během tohoto období hradí příspěvky na starobní důchod, pojištění pro případ nemoci a doplňkové pojištění úřad OAED. červenec

15 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Příspěvky Ministerstvo zdravotnictví zavedlo deset programů finanční pomoci, které pokrývají tyto kategorie zdravotního postižení: slepota, hluchota, těžké duševní postižení, talasemie, hemofilie AIDS, těžké zdravotní postižení, mozková obrna, paraplegie kvadruplegie amputace, osoby trpící Hansenovou chorobou (malomocenství), příspěvek na dopravu. Tyto příspěvky jsou poskytovány prostřednictvím mechanismů sociální pomoci a jejich cílem je krýt zdravotně postižené osoby. Jedná se o nepříspěvkové dávky financované z obecních zdrojů, které jsou poskytovány bez ohledu na jakákoli příjmová kritéria. Požadavky pro příjemce se v jednotlivých programech liší a zahrnují zejména kritéria týkající se statutu v rámci systému sociálního zabezpečení a poskytování jakýchkoli dalších dávek v invaliditě. Invalidní důchod Invalidní důchod vzniklý v důsledku běžné nemoci K pobírání invalidního důchodu je třeba: být komisí center pro potvrzení invalidity (KEPA) shledán za invalidní osobu se stupněm invalidity 50 % či více, být pojištěn po požadovanou dobu. Pojistná období uskutečněná v jiném členském státě EU jsou započítána jako pojistná období uskutečněná v Řecku a musí být uvedena v každé žádosti o důchod. K tomu, abyste mohli pobírat invalidní důchod, musíte splnit níže uvedené všeobecné podmínky a v systému IKA-ETAM musíte mít k dispozici minimálně: dnů pojištění, nebo dnů pojištění, z nichž minimálně 600 v průběhu posledních 5 let předcházejících roku vzniku invalidity, nebo 300 dnů pojištění v případě, že jste dosud nedosáhli věku 21 let (počet, který se po dosažení věku 21 let postupně zvyšuje přičítáváním 120 dnů za rok až na červenec

16 4 200 dnů daných 300 požadovaných dnů musí být splněno v průběhu 5 let, které předcházejí roku vzniku invalidity). Invalidní důchod v důsledku pracovního úrazu K tomu, aby vám vznikl nárok na pobírání invalidního důchodu nezávisle na době účasti na sociálním zabezpečení, musíte být shledáni za zdravotně postiženou osobu se stupněm invalidity, který zaručuje nárok na důchod (minimálně 50 %), a musíte mít odpracovaný alespoň jeden den jako pojištěnec IKA-ETAM. Invalidní důchod, který nevznikl v důsledku pracovního úrazu K tomu, aby vám vznikl nárok na invalidní důchod, musíte splnit výše uvedené všeobecné podmínky a jako pojištěnec IKA-ETAM musíte mít odpracováno alespoň polovinu dnů požadovaných pro udělení invalidního důchodu v důsledku běžné nemoci, přičemž se zohledňuje rok, ve kterém jste se zaregistrovali u IKA-ETAM. Invalidní důchod v důsledku nemoci z povolání K tomu, aby vám vznikl nárok na invalidní důchod nezávisle na počátečním datu vaší účasti na sociálním zabezpečení, musíte splnit výše uvedené všeobecné podmínky a u IKA-ETAM musíte mít splněno minimální období pojištění, které tento ústav v souladu s předpisy týkajícími se nemocenského pojištění vzhledem k vaší nemoci z povolání vyžaduje. Co je kryto? Příspěvky Příspěvky v invaliditě poskytované ministerstvem zdravotnictví jednou za dva měsíce jsou tyto: slepota: 362 nebo 697 EUR (v závislosti na dílčí kategorii), hluchota: 362 EUR, těžké duševní postižení: 527 EUR, talasemie: 362 EUR, hemofilie AIDS: 697 EUR, těžké zdravotní postižení: 313 EUR, mozková obrna: 697 EUR, paraplegie kvadruplegie amputace (pojištěné a nepojištěné osoby): 771 EUR, osoby trpící Hansenovou chorobou (malomocenství): 362 nebo 697 EUR (v závislosti na dílčí kategorii), příspěvek na dopravu: 165 EUR. Invalidní důchod Osoby s úplnou ztrátou zraku a pojištěnci s určitými onemocněními, kteří splnili dnů účasti na sociálním zabezpečení, pobírají důchod odpovídající pracovním dnům bez ohledu na věk. červenec

17 Při výpočtu výše invalidního důchodu se přihlíží ke stupni invalidity, k příčině jejího vzniku a k výši platu za posledních 5 let před předložením žádost o invalidní důchod. Pojištěnec má nárok na: plný důchod, pokud je stupeň jeho invalidity vyšší než 80 %, 75 % plného důchodu, pokud stupeň jeho invalidity je 67 až 79,9 %, s výjimkou případu, kdy má dnů účasti na pojištění, nebo v případě, že invalidita je způsobena duševní nemocí, kdy má nárok na plný invalidní důchod, 50 % plného důchodu, pokud stupeň jeho invalidity je 50 až 66,9 %, s výjimkou případu, kdy má dnů účasti na pojištění, nebo v případě, že invalidita je způsobena duševní nemocí, kdy má nárok na 75 % plného důchodu. Za určitých podmínek se invalidní důchody mohou stát trvalými, jinak řečeno, osoby pobírající důchod nemusí být znovu vyšetřovány centry pro potvrzení invalidity (KEPA). Další informace vám poskytne příslušná místní pobočka IKA-ETAM. Souběh této dávky s ostatními důchody či přiznaným příjmem je možný do celkové výše EUR měsíčně. V případě plné invalidity se vyplácí příplatek k důchodu na péči zajišťovanou třetí stranou. Tento příplatek nesmí přesáhnout 660,80 EUR měsíčně. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Příspěvky Více informací o jednotlivých programech i požadované dokumenty vám poskytne příslušný místní úřad sociálních služeb odpovědný za provádění výše uvedených programů finanční pomoci. Invalidní důchod Pro přiznání invalidního důchodu musíte předložit tyto doklady: žádost, jejíž formulář je k dispozici u IKA-ETAM, kompletní složku pojištěnce (výpis z osobního účtu sociálního zabezpečení, průkaz pojištěnce a přispěvatele, knížky pojištěnce atd.), prohlášení zaměstnavatele o délce pracovního poměru, datu přerušení pracovní činnosti či datu jejího opětovného zahájení, fotokopii občanského průkazu, fotokopii potvrzení o příjmu vydaného příslušným daňovým úřadem, doklady potvrzující vaši rodinnou situaci (oddací list a rodné listy dětí), doklady týkající se dětí, které studují nebo které nejsou schopné výkonu práce, veškeré lékařské údaje, které podpoří žádost o udělení invalidního důchodu. červenec

18 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Pro vznik nároku na starobní důchod musíte dosáhnout určitého věku a mít odpracováno určitý počet dnů. Základní podmínky pro získání nároku na starobní důchod jsou tyto: Plný starobní důchod: minimálně odpracovaných dnů do dosažení 65 let věku u mužů (věkový limit ve výši 60 let pro ženy platný do 31. prosince 2010 se každý rok zvyšuje o 1 rok do dosažení 65 let v roce 2015). Snížený důchod: minimálně odpracovaných dnů do dosažení 60 let věku u mužů v případě, že osoba odpracovala 100 dnů za rok během 5 let před žádostí o důchod (věkový limit ve výši 55 let pro ženy platný do 31. prosince 2010 se každý rok zvyšuje o 1 rok do dosažení 60 let v roce 2015). Důchod po náročném zaměstnání v nezdravém prostředí: u mužů minimálně odpracovaných dnů, z toho v nezdravém a náročném zaměstnání, přičemž jich muselo být během 13 let před podáním žádosti o důchod (věkový limit ve výši 55 let pro ženy platný do 31. prosince 2010 se každý rok zvyšuje o 1 rok do dosažení 60 let v roce 2015). Plný důchod s úplným pojišťovacím záznamem: odpracovaných dnů do dosažení 58 let věku u mužů a žen před 31. prosincem Věkový limit se zvýší na 59 let v roce 2012 a dále na 60 let v roce Limit odpracovaných dnů se zvýší z každý rok o 300 do dosažení limitu v roce Důchod po odpracovaných dnech, přičemž alespoň jich bylo v náročném a nezdravém zaměstnání: dosažení 55 let věku u mužů a žen pro přiznání plného důchodu, 53 let pro přiznání sníženého důchodu. Tento věkový limit se každý rok zvýší o 9 měsíců do dosažení hranice 60, resp. 58 let v roce Důchod po odpracovaných dnech: Muži: dosažení věku 62 let pro přiznání plného důchodu, dosažení 60 let pro přiznání sníženého důchodu (osoba by měla odpracovat 100 dní za rok v předchozích 5 letech před podáním žádosti). Limit pro přiznání plného důchodu se zvýšil na 63 v roce 2011 a dále se bude zvyšovat každý rok o 6 měsíců do dosažení 65 let. Ženy: dosažení věku 57 let pro přiznání plného důchodu, dosažení 55 let pro přiznání sníženého důchodu (osoba by měla odpracovat 100 dní za rok v předchozích 5 letech před podáním žádosti). Od 1. ledna 2011 se limit odpracovaných dnů zvyšuje o 400 dní každý rok do dosažení hranice Věková hranice 57 let se zvýší na 58 v roce 2011 a od roku 2012 se zvyšuje o 6 měsíců každý rok do dosažení hranice 60 let. Věková hranice pro přiznání sníženého důchodu se zvyšuje na 56 v roce 2011 a dále se bude od roku 2012 zvyšovat o 6 měsíců každý rok do dosažení hranice 58 let. Důchod pro rodiče nezletilých dětí: alespoň odpracovaných dní a dosažení věku 55 let pro přiznání plného důchodu a dosažení 50 let pro přiznání sníženého důchodu pro muže i ženy. Tento limit se zvýší na 57, resp. 52 od 1. ledna 2011, na 60, resp. 55 v roce 2012 a konečně na 65, resp. 60 od roku červenec

19 Pro získání nároku na starobní důchod je možné zohlednit maximálně 200 dnů, kdy žadatel pobíral dávky v nemoci, a 200 dnů, kdy mu byly vypláceny dávky v nezaměstnanosti, pokud tyto dávky byly obdrženy v průběhu deseti let, které předcházely žádosti o vyměření důchodu. Existují i jiná období, která mohou být za určitých podmínek brána v potaz při vyhodnocování nároku na přiznání starobního důchodu, jakými jsou např. roky studia, období mezi pojištěními, vojenská služba, stávkování, vyučení, rodičovství, období ve kterých pobíráte dávky v nemoci, období těhotenství a po porodu, období po opuštění školy bez zaměstnání, uvěznění nebo období mezi obdržením vysokoškolského diplomu a licence potřebné k provozování dané profese. Více informací naleznete u místní pobočky IKA-ETAM. Pojistná období uskutečněná v jiném členském státě EU jsou připočítána k pojistnému období uskutečněnému v Řecku. V žádosti o vyměření důchodu je třeba daná období uvést a k žádosti přiložit veškeré příslušné doklady. Kromě výše uvedených situací týkajících se starobního důchodu existují ještě jiné případy. Další informace naleznete na internetových stránkách IKA-ΕΤΑΜ nebo vám je poskytne příslušná místní pobočka IKA-ETAM. Jestliže jste osobou samostatně výdělečně činnou, navštivte internetové stránky OAEE nebo ETAA. Co je kryto? Výše starobního nebo invalidního důchodu, který vám bude IKA-ETAM vyplácen za předpokladu, že splňujete výše uvedené podmínky a že jste byli v rámci sociálního zabezpečení pojištěni před 31. prosincem 1992, závisí na celkové délce pojištění, na výši platu, díky níž nárok na důchod vzniká, na pěti letech, v průběhu kterých jste pobírali nejvyšší plat za posledních deset let předcházejících roku žádosti o vyměření důchodu, na základě kterých jste zařazeni do určité kategorie pojištěnců. Částka výše uvedených platů, na jejichž základě vzniká nárok na důchod, je znovu upravena v závislosti na již schválených navýšeních důchodu. Současná minimální výše důchodu činí 486,84 EUR měsíčně, přičemž maximální výše činí 2 373,57 EUR měsíčně bez rodinných dávek. V případě, že jste se v rámci sociálního zabezpečení pojistili až po 1. lednu 1993, se výše starobního nebo invalidního důchodu, který vám bude poskytnut ze strany IKA- ETAM, jsou-li splněny výše uvedené podmínky, za jeden pojistný rok rovná 2 % platu za pět let předcházejících roku žádosti o vyměření důchodu. Tato částka se upraví v závislosti na již schválených navýšeních důchodu, maximálně však do výše 70 %. Současná minimální výše důchodu činí 495,74 EUR měsíčně, přičemž maximální výše činí 2 773,40 EUR měsíčně bez rodinných dávek. Pro osoby pojištěné před 31. prosincem 1992 je částka důchodu navýšena na: manžela/manželku, pokud nepracuje a nepobírá žádný důchod, děti (maximálně 3), pokud: jsou svobodné, nepracují, nepobírají žádný důchod a jsou mladší 18 let nebo 24 let v případě, že pokračují ve studiu na vysoké škole v Řecku nebo v zahraničí, nebo se jedná o děti, které nejsou schopné vykonávat výdělečnou činnost, jejichž postižení se projevilo před dosažením věku 18 let a na něž druhý z manželů nepobírá žádný přídavek k důchodu. Výše důchodu osob pojištěných po 1. lednu 1993 je navýšena pouze na svobodné nezletilé děti (maximálně 3), které nepracují nebo nejsou schopné vykonávat červenec

20 výdělečnou činnost a které nemají nárok na důchod. Toto navýšení je prodlouženo až do 24 let věku dítěte, pokud dítě pokračuje v nástavbovém nebo vysokoškolském studiu v Řecku nebo v zahraničí. V případě, že manžel/manželka rovněž pobírá důchod, přídavek je poskytnut jednomu z obou rodičů, podle toho, jak se mezi sebou dohodnou. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Pro přiznání starobního důchodu musíte u IKA-ETAM předložit tyto dokumenty: žádost o důchod, jejíž formulář je k dispozici u IKA-ETAM, vaši kompletní složku pojištěnce (výpis z osobního účtu sociálního zabezpečení, průkaz pojištěnce a přispěvatele, knížky pojištěnce atd.), prohlášení zaměstnavatele o délce pracovního poměru, datu přerušení pracovní činnosti či datu jejího opětovného zahájení, fotokopii občanského průkazu, fotokopii potvrzení o příjmu vydaného příslušným daňovým úřadem, doklady potvrzující vaši rodinnou situaci (oddací list a rodné listy dětí), doklady týkající se dětí, které studují nebo které nejsou schopné výkonu práce. červenec

21 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? V případě úmrtí pojištěnce nebo osoby pobírající důchod mají rodinní příslušníci nárok na pozůstalostní důchod za předpokladu, že zesnulá osoba: splnila podmínky pro přiznání starobního důchodu, nebo splnila podmínky pro přiznání invalidního důchodu, nebo byla pojištěna po dobu dnů, a z nich nejméně 300 v průběhu pěti let předcházejících roku úmrtí. V případě, že je smrt pojištěnce způsobena pracovním úrazem, mají jeho rodinní příslušníci nárok na důchod nezávisle na délce pojištění. Pokud úraz, v důsledku něhož došlo k úmrtí, nebyl pracovního charakteru, musí být dosaženo poloviny počtu výše uvedených pojistných dnů. Po smrti osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod je tento důchod převeden na pozůstalé rodinné příslušníky, aniž by byla znovu přezkoumávána doba pojištění zesnulé osoby. Příjemci pozůstalostních důchodů: pozůstalý manžel / pozůstalá manželka, potomci, bez ohledu na druh příbuzenského vztahu, pokud jsou svobodní, nepobírají důchod, není jim více než 18 nebo 24 let (v případě, že pokračují v odborném, státem uznaném nástavbovém nebo vysokoškolském studiu v Řecku nebo v zahraničí), nepracují ani v souvislosti se svou vlastní výdělečnou činností nepobírají žádný důchod od instituce z hlavního systému sociálního zabezpečení nebo od instituce veřejného sektoru, jsou oboustranně osiřelí nebo byli vyživováni zesnulým rodičem, kterého opustil druhý rodič. Děti, které nejsou schopné vykonávat výdělečnou činnost a jejichž invalidita se projeví před dovršením 18 let, mají nárok na pozůstalostní důchod bez ohledu na věk, a to po celou dobu trvání jejich invalidity. rodiče, prarodiče a vnoučata, kteří byli v okamžiku úmrtí pojištěnce sirotci či byli vyživováni zesnulou osobou (pouze pro osoby pojištěné před 1. lednem 1993), rodiče (vlastní nebo adoptivní), kteří byli hlavní měrou vyživováni zesnulou osobou (pouze pro osoby pojištěné před 1. lednem 1993). V případě, že k úmrtí pojištěnce dojde v prvních 6 měsících po sňatku, pozůstalý manžel / pozůstalá manželka nemá nárok na žádný důchod. Pozůstalý manžel / pozůstalá manželka má nárok na důchod pouze v případě, že je smrt pojištěnce způsobena úrazem, že manželský pár má dítě, které je narozeno nebo uznáno jako dítě manželského původu po uzavření sňatku, nebo že je manželka těhotná. V případě, že k úmrtí důchodce dojde v prvních 24 měsících po sňatku, pozůstalý manžel / pozůstalá manželka nemá nárok na žádný důchod. Pozůstalostní důchod pro osoby pojištěné po 1. lednu 1993 V případě smrti pojištěnce mají rodinní příslušníci nárok na pozůstalostní důchod za stejných podmínek, jaké jsou stanovené pro přiznání invalidního důchodu. červenec

22 Co je kryto? Výše pozůstalostního důchodu U osob pojištěných před 31. prosincem 1992 se důchod, na který má nárok pozůstalý manžel / pozůstalá manželka, rovná 70 % starobního důchodu, který zesnulý pobíral nebo na který by měl nárok. Minimální dávka činí 438,16 EUR měsíčně a maximální dávka 1 661,50 EUR měsíčně, bez rodinných dávek. Tato výměra je ve své celkové výši přiznána na dobu tří let. Na konci tohoto období je částka poskytovaná pozůstalému manželovi / pozůstalé manželce, který/á je výdělečně činný/á nebo je v důchodu, snížena o 50 %, a to až do doby, než dosáhne věku 65 let, kdy má nárok na 70 % pozůstalostního důchodu. Pokud je však pozůstalý manžel / pozůstalá manželka k datu úmrtí invalidní se stupněm invalidity minimálně 67 %, bude po celou dobu trvání své invalidity dostávat plný pozůstalostní důchod bez omezení. Nárok na důchod zaniká v případě, že se pozůstalý manžel / pozůstalá manželka znovu ožení/vdá. Sirotčí důchod se rovná 20 % starobního důchodu, na který by měla nárok zesnulá osoba. Oboustranně osiřelé děti dostávají 60 % tohoto starobního důchodu. Celková výše pozůstalostních důchodů vyplácených příjemcům nesmí přesáhnout částku, kterou by pobírala zesnulá osoba. Pro oboustranně osiřelé děti tato částka nemůže přesáhnout 60 % dotčeného důchodu. V případě, že všechny důchody dohromady tuto hranici překročí, je každý z nich proporcionálně snížen. Pro osoby pojištěné po 1. lednu 1993 se důchod, na který má nárok pozůstalý manžel / pozůstalá manželka, rovná 50 % částky základního starobního nebo invalidního důchodu, který pojištěnec pobíral nebo který by v okamžiku úmrtí pobíral se stupněm invalidity 80 %. Minimální dávka činí 396,58 EUR měsíčně a maximální dávka 1 386,70 EUR měsíčně, bez rodinných dávek. Na konci tříletého období je částka poskytovaná pozůstalému manželovi / pozůstalé manželce, který/á je výdělečně činný/á nebo je v důchodu, snížena o 50 %, a to až do doby, než dosáhne věku 65 let, kdy má nárok na 70 % pozůstalostního důchodu. Pokud je však pozůstalý manžel / pozůstalá manželka k datu úmrtí invalidní se stupněm invalidity minimálně 67 %, bude po celou dobu trvání své invalidity dostávat plný pozůstalostní důchod bez omezení. Osiřelé děti mají nárok na 25 % starobního důchodu, který zesnulá osoba pobírala nebo který by pobírala. Tato výměra se zvýší na 50 % v případě, že zemřeli oba rodiče, vyjma případu, kdy má dítě nárok na důchod obou rodičů. Celková výše pozůstalostních důchodů vyplácených příjemcům nemůže být nižší než 80 % minimálního starobního důchodu a vyšší než 100 % důchodu zesnulého. Nárok na pozůstalostní důchod je možné uznat i rozvedenému manželovi / rozvedené manželce. Další informace naleznete na internetových stránkách IKA-ΕΤΑΜ nebo vám je poskytne příslušná místní pobočka IKA-ETAM. Pohřebné Úmrtím osoby, která byla budˇ pojištěna a měla odpracováno minimálně 100 dnů v průběhu roku předcházejícího své smrti nebo během posledních 15 měsíců, kdy se nezapočítávají poslední 3 měsíce, nebo osoby pobírající starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, vzniká nárok na jednorázovou pomoc ve výši rovnající se osmi denním referenčním platům pro nejvyšší kategorii pojištěnců. Tato dávka není poskytnuta v případě úmrtí vyživované osoby. Zpravidla se vyplácí vdově/vdovci nebo červenec

23 osobě, která na sebe vzala náklady spojené s vypravením pohřbu. Pro vyplacení této finanční pomoci je třeba předložit tyto doklady: zdravotní knížku zesnulého, úmrtní list, knížku pojištěnce (v případě, že zesnulý pracoval) nebo potvrzení o ukončení vyplácení důchodu (pro důchodce), originály faktur z pohřebního ústavu. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Doklady, které je pro získání pozůstalostního důchodu třeba předložit u místní pobočky IKA-ETAM, jsou stejné jako ty, které jsou požadovány pro přiznání starobního důchodu. Kromě toho je třeba předložit úmrtní list a osvědčení z matriky (vydané na městském nebo obecním úřadě nebo soudem prvního stupně), které dokládá existenci manželského svazku až do dne úmrtí. V případě, že žijete v jiném členském státě EU, žádost můžete předložit u příslušné sociální pojišťovny v místě vašeho pobytu. Pojistná období uskutečněná v jiném členském státě EU jsou připočítána k pojistnému období uskutečněnému v Řecku. Ve vaší žádosti o přiznání důchodu musíte uvést veškerá pojistná období a připojit k ní všechny doklady z vaší složky pojištěnce. červenec

24 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Jste-li zaměstnanou osobou, vztahuje se na vás pojistný systém IKA-ETAM, pokud jste: utrpěli úraz, ke kterému došlo při výkonu vaší pracovní činnosti nebo který s ní souvisí (pracovní úraz), utrpěli úraz, ke kterému došlo cestou do zaměstnání nebo ze zaměstnání, utrpěli úraz, který nesouvisí s vaší pracovní činností, nebo prodělali nemoc vzniklou v důsledku škodlivých účinků souvisejících s vaší pracovní činností pod podmínkou, že je tato nemoc uvedena na oficiálním seznamu nemocí z povolání (v souladu s předpisy ústavu IKA-ETAM týkajícími se nemocenského pojištění). Pracovní úrazy a nemoci z povolání nespadají do rozdílných pojistných oblastí. Nemoc a dočasná pracovní neschopnost jsou spravovány systémem nemocenského pojištění, zatímco invalidita a úmrtí podléhají předpisům vztahujícím se k důchodovému pojištění. Co je kryto? Pracovní úrazy Nárok na peněžité a věcné dávky vám vzniká nezávisle na době uskutečněného pojistného období. Jinak řečeno, pro získání nároku na dávky není vyžadován určitý počet odpracovaných dnů. Musíte však být pojištěni. V případě pracovního úrazu jsou dávky, jejichž výše je vypočítána stejným způsobem jako v případě běžné nemoci, vypláceny od prvního dne od nahlášení úrazu. Na rozdíl od běžné nemoci se v daném případě neuplatňuje karenční lhůta v délce 3 dnů, pracovní neschopnost však musí být delší než 3 dny. V případě, že k úrazu došlo v den nástupu do pracovního poměru, se výše dávky vypočítá na základě denního referenčního platu pro kategorii pojištěnců, do které spadáte v den úrazu. V případě trvalé invalidity nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu vám bude vyplácen invalidní důchod nebo vámi vyživovaným rodinným příslušníkům bude přiznán pozůstalostní důchod. Úrazy, které nevznikly v souvislosti s výkonem pracovní činnosti Na věcné a peněžité dávky z nemocenského pojištění máte nárok v případě, že disponujete alespoň polovinou odpracovaných dnů, které jsou zpravidla požadovány pro získání nároku na tyto dávky (to znamená 25 nebo 50 dnů). červenec

25 Nemoci z povolání Na dávku při nemoci z povolání mají nárok důchodci a pojištěnci, kteří jsou výdělečně činní, pokud jsou postiženi chronickou nemocí, která se projeví až po určité době a která vznikne v rámci povolání uvedených v předpisech ústavu IKA-ETAM týkajících se nemocenského pojištění. Příslušným orgánem pro klasifikaci dané nemoci jako nemoci z povolání je zdravotní odbor místní pobočky IKA-ETAM. Pohřebné V případě úmrtí osoby, která byla buď pojištěna a v průběhu roku předcházejícího její smrti nebo během 15 posledních měsíců, kdy se nezapočítávají poslední 3 měsíce, nashromáždila minimálně 100 odpracovaných dnů, nebo osoby pobírající starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, vzniká nárok na jednorázovou pomoc ve výši rovnající se osmi denním referenčním platům pro nejvyšší kategorii pojištěnců. Tato dávka není poskytnuta v případě úmrtí vyživované osoby. Zpravidla se vyplácí vdově/vdovci nebo osobě, která na sebe vzala náklady spojené s vypravením pohřbu. Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Buď vy osobně, nebo jiná osoba jednající vaším jménem musí ihned oznámit úraz vašemu zaměstnavateli a místní pobočce IKA-ETAM. V každém případě musí být úraz ohlášen do 5 pracovních dnů. Tato lhůta může být prodloužena jen ve zvláštních případech. V případě, že následkem úrazu dojde k trvalému postižení, je tato lhůta prodloužena na 1 rok. Pokud je jeho následkem smrt, je prodloužena na dva roky. Pro vyplacení pohřebného je třeba předložit tyto doklady: zdravotní knížku zesnulého, úmrtní list, knížku pojištěnce (v případě, že zesnulý pracoval) nebo potvrzení o přerušení důchodu (pro důchodce), originály faktur z pohřebního ústavu. červenec

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Finsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení S m l o u v a mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Turecká republika (dále jen smluvní strany), s přáním upravit vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Polsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Polsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Polsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Litvě

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Litvě Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Litvě Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Maltě

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Maltě Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Maltě Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael. vedeny přáním navázat vzájemné vztahy mezi oběma státy na poli sociálního zabezpečení, se dohodly takto:

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael. vedeny přáním navázat vzájemné vztahy mezi oběma státy na poli sociálního zabezpečení, se dohodly takto: Vláda České republiky a vláda Státu Izrael vedeny přáním navázat vzájemné vztahy mezi oběma státy na poli sociálního zabezpečení, se dohodly takto: Část I Všeobecná ustanovení Článek 1 1. Pro účely této

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více