Jednání svolala SIA ČR Rada výstavby, organizace, která sdružuje 12 nevládních organizací ve výstavbě a stavebnictví.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání svolala SIA ČR Rada výstavby, organizace, která sdružuje 12 nevládních organizací ve výstavbě a stavebnictví."

Transkript

1 Stránka 1 z 13 Kulatý stůl k dopravě Záznam z jednání dne (přepis nahrané diskuse) Jednání svolala SIA ČR Rada výstavby, organizace, která sdružuje 12 nevládních organizací ve výstavbě a stavebnictví. 1. Úvodní teze: Český rozpočet předpokládá téměř 100 miliard Kč na rok 2015 pro SFDI. Jsou však vyslovovány obavy, že nejméně na práce za 35 miliard není reálné zajistit stavební přípravu a zahájit realizaci. Tato situace vyvolala snahu po samostatném zákonu o liniových stavbách, cestou novely s jednotným stavebním rozhodnutím je upravován i stavební zákon. Na oficiálních setkáních politici slibují řadu rychlých řešení (projekty PPP, Design + Build apod.). Zkušenosti s novelizacemi zákona o EIA, opakovaných novelizací zákona o zadávání veřejných zakázek, problematikou výkupů pozemků, zavedení státní expertizy apod. ukazují, jak je tato cesta složitá a těžká. Složitost konkurenčního trhu, prudký pokles cen a obrovská zdržení v přípravě způsobované soudními procesy nebo jednáním ÚOHS tuto situaci doprovází. 25 let po revoluci nám stále chybí významné úseky dálnic, chybí většina plánovaných propojení naší dálniční sítě na sousední země a na významné ekonomické regiony, nemáme superrychlé železnice, vodní doprava přebírá kapacity je v řádu procent, České aerolinie se potýkají se ztrátami. Když se vydáme městy, nebo od vesnice k vesnici, často potřebujeme spíš terénní automobil, neb kvalita údržby místních komunikací je značně zanedbaná. Realizaci podle harmonogramu co se podaří připravit je cesta která nepřináší uspokojivé výsledky, o čemž svědčí nedokončená část pražského okruhu, rekordní zásek u Hradce Králové, situace na D8 na Drážďany, napojení z Brna na Vídeň, výstavba D3, fragmenty křižovatek, mostů od nikudy nikam a podobně. Jsou vyslovovány soudy, že příprava výstavby a její dozorování trpí velkou personální krizí. Tato krize je asi již všeobecně vnímána, její odstranění však není úkol pro jednotlivce, ani není předpoklad, že zásadního zvratu je možno dosáhnout během krátké doby. Přesto přítomní se sešli s přesvědčením, že existují krátkodobá i dlouhodobá opatření, která mohou významně pomoci tento stav překonat a zejména urychlit proces přípravy liniových investic, který v České republice trvá více jak 12 let (v Německu 6,5 let a požadavek na energetické trasy je EU stanoven dokonce jen na 3,5 roku). 2. Záznam, úvodní vystoupení: Přítomné přivítal president tohoto sdružení Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., který jednání otevřel a ujmul se jeho řízení. V úvodu připomenul, že SIA ČR již více jak pět let, zatím neúspěšně, usiluje o sdružení všech vládních institucí pod jeden centrální orgán: ministerstvo pro výstavbu, nebo chcete-li veřejných prací (příklady v Německu, Slovenku i jinde). Že i dnešní svolané jednání si klade za cíl posílit chybící koordinaci na této úrovni. Bylo konstatováno, že nadějí na postupnou změnu je nově zřízená Rada vlády pro stavebnictví a že SIA ČR se pokusí závěry z dnešního jednání uplatnit na tomto nově vytvářeném fóru.

2 Stránka 2 z 13 Poděkoval, všem za účast, paní ředitelce Nadace Mg. Podlešákové za poskytnutí prostor, panu architektu Milanu Körnerovi, za iniciaci tohoto setkání, Petru Svobodovi ze Silnice Praha za informaci orgánů SIA o koncept zákona o liniových stavbách, který vyvolal řadu otázek a přispěl ke svolání jednání a Ing. Luďku Fuchsovi za diskuse k pozici stavebního dozoru. Za svoláním byl možná i povzdech i dobře postavená stavba nemusí dobře fungovat, jak každodenně dokládá nový Trojský most. Program se bude nahrávat, prosíme o uvedení jména. Ing. Tomáš Sklenář MMR: jsme zde všichni s cílem urychlovat přípravu staveb a hledat všechna dostupná opatření, i když si to možná někteří o nás (MMR) nemyslí. Zjistil jsem z materiálů o liniových stavbách, že se doprava opírá často o předpisy platné před rokem 2006, v lepším případě o předpisy platné před Praxe nezaregistrovala možnosti od roku 2013 (ale i podmínky platné od roku 2006). Není-li stavba v územně plánovací dokumentaci a tato ji nevylučuje, je možno ji povolit ( 18 odst. 5). Neplatí, že stavba musí být v PÚR nebo ZÚR a lze tyto stupně i přeskakovat, pokud není vyloučená MMR nebo krajem, zatím k vyloučení takové stavby těmito orgány pokud je známo nikdy nedošlo. Co by přinesl zákon o liniových stavbách dle předloženého návrhu? Tak jak byl připraven, nemohl projít. Rozbor dopadl tak, že by po jeho uplatnění došlo k zhoršení územně plánovací přípravy většiny již dnes hotových tras, jen jeden úsek u Litomyšle by snad mohl být na tom lépe. V krajských dokumentacích jsou schválené koridory 600 m široké trasy, které prošly procesem SEA, jsou závazné a jsou nenapadnutelné, nic nebrání jejich přípravě. Horší je situace v Praze, dnes by šlo vydat ÚR na okruh, (ZÚR zatím nejsou napadené) ale očekává se jejich napadení. Průchodný je úsek D1-D11, jinde je to vzhledem k projektům složité. Středočeský kraj je na tom velmi špatně. 18 odst. 5 lze ale použit na stavby v Jihomoravském kraji, kde odhad na běžnou cestu je tak na září 2016, proto MMR doporučuje využít 18, odst. 5.. Je-li koridor nepřekročený, soudy uznávají trasu, jako rozhodnutou. Vybočování je problém, často způsobený projektanty (například ČEZ již dává do zadání projektu podmínku pro nevybočení ze schváleného koridoru). Totéž je doporučeno u dopravy. Tam se někdy může stát drobné vybočení jako nezbytné, pak by to měl projektant avizovat na začátku práce a během dlouhé doby přípravy bude reálné urychlit změnu ZÚR stihnout v souběhu s přípravou stavební dokumentace, jde o řád v měsících ne let. Závaznost koridorů je argument proti snaze na nové alternativy. Podobně jsou-li vydané ZÚR, není podmínkou ani mít dokončenou změnu územního plánu Územníplány se musí přizpůsobit a u těch, co nejsou opraveny, se použije ZÚR, protože ÚP jsou v místech nesouhlasu se ZÚR neplatné. Dotčený orgán je vázán i v dalším jednání předchozím souhlasem. Dal-li souhlas se ZÚR musí ho dát i na ÚR, (jen výjimka může být jinak). Rozpor MD a MŽP umožňuje řešit mechanizmus dohadovacího řízení, které má přednost před stanoviskem dotčeného orgánu, při nedohodě rozhodne vláda, která má přednost před všemi ostatními stanovisky. Používá se to tak 1x

3 Stránka 3 z 13 měsíčně a trvá to do 2 měsíců (ve vládě déle). Rozhodnutí pokud jsou dány, jako samostatné rozhodnutí dotčených orgánů měnit nelze, ale závazné stanoviska lze měnit dohodou nebo vládou. To lze i v případě výjimek. Dílčí složky by neměly mít právo veta, aby nezablokovaly možnost dohody. Takovýto postup je základní ideou nové úpravy stavebního zákona. Chtěl bych poprosit, abyste požadovali, aby projektanti, než začnou pracovat, se seznámili s podmínkami územně plánovací dokumentace a respektovali jí. Ne, že si vezmou mapu a začnou trasovat volně znova. Zkrácené postupy při pořizování aktualizací ZÚR může být bez projednávání do půl roku. U ZÚR na návrh oprávněného investora (silnice) se dělá návrh bez zadání, aktualizace musí být bez variant. Pro SZ je zajímavý plán potřeb z návrhu liniového zákonu, co bylo v rozporu, bylo trasování, které patři územního plánování, převodem na MPO a MD bychom otevřeli tuto koordinaci MŽP, které by věc dále komplikovalo. Ředitel Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (MD ČR), (omluva za sezení a nohu v sádře). Vrátím se zpět k dopravní teorii. Ambicí bylo, zkoumat jak má připraveno ČR systém dopravních sítí, máme na to několik koncepcí a strategií, ale jde o to je realizovat, zahájit včas dokumentaci a stavby realizovat. D1 další část bude brzy uzavřena smlouva; vykupují se pozemky, rozšíření D1 na šesti pruh u Brna od Kývalky, D2 od Brna jih křižovatka u Břeclavi. D3 středočeská a jihočeská část, stále se trápíme s výběrem zhotovitelů. Popis přípravy dílčích etap jednotlivých staveb od Táboru až kolem Borku, obchvat Českých Budějovic snaha o získání stavebního povolení. Není možno dělat 8 křižovatek na 15 km, nebudeme posouvat trasu, některé křižovatky se budou redukovat. R3 je stabilizovaná trasa. D8 jde o způsob dokončení a vyřešení sesuvu, je to příklad jak to jde dělat špatně, máme stavební povolení a nemáme územní rozhodnutí a podobně, D11 vypadá nadějně mezi Hradcem Králové a Jaroměří, zde by mělo být možné zahájit realizaci na Předměřice, R35 probíhá diskuse jak ji financovat, zda PPP, je zde problém výkupů, řada zájemců šla na 8 násobek ceny, jiní čekají na 16ti násobek a vše čeká na ministra. Řada pozemků čeká na směnu a na restituce, jinde jsou nedohledatelní vlastnící. Mezi Ostrovem a S. Městem již snad běží příprava, zde se projednává EIA. R4 je v přípravě. Jinde se hledají varianty pro dvoupruhové, řešení. Problémem R 43 a R 49 je s ekonomickým přínosem výsledku, stopa je ale snad stabilizována. Nejkritičtější místa D3, a Pražský okruh, v přípravě úsek D1 Štěrboholská radiála (I/12) stavba 511 běží ÚR (pokus 18?) Je otázka nám stavební úřady bez územního plánu povolí stavbu.

4 Stránka 4 z 13 Úsek 520 (R10-D8) je výhledem, neb tam je náhradní spojení (Vysočanská Kbelská), významné jsou úseky 518 a 519, které mají několik historických kuriozit, jsou částí v Praze a v kraji. V pražské ZÚR je trasa umístěna, ale středočeský kraj ji po zrušení ZÚR nemá, mají je tam však územní plány. Středočeská D3 je v rozpracované přípravě, některé obce to mají, ale ZÚR ji nemá, rádi budeme, když ÚR získáme od jednotlivých obcí. Velmi se nepovedl rok 2014 v zadávání projektových dokumentací, někteří věci se nepodařily vůbec. Na ŘSD je řada ležáků na zadání prací, které se nyní postupně rozjíždějí. Obecně aktualizace SZ je dobrým počinem, který vítáme a optimisticky jej očekáváme s ohledem na zkrácení postupů a jednotlivých procesů. Zákon o liniových stavbách prošel svým specifickým vývojem, a přesto že přinesl některé problémy. Je z něj na čem se poučit, podobně jako je možno využít v minulosti zpracované Super strategie. Vznikly z něj některá pozitiva. I z liniového zákona jsou poučení pro úpravu stavebního zákona. Děkuji za pozornost, nevěnoval jsem se zde železniční dopravě ani vodní dopravě. Ing. arch. Milan Körner, CSc. Geografické a ekonomické souvislosti dopravní infrastruktury I když je v současné době, v souvislosti s potřebou čerpání dotačních investic, aktuální potřeba zahájení staveb, je potřeba vnímat problematiku rozvoje dopravní infrastruktury alespoň ze střednědobého horizontu. Výchozím podkladem musí být reálné koncepce rozvoje sítí nikoliv jako souhrn požadavků, ale jako nezpochybnitelná strategie k dosažení optimální realizace vazeb v sídelní struktuře. Nezbytné je stanovení priorit tak, aby již v blízké době mohly být odstraněny nejzávažnější deficity. Za "kvalitní" spojení je potřebné považovat takové řešení, které vychází z reálného zatížení a přijatelné časové dostupnosti. Přijatá koncepce by měla být potvrzena regionální územně plánovací dokumentací (dnes ZÚR). Trasy by měly být vymezeny na základě jejich předchozího ověření a to nejen průchodnosti území, ale též faktickými přínosy pro řešení vazeb v souvislosti s náklady na výstavbu i následný provoz. Jasným stanovením cílů a priorit vývoje může být regionální dokumentace zásadním faktorem, ovlivňujícím vývoj území a tomu odpovídajících vazeb. Veřejné (zejména státní) investice by měly územně souviset s reálným potenciálem území. Ten je většinou více vnímán privátními investory než investory veřejnými, jejichž odpovědnost za vynaložené prostředky je zatím velmi nízká.

5 Stránka 5 z 13 Česká republika je součástí Evropské unie, ta je však v regionální úrovni, zejména ekonomicky, výrazně diferencovaná. Ekonomické rozhraní ve střední Evropě je přibližně v linii Hamburg Braunschweig Bamberg Regensburg Passau Linz Wien - Bratislava. Jedinými, srovnatelnými regiony severovýchodně této linie jsou Praha a Warszawa. Pro vazby Prahy a ČR jsou nejvýznamnějšími ekonomickými prostory München a Wien/Bratislava a dále aglomerace Nürnberg, Regensburg a Linz/Wels. Souvislé odpovídající silniční spojení je jen do Norimberku a Bratislavy. Ve všech ostatních směrech jsou deficity téměř výhradně na české straně. Situace v železničním spojení je výrazně horší, nejlepší je propojení Brna na Wien a Bratislavu, kde stávající infrastruktura umožňující zvýšení rychlosti. S ekonomickou úrovní zemí a regionů nejvíce korelují výkony letišť. Mnichov má přibližně 4 x a Zürich a Wien 2 x vyšší výkon než Praha. Výkony Varšavy a Budapešti jsou nižší. Rozsah "dálniční" sítě ČR je přibližně poloviční než Bavorska, v podstatě "odpovídá" výkonnosti ekonomiky. Chybí však propojení na významná středoevropská regionální centra silnicemi odpovídajícími významu a zatížení trasy. Nejvýznamnějším republikovým deficitem je spojení Hradec Králové/Pardubice Olomouc. Železniční síť ČR nemá žádnou trať nad 200 km/hod a žádné "souvislé" spojení v kategorii nad 160 km/hod. Délka železniční sítě ČR je zbytečně rozsáhlá, podíl vícekolejných a elektrifikovaných tratí je výrazně nižší než sousedního Rakouska. Na některých modernizovaných úsecích železničních koridorů mohlo být dosaženo výrazně vyšší rychlosti, a to i 200 km/hod. Dopravu generuje mimo koncentrace obyvatel především atraktivita a ekonomická výkonnost center a jejich regionů. Významným faktorem rozvoje území je jeho polohový potenciál. Více než poloha na hlavních silnicích či železnicích je podstatná vazba (dostupnost) rozvojového centra či regionu. Týká se to též center sousedních zemí, jejichž ekonomická výkonnost je výrazně vyšší než center v ČR. Nad průměrem EU je (HDP na obyvatele) jen v Praze, Mladé Boleslavi, Brně a Plzni. Významným ukazatelem prosperity jsou investice obyvatel do bydlení z 15 okresů s nejvyšším objemem investic - 6 je ve středočeském prostoru (cca 430 mld.), následují 2 okresy jižní Moravy (110 mld.), cca 210 mld. bylo investováno v okr. Olomouc, České Budějovice, Frýdek-Místek, Pardubice, Plzeň, Hradec Králové a Liberec. Státní investice do dopravy směřovaly převážně do jiných regionů. Základem sídelní struktury jsou vyšší centra (nad 100, resp. 50 tis. obyv.). V ČR je představují statutární města. Většina z nich nabízí vyhovující úroveň sociální infrastruktury.

6 Stránka 6 z 13 Problémem je nabídka pracovních míst. Ta je nejvyšší (na počet obyvatel) ve městech: Mladá Boleslav, Jihlava, České Budějovice a dále v Olomouci, Brně Hradci Králové, Praze, Plzni a Pardubicích, kde tato nabídka umožňuje i saturaci potřeb spádového území. 15 statutárních měst (vč. krajských) však nepokrývá ani pracovní místa pro vlastní obyvatele. Významnější suburbánní rozvoj, který kompenzoval případné ztráty počtu obyvatel jádrových měst, byl jen u Prahy, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Liberce, Olomouce, Jihlavy a Brna. Podstatná část nárůstu počtu obyvatel byla v Praze a její aglomeraci. Geografické a ekonomické faktory by měly zásadně ovlivňovat koncepci vývoje dopravní infrastruktury, zejména stanovení priorit, kde rozhodující roli by měla mít efektivita (přínos) investic. Z hlediska vnitrostátních vazeb výrazně převažují radiální směry, zejména k Praze. Ta je jediným makroregionem v ČR, který zahrnuje též významné části krajů Jihočeského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Vysočiny. Mezoregion Brno též částečně zasahuje do území sousedních krajů. Tangenciální vazby krajských měst jsou velmi nízké. Kapacitní infrastrukturu vyžadují zejména vazby k významným regionálním centrům v jejich příměstském území. Významným problémem českých koncepcí dopravní infrastruktury je: absence průmětu diferencovaného vývoje regionů v důsledku jejich rozdílných potenciálů nízké vnímání významu přeshraničních vztahů velký rozsah sítě "státních" silnic a železnic, z nichž řada nepřenáší významnou intenzitu vazeb a je v naprosto nevyhovujících parametrech infrastrukturní síť je nezbytné členit na úroveň: nadnárodní tj. vazby významných metropolitních regionů (nad 1 mil. obyv.) a aglomerací (nad 100 tis. obyv.) i s přihlédnutím k jejich atraktivitě republikovou tj. vazby (mimo výše uvedených) významných aglomerací vyšších (nad 50 tis.) a středních (nad 20 tis. obyv.) center k centrům vyšší kategorie s významným ekonomickým potenciálem regionální - vazby v metropolitních regionech a velkých aglomeracích vykazují obvykle vysokou intenzitu, - jsou zajišťovány jak výše uvedenými silnicemi a železnicemi se zvýšenou kapacitou v příměstském území, případně "samostatnými " trasami pro spojení nižších center regionu (aglomerace) s hlavním centrem. V regionální i meziregionální dopravě je žádoucí významná kooperace veřejné dopravy železniční a autobusové. Intenzity meziregionálních vazeb nejsou vysoké a efektivita záměrů, které nejsou spojením na významná regionální centra, je velmi problematická.

7 Stránka 7 z 13 Nedostatkem současných koncepcí je absence řešení železniční tranzitní nákladní dopravy. Koncepce silniční infrastruktury by měla reagovat na skutečnost, že na území sousedních zemí Saska, Bavorska, Rakouska, Slovenska a Polska existují souvislé kapacitní trasy (mimo nedokončeného, relativně krátkého úseku mezi Žilinou a Bialsko-Bialou) a v řadě případů i přivaděče k hranicím ČR (Passau Strážné Regensburg - Folmava) nebo jsou v pokročilé fázi výstavby (Linz Dolní Dvořiště), Wien Znojmo, Wien Mikulov). V železniční dopravě je situace výrazně odlišná. Významná trať (ICE), blízká území ČR, vede v koridoru Nürnberg Regensburg Passau Wels Linz St. Pölten Wien. V současné době jsou zde jen některé úseky na území Rakouska v parametrech nad 250, resp. 200 km/hod. Další úseky mají rychlostní parametry 160, resp. 140 km/hod. Předpokládá se přestavba na rychlost 200 km/hod. Před dokončením (úsek Leipzig Erfurt Nürnberg) je severojižní vysokorychlostní spojení Berlin München. V letecké dopravě vývoj směřuje ke koncentraci na velká letiště (nad 20 mil. cestujících za rok). Pro ČR je to zejména München, Wien či Berlin. V současné době se uplatňuje (zejména pro jižní Moravu) Wien (souvislé železniční spojení, zatím nedostatečné spojení silniční). Význam bližších letišť (Nürnberg, Leipzig/Halle, Dresden) se zlepšováním železniční dopravy (VRT) k letištním vyšší kategorie snižuje. Výkony polských letišť (Wrocław, Katowice, Krakòw) se postupně zvyšují (odpovídají vysoké koncentrací obyvatel). Jejich výkony nepřesahují 3 mil./cest./rok. Česká letiště (mimo Prahy) svým výkonem (výrazně pod 1 mil. cest./rok) mají regionální význam. Problém struktury osídlení České republiky není velikost (počet obyvatel) a rozložení regionálních center (krajská a některá další města), ale až na výjimky jejich nízký ekonomický potenciál. Nejvyšší je u Prahy a Mladé Boleslavi, nad průměrem EU jsou dále jen Brno a Plzeň. Bavorská centra Nürnberg, Augsburg, Würzburg, Landshut jsou na úrovni Prahy. München, Bamberg a Passau více jak 2 x překračují EU, Ingolstadt a Regensburg tuto úroveň překračují téměř 3 x. Rovněž rakouská centra jsou výrazně silnější. Na úrovni Prahy jsou Wien, Linz a Salzburg, Innsbruck. Graz a Klagenfurt překračují EU o více než třetinu. Ekonomická síla a atraktivita center je základním faktorem, ovlivňujícím meziregionální, resp. nadnárodní vazby. To lze dokumentovat výkony letišť a zásadně to ovlivňuje i poptávku po dálkové (vysokorychlostní) železniční dopravě. Dosavadní koncepce dopravní infrastruktury ignorují rozdíly ve vývoji struktury osídlení střední Evropy. V sousedních zemích vývoj dopravní infrastruktury směřuje k dosažení vysoké efektivity vazeb, které vyplývají z reálného (rozdílného) potenciálu center a regionů.

8 Stránka 8 z 13 Koncepce rozvoje dopravních sítí by měla reagovat na reálnou prognózou vývoje osídlení, která v ČR rovněž chybí. Velká ztráta pracovních míst, zejména v industriálních regionech vč. jejich center, se zatím na rozdíl od Saska či Slezska výrazně nepromítla do poklesu jejich obyvatel. Výrazným rozvojovým územím je pražský metropolitní prostor, který paradoxně vykazuje v dopravní infrastruktuře největší deficity. Těmi jsou zejména neexistence kolejového spojení letiště Ruzyně s centrem města a nepropojenost silničních radiál evropského i republikového významu. Atraktivita a geografická poloha Prahy generují objemy dopravních vazeb, které jsou řádově vyšší než v jiných regionech ČR. 3. Záznam diskuse: Zahájení diskuse - Fibiger: záměr diskuse a jednání není řešení Evropy, ani vodních cest a letecké dopravy, protože by se nevešly do času. Všichni přítomní dostali před jednáním pět otázek, pět diskusních rovin, po kterých se pokusíme probrat naší diskusi: 1. Územní plánování a plánování, dopravních tras a pořadí a kapacit jejich výstavby. 2. Investiční výstavba, příprava území, optimalizace tras a jejich vybavení, státní expertiza, proces schvalování (zákon o liniových stavbách?), majetkoprávní podmínky, smluvní podmínky. 3. Zadávání staveb, plynulost výstavby, úspornost při výstavbě, specifikace prací, vícepráce jako projev úspor nikoliv zdražení, kvalita a trvanlivost. 4. Dozor státu nad výstavbou dopravních tras, jejich údržbou a optimalizace dlouhodobé nákladovosti, jako kritérium udržitelnosti jejich stavu. 5. Náměty aktuální a dlouhodobé, výchova a vzdělávání nové profesní generace veřejných investorů i dalších účastníků přípravy a realizace dopravních staveb, jejich celoživotní vzdělávání. Mgr. Josef Hlavička (ARI): chci něco říct k tématu věcného záměru o liniových stavbách. Jsem spoluautorem věcného záměru tohoto zákona. 18 odst. 5 je jen pro nezastavěné území, tam, kde to naráží na zastavěné území, nefunguje. Vnímal jsem tu reakci na návrh liniového zákona jako jistou averzi. Zákon měl řešit podmínky plánování dopravních staveb jako celku, my nevíme, co se bude stavět příští roky. Zákon vycházel z německé právní úpravy překlopil se 1:1 funguje tam 70 let, vzor byl přijat, právně je ozkoušený a funkční. Je tam něco pro nás nezvyklého a nového. Není podstatné, zda trasovat bude MMR nebo MD, kdo to bude dělat je jedno. Dovedu si představit, že to bude dělat MMR nebo MD to není rozhodující. Lze k tomu využít speciální stavební úřady. Povolení územního řízení, stavebního řízení i EIA, je zásada, která bude asi uplatňována i ve stavebním zákoně a to je dobře. Zákon o liniových stavbách byl zadán jako úkol vlády do června loňského roku, byly k němu připomínky, zákon je novinka je to zásah do stávajícího systému, myslím si že by šel dořešit, nemyslím si, že je to zásah do ústavy, šlo by to asi řešit, pokud bude soulad, zda bude zákon

9 Stránka 9 z 13 samostatný nebo bude nakonec integrován do SZ není rozhodující, ale instituty, které byly navrženy považuji za přínos. Ing. Tomáš Janeba (ARI): chtěl bych, aby takový zákon vzniknul, za tím byla i naše asociace, myšlenka vznikla ze zoufalství, kdy příprava nefunguje, hra na největšího Manažersky se nejsme schopni v ČR dohodnout, dva roky je novela SZ a nefunguje v praxi, proč ji autoři zákona více neprosazovali. Musíme dopravní stavby rozhýbat, aby byl prostor na jejich přípravu, aby stavby mohly vznikat. Ing. Tomáš Sklenář MMR: Zákon o liniových stavbách odporoval ústavě, v Německu i na Slovensku trasování dělá územní plánování a to sedí na dopravě! Opatření obecné povahy bude u nás přezkoumatelné již jen půl roku. Rozhodnutí nemůže být o části, ale ke všem bodům řešení. Pokud někdo neuplatní připomínky, nemůže žalovat, jak to dnes dělá Zelený pruh. Jedno rozhodnutí ve věci. Bude těžší (včetně kácení, vodoprávního řešení, EIA, natura) úspora není v jednom rozhodnutí, ale v odstranění jejich řetězení. Kdo to bude dělat, zda stavební úřad, nebo MD, (stavební by bylo lepší) rozhodující je jedno odvolání, dnes je napadeno každé dílčí rozhodnutí. Nejsou pokryty výkupy. To je právě ta otázka na ústavu. Poslanci jsou ochotni ji jít i na změnu ústavy, Když se zahájí vyvlastňovací řízení, lidé se chovali jinak, lidé se začali chovat jinak, když se jedná o podmínkách lze se dohodnout, ale musí se vyvolat tlak a začít. Ing. Pavel Tikman (SUDOP), jeden obrázek kroků v investiční přípravě: a) potřebnost (Körner územní plány jsou na stavby a jsou natvrdo) záměru je dána přepravní prognózou; b) studie potřebnosti a rozsahu investice; c) územně technická studie. Dva poslední kroky většinou fungují, ale chybí ten první (potřebnost) a tím se diskutujte v kruhu. Vysokorychlostní časy, Praha Drážďany, Praha Brno, pro ně chybí studie potřebnosti. ZÚR to systematicky neřeší (trasy nejsou propojené a chybí proveditelnost.) Chybí jednotný dohodnutý postup na hodnocení investic. Příklady: aby byla stavba efektivní, v lehkých stavebních podmínkách musí tam jezdit cestujících, v těžších až cestujících. Někde u nás jezdí 400 cestujících, jinde to bude 5000, ale je to zcela nedostatečně promítnuto do výstavby silnic. Je potřeba dělat takovéto posouzení. Koncepci nikdo nechce, dokud není problém, o stavbě nerozhoduje potřebnost, ale přání politiků bez studie proveditelnosti. To co si investoři přejí, není zdůvodnitelné. Kvůli stoleté vodě je miliardová investice, která jinak stojí 1,5 miliardy. Ještě jeden příklad. Most na Výtoni musí mít 4 m po přestavbě, hygienik řekne, že s novou nivelitou musí být odhlučněn. Stavba z dvacátého století je přebarvena na 21 století. Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. (SIA ČR), nemáme uzákoněný principy a postup přípravy a zdůvodnění potřebnosti a stanovení časových návazností ve státních a veřejných investicích. Ing. Milan Komínek (Citypaln): navazuji na Körnera, intenzity dopravy 2+1 nebo 3+3, vstupuje 8 radiál do Prahy a okruh by měl být jed 2+2 Praha je radiální, intenzity dopravy stále u velkých měst stoupají, místo Lombardii bych se srovnával s Bavorskem, mají síť železnic, ale staví přitom dálnice 3+3. Nejde jen o tří pruhy. V Rakousku a Německu se staví regionální silnice (Hostivice Praha, tato síť je zanedbaná u nás). S dálnicí se staví v Německu napaječe, my stavíme okruh a na něm křižovatky, které jsou nenapojené.

10 Stránka 10 z 13 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (MD ČR) jak počítáme dopravu, máme systémy sčítání a ty slouží k dimenzování dopravní sektorové strategie, proto se šlo cestou váhových studií, zkoušely se různé trasy a poloviční profily, to je rozdílné řešení. Jsou to zajímavé výsledky, klesají-li zatřídění. Klesají i využití (25,5) jsou někde změny, kde je to potřeba, když to není reálné. Konkrétní příklady jsou ze změny dogmatu. Je snaha sjednotit D a R do jednoho systému, aby šlo na čtyřpruhu jet rychleji. Umisťovat tří pruhy. Není to jednoduché obhájit a prosadit proti politikům v krajích. Proti R6 hned byly interpelace. Musíme najít kompromis. Ing. arch. Milan Körner, CSc.: Jihlava Znojmo v 1. třídě, ale nedělají se tam tahové obchvaty, Vídeň ne jen D+R, 38 Mladá Boleslav, Kolín a další centra. Proč tlačit náklady v koridoru železnice, která je nevytížena. Dnes nebudeme řešit trasy, ale význam diskuse urbanista dopravák. OOO diskuse k trasám s pohledu řidiče. Tahové studie již máme, sektorové strategie máme, máme peníze, máme, co nám brání. Já jsem neslyšel, co bude dál se zákonem o liniových stavbách. Ing. Pavel Švagr, CSc. byl zákon špatně uchopen. Pozitivní kroky, ale špatné uchopení. MMR upozorňovalo na špatné kroky, ale konzistentně upozorňovalo na možné řešení. Co bude se zákonem o Liniových stavbách, dnes je naděje na MMR. Neobjevujeme nic nového. Voláme po koncepčním postupu, který bude posuzovat všechny pohledy, urbanistů, projektantů stavitelů a podobně. 1. Bod nové vlády je rozvoj koncepce dopravy a ten se do dneška nezačalo zpracovávat, zda toto komplexní pojetí je připraveno. Jde o komplexnost posuzování a modelování. Dnes řešíme protipól a neumíme je utratit. A to je taky ta vyváženost silnice a železnice 45 železnice a 40 silnice je to 1:1 je to strategie? Je to vyváženost pro budoucno. Státní expertiza byla ve vládním programu, zatím nástin po roce se ani neukázal. Nevymýšlejme, ale plňme činnosti. Chybí personální vybavení k naplňování těchto cílů. Ing. Radovan Hrnčíř (SVS). Nejsme schopni postavit ani to, pro co máme všechny podmínky ve standartních situacích. D 47 na Moravě byla v polích, měla politickou podporu, přesto jsme ji stavěli 4 roky po přípravě 16 let, dohromady 20 let. (Ne 3,5 let jak na nás požaduje EU). Jako projektant 6x podávám žádost o stavební povolení, 6x nám ho zamítli, úředníci to neumí napsat bez chyby, jak je to složité, a pak to nějaký Firbas napadne a jde to do.. Ing. Pavel Švagr, CSc před 15 lety se svolávala porada na úrovni na ministerstvu, kdy bylo možno řešit věci rychle. Ing. Petr Hofhanzl (SŽDC) je problém již v dopravě, dopravní zákon by asi měl být speciální ne jeden na silnice a železnice. Železnice se zastavují, že něco není formálně v pořádku (visí 49 dní a né 60 dní) to jsou problémy, které nás v přípravě zdržují a hledáme jak je řešit. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (MD ČR) budoucnost liniového zákona? Vyhodnotí se připomínky a zkušenosti se vtělí do novely stavebního zákona, jsme na to připraveni. Nová koncepce, vládou schválené zadání vylo vyhlášeno asi 2 měsíce po dopravních sektorových strategiích a

11 Stránka 11 z 13 půl roku po schválení dopravní politiky ČR do roku 2020, měla být nová koncepce, to je v plánovacím systému spíš nehoda, jsme připraveni aktualizovat tyto dokumenty a předkládat je na vládu. Sektorové strategie v roce 2016 a dopravní politiku v roce Projektování na SŽDS a RVS, ale ŘSD musí posílit kapacitu na veřejné zakázky, hodnocení a zadávání a pochopit rozměr problému, tam je zakopaný pes, jak to zadat, nasmlouvat, koordinovat, a připravit k DÚR, režim státních expertiz měl připravit MMR, umístila se mezi studií proveditelnosti a technickoekonomických studií. Příprava byla přenesena na MF. Ing. Emanuel Šíp (HK ČR): na MMR se měla připravovat za Jourové, nová ministryně zákon převedla na MF, které zajímají jen peníze, ale vazby na uzemní plán a technické podmínky nejsou v zájmu. Expertiza měla zahrnout nejen silnice, ale i datové sítě na MF nejsou odborníci. Budou to externisté? Všichni jsou propojeni mezi sebou, Nebo klient úředníci, ti tak daleko nedojdou. Mělo by to hranici 50 milionů na jednu stavebu, takových staveb bude kolem 1000, kde se mají narodit všichni potřební úředníci. Je to těžké, ale mělo by se na tom pracovat. Nezáleží na tom, kde by to mělo být, ale je potřeba aby to bylo, lobovat za tuto myšlenku. Úředníci z MF na to nejsou připraveni. Ing. Luděk Fuchs (TDS): a co dál, kdy máme začít stavět, dnešní stav který je v ŘSD: není v zoufalém stavu, ale v dezolátním stavu. Dát mladého člověka do takového to úkolu, není úplně fér. Minulé vedení nemělo představu ani o rozměru problému. Lidé 20 let staří byli profesionálové na fakturace a kontrolu, zde je 15 bodů: termín, kvalita a peníze se musí řešit na úrovni technické stavební správy, dozorčí správy stavby. Na vyšší úroveň mají přijít jen rozpory z jednání, ale řešením není vystoupení na úrovni televisního, nebo rozhlasového vysílání ministra. Státní investor nemůže být s dodavatelem ve válečném stavu, za dozoru parlamentních komisí, aby právnické posudky za 600 mil. Kč udělali bublinu, ale nic se neřeší. Na přivaděč 180 mil. na právníky, za to by to šlo zbourat a postavit silnici znovu. Stavební zákon je nejhorší za poslední dobu, kolaudace trvá 75 dní, stavební povolení 3 měsíce. 109 SZ, mohou být stejné připomínky v ÚR, EIA v SP, 142 správního řádu může podat námět na to, zda vzniklo právo stavby. Správní řád je hrozivě složitý a stavební proces komplikuje. Dřív bylo stavební povolení na 1,5 stránky, dnes má 50 stránek, kvůli správnímu řádu, někdo si najme právníka a držíme pozice. Veřejný zájem je zcela pošlapán. Bavili jsme se o výkupu pozemků na ropovod Ingolstadt za 4,5 tisíc pozemků za půl roku. Nejsou vykoupeny pozemky, ale stavba začne kvůli veřejnému zájmu a pozemky se vykoupí v průběhu, cena při tom klesá. Paní mistryně oznámila, že se za asi 83 miliard letos neprostaví, nejsou vykoupeny pozemky. U nás bude cenu pozemku handlovat pan ministr, který určí zvýšení pro výkup? V to zdegenerovala snaha po zvýšení ceny na výkup, stát vykupuje v době komerčně té nejméně vhodné. Ing. Vladimír Veselý (SVS), děláme nové obchodní podmínky v okruhu lidí, děláme FIDIC, všechna pravidla se dělala na základě toho, že něco nefunguje, ale ne jak ty stavby a vztahy na nich zjednodušit a zprovoznit jde nejen o pravidlo o jednoduchý funkční systém, ale i jeho naplňování a tím i o výchovu jak stavby řídit. Lidi, kteří tam dnes jsou, neumí používat pravidla, která dnes jsou a používají a vymýšlejí různá omezení místo řešení a to je o obecný stav v naší legislativě.

12 Stránka 12 z 13 Ing. Karel Havlíček (SFDI) existují nějaké celkové studie dopravy v ČR, kanál DOL a so přes ČR chodí. Kde bude stavební zákon a jeho řízení v ČR je otázka. Nevyčerpání plánu projektové přípravy v roce 2014, bylo k dispozici 900 milionů a vyčerpáno bylo jen 200 milionů, to je reál. Kde se dají utratit peníze v ČR, v krajích by bylo možno utratil prostředky na místních sítích, kolem Prahy je řada komunikací na UR, ale rozpočet obce je jen na přípravě projektu a ne na vykoupení pozemků a realizace komunikací. Snad bude možné použít nějaké prostředky fondu, které by pomohly, letos to ale nestihneme. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (MD ČR), ČR nedočerpá prostředky, nám vychází ŘSD na 9-10 MLD, zachránit čerpání lze jen stavbami ne přípravou. (vypadli D, Okruh, A řada dalších lokalit). SFDI vidí, jak málo se to daří. Jestli MMR dokáže něco přesunout, přehození ze silnic na železnice (náhradní projekty). Ing. Radovan Hrnčíř (SVS): Druhé finanční období není rok 2015, ale perspektiva 2020, odhad k nevyčerpání je cca 50 % nečerpání, neb je nebudeme schopni připravit přes byrokratickou hráz. Úprava zákona z Německa. Cesta úpravy SZ má nějaký časový plán? Je časový plán, že k urychlení, které uvolní investice do roku 2020, bude účinný. Plán na SZ je , pesimistický odhad na Nový zákon je kolem 8 let, novelu potřebujeme hned. Pomůže k tomu parlamentní většina? Nepomůže, do kdy je reálné nový reálný zákon a jeho novela připravit??!! Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. (SIA ČR) zrychlení procesu přípravy je důraz na sjednocené řízení a jeho dotažení do reality stavebních úřadů a investorů. Jak zajistit včas jeho propagaci a přípravu na posuny procesů do praxe. Jak urychleně využít již zmiňovaná schválená opatření ve stavebním zákoně, která ani dva roky po nabytí platnosti zákona, nejsou praxi známá a nejsou jí užívána. Zde zcela chybí masivní výchova a osvěta investorů i stavebních úřadů o možnostech urychlování přípravy. Ing. Luděk Fuchs (TDS) z přípravy Trojského mostu: UR 2002 a tam byla v podmínce soutěže stavební povolení 2006, dnes most jede na zkušební provoz a partneři se soudí, co platí o Blance, ale neplatí pro Trojský most, 118 realizační dokumentace, aby nebyla změna před dokončením stavby, (až po dokončení 4,5 s AI přes 6 měsíců na stavebním úřadu.) Pojede most, není kolaudace, ve zkušebním provozu, když ji uživatel nemůže ovlivnit, musí být most (stavba) kolaudovaný, je to dílo objednatele a není předán a nelze aktualizovat a dát do katastru., (most by měl být snad dle předpisů zavřen) nebo koho zavřít? Zhotovitel napřed, když to ale dle právníků již není jeho, a záruky, na vaše dílo nemůžeme poskytnout, a kdo zajistí jeho údržbu a přípravu na kolaudaci a vyhodnocení zkušebního provozu pro majitele? Pěkný zmatek. Ing. Martin Höfler (PUDIS):(nemám bohužel již nahrávku) Čas výstavby je měřítko ekonomické efektivnosti Proto je potřeba se věnovat lidské a profesní přípravě, v ČR neexistuje žádná instituce, která by studovala a dokumentovala podmínky investičního procesu, neexistuje žádná cílevědomě rozvíjená výzkumná základna pro přípravu procesů veřejného investování, není ani rozvinut

13 Stránka 13 z 13 systém vzdělávání a kritérií pro profese zajišťující investorskou přípravu a stavební dozor, důsledek je popisovaný stav na ŘSD, ale i na dalších veřejných stavbách i na stavbách drobných investorů. Mgr. Eva Podlešáková (Nadace ABF), přítomné v krátkosti seznámila s přípravou vybraných vzdělávacích programů, které Nadace ABF ve svém programu České stavební akademie realizuje a které připravuje a vyzvala přítomné k podpoře tohoto programu. Na závěr se přítomní dohodli, že předsedající zpracuje z projednávaných bodů desatero, které bude nejprve rozesláno všem účastníkům kulatého stolu, a potom presentováno na vhodných fórech a v médiích. Jednání v 12:00 ukončil Fibiger.

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident 12. 13. listopad 2014 Oblasti prezentace: Výstavba v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi Výstavba a financování

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů Milan Körner

Vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů Milan Körner Vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů Milan Körner Vysokorychlostní doprava představuje nejvyšší kvalitu železničního spojení a je schopna

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 16. Valná hromada Sdružení pro

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice

Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Výzkum mínění odborné veřejnosf 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.3 Měl by

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Stavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013

Stavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013 Stavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013 Ing. Miroslav Prokeš Vznik a historie ČEPS Invest, a.s. 23. 3. 2010 založení PREVRO, a.s. 100% dceřiná společnost ČEPS, a.s. 16. 11.

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 konaný dne 29.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo jménem samosprávy Jihomoravského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha 20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., ČVUT Fakulta dopravní. bina@fd.cvut.cz 1. Většina letišť ve světovém měřítku je napojena

Více

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Zájmem každého státu je, aby se harmonicky a vyváženě rozvíjelo celé jeho území, snižovaly se rozdíly mezi úrovní jednotlivých regionů a podporoval

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD Praha, 17. července 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build (DB) v návaznosti na

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více