VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím je realizován systém vybavení ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi, zbraňovými systémy, vojenskou technikou, materiálem a technologiemi strategického charakteru), které zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností pro obranu České republiky v rámci Evropské unie a NATO. Účelem vyzbrojování v návaznosti na plánování obrany je zajištění požadovaných operačních schopností vycházejících z politicko-vojenských ambicí státu a podpora a realizace procesu akvizice po celou dobu životního cyklu majetku (od definování požadavku na jeho pořízení, přes podporu v průběhu životního cyklu až po likvidaci tohoto majetku). V oblasti vyzbrojování dochází v posledních pěti letech k reformám akvizičních systémů vyspělých armád, zejména členských států Aliance. Tento proces je ovlivněn především rozpadem bipolárně rozděleného světa, globalizací, eskalací investic do oblasti informačních technologií, transformací ozbrojených sil ČR, spojenou s redukcí bojového potenciálu, a restrukturalizací amerického a evropského obranného průmyslu. Česká republika jako členský stát NATO a EU považuje za nutné ztotožnit se s tímto vývojem. V oblasti vyzbrojování to znamená sledovat a aktivním způsobem ovlivňovat vývoj v NATO a EU s cílem harmonizovat požadavky a procesy, prohlubovat kooperaci na poli výzkumu a vývoje, akvizice a výroby a aktivně vyhledávat a realizovat možné cesty spolupráce. HLAVNÍ SMĚRY VYZBROJOVÁNÍ VYTVÁŘEJÍCÍ PŘEDPOKLADY PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ 34 Zajištění základních úkolů ozbrojených sil ČR vojenským materiálem a službami v požadovaném čase, ve stanoveném zdrojovém rámci, s výkonem a kvalitou zvyšující bojový potenciál ozbrojených sil ČR; Posuzování nově pořizovaného vojenského materiálu a služeb z hlediska celého životního cyklu; Prioritní rozvoj specializace AČR v oblastech chemické a biologické ochrany a pasivních sledovacích systémů, a to jak při výzkumu a vývoji, tak v rámci projektového řízení, nákupu a implementace nového vojenského materiálu a služeb; Implementace standardů NATO v oblasti vyzbrojování nezbytných pro dosažení operačních schopností a zajištění interoperability; Spolupráce s partnery v NATO a Evropské unie na společných projektech vedoucích k podpoře společné bezpečnosti;

2 MINISTERSTVO OBRANY ČR Podpora a rozvíjení neziskového obchodování na úrovni vláda vláda; Zabezpečení národních projektů v rámci programu bezpečnostních investic NATO (NSIP NATO Security Investment Programme) a programů zahraniční pomoci (FMF Foreign Military Financing) realizovaných z prostředků USA; Využití možností nepřímého financování rozvoje AČR (například zahraniční dluhy vůči ČR, rozvíjení partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP Public and Private Partnership, outsourcing); Partnerská spolupráce s průmyslem a využití jeho kapacit ve všech fázích životního cyklu pořizovaného vojenského materiálu nebo služeb; Aktivování tzv. spících projektů, které budou realizovány při zhoršování bezpečnostní situace; Minimalizace implementačních rizik při pořizování vojenského materiálu. Mezinárodní spolupráce je v současnosti považována za jedinou cestu umožňující České republice z hlediska technického a finančního dosáhnout požadovaných operačních schopností a zapojení českého obranného průmyslu do procesu restrukturalizace evropského obranného průmyslu. Harmonizace potřeb pro zajištění obrany na národní a mezinárodní úrovni zvyšuje míru bezpečnosti, mezinárodní prestiž, schopnosti obrany, míru interoperability a podporuje hospodářský růst. K zabezpečení realizace projektů vyzbrojování v plánovaném rozsahu a termínech vzrůstá v rámci systému vyzbrojování potřeba vzájemné spolupráce a součinnosti všech řídících složek resortu Ministerstva obrany. Efektivnost v systému vyzbrojování lze zabezpečit pouze úzkým propojením systému vyzbrojování se systémem plánování obrany, systémem logistické podpory a obrannou průmyslovou základnou. Na jednotlivých fázích se podílí v podstatě všechny složky resortu MO a podmínkou efektivnosti systému vyzbrojování je dosažení konsenzu při optimalizaci procesů a organizačních struktur resortu MO, které svými vazbami v resortním, národním a mezinárodním prostředí a svými funkcemi zabezpečují realizaci všech potřebných procesů vedoucích k dosažení požadovaných operačních schopností. Předpokladem optimalizace je pak využití moderních softwarových a modelovacích nástrojů podporovaných mezinárodními standardy a postupy standardy ISO/IEC 10303/ AP239 PLCS, Mil Std. 1388, Def. Stan včetně standardu AECMA S1000D pro tvorbu technické dokumentace. Implementace těchto moderních principů a informačních technologií umožní jak urychlení zpracování informací, tak přesnější a exaktnější vstupy pro realizaci aktivit a rozhodnutí v jednotlivých fázích. Klíčovým organizačním celkem pro plánování, řízení a realizaci strategických projektů vyzbrojování v resortu MO je sekce vyzbrojování MO. Koordinuje rozvoj výzkumu, vývoje a obranných technologií a harmonizaci vyzbrojování s NATO a EU. Významná je i její úloha při řízení projektů infrastruktury a NSIP. Sekce vyzbrojování MO je rozhodujícím akvizičním centrem pro nákup strategických komodit v této oblasti. 35

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO Sekce vyzbrojování Oddělení vnitřní správy řízení programů, výzkumu a vývoje řízení vyzbrojování programů vzdušných sil programů pozemních sil a logistiky infrastruktury a NSIP pořizování strategických zakázek PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ VYZBROJOVÁNÍ V OBLASTECH MOVITÉHO MAJETKU, VĚDY A VÝZKUMU, NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY A NSIP V ROCE 2004 PLNĚNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI MOVITÉHO MAJETKU Projekty vyzbrojování Celkové náklady (mil. Kč) Realizace v roce 2004 (mil. Kč) Pořízení nadzvukového letounu JAS-39 Gripen ,700 54,840 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry ,000 9,042 Modernizace tanku T-72M4-CZ 6 826, ,329 Pořízení systému L , ,644 Ekologická likvidace nepotřebné munice 2 980, ,000 Modernizace vrtulníkového letectva 3 769,912 29,193 Dělostřelecký radiolokátor ARTHUR 1 798,800 0,246 Pořízení nadzvukového letounu JAS-39 Gripen Cílem projektu je zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny schopnými působit za všech povětrnostních podmínek, ve dne i v noci a v součinnosti s ostatními druhy vojsk NATO. 36

4 MINISTERSTVO OBRANY ČR Celkové náklady jsou pevně stanoveny smlouvou a činí ,7 mil. Kč. Vláda schválila příslušnou dokumentaci programu ve smyslu vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Smluvní vztah na pořízení komplexního systému 14 kusů nadzvukových letounů JAS-39 Gripen a s tím souvisejících služeb byl uzavřen mezi vládami České republiky a Švédského království dne v souladu s usnesením vlády ČR č. 596 ze dne V současné době probíhá realizační fáze projektu. Dne 17. prosince 2004 ukončila teoretickou část přeškolení skupina příslušníků technického personálu. První polovina zahájí praktický výcvik na letounu 10. ledna 2005, druhá polovina v měsíci březnu U skupiny pilotů a skupiny pilotů-instruktorů bylo typové přeškolení ukončeno 17. prosince 2004 a 10. ledna 2005 bude zahájen pokračovací výcvik, vše v souladu s harmonogramem přeškolení. Letouny určené pro ČR jsou v současné době dokončovány ve výrobním závodě a u prvních z nich byla v listopadu 2004 zahájena přejímka k Úřadu pro správu obranného materiálu Švédska. Dodávka letounů vzdušným silám AČR je plánována na duben Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Cílem projektu je přezbrojení dvou mechanizovaných praporů a vybraných speciálních jednotek brigádního uskupení novými kolovými bojovými vozidly (KBV) a kolovými obrněnými transportéry (KOT) k plnění úkolů prevence a eliminace krizové situace v národním, ale především v aliančním rozsahu v operacích podle článku 5 Washingtonské smlouvy i mimo něj. Dané jednotky představují hlavní část mobilních sil AČR a jsou organizovány tak, aby umožňovaly vytvářet potřebná taktická úkolová uskupení pro řešení úkolů částí nebo všemi silami. Vysoká mobilita těchto jednotek je zabezpečena i těmito prostředky. Plánované počty k dosažení úplných operačních schopností v počtu 243 kusů včetně jednotlivých modifikací nejsou konečné a jsou nadále konzultovány a hodnoceny. Dodávky jsou plánovány v letech 2007 až 2012 včetně souvisejících prostředků učebně-výcvikové základny a logistického zabezpečení. Probíhá proces upřesňování služeb potřebných k zajištění jejich provozu. Celkové náklady v letech 2005 až 2012 jsou kalkulovány ve výši 25,542 mld. Kč. Provozní náklady na dobu 20 let budou ve výši cca 26 mld. Kč. V roce 2004 probíhala příprava a zabezpečení realizace projektu, na kterou bylo vynaloženo 9,042 mil. Kč. Dokumentace programu reprodukce majetku a jednotlivých podprogramů v souladu s vyhláškou MF ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů, byla schválena Ministerstvem financí ČR v březnu 2004 po odsouhlasení vládou ČR. Zajištění plánovaných prostředků k provozu techniky je v řešení. Projekt se nachází v přípravné etapě před vyhlášením soutěže (do konce prvního čtvrtletí roku 2005) na dodavatele obrněných transportérů. Modernizace tanku T-72M4-CZ Cílem modernizace je dosažení bojových parametrů a užitných vlastnosti na úrovni tanků generace. Provedenou modernizací bylo dosaženo nižší ekonomické náročnosti oproti nákupu nových tanků generace. 37

5 Celkové náklady na dodávku představují částku ve výši cca 6,8 mld. Kč (cena jednoho kusu T-72M4-CZ činí v průměru cca 140 mil Kč). Dodávky tanků jsou plněny v souladu s uzavřenou smlouvou. Do konce roku 2004 bylo předáno celkem 20 kusů modernizovaných tanků T-72M4-CZ z celkového počtu 30 kusů (do roku 2006, poslední 3 kusy s velitelskou výbavou). Součástí dodávek je i komplexní řešení dodávek učebně-výcvikové základny a logistického zabezpečení. Pořízení systému L-159 Cílem projektu je vybavit v letech 1994 až 2005 taktické letectvo podzvukovými letouny L-159 s potřebnými systémy, kterými bude schopno vést bojovou činnost za všech povětrnostních podmínek ve dne a v noci a které budou kompatibilní se zbraňovými systémy a výzbrojí NATO, ale i interoperabilními prostředky pro spojení a přenos informací. V rámci projektu je postupně naplňována koncepce zavádění simulační a trenažérové techniky do AČR v provázanosti s nově zaváděnými zbraňovými systémy. Na základě Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracované na změněný zdrojový rámec bylo stanoveno jako cílový stav provozovat 18 kusů letounů L-159 a dalších 6 kusů letounů uložit pro potřebu AČR jako zálohu. Celkové náklady v letech 1994 až 2005 budou činit ,140 mil. Kč za celý výše uvedený systém L-159, tj. za letouny L-159, logistiku, podíl na vývoji zbraňového kompletu PLAMEN včetně munice, nákupu speciálního vybavení, výcvikových systémů posádek a trenažéru KTL-159. Program je v závěrečné fázi v oblasti rozhodujících dodávek, jsou dodány všechny letouny s většinou logistiky, trenažér KTL-159 a část speciálního vybavení. Zbývající části logistiky, speciálního vybavení a výcvikových systémů budou dodány do konce roku Ekologická likvidace nepotřebné munice Cílem projektu je oprostit Armádu ČR od nepotřebné a neprodejné munice, která je v současné době uskladněna na 61,3 % celkové skladové plochy muničních základen. Snížení objemu munice umožní redukovat náklady na její střežení, zajistí dodržení bezpečnostních opatření tím, že nebude v prostorově omezených skladovacích kapacitách uloženo neúměrně vysoké množství výbušnin. Cílovým stavem je skladování munice, která je nezbytná k zabezpečení výcviku a deklarovaných operačních schopností. V neposlední řadě projekt podporuje český obranný průmysl, protože je zajištěn českými firmami. Na realizaci I. etapy projektu jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 2 350,0 mil. Kč, z toho 350 mil. Kč na rok 2004, po 800 mil. Kč na léta 2005 a 2006 a částka 400 mil. Kč na rok Na II. etapu projektu je vyčleněno celkem 630 mil. Kč, z toho 400 mil. Kč na rok 2006 a 230 mil. Kč na rok Smlouvy na služby spojené s ekologickou likvidací nepotřebné munice byly podepsány , plnění úkolu bylo zahájeno V současné době je od zásobovacích základen munice odsunuto 6814,3 t munice, plán odsunu na rok 2004 byl splněn. Munice je odebírána od zásobovacích základen na základě harmonogramu, který je součástí smluv 38

6 MINISTERSTVO OBRANY ČR s poskytovateli, a na základě pravidelných upřesnění, která se provádí měsíčně na koordinačních poradách za účasti všech zainteresovaných složek. Modernizace vrtulníkového letectva Cílem projektu modernizace vrtulníkového letectva je zabezpečení interoperability při plnění společných bojových úkolů a záchranných akcí s armádami členských států NATO. Základem plnění cíle je pořízení do 18 kusů vrtulníků Mi-171Š a do 18 kusů vrtulníků Mi-24V (Mi-35) v rámci deblokace ruského dluhu v letech 2003 až K plnění uvedeného programu v letech 2004 až 2010 je Ministerstvem financí ČR stanovena výše účasti státního rozpočtu na 3 769,912 mil. Kč. Na projekt Pořízení vrtulníků z ruského dluhu je vydán Souhlas se zadáním realizace akce, na všechny projekty a akce programu je Souhlas vyžádán. Dne byly podepsány smlouvy mezi LOM Praha s. p. a Rosoboronexport k pořízení 16 kusů vrtulníků Mi-171Š a 10 kusů Mi-35. Smlouvy mezi MO ČR a LOM byly podepsány dne Dělostřelecký střelecký a vyhledávací radiolokátor a trenažér ARTHUR Cílem projektu je vybavit AČR vysoce mobilními a moderními prostředky pro zjišťování a lokalizaci střílejícího dělostřelectva protivníka a umožňující včasnou výstrahu vlastních vojsk před dělostřeleckou palbou protivníka. V rámci modernizace dělostřelectva AČR bylo rozhodnuto realizovat v letech 2005 až 2008 nákup 3 kusů radiolokátoru a 1 kus trenažéru s celkovými náklady 1 798, 8 mil. Kč. Operační použití v AČR je plánováno od roku V roce 2004 byly provedeny práce spojené s přípravou realizace projektu s celkovými náklady 0,246 mil. Kč. Po zapracování připomínek z jednání Kolegia ministra obrany byla s firmou ERICSSON CZ, která má v ČR výhradní zastoupení výrobce radiolokátoru ARTHUR, podepsána v měsíci prosinci 2004 smlouva na dodání 3 kusů dělostřeleckého střeleckého a vyhledávacího radiolokátoru ARTHUR a 1 kusu trenažéru. 39

7 PLNĚNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY A NSIP Projekty infrastruktury Celkové náklady (mil. Kč) Realizace v roce 2004 (mil. Kč) Letecká základna Čáslav 4 311, ,037 Letecká základna Náměšť nad Oslavou 2 344, ,104 Výstavba Centra biologické ochrany AČR 1 174, ,000 Základna pozemních sil Jince 1 586,260 84,732 Základna pozemních sil Bechyně 886,200 7,713 Základna pozemních sil Žatec 459,475 15,249 Výstavba infrastruktury pro přijetí reakčních sil NATO (CP 2A 0022) 3 623, ,8 Zapojení ČR do NATINEADS (CP 5A 0035) 465, ,306 Výstavba páteřních radarů (CP 5A 0044) 1 092,000 44,981 Zapojení vzdušných sil AČR do systému velení a řízení vzdušných sil NATO ACCS (CP 5A 0109) 2 478,100 0 Letecká základna Čáslav Cílem projektu je modernizace infrastruktury základny taktického letectva v parametrech odpovídajících platné legislativě (ČSN) splňující minimální vojenské požadavky (MMR NATO) a umožňující plnění úkolů NATINEADS a HNS. Modernizace zahrnuje změny vyvolané zavedením nového nadzvukového letounu do výzbroje AČR a zvýšení objektové bezpečnosti. Na léta 2005 až 2010 jsou ve střednědobém plánu rozvoje resortu vyčleněny finanční prostředky ve výši 3 957,28 mil. Kč. V roce 2004 byly dokončeny projekty výstavby kuchyňského a jídelního bloku a výstavby nabíjecí stanice. Byly zahájeny projekty: výstavba rozvodu plynu a vysokého napětí, rekonstrukce bojového rozptylu č. 1 a 2, výstavba čerpací stanice, výstavba komunikace, vodojemu a mycího můstku. Ke zpoždění se zahájením došlo u projektu rekonstrukce kanalizačních řadů, kde je v současné době řešena orgánem dohledu námitka uchazeče proti vyloučení ze soutěže. K zahájení jsou připraveny projekty: výstavba multiskladu a výstavba systémů komplexního zabezpečení. Pokračuje zpracování projektové dokumentace objektů včetně úprav vyvolaných potřebami nového letounu JAS-39 Gripen. Letecká základna Náměšť nad Oslavou Cílem projektu je modernizace infrastruktury základny v souladu s platnou legislativou, technickými normami, a to jak národními, tak normami Aliance, vytvoření odpovídajícího zázemí pro kvalitní plnění úkolů personálu základny, bezproblémové nasazení národní letecké techniky, a to jak v době míru, tak ve válečném stavu, přemístění základny vrtulníkového letectva Přerov, umožnění nasazení letecké techniky a jednotek Aliance. 40

8 MINISTERSTVO OBRANY ČR Na léta 2005 až 2010 jsou ve střednědobém plánu rozvoje resortu vyčleněny finanční prostředky ve výši 2 172,99 mil. Kč. V roce 2004 byly dokončeny projekty: rozvody plynu, rozvody elektro pro světlotechniku, rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Byly zahájeny projekty: rekonstrukce kanalizace kontaminovaných vod, výstavba II. nezávislého přívodu 22 kv, výstavba objektu taktické letky ve 2. bojovém rozptylu, výstavba oplocení areálu Sedlec a MS Kladruby, výstavba rozvodů elektro pro světlotechniku (dokončeno), výstavba komplexního zabezpečení a komunikačních rozvodů. Výstavba Centra biologické ochrany AČR (CBO AČR) Cílem projektu je zajištění ochrany proti vojenskému i nevojenskému ohrožení ZHN včetně monitorování situace výstavbou moderního diagnostického, hospitalizačního a izolačního centra biologické ochrany, jehož významnou součástí bude současně vytvoření školicího centra pro školení a výcvik specialistů z ČR i z členských zemí NATO. Celkové náklady jsou v letech 2003 až 2005 kalkulovány ve výši 1 174,1 mil Kč, z toho 180 mil. Kč v roce 2003, 500 mil. Kč v roce 2004 a 494,1 mil. Kč v roce V letošním roce pokračují práce na prioritních objektech léčebných a výzkumných, hospitalizační jednotce, jednotce JIP a mikrobiologické laboratoři. V další etapě je připravována výstavba školicího střediska včetně ubytovacích kapacit a skladových a administrativních objektů. Stavební práce pokračují dle harmonogramu. Základna pozemních sil Jince Cílem projektu je modernizace infrastruktury posádky pro dislokaci dělostřelecké brigády, vytvoření adekvátních podmínek pro výcvik profesionálních vojsk a plnění stanovených úkolů. Modernizace zahrnuje rekonstrukce stávajících budov a výstavbu nových objektů včetně inženýrských sítí. Celkové náklady v letech 2004 až 2010 jsou kalkulovány ve výši 1586,26 mil. Kč, z toho na léta 2005 až 2010 částka 1501,528 mil. Kč. V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce dvou objektů pro dislokaci štábu brigády, probíhá rekonstrukce budovy pro dělostřelecký oddíl a bude zahájena rekonstrukce budovy pro druhý dělostřelecký oddíl. Současně se zpracovává projektová dokumentace na páteřní rozvody inženýrských sítí s předpokladem zahájení realizace v roce V roce 2005 navazuje zpracování projektové dokumentace na výstavbu služebního objektu II, ubytovnu I, rekonstrukci budovy dozorčího vchodu, výstavbu garážového dvora IV a výstavbu telefonních ústředen. Výstavba základny pozemních sil Bechyně Cílem projektu je rekonstrukce stávajících objektů pro potřeby velitelství ženijního praporu a ženijní brigády a dostavba nových prostorů pro uložení techniky včetně technického zázemí (TOV, PHM, vlastní SPT). Celkové náklady jsou v letech 2004 až 2010 dle střednědobého plánu kalkulovány ve výši 886,2 mil. Kč, z toho na roky 2005 až 2010 částka 879,806 mil. Kč. 41

9 Na základě dokončené a schválené Objemové a zastavovací studie byla zpracována projektová dokumentace k realizaci objektů TOV, rekonstrukce objektu 34 a inženýrské sítě. Současně probíhá řízení k vydání souhlasu se zadáním realizace. Pro objekty výstavba SPT, rekonstrukce objektu č. 3 a výstavbu PHM probíhá řízení k vydání souhlasu se zpracováním projektové dokumentace. Výstavba základny pozemních sil Žatec Cílem projektu je vytvořit rekonstrukcí stávajících a dostavbou nových objektů základní podmínky pro dislokaci útvarů 4. brigády rychlého nasazení. Celkové náklady jsou v letech 2004 až 2010 dle střednědobého plánu kalkulovány ve výši 459,475 mil. Kč, z toho na roky 2005 až 2010 částka 444,026 mil. Kč. Objemová a zastavovací studie byla dokončena a schválena k Realizace probíhá u akce Připojení na centrální zdroj tepla. Výběrové řízení probíhá u akce Rekonstrukce centrálního skladu, pro objekt Rekonstrukce BB 2 probíhá přípravné řízení pro souhlas se zadáním. Výstavba infrastruktury pro přijetí reakčních sil NATO (CP 2A 0022) Zahrnuje 30 projektů o celkovém plánovaném objemu 3,623 mld. Kč (NATO 1,969 mld. Kč, ČR 1,654 mld. Kč). Na LZ Čáslav byla dokončena realizační etapa projektů rekonstrukce letištních ploch, v současné době probíhá rekonstrukce a výstavba objektů oprav a údržby. Na LZ Náměšť nad Oslavou probíhá rekonstrukce letištních ploch. Současně se zpracovává projektová dokumentace skladů LPH a APH a připravují se mezinárodní výběrová řízení na jejich realizaci. V roce 2004 bylo proinvestováno 360,8 mil. Kč (NATO 199,6 mil. Kč, ČR 161,2 mil. Kč). Na rok 2005 je plánováno 712,333 mil. Kč (NATO 456,464 mil. Kč, ČR 255,869 mil. Kč). Zapojení ČR do NATINEADS (CP 5A 0035) Zahrnuje 8 projektů (2 projekty jsou plně v zodpovědnosti ČR) o celkovém plánovaném objemu 465 mil. Kč (NATO 368 mil. Kč, ČR 97 mil. Kč). Byla dokončena modernizace stávajících radarů PVO a implementace simulačních schopností do systému SEKTOR-VS, probíhají úpravy systémů pro instalaci nové technologie PVO včetně realizace dohledového a pohotovostního pracoviště. V roce 2004 bylo proinvestováno 123,306 mil. Kč (NATO 6,257 mil. Kč, ČR 117,049 mil. Kč). Na rok 2005 je plánováno 121,803 mil. Kč (NATO 36,512 mil. Kč, ČR 85,291 mil. Kč). Výstavba páteřních radarů (CP 5A 0044) Zahrnuje 6 projektů (2 projekty jsou plně v odpovědnosti ČR) o celkovém plánovaném objemu 1,092 mld. Kč (NATO 993 mil. Kč, ČR 99 mil. Kč). Byla dokončena výstavba radarového stanoviště v Nepolisech, v současné době se připravují tovární testy radarů. V roce 2005 proběhnou tovární testy 1. a 2. radaru, následně výstavba radomů a instalace radaru určeného pro pracoviště Nepolisy. 42

10 MINISTERSTVO OBRANY ČR V roce 2004 bylo proinvestováno 44,981 mil. Kč (NATO 41,352 mil. Kč, ČR 3,629 mil. Kč). Na rok 2005 je plánováno 233,132 mil. Kč (NATO 232,253 mil. Kč, ČR 0,879 mil. Kč). Zapojení vzdušných sil AČR do systému velení a řízení vzdušných sil NATO ACCS (CP 5A 0109) Schvalovací proces v orgánech NATO bude ukončen do poloviny roku V současné době probíhá registrace programu Bezpečnostní investice II. V roce 2005 bude zpracována studie pro místa velení a řízení a zahájen akviziční proces k pořízení technologií ARS. Na rok 2005 je plánováno 60,941 mil. Kč (NATO 38,730 mil. Kč, ČR 22,211 mil. Kč). PROGRAMY VÝZKUMU A VÝVOJE Cílem výzkumu a vývoje je zabezpečení získání vyšších schopností, nových poznatků a zabezpečení výzbroje s novými, kvalitativně vyššími vlastnostmi. Vytvořená struktura představuje otevřený systém pro uplatňování požadavků na výzkum a vývoj. Nové projekty jsou zahajovány na základě požadavků složek velení a řízení AČR. Celkové náklady na rok 2004 činí 483,889 mil. Kč. Program Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Program bude ukončen v roce 2005 dořešením 23 projektů. Na program je v roce 2005 vyčleněno 34, 806 mil. Kč. Program Program obranného výzkumu pro podporu cílů výstavby sil NATO Hlavní projekty programu: Výzkum a vývoj nových transparentních materiálů TRAM Cílem projektu je výzkum a vývoj moderních transparentních pancéřových materiálů s ohledem na jejich terminálně balistickou odolnost a transparentní charakteristiky. Jedná se o mezinárodní projekt, v němž za ČR jsou řešiteli VTÚO Brno, SAINT-GOBAIN Trutnov a SVOS Přelouč. Na řešení projektu se dále podílí Itálie a Nizozemsko. Na projekt je vyčleněno celkem 26,613 mil. Kč, z toho 11,962 mil. Kč na rok 2005; Dálková detekce chemických a biologických látek v atmosféře DÁLKA III Cílem projektu je postavit a ověřit funkční vzor dálkového detektoru pro detekci BCHL a BBL. Jedná se o řešení mezinárodního projektu v rámci projektu NATO CDE. Hlavním řešitelem za ČR je VTÚO Brno, dalším příjemcem je Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Na projekt je vyčleněno celkem 16,475 mil. Kč, z toho 6,570 mil. Kč na rok 2005; 43

11 Voják 21. století Cílem projektu je definovat požadavky na vojáka 21. století směrem k nezbytnému vybavení, výstroji a výzbroji. Hlavním řešitelem projektu je VOP-026 Šternberk, s. p., dalším řešitelem je VTÚO Brno. Na projekt je vyčleněno celkem 18 mil. Kč, z toho 4,5 mil. Kč na rok Program Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Na řešení výzkumných záměrů v roce 2005 je plánováno 133, 647 mil. Kč. Program Národní program vývoje obranných technologií Hlavní projekty programu: PPCHL-AL-2 Cílem projektu je vyvinout nový polní analytický systém určený k plnění úkolů speciální chemické analýzy. Systém musí být navržen a sestaven ve smyslu dokumentů a norem platných v rámci NATO (AEP-10, AEP-49, LTSS-24, MC/161, MC/165, STANAG 2909). Hlavním řešitelem je VOP-026 Šternberk, s. p., dalším řešitelem je VTÚO Brno. Na projekt je vyčleněno celkem 84,990 mil. Kč, z toho 17,386 mil. Kč na rok 2005; OPCH-05 Cílem projektu je vyvinout provětrávaný izolační protichemický oděv kompatibilní s maskami OM-90 a CM-6. Hlavním řešitelem jsou Gumárny Zubří, dalším řešitelem je VTÚO Brno. Na projekt je vyčleněno celkem 9,749 mil. Kč, z toho 1,946 mil. Kč na rok 2005; MRTP Cílem projektu je vyvinutí zcela nového univerzálního modulárního systému pasivního radiotechnického průzkumu bojiště k provádění radiotechnického průzkumu na taktickém stupni, s předpokladem dosažení a překročení parametrů již zavedených srovnatelných systémů v armádách NATO. Řešitelem projektu je VTÚO Brno. Na projekt je vyčleněno celkem 39,337 mil. Kč, z toho 6 mil. Kč na rok Program Profesionalizace Armády České republiky V roce 2004 byla provedena veřejná soutěž v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) na řešení projektů v roce Na program je v roce 2005 vyčleněno 34,418 mil. Kč. Program Reforma ozbrojených sil České republiky V roce 2004 byla zahájena příprava veřejné zakázky na 12 vybraných projektů, jejíž řešení bude zahájeno v roce Na program je v roce 2005 vyčleněno 100,262 mil. Kč. 44

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky PRVNÍ ZÁSTUPCE NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU Výtisk č. Počet snímků: 29 Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky generálmajor Ing. Jaroslav KOLKUS Realizace výstavby Armády České republiky

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y III. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2007 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ..................................................... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...........................................

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j. 52211-7/2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4 KAPITOLA

Více

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet

Více

AKVIZIČNÍ ČINNOST V RESORTU OBRANY

AKVIZIČNÍ ČINNOST V RESORTU OBRANY 34 Představuje úplatné nabývání majetku, pořizování stavebních prací a nákup služeb. Jednotlivé etapy tohoto procesu, včetně stanovení působností, pravomocí a odpovědností pracovníků Ministerstva obrany,

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ).

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ). Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2006 pod

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5 Kancelář ministra Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. 888-4/2015-7542KM V Praze dne 19. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 5 Věc: Poskytnutí

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

Perspektivy logistiky v profesionální Armádě ČR

Perspektivy logistiky v profesionální Armádě ČR Plukovník prof. Ing. Petr Hajna, CSc., Ing. Vladislav Vincenec Perspektivy logistiky v profesionální Armádě ČR VOJENSKÝ PROFESIONÁL V současné době probíhající reforma ozbrojených sil ČR směřuje ke kvalitativním

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. TISKOVÁ KONFERENCE MO 23. ledna 2017

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. TISKOVÁ KONFERENCE MO 23. ledna 2017 TISKOVÁ KONFERENCE MO 23. ledna 2017 1,33% 1,15% 1,06% 1,02% 0,96% 0,98% 1,02% 1,08% 1,17% 1,24% 1,40% 3,7% 3,7% 3,5% 3,5% 3,6% 3,8% 4,1% 4,0% 4,7% 4,9% Co jsme udělali ROZPOČET Obrátili jsme trend od

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost Pek M., Píša L., Krupka R. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Systém biologické ochrany Vychází z Doktríny Armády České republiky Ochrana proti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo Evidenční číslo Název programu 122 Příloha č. 5 k zákonu v tis. Kč Z toho výdaje Celkový součet registrovaných akcí* 301010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 117 870 45 700 301020 Obnova a dostavba

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR AGENTURA ROZVOJE INFORMATIKY

MINISTERSTVO OBRANY ČR AGENTURA ROZVOJE INFORMATIKY 44 Agentura rozvoje informatiky (ARI) byla vytvořena k 1. lednu roku 2004 jako nástupnická organizace Agentury komunikačních a informačních systémů (AKIS) a Vojenského technického ústavu elektroniky Praha

Více

MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ

MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ MARKETINGOVÁ PODPORA AKVIZICE VE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o marketingové podpoře akvizice ve vyzbrojování jako o jednom z

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 *A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 Číslo SP-1/2016-ST 11. ledna 2016 1 kterým se stanoví požadavky pro služební, pracovní a vojenská místa, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Praha 2004 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6-Dejvice http://www.army.cz Redakce účelové tvorby

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1.

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2270/14 V Praze 4. září 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 10. září 2014 v 19:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení,

Více

12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky

12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 441 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2206/15 V Praze 28. ledna 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 4. února 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1,

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování MINISTERSTVO OBRANY III. Národní strategie vyzbrojování Praha 2004 řehled definic íl politiky ásady realizace íl strategie ý systém ň ová ní cíle í čo vé operační ásady efektivní ákl a v ásady Partnerství

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL Petr NEČAS Obsah: Úvod Strategické prostředí a vojenské trendy Systém výcviku, profesionální přípravy a vzdělávání Systém aktivních záloh Struktura

Více

Majetek státu a peněžní prostředky státního rozpočtu určené na protivzdušnou obranu státu

Majetek státu a peněžní prostředky státního rozpočtu určené na protivzdušnou obranu státu Věstník NKÚ, kontrolní závěry 227 07/21 Majetek státu a peněžní prostředky státního rozpočtu určené na protivzdušnou obranu státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Konference ekonomických radů, MZV Praha, 22. 6. 2015 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A OBRANNÝ PRŮMYSL Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně zhoršila. Potřebujeme

Více