Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211"

Transkript

1 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to znamená, že výdaje z pokladny budeme účtovat na stranu D a příjmy do pokladny na stranu MD Příjmy do pokladny Příjmy do pokladny představují převážně tržby za výrobky, služby, zboží, popřípadě tržby z prodeje materiálu nebo dlouhodobého majetku. Dále pak převody hotovosti z běžného účtu a úhrady vydaných faktur (pohledávky). Příjmy do pokladny účtujeme na základě příjmového pokladního dokladu (PPD) Schéma účtování Výnosy- tř ,602,604 Pokladna X X Další zápis 211/601, 211/602,211/604, 211/641, 211/642 Účtování: Účet pokladna (211) na stranu MD jedná se o přírůstek v pokladně a souvztažně na některý účet v účtové třídě 6 (dle druhu tržby viz doklad) V účtové třídě 6 se jedná o následující účty: 601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb 604 tržby za zboží 641 tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku 642 tržb y z prodeje materiálu Zápis na straně D na účtech ve třídě 6 představuje přírůstek tržeb (výnosů). S účtováním mezi pokladnou a bankou, popřípadě pokladnou a pohledávkami se seznámíme později. Příklad: Zaúčtujte následující účetní případy: 1. PPD tržba za zboží 250Kč Kč/ Kč 2. PPD tržba za výrobky 1.000Kč Kč/ Kč 3. PPD tržba z prodeje materiálu 2.000Kč Kč/ Kč 4. PPD tržba za ubytování (služby) 1.500Kč Kč/ Kč 5. PPD tržba z prodeje stroje Kč Kč/ Kč

2 601 Pokladna ) ) ) ) ) 250 1) ) ) ) ) Výdaje z pokladny Výdaje z pokladny představují především nákupy v hotovosti a to: nákup materiálu, zboží, služeb(opravy, doprava, poštovné ), energie, pohonné hmoty, nákup dlouhodobého majetku. Dále pak různé poplatky, clo, daně, mzdy. V hotovosti mohou být uhrazovány došlé faktury(závazky) nebo se hotovost odvádí z pokladny na běžný účet. Výdaje z pokladny účtujeme na základě výdajového pokladního dokladu (VPD), přílohou tohoto dokladu musí být faktura, paragon o nákupu zboží, služby, mzdový list v případě výplaty mzdy, potvrzení v případě poplatků, daní, kolků Schéma účtování Pokladna Náklady tř.5-501,502, ,042 X X Další zápis 501/211, 502/211, 504/211, 518/211, 538/211, 111/211,042/211 Účtování: Účet pokladna (211) strana D jedná se o úbytek v pokladně a souvztažně na některý účet v účtové třídě 5 (dle druhu nákladu viz doklad) a nebo na účet pořízení materiálu (111), pořízení zboží (131), ceniny (213), pořízení hmotného DM (042) (viz doklad) a to na stranu MD představuje přírůstek nákladů, přírůstek materiálu, přírůstek zboží, přírůstek dlouhodobého majetku. Souvztažné účty ve třídě spotřeba materiálu 502 spotřeba energií (elektřina, uhlí, plyn, pohonné hmoty) 504 prodané zboží 511 opravy a udržování 518 ostatní služby (telefon, poštovné, poštovní známky, internet) 538 ostatní daně a poplatky (kolky, poplatky obci)

3 S účtováním mezi pokladnou a bankou, popřípadě pokladnou a závazky se seznámíme později. Příjmy a výdaje v hotovosti (pokladna) u plátce DPH V případě, že jsme plátci DPH musíme samostatně evidovat daň z přidané hodnoty. Tzn. že při účtování musíme rozlišovat základ (částku bez DPH) a DPH. Na účtu pokladny se musí vždy zaúčtovat částka s DPH, protože celkovou částku ve skutečnosti i hradíme. Pak samostatně zaúčtujeme DPH ( na účet 343 DPH) a základ na účet majetku, nákladů nebo výnosů. Na účtu DPH 343 se sleduje DPH jak při prodeji, tak při nákupu. V praxi to funguje tak, že podnikatel má nárok na vrácení DPH u všech nákupů (při dodržení podmínek zákona o DPH) a povinnost platit daň ze svých prodejů (tržeb). Na straně MD účtu 343 DPH pak účtujeme DPH při nákupu a na stranu D účtu 343 DPH účtujeme DPH při prodeji. Daň z přidané hodnoty se platí k 25. dni v měsíci po uplynutí zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím pro účely DPH je měsíc nebo čtvrtletí (podle výše obratu) Jak zjistíme daňovou povinnost? Účet 343 je účet pasivní, jedná se o závazky vúči státu. Vy\počteme KS na účtu DPH. Nejdříve spočítáme OMD a obrat D. Potom na straně D vypočteme KS tak, že od obratu D odečteme obrat MD. Je-li výsledek kladný, máme daňovou povinnost. Je-li výsledek záporný, bude nám tuto částku vracet finanční úřad na náš účet a to nejpozději k 25. dni následujícího měsíce. Schéma účtování: Pokladna Náklady tř.5-501,502, ,042 2) x 1) X 1) X (bez (s DPH) (s DPH) DPH) DPH Výnosy - 601, 602, 604, 641, 642 1) x 2) X 2) x (bez (DPH) (DPH) DPH) 1) Výdej z pokladny - účtujeme na základě VPD mezi účty 211 D (celá částka včetně DPH = částka k úhradě) a souvztažně MD (částka bez DPH) a 343 MD (částka DPH) 2) Příjmy do pokladny účtujeme na základě PPD mezi účty 211 MD (celá částka včetně DPH = částka k úhradě) a souvztažně D (částka bez DPH) a 343 D (částka DPH) Další zápis: 1) příjmy do pokladny: 211(s DPH)/343(DPH), 601(bez DPH)

4 211(s DPH)/343(DPH), 602(bez DPH) 211(s DPH)/343(DPH), 604(bez DPH) 211(s DPH)/343(DPH), 641(bez DPH) 211(s DPH)/343(DPH), 642(bez DPH) 2) výdaje z pokladny 501 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 502 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 504 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 511 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 518(bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 111 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 131 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 041 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 042 (bez DPH), 343 (DPH)/ 211(s DPH) 2. účtování vydaných faktur - účet 311 Účet odběratelé (311) používáme k účtování vydaných (vystavených) faktur, tj. pohledávek za odběrateli (prodej na fakturu). Jedná se o účet rozvahový aktivní. PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, úbytky na straně D Přírůstky představují vznik pohledávky (zaúčtování vystavené faktury) Úbytky představují úhradu pohledávky buď v hotovosti do pokladny nebo bezhotovostní na běžný účet. Schéma účtování pro neplátce DPH: výnosy - 601, 602, 604,641, odběratelé 1) x 1) x 2) x 2) x 1) Vznik pohledávky za odběrateli účtujeme na základě VAF (vydaná faktura) a to následujícím způsobem: 311(odběratelé) MD a souvztažně 601, 602, 604, 641, 642 D 2) úhrada pohledávky účtujeme na základě: a) PPD úhrada v hotovosti do pokladny a to mezi účty 311D a souvztažně 211 MD b) VZBÚ úhrada na běžný účet a to mezi účty 311D a souvztažně 221 MD Schéma účtování pro plátce DPH: výnosy - 601, odběratelé 1) x 1) x 2) x 2) x (bez DPH) (s DPH) (s DPH) (s DPH)

5 343 - DPH 1) x (DPH) 1) Vznik pohledávky za odběrateli účtujeme na základě VAF (vydaná faktura) a to následujícím způsobem: 311(odběratelé) MD (s DPH) a souvztažně 601, 602, 604, 641, 642 D (částka bez DPH) a zároveň 343 D (částka DPH) 2) úhrada pohledávky uhrazuje se částka včetně DPH a účtujeme na základě: a) PPD úhrada v hotovosti do pokladny a to mezi účty 311D a souvztažně 211 MD b) VZBÚ úhrada na běžný účet a to mezi účty 311D a souvztažně 221 MD 2. účtování došlých faktur - účet 321 Účet dodavatelé 321 používáme k účtování došlých faktur (DAF) tj. jedná se o závazek vůči dodavatelům (nákup na fakturu) Účet dodavatelé je účet rozvahový pasivní, tj. PS, přírůstky a KS jsou na straně dal, úbytky jsou na straně MD. Přírůstek na účtu dodavatelé představuje vznik závazku jedná se o zaúčtování došlé faktury (odebrali jsme zboží nebo službu, ale musíme zaplatit) Úbytky na účtu dodavatelé představují úhradu závazku buď v hotovosti z pokladny nebo bezhotovostně z BÚ. Schéma účtování pro neplátce DPH: náklady - 501,502, dodavatelé 111,131 1) x 2) x 1) x 2) x 1) účtujeme na základě DAF (došlá faktura) vzniká závazek vůči dodavatelům, zaúčtujeme dodavatelé D a souvztažně 501, 502, 504, 518, 538, 111, 131, 041, 042 MD 2) úhrada závazku a) na základě VPD 211D a souvztažně 321MD b) na základě VZBÚ 221D a souvztažně 321 MD Schéma účtování pro plátce DPH: výnosy - 501, dodavatelé 1) x 2) x 1) x 2) x (bez DPH) (s DPH) (s DPH) (s DPH) DPH 1) x (DPH)

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více