Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Solární systémy Tepelná čerpadla solanka-voda HPSol 5 HPSol 7 HPSol 9 HPSol 11 HPSol 14 HPSol 17 Návod k montáži

2 Návod k montáži Tepelná čerpadla solanka-voda Obsah 1. Upozornění a předpisy 3 2. Funkční princip tepelného čerpadla 3 3. Popis produktu 4 4. Přeprava a instalace 6 5. Napojení na topný systém Instalace hydraulických modulů Hydraulický modul BR Hydraulický modul Hydraulický modul Rozdělovač topných okruhů Hydraulický modul.3 a Příslušenství Přepouštěcí ventil Připojení HPSol a podstavcový zásobník Připojení tepelného zdroje Elektrické zapojení Uvedení do provozu Přípravy Přednastavení regulační jednotky Regulační menu pro instalačního technika Pokyny k energeticky optimalizovanému vytápění Regulace teploty na zpátečce v závislosti na povětrnostních podmínkách Regulace v závislosti na pokojové teplotě Regulace konstantní hodnoty Pokyny k ohřevu teplé vody Ostatní pokyny ohledně nastavení Poruchy Odstavení z provozu Příloha Charakteristiky Napájecí vodiče Řídící vodiče Schéma zapojení řídící jednotky tepelného čerpadla Hydraulické zapojení s 1 nízkoteplotním topným okruhem Hydraulické zapojení s vysokoteplotním a nízkoteplotním topným okruhem CE-prohlášení o shodě Žádost o uvedení do provozu Protokol o zprovoznění tepelného čerpadla 52 2

3 1. Upozornění a předpisy 2. Funkční princip tepelného čerpadla Práce na tepelném čerpadle smí provádět pouze příslušní odborníci autorizovaní společností Schüco. Tepelné čerpadlo není upevněno ke dřevěné paletě. Tepelné čerpadlo smí být nakláněno maximálně do sklonu 45 (v každém směru). Před připojením tepelného čerpadla vypláchněte topný systém. Minimálně 5 % obsahu směsi solanky musí tvořit ochrana proti zamrznutí na bázi monoethylen-glykolu nebo propylen-glykolu a směs je třeba namíchat před vlastním naplněním. Bude-li tepelné čerpadlo kombinováno se solárním systémem, musí systémem protékat 40 % propylen-glykolu. Do solankového potrubí musí být instalován filtr pro zachycování nečistot. Během připojování napájecích vodičů dbejte na pravotočivé pole (v případě chybného smyslu otáčení nepodává tepelné čerpadlo žádný výkon a je velmi hlučné). Pro zamezení usazování sedimentů (např. rzi) v kondenzátoru tepelného čerpadla se doporučuje použít vhodného systému na ochranu proti korozi. Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze v suchých prostorách s teplotami v rozmezí od 0 do 35 C. Jeho orosování je nepřípustné. Před otevřením přístroje je nutno všechny elektrické obvody odpojit od zdroje elektrického napětí. Dodržujte pokyny uvedené v Schüco-plánovací příručce. ( ) Šestimístná čísla v závorkách jsou vždy čísly produktů Schüco. Tepelné čerpadlo solanka-voda může být použito u stávajících či nově budovaných topných systémů. Jako teplonosné médium v systému tepelného zdroje slouží solanka. K využití tepelného zdroje mohou být použity zemní vrty, podzemní kolektory nebo podobné systémy. Půda akumuluje teplo pocházející od slunce, větru a deště. Toto zemní teplo je v podzemních kolektorech nebo v zemním vrtu za nízkých teplot absorbováno solankou. Oběhové čerpadlo pak přečerpává ohřátou solanku do výparníku tepelného čerpadla. Zde je toto teplo přenášeno na chladící prostředek chladícího okruhu. Přitom dochází k ochlazení solanky, takže ta pak může v solankovém okruhu opět absorbovat tepelnou energii. Chladící prostředek je zplyněn, nasán elektricky poháněným kompresorem, komprimován a přečerpán na vyšší teplotní úroveň. Elektrický hnací výkon, který je přiváděn během tohoto procesu, není promrhán, nýbrž je z větší části předáván chladícímu prostředku. Poté se chladící prostředek dostává do zkapalňovače a zde předává svou tepelnou energii opět topné vodě. Výparník Cirkulační proces tepelného čerpadla Hnací energie Kompresor Odváděné teplo Toto tepelné čerpadlo odpovídá všem relevantním předpisům DIN-/VDE a směrnicím EU. Elektrické zapojení tepelného čerpadla musí být provedeno podle platných norem ČSN, VDE, EN a IEC. Kromě toho je třeba dbát připojovacích podmínek elektrorozvodných závodů. Tepelné čerpadlo je třeba k tepelnému zdroji a do topného systému zapojit na základě příslušných předpisů. Těmi jsou především: Chladící technika: - EN 78 Bezpečnostně-technické a ekologické požadavky - Směrnice 97/23/EU (směrnice pro tlakové systémy) Vytápěcí technika: - DIN 4751 list 1/2 Bezpečnostně-technické vybavení systémů teplovodního vytápění - DIN 1988 Technická pravidla instalací pitné vody - TRD 721 Bezpečnostní zařízení proti překračování tlaku Elektrotechnika: - DIN VDE 0100 Předpisy budování silnoproudých systémů s nominálním napětím do V - TAB Technické podmínky připojení do nízkonapěťové sítě Přiváděné teplo Zplynění Uvolnění Zkapalnění Zkapalňovač 3

4 3. Popis produktu Tepelné čerpadlo je tvořeno chladícím okruhem se všemi potřebnými prvky pro kontrolu tlaku a integrovanou regulační jednotkou. Na zadní straně se nachází přípojky pro napojení do topného a solankového okruhu. Systém zemního tepelného zdroje s rozvodem solanky a rozvodem tepla musí zbudovat uživatel. Čidla pro snímání venkovní teploty (R1), teploty zpátečky (R2), teploty vody (R3), teploty stoupačky (R9) a regenerativně-bivalentní teploty (R13) jsou součástí dodávky tepelného čerpadla. Přívod elektrického napětí pro napájecí a řídící okruh musí taktéž zajistit uživatel. Návod k obsluze a montáži pro uživatele je součástí dodávky. Rozměrový výkres 1. Stoupačka topení výstup z TČ 2. Tepelný zdroj vstup do TČ 3. Tepelný zdroj výstup z TČ 4. Zpátečka topení vstup do TČ - vše plošně těsnící vnější závity G 1 ¼" 5. Přívod elektrických vodičů 4

5 3. Popis produktu Technické informace přístroje Všeobecné údaje HPSol 05 HPSol 07 HPSol 09 HPSol 11 HPSol 14 HPSol 17 Číslo produktu Chladící prostředek R 407c Hmotnost náplně chladícího prostředku [kg] 1,0 0,9 1,3 1,4 1,7 2,8 Hladina akustického výkonu [db (A)] Rozměry přístroje bez přípojek (v x š x d) [mm] 800 x 650 x 472 Přípojky topení [coul] G1 ¼ a Přípojky tepelného zdroje [coul] G1 ¼ a Hmotnost přepravní jednotky včetně balení [kg] Provozní údaje HPSol 05 HPSol 07 HPSol 09 HPSol 11 HPSol 14 HPSol 17 Tepelný výkon za teplotního zdvihu B0/W35 [kw] 5,3 6,9 9,2 11,8 14,5 17,1 B0/W50 [kw] 4,8 6,7 9,0 11,3 14,2 16,7 B0/W55 [kw] 3,8 5,6 7,7 9,4 12,5 14,4 Výkon.činitel za teplotního zdvihu B0/W35 [ ] 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 B0/W50 [ ] 2,75 2,9 3,1 3,0 3,4 3,2 B0/W55 [ ] 1,96 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 Veličiny topného okruhu HPSol 05 HPSol 07 HPSol 09 HPSol 11 HPSol 14 HPSol 17 Maximální teplota topné vody na stoupačce [ C] 55 Stupňovitost topné vody (B0/W35) [K] 10,1 9,9 10,5 10,1 9,6 9,3 Potřebný průtok topné vody (B0/W35) [m 3 /h] 0,45 0,6 0,75 1,0 1,3 1,5 Tlaková ztráta na zkapalňovači [m] 0,19 0,34 0,23 0,42 0,49 0,41 Veličiny tepelného zdroje HPSol 05 HPSol 07 HPSol 09 HPSol 11 HPSol 14 HPSol 17 Teplota solanky [ C] - 5 až + 25 Nut. chladící výkon tep. zdroje (B0/W35) [kw] 4,1 5,3 7,1 9,1 11,3 13,4 Žádoucí průtok solanky 1) [m 3 /h] 1,3 1,7 2,3 2,9 3,6 4,2 Tlaková ztráta ve výparníku 1) [m] 2,1 3,6 3,1 2,8 2,5 1,4 Elektrické veličiny HPSol 05 HPSol 07 HPSol 09 HPSol 11 HPSol 14 HPSol 17 Druh krytí dle EN IP 20 Jmenovité napětí [V] 400 V Pojistky [A] 16 Rozběhový proud [A] (bez měkkého startu) (s měkkým startem) Nominální proud u B0/W35 (cos φ) [A] 2,22 (0,8) 2,89(0,8) 3,77 (0,8) 4,84 (0,8) 5,81(0,8) 6,35 (0,8) Nominální příkon (B0/W35) [kw] 1,23 1,6 2,07 2,66 3,22 3,72 1) u 40 % propylenglykolu a teplotní diference 3 K v solárním okruhu 5

6 4. Přeprava a instalace K přepravě na rovném povrchu je vhodný paletový vozík; na nerovném povrchu nebo na schodech můžete použít stěhovacích popruhů či přenosných tyčí. Ty je možno nasunout do otvorů v pouzdře, které jsou určeny k tomuto účelu. Je třeba dbát na to, že tepelné čerpadlo nesmí být během přepravy nakláněno do většího sklonu než 45! Instalace pouze v suchých prostorách interiéru s teplotami v rozmezí od 0 do 35 C Orosování regulační jednotky tepelného čerpadla je nepřípustné! Před a vedle tepelného čerpadla je třeba nechat dostatek místa pro provádění montáže a údržby; za tepelným čerpadlem, mezi podstavcovým zásobníkem a stěnou je třeba nechat zhruba 20 cm volného místa, aby bylo možno později nainstalovat hadicové spoje. Instalace na plochém povrchu rám by měl k podlaze doléhat po celém obvodu Na nerovném povrchu nebo u problematických dřevěných podlah se doporučuje použití tlumících izolačních pásů ( ), které se vkládají pod základní rám. Tepelné čerpadlo je zpravidla instalováno ve spojení s podstavcovým zásobníkem PS V takovém to případě je možno HPSol jednoduše umístit na zásobník jak je znázorněno na vyobrazení. Instalace s podstavcovým zásobníkem 6

7 5. Připojení k topnému systému Instalaci na straně topení je třeba provést na základě platných předpisů a vybavit ji všemi potřebnými bezpečnostními prvky! 5.1. Instalace hydraulických modulů ž bude moci připojit tepelné čerpadlo, musíte nejprve podle příslušné konstrukce systému zvolit a instalovat hydraulické příslušenství. V příslušných sadách tepelných čerpadel jsou tyto potřebné hydraulické komponenty již obsaženy. V principu jsou k dispozici dvě odlišné možnosti zapojení: 1) Tepelné čerpadlo pracuje nejefektivněji tehdy, jeli teplota stoupačky topného systému pokud možno co nejnižší. Dochází-li k rozvodu tepla výhradně přes plošné topení, jako např. podlahové topení, používá se hydraulický modul BR ( ) a hydraulický modul.1 ( ). Exemplární schéma systému naleznete v příloze Minimální průtok topné vody zajišťuje integrovaný přepouštěcí ventil. Hydraulický modul BR ( ) slouží k ohřevu teplé užitkové vody a bivalentně-regenerativnímu způsobu provozu (solární vytápění). 2) ní-li možno ve všech místnostech realizovat plošné topení, lze za použití rozdělovače topných okruhů ( ) a hydraulických modulů.2, 3 a 4 ( , a ) vytvořit dvě rozdílné teplotní úrovně. Tepelné čerpadlo přitom vyrábí teplotu potřebnou pro topná tělesa (max. 55 C). Směšovač hydraulického modulu.3 pak reguluje teplotu na stoupačce plošného topení. Rozdělovač topných okruhů zajišťuje minimální průtok topné vody. Hydraulický modul BR ( ) slouží také zde k ohřevu teplé užitkové vody a bivalentně-regenerativnímu způsobu provozu (solární vytápění). Montážní pokyny ž namontujete hydraulické moduly, je třeba vyjmout armatury z izolační schránky. K tomu je nutno nejprve sejmout úchyty s teploměry. U modulů se směšovačem je nutno servomotor taktéž posunout směrem kupředu. Nazdvihněte a sejměte přední část izolační schránky. Izolace se snímá nad trubkou zpátečky. Hydraulický modul vyjměte ze zadní izolační skořepiny a smontujte ho. Po připojení potrubí a provedení tlakové zkoušky namontujte izolační schránku zpět na své místo. Před uvedením do provozu pevně dotáhněte všechny převlečné matice. Následně nainstalujte teploměry s úchyty. Při instalaci hydraulického modulu BR a hydraulického modulu.1 nebo 2. dbejte na následující rozměry vzadu za tepelným čerpadlem (ve spojení s hadicovou soupravou, ): Horní otvor nástěnného úchytu by se měl nacházet cca. 20 mm pod horním okrajem tepelného čerpadla (+/- 5 mm) Umístěn příliš nízko: Servomotor hydraulického modulu BR je jen těžko dosažitelný Umístěn příliš vysoko: hadicové přípojky jsou příliš krátké 55 mm = rozteč otvorů nástěnného úchytu 250 mm = minimální rozteč nástěnných úchytů (pak jsou hydraulické moduly těsně vedle sebe, bez spáry mezi jejich izolacemi!) cca. 20 (po horní okraj tepelného čerpadla ) Hydraulický modul BR Hydraulický modul.1 resp. 2 ( ) ( resp ) 7

8 5. Připojení k topnému systému Hydraulický modul BR Modul obsahuje čerpadlo pro ohřev zásobníku a směšovací ventil, který reguluje teplotu na stoupačce topení v bivalentně-regenerativním způsobu provozu. Hydraulický modul BR je vybaven dvěma teploměry; levá větev modulu je určena pro připojení stoupačky solárního zásobníku pro bivalentně-regenerativní způsob provozu. U hydraulického modulu BR je směšovač se stoupačkou umístěn vlevo (neboť vlevo dochází ke směšování), rozpoznat to lze na obou nad sebou se nacházejících vývodech nalevo od kužele směšovače. Šipky odlité v pouzdře směšovače nemusí vždy souhlasit se směrem průtoku během provozu! Rozhodující je označení na níže uvedeném vyobrazení! Bližší informace ohledně směšovače a servomotoru viz kapitola Stoupačka bivalentněregenerativní (ze zásobníku) Stoupačka Ohřev zásobníku Číslo produktu Materiály Fitinky/pouzdro Těsnění Izolace Technické parametry Max. přípustný tlak Max. přípustná teplota Hodnota KVS (bivalentněregenerativní) Hodnota KVS (tep.čerpadla) mosaz 58, bez příměsí EPDM/Viton/Kingersil EPP 8 bar 110 C (krátkodobě 120 C) 8,7 9,9 Čerpadlo Wilo RS 25/4-3 Rozměry Nominální světlost DN 25/1 Přípojky dole Přípojky nahoře Rozteč os Montážní délka Výška izolace Šířka izolace R 1½ AG plošně těsnící Rp 1 IG 125 mm 522 mm / 420 mm 492 mm 250 mm Gravitační brzda 200 mm VS Zpátečka bivalentněregenerativní (do zásobníku) Stoupačka do vyrovnávacího zásobníku (hadice Stoupačka z tepelného m) čerpadla (hadice 330m) Gravitační brzda Stavěcí šroub obtoku Aby se zamezilo nežádoucí gravitační cirkulaci, je na stoupačce ohřevu zásobníku v kulovém ventilu nad čerpadlem zabudována gravitační brzda (zpětná klapka). Toto zařízení je v provozu (uzavřeno), ukazuje-li tečka na stavěcím šroubu na písmeno Z. Talíř ventilu je mechanicky zvednut, ukazuje-li tečka na stavěcím šroubu na písmeno A. V obou případech je zářez stavěcího šroubu ve svislé poloze. Stavěcí šroub gravitační brzdy 8

9 5. Připojení k topnému systému Hydraulický modul.1 Hydraulický modul.1 je určen pro připojení nízkoteplotního topného okruhu. V modulu je integrován přepouštěcí ventil, který zajišťuje minimální průtok topné vody. Vedle čerpadla topného okruhu je tu zapojena bezpečnostní jednotka s volnou přípojkou expanzní nádoby (EN). Bližší informace o pojistném ventilu viz kap a o přepouštěcím ventilu viz kap Hydraulický modul.2 Tento modul ovládá rozdělovač topných okruhů. Vedle čerpadla, které zajišťuje minimální průtok topné vody, je tu zapojena bezpečnostní jednotka s volnou přípojkou expanzní nádoby. Bližší informace o pojistném ventilu viz kapitola Číslo produktu Materiály Fitinky/pouzdro mosaz 58, bez příměsí Těsnění EPDM/Viton/Kingersil Izolace EPP Technické parametry Max. přípustný tlak 8 bar Max. přípustná teplota 110 C (krátkodobě 120 C) Hodnota KVS 6,3 Čerpadlo Wilo RS 25/6-3 Rozměry Nominální světlost DN 5/1 Přípojky dole R 1½ AG plošně těsnící Přípojka EN R ¾ AG plošně těsnící Přípojky nahoře Rp 1 IG Rozteč os 125 mm Montážní délka 522 mm / 413 mm Výška izolace 492 mm Šířka izolace 250 mm Číslo produktu Materiály Fitinky/pouzdro mosaz 58, bez příměsí Těsnění EPDM/Viton/Kingersil Izolace EPP Technické parametry Max. přípustný tlak 8 bar Max. přípustná teplota 110 C (krátkodobě 120 C) Hodnota KVS 6,3 Čerpadlo Wilo RS 25/6-3 Rozměry Nominální světlost DN 5/1 Přípojky dole R 1½ AG plošně těsnící Přípojka EN R ¾ AG plošně těsnící Přípojky nahoře Rp 1 IG Rozteč os 125 mm Montážní délka 530 mm / 413 mm Výška izolace 492 mm Šířka izolace 250 mm Stoupačka do topného okruhu Zpátečka z topného okruhu Stoupačka do beztlak. rozdělovače Zpátečka z beztlak. rozdělovače Zpátečka ze zásobníku Zpátečka ze zásobníku Stoupačka z vyrovnávacího zásobníku (hadice mm) Zpátečka do tepelného čerpadla (hadice 940 mm) Přípojka expanzní nádoby (3/4 AG ploché těsnění) Stoupačka z vyrovnávacího zásobníku (hadice mm) Přípojka expanzní nádoby (3/4 AG ploché těsnění) Zpátečka do tepelného čerpadla (hadice 940 mm) 9

10 5. Připojení k topnému systému Rozdělovač topných okruhů Pomocí rozdělovače, který není pod tlakem, je možno vyrovnávat tlak a průtok u topných systémů s jedním čerpadlem ve zdrojovém okruhu a dalšími čerpadly v topných okruzích, aniž by docházelo k vzájemnému ovlivňovaní těchto okruhů. Pozor: Průtok zajišťovaný čerpadlem zdrojového okruhu, musí být minimálně tak velký, jako celkový součet průtoků všech odběrových okruhů! Zpátečka Přípojka topného okruhu Stoupačka Moduly rozdělovače Zpátečka Přípojka topného okruhu Stoupačka Rozměr vrtání Distanční kroužek (vpravo + vlevo) = propojení komor stoupačky a zpátečky Zpátečka Stoupačka Číslo produktu Materiály Fitinky/pouzdro Těsnění Izolace Rozměry Nominální světlost Přípojky topného okruhu Přípojka HG.2 Výška instalace Šířka včetně izolace mosaz 58, bez příměsí EPDM/Viton/Kingersil EPP DN 25 1 (světlý průřez ø 50 mm) 1 objímka pro převlečnou matici 1½ IG spojení na závit s 1 IG, na rozdělovači 1½ AG plošně těsnící 100 mm (nad těsnící plochou) 580 mm Rozdělovač topných okruhů má řízenou stoupačku a zpátečku, přičemž předávání průtoků je energeticky optimalizováno. Aby bylo možno využít výhod řízené stoupačky a zpátečky, je třeba dodržet následující pokyny: Montáž rozdělovače topných okruhů ž je možno namontovat rozdělovač topných okruhů, je nutno ho vyjmout z izolace. K tomu je třeba nadzdvihnout a stáhnout přední část izolačního pouzdra, poté je možno rozdělovač vyjmout ze zadní části izolace. Definujte místo instalace (přitom je třeba zohlednit velikost/výšku montovaného topného okruhu modulu). Přeneste vrtací rozměr (375 mm pro zdvojený rozdělovač), namontujte nástěnný úchyt s podložkami. Před dotažením šroubů srovnejte konzoly! Modulový rozdělovač nasaďte na konzoly a přišroubujte ho. Prázdný rozdělovač je možno na stěnu namontovat v různých osových roztečích vůči zdi (100 mm, 125 mm nebo 150 mm od zdi) v závislosti na otvorech v nástěnných konzolách. Nástěnné konzoly jsou vyrobeny tak, aby po provedení montáže a uvedení do provozu (tlakové zkoušce) bylo ještě možno nasadit zadní díl izolace. Připojení stoupačky a zpátečky k modulu odbočky musí být provedeno adekvátně označení V pro stoupačku a R pro zpátečku. Popř. je nutno rozdělovač otočit o 180 kolem svislé osy, aby se označení přípojek dostalo do správné polohy. Rozdělovač je konstruován tak, aby přes rozdělovací modul docházelo k záměně přípojek stoupačky a zpátečky (stoupačka TČ vlevo dole na modulu; stoupačka topného okruhu vpravo nahoře na modulu). Všechna připojovací hrdla označená písmenem V jsou spojena s komorou stoupačky ; všechna připojovací hrdla označená písmenem R jsou spojena s komorou zpátečky. 10

11 5. Připojení k topnému systému Hydraulický modul.3 a.4 Tyto hydraulické moduly je možno namontovat přímo na rozdělovač topných okruhů. Hydraulický modul.3 se směšovačem a energeticky úsporným čerpadlem slouží k připojení topného okruhu s plošným topením. Pomocí hydraulického modulu.4 je možno do systému napojit radiátorový okruh. Před nasazením izolační schránky je nejprve nutno vyvést dozadu kabely pro čerpadlo (a servomotor). Hydraulický modul.3 Hydraulický modul.4 Číslo produktu Materiály Fitinky/pouzdro mosaz 58, bez příměsí mosaz Těsnění NBR/EPDM/Viton NBR/EPDM/Viton Izolace EPP EPP Technické parametry Max. přípustný tlak 8 bar 8 bar Max. přípustná teplota 110 C (krátkodobě 120 C) 110 C (krátkodobě 120 C) Hodnota KVS 6,0 6,3 Obtok směšovače 0 až cca. 50 % Otevírací tlak gravitační brzdy 200 mm VS, nastavitelné 200 mm VS, nastavitelné Čerpadlo Wilo E 25/1-5 Wilo E 25/1-5 Rozměry Nominální světlost DN 25/1 DN 25 Přípojky dole R 1½ AG plošně těsnící R 1½ AG plošně těsnící Přípojky nahoře Rp 1 IG Rp 1 IG Rozteč os 125 mm 125 mm Montážní délka 345 mm 345 mm Výška izolace 415 mm 415 mm Šířka izolace 250 mm 250 mm 11

12 5. Připojení k topnému systému Příslušenství Směšovač/servomotor Obtok (Bypass) ve směšovači hydraulického modulu.3 je v momentě vyexpedování z výroby uzavřen (poloha zářezu svisle). Objem vody, který je přes obtok přimícháván, může činit až 50 % objemového proudu (poloha zářezu horizontálně). Stavěcí šroub obtoku Nastavení obtoku je závislé na typu systému. Nastavení musí být provedeno během uvedení do provozu za stabilního provozu systému (tepelné čerpadlo je na provozní teplotě, normální funkčnost spotřebičů, doba chodu min. 1,5 2 hod.). Směšovač v hydraulickém modulu BR je umístěn na stejném pouzdře; obtok je uzavřen a mechanicky zablokován (nelze ho nastavit). Bezpečnostní pokyn Elektrické zapojení musí být provedeno podle zákonných předpisů. Servomotor Servomotor Technické parametry servomotoru Napájecí napětí Příkon Dimenzování Třída ochrany Přípojka Úhel otočení Točivý moment Doba chodu Smysl otáčení Ruční nastavení Indikace polohy 230 V ~ 50 Hz 2,5 W 2,5 VA II (ochranná izolace) Kabel 3 x 0,75 mm2 90, elektricky omezeno 5 Nm 140 sek možnost volby na svorkách mechanické vysmeknutí převodovky Okolní teplota 0 C C reverzibilní označovací štítek koncovým spínačem na 90. Dosažení koncového spínače vede k vypnutí pohonu; pohon je pak bez proudu. Servomotor je možno pomocí ovládacího knoflíku (pootočení plochým šroubovákem) nastavit do manuálního režimu. Přitom dochází k vysmeknutí převodovky a směšovač lze libovolně nastavit pomocí ručního otočného úchytu (indikátor polohy). Pojistný ventil Vhodný pro uzavřené topné systémy dle EN za použití membránové expanzní nádoby. Tyto membránové pojistné ventily jsou vyráběny podle bezpečnostních požadavků směrnice pro tlakové systémy 97/23/CE Evropského parlamentu (zařazení PED IV). Technické parametry pojistného ventilu Těleso TÜV-certifikace/označení konstrukčního prvku Držadlo Těsnění uzávěru Nominální tlak Max. přípustná provozní teplota DIN EN CW 617N TÜV.SV H.50.p ½ ABS EPDM PN C Provozní kapalina směsi glykol/voda (max. 50 %) Vstupní přípojka ½ Výstupní přípojka ¾ Vybavovací tlak 2,5-3 bar Účinnost pojistných ventilů nesmí být ovlivňována či blokována jakýmikoliv uzavíracími prvky! Do přívodního potrubí k pojistnému ventilu nesmí být instalovány žádné lapače nečistot (filtry) či jiná zúžení! Servomotor lze jednoduše nasadit a zaklapnout na směšovač. Úhel natočení (rozsah nastavení) je omezen 12

13 5. Připojení k topnému systému Dbejte na těsnost přípojek. Během montáže dbejte na to, aby nedošlo k poškození připojovacího závitu, zamezíte tím následným hmotným škodám a poranění osob. Teploty vody nebo vodních směsí vyšší než 50 C mohou zapříčinit popáleniny. Během montáže pojistných ventilů dbejte na to, aby tyto vysoké teploty nepředstavovaly žádné ohrožení přítomných osob. Při instalaci uvolňovacího potrubí je třeba dbát na aktuální technickou úroveň; průměr uvolňovacího potrubí musí odpovídat průměru výstupu z ventilu Přepouštěcí ventil Přepouštěcí ventil diferenčního tlaku reguluje průtok v poměru k uzavírajícím a otevírajícím se termostatovým nebo zónovým ventilům. Tento ventil snižuje hluk průtoku a udržuje čerpací tlak na konstantní úrovni i při přiškrcení topných těles (především u termostatických ventilů). Zajišťuje minimální průtok tepelného čerpadla. Jakmile ventil vybaví/otevře se, dochází ke zvýšení teploty na zpátečce. Nastavení přepouštěcího ventilu viz kap Materiály Těleso a pružinová hlava mosaz Pružiny ocel (nerezavějící) Elastoméry NB Technické parametry Diferenční tlak 0,1-0,6 bar, nastavitelný Max. teplota 110 C Max. tlak 10 bar 5.2. Připojení HPSol a podstavcového zásobníku Bude-li k instalaci použita sada hadicových přípojek ( ), musí být na tepelné čerpadlo a podstavcový zásobník jako první namontovány přechodové šroubové spoje. Čtyři stejné přechodové kusy jsou s plochým těsněním montoványk tepelnému čerpadlu; oba (delší) přechodové kusy musí být těsně připojeny na hrdla zásobníku. Koleno patří na spodní přípojku podstavcového zásobníku. Vyobrazení znázorňuje jednu z variant připojení s příslušnými délkami hadic. 13

14 6. Připojení tepelného zdroje Podzemní tepelný výměník včetně rozdělovače a sběrače solanky si musí vybudovat/nechat vybudovat uživatel. Je třeba zohlednit informace z Schüco-plánovací příručky. Jednotlivé solankové okruhy se musí dát separátně odvzdušnit! Schéma zapojení podzemního kolektoru Solární okruh Solankový modul Vana pro zachycování kondenzátu Ohebné hadicové přípojky Jednoduché paralelní spojení kolektorových okruhů je zajištěno tehdy, jsou-li rozdělovač a sběrač uspořádány nad sebou. Upozornění! Existuje-li možnost umístit solankový modul mimo budovu (např. do světlíku), je možno vynechat vanu pro zachycování kondenzátu resp. nákladnou neprolnavou izolaci. V hlavním potrubí (stoupačka k tepelnému čerpadlu) musí být instalován solankový modul. Ten je nutno vybrat na základě plánovací příručky. Solankové moduly obsahují všechny podstatné konstrukční prvky jako je solankové oběhové čerpadlo, velkokapacitní odvzdušňovač a lapač nečistot. Velkokapacitní odvzdušňovač, a tím i celý modul, je nutno instalovat na nejvyšším místě solankového okruhu! Veškeré potrubní rozvody, kterými protéká solanka, musí být z korozi odolných materiálů. Veškeré potrubí, kterým protéká solanka a které je instalováno uvnitř objektu nebo vede prochází domovním zdivem je třeba parotěsně zaizolovat, aby se zamezilo tvorbě kondenzátu. Jelikož konstrukční prvky solankového modulu je možno jen velmi komplikovaně zaizolovat, je nutno pod modul umístit vanu na zachycování kondenzátu. Rozteč mezi potrubím, kterým protéká solanka, a vodovodním potrubím, kanály a budovami by měla činit 1,5 m, aby se předešlo poruchám způsobeným mrazem. ní-li možno z konstrukčních důvodů dodržet tyto instalační rozteče, je třeba vodovodní potrubí v těchto úsecích dostatečně zaizolovat. Velikost pojistného ventilu a expanzní nádoby je třeba zvolit podle plánovací příručky. V případě propojení se solárním systémem mohou být umístěny na solární stanici. Bude-li tepelné čerpadlo provozováno bez solárních kolektorů, jsou k dispozici volná připojovací hrdla na solankovém modulu. 14

15 6. Připojení tepelného zdroje Solankový modul.1 Solankový modul.2 Instalační pokyny: Solankový modul je připraven k montáži na levou stranu tepelného čerpadla (tzn. tepelné čerpadlo stojí vpravo; průtok zleva doprava). Pokud by solankový modul měl být umístěn vpravo do tepelného čerpadla (průtok zprava doleva), je nutno solankový modul přestavět (viz níže). Postup při instalaci solankového modulu: Solankový modul na vývodu k tepelnému čerpadlu (na výtlaku) opatřete vnějším, plošně těsnícím závitem 1½, aby bylo možno přímo namontovat příslušnou hadici (dbejte na nataženou délku hadice = 940 mm). Na předmontovaných třmenech vyměřte rozteč (otvorů) pro nástěnný úchyt. Horní otvor nástěnného úchytu se nachází 75 mm pod osou potrubí, spodní otvor 130 mm pod osou potrubí. Po přimontování nástěnného úchytu nasaďte solankový modul na úchyt. Profil pro uchycení vany na zachycování kondenzátu přišroubujte pomocí třmenových šroubů zespodu k nástěnnému úchytu. Nakonec na něho zavěste vanu na zachycování kondenzátu. Změna směru průtoku: Uvolněte kontra-šroubení za velkokapacitním odvzdušňovačem (demontujte třmeny), povolte šroubový spoj na čerpadle na vývodu k lapači nečistot, čerpadlo a kulový ventil pootočte o 180, kontra-šroubení a šroubový spoj na čerpadle opět pevně dotáhněte. Demontujte a vyměňte kulový ventil (nejprve uvolněte kontramatici) a záslepku na kulovém ventilu, po srovnání kulového ventilu opět kontramatku utáhněte. Sejměte z kulového ventilu teploměr, za lapačem nečistot uvolněte šroubový spoj čerpadla, kulový ventil otočte o 180, šroubový spoj čerpadla opět utáhněte. 15

16 6. Připojení tepelného zdroje Nastavení solankového čerpadla Elektrické zapojení solankového oběhového čerpadla musí být provedeno podle jeho návodu k obsluze, který je přiložen k modulu. Vybrat je možno principielně ze tří regulačních režimů: 1) Řízení je realizováno pomocí externího analogového řídícího signálu. Pouze v tomto případě je použit řídící kabel (4-žilový)! 2) Čerpadlo je v rámci nastavitelného rozsahu nastaveno na požadovanou hodnotu diferenčního tlaku. Tato hodnota zůstává konstantní v rámci přípustného rozsahu průtoku. 3) Čerpadlo je v rámci nastavitelného rozsahu nastaveno na požadovanou hodnotu diferenčního tlaku HS. Ta se však mění s měnícím se průtokem minimálně na polovinu nastavené hodnoty. Tato varianta se doporučuje pro předpokládaný způsob využití. Nastavení Stratos Para 30/1-12 (solankový modul.2) Nastavení Stratos Para 25/1-8 (solankový modul.1) Na stavěcím knoflíku (4) nastavte hodnotu v rozmezí 6 až 7 [na stupnici (3)] Teplotní diference mezi stoupačkou a zpátečkou solankového okruhu by měla činit zhruba 3-4 K T < 3 K => snížit hodnotu T > 4 K => zvýšit hodnotu Zvolte hodnotu nastavení mezi 9 a 10 (manipulace viz návod k montáži a obsluze Wilo Stratos, strana 9) Teplotní diference mezi stoupačkou a zpátečkou solankového okruhu by měla činit zhruba 3-4 K T < 3 K => snížit hodnotu T > 4 K => zvýšit hodnotu 16

17 6. Připojení tepelného zdroje Potřebné příslušenství: Spojení mezi solankovým a solárním okruhem je zajištěno pomocí propojovací jednotky zásobníku (č. produktu ), která obsahuje trojcestný přepínací ventil a výstup do stoupačky. Bude-li použit kombinovaný zásobník konstrukční řady ST, je třeba zvolit soupravu zásobníku P- ST750-2 (č. produktu ) nebo P- ST (č. produktu ), které v sobě obsahují tuto propojovací jednotku. Možné příslušenství: Nízkotlaký spínač solankového okruhu Pro rozpoznání případného nedostatku kapaliny či prosaku v solankovém okruhu resp. pro splnění úředních podmínek, je možno do solankového okruhu instalovat nízkotlaký spínač. Ten v případě poklesu tlaku vysílá signál do řídící jednotky tepelného čerpadla. Tento tlakový spínač je v případě potřeby nutno objednat separátně ( ). Nastavení kontaktu při odvzdušnění solárního okruhu Regulátor TČ (A) (B) Potrubní tvarovka s 1½ vnitřním a vnějším závitem Tlakový spínač se spojovacím konektorem a těsněním konektoru Potrubní tvarovku (A) je nutno instalovat do solárního potrubí systému tepelného čerpadla, přednostně na stranu výtlaku solankového čerpadla. Tlakový spínač (B) je nutno namontovat na připojovací hrdlo na potrubní tvarovce. Tlakový spínač pak musí být podle příslušného schématu připojen k regulační jednotce tepelného čerpadla (pomocí kabelu dodaného uživatelem). Před naplněním systému je třeba dbát na pevné spojení všech šroubových spojů. Aby se předešlo kondenzaci, doporučujeme potrubní tvarovku zaizolovat. 17

18 7. Elektrické zapojení Před otevřením přístroje je nutno všechny elektrické obvody odpojit od zdroje elektrického napětí. Přívod elektrického napětí pro napájecí a řídící okruh musí zajistit uživatel. Bude-li instalován separátní elektroměr tepelného čerpadla, musí být jeho připojení provedeno podle předpisů elektrorozvodných závodů. Při zapojování napájecích vodičů dbejte na pravotočivé pole (sled fází: L1, L2, L3)! V případě chybného smyslu otáčení nepodává tepelné čerpadlo žádný výkon a je velmi hlučné! Zajistěte odpojování na všech pólech s minimální roztečí kontaktních otvorů 3 mm (např. blokovací nebo výkonový stykač) a 3-pólový jistič se společným odpojováním všech vnějších vodičů. Průřez vodičů musí odpovídat příkonu tepelného čerpadla (viz informace o přístrojích nebo typový štítek), připojovacím podmínkám elektrorozvodných závodů a všem příslušným platným předpisům. Připojovací svorky jsou dimenzovány pro průřez max. 10 mm 2. Spínací kontakty výstupního relé jsou odrušeny. Proto je v závislosti na vnitřním odporu měřícího přístroje měřeno napětí také u nesepnutých kontaktů, které se však pohybuje daleko pod síťovým napětím. Stručný přehled Pro dosažení rozvodného plechu je nutno sejmout kryt tepelného čerpadla. K tomu je třeba uvolnit dva šrouby na zadní stěně. Následně je možno kryt povytáhnout dozadu a sejmout. Legenda F2 F3 J10 K1 K5 N1 Přehled svorek solankového okruhu Zátěžová pojistka 4A Tr Zátěžová pojistka 4A Tr Zdířka pro přídavný ovládací panel Stykač kompresoru Stykač solankového čerpadla Regulátor topení T1 X1 X 2 X 3 X6 Trafo Svorkovnice 230 V AC Svorkovnice 24 V AC Svorkovnice GND(0 V) VDC Svorkovnice napájecích vodičů Na svorkách J1 až J7 a J11 a na svorkách X2, X3 a X8 se vyskytuje malé napětí. Pokud z nedopatření/nepozornosti připojíte na tyto svorky síťové napětí, dojde ke zničení regulační jednotky tepelného čerpadla! Schémata elektrického zapojení naleznete v příloze. Přípojky na tepelném čerpadle: 1) 4-žilný napájecí vodič (3L/PE ~ 400 V, 50 Hz) pro výkonnostní díl tepelného čerpadla je z elektroměru tepelného čerpadla veden přes blokovací stykač (je-li požadován) do tepelného čerpadla a připojen na svorkovnici X6: L1/L2/L3/PE. Jištění podle hodnoty příkonu na typovém štítku pomocí 3-pólového jističe vedení s C-charakteristikou a společným odpojováním všech 3 vodičů. Průřez kabelu dle DIN VDE ) 3-žilný napájecí vodič (L/N/PE ~ 230 V, 50 Hz) pro napájení řídící jednotky tepelného čerpadla (regulátor topení N1) je veden do tepelného čerpadla a připojen na svorkovnici X1: L/N/PE. Napájecí vodiče musí být připojeny k nepřetržitému napětí a proto je nutno připojit je před blokovacím stykačem resp. k domovnímu rozvodu, jinak budou během zablokování ERZ nefunkční důležité ochranné funkce systému! 18

19 7. Elektrické zapojení 3) Blokovací stykač (K22) s hlavními kontakty (1/3/5//2/4/6) a jedním pomocným kontaktem (spojovací kontakt 13/14) je třeba zvolit adekvátně výkonu tepelného čerpadla (stykač zajistí uživatel). Spojovací kontakt blokovacího relé (13/14) je veden ze svorkovnice X2 na zasunovací svorku J5/ID3. POZOR! Malé napětí! 4) Stykač (K20) pro ponorné topné těleso (E10) je třeba u mono-energetických systémů (2. TZ) zvolit adekvátně topnému výkonu (stykač zajistí uživatel). Ovládán (230 V AC) je z řídící jednotky tepelného čerpadla přes svorky X1/N a J13/ NO 4. 5) Stykač (K21) pro plošné topení (E9) v teplovodním zásobníku je třeba zvolit adekvátně topnému výkonu (stykač zajistí uživatel). Ovládán (230 V AC) je z řídící jednotky tepelného čerpadla přes svorky X1/N a J16/ NO 10. 6) Stykače bodů 3),4) a 5) jsou instalovány do elektrického rozvodu. 5-žilové napájecí vodiče (3L/N/PE 400 V ~ 50 Hz) topných těles je třeba vybrat a jistit podle DIN VDE ) Topné oběhové čerpadlo (M1 ) a popř. čerpadlo radiátorového okruhu (M1 ) u systémů s dvěma topnými okruhy se připojuje na svorky X1/N a J13/NO 5. 8) Teplovodní dobíjecí čerpadlo (M18) se připojuje na svorky X1/N a J13/NO 6. 9) Primární oběhové čerpadlo (PUP/M11) solankového okruhu se připojuje na svorky X1/PE a na čerpadlový stykač K5: 2 (trojfázová čerpadla: 2/4/6). U solární podpory tepelného čerpadla je solankové oběhové čerpadlo řízeno jak řídící jednotkou tepelného čerpadla tak i solárním regulátorem DUO (výstup A3). Tento výstup smí být během dlouhodobého provozu zatěžován max. 1,2 A. Solankové čerpadlo je tak řízeno pomocí příslušného stykače. Přes tento výstup lze paralelně ovládat také přepínací ventil. Je nutno dbát na to, aby byla zapojena stejná fáze (zde L1); popř. je třeba okruhy oddělit. Vyobrazení znázorňuje jednu z možností zapojení. Znázorňuje pouze část sítě a neobsahuje všechny bezpečnostně-relevantní prvky! Dodržujte hodnoty max. příkonu. Návrh zapojení solankového čerpadla/přepínacího ventilu Tepelné čerpadlo * Stykač zajistí uživatel černá Servomotor 3- cestného ventilu Hnědá (nepřerušovaná fáze) modrá červená nepoužito Solankové čerpadlo Externí řídící kabel se nepoužívá! Zapojeno z výroby V případě potřeby zapojí uživatel 19

20 7. Elektrické zapojení 10) Snímač zpátečky (R2) je třeba připojit na svorky X3 (Ground) a J2/B2. Musí být vždy umístěn na společné zpátečce před tepelným čerpadlem, aby bylo možno teplotu zpátečky snímat za všech provozních režimů (i při ohřevu teplé vody či bazénu). Tento snímač by měl být umístěn minimálně 20 cm od spojení všech zpáteček. 11) Snímač stoupačky (R9) je třeba připojit na svorky J3/B5 a GND. Musí být umístěn přímo na vyústění z tepelného čerpadla. 12) Venkovní čidlo (R1) musí být opatřeno dostatečně dlouhým připojovacím kabelem (0,75 mm) a připojuje se na svorky X3 (Ground) a J2/B1. Teplotní čidlo musí být umístěno tak, aby mohlo snímat všechny povětrnostní vlivy a nedocházelo ke zkreslování měřených hodnot: Umístění na venkovní zdi vytápěné místnosti a pokud možno na severní resp. severozápadní straně. Montáž mimo chráněná místa (např. ve výklenku zdi nebo pod balkonem). umisťovat v blízkosti oken, dveří, větracích otvorů či venkovního osvětlení. V žádné roční době nesmí být vystavováno přímému slunečnímu záření. 13) Teplovodní čidlo (R3) se umisťuje mezi stěnu zásobníku a izolaci a připojuje na svorky X3 (Ground) a J2/B3. Přesnou polohu vyčtete z příslušného schématu systému (exemplárně v příloze a 11.6.). 14) Čidlo pro snímání teploty v regenerativním tepelném zásobníku (R13) se umisťuje mezi stěnu zásobníku a izolaci a připojuje na svorky J6/GND (Ground) a J6/B8. Přesnou polohu vyčtete z příslušného schématu systému (exemplárně v příloze a 11.6.). 15) V případě připojení dvou topných okruhů pomocí hydraulického modulu.4 se čidlo 2. topného okruhu montuje do stoupačky do topného okruhu. K modulu lze také připojit teploměrnou jímku. Připojovací kabel se připojuje na svorky J6/GND a J6/B6. 16) Spojení mezi svorkovnicí tepelného čerpadla a přídavným ovládacím panelem tepelného čerpadla je realizováno pomocí 6-žilového telefonního kabelu s normovanou zástrčkou (typ RJ12(6/6)). Pro zvětšení komfortu je možno ovládací panel řídící jednotky tepelného čerpadla sejmout a použít ho jako dálkový ovladač. K tomu je však nutno separátně objednat spodní nosnou sadu ( ). Všechna teplotní čidla připojovaná k regulátoru topení musí odpovídat normě NTC-10. Jedinou výjimkou je snímač venkovní teploty NTC-2 (R1), který je součástí dodávky tepelného čerpadla. Všechna čidla, která ještě musí být opatřena napájecími vodiči, smí být u průřezu vodiče 0,75 mm2 prodlouženy o maximálně 30 m. Vodiče čidel neveďte společně s elektrickými rozvody! Všechny příložná potrubní čidla je nutno pomocí třmenů upevnit k příslušnému potrubí. Trocha tepelně vodivé pasty přitom zlepší přenos tepla. Poté je třeba tuto část potrubí i s čidlem dobře zaizolovat. Normované odpory teplotních čidel Normované NTC-2 v kω (venkovní čidlo) NTC-10 v kω (všechny ostatní) Teplota ve C ,62 11,38 8,94 7,07 5,63 4,52 3,65 2,92 2,43 2,00 67,74 53,39 42,29 33,89 27,28 22,05 17,96 14,86 12,09 10,00 20

21 8. Uvedení do provozu 8.1. Přípravy Pro zajištění odborného uvedení do provozu, by ho měl provést autorizovaný zákaznický servis společnosti Schüco. Za určitých podmínek je s tím spojeno i prodloužení záruky. Viz příloha a 11.9.! Předpoklady pro uvedení do provozu: Všechny přípojky tepelného čerpadla musí být namontovány podle popisu v kapitole 6. Systém tepelného zdroje a topný okruh musí být naplněny a otestovány. Veškeré elektrické zapojení musí být ukončeno. Solankové oběhové čerpadlo by mělo běžet 24 hodin (viz kap tab. Speciální funkce ). V topném okruhu musí být otevřena všechna šoupata, která by mohla omezovat správný průtok. Naplnění topného systému Po dokončení kompletní instalace na straně topení je třeba topný systém naplnit, odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku. Přitom musí být nejprve propláchnut systém tepelného zdroje oddělený od tepelného čerpadla, aby došlo k odstranění případných nečistot, zbytků těsnících materiálů nebo podobných částic. Nahromadění zbytků ve zkapalňovači může vést k totálnímu výpadku tepelného čerpadla! K plnění, vypouštění a odvzdušnění je třeba do hydraulických modulů nainstalovat gravitační brzdy. Stavěcí šroub přitom musí být nastaven tak, aby černá tečka ukazovala na písmeno A. Během provozu musí tato značka směrovat na písmeno Z! U nízkých teplot topné vody musí být nejprve ohřán vyrovnávací zásobník, než dojde k postupnému otevření jednotlivých topných okruhů. Gravitační brzda Plnění systému tepelného čerpadla Směs solanky je nutno namíchat a zkontrolovat její nemrznoucí koncentraci příslušným testovacím přístrojem PŘED naplněním systému. Alternativně lze použít již hotovou směs. Směs solanky musí být z minimálně(!) 25 % tvořena nemrznoucí složkou na bázi mono-ethylenu nebo propylen-glykolu. U přímého spojení se systémem solárních kolektorů musí solanka obsahovat minimálně 40 % propylen-glykolu! Za pomoci příslušného přetlaku zkontrolujte těsnost kompletního systému. Vypláchněte okruhy podzemních kolektorů / zemních vrtů (jednotlivě!) Popř. vypláchněte také solární okruh. Manuálně otevřete trojcestný ventil Vypláchněte propojené okruhy Naplňte systém Vytvořte provozní tlak 1 bar (u kombinace se solárním systémem: závislé na výšce budovy; viz návod k montáži a obsluze solární stanice). Voda nacházející se v zemních vrtech musí být před uvedením tepelného čerpadla do provozu z tohoto systému kompletně odčerpána. bezpečí zničení výparníku! Pro zabezpečení funkce ochrany proti mrazu nesmí být regulační jednotka tepelného čerpadla odpojována od zdroje elektrického napětí. Musí být zajištěn nepřetržitý průtok tepelným čerpadlem. Ochrana proti zamrznutí u mrazem ohrožené instalace: Jakmile jsou regulační jednotky a topná oběhová čerpadla připraveny k provozu, je aktivní funkce ochrany proti zamrznutí integrovaná v regulační jednotce. V případě odstavení tepelného čerpadla z provozu či v případě poruchy je nutno systém vypustit. U systémů tepelných čerpadel, u kterých nedochází k rozpoznání výpadku elektrického proudu (v chalupách), musí být také topný okruh provozován s vhodnou ochranou proti mrazu. Stavěcí šroub obtoku Filtrační vložka by měla být den po uvedení do provozu vyčištěna. Po několika týdnech provozu ji lze odstranit pro minimalizaci tlakových ztrát. Stavěcí šroub gravitační brzdy 21

22 8. Uvedení do provozu Nastavení přepouštěcího ventilu Bude-li minimální průtok topné vody zajištěn pomocí přepouštěcího ventilu, je nutno ho sladit s topným systémem. Přepouštěcí ventil je součástí hydraulického modulu.1. Chybné nastavení může vést k nejrůznějším závadám a zvýšené spotřebě elektrické energie. Pro správné nastavení přepouštěcího ventilu doporučujeme následující postup: Nastavení odbíjecího čerpadla Aby se zabránilo promíchávání obsahu zásobníku, mělo by být teplovodní dobíjecí čerpadlo (M18) provozováno s teplotní diferencí vyšší než 10 K a adekvátně malému průtoku (v řadě na stupni 1). Teplotní diferenci je třeba zkontrolovat během uvádění do provozu! Uzavřete všechny okruhy, které mohou být dle jejich využití uzavírány i za provozu, takže se vyskytuje nepříznivý stav provozu v ohledu na průtok vody. To jsou zpravidla topné okruhy místností, které se nacházejí na jižní a západní straně. Otevřen musí zůstat minimálně jeden okruh (např. koupelnový). Přepouštěcí ventil je třeba otevřít natolik, aby se za aktuální teploty tepelného zdroje objevil v níže zobrazené tabulce uvedený maximální teplotní spád mezi stoupačkou a zpátečkou topení. Tento teplotní spád měřte pokud možno co nejblíže u tepelného čerpadla. U monoenergetických systémů je třeba deaktivovat topné těleso! Pro manipulaci s červeným ovládacím knoflíkem musíte nejprve uvolnit fixační šroub (vnitřní šestihran) a po nastavení ho opět zafixovat. Nastavení přepouštěcího ventilu Teplota tepelného zdroje od do Max. teplotní spád mezi stoupačkou a zpátečkou topení - 5 C 0 C 10 K 1 C 5 C 11 K 6 C 9 C 12 K 10 C 14 C 13 K 15 C 20 C 14 K 21 C 25 C 15 K 22

23 8. Uvedení do provozu 8.2. Přednastavení regulační jednotky Kódování Regulační jednotka automaticky rozpozná připojený typ tepelného čerpadla. K tomu je v každém tepelném čerpadle pro dekódování zabudován určitý odpor. Pro čerpadlo HPSol to musí být odpor 40,2 kω. ž dojde k nastavení řídící jednotky tepelného čerpadla, je třeba v menu Provozní parametry zkontrolovat kódování typu tepelného čerpadla. Toto kódování je definováno během obnovení napětí. V případě chybného kódování je nutno řídící jednotku tepelného čerpadla krátkodobě odpojit od zdroje elektrického napětí. Přednastavení Pomocí přednastavení je regulační jednotce sdělováno, jaké komponenty jsou připojeny k tepelnému čerpadlu topného systému. Toto přednastavení musí být provedeno před vlastním nastavením specifických parametrů systému, aby došlo ke zvýraznění resp. potlačení určitých položek menu (dynamické menu). V následujících tabulkách jsou vedle struktury menu a vysvětlivek v pravém sloupci uvedeny příslušné rozsahy nastavení. Nastavení z výroby často neodpovídá skutečné konstrukci topného systému a musí být individuálně přizpůsobeno pomocí adekvátního přednastavení. Do menu pro přednastavení se dostanete současným stisknutím (cca. 5 sekund) tlačítek (ESC) a (MENUE). Toto menu opustíte stisknutím tlačítka (ESC). Zkratky: TČ Tepelné čerpadlo TČ VV Tepelné čerpadlo vzduch-voda TČ SV Tepelné čerpadlo solanka-voda Provést je třeba následující přednastavení: Přednastavení Způsob provozu Přednastavení všech komponentů systémů pro dynamický vzhled menu Monovalentní (tepelné čerpadlo coby jediný tepelný zdroj), mono-energetický (tepelné čerpadlo a ponorné topné těleso), bivalentně-paralelní (tepelné čerpadlo a topný kotel), bivalentně-alternativní (tepelné čerpadlo nebo topný kotel), bivalentně-regenerativní (tepelné čerpadlo nebo solárně-regenerativní tepelný zdroj) Je v tepelném čerpadle instalován přídavný tepelný výměník s dodatečnými přípojkami pro ohřev teplé vody? Rozsah nastavení Monovalentní Monoenergetický Bivalentně-paralelní Bivalentně-alternativní Bivalentně-regenerativní Přídavný teplovodní tepelný výměník 1. topný okruh Je v systému k dispozici nemíšený topný okruh? 2. topný okruh Je v systému k dispozici 2. topný okruh, u kterého je aktivní směšovač? 3. topný okruh Je v systému k dispozici 3. topný okruh, u kterého je aktivní směšovač? Funkce pasivního chlazení Funkce pasivního chlazení Struktura systému Je s regulační jednotkou topení spojen pasivní regulátor chlazení? Je pro pasivní chlazení využíván dvou- nebo čtyř-vodičový systém? 2-vodičový systém 4-vodičový systém Ohřev teplé vody Zajišťuje tepelné čerpadlo ohřev teplé vody? Ohřev teplé vody Je k regulaci ohřevu teplé vody používáno čidlo nebo příslušný termostat? Čidlo Termostat Požadavek přes Ohřev teplé vody Je v teplovodním zásobníku instalován přídavný tepelný zdroj Přídavný tepelný zdroj pro sekundární ohřev a tepelnou desinfekci? Ohřev bazénové vody Zajišťuje tepelné čerpadlo ohřev vody plaveckého bazénu? Nízkotlaká solanka Je instalován tlakový spínač pro kontrolu tlaku solanky? Měření k dispozici Nízkotlaká solanka Má v případě vybavení tlakového spínače solanky docházet k indikaci na displeji nebo má dojít k vypnutí tepelného a primárního čerpadla? Indikace Vypnutí Indikace TČ VV 2. topný okruh Systém není bivalentní TČ SV TČ SV Funkce pasivního chlazení Teplá voda Teplá voda Čidlo TČ SV TČ SV Nízkotlaká solanka 23

24 8. Uvedení do provozu 8.3. Regulační menu pro instalačního technika Na této konfigurační úrovni je vedle rozšířeného menu nastavení možno navíc nastavit menu Výstupy, Vstupy a Speciální funkce. Všeobecné pokyny ohledně ovládání řídící jednotky tepelného čerpadla vyčtete z uživatelského návodu k obsluze! Do rozšířené úrovně menu pro instalačního technika se dostanete současným stisknutím (cca. 5 sekund) tlačítek (MENUE) a (ENTER ), výběr požadované položky menu je prováděn pomocí šipkových tlačítek a potvrzení tlačítkem ENTER ( ). Nastavení Kompletní menu Nastavení obsahuje podle konfigurace systému následující dotazy: Nastavení Systémové parametry Rozsah nastavení Indikace Reálný čas Menu pro nastavení reálného času. Navolit lze automatické Mezinárodní přepínání mezi letním a zimním časem. indikace 24 hod Modus Úroveň nastavení provozních režimů Provozní režim Výběr provozního režimu Chlazení Léto Změnu je možno provádět také přímo pomocí tlačítka Modus. Auto Party Dovolená ZWE Režim Party Počet hodin Režim dovolená Počet dní Trvání režimu Party v hodinách Po uplynutí nastavené doby dochází k automatickému přechodu do automatického režimu. Doba trvání režimu Dovolená ve dnech Po uplynutí nastavené doby dochází k automatickému přechodu do automatického režimu Tepelné čerpadlo Úroveň nastavení tepelného čerpadla Počet kompresorů Toto nastavení je závislé na typu tepelného čerpadla; příslušný 1 počet vyčtete z návodu k montáži a obsluze tepelného 2 čerpadla nebo z typového štítku tepelného čerpadla. Teplotní mez použití Toto nastavení je závislé na typu tepelného čerpadla; - 25 C příslušnou teplotní mez vyčtete z návodu k montáži a obsluze - 15 C tepelného čerpadla. Vzduch-TČ Vysokotlaký spínač Toto nastavení je závislé na typu tepelného čerpadla; pokud je Rozpínací kontakt to nutné, vyčtete příslušný smysl spínání z návodu k montáži a Spojovací kontakt obsluze příslušného výrobce. Nízkotlaký spínač Toto nastavení je závislé na typu tepelného čerpadla; pokud je Rozpínací kontakt to nutné, vyčtete příslušný smysl spínání z návodu k montáži a Spojovací kontakt obsluze příslušného výrobce. 2. tepelný zdroj Nastavení 2. tepelného zdroje pro podporu vytápění pomocí tepelného čerpadla u bivalentních a mono-energetických systémů 2.TZ Mezní hodnota 2.TZ Způsob provozu Směšovač 2.TZ Doba chodu U bivalentně-regenerativních systémů se tyto údaje týkají jak solárního tepelného zásobníku, tak i případně použitého přídavného tepelného zdroje. Použití 2. tepelného zdroje je nutné podle velikosti systému tepelného čerpadla, teprve od určité teplotní meze. K připojení 2. tepelného zdroje dochází teprve při poklesu teploty pod nastavenou teplotní mez. Pohyblivě regulovaný 2. tepelný zdroj je vybaven vlastní regulací závislou na venkovní teplotě a v případě potřeby jím protéká plný průtok. Konstantně regulovaný 2. tepelný zdroj je nastaven na konstantní teplotu, regulace směšovače je aktivní. Doba chodu mezi koncovými polohami OTEVŘENO a ZAVŘENO je odlišná podle použitého směšovače. Pro dosažení optimální regulace teploty je nutno nastavit tuto dobu chodu směšovače. Při použití hydraulického modulu.br je to 140 sek. Pak by měly být zvoleny 3 min C - 5 C 20 C Pohyblivý Konstantní 1 min... 4 min... 6 min Bivalentní nebo monoenergetický Bivalentní nebo monoenergetický Bivalentní Bivalentní 24

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz. Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz. Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz platný od 01.07. 2009 Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL REHAU OBSAH

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více