SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz"

Transkript

1 SERO.CZ TEPELNÁ ČERPDL - katalog produktů GROUND - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM ZEMĚ W TER - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VOD IR - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VZDUCH LCD regulace s dotykovou klávesnici. Elektrický bivalentní zdroj 3// kw. Zobrazení reálného času vhodného pro řízení (den, měsíc, rok). Vestavěn alarm systému. uto restart. Vyšší topný faktor. Vysoká teplota ohřáté vody 4- C. Špičkový design. Multifunkční použití pro ohřev vody, podlahové vytápění i radiátory.

2 Co je tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo (TČ) ekologický a také vysoce ekonomický tepelný zdroj. TČ převádí, tedy přečerpává pomocí hnací energie, obvykle elektrické nízko-potenciální teplo z okolního prostředí (země, vody, vzduchu) na vyšší teplotní hladinu s cílem využít energii při vytápění a ohřevu vody. TČ rozdělujeme podle média z kterého energii čerpají a do kterého energii dodávají. TČ se dělí do skupin dle zdrojů energie např. vzduch, voda, nebo země a dále dle média, do kterého energii akumulují - většinou voda nebo vzduch. U TČ země-voda se navíc bere v úvahu jaký zdroj prvotní energie se ze země bude ve formě tepla čerpat, jestli se jedná o horizontální kolektor, kde je zdrojem tepla slunce, které prohřívá zeminu, nebo vertikální kolektor, který čerpá teplo z geotermálního zdroje. TČ voda-voda se dělí na otevřený systém, kde může být medium, v tomto případě voda, čerpáno přímo, např. ze studny a uzavřený okruh, kde tato voda koluje přes a neprotéká přímo čerpadlem. Každá z jmenovaných technologií má svůj smysl v jiném prostředí. V této práci se soustředím zejména na technologii vzduch-voda, pro kterou navrhnu také nejvhodnější regulaci. Historie a náhoda Myšlenku, která by se dala nazvat principem TČ vyslovil v roce 12 Lord Kelvin v druhé větě termodynamické. Věta má několik částí a pro funkci TČ je nejdůležitější tvrzení, že teplo se šíří vždy ve směru od teplejší ke studenější části. Samotné TČ se pak objevilo v podstatě náhodou. merický vynálezce Robert C. Webber se na konci čtyřicátých let minulého století pokoušel provádět pokusy s hlubokým mrazením, a právě při provádění tohoto pokusu se omylem dotkl výstupního potrubí mrazícího přístroje a popálil si dlaň. To ho přivedlo na myšlenku základní funkce TČ. Propojil výstup z mrazáku s bojlerem na teplou vodu a jelikož měl stále přebytek tepla, napojil horkou vodu na potrubní smyčku a pomocí malého větráku začal vhánět teplý vzduch do domu. Princip činnosti V dostupné literatuře se dá o tepelných čerpadlech najít poměrně velké množství informací. TČ jsou stroje využívající přečerpávání energie z primárního chladnějšího media do sekundárního media, kterému zvyšují teplotu, tudíž ho zahřívají. Tento proces je možné otočit, tudíž sekundární medium chladit. K pohonu se využívá zejména elektrická energie, ale není to pravidlem. Jako pohon by mohla sloužit i mechanická energie vytvořená například tekoucí vodou. Pro tuto vlastnost se o této technologii říká, že se jedná o alternativní zdroj energie. K samotnému převodu energie se využívá medium - chladivo, které je schopné se odpařovat a následně zkapalnit. Princip činnosti se dá popsat čtyřmi ději: První děj - Vypařování: Uvolněním tlaku na trysce výparníku se chladivo vypařuje a tím i prudce ochlazuje, ze vzduchu, vody nebo země se odebírá teplo plynným chladivem kolujícím v tepelném čerpadle. Druhý děj - Komprese: Kompresor tepelného čerpadla, který zabezpečuje požadovanou cirkulaci chladiva, prudce stlačuje ohřáté plynné chladivo na druhém konci výparníku a tlačí ho do vyšší tlakové úrovně. Díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, se nízko-potenciální teplo chladiva převede na vyšší teplotní hladinu cca. C. Třetí děj - Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého u předá teplo vodě v topném okruhu, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému u pro další ohřátí. Čtvrtý děj - Expanze: Průchodem přes expanzní ventil putuje kapalné chladivo nazpátek k výparníku, kde se opět ohřeje. Tento koloběh se neustále opakuje. Efekt TČ se hodnotí topným faktorem, který je odvozen poměrem topného výkonu a příkonu (elektrickému) TČ: Výsledek udává, kolikrát je větší získaný topný výkon oproti vynaloženému elektrickému příkonu. Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na topné teplotě, kterou chceme dosáhnout. Čím je vyšší teplota zdroje tepla a čím nižší je topná teplota, tím větší je topný faktor. Odborně se tento teplotní rozdíl jmenuje teplotní spád a má v provozování TČ velký význam. Fyzikální podstata celé problematiky teplotního spádu má svá omezení, a proto tepelná čerpadla nemohou fungovat za všech podmínek se stejným, zaručeným efektem. Topný faktor nám, ale udává pouze zlomek cílového efektu. Lepší je si říct výhody a nevýhody jednotlivých technologií, které nám tepelná čerpadla nabízejí. 1

3 GROUND SYSTÉM ZEMĚ-VOD BW s instalovaným bojlérem Požadavky pro instalaci: vhodná plocha pro instalaci plošného kolektoru nebo vhodné místo pro hloubkový vrt v blízkosti strojovny Tepelného čerpadla 2 dostatečná plocha cca na 1-20W/m dle složení půdy povolení vycházející z platné legislativy Výhody: stabilní výkon tepelného čerpadla příznivý až velmi dobrý topný faktor Nevýhody: složitější technické řešení vyšší pořizovací náklady plochu kolektoru již nelze využít k zastavění Teplo se ze země získává nepřímo. Chladné nemrznoucí medium proudí v kolektoru umístněným pod povrchem země pod zámrzní výškou nebo ve vrtu a tím odebírá teplo země ochlazuje půdu kolem kolektoru. V případě zemního plošného kolektoru odebírá sluncem uloženou energii a v případě hloubkových vrtu odebírá geotermální enerií. ll in One B. Studená voda vstup 22. Teplá voda výstup 22. Expanzomat výstup R2. Chladící médium vstup do čerpadla *) 2. Chladící médium výstup z čerpadla 2 bojler 4 3 Model Teplotní Topný výkon Příkon Topný Napájení Přídavné Chladivo Kompresor Tepelný Bojlér Max. topná Rozměry Hmotnost spád faktor (V/f/Hz) topení teplota (VxŠxD) B0/W3, 1,3 4,2 SS B0/W0,0 1, 2, 220/1/0 3 R40C Rotary / 10 l C 10x00x0 24 kg B0/W0 4, 2,2 2,2 B0/W3,0 1, 4,3 SS B0/W0,0 2,3 3,0 220/1/0 3/ R40C Rotary / 10 l C 10x00x0 24 kg B0/W0, 3,0 2,2 B0/W3 10,0 2,2 4,4 SS 10 B0/W0,1 2, 3,1 30/3/0 3// R40C Scroll / 10 l C 10x00x0 20 kg B0/W0, 3, 2,4 B0/W3 12,0 2, 4,4 SS 12 B0/W0 10,4 3,3 3,1 30/3/0 3// R40C Scroll / 200 l C 10x00x0 2 kg B0/W0 10,1 4,2 2,4 B0/W3 1, 3, 4,3 SS 1 B0/W0 14, 4, 3,2 30/3/0 3// R40C Scroll / 200 l C 10x00x0 23 kg B0/W0 14,4, 2, 2

4 GROUND SYSTÉM ZEMĚ-VOD BWB s odděleným bojlérem Požadavky pro instalaci: vhodná plocha pro instalaci plošného kolektoru nebo vhodné místo pro hloubkový vrt v blízkosti strojovny Tepelného čerpadla 2 dostatečná plocha cca na 1-20W/m dle složení půdy povolení vycházející z platné legislativy Výhody: stabilní výkon tepelného čerpadla příznivý až velmi dobrý topný faktor Nevýhody: složitější technické řešení vyšší pořizovací náklady plochu kolektoru již nelze využít k zastavění Teplo se ze země získává nepřímo. Chladné nemrznoucí medium proudí v kolektoru umístněným pod povrchem země pod zámrzní výškou nebo ve vrtu a tím odebírá teplo země ochlazuje půdu kolem kolektoru. V případě zemního plošného kolektoru odebírá sluncem uloženou energii a v případě hloubkových vrtu odebírá geotermální enerií. B. Studená voda vstup 22. Teplá voda výstup 22. Expanzomat výstup R2. Chladící médium vstup do čerpadla *) 2. Chladící médium výstup z čerpadla Model Teplotní Topný výkon Příkon Topný Napájení Přídavné Chladivo Kompresor Tepelný Bojlér Max. topná Rozměry Hmotnost spád faktor (V/f/Hz) topení teplota (VxŠxD) B0/W3 12,0 2, 4,4 SS 12 B0/W0 10,4 3,3 3,1 30/3/0 3 R40C Scroll / 20 l C 110x00x0 14 kg B0/W0 10,1 4,2 2,4 B0/W3 1, 3, 4,3 SS 1 B0/W0 14, 4, 3,2 30/3/0 3/ R40C Scroll / 300 l C 110x00x0 13 kg B0/W0 14,4, 2, SS 20 B0/W3 1, 4,3 4,4 B0/W0 1,, 3,2 30/3/0 3// R40C 2x Scroll / 300 l C 110x00x0 1 kg SS 2 B0/W3 21,0 4, 4, B0/W0 1,,4 3,1 30/3/0 3// R40C 2x Scroll / 30 l C 110x00x0 1 kg SS 33 B0/W3 2,3, 4,4 B0/W0 22,3,4 3,0 30/3/0 3// R40C 2x Scroll / 30 l C 110x00x0 20 kg SS 40 B0/W3 32,0,2 3, B0/W0 30,0 10, 2, 30/3/0 3//10 R40C 2x Scroll / 00 l C 110x00x0 220 kg 3

5 Teplo z podzemní vody se získává čerpáním vody z čerpací studny do výparníku Tepelného čerpadla. V něm se voda ochladí a ochlazená se vrací do druhé, vsakovací studny. WTER WW s instalovaným bojlérem Požadavky pro instalaci: dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností vhodné chemické složení čerpané vody minimální celoroční teplota vody + C dostatečná vydatnost studny a propustnost zeminy povolení vycházející z platné legislativy Výhody: stabilní výkon tepelného čerpadla velmi příznivý topný faktor Nevýhody: složité technické řešení a vyšší nároky na údržbu závislost na množství, složení a teplotě podzemní vody nebezpečí vyčerpání studny v případě neodborného provedení hrozí narušení ekologické rovnováhy podzemních vod SYSTÉM VOD-VOD. Studená voda vstup 22. Teplá voda výstup 22. Expanzomat výstup R2. Chladící médium vstup do čerpadla *) 2. Chladící médium výstup z čerpadla 2 bojler 4 3 VÝROB POUZE N OBJEDNÁVKU! ll in One B Model Teplotní spád Topný výkon Příkon Topný faktor Napájení (V/f/Hz) Přídavné topení W10/W3, 1,0, SS W10/W0 4, 1,2 3, 220/1/0 3 R40C Rotary W10/W0 4,0 1, 2, W10/W3, 1,4,4 SS W10/W0, 1, 3, 220/1/0 3/ R40C Rotary W10/W0,1 2,2 2, W10/W3, 1,, SS 10 W10/W0,4 2,2 3, 30/3/0 3// R40C Scroll W10/W0,0 2, 2, W10/W3 12,4 2,1, SS 12 W10/W0 11,3 2, 3, 30/3/0 3// R40C Scroll W10/W0 10, 3, 3,0 W10/W3 1,3 2,, SS 1 W10/W0 14,3 3, 4,0 30/3/0 3// R40C Scroll W10/W0 13,1 4, 2, Chladivo Kompresor Tepelný Bojlér Max. topná teplota Rozměry (VxŠxD) Hmotnost 10 l C 10x00x0 24 kg 10 l C 10x00x0 24 kg 10 l C 10x00x0 20 kg 200 l C 10x00x0 2 kg 200 l C 10x00x0 23 kg 4

6 Teplo z podzemní vody se získává čerpáním vody z čerpací studny do výparníku Tepelného čerpadla. V něm se voda ochladí a ochlazená se vrací do druhé, vsakovací studny. WTER SYSTÉM VOD-VOD WWB s odděleným bojlérem Požadavky pro instalaci: dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností vhodné chemické složení čerpané vody minimální celoroční teplota vody + C dostatečná vydatnost studny a propustnost zeminy povolení vycházející z platné legislativy Výhody: stabilní výkon tepelného čerpadla velmi příznivý topný faktor Nevýhody: složité technické řešení a vyšší nároky na údržbu závislost na množství, složení a teplotě podzemní vody nebezpečí vyčerpání studny v případě neodborného provedení hrozí narušení ekologické rovnováhy podzemních vod VÝROB POUZE N OBJEDNÁVKU! B. Studená voda vstup 22. Teplá voda výstup 22. Expanzomat výstup R2. Chladící médium vstup do čerpadla *) 2. Chladící médium výstup z čerpadla Model Teplotní spád Topný výkon Příkon Topný faktor Napájení (V/f/Hz) Přídavné topení W10/W3 12,4 2,1, SS 12 W10/W0 11,3 2, 3, 30/3/0 3// R40C Scroll W10/W0 10, 3, 3 W10/W3 1,3 2,, SS 1 W10/W0 14,3 3, 4,0 30/3/0 3// R40C Scroll W10/W0 13,1 4, 2, W10/W3 1, 3,2, SS 20 W10/W0 1, 4,3 4 30/3/0 3// R40C 2x Scroll W10/W0 1,,4 3 SS 2 W10/W3 23, 4, W10/W0 21,, 3, 30/3/0 3// R40C 2x Scroll SS 33 W10/W3 33,0,, W10/W0 31,0,4 3, 30/3/0 3// R40C 2x Scroll SS 40 W10/W3 3,0,,4 W10/W0 34,,3 3, 30/3/0 3//10 R40C 2x Scroll Chladivo Kompresor Tepelný Bojlér Max. topná teplota Rozměry (VxŠxD) Hmotnost 20 l C 110x00x0 14 kg 300 l C 110x00x0 13 kg 300 l C 110x00x0 1 kg 30 l C 110x00x0 1 kg 30 l C 110x00x0 20 kg 00 l C 110x00x0 220 kg

7 Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo. Výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch. IR SYSTÉM VZDUCH-VOD W s instalovaným bojlérem Požadavky pro instalaci: prostor s vhodným nejlépe slunečním umístněním případné prostupy zdí nutnost akum. nádoby nebo většího oběhu topné vody Výhody: snadná instalace a nižší pořizovací náklady celoroční provoz s efekt. využitím i v letním období nižší topný faktor v zimních měsících je kompenzován vysokým topným faktorem v přechodném období nenarušení teplotní rovnováhy okolí Nevýhody: závislost topného výkonu na teplotě venkovního vzduchu nutnost bivalentního zdroje energie (přídavné topení) vyšší hlučnost způsobená prouděním vzduchu. Studená voda vstup 22. Teplá voda výstup 22. Expanzomat výstup R2. Chladící médium vstup do čerpadla *) 2. Chladící médium výstup z čerpadla 2 bojler 4 3 ll in One B Model Teplotní spád Topný výkon Příkon Topný faktor Napájení (V/f/Hz) Přídavné topení Chladivo Kompresor Tepelný /W3, 1, 4,3 SS 2/W3,0 1,3 3, 220/1/0 3 R40C Rotary Fin/ -10/W3 3, 1,4 2, /W3, 2,0 4,4 SS 2/W3,3 1, 3, 220/1/0 3/ R40C Rotary Fin/ -10/W3 4, 1, 2, /W3 10, 2, 4,2 SS 10 2/W3,1 2,3 3, 30/3/0 3// R40C Scroll Fin/ -10/W3,2 2,4 2, /W3 12, 3,0 4,2 SS 12 2/W3 11,2 2, 3, 30/3/0 3// R40C Scroll Fin/ -10/W3,3 3,1 2, /W3 1,0 3, 4,3 SS 1 2/W3 13, 3, 3, 30/3/0 3// R40C Scroll Fin/ -10/W3, 4,0 2, Bojlér Max. topná teplota Rozměry (VxŠxD) Hmotnost 10 l C 10x00x0 23 kg 10 l C 10x00x0 23 kg 10 l C 10x00x0 240 kg 200 l C 10x00x0 2 kg 200 l C 10x00x0 23 kg

8 Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo. Výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch. IR SYSTÉM VZDUCH-VOD WB s odděleným bojlérem Požadavky pro instalaci: prostor s vhodným nejlépe slunečním umístněním případné prostupy zdí nutnost akum. nádoby nebo většího oběhu topné vody Výhody: snadná instalace a nižší pořizovací náklady celoroční provoz s efekt. využitím i v letním období nižší topný faktor v zimních měsících je kompenzován vysokým topným faktorem v přechodném období nenarušení teplotní rovnováhy okolí Nevýhody: závislost topného výkonu na teplotě venkovního vzduchu nutnost bivalentního zdroje energie (přídavné topení) vyšší hlučnost způsobená prouděním vzduchu B. Studená voda vstup 22. Teplá voda výstup 22. Expanzomat výstup R2. Chladící médium vstup do čerpadla *) 2. Chladící médium výstup z čerpadla Model Teplotní spád Topný výkon Příkon Topný faktor Napájení (V/f/Hz) Přídavné topení Chladivo Kompresor Tepelný /W3 12, 3 4,2 SS 12 2/W3 11,2 2, 3, 30/3/0 3 R40C Scroll Fin/ -10/W3,3 3,1 2, /W3 1,0 3, 4,3 SS 1 2/W3 13, 3, 3, 30/3/0 3/ R40C Scroll Fin/ -10/W3, 4,0 2, /W3 20,2 4, 4,3 SS 20 2/W3 1,0 4, 3, 30/3/0 3// R40C 2x Scroll Fin/ -10/W3 11, 4, 2, /W3 2,0, 4,1 SS 2 2/W3 22,4,2 3, 30/3/0 3// R40C 2x Scroll Fin/ -10/W3 1,,3 2, Bojlér Max. topná teplota Rozměry (VxŠxD) Hmotnost 20 l C 110x00x0 13 kg 300 l C 110x00x0 143 kg 300 l C 110x00x0 1 kg 30 l C 110x00x0 1 kg

9 Pohledy pod pokličku: BECC&CO a.s. Obchodní zástupce: divizní pobočka: BECC EKO. května Brtnice tel.: BECC&CO a.s., Národní 34/40, PRH 1, IČ , DIČ CZ vedená Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tepelné čerpadlo U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 9 Velké

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody ~ 1 ~ Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody Bohuslav Hatina Právo foto: TC MACH, Buderus, Tepelná čerpadla IVT, Climatec Systémy s tepelným čerpadlem jsou třikrát až pětkrát účinnější

Více

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Geotermální energie Energie z hlubin Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Zemské teplo jako zdroj vytápění lze využít v místech geotermální anomálie, kde prostupuje k povrchu s mnohem

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Tepelné čerpadlo pro váš dům

Tepelné čerpadlo pro váš dům Tepelné čerpadlo Velké poděkování patří panu Milanu Trsovi, který do knihy přispěl kapitolami 3.1, 3.2, 3.3, dále pak Ing. Josefu Slováčkovi za odbornou korekturu a v neposlední řadě firmám Tepelná čerpadla

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm = nezávislost na ceně zemního plynu Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu, země nebo vody, šetří nejen

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická KEE/VEN Semestrální práce z blokové výuky VEN Exkurze - skupina: 2 / 25.4.2008 Datum vypracování: 11.5.2008 Vypracoval: Václav Laxa A. ENERGIE VODY:

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 12 Tepelná čerpadla zažívají

Více

technologie tepelná čerpadla solární panely

technologie tepelná čerpadla solární panely technologie tepelná čerpadla solární panely ZDROJE STĚNOVÉ Nukleon s. r. o. byla založena v roce 1995 jako dceřiná společnost středně-velkého podniku Nuclea, působícího v oblasti velkých průmyslových a

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Přednáška je rozdělena na 2 části:

Přednáška je rozdělena na 2 části: Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 31 Téma: ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY A TEPELNÁ ČERPADLA Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y:

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm až 75 % tepelné energie zdarma Tepelná energie získaná z venkovního

Více

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015 tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace WWBC Tepelná čerpadla voda vzduch STO A0224-648/2014 Výkonové parametry dle ČNS EN 14511-2,3 ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm až 75 % tepelné energie zdarma Tepelná energie získaná z venkovního

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Představení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tepelná čerpadla Regulus - CTC

Tepelná čerpadla Regulus - CTC Tepelná čerpadla Regulus - CTC Úsporné řešení pro vaše topení OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Více

OBSAH. Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2. Jak to funguje... 3. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4

OBSAH. Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2. Jak to funguje... 3. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 107 a 111... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir

Více

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013 TEPELNÁ ČERPADLA 1/2013 2/2012 Neváhejte navštívit naše stránky: www.hotjet.cz Hojet je významný český výrobce tepelných čerpadel s aktivitami v mnoha zemích Evropy. Vyrábíme tepelná čerpadla od výkresů

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

ETL-Ekotherm a.s. ZÁKLADNÍ INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPELNÁ ČERPADLA - PŘEHLED. ETT 26 240 kw t GH (země - voda)

ETL-Ekotherm a.s. ZÁKLADNÍ INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPELNÁ ČERPADLA - PŘEHLED. ETT 26 240 kw t GH (země - voda) ETL-Ekotherm a.s. ZÁKLADNÍ INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPELNÁ ČERPADLA - PŘEHLED Platí pro typy: ETT 30 360 kw t AH (vzduch-voda) ETT 35 330 kw t HH ( voda - voda) ETT 26 240 kw t GH (země - voda)

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

čerpadla w ww.tep elnacerp adla.info Technická dokumentace 2006 2007 Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2006 12 PK-AGOWX-PROJ-05-C

čerpadla w ww.tep elnacerp adla.info Technická dokumentace 2006 2007 Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2006 12 PK-AGOWX-PROJ-05-C Tepelná čerpadla Technická dokumentace 2006 2007 w ww.tep elnacerp adla.info Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2006 12 PK-AGOWX-PROJ-05-C AirWatt, GeoWatt a OK Watt 2 Tepelná čerpadla AirWatt, GeoWatt

Více

Tepelná čerpadla. země/voda vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla. země/voda vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení Tepelná čerpadla země/voda vzduch/voda Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz OBSAH 4 Tepelná čerpadla v

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Tepelná čerpadla Regulus - CTC Úsporné řešení pro vaše topení OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Více

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Jakub Horák Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, 757

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a C O P 4, 8 8 E S T I A S É R I E 4 - v O d a e S T I a - v O d a Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla jejich nedílnou součást. Díky vynikající účinnosti a spolehlivému

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2 Chytře a levně topit a přitom šetřit přírodu Životní prostředí Ochrana životního prostředí je v mnoha oblastech našeho každodenního života samozřejmostí. Úsporné žárovky,

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2012 / 13

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2012 / 13 2012 / 13 ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda Chytře a levně topit a přitom šetřit přírodu Jak vlastně fungují tepelná čerpadla ESTIA Životní prostředí Ochrana životního prostředí je v mnoha oblastech našeho

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Multifunkční kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem pro vytápění, ohřev vody a beznákladovou klimatizaci pasivního domu

Multifunkční kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem pro vytápění, ohřev vody a beznákladovou klimatizaci pasivního domu Multifunkční kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem pro vytápění, ohřev vody a beznákladovou klimatizaci pasivního domu Jiří Svoboda Pasivní dům a možnosti jeho vytápění Koncept pasivního domu ukázal,

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda 2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA HI POWER Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více

C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í. Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách

C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í. Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách O společnosti EC-WATT 38 Společnost EC-WATT 38 spol. s.r.o. byla

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Při stavbě nového domu uvažujeme

Při stavbě nového domu uvažujeme stavba PB Tepelné čerpadlo geotherm. VAILLANT Načerpejte si energii! Tepelná čerpadla se v současné době stávají stále významnějším zdrojem tepla pro domácnosti. V době, kdy klesají investiční náklady

Více