ZDROJE TEPLA TEPELNÁ ČERPADLA ATREA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJE TEPLA TEPELNÁ ČERPADLA ATREA"

Transkript

1 ZDROJE TEPLA TEPELNÁ ČERPADLA ATREA CZ

2 TEPELNÁ ČERPADLA ATREA s.r.o. PŘEDNÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNIKY NA ČESKÉM TRHU HISTORIE FIRMY Firma ATREA s.r.o. byla založena v roce Od svého vzniku se opírá o dlouholeté zkušenosti v oblasti mikroklimatu budov a klade velký důraz na zpětné získávání a využití tepla z odpadního vzduchu (rekuperaci). ATREA s.r.o. patří k předním výrobcům systému teplovzdušného vytápění a větracích jednotek s rekuperací tepla. Firma se výrazně prosazuje i na západoevropských trzích. V sekci vytápění a výroby tepelných čerpadel preferuje firma ATREA s.r.o. komplexní a systémový přístup od ekonomického návrhu energetické koncepce objektu přes vývoj a výrobu navazujících zařízení až po montáž a servis dodaných systémových řešení. Zvláštní důraz je kladen na instalace u nastupující generace nízkoenergetických a energeticky pasivních domů, se kterými má firma ATREA s.r.o. jako jedna z mála bohaté zkušenosti.

3 z e m ě v o d a. v z d u c h v o d a Vysvětlivky země voda rekuperace topení aktivní chlazení vzduch voda solární kolektory pasivní chlazení příprava teplé vody Tepelné čerpadlo odebírá ve výparníku tepelnou energii z okolního prostředí ze vzduchu nebo ze země. K tomu slouží podchlazené chladivo, které do sebe tuto energii absorbuje. Množství této energie v našem okolí je prakticky nevyčerpatelné, nemá však vhodnou teplotu. Proto je nutné jeho teplotu zvýšit na využitelnou hodnotu. To zajistí kompresor pomocí stlačení chladiva. Horké chladivo je vedeno do kondenzátoru, kde je energie předána do vody a současně dojde ke zkapalnění chladiva. Kapalné chladivo vstupuje do expanzního ventilu, kde je prudce snížen jeho tlak a teplota podchlazené chladivo tak může ve výparníku odebrat z okolního prostředí další energii. Celý cyklus se opakuje. Jednoduše řečeno nízkou teplotou země nebo vzduchu ohříváte teplou vodu. Šetříte energii a tím i své náklady. elektrokotel biomasa Kompresor Zdroj = země nebo vzduch 75 % Zdroj = elektřina 25 % Expanzní ventil

4 TCA 3.1 T E P E L N É Č E R P A D L O z e m ě v o d a Tepelné čerpadlo TCA 3.1 získává energii ze zemního plošného kolektoru, který je umístěn v hloubce do 1,5 m. Toto provedení výhodně nahrazuje drahé vertikální vrty a je pro menší výkony zcela dostačující. Ve spojení se zásobníkem tepla IZT a jednotkou DUPLEX zajišťuje TCA 3.1 monovalentní, případně bivalentní vytápění, ohřev teplé vody a chlazení energeticky pasivních objektů (výpočtová tepelná ztráta objektu do cca 2,5 kw). úspora. ekologie. záruka. certifikace. kvalita. tradice Co je COP (topný faktor)? COP, neboli topný faktor, udává poměr získaného výkonu a dodaného elektrického příkonu. Čím vyšší je COP, tím efektivněji tepelné čerpadlo pracuje. Pro provoz tepelného čerpadla je třeba dodat pouze elektrickou energii pro pohon kompresoru, případně pro oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi (u tepelného čerpadla země voda ) nebo ventilátoru venkovní jednotky (u tepelného čerpadla vzduch voda ). Tato energie se podílí na získaném výkonu pouze z 1/4 až 1/3, zbývající energii získáme z okolního prostředí. Hodnota topného faktoru je závislá na mnoha okolnostech. Nejvýraznější je závislost na teplotě výstupní topné vody a na teplotě zdroje, t.j. teplotě okolního vzduchu nebo teplotě nemrznoucí kapaliny.

5 Tepelné čerpadlo TCA 3.1, vyvinuté firmou ATREA s.r.o. především pro energeticky pasivní domy, se dodává jako kompaktní agregát s vestavěnou mikroprocesorovou ekvitermní regulací. Výhodou tepelného čerpadla TCA 3.1 je stabilní výkon a vysoký topný faktor, bez ohledu na aktuální venkovní teplotu. Systém doplněný o akumulační zásobník tepla IZT a teplovzdušnou vytápěcí a větrací jednotku s rekuperací tepla DUPLEX R4 umožňuje i vysoce ekonomický režim integrovaného chlazení společně s natápěním IZT. V tomto režimu dochází k současnému cirkulačnímu chlazení objektu a ohřevu TV v zásobníku. Samozřejmostí je i režim pasivního chlazení nemrznoucí kapalinou, kdy při chlazení objektu dochází současně k regeneraci zemního plošného kolektoru. Z E M Ě V O D A TEPELNÉ ČERPADLO TCA 3.1 typ / označení TCA 3.1 topný výkon (dle EN 14511) B0/W35 [kw] 3,1 příkon [kw] 0,73 topný faktor (dle EN 14511) B0/W35 [-] 4,4 topný výkon (dle EN 14511) B0/W45 [kw] 2,9 příkon [kw] 0,84 topný faktor (dle EN 14511) B0/W45 [-] 3,6 topný výkon (dle EN 14511) B5/W35 [kw] 3,8 příkon [kw] 0,76 topný faktor (dle EN 14511) B5/W35 [-] 5,2 topný výkon (dle EN 14511) B5/W45 [kw] 3,4 příkon [kw] 0,85 topný faktor (dle EN 14511) B5/W45 [-] 4,2 jmenovité napětí / frekvence [V / Hz] 230 / 50 chladivo R407C rozměry (v x š x h) [mm] 1000 x 450 x 475 Zemní plošný kolektor Pro plošný kolektor tepelného čerpadla TCA 3.1 stačí, při vhodném složení půdy, plocha výkopu cca 30 m². Pro rychlejší regeneraci půdy v okolí kolektoru je vhodná slunečná část pozemku. Vyvarujte se instalace kolektoru pod asfaltovanými povrchy, které omezují přístup slunečního záření a dešťové vody ke kolektoru. Co znamená údaj B0/W35 nebo A2/W35? Aby mohl uživatel porovnat jednotlivé výrobky na trhu, udává se topný faktor vždy za stejných základních podmínek. Pro tepelná čerpadla země voda je základní parametr B0/W35 teplota nemrznoucí směsi ze země 0 C a teplota výstupní topné vody 35 C. U tepelných čerpadel vzduch voda je základní parametr A2/W35 uvažovaná teplota venkovního vzduchu 2 C a teplota výstupní vody 35 C. Tato základní hodnota by však měla být vždy doplněna o další hodnoty, např. B5/W45 nebo A7/W45. Vždy vyžadujte hodnoty naměřené dle normy ČSN EN v certifikované laboratoři.

6 TCV EKO / SET T E P E L N Á Č E R P A D L A v z d u c h v o d a úspora. ekologie. záruka. certifikace. kvalita. tradice Tepelná čerpadla řady TCV EKO / SET získávají energii z okolního vzduchu. Velkou výhodou je možnost celoročního efektivního provozu. V zimním provozu pracují vysokoteplotní tepelná čerpadla typu HP až do venkovní teploty -20 C, v letním období výrazně stoupná topný faktor COP. Typ TČ Nízkoteplotní (max. 50 C), jednofázové napájení Model TCV 6.3 1f TCV 8 1f TCV 10 1f TCV 11,2 1f TCV 14 1f TCV 16 1f venkovní jednotka FG18 FG24 FG30 FA36 FA45 FA54 rozměry venkovní jednotky [mm] 620 x 790 x x 790 x x 900 x x 900 x x 900 x x 900 x 330 topný výkon A7/W35 [kw] 6,44 7,93 10,28 11,20 13,70 16,20 příkon A7/W35 [kw] 1,65 2,05 2,60 2,64 3,42 4,15 topný faktor A7/W35 3,91 3,88 4,00 4,25 4,00 3,90 topný výkon A2/W35 [kw] 6,06 7,50 9,60 10,46 12,31 13,94 příkon A2/W35 [kw] 1,90 2,31 3,06 3,34 3,87 4,77 topný faktor A2/W35 3,19 3,25 3,14 3,14 3,18 2,92 topný výkon A-7/W45 [kw] 5,09 5,88 6,99 7,62 9,20 11,00 příkon A-7/W45 [kw] 2,34 2,55 3,55 3,87 4,30 5,37 topný faktor A-7/W45 2,17 2,30 1,97 1,97 2,14 2,05 napájení 230 V 1f 230 V 1f 230 V 1f 230 V 1f 230 V 1f 230 V 1f rozsah provozních teplot topení -15 až až až až až až +24

7 VENKOVNÍ JEDNOTKY VNITŘNÍ JEDNOTKA TCV EKO Tepelná čerpadla řady TCV EKO/SET se dodávají v široké řadě výkonů od 6,3 do 16 kw a jsou tedy vhodná pro použití ve všech typech obytných budov od novostaveb pasivních a nízkoenergetických rodinných domů, přes instalace v rámci rekonstrukcí topných systémů stávajících objektů až po instalace v menších provozovnách, penzionech apod. Celá řada je v osvědčeném splitovém provedení (s oddělenou venkovní jednotkou a řízením otáček kompresoru). Rozdíl mezi řadami EKO a SET je v regulaci řada EKO je určena pro přímé zapojení na topný systém (regulace ATW-D volitelně s ovládáním přes počítač), řada SET pro kombinaci se zásobníkem IZT (obsahuje regulátor RG21). V Z D U C H V O D A REGULACE TCV SET REGULACE TCV EKO Regulátor ATW-D Regulace RG21 Ovládání přes PC Typ TČ Nízkoteplotní (max. 50 C), třífázové napájení Vysokoteplotní HP (max. 60 C), třífázové napájení Model TCV 11,2 3f TCV 14 3f TCV 16 3f TCV 11,2 HP 3f TCV 14 HP 3f TCV 16 HP 3f venkovní jednotka FG36 FG45 FG54 FK112HP FK140HP FK160HP rozměry venkovní jednotky [mm] x 900 x x 900 x x 900 x x 900 x x 900 x x 900 x 330 topný výkon A7/W35 [kw] 10,98 13,43 15,88 11,20 14,00 16,00 příkon A7/W35 [kw] 2,69 3,49 4,23 2,51 3,22 3,72 topný faktor A7/W35 4,08 3,85 3,75 4,46 4,35 4,30 topný výkon A2/W35 [kw] 10,25 12,06 13,66 11,20 14,00 15,10 příkon A2/W35 [kw] 3,40 3,95 4,87 3,45 4,40 4,87 topný faktor A2/W35 3,01 3,06 2,81 3,25 3,18 3,10 topný výkon A-7/W45 [kw] 7,47 9,02 10,78 10,50 13,10 14,50 příkon A-7/W45 [kw] 3,95 4,39 5,48 4,16 5,39 6,38 topný faktor A-7/W45 1,89 2,06 1,97 2,52 2,43 2,27 napájení 400 V 3f 400 V 3f 400 V 3f 400 V 3f 400 V 3f 400 V 3f rozsah provozních teplot topení -15 až až až až až až 35

8 TCV 4.8 T E P E L N É Č E R P A D L O v z d u c h v o d a úspora. ekologie. záruka. certifikace. kvalita. tradice Tepelné čerpadlo TCV 4.8 získává energii z okolního vzduchu. Velkou výhodou je možnost celoročního efektivního provozu. V zimním provozu pracuje čerpadlo až do teplot -15 C, v letním období výrazně stoupná topný faktor COP. Vybrané typy umožňují letní chlazení. Bivalentní zdroj Z hlediska ekonomiky provozu není vhodné navrhovat tepelné čerpadlo na celou tepelnou ztrátu objektu. Většinou se navrhuje výkon čerpadla na cca 60 % tepelné ztráty objektu, to zajistí pokrytí potřeby tepla až z 90 %. Zbytek energie v extrémně mrazivých dnech dodá tzv. bivalentní zdroj, například elektropatrony v akumulačním zásobníku. Tento princip umožní instalaci tepelného čerpadla s nižším výkonem, které je levnější, má nižší provozní náklady a je lépe využito.

9 Tepelné čerpadlo TCV 4.8 je v děleném provedení split. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a ventilátor s řízením otáček (inverterová technologie), proto za každých okolností pracuje s minimálním příkonem a hlukem. To platí při režimu topení v zimním období, při letním chlazení i při celoročním ohřevu teplé vody. Kompaktní provedení šetří místo v technické místnosti a usnadňuje montáž. Dodávaná regulace RG21 může řídit i bivalentní zdroj, solární systém, případně krbová kamna s teplovodní vložkou. Řídící systém zajišťuje automatické odtávání výparníku. Varianta TCI obsahuje topenářskou směšovací sadu pro řízení teploty topné vody a volitelně solární nebo druhou směšovací sadu. V Z D U C H V O D A VENKOVNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍ JEDNOTKA typ vnitřní jednotky HM T HM T2 HM TC HM TCI funkce topení ano ano ano ano 2 výstupy topné vody ne ano ne ne funkce chlazení ne ne ano ano vestavěné topenářské sestavy ne ne ne ano topný výkon A2/W35 [kw] 4,8 příkon A2/W35 [kw] 1,3 topný faktor A2/W35 [-] 3,69 topný výkon A2/W45 [kw] 4,5 příkon A2/W45 [kw] 1,5 topný faktor A2/W45 [-] 3,00 topný výkon A7/W35 [kw] 5,7 příkon A7/W35 [kw] 1,3 topný faktor A7/W35 [-] 4,24 topný výkon A7/W45 [kw] 5,28 příkon A7/W45 [kw] 1,6 topný faktor A7/W45 [-] 3,34 jmenovité napětí / frekvence [V / Hz] 230 / 50 chladivo R410A kompresor hermetický, invertorový, rotační rozměry ven. jednotky (v x š x h) [mm] 578 x 790 x 300 hmotnost venkovní jednotky [kg] 39 rozměry vnitř. jednotky (v x š x h) [mm] 600 x 400 x x 400 x x 340 x x 450 x 610 hmotnost vnitřní jednotky vč. náplně [kg] 26 26, Jak je to s případným servisem? Společnost ATREA za dobu svého dlouholetého působení na trhu vytvořila širokou servisní síť po celé České a Slovenské republice. Tepelná čerpadla ATREA jsou koncipována tak, aby případná porucha zařízení neovlivnila komfort uživatele. Topení a ohřev teplé vody je zajištěn v tomto případě bivalentním zdrojem (integrovaný zásobník tepla IZT). Je tepelné čerpadlo hlučné? Tepelné čerpadlo systému země voda má pružně uložený kompresor a zdvojenou akustickou izolaci skříně. Celková hladina akustického tlaku je 40,3 db ve vzdálenosti 1 m. To odpovídá hluku větší chladničky. Tepelné čerpadlo systému vzduch voda má uvnitř objektu umístěnou pouze vnitřní jednotku s oběhovým čerpadlem, které je v uzavřené skříni neslyšitelné. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a ventilátor s řízenými otáčkami, které jsou ještě softwarově omezeny. Při vhodném umístění na pozemku tak nebudete Vy, ani Vaši sousedé obtěžováni nadměrným hlukem.

10 DUPLEX ALFA 4V, KAPPA 4V Rovnotlaká větrací jednotka s možností cirkulace vzduchu a vestavěným TČ vzduch voda úspora. ekologie. záruka. certifikace. kvalita. tradice Jednotky DUPLEX Alfa 4V a Kappa 4V představují kompaktní energetickou centrálu pro nízkoenergetické a energeticky pasivní domy. Zajišťují teplovzdušné vytápění, chlazení, větrání s rekuperací tepla a přípravu topné vody vestavěným tepelným čerpadlem vzduch voda. Výhody kompaktního řešení? Oproti skladebnému řešení má kompaktní koncepce jednotek DUPLEX Alfa 4V a Kappa 4V mnoho výhod. Patří mezi ně výrazná úspora instalačního prostoru v technické místnosti, včetně úspory prostoru pro doplňující topenářské komponenty na zdech, zjednodušení propojení zajišťující nižší náklady na montáž, zlepšení vzhledu instalace, snížení tepelných ztrát a v neposlední řadě i omezení možnosti chyb při montáži. Výhodou je též integrace zdroje tepla/chladu ve společné skříni s teplovzdušnou jednotkou DUPLEX. Napojením na kombinovaný zásobník tepla IZT zajistí jednotka DUPLEX Alfa 4V a Kappa 4V i ohřev teplé vody. Zásobník IZT slouží jako bivalentní zdroj tepla a umožňuje napojení dalších zdrojů krbových kamen, solárního systému atd.

11 Jednotky DUPLEX Alfa 4V a Kappa 4V jsou určeny pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění nebo chlazení a současně komfortní řízené větrání s rekuperací tepla. Dále zajišťuje i ohřev topné a teplé vody.ventilátory a oběhová čerpadla jsou vybavena EC technologií zajišťující nízké provozní náklady a nižší hluk. Součástí je vestavěné tepelné čerpadlo vzduch voda ve splitovém provedení (s oddělenou venkovní jednotkou a řízením otáček kompresoru) a topenářská sestava pro řízení teploty topné vody. Standardně jsou jednotky dodávány s kompletní regulací. Volitelně je možné osazení solární sestavy nebo druhé směsovací sady. Ideální je kombinace se zásobníky IZT. V Z D U C H V O D A VENKOVNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍ JEDNOTKA DUPLEX ALFA 4V KAPPA 4V Vzduchotechnická část rozměry (v x š x h) [mm] x x x x 630 hmotnost vnitřní části [kg] cirkulační vzduch max. [m3/h] odpadní vzduch max. [m3/h] účinnost rekuperace max. [%] průměr připojovacích hrdel [mm] ø 160 (i₁, i₂) ø 160 (i₁, i₂) ø 200 (e₁, c₁, c₂) ø 250 (e₁, c₁, c₂) počet ventilátorů [ks] 2 (s EC technologií) napětí / frekvence [V / Hz] 230 / 50 třída filtrace G4 (volitelně F7) odvod kondenzátu [mm] 1x ø 16 topný výkon max. [kw] 4,5 7,0 chladicí výkon max. [kw] 2,0 4,0 Tepelné čerpadlo topný výkon A2/W35 [kw] 4,8 příkon A2/W35 1,3 topný faktor A2/W35 3,69 chladivo R410A rozměry venkovní jednotky [mm] 578 x 790 x 300 hmotnost venkovní jednotky [kg] 39 Regulace Jednotky DUPLEX Alfa 4V a Kappa 4V jsou dodávány s kompletním systémem regulace. Režimy vzduchotechniky a prostorovou teplotu řídí ovladač CP 18 RD. Řízení vzduchotechniky i teploty interiéru je možné na základě časového programu nebo ručně. Řídící systém VZT části umožňuje komfortní automatické sepnutí zvýšeného výkonu větrání impulsem z WC, koupelny nebo kuchyně. Řízení tepelného čerpadla, záložních elektrospirál a případně dalších zdrojů (solární systém, krbová kamna), má na starosti regulátor RG21. Tento regulátor se umisťuje přímo na zásobník IZT-U. Regulátor umožňuje např. nabíjení na různé teploty dle ročních období, přepínání nabíjení spodní nebo horní části zásobníku IZT-U, řízení ekvitermního okruhu podlahového vytápění, nabíjení bazénu tepelným čerpadlem a další funkce.

12 TCA 3.1 Integrovaný systém vytápění, větrání, pasivního chlazení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem TCA 3.1 P R O V O Z N Í R E Ž I M Y Režim A Nabíjení integrovaného zásobníku tepla ATREA IZT TCA 3.1 kw Tepelné čerpadlo IZT Integrovaný zásobník tepla DUPLEX R4 Teplovzdušná jednotka ATREA Plošný zemní výměník tepla (vodorovné slinky v ploše 30 m 2 ) Kombinace systému tepelného čerpadla s ostatními zdoji OZE * OZE obnovitelné zdroje energie Při stanovení koncepce pokrytí požadavků ohřevu teplé vody a přípravy topné vody je nutné prověřit ekonomickou vhodnost případné kombinace TČ s dalšími OZE*. Nejčastější kombinace jsou s krbovými nebo peletkovými kamny s teplovodním výměníkem a solárním systémem. U TČ země voda je COP celoročně téměr konstantní. U TČ vzduch voda je COP nejvyšší v letním období, kdy má největší výtěžnost i solární systém. V tomto období je ale potřeba energie pouze pro ohřev TV, systémy si konkurují a nevyužívají se plně jejich možnosti. V zimním období pak solární systém přispívá do celkové bilance energií velmi málo, při instalování zdrojů na biomasu se zisk solárního systému potlačuje na minimum. Kombinace TČ s kotlem na zemní plyn se nedoporučuje nejen vzhledem k pořizovacím nákladům, ale také k rozdělování pokrytí energie mezi dva zdroje energie, čímž klesá výhodnost využití parametrů každého z nich.

13 p r o v o z n í r e ž i m y Režim B Chlazení objektu s využitím energie pro ohřev TV (letní provoz) 2 IZT Zásobník IZT-U je možné použít pro všechny typy topných soustav. Z E M Ě V O D A Režim C Přímé chlazení objektu s využitím chladu země (letní provoz) Pro tepelné čerpadlo TCA 3.1 doporučujeme použít zásobníky s objemem 350 až 650 l v provedení TTSE. IZT-U integrované zásobníky tepla Zásobníky IZT-U jsou určeny pro akumulaci tepla, přípravě topné vody a hlavně pro zajištění ohřevu teplé vody (TV) v průtočných nerezových výměnících. Díky tomu je zajištěn dokonale hygienický ohřev TV s vyloučením bakterií LEGIONELLA. Oddělená příprava ÚT a TV také vylučuje vznik sedimentu v zásobnících. Ucelená řada zásobníků umožňuje napojení tepelných čerpadel, solárních systémů, krbových a peletkových kamen. Jaký typ tepelného čerpadla zvolit? Pro novostavby energeticky pasivních a nízkoenergetických rodinných domů, zvlášť pak při stísněné (např. řadové) zástavbě, lze doporučit tepelné čerpadlo TCA 3.1 země voda. Podmínkou je však možnost umístění plošného kolektoru slinky na pozemku (cca 30 m2) a vhodný charakter zemin v podloží. Při rekonstrukcích, případně nevhodném podloží (např. skála, štěrky), je vhodnější tepelné čerpadlo TCV 4.8 vzduch voda, které lze jednoduše instalovat bez nároku na dodatečné zemní práce. Zároveň je TČ vzduch voda vhodnější i pro novostavby s vyšší tepelnou ztrátou.

14 SYSTÉM S TCV 4.8, TCV SET Schéma zapojení TCV 4.8 a řady TCV SET do systému vytápění, větrání, aktivního chlazení a ohřevu TV s IZT P R O V O Z N Í R E Ž I M Y Režim A Nabíjení integrovaného zásobníku tepla ATREA IZT zimní provoz Režim B Chlazení objektu v letním období reverzní chod TČ (pouze TCV 4.8 TC, TCI) Ekonomická hlediska Po instalování systému tepelných čerpadel fy ATREA s.r.o. lze ze strany distributora elektrické energie přiznat pro provoz celého domu zvýhodněnou sazbu elektro v tarifu D56 (tj. 22 hod. denně v nízkém tarifu NT). Oproti přímotopnému elektrickému vytápění a ohřevu TV lze počítat s celoroční úsporou nákladů na vytápění, ohřev TUV a provoz domácnosti ve výši až 60 %.

15 p r o v o z n í r e ž i m y 3 1 Venkovní jednotka TCV IZT Zásobník IZT-U je možné použít pro všechny typy topných soustav. Pro tepelné čerpadlo TCV 4.8 doporučujeme použít zásobníky s objemem 350 až 650 l v provedení TTSE. V Z D U C H V O D A Vnitřní jednotka TCV hydraulický modul Integrovaný zásobník tepla IZT s průtočným ohřevem TV Otopná / chladící soustava Dvouzónová jednotka ATREA, fan-coily, stěnové / podlahové vytápění apod. Certifikace Tepelná čerpadla ATREA obdržela certifikát od Institutu pro testování a certifikace ve Zlíně. Umístění kondenzační jednotky Kondenzační jednotku je třeba umístit s ohledem na šíření hluku a vibrací, možnost odvodu kondenzátu a také s ohledem na ochranu před nepříznivými okolními podmínkami. Z hlediska hluku je lepší osazení na travnaté ploše, která hluk lépe pohlcuje. Z pohledu vibrací je výhodnější osazení na betonový základ než na konzole na stěnu zejména u dřevostaveb může při osazení na stěnu docházet k přenosu vibrací do konstrukce objektu. Vždy je nutné provést od venkovní jednotky odvod kondenzátu do drenáže v nezámrzné hloubce.

16 SYSTÉM s kompaktní jednotkou s vestavěným TČ (varianta A), se samostatným TČ (varianta B, C) s přímým napojením TČ (varianta D) S C H É M A P R O P O J E N Í Zapojení A s kompaktní jednotkou s vestavěným TČ Při použití kompaktní teplovzdušné jednotky DUPLEX Alfa 4V nebo Kappa 4V není nutná instalace tepelného čerpadla v samostatné skříni. Tím jsou výrazně omezeny potrubní rozvody v technické místnosti a zlepší se vzhled instalace. Jednotka je vždy vybavena chlazením. Toto zapojení je vhodné především pro novostavby Zapojení B se samostatným TČ Použití samostatně stojícího tepelného čerpadla je vhodné při doplnění stávajícího topného systému o úsporný zdroj tepla nebo u novostaveb s instalovanou teplovzdušnou jednotkou DUPLEX RB4. Toto zapojení vyžaduje složitější potrubní rozvody a osazení dalších topenářských komponent na zdi. Chlazení je možné pouze u vybraných typů tepelných čerpadel DUPLEX Alfa 4V, Kappa 4V kompaktní teplovzdušná jednotka s vestavěným tepelným čerpadlem (TČ) 2 VENKOVNÍ JEDNOTKA tepelného čerpadla vzduch voda nebo vzduch vzduch 3 IZT-U Integrovaný zásobník tepla

17 s c h é m a p r o p o j e n í Zapojení C se samostatným TČ a větrací jednotkou EC4 Rozdělovač Toto zapojení je vhodné při instalaci tepelného čerpadla do objektu se systémem rovnotlakého řízeného větrání s rekuperaci tepla DUPLEX EC4 s možným dohřevem přiváděného vzduchu pomocí teplovodního potrubního ohřívače TPO. Vytápění zajišťuje nezávislá otopná soustava (např. podlahové topení). Při tomto zapojení není k dispozici režim chlazení. 2 Podlahové topení DUPLEX EC4 + TPO 5 3 Zapojení D DUPLEX R4 s přímým výparníkem Záložní elektrokotel Zapojení s přímým výparníkem v jednotce DUPLEX R4 je vhodné při preferenci chlazení. Ohřev vzduchu tepelným čerpadlem v režimu vzduch vzduch je vždy doplněn záložním zdrojem tepla (elektrokotel) pro období s nižšími venkovními teplotami. Systém neumožňuje ohřev teplé vody tepelným čerpadlem. 2 4 Elektrické přímotopné doplňkové otopné plochy Elektrický bojler pro ohřev TUV 4 DUPLEX R4 samostatná teplovzdušná jednotka 5 TCV 4.8, TCA 3.1 samostatné TČ vzduch voda nebo země voda (se zemním plošným kolektorem) 6 Doplňkové otopné plochy např. v koupelnách

18 SYSTÉM S TCV EKO schéma zapojení TČ řady TCV EKO do systému vytápění a ohřevu TV S C H É M A P R O P O J E N Í Zapojení A bez ohřevu TV 4 Nejjednodušší zapojení bez ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem. Teplota topné vody je řízena ekvitermně (dle venkovní teploty) a regulace je schopna dát signál záložním zdroji v případě nedostatku výkonu. Zapojení se používá např. při náhradě starého elektrokotle nebo kotle na tuhá paliva. Je nutný dostatečný objem vody v okruhu a dimenze rozvodů a musí se zajistit dostatečný průtok otopnou soustavou za všech okolností. Pokud toto není dodrženo, volte zapojení s taktovacím zásobníkem nebo hydraulickým vyrovnávačem Zapojení B s nepřímotopným bojlerem Při tomto zapojení je vytápění i ohřev teplé vody zajištěn tepelným čerpadlem. Jako záložní zdroj pro ohřev teplé vody může sloužit elektrická patrona v nepřímotopném bojleru, případný záložní zdroj pro topení umí regulace spínat dvoustupňově. Tepelné čerpadlo je potřeba při objednávce rozšířit o sadu TV pro pro TCV EKO. Je nutný dostatečný objem vody v okruhu a dimenze rozvodů a musí se zajistit dostatečný průtok otopnou soustavou za všech okolností Není ovládání regulace TCV EKO složité? Ovládání regulace je naopak velmi jednoduché. Hlavní nastavení regulace provede servisní technik při spouštění systému. Nastaví všechny parametry a regulace si pak sama automaticky nastavuje správnou teplotu topné vody dle aktuální venkovní teploty, případně teplotu v zásobníku teplé vody. V případě nedostatku tepla navíc regulace automaticky spouští dočasně záložní zdroj. Uživatelské ovládání se pak omezuje běžně pouze na nastavení interiérové teploty na termostatu, případně odstavení vytápění vypínačem na konci topné sezóny. Přesto však regulace umožňuje uživatelské úpravy nastavení ekvitermní křivky a teploty teplé vody. S volitelně osazeným ovládáním přes počítač navíc získáte komfortní ovládání včetně týdenního programu a podrobného sledování všech parametrů.

19 s c h é m a p r o p o j e n í Zapojení C s taktovacím zásobníkem a předehřevem TV 7 Při použití taktovacího zásobníku se hydraulicky oddělí nabíjecí okruh od TČ a otopný soustava. Taktovací nádrž je udržována na ekvitermní teplotě a díky vestavěnému výměníku pro teplou vodu je TČ částečně využito pro ohřev teplé vody k dohřevu na požadovanou teplotu dochází v běžném bojleru. Jako záložní zdroj může sloužit elektrická patrona v taktovacím zásobníku. Zapojení je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu Venkovní jednotka 5 Nepřímotopný bojler tepelného čerpadla s výměníkem pro TČ 2 Vnitřní jednotka 6 Taktovací nádrž hydraulický modul TCV EKO s předehřevem TV 3 Otopná soustava 7 Bojler radiátory, podlahové / stěnové topení, fan-coily pro dohřev TV 4 Záložní zdroj elektrokotel, původní kotel na tuhá paliva apod. Topím kotlem na uhlí, je pro můj dům TČ vhodné? Otopné systémy, které používají jako zdroj tepla kotle na tuhá paliva, bývají často velmi předimenzovány. Počítalo se totiž s rezervou na zátop a přerušovaným provozem. Pokud byl tedy systém původně navržen s teplotním spádem např. 80 / 60 C, bude při provozu TČ až 22 h/den bez přerušování dostatečný teplotní spád 60 / 50 C. To jsou již teploty dosažitelné pomocí vysokoteplotního TČ. Mnoho starých otopných systémů je často navrženo na samotížný provoz, který se vyznačuje velkým objemem topné vody v tělesech a velkými průřezy propojovacího potrubí to vše má příznivý vliv na chod tepelného čerpadla, které pracuje s menším teplotním spádem. Z uživatelského hlediska je změna ze špinavého vytápění uhlím za moderní, čistý a bezobslužný systém s tepelným čerpadlem nenahraditelná.

20 ČR ATREA s. r. o. V Aleji , Jablonec nad Nisou Česká republika SR ATREA SK s. r. o. Družstevná , Komárno Slovenská republika verze 05/2013

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích. ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o.

Obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích. ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o. Obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o. Zdroje tepla pro energeticky pasivní objekty Solární panely SV Hydrobox Venkovní jednotka DUPLEX R_3 Topný žebřík Podlahové

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

1 Základní charakteristika

1 Základní charakteristika Obsah 1 Základní charakteristika... 2 2 Použití... 3 3 Dimenzování... 3 3.1 Tepelné čerpadlo Convert AW s elektrokotlem jako bivalentním/záložním zdrojem 4 3.2 Tepelné čerpadlo Convert AW s plynovým kotlem

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla vzduch voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a C O P 4, 8 8 E S T I A S É R I E 4 - v O d a e S T I a - v O d a Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla jejich nedílnou součást. Díky vynikající účinnosti a spolehlivému

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

OBSAH. Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2. Jak to funguje... 3. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4

OBSAH. Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2. Jak to funguje... 3. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 107 a 111... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm až 75 % tepelné energie zdarma Tepelná energie získaná z venkovního

Více

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda 2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA HI POWER Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. Efektivní a ekologický zdroj tepla

TEPELNÁ ČERPADLA. Efektivní a ekologický zdroj tepla TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla HLAVNÍ VÝHODY VYTÁPĚNÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM Existuje celá řada zdrojů tepla, kterými můžete vytápět Váš dům či firmu nebo ohřívat vodu. Třeba klasické

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda možnost AlphaWebu Ovládejte svoje tepelné čerpadlo jednoduše prostřednictvím počítače! INOVATIVNÍ TEPELNÁ CENTRÁLA WZ S Tepelné čerpadlo země/voda TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla Kompetentní

Více

Tepelná čerpadla. země/voda vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla. země/voda vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení Tepelná čerpadla země/voda vzduch/voda Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz OBSAH 4 Tepelná čerpadla v

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 02 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Buďte méně závislí na monopolních

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015 tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace WWBC Tepelná čerpadla voda vzduch STO A0224-648/2014 Výkonové parametry dle ČNS EN 14511-2,3 ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především

Více

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm = nezávislost na ceně zemního plynu Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu, země nebo vody, šetří nejen

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více