Nejsi na to sám aneb první krůčky arteterapie s dětmi cizinci Jitka Hanyšová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejsi na to sám aneb první krůčky arteterapie s dětmi cizinci Jitka Hanyšová"

Transkript

1 Nejsi na to sám aneb první krůčky arteterapie s dětmi cizinci Jitka Hanyšová Pracuji jako vychovatel na příjmovém oddělení v zařízení pro děti cizince a poštěstila a jsem potěšena, že se zde můžu věnovat arteterapii. Specifika práce na tomto oddělení jsou tématem mého článku. Do zařízení přicházejí děti, které se nacházely na území ČR bez doprovodu. Buď žádají o mezinárodní ochranu a jsou bez doprovodu (snaží se např. utéct před válkou děti z Afghánistánu, Palestiny, Lybie, a hledají útočiště v naší zemi) nebo jsou zadrženi policií někde na ulici při krádeži, pod vlivem drog, popřípadě jsou nezletilí, mají zákonné zástupce v ČR, ale ti se nemohou, nechtějí nebo neumějí o své dítě řádně starat. Co však mají všechny děti společné, je to, že jsou nějakým způsobem traumatizované. Když k tomu přidáme ještě fakt, že mnohdy nemají osvojený český jazyk, vyplyne jasná potřeba nejen tlumočníka, užití slovníků, neverbální komunikace, ale především emaptie a citlivého přístupu vychovatele/arteterapeuta k dítěti. Průběh procesu arteterapie Dítě je k nám přivedeno většinou policií nebo sociálním pracovníkem, ubytujeme ho na příjmovém pokoji. Trvá asi týden, než absolvuje lékařská vyšetření a po výsledcích je přestěhováno na oddělení mezi ostatní děti, se kterými začne navštěvovat místní školu. Doba jednoho týdne nám slouží k tomu, aby se dítě stabilizovalo a adaptovalo se na nové prostředí. Každé dítě je jiné a na situaci, ve které se nachází, reaguje různě od apatie po agresi nebo pláč. My se snažíme se k němu najít cestu, i když je často dosti klikatá. Již zmíněná arteterapie představuje hlavní komunikační prostředek. Kresba nám podá informace o dítěti, co prožívá, jaké má vztahy k blízkým lidem a ke světu. Zpravidla je to pro dítě činností spontánní, necítí se nějak zkoumáno či vyšetřováno. Dítě mnohdy není schopné nebo nechce pojmenovat svůj aktuální stav, ve kterém se momentálně nachází. Proto nás, kdo s dítětem pracujeme, může kresba představovat klíč k pochopení obtíží dítěte, cestu k jeho duši. Do kresby promítne vědomý i nevědomý obsah své mysli a tudíž nevědomky přenese své pocity, své bolesti na papír. Malování mu může pomoci k novému pohledu na věc, nebo alespoň k pochopení své situace, což může přinést alespoň malou úlevu. Už na bolest není samo, už je tu někdo s ním, kdo ví, jak se cítí a ne náhodou se říká: Ve dvou se to lépe táhne. Zcela výstižný mi připadá výrok: Umění vést dětskou psychoterapii nespočívá v tom, zda umíme obrázky dítěte interpretovat, ale v tom, zda zachytíme v jeho chování a částečně (někdy i značnou měrou) v jeho kresbách stopy prožitku z terapeutického vztahu a využijeme jich žádoucím směrem. 1 Arteterapie je prostředkem, jak k dítěti nalézt cestu, abychom mu mohli pomoct v jeho nelehké situaci. Důležité je pozorovat dítě při tvorbě obrázku, všímat si jeho váhání, věnovat pozornost výběru barev, vyplnění plochy, pořadí jednotlivých prvků. Vše nám pomůže k přesnějšímu pochopení psychického stavu dítěte. Nejprve jsem dětem nezadávala téma k malování a nechával jim volnost při výběru, to však odmítaly s argumenty, že malovat neumí nebo se jim nechce. Na základě zkušeností jsem dospěla k závěru, že bude vhodnější nabídnout dětem, aby malováním vyjádřily svůj současný stav. Tudíž nové téma znělo: Jak mi teď je, jak se tu cítím. Bylo zapotřebí dítě seznámit s nabídnutým výtvarným materiálem, který ne každé dítě zná. Během ukázky, jak která pastelka, voskovka či jiná pomůcka zachytí na papíře stopu, se dítě mírně uvolnilo. Vychovatel/terapeut čmáráním ukázal, že nejde o to být při malování precizní, perfekcionistický, jak nás tomu mnohdy učí ve škole. Dítě pak většinou zkoušelo vychovatele napodobovat, zjišťovalo, že to nějak jde. Bylo velice překvapené, když mu bylo dovoleno papír jen tak počmárat, roztrhat, zkrátka vše, co by mu mohlo způsobit jakkoliv úlevu, zklidnění, vybití agrese. Poté se často velmi rychle ujalo tématu a tvorba začala. Pokud známe rodinnou anamnézu a je relativně příznivá (víme, že dítě se chce vrátit domů), můžeme tohoto potenciálu využít. Pakliže dítě namalovalo obraz na téma: Jak se cítím v ústavu a 1 Kresba jako nástroj poznání dítěte Roseline Davido; citace (D. Wildlocher)

2 ve většině případů obraz působí negativně, smutně, bolavě, můžeme dítěti nabídnout namalovat obraz na téma: Jak se cítím doma a očekávat pozitivní emoce. Musíme v takovou chvíli počítat i s projevem pláče, jelikož děti v ústavu jsou pod velkým psychickým tlakem a je nutný individuální a velmi citlivý přístup. Neznamená to však, že bychom někde pochybili, jen jsme umožnili dítěti průchod jeho pocitům. Často se tak dozvídáme mnohem víc o dítěti jak moc touží být doma s rodičem/rodiči a mně se vždy vybaví výrok: Je lepší špatná rodina než žádná. a v tu chvíli si uvědomím, jaké štěstí jsem měla, když jsem mohla vyrůstat v rodině narozdíl od dětí, které už takové štěstí neměly. Ale když už se stane, že to z jakýchkoliv důvodů nejde, je zapotřebí udělat vše pro to, abychom dítěti pomohli, podrželi ho a vzbudili v něm dojem, že uděláme vše pro to, aby mu bylo lépe. Proto je zcela nutné přistupovat k dítěti individuálně a co nejcitlivěji. Kvalita a efektivita arteterapie je podmíněna beze sporu celou řadou faktorů jako např.: krátká doba na vytvoření důvěry ve vychovatele obezřetnost a nedůvěra ze strany dítěte jazyková bariéra především při interpretaci kresby kulturní odlišnost např. nevědomost, že muslimové nezobrazují na základě koránu osoby příchod dalších zaměstnanců v průběhu arteterapie (nejsou dostatečně zajištěny podmínky) různorodé složení skupiny dětí (ne vždy se podaří být s dítětem sám, jelikož na příjmovém oddělení se může současně sejít více dětí) vážný psychický stav dítěte Tématická tvorba Následující část textu seznámí čtenáře vždy s krátkou kazuistikou dítěte (uvedená jména jsou fiktivní), následně jeho výtvarnou tvorbou a skromnou interpretací. Jen pro upřesnění i děti slovenské národnosti jsou považovány za cizince a i ony často putují k nám do zařízení. Jelikož se právě děti z tého země zúčastnily pod mým vedením arteterapie, jazyková bariéra nebyla překážkou. Rozálie 16 let (obr. 1-5) Její rodiče jsou manželé, má celkem 3 sourozence. Do ČR přijela celá rodina v době, kdy dívce bylo 10 let. Děti po příjezdu do ČR nezahájily školní docházku. Z těchtů důvodů a z důvodů nevyhovujících bytových podmínek byly děti odebrány z rodiny a umístěny do DD. Zde setrvaly cca půl roku. Poté byly propuštěny k rodičům na 2 týdny na propustku. Z té se však nevrátily, rodiče je ukryly. Následně na to proběhlo jednání opatrovnického soudu, jímž byla dívka a její bratr ponechány v péči rodičů. Jmenovaná chodila pravidelně do školy, ve které měla dobrý prospěch. Později dívka přestala chodit do školy a začala vést domácnost spolu s matkou jejího přítele. Její rodina opustila ČR a odstěhovala se za prací do ciziny. Dívka zůstala v ČR, z jistých důvodů se dobrovolně přes sociálního kurátora obrátila na naše zařízení, od kterého očekávala pomoc v této složité situaci. Z našeho zařízení utekla a policie ji po nějaké době opět přivezla k nám, nyní však už nedobrovolně. Dívka se separovala od skupiny ostatních dětí i vychovatele, byla na pokoji a plakala. Jelikož z anamnézy bylo patrné, že ráda maluje, přinesla jsem jí výtvarné potřeby a nabídla jí zkusit si něco namalovat, což odmítla. Proto jsem u ní zůstala a vybídla ji k vyjádření svých pocitů na papír, jelikož je patrné, že se momentálně necítí dobře. Vzala černý uhel a náhodně je pokládala na papír, díky čemuž se částečně uvolnila, i když stále plakala, tenze se však zmírňovala (obr. 1). Motiv opakujících se koleček, klubíček, spirál může znamenat potřebu bezpečí, péči matky, která ji momentálně chybí (obr. 2). Další obrázek už malovala konkrétněji, jedná se o znázornění ústavu, ve kterém se momentálně nachází stále užití tmavých barev (obr. 3). Předposlední obrázek vyjadřuje vzpomínku na jejího přítele (symbol srdce v každém rohu), avšak jejich vztah skončil a proto je částečně začerněn (obr. 4). Jelikož doposud veškeré obrázky byly velmi smutné a sama je komentovala slovy, že dokud bude v ústavu, budou vypadat všechny stejně, dostala možnost namalovat, jaké je to doma, jak tam se cítí. Dívka pookřála, ihned sáhla po barevných pastelkách a začala malovat (obr. 5). Během tvorby se zcela uklidnila a začala vyprávět o rodině. Zajisté by si

3 větší prostor zasloužila interpretace obrazů, avšak i v tomto případě šlo především o zlepšení psychického stavu dítěte, čehož bylo během procesu malování dosaženo. Alex 17 let (obr. 6-8) Byl přijat do zařízení na základě usnesení o nařízení předběžného opatření (rodiče nebyli schopni zajistit adekvátní péči o děti). Má celkem 10 sourozenců. Navštěvoval základní školu speciální. Mnohokrát opakoval ročník, měl časté absence. Došel do 9. ročníku, nebyl však na konci roku klasifikován. Má na svědomí rozsáhlou trestnou činnost (krádeže, vloupání do domu). V minulosti intenzivně praktikoval čichání organických rozpouštědel (toluen a aceton), která mu způsobila vážné poškození intelektu; jeho kognitivní schopnosti jsou v pásmu střední mentální retardace s projevy poruch pozornosti a koncentrace. Chlapec neustále vyhledával přítomnost vychovatele/arteterapeuta, tudíž bylo snadné zjistit, že jeden z jeho zájmů představuje malování. Velmi rychle a rád se ujal barev a pokusil se vyjádřit svůj momentální stav. Nejprve vlevo namaloval dům, kolem stromy a nakonec obraz počmáral, díky čemuž ze sebe setřásl nervozitu a napětí (obr. 6). Na dalším obrázku znázornil, jaké to je u nich doma. Maloval s rozvahou, na závěr však vpravo a vlevo v dolní části postavičky skoro až zamazal, jelikož si vzpomněl na to, že není s rodiči, ale v ústavu (obr. 7). Jemu samotnému se nelíbilo, že se nechal strhnout myšlenkou na ústav a rozhodl se namalovat třetí obraz, který podle něho ukazuje, jak přesně to u nich doma vypadá, jak se tam cítí. Obrázek působí vesele, optimistiky, až jakoby pohádkově. Maloval ho ze všech nejdéle, hodně mu na něm záleželo (obr. 8). Na konci tvorby byl chlapec se svými výtvory velmi spokojený a sám od sebe začal vyprávět o rodičích a sourozencích. Co stojí za povšimnutí význam vztažených rukou může představovat optimismus, lásku, radost, k čemuž opravdu tendence má. Proč však všem postavičkám včetně zvířat namaloval tykadla? Při interpretace by nám mohla pomoci skutečnost, že jeho sourozenec je neslyšící a na základě toho němý, takže by mohlo jít o jisté kompenzační znázornění. Z kreseb je patrné, že malba neodpovídá 17tiletému dítěti. S chlapcem se však velmi dobře spolupracovalo, byl klidný a práci s výtvarným materiálem si náležitě užíval. Sám proces tvorby komentoval slovy, že v ústavu to není tak hrozné, jak to vypadá, ale že doma je doma a udělá vše pro to, aby se tam mohl se všemi sourozenci co nejdříve vrátit. Emma 17 let (obr. 9) Její rodiče se rozvedli, sourozence nemá, přes 2 roky užívá pervitin. Matka dochází na rodičovské skupiny, snaží se dceru z drog dostat, avšak neúspěšně. Dívka se vždy cítila jako outsider, s matkou se kvůli její práci několikrát stěhovaly. Nenašla si nikde kamarády; pochopení vrstevníků našla až ve skupině, s níž začala užívat drogy. Docházela na gymnázium, velmi sečtělá, inteligentní dívka s nadprůměrnou inteligencí. Má manipulativní sklony, nerespektuje autoritu matky ani jiných dospělých. S užívám drog zatím přestat nechce. Dívka souhlasila s tím, že se pokusí na papír vyjádřit svůj momentální stav. Začala nejprve vystřihovat černé čtverce, které hned rozmístila po papíře do středu. Poté vzala vodové barvy a čtverce jimi ohraničovala. Plochu obrázku úmyslně nechala částečně nepomalovanou. Celá tvorba trvala se vším všudy cca 10 minut. Na obrázku je dominantní prvek 4 černých čtverců rozmístěných uprostřed. Sama dívka o tom hovořila takto: Díky černé barvě se cítím bezpečně, skrytě, drsně. (jak oblečení, tak i líčení). Dále pokračovala: Kdybych měla říct, kde se cítím být na tom obrázku, tak uprostřed jak jsou ty kostky, tam někde. Jak vidíme, hlavní motiv je částečně ohraničen, což může představovat kontrolu v podobě její matky. Její matka ji totiž, alespoň tak to pociťuje dívka, příliš kontroluje, určuje, kde budou žít, jakou školu bude dívka navštěvovat, aniž by se zajímala o to, co chce její dcera. Levá část obrázku však ohraničená není. Dívka se k tomu vyjádřila slovy, že díky tomu na ni obraz působí vyrovnanně, dává ji pocit volnosti, možnosti úniku. Mohlo by to však také poukazovat na fakt, že řeší minulost prázdno po otci, který s nimi nežije a po kterém se jí velice stýská, nebo i minulost v podobě prázdnoty (neúplná rodina, matka v zaměstnání, absence kamarádů). Celý obraz je situován na střed a doprava, což bychom mohli interpretovat jako její současný stav, kdy se cítí

4 rozpolcená, nestabilní, nejistá a zároveň si uvědomuje, že ji čeká v brzké době těžký životní úkol a tedy nastoupit do léčebny pro drogově závislé. Celkový rozhovor nad obrazem dívce nečinil nikterak potíže, jelikož je komunikativní a schopná sebereflexe. Přednost dává slovu s vychovaetelem/arteterapeutem než výtvarně tvořit. Proto byla pro ni interpretace zajímavější a vzbudila u ní větší zájem než samotná tvorba výtvarnými technikami. Viktorie 14 let (obr ) U nezletilé gradují výchovné problémy - záškoláctví, útěky, toulání, vedení sexuálního života, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. Nerespektuje matku, s níž žije, proto matka podala prostřednictvím OSPOD návrh na nařízení ústavní výchovy. Dívka u nás neprojevovala viditelně smutek, avšak byla nemluvná, spíše pozorující dění kolem sebe. Když dostala nabídku malovat, byla překvapená a odpověděla, že malovat neumí. I v tomto případě se osvědčilo, když sám vychovatel/terapeut vzal jakoukoliv výtvarnou pomůcku a začal pokládat barvy na papír. Dítě má v danou chvíli pocit, že není pozorováno, kontrolováno, zkoumáno a pustí se snázeji do tvoření. Dívka začala malováním pokoje v pravém rohu a poté namalovala sebe v levé části obrazu. Vodovými barvami se jí malovalo dobře kvůli tomu, že měla rychle vyplněnou plochu pozadí. Jak je z kresby patrné, bolest a smutek z něho cítíme na první pohled. Za povšimnutí stojí postava, se kterou se dívka ztotožnila. Na první pohled jí je opravdu podobná. Velké oči jsou pro ni charakteristické; i od matky slýchává, že svýma očima uhrane každého muže, na kterého se podívá (obr. 10). Když dostala možnost znázornit, jak se cítí doma s rodinou, zvolila překvapivě jinou výtvarnou pomůcku a to pastelku. Malování si vyloženě užívala, u činnosti vydržela cca půl hodiny a nakonec každý motiv srdce zvýraznila silným fixem. Pravou část, přibližně ¼ vyplnila svým jménem. Obrázek se jí velice líbil, cítila se uvolněně a dokonce, ač má tendence odmítat jídlo, se zeptala, kdy bude svačina (obr. 11). Malé cíle? Ne/buďme skromní... Každému dítěti vyhovuje něco jiného a proto bych chtěla zdůraznit, že co považuje jedno dítě za negativní, nemusí být ihned negativní pro druhé. Nerada bych, aby práce jakkoliv paušalizovala a poukazovala na to, že děti, které projdou naším zařízením, při arteterapii vždy sáhnou po temných barvách a znázorní ho např. jako vězení či peklo. Jsou děti, které jsou za možnost být u nás vděčné a ústav pro ně představuje jistou ochranu a bezpečí. Věřím, že takové děti by třeba sáhly po pestrých barvách a možná znázornily ústav jako palác, království či útulný domeček. Práce těchto dětí se mi však nepodařilo získat, jelikož, pakliže jsem s nimi byla na oddělení, daly přednost malování barvami na sklo, což je pro ně tak trochu novinka (pravděpodobně finančně nákladné a tudíž nedostupné) a nebo dalším nabízeným aktivitám. Ne náhodou jsem v úvodu práce uvedla, že samotnou arteterapii je potřeba ušít každému dítěti na míru tedy navázat vztah s dítětem, vytvořit atmosféru důvěry, pochopení, improvizovat. Možná jsou to skromné cíle, možná... Pro mě však, jakožto vychovatele, člověka, který přijímá do péče zcela cizí dítě, arteterapie splnila veškerá očekávání a děkuji nejen ji, ale především dětem, které se v jejich těžkých životních situacích svěřily, otevřely své duše a nechaly nejen mě, ale nyní už i vás, do nich nahlédnout.

5 Literatura ROSELINE, D.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha ZELENÁ, J. (2009) Specifika práce vychovatele v dětském domově (Diplomová práce). GUGGENBUHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích, Praha KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, Praha MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Psychická deprivace v dětství, Praha MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Výpravy za člověkem, Praha MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, Praha VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha Mgr. Jitka Hanyšová (*1985) studovala na Univerzitě Hradec Králové speciální pedagogiku se zaměřením na ústavní výchovu. Absolvovala kurz arteterapie u M. Huptycha, krizovou intervenci, ve věznici Valdice působila jako lektorka anglického jazyka. Pracovala v Nízkoprahovém klubu Prev-Centrum a od roku 2011 vykonává vychovatelskou činnost v Zařízení pro děti cizince.

6

7

8

9

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Výchovný ústav, střední škola a školní Jídelna Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 PREZENTACE VÝZKUMU VZORKU 47 DÍVEK UMÍSTĚNÝCH VZAŘÍZENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015 JÁ především člověk, Váš doprovod životem,...ukazatel správného směru,..veřejný opatrovník, a také úředník Proč mě naplňuje být veřejným opatrovníkem Motto Možná nemůžeme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si Vám nabídnout stručný text s názvem Když má dítě starosti. Zaměřuje se na děti v obtížné životní situaci, na děti, které mají nějaké

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

zení Prostor pro odkrývání traumat?

zení Prostor pro odkrývání traumat? Drogové služby ve vězenv zení Prostor pro odkrývání traumat? Adéla Lichková, DiS. Mgr. Petra Jílková Semiramis o.s. Obsah Centrum drogových služeb ve vězení, Semiramis o.s. (popis projektu, cílová skupina,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012 Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy jak šlo ptáče do školy září 2012 Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Metodický komentář k užití Žákovského diáře Jak je patrno z úvodní stránky diáře, prolíná

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného 2. Dotazník spokojenosti v různých životních oblastech Tato technika je velmi užitečná jak pro nezaměstnaného uživatele, tak pro profesního poradce. Uživateli technika umožňuje rychle a přesně určit zdroje

Více

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno AKTÉŘI A SPONZOŘI Společnost pro Jizerské hory Technická univerzita

Více

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková MEDIACE alternativní řešení konfliktů 2. října 2014 Ing. Šárka Jarolímková 1 MOŽNOSTI MEDIACE (spory pro mediaci vhodné ) Strany, jejichž vztah pokračuje i v budoucnu Strany, které mají pocit odpovědnosti

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01 Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obracím se na Vás s žádostí o přijetí mého dítěte: k povinné školní docházce na Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 od 1.

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte

Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte Výstupy a zkušenosti Metodického centra 26. 5. 2014 Kritická období vzniku citové vazby u dětí v NRP Prenatální období Nechtěné děti: hormonálně i emočně

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ Manuál krizových situací Metodický text k problému zvanému šikana Čj.: SŠNM/525/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_14_ČJL_2.07_

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Úlohy k tématu: Pěstounská péče

Úlohy k tématu: Pěstounská péče Úlohy k tématu: Pěstounská péče 1 Vyjmenujte legislativní předpisy České republiky, která se týká náhradní rodinné péče, konkrétně pěstounské péče. 2 Vyjmenujte orgány, které jsou pověřeny zprostředkováním

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ Některé z minule popsaných resp. vyobrazených materiálů jsou zveřej něny poprvé, jiné skutečnosti jsou naopak sběratelům dávno známy. Není divu, od té do - by uplynulo skoro čtyřicet let. Přesto se dodnes

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Centrum pro rodiny Nové Strašecí PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Obsah Základní informace o projektu Dosavadní průběh projektu a jeho výstupy Vybrané kazuistiky s příklady práce Úvaha

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART. Living history Living history

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART. Living history Living history VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 STUDIO PAINTIG 3 Living history Living history BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

Více