Nejsi na to sám aneb první krůčky arteterapie s dětmi cizinci Jitka Hanyšová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejsi na to sám aneb první krůčky arteterapie s dětmi cizinci Jitka Hanyšová"

Transkript

1 Nejsi na to sám aneb první krůčky arteterapie s dětmi cizinci Jitka Hanyšová Pracuji jako vychovatel na příjmovém oddělení v zařízení pro děti cizince a poštěstila a jsem potěšena, že se zde můžu věnovat arteterapii. Specifika práce na tomto oddělení jsou tématem mého článku. Do zařízení přicházejí děti, které se nacházely na území ČR bez doprovodu. Buď žádají o mezinárodní ochranu a jsou bez doprovodu (snaží se např. utéct před válkou děti z Afghánistánu, Palestiny, Lybie, a hledají útočiště v naší zemi) nebo jsou zadrženi policií někde na ulici při krádeži, pod vlivem drog, popřípadě jsou nezletilí, mají zákonné zástupce v ČR, ale ti se nemohou, nechtějí nebo neumějí o své dítě řádně starat. Co však mají všechny děti společné, je to, že jsou nějakým způsobem traumatizované. Když k tomu přidáme ještě fakt, že mnohdy nemají osvojený český jazyk, vyplyne jasná potřeba nejen tlumočníka, užití slovníků, neverbální komunikace, ale především emaptie a citlivého přístupu vychovatele/arteterapeuta k dítěti. Průběh procesu arteterapie Dítě je k nám přivedeno většinou policií nebo sociálním pracovníkem, ubytujeme ho na příjmovém pokoji. Trvá asi týden, než absolvuje lékařská vyšetření a po výsledcích je přestěhováno na oddělení mezi ostatní děti, se kterými začne navštěvovat místní školu. Doba jednoho týdne nám slouží k tomu, aby se dítě stabilizovalo a adaptovalo se na nové prostředí. Každé dítě je jiné a na situaci, ve které se nachází, reaguje různě od apatie po agresi nebo pláč. My se snažíme se k němu najít cestu, i když je často dosti klikatá. Již zmíněná arteterapie představuje hlavní komunikační prostředek. Kresba nám podá informace o dítěti, co prožívá, jaké má vztahy k blízkým lidem a ke světu. Zpravidla je to pro dítě činností spontánní, necítí se nějak zkoumáno či vyšetřováno. Dítě mnohdy není schopné nebo nechce pojmenovat svůj aktuální stav, ve kterém se momentálně nachází. Proto nás, kdo s dítětem pracujeme, může kresba představovat klíč k pochopení obtíží dítěte, cestu k jeho duši. Do kresby promítne vědomý i nevědomý obsah své mysli a tudíž nevědomky přenese své pocity, své bolesti na papír. Malování mu může pomoci k novému pohledu na věc, nebo alespoň k pochopení své situace, což může přinést alespoň malou úlevu. Už na bolest není samo, už je tu někdo s ním, kdo ví, jak se cítí a ne náhodou se říká: Ve dvou se to lépe táhne. Zcela výstižný mi připadá výrok: Umění vést dětskou psychoterapii nespočívá v tom, zda umíme obrázky dítěte interpretovat, ale v tom, zda zachytíme v jeho chování a částečně (někdy i značnou měrou) v jeho kresbách stopy prožitku z terapeutického vztahu a využijeme jich žádoucím směrem. 1 Arteterapie je prostředkem, jak k dítěti nalézt cestu, abychom mu mohli pomoct v jeho nelehké situaci. Důležité je pozorovat dítě při tvorbě obrázku, všímat si jeho váhání, věnovat pozornost výběru barev, vyplnění plochy, pořadí jednotlivých prvků. Vše nám pomůže k přesnějšímu pochopení psychického stavu dítěte. Nejprve jsem dětem nezadávala téma k malování a nechával jim volnost při výběru, to však odmítaly s argumenty, že malovat neumí nebo se jim nechce. Na základě zkušeností jsem dospěla k závěru, že bude vhodnější nabídnout dětem, aby malováním vyjádřily svůj současný stav. Tudíž nové téma znělo: Jak mi teď je, jak se tu cítím. Bylo zapotřebí dítě seznámit s nabídnutým výtvarným materiálem, který ne každé dítě zná. Během ukázky, jak která pastelka, voskovka či jiná pomůcka zachytí na papíře stopu, se dítě mírně uvolnilo. Vychovatel/terapeut čmáráním ukázal, že nejde o to být při malování precizní, perfekcionistický, jak nás tomu mnohdy učí ve škole. Dítě pak většinou zkoušelo vychovatele napodobovat, zjišťovalo, že to nějak jde. Bylo velice překvapené, když mu bylo dovoleno papír jen tak počmárat, roztrhat, zkrátka vše, co by mu mohlo způsobit jakkoliv úlevu, zklidnění, vybití agrese. Poté se často velmi rychle ujalo tématu a tvorba začala. Pokud známe rodinnou anamnézu a je relativně příznivá (víme, že dítě se chce vrátit domů), můžeme tohoto potenciálu využít. Pakliže dítě namalovalo obraz na téma: Jak se cítím v ústavu a 1 Kresba jako nástroj poznání dítěte Roseline Davido; citace (D. Wildlocher)

2 ve většině případů obraz působí negativně, smutně, bolavě, můžeme dítěti nabídnout namalovat obraz na téma: Jak se cítím doma a očekávat pozitivní emoce. Musíme v takovou chvíli počítat i s projevem pláče, jelikož děti v ústavu jsou pod velkým psychickým tlakem a je nutný individuální a velmi citlivý přístup. Neznamená to však, že bychom někde pochybili, jen jsme umožnili dítěti průchod jeho pocitům. Často se tak dozvídáme mnohem víc o dítěti jak moc touží být doma s rodičem/rodiči a mně se vždy vybaví výrok: Je lepší špatná rodina než žádná. a v tu chvíli si uvědomím, jaké štěstí jsem měla, když jsem mohla vyrůstat v rodině narozdíl od dětí, které už takové štěstí neměly. Ale když už se stane, že to z jakýchkoliv důvodů nejde, je zapotřebí udělat vše pro to, abychom dítěti pomohli, podrželi ho a vzbudili v něm dojem, že uděláme vše pro to, aby mu bylo lépe. Proto je zcela nutné přistupovat k dítěti individuálně a co nejcitlivěji. Kvalita a efektivita arteterapie je podmíněna beze sporu celou řadou faktorů jako např.: krátká doba na vytvoření důvěry ve vychovatele obezřetnost a nedůvěra ze strany dítěte jazyková bariéra především při interpretaci kresby kulturní odlišnost např. nevědomost, že muslimové nezobrazují na základě koránu osoby příchod dalších zaměstnanců v průběhu arteterapie (nejsou dostatečně zajištěny podmínky) různorodé složení skupiny dětí (ne vždy se podaří být s dítětem sám, jelikož na příjmovém oddělení se může současně sejít více dětí) vážný psychický stav dítěte Tématická tvorba Následující část textu seznámí čtenáře vždy s krátkou kazuistikou dítěte (uvedená jména jsou fiktivní), následně jeho výtvarnou tvorbou a skromnou interpretací. Jen pro upřesnění i děti slovenské národnosti jsou považovány za cizince a i ony často putují k nám do zařízení. Jelikož se právě děti z tého země zúčastnily pod mým vedením arteterapie, jazyková bariéra nebyla překážkou. Rozálie 16 let (obr. 1-5) Její rodiče jsou manželé, má celkem 3 sourozence. Do ČR přijela celá rodina v době, kdy dívce bylo 10 let. Děti po příjezdu do ČR nezahájily školní docházku. Z těchtů důvodů a z důvodů nevyhovujících bytových podmínek byly děti odebrány z rodiny a umístěny do DD. Zde setrvaly cca půl roku. Poté byly propuštěny k rodičům na 2 týdny na propustku. Z té se však nevrátily, rodiče je ukryly. Následně na to proběhlo jednání opatrovnického soudu, jímž byla dívka a její bratr ponechány v péči rodičů. Jmenovaná chodila pravidelně do školy, ve které měla dobrý prospěch. Později dívka přestala chodit do školy a začala vést domácnost spolu s matkou jejího přítele. Její rodina opustila ČR a odstěhovala se za prací do ciziny. Dívka zůstala v ČR, z jistých důvodů se dobrovolně přes sociálního kurátora obrátila na naše zařízení, od kterého očekávala pomoc v této složité situaci. Z našeho zařízení utekla a policie ji po nějaké době opět přivezla k nám, nyní však už nedobrovolně. Dívka se separovala od skupiny ostatních dětí i vychovatele, byla na pokoji a plakala. Jelikož z anamnézy bylo patrné, že ráda maluje, přinesla jsem jí výtvarné potřeby a nabídla jí zkusit si něco namalovat, což odmítla. Proto jsem u ní zůstala a vybídla ji k vyjádření svých pocitů na papír, jelikož je patrné, že se momentálně necítí dobře. Vzala černý uhel a náhodně je pokládala na papír, díky čemuž se částečně uvolnila, i když stále plakala, tenze se však zmírňovala (obr. 1). Motiv opakujících se koleček, klubíček, spirál může znamenat potřebu bezpečí, péči matky, která ji momentálně chybí (obr. 2). Další obrázek už malovala konkrétněji, jedná se o znázornění ústavu, ve kterém se momentálně nachází stále užití tmavých barev (obr. 3). Předposlední obrázek vyjadřuje vzpomínku na jejího přítele (symbol srdce v každém rohu), avšak jejich vztah skončil a proto je částečně začerněn (obr. 4). Jelikož doposud veškeré obrázky byly velmi smutné a sama je komentovala slovy, že dokud bude v ústavu, budou vypadat všechny stejně, dostala možnost namalovat, jaké je to doma, jak tam se cítí. Dívka pookřála, ihned sáhla po barevných pastelkách a začala malovat (obr. 5). Během tvorby se zcela uklidnila a začala vyprávět o rodině. Zajisté by si

3 větší prostor zasloužila interpretace obrazů, avšak i v tomto případě šlo především o zlepšení psychického stavu dítěte, čehož bylo během procesu malování dosaženo. Alex 17 let (obr. 6-8) Byl přijat do zařízení na základě usnesení o nařízení předběžného opatření (rodiče nebyli schopni zajistit adekvátní péči o děti). Má celkem 10 sourozenců. Navštěvoval základní školu speciální. Mnohokrát opakoval ročník, měl časté absence. Došel do 9. ročníku, nebyl však na konci roku klasifikován. Má na svědomí rozsáhlou trestnou činnost (krádeže, vloupání do domu). V minulosti intenzivně praktikoval čichání organických rozpouštědel (toluen a aceton), která mu způsobila vážné poškození intelektu; jeho kognitivní schopnosti jsou v pásmu střední mentální retardace s projevy poruch pozornosti a koncentrace. Chlapec neustále vyhledával přítomnost vychovatele/arteterapeuta, tudíž bylo snadné zjistit, že jeden z jeho zájmů představuje malování. Velmi rychle a rád se ujal barev a pokusil se vyjádřit svůj momentální stav. Nejprve vlevo namaloval dům, kolem stromy a nakonec obraz počmáral, díky čemuž ze sebe setřásl nervozitu a napětí (obr. 6). Na dalším obrázku znázornil, jaké to je u nich doma. Maloval s rozvahou, na závěr však vpravo a vlevo v dolní části postavičky skoro až zamazal, jelikož si vzpomněl na to, že není s rodiči, ale v ústavu (obr. 7). Jemu samotnému se nelíbilo, že se nechal strhnout myšlenkou na ústav a rozhodl se namalovat třetí obraz, který podle něho ukazuje, jak přesně to u nich doma vypadá, jak se tam cítí. Obrázek působí vesele, optimistiky, až jakoby pohádkově. Maloval ho ze všech nejdéle, hodně mu na něm záleželo (obr. 8). Na konci tvorby byl chlapec se svými výtvory velmi spokojený a sám od sebe začal vyprávět o rodičích a sourozencích. Co stojí za povšimnutí význam vztažených rukou může představovat optimismus, lásku, radost, k čemuž opravdu tendence má. Proč však všem postavičkám včetně zvířat namaloval tykadla? Při interpretace by nám mohla pomoci skutečnost, že jeho sourozenec je neslyšící a na základě toho němý, takže by mohlo jít o jisté kompenzační znázornění. Z kreseb je patrné, že malba neodpovídá 17tiletému dítěti. S chlapcem se však velmi dobře spolupracovalo, byl klidný a práci s výtvarným materiálem si náležitě užíval. Sám proces tvorby komentoval slovy, že v ústavu to není tak hrozné, jak to vypadá, ale že doma je doma a udělá vše pro to, aby se tam mohl se všemi sourozenci co nejdříve vrátit. Emma 17 let (obr. 9) Její rodiče se rozvedli, sourozence nemá, přes 2 roky užívá pervitin. Matka dochází na rodičovské skupiny, snaží se dceru z drog dostat, avšak neúspěšně. Dívka se vždy cítila jako outsider, s matkou se kvůli její práci několikrát stěhovaly. Nenašla si nikde kamarády; pochopení vrstevníků našla až ve skupině, s níž začala užívat drogy. Docházela na gymnázium, velmi sečtělá, inteligentní dívka s nadprůměrnou inteligencí. Má manipulativní sklony, nerespektuje autoritu matky ani jiných dospělých. S užívám drog zatím přestat nechce. Dívka souhlasila s tím, že se pokusí na papír vyjádřit svůj momentální stav. Začala nejprve vystřihovat černé čtverce, které hned rozmístila po papíře do středu. Poté vzala vodové barvy a čtverce jimi ohraničovala. Plochu obrázku úmyslně nechala částečně nepomalovanou. Celá tvorba trvala se vším všudy cca 10 minut. Na obrázku je dominantní prvek 4 černých čtverců rozmístěných uprostřed. Sama dívka o tom hovořila takto: Díky černé barvě se cítím bezpečně, skrytě, drsně. (jak oblečení, tak i líčení). Dále pokračovala: Kdybych měla říct, kde se cítím být na tom obrázku, tak uprostřed jak jsou ty kostky, tam někde. Jak vidíme, hlavní motiv je částečně ohraničen, což může představovat kontrolu v podobě její matky. Její matka ji totiž, alespoň tak to pociťuje dívka, příliš kontroluje, určuje, kde budou žít, jakou školu bude dívka navštěvovat, aniž by se zajímala o to, co chce její dcera. Levá část obrázku však ohraničená není. Dívka se k tomu vyjádřila slovy, že díky tomu na ni obraz působí vyrovnanně, dává ji pocit volnosti, možnosti úniku. Mohlo by to však také poukazovat na fakt, že řeší minulost prázdno po otci, který s nimi nežije a po kterém se jí velice stýská, nebo i minulost v podobě prázdnoty (neúplná rodina, matka v zaměstnání, absence kamarádů). Celý obraz je situován na střed a doprava, což bychom mohli interpretovat jako její současný stav, kdy se cítí

4 rozpolcená, nestabilní, nejistá a zároveň si uvědomuje, že ji čeká v brzké době těžký životní úkol a tedy nastoupit do léčebny pro drogově závislé. Celkový rozhovor nad obrazem dívce nečinil nikterak potíže, jelikož je komunikativní a schopná sebereflexe. Přednost dává slovu s vychovaetelem/arteterapeutem než výtvarně tvořit. Proto byla pro ni interpretace zajímavější a vzbudila u ní větší zájem než samotná tvorba výtvarnými technikami. Viktorie 14 let (obr ) U nezletilé gradují výchovné problémy - záškoláctví, útěky, toulání, vedení sexuálního života, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. Nerespektuje matku, s níž žije, proto matka podala prostřednictvím OSPOD návrh na nařízení ústavní výchovy. Dívka u nás neprojevovala viditelně smutek, avšak byla nemluvná, spíše pozorující dění kolem sebe. Když dostala nabídku malovat, byla překvapená a odpověděla, že malovat neumí. I v tomto případě se osvědčilo, když sám vychovatel/terapeut vzal jakoukoliv výtvarnou pomůcku a začal pokládat barvy na papír. Dítě má v danou chvíli pocit, že není pozorováno, kontrolováno, zkoumáno a pustí se snázeji do tvoření. Dívka začala malováním pokoje v pravém rohu a poté namalovala sebe v levé části obrazu. Vodovými barvami se jí malovalo dobře kvůli tomu, že měla rychle vyplněnou plochu pozadí. Jak je z kresby patrné, bolest a smutek z něho cítíme na první pohled. Za povšimnutí stojí postava, se kterou se dívka ztotožnila. Na první pohled jí je opravdu podobná. Velké oči jsou pro ni charakteristické; i od matky slýchává, že svýma očima uhrane každého muže, na kterého se podívá (obr. 10). Když dostala možnost znázornit, jak se cítí doma s rodinou, zvolila překvapivě jinou výtvarnou pomůcku a to pastelku. Malování si vyloženě užívala, u činnosti vydržela cca půl hodiny a nakonec každý motiv srdce zvýraznila silným fixem. Pravou část, přibližně ¼ vyplnila svým jménem. Obrázek se jí velice líbil, cítila se uvolněně a dokonce, ač má tendence odmítat jídlo, se zeptala, kdy bude svačina (obr. 11). Malé cíle? Ne/buďme skromní... Každému dítěti vyhovuje něco jiného a proto bych chtěla zdůraznit, že co považuje jedno dítě za negativní, nemusí být ihned negativní pro druhé. Nerada bych, aby práce jakkoliv paušalizovala a poukazovala na to, že děti, které projdou naším zařízením, při arteterapii vždy sáhnou po temných barvách a znázorní ho např. jako vězení či peklo. Jsou děti, které jsou za možnost být u nás vděčné a ústav pro ně představuje jistou ochranu a bezpečí. Věřím, že takové děti by třeba sáhly po pestrých barvách a možná znázornily ústav jako palác, království či útulný domeček. Práce těchto dětí se mi však nepodařilo získat, jelikož, pakliže jsem s nimi byla na oddělení, daly přednost malování barvami na sklo, což je pro ně tak trochu novinka (pravděpodobně finančně nákladné a tudíž nedostupné) a nebo dalším nabízeným aktivitám. Ne náhodou jsem v úvodu práce uvedla, že samotnou arteterapii je potřeba ušít každému dítěti na míru tedy navázat vztah s dítětem, vytvořit atmosféru důvěry, pochopení, improvizovat. Možná jsou to skromné cíle, možná... Pro mě však, jakožto vychovatele, člověka, který přijímá do péče zcela cizí dítě, arteterapie splnila veškerá očekávání a děkuji nejen ji, ale především dětem, které se v jejich těžkých životních situacích svěřily, otevřely své duše a nechaly nejen mě, ale nyní už i vás, do nich nahlédnout.

5 Literatura ROSELINE, D.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha ZELENÁ, J. (2009) Specifika práce vychovatele v dětském domově (Diplomová práce). GUGGENBUHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích, Praha KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, Praha MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Psychická deprivace v dětství, Praha MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Výpravy za člověkem, Praha MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, Praha VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha Mgr. Jitka Hanyšová (*1985) studovala na Univerzitě Hradec Králové speciální pedagogiku se zaměřením na ústavní výchovu. Absolvovala kurz arteterapie u M. Huptycha, krizovou intervenci, ve věznici Valdice působila jako lektorka anglického jazyka. Pracovala v Nízkoprahovém klubu Prev-Centrum a od roku 2011 vykonává vychovatelskou činnost v Zařízení pro děti cizince.

6

7

8

9

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_14_ČJL_2.07_

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA)

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA) Příloha č. 3: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ kraj Praha 300 000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýská Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v... Rodné číslo dítěte:. Určeno pro vyšetření žáků 1. až 8. tříd ZŠ Velmi důvěrné! Sdělení rodičů Milí rodiče, Vaše dítě

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková Otázka: Metoda skupinové sociální práce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Jejím smyslem je psychosociální působení na skupinu lidí s nějakým společným znakem a cílem, aby

Více

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL

DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA. Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL DĚTI A ADOLESCENTI NA INTERNETU: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ONLINE SVĚTA Petra HOLCNEROVÁ, Lenka DĚDKOVÁ, David ŠMAHEL Obsah přednášky Přestavení projektu EU KIDS online II Užívání internetu dětmi a mladistvými

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Pilíře pedagogiky Marie Montessori

Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Systemické konstelace

Systemické konstelace Systemické konstelace Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému Systemické konstelace jsou souhrným názvem

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA A ZDRAVÍ - test

DUŠEVNÍ HYGIENA A ZDRAVÍ - test Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ HYGIENA A ZDRAVÍ - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více