Seznam digitalizovaných textů s úpravou pro těžce zrakově a tělesně postižené studenty ( úprava v období )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam digitalizovaných textů s úpravou pro těžce zrakově a tělesně postižené studenty ( úprava v období 1.1.2012 31.12.2014)"

Transkript

1 Seznam digitalizovaných textů s úpravou pro těžce zrakově a tělesně postižené studenty ( úprava v období ) 1. ALLHOFF, Dieter, W., ALLHOFF, Waltraud. Rétorika a komunikace vydání, Praha: Grada. ISBN ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky Düsseldorf: Patmos Verlag. ISBN AUGUSTA, Pavel, HONZÁK, František Československo Praha: Albatros. ISBN BABIC, Marek. Od antiky k stredoveku vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). ISBN BARTOŇOVÁ Miroslava, VÍTKOVÁ Marie. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyd. Brno: Paido, edice pedagogické literatury. ISBN BECK, Aaron. Kognitivní terapie a emoční poruchy Portál. ISBN BENČÍK, Antonín. Rekviem za Pražské jaro - Důvěrná informace o přípravě a provedení srpnové intervence varšavské pětky v Československu Třebíč: TEMPO 8. BENDL, Jiří. Školní kázeň v teorii a praxi vyd. Praha: Triton. ISBN BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole vyd. Grada Publishing, a.s. ISBN BOBKOVÁ, Lenka Ustavení koruny království českého, Český stát Karla IV.. Praha: HAVRAN. ISBN BOYD, Brenda. Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem vyd. Praha: Portál. ISBN BRICHCÍN, Milan. Vůle a sebekontrola. Teorie, metody, experimenty vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN BROŽOVÁ DOUBKOVÁ Andrea, THELENOVÁ, Kateřina. Odborná praxe a supervize vyd. Technická univerzita Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec. ISBN BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, Andrea, THELENOVÁ, Kateřina. Efektivní komunikace v pomáhajících profesích. 1. vyd. Technická univerzita Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec ISBN

2 15. BURIAN, Jan. Zánik antiky Praha:Státní pedagogické nakladatelství. ISBN BURKE, Peter Francouzská revoluce v dějepisectví, Škola Annales (1929 až 1989). 1. vyd. Praha: nakladatelství Lidové Noviny. ISBN CANGELOSI, James. Strategie řízení třídy vyd. Praha: Portál. ISBN CARNEGIE, Dale. Vstaň a mluv. 1.vyd Praha: nakladatelství Pavel Dobrovský Beta. ISBN CIPKO, Alexander. Myšlienky socializmu vyd. Bratislava: Smena. ISBN CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ Adéla, SMETANA, Vít České země v evropských dějinác., 1.vyd. Praha. ISBN CULLEY, S.; BOND, T. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii: dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích vyd. Praha: Portál. ISBN CUŘÍN, František. Vývoj českého jazyka a dialektologie vyd.. Praha: Nakladatelství Praha. 23. ČEPELKA, Oldřich a přátelé. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru Nadace Omega. 24. ČERNÝ, Bohumil. Justiční omyl (Hilsneriáda) Praha: vydavatelství MAGNET- PRESS. ISBN ČERNÝ, Jiří. Zpěváci bez konzervatoře Praha: Československý spisovatel 26. ČERVINKA, František. KDO JE Robert Owen, sv Vydání. Praha: Orbis 27. ČERVINKA, Jiří. Charles Fourier vyd. Praha: nakladatelství Orbis. Nakladatelství Parta. ISBN DOSTÁL, Vladimír. Agrární strana, Její rozmach a zánik vyd. Brno: nakladatelství Atlantis. ISBN DRAPELA, Victor, J. Přehled teorií osobnosti vyd. Praha: Portál. ISBN DÜLMEN, van Richard. Historická antropologie vyd. Praha. ISBN FIALOVÁ, Zuzana, SCHULZ, Milan. Mluví k vám Ferdinand Peroutka, díl druhý. Rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa ) nakl. ARGO..ISBN FILIP, Jan. Keltská civilizace a její dědictví vyd. Praha: ACADEMIA. ISBN FISCHER, J. L. Saint Simon a August Comte příspěvek k dějinám sociologického racionalismu Praha: knihtiskárna Orbis. 34. FISCHER, Slavomil., ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika vyd. Praha: nakladatelství Triton. ISBN

3 35. FITZNEROVÁ, Ivana. Máme dítě s handicapem vyd. Praha: Portál, ISBN FRÖHLICH, Roland. Dva tisíce let dějin církve Praha: Vyšehrad. ISBN FTOREK, Jiří. Public relations jako ovlivňování mínění. Jak úspěšně ovlivňovat a nechat se zmanipulovat vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN GEOFFREY, Petty.. Moderní vyučování vyd. Praha: Portál. ISBN GIBBON, Edward. Úpadek a pád Římské říše Praha: Odeon. 40. GIDDENS, Anthony. Sociologie vyd. Praha: Argo. ISBN GIDE, Ch., RIST, Ch. Dějiny nauk národohospodářských od doby fysiokratů až po naše dny vyd. Praha 42. GIDE, Charles. Charles Fourier vybrané spisy Praha: Ústř. dělnické nakl. 43. GRANT, Michael. Římští císařové, životopisy vládců císařského Říma v letech 31 před Kristem až 476 po Kristu vyd. Praha: BB art. ISBN X. 44. HANSCOMB, Alice a HUGHES, Liz. Epilepsie vyd. Praha: Společnost E. 45. HAVEL, Rudolf, ŠTOREK, Břetislav. EDITOR a text - Úvod do praktické textologie vyd. Praha: Československý spisovatel. 46. HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy vyd. Praha: Grada Publishing a.s. ISBN HERBEN, Jan. Chudý chlapec, který se proslavil vyd. Praha: Česká expedice.. ISBN HERMOCHOVÁ, Soňa. Skupinová dynamika ve školní třídě vyd. Kladno: občanské sdružení AISIS. ISBN HOLUB, Miroslav. Zdraví a nemoc - základní pohled na psychosomatiku ISBN HORÁK, KRATOCHVÍL, PAŘÍZEK. Základy pedagogiky. Liberec, ISBN HOŠKOVÁ, Blanka a kolektiv. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Praha: Karolinum. ISBN HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí TRITON. ISBN HOWLIN, Patricia. Autismus u dospívajících a dospělých : cesta k soběstačnosti vyd. Praha: Portál. ISBN HRAŠE, J., KLABÍKOVÁ, R. Bílá místa rozhlasové historie Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Praha. 55. HŘÍBKOVÁ, Lenka. NADÁNÍ A NADANÍ vyd. Grada Publishing, a.s.. ISBN IGGERS, Geoorg, G.. Dějepisectví ve 20. století Praha: nakladatelství Lidové noviny. ISBN

4 57. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese Praha: Triton. ISBN JEDLIČKA, Richard. Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta. ISBN JEDLIČKA, Richard. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie Praha: Portál.ISBN JEŠINA, Ondřej, KUDLÁČEK, Martin. Aplikovaná tělesná výchova vyd. Olomouc. ISBN JOŠT, Jiří. Čtení a dyslexie vyd. Grada Publishing. ISBN JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury PRAHA: Státní pedagogické nakladatelství. ISBN KALÁBOVÁ, Helena. Fenomenologie zdraví a nemoci vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik. ISBN KALHOUS, Zdeněk. Školní didaktika vyd., Praha: Portál. ISBN X 65. KALINA, Kamil. Terapeutická komunita vyd. Praha: nakladatelství Grada, ISBN KALINOVÁ, Lenka. Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech Praha: Vysoká škola ekonomická. ISBN KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy vyd. Brno: Nakladatelství DOPLNĚK. ISBN KAPLAN, Karel. PRAVDA O ČESKOSLOVENSKU Praha: nakladatelství Panorama. ISBN KASPER, Tomáš, KASPEROVÁ, Dana. Dějiny pedagogiky vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN KASTOVÁ, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní vyd. Praha: Portál.. ISBN KELLER, Jan. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN KIRBYOVÁ, Amanda. Nešikovné dítě Praha: Portál. ISBN KIS, János. Současná politická filosofie vyd. Praha: nakladatelství Oikoymenh. ISBN KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě , Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích vyd. Praha: Argo. ISBN KREJČÍ, E. KDO JE Saint-Simon, sv vyd. Praha: Orbis. 76. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví vyd. Praha: nakladatelství Portál. ISBN KÜNG, Hans. Malé dějiny katolické církve Brno: Barrister a Principál. ISBN X (Barrister a Principal). ISBN (Vyšehrad).

5 78. KVĚTOŇOVÁ, Lea. Vysokoškolské studium se zajištěním speciálněpedagogických potřeb Brno: Paido - edice pedagogické literatury. ISBN KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele, cesty k lepšímu vyučování vyd. Praha: Portál. ISBN LABISCHOVÁ, Denisa, GRACOVÁ Blažena. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN LECHTA, Viktor a kolektiv. Terapie narušené komunikační schopnosti vydání Praha: Portál. ISBN LECHTA, Viktor, Králíková, Barbara. Když naše dítě nemluví plynule vyd. Praha: Portál. ISBN LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století vyd. Praha. ISBN LESNÝ, Ivan, SPITZ, Jan. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. ISBN LOUIS, Pavel. Dějiny socialismu ve Francii Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství A. Svěcený. 86. MACEK, Josef. Socialismus Praha: Státní nakladatelství. 87. MACINTYRE, Alasdair. Ztráta cnosti vydání Praha: nakladatelství OIKOYMENH. ISBN MAREŠ, František. Socialismus a komunismus Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (a. Svěcený) 89. MASARYK, Tomáš, Garrigue. Sebevražda české vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka. ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie specifické poruchy čtení vyd. Praha: H&H. ISBN X 91. MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní Praha: Portál. ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. VÁGNEROVÁ, Marie. Sociální aspekty, dyslexie Nakladatelství Karolinum. ISBN MATTHES, Ansgar. Co bychom měli vědět o epilepsii 94. MERTIN, V. a KREJČOVÁ, L.. Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická diagnostika Vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN MICHALÍK, Jan a kolektiv. Zdravotní postižení a pomáhající profese vyd. Praha: Portál. ISBN MICHALOVÁ, Zdena. Sondy do problematiky specifických poruch chování vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN X. 97. MICHALOVÁ, Zdeňka. Speciální pedagogika I. díl Terminologická vymezení vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN

6 98. MICHALOVÁ, Zdeňka. Speciální pedagogika II. díl Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN MIKULEC, Jiří. Rekatolizace šlechty v Čechách Praha: HAVRAN. ISBN MOMMSEN, Hans, KOVÁČ Dušan, MALÍŘ Jiří. První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci Brno: Matice slovenská. ISBN MONATOVÁ, Lili. Pedagogika speciální vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta. ISBN MOUSSOVÁ, Hadj, Zuzana. Úvod do speciálního poradenství vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci. ISBN MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. ISBN MUNDEN, A.; ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita vyd. Praha: Portál. ISBN NAKONEČNÝ, Milan. EMOCE Praha: Triton. ISBN NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie Praha: ACADEMIA ISBN (Academia, 1997) ISBN X (Vodnář, 1995) NEUBAUER, Karel. Úvod do logopedie sluchově postižených Hradec Králové: Gudeamus. ISBN NOVOSAD, Libor. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením Liberec: Technická univerzita. ISBN OPATŘILOVÁ, Dagmar, ZÁMEČNÍKOVÁ Dana. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN OWEN, Robert. Vybrané spisy vyd. Praha: vydavatelství ústředního výboru KSČ, filosofická knihovna, státní nakladatelství politické literatury PALOUŠ, Radim. Čas výchovy Praha: Státní pedagogické nakladatelství. ISBN PAŘÍZEK, Vlastimil. Učitel v nezvyklé školní situaci Praha: Státní pedagogické nakladatelství. ISBN PASCH, Martin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině vyd. Praha: Portál. ISBN PECK, SCOTT, M. Dále nevyšlapanou cestou, Nekonečná pouť duchovního růstu Praha: Argo. ISBN PECK, SCOTT, M. Nevyšlapaná cesta nekončí, duchovní růst ve věku úzkosti vyd. Praha: Argo. ISBN PEŠATOVÁ, Ilona.Vybrané kapitoly z etopedie 1. díl Klasifikace a diagnostika poruch chování Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN

7 117. PEŠEK, Jan. Slovensko na prelome 50. a 60. Rokov Brno: Prius. ISBN PLEVOVÁ, Marie. Dítě se zdravotním postižením a zdravotním, znevýhodněním v rodinné terapii vyd. Brno : Masarykova univerzita. ISBN PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Praha: nakladatelství Portál. ISBN PRAŠKO, Jan. Poruchy osobnosti vyd. Praha: Portál. ISBN PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika vyd. Praha: Portál. ISBN X 123. RABAN, Miloš.. Religionistika 1. Studijní texty pro distanční studium Liberec vyd. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISBN RÖHR, Heinz-Peter. Cesty z úzkosti a deprese vyd. Praha: Portál. ISBN RUPNIK, Jacques. Dějiny komunistické strany Československa, Od počátku do převzetí moci vyd. Praha: nakladatelství Akademie věd ACADEMIA. ISBN RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20.století, Česko-slovenské vztahy 1945až Bratislava: Academic DTP pre AEP a ústav T.G. Masaryka. ISBN (soubor). ISBN (2.svazek) RYCHLÍK, Jan.. Česko-slovenské vztahy ve 20. století Praha: Academic Electronic Press Bratislava a Ústav T. G. Masaryka. ISBN (súbor) ISBN (I. zv) ŘÍČAN, Pavel, KREJČÍŘOVÁ, Dana a kolektiv. Dětská klinická psychologie vyd. Praha: Grada. ISBN ŘÍČAN, Pavel. Psychologie vyd. Praha: Portál. ISBN Sborník příspěvků z double mezinárodních konferencí: VI. ročníku Vysokoškolské studium bez bariér a XV. ročníku odborné konference Handicap Liberec: Vysokoškolský podnik. ISBN Sborník příspěvků ze VII. Ročníku mezinárodní konference Vysokoškolské studium bez bariér. 1. vyd Liberec: Technická univerzita. ISBN SEMPE/GOSCINNY. Le petit Nicolas a des ennuis. Dépôt légal : juin Publié précédemment par les éditions Denoël. ISBN SCHULZE, Ralf, ROBERTS, Richard. Emoční inteligence vyd. Praha: Portál. ISBN SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl, Teorie a praxe zacházení s vězněnými Liberec: Technická univerzita Liberec. ISBN

8 136. STANĚK, Tomáš. PERZEKUCE vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku. ISBN SVOBODA, Milan. Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Togga. ISBN (UK v Praze : váz.) (Togga : váz.) ŠÁNDOROVÁ, Zdenka. Vybrané kapitoly z komprehenzivní surdopedie. Učební text pro studující speciální pedagogiky Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN X ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu vyd. Praha: nakladatelství Portál. ISBN THELENOVÁ, Kateřina. Teorie sociální práce Liberec: Technická univerzita. ISBN TOMÁŠEK, Dušan; KVAČEK Robert. Generál šel na smrt, životní příběh Aloise Eliáše, vyd. Praha: Epocha. ISBN URBANOVÁ, Svatava, ROSOVÁ, Milena. Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie) Ostrava. ISBN UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním vydání. Praha: nakladatelství Portál s. r. o ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy Praha: Karolinum. ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie Praha: Karolinum. ISBN VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi Kladno: AISIS o. s. ISBN X 147. VALENTA, Milan, MÜLLER, Oldřich. Psychopedie teoretické základy a metodika vyd. Praha: Parta s.r.o. ISBN VALIŠOVÁ, Alena. KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN VANĚK, Miroslav a kolektiv. Orální historie, Metodické a technické" postupy, vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika, Integrace školní a sociální vyd. Brno: Paido. ISBN VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence vyd. Praha: Portál. ISBN VOSMIK, Miroslav, Bělohlávková, Lucie. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole vyd. Praha: Portál. ISBN VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci vyd. Praha: Karolinum. ISBN VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN

9 155. ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci Praha: Portál. ISBN X 156. ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností vyd. přep. roz. Praha: Portál. ISBN

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP Číslo a název klíčové aktivity: 01, Inovace kurzů a studijních materiálů

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE 1. Výklad základních pojmů - sociální patologie, sociální deviace, anomie, adaptační způsoby, pojmy související. 2. Sociální

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Technická univerzita v Liberci Součást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Název studijního programu Sociální

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika 1. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty / Iva Uzlová Praha : Portál, 2010 -- 135 s. -- čeština. ISBN

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie Výběr z nových knih 6/2009 psychologie 1. Asertivitou proti stresu / Ján Praško, Hana Prašková Praha : Grada, 2007 -- 277 s. ;. -- čeština. ISBN 978-80-247-1697-8 (brož.) Sign.: II 106962V1 asertivita

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 LITERATURA PSYCHOLOGIE ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 ATKINSON, R. L. A KOL. Psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3 BOROSSA,

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala:

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pes jako výchovný prostředek na 1. stupni ZŠ. Doplňkově vývojová psychologie dítěte mladšího školního věku. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PS I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: Forma zkoušky: Forma studia: 75-41-M/01

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury BÁRTÍKOVÁ, G. Dětská preventivní soutěţ Jak to vidím já. Závislosti a my. 2002, č.5. s.18-20. BENDL, S. Co musí "mít" dnešní ţáci, aby se nevydělovali z kolektivu? Komenský. 2003,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Bibliografi e Bibliografi e

Bibliografi e Bibliografi e Bibliografie Bibliografie PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 493 s. ISBN 978-80-7106-721-4. ROSENDORFSKÝ, Jaroslav. Úvod do politických a kulturních dějin Itálie.

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00 1/08 PS 0177a Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7 Dotisk 1. Praha :Grada,2005 0746740 150,00 2/08 PS 0177b Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Podrobný obsah jednotlivých modulů

Podrobný obsah jednotlivých modulů Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 8 Název kurzu Terapeutické techniky pro pracovníky v sociálních službách Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci v přímé práci s klienty

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY hod kladivem 7,26kg Muži Finále 14:00) 1 Maška Libor 83 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. - 65.15 6 2 Pavlíček Miroslav 87

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika 1. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením / Marie Černá a kolektiv Praha : Karolinum, 2008 -- 222 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-246-1565-3

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce Katedra společenských věd na PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Studijní program: Studijní obor: N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T275 Učitelství základů společenských věd pro střední

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více