Návod k obsluze a montáži tepelného čerpadla Hotjet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži tepelného čerpadla Hotjet"

Transkript

1 ávod k obsluze a montáži tepelného čerpadla Hotjet Hotjet CZ s.r.o. 1 z 176

2 Obsah: 1.ávod k použití pro uživatele a montážní firmu# Všeobecné informace# Popis systému! Upozornění! Běžná udržba# Likvidace# Obsluha# AVS37...! QAA78...! Pohyb v menu! Používání panelu QAA78,QAA75, AVS37! Je zvolen optimální druh provozu?! Je Vám příliš teplo nebo zima?! Odcházíte na delší dobu?! Chcete zobrazit informace?! Co znamená následující zobrazení?! Chcete provést nastavení?! Je užitková voda příliš horká nebo studená?! usíte změnit čas nebo datum?! áte prázdniny?! Chcete zobrazit texty v jiném jazyce?! ěkolik tipů pro šetření energie! ávod k montáži# Zacházení s chladivem# Části tepelného čerpadla# Hotjet i! Části tepelného čerpadla Hotjet w! Umístění a připojení# Doprava a skladování! Prostor pro instalaci modelu i! ísto instalace venkovní kompetních jednotek "ASK", "e"! ísto instalace venkovní jednotky (výparníku) Hotjet "s"! Podklad, podstavec pro "ASK" a venkovní jednotku "s"! Podklad, podstavec pro e model! Prostor pro instalaci Hotjet w a vnitřní jednotky Hotjet s! Pravidla instalace jednotky Hotjet w! Pravidla instalace vnitřní jednotky Hotjet s! Propojení venkovní a vnitřní jednotky! Prohlídka místa instalace tepelného čerpadla! Hluk a vibrace! osnost konstrukce (všechny modely)! Umístění na fasádu (ASK, s, e)! Umístění na střechu (ASK, s, e)! Odvod kondenzátu u tepelných čerpadel vzduch-voda# Připojení vzduchovodů u Hotjet i# Připojení k topnému systému (všechny modely)# Pravidla pro umístění topenářských armatur u venkovních jednotek ASK, e:! Oběhové čerpadlo kondenzátoru (čerpadlo z tepelného čerpadla do topného okruhu nebo vyrovnávacího zásobníku)! Zapojení venkovního čidla# Pravidla pro umístění venkovního čidla:! Protimrazová ochrana# Průtokový jistič (spínač)# Elektrická instalace# Regulace a elekrovýzbroj# Společný postup elektroinstalaci pro všechny modely! Sledování fází napájení (3f provedení)# Připojení elektrického napájení:# apojení tepelného čerpadla na rozvaděč! Propojení! Hotjet i! Hotjet "ask" a "e"! Hotjet CZ s.r.o. 2 z 176

3 Hotjet w - varianta s odklápěcí nástavbou RZ2 a RZ3! Hotjet w - varianta bez nástavby! Hotjet s -vnitřní jednotka! Hotjet s - propojení s vnitřní jednotkou! Uvedení do provozu# Běžné problémy při spouštění# a displeji QAA78 je hlášení "bez spojení"! Asymetrický 3f proud! Chyba číslo 134 Obecná chyba tepelného čerpadla! Chyba vysokého tlaku krátce po spuštění! Chyba nízkého tlaku po spuštění tepelného čerpadla! Chyba "Omezení minimální teplota zdroje"! Chyba číslo "10: Chybí venkovní čidlo"! Chyba: "Čidlo Bx bez funkce" (může být BX1, BX2..)! Chyba: "Chybí akční člen"! Hlášení stavu: "Externí blokování"! Chyba číslo "247 chyba odtávání" v důsledku nízké teplota vody v topném okruhu a její omezení! Upozornění pro novostavby nebo rekonstrukce# Vnitřní ochrana kompresoru# 43 3.Příručka pro nastavení a používání# Obsluha QAA75.. / QAA78.. / AVS37.# Obslužné prvky - Prostorové přístroje QAA75.. / QAA78..! Obslužné prvky - Obslužný přístroj AVS37..! Popis ikon na displeji! Displej! Volba režimu Vytápění! Automatický provoz! Trvalý provoz a nebo! Provoz s protimrazovou ochranou ( pohotovostní )! Volba režimu Chlazení (pokud existuje)! Volba režimu přípravy TUV! astavení žádané hodnoty teploty místnosti! Tlačítko přítomnosti! Zobrazit informace! ožnosti zobrazování informací! Poruchová a údržbová hlášení! Ruční odmrazení TČ / Reset! Resetování tepelného čerpadla! Programování QAA75.. / QAA78.. / AVS37..# Princip nastavení! Příklad astavení času! Uživatelské úrovně! Struktura nastavení Koncový uživateľ! Vybrané parametry konfigurování RVS61/41# QAA55..# Obslužné prvky! ožnosti zobrazení! Indikace / displej! Volba provozu s vytápěním! Automatický provoz! Trvalý provoz a nebo! Ochranný provoz! Provoz s chlazením! astavení žádané prostorové teploty! Tlačítko přítomnosti! Vstup do programování QAA55! ožnosti nastavení QAA55! Podrobný popis nastavení regulace# Čas & Datum# Přepínání Léto / Zima! Obslužná jednotka# Obsluha a zobrazení! Info! Zablokování obsluhy! Zablokování programování! Potvrzování nastavení! c astavení přiřazení a použití jednotek! Prostorový přístroj 1! Prostorový přístroj 2! Obslužný přístroj /Servisný přístroj! Přiřazení topného okruhu! Přiřazení - přístroj 1! Obsluha TO2! Obsluha TOČ (TOP)! Vliv prezenčního tlačítka! Hotjet CZ s.r.o. 3 z 176

4 Snímač teploty místnosti! Údaje přístroje! Rádio# Přiřazení! Přiřazení prostorové nebo obslužné jednotky! Režim testování! Rádio! Vymazat všechny přístroje! Časové programy# Zadání časů spínání! Spínací body! Standardní program! Prázdniny# Topné okruhy# Druh režimu provozu! Žádané hodnoty! Teplota prostoru! Protimrazová ochrana! Topná křivka! Strmost křivek! Posunutí křivek! Adaptace! Funkce ECO! Automatika léto/zima! Denní topná mez! Omezení žádané teploty náběhu! Vliv teploty prostoru! Druhy řízení! Omezení teploty prostoru! Rychlé natopení! Rychlý útlum! Optimalizace času zapnutí / vypnutí! Zvýšení útlumové žádané teploty! Ochrana proti přehřátí čerpadlového topného okruhu! Regulace směšovače! Funkce vysoušení podlahy! Start vysoušení podlahy v létě! Odtah přebytečného tepla! Vyrovnávací zásobník / Předregulátor! Externí ovládání topného okruhu! Příprava teplé užitkové vody (TUV)# Přehled! Žádaná teplota! Přiřazení programu přípravy TUV! Přednost přípravy! Funkce antibakteriální ochrany (funkce legionela)! Funkce antibakteriální ochrany / legionely! Cirkulační čerpadlo při legionelné funkci! Cirkulační čerpadlo! Program cirkulačního čerpadla! Cirkulační čerpadlo - provoz s taktováním! Žádaná teplota cirkulace! Čerpadlo Hx# Přehled! Čerpadlo Hx! H1, H2, H3 odtah přebytečného tepla! H1, H2, H3 zapojení s vyrovnávacím zásobníkem! H1, H2, H3 s předregulátorem / napájecím čerpadlem! H1, H2, H3 Požadavek chladu! Bazén# Přehled! Požadavek! Priorita! Hydraulika systému! Solární kolektory# Regulátor nabíjení (dt)! Ochrana proti přehřátí kolektoru! Seznam chybových a stavových hlášení# Reset! Reset - Alarmové relé! Reset -Tepelné čerpadlo! Funkce hlášení chyb! Historie poruch! Text hlášení chyby! ísto výskytu chyby! Reset! Ruční vymázání chyb (resetování)! Automatický Reset! Seznam chyb! Hotjet CZ s.r.o. 4 z 176

5 4.12.Stav systému - přehled hlášení# Stav - Topný okruh! Stav - Příprava TUV! Stav - chladící okruh! Stav - Tepelné čerpadlo! Stav - Solární systém! Stav - Vyrovnávací zásobník! Stav - Bazén! Historie! Aktuální stav může uživatel zjistit přímo stiskem tlačítka Info! Doporučená zapojení pro RVS41# Přehled# Přímé napojení na topný okruh (1A)! Přímé napojení na topný okruh, bivalentní zdroj kotel (1B)! Přímé napojení na topný okruh (1C)! apojení s vyrovnávacím zásobníkem, elektro v nádržích (2A)! apojení s vyrovnávacím zásobníkem, elektro v nádržích (2B)! apojení s vyrovnávacím zásobníkem, elektro v toku (2C)! Zapojení s kombinovaným zásobníkem (3A)! apojení s kombinovaným zásobníkem, solárem, 2 okruhy (3B)! Přímé napojení země-voda na topný okruh (11A)! Další schémata země-voda! Technické údaje tepelných čerpadel# Technické údaje Hotjet i a Hotjet e# Základní informace! Výhody vnitřní jednotky! Venkovní část instalace (pouze Hotjet i):! Technické údaje! Venkovní kompaktní tepelné čerpadlo Hotjet e - vyobrazení! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 18i a 21i! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 11i a 15i! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 11e a 15e! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 18e a 21e! Příklad instalace vzduchotechnických hadic Hotjet i! Technické údaje Hotjet ask# Základní informace! Výhody:! ísto instalace! Vlastnosti! Technické údaje! Výkres tepelného čerpadla Hotjet ask! Technické údaje Hotjet s# Základní informace! Výhody:! ísto instalace! Vlastnosti:! Technické údaje! Výkres Hotjet s - vnitřní jednotka! Výkres Hotjet s - venkovní jednotka! Technické list Hotjet w# Základní informace! Výhody! ísto instalace:! Vlastnosti! Technické údaje! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 9w, 12w, 16w, 20w a 33w! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 33w a 55w v provedení dvojitého krytu! Příklady zapojení primárních zdrojů tepelných čerpadel země-voda! Příklady zapojení primárních zdrojů tepelných čerpadel voda-voda! Elektroschémata# Vnitřní zapojení propojovacího svazku z tepelného čerpadla do RVS v externím rozvaděči# Elektroschémata vnitřních zapojení rozvaděčů# Schema zapojení Hotjet w s RVS41 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet w s RVS61 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet i s RVS41 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet i s RVS61 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet i s RVS41 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet i/e s RVS61 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet ask - RVS61 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet ask - RVS41 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet s - RVS61! Záruční, pozáruční podmínky a odpovědnost za vady# ZÁRUČÍ LIST TEPELÉHO ČERPADLA# 173 Hotjet CZ s.r.o. 5 z 176

6 8.2.Prohlášení o shodě na tepelné čerpadlo# Zkušební protokol částečně typové a kusové zkoušky rozvaděče (PTTA) :# Kontrolní list předání tepelného čerpadla# 176 Hotjet CZ s.r.o. 6 z 176

7 1. ávod k použití pro uživatele a montážní firmu 1.1. Všeobecné informace Gratulujeme vám k zakoupení tepelného čerpadla Hotjet. Aby vám co nejdéle a nejlépe sloužilo, seznamte se s návodem. Tepelné čerpadlo je kompaktní jednotka určená pro ohřev teplé vody a topení. Zdrojem tepla je venkovní vzduch, jemu odebrané teplo je předano vodě ve výměníku. Tepelné čerpadlo je výrobek s dlouhou trvanlivostí a velkou bezpečností. Přejeme vám bezproblémový chod a tepelnou pohodu Popis systému Tepelná čerpadla Hotjet jsou kompaktní jednotky určené pro venkovní instalaci nebo vnitřní instalaci. Řada Hotjet i je určena pro vnitřní instalaci v objektu, řada Hotjet e je varianta pro venkovní instalaci mimo objekt. Tyto modely odebírají energii ze vzduchu, proto není nutné provádět vrty nebo instalovat zemní kolektory. Řada Hotjet w je určena pro systémy země-voda nebo voda-voda. Zdrojem tepla je vrt, zemní kolektor, technologické nebo odpadní teplo. Tepelné čerpadlo je vybaveno regulátorem Siemens RVS41 nebo RVS61. Regulátor řídí provoz samotného tepelného čerpadla, ohřev TUV, nabíjení akumulační nádrže, třístupňový bivalentní zdroj, topné okruhy směšovací a radiátorové, ophřev bazénové vody a mnoho dalších částí topného a chladícího systému. Algoritmy v regulátorech jsou prakticky stejné, liší se ovšem množstvím vstupů a výstupů a tím pádem počtem najednou připojených a regulovaných podsystémů. Každý regulátor řady RVS lze rozšířit modulem AVS75 o 3 vstupy a 3 výstupy. K jednomu RVS mohou být připojené až 2 moduly AVS75. Do tzv. kaskády lze spojit až 16 tepelných čerpadel různých modelů a výkonů a zvýšit celkový výkon instalace. Zároveň se získá možnost regulace po stupních. Hotjet CZ s.r.o. 7 z 176

8 Princip činnosti tepelného čerpadla: Upozornění POZOR: Zařízení obsahuje elektrické součástky pod napětím. Zařízení smí otevřít pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. ebezpečí úrazu elektrickým proudem. apájecí obvod tepelného čerpadla musí odpovídat normě ČS Doporučujeme instalovat proudový chránič s vypínacím proudem 30 ma (ČS E ed.) a uzamykatelným hlavním vypínačem. Zařízení musí být připojeno pouze k řádně uzemněnému přívodu elektrického proudu. Před zapojováním zařízení, či odstraňováním kteréhokoliv panelu vždy vypněte přívod elektrického proudu a dbejte maximální opatrnosti. Tepelné čerpadlo není určeno pro provoz s frekvenčním měničem ikdy nezapínejte tepelné čerpadlo pokud není připojeno na topný okruh naplněný vodou. Tepelné čerpadlo se nesmí nikdy zapnout, když je odstraněno opláštění nebo když jsou bezpečnostní prvky vyřazeny z provozu. Kompresor tepelného čerpadla je vybaven vnitřní ochranou proti přehřátí. astane-li tato situace, dvojkovová destička (bimetal) přepustí tlak k tlakovému spínači, který v kompresoru rozpojí přívod k vinutí motoru do vychlazení (obvykle více než 30 min. ). Pozor pak se kompresor znovu sám rozběhne! V tomto případě vypněte tepelné čerpadlo a počkejte na jeho vychlazení (až 2h). Poté TČ opět zapněte. Svévolná manipulace se zapojením k topnému okruhu, tepelným čerpadlem a elektrickým zapojením je nebezpečná a může vést k vážným zraněním. Servis zařízení mohou vykonávat pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. epozměňujte zařízení, ani nezasahujte do jeho sestavy. epoužívejte zařízení, jestliže je poškozeno mechanicky, spadlo či bylo jakkoliv jinak poškozeno. ikdy tepelné čerpadlo nezakrývejte, musí mít volný přívod a odvod vzduchu. Tepelné čerpadlo ve venkovním provedení neumisťujte do uzavřených prostor, došlo by k jejich vychlazení a snížila by se jeho účinnost. Tepelné čerpadlo neumisťujte do míst, která mohou být zaplaveny vodou. Hotjet CZ s.r.o. 8 z 176

9 Zařízení by se nemělo instalovat v blízkosti výskytu hořlavých kapalin a výparů. eskladujte, ani nemanipulujte s hořlavinami v blízkosti zařízení. Trubky a kompresor obsahují chladící směs pod vysokým tlakem, proto by neměly být vystavovány vysokým teplotám a rizikům proražení, což může vést k popáleninám nebo udušení. Voda s teplotou nad 52 C může způsobit těžké popáleniny až smrt z opaření. Všechny značky, popisky a výstrahy, které jsou umístěny na tepelném čerpadle, se nesmí nikdy odstranit nebo zakrýt a měly by být vždy viditelné. Poškozené nahraďte novými. Ovládací panel umístěte mimo dosah dětí. Dejte pozor nedošlo ke zranění o ostřejší hrany a výčnělky. Provádění technických změn na zařízení je možné pouze po předchozím písemném souhlasu HOTJET CZ s.r.o Běžná udržba Správná údržba je velice důležitá pro zabezpečení co nejefektivnějšího provozu a co nejdelší životnosti tepelného čerpadla. ásledující body mají sloužit coby všeobecný návod, konkrétní požadavky údržby vždy konzultujte se svou instalační firmou. Výparník by měl být čištěn min. dvakrát ročně a kdykoliv, když je viditelně znečištěn. Znečištěný výparník snižuje efektivitu provozu. Vnější povrchy tepelného čerpadla je možno omývat houbou a teplou mýdlovou vodou. epoužívejte bělidla, abraziva, ani ředidla, jenž by mohla poškodit povrch zařízení. Čistící prostředek by neměl obsahovat kyseliny, sodu nebo chloridy. Dbejte, aby se do části s elektroinstalací nedostala voda. U venkovní jednotky při teplotách pod bodem mrazu pravidelně kontrolujte, zda není pod čerpadlem příliš mnoho námrazy nebo ledu. Sněžení a prudký vítr mohou způsobit ucpání nebo zavátí vstupů výparníku. ámrazu a sníh je třeba odstranit. Filtry: Topný okruh do tepelného čerpadla je vybaven filtry, které se mohou zanést. inimálně 2x ročně kontrolujte jejich čistotu. Zavřete nebližší ventily před a za filtrem a vyjměte sítko. Po instalaci zpět odvzdušněte topný systém a doplňte vodu v topném systému. POZOR: Tepelné čerpadlo vzduch-voda obsahuje ventilátor, který se může točit. Před údržbou výparníkové části tepelného čerpadla jej vždy zastavte odpojte hlavní napájení a počkejte, až se ventilátor zastaví! Vypuštění při odstavení: Pokud bude venkovní tepelné čerpadlo delší dobu mimo provoz nebo je odpojeno od proudu, vypusťte z něj vodu. Předejdete tak problémům se zamrznutím při vypnutém napájení. Vnitřní jednotku umístěnou v nezámrzných prostorách není nutné vypouštět. Varování: Voda vypouštěná z tepelného čerpadla může být horká, hrozí opaření. UPOZORĚÍ: Pokud se tepelné čerpadlo nespustí nebo netopí, konzultujte stav se svou instalační firmou. Kryt tepelného čerpadla by měl sejmout pouze kvalifikovaný pracovník. ásledující by měl kontrolovat kompetentní servisní technik: Kontrola elektroinstalace: Před topnou sezónou zkontrolujte stav zapojení elektroinstalace. Topný systém: Před topnou sezónou je třeba zkontrolovat funkčnost topného systému. Hotjet CZ s.r.o. 9 z 176

10 1.3. Likvidace Likvidaci zařízení svěřte odborné firmě z oboru chlazení nebo se obraťte na výrobce. Výrobek obsahuje náplně (chladivo, olej), které je třeba likvidovat předepsaným způsobem Obsluha AVS QAA Pohyb v menu Hotjet CZ s.r.o. 10 z 176

11 1.4.4.Používání panelu QAA78,QAA75, AVS Je zvolen optimální druh provozu? Tlačítkem je možné vybírat mezi jednotlivými druhy provozu. Volba je zobrazena obdélníkem pod symbolem zvoleného druhu provozu. 1. Tlačítkem Info můžete zobrazit různé informace. 2. Ve výjimečném případě je na displeji zobrazen následující symbol: Chybové hlášení Pokud svítí tento symbol, v zařízení se vyskytuje porucha. Stiskněte tlačítko Info a přečtěte si další údaje. Údržba Pokud svítí tento symbol, vyskytuje se hlášení údržby nebo mimořádný provoz. Stiskněte tlačítko Info a přečtěte si další údaje. Automatický provoz Automatický provoz reguluje teplotu prostoru podle časového programu. Trvalý provoz nebo Trvalý provoz udržuje konstatní teplotu prostoru na zvolené hodnotě druhu provozu. Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu Ochranný provoz V ochranném provozu je vytápění vypnuto, ale je chráněno proti zamrznutí (teplota protimrazové ochrany). Příprava TUV Teplá užitková voda je připravována podle nastaveného druhu uvolnění Je Vám příliš teplo nebo zima? astavení: 1. ižší nebo vyšší žádanou teplotu Komfort nastavte přímo otočným knoflíkem. astavení potvrďte tlačítkem OK. 2. Pro útlumovou žádanou teplotu stiskněte OK, zvolte obslužnou stránku Topný okruh a nastavte Útlumovou žádanou teplotu. Tip: Po každé opravě počkejte aspoň 2 hodiny, aby se stihla přizpůsobit teplota prostoru Co znamená následující zobrazení? Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu Vytápění na žádanou teplotu protimrazové ochrany Probíhající proces čekejte prosím Výměna baterií Hořák v provozu (pouze kotel na olej/ plyn) Úroveň Info aktivní Úroveň nastavení aktivní Vytápění dočasně vypnuto Prázdninová funkce aktivní Odběr na topný okruh Chcete provést nastavení? Dále uvedená nastavení, která nejsou přímo přístupná na uživatelské ploše, je možné provést v úrovni nastavení. Zde je uveden princip postupu nastavení. Tlačítkem ESC se vrátíte o jeden krok zpátky. Obslužný řádek Obslužný řádek Odcházíte na delší dobu? Hodnota nastavení 6 7 Pokud nevyužíváte prostory delší dobu, můžete snížit teplotu pomocí prezenčního tlačítka, a tím šetřit energií. Pokud jsou Vaše prostory opět využívány, stiskněte opět prezenční tlačítko a vytápění je obnoveno. Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu Prezenční tlačítko je účinné pouze v automatickém provozu Aktuální volba je aktivní do nejbližšího sepnutí podle programu vytápění ásledující nastavení jsou přístupná Chcete zobrazit informace? Hotjet CZ s.r.o. 11 z 176

12 Obsluž. stránka Čas a datum Obslužná jednotka Časové programy Prázdninové programy okruhy 1,2,P Topné okruhy 1,2,P TUV Údržba/servis Obsluž. řádek Hodiny / minuty Den/ měsíc Rok Jazyk Předvolba periody 1. fáze ZAP / VYP 2. fáze ZAP / VYP 3. fáze ZAP / VYP Standardní hodnoty Začátek Konec Úroveň provozu Komfortní žádaná teplota Útlumová žádaná teplota Žádaná teplota protimraz och Strmost topné křivky Omezení vytápění Léto/zima Jjmenovitá žádaná teplota astavení: Pro dokonalou regulaci Vašeho vytápění je důležité správné nastavení času. Zvolte obslužnou stránku Čas a datum a nastavte příslušné obslužné řádky áte prázdniny? ůžete zadat období prázdnin. a začátku se přístroj přepne na zvolenou úroveň provozu. Po uplynutí prázdnin je opět zapnut na nastavený druh provozu. Funkce Prázdniny je účinná pouze v automatickém provozu astavení: Zvolte obslužnou stránku Prázdniny a nastavte Začátek, Konec a Úroveň provozu, na kterou se bude vytápět během prázdnin. Poznámka: V závislosti na regulačním přístroji se může tabulka zobrazených obslužných řádků trochu lišit Chcete zobrazit texty v jiném jazyce? Je užitková voda příliš horká nebo studená? astavení: Zvolte obslužnou stránku Obslužná jednotka a nastavte pro zobrazování Jazyk. Pozor při příliš vysokém nastavení hrozí nebezpečí opaření! astavení: Vyberte obslužnou stránku Teplá užitková voda a nastavte Jmenovitou žádanou teplotu na zvolenou hodnotu ěkolik tipů pro šetření energie usíte změnit čas nebo datum? Poznámka: Letní a zimní čas je přestavován automaticky! Během dne vytápějte maximálně na 21 C Větrejte jenom krátce; úplně přitom otevřete okna V nevyužívaných místnostech nastavte radiátorové ventily na protimrazovou ochranu Před radiátory neumísťujte žádané závěsy, nábytek atd. Poznámka: Další informace najdete v podrobnější dokumentaci Vašeho vytápění 2. ávod k montáži Tato část dokumentace je určena pro kvalifikované instalační a servisní pracovníky jako pomocník pro správnou instalaci, obsluhu a údržbu tepelného čerpadla HOTJET. Přečtěte si ho prosím pozorně, nedodržení instrukcí může vést k poruchám tepelného čerpadla, škodám na majetku, opařením či poraněním elektrickým proudem Zacházení s chladivem Tepelné čerpadlo Hotjet obsahuje chladírenský okruh naplněný chladivem. Zásahy do chladírenského okruhu může provádět pouze firma s odpovídající kvalifikací. (Živnostenský list: montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel) Chladivo, s kterým bylo tepelné čerpadlo dodano, je uvedeno na štítku: například R404A, R407C, R134A. Kompletní bezpečnostní listy chladiv si dle potřeby vyžádejte na BEZPEČOSTÍ UPOZORĚÍ Hotjet CZ s.r.o. 12 z 176

13 ejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: o Páry chladiva jsou těžší než vzduch, mohou způsobit vytěsnění kyslíku. o Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny. Pokyny pro první pomoc: o Všeobecné pokyny: postiženého dopravit na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a teple. Přivolat lékaře. Při zástavě dechu proveďte umělé dýchání. o Při nadýchání: Jít na čerstvý vzduch, použít kyslík nebo umělé dýchání. o Při styku s kůží: Svléknout potřísněný oděv, omývat velkým množstvím vlažné vody. o Při zasažení očí: Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 15 min., konzultovat s lékařem. o Při požití: ení považovano za možný způsob expozice. o Další údaje: epodávat adrenalin, ani jeho deriváty. Pokyny pro zacházení a skladování: o Pokyny pro zacházení: Používejte jen v dobře větraných prostorách. evdechujte. Zajistěte dostatečné větrání, nekuřte. o Ochrana: Oči > brýle, Ruce > tepelně izolující rukavice. Hotjet CZ s.r.o. 13 z 176

14 2.2. Části tepelného čerpadla Hotjet i Čelní pohled pozice popis pozice popis 1 Přívod topné vody 11 Vyhřívání sběrače kondenzátu 2 Odvod topné vody 12 Sběrač kondenzátu 3 Softstartér Danfoss (volitelně) 13 osný podstavec 4 Regulátor Siemens RVS 14 Transportní otvory 5 Kryt elektroinstalace (interní rozvodnice) 15 Pohlcovač hluku 6 Kabelové průchodky 16 Výparník 7 Odvod kondenzátu 17 Radiální ventilátor 8 Odpružená základová deska chladícího okruhu 18 Dvouvrstvá protihluková izolace krytu 9 Kompresor uložený na silentblocích 19 Výfuk vzduchu 10 Expanzní ventil 20 asávání vzduchu Hotjet CZ s.r.o. 14 z 176

15 Zadní pohled pozice popis 1 Odlučovač chladiva 2 Držák deskového výměníku (kondenzátoru) 3 Vypouštěcí ventil Hotjet CZ s.r.o. 15 z 176

16 Části tepelného čerpadla Hotjet w Čelní a zadní pohled pozice popis pozice popis 1 Přívod primárního okruhu 11 Průchodky pro elektroinstalaci z pravé strany 2 Výstup z tepelného čerpadla primárního okruhu 12 Základová deska chladícího okruhu na silentblocích 3 Vstup topné vody do tepelného čerpadla 13 Kompresor 4 Vstup topné vody z tepelného čerpadla 14 Průchodky pro elektroinstalaci z levé strany 5 Sklopný kryt elektroinstalace 15 Filtrdehydrátor 6 Ovládací panel AVS37, pokud není potom je záslepka 16 Průhledítko 7 Kondenzátor 17 Tykavka expazního ventilu 8 Výparník 18 Expanzní ventil 9 Presostaty vysokého a nízkého tlaku 19 Odlučovač chladiva 10 Plnící ventilky na sání y výtlaku kompresoru 20 Vypouštěcí ventily 2.3. Umístění a připojení Doprava a skladování Pro přepravu je tepelné čerpadlo umístěno na paletu. Tepelné čerpadlo by nemělo být nikdy skladovano, ani instalovano na boku. aximální úhel naklopení v kterémkoliv směru je 45. Doporučuje se přeprava ve vzpřímené poloze. Přepravu na boku dovolujeme po písemné dohodě. Pokud je nevyhnutelná přeprava na boku, je nutné nechat zařízení ve vzpřímené poloze minimálně 24h před spuštěním. edodržení těchto instrukcí může vést k poškození tepelného čerpadla. Po převzetí tepelného čerpadla vybalte zařízení, demontujte panely krytu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškozením během dopravy. Zjištěná poškození nahlaste dopravní společnosti a vyžádejte si jejich přezkoumání, kopii hlášení zašlete na HOTJET CZ, s. r. o. Hotjet CZ s.r.o. 16 z 176

17 Rozměrové výkresy přepravního balení tepelných čerpadel POHLED C POHLED A B 3D ODEL A A C B POHLED B B A C Pol.č. ázev komponentu Poč. kusů orma Číslo výkresu Hmotnost 3 Spojovací deska 17x80x Dřevo ASK C 2 Krycí dřevěnná deska 17x100x800 8 Dřevo ASK 1 Dřevěnný hranol 80x80x100 9 Dřevo ASK Firma: HOTJET s.r.o Typ dokumentace: Seriová výroba Odstranit otřepy a zkosit ostré hrany eni měřítko výkresu Revize. D Kreslil Kontr. Jméno Podpis Datum Pliska ázev výkresu: SESTAVA ÚPLÁ DŘEVĚÉ PALETY ROZÉR 1400mmx800mm PRO TČ 8 až 21 ASK ateriál: Číslo výkresu ASK A4 1 2 Hmotnost: ěřítko:1:20 List: POHLED C POHLED A B 5 6 3D ODEL A A C B POHLED B 137,50 137, A B C Pol.č. ázev komponentu Poč. kusů orma Číslo výkresu Hmotnost 3 Spojovací deska 17x80x Dřevo i C Krycí dřevěnná deska 17x100x800 7 Dřevo ASK 1 Dřevěnný hranol 80x80x100 9 Dřevo ASK Firma: HOTJET s.r.o Typ dokumentace: Seriová výroba Odstranit otřepy a zkosit ostré hrany eni měřítko výkresu Revize. D 800 Kreslil Kontr. Jméno Podpis Datum Pliska ázev výkresu: SESTAVA ÚPLÁ DŘEVĚÉ PALETY ROZÉR 1250mmx800mm PRO TČ 8 až 21 i ateriál: Číslo výkresu i A4 1 2 Hmotnost: ěřítko:1:50 List: Hotjet CZ s.r.o. 17 z 176

18 A POHLED C POHLED A B 3D ODEL A C B POHLED B B A 600 C Pol.č. ázev komponentu Poč. kusů orma Číslo výkresu Hmotnost 3 Spojovací deska 17x80x600 6 Dřevo ASK C 2 Krycí dřevěnná deska 17x100x800 6 Dřevo ASK 1 Dřevěnný hranol 80x80x100 6 Dřevo ASK Firma: HOTJET s.r.o Typ dokumentace: Seriová výroba Odstranit otřepy a zkosit ostré hrany eni měřítko výkresu Revize. D Kreslil Kontr. Jméno Podpis Datum Pliska ázev výkresu: SESTAVA ÚPLÁ DŘEVĚÉ PALETY ROZÉR 800mmx600mmx131mm PRO TČ9 až 20W S,L a TČ 8 až 22 a 35 S ateriál: Číslo výkresu W,S A4 1 2 Hmotnost: ěřítko:1:20 List: Prostor pro instalaci modelu i Tepelné čerpadlo je určeno pro montáž v objektu - technické místnosti, sklepě, garáži, půdě a podobně. Instalace vnitřní jednotky v prostorách nad 50% vlhkosti může způsobovat kondenzaci na krytu čerpadla nebo vzduchovodech. Pro servisní přístup je třeba dodržet minimální odstupe dle schématu: 300mm p!ipojení topného systému v"vody elektro servisní p!ístup 600mm 300mm Hotjet CZ s.r.o. 18 z 176

19 2.3.3.ísto instalace venkovní kompetních jednotek "ASK", "e" U venkovní instalace nemá volba umístění u objektu na různé světové strany zásadní vliv na účinnost systému, v důsledku velkého objemu nasávaného vzduchu. V ideálním případě u venkovní jednotky natočte výfuk vzduchu ve směru převládajících větrů. ísto volte tak, aby vedení trubek s topnou vodou bylo co nejkratší. Tepelné čerpadlo neinstalujte v místě výskytu hořlavin, zdrojů znečištění, nečistot a spadaného listí. Tepelné čerpadlo by mělo být instalovano v místě s dostatečným prostorem a dobrou ventilací. Při špatné ventilaci hrozí vznik teplotního zkratu (zpětná cirkulace vzduchu) a zhoršení výkonu. Tepelné čerpadlo nelze instalovat v uzavřených prostorách bez výměny vzduchu. Došlo by k prudkému vychlazení prostor. ezi tepelným čerpadlem a nejbližší budovou nebo jiným objektem musí být minimální vzdálenost 0,3 m. Volný prostor před čerpadlem (pro boční, axiální ventilátory) musí být minimálně 1 m, pro modely s axiálním ventilátorem s horním výfukem musí být prostor nad čerpadlem minimálně 1 m. U bočního ventilátoru počítejte s dofukem studeného vzduchu i více než 5m. Ověřte si, zda studený vzduch nikoho neobtěžuje. Počítejte s dodatečným místem pro připojení vody a elektrického napájení. Pokud je zařízení umístěno v omezeném prostoru (např. v rohu), je nutno učinit opatření pro snadný přístup v případě servisu. Do výparníku tepelného čerpadla nelze nasávat odpadní vzduch z budov pro chov hospodářských zvířat nebo kanalizace, agresivní výparu např. čpavku by jej poškodily ísto instalace venkovní jednotky (výparníku) Hotjet "s" U venkovní instalace nemá volba umístění u objektu na různé světové strany zásadní vliv na účinnost systému, v důsledku velkého objemu nasávaného vzduchu. V ideálním případě u venkovní jednotky natočte výfuk vzduchu ve směru převládajících větrů. Výparník lze umístit dále od objektu, limitem je maximální délka potrubí Výparník neinstalujte v místě výskytu hořlavin, zdrojů znečištění, nečistot a spadaného listí. Výparník by měl být instalován v místě s dostatečným prostorem a dobrou ventilací. Při špatné ventilaci hrozí vznik teplotního zkratu (zpětná cirkulace vzduchu) a zhoršení výkonu. Výparník nelze instalovat v uzavřených prostorách bez výměny vzduchu. Došlo by k prudkému vychlazení prostor. ezi výparníkem a nejbližší budovou nebo jiným objektem musí být minimální vzdálenost 0,3 m. Volný prostor před výparníkem musí být minimálně 1 m. Počítejte s dofukem studeného vzduchu i více než 5m. Ověřte si, zda studený vzduch nikoho neobtěžuje. Počítejte s dodatečným místem pro připojení potrubí k vnitřní jednotce a elektrického napájení. Pokud je zařízení umístěno v omezeném prostoru (např. v rohu), je nutno učinit opatření pro snadný přístup v případě servisu. Do výparníku nelze nasávat odpadní vzduch z budov pro chov hospodářských zvířat nebo kanalizace, agresivní výparu např. čpavku by jej poškodily. Hotjet CZ s.r.o. 19 z 176

20 2.3.5.Podklad, podstavec pro "ASK" a venkovní jednotku "s" Tepelné čerpadlo je vybaveno bočními stojnami s rektifikačními nožkami pro zvýšenou polohu výparníku nad terénem. Tepelné čerpadlo stačí usadit na pevný terén, betonové patky, dlaždice. Vodorovnost umístění tepelného čerpadla lze korigovat rektifikačními nožkami. Kondenzát vytéká pod celou šířkou výparníku, proto je vhodné plochu pod čerpadlem udělat vsakovací podklad, např. ze štěrku. Tepelné čerpadlo není vhodné umisťovat na větší plochy - parkoviště, chodníky, protože tyto netlumí hluk Podklad, podstavec pro e model TČ umístěte na pevný, nejlépe betonový podklad, betonové patky nebo dlaždice Tepelné čerpadlo není vhodné umisťovat na větší plochy - parkoviště, chodníky, protože tyto netlumí hluk. Tepelné čerpadlo instalujte minimálně 0,3 m nad terén. Volný prostor pod tepelným čerpadlem by měl být minimálně 0,2m, tak aby nedocházelo při tvorbě ledu pod tepelným čerpadlem ke spojení jeho dna s podkladem. min. 0,3m e model pru!né hadice min. 0,3m Hotjet CZ s.r.o. 20 z 176

21 Prostor pro instalaci Hotjet w a vnitřní jednotky Hotjet s Zadní a boční stěnou je možné přirazit ke stěně. Vpředu je třeba dodržet montážní a servisní prostor minimálně 0,6m. V případě servisu může být vhodné mít prostor pro odsunutí tepelného čerpadla od stěn. ezi potrubí topného systému a tepelné čerpadlo instalujte pružné antivibrační hadice Pravidla instalace jednotky Hotjet w Jednotky jsou určeny pro vnitřní instalaci do nezámrzných prostor - sklepa, garáže, technické místnosti. Vzhledem podchlazení primárního okruhu při provozu je třeba veškeré potrubí primárního zdroje izolovat parotěsně, nejlépe syntetickým kaučukem s uzavřenou komůrkovou strukturou. Izolovat je nutné také výstup primárního zdroje do vzdálenosti cca 2-3 m od objektu (zabránění promrzání půdy k základům objektu) Pravidla instalace vnitřní jednotky Hotjet s Jednotky jsou určeny pro vnitřní instalaci do nezámrzných prostor - sklepa, garáže, technické místnosti. Vzhledem podchlazení chladivového okruhu do výparníku při provozu je třeba veškerá tato potrubí izolovat parotěsně. Lze použít speciální chladírenské předizolované potrubí nebo dodatečně instalovanou kaučukovou izolaci. Upozornění: Potrubí je třeba izolovat po celé délce Poznámka: V potrubí není topná voda, ale chladivo, nehrozí zamrznutí média, ale promrznutí okolí z vracejícícího se chladiva z výparníku do kompresoru a zamezíte dochlazování chladiva z kondenzátoru před expazním ventilem. Také budou minimalizovány ztráty tepla při odtávání, kdy systém jede reverzně a do výparníku je tlačeno chladivo s vysokou teplotou Propojení venkovní a vnitřní jednotky propojení musí provést technik pro montáže chladících zařízení Potrubí se volí podle následující tabulky aplnění okruhu chladivem a spuštění může provést pouze technik pověřený Hotjet! V případě potřeby délky potrubí přes 20m nás kontaktujte. sání 8s 11s 15s 18s 22s 35s 50s < 5 m 18 x 1 22 x 1 28 x 1 35 x 1,5 < 10 m do 20 m 18 x 1 28 x 1 28 x 1 35 x 1,5 22 x 1 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 výtlak pro všechny délky 8s 11s 15s 18s 22s 35s 50s 15 x 1 15 x 1 16 x 1 18 x Prohlídka místa instalace tepelného čerpadla Prohlédněte místo provozu zařízení před jeho umístěním. Pokud je to možné, umístěte zařízení na kryté místo (např, kryté stání, přesah střechy apod) Vystavení zařízení nepříznivým povětrnostním podmínkám může způsobit jeho nižší efektivitu. Hotjet CZ s.r.o. 21 z 176

22 Vzduchové tepelné čerpadlo nelze provozovat v uzavřených prostorách bez přívodu a odvodu vzduchu. Vnitřní jednotka toto řeší speciálními vzduchovody Hluk a vibrace Venkovní tepelná čerpadla neumísťujte blízko zdí ložnic, pod jejich okny. Přesvědčte se, že hluk nebude obtěžovat sousedy. Pro snížení vibrací vnitřních jednotek můžete použít vhodné silentbloky, nebo podložku absorbující vibrace. Tato podložka má být o něco větší než spodní část tepelného čerpadla, aby bylo zabezpečeno oddělení tepelného čerpadla od podlahy. edoporučujeme spojovat venkovní podstavec pevně s budovou. U vnitřních jednotek je vhodné nášlapnou i případnou hlukově izolační vrstvu oddělit drážkou, až po kročejovou izolaci osnost konstrukce (všechny modely) Při instalaci v podlaží, na půdě nebo na střeše ověřte nosnost stavební konstrukce. Instalace na dřevěně konstrukce je třeba pečlivě zvážit, může docházet k přenosu vibrací Umístění na fasádu (ASK, s, e) Vzhledem k velkému množství kondenzátu je třeba zvážit vhodnot zavěšení na fasádu, protože může dojít k nekontrolovanému odtoku kondenzátu a např. špinění zdí Umístění na střechu (ASK, s, e) Je třeba ověřit nosnost střechy. Pod jednotkou bude v zimních měsících docházet ke zmrznutí kondenzátu. Doporučujeme řešit vytápění odvodu kondenzátu do odpadu, aby nedocházelo k kromadění ledu na střeše Odvod kondenzátu u tepelných čerpadel vzduch-voda Při provozu může vznikat větší množství kondenzátu, u venkovní jednotky zajistěte drenáž místa Hotjet CZ s.r.o. 22 z 176

23 instalace. Ujistěte se, že voda nemůže vytékat a zamrzat na cestě nebo na chodníku. V ideálním případě odvádějte kondenzát do kanalizace přes zápachovou uzávěru. Při nesprávném odtoku kondenzátu může dojít k podmáčení objektu. U venkovní instalace je nejlepší odvést vodu nezámrzným způsobem do kanalizace Pro dosažení spádu odpadu kondezátu instalujte tepelné čerpadlo do vhodné výšky Vnitřní jednotce Hotjet "i" sveďte hadici pro odvod kondenzátu do kanalizace. Pro případy, kdy je odpad výše, než odvodní hadice použijte čerpadlo kondenzátu a tepelné čerpadlo instalujte výše o mm. Pokud je u Hotjet "i" napojena hadice kondenzátu pevně na odpad přesvědčte se, že je instalován "sifon" (obr. níže), jinak může dojít při provozu díky podtlaku k přisásávání kondenzátu zpět do výparníku. sifon hadice odvodu kondenzátu Poznámka: Hotjet w a vnitřní jednotka Hotej s neprodukují kondenzát Připojení vzduchovodů u Hotjet i Pro přívod a odvod vzduchu dodáváme izolované vzduchové hladice s vnitřním průměrem 400mm. Při použití jiných hadic je třeba mít minimální velikost plochy vzduchovodu 0.126m2 (odpovídá kruhovému průměru 0,4m). Oválné otvory pro přívod a odvod vzduchu mají obvod odpovídající obvodu standardně dodávaných vzduchovodů 0.4m. Hliníková hadice se zmáčkne a nasadí na oválný otvor. Ochranný plášť vzduchové hadice zasuňte do prostoru mezi hrdlem a víkem. ásledně se na hrdle stáhne ocelovou sponou a k zamezení netěsností přelepí hliníkovou samolepicí páskou Připojení k topnému systému (všechny modely) Pozor: Při teplotách vody nad 55 C hrozí popálení Připojené potrubí musí být provedeno podle platných předpisů a norem. Připojené potrubí musí mít minimálně stejný průměr jako vývody na čerpadle. Doporučujeme použít Cu potrubí s průměrem 28mm. Při použití hadic nikdy nepoužívejte hadice menšího průměru, než jaké jsou na tepelném čerpadle. Ujistěte se, že hadice a potrubí odpovídají tlakům v systému a jsou dimenzoványs na požadovaný průtok. Venkem vedené trubky a hadice tepelně izolovat minimálně 19 mm izolace syntetického kaučuku. Polyethylenová pěnová izolace, např. mirelon není pro izolace venkovních vedení vhodná. Kaučukové izolační hadice nejsou obvykle UV odolné. Při venkovní instalaci je třeba provést krycí vrstvou nebo natřít UV odolným lakem. Jednotka je v místě výměníku vybavena vypouštěcím ventilem. Odvzdušňovací ventil není součástí jednotky tepelného čerpadla. a vstupní potrubí vody do tepelného čerpadla instalujte filtr. U venkovního tepelného čerpadla jej doporučujeme instalovat v objektu. Po spuštění systému jej doporučujeme po pár dnech zkontrolovat. Před připojením trubky topného systému vypláchněte aby nedošlo k zanesení kondenzátoru tepelného čerpadla nebo oběhových čerpadel. Před spuštěním tepelného čerpadla topný systém napustěte, odvzdušněte a vyzkoušejte těsnost. Hotjet CZ s.r.o. 23 z 176

24 Dodržujte tlak běžný v topném systému (max. 1.5 bar) Konkrétní hydraulické připojení realizujte podle doporučených připojení v "dokumentaci regulace" Detail typického připojení tepelného čerpadla k topnému systému nebo vyrovnávacímu zásobníku. pozice popis 1 Tepelné čerpadlo 2 Expanzní nádoba 7 Pružné hadice 6 Průtokový elektrokotel PV Pojišťovací ventil KK Kulový kohout VSTUP sání vzduchu VÝSTUP výfuk vstupu Pravidla pro umístění topenářských armatur u venkovních jednotek ASK, e: součást pojišťovací ventil vypouštěcí ventil kulové kohouty filtr odvzdušňovací ventil izolace potrubí pozice uvnitř objektu v nejnižším místě mezi tč a vnitřní část instalace uvnitř objektu uvnitř objektu na potrubí se směrem do tepelného čerpadla v nejvyšším místě připojení uvnitř nebo vně venkovní část minimálně 20mm, doporučujeme syntetický kaučuk Oběhové čerpadlo kondenzátoru (čerpadlo z tepelného čerpadla do topného okruhu nebo vyrovnávacího zásobníku) Hotjet CZ s.r.o. 24 z 176

25 Ve schématech má označení Q9 Oběhové čerpadlo není instalovano v tepelném čerpadle. Je třeba jej dimenzovat podle tlakových ztrát konkrétního okruhu. Obvykle vyhovuje oběhové čerpadlo Hotjet CP 25/8 (minimálně Hotjet CP 25/6) Elektronická oběhová čerpadla nejsou nutná. inimální průtok kondenzátorem tepelného čerpadla musí být minimálně 70% jmenovitého průtoku. V zimním období musí být v chodu OČ chodu v případě, že je TČ odpojeno od elektrického napájení, jinak může dojít k zamrznutí systému. Oběhové čerpadlo je ovládano přímo řídící elektronikou TČ, která má funkce protimrazové ochrany na několika úrovních. Při odstavení v zimním období se z kondenzátoru modelu "e" musí vypustit topná voda. Vypouštěcí ventily jsou přístupné zezadu jak je vidět na odpovídajícím pohledu. Umístění je stejné jako u "i". Pro výkonnější oběhová čerpadla je vhodné instalovat pro spouštění oběhového čerpadla pomocné spínací relé. Uzavírací a vypouštěcí ventil instalujte tak, aby při déletrvajícím odstavení z provozu bylo možné vodu z tepelného čerpadla vypustit. Upozornění: esprávný průtok vody v systému způsobený potrubím, vodoinstalací, ventily nebo nesprávným provozem čerpadla, může způsobit poškození zařízení. edostatečně výkonné oběhové čerpadlo může způsobit nedostatečný odvod tepla z výměníku (kondenzátoru), zvýšení tlaků v chladícím okruhu, přehrátí tepelného čerpadla a jeho přechod do poruchového stavu, který se projeví vypnutím tepelného čerpadla a chybovým hlášením na displeji. Hotjet CZ s.r.o. 25 z 176

26 Hydraulické umístění oběhového čerpadla kondenzátoru a jeho kombinace s okruhem ohřevu TUV Podle požadavků na funkce se nabízí tyto základní možnosti: Pouze oběhové čerpadlo kondenzátoru Q9 Oběhová čerpadlo kondenzátoru a ohřev TUV ohřev TUV Q3 TEPELÉ ČERPADLO Q9 do topného systému TEPELÉ ČERPADLO Q9 do topného systému Je třeba zkontrolovat v menu "konfigurace" nastavení řádku: 5731 na "abíjecí čerpadlo" Oběhové čerpadlo kondenzátoru a třícestný ventil pro okruh ohřevu TUV ohřev TUV TEPELÉ ČERPADLO Q9 Q3 do topného systému Je třeba zkontrolovat v menu "konfigurace" nastavení řádku: 5731 na "Přepouštěcí ventil" Doporučená sestava oběhového čerpadla Elektrické připojení napájení oběhové čerpadla (připojení se liší podle regulátoru a rozvaděče): RVS61 RVS41 Q9 napájeno ze svorky Q9 regulátoru (konektor "V") Q3 napájeno (oběhové čerpadlo nebo třícestný ventil) ze svorky Q3 (konektor "R") a tomto regulátoru nejsou předdefinované výstupy, jsou použity multifunkční relé QX - výstup napájení oběhového čerpadla Q9 je přednastaven na svorku QX3 (konektor "S") - výstup napájení akčního členu TUV Q3 je přednastaven na svorku QX1 (konektor "R") Hotjet pro připojení Q9 a Q3 má připravené svorkovnice v rozvaděči označené jako Q9 a případně Q3. Hotjet CZ s.r.o. 26 z 176

27 2.7. Zapojení venkovního čidla Venkovní čidlo se zapojuje na vstup B9. Venkovní čidlo je důležitou částí regulace, bez něj nefuguje ekvitermní regulace a protimrazová ochrana topného systému (protimrazová ochrana tepelného čerpadla pracuje i bez venkovního čidla). Výchozí nastavené regulace počítá s připojením venkovního čidla. Venkovní čidlo QAC34 dodáváme jako příslušenství, jeho montáž není povinná, ale doporučená. Čidlo je typu: TC1k. Bezdrátové venkovní čidlo: Běžné čidlo QAC34 lze prostřednictvím modulu AVS změnit na bezdrátové čidlo. Řešení je vhodné pro situace, kdy z různých důvodů nelze propojit QAC34 s RVS drátově. Vychozí podmínkou je, že RVS v kotelně je již vybaveno rádiovým vysílačem AVS Z důvodu ochrany baterií je rádiový modul instalován do objektu za zeď. rádiový modul AVS venkovní čidlo QAC34 POZOR: venkovní čidlo má jinou charakteristiku, než ostatní čidla používaná RVS, nelze je zaměňovat. Čidlo se dodává v provedení "bílá krabička" Pravidla pro umístění venkovního čidla: 1. ejchladnější zeď domu, obvykle na sever 2. esmí být vystaveno přímému slunečnímu záření 3. inimální výška 2.5m 4. Preferovaná pozice: uprostřed stěny 5. esmí být umístěno: nad okny, dveřmi, výduchy ventilace nebo jinými zdroji tepla, pod balkóny, střechou nebo okapy. 6. esmí se přebarvit Venkovní čidlo QAC34 Hotjet CZ s.r.o. 27 z 176

28 2.8. Připojovací vodiče čidel Při nutnosti prodloužení čidel volte připojovací vodič (Cu, dvoulinka) podle tabulky: Při průměru vodiče (mm2) aximální délka (m) Protimrazová ochrana IKDY EVYPÍEJTE ELEKTRICKÉ APÁJEÍ DO ROZVADĚČE TEPELÉHO ČERPADLA. Protimrazová ochrana tepelného čerpadla funguje pouze, je-li toto napájeno elektrickým proudem a je zapojené oběhové čerpadlo kondenzátoru Q9. V případě, že hrozí časté nebo déletrvající výpadky elektrického proudu je třeba topný systém naplnit nemrznoucí směsí. To se týká také instalací, kde není možné zjistit výpadek napájení /např. chaty) UPOZORĚÍ PRO UŽIVATELE: Vypuštění venkovní jednotky: Při odstavení v zimním období se z kondenzátoru modelu "e" a ASK musí vypustit topná voda. Hotjet s nemá v propojovacím portubí vodu, není nutné jej vypouštět. Hotjet e,i: Vypouštěcí ventily jsou přístupné zezadu jak je vidět na odpovídajícím pohledu na str: 11. Hotjet ASK: Venkovní jednotka nemá žádné vnitřní vypouštěcí ventily. Vypouštěcí ventil je součástí připojení k topnému systému. Postup vypuštění: Zavřete přívodní kohouty s topnou vodou ze systému do tepelného čerpadla Otevřete všechny vypouštěcí kohouty na okruhu do tepelného čerpadla nebo uvnitř tepelného čerpadla Po opětovném napuštění je třeba před spuštěním tepelného čerpadla systém řádně odvzdušnit. UPOZORĚÍ PRO ISTALAČÍ FIRY: V případě mrazu se topný okruh venkovní jednotky nesmí napouštět dříve, než se zapojí elektroinstalace a nakonfiguruje základ regulace. Pokud se nepodaří instalaci dokončit, do pokračování se musí voda z venkovní části instalace při teplotách pod nulou zase vypustit Průtokový spínač (jistič) TEPELÉ ČERPADLA DODÁVÁA OD 12/2009 JSOU VYBAVEA VITŘÍ PRŮTOKOVÝ SPÍAČE. Průtokový spínač je nastaven na 900l/h. Klesne-li průtok pod tuto hodnotu bude tepelné čerpadlo zastaveno, resp. nebude spuštěno. Funkce průtokového spínače: "Průtokový spínač spotřeby E24" Průtokový spínač je napojen na vstup EX3 Chybová hlášení související s průtokovým spínačem. Pokud nesepne průtokový spínač tepelné čerpadlo se nespustí a na displeji (po stisku IFO klávesy se zobrazí stavové hlášení- "Stav Hotjet CZ s.r.o. 28 z 176

29 tepelného čerpadla: Doba omezení aktivní". V menu "Stav zařízení" v úrovni "technik" se na řádku 8006 vypíše: "Průtokový spínač spotřebičů". Při zobrazení hlášení "Doba omezení aktivní" se tepelné čerpadlo pokusí po minimální době odstávky znovu spustit. Po vyčerpání 2 pokusů za 24 hodin (výchozí nastavení) pak přejde do poruchové stavu, pak se zobrazí také v úrovni koncového uživatele hlášení: "chyba 356: Průtokový spínač spotřeby" s možností RESET opakovaným stiskem klávesy OK. Pozor: Informace: "doba omezení aktivní" má mnoho příčin, je třeba se podívat do menu Stav zařízení, jak je popsáno výše. Příčíny nesepnutí průtokového spínače: - zavřené ventily - málo výkonné oběhové čerpadlo (velikost 25/4 nevyhovuje, je třeba použít minimálně 25/6) - zavzdušněný systém (nejčastější příčina) - ucpané filtry - zamrznutí okruhu s topnou vodou - seškrcený průtok deformouvanou pružnou hadicí Dodatečná instalace průtokového spínače: Pokud vaše tepelné čerpadlo nebylo ve výrobě vybaveno průtokovým spínačem doporučujeme jej instalovat na topný okruh tepelného čerpadla a primární okruh tepelných čerpadel voda-voda. Průtokový jistič hlásí, zda nedošlo ke snížení průtoku topného média TČ, např. v případě poruchy oběhového čerpadla, zanesení filtru nebo zavření některého kohoutu V případě signálu nedostatečního průtoku vody přejde TČ do poruchového stavu a čeká na odstranění závady. Připojuje se na svorku EX regulátoru, dle popisu v manuálu "astavení regulace". Instalujte jej na potrubí zpátečky do tepelného čerpadla Q9 TEPELÉ ČERPADLO průtokový spínač Příklad zapojení průtokového spínače (regulátor čeká na vstupu 230V) Technické parametry průtokového spínače Hotjet Označení: VK 325 ateriál: PPO/oryl s mosazným návarkem do měděné trubky D28 nebo D32 ávarek D=15mm Tlak: P 10 (20 C) Teplota média: max. 100 C Teplota prostředí: max. 70 C Bod sepnutí: 14 l/min ±15% při vzrůstajícím průtoku, sepne 12,6 l/min ±15% při klesajícím průtoku, rozepne Kontakt jazýčkového relé na 1A/230VAC/48VDC Připojení: PVC kabel 1,5m Krytí: IP65 Instalace je jednoduchá (k dispozici je také kompletní dokumentace k průtokovému spínači) Součástí dodávky je návarek, který se přiletuje na potrubí, do kterého se vyvrtá díra s průměrem 15mm. Potrubí se pak vsadí na jednu z větví do nebo z tepelného čerpadla. a těle průtokové spínače je směr proudění kapaliny. Kabel má 1,5m se dvěma vodiči, jeden se napojí na fázi 230V a druhý pak na svorku EX3 regulátoru RVS. Hotjet CZ s.r.o. 29 z 176

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel OEM lbatros 2 Přehled sortimentu Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel Sortiment lbatros 2 tvoří rozsáhlou řadu přístrojů. Nabízí řešení pro jednoduché i komplexní zařízení pro vytápění s dálkově ovládanými

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211 SCA 0 K E Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB - Návod pro instalaci - SCA 0 Obsah dodávky Popis Toto příslušenství se používá pro připojení solárního ohřevu k jednotce VVM 00. Solární ohřev

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci 1 NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte návod a uschovejte

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Technické list Hotjet w Popis

Technické list Hotjet w Popis Technické list Hotjet w Popis Místo instalace: kdekoliv uvnitř objektu - technická místnost, sklep, garáž... Venkovní část instalace: primární zdroj - vrt, zemní kolektor, studny, Tlumení hluku: kompresor

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Tepelné čerpadlo. PHP 12 Electron. - instalační a uživatelský návod na použití verze 06

Tepelné čerpadlo. PHP 12 Electron. - instalační a uživatelský návod na použití verze 06 Tepelné čerpadlo PHP 12 Electron - instalační a uživatelský návod na použití verze 06 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny.

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny. Alpha-InnoTec Přehled výrobků & novinky 2010 Technické změny jsou vyhrazeny. Novinky 2010 - přehled vzdálená správa přes internet - AlphaWeb vylepšená TČ vzduch/voda reversibilní TČ vzduch/voda centrály

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Jednotky s regulací výkonu

Jednotky s regulací výkonu Jednotky s regulací výkonu řada VARIABLE kompresory scroll www.jdk.cz Technický popis Kompresor Řada kondenzačních a kompresorových jednotek Variable používá hermetické kompresory typu scroll. Kondenzační

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Nová generace tepelných čerpadel ACOND záruku 10 let Záruka na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo

Nová generace tepelných čerpadel ACOND záruku 10 let Záruka na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo Nová generace tepelných čerpadel ACOND vyniká nejen vysokou účinností a velmi tichým provozem, ale i krásným designem vnitřní jednotky s malým nárokem na prostor. Protože používáme kvalitní komponenty

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 21, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou teplotu

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz Atlantic ALFEA Tepelná čerpadla vzduch / voda www.alfea.cz Tepelná čerpadla Atlantic Vytápění místností Ohřev teplé vody Chlazení místností Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw) Technická data tepelných čerpadel vzduch voda ACOND - SPLIT Hodnoty měření 0 8 6 0 Topný výkon A/W5 (dle EN 5) kw 7, 0,,8, 8, Příkon A/W5 kw,9,5,,8,9 Topný faktor A/W5 (COP),8,,9,7,7 Topný výkon A/W50

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 15.3.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více