Návod k obsluze a montáži tepelného čerpadla Hotjet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži tepelného čerpadla Hotjet"

Transkript

1 ávod k obsluze a montáži tepelného čerpadla Hotjet Hotjet CZ s.r.o. 1 z 176

2 Obsah: 1.ávod k použití pro uživatele a montážní firmu# Všeobecné informace# Popis systému! Upozornění! Běžná udržba# Likvidace# Obsluha# AVS37...! QAA78...! Pohyb v menu! Používání panelu QAA78,QAA75, AVS37! Je zvolen optimální druh provozu?! Je Vám příliš teplo nebo zima?! Odcházíte na delší dobu?! Chcete zobrazit informace?! Co znamená následující zobrazení?! Chcete provést nastavení?! Je užitková voda příliš horká nebo studená?! usíte změnit čas nebo datum?! áte prázdniny?! Chcete zobrazit texty v jiném jazyce?! ěkolik tipů pro šetření energie! ávod k montáži# Zacházení s chladivem# Části tepelného čerpadla# Hotjet i! Části tepelného čerpadla Hotjet w! Umístění a připojení# Doprava a skladování! Prostor pro instalaci modelu i! ísto instalace venkovní kompetních jednotek "ASK", "e"! ísto instalace venkovní jednotky (výparníku) Hotjet "s"! Podklad, podstavec pro "ASK" a venkovní jednotku "s"! Podklad, podstavec pro e model! Prostor pro instalaci Hotjet w a vnitřní jednotky Hotjet s! Pravidla instalace jednotky Hotjet w! Pravidla instalace vnitřní jednotky Hotjet s! Propojení venkovní a vnitřní jednotky! Prohlídka místa instalace tepelného čerpadla! Hluk a vibrace! osnost konstrukce (všechny modely)! Umístění na fasádu (ASK, s, e)! Umístění na střechu (ASK, s, e)! Odvod kondenzátu u tepelných čerpadel vzduch-voda# Připojení vzduchovodů u Hotjet i# Připojení k topnému systému (všechny modely)# Pravidla pro umístění topenářských armatur u venkovních jednotek ASK, e:! Oběhové čerpadlo kondenzátoru (čerpadlo z tepelného čerpadla do topného okruhu nebo vyrovnávacího zásobníku)! Zapojení venkovního čidla# Pravidla pro umístění venkovního čidla:! Protimrazová ochrana# Průtokový jistič (spínač)# Elektrická instalace# Regulace a elekrovýzbroj# Společný postup elektroinstalaci pro všechny modely! Sledování fází napájení (3f provedení)# Připojení elektrického napájení:# apojení tepelného čerpadla na rozvaděč! Propojení! Hotjet i! Hotjet "ask" a "e"! Hotjet CZ s.r.o. 2 z 176

3 Hotjet w - varianta s odklápěcí nástavbou RZ2 a RZ3! Hotjet w - varianta bez nástavby! Hotjet s -vnitřní jednotka! Hotjet s - propojení s vnitřní jednotkou! Uvedení do provozu# Běžné problémy při spouštění# a displeji QAA78 je hlášení "bez spojení"! Asymetrický 3f proud! Chyba číslo 134 Obecná chyba tepelného čerpadla! Chyba vysokého tlaku krátce po spuštění! Chyba nízkého tlaku po spuštění tepelného čerpadla! Chyba "Omezení minimální teplota zdroje"! Chyba číslo "10: Chybí venkovní čidlo"! Chyba: "Čidlo Bx bez funkce" (může být BX1, BX2..)! Chyba: "Chybí akční člen"! Hlášení stavu: "Externí blokování"! Chyba číslo "247 chyba odtávání" v důsledku nízké teplota vody v topném okruhu a její omezení! Upozornění pro novostavby nebo rekonstrukce# Vnitřní ochrana kompresoru# 43 3.Příručka pro nastavení a používání# Obsluha QAA75.. / QAA78.. / AVS37.# Obslužné prvky - Prostorové přístroje QAA75.. / QAA78..! Obslužné prvky - Obslužný přístroj AVS37..! Popis ikon na displeji! Displej! Volba režimu Vytápění! Automatický provoz! Trvalý provoz a nebo! Provoz s protimrazovou ochranou ( pohotovostní )! Volba režimu Chlazení (pokud existuje)! Volba režimu přípravy TUV! astavení žádané hodnoty teploty místnosti! Tlačítko přítomnosti! Zobrazit informace! ožnosti zobrazování informací! Poruchová a údržbová hlášení! Ruční odmrazení TČ / Reset! Resetování tepelného čerpadla! Programování QAA75.. / QAA78.. / AVS37..# Princip nastavení! Příklad astavení času! Uživatelské úrovně! Struktura nastavení Koncový uživateľ! Vybrané parametry konfigurování RVS61/41# QAA55..# Obslužné prvky! ožnosti zobrazení! Indikace / displej! Volba provozu s vytápěním! Automatický provoz! Trvalý provoz a nebo! Ochranný provoz! Provoz s chlazením! astavení žádané prostorové teploty! Tlačítko přítomnosti! Vstup do programování QAA55! ožnosti nastavení QAA55! Podrobný popis nastavení regulace# Čas & Datum# Přepínání Léto / Zima! Obslužná jednotka# Obsluha a zobrazení! Info! Zablokování obsluhy! Zablokování programování! Potvrzování nastavení! c astavení přiřazení a použití jednotek! Prostorový přístroj 1! Prostorový přístroj 2! Obslužný přístroj /Servisný přístroj! Přiřazení topného okruhu! Přiřazení - přístroj 1! Obsluha TO2! Obsluha TOČ (TOP)! Vliv prezenčního tlačítka! Hotjet CZ s.r.o. 3 z 176

4 Snímač teploty místnosti! Údaje přístroje! Rádio# Přiřazení! Přiřazení prostorové nebo obslužné jednotky! Režim testování! Rádio! Vymazat všechny přístroje! Časové programy# Zadání časů spínání! Spínací body! Standardní program! Prázdniny# Topné okruhy# Druh režimu provozu! Žádané hodnoty! Teplota prostoru! Protimrazová ochrana! Topná křivka! Strmost křivek! Posunutí křivek! Adaptace! Funkce ECO! Automatika léto/zima! Denní topná mez! Omezení žádané teploty náběhu! Vliv teploty prostoru! Druhy řízení! Omezení teploty prostoru! Rychlé natopení! Rychlý útlum! Optimalizace času zapnutí / vypnutí! Zvýšení útlumové žádané teploty! Ochrana proti přehřátí čerpadlového topného okruhu! Regulace směšovače! Funkce vysoušení podlahy! Start vysoušení podlahy v létě! Odtah přebytečného tepla! Vyrovnávací zásobník / Předregulátor! Externí ovládání topného okruhu! Příprava teplé užitkové vody (TUV)# Přehled! Žádaná teplota! Přiřazení programu přípravy TUV! Přednost přípravy! Funkce antibakteriální ochrany (funkce legionela)! Funkce antibakteriální ochrany / legionely! Cirkulační čerpadlo při legionelné funkci! Cirkulační čerpadlo! Program cirkulačního čerpadla! Cirkulační čerpadlo - provoz s taktováním! Žádaná teplota cirkulace! Čerpadlo Hx# Přehled! Čerpadlo Hx! H1, H2, H3 odtah přebytečného tepla! H1, H2, H3 zapojení s vyrovnávacím zásobníkem! H1, H2, H3 s předregulátorem / napájecím čerpadlem! H1, H2, H3 Požadavek chladu! Bazén# Přehled! Požadavek! Priorita! Hydraulika systému! Solární kolektory# Regulátor nabíjení (dt)! Ochrana proti přehřátí kolektoru! Seznam chybových a stavových hlášení# Reset! Reset - Alarmové relé! Reset -Tepelné čerpadlo! Funkce hlášení chyb! Historie poruch! Text hlášení chyby! ísto výskytu chyby! Reset! Ruční vymázání chyb (resetování)! Automatický Reset! Seznam chyb! Hotjet CZ s.r.o. 4 z 176

5 4.12.Stav systému - přehled hlášení# Stav - Topný okruh! Stav - Příprava TUV! Stav - chladící okruh! Stav - Tepelné čerpadlo! Stav - Solární systém! Stav - Vyrovnávací zásobník! Stav - Bazén! Historie! Aktuální stav může uživatel zjistit přímo stiskem tlačítka Info! Doporučená zapojení pro RVS41# Přehled# Přímé napojení na topný okruh (1A)! Přímé napojení na topný okruh, bivalentní zdroj kotel (1B)! Přímé napojení na topný okruh (1C)! apojení s vyrovnávacím zásobníkem, elektro v nádržích (2A)! apojení s vyrovnávacím zásobníkem, elektro v nádržích (2B)! apojení s vyrovnávacím zásobníkem, elektro v toku (2C)! Zapojení s kombinovaným zásobníkem (3A)! apojení s kombinovaným zásobníkem, solárem, 2 okruhy (3B)! Přímé napojení země-voda na topný okruh (11A)! Další schémata země-voda! Technické údaje tepelných čerpadel# Technické údaje Hotjet i a Hotjet e# Základní informace! Výhody vnitřní jednotky! Venkovní část instalace (pouze Hotjet i):! Technické údaje! Venkovní kompaktní tepelné čerpadlo Hotjet e - vyobrazení! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 18i a 21i! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 11i a 15i! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 11e a 15e! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 18e a 21e! Příklad instalace vzduchotechnických hadic Hotjet i! Technické údaje Hotjet ask# Základní informace! Výhody:! ísto instalace! Vlastnosti! Technické údaje! Výkres tepelného čerpadla Hotjet ask! Technické údaje Hotjet s# Základní informace! Výhody:! ísto instalace! Vlastnosti:! Technické údaje! Výkres Hotjet s - vnitřní jednotka! Výkres Hotjet s - venkovní jednotka! Technické list Hotjet w# Základní informace! Výhody! ísto instalace:! Vlastnosti! Technické údaje! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 9w, 12w, 16w, 20w a 33w! Výkres tepelného čerpadla Hotjet 33w a 55w v provedení dvojitého krytu! Příklady zapojení primárních zdrojů tepelných čerpadel země-voda! Příklady zapojení primárních zdrojů tepelných čerpadel voda-voda! Elektroschémata# Vnitřní zapojení propojovacího svazku z tepelného čerpadla do RVS v externím rozvaděči# Elektroschémata vnitřních zapojení rozvaděčů# Schema zapojení Hotjet w s RVS41 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet w s RVS61 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet i s RVS41 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet i s RVS61 v interním rozvaděči! Schema zapojení Hotjet i s RVS41 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet i/e s RVS61 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet ask - RVS61 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet ask - RVS41 s externím rozvaděčem! Schema zapojení Hotjet s - RVS61! Záruční, pozáruční podmínky a odpovědnost za vady# ZÁRUČÍ LIST TEPELÉHO ČERPADLA# 173 Hotjet CZ s.r.o. 5 z 176

6 8.2.Prohlášení o shodě na tepelné čerpadlo# Zkušební protokol částečně typové a kusové zkoušky rozvaděče (PTTA) :# Kontrolní list předání tepelného čerpadla# 176 Hotjet CZ s.r.o. 6 z 176

7 1. ávod k použití pro uživatele a montážní firmu 1.1. Všeobecné informace Gratulujeme vám k zakoupení tepelného čerpadla Hotjet. Aby vám co nejdéle a nejlépe sloužilo, seznamte se s návodem. Tepelné čerpadlo je kompaktní jednotka určená pro ohřev teplé vody a topení. Zdrojem tepla je venkovní vzduch, jemu odebrané teplo je předano vodě ve výměníku. Tepelné čerpadlo je výrobek s dlouhou trvanlivostí a velkou bezpečností. Přejeme vám bezproblémový chod a tepelnou pohodu Popis systému Tepelná čerpadla Hotjet jsou kompaktní jednotky určené pro venkovní instalaci nebo vnitřní instalaci. Řada Hotjet i je určena pro vnitřní instalaci v objektu, řada Hotjet e je varianta pro venkovní instalaci mimo objekt. Tyto modely odebírají energii ze vzduchu, proto není nutné provádět vrty nebo instalovat zemní kolektory. Řada Hotjet w je určena pro systémy země-voda nebo voda-voda. Zdrojem tepla je vrt, zemní kolektor, technologické nebo odpadní teplo. Tepelné čerpadlo je vybaveno regulátorem Siemens RVS41 nebo RVS61. Regulátor řídí provoz samotného tepelného čerpadla, ohřev TUV, nabíjení akumulační nádrže, třístupňový bivalentní zdroj, topné okruhy směšovací a radiátorové, ophřev bazénové vody a mnoho dalších částí topného a chladícího systému. Algoritmy v regulátorech jsou prakticky stejné, liší se ovšem množstvím vstupů a výstupů a tím pádem počtem najednou připojených a regulovaných podsystémů. Každý regulátor řady RVS lze rozšířit modulem AVS75 o 3 vstupy a 3 výstupy. K jednomu RVS mohou být připojené až 2 moduly AVS75. Do tzv. kaskády lze spojit až 16 tepelných čerpadel různých modelů a výkonů a zvýšit celkový výkon instalace. Zároveň se získá možnost regulace po stupních. Hotjet CZ s.r.o. 7 z 176

8 Princip činnosti tepelného čerpadla: Upozornění POZOR: Zařízení obsahuje elektrické součástky pod napětím. Zařízení smí otevřít pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. ebezpečí úrazu elektrickým proudem. apájecí obvod tepelného čerpadla musí odpovídat normě ČS Doporučujeme instalovat proudový chránič s vypínacím proudem 30 ma (ČS E ed.) a uzamykatelným hlavním vypínačem. Zařízení musí být připojeno pouze k řádně uzemněnému přívodu elektrického proudu. Před zapojováním zařízení, či odstraňováním kteréhokoliv panelu vždy vypněte přívod elektrického proudu a dbejte maximální opatrnosti. Tepelné čerpadlo není určeno pro provoz s frekvenčním měničem ikdy nezapínejte tepelné čerpadlo pokud není připojeno na topný okruh naplněný vodou. Tepelné čerpadlo se nesmí nikdy zapnout, když je odstraněno opláštění nebo když jsou bezpečnostní prvky vyřazeny z provozu. Kompresor tepelného čerpadla je vybaven vnitřní ochranou proti přehřátí. astane-li tato situace, dvojkovová destička (bimetal) přepustí tlak k tlakovému spínači, který v kompresoru rozpojí přívod k vinutí motoru do vychlazení (obvykle více než 30 min. ). Pozor pak se kompresor znovu sám rozběhne! V tomto případě vypněte tepelné čerpadlo a počkejte na jeho vychlazení (až 2h). Poté TČ opět zapněte. Svévolná manipulace se zapojením k topnému okruhu, tepelným čerpadlem a elektrickým zapojením je nebezpečná a může vést k vážným zraněním. Servis zařízení mohou vykonávat pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. epozměňujte zařízení, ani nezasahujte do jeho sestavy. epoužívejte zařízení, jestliže je poškozeno mechanicky, spadlo či bylo jakkoliv jinak poškozeno. ikdy tepelné čerpadlo nezakrývejte, musí mít volný přívod a odvod vzduchu. Tepelné čerpadlo ve venkovním provedení neumisťujte do uzavřených prostor, došlo by k jejich vychlazení a snížila by se jeho účinnost. Tepelné čerpadlo neumisťujte do míst, která mohou být zaplaveny vodou. Hotjet CZ s.r.o. 8 z 176

9 Zařízení by se nemělo instalovat v blízkosti výskytu hořlavých kapalin a výparů. eskladujte, ani nemanipulujte s hořlavinami v blízkosti zařízení. Trubky a kompresor obsahují chladící směs pod vysokým tlakem, proto by neměly být vystavovány vysokým teplotám a rizikům proražení, což může vést k popáleninám nebo udušení. Voda s teplotou nad 52 C může způsobit těžké popáleniny až smrt z opaření. Všechny značky, popisky a výstrahy, které jsou umístěny na tepelném čerpadle, se nesmí nikdy odstranit nebo zakrýt a měly by být vždy viditelné. Poškozené nahraďte novými. Ovládací panel umístěte mimo dosah dětí. Dejte pozor nedošlo ke zranění o ostřejší hrany a výčnělky. Provádění technických změn na zařízení je možné pouze po předchozím písemném souhlasu HOTJET CZ s.r.o Běžná udržba Správná údržba je velice důležitá pro zabezpečení co nejefektivnějšího provozu a co nejdelší životnosti tepelného čerpadla. ásledující body mají sloužit coby všeobecný návod, konkrétní požadavky údržby vždy konzultujte se svou instalační firmou. Výparník by měl být čištěn min. dvakrát ročně a kdykoliv, když je viditelně znečištěn. Znečištěný výparník snižuje efektivitu provozu. Vnější povrchy tepelného čerpadla je možno omývat houbou a teplou mýdlovou vodou. epoužívejte bělidla, abraziva, ani ředidla, jenž by mohla poškodit povrch zařízení. Čistící prostředek by neměl obsahovat kyseliny, sodu nebo chloridy. Dbejte, aby se do části s elektroinstalací nedostala voda. U venkovní jednotky při teplotách pod bodem mrazu pravidelně kontrolujte, zda není pod čerpadlem příliš mnoho námrazy nebo ledu. Sněžení a prudký vítr mohou způsobit ucpání nebo zavátí vstupů výparníku. ámrazu a sníh je třeba odstranit. Filtry: Topný okruh do tepelného čerpadla je vybaven filtry, které se mohou zanést. inimálně 2x ročně kontrolujte jejich čistotu. Zavřete nebližší ventily před a za filtrem a vyjměte sítko. Po instalaci zpět odvzdušněte topný systém a doplňte vodu v topném systému. POZOR: Tepelné čerpadlo vzduch-voda obsahuje ventilátor, který se může točit. Před údržbou výparníkové části tepelného čerpadla jej vždy zastavte odpojte hlavní napájení a počkejte, až se ventilátor zastaví! Vypuštění při odstavení: Pokud bude venkovní tepelné čerpadlo delší dobu mimo provoz nebo je odpojeno od proudu, vypusťte z něj vodu. Předejdete tak problémům se zamrznutím při vypnutém napájení. Vnitřní jednotku umístěnou v nezámrzných prostorách není nutné vypouštět. Varování: Voda vypouštěná z tepelného čerpadla může být horká, hrozí opaření. UPOZORĚÍ: Pokud se tepelné čerpadlo nespustí nebo netopí, konzultujte stav se svou instalační firmou. Kryt tepelného čerpadla by měl sejmout pouze kvalifikovaný pracovník. ásledující by měl kontrolovat kompetentní servisní technik: Kontrola elektroinstalace: Před topnou sezónou zkontrolujte stav zapojení elektroinstalace. Topný systém: Před topnou sezónou je třeba zkontrolovat funkčnost topného systému. Hotjet CZ s.r.o. 9 z 176

10 1.3. Likvidace Likvidaci zařízení svěřte odborné firmě z oboru chlazení nebo se obraťte na výrobce. Výrobek obsahuje náplně (chladivo, olej), které je třeba likvidovat předepsaným způsobem Obsluha AVS QAA Pohyb v menu Hotjet CZ s.r.o. 10 z 176

11 1.4.4.Používání panelu QAA78,QAA75, AVS Je zvolen optimální druh provozu? Tlačítkem je možné vybírat mezi jednotlivými druhy provozu. Volba je zobrazena obdélníkem pod symbolem zvoleného druhu provozu. 1. Tlačítkem Info můžete zobrazit různé informace. 2. Ve výjimečném případě je na displeji zobrazen následující symbol: Chybové hlášení Pokud svítí tento symbol, v zařízení se vyskytuje porucha. Stiskněte tlačítko Info a přečtěte si další údaje. Údržba Pokud svítí tento symbol, vyskytuje se hlášení údržby nebo mimořádný provoz. Stiskněte tlačítko Info a přečtěte si další údaje. Automatický provoz Automatický provoz reguluje teplotu prostoru podle časového programu. Trvalý provoz nebo Trvalý provoz udržuje konstatní teplotu prostoru na zvolené hodnotě druhu provozu. Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu Ochranný provoz V ochranném provozu je vytápění vypnuto, ale je chráněno proti zamrznutí (teplota protimrazové ochrany). Příprava TUV Teplá užitková voda je připravována podle nastaveného druhu uvolnění Je Vám příliš teplo nebo zima? astavení: 1. ižší nebo vyšší žádanou teplotu Komfort nastavte přímo otočným knoflíkem. astavení potvrďte tlačítkem OK. 2. Pro útlumovou žádanou teplotu stiskněte OK, zvolte obslužnou stránku Topný okruh a nastavte Útlumovou žádanou teplotu. Tip: Po každé opravě počkejte aspoň 2 hodiny, aby se stihla přizpůsobit teplota prostoru Co znamená následující zobrazení? Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu Vytápění na žádanou teplotu protimrazové ochrany Probíhající proces čekejte prosím Výměna baterií Hořák v provozu (pouze kotel na olej/ plyn) Úroveň Info aktivní Úroveň nastavení aktivní Vytápění dočasně vypnuto Prázdninová funkce aktivní Odběr na topný okruh Chcete provést nastavení? Dále uvedená nastavení, která nejsou přímo přístupná na uživatelské ploše, je možné provést v úrovni nastavení. Zde je uveden princip postupu nastavení. Tlačítkem ESC se vrátíte o jeden krok zpátky. Obslužný řádek Obslužný řádek Odcházíte na delší dobu? Hodnota nastavení 6 7 Pokud nevyužíváte prostory delší dobu, můžete snížit teplotu pomocí prezenčního tlačítka, a tím šetřit energií. Pokud jsou Vaše prostory opět využívány, stiskněte opět prezenční tlačítko a vytápění je obnoveno. Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu Prezenční tlačítko je účinné pouze v automatickém provozu Aktuální volba je aktivní do nejbližšího sepnutí podle programu vytápění ásledující nastavení jsou přístupná Chcete zobrazit informace? Hotjet CZ s.r.o. 11 z 176

12 Obsluž. stránka Čas a datum Obslužná jednotka Časové programy Prázdninové programy okruhy 1,2,P Topné okruhy 1,2,P TUV Údržba/servis Obsluž. řádek Hodiny / minuty Den/ měsíc Rok Jazyk Předvolba periody 1. fáze ZAP / VYP 2. fáze ZAP / VYP 3. fáze ZAP / VYP Standardní hodnoty Začátek Konec Úroveň provozu Komfortní žádaná teplota Útlumová žádaná teplota Žádaná teplota protimraz och Strmost topné křivky Omezení vytápění Léto/zima Jjmenovitá žádaná teplota astavení: Pro dokonalou regulaci Vašeho vytápění je důležité správné nastavení času. Zvolte obslužnou stránku Čas a datum a nastavte příslušné obslužné řádky áte prázdniny? ůžete zadat období prázdnin. a začátku se přístroj přepne na zvolenou úroveň provozu. Po uplynutí prázdnin je opět zapnut na nastavený druh provozu. Funkce Prázdniny je účinná pouze v automatickém provozu astavení: Zvolte obslužnou stránku Prázdniny a nastavte Začátek, Konec a Úroveň provozu, na kterou se bude vytápět během prázdnin. Poznámka: V závislosti na regulačním přístroji se může tabulka zobrazených obslužných řádků trochu lišit Chcete zobrazit texty v jiném jazyce? Je užitková voda příliš horká nebo studená? astavení: Zvolte obslužnou stránku Obslužná jednotka a nastavte pro zobrazování Jazyk. Pozor při příliš vysokém nastavení hrozí nebezpečí opaření! astavení: Vyberte obslužnou stránku Teplá užitková voda a nastavte Jmenovitou žádanou teplotu na zvolenou hodnotu ěkolik tipů pro šetření energie usíte změnit čas nebo datum? Poznámka: Letní a zimní čas je přestavován automaticky! Během dne vytápějte maximálně na 21 C Větrejte jenom krátce; úplně přitom otevřete okna V nevyužívaných místnostech nastavte radiátorové ventily na protimrazovou ochranu Před radiátory neumísťujte žádané závěsy, nábytek atd. Poznámka: Další informace najdete v podrobnější dokumentaci Vašeho vytápění 2. ávod k montáži Tato část dokumentace je určena pro kvalifikované instalační a servisní pracovníky jako pomocník pro správnou instalaci, obsluhu a údržbu tepelného čerpadla HOTJET. Přečtěte si ho prosím pozorně, nedodržení instrukcí může vést k poruchám tepelného čerpadla, škodám na majetku, opařením či poraněním elektrickým proudem Zacházení s chladivem Tepelné čerpadlo Hotjet obsahuje chladírenský okruh naplněný chladivem. Zásahy do chladírenského okruhu může provádět pouze firma s odpovídající kvalifikací. (Živnostenský list: montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel) Chladivo, s kterým bylo tepelné čerpadlo dodano, je uvedeno na štítku: například R404A, R407C, R134A. Kompletní bezpečnostní listy chladiv si dle potřeby vyžádejte na BEZPEČOSTÍ UPOZORĚÍ Hotjet CZ s.r.o. 12 z 176

13 ejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: o Páry chladiva jsou těžší než vzduch, mohou způsobit vytěsnění kyslíku. o Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny. Pokyny pro první pomoc: o Všeobecné pokyny: postiženého dopravit na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a teple. Přivolat lékaře. Při zástavě dechu proveďte umělé dýchání. o Při nadýchání: Jít na čerstvý vzduch, použít kyslík nebo umělé dýchání. o Při styku s kůží: Svléknout potřísněný oděv, omývat velkým množstvím vlažné vody. o Při zasažení očí: Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 15 min., konzultovat s lékařem. o Při požití: ení považovano za možný způsob expozice. o Další údaje: epodávat adrenalin, ani jeho deriváty. Pokyny pro zacházení a skladování: o Pokyny pro zacházení: Používejte jen v dobře větraných prostorách. evdechujte. Zajistěte dostatečné větrání, nekuřte. o Ochrana: Oči > brýle, Ruce > tepelně izolující rukavice. Hotjet CZ s.r.o. 13 z 176

14 2.2. Části tepelného čerpadla Hotjet i Čelní pohled pozice popis pozice popis 1 Přívod topné vody 11 Vyhřívání sběrače kondenzátu 2 Odvod topné vody 12 Sběrač kondenzátu 3 Softstartér Danfoss (volitelně) 13 osný podstavec 4 Regulátor Siemens RVS 14 Transportní otvory 5 Kryt elektroinstalace (interní rozvodnice) 15 Pohlcovač hluku 6 Kabelové průchodky 16 Výparník 7 Odvod kondenzátu 17 Radiální ventilátor 8 Odpružená základová deska chladícího okruhu 18 Dvouvrstvá protihluková izolace krytu 9 Kompresor uložený na silentblocích 19 Výfuk vzduchu 10 Expanzní ventil 20 asávání vzduchu Hotjet CZ s.r.o. 14 z 176

15 Zadní pohled pozice popis 1 Odlučovač chladiva 2 Držák deskového výměníku (kondenzátoru) 3 Vypouštěcí ventil Hotjet CZ s.r.o. 15 z 176

16 Části tepelného čerpadla Hotjet w Čelní a zadní pohled pozice popis pozice popis 1 Přívod primárního okruhu 11 Průchodky pro elektroinstalaci z pravé strany 2 Výstup z tepelného čerpadla primárního okruhu 12 Základová deska chladícího okruhu na silentblocích 3 Vstup topné vody do tepelného čerpadla 13 Kompresor 4 Vstup topné vody z tepelného čerpadla 14 Průchodky pro elektroinstalaci z levé strany 5 Sklopný kryt elektroinstalace 15 Filtrdehydrátor 6 Ovládací panel AVS37, pokud není potom je záslepka 16 Průhledítko 7 Kondenzátor 17 Tykavka expazního ventilu 8 Výparník 18 Expanzní ventil 9 Presostaty vysokého a nízkého tlaku 19 Odlučovač chladiva 10 Plnící ventilky na sání y výtlaku kompresoru 20 Vypouštěcí ventily 2.3. Umístění a připojení Doprava a skladování Pro přepravu je tepelné čerpadlo umístěno na paletu. Tepelné čerpadlo by nemělo být nikdy skladovano, ani instalovano na boku. aximální úhel naklopení v kterémkoliv směru je 45. Doporučuje se přeprava ve vzpřímené poloze. Přepravu na boku dovolujeme po písemné dohodě. Pokud je nevyhnutelná přeprava na boku, je nutné nechat zařízení ve vzpřímené poloze minimálně 24h před spuštěním. edodržení těchto instrukcí může vést k poškození tepelného čerpadla. Po převzetí tepelného čerpadla vybalte zařízení, demontujte panely krytu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškozením během dopravy. Zjištěná poškození nahlaste dopravní společnosti a vyžádejte si jejich přezkoumání, kopii hlášení zašlete na HOTJET CZ, s. r. o. Hotjet CZ s.r.o. 16 z 176

17 Rozměrové výkresy přepravního balení tepelných čerpadel POHLED C POHLED A B 3D ODEL A A C B POHLED B B A C Pol.č. ázev komponentu Poč. kusů orma Číslo výkresu Hmotnost 3 Spojovací deska 17x80x Dřevo ASK C 2 Krycí dřevěnná deska 17x100x800 8 Dřevo ASK 1 Dřevěnný hranol 80x80x100 9 Dřevo ASK Firma: HOTJET s.r.o Typ dokumentace: Seriová výroba Odstranit otřepy a zkosit ostré hrany eni měřítko výkresu Revize. D Kreslil Kontr. Jméno Podpis Datum Pliska ázev výkresu: SESTAVA ÚPLÁ DŘEVĚÉ PALETY ROZÉR 1400mmx800mm PRO TČ 8 až 21 ASK ateriál: Číslo výkresu ASK A4 1 2 Hmotnost: ěřítko:1:20 List: POHLED C POHLED A B 5 6 3D ODEL A A C B POHLED B 137,50 137, A B C Pol.č. ázev komponentu Poč. kusů orma Číslo výkresu Hmotnost 3 Spojovací deska 17x80x Dřevo i C Krycí dřevěnná deska 17x100x800 7 Dřevo ASK 1 Dřevěnný hranol 80x80x100 9 Dřevo ASK Firma: HOTJET s.r.o Typ dokumentace: Seriová výroba Odstranit otřepy a zkosit ostré hrany eni měřítko výkresu Revize. D 800 Kreslil Kontr. Jméno Podpis Datum Pliska ázev výkresu: SESTAVA ÚPLÁ DŘEVĚÉ PALETY ROZÉR 1250mmx800mm PRO TČ 8 až 21 i ateriál: Číslo výkresu i A4 1 2 Hmotnost: ěřítko:1:50 List: Hotjet CZ s.r.o. 17 z 176

18 A POHLED C POHLED A B 3D ODEL A C B POHLED B B A 600 C Pol.č. ázev komponentu Poč. kusů orma Číslo výkresu Hmotnost 3 Spojovací deska 17x80x600 6 Dřevo ASK C 2 Krycí dřevěnná deska 17x100x800 6 Dřevo ASK 1 Dřevěnný hranol 80x80x100 6 Dřevo ASK Firma: HOTJET s.r.o Typ dokumentace: Seriová výroba Odstranit otřepy a zkosit ostré hrany eni měřítko výkresu Revize. D Kreslil Kontr. Jméno Podpis Datum Pliska ázev výkresu: SESTAVA ÚPLÁ DŘEVĚÉ PALETY ROZÉR 800mmx600mmx131mm PRO TČ9 až 20W S,L a TČ 8 až 22 a 35 S ateriál: Číslo výkresu W,S A4 1 2 Hmotnost: ěřítko:1:20 List: Prostor pro instalaci modelu i Tepelné čerpadlo je určeno pro montáž v objektu - technické místnosti, sklepě, garáži, půdě a podobně. Instalace vnitřní jednotky v prostorách nad 50% vlhkosti může způsobovat kondenzaci na krytu čerpadla nebo vzduchovodech. Pro servisní přístup je třeba dodržet minimální odstupe dle schématu: 300mm p!ipojení topného systému v"vody elektro servisní p!ístup 600mm 300mm Hotjet CZ s.r.o. 18 z 176

19 2.3.3.ísto instalace venkovní kompetních jednotek "ASK", "e" U venkovní instalace nemá volba umístění u objektu na různé světové strany zásadní vliv na účinnost systému, v důsledku velkého objemu nasávaného vzduchu. V ideálním případě u venkovní jednotky natočte výfuk vzduchu ve směru převládajících větrů. ísto volte tak, aby vedení trubek s topnou vodou bylo co nejkratší. Tepelné čerpadlo neinstalujte v místě výskytu hořlavin, zdrojů znečištění, nečistot a spadaného listí. Tepelné čerpadlo by mělo být instalovano v místě s dostatečným prostorem a dobrou ventilací. Při špatné ventilaci hrozí vznik teplotního zkratu (zpětná cirkulace vzduchu) a zhoršení výkonu. Tepelné čerpadlo nelze instalovat v uzavřených prostorách bez výměny vzduchu. Došlo by k prudkému vychlazení prostor. ezi tepelným čerpadlem a nejbližší budovou nebo jiným objektem musí být minimální vzdálenost 0,3 m. Volný prostor před čerpadlem (pro boční, axiální ventilátory) musí být minimálně 1 m, pro modely s axiálním ventilátorem s horním výfukem musí být prostor nad čerpadlem minimálně 1 m. U bočního ventilátoru počítejte s dofukem studeného vzduchu i více než 5m. Ověřte si, zda studený vzduch nikoho neobtěžuje. Počítejte s dodatečným místem pro připojení vody a elektrického napájení. Pokud je zařízení umístěno v omezeném prostoru (např. v rohu), je nutno učinit opatření pro snadný přístup v případě servisu. Do výparníku tepelného čerpadla nelze nasávat odpadní vzduch z budov pro chov hospodářských zvířat nebo kanalizace, agresivní výparu např. čpavku by jej poškodily ísto instalace venkovní jednotky (výparníku) Hotjet "s" U venkovní instalace nemá volba umístění u objektu na různé světové strany zásadní vliv na účinnost systému, v důsledku velkého objemu nasávaného vzduchu. V ideálním případě u venkovní jednotky natočte výfuk vzduchu ve směru převládajících větrů. Výparník lze umístit dále od objektu, limitem je maximální délka potrubí Výparník neinstalujte v místě výskytu hořlavin, zdrojů znečištění, nečistot a spadaného listí. Výparník by měl být instalován v místě s dostatečným prostorem a dobrou ventilací. Při špatné ventilaci hrozí vznik teplotního zkratu (zpětná cirkulace vzduchu) a zhoršení výkonu. Výparník nelze instalovat v uzavřených prostorách bez výměny vzduchu. Došlo by k prudkému vychlazení prostor. ezi výparníkem a nejbližší budovou nebo jiným objektem musí být minimální vzdálenost 0,3 m. Volný prostor před výparníkem musí být minimálně 1 m. Počítejte s dofukem studeného vzduchu i více než 5m. Ověřte si, zda studený vzduch nikoho neobtěžuje. Počítejte s dodatečným místem pro připojení potrubí k vnitřní jednotce a elektrického napájení. Pokud je zařízení umístěno v omezeném prostoru (např. v rohu), je nutno učinit opatření pro snadný přístup v případě servisu. Do výparníku nelze nasávat odpadní vzduch z budov pro chov hospodářských zvířat nebo kanalizace, agresivní výparu např. čpavku by jej poškodily. Hotjet CZ s.r.o. 19 z 176

20 2.3.5.Podklad, podstavec pro "ASK" a venkovní jednotku "s" Tepelné čerpadlo je vybaveno bočními stojnami s rektifikačními nožkami pro zvýšenou polohu výparníku nad terénem. Tepelné čerpadlo stačí usadit na pevný terén, betonové patky, dlaždice. Vodorovnost umístění tepelného čerpadla lze korigovat rektifikačními nožkami. Kondenzát vytéká pod celou šířkou výparníku, proto je vhodné plochu pod čerpadlem udělat vsakovací podklad, např. ze štěrku. Tepelné čerpadlo není vhodné umisťovat na větší plochy - parkoviště, chodníky, protože tyto netlumí hluk Podklad, podstavec pro e model TČ umístěte na pevný, nejlépe betonový podklad, betonové patky nebo dlaždice Tepelné čerpadlo není vhodné umisťovat na větší plochy - parkoviště, chodníky, protože tyto netlumí hluk. Tepelné čerpadlo instalujte minimálně 0,3 m nad terén. Volný prostor pod tepelným čerpadlem by měl být minimálně 0,2m, tak aby nedocházelo při tvorbě ledu pod tepelným čerpadlem ke spojení jeho dna s podkladem. min. 0,3m e model pru!né hadice min. 0,3m Hotjet CZ s.r.o. 20 z 176

21 Prostor pro instalaci Hotjet w a vnitřní jednotky Hotjet s Zadní a boční stěnou je možné přirazit ke stěně. Vpředu je třeba dodržet montážní a servisní prostor minimálně 0,6m. V případě servisu může být vhodné mít prostor pro odsunutí tepelného čerpadla od stěn. ezi potrubí topného systému a tepelné čerpadlo instalujte pružné antivibrační hadice Pravidla instalace jednotky Hotjet w Jednotky jsou určeny pro vnitřní instalaci do nezámrzných prostor - sklepa, garáže, technické místnosti. Vzhledem podchlazení primárního okruhu při provozu je třeba veškeré potrubí primárního zdroje izolovat parotěsně, nejlépe syntetickým kaučukem s uzavřenou komůrkovou strukturou. Izolovat je nutné také výstup primárního zdroje do vzdálenosti cca 2-3 m od objektu (zabránění promrzání půdy k základům objektu) Pravidla instalace vnitřní jednotky Hotjet s Jednotky jsou určeny pro vnitřní instalaci do nezámrzných prostor - sklepa, garáže, technické místnosti. Vzhledem podchlazení chladivového okruhu do výparníku při provozu je třeba veškerá tato potrubí izolovat parotěsně. Lze použít speciální chladírenské předizolované potrubí nebo dodatečně instalovanou kaučukovou izolaci. Upozornění: Potrubí je třeba izolovat po celé délce Poznámka: V potrubí není topná voda, ale chladivo, nehrozí zamrznutí média, ale promrznutí okolí z vracejícícího se chladiva z výparníku do kompresoru a zamezíte dochlazování chladiva z kondenzátoru před expazním ventilem. Také budou minimalizovány ztráty tepla při odtávání, kdy systém jede reverzně a do výparníku je tlačeno chladivo s vysokou teplotou Propojení venkovní a vnitřní jednotky propojení musí provést technik pro montáže chladících zařízení Potrubí se volí podle následující tabulky aplnění okruhu chladivem a spuštění může provést pouze technik pověřený Hotjet! V případě potřeby délky potrubí přes 20m nás kontaktujte. sání 8s 11s 15s 18s 22s 35s 50s < 5 m 18 x 1 22 x 1 28 x 1 35 x 1,5 < 10 m do 20 m 18 x 1 28 x 1 28 x 1 35 x 1,5 22 x 1 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 výtlak pro všechny délky 8s 11s 15s 18s 22s 35s 50s 15 x 1 15 x 1 16 x 1 18 x Prohlídka místa instalace tepelného čerpadla Prohlédněte místo provozu zařízení před jeho umístěním. Pokud je to možné, umístěte zařízení na kryté místo (např, kryté stání, přesah střechy apod) Vystavení zařízení nepříznivým povětrnostním podmínkám může způsobit jeho nižší efektivitu. Hotjet CZ s.r.o. 21 z 176

22 Vzduchové tepelné čerpadlo nelze provozovat v uzavřených prostorách bez přívodu a odvodu vzduchu. Vnitřní jednotka toto řeší speciálními vzduchovody Hluk a vibrace Venkovní tepelná čerpadla neumísťujte blízko zdí ložnic, pod jejich okny. Přesvědčte se, že hluk nebude obtěžovat sousedy. Pro snížení vibrací vnitřních jednotek můžete použít vhodné silentbloky, nebo podložku absorbující vibrace. Tato podložka má být o něco větší než spodní část tepelného čerpadla, aby bylo zabezpečeno oddělení tepelného čerpadla od podlahy. edoporučujeme spojovat venkovní podstavec pevně s budovou. U vnitřních jednotek je vhodné nášlapnou i případnou hlukově izolační vrstvu oddělit drážkou, až po kročejovou izolaci osnost konstrukce (všechny modely) Při instalaci v podlaží, na půdě nebo na střeše ověřte nosnost stavební konstrukce. Instalace na dřevěně konstrukce je třeba pečlivě zvážit, může docházet k přenosu vibrací Umístění na fasádu (ASK, s, e) Vzhledem k velkému množství kondenzátu je třeba zvážit vhodnot zavěšení na fasádu, protože může dojít k nekontrolovanému odtoku kondenzátu a např. špinění zdí Umístění na střechu (ASK, s, e) Je třeba ověřit nosnost střechy. Pod jednotkou bude v zimních měsících docházet ke zmrznutí kondenzátu. Doporučujeme řešit vytápění odvodu kondenzátu do odpadu, aby nedocházelo k kromadění ledu na střeše Odvod kondenzátu u tepelných čerpadel vzduch-voda Při provozu může vznikat větší množství kondenzátu, u venkovní jednotky zajistěte drenáž místa Hotjet CZ s.r.o. 22 z 176

23 instalace. Ujistěte se, že voda nemůže vytékat a zamrzat na cestě nebo na chodníku. V ideálním případě odvádějte kondenzát do kanalizace přes zápachovou uzávěru. Při nesprávném odtoku kondenzátu může dojít k podmáčení objektu. U venkovní instalace je nejlepší odvést vodu nezámrzným způsobem do kanalizace Pro dosažení spádu odpadu kondezátu instalujte tepelné čerpadlo do vhodné výšky Vnitřní jednotce Hotjet "i" sveďte hadici pro odvod kondenzátu do kanalizace. Pro případy, kdy je odpad výše, než odvodní hadice použijte čerpadlo kondenzátu a tepelné čerpadlo instalujte výše o mm. Pokud je u Hotjet "i" napojena hadice kondenzátu pevně na odpad přesvědčte se, že je instalován "sifon" (obr. níže), jinak může dojít při provozu díky podtlaku k přisásávání kondenzátu zpět do výparníku. sifon hadice odvodu kondenzátu Poznámka: Hotjet w a vnitřní jednotka Hotej s neprodukují kondenzát Připojení vzduchovodů u Hotjet i Pro přívod a odvod vzduchu dodáváme izolované vzduchové hladice s vnitřním průměrem 400mm. Při použití jiných hadic je třeba mít minimální velikost plochy vzduchovodu 0.126m2 (odpovídá kruhovému průměru 0,4m). Oválné otvory pro přívod a odvod vzduchu mají obvod odpovídající obvodu standardně dodávaných vzduchovodů 0.4m. Hliníková hadice se zmáčkne a nasadí na oválný otvor. Ochranný plášť vzduchové hadice zasuňte do prostoru mezi hrdlem a víkem. ásledně se na hrdle stáhne ocelovou sponou a k zamezení netěsností přelepí hliníkovou samolepicí páskou Připojení k topnému systému (všechny modely) Pozor: Při teplotách vody nad 55 C hrozí popálení Připojené potrubí musí být provedeno podle platných předpisů a norem. Připojené potrubí musí mít minimálně stejný průměr jako vývody na čerpadle. Doporučujeme použít Cu potrubí s průměrem 28mm. Při použití hadic nikdy nepoužívejte hadice menšího průměru, než jaké jsou na tepelném čerpadle. Ujistěte se, že hadice a potrubí odpovídají tlakům v systému a jsou dimenzoványs na požadovaný průtok. Venkem vedené trubky a hadice tepelně izolovat minimálně 19 mm izolace syntetického kaučuku. Polyethylenová pěnová izolace, např. mirelon není pro izolace venkovních vedení vhodná. Kaučukové izolační hadice nejsou obvykle UV odolné. Při venkovní instalaci je třeba provést krycí vrstvou nebo natřít UV odolným lakem. Jednotka je v místě výměníku vybavena vypouštěcím ventilem. Odvzdušňovací ventil není součástí jednotky tepelného čerpadla. a vstupní potrubí vody do tepelného čerpadla instalujte filtr. U venkovního tepelného čerpadla jej doporučujeme instalovat v objektu. Po spuštění systému jej doporučujeme po pár dnech zkontrolovat. Před připojením trubky topného systému vypláchněte aby nedošlo k zanesení kondenzátoru tepelného čerpadla nebo oběhových čerpadel. Před spuštěním tepelného čerpadla topný systém napustěte, odvzdušněte a vyzkoušejte těsnost. Hotjet CZ s.r.o. 23 z 176

24 Dodržujte tlak běžný v topném systému (max. 1.5 bar) Konkrétní hydraulické připojení realizujte podle doporučených připojení v "dokumentaci regulace" Detail typického připojení tepelného čerpadla k topnému systému nebo vyrovnávacímu zásobníku. pozice popis 1 Tepelné čerpadlo 2 Expanzní nádoba 7 Pružné hadice 6 Průtokový elektrokotel PV Pojišťovací ventil KK Kulový kohout VSTUP sání vzduchu VÝSTUP výfuk vstupu Pravidla pro umístění topenářských armatur u venkovních jednotek ASK, e: součást pojišťovací ventil vypouštěcí ventil kulové kohouty filtr odvzdušňovací ventil izolace potrubí pozice uvnitř objektu v nejnižším místě mezi tč a vnitřní část instalace uvnitř objektu uvnitř objektu na potrubí se směrem do tepelného čerpadla v nejvyšším místě připojení uvnitř nebo vně venkovní část minimálně 20mm, doporučujeme syntetický kaučuk Oběhové čerpadlo kondenzátoru (čerpadlo z tepelného čerpadla do topného okruhu nebo vyrovnávacího zásobníku) Hotjet CZ s.r.o. 24 z 176

25 Ve schématech má označení Q9 Oběhové čerpadlo není instalovano v tepelném čerpadle. Je třeba jej dimenzovat podle tlakových ztrát konkrétního okruhu. Obvykle vyhovuje oběhové čerpadlo Hotjet CP 25/8 (minimálně Hotjet CP 25/6) Elektronická oběhová čerpadla nejsou nutná. inimální průtok kondenzátorem tepelného čerpadla musí být minimálně 70% jmenovitého průtoku. V zimním období musí být v chodu OČ chodu v případě, že je TČ odpojeno od elektrického napájení, jinak může dojít k zamrznutí systému. Oběhové čerpadlo je ovládano přímo řídící elektronikou TČ, která má funkce protimrazové ochrany na několika úrovních. Při odstavení v zimním období se z kondenzátoru modelu "e" musí vypustit topná voda. Vypouštěcí ventily jsou přístupné zezadu jak je vidět na odpovídajícím pohledu. Umístění je stejné jako u "i". Pro výkonnější oběhová čerpadla je vhodné instalovat pro spouštění oběhového čerpadla pomocné spínací relé. Uzavírací a vypouštěcí ventil instalujte tak, aby při déletrvajícím odstavení z provozu bylo možné vodu z tepelného čerpadla vypustit. Upozornění: esprávný průtok vody v systému způsobený potrubím, vodoinstalací, ventily nebo nesprávným provozem čerpadla, může způsobit poškození zařízení. edostatečně výkonné oběhové čerpadlo může způsobit nedostatečný odvod tepla z výměníku (kondenzátoru), zvýšení tlaků v chladícím okruhu, přehrátí tepelného čerpadla a jeho přechod do poruchového stavu, který se projeví vypnutím tepelného čerpadla a chybovým hlášením na displeji. Hotjet CZ s.r.o. 25 z 176

26 Hydraulické umístění oběhového čerpadla kondenzátoru a jeho kombinace s okruhem ohřevu TUV Podle požadavků na funkce se nabízí tyto základní možnosti: Pouze oběhové čerpadlo kondenzátoru Q9 Oběhová čerpadlo kondenzátoru a ohřev TUV ohřev TUV Q3 TEPELÉ ČERPADLO Q9 do topného systému TEPELÉ ČERPADLO Q9 do topného systému Je třeba zkontrolovat v menu "konfigurace" nastavení řádku: 5731 na "abíjecí čerpadlo" Oběhové čerpadlo kondenzátoru a třícestný ventil pro okruh ohřevu TUV ohřev TUV TEPELÉ ČERPADLO Q9 Q3 do topného systému Je třeba zkontrolovat v menu "konfigurace" nastavení řádku: 5731 na "Přepouštěcí ventil" Doporučená sestava oběhového čerpadla Elektrické připojení napájení oběhové čerpadla (připojení se liší podle regulátoru a rozvaděče): RVS61 RVS41 Q9 napájeno ze svorky Q9 regulátoru (konektor "V") Q3 napájeno (oběhové čerpadlo nebo třícestný ventil) ze svorky Q3 (konektor "R") a tomto regulátoru nejsou předdefinované výstupy, jsou použity multifunkční relé QX - výstup napájení oběhového čerpadla Q9 je přednastaven na svorku QX3 (konektor "S") - výstup napájení akčního členu TUV Q3 je přednastaven na svorku QX1 (konektor "R") Hotjet pro připojení Q9 a Q3 má připravené svorkovnice v rozvaděči označené jako Q9 a případně Q3. Hotjet CZ s.r.o. 26 z 176

27 2.7. Zapojení venkovního čidla Venkovní čidlo se zapojuje na vstup B9. Venkovní čidlo je důležitou částí regulace, bez něj nefuguje ekvitermní regulace a protimrazová ochrana topného systému (protimrazová ochrana tepelného čerpadla pracuje i bez venkovního čidla). Výchozí nastavené regulace počítá s připojením venkovního čidla. Venkovní čidlo QAC34 dodáváme jako příslušenství, jeho montáž není povinná, ale doporučená. Čidlo je typu: TC1k. Bezdrátové venkovní čidlo: Běžné čidlo QAC34 lze prostřednictvím modulu AVS změnit na bezdrátové čidlo. Řešení je vhodné pro situace, kdy z různých důvodů nelze propojit QAC34 s RVS drátově. Vychozí podmínkou je, že RVS v kotelně je již vybaveno rádiovým vysílačem AVS Z důvodu ochrany baterií je rádiový modul instalován do objektu za zeď. rádiový modul AVS venkovní čidlo QAC34 POZOR: venkovní čidlo má jinou charakteristiku, než ostatní čidla používaná RVS, nelze je zaměňovat. Čidlo se dodává v provedení "bílá krabička" Pravidla pro umístění venkovního čidla: 1. ejchladnější zeď domu, obvykle na sever 2. esmí být vystaveno přímému slunečnímu záření 3. inimální výška 2.5m 4. Preferovaná pozice: uprostřed stěny 5. esmí být umístěno: nad okny, dveřmi, výduchy ventilace nebo jinými zdroji tepla, pod balkóny, střechou nebo okapy. 6. esmí se přebarvit Venkovní čidlo QAC34 Hotjet CZ s.r.o. 27 z 176

28 2.8. Připojovací vodiče čidel Při nutnosti prodloužení čidel volte připojovací vodič (Cu, dvoulinka) podle tabulky: Při průměru vodiče (mm2) aximální délka (m) Protimrazová ochrana IKDY EVYPÍEJTE ELEKTRICKÉ APÁJEÍ DO ROZVADĚČE TEPELÉHO ČERPADLA. Protimrazová ochrana tepelného čerpadla funguje pouze, je-li toto napájeno elektrickým proudem a je zapojené oběhové čerpadlo kondenzátoru Q9. V případě, že hrozí časté nebo déletrvající výpadky elektrického proudu je třeba topný systém naplnit nemrznoucí směsí. To se týká také instalací, kde není možné zjistit výpadek napájení /např. chaty) UPOZORĚÍ PRO UŽIVATELE: Vypuštění venkovní jednotky: Při odstavení v zimním období se z kondenzátoru modelu "e" a ASK musí vypustit topná voda. Hotjet s nemá v propojovacím portubí vodu, není nutné jej vypouštět. Hotjet e,i: Vypouštěcí ventily jsou přístupné zezadu jak je vidět na odpovídajícím pohledu na str: 11. Hotjet ASK: Venkovní jednotka nemá žádné vnitřní vypouštěcí ventily. Vypouštěcí ventil je součástí připojení k topnému systému. Postup vypuštění: Zavřete přívodní kohouty s topnou vodou ze systému do tepelného čerpadla Otevřete všechny vypouštěcí kohouty na okruhu do tepelného čerpadla nebo uvnitř tepelného čerpadla Po opětovném napuštění je třeba před spuštěním tepelného čerpadla systém řádně odvzdušnit. UPOZORĚÍ PRO ISTALAČÍ FIRY: V případě mrazu se topný okruh venkovní jednotky nesmí napouštět dříve, než se zapojí elektroinstalace a nakonfiguruje základ regulace. Pokud se nepodaří instalaci dokončit, do pokračování se musí voda z venkovní části instalace při teplotách pod nulou zase vypustit Průtokový spínač (jistič) TEPELÉ ČERPADLA DODÁVÁA OD 12/2009 JSOU VYBAVEA VITŘÍ PRŮTOKOVÝ SPÍAČE. Průtokový spínač je nastaven na 900l/h. Klesne-li průtok pod tuto hodnotu bude tepelné čerpadlo zastaveno, resp. nebude spuštěno. Funkce průtokového spínače: "Průtokový spínač spotřeby E24" Průtokový spínač je napojen na vstup EX3 Chybová hlášení související s průtokovým spínačem. Pokud nesepne průtokový spínač tepelné čerpadlo se nespustí a na displeji (po stisku IFO klávesy se zobrazí stavové hlášení- "Stav Hotjet CZ s.r.o. 28 z 176

29 tepelného čerpadla: Doba omezení aktivní". V menu "Stav zařízení" v úrovni "technik" se na řádku 8006 vypíše: "Průtokový spínač spotřebičů". Při zobrazení hlášení "Doba omezení aktivní" se tepelné čerpadlo pokusí po minimální době odstávky znovu spustit. Po vyčerpání 2 pokusů za 24 hodin (výchozí nastavení) pak přejde do poruchové stavu, pak se zobrazí také v úrovni koncového uživatele hlášení: "chyba 356: Průtokový spínač spotřeby" s možností RESET opakovaným stiskem klávesy OK. Pozor: Informace: "doba omezení aktivní" má mnoho příčin, je třeba se podívat do menu Stav zařízení, jak je popsáno výše. Příčíny nesepnutí průtokového spínače: - zavřené ventily - málo výkonné oběhové čerpadlo (velikost 25/4 nevyhovuje, je třeba použít minimálně 25/6) - zavzdušněný systém (nejčastější příčina) - ucpané filtry - zamrznutí okruhu s topnou vodou - seškrcený průtok deformouvanou pružnou hadicí Dodatečná instalace průtokového spínače: Pokud vaše tepelné čerpadlo nebylo ve výrobě vybaveno průtokovým spínačem doporučujeme jej instalovat na topný okruh tepelného čerpadla a primární okruh tepelných čerpadel voda-voda. Průtokový jistič hlásí, zda nedošlo ke snížení průtoku topného média TČ, např. v případě poruchy oběhového čerpadla, zanesení filtru nebo zavření některého kohoutu V případě signálu nedostatečního průtoku vody přejde TČ do poruchového stavu a čeká na odstranění závady. Připojuje se na svorku EX regulátoru, dle popisu v manuálu "astavení regulace". Instalujte jej na potrubí zpátečky do tepelného čerpadla Q9 TEPELÉ ČERPADLO průtokový spínač Příklad zapojení průtokového spínače (regulátor čeká na vstupu 230V) Technické parametry průtokového spínače Hotjet Označení: VK 325 ateriál: PPO/oryl s mosazným návarkem do měděné trubky D28 nebo D32 ávarek D=15mm Tlak: P 10 (20 C) Teplota média: max. 100 C Teplota prostředí: max. 70 C Bod sepnutí: 14 l/min ±15% při vzrůstajícím průtoku, sepne 12,6 l/min ±15% při klesajícím průtoku, rozepne Kontakt jazýčkového relé na 1A/230VAC/48VDC Připojení: PVC kabel 1,5m Krytí: IP65 Instalace je jednoduchá (k dispozici je také kompletní dokumentace k průtokovému spínači) Součástí dodávky je návarek, který se přiletuje na potrubí, do kterého se vyvrtá díra s průměrem 15mm. Potrubí se pak vsadí na jednu z větví do nebo z tepelného čerpadla. a těle průtokové spínače je směr proudění kapaliny. Kabel má 1,5m se dvěma vodiči, jeden se napojí na fázi 230V a druhý pak na svorku EX3 regulátoru RVS. Hotjet CZ s.r.o. 29 z 176

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013 TEPELNÁ ČERPADLA 1/2013 2/2012 Neváhejte navštívit naše stránky: www.hotjet.cz Hojet je významný český výrobce tepelných čerpadel s aktivitami v mnoha zemích Evropy. Vyrábíme tepelná čerpadla od výkresů

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Tepelné čerpadlo vzduch/voda model S5 model S6 model S8 model S0 pro koncového uživatele model S3 model S6 Uchovejte pro budoucí potřebu. IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. Tø. T. Bati 5267 Areál Svit, 4. budova,

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tepelné čerpadlo Danfoss DHP-R Obsah 1 Důležité informace...............................................................

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více