Turistické cíle places of interest sehenswürdigkeiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turistické cíle places of interest sehenswürdigkeiten"

Transkript

1 Turistické cíle places of interest sehenswürdigkeiten cz EN DE Czech Republic Evropské hlavní město kultury 2015 European Capital of Culture 2015 Kulturhauptstadt Europas 2015

2 KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE Národní kulturní památka ST. BARTHOLOMEW S CATHEDRAL The National Cultural Monument ST. BARTHOLOMÄUS DOM Das nationale Kulturdenkmal

3 METROPOLE ZÁPADNÍCH ČECH WEST BOHEMIA METROPOLIS METROPOLE DES WESTBÖHMENS Přirozeným centrem západních Čech se od dob svého založení v roce 1295 stalo město Plzeň. Za svoje dominantní postavení vděčí nejen přízni českých panovníků, ale také výhodné poloze na křižovatkách zemských cest. Svědectví hmotného i kulturního bohatství města můžeme pozorovat i při procházce městskou památkovou rezervací. Středověké domy prošly v průběhu staletí změnami a přijaly díky přestavbám renesanční nebo barokní vzhled, další vyrostly teprve v dobách novodobé hospodářské prosperity města The town of Pilsen became a natural centre of West Bohemia since the time of its foundation in It is due not only to the goodwill of the Czech rulers for its dominant position but also to its advantageous location on the intersections of land roads. We can observe the testimony of the material wealth as well as that of the cultural wealth also while taking a walk through the municipal monument reservation. In the course of the centuries the medieval houses went through a lot of changes and accepted its Renaissance or baroque look due to their reconstructions, other houses have not grown up until the time of the modern economic welfare of the town. Die Stadt Pilsen wurde zum natürlichen Mittelpunkt des westlichen Böhmens seit der Zeit ihrer Gründung im Jahre Die Stadt verdankt für ihre Dominanz nicht nur der Gunst der tschechischen Herrscher sondern auch der günstigen Stellung an den Kreuzungen von Landeswegen. Wir können das Zeugnis sowohl des materiellen als auch kulturellen Reichtums der Stadt auch anlässlich eines Spaziergangs durch die Stadtdenkmalreservation wahrnehmen. Im Laufe der Jahrhunderte gingen die mittelalterlichen Häuser durch Änderungen durch und nahmen dank der Umgestaltungen einer Renaissance oder Barockgestalt an, weitere Häuser wuchsen erst in den Zeiten der neuzeitlichen Wirtschaftswohlfahrt der Stadt auf.

4 vysvětlivky KEY TO THE USED SIGNS LEGENDE GPS souřadnice Adresa a kontakty turistického cíle Address and contacts of the tourist destination Adresse und Kontakte des Touristenziels Otevírací doba s grafickou specifikací dnů v týdnu Opening hours with a graphic specification of the days in a week Öffnungszeit mit einer graphischen Spezifikation der Tage in der Woche Po Ne Mo Su Mo So So Každou 2. sobotu v měsíci 2. Every 2 nd Saturday of Sa the month Sa Jeden zweiten Samstag im Monat ČAS TIME ZEIT Orientační cena vstupenky Approximate ticket price Orientierungspreis einer Eintrittskarte dospělí adults Erwachsene děti children Kinder 2 Číslo turistického cíle na mapě Number of the tourist destination on the map Nummer des Touristenziels auf der Karte Informace uvedené v brožuře jsou platné pro rok Vstupné a otevírací dobu si prosím ověřte na webových adresách turistických cílů. Information available in the brochure is valid for the year Please be so kind and verify the topical opening hours and the price on the web sites of the tourist destinations. Die in der Broschüre angegebenen Informationen sind für das Jahr 2013 gültig. Verifizieren Sie bitte die aktuelle Öffnungszeit und den Preis an den Webseiten von Touristenzielen.

5 KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE ST. BARTHOLOMEW S CATHEDRAL ST. BARTHOLOMÄUS DOM 1 GPS: N, N, E E nám. Republiky 35, Plzeň , Věž Tower Turm Celoročně All year round Ganzjährig Katedrála Cathedral Kathedrale Duben září April September April September Říjen prosinec October December Oktober Dezember Po Ne Mo Su Mo So St So We Sa Mi Sa St Pá We Fr Mi Fr Věž Tower Turm Katedrála Cathedral Kathedrale Kč Kč Gotická katedrála sv. Bartoloměje je nejcennější památkou historického jádra. Její 102,26 m vysoká věž (nejvyšší v České republice) je dominantou středu města a je z ní nádherný výhled do okolí. Na hlavním oltáři najdete proslulou Plzeňskou madonu, vrcholné dílo ve stylu tzv. krásných madon českého gotického umění. The Gothic cathedral of St. Bartholomew is the most precious monument in the historical center. Its meters tall tower (tallest in the Czech Republic) dominates the city center and offers a splendid view of the city s environs. The renowned Madonna of Pilsen, a magnum opus painted in the style of beautiful Madonnas of Czech Gothic art, adorns the main altar. Die gotische St. Bartholomäus Kathedrale ist wertvollster Kulturdenkmal des historischen Kerns. Ihr 102,26 m hoher Turm (höchster in Tschechischer Republik) bildet die Dominante der Stadtmitte und von oben kann herrliche Aussicht in die Umgebung genießt werden. Am Hauptaltar finden Sie berühmte Pilsner Madonna, ein Prachtwerk im Stil sog. schöner Madonnen tschechischer gotischer Kunst.

6 2 Radnice Mázhaus CITY HALL VESTIBULE RATHAUS MAßHAUS GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň +420 nám. Republiky , Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Po Ne Mo Su Mo So Vstup zdarma Free entry Eintritt frei Renesanční radnice postavená podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech patří k nejkrásnějším radnicím v Čechách. V zadní části mázhauzu radnice se nachází plastický model historického jádra města. Morový sloup mezi radnicí a katedrálou je dílem plzeňského sochaře Kristiana Widmana z roku The Renaissance townhall was built according to plans drawn by an Italian architect, Giovanni de Statio, between 1554 and 1559, and ranks among the most beautiful townhalls in Bohemia. The rear part of the vestibule houses a 3D model of the city s historical center. The Plague Column between the City Hall and the Cathedral is a work of the Pilsen sculptor Kristian Widmann from Das Renaissancerathaus, erbaut nach Planen des italienischen Erbauers Giovanni de Statia in Jahren , gehört zu schönsten Rathäusern in Böhmen. Im Hinterteil des Rathausmaßhauses befindet sich plastisches Modell des historischen Stadtkerns. Zwischen dem Rathaus und der Kathedrale befindet sich das Werk des Pilsner Bildhauers Kristian Widmann aus dem Jahr 1681.

7 PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ PILSNER URQUELL BREWERY PILSNER URQUELL BRAUEREI 3 GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň Duben září April September April September Říjen březen October March Oktober März Po Ne Mo Su Mo So Po Ne Mo Su Mo So Aktuální časy prohlídek na kontaktech výše. Times of tours available from the contacts above. Aktuelle Termine finden Sie unter den obigen Kontakten Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Historie ležáku Pilsner Urquell se začala psát roku Jeho celosvětový věhlas inspiroval více než dvě třetiny světových piv označovaných pils, pilsener, pilsner. Prohlídka prochází místy, kde se světoznámý ležák od počátku vyrábí. Ve sklepích ochutnáte nefiltrovaný Pilsner Urquell čepovaný přímo z ležáckého sudu (pro starší 18 let). The history of the Pilsner Urquell lager started in His worldwide fame has inspired more than two thirds of world beer brands still labeled as pils, pilsener, or pilsner. A tour of the brewery will take you to places where the world-renowned lager has been originally brewed. You can taste the unfiltered Pilsner Urquell tapped right from a lager barrel in our cellars (over 18s only). Die Geschichte des Lagerbiers Pilsner Urquell schreibt man seit Seitdem ist es zur Inspiration für mehr als zwei Drittel des gebrauten Biers in der ganzen Welt geworden, das heute als pils, pilsener oder pilsner bezeichnet wird. Die Besichtigung zeigt Ihnen, wie das weltberühmte Lagerbier gebraut wird. Im historischen Gärkeller erhalten Sie eine Kostprobe des unfiltrierten Pilsner Urquells direkt vom Lagerfass (über 18 Jahre).

8 4 PIVOVAR GAMBRINUS GAMBRINUS BREWERY GAMBRINUS BRAUEREI GPS: N, N, E E U Prazdroje 7, 304 Plzeň 97 Plzeň Po Ne Mo Su Mo So Duben listopad April November April November Aktuální časy prohlídek na kontaktech výše. Times of tours in Czech available from the contacts above. Die Besichtigungszeiten in Tschechisch finden Sie unter den obigen Kontakten Kč Pivovar Gambrinus, ve kterém se pivo vaří od roku 1869, otevřel své brány veřejnosti v roce 2010, aby zde vznikla prohlídka nabitá akcí a zábavou. Již o rok později tato nejnovější turistická trasa Plzeňského Prazdroje získala první místo v soutěži cestovatelského portálu Kudy z nudy o nejlepší českou turistickou aktivitu v regionu Plzeňsko Český les. Na prohlídce, která začíná v Návštěvnickém centru plzeňského pivovaru, se dozvíte o historii pivovaru a varním postupu nejprodávanějšího piva v České republice, piva Gambrinus. Zároveň se pobavíte v interaktivní Gambrinus aréně: projedete se v čase na historickém náklaďáku, zařadíte se mezi střelce Gambrinus ligy a stanete se rockovou hvězdou. Čeká na Vás také ochutnávka několika variant piva Gambrinus a při škole čepování se dozvíte, jak se o pivo správně pečuje, a naučíte se ho sami načepovat (pro starší 18let). This tour tells the story of the second most famous beer from Plzeň - Gambrinus beer. It is guided in the Czech language only. Diese Besichtigungstrasse macht mit Geschichte und Gegenwart des Biers Gambrinus bekannt, die Führungen und Erläuterungen sind tschechischsprachig.

9 PIVOVARské muzeum BREWERY museum BRAUEREI museum 5 GPS: N, N, E E Veleslavínova 6, Plzeň Duben září April September April September Říjen prosinec, únor březen October December, February March Oktober December, Februar März Po Ne Mo Su Mo So Po Ne Mo Su Mo So Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Pivovarské muzeum je umístěno v původním středověkém právovárečném domě a vypráví příběh piva od starověku až do vzniku velkých průmyslových pivovarů. Součástí muzea je pozdně gotická sladovna, hvozd, původní valečka a dvouúrovňové ležácké sklepy. Součástí prohlídky je ochutnávka piva Pilsner Urquell (pro starší 18ti let). The Brewery museum is located in the original, medieval brewing privileged house and tells the story of beer from its ancient beginnings up to the time of rising of big industrial breweries. The Museum includes the late Gothic malt house, kiln, original drying shed and two-level laving-down cellars. Tasting of the Pilsner Urquell beer (for persons older than 18 only) is a part of the tour. Das Brauereimuseum hat seinen Sitz in einem mittelalterlichen Haus und hat die Brauberechtigung besaß. Es erzählt die Geschichte des Bieres vom Altertum zu der Zeit des Entstehens von großen Industriebrauereien. Im Brauereimuseum befindet sich eine gotische Mälzerei, Darre zur Malztrockung, Schwelkboden und die zwei-etagen-keller. Zur Besichtigung gehört eine Bierkostprobe - Pilsner Urquell (nur für Teilnehmer ab 18 Jahren).

10 6 PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ PILSEN S HISTORICAL UNDERGROUND Pilsener historische Kelleranlagen GPS: N, N, E E U Veleslavínova Prazdroje 7, 6, 304 Plzeň 97 Plzeň Vstup z budovy Pivovarského muzea Entrance from the Brewery Museum Eintritt von den Brauereimuseum Po Ne Mo Su Mo So Duben září April September April September Říjen prosinec, únor březen Po Ne Mo Su Mo So October December, February March Oktober December, Februar März Aktuální časy prohlídek na kontaktech výše. Times of tours available from the contacts above. Aktuelle Termine finden Sie unter den obigen Kontakten Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Plzeňské historické podzemí bylo pod městem Plzní budováno již od 14. století. Prohlídka tohoto labyrintu chodeb, sklepů a studní, který patří k nejrozsáhlejším v České republice, přiblíží návštěvníkům středověký život pod městem. Součástí prohlídky je ochutnávka piva Master (pro starší 18 let). Pilsen s Historical Underground, the origins of which date back to the 14 th century. A tour of this labyrinth of passageways, cellars and wells, which is one of the largest constructions of this kind in the Czech Republic, brings the medieval underground to life. As part of the tour, those above 18 years of age will have a chance to taste the Master beer. Die Pilsener historischen Kelleranlagen wurden vom 14. Jh. an unter dem Stadtzentrum von Pilsen angelegt. Die Besichtigung dieses unterirdischen Labyrinths von Gängen, Kellern und Brunnen, eines der größten seiner Art in Tschechien, lässt das Mittelalter unter der Oberfläche der Stadt lebendig werden Zur Besichtigung gehört eine Bierkostprobe des Bieres Master (für Besucher ab 18 Jahren).

11 VELKÁ SYNAGOGA a stará synagoga THE GREAT SYNAGOGUE & THE OLD SYNAGOGUE GROSSE SYNAGOGE und ALTE SYNAGOGE 7 GPS: N, N, E E GPS: N, E sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň Smetanovy sady 5, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Listopad březen: pouze na objednávku November March: by arrangement only November-März: nur nach Bestellung Po Pá, Ne Mo Fr, Su Mo Sa, So Kč Největší synagoga v České republice, druhá největší v Evropě a třetí na světě, postavená v letech v maursko-románském slohu, připomíná někdejší početnou prosperující plzeňskou židovskou komunitu. V interiéru s vynikající akustikou se konají koncerty a výstavy. Nedaleko Velké synagogy, západně od hotelu Slovan, se nachází Stará synagoga. The largest synagogue in the Czech Republic, second largest in Europe and third largest in the world, built between 1888 and 1893 in the Moorish- Romanesque style, testifies to the once prosperous and plentiful Jewish community of Pilsen. The interior boasts excellent acoustics and is used for concerts and exhibitions. The Old Synagogue is situated nearby the Great Synagogue, west of the Slovan hotel. Die größte Synagoge in Tschechischer Republik, zweitgrößte in Europa und drittgrößte in der Welt, erbaut in Jahren im maurischromanischen Stil, erinnert an ehemalige zahlreiche prosperierte Pilsner Judenkommune. Im Interieur mit ausgezeichneter Akustik finden Konzerte und Ausstellungen statt. Unweit vom Grosse Synagoge, westlich von Hotel Slovan, befindet sich Alte Synagoge.

12 8 ZÁPADOČESKÉ MUZEUM WEST BOHEMIAN MUSEUM WESTBÖHMISCHES MUSEUM GPS: N, N, E E Kopeckého sady 2, Plzeň , Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Rodina Family Familie Kč 130 Kč Krajské muzeum Plzeňského kraje je jedním z největších muzeí v České republice. Více než 2 miliony sbírkových předmětů v jeho depozitářích dokumentují vývoj přírody a společnosti v širokém kontextu střední Evropy. Mezi světové unikáty patří sbírky Plzeňské městské zbrojnice, která obsahuje v Evropě ojedinělou kolekci palných zbraní od konce 14. do 17. století. V prostorách muzea se nachází stylová kavárna. With its over 2 million exhibits documenting the development of nature and society in a broadly conceived Central European context, the Museum of the Pilsen Region is one of the largest museums in the Czech Republic. Its collections include a collection of firearms from the Pilsen Municipal Armory that date to the late 14 th through the 17 th centuries and represent a unique collection in the European context. Café on museum premises. Kreismuseum des Pilsenkreises, ein der größten Museen in Tschechischer Republik, dessen mehr als 2 Mio. Gegenstände der Sammlung dokumentieren Entwicklung der Natur und der Gesellschaft im breiten Kontext Mitteleuropas. Unter Weltunikaten gehören die Sammlungen des Pilsner Stadtzeughauses, die eine in Europa einzigartige Kollektion von Schusswaffen von Ende des 14. bis 17. Jahrhunderts enthalten. Im Museumsgebäude befindet sich ein Café.

13 Národopisné muzeum Plzeňska Pilsen Ethnographic Museum Ethnographisches Museum der Region Pilsen 9 GPS: N, N, E E U Prazdroje 7, Plzeň nám. Republiky 13, Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Rodina Family Familie Kč 80 Kč Národopisné muzeum Plzeňska vznikalo postupně od roku V současné době dosahuje muzejní fond sbírkových předmětů, které vznikaly v časovém rozmezí od středověku po současnost. Část je jich instalována v expozici, ostatní se využívají pro tématické výstavy ve výstavním sále muzea a jako zápůjčky ostatním muzeím v Čechách i v zahraničí. The Ethnographic Museum of the Pilsen Region was established in Its collection funds currently number 76,000 collection items ranging from the Middle Ages until the present. Some of the exhibits are featured in the exhibition, others are used for theme exhibits in the exhibition hall of the museum, or lent to other museums in Bohemia and abroad. Das Volkskunstmuseum der Pilsner Region entstand allmählich vom Jahre In jetziger Zeit erreicht der Museumsfond etwa Gegenstände der Sammlung, die im Zeitabstand von Mittelalter bis Heute entstanden sind. Ein Teil von denen ist in der Exposition installiert, die sonstigen werden für thematische Ausstellungen im Ausstellungssaal des Museums oder als Leihgaben an andere Museen in Böhmen und auch im Ausland ausgenutzt.

14 10 ZÁPADOČESKÁ GALERIE THE GALLERY OF WEST BOHEMIA WESTBÖHMISCHE GALERIE GPS: N, E Výstavní síň Masné krámy Pražská 18, Plzeň Výstavní síň 13 Pražská 13, Plzeň galerie.cz, galerie.cz Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Masné krámy Rodina Family Familie Kč 140 Kč 13 Rodina Family Familie Kč 100 Kč Západočeská galerie má své sídlo v goticko-renesančním domě v Pražské ulici č. p. 13, který tvoří vhodné prostředí pro komorní proměnné výstavy. Druhou výstavní síní Západočeské galerie jsou gotické Masné krámy. Po náročné rekonstrukci objektu vznikl specifický výstavní prostor, v němž se konají velké proměnné výstavy výtvarného umění a nejrůznější kulturní akce. The West Bohemian Gallery is located in a Gothic-Renaissance house at Pražská 13, which offers a suitable environment for short-term exhibits. The second exhibition hall of the West Bohemian Gallery is located in the Gothic Meat Shops. Following an extensive reconstruction of the building, a specific exhibition space was created. It is used for long-term art exhibitions and various cultural events. Die Westböhmische Galerie hat ihr Sitz im Gotik-Renaissancehaus in Pražská Straße Nr. 13, das eine geeignete Umgebung für kurzfristige Ausstellungen bietet. Zweiter Ausstellungssaal der Westböhmischen Galerie sind gotische Masné krámy. Nach anspruchsvoller Rekonstruktion des Objekts ist ein spezifischer Ausstellungsraum entstanden, in dem langfristige Ausstellungen der bildenden Kunst und verschiedenste Kulturaktionen stattfinden.

15 GALERIE MĚSTA PLZNĚ Pilsen MUNICIPAL GALLERY GALERIE DER STADT PILSEN 11 GPS: N, E Dominikánská 2, Plzeň plzen.cz, plzen.cz Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Kč Galerie města Plzně mapuje nejrůznější oblasti současného vizuálního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění (malířství, sochařství, grafika atd.) jsou zařazovány výstavy scénografie, videoartu, performance atd. Galerie nabízí bohaté spektrum současného umění, přitom hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita. The Gallery of the City of Pilsen maps various areas of contemporary visual arts. In addition to traditional areas of free art (painting, sculpture, graphics), exhibitions of stage design, video art, performance and works from other disciplines are held at the gallery. The gallery offers a broad range of contemporary art, with high quality as the main selection criterion. Die Galerie der Stadt Pilsen erkundet verschiedenste Gebiete gegenwärtiger Visualkunst. Außer traditionellen Gebiete der freien Kunst (Malerei, Bildhauerei, Graphik usw.) werden hier Ausstellungen über Szenographie, Videoart, Performance usw. eingeführt. Die Galerie der Stadt Pilsen bietet reichliches Spektrum von gegenwärtiger Kunst an, wobei als Hauptkriterium der Auswahl die hohe Qualität ist.

16 12 MUZEum církevního umění museum of ecclesiastical art museum für kirchenkunst GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň Františkánská 11, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Út Ne Tu Su Di So Kč Nově otevřené Muzeum církevního umění sídlí v prostorách Františkánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl založen v roce 1295 a s přilehlým františkánským klášterem patří mezi nejstarší stavby ve městě. Muzeum církevního umění seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Newly opened Museum of Ecclesiastical Art is located in Franciscan Monastery. Monastery was established in 1295 and together with the Church of the Assumption is one of the oldest buildings in the city. The Museum of Ecclesiastical Art inside the Franciscan monastery acquaints visitors with the world of Christianity. Neu geöffnet Museum für Kirchenkunst befindet sich in Franziskanerkloster. Kloster wurde 1295 gegründet und gehört mit Mariä-Himmelfahrt-Kirche zu den ältesten Bauwerken der Stadt. In den Innenräumen des Franziskanerklosters befindet sich das Museum für Kirchenkunst, welches seine Besucher mit der Welt der Christen bekannt macht.

17 Techmania science center Techmania science center Techmania science center 13 GPS: N, E Vchod Roh Borské a Břeňkovy ulice Entrance BorskáBřeňkova Street Eingang BorskáBřeňkova Straße Celoročně All year round Ganzjährig Po, Út, Čt Mo, Tu, Th Mo, Di, Do St, Pá We Fr Mi Fr So, Ne Sa, Su Sa So Rodina Family Familie ( 2 + 2) Skupiny Groups Gruppen ( 10+) Kč 300 Kč Kč Techmania Science Center je přední čeká instituce neformálního vzdělávání. Zájemcům o vědu a techniku představuje populárně vzdělávací expozice, interaktivní exponáty, vědecké show, světové technické unikáty, přednášky či workshopy. V jejím areálu je nově otevřeno první 3D planetárium v České republice. Od března 2014 zpřístupní nové expozice věnované např. fyzice, chemii, matematice, lidskému tělu, obnovitelným zdrojům energie nebo filmové a televizní technice. Techmania Science Center is one of the top institutions of informal education in the Czech Republic. It offers interactive exhibitions, world unique locomotives or trolleybus, science show, lectures or workshops. Part of the science center is newly opened - 3D Planetarium, unique in the Czech Republic. In March 2014 new exhibitions focusing on physics, math, human body, renewable sources of energy or water world will be opened. Techmania Science Center ist eine der wichtigsten tschechischen Organisationen der Wissenschaftskommunikation. Das Zentrum bietet interaktive Ausstellungen, science shows, populäre Vorträge, Workshops und Unikate der historischen Technik. Das erste 3D Planetarium in der Tschechischen Republik ist bei Techmania neu eröffnet. Ab März 2014 vergrößert Techmania deutlich die Ausstellungsflächen und bietet neue interaktive Ausstellungen, die z.b. der Physik, Mathematik, Erneuerbare Energie, Filmtechnik oder dem menschlichen Körper gewidmet werden.

18 ská MAPA CENTRA MĚSTA MAP OF THE CITY CENTRE Karte des Stadtzentrums Kefiová Locho Jíkalce m. ila kody BfieÀkova Bus Station Na Vr íãkách Husova Korandova Kalikova Pfiemyslova Kotkova Kotkova Husovo nám. Radãická Podûbradova Tylova Bendova Karlova Karlova Plachého Koperníkova Koperníkova U TrÏi tû Nerudova Hálkova Husova Skrétova Skrétova Tovární PobfieÏní Budilova Pu kinova Jízdecká Palackého nám. Kováfiská Tylova Bendova Palack ého Husova KLATOVY Divade Bezruãova Rybáfiská Krátká PobfieÏní lní Klatovská tfi. 21 nám. T. G. Masaryka sady PûtatfiicátníkÛ Solní Riegrova Sedláã kova Pre ovská Jungmannova Smetanovy sady V ipce Havlíãkova Petákova 13 Borská U Trati Veleslavíno Ko- ÏeluÏská Americká PurkyÀova 1 B. Sme tan R 1 Zámeãnická Legenda Key to the Map Legende á 1 Katedrála sv. Bartoloměje St. Bartholomew s Cathedral St. Bartholomäus Dom 2 Radnice plastický model historického jádra města City Hall 3D Model of the Historical City Centre Rathaus plastisches Modell des historischen Stadtkerns 3 Pivovar Plzeňský Prazdroj Pilsner Urquell Brewery Pilsner Urquell Brauerei 4 Pivovar Gambrinus Gambrinus Brewery Gambrinus Brauerei 5 Pivovarské muzeum Brewery Museum Brauerei Museum 6 Plzeňské historické podzemí Pilsen s Historical Underground Pilsener historische Kelleranlagen 7 Velká synagoga a Stará synagoga The Great Synagogue and The Old Synagogue Grosse Synagoge und Alte Synagoge 8 Západočeské muzeum West Bohemian Museum Westböhmisches Museum

19 Kfi Malická N ûlohorská Ot lie Bení kové Plánská Luãní tínská Na Pofiíãí 17 Úzká MÏe y va Martinská Dominikánská nám. epubliky Goethova nická sady 5. kvûtna WC 15 Malá 1 U Sv. Rocha Zelináfiská Franti - kánská Podmostní Rooseveltova 2 9 Perlová PraÏská Dfievûná Zbrojnická 12 Kopeckého 8 sady WC Truhláfiská sady KfiiÏíkovy afafiíkovy sady sady 5. kvûtna U Anglické nábfi. P Zvonu Denisovo Pallova PraÏská nábfieïí Americká tr uncovy sady Tyr ova U Lázní Sirková NádraÏní 3 4 umavská Klicperova Radbuza PRAHA, D5 Kame- Veverkova Vocelova Fügnerova PafiíÏská U Trati Harantova U Radbuzy U JeÏí ka â. BUDùJOVICE Rejskova Mikulá ské nám. Koterovská Úslavská Barrandova Rube ova 9 Národopisné muzeum Plzeňska Pilsen Ethnographic Museum Ethnographisches Museum der Region Pilsen 10 Západočeská galerie West Bohemian Gallery Westböhmische Galerie 11 Galerie města Plzně Pilsen Municipal Gallery Galerie der Stadt Pilsen 12 Muzeum církevního umění Museum of Ecclesiastical Art Museum für Kirchenkunst 13 Techmania Science Center 14 Muzeum strašidel Museum of Monsters Gespenstermuseum 15 Muzeum loutek Puppet Museum Puppenmuseum 16 Dům pohádek House of Fairy Tales Märchenhaus 17 Zoologická a botanická zahrada ZOO and Botanical Garden Zoologischer und Botanischer Garten 18 DinoPark 19 Městský sadový okruh Municipal garden circle Stadtparkanlage 20 Památník americké armády Patton Memorial Pilsen 21 Meditační zahrada Meditation garden Meditationsgarten A.Uxy Presslova

20 14 MUZEUM STRAŠIDEL museum of monsters Gespenstermuseum GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň nám. Republiky 33, Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Po Ne Mo Su Mo So Rodina Family Familie Kč 220 Kč Muzeum strašidel, pohádek a pověstí nabízí pro děti i dospělé poučení a veselé nahlédnutí do historie města Plzně a okolí. Spatříte duchy, strašidla a tajemné bytosti. Pojďte se s námi krásně bát. Vaše Muzeum strašidel. The museum of monsters, fairy tales, myths and legends, offers a fun look into the history of Pilsen and its surroundings, for children and adults alike. You ll get to see ghosts, monsters and mysterious beings. Come and be fantastically scared with us. Your museum of monsters. Gespenster- Märchen- und Legendenmuseum bietet eine Belehrung und eine drollige Einsicht in die Geschichte Pilsens und seiner Umgebung. Kinder und Erwachsene können hier Geist, Gespenster und mysteriöse Gestalten sehen. Kommen Sie mit uns schön zu fürchten. Ihr Gespenstermuseum.

21 MUZEUM LOUTEK PUPPET MUSEUM PUPPENMUSEUM 15 GPS: N, E nám. Republiky 23, Plzeň Út Ne Tu Su Di So Celoročně All year round Ganzjährig Rodina Family Familie Kč 130 Kč Plzeňské loutkářství má v Plzni bohatou tradici. Vždyť právě v Plzni se narodily známé postavičky Spejbl a Hurvínek od Josefa Skupy. Muzeum představuje nejen tradiční loutková divadla, ale i současnou loutkářskou tvorbu Divadla Alfa. Součástí muzea je malá divadelní scéna a stylová kavárna. Pilsen Puppetry boasts a long and rich tradition. It was here, in Pilsen, where Josef Skupa created the famous puppets of Spejbl and Hurvínek. The museum collections feature not only traditional puppet ensembles but also contemporary puppet productions of the Alfa Theatre. A small stage and a stylish café is located on the premises of the museum. Das Puppenspiel hat in Pilsen eine reiche Tradition. Eben in Pilsen sind doch die berühmten Figuren Spejbl und Hurvínek von Josef Skupa geboren. Das Museum stellt nicht nur die herkömmlichen Puppenspielbühnen, sondern auch die gegenwärtigen Inszenierungen des Alfa-Theaters vor. Zum Museum gehören auch eine kleine Bühne und ein stillvolles Café.

22 16 DŮM POHÁDEK HOUSE OF FAIRY TALES MÄRCHENHAUS GPS: N, E U Na Prazdroje Chmelnicích, 7, 304 Plzeň 97 Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Út Pá Tu Fr Di Fr So Ne Sa Su Sa So Kč Kč Dům pohádek je místo, kde české večerníčky a pohádky ožívají. Stěny zdobí kresby Krtečka, Křemílka a Vochomůrky, Rákosníčka a dalších postaviček. Uprostřed hlavní hrací plochy stojí čtyřmetrová pařezová chaloupka se skluzavkami, hned vedle Rákosníčkův kolotoč. Součástí Domu pohádek je také školička Macha a Šebestové, divadelní a výtvarný ateliér. Decorated by pictures of Little Mole, of the favourite elves Kremilek and Vochomurka from the Tree Stump Cottage, of the reed elf Rakosnicek from the Periwinkle Pond and other favourite characters on the walls, the House of Fairy Tales is a place where Czech TV bedtime stories and fairy tales come to life. In the middle of the main playing-ground there is a four meter high Tree Stump Cottage with slides and Rakosnicek s merry-go-round right next to it. A minischool named after Mach and Sebestova, another two favourite characters of children s stories, is also located in the house together with drama and arts workshops. Das Märchenhaus liegt im Lochotín-Park, in der Nähe des Dinoparks und des Tiergartens. Es ist insbesondere auf tschechische Märchen ausgerichtet. Die Wände sind mit Abbildungen des Kleinen Maulwurfs, der kleinen Zwerge Křemílek und Vochomůrka, des Wasserzwergs Rákosníček und weiterer Märchenfiguren geschmückt. In der Mitte der größten Spielfläche steht ein 4 m hohes Zwergenhaus mit Rutschen, gleich daneben dann ein Karussell. Zum Märchenhaus gehört auch die kleine Schule von Paul und Brigitta (tsch. Mach a Šebestová) wie auch ein Theater- und Kunstatelier.

23 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA ZOO AND BOTANICAL GARDEN ZOOLOGISCHER UND BOTANISCHER GARTEN 17 GPS: N, E Pod Vinicemi 9, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Listopad březen November March November März Po Ne Mo Su Mo So Po Ne Mo Su Mo So Sezona High season Hauptsaison Kč Mimo sezonu Low season Nebensaison Kč Zoologická a botanická zahrada chová nejvíce druhů zvířat ze všech českých ZOO. V současné době se staví stále nové pavilony. Součástí ZOO je vesnický statek Lüftnerka, Japonská zahrada a DinoPark, a také stálá akvarijní výstava Akvatera (plazi, obojživelníci, ještěři, ryby), která je mimo areál v centru města (Palackého tř. 5). Do ZOO jezdí v červnu, červenci a v srpnu vláček z náměstí Republiky. The Zoological and botanical garden keeps the highest number of animal species of all Czech ZOOs. The ZOO includes a country farm Lüftnerka, a Japanese Garden, a DinoPark and also a permanent aquarium exhibition Akvatera (reptiles, amphibians, lizards, fish) which is situated outside the ZOO complex in city centre (Palackeho tř. 5). During June, July and August the ZOO is served by a tourist train departing from the Square of the Republic. Im Tiergarten und im botanischen Garten werden die meisten Tierarten von allen tschechischen Tiergärten gehalten. Zur Zeit werden weiter neue Pavillons gebaut. Ein Bestandteil des Tiergartens ist auch dörflicher Bauernhof Lüftnerka, Japanischer Garten, DinoPark oder ständige Ausstellung Akvatera (Kriechtiere, Echsen, Amphibien, Fische), die sich außerhalb des Areals im Stadtzentrum (Palackého tř. 5) befindet. In den Tiergarten fährt im Juni, Juli und im August ein kleiner Zug vom Platz der Republik.

24 18 DINOPARK DINOPARK DINOPARK GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň Nad ZOO 1, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Po Ne Mo Su Mo So DinoPark DinoPark + Zoo Kč Kč Unikátní zábavní park pro nejširší veřejnost. Na ploše 3 ha je umístěno cca 30 ozvučených modelů prehistorických zvířat v životních velikostech. Některé modely jsou pohyblivé. DinoPark je doplněn o 3D kino v ceně vstupenky, Dětské paleontologické hřiště, Naučnou stezku i expozici jedinečného exempláře rostliny Wollemia nobilis, teprve nedávno v Austrálii objevené rostliny staré 100 mil. let. This unique entertainment park targets the general public. Approximately 30 life-size, sound-equipped models of prehistoric animals are dispersed over 3 hectares. Some of the models can move. The price of the ticket to DinoPark includes a 3D movie. The park further offers Children s Paleonthological Playground, Learning Path, and an exhibit featuring a unique specimen of Wollemia nobilis, a 100 million years old plant recently discovered in Australia. Einzigartiger Unterhaltungspark für breiteste Öffentlichkeit. Auf der Fläche von 3 ha sind cca 30 beschallte Modelle prähistorischer Tiere in Lebensgrößen angebracht. Einige Modelle sind beweglich. Der DinoPark ist im Preis der Eintrittskarte um 3D Kino, Paläontologischen Kinderspielplatz und Naturlehrpfad ergänzt und auch um die Exposition des einzigartigen Exemplars der Pflanze Wollemia nobilis, der erst vor kurzem in Australien entdeckter, 100 Mio. Jahren alter Pflanze.

25 MĚSTSKÝ SADOVÝ OKRUH THE MUNICIPAL GARDEN CIRCLE STADTPARKANLAGE 19 Historické centrum Plzně je ze tří čtvrtin obklopeno pásem sadů, které vznikaly od samého počátku 19. století na místech zbouraných městských hradeb. V prostředí vzrostlých stromů a zajímavých parkových úprav jsou ve Smetanových, Kopeckého a Křižíkových sadech umístěny sochy a pomníky připomínající významné osobnosti města. The historical centre of Pilsen is surrounded on three sides by a belt of orchards, which have been established gradually since the beginning of the 19 th century in the locations of the demolished town fortifications and the filled in moat. Statues and memorials in remembrance of important persons of the town. Das historische Stadtzentrum Pilsens ist zu drei Vierteln mit einer Zone von Parks umgeben, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts anstellen der niedergerissenen Stadtumwallung entstanden. Unter hochgewachsenen Bäumen und interessanten Parkanlagen sind in den Parks Smetanovy, Kopeckého und Křižíkovy sady Statuen und Denkmäler situiert, die an bedeutende Persönlichkeiten der Stadt erinnern.

26 20 PAMÁTNÍK AMERICKÉ ARMÁDY PATTON MEMORIAL PILSEN PATTON MEMORIAL PILSEN GPS: N, E U Kulturní Prazdroje dům 7, Peklo, Pobřežní Plzeň 10, Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Objednávky Appointment Bestellung Út Ne Tu Su Di So Rodina Family Familie Kč 120 Kč Patton Memorial Pilsen je jediným muzeem v České republice, které je věnováno americké armádě. Expozice mapují postup a pobyt armády Spojených států na území bývalého Československého státu v roce 1945, dále pak poválečnou hospodářskou pomoc UNRRA naší zemi a období totalitního režimu Československa v letech Patton Memorial Pilsen is the only museum in the Czech Republic devoted to the U.S. Army. The exhibition maps the progress and sojourn of the U.S. Army in the territory of the former Czechoslovak State in 1945, as well as the post war UNRA assistance granted to this country, and the totalitarian period in Czechoslovakia in Patton Memorial Pilsen ist das einzige Museum in Tschechischer Republik, das der amerikanischen Armee gewidmet ist. Die Expositionen erkunden den Vormarsch und Aufenthalt der Armee der Vereinigten Staaten im Jahre 1945, weiter dann die wirtschaftliche Nachkriegshilfe UNRRA unserem Lande und die Zeit des totalitären Regimes der Tschechoslowakei in Jahren

27 MEDITAČNÍ ZAHRADA MEDITATION GARDEN MEDITATIONSGARTEN 21 GPS: N, E Na Kramlíku, Plzeň Doudlevce, Plzeň (u Tyršova mostu) , Mimo sezonu: pouze na objednávku Low season: by arrangement only Nebensaison: nur nach Bestellung St Ne We Su Mi So Rodina Family Familie Kč 100 Kč Památník obětem zla je životním dílem politického vězně L. Hrušky, který v rekreačním území na jižním okraji Plzně vybudoval areál výjimečné krásy a harmonie. Tzv. Meditační zahrada s monumentální křížovou cestou a kaplí M. Kolbeho je místem pro odpočinek i zamyšlení. A memorial to the victims of evil is a life s work of L. Hruška, a political prisoner who built grounds of extraordinary beauty and tranquility in a recreation zone on the southern edge of Pilsen. The Meditation Garden with a monumental cloister and chapel by M. Kolbe provides the environment for both relaxation and contemplation. Das Denkmal den Opfern des Bösen ist ein Lebenswerk des politischen Gefangenen L. Hruška, der in Erholungsgebiet am Rande Pilsen ein Areal außergewöhnlicher Schönheit und Harmonie erbaut hat. Sog. Meditationsgarten mit monumentalem Kreuzweg und der M. Kolbes Kapelle ist eine Stelle für Erholung und Nachdenken.

28 22 Cykloprohlídky Bike About Tours Radbesichtigungen U Sraz Prazdroje u Informačního 7, centra Plzeň města Plzně, nám. Republiky Meet at 377 the 062 Pilsen 888Information Centre, nám. Republiky 41 Treffpunkt am Infozentrum der Stadt Pilsen, nám. Republiky Květen září May September Mai September Změna termínu vyhrazena Change the date reserved Ändern Sie das Datum vorbehalten Odpolední vyjížďka Afternoon ride Nachmittag Fahrt Celodenní vyjížďka Day trip Tagesausflug Čt Th Do So Sa Sa Kč Půjčovna kol Bicycle hire Fahrradverleih: Těšínská 14, Poloha města na soutoku čtyř řek dává mnoho příležitostí také milovníkům cyklistiky. Cyklista, který se chce o Plzni a jejím okolím něco dozvědět, může vyrazit na prohlídku na kole. Projížďky vede průvodce, který vám během výletu podá odborný výklad o zajímavostech, které uvidíte. Každý druhý čtvrtek v měsíci se můžete vypravit na krátkou prohlídku po Plzni, každou druhou sobotu v měsíci na celodenní projížďku okolím Plzně. The city s location at the confluence of four rivers has plenty to offer to all who like biking. A bike about tour of Pilsen is a great way to discover the city and its surroundings. The tours are led by guides providing erudite commentaries on all places of interest. A bike about tour of Pilsen is scheduled for every second Thursday of the month, while an all day bike trip around Pilsen is planned for every second Saturday of the month. Only in the Czech language. Die Lage der Stadt am Zusammenfluss von vier Flüssen gibt auch den Liebhabern der Radwanderungen viele Möglichkeiten. Ein Radfahrer, der mehr zu Pilsen und seiner Umgebung erfahren möchte, kann an einer Radbesichtigung teilnehmen. Die Besichtigungen werden von einem Reiseführer betreut. Jeden zweiten Donnerstag im Monat kann man an einer adbesichtigung Pilsens teilnehmen, jeden zweiten Samstag dann an einer ganztägigen Besichtigung der Umgebung der Stadt. Nur in tschechischer Sprache.

29 Oživené prohlídky centrem města Animated Guided Tours through the City Centre Belebte Besichtigungen der Stadtmitte Objednávky Booking Bestellungen: Rodiny s dětmi Families with children Familien mit Kindern , , , , , 7. 9., Večerní Night tours Abendsbesichtigungen , , , , , 8. 8., , , 5. 9., Ne Su So Pá Fr Fr Včetně občerstvení incl. snack inkl. Erfrischung Kč Průvodkyně oživených prohlídek Plzně s originálním jménem Historie plzeňská zve na nové prohlídkové trasy. Formou hraných příběhů, vystoupení a krátkých interaktivních pohádek vám herci představí osobnosti z dějin města Plzně a jejich dávné příběhy, pozvou vás na místa, kde se odehrávaly. A děti se jistě rády svezou s kočím Matějem na voze taženém koňmi. Your guide to animated tours of Pilsen with a symptomatic name Ms. History Pilsner invites you to new sightseeing routes. Pilsen personalities are presented through stories, shows and short interactive tales. You will see actors enacting episodes from the lives of famous Pilsners of the past, staged in the same locations where they once really took place. Children will surely appreciate a horse drawn-carriage ride. Only in the Czech language. Die Veranstalterin der belebten Besichtigungen Pilsens mit dem originalen Namen Pilsener Historie lädt zu neuen Besichtigungsstrecken ein. Schauspieler werden Ihnen durch nachgespielte Geschichten, Auftritte und kurze interaktive Märchen Persönlichkeiten aus der Historie der Stadt Pilsen und ihre alte Geschichten vorstellen, und Sie an die Orte einladen, wo sich diese abspielten. Und Kinder unternehmen sicher gerne eine Fahrt mit Kutscher Matej und seinem Pferdewagen. Nur in tschechischer Sprache.

30 24 OKOLÍ PLZNĚ VICINITY OF PILSEN UMGEBUNG VON PILSEN HRAD RADYNĚ CASTLE RADYNĚ SCHLOSS RADYNĚ GPS: N, E U hrad Prazdroje Radyně, 7, Starý Plzenec Plzeň , Duben květen April May April Mai Červen Srpen June August Juni August So Ne Sa Su Sa So Út Ne Tu Su Di So Září říjen September October September Oktober Po Ne Mo Su Mo So Kč Hrad z roku 1356 je dominantou celého Plzeňska. Je odtud nádherný kruhový rozhled na Plzeň, Starý Plzenec s Hůrkou a rotundou sv. Petra a Pavla, na lovecký zámek Kozel a při dobrém počasí i na Svatobor, vzdálené hřebeny Šumavy a Českého lesa. Castle dating back to 1356, dominates the whole Pilsen Region. It offers a wonderful view of Pilsen, the nearby town of Starý Plzenec with its Hůrka Hill and Sts. Peter and Paul Rotunda, the Kozel hunting chateau, and whether permitting, also the Svatobor Hill and the distant mountain ranges of Šumava and Bohemian Forest. Burg aus dem Jahre 1356 ist die Dominante vom ganzen Region Pilsen. Von hier aus gibt es eine wunderschöne Rundaussicht auf Pilsen, Starý Plzenec mit Hůrka und mit Rotunde St. Peter und Paul, auf Jagdschloss Kozel und beim guten Wetter auch auf Svatobor und Fernkämme vom Böhmerwald.

31 rotunda sv. Petra a Pavla Sts. Peter and Paul Rotunda Rotunde St. Peter und Paul 25 GPS: N, E Rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec , Květen září May September Mai September Jiný termín na objednávku. Pro minimálně 6 osob. Any other day per order. For minimum 6 people. Andere Tag auf Bestellung. Für minimum 6 Pers. 1. So v měsíci 1. Saturday of the month 1. Samstag im Monat Kč Rotunda sv. Petra a Pavla je nejstarší stavbou západních Čech. Sts. Peter and Paul Rotunda is the oldest building in West Bohemia. Rotunde St. Peter und Paul ist der älteste Bau in Westböhmen. BOHEMIA SEKT 26 Smetanova 220, Starý Plzenec , Vstup na objednávku Visit per order Eintritt auf Bestellung Kč Ukázka výroby nejznámějších českých jakostních šumivých vín a ochutnávka sektů. Demontration of production of the best known czech quality sparkling wines and winetasting. Demonstration der Herstellung von den bekanntesten Schaumweinen und Weinprobe von Sekt.

32 27 Zámek Kozel Kozel Chateau Schloss Kozel GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň +420 Zámek 377 Kozel, 062 Šťáhlavy Červenec srpen July August Juli August Květen, červen, září May, June, September Mai, Juni, September Duben, říjen April, October April, Oktober Út Ne Tu Su Di So Út Ne Tu Su Di So So Ne Sa Su Sa So Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Původně lovecký klasicistní zámek je obklopen nádherným přírodně krajinářským parkem. Areál tvoří obytný objekt s hodnotnou výzdobou, zámeckým divadlem, kaplí, lokajnou, konírnou a jízdárnou. Originally a Neo-classicist hunting chateau. The complex consists of a residential building with valuable decorations, private theatre and a chapel, servants quarters, stables, and a riding hall. The chateau is surrounded by a beautifully landscaped English park. Ursprünglich ein Jagdschloss im klassizistischen Stil. Das Areal besteht aus einer Wohnanlage mit hochwertiger Verzierung, einem Schlosstheater und Kapelle, einem Gebäude für Dienstpersonal, einem Pferdestall und Reitsaal. In der Umgebung befindet sich ein wunderschöner Natur- und Landschaftspark.

33 ZÁMEK NEBÍLOVY NEBÍLOVY CHATEAU SCHLOSS NEBÍLOVY 28 GPS: N, E Zámek Nebílovy Červen srpen June August Juni August Květen, září May, September Mai, September Duben, říjen April, October April, Oktober Út Ne Tu Su Di So Út Ne Tu Su Di So So Ne Sa Su Sa So Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Barokní zámek, řešený ve formě dvou protilehlých objektů. Jádro zadního trojkřídlého objektu tvoří původní renesanční tvrz se sgrafitovou výzdobou. Přední objekt s věží hostí expozici věnovanou dobovým interiérům. V zámku je bohatá výzdoba s květinovými motivy. A Baroque-style chateau consisting of two separate structures facing one another. The rear three-wing building is the original Renaissance stronghold with grafitto-decorated walls. The front building including a tower accommodates an exhibition of the traditional chateau interiors. Flower patterns predominate in the chateau decorations. Das interessante und baukünstlerisch wertvolle Barockschloss besteht aus zwei gegenüberliegenden Gebäudekomplexen. Die Burg im Renaissancestil mit Sgraffito-Dekorationen bildet den Kern des hinteren, aus drei Flügeln bestehenden Gebäudes. Das vordere Gebäude mit Turm beherbergt Ausstellungen historischer Inneneinrichtungen. Das Schloss besitzt eine reiche Blumendekoration.

34 Plasy klášter (25 TIPY NA JEDNODENNÍ VÝLETY Z PLZNĚ DAY TRIP IDEAS FROM PILSEN TIPPS FÜR EINTAGSAUSFLUG AUS PILSEN Karlovy Vary Manětín zámek (45 km) Rozvadov Kladruby klášter (35 km) Radyně Švihov hrad (35 km) Legenda Key to the Map Legende Klatovy 17 Zoologická a botanická zahrada Zoo and Botanical Garden Zoologischer und Botanischer Garten 18 DinoPark 21 Památník obětem zla Memorial of the victims of evil Denkmal des Opfern des Bösens 24 Hrad Radyně Castle Radyně Schloss Radyně 25 Rotunda sv. Petra a Pavla Sts. Peter and Paul Rotunda Rotunde St. Peter und Paul 26 Bohemia Sekt 27 Zámek Kozel Kozel Chateau Schloss Kozel 28 Zámek Nebílovy Nebílovy chateau Schloss Nebílovy

35 Most Zbiroh zámek (45 km) km) Mariánská Týnice proboštství (40 km) Praha Rotunda (11 km) 25 Bohemia Sekt (11 km) 26 hrad (12 km) 24 Kozel zámek (16 km) 27 Nebílovy zámek (18 km) 28 Nepomuk (30 km) Písek Kladruby klášter Monastery Kloster Tel.: Web: Manětín zámek Castle Schloss Tel.: Web: Mariánská Týnice proboštství Provost s residence Propstei Tel.: Web: Nepomuk sv. Jan Nepomucký St. John of Nepomuk St. Johannes von Nepomuk Tel.: , Web: Plasy klášter Monastery Kloster Tel.: Web: Švihov vodní hrad Water castle Wasserburg Tel.: Web: Zbiroh zámek Castle Schloss Tel.: Web:

TURISTICKÉ CÍLE PLACES OF INTEREST SEHENSWÜRDIGKEITEN

TURISTICKÉ CÍLE PLACES OF INTEREST SEHENSWÜRDIGKEITEN TURISTICKÉ CÍLE PLACES OF INTEREST SEHENSWÜRDIGKEITEN CZ EN DE Czech Republic Evropské hlavní město kultury 2015 European Capital of Culture 2015 Kulturhauptstadt Europas 2015 KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE

Více

MĚSTO PLZEŇ. Evropské hlavní město kultury 2015

MĚSTO PLZEŇ. Evropské hlavní město kultury 2015 MĚSTO PLZEŇ CZ Evropské hlavní město kultury 2015 Město Plzeň Plzeň v číslech a datech Turistickým magnetem západních Čech je město Plzeň, založené králem Václavem II. na křižovatce obchodních cest mezi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY Content: PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY History Culture Technical intrerests Nature Sports HISTORY ST. BARTHOLOMEW CATHEDRAL TOWER (PILSEN MAIN SQUARE) The cathedral tower with its 102,6 m (336 feet) is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PLZEŇSKO na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Plzeň 3 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Internet: www.turisturaj.cz

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_22_INOVACE_29_AJ 5_zdravi_a_volny_cas

VY_22_INOVACE_29_AJ 5_zdravi_a_volny_cas Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_29_AJ 5_zdravi_a_volny_cas Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více