Turistické cíle places of interest sehenswürdigkeiten

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turistické cíle places of interest sehenswürdigkeiten"

Transkript

1 Turistické cíle places of interest sehenswürdigkeiten cz EN DE Czech Republic Evropské hlavní město kultury 2015 European Capital of Culture 2015 Kulturhauptstadt Europas 2015

2 KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE Národní kulturní památka ST. BARTHOLOMEW S CATHEDRAL The National Cultural Monument ST. BARTHOLOMÄUS DOM Das nationale Kulturdenkmal

3 METROPOLE ZÁPADNÍCH ČECH WEST BOHEMIA METROPOLIS METROPOLE DES WESTBÖHMENS Přirozeným centrem západních Čech se od dob svého založení v roce 1295 stalo město Plzeň. Za svoje dominantní postavení vděčí nejen přízni českých panovníků, ale také výhodné poloze na křižovatkách zemských cest. Svědectví hmotného i kulturního bohatství města můžeme pozorovat i při procházce městskou památkovou rezervací. Středověké domy prošly v průběhu staletí změnami a přijaly díky přestavbám renesanční nebo barokní vzhled, další vyrostly teprve v dobách novodobé hospodářské prosperity města The town of Pilsen became a natural centre of West Bohemia since the time of its foundation in It is due not only to the goodwill of the Czech rulers for its dominant position but also to its advantageous location on the intersections of land roads. We can observe the testimony of the material wealth as well as that of the cultural wealth also while taking a walk through the municipal monument reservation. In the course of the centuries the medieval houses went through a lot of changes and accepted its Renaissance or baroque look due to their reconstructions, other houses have not grown up until the time of the modern economic welfare of the town. Die Stadt Pilsen wurde zum natürlichen Mittelpunkt des westlichen Böhmens seit der Zeit ihrer Gründung im Jahre Die Stadt verdankt für ihre Dominanz nicht nur der Gunst der tschechischen Herrscher sondern auch der günstigen Stellung an den Kreuzungen von Landeswegen. Wir können das Zeugnis sowohl des materiellen als auch kulturellen Reichtums der Stadt auch anlässlich eines Spaziergangs durch die Stadtdenkmalreservation wahrnehmen. Im Laufe der Jahrhunderte gingen die mittelalterlichen Häuser durch Änderungen durch und nahmen dank der Umgestaltungen einer Renaissance oder Barockgestalt an, weitere Häuser wuchsen erst in den Zeiten der neuzeitlichen Wirtschaftswohlfahrt der Stadt auf.

4 vysvětlivky KEY TO THE USED SIGNS LEGENDE GPS souřadnice Adresa a kontakty turistického cíle Address and contacts of the tourist destination Adresse und Kontakte des Touristenziels Otevírací doba s grafickou specifikací dnů v týdnu Opening hours with a graphic specification of the days in a week Öffnungszeit mit einer graphischen Spezifikation der Tage in der Woche Po Ne Mo Su Mo So So Každou 2. sobotu v měsíci 2. Every 2 nd Saturday of Sa the month Sa Jeden zweiten Samstag im Monat ČAS TIME ZEIT Orientační cena vstupenky Approximate ticket price Orientierungspreis einer Eintrittskarte dospělí adults Erwachsene děti children Kinder 2 Číslo turistického cíle na mapě Number of the tourist destination on the map Nummer des Touristenziels auf der Karte Informace uvedené v brožuře jsou platné pro rok Vstupné a otevírací dobu si prosím ověřte na webových adresách turistických cílů. Information available in the brochure is valid for the year Please be so kind and verify the topical opening hours and the price on the web sites of the tourist destinations. Die in der Broschüre angegebenen Informationen sind für das Jahr 2013 gültig. Verifizieren Sie bitte die aktuelle Öffnungszeit und den Preis an den Webseiten von Touristenzielen.

5 KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE ST. BARTHOLOMEW S CATHEDRAL ST. BARTHOLOMÄUS DOM 1 GPS: N, N, E E nám. Republiky 35, Plzeň , Věž Tower Turm Celoročně All year round Ganzjährig Katedrála Cathedral Kathedrale Duben září April September April September Říjen prosinec October December Oktober Dezember Po Ne Mo Su Mo So St So We Sa Mi Sa St Pá We Fr Mi Fr Věž Tower Turm Katedrála Cathedral Kathedrale Kč Kč Gotická katedrála sv. Bartoloměje je nejcennější památkou historického jádra. Její 102,26 m vysoká věž (nejvyšší v České republice) je dominantou středu města a je z ní nádherný výhled do okolí. Na hlavním oltáři najdete proslulou Plzeňskou madonu, vrcholné dílo ve stylu tzv. krásných madon českého gotického umění. The Gothic cathedral of St. Bartholomew is the most precious monument in the historical center. Its meters tall tower (tallest in the Czech Republic) dominates the city center and offers a splendid view of the city s environs. The renowned Madonna of Pilsen, a magnum opus painted in the style of beautiful Madonnas of Czech Gothic art, adorns the main altar. Die gotische St. Bartholomäus Kathedrale ist wertvollster Kulturdenkmal des historischen Kerns. Ihr 102,26 m hoher Turm (höchster in Tschechischer Republik) bildet die Dominante der Stadtmitte und von oben kann herrliche Aussicht in die Umgebung genießt werden. Am Hauptaltar finden Sie berühmte Pilsner Madonna, ein Prachtwerk im Stil sog. schöner Madonnen tschechischer gotischer Kunst.

6 2 Radnice Mázhaus CITY HALL VESTIBULE RATHAUS MAßHAUS GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň +420 nám. Republiky , Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Po Ne Mo Su Mo So Vstup zdarma Free entry Eintritt frei Renesanční radnice postavená podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech patří k nejkrásnějším radnicím v Čechách. V zadní části mázhauzu radnice se nachází plastický model historického jádra města. Morový sloup mezi radnicí a katedrálou je dílem plzeňského sochaře Kristiana Widmana z roku The Renaissance townhall was built according to plans drawn by an Italian architect, Giovanni de Statio, between 1554 and 1559, and ranks among the most beautiful townhalls in Bohemia. The rear part of the vestibule houses a 3D model of the city s historical center. The Plague Column between the City Hall and the Cathedral is a work of the Pilsen sculptor Kristian Widmann from Das Renaissancerathaus, erbaut nach Planen des italienischen Erbauers Giovanni de Statia in Jahren , gehört zu schönsten Rathäusern in Böhmen. Im Hinterteil des Rathausmaßhauses befindet sich plastisches Modell des historischen Stadtkerns. Zwischen dem Rathaus und der Kathedrale befindet sich das Werk des Pilsner Bildhauers Kristian Widmann aus dem Jahr 1681.

7 PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ PILSNER URQUELL BREWERY PILSNER URQUELL BRAUEREI 3 GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň Duben září April September April September Říjen březen October March Oktober März Po Ne Mo Su Mo So Po Ne Mo Su Mo So Aktuální časy prohlídek na kontaktech výše. Times of tours available from the contacts above. Aktuelle Termine finden Sie unter den obigen Kontakten Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Historie ležáku Pilsner Urquell se začala psát roku Jeho celosvětový věhlas inspiroval více než dvě třetiny světových piv označovaných pils, pilsener, pilsner. Prohlídka prochází místy, kde se světoznámý ležák od počátku vyrábí. Ve sklepích ochutnáte nefiltrovaný Pilsner Urquell čepovaný přímo z ležáckého sudu (pro starší 18 let). The history of the Pilsner Urquell lager started in His worldwide fame has inspired more than two thirds of world beer brands still labeled as pils, pilsener, or pilsner. A tour of the brewery will take you to places where the world-renowned lager has been originally brewed. You can taste the unfiltered Pilsner Urquell tapped right from a lager barrel in our cellars (over 18s only). Die Geschichte des Lagerbiers Pilsner Urquell schreibt man seit Seitdem ist es zur Inspiration für mehr als zwei Drittel des gebrauten Biers in der ganzen Welt geworden, das heute als pils, pilsener oder pilsner bezeichnet wird. Die Besichtigung zeigt Ihnen, wie das weltberühmte Lagerbier gebraut wird. Im historischen Gärkeller erhalten Sie eine Kostprobe des unfiltrierten Pilsner Urquells direkt vom Lagerfass (über 18 Jahre).

8 4 PIVOVAR GAMBRINUS GAMBRINUS BREWERY GAMBRINUS BRAUEREI GPS: N, N, E E U Prazdroje 7, 304 Plzeň 97 Plzeň Po Ne Mo Su Mo So Duben listopad April November April November Aktuální časy prohlídek na kontaktech výše. Times of tours in Czech available from the contacts above. Die Besichtigungszeiten in Tschechisch finden Sie unter den obigen Kontakten Kč Pivovar Gambrinus, ve kterém se pivo vaří od roku 1869, otevřel své brány veřejnosti v roce 2010, aby zde vznikla prohlídka nabitá akcí a zábavou. Již o rok později tato nejnovější turistická trasa Plzeňského Prazdroje získala první místo v soutěži cestovatelského portálu Kudy z nudy o nejlepší českou turistickou aktivitu v regionu Plzeňsko Český les. Na prohlídce, která začíná v Návštěvnickém centru plzeňského pivovaru, se dozvíte o historii pivovaru a varním postupu nejprodávanějšího piva v České republice, piva Gambrinus. Zároveň se pobavíte v interaktivní Gambrinus aréně: projedete se v čase na historickém náklaďáku, zařadíte se mezi střelce Gambrinus ligy a stanete se rockovou hvězdou. Čeká na Vás také ochutnávka několika variant piva Gambrinus a při škole čepování se dozvíte, jak se o pivo správně pečuje, a naučíte se ho sami načepovat (pro starší 18let). This tour tells the story of the second most famous beer from Plzeň - Gambrinus beer. It is guided in the Czech language only. Diese Besichtigungstrasse macht mit Geschichte und Gegenwart des Biers Gambrinus bekannt, die Führungen und Erläuterungen sind tschechischsprachig.

9 PIVOVARské muzeum BREWERY museum BRAUEREI museum 5 GPS: N, N, E E Veleslavínova 6, Plzeň Duben září April September April September Říjen prosinec, únor březen October December, February March Oktober December, Februar März Po Ne Mo Su Mo So Po Ne Mo Su Mo So Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Pivovarské muzeum je umístěno v původním středověkém právovárečném domě a vypráví příběh piva od starověku až do vzniku velkých průmyslových pivovarů. Součástí muzea je pozdně gotická sladovna, hvozd, původní valečka a dvouúrovňové ležácké sklepy. Součástí prohlídky je ochutnávka piva Pilsner Urquell (pro starší 18ti let). The Brewery museum is located in the original, medieval brewing privileged house and tells the story of beer from its ancient beginnings up to the time of rising of big industrial breweries. The Museum includes the late Gothic malt house, kiln, original drying shed and two-level laving-down cellars. Tasting of the Pilsner Urquell beer (for persons older than 18 only) is a part of the tour. Das Brauereimuseum hat seinen Sitz in einem mittelalterlichen Haus und hat die Brauberechtigung besaß. Es erzählt die Geschichte des Bieres vom Altertum zu der Zeit des Entstehens von großen Industriebrauereien. Im Brauereimuseum befindet sich eine gotische Mälzerei, Darre zur Malztrockung, Schwelkboden und die zwei-etagen-keller. Zur Besichtigung gehört eine Bierkostprobe - Pilsner Urquell (nur für Teilnehmer ab 18 Jahren).

10 6 PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ PILSEN S HISTORICAL UNDERGROUND Pilsener historische Kelleranlagen GPS: N, N, E E U Veleslavínova Prazdroje 7, 6, 304 Plzeň 97 Plzeň Vstup z budovy Pivovarského muzea Entrance from the Brewery Museum Eintritt von den Brauereimuseum Po Ne Mo Su Mo So Duben září April September April September Říjen prosinec, únor březen Po Ne Mo Su Mo So October December, February March Oktober December, Februar März Aktuální časy prohlídek na kontaktech výše. Times of tours available from the contacts above. Aktuelle Termine finden Sie unter den obigen Kontakten Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Plzeňské historické podzemí bylo pod městem Plzní budováno již od 14. století. Prohlídka tohoto labyrintu chodeb, sklepů a studní, který patří k nejrozsáhlejším v České republice, přiblíží návštěvníkům středověký život pod městem. Součástí prohlídky je ochutnávka piva Master (pro starší 18 let). Pilsen s Historical Underground, the origins of which date back to the 14 th century. A tour of this labyrinth of passageways, cellars and wells, which is one of the largest constructions of this kind in the Czech Republic, brings the medieval underground to life. As part of the tour, those above 18 years of age will have a chance to taste the Master beer. Die Pilsener historischen Kelleranlagen wurden vom 14. Jh. an unter dem Stadtzentrum von Pilsen angelegt. Die Besichtigung dieses unterirdischen Labyrinths von Gängen, Kellern und Brunnen, eines der größten seiner Art in Tschechien, lässt das Mittelalter unter der Oberfläche der Stadt lebendig werden Zur Besichtigung gehört eine Bierkostprobe des Bieres Master (für Besucher ab 18 Jahren).

11 VELKÁ SYNAGOGA a stará synagoga THE GREAT SYNAGOGUE & THE OLD SYNAGOGUE GROSSE SYNAGOGE und ALTE SYNAGOGE 7 GPS: N, N, E E GPS: N, E sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň Smetanovy sady 5, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Listopad březen: pouze na objednávku November March: by arrangement only November-März: nur nach Bestellung Po Pá, Ne Mo Fr, Su Mo Sa, So Kč Největší synagoga v České republice, druhá největší v Evropě a třetí na světě, postavená v letech v maursko-románském slohu, připomíná někdejší početnou prosperující plzeňskou židovskou komunitu. V interiéru s vynikající akustikou se konají koncerty a výstavy. Nedaleko Velké synagogy, západně od hotelu Slovan, se nachází Stará synagoga. The largest synagogue in the Czech Republic, second largest in Europe and third largest in the world, built between 1888 and 1893 in the Moorish- Romanesque style, testifies to the once prosperous and plentiful Jewish community of Pilsen. The interior boasts excellent acoustics and is used for concerts and exhibitions. The Old Synagogue is situated nearby the Great Synagogue, west of the Slovan hotel. Die größte Synagoge in Tschechischer Republik, zweitgrößte in Europa und drittgrößte in der Welt, erbaut in Jahren im maurischromanischen Stil, erinnert an ehemalige zahlreiche prosperierte Pilsner Judenkommune. Im Interieur mit ausgezeichneter Akustik finden Konzerte und Ausstellungen statt. Unweit vom Grosse Synagoge, westlich von Hotel Slovan, befindet sich Alte Synagoge.

12 8 ZÁPADOČESKÉ MUZEUM WEST BOHEMIAN MUSEUM WESTBÖHMISCHES MUSEUM GPS: N, N, E E Kopeckého sady 2, Plzeň , Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Rodina Family Familie Kč 130 Kč Krajské muzeum Plzeňského kraje je jedním z největších muzeí v České republice. Více než 2 miliony sbírkových předmětů v jeho depozitářích dokumentují vývoj přírody a společnosti v širokém kontextu střední Evropy. Mezi světové unikáty patří sbírky Plzeňské městské zbrojnice, která obsahuje v Evropě ojedinělou kolekci palných zbraní od konce 14. do 17. století. V prostorách muzea se nachází stylová kavárna. With its over 2 million exhibits documenting the development of nature and society in a broadly conceived Central European context, the Museum of the Pilsen Region is one of the largest museums in the Czech Republic. Its collections include a collection of firearms from the Pilsen Municipal Armory that date to the late 14 th through the 17 th centuries and represent a unique collection in the European context. Café on museum premises. Kreismuseum des Pilsenkreises, ein der größten Museen in Tschechischer Republik, dessen mehr als 2 Mio. Gegenstände der Sammlung dokumentieren Entwicklung der Natur und der Gesellschaft im breiten Kontext Mitteleuropas. Unter Weltunikaten gehören die Sammlungen des Pilsner Stadtzeughauses, die eine in Europa einzigartige Kollektion von Schusswaffen von Ende des 14. bis 17. Jahrhunderts enthalten. Im Museumsgebäude befindet sich ein Café.

13 Národopisné muzeum Plzeňska Pilsen Ethnographic Museum Ethnographisches Museum der Region Pilsen 9 GPS: N, N, E E U Prazdroje 7, Plzeň nám. Republiky 13, Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Rodina Family Familie Kč 80 Kč Národopisné muzeum Plzeňska vznikalo postupně od roku V současné době dosahuje muzejní fond sbírkových předmětů, které vznikaly v časovém rozmezí od středověku po současnost. Část je jich instalována v expozici, ostatní se využívají pro tématické výstavy ve výstavním sále muzea a jako zápůjčky ostatním muzeím v Čechách i v zahraničí. The Ethnographic Museum of the Pilsen Region was established in Its collection funds currently number 76,000 collection items ranging from the Middle Ages until the present. Some of the exhibits are featured in the exhibition, others are used for theme exhibits in the exhibition hall of the museum, or lent to other museums in Bohemia and abroad. Das Volkskunstmuseum der Pilsner Region entstand allmählich vom Jahre In jetziger Zeit erreicht der Museumsfond etwa Gegenstände der Sammlung, die im Zeitabstand von Mittelalter bis Heute entstanden sind. Ein Teil von denen ist in der Exposition installiert, die sonstigen werden für thematische Ausstellungen im Ausstellungssaal des Museums oder als Leihgaben an andere Museen in Böhmen und auch im Ausland ausgenutzt.

14 10 ZÁPADOČESKÁ GALERIE THE GALLERY OF WEST BOHEMIA WESTBÖHMISCHE GALERIE GPS: N, E Výstavní síň Masné krámy Pražská 18, Plzeň Výstavní síň 13 Pražská 13, Plzeň galerie.cz, galerie.cz Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Masné krámy Rodina Family Familie Kč 140 Kč 13 Rodina Family Familie Kč 100 Kč Západočeská galerie má své sídlo v goticko-renesančním domě v Pražské ulici č. p. 13, který tvoří vhodné prostředí pro komorní proměnné výstavy. Druhou výstavní síní Západočeské galerie jsou gotické Masné krámy. Po náročné rekonstrukci objektu vznikl specifický výstavní prostor, v němž se konají velké proměnné výstavy výtvarného umění a nejrůznější kulturní akce. The West Bohemian Gallery is located in a Gothic-Renaissance house at Pražská 13, which offers a suitable environment for short-term exhibits. The second exhibition hall of the West Bohemian Gallery is located in the Gothic Meat Shops. Following an extensive reconstruction of the building, a specific exhibition space was created. It is used for long-term art exhibitions and various cultural events. Die Westböhmische Galerie hat ihr Sitz im Gotik-Renaissancehaus in Pražská Straße Nr. 13, das eine geeignete Umgebung für kurzfristige Ausstellungen bietet. Zweiter Ausstellungssaal der Westböhmischen Galerie sind gotische Masné krámy. Nach anspruchsvoller Rekonstruktion des Objekts ist ein spezifischer Ausstellungsraum entstanden, in dem langfristige Ausstellungen der bildenden Kunst und verschiedenste Kulturaktionen stattfinden.

15 GALERIE MĚSTA PLZNĚ Pilsen MUNICIPAL GALLERY GALERIE DER STADT PILSEN 11 GPS: N, E Dominikánská 2, Plzeň plzen.cz, plzen.cz Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Kč Galerie města Plzně mapuje nejrůznější oblasti současného vizuálního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění (malířství, sochařství, grafika atd.) jsou zařazovány výstavy scénografie, videoartu, performance atd. Galerie nabízí bohaté spektrum současného umění, přitom hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita. The Gallery of the City of Pilsen maps various areas of contemporary visual arts. In addition to traditional areas of free art (painting, sculpture, graphics), exhibitions of stage design, video art, performance and works from other disciplines are held at the gallery. The gallery offers a broad range of contemporary art, with high quality as the main selection criterion. Die Galerie der Stadt Pilsen erkundet verschiedenste Gebiete gegenwärtiger Visualkunst. Außer traditionellen Gebiete der freien Kunst (Malerei, Bildhauerei, Graphik usw.) werden hier Ausstellungen über Szenographie, Videoart, Performance usw. eingeführt. Die Galerie der Stadt Pilsen bietet reichliches Spektrum von gegenwärtiger Kunst an, wobei als Hauptkriterium der Auswahl die hohe Qualität ist.

16 12 MUZEum církevního umění museum of ecclesiastical art museum für kirchenkunst GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň Františkánská 11, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Út Ne Tu Su Di So Kč Nově otevřené Muzeum církevního umění sídlí v prostorách Františkánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl založen v roce 1295 a s přilehlým františkánským klášterem patří mezi nejstarší stavby ve městě. Muzeum církevního umění seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Newly opened Museum of Ecclesiastical Art is located in Franciscan Monastery. Monastery was established in 1295 and together with the Church of the Assumption is one of the oldest buildings in the city. The Museum of Ecclesiastical Art inside the Franciscan monastery acquaints visitors with the world of Christianity. Neu geöffnet Museum für Kirchenkunst befindet sich in Franziskanerkloster. Kloster wurde 1295 gegründet und gehört mit Mariä-Himmelfahrt-Kirche zu den ältesten Bauwerken der Stadt. In den Innenräumen des Franziskanerklosters befindet sich das Museum für Kirchenkunst, welches seine Besucher mit der Welt der Christen bekannt macht.

17 Techmania science center Techmania science center Techmania science center 13 GPS: N, E Vchod Roh Borské a Břeňkovy ulice Entrance BorskáBřeňkova Street Eingang BorskáBřeňkova Straße Celoročně All year round Ganzjährig Po, Út, Čt Mo, Tu, Th Mo, Di, Do St, Pá We Fr Mi Fr So, Ne Sa, Su Sa So Rodina Family Familie ( 2 + 2) Skupiny Groups Gruppen ( 10+) Kč 300 Kč Kč Techmania Science Center je přední čeká instituce neformálního vzdělávání. Zájemcům o vědu a techniku představuje populárně vzdělávací expozice, interaktivní exponáty, vědecké show, světové technické unikáty, přednášky či workshopy. V jejím areálu je nově otevřeno první 3D planetárium v České republice. Od března 2014 zpřístupní nové expozice věnované např. fyzice, chemii, matematice, lidskému tělu, obnovitelným zdrojům energie nebo filmové a televizní technice. Techmania Science Center is one of the top institutions of informal education in the Czech Republic. It offers interactive exhibitions, world unique locomotives or trolleybus, science show, lectures or workshops. Part of the science center is newly opened - 3D Planetarium, unique in the Czech Republic. In March 2014 new exhibitions focusing on physics, math, human body, renewable sources of energy or water world will be opened. Techmania Science Center ist eine der wichtigsten tschechischen Organisationen der Wissenschaftskommunikation. Das Zentrum bietet interaktive Ausstellungen, science shows, populäre Vorträge, Workshops und Unikate der historischen Technik. Das erste 3D Planetarium in der Tschechischen Republik ist bei Techmania neu eröffnet. Ab März 2014 vergrößert Techmania deutlich die Ausstellungsflächen und bietet neue interaktive Ausstellungen, die z.b. der Physik, Mathematik, Erneuerbare Energie, Filmtechnik oder dem menschlichen Körper gewidmet werden.

18 ská MAPA CENTRA MĚSTA MAP OF THE CITY CENTRE Karte des Stadtzentrums Kefiová Locho Jíkalce m. ila kody BfieÀkova Bus Station Na Vr íãkách Husova Korandova Kalikova Pfiemyslova Kotkova Kotkova Husovo nám. Radãická Podûbradova Tylova Bendova Karlova Karlova Plachého Koperníkova Koperníkova U TrÏi tû Nerudova Hálkova Husova Skrétova Skrétova Tovární PobfieÏní Budilova Pu kinova Jízdecká Palackého nám. Kováfiská Tylova Bendova Palack ého Husova KLATOVY Divade Bezruãova Rybáfiská Krátká PobfieÏní lní Klatovská tfi. 21 nám. T. G. Masaryka sady PûtatfiicátníkÛ Solní Riegrova Sedláã kova Pre ovská Jungmannova Smetanovy sady V ipce Havlíãkova Petákova 13 Borská U Trati Veleslavíno Ko- ÏeluÏská Americká PurkyÀova 1 B. Sme tan R 1 Zámeãnická Legenda Key to the Map Legende á 1 Katedrála sv. Bartoloměje St. Bartholomew s Cathedral St. Bartholomäus Dom 2 Radnice plastický model historického jádra města City Hall 3D Model of the Historical City Centre Rathaus plastisches Modell des historischen Stadtkerns 3 Pivovar Plzeňský Prazdroj Pilsner Urquell Brewery Pilsner Urquell Brauerei 4 Pivovar Gambrinus Gambrinus Brewery Gambrinus Brauerei 5 Pivovarské muzeum Brewery Museum Brauerei Museum 6 Plzeňské historické podzemí Pilsen s Historical Underground Pilsener historische Kelleranlagen 7 Velká synagoga a Stará synagoga The Great Synagogue and The Old Synagogue Grosse Synagoge und Alte Synagoge 8 Západočeské muzeum West Bohemian Museum Westböhmisches Museum

19 Kfi Malická N ûlohorská Ot lie Bení kové Plánská Luãní tínská Na Pofiíãí 17 Úzká MÏe y va Martinská Dominikánská nám. epubliky Goethova nická sady 5. kvûtna WC 15 Malá 1 U Sv. Rocha Zelináfiská Franti - kánská Podmostní Rooseveltova 2 9 Perlová PraÏská Dfievûná Zbrojnická 12 Kopeckého 8 sady WC Truhláfiská sady KfiiÏíkovy afafiíkovy sady sady 5. kvûtna U Anglické nábfi. P Zvonu Denisovo Pallova PraÏská nábfieïí Americká tr uncovy sady Tyr ova U Lázní Sirková NádraÏní 3 4 umavská Klicperova Radbuza PRAHA, D5 Kame- Veverkova Vocelova Fügnerova PafiíÏská U Trati Harantova U Radbuzy U JeÏí ka â. BUDùJOVICE Rejskova Mikulá ské nám. Koterovská Úslavská Barrandova Rube ova 9 Národopisné muzeum Plzeňska Pilsen Ethnographic Museum Ethnographisches Museum der Region Pilsen 10 Západočeská galerie West Bohemian Gallery Westböhmische Galerie 11 Galerie města Plzně Pilsen Municipal Gallery Galerie der Stadt Pilsen 12 Muzeum církevního umění Museum of Ecclesiastical Art Museum für Kirchenkunst 13 Techmania Science Center 14 Muzeum strašidel Museum of Monsters Gespenstermuseum 15 Muzeum loutek Puppet Museum Puppenmuseum 16 Dům pohádek House of Fairy Tales Märchenhaus 17 Zoologická a botanická zahrada ZOO and Botanical Garden Zoologischer und Botanischer Garten 18 DinoPark 19 Městský sadový okruh Municipal garden circle Stadtparkanlage 20 Památník americké armády Patton Memorial Pilsen 21 Meditační zahrada Meditation garden Meditationsgarten A.Uxy Presslova

20 14 MUZEUM STRAŠIDEL museum of monsters Gespenstermuseum GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň nám. Republiky 33, Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Po Ne Mo Su Mo So Rodina Family Familie Kč 220 Kč Muzeum strašidel, pohádek a pověstí nabízí pro děti i dospělé poučení a veselé nahlédnutí do historie města Plzně a okolí. Spatříte duchy, strašidla a tajemné bytosti. Pojďte se s námi krásně bát. Vaše Muzeum strašidel. The museum of monsters, fairy tales, myths and legends, offers a fun look into the history of Pilsen and its surroundings, for children and adults alike. You ll get to see ghosts, monsters and mysterious beings. Come and be fantastically scared with us. Your museum of monsters. Gespenster- Märchen- und Legendenmuseum bietet eine Belehrung und eine drollige Einsicht in die Geschichte Pilsens und seiner Umgebung. Kinder und Erwachsene können hier Geist, Gespenster und mysteriöse Gestalten sehen. Kommen Sie mit uns schön zu fürchten. Ihr Gespenstermuseum.

21 MUZEUM LOUTEK PUPPET MUSEUM PUPPENMUSEUM 15 GPS: N, E nám. Republiky 23, Plzeň Út Ne Tu Su Di So Celoročně All year round Ganzjährig Rodina Family Familie Kč 130 Kč Plzeňské loutkářství má v Plzni bohatou tradici. Vždyť právě v Plzni se narodily známé postavičky Spejbl a Hurvínek od Josefa Skupy. Muzeum představuje nejen tradiční loutková divadla, ale i současnou loutkářskou tvorbu Divadla Alfa. Součástí muzea je malá divadelní scéna a stylová kavárna. Pilsen Puppetry boasts a long and rich tradition. It was here, in Pilsen, where Josef Skupa created the famous puppets of Spejbl and Hurvínek. The museum collections feature not only traditional puppet ensembles but also contemporary puppet productions of the Alfa Theatre. A small stage and a stylish café is located on the premises of the museum. Das Puppenspiel hat in Pilsen eine reiche Tradition. Eben in Pilsen sind doch die berühmten Figuren Spejbl und Hurvínek von Josef Skupa geboren. Das Museum stellt nicht nur die herkömmlichen Puppenspielbühnen, sondern auch die gegenwärtigen Inszenierungen des Alfa-Theaters vor. Zum Museum gehören auch eine kleine Bühne und ein stillvolles Café.

22 16 DŮM POHÁDEK HOUSE OF FAIRY TALES MÄRCHENHAUS GPS: N, E U Na Prazdroje Chmelnicích, 7, 304 Plzeň 97 Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Út Ne Tu Su Di So Út Pá Tu Fr Di Fr So Ne Sa Su Sa So Kč Kč Dům pohádek je místo, kde české večerníčky a pohádky ožívají. Stěny zdobí kresby Krtečka, Křemílka a Vochomůrky, Rákosníčka a dalších postaviček. Uprostřed hlavní hrací plochy stojí čtyřmetrová pařezová chaloupka se skluzavkami, hned vedle Rákosníčkův kolotoč. Součástí Domu pohádek je také školička Macha a Šebestové, divadelní a výtvarný ateliér. Decorated by pictures of Little Mole, of the favourite elves Kremilek and Vochomurka from the Tree Stump Cottage, of the reed elf Rakosnicek from the Periwinkle Pond and other favourite characters on the walls, the House of Fairy Tales is a place where Czech TV bedtime stories and fairy tales come to life. In the middle of the main playing-ground there is a four meter high Tree Stump Cottage with slides and Rakosnicek s merry-go-round right next to it. A minischool named after Mach and Sebestova, another two favourite characters of children s stories, is also located in the house together with drama and arts workshops. Das Märchenhaus liegt im Lochotín-Park, in der Nähe des Dinoparks und des Tiergartens. Es ist insbesondere auf tschechische Märchen ausgerichtet. Die Wände sind mit Abbildungen des Kleinen Maulwurfs, der kleinen Zwerge Křemílek und Vochomůrka, des Wasserzwergs Rákosníček und weiterer Märchenfiguren geschmückt. In der Mitte der größten Spielfläche steht ein 4 m hohes Zwergenhaus mit Rutschen, gleich daneben dann ein Karussell. Zum Märchenhaus gehört auch die kleine Schule von Paul und Brigitta (tsch. Mach a Šebestová) wie auch ein Theater- und Kunstatelier.

23 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA ZOO AND BOTANICAL GARDEN ZOOLOGISCHER UND BOTANISCHER GARTEN 17 GPS: N, E Pod Vinicemi 9, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Listopad březen November March November März Po Ne Mo Su Mo So Po Ne Mo Su Mo So Sezona High season Hauptsaison Kč Mimo sezonu Low season Nebensaison Kč Zoologická a botanická zahrada chová nejvíce druhů zvířat ze všech českých ZOO. V současné době se staví stále nové pavilony. Součástí ZOO je vesnický statek Lüftnerka, Japonská zahrada a DinoPark, a také stálá akvarijní výstava Akvatera (plazi, obojživelníci, ještěři, ryby), která je mimo areál v centru města (Palackého tř. 5). Do ZOO jezdí v červnu, červenci a v srpnu vláček z náměstí Republiky. The Zoological and botanical garden keeps the highest number of animal species of all Czech ZOOs. The ZOO includes a country farm Lüftnerka, a Japanese Garden, a DinoPark and also a permanent aquarium exhibition Akvatera (reptiles, amphibians, lizards, fish) which is situated outside the ZOO complex in city centre (Palackeho tř. 5). During June, July and August the ZOO is served by a tourist train departing from the Square of the Republic. Im Tiergarten und im botanischen Garten werden die meisten Tierarten von allen tschechischen Tiergärten gehalten. Zur Zeit werden weiter neue Pavillons gebaut. Ein Bestandteil des Tiergartens ist auch dörflicher Bauernhof Lüftnerka, Japanischer Garten, DinoPark oder ständige Ausstellung Akvatera (Kriechtiere, Echsen, Amphibien, Fische), die sich außerhalb des Areals im Stadtzentrum (Palackého tř. 5) befindet. In den Tiergarten fährt im Juni, Juli und im August ein kleiner Zug vom Platz der Republik.

24 18 DINOPARK DINOPARK DINOPARK GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň Nad ZOO 1, Plzeň Duben říjen April October April Oktober Po Ne Mo Su Mo So DinoPark DinoPark + Zoo Kč Kč Unikátní zábavní park pro nejširší veřejnost. Na ploše 3 ha je umístěno cca 30 ozvučených modelů prehistorických zvířat v životních velikostech. Některé modely jsou pohyblivé. DinoPark je doplněn o 3D kino v ceně vstupenky, Dětské paleontologické hřiště, Naučnou stezku i expozici jedinečného exempláře rostliny Wollemia nobilis, teprve nedávno v Austrálii objevené rostliny staré 100 mil. let. This unique entertainment park targets the general public. Approximately 30 life-size, sound-equipped models of prehistoric animals are dispersed over 3 hectares. Some of the models can move. The price of the ticket to DinoPark includes a 3D movie. The park further offers Children s Paleonthological Playground, Learning Path, and an exhibit featuring a unique specimen of Wollemia nobilis, a 100 million years old plant recently discovered in Australia. Einzigartiger Unterhaltungspark für breiteste Öffentlichkeit. Auf der Fläche von 3 ha sind cca 30 beschallte Modelle prähistorischer Tiere in Lebensgrößen angebracht. Einige Modelle sind beweglich. Der DinoPark ist im Preis der Eintrittskarte um 3D Kino, Paläontologischen Kinderspielplatz und Naturlehrpfad ergänzt und auch um die Exposition des einzigartigen Exemplars der Pflanze Wollemia nobilis, der erst vor kurzem in Australien entdeckter, 100 Mio. Jahren alter Pflanze.

25 MĚSTSKÝ SADOVÝ OKRUH THE MUNICIPAL GARDEN CIRCLE STADTPARKANLAGE 19 Historické centrum Plzně je ze tří čtvrtin obklopeno pásem sadů, které vznikaly od samého počátku 19. století na místech zbouraných městských hradeb. V prostředí vzrostlých stromů a zajímavých parkových úprav jsou ve Smetanových, Kopeckého a Křižíkových sadech umístěny sochy a pomníky připomínající významné osobnosti města. The historical centre of Pilsen is surrounded on three sides by a belt of orchards, which have been established gradually since the beginning of the 19 th century in the locations of the demolished town fortifications and the filled in moat. Statues and memorials in remembrance of important persons of the town. Das historische Stadtzentrum Pilsens ist zu drei Vierteln mit einer Zone von Parks umgeben, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts anstellen der niedergerissenen Stadtumwallung entstanden. Unter hochgewachsenen Bäumen und interessanten Parkanlagen sind in den Parks Smetanovy, Kopeckého und Křižíkovy sady Statuen und Denkmäler situiert, die an bedeutende Persönlichkeiten der Stadt erinnern.

26 20 PAMÁTNÍK AMERICKÉ ARMÁDY PATTON MEMORIAL PILSEN PATTON MEMORIAL PILSEN GPS: N, E U Kulturní Prazdroje dům 7, Peklo, Pobřežní Plzeň 10, Plzeň Celoročně All year round Ganzjährig Objednávky Appointment Bestellung Út Ne Tu Su Di So Rodina Family Familie Kč 120 Kč Patton Memorial Pilsen je jediným muzeem v České republice, které je věnováno americké armádě. Expozice mapují postup a pobyt armády Spojených států na území bývalého Československého státu v roce 1945, dále pak poválečnou hospodářskou pomoc UNRRA naší zemi a období totalitního režimu Československa v letech Patton Memorial Pilsen is the only museum in the Czech Republic devoted to the U.S. Army. The exhibition maps the progress and sojourn of the U.S. Army in the territory of the former Czechoslovak State in 1945, as well as the post war UNRA assistance granted to this country, and the totalitarian period in Czechoslovakia in Patton Memorial Pilsen ist das einzige Museum in Tschechischer Republik, das der amerikanischen Armee gewidmet ist. Die Expositionen erkunden den Vormarsch und Aufenthalt der Armee der Vereinigten Staaten im Jahre 1945, weiter dann die wirtschaftliche Nachkriegshilfe UNRRA unserem Lande und die Zeit des totalitären Regimes der Tschechoslowakei in Jahren

27 MEDITAČNÍ ZAHRADA MEDITATION GARDEN MEDITATIONSGARTEN 21 GPS: N, E Na Kramlíku, Plzeň Doudlevce, Plzeň (u Tyršova mostu) , Mimo sezonu: pouze na objednávku Low season: by arrangement only Nebensaison: nur nach Bestellung St Ne We Su Mi So Rodina Family Familie Kč 100 Kč Památník obětem zla je životním dílem politického vězně L. Hrušky, který v rekreačním území na jižním okraji Plzně vybudoval areál výjimečné krásy a harmonie. Tzv. Meditační zahrada s monumentální křížovou cestou a kaplí M. Kolbeho je místem pro odpočinek i zamyšlení. A memorial to the victims of evil is a life s work of L. Hruška, a political prisoner who built grounds of extraordinary beauty and tranquility in a recreation zone on the southern edge of Pilsen. The Meditation Garden with a monumental cloister and chapel by M. Kolbe provides the environment for both relaxation and contemplation. Das Denkmal den Opfern des Bösen ist ein Lebenswerk des politischen Gefangenen L. Hruška, der in Erholungsgebiet am Rande Pilsen ein Areal außergewöhnlicher Schönheit und Harmonie erbaut hat. Sog. Meditationsgarten mit monumentalem Kreuzweg und der M. Kolbes Kapelle ist eine Stelle für Erholung und Nachdenken.

28 22 Cykloprohlídky Bike About Tours Radbesichtigungen U Sraz Prazdroje u Informačního 7, centra Plzeň města Plzně, nám. Republiky Meet at 377 the 062 Pilsen 888Information Centre, nám. Republiky 41 Treffpunkt am Infozentrum der Stadt Pilsen, nám. Republiky Květen září May September Mai September Změna termínu vyhrazena Change the date reserved Ändern Sie das Datum vorbehalten Odpolední vyjížďka Afternoon ride Nachmittag Fahrt Celodenní vyjížďka Day trip Tagesausflug Čt Th Do So Sa Sa Kč Půjčovna kol Bicycle hire Fahrradverleih: Těšínská 14, Poloha města na soutoku čtyř řek dává mnoho příležitostí také milovníkům cyklistiky. Cyklista, který se chce o Plzni a jejím okolím něco dozvědět, může vyrazit na prohlídku na kole. Projížďky vede průvodce, který vám během výletu podá odborný výklad o zajímavostech, které uvidíte. Každý druhý čtvrtek v měsíci se můžete vypravit na krátkou prohlídku po Plzni, každou druhou sobotu v měsíci na celodenní projížďku okolím Plzně. The city s location at the confluence of four rivers has plenty to offer to all who like biking. A bike about tour of Pilsen is a great way to discover the city and its surroundings. The tours are led by guides providing erudite commentaries on all places of interest. A bike about tour of Pilsen is scheduled for every second Thursday of the month, while an all day bike trip around Pilsen is planned for every second Saturday of the month. Only in the Czech language. Die Lage der Stadt am Zusammenfluss von vier Flüssen gibt auch den Liebhabern der Radwanderungen viele Möglichkeiten. Ein Radfahrer, der mehr zu Pilsen und seiner Umgebung erfahren möchte, kann an einer Radbesichtigung teilnehmen. Die Besichtigungen werden von einem Reiseführer betreut. Jeden zweiten Donnerstag im Monat kann man an einer adbesichtigung Pilsens teilnehmen, jeden zweiten Samstag dann an einer ganztägigen Besichtigung der Umgebung der Stadt. Nur in tschechischer Sprache.

29 Oživené prohlídky centrem města Animated Guided Tours through the City Centre Belebte Besichtigungen der Stadtmitte Objednávky Booking Bestellungen: Rodiny s dětmi Families with children Familien mit Kindern , , , , , 7. 9., Večerní Night tours Abendsbesichtigungen , , , , , 8. 8., , , 5. 9., Ne Su So Pá Fr Fr Včetně občerstvení incl. snack inkl. Erfrischung Kč Průvodkyně oživených prohlídek Plzně s originálním jménem Historie plzeňská zve na nové prohlídkové trasy. Formou hraných příběhů, vystoupení a krátkých interaktivních pohádek vám herci představí osobnosti z dějin města Plzně a jejich dávné příběhy, pozvou vás na místa, kde se odehrávaly. A děti se jistě rády svezou s kočím Matějem na voze taženém koňmi. Your guide to animated tours of Pilsen with a symptomatic name Ms. History Pilsner invites you to new sightseeing routes. Pilsen personalities are presented through stories, shows and short interactive tales. You will see actors enacting episodes from the lives of famous Pilsners of the past, staged in the same locations where they once really took place. Children will surely appreciate a horse drawn-carriage ride. Only in the Czech language. Die Veranstalterin der belebten Besichtigungen Pilsens mit dem originalen Namen Pilsener Historie lädt zu neuen Besichtigungsstrecken ein. Schauspieler werden Ihnen durch nachgespielte Geschichten, Auftritte und kurze interaktive Märchen Persönlichkeiten aus der Historie der Stadt Pilsen und ihre alte Geschichten vorstellen, und Sie an die Orte einladen, wo sich diese abspielten. Und Kinder unternehmen sicher gerne eine Fahrt mit Kutscher Matej und seinem Pferdewagen. Nur in tschechischer Sprache.

30 24 OKOLÍ PLZNĚ VICINITY OF PILSEN UMGEBUNG VON PILSEN HRAD RADYNĚ CASTLE RADYNĚ SCHLOSS RADYNĚ GPS: N, E U hrad Prazdroje Radyně, 7, Starý Plzenec Plzeň , Duben květen April May April Mai Červen Srpen June August Juni August So Ne Sa Su Sa So Út Ne Tu Su Di So Září říjen September October September Oktober Po Ne Mo Su Mo So Kč Hrad z roku 1356 je dominantou celého Plzeňska. Je odtud nádherný kruhový rozhled na Plzeň, Starý Plzenec s Hůrkou a rotundou sv. Petra a Pavla, na lovecký zámek Kozel a při dobrém počasí i na Svatobor, vzdálené hřebeny Šumavy a Českého lesa. Castle dating back to 1356, dominates the whole Pilsen Region. It offers a wonderful view of Pilsen, the nearby town of Starý Plzenec with its Hůrka Hill and Sts. Peter and Paul Rotunda, the Kozel hunting chateau, and whether permitting, also the Svatobor Hill and the distant mountain ranges of Šumava and Bohemian Forest. Burg aus dem Jahre 1356 ist die Dominante vom ganzen Region Pilsen. Von hier aus gibt es eine wunderschöne Rundaussicht auf Pilsen, Starý Plzenec mit Hůrka und mit Rotunde St. Peter und Paul, auf Jagdschloss Kozel und beim guten Wetter auch auf Svatobor und Fernkämme vom Böhmerwald.

31 rotunda sv. Petra a Pavla Sts. Peter and Paul Rotunda Rotunde St. Peter und Paul 25 GPS: N, E Rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec , Květen září May September Mai September Jiný termín na objednávku. Pro minimálně 6 osob. Any other day per order. For minimum 6 people. Andere Tag auf Bestellung. Für minimum 6 Pers. 1. So v měsíci 1. Saturday of the month 1. Samstag im Monat Kč Rotunda sv. Petra a Pavla je nejstarší stavbou západních Čech. Sts. Peter and Paul Rotunda is the oldest building in West Bohemia. Rotunde St. Peter und Paul ist der älteste Bau in Westböhmen. BOHEMIA SEKT 26 Smetanova 220, Starý Plzenec , Vstup na objednávku Visit per order Eintritt auf Bestellung Kč Ukázka výroby nejznámějších českých jakostních šumivých vín a ochutnávka sektů. Demontration of production of the best known czech quality sparkling wines and winetasting. Demonstration der Herstellung von den bekanntesten Schaumweinen und Weinprobe von Sekt.

32 27 Zámek Kozel Kozel Chateau Schloss Kozel GPS: N, E U Prazdroje 7, Plzeň +420 Zámek 377 Kozel, 062 Šťáhlavy Červenec srpen July August Juli August Květen, červen, září May, June, September Mai, Juni, September Duben, říjen April, October April, Oktober Út Ne Tu Su Di So Út Ne Tu Su Di So So Ne Sa Su Sa So Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Původně lovecký klasicistní zámek je obklopen nádherným přírodně krajinářským parkem. Areál tvoří obytný objekt s hodnotnou výzdobou, zámeckým divadlem, kaplí, lokajnou, konírnou a jízdárnou. Originally a Neo-classicist hunting chateau. The complex consists of a residential building with valuable decorations, private theatre and a chapel, servants quarters, stables, and a riding hall. The chateau is surrounded by a beautifully landscaped English park. Ursprünglich ein Jagdschloss im klassizistischen Stil. Das Areal besteht aus einer Wohnanlage mit hochwertiger Verzierung, einem Schlosstheater und Kapelle, einem Gebäude für Dienstpersonal, einem Pferdestall und Reitsaal. In der Umgebung befindet sich ein wunderschöner Natur- und Landschaftspark.

33 ZÁMEK NEBÍLOVY NEBÍLOVY CHATEAU SCHLOSS NEBÍLOVY 28 GPS: N, E Zámek Nebílovy Červen srpen June August Juni August Květen, září May, September Mai, September Duben, říjen April, October April, Oktober Út Ne Tu Su Di So Út Ne Tu Su Di So So Ne Sa Su Sa So Česky Czech Tschechisch In foreign language Fremdsprache Kč Kč Barokní zámek, řešený ve formě dvou protilehlých objektů. Jádro zadního trojkřídlého objektu tvoří původní renesanční tvrz se sgrafitovou výzdobou. Přední objekt s věží hostí expozici věnovanou dobovým interiérům. V zámku je bohatá výzdoba s květinovými motivy. A Baroque-style chateau consisting of two separate structures facing one another. The rear three-wing building is the original Renaissance stronghold with grafitto-decorated walls. The front building including a tower accommodates an exhibition of the traditional chateau interiors. Flower patterns predominate in the chateau decorations. Das interessante und baukünstlerisch wertvolle Barockschloss besteht aus zwei gegenüberliegenden Gebäudekomplexen. Die Burg im Renaissancestil mit Sgraffito-Dekorationen bildet den Kern des hinteren, aus drei Flügeln bestehenden Gebäudes. Das vordere Gebäude mit Turm beherbergt Ausstellungen historischer Inneneinrichtungen. Das Schloss besitzt eine reiche Blumendekoration.

34 Plasy klášter (25 TIPY NA JEDNODENNÍ VÝLETY Z PLZNĚ DAY TRIP IDEAS FROM PILSEN TIPPS FÜR EINTAGSAUSFLUG AUS PILSEN Karlovy Vary Manětín zámek (45 km) Rozvadov Kladruby klášter (35 km) Radyně Švihov hrad (35 km) Legenda Key to the Map Legende Klatovy 17 Zoologická a botanická zahrada Zoo and Botanical Garden Zoologischer und Botanischer Garten 18 DinoPark 21 Památník obětem zla Memorial of the victims of evil Denkmal des Opfern des Bösens 24 Hrad Radyně Castle Radyně Schloss Radyně 25 Rotunda sv. Petra a Pavla Sts. Peter and Paul Rotunda Rotunde St. Peter und Paul 26 Bohemia Sekt 27 Zámek Kozel Kozel Chateau Schloss Kozel 28 Zámek Nebílovy Nebílovy chateau Schloss Nebílovy

35 Most Zbiroh zámek (45 km) km) Mariánská Týnice proboštství (40 km) Praha Rotunda (11 km) 25 Bohemia Sekt (11 km) 26 hrad (12 km) 24 Kozel zámek (16 km) 27 Nebílovy zámek (18 km) 28 Nepomuk (30 km) Písek Kladruby klášter Monastery Kloster Tel.: Web: Manětín zámek Castle Schloss Tel.: Web: Mariánská Týnice proboštství Provost s residence Propstei Tel.: Web: Nepomuk sv. Jan Nepomucký St. John of Nepomuk St. Johannes von Nepomuk Tel.: , Web: Plasy klášter Monastery Kloster Tel.: Web: Švihov vodní hrad Water castle Wasserburg Tel.: Web: Zbiroh zámek Castle Schloss Tel.: Web:

TURISTICKÉ CÍLE PLACES OF INTEREST SEHENSWÜRDIGKEITEN

TURISTICKÉ CÍLE PLACES OF INTEREST SEHENSWÜRDIGKEITEN TURISTICKÉ CÍLE PLACES OF INTEREST SEHENSWÜRDIGKEITEN CZ EN DE Czech Republic Evropské hlavní město kultury 2015 European Capital of Culture 2015 Kulturhauptstadt Europas 2015 KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

MĚSTO PLZEŇ. Evropské hlavní město kultury 2015

MĚSTO PLZEŇ. Evropské hlavní město kultury 2015 MĚSTO PLZEŇ CZ Evropské hlavní město kultury 2015 Město Plzeň Plzeň v číslech a datech Turistickým magnetem západních Čech je město Plzeň, založené králem Václavem II. na křižovatce obchodních cest mezi

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY Content: PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY History Culture Technical intrerests Nature Sports HISTORY ST. BARTHOLOMEW CATHEDRAL TOWER (PILSEN MAIN SQUARE) The cathedral tower with its 102,6 m (336 feet) is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč Program dne Neděle 21. 8. 2011 Výlet Telč 9:00 Odjezd autobusové nádraží Jihlava stanoviště 27 směr Telč Schauen Sie sich die Busstation Station 27 Jihlava Richtung Telc Check out the bus station station

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Plzeň pro děti. Evropské hlavní město kultury 2015

Plzeň pro děti. Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň pro děti cz Evropské hlavní město kultury 2015 Muzeum strašidel Techmania 3D Planetárium Vodní radovánky Plzeň pro děti Město Plzeň je ideálním cílem rodinného výletu. Historické jádro nabízí zajímavé

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

DENKMALS 13. 09. 15 ZITTAU

DENKMALS 13. 09. 15 ZITTAU DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 12. 09. 15 LIBEREC TAG DES OFFENEN DENKMALS 13. 09. 15 ZITTAU www.visitliberec.eu www.liberec.cz/ehd www.shscms.cz www.denkmale-zittau.de Liberecká radnice Rathaus Kostel sv. Jana,

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LONDON Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu LONDÝN Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 3.1.2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

YOUR INCOMING TOUR OPERATOR. True experts for the Pilsen region. nabídka programů a zážitků 2016-2017. pilsenjoy s.r.o.

YOUR INCOMING TOUR OPERATOR. True experts for the Pilsen region. nabídka programů a zážitků 2016-2017. pilsenjoy s.r.o. YOUR INCOMING TOUR OPERATOR True experts for the Pilsen region nabídka programů a zážitků 2016-2017 pilsenjoy s.r.o. Poznejte to nejlepší z Plzně během zážitkové prohlídky centra města. Projdete s námi

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания Papírový model pro účastníky Mezinárodního sjezdu papírových modelářů Vypracoval: M A TT B E R GSTR O M Zámek Hampton ve

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Název DUMu Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Název DUMu Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VELKÁ BRITÁNIE VY_32_INOVACE_AH_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PLZEŇSKO na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Plzeň 3 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Internet: www.turisturaj.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více