TEPELNÉ ČERPADLO DS 5240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNÉ ČERPADLO DS 5240"

Transkript

1 PŘEPRAVA A USAZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ELEKTROINSTALACE NAPOJENÍ HYDRAULICKÝCH ROZVODŮ UVEDENÍ DO PROVOZU o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

2 Obsah STRANA 1. POPIS VÝROBKU POUŽITÍ KONSTRUKCE POPIS FUNKCE TECHNICKÉ PARAMETRY ROZMĚRY PŘÍSTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJEK POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ TEPELNÉHO ČERPADLA, SCHÉMA VNITŘNÍHO OKRUHU TECHNICKÉ PARAMETRY PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (PŘEKLAD) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POVINNOSTI PROVOZOVATELE VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM BEZPEČNOSTNÍM SYMBOLŮM ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NÁVOD K INSTALACI PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU...10 OBEZNAMTE SE DOSTATEČNĚ S: PŘI PRÁCI S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ TČ ZVLÁŠTNÍ DRUHY NEBEZPEČÍ PŘEPRAVA TRANSPORTNÍ POJISTKY TRANSPORTNÍ ÚCHYTY MONTÁŽ A INSTALACE UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA PRIMÁRNÍ OKRUH...14 PRIMÁRNÍ ZDROJ TEPELNÉ ENERGIE - VODA PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA TOPNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO V REŽIMU PŘIROZENÉHO CHLAZENÍ ELEKTROINSTALACE MONTÁŽ VENKOVNÍHO ČIDLA PŘEDEPSANÉ PRŮŘEZY VODIČŮ A VELIKOSTI ELEKTRICKÝCH JISTIČŮ UVEDENÍ DO PROVOZU PRVNÍ SPUŠTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PORUCHY A JEJICH MOŽNÉ PŘÍČINY ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ OBSLUHA ZAŘÍZENÍ...20 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

3 1. POPIS VÝROBKU 1.1 POUŽITÍ Tepelné čerpadlo řady DS 5240 slouží k vytápění velkých objektů a s příslušným příslušenstvím k ohřevu užitkové vody. Tepelné čerpadlo je napojeno na primární zdroj tepelné energie. Takovým primárním zdrojem je např. země (zemní kolektor nebo hlubinný vrt) nebo čerpaná podzemní voda (systém dvou studní). Projektování zařízení primárního zdroje musí být prováděno dle technických informací pro dimenzování zařízení primárního zdroje tepelných čerpadel společnosti Hennlich Industrietechnik spol s. r. o., o.z. G-TERM Litoměřice. Přístroj smí být zapojen pouze tehdy, pokud jsou hydraulické okruhy naplněny doporučenými kapalinami a odvzdušněny, všechny elektrické přípojky odborně zapojeny a na instalaci je vydána výchozí revizní zpráva. Podmínkou uplatnění záruky ze strany uživatele je protokolární první spuštění zařízení proškoleným odborným personálem. Škody, které vzniknou nedodržením výše uvedených bodů, nespadají do rámce záruky. 1.2 KONSTRUKCE Přístroje typové řady DS se skládají z tepelného čerpadla a mikroprocesorového regulátoru. Jedenáct analogových a osm digitálních vstupů slouží k dokonalé diagnostice systému. Regulace zároveň obsahuje zařízení pro archivaci dat. K tepelnému čerpadlu je možno doobjednat telefonní modem pro dálkové ovládání a kontrolu funkce tepelného čerpadla. Napojení se uskutečňuje přes standardní uživatelské rozhraní RS232 a RS485. Regulátor je umístěn v čelním panelu stroje. Standardně je tepelné čerpadlo vybaveno hlídáním sledu fází. Celé zařízení je umístěno v rámu tvaru písmene L z ocelového, povrchově upraveného plechu. Všechny díly krytu jsou protihlukově izolovány, snadno odnímatelné. Na horním krytu TČ je připraven vývod pro el. instalaci a hlavní vypínač. Napojení tepelného čerpadla na primární zdroj je umístěno na levé straně rámu při pohledu zpředu. Připojení topného systému je realizováno na jeho pravé straně. Kompresor tepelného čerpadla včetně výměníků chladicího okruhu je pružně uložen na ocelovém nosném rámu. Všechna potrubí jsou osazena pružnými spoji, které zamezují přenosu chvění do systému ÚT a primárního zdroje. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

4 Tepelné čerpadlo je vybaveno polohermetickým pístovým kompresorem popřípadě šroubovým kompresorem. Výměníky tepla (výparník a kondenzátor) jsou deskové z nerezové ocele. Hladina vnějšího hluku i tepelná izolace s velkou rezervou vyhovují nejpřísnějším evropským normám. 1.3 POPIS FUNKCE Výrobky řady DS využívají jako hlavní zdroj tepelné energie tepelné čerpadlo, doplňkovým zdrojem tepla je vestavěný elektrokotel. Primární médium, které zprostředkuje přenos tepelné energie mezi okolním prostředím a tepelným čerpadlem, se ve výparníku ochlazuje asi o 3 až 4 C. V chladícím okruhu tepelného čerpadla se energie převede na vyšší teplotní úroveň, využitelnou pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Tepelná energie se do topného okruhu předává v kondenzátoru tepelného čerpadla. Celkové množství tepelné energie dodané tepelným čerpadlem se skládá z energie odebrané okolnímu prostředí (až 80%) a energie elektrické, kterou musíme dodat pro pohon kompresoru. Tepelné čerpadlo může být použito ve všech oblastech jako běžné zdroje tepla, pouze s technickými omezeními danými maximální dosažitelnou teplotou topné vody. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

5 1.4 TECHNICKÉ PARAMETRY Rozměry přístroje a umístění přípojek připojení elektro obr Popis jednotlivých součástí tepelného čerpadla Výparník Provedení: WTT AE9M - x (podle typu TČ), ražené desky, pájené mědí Uspořádání: svislé Max. provozní tlak: obě strany: 30 bar Materiál: ušlechtilá ocel /Aisi 316 Kompresor Provedení: semiherm. pístový, 1450 ot./min, např. COPELAND D8SK-700X BWM (DS ) Otáčky: 2900 ot./min. Pohon: elektromotor, 3 x 400 V, 50 Hz, příkon dle typu viz. tab. 1 Náplň: chladivo R407c Chlazení motoru chladivem vnitřního okruhu (R407c) Topení olejové náplně 230V/50Hz (cca 200W) Spínání: přímé, s tlumením záběrového proudu Min. interval spínání: 20 min. Ochrana motoru: kontrola teploty vinutí PTC senzory Směr otáčení motoru.: pravotočivé pole Mazání: odstředivé mazání Olejová náplň: speciální chladící motorový olej EMKARATE RL 32 CF Kondenzátor Provedení: WWT WP9M - x (podle typu TČ), ražené desky, pájené mědí Umístění: svislé Max. provozní tlak: obě strany: 30 bar Materiál: ušlechtilá ocel /AISI 316 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

6 Expanzní ventil provedení: např. typ ALCO TERE 42 NW 100 WL 22x22 (DS ) exp. ventil s vnějším vyrovnáváním tlaku, modulová konstrukce. další komponenty- informace poskytneme na vyžádání Schéma vnitřního okruhu Pozice Funkce Typ zařízení PZ-/1 hlídání tlaku (klesající tlak) tlakový spínač DANFOSS KP 1 PZ+/2 PZ+/3 hlídání tlaku (presostat) hlídání tlaku (pojišťovací presostat) kombinovaný presostat DANFOSS KP 7 BS TIC/4 měření teploty teplotní čidlo NTC 10K - vstup tepelného čerpadla TIC/5 měření teploty teplotní čidlo NTC 10K - výstup tepelného čerpadla TIC/6 TIC/7 TIC/8 TIC/9 PDZ-/10 měření teploty měření teploty měření teploty měření teploty tlak oleje kompresoru teplotní čidlo NTC 10K - výstup expanz. ventilu - vypařovací teplota teplotní čidlo NTC 10K - výstup kondenzátoru - podchlazení chladiva teplotní čidlo NTC 10K - výstup kondenzátoru - teplota topné vody teplotní čidlo NTC 10K - vstup kondenzátoru - teplota zpátečky diferenční tlakový spínač (klesající tlak) COPELAND OPS1 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

7 1.4.4 Technické parametr chladivo R407c chladivo R134a o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

8 2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (PŘEKLAD) podle přílohy II A směrnice ES (89/392/EWG) Výrobce: WATERKOTTE Wärmepumpen GmbH Gewerkenstr. 15, D Herne tímto prohlašuje, že níže popsaný stroj: DS 5240 splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky následující směrnice ES: - Strojní směrnice ES (89/392/EWG) - Směrnice o nízkém napětí ES (73/23/EWG) - EMV-směrnice ES (89/336/EWG) Použité související normy : EN 378 Chladící zařízení a tepelná čerpadla bezpečnostně technické požadavky a požadavky důležité pro životní prostředí EN Způsob ochrany pláštěm skříně EN 292/T1/T2 Bezpečnost strojů Základní pojmy; všeobecné konstrukční zásady EN 294 Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení Bezpečné vzdálenosti s maximálními konstrukčními rozměry EN 349 Bezpečnost strojů minimální vzdálenosti z důvodu zamezení pomačkání součástí stroje EN /2-40 Bezpečnost elektrických přístrojů pro spotřebu v domácnosti a podobné účely EN /2 Limity a měření vysokofrekvenčního rušení Použité národní normy a technické specifikace: DIN 8975 Chladící zařízení bezpečnostně technické zásady platné pro konstrukci, vybavení a instalaci DIN 8901 Chladící zařízení a tepelná čerpadla ochrana země, spodní a povrchové vody BGV D 4 Chladící zařízení, tepelná čerpadla a klimatizační zařízení (Bezpečnostní předpis sdružení zaměstnanců) Předpis o tlakových Předpis o tlakových nádobách nádobách Konstrukční změny, které mají vliv na technické údaje udané v návodu k obsluze, na spotřebu, která odpovídá podmínkám a úpravy, které také podstatně změní stroj, činí toto prohlášení neplatným. Herne, Fabrice Visticot, technický ředitel Pozn.: Originál prohlášení o shodě (CE) a jeho český překlad pro konkrétní typ čerpadla a výrobní číslo je součástí dodávky tepelného čerpadla. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

9 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE Tepelná čerpadla WATERKOTTE řady DS byla konstruována a vyrobena dle nejpřísnějších evropských bezpečnostních norem a souvisejících technických předpisů. Odpovídají vysokému technickému standardu a poskytují uživateli maximální bezpečnost. Pokud je zařízení instalováno a spuštěno za dodržení technických podkladů firmy G-TERM, nevyžaduje od zákazníka dlouhodobě žádnou mimořádnou péči. Vzhledem k tomu, že správná funkce tepelného čerpadla souvisí bezprostředně s technickým stavem navazujících systémů, je nutno věnovat pravidelnou péči především všem hydraulickým okruhům (udržování tlaku, čištění filtrů, kontrola pojišťovacích ventilů apod.). Doporučujeme roční preventivní prohlídku celého systému našimi servisními pracovníky. 3.2 VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM BEZPEČNOSTNÍM SYMBOLŮM V tomto návodu k obsluze je použito následujících bezpečnostních symbolů. Tyto symboly mají uživatele upozornit především na text bezpečnostního pokynu, který je uveden vedle symbolu. NEBEZPEČÍ Všechny bezpečnostní a výstražné pokyny, které varují před nebezpečím ohrožení zdraví a života, jsou označeny tímto bezpečnostním symbolem. POZOR Všechny bezpečnostní a výstražné pokyny, které varují před nebezpečím ohrožení stroje, materiálu nebo životního prostředí, jsou označeny tímto bezpečnostním symbolem (žlutý podklad). Tento symbol označuje informace, které přispívají k bezpečnému chodu provozovaného zařízení TČ. UPOZORNĚNÍ 3.3 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Návod k instalaci Tento návod k instalaci je dodán s tepelným čerpadlem jako překlad návodu na obsluhu a instalaci. Obsahuje základní informace nutné pro instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu. K nastavení regulátoru slouží samostatný návod regulátoru Resümat. Všechny štítky s bezpečnostními a ovládacími pokyny na zařízení TČ musí být udržovány v dobře čitelném stavu. Poškozené nebo nečitelné štítky se musí ihned vyměnit. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

10 3.3.2 Před uvedením do provozu Obeznamte se dostatečně s: - ovládacími a řídícími prvky TČ - vybavením TČ - provozem TČ - bezprostředním okolím TČ - bezpečnostním zařízením TČ Při běžném provozu není nutná péče o tepelné čerpadlo. Závady na tepelném čerpadle jsou mimořádné, nejčastější příčinou bývají chyby v navazujících hydraulických systémech. Pokud se přesto vyskytnou poruchy, je nutno kontaktovat servis a postupovat podle pokynů odborníků. Doporučujeme - odstranit z prostoru strojovny všechny předměty a ostatní materiály, které se nepoužívají pro provoz zařízení TČ, udržovat zařízení čisté Při práci s elektrickým zařízením Všechny práce na elektrických zařízeních TČ smí být zásadně prováděny pouze odborníky s příslušnou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. V žádné případě nepoužívat pro čištění elektrických zařízení vodu nebo podobnou kapalinu. Je nutné pravidelně provádět revize elektrických zařízení a případně ihned vyměnit poškozená vedení nebo kabely. Dále kontrolovat případně upevnit uvolněné spoje Životní prostředí Při všech pracích s TČ se musí dodržovat předpisy o nakládání s odpady, zejména pak s odpady zvláště nebezpečnými. Tepelná čerpadla jsou plněna chladivy a oleji, které neohrožují životní prostředí, stejně jako použité nemrznoucí směsi. Přesto doporučujeme během montážních a údržbářských prací zachovávat zásady ochrany životního prostředí Změny na zařízení TČ Z bezpečnostních důvodů nesmí být na zařízení TČ ani na jeho instalaci prováděny žádné svévolné změny - toto platí i pro svářečské práce na nosných dílech. Všechny plánované změny musí být písemně schváleny firmou G-TERM. Používejte pouze originální náhradní díly (originální uzávěry, originální díly příslušenství)! Tyto díly jsou speciálně konstruovány pro zařízení TČ. Za použití cizích dílů neručíme, protože jejich konstrukce a provedení nemusí odpovídat provoznímu namáhání a bezpečnostním předpisům. 3.4 ZVLÁŠTNÍ DRUHY NEBEZPEČÍ K zamezení škod na zařízení a k zabránění ohrožení na zdraví a lidských životech dbejte zvýšené pozornosti zejména v následujících oblastech chybně instalované součást se mohou uvolnit a způsobit zranění neuzavřené tepelné čerpadlo zvyšuje riziko poranění o případné ostré hrany konstrukce neodborně položená elektroinstalace (malý rádius ohybu kabelů atp) mohou způsobit požár esterový olej s chladivem může při potřísnění pokožky vyvolat alergickou reakci elektronické obvody mohou být poškozeny statickou elektřinou v provozu mohou některé komponenty (např. kompresor) dosahovat povrchových teplot přes 100 C, popřípadě naopak teploty pod 0 C. Nebezpečí popálenin. Před servisními prácemi na kompresoru je nutné tepelné čerpadlo vypnout a nechat kompresor vychladnou o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

11 4. PŘEPRAVA Při přepravě zařízení TČ se musí bezpodmínečně dbát následujících bezpečnostních pokynů tím se zabrání poraněním lidí, škodám na zařízení a jiným věcným škodám. Při nakládání, přepravě a skládání musí být dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy. Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu. Dodržujte předepsané skladovací podmínky. Čerpadla nesmí být skládána na sebe. TČ smí být zvedáno pouze ve stanovených opěrných bodech. TČ se smí převážet jen ve vzpřímené poloze. Obalový materiál musí být náležitě zlikvidován. Přečtěte si také kapitolu "Všeobecné bezpečnostní pokyny". Tepelná čerpadla typové řady DS, již z výroby připravená pro připojení, jsou dodávána s demontovanými plechovými kryty. Pro usnadnění přepravy jsou kryty i tepelné čerpadlo připevněny na paletě. Při přepravě se musí dbát na to, aby byl použit vhodný dopravní prostředek (vysokozdvižný vozík, zdvihací zařízení, vozík). Tepelná čerpadla se bezpodmínečně musí přepravovat ve svislé poloze! Pouze pro přenášení je krátkodobě povoleno naklonění do úhlu 45. Při přepravě nutno dbát na relativně vysokou hmotnost TČ. Po odstranění obalového kartonu se zařízení TČ již nesmí naklápět na potrubní vedení nebo kryt skříně, jinak by mohlo dojít k mechanickému poškození hydraulických okruhů tepelného čerpadla. Hmotnost zařízení je uvedena v tabulce technických parametrů na straně TRANSPORTNÍ POJISTKY Polohermetické kompresory stojí volně na pružinových elementech. Jejich pohyb je ohraničen gumovými prvky a maximální vychýlení kompresoru upevňovací maticí. Před uvedením do provozu je nutné odstranit transportní sponu eliminující tento provozní pohyb kompresoru. Naopak při opětovném transportu je nutné touto sponou fixovat pohyb kompresoru, aby nedošlo k poškození tepelného čerpadla - viz. následující obrázek. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

12 4.2 TRANSPORTNÍ ÚCHYTY Pro usnadnění transportu slouží celkem 4 transportní úchyty, které jsou stranově na spodní části tepelného čerpadla již z výroby připevněny. S výhodou lze tedy použít například jeřábu pro usazení čerpadla na místě instalace. Po montáži čerpadla se tyto úchyty odstraní a otvory zakryjí dodávanými krytkami - viz obrázek. 5. MONTÁŽ A INSTALACE Montáž zařízení může provádět pouze osoba oprávněná s příslušnou kvalifikací a dle platných norem pro instalace technických zařízení budov a elektroinstalace. Společnost G-TERM disponuje celorepublikovou sítí proškolených montážních a servisních firem. Montáž musí být provedena podle platných doporučených schémat zapojení strojovny nebo podle projektu, vypracovaném autorizovaným projektantem, proškoleným společností G-TERM podle aktuálních projekčních podkladů. Není dovoleno: použití jiných než předepsaných médií ohřev jiných médií než topné vody (a TUV) instalaci zařízení o ve výbušných prostorech o ve vlhkých či prašných prostorech o v místnostech s teplotou pod 5 C o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

13 o vně objektu vystaveno povětrnostním vlivům provoz zařízení o mimo meze nasazení o s menšími než předepsanými průtoky primární či topnou stranou 5.1 UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA Místnost musí být suchá. Teplota v místnosti smí být mezi +5 C a +25 C. Doporučujeme osadit čerpadlo na 5 až 10 cm tlustý betonový základ, položený na protihlukové izolaci. Na tomto základu by čerpadlo mělo stát nikoli bodově, ale celou základnou. Při malých nerovnostech povrchu doporučujeme podložit je 10 mm tlustou pryžovou podložkou. Umístění strojovny a její velikosti je třeba věnovat pozornost. Provozní hluk v místnosti s nevhodnou dispozicí, a se zvukově odrazivými stěnami, kde je TČ namontováno, se odrazy může značně zvýšit. V případě nevyhovující hladiny hluku často napomůže změna umístění TČ v místnosti, akustická izolace stěn popřípadě stropu. Půdorysná plocha: typová řada DS 5240 Tepelné čerpadlo je nutno ustavit vodorovně. Vzdálenost od stěny (volný prostor), vzadu min. 400 mm, vlevo, vpravo a nahoře musí být minimálně 400 mm (viz obr.č.1). Vzdálenost od stěny (volný prostor) vpředu: minimálně mm. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

14 5.2 PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ Hydraulické obvody, ke kterým bude TČ připojeno, musí být technicky čisté, naplněné doporučenými kapalinami a odvzdušněné. Při použití plošného otopného systému z materiálu bez ochranné protidifuzní vrstvy nesmí být v hydraulickém okruhu použity žádné korodující součásti (ocelové potrubní systémy atp.). Ve výjimečných případech se musí použit účinný protikorozní prostředek. Takto plněný systém se pak musí příslušně označit a bezpodmínečně se musí dodržet dodavatelské předpisy o údržbě. Vstupy a výstupy hydraulických okruhů jsou na TČ zřetelně označeny a nesmí být zaměněny chybnou montáží! Při nebezpečí zamrznutí (vstupní teplota již okolo 5 C) se musí systém (výparník) chránit před namrzáním naplněním nemrznoucí směsí. Doporučujeme instalaci kulových uzávěrů na všech vývodech čerpadla, aby při případném servisním zákroku byly minimalizovány úkony spojené s opětovným naplněním a odvzdušněním systému. Vývody tepelného čerpadla je nutno v okamžiku utahování připojovací armatury přidržet vhodným nářadím a zabránit tak deformaci vnitřních rozvodů tepelného čerpadla! Připojení topného okruhu i primární strany musí být provedeno doporučenými kompenzátory nebo pružnými potrubími 5.3 PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA PRIMÁRNÍ OKRUH Tepelné čerpadlo Waterkotte jsou určena pro připojení na následující zdroje nízkopotenciálního tepla: země o zemní kolektory o vrty voda (nutné hlídání průtoku čerpané vody - viz. dále!) Dimenzování primárního zdroje je nutné provádět podle podkladů G-TERM pro dt =4K. Průtok výparníkem naleznete v tabulce technických parametrů. Nemrznoucí směs Propylenglykol nebo Etylenglykol musí být namíchaná pro teplotu primárního media -15 C, tedy v koncentraci 33% resp. 30%. Rozvody v prostoru objektu je nutno izolovat parotěsnou tepelnou izolací. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

15 Primární zdroj tepelné energie - voda Při používání vody jako primárního zdroje energie je nutno bezpodmínečně zajistit předepsaný průtok vody výparníkem. Při nedostatečném množství vody, nebo při její nízké teplotě může být výparník tepelného čerpadla poškozen tvořením ledu. Nedovolené, opakovaného spínání tepelného čerpadla za těchto okolností může vést až k úplnému poškození výměníku a kompresoru. Z tohoto důvodu jsou zabudována dvě, na sobě nezávislá čidla, kontrolující dostatečný průtok vody: Omezení teploty regulátorem. Regulátor je nastaven pro režim primární zdroj energie - voda (1.b.c.). Tím je zajištěno, že při poklesu teploty vody na +4 C následuje varovné hlášení a při dalším poklesu na +2 C bude provoz přerušen. Protože regulátor snímající teplotu nemůže při náhle vzniklém nedostatku vody dostatečně rychle reagovat, musí být zabezpečena ještě kontrola průtoku vody. Zařízení pro hlídání průtoku kapaliny s nastavitelným mezním čidlem a pomocným relé umístěným v regulátoru tepelného čerpadla, které je zařazeno před stykačem kompresoru. Funkce: Regulátor tepelného čerpadla spíná kompresor s časovým zpožděním vůči čerpadlu na primární straně. Rozběh kompresoru bude umožněn pouze tehdy, jestliže během nastavení doby zpoždění bude dosaženo minimálního průtoku vody. Pokud za provozu pokles průtoku bude nepřípustný, tepelné čerpadlo se vypne. Toto nastavení nabízí velmi vysokou bezpečnost, protože zaznamenává prakticky veškerá rizika, jako např. znečištění filtru, znečištění výparníku, tvoření ledu ve výparníku, přetížení studny atd. 5.4 PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA TOPNÝ SYSTÉM Topné soustavy musí být naplněny předepsaným médiem a odvzdušněny. Pokud není zaručena čistota topného okruhu, je nutno instalovat mechanický filtr před vstupem do tepelného čerpadla Podlahové vytápění Pro podlahové vytápěcí systémy se nesmějí používat korodující (ocelové) materiály. V systémech s regulací teploty jednotlivých místností je doporučeno instalovat akumulační zásobník o objemu od 150l. Pokud není prostorovými termostaty regulováno samostatně více než 1/3 celkové plochy a zbyvající okruhy jsou otevřeny, lze systém instalovat bez akumulační nádoby Radiátorové vytápění Pokud jsou instalovány ocelové radiátory, musí být použit účinný protikorozní prostředek - inhibitor. Před vstupem do tepelného čerpadlo je nutno instalovat filtr proti mechanickým nečistotám (max. 0,8 mm). Takto plněný systém se pak musí příslušně označit a bezpodmínečně se musí dodržet dodavatelské předpisy o údržbě. Pro systém s radiátory je nutné použít akumulační zásobník. Velikost je nutné navrhnout na konkrétní topný systém. Oběhová čerpadla, směšovací ventily atp. za zásobníkem jsou zpravidla řízeny externí regulací. V případě nekvalitní topné vody je nutno výměník čistit v pravidelných intervalech vhodným roztokem proti směru proudění média Tepelné čerpadlo v režimu přirozeného chlazení Celý systém je nutné naplnit směsí vody s glykolem (-15 C) Topná i primární strana není hydraulicky oddělená o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

16 Propojení mezi topnou a primární stranou je doporučeno realizovat potrubím o vnitřním průměru alespoň 16 mm, horní potrubí musí obsahovat tzv. "termosifon", tedy potrubí, tvarované do "U". Pro snazší odvzdušnění je primární i topná strana plněna a odvzdušňována samostatně. 6 ELEKTROINSTALACE Elektrické přípojky smí být instalovány pouze oprávněnými pracovníky s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Zapojení vnitřních elektrických obvodů tepelného čerpadla již bylo provedeno ve výrobním závodě. Pro připojení tepelného čerpadla je nutno připravit následující vnější přípojky: Kabel pro externí odpojení (signál HDO) bez potenciálu (po dobu vysokého tarifu HDO je rozpojen) kabel pro signál poruchy primárního (ponorného) čerpadla (pokud je instalováno) kabel pro napojení čidla venkovní teploty kabel pro napojení čidla teploty referenční místnosti (pokud je instalováno) kabel pro ovládání primárního (ponorného) čerpadla (pokud je instalováno) jištěný přívod ovládacího napětí (regulační obvod) jištěný přívod pro vestavěnou topnou spirálu jištěný přívod pro kompresor všechny vnitřní přípojky jsou vyvedeny do hlavní svorkovnice, umístěné nad kompresorem konektory, použité v elektroinstalaci TČ, nesmí být spojovány nebo rozpojovány pod napětím - před manipulací je nutno odpojit napětí sítě. připojování vodičů k připojovacím svorkám nesmí být prováděno pod napětím zapojení, nebo demontáž reléové desky smí být prováděna jen oprávněným pracovníkem a pouze v odpojeném stavu (bez napětí). 6.1 MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE Připojení reléové desky musí být provedena pouze ohebnými vodiči. Na svorky 49/50 na svorkovnici TČ nesmí být přivedeno žádné napětí. Přivedení jakéhokoliv napětí vede ke zničení desky. Proto doporučujeme instalaci pomocného relé, které bezpečně elektricky oddělí oba obvody. Vnější přívodní kabely jsou přivedeny chráničkou a zajištěny v průchodce na horní stěně tepelného čerpadla. Je bezpodmínečně nutné dávat pozor na to, aby jističe vedení odpovídaly dále uvedeným údajům. Pro přívod ke kompresoru je nutno použít jistič s motorovou charakteristikou, jinak může při spuštění kompresoru dojít k výpadku z důvodu vyššího rozběhového proudu. Tepelné čerpadlo lze připojit na dálkovou regulaci tarifu HDO pomocí beznapěťových kontaktů 49/50. Při nízkém tarifu je jsou kontakty propojeny, při vysokém tarifu rozpojeny. Pokud nebude ovládání HDO instalováno, je nutno svorky na svorkovnici trvale propojit. Pro ochranu elektronického zařízení regulátoru je nutné instalovat oddělovací relé dle schématu. Relé hlídání sledu fází je součástí dodávky tepelného čerpadla Montáž venkovního čidla Vnější čidlo AGS 54 musí být vždy montováno svisle (i při provizorní montáži) s přívodem kabelů směrem dolů. Kabel v průchodce musí být utěsněn tak, aby do skříně nevnikala voda. Pro objektivní funkci čidla je nutné jeho umístění minimálně 1 m od okenních a dveřních otvorů ve výšce m, na severní, neosluněné fasádě. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

17 venkovní ekvitermní čidlo Předepsané průřezy vodičů a velikosti elektrických jističů Typ tepelného čerpadla: DS Přívod pro hlavní napájecí obvod 3 x 400 V/PE Dle platných norem Elektrický jistič hlavního napájecího obvodu DS Viz tabulka technických dat Přívod pro regulační obvod 230 V/N/PE Elektrický jistič pro regulační obvod Ovládání HDO pomocný kontakt ovládání HDO CYKY 3 x 1,5 mm 2 10 A / B CYKY 2 x1,5 mm 2 Venkovní teplotní čidlo CYSY 2 x 0,8 mm 2 Čidlo zásobníku TUV (nutné pouze při režimu s teplou vodou) CYSY 2 x 0,8 mm 2 7. UVEDENÍ DO PROVOZU Montáž zařízení může provádět pouze osoba oprávněná s příslušnou kvalifikací a proškolená společností G-TERM. Zpravidla se jedná o montážní firmu nebo přímo zástupce společnosti G-TERM. Špatně zapojené tepelné čerpadlo může způsobit neočekávané rozběhnutí kompresoru. Prohozenými fázemi při zapojení kompresoru a tedy obráceným točivým polem může být tepelné čerpadlo poškozeno. Chybným zapojením tepelného čerpadla mohou být zničeny elektrické/elektronické části zařízení. Statická elektřina může ohrozit elektronické součástky, popřípadě vést k chybám ve fungování software. Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně překontrolujte následující: Všechny elektrické přívody jsou v odpovídajících průřezech propojeny na svorkovnice podle schemat zapojení o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

18 Spínače na svorkovnici jsou v poloze 0. Jistič kompresoru tepelného čerpadla musí mít motorovou charakteristiku (C) Hydraulické přípojky pro primární zdroj, topení a TUV jsou připojeny, naplněny provozními medii, odvzdušněny a pod provozním tlakem Všechny armatury jsou otevřeny PRVNÍ SPUŠTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA Před prvním spuštěním tepelného čerpadla je nutno provést nastavení regulátoru bez připojeného napětí reléové desky. Postupujte podle následujícího popisu: Sepněte jistič pro řídící napětí a hlavní přívod kompresoru v rozvaděči. Hlavní vypínač tepelného čerpadla zapněte do polohy TEST. Tím je zapojeno napětí pro regulační a řídící systém. Překontrolujte točivé pole kompresoru. Při správném točivém poli a napětí na všech třech fázích svítí zelená kontrolka a display nehlásí žádnou poruchu. Pokud se na display objeví hlášení "vypadek stykac kompresoru" či kontrolka nesvítí, musí se nejdříve přezkoušet, zda jsou všechny tři fáze pod napětím. Je-li napětí na všech třech fázích, musí se na přívodní svorkovnici zaměnit dvě fáze, aby se obrátilo točivé pole. Proveďte nastavení regulátoru podle návodu k obsluze RESÜMAT CD4 III Po nastavení regulátoru přepněte hlavní vypínač z polohy TEST do polohy ON. Dále zapněte vypínač pro elektrické vytápění (topnou spirálu) do polohy ON a podle potřeby nastavte na panelu požadovaný režim AUTO/HAND. O - regulace vypnuta TEST - elektronika pod napětím (pro nastavení regulátoru) ON - elektronika včetně silových výstupů pod napětím (normální provozní stav) O - elektrodohřev vypnut ON - umožněn elektrodohřev HAND - oběhové čerpadlo i el. dohřev v ručním prov. režimu AUTO - oběhové čerpadlo i el. dohřev v automatickém prov. režimu 7.2 PRVNÍ VYTÁPĚNÍ STAVEB V CHLADNÉM ROČNÍM OBDOBÍ Vlhké a studené prostředí v novostavbách a déle nevytápěných budovách má za následek výrazné zvýšení spotřeby tepla. Po spuštění topení dochází především k vypařování vody obsažené ve stavebních konstrukcích (podlahy, zdivo, stropy. Na každý kilogram vody je nutno vyprodukovat cca 1 kwh tepla. Následkem vlhkosti stavby se hodnota součinitele prostupu tepla může až zdvojnásobit. K tomu se přidá zvýšená spotřeba tepla pro ventilaci obzvláště ještě u neuzavřené stavby. Příkon a také spotřeba energie mohou přitom zcela překročit normální hodnotu o 100 %. Protože popsaná situace se vyskytuje příliš často, jsou všechna TČ typu DS 5000 vybavena doplňkovým elektrokotlem. Dodatečnou spotřebu energie je nutno připsat k tíži stavebních, nikoli topných nákladů. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

19 8. PORUCHY A JEJICH MOŽNÉ PŘÍČINY Poruchy na vstupu tepelného čerpadla (porucha ND - nízkotlaké části) jistič primárního oběhového čerpadla odpojen porucha průtoku primární stranou špatné odvzdušnění primární strany vysoký bot tuhnutí směsi glykol/voda (malá koncentrace glykolu) omezen průtok výparníkem (zamrzání, nečistoty atp.) špatně zapojené oběhové čerpadlo primární strany (obrácené točivé pole) porucha oběhu chladiva vnitřního okruhu (ventil uzavřen, filtr ucpán) ucpaný filtr nečistot příliš nízká teplota primárního zdroje voda v kondenzátoru je příliš chladná (pod 20 C) prudké teplotní změny v kondenzátoru nedostatek chladiva (kontrola průhledítkem) parametry regulátoru špatně nastaveny špatně umístěné čidla teplot (špatný přenos měřených hodnot) v případě aktivace presostatů je eventuelně manuální zásah nezbytný Poruchy na výstupu tepelného čerpadla (porucha HD - vysokotlaké části) jistič oběhového čerpadla topení odpojen nedostatečný průtok topnou stranou nebo přerušen teplota topné vody příliš vysoká topný systém zavzdušněn ucpaný filtr nečistot špatně zapojené oběhové čerpadlo topné strany (obrácené točivé pole) parametry regulátoru špatně nastaveny v případě aktivace presostatů je eventuelně manuální zásah nezbytný Poruchy oběhových čerpadel jistič oběhového čerpadla topení odpojen Poruchy kompresoru Přehřívání motoru. Možné příčiny: výpadek jedné fáze, mechanický výpadek z důvodů nedostatečného mazání (nedostatek oleje), mechanický výpadek z důvodů nedostatku chladiva, poruch regulace oběhu chladiva, provoz s jiným chladivem, příliš vysoká teplota par chladiva 9. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ Bezpečnostní opatření Omezení nepřípustného tlaku okruhu chladiva. Chladící okruh je proti nepřípustnému zvýšení tlaku chráněn vysokotlakým presostatem s pevně nastavenou hodnotou vypínacího tlaku. Při zvýšení tlaku presostat přeruší regulační napětí cívky stykače kompresoru. Opětné zapínání bude blokováno centrální regulační jednotkou a vyžaduje manuální reset (vypnutí a opětovné zapnutí hl. vypínače). Ochrana motoru proti přehřátí Hermetické kompresory jsou proti přehřátí motoru vybaveny bimetalovým spínačem, který odpojí přívod elektrického proudu a po ochlazení ho opět automaticky připojí. Nenastane hlášení poruchy. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

20 Kontrola tlaku mazacího oleje Hermetické kompresory jsou vybaveny odstředivým olejovým čerpadlem, které je umístěno na klikovém hřídeli. Toto čerpadlo pracuje při dostatečné hladině oleje a provozu kompresoru s kmitočtem sítě od 50 do 60 Hz zcela bezpečně a není nutný dozor. Provoz v síti s nižší frekvencí než 50 Hz, např. s použitím frekvenčního měniče, je nepřípustný a vede k vyloučení záruky. V kompresoru se smí používat pouze stanovené typy olejů, jinak následuje vyloučení záruky a zcela jistě dojde k poruše kompresoru. Nízkotlaký presostat Sací strana kompresoru je pojištěna proti nepřípustně nízkému sacímu tlaku. Nastavení je takové, že se v případě poruchy ještě nad atmosférickým tlakem vypne. Na centrální regulační jednotce se nahlásí zpětné hlášení spínače sacího tlaku a vypne kompresor. Opětné zapínání bude blokováno centrální regulační jednotkou a vyžaduje manuální reset. Manipulace s presostaty jsou zakázány a znamenají porušení platných bezpečnostních předpisů pro chladící zařízení. V každém případě vedou k vyloučení záruky. 10. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ Obsluha: Námi dodávaná tepelná čerpadla jsou konstruována pro bezobslužný provoz po celou dobu životnosti. Pravidelné servisní prohlídky: První servisní prohlídka je prováděna 14 dní po spuštění tepelného čerpadla, další prohlídky zpravidla 1 x ročně. Při těchto prohlídkách zkontroluje servisní technik technický stav tepelného čerpadla a provede odečet diagnostiky zařízení. Současně zkontroluje napojení tepelného čerpadla na zdroj tepla a topný systém a provede kontrolu stavu oběhových čerpadel. Regulátor RESÜMAT provádí nepřetržitou diagnostiku tepelného čerpadla. Pokud čerpadlo pracuje mimo přípustný rozsah, vydá regulátor varovné hlášení případně tepelné čerpadlo vyřadí z provozu. Za příplatek lze připojit regulátor tepelného čerpadla přes telefonní modem k PC pomocí něhož je možné provádět kontrolu stavu systému popř. úpravy nastavení regulátoru přímo např. z kanceláře. Základní kontrolní operace Přezkoušet okruh topení: tlak systému, funkce expanzní nádoby, odvzdušnění, stav oběhového čerpadla a nastavení otáček. Přezkoušet okruh voda-glykol: stav hladiny, popř. tlak, bod tuhnutí voda-glykol, stav oběhového čerpadla. Spodní voda: přezkoušet filtr, stav čerpadla. Přezkoušet chladící okruh, šroubová spojení, těsnost hydraulických okruhů, objem náplně (průhledítko), regulaci chladiva, protokol o stavovém hlášení diagnostiky. Kontrola nastavení regulace. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

21 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

22 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

23 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

24 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

25 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

26 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

27 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

28 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

29 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

30 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz. Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz. Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz platný od 01.07. 2009 Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL REHAU OBSAH

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT Tato modelová řada byla vyvinuta a dále zlepšována na základě rozsáhlého výzkumu a dlouholeté zkušenosti firmy DELTATHERM v praxi. Řadou opatření se podařilo

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus Obsah Bezpečnostní zásady...2 Záruční podmínky...2 Popis zařízení...2 Konstrukce...3 Schéma zapojení...5

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více