TEPELNÉ ČERPADLO DS 5240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNÉ ČERPADLO DS 5240"

Transkript

1 PŘEPRAVA A USAZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ELEKTROINSTALACE NAPOJENÍ HYDRAULICKÝCH ROZVODŮ UVEDENÍ DO PROVOZU o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

2 Obsah STRANA 1. POPIS VÝROBKU POUŽITÍ KONSTRUKCE POPIS FUNKCE TECHNICKÉ PARAMETRY ROZMĚRY PŘÍSTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJEK POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ TEPELNÉHO ČERPADLA, SCHÉMA VNITŘNÍHO OKRUHU TECHNICKÉ PARAMETRY PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (PŘEKLAD) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POVINNOSTI PROVOZOVATELE VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM BEZPEČNOSTNÍM SYMBOLŮM ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NÁVOD K INSTALACI PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU...10 OBEZNAMTE SE DOSTATEČNĚ S: PŘI PRÁCI S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ TČ ZVLÁŠTNÍ DRUHY NEBEZPEČÍ PŘEPRAVA TRANSPORTNÍ POJISTKY TRANSPORTNÍ ÚCHYTY MONTÁŽ A INSTALACE UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA PRIMÁRNÍ OKRUH...14 PRIMÁRNÍ ZDROJ TEPELNÉ ENERGIE - VODA PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA TOPNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO V REŽIMU PŘIROZENÉHO CHLAZENÍ ELEKTROINSTALACE MONTÁŽ VENKOVNÍHO ČIDLA PŘEDEPSANÉ PRŮŘEZY VODIČŮ A VELIKOSTI ELEKTRICKÝCH JISTIČŮ UVEDENÍ DO PROVOZU PRVNÍ SPUŠTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PORUCHY A JEJICH MOŽNÉ PŘÍČINY ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ OBSLUHA ZAŘÍZENÍ...20 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

3 1. POPIS VÝROBKU 1.1 POUŽITÍ Tepelné čerpadlo řady DS 5240 slouží k vytápění velkých objektů a s příslušným příslušenstvím k ohřevu užitkové vody. Tepelné čerpadlo je napojeno na primární zdroj tepelné energie. Takovým primárním zdrojem je např. země (zemní kolektor nebo hlubinný vrt) nebo čerpaná podzemní voda (systém dvou studní). Projektování zařízení primárního zdroje musí být prováděno dle technických informací pro dimenzování zařízení primárního zdroje tepelných čerpadel společnosti Hennlich Industrietechnik spol s. r. o., o.z. G-TERM Litoměřice. Přístroj smí být zapojen pouze tehdy, pokud jsou hydraulické okruhy naplněny doporučenými kapalinami a odvzdušněny, všechny elektrické přípojky odborně zapojeny a na instalaci je vydána výchozí revizní zpráva. Podmínkou uplatnění záruky ze strany uživatele je protokolární první spuštění zařízení proškoleným odborným personálem. Škody, které vzniknou nedodržením výše uvedených bodů, nespadají do rámce záruky. 1.2 KONSTRUKCE Přístroje typové řady DS se skládají z tepelného čerpadla a mikroprocesorového regulátoru. Jedenáct analogových a osm digitálních vstupů slouží k dokonalé diagnostice systému. Regulace zároveň obsahuje zařízení pro archivaci dat. K tepelnému čerpadlu je možno doobjednat telefonní modem pro dálkové ovládání a kontrolu funkce tepelného čerpadla. Napojení se uskutečňuje přes standardní uživatelské rozhraní RS232 a RS485. Regulátor je umístěn v čelním panelu stroje. Standardně je tepelné čerpadlo vybaveno hlídáním sledu fází. Celé zařízení je umístěno v rámu tvaru písmene L z ocelového, povrchově upraveného plechu. Všechny díly krytu jsou protihlukově izolovány, snadno odnímatelné. Na horním krytu TČ je připraven vývod pro el. instalaci a hlavní vypínač. Napojení tepelného čerpadla na primární zdroj je umístěno na levé straně rámu při pohledu zpředu. Připojení topného systému je realizováno na jeho pravé straně. Kompresor tepelného čerpadla včetně výměníků chladicího okruhu je pružně uložen na ocelovém nosném rámu. Všechna potrubí jsou osazena pružnými spoji, které zamezují přenosu chvění do systému ÚT a primárního zdroje. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

4 Tepelné čerpadlo je vybaveno polohermetickým pístovým kompresorem popřípadě šroubovým kompresorem. Výměníky tepla (výparník a kondenzátor) jsou deskové z nerezové ocele. Hladina vnějšího hluku i tepelná izolace s velkou rezervou vyhovují nejpřísnějším evropským normám. 1.3 POPIS FUNKCE Výrobky řady DS využívají jako hlavní zdroj tepelné energie tepelné čerpadlo, doplňkovým zdrojem tepla je vestavěný elektrokotel. Primární médium, které zprostředkuje přenos tepelné energie mezi okolním prostředím a tepelným čerpadlem, se ve výparníku ochlazuje asi o 3 až 4 C. V chladícím okruhu tepelného čerpadla se energie převede na vyšší teplotní úroveň, využitelnou pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Tepelná energie se do topného okruhu předává v kondenzátoru tepelného čerpadla. Celkové množství tepelné energie dodané tepelným čerpadlem se skládá z energie odebrané okolnímu prostředí (až 80%) a energie elektrické, kterou musíme dodat pro pohon kompresoru. Tepelné čerpadlo může být použito ve všech oblastech jako běžné zdroje tepla, pouze s technickými omezeními danými maximální dosažitelnou teplotou topné vody. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

5 1.4 TECHNICKÉ PARAMETRY Rozměry přístroje a umístění přípojek připojení elektro obr Popis jednotlivých součástí tepelného čerpadla Výparník Provedení: WTT AE9M - x (podle typu TČ), ražené desky, pájené mědí Uspořádání: svislé Max. provozní tlak: obě strany: 30 bar Materiál: ušlechtilá ocel /Aisi 316 Kompresor Provedení: semiherm. pístový, 1450 ot./min, např. COPELAND D8SK-700X BWM (DS ) Otáčky: 2900 ot./min. Pohon: elektromotor, 3 x 400 V, 50 Hz, příkon dle typu viz. tab. 1 Náplň: chladivo R407c Chlazení motoru chladivem vnitřního okruhu (R407c) Topení olejové náplně 230V/50Hz (cca 200W) Spínání: přímé, s tlumením záběrového proudu Min. interval spínání: 20 min. Ochrana motoru: kontrola teploty vinutí PTC senzory Směr otáčení motoru.: pravotočivé pole Mazání: odstředivé mazání Olejová náplň: speciální chladící motorový olej EMKARATE RL 32 CF Kondenzátor Provedení: WWT WP9M - x (podle typu TČ), ražené desky, pájené mědí Umístění: svislé Max. provozní tlak: obě strany: 30 bar Materiál: ušlechtilá ocel /AISI 316 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

6 Expanzní ventil provedení: např. typ ALCO TERE 42 NW 100 WL 22x22 (DS ) exp. ventil s vnějším vyrovnáváním tlaku, modulová konstrukce. další komponenty- informace poskytneme na vyžádání Schéma vnitřního okruhu Pozice Funkce Typ zařízení PZ-/1 hlídání tlaku (klesající tlak) tlakový spínač DANFOSS KP 1 PZ+/2 PZ+/3 hlídání tlaku (presostat) hlídání tlaku (pojišťovací presostat) kombinovaný presostat DANFOSS KP 7 BS TIC/4 měření teploty teplotní čidlo NTC 10K - vstup tepelného čerpadla TIC/5 měření teploty teplotní čidlo NTC 10K - výstup tepelného čerpadla TIC/6 TIC/7 TIC/8 TIC/9 PDZ-/10 měření teploty měření teploty měření teploty měření teploty tlak oleje kompresoru teplotní čidlo NTC 10K - výstup expanz. ventilu - vypařovací teplota teplotní čidlo NTC 10K - výstup kondenzátoru - podchlazení chladiva teplotní čidlo NTC 10K - výstup kondenzátoru - teplota topné vody teplotní čidlo NTC 10K - vstup kondenzátoru - teplota zpátečky diferenční tlakový spínač (klesající tlak) COPELAND OPS1 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

7 1.4.4 Technické parametr chladivo R407c chladivo R134a o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

8 2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (PŘEKLAD) podle přílohy II A směrnice ES (89/392/EWG) Výrobce: WATERKOTTE Wärmepumpen GmbH Gewerkenstr. 15, D Herne tímto prohlašuje, že níže popsaný stroj: DS 5240 splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky následující směrnice ES: - Strojní směrnice ES (89/392/EWG) - Směrnice o nízkém napětí ES (73/23/EWG) - EMV-směrnice ES (89/336/EWG) Použité související normy : EN 378 Chladící zařízení a tepelná čerpadla bezpečnostně technické požadavky a požadavky důležité pro životní prostředí EN Způsob ochrany pláštěm skříně EN 292/T1/T2 Bezpečnost strojů Základní pojmy; všeobecné konstrukční zásady EN 294 Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení Bezpečné vzdálenosti s maximálními konstrukčními rozměry EN 349 Bezpečnost strojů minimální vzdálenosti z důvodu zamezení pomačkání součástí stroje EN /2-40 Bezpečnost elektrických přístrojů pro spotřebu v domácnosti a podobné účely EN /2 Limity a měření vysokofrekvenčního rušení Použité národní normy a technické specifikace: DIN 8975 Chladící zařízení bezpečnostně technické zásady platné pro konstrukci, vybavení a instalaci DIN 8901 Chladící zařízení a tepelná čerpadla ochrana země, spodní a povrchové vody BGV D 4 Chladící zařízení, tepelná čerpadla a klimatizační zařízení (Bezpečnostní předpis sdružení zaměstnanců) Předpis o tlakových Předpis o tlakových nádobách nádobách Konstrukční změny, které mají vliv na technické údaje udané v návodu k obsluze, na spotřebu, která odpovídá podmínkám a úpravy, které také podstatně změní stroj, činí toto prohlášení neplatným. Herne, Fabrice Visticot, technický ředitel Pozn.: Originál prohlášení o shodě (CE) a jeho český překlad pro konkrétní typ čerpadla a výrobní číslo je součástí dodávky tepelného čerpadla. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

9 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE Tepelná čerpadla WATERKOTTE řady DS byla konstruována a vyrobena dle nejpřísnějších evropských bezpečnostních norem a souvisejících technických předpisů. Odpovídají vysokému technickému standardu a poskytují uživateli maximální bezpečnost. Pokud je zařízení instalováno a spuštěno za dodržení technických podkladů firmy G-TERM, nevyžaduje od zákazníka dlouhodobě žádnou mimořádnou péči. Vzhledem k tomu, že správná funkce tepelného čerpadla souvisí bezprostředně s technickým stavem navazujících systémů, je nutno věnovat pravidelnou péči především všem hydraulickým okruhům (udržování tlaku, čištění filtrů, kontrola pojišťovacích ventilů apod.). Doporučujeme roční preventivní prohlídku celého systému našimi servisními pracovníky. 3.2 VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM BEZPEČNOSTNÍM SYMBOLŮM V tomto návodu k obsluze je použito následujících bezpečnostních symbolů. Tyto symboly mají uživatele upozornit především na text bezpečnostního pokynu, který je uveden vedle symbolu. NEBEZPEČÍ Všechny bezpečnostní a výstražné pokyny, které varují před nebezpečím ohrožení zdraví a života, jsou označeny tímto bezpečnostním symbolem. POZOR Všechny bezpečnostní a výstražné pokyny, které varují před nebezpečím ohrožení stroje, materiálu nebo životního prostředí, jsou označeny tímto bezpečnostním symbolem (žlutý podklad). Tento symbol označuje informace, které přispívají k bezpečnému chodu provozovaného zařízení TČ. UPOZORNĚNÍ 3.3 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Návod k instalaci Tento návod k instalaci je dodán s tepelným čerpadlem jako překlad návodu na obsluhu a instalaci. Obsahuje základní informace nutné pro instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu. K nastavení regulátoru slouží samostatný návod regulátoru Resümat. Všechny štítky s bezpečnostními a ovládacími pokyny na zařízení TČ musí být udržovány v dobře čitelném stavu. Poškozené nebo nečitelné štítky se musí ihned vyměnit. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

10 3.3.2 Před uvedením do provozu Obeznamte se dostatečně s: - ovládacími a řídícími prvky TČ - vybavením TČ - provozem TČ - bezprostředním okolím TČ - bezpečnostním zařízením TČ Při běžném provozu není nutná péče o tepelné čerpadlo. Závady na tepelném čerpadle jsou mimořádné, nejčastější příčinou bývají chyby v navazujících hydraulických systémech. Pokud se přesto vyskytnou poruchy, je nutno kontaktovat servis a postupovat podle pokynů odborníků. Doporučujeme - odstranit z prostoru strojovny všechny předměty a ostatní materiály, které se nepoužívají pro provoz zařízení TČ, udržovat zařízení čisté Při práci s elektrickým zařízením Všechny práce na elektrických zařízeních TČ smí být zásadně prováděny pouze odborníky s příslušnou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. V žádné případě nepoužívat pro čištění elektrických zařízení vodu nebo podobnou kapalinu. Je nutné pravidelně provádět revize elektrických zařízení a případně ihned vyměnit poškozená vedení nebo kabely. Dále kontrolovat případně upevnit uvolněné spoje Životní prostředí Při všech pracích s TČ se musí dodržovat předpisy o nakládání s odpady, zejména pak s odpady zvláště nebezpečnými. Tepelná čerpadla jsou plněna chladivy a oleji, které neohrožují životní prostředí, stejně jako použité nemrznoucí směsi. Přesto doporučujeme během montážních a údržbářských prací zachovávat zásady ochrany životního prostředí Změny na zařízení TČ Z bezpečnostních důvodů nesmí být na zařízení TČ ani na jeho instalaci prováděny žádné svévolné změny - toto platí i pro svářečské práce na nosných dílech. Všechny plánované změny musí být písemně schváleny firmou G-TERM. Používejte pouze originální náhradní díly (originální uzávěry, originální díly příslušenství)! Tyto díly jsou speciálně konstruovány pro zařízení TČ. Za použití cizích dílů neručíme, protože jejich konstrukce a provedení nemusí odpovídat provoznímu namáhání a bezpečnostním předpisům. 3.4 ZVLÁŠTNÍ DRUHY NEBEZPEČÍ K zamezení škod na zařízení a k zabránění ohrožení na zdraví a lidských životech dbejte zvýšené pozornosti zejména v následujících oblastech chybně instalované součást se mohou uvolnit a způsobit zranění neuzavřené tepelné čerpadlo zvyšuje riziko poranění o případné ostré hrany konstrukce neodborně položená elektroinstalace (malý rádius ohybu kabelů atp) mohou způsobit požár esterový olej s chladivem může při potřísnění pokožky vyvolat alergickou reakci elektronické obvody mohou být poškozeny statickou elektřinou v provozu mohou některé komponenty (např. kompresor) dosahovat povrchových teplot přes 100 C, popřípadě naopak teploty pod 0 C. Nebezpečí popálenin. Před servisními prácemi na kompresoru je nutné tepelné čerpadlo vypnout a nechat kompresor vychladnou o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

11 4. PŘEPRAVA Při přepravě zařízení TČ se musí bezpodmínečně dbát následujících bezpečnostních pokynů tím se zabrání poraněním lidí, škodám na zařízení a jiným věcným škodám. Při nakládání, přepravě a skládání musí být dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy. Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu. Dodržujte předepsané skladovací podmínky. Čerpadla nesmí být skládána na sebe. TČ smí být zvedáno pouze ve stanovených opěrných bodech. TČ se smí převážet jen ve vzpřímené poloze. Obalový materiál musí být náležitě zlikvidován. Přečtěte si také kapitolu "Všeobecné bezpečnostní pokyny". Tepelná čerpadla typové řady DS, již z výroby připravená pro připojení, jsou dodávána s demontovanými plechovými kryty. Pro usnadnění přepravy jsou kryty i tepelné čerpadlo připevněny na paletě. Při přepravě se musí dbát na to, aby byl použit vhodný dopravní prostředek (vysokozdvižný vozík, zdvihací zařízení, vozík). Tepelná čerpadla se bezpodmínečně musí přepravovat ve svislé poloze! Pouze pro přenášení je krátkodobě povoleno naklonění do úhlu 45. Při přepravě nutno dbát na relativně vysokou hmotnost TČ. Po odstranění obalového kartonu se zařízení TČ již nesmí naklápět na potrubní vedení nebo kryt skříně, jinak by mohlo dojít k mechanickému poškození hydraulických okruhů tepelného čerpadla. Hmotnost zařízení je uvedena v tabulce technických parametrů na straně TRANSPORTNÍ POJISTKY Polohermetické kompresory stojí volně na pružinových elementech. Jejich pohyb je ohraničen gumovými prvky a maximální vychýlení kompresoru upevňovací maticí. Před uvedením do provozu je nutné odstranit transportní sponu eliminující tento provozní pohyb kompresoru. Naopak při opětovném transportu je nutné touto sponou fixovat pohyb kompresoru, aby nedošlo k poškození tepelného čerpadla - viz. následující obrázek. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

12 4.2 TRANSPORTNÍ ÚCHYTY Pro usnadnění transportu slouží celkem 4 transportní úchyty, které jsou stranově na spodní části tepelného čerpadla již z výroby připevněny. S výhodou lze tedy použít například jeřábu pro usazení čerpadla na místě instalace. Po montáži čerpadla se tyto úchyty odstraní a otvory zakryjí dodávanými krytkami - viz obrázek. 5. MONTÁŽ A INSTALACE Montáž zařízení může provádět pouze osoba oprávněná s příslušnou kvalifikací a dle platných norem pro instalace technických zařízení budov a elektroinstalace. Společnost G-TERM disponuje celorepublikovou sítí proškolených montážních a servisních firem. Montáž musí být provedena podle platných doporučených schémat zapojení strojovny nebo podle projektu, vypracovaném autorizovaným projektantem, proškoleným společností G-TERM podle aktuálních projekčních podkladů. Není dovoleno: použití jiných než předepsaných médií ohřev jiných médií než topné vody (a TUV) instalaci zařízení o ve výbušných prostorech o ve vlhkých či prašných prostorech o v místnostech s teplotou pod 5 C o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

13 o vně objektu vystaveno povětrnostním vlivům provoz zařízení o mimo meze nasazení o s menšími než předepsanými průtoky primární či topnou stranou 5.1 UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA Místnost musí být suchá. Teplota v místnosti smí být mezi +5 C a +25 C. Doporučujeme osadit čerpadlo na 5 až 10 cm tlustý betonový základ, položený na protihlukové izolaci. Na tomto základu by čerpadlo mělo stát nikoli bodově, ale celou základnou. Při malých nerovnostech povrchu doporučujeme podložit je 10 mm tlustou pryžovou podložkou. Umístění strojovny a její velikosti je třeba věnovat pozornost. Provozní hluk v místnosti s nevhodnou dispozicí, a se zvukově odrazivými stěnami, kde je TČ namontováno, se odrazy může značně zvýšit. V případě nevyhovující hladiny hluku často napomůže změna umístění TČ v místnosti, akustická izolace stěn popřípadě stropu. Půdorysná plocha: typová řada DS 5240 Tepelné čerpadlo je nutno ustavit vodorovně. Vzdálenost od stěny (volný prostor), vzadu min. 400 mm, vlevo, vpravo a nahoře musí být minimálně 400 mm (viz obr.č.1). Vzdálenost od stěny (volný prostor) vpředu: minimálně mm. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

14 5.2 PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ Hydraulické obvody, ke kterým bude TČ připojeno, musí být technicky čisté, naplněné doporučenými kapalinami a odvzdušněné. Při použití plošného otopného systému z materiálu bez ochranné protidifuzní vrstvy nesmí být v hydraulickém okruhu použity žádné korodující součásti (ocelové potrubní systémy atp.). Ve výjimečných případech se musí použit účinný protikorozní prostředek. Takto plněný systém se pak musí příslušně označit a bezpodmínečně se musí dodržet dodavatelské předpisy o údržbě. Vstupy a výstupy hydraulických okruhů jsou na TČ zřetelně označeny a nesmí být zaměněny chybnou montáží! Při nebezpečí zamrznutí (vstupní teplota již okolo 5 C) se musí systém (výparník) chránit před namrzáním naplněním nemrznoucí směsí. Doporučujeme instalaci kulových uzávěrů na všech vývodech čerpadla, aby při případném servisním zákroku byly minimalizovány úkony spojené s opětovným naplněním a odvzdušněním systému. Vývody tepelného čerpadla je nutno v okamžiku utahování připojovací armatury přidržet vhodným nářadím a zabránit tak deformaci vnitřních rozvodů tepelného čerpadla! Připojení topného okruhu i primární strany musí být provedeno doporučenými kompenzátory nebo pružnými potrubími 5.3 PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA PRIMÁRNÍ OKRUH Tepelné čerpadlo Waterkotte jsou určena pro připojení na následující zdroje nízkopotenciálního tepla: země o zemní kolektory o vrty voda (nutné hlídání průtoku čerpané vody - viz. dále!) Dimenzování primárního zdroje je nutné provádět podle podkladů G-TERM pro dt =4K. Průtok výparníkem naleznete v tabulce technických parametrů. Nemrznoucí směs Propylenglykol nebo Etylenglykol musí být namíchaná pro teplotu primárního media -15 C, tedy v koncentraci 33% resp. 30%. Rozvody v prostoru objektu je nutno izolovat parotěsnou tepelnou izolací. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

15 Primární zdroj tepelné energie - voda Při používání vody jako primárního zdroje energie je nutno bezpodmínečně zajistit předepsaný průtok vody výparníkem. Při nedostatečném množství vody, nebo při její nízké teplotě může být výparník tepelného čerpadla poškozen tvořením ledu. Nedovolené, opakovaného spínání tepelného čerpadla za těchto okolností může vést až k úplnému poškození výměníku a kompresoru. Z tohoto důvodu jsou zabudována dvě, na sobě nezávislá čidla, kontrolující dostatečný průtok vody: Omezení teploty regulátorem. Regulátor je nastaven pro režim primární zdroj energie - voda (1.b.c.). Tím je zajištěno, že při poklesu teploty vody na +4 C následuje varovné hlášení a při dalším poklesu na +2 C bude provoz přerušen. Protože regulátor snímající teplotu nemůže při náhle vzniklém nedostatku vody dostatečně rychle reagovat, musí být zabezpečena ještě kontrola průtoku vody. Zařízení pro hlídání průtoku kapaliny s nastavitelným mezním čidlem a pomocným relé umístěným v regulátoru tepelného čerpadla, které je zařazeno před stykačem kompresoru. Funkce: Regulátor tepelného čerpadla spíná kompresor s časovým zpožděním vůči čerpadlu na primární straně. Rozběh kompresoru bude umožněn pouze tehdy, jestliže během nastavení doby zpoždění bude dosaženo minimálního průtoku vody. Pokud za provozu pokles průtoku bude nepřípustný, tepelné čerpadlo se vypne. Toto nastavení nabízí velmi vysokou bezpečnost, protože zaznamenává prakticky veškerá rizika, jako např. znečištění filtru, znečištění výparníku, tvoření ledu ve výparníku, přetížení studny atd. 5.4 PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA TOPNÝ SYSTÉM Topné soustavy musí být naplněny předepsaným médiem a odvzdušněny. Pokud není zaručena čistota topného okruhu, je nutno instalovat mechanický filtr před vstupem do tepelného čerpadla Podlahové vytápění Pro podlahové vytápěcí systémy se nesmějí používat korodující (ocelové) materiály. V systémech s regulací teploty jednotlivých místností je doporučeno instalovat akumulační zásobník o objemu od 150l. Pokud není prostorovými termostaty regulováno samostatně více než 1/3 celkové plochy a zbyvající okruhy jsou otevřeny, lze systém instalovat bez akumulační nádoby Radiátorové vytápění Pokud jsou instalovány ocelové radiátory, musí být použit účinný protikorozní prostředek - inhibitor. Před vstupem do tepelného čerpadlo je nutno instalovat filtr proti mechanickým nečistotám (max. 0,8 mm). Takto plněný systém se pak musí příslušně označit a bezpodmínečně se musí dodržet dodavatelské předpisy o údržbě. Pro systém s radiátory je nutné použít akumulační zásobník. Velikost je nutné navrhnout na konkrétní topný systém. Oběhová čerpadla, směšovací ventily atp. za zásobníkem jsou zpravidla řízeny externí regulací. V případě nekvalitní topné vody je nutno výměník čistit v pravidelných intervalech vhodným roztokem proti směru proudění média Tepelné čerpadlo v režimu přirozeného chlazení Celý systém je nutné naplnit směsí vody s glykolem (-15 C) Topná i primární strana není hydraulicky oddělená o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

16 Propojení mezi topnou a primární stranou je doporučeno realizovat potrubím o vnitřním průměru alespoň 16 mm, horní potrubí musí obsahovat tzv. "termosifon", tedy potrubí, tvarované do "U". Pro snazší odvzdušnění je primární i topná strana plněna a odvzdušňována samostatně. 6 ELEKTROINSTALACE Elektrické přípojky smí být instalovány pouze oprávněnými pracovníky s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Zapojení vnitřních elektrických obvodů tepelného čerpadla již bylo provedeno ve výrobním závodě. Pro připojení tepelného čerpadla je nutno připravit následující vnější přípojky: Kabel pro externí odpojení (signál HDO) bez potenciálu (po dobu vysokého tarifu HDO je rozpojen) kabel pro signál poruchy primárního (ponorného) čerpadla (pokud je instalováno) kabel pro napojení čidla venkovní teploty kabel pro napojení čidla teploty referenční místnosti (pokud je instalováno) kabel pro ovládání primárního (ponorného) čerpadla (pokud je instalováno) jištěný přívod ovládacího napětí (regulační obvod) jištěný přívod pro vestavěnou topnou spirálu jištěný přívod pro kompresor všechny vnitřní přípojky jsou vyvedeny do hlavní svorkovnice, umístěné nad kompresorem konektory, použité v elektroinstalaci TČ, nesmí být spojovány nebo rozpojovány pod napětím - před manipulací je nutno odpojit napětí sítě. připojování vodičů k připojovacím svorkám nesmí být prováděno pod napětím zapojení, nebo demontáž reléové desky smí být prováděna jen oprávněným pracovníkem a pouze v odpojeném stavu (bez napětí). 6.1 MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE Připojení reléové desky musí být provedena pouze ohebnými vodiči. Na svorky 49/50 na svorkovnici TČ nesmí být přivedeno žádné napětí. Přivedení jakéhokoliv napětí vede ke zničení desky. Proto doporučujeme instalaci pomocného relé, které bezpečně elektricky oddělí oba obvody. Vnější přívodní kabely jsou přivedeny chráničkou a zajištěny v průchodce na horní stěně tepelného čerpadla. Je bezpodmínečně nutné dávat pozor na to, aby jističe vedení odpovídaly dále uvedeným údajům. Pro přívod ke kompresoru je nutno použít jistič s motorovou charakteristikou, jinak může při spuštění kompresoru dojít k výpadku z důvodu vyššího rozběhového proudu. Tepelné čerpadlo lze připojit na dálkovou regulaci tarifu HDO pomocí beznapěťových kontaktů 49/50. Při nízkém tarifu je jsou kontakty propojeny, při vysokém tarifu rozpojeny. Pokud nebude ovládání HDO instalováno, je nutno svorky na svorkovnici trvale propojit. Pro ochranu elektronického zařízení regulátoru je nutné instalovat oddělovací relé dle schématu. Relé hlídání sledu fází je součástí dodávky tepelného čerpadla Montáž venkovního čidla Vnější čidlo AGS 54 musí být vždy montováno svisle (i při provizorní montáži) s přívodem kabelů směrem dolů. Kabel v průchodce musí být utěsněn tak, aby do skříně nevnikala voda. Pro objektivní funkci čidla je nutné jeho umístění minimálně 1 m od okenních a dveřních otvorů ve výšce m, na severní, neosluněné fasádě. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

17 venkovní ekvitermní čidlo Předepsané průřezy vodičů a velikosti elektrických jističů Typ tepelného čerpadla: DS Přívod pro hlavní napájecí obvod 3 x 400 V/PE Dle platných norem Elektrický jistič hlavního napájecího obvodu DS Viz tabulka technických dat Přívod pro regulační obvod 230 V/N/PE Elektrický jistič pro regulační obvod Ovládání HDO pomocný kontakt ovládání HDO CYKY 3 x 1,5 mm 2 10 A / B CYKY 2 x1,5 mm 2 Venkovní teplotní čidlo CYSY 2 x 0,8 mm 2 Čidlo zásobníku TUV (nutné pouze při režimu s teplou vodou) CYSY 2 x 0,8 mm 2 7. UVEDENÍ DO PROVOZU Montáž zařízení může provádět pouze osoba oprávněná s příslušnou kvalifikací a proškolená společností G-TERM. Zpravidla se jedná o montážní firmu nebo přímo zástupce společnosti G-TERM. Špatně zapojené tepelné čerpadlo může způsobit neočekávané rozběhnutí kompresoru. Prohozenými fázemi při zapojení kompresoru a tedy obráceným točivým polem může být tepelné čerpadlo poškozeno. Chybným zapojením tepelného čerpadla mohou být zničeny elektrické/elektronické části zařízení. Statická elektřina může ohrozit elektronické součástky, popřípadě vést k chybám ve fungování software. Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně překontrolujte následující: Všechny elektrické přívody jsou v odpovídajících průřezech propojeny na svorkovnice podle schemat zapojení o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

18 Spínače na svorkovnici jsou v poloze 0. Jistič kompresoru tepelného čerpadla musí mít motorovou charakteristiku (C) Hydraulické přípojky pro primární zdroj, topení a TUV jsou připojeny, naplněny provozními medii, odvzdušněny a pod provozním tlakem Všechny armatury jsou otevřeny PRVNÍ SPUŠTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA Před prvním spuštěním tepelného čerpadla je nutno provést nastavení regulátoru bez připojeného napětí reléové desky. Postupujte podle následujícího popisu: Sepněte jistič pro řídící napětí a hlavní přívod kompresoru v rozvaděči. Hlavní vypínač tepelného čerpadla zapněte do polohy TEST. Tím je zapojeno napětí pro regulační a řídící systém. Překontrolujte točivé pole kompresoru. Při správném točivém poli a napětí na všech třech fázích svítí zelená kontrolka a display nehlásí žádnou poruchu. Pokud se na display objeví hlášení "vypadek stykac kompresoru" či kontrolka nesvítí, musí se nejdříve přezkoušet, zda jsou všechny tři fáze pod napětím. Je-li napětí na všech třech fázích, musí se na přívodní svorkovnici zaměnit dvě fáze, aby se obrátilo točivé pole. Proveďte nastavení regulátoru podle návodu k obsluze RESÜMAT CD4 III Po nastavení regulátoru přepněte hlavní vypínač z polohy TEST do polohy ON. Dále zapněte vypínač pro elektrické vytápění (topnou spirálu) do polohy ON a podle potřeby nastavte na panelu požadovaný režim AUTO/HAND. O - regulace vypnuta TEST - elektronika pod napětím (pro nastavení regulátoru) ON - elektronika včetně silových výstupů pod napětím (normální provozní stav) O - elektrodohřev vypnut ON - umožněn elektrodohřev HAND - oběhové čerpadlo i el. dohřev v ručním prov. režimu AUTO - oběhové čerpadlo i el. dohřev v automatickém prov. režimu 7.2 PRVNÍ VYTÁPĚNÍ STAVEB V CHLADNÉM ROČNÍM OBDOBÍ Vlhké a studené prostředí v novostavbách a déle nevytápěných budovách má za následek výrazné zvýšení spotřeby tepla. Po spuštění topení dochází především k vypařování vody obsažené ve stavebních konstrukcích (podlahy, zdivo, stropy. Na každý kilogram vody je nutno vyprodukovat cca 1 kwh tepla. Následkem vlhkosti stavby se hodnota součinitele prostupu tepla může až zdvojnásobit. K tomu se přidá zvýšená spotřeba tepla pro ventilaci obzvláště ještě u neuzavřené stavby. Příkon a také spotřeba energie mohou přitom zcela překročit normální hodnotu o 100 %. Protože popsaná situace se vyskytuje příliš často, jsou všechna TČ typu DS 5000 vybavena doplňkovým elektrokotlem. Dodatečnou spotřebu energie je nutno připsat k tíži stavebních, nikoli topných nákladů. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

19 8. PORUCHY A JEJICH MOŽNÉ PŘÍČINY Poruchy na vstupu tepelného čerpadla (porucha ND - nízkotlaké části) jistič primárního oběhového čerpadla odpojen porucha průtoku primární stranou špatné odvzdušnění primární strany vysoký bot tuhnutí směsi glykol/voda (malá koncentrace glykolu) omezen průtok výparníkem (zamrzání, nečistoty atp.) špatně zapojené oběhové čerpadlo primární strany (obrácené točivé pole) porucha oběhu chladiva vnitřního okruhu (ventil uzavřen, filtr ucpán) ucpaný filtr nečistot příliš nízká teplota primárního zdroje voda v kondenzátoru je příliš chladná (pod 20 C) prudké teplotní změny v kondenzátoru nedostatek chladiva (kontrola průhledítkem) parametry regulátoru špatně nastaveny špatně umístěné čidla teplot (špatný přenos měřených hodnot) v případě aktivace presostatů je eventuelně manuální zásah nezbytný Poruchy na výstupu tepelného čerpadla (porucha HD - vysokotlaké části) jistič oběhového čerpadla topení odpojen nedostatečný průtok topnou stranou nebo přerušen teplota topné vody příliš vysoká topný systém zavzdušněn ucpaný filtr nečistot špatně zapojené oběhové čerpadlo topné strany (obrácené točivé pole) parametry regulátoru špatně nastaveny v případě aktivace presostatů je eventuelně manuální zásah nezbytný Poruchy oběhových čerpadel jistič oběhového čerpadla topení odpojen Poruchy kompresoru Přehřívání motoru. Možné příčiny: výpadek jedné fáze, mechanický výpadek z důvodů nedostatečného mazání (nedostatek oleje), mechanický výpadek z důvodů nedostatku chladiva, poruch regulace oběhu chladiva, provoz s jiným chladivem, příliš vysoká teplota par chladiva 9. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ Bezpečnostní opatření Omezení nepřípustného tlaku okruhu chladiva. Chladící okruh je proti nepřípustnému zvýšení tlaku chráněn vysokotlakým presostatem s pevně nastavenou hodnotou vypínacího tlaku. Při zvýšení tlaku presostat přeruší regulační napětí cívky stykače kompresoru. Opětné zapínání bude blokováno centrální regulační jednotkou a vyžaduje manuální reset (vypnutí a opětovné zapnutí hl. vypínače). Ochrana motoru proti přehřátí Hermetické kompresory jsou proti přehřátí motoru vybaveny bimetalovým spínačem, který odpojí přívod elektrického proudu a po ochlazení ho opět automaticky připojí. Nenastane hlášení poruchy. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

20 Kontrola tlaku mazacího oleje Hermetické kompresory jsou vybaveny odstředivým olejovým čerpadlem, které je umístěno na klikovém hřídeli. Toto čerpadlo pracuje při dostatečné hladině oleje a provozu kompresoru s kmitočtem sítě od 50 do 60 Hz zcela bezpečně a není nutný dozor. Provoz v síti s nižší frekvencí než 50 Hz, např. s použitím frekvenčního měniče, je nepřípustný a vede k vyloučení záruky. V kompresoru se smí používat pouze stanovené typy olejů, jinak následuje vyloučení záruky a zcela jistě dojde k poruše kompresoru. Nízkotlaký presostat Sací strana kompresoru je pojištěna proti nepřípustně nízkému sacímu tlaku. Nastavení je takové, že se v případě poruchy ještě nad atmosférickým tlakem vypne. Na centrální regulační jednotce se nahlásí zpětné hlášení spínače sacího tlaku a vypne kompresor. Opětné zapínání bude blokováno centrální regulační jednotkou a vyžaduje manuální reset. Manipulace s presostaty jsou zakázány a znamenají porušení platných bezpečnostních předpisů pro chladící zařízení. V každém případě vedou k vyloučení záruky. 10. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ Obsluha: Námi dodávaná tepelná čerpadla jsou konstruována pro bezobslužný provoz po celou dobu životnosti. Pravidelné servisní prohlídky: První servisní prohlídka je prováděna 14 dní po spuštění tepelného čerpadla, další prohlídky zpravidla 1 x ročně. Při těchto prohlídkách zkontroluje servisní technik technický stav tepelného čerpadla a provede odečet diagnostiky zařízení. Současně zkontroluje napojení tepelného čerpadla na zdroj tepla a topný systém a provede kontrolu stavu oběhových čerpadel. Regulátor RESÜMAT provádí nepřetržitou diagnostiku tepelného čerpadla. Pokud čerpadlo pracuje mimo přípustný rozsah, vydá regulátor varovné hlášení případně tepelné čerpadlo vyřadí z provozu. Za příplatek lze připojit regulátor tepelného čerpadla přes telefonní modem k PC pomocí něhož je možné provádět kontrolu stavu systému popř. úpravy nastavení regulátoru přímo např. z kanceláře. Základní kontrolní operace Přezkoušet okruh topení: tlak systému, funkce expanzní nádoby, odvzdušnění, stav oběhového čerpadla a nastavení otáček. Přezkoušet okruh voda-glykol: stav hladiny, popř. tlak, bod tuhnutí voda-glykol, stav oběhového čerpadla. Spodní voda: přezkoušet filtr, stav čerpadla. Přezkoušet chladící okruh, šroubová spojení, těsnost hydraulických okruhů, objem náplně (průhledítko), regulaci chladiva, protokol o stavovém hlášení diagnostiky. Kontrola nastavení regulace. o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

21 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

22 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

23 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

24 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

25 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

26 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

27 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

28 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

29 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

30 o. z. G-TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. Tel.: Fax:

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 95 Výkonnost max. (1) 1,6 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 67 db(a) Mikroprocesorové

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů... 5 Rozsah pracovních teplot...

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E.50 V Výkonnost max. (1) 0,8 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 64* 69 db(a)

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene - 1 - Obsah 1. Obecné pokyny 2 1.1 Výrobce 2 1.2 Pokyny a doporučení 2 1.3 Technické normy a pokyny 3 1.4 Obsah

Více

Jednotky s regulací výkonu

Jednotky s regulací výkonu Jednotky s regulací výkonu řada VARIABLE kompresory scroll www.jdk.cz Technický popis Kompresor Řada kondenzačních a kompresorových jednotek Variable používá hermetické kompresory typu scroll. Kondenzační

Více

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka 300 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GR9FI 65 EMX venkovní jednotka STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - EXTERIÉR: Nejvhodnější umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla Vám doporučí naši technici při předinstalační prohlídce.

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz. CT003_CZ CJ (Rev.03-14)

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz. CT003_CZ CJ (Rev.03-14) Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz CT003_CZ CJ (Rev.03-14) Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů CL... 5 Tabulky

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 170 Výkonnost max. (1) 2,9 m 3 /min 2,7 m 3 /min 2,4 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 8 bar 10 bar 13 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS)

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) Schéma zapojení ventilačního přístroje s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) L N PE LD2 B1 LD1 W1 W2 GY L1 GNYE A2 GNYE k1 S1 S2 OT OT Betriebsanzeige Temp CO2 WH GND 0-10V WH W3'/+24V GN YE MP2 MODE

Více

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2) A7 / W A7 / W0 A / W A-7 / W0 A-7 / W A / W0 Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G) Hodnoty měření 8/0 8(G) (G) (G) 7(G) 0(G) Topný výkon A7/W kw 8,7,8, 7, 0,7 Příkon A7/W kw,,8,,, Topný faktor

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene Technické informace, návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene 1 Obsah / Obecné pokyny Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 3 Technické normy a pokyny

Více

Hlídač zpátečky DN 25

Hlídač zpátečky DN 25 6301 6418 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Hlídač zpátečky DN 25 Solar-Temperaturdifferenzregler Relais Netz Tmax Před montáží pečlivě pročtěte Impressum Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více