Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze"

Transkript

1 Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze

2

3 Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení). Po úspěšném nastavení přechází systém po prodlevě 10 sekund do požadovaného provozního režimu (symbolu na displeji). Výběr provozního režimu Chlazení Léto Automatika Dovolená Party Systém pracuje v režimu chlazení. Ohřívána je pouze užitková voda a voda v plaveckém bazénu. Ochrana proti mrazu je aktivní. Plně automatická regulace kompletního topného systému. Snížení teploty a blokáda ohřevu teplé vody po nastavené časové období. Ignorování programovaného snížení topné křivky. 2. tepelný zdroj Tepelné čerpadlo je zablokováno. Produkci tepla zajišťuje 2. tepelný zdroj. Změna nastavovaných hodnot Tlačítko MENUE podržte několik sekund stisknuté. Výběr požadované položky menu šipkovými tlačítky ( a ) Potvrzení stisknutím tlačítka ENTER ( ) Výběr požadované položky podmenu šipkovými tlačítky ( a ) Stisknutí tlačítka ENTER ( ) tolikrát, dokud kurzor nepřeskočí na nastavovanou hodnotu. Změna hodnoty šipkovými tlačítky ( a ) na požadovanou hodnotu. Potvrzení změněné hodnoty stisknutím tlačítka ENTER ( ) nebo odmítnutí změny tlačítkem ESC. Nastavení a provozní parametry Menu pro nastavení systémových parametrů. Dynamické menu potlačuje (deaktivuje) nepotřebná nastavení. Reálný čas Nastavení reálného času a aktivace automatického přepínání mezi letním a zimním časem. Modus Různá nastavení k provozním režimům (srov. "Změny hodnot nastavení") 1. topný okruh Nastavení 1. topného okruhu 2. topný okruh Nastavení 2. topného okruhu 3. topný okruh Nastavení 3. topného okruhu Chlazení Nastavení režimu chlazení Teplá voda Nastavení ohřevu teplé vody Plavecký bazén Datum Nastavení ohřevu bazénové vody Nastavení data (potřebné pouze u přestupných roků) Jazyk Nastavení požadované jazykové varianty struktury menu Topné křivky Topnou křivku je možno ve spouštěcím menu přizpůsobit individuálním teplotním požadavkům pomocí sloupcového diagramu tepla/chlazení. Tlačítkem / je možno teplotu zvýšit/snížit. K nastavení 2/3 topného okruhu dochází v menu "2. topný okruh/3. topný okruh". Ohřev teplé vody V menu-položce "Nastavení teplá vody" je možno vedle teploty teplé vody nastavit také dobu zablokování ohřevu teplé vody, např. za účelem přesunutí ohřevu teplé vody do nočních hodin. Kromě toho je k dispozici možnost časově regulovaného sekundárního ohřevu teplé vody pomocí přídavného tepelného zdroje. Menu provozních parametrů Indikace hodnot naměřených instalovanými čidly. Průběžná paměť menu Indikace doby provozu a uložených dat (např. poruch) Indikace na displeji Indikace aktuálního provozu systému tepelného čerpadla Poruchová hlášení: (tlačítko ESC bliká) Porucha TČ Odkazuje na defekt tepelného čerpadla. Je třeba informovat Porucha systému zákaznický servis. Odkazuje na poruchu nebo chybné nastavení systému. Je třeba informovat vašeho instalatéra. Zkrat nebo přelomení Může se vyskytovat přelomení vodiče nebo zkrat na čidle. Je třeba informovat vašeho instalatéra. 3

4 Návod k obsluze Řídící jednotka tepelného čerpadla 1. Všeobecné informace 5 2. Ovládání tepelného čerpadla 5 3. Ovládání 6 Obsah 4. Provozní režimy 7 5. Přizpůsobení režimu vytápění 8 6. Ohřev teplé vody Doby zablokování ohřevu teplé vody Tepelná desinfekce 9 7. Struktura menu Nastavení Provozní parametry Průběžná paměť Indikace na displeji Normální provozní stavy Poruchová hlášení 17 Příloha 18 Příklad "Nastavení ohřevu teplé vody a zablokování ohřevu teplé vody" 4

5 1. Všeobecné informace 2. Ovládací jednotka tepelného čerpadla Během instalace, provozu a provádění údržby je třeba dodržovat příslušné montážní pokyny a návod k použití. Tento přístroj smí instalovat a opravovat pouze příslušný odborník. Neodborná oprava může pro uživatele představovat značné nebezpečí. Podle platných předpisů musí být tento návod k montáži a obsluze kdykoliv k dispozici a v případě opravy/servisu přístroje musí být k obeznámení předán příslušnému odborníku. Prosíme Vás proto, abyste v případě změny bydliště předali tyto pokyny nájemníku nebo novému majiteli. V případě zjevného poškození nesmí být přístroj uváděn do provozu. V takovémto případě zásilku reklamujte u dodavatele. Dbejte na to, aby byly používány výhradně originální náhradní díly, abyste předešli následným škodám. Byly dodrženy ekologické požadavky v ohledu na recyklaci, recirkulaci a likvidaci provozních látek a konstrukčních prvků dle běžných norem. Předpisy a bezpečnostní pokyny! Nastavování uvnitř přístroje smí provádět pouze autorizovaný instalatér. Jednotka ovládání tepelného čerpadla smí být provozována pouze v suchých prostorách s teplotami v rozmezí od 0 do 35 C. Její orosování je nepřípustné. Pro zajištění funkce ochrany tepelného čerpadla proti zamrznutí musí být ovládací jednotka tepelného čerpadla zapojena tak, aby byla neustále pod proudem a do tepelného čerpadla musí stále proudit elektrický proud. Ovládací jednotky tepelného čerpadla je zapotřebí pro zajištění funkčnosti a provozu tepelných čerpadel vzduch-voda a solanka-voda. Reguluje bivalentní, monovalentní nebo monoenergetické topné systémy a kontroluje bezpečnostní prvky chladícího okruhu. Dodává se s tepelným čerpadlem buď instalovaná v jeho pouzdře nebo jako nástěnná regulační jednotka, a zajišťuje regulaci jak tepelného zdroje, tak i systému využití jeho tepla. Přehled funkcí 6 tlačítek komfortního ovládání Velký, přehledný, osvětlený LC-displej s indikací stavu provozu a potřebného servisu Splňuje požadavky energetických rozvodných podniků Dynamická struktura menu, přizpůsobena konfigurovanému systému tepelného čerpadla Rozhraní pro jednotku dálkového ovládání se stejnou strukturou menu Regulace vytápění v závislosti na teplotě zpátečky za pomoci venkovní teploty, pevně nastavené hodnoty nebo pokojové teploty Ovládání až 3 topných okruhů Prioritní řazení ohřevu teplé vody vytápění ohřevu plaveckého bazénu Solární teplo má principielně přednost před tepelným čerpadlem Ovládání 2. tepelného zdroje (olejový nebo plynový kotel resp. ponorné topné těleso) Ovládání směšovače pro 2. tepelný zdroj (solární tepelný zásobník nebo olejový, plynový kotel, kotel na tuhá paliva) Speciální program pro 2. tepelný zdroj pro zajištění minimální doby chodu (olejový kotel) resp. minimální doby ohřevu (centrálního zásobníku) Ovládání přídavného tepelného zdroje k cílenému sekundárnímu ohřevu teplé vody pomocí nastavitelného časového programu a k tepelné desinfekci Na spotřebě závislé ovládání až 5 oběhových čerpadel Řízení procesu odtávání pro minimalizaci energie potřebné pro odtávání pomocí pohyblivých, samoadaptačních cyklů odtávání Ovládání kompresorů pro rovnoměrné zatížení kompresorů u tepelných čerpadel se dvěma kompresory Počítadlo provozních hodin kompresoru, oběhových čerpadel, 2. tepelných zdrojů a přídavného tepelného zdroje Zablokování klávesnice, dětská pojistka Paměť výstrah s datem a časovým údajem Automatický program pro cílené vysoušení estrichu s ukládáním doby spuštění a dokončení 5

6 3. Ovládání Ovládání tepelného čerpadla probíhá pomocí 6 tlačítek: Esc, Modus, Menu,,,. Podle aktuální indikace (Standard nebo Menu) jsou těmto tlačítkům přiřazeny různé funkce. Provozní stav tepelného čerpadla a topného systému je na LC-displeji indikován nešifrovaným textem pomocí 4 x 20 znaků. Navolit je možno 6 různých provozních režimů: Chlazení, Léto, Auto, Party, Dovolená, 2. tepelný zdroj. Struktura menu je tvořena 3 hlavními úrovněmi: Nastavení, Provozní parametry, Průběžná paměť. Standardní indikace LC-displeje Základní indikace pomocí ovládacích tlačítek Upozornění! Kontrast: Nastavit lze kontrast indikace displeje. Za tímto účelem podržte tlačítka (MENUE) a ( ) současně stisknuté tak dlouho, dokud není nastavení ukončeno. Během stisknutí obou tlačítek můžete tlačítkem ( ) kontrast zvýšit a tlačítkem ( ) pak kontrast snížit. Upozornění! Zablokování klávesnice, dětská pojistka! Pro zamezení nechtěnému přestavení ovládání tepelného čerpadla stiskněte cca. na 5 sekund tlačítko (Esc), dokud se neobjeví symbol zablokování tlačítek. Zablokování zrušíte stejným způsobem. Funkčnost ovládacích tlačítek Tlačítko Základní zobrazení Změna nastavení Esc Aktivace resp. deaktivace zablokování tlačítek (podržet tlačítko 5 sek. stisknuté) Potvrzení poruchy Návrat na vyšší úroveň menu (podržet tlačítko stisknuté 1 sek.) Návrat z nastavované hodnoty bez převzetí její změny Návrat z menu a přechod do základního zobrazení (podržet tlačítko stisknuté 3 sek.) Modus Výběr provozního režimu Žádná změna Menue Přechod do menu (podržet tlačítko stisknuté 2 sek.) Posuv topné křivky směrem dolů (o 1 C chladnější) Posuv topné křivky směrem nahoru (o 1 C teplejší) Žádná změna Podrobný příklad naleznete v příloze Žádná změna Rolování mezi jednotlivými položkami menu jedné úrovně sestupně Změna nastavené hodnoty směrem dolů Rolování mezi jednotlivými položkami menu jedné úrovně vzestupně Změna nastavené hodnoty směrem nahoru Výběr nastavované hodnoty v příslušné položce menu Návrat z nastavované hodnoty s převzetím její změny Přechod do podmenu 6

7 4. Provozní režimy Pomocí tlačítka (Modus) je možno navolit 6 různých provozních režimů. K přepnutí dochází s časovou prodlevou. Každým stisknutím tlačítka je možno změnit provozní režim v níže uvedeném pořadí. Výběr provozního režimu Chlazení Lze navolit pouze v případě připojení regulátoru chlazení (v. Montáž a uvedení do provozu) Léto Automatika Dovolená (Útlumový režim) Party (Denní provoz) 2. tepelný zdroj (2 TZ) Systém pracuje v režimu chlazení, aktivní jsou separátní řídící funkce. Tento provozní režim je možno aktivovat pouze tehdy, je-li regulátor chlazení propojen s řídící jednotkou tepelného čerpadla a v přednastavené konfiguraci je uvolněna funkce chlazení. V provozním režimu LÉTO je tepelným čerpadlem ohřívána pouze teplá voda a voda plaveckého bazénu. Vytápění místnosti není aktivní (ochrana proti mrazu je aktivní). Tepelné čerpadlo pracuje v automatickém režimu. Programované doby útlumu, zvyšování a zablokování vytápění a ohřevu teplé vody jsou iniciovány automaticky. Ohřev teplé vody, ohřev topení a bazénové vody jsou iniciovány podle příslušného přednastavení. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj jsou aktivovány resp.deaktivovány podle spotřeby. Během tohoto provozního režimu je aktivován útlum křivky vytápění a zablokování ohřevu teplé vody. Obě funkce jsou pak nezávislé na příslušných časových regulacích, ovšem platí zde nastavené hodnoty útlumu. Dobu provozního režimu je možno nastavit v menu 1 Nastavení - Modus Režim dovolená. Po uplynutí této doby jednotka automaticky přepíná do automatického režimu. Během provozního režimu PARTY je naprogramované snížení topné křivky ignorováno. Dobu provozního režimu PARTY je možno nastavit v menu 1 Nastavení - Modus Režim party. Po uplynutí této doby jednotka automaticky přepíná do automatického režimu. V tomto provozním režimu je tepelné čerpadlo vypnuto a kompletní ohřev teplé vody zajišťuje 2. tepelný zdroj (2. TZ). U monoenergetických systémů je to ponorné topné těleso, u bivalentních systémů je to olejový nebo plynový kotel. Časové programy a nastavování topné křivky zůstávají aktivní. 7

8 5. Přizpůsobení režimu vytápění Při uvádění do provozu je topná křivka adekvátně přizpůsobena místním a konstrukčním danostem. Tuto topnou křivku je možno v základním zobrazení přizpůsobit individuálním teplotním požadavkům pomocí šipkových tlačítek tepla/chlazení. Pomocí tlačítka se teplota zvyšuje, symbol sloupce na poslední řádce se pohybuje doprava. Pomocí tlačítka se teplota snižuje, symbol sloupce na poslední řádce se pohybuje doleva. K nastavení 2/3 topného okruhu dochází v menu 2./3. topný okruh. Nastavené topné křivky je možno snižovat nebo zvyšovat v závislosti na čase. U špatně izolovaných objektů lze kupříkladu v noci topnou křivku snížit nebo zvětšením doby zablokování zamezit přílišnému ochlazení vytápěných ploch. Pokud se zvýšení a snížení překrývá, má prioritu zvýšení. Upozornění! Energeticky efektivní provoz Pro energeticky efektivní provoz systému vyhřívání pomocí tepelných čerpadel by měla být teplotní hladina vytvářená tepelným čerpadlem pokud možno co nejnižší. V dobře izolovaných objektech nabíhají při rovnoměrném režimu vytápění bez dob útlumu zpravidla nízké energetické náklady, neboť nedochází k výkonnostním špičkám s vysokými teplotami na stoupačce a je dosaženo stejného pohodlí i při nižších teplotách. Doby zablokování je možno kompenzovat příslušným zvýšením teploty které je iniciováno cca. 1 h před dobou zablokování. Teplota na zpátečce je závislá na venkovní teplotě a zadání uživatele teplejší chladnější Požadovaná hodnota zpátečky ve C Venkovní teplota ve C 8

9 6. Ohřev teplé vody Řídící jednotka tepelného čerpadla automaticky zjišťuje maximálně možnou teplotu vody dosahovanou při provozu tepelného čerpadla. Požadovanou hodnotu teplé vody je možno nastavit v menu "Nastavení Teplá voda Požadovaná hodnota teplé vody". Teplota teplé vody Maximum TČ Pro dosažení pokud možno co největšího podílu tepelná čerpadla na ohřevu teplé vody je regulační jednotkou automaticky zjišťována maximálně dosažitelná teplota vody ohřívané pomocí tepelná čerpadla v závislosti na aktuální teplotě tepelného zdroje. Čím vyšší je teplota tepelného zdroje (např. venkovní teplota, teplota solanky), tím vyšší je dosažitelná teplota teplé vody. Teplovodní zásobník bez přídavného tepelného zdroje Překročí-li nastavená požadovaná hodnota teplé vody maximální teplotu teplé vody dosažitelnou provozem tepelného čerpadla, je při dosažení této tzv. maximální teploty TČ ohřev teplé vody přerušen. Teplovodní zásobník s přídavným tepelným zdrojem Překročí-li nastavená požadovaná hodnota teplé vody maximální teplotu teplé vody dosažitelnou provozem tepelného čerpadla, je při dosažení této tzv. maximální teploty TČ ohřev teplé vody tepelným čerpadlem přerušen a teplá voda je na požadovanou hodnotu ohřívána pomocí přídavného tepelného zdroje Doby zablokování ohřevu teplé vody V menu "Nastavení Teplá voda Zablokování teplé vody" můžete vedle teploty teplé vody naprogramovat také doby zablokování ohřevu teplé vody. Během této doby nedochází k žádnému ohřevu teplé vody. U dostatečně velkého zásobníku doporučujeme přesunout ohřev teplé vody resp. sekundární ohřev do nočních hodin, kdy je možno využít často výhodnějších nižších tarifů Tepelná desinfekce V položce menu "Nastavení Teplá voda Tepelná desinfekce" je možno u bivalentních systémů resp. u teplovodních zásobníků s instalovaným přídavným tepelným zdrojem aktivovat tepelnou desinfekci pomocí teplé vody ohřáté až na 85 C. Tuto tepelnou desinfekci je možno naprogramovat na každý den a nastavitelnou dobu aktivace. Upozornění! Hygienické požadavky na ohřev pitné vody dle DVGW W 551: Všechny zásobníky pitné vody uvedené v Schücoplánovacích příručkách mají objem menší než 400 l a dle DVGW se tak nachází pod mezní hodnotou malých systémů (pro rodinné domky). Díky bodovému ohřevu na 55 C jsou splněny požadavky ohledně provozní teploty. Upozornění! K následujícímu ohřevu teplé vody dochází teprve po poklesu pod maximální teplotu TČ, aby základní ohřev mohl být zajištěn tepelným čerpadlem. 9

10 7. Struktura menu 7.1. Nastavení Všechna nastavení uživatele jsou prováděna v menu "Nastavení". V následujících tabulkách jsou vedle struktury menu a vysvětlivek v pravém sloupci uvedeny příslušné rozsahy nastavení, tučně zvýrazněné hodnoty pak označují nastavení z výroby. Do menu Nastavení se dostanete stisknutím tlačítka (MENUE) na cca. 5 sekund potvrzením menu-položky Nastavení tlačítkem ENTER. Upozornění! Dynamické menu Níže bude popsána kompletní struktura menu. Během uvádění do provozu jsou regulační funkce a struktura menu adekvátně přizpůsobeny stávajícímu systému. V závislosti na tomto nastavení jsou nerelevantní položky menu potlačeny (zaslepeny). Např. nastavení ohřevu teplé vody je možno provádět pouze tehdy, pokud je v položce menu "Ohřev teplé vody" přednastaveno "ano". Zkratky: 2. TZ Druhý tepelný zdroj (např. topný kotel) Nastavení Systémové parametry Rozsah nastavení Reálný čas Modus Provozní režim Režim Party Počet hodin Režim dovolená Počet dní 1. topný okruh (TO) Nastavení 1. topného okruhu. 1. TO pokojová regulace Požadovaná pokojová teplota 1. TO časový program Útlum 1. TO útlum Čas 1: Čas 2: 1. TO útlum Hodnota útlumu 1. TO útlum PO NE 1. TO časový program Zvýšení 1. TO zvýšení Čas 1: Čas 2: 1. TO zvýšení Hodnota zvýšení 1. TO zvýšení PO NE Menu pro nastavení reálného času. Navolit lze automatické přepínání mezi letním a zimním časem. Úroveň nastavení provozních režimů. Výběr provozního režimu. Změnu je možno provádět také přímo pomocí tlačítka Modus. Trvání režimu Party v hodinách. Po uplynutí nastavené doby dochází k automatickému přechodu do automatického režimu. Doba trvání režimu Dovolená ve dnech. Po uplynutí nastavené doby dochází k automatickému přechodu do automatického režimu. Nastavení požadované pokojové teploty u zvolené regulace pokojové teploty. Nastavení k útlumu topné křivky 1. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet k útlumu 1. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být snížena topná křivka 1. topného okruhu během jeho útlumu. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. Nastavení ke zvýšení topné křivky 1. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet ke zvýšení 1. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být zvýšena topná křivka 1. topného okruhu během jeho zvýšení. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro zvýšení aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Zvýšení přesahující denní interval je aktivováno resp. deaktivováno vždy při přechodu do následujícího dne. Mezinárodní indikace 24 h Chlazení Léto Auto Party Dovolená 2.TZ C C 30.0 C 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 10

11 7. Struktura menu Nastavení Systémové parametry Rozsah nastavení 2./3. topný okruh Nastavení 2./3. topného okruhu. 2./3. TO chladnější/teplejší 2./3. TO časový program Útlum 2./3. TO útlum Čas 1: Čas 2: 2./3. TO útlum Hodnota útlumu 2./3. TO útlum PO NE 2./3. TO časový program Zvýšení Chlazení 2./3. TO zvýšení Čas 1: Čas 2: 2./3. TO zvýšení Hodnota zvýšení 2./3. TO zvýšení PO NE Dynamické chlazení Požadovaná hodnota (zpátečka) Tiché chlazení Požadovaná hodnota (pokoj.teplota) Teplá voda Teplá voda Požadovaná teplota teplé vody Zablokování ohřevu vody Zablokování ohřevu vody Čas 1: Čas 2: Zablokování ohřevu vody PO... NE Tepelná desinfekce Tepelná desinfekce Start: Tepelná desinfekce Teplota Paralelní posuv nastavené topné křivky 2./3. topného okruhu. Jedním stisknutím šipkového tlačítka se topná křivka posouvá o 1 C směrem nahoru (teplejší) resp. dolů (chladnější). Nastavení k útlumu topné křivky 2./3. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet k útlumu 2./3. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být snížena topná křivka 2./3. topného okruhu během jeho útlumu. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. Všechna nastavení ke zvýšení topné křivky 2./3. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet ke zvýšení 2./3. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být zvýšena topná křivka 2./3. topného okruhu během jeho zvýšení. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro zvýšení aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Zvýšení přesahující denní interval je aktivováno resp. deaktivováno vždy při přechodu do následujícího dne. Nastavení režimu chlazení. Nastavení požadované teploty na zpátečce u zvoleného dynamického chlazení. Nastavení požadované pokojové teploty u tichého chlazení. Aktuální hodnota je měřena na pokojové klimatizaci 1. Nastavení ohřevu teplé vody. Sloupec 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 10.0 C C C 15.0 C C C Nastavení požadované teploty teplé vody C C C Nastavení časových programů pro zablokování ohřevu teplé vody. Nastavení doby, během které je zablokován ohřev teplé vody. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. 00:00 23:59 Funkce tepelné desinfekce vede k jednorázovému ohřevu teplé vody až na požadovanou teplotu. Tento proces je ukončen samočinně při dosažní požadované teploty nebo nejpozději po 4 hodinách. Nastavení doby spuštění tepelné desinfekce. 00:00 23:59 Nastavení požadované teploty teplé vody, kterou má být provedena tepelná desinfekce. N Z1 Z2 J 60.0 C C C 11

12 7. Struktura menu Nastavení Systémové parametry Rozsah nastavení Tepelná desinfekce PO... NE Teplá voda Reset maxima TČ Plavecký bazén Plavecký bazén zablokování Datum Rok Den Měsíc Den v týdnu Jazyk Zablokování bazénu Čas 1: Čas 2: Zablokování bazénu PO... NE U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být v nastavenou dobu spuštěna tepelná desinfekce. Nastavením Reset ANO budou zjištěné maximální teploty vody ohřívané provozem tepelného čerpadla nastaveny na hodnotu 65 C. Hodnota nastavení bude opět automaticky nastavena na NE. Nastavení pro ohřev bazénové vody. Nastavení časových programů pro zablokování ohřevu bazénové vody. Nastavení doby, během které je zablokován ohřev bazénové vody. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. Nastavení data, roku, měsíce a dne v týdnu. V menu lze nastavit jednu z uložených jazykových variant. N A Ne Ano 00:00 23:59 N Z1 Z2 J DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND ČESKY 12

13 7. Struktura menu 7.2. Provozní parametry V menu "Provozní parametry" jsou indikovány všechny aktuální provozní stavy. Do menu Provozní parametry se dostanete stisknutím tlačítka (MENUE) na cca. 5 sekund. navolením menu-položky Provozní parametry pomocí šipkových tlačítek a potvrzením tlačítkem ENTER. V menu "Provozní parametry" je možno podle konfigurace systému načítat následující data. Provozní režimy Venkovní teplota Pož. hodnota na zpátečce 1. topný okruh Teplota na zpátečce 1. topný okruh Teplota stoupačky Tepelné čerpadlo Požad. hodnota 2. topný okruh Minimální teplota 2. topný okruh Teplota 2. topný okruh Požad. hodnota 3. topný okruh Teplota 3. topný okruh Topení Požadavky Výkonnostní třída Čidlo rozmrzání Teplotní zásobník Regenerativní Teplota na zpátečce Chlazení pasivní Teplota stoupačky Chlazení pasivní Pokojová teplota 1 Požadovaná hodnota Pokojová teplota 1 Pokojová vlhkost 1 Indikace hodnot naměřených čidly a provozních parametrů Venkovní teplota je používána pro výpočet požadované hodnoty na zpátečce, pro funkci ochrany proti zamrznutí a odtávání. Indikace vypočtené požadované teploty zpátečky 1 topného okruhu. Indikace teploty zpátečky 1. topného okruhu naměřené na čidle. Tato teplota je řídící veličinou 1. topného okruhu. Indikace na čidle naměřené teploty stoupačky. Tato teplota je používána pro funkce ochrany proti mrazu, k zajištění odtávání a jako srovnávací hodnota pro bivalentně-regenerativní provoz. Indikace vypočtené požadované teploty 2 topného okruhu. Indikace minimálně možné teploty u tichého chlazení, z výpočtu bodu tání plus rozpětí bodu tání. Indikace teploty 2. topného okruhu naměřené na čidle. Tato teplota je mimo jiné řídící veličinou 2. topného okruhu. Indikace vypočtené požadované teploty 3 topného okruhu. Indikace teploty 3. topného okruhu naměřené na čidle. Tato teplota je řídící veličinou 3. topného okruhu. Udává, zda se vyskytuje požadavek vytápění. I když se tento požadavek vyskytuje, může se stát, že tepelné čerpadlo neběží (např. během doby zablokování energetických podniků). Probíhající doba proplachu je indikována údajem Proplachování topení. Zablokování tepelného čerpadla při dostatečné teplotě v zásobníku je indikováno údajem Bivalentně-Regenerativní. Udává, jaké tepelné zdroje je možno použít k pokrytí topného požadavku. 1: max. 1 kompresor; 2: max. 2 kompresory; 3: max. 2 kompresory a 2. tepelný zdroj. Čidlo pro stanovení odtávání u rozmrazování horkým plynem. Indikace teploty naměřené v (solárním) zásobníku u bivalentněregenerativních systémů. Indikace teploty naměřené na zpátečce během procesu chlazení, měřeno na vstupu do tepelného výměníku. Indikace teploty naměřené na stoupačce během procesu chlazení, měřeno na výstupu z tepelného výměníku. Indikace aktuální požadované pokojové teploty u tichého chlazení. Indikace pokojové teploty naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 1. Tato teplota je řídící veličinou pro tiché chlazení. Indikace pokojové vlhkosti naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 1. Této hodnoty se používá při výpočtu bodu tání u tichého chlazení. Indikace stále stále stále Vzduch TČ nebo připojené čidlo 2. topný okruh Režim vytápění Režim chlazení čistě tiché chlazení reverzibilní TČ nebo 2. TO 2. TO 3. topný okruh Režim vytápění 3. topný okruh Režim vytápění min. 1 topný okruh Režim vytápění Vzduch TČ s roztáváním pomocí horkého plynu Bivalentněregenerativní Funkce chlazení pasivní Režim chlazení Funkce chlazení pasivní Funkce chlazení Tiché chlazení Funkce chlazení Tiché chlazení nebo pokojová regulace Funkce chlazení Tiché chlazení 13

14 7. Struktura menu Provozní režimy Pokojová teplota 2 Pokojová vlhkost 2 Chlazení Požadavek Teplá voda Požadovaná teplota Teplota vody Požadavek teplé vody Požadavek bazénové vody Čidlo vlastní ochrany proti zamrznutí Kódování Software vytápění Software chlazení Síť topení/chlazení Indikace hodnot naměřených čidly a provozních parametrů Indikace pokojové teploty naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 2. Této hodnoty se používá při výpočtu bodu tání u tichého chlazení. Indikace aktuální pokojové vlhkosti naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 2. Této hodnoty se používá při výpočtu bodu tání u tichého chlazení. Udává, zda se vyskytuje požadavek chlazení. Indikace aktuální požadované teploty teplé vody. Indikace naměřené teploty teplé vody. Tato teplota je řídící veličinou pro ohřev teplé vody. Udává, zda se vyskytuje požadavek ohřevu teplé vody. I když se tento požadavek vyskytuje, může se stát, že tepelné čerpadlo neběží (např. během doby zablokování energetických podniků). Zablokování TČ při dostatečné teplotě v (solárním) zásobníku je indikováno údajem Bivalentně-Regenerativní. Udává, zda se vyskytuje požadavek ohřevu bazénové vody. I když se tento požadavek vyskytuje, může se stát, že tepelné čerpadlo neběží (např. během doby zablokování energetických podniků). Zablokování TČ při dostatečné teplotě v zásobníku je indikováno údajem Bivalentně- Regenerativní. Indikace teploty naměřené na výstupu z tepelného zdroje resp. na chladícím okruhu tepelného čerpadla. Tato teplota slouží k zajištění spodní meze použití. Indikace typu tepelného čerpadla rozpoznaného přes kódovací odpor. Indikace verze softwaru nahraného v regulátoru vytápění, včetně verze systémů Boot a Bios a platné síťové adresy. Indikace verze softwaru nahraného v regulátoru chlazení, včetně verze systémů Boot a Bios a platné síťové adresy. Indikace, zda je v síti zapojen regulátoru chlazení (regulátor chlazení) a zda síť je řádně funkční (síť O. K.). Indikace Funkce chlazení Tiché chlazení 2 pokojové jednotky Funkce chlazení Tiché chlazení 2 pokojové jednotky Funkce chlazení Režim chlazení Teplá voda Čidlo Teplá voda Čidlo Teplá voda Plavecký bazén ST TČ stále stále Funkce chlazení Funkce chlazení Upozornění! Požadavek vytápění Je-li "Požadovaná teplota zpátečky" minus "Hysterese teploty zpátečky" vyšší než aktuálně naměřená "Teplota zpátečky", vyskytuje se požadavek vytápění. 14

15 7. Struktura menu 7.3. Průběžná paměť V menu "Průběžná paměť" je možno načítat doby chodu kompresoru(ů), oběhových čerpadel a dalších komponentů topného systému tepelného čerpadla. Do menu Průběžná paměť se dostanete stisknutím tlačítka (MENUE) na cca. 5 sekund navolením menu-položky Průběžná paměť pomocí šipkových tlačítek a potvrzením tlačítkem ENTER. Podle konfigurace systému jsou k dispozici následujíc hodnoty Průběžná paměť Indikace doby chodu a uložených dat Indikace Kompresor 1 Doba chodu Celková doba chodu, po kterou běžel kompresor 1. stále Kompresor 2 Doba chodu Celková doba chodu, po kterou běžel kompresor kompresor 2. tepelný zdroj Bivalentní nebo Celková doba chodu, po kterou běžel 2. tepelný zdroj. Doba chodu monoenergetický Primární čerpadlo Doba chodu Ventilátor Doba chodu Topné čerpadlo Doba chodu Teplovodní čerpadlo Doba chodu Bazénové čerpadlo Doba chodu Ponorné topné těleso Doba chodu Celková doba chodu, po kterou běželo solankové oběhové čerpadlo. Tato doba chodu je z důvodu náběhů a doběhů čerpadla větší než součet dob chodu kompresoru. Celková doba chodu, po kterou běžel ventilátor. Tato doba chodu je z důvodu procesu roztávání (během odtávání je ventilátor vypnut) nižší než součet dob chodu kompresoru. Celková doba chodu, po kterou běželo topné oběhové čerpadlo. Celková doba chodu, po kterou běželo teplovodní oběhové čerpadlo. Celková doba chodu, po kterou běželo oběhové bazénové čerpadlo. Doba, po kterou byl pro ohřev teplé vody aktivní přídavný tepelný zdroj. ST TČ VT TČ stále Teplá voda Paměť výstrah č. 2 Indikace poslední poruchy s datem, časem a její příčinou. stále Paměť výstrah č. 1 Indikace předposlední poruchy s datem, časem a její příčinou. stále Funkce vytápění Indikace doby spuštění a ukončení naposledy kompletně Začátek proběhlého programu funkce vytápění. Konec stále Vytápění s dokladem Začátek Konec Indikace doby spuštění a ukončení naposledy kompletně proběhlého programu funkce vytápění s dokladem. Plavecký bazén Teplá voda Čidlo Ponorné topné těleso stále 15

16 8. Indikace na displeji Aktuální provozní stav systému tepelného čerpadla je možno načíst přímo na LC-displeji Normální provozní stavy Indikovány jsou normální provozní stavy a stavy, které jsou podmíněné požadavky elektro-energetických podniků nebo bezpečnostními funkcemi tepelného čerpadla. Na displeji se objevují pouze indikace adekvátní příslušné konfiguraci systému a typu tepelného čerpadla. TČ VYP TČ ZAP Topení TČ ZAP Teplá voda TČ ZAP Bazén TČ +2TZ Topení TČ +2TZ Bazén TČ +2TZ Teplá voda Minimální prostoj Zablokování spínacího cyklu Přetížení sítě Zablokování EP Externí zablokování Předstih primárního čerpadla Mez nízkého tlaku Vypnutí při nízkém tlaku Spodní mez použití Pojistka proti vysokému tlaku TČ VYP Teplotní mez TČ zablokováno 2. tepelný zdroj Kontrola průtoku TČ ZAP Odtávání TČ ZAP Horní mez použití Prodleva R chlazení Tepelné čerpadlo neběží, neboť se nevyskytuje požadavek výroby tepla. Tepelné čerpadlo běží v režimu vytápění. Tepelné čerpadlo běží za účelem ohřevu teplé vody a ohřívá teplovodní zásobník. Tepelné čerpadlo běží a ohřívá vodu v plaveckém bazénu. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj běží v režimu vytápění. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj běží a ohřívají vodu v plaveckém bazénu. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj běží v režimu ohřevu teplé vody a ohřívají teplovodní zásobník. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí minimální doby prostoje, aby splnilo stávající požadavek výroby tepla. Minimální doba prostoje chrání tepelné čerpadlo a může trvat až 5 minut. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí zablokování spínacího cyklu, aby splnilo stávající požadavek výroby tepla. Zablokování spínacího cyklu je požadavek energetických podniků (EP) a může trvat až 20 minut. Přípustné jsou 3 zapnutí za hodinu. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí zatížení při připojení sítě, aby splnilo stávající požadavek výroby tepla. Zatížení při připojení sítě je požadavek energetických podniků po obnovení napětí nebo po zablokování EP a může trvat až 200 sekund. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí doby zablokování EP. Zablokování EP je zadáváno elektro-energetickými podniky a trvá podle EP až dvě hodiny. Aktivaci resp. deaktivaci iniciuje příslušný elektro-energetický podnik. Tepelné čerpadlo je vypnuto přes externí blokovací signál na vstupu ID4. Tepelné čerpadlo nabíhá po předstihu primárního čerpadla, který může trvat až 3 minuty (bezpečnostní funkce). Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení meze nízkého tlaku. Tepelné čerpadlo opět samo automaticky nabíhá. 2. tepelný zdroj (2. TZ) přebírá výrobu tepla, dokud opět není automaticky spuštěno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení meze nízkého tlaku. Tepelné čerpadlo opět samo automaticky nabíhá. 2. tepelný zdroj (2. TZ) přebírá výrobu tepla, dokud opět není automaticky spuštěno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení spodní meze použití. Tepelné čerpadlo opět samo automaticky nabíhá, jakmile je teplota tepelného zdroje opět dostatečně vysoká (bezpečnostní funkce). Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení horní meze použití a opět samo automaticky nabíhá (program jištění proti vysokému tlaku). Tepelné čerpadlo nemůže naběhnout z důvodu dosažení teplotní meze použití. Teplota venkovního vzduchu je nižší než -15 resp. -20 C nebo vyšší než 35 C (bezpečnostní funkce). Nebo tepelné čerpadlo bylo zablokováno při nastavení "Bivalentní alternativa", neboť venkovní teplota je nižší než mezní teplota. Tepelné čerpadlo je vypnuto, neboť byl navolen provozní režim 2. tepelný zdroj (2. TZ). Výroba teple je zajišťována pomocí 2. tepelného zdroje. Než je aktivováno odtávání výparníku, probíhá kontrola průtoku topné vody. Platí pouze pro tepelná čerpadla vzduch-voda Proces trvá maximálně 4 minuty. Tepelné čerpadlo roztává výparník. Proces trvá maximálně 8 minuty. Byla překročena maximální teplota na zpátečce. Po poklesu teploty tepelné čerpadlo opět samočinně nabíhá. Při přepínání do provozního režimu chlazení a zpět je aktivována doba prodlevy v hodnotě 5 minut. Během této doby zůstává tepelné čerpadlo vypnuto. 16

17 8. Indikace na displeji Mez stoupačky Zdroj chlazení vyčkává Detektor vlhkosti Zdroj chlazení vyčkává Rosný bod Zdroj chlazení vyčkává Chlazení pasivní TČ VYP Zdroj chlazení nemůže i přes stávající požadavek chladit, neboť momentální teplota stoupačky je nižší než mez použití. Tento stav je ukončen automaticky. Zdroj chlazení nemůže i přes stávající požadavek chladit, neboť detektor vlhkosti je aktivní (externí vstup). Tento stav je ukončen automaticky. Zdroj chlazení nemůže i přes stávající požadavek chladit, neboť došlo k poklesu pod rosný bod vypočtený z hodnot čidel pokojové klimatizace. Tento stav je ukončen automaticky. Dochází k pasivnímu chlazení, pro tepelné čerpadlo se nevyskytuje žádný požadavek Poruchová hlášení Na displeji jsou principielně rozlišovány tři kategorie poruchových hlášení: Porucha tepelného čerpadla Porucha systému a Chyba čidla Informujte zákaznický servis,vyskytne-li se porucha na tepelném čerpadle (TČ porucha). K tomu je nutno poznamenat si verzi softwaru a chybové hlášení indikované v provozních parametrech. Po odstranění příčiny závady musí být porucha potvrzena stisknutím tlačítka Esc. Na displeji se mohou objevit následující hlášení. Porucha TČ Porucha systému Zkrat nebo přelomení Indikace Porucha tepelného čerpadla (TČ) poukazuje na defekt tepelného čerpadla. Je třeba informovat zákaznický servis tepelného čerpadla. Pro rychlou a precizní diagnózu závady je třeba uvést typ poruchy (indikace na displeji), označení tepelného čerpadla (typový štítek) a verzi softwaru řídící jednotky tepelného čerpadla (provozní parametry). Na displeji se podle typu systému mohou objevit následující poruchy tepelného čerpadla: Nízký tlak Termostat horkého plynu Ochrana proti zamrznutí Teplotní diference Poškození motoru kompresoru Indikace Porucha na systému poukazuje na defekt nebo chybné nastavení systému tepelného čerpadla. Je třeba informovat vašeho instalatéra. Pro rychlou a precizní diagnózu závady je třeba uvést typ poruchy, označení tepelného čerpadla a verzi softwaru řídící jednotky. Na displeji se podle typu systému mohou objevit následující poruchy systému: Primární ochrana motoru Vysoký tlak Adekvátně s poruchou systému se může vyskytovat přelomení kabelu nebo zkrat na příslušném čidle. Je třeba informovat vašeho instalatéra. Pro rychlou a precizní diagnózu závady je třeba uvést typ poruchy, označení tepelného čerpadla a verzi softwaru řídící jednotky. Podle typu systému mohou být defektní následující čidla: Čidlo na zpátečce Čidlo ochrany proti zamrznutí Teplovodní čidlo Čidlo ochrany proti mrazu Čidlo 2./3. topného okruhu Venkovní čidlo Upozornění! Porucha systému U monoenergetických systémů je v případě výskytu poruchy tepelného čerpadla nebo systému nastavena minimální požadovaná hodnota zpátečky (ochrana proti mrazu). V případě manuálního přepnutí do provozního režimu 2. tepelného zdroje je vyhřívání objektu zajišťováno výhradně pomocí ponorného topného tělesa. Omyly a změny vyhrazeny. 17

18 Příloha Příklad "Nastavení ohřevu teplé vody a zablokování ohřevu teplé vody" Nastavení ohřevu teplé vody a zablokování ohřevu teplé vody podržte stisknuté 2 sekundy Přejdete do menu pro změnu "Nastavení" Potvrzení výběru menu-položky "Nastavení" Několikerým stisknutím navolíte menu-položku "Teplá voda". Potvrzení výběru menu-položky "Teplá voda" Potvrzení výběru menu-položky "Požadovaná hodnota teplé vody" nebo Zvýšení nebo snížení požadované hodnoty teplé vody podle Vašich potřeb. Potvrzení nastavené hodnoty. Navolíte menu-položku "Zablokování teplé vody". nebo několikeré krátké stisknutí Potvrzení výběru menu-položky "Zablokování teplé vody" Přechod na vstupní hodnotu pro začátek "Zablokování teplé vody" (časová hodnota) Zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení podle Vašich potřeb. Přechod k následující vstupní hodnotě, dokud bliká kurzor v horním rohu. Příklad: "Nastavený čas 1: 06:00-22:00" zablokuje ohřev teplé vody od 6 do 22 hod. Navolíte menu-položku "Zablokování teplé vody" (Po - Ne). nebo několikeré krátké stisknutí podržte stisknuté 1 sekundu Přechod k jednotlivým dnům týdne v pořadí od pondělí do neděle. Nastavení jedné nebo obou dob zablokování pro každý den v týdnu a potvrzení pomocí tlačítka Enter: "N": Není aktivní žádná doba zablokování "Z1 ": Jako doba zablokování je aktivní čas 1 "Z2": Jako doba zablokování je aktivní čas 2 "J": Jako doba zablokování jsou aktivní čas 1 a čas 2 Příklad: "So: N" a "Ne: N" deaktivuje blokování ohřevu teplé vody přes víkend. Návrat do základního zobrazení resp. v případě problematického nastavení: podržte stisknuté 3 sekundy Přechod zpět do základního zobrazení. 18

19

20 GDD-č FD 8609 Číslo produktu Schüco International KG Karolinenstraße Bielefeld Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 332 Regulátor podle teploty místnosti CZ Impressum Typ dokumentu: Návod k obsluze Produkt: calormatic 332 Cílová skupina: Jazyk: Provozovatel

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

Referenční příručka pro uživatele

Referenční příručka pro uživatele EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA čeština Obsah Obsah 1 Všeobecná

Více

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma.

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma. čeština Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 2 2 O systému 2 2.1 Komponenty v typickém rozvržení systému... 2 3 Provoz 3 3.1 Přehled: Provoz... 3 3.2 Uživatelské rozhraní stručně... 3 3.2.1 Tlačítka... 3 3.2.2

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY?

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? VZDUCH A ALTHERMA OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA S čerpadly Altherma se vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie, protože tepelná čerpadla vzduch-voda Altherma

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více