NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU G-422-P07 Řídicí jednotka systému solárních kolektorů platnost od verze 0.1 a

2 Obsah 1. POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ OBSLUHA ŘÍDICÍ JEDNOTKY Zapnutí řídicí jednotky Popis klávesnice (tlačítek) řídicí jednotky Obsluha řídicí jednotky INSTALAČNÍ SCHÉMA (VÝBĚR SCHÉMATU) Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů a oběhového - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a kotle - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a elektrické spirály - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a tepelného - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a čerpadlem krbu nebo kotle na tuhá paliva - schéma č Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev kotlového ohřívače sluneční energií pomocí směšovacího - schéma č Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev kotlového ohřívače sluneční energií pomocí zpátečky oběhu - schéma č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č Topný systém dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání funkce oběhového - schéma č Topný systém dvou ohřívačů pomocí přídavného ventilu, ovládání provozu oběhového - schéma č Systém umožňuje spolupráci kolektorů s vyrovnávacím zásobníkem využívaném ke spolupráci s ÚT - schéma č Systém ohřevu kombinovaného zásobníku solárními kolektory, elektrickým kotlem nebo kotlem na tekutá či tuhá paliva - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání provozu solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma č Systém ohřevu dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a systému chlazeni ohřívače - schéma NASTAVENÍ PARAMETRŮ (NAST. PARAMETRŮ) Parametry ovládání (Param. ovládaní) Časový program C Časový program K Teplonosné médium Průtok / rotameter Kolektorové čerpadlo Tovární nastavení NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY (NAST. ŘÍDICÍ JEDNOTKY) Datum a čas Displej Zvuky Jazyk Port RS MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ CHLAZENÍ OPCE MOŽNÁ POUZE PŘI POUŽÍTÍ PLOCHÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ POČÍTADLO ENERGIE A VÝKONU KOLEKTORŮ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ AKTUALIZACE SOFTWARU POPIS PARAMETRŮ ŘÍDICÍ JEDNOTKY (NASTAV. PARAMETRŮ) ALARMY A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZOVÁNY ŘÍDICÍ JEDNOTKOU INFORMACE O OZNAČOVÁNÍ A SBĚRU POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ / 16

3 1. Popis řídicí jednotky Řídicí jednotka G422 je zařízení navržené a vyrobené pro ovládání systému se solárními kolektory. Produkt byl vyroben s využitím moderní a spolehlivé mikroprocesorové technologie. Řídicí jednotka byla provedena v moderním stylu a díky použití uživatelského panelu s průhlednou klávesnicí a grafickým LCD displejem je její ovládání velmi jednoduché. Výhodou řídicí jednotky jsou její široké základní možnosti, které velmi zvyšují její užitnou hodnotu. Mezi tyto funkce patří: výběr z mnoha různých konfigurací systému zobrazované schéma systému a animace pracujících zařízení na tomto schématu možnost připojení zařízení umožňujících monitoring instalace prostřednictvím modulu GSM nebo modulu LAN funkce ochrany před poškozením v důsledku výpadku průtoku kapaliny regulace výkonu solárních kolektorů možnost ručního ovládání všech zařízení připojených k řídicí jednotce výpočet okamžitého výkonu kolektoru a sčítání energie vyrobené solárními kolektory zabudované hodiny s reálným časem paměť stavu řídicí jednotky po odpojení napájecího napětí funkce ochrany proti zamrznutí a přehřátí solárních kolektorů možnost zapnutí nočního chlazení a prázdninového režimu vypínání LCD displeje za účelem úspory energie Navíc je řídicí jednotka vybavena řadou funkcí, které uživateli zjednodušují její obsluhu: přehledné menu grafické znázornění časových intervalů výběr z mnoha jazykových verzí možnost snadné a rychlé konfigurace ovládacích parametrů 2. Připojení externích zařízení Řídicí jednotka G422 je vybavena 4 vstupy pro připojení teplotních čidel typu NTC10k a třemi výstupy, které umožňují připojení externích zařízení, čerpadel nebo třícestných ventilů, v závislosti na zvoleném schématu instalace. Grafické znázornění označení vstupů a výstupů vidíte na obrázku 1, popisy vstupů a výstupů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Obr. 1. Označení vstupů a výstupů řídicí jednotky. Vstup/Výstup Popis 220V~ Připojení k rozvodné síti 230V~/ 50Hz O1 O2 O3 O4 Výstup hlavního - Maximální proudové zatížení: 2A Reléový výstup - beznapěťový výstup (přepínací relé) - Maximální proudové zatížení: 4A - S1-S2 NC (bez napětí sepnuto), - S2-S3 NO (bez napětí rozepnuto). Reléový výstup napěťový výstup - Maximální proudové zatížení: 4A Výstup síťového napětí 230V~ přemostěný uvnitř řídící jednotky. Tento výstup lze přemostit i zvenku se vstupem přepínacího relé O2, a takto získat přepínané napájení např. k ovládání třícestného ventilu. T1, T2, T3, T4 Vstupy teplotních čidel NTC10k Vstup průtokoměru G V... červený vodič 6... GND... černý vodič / PRESOSTAT FRQ... bílý vodič 8... PRESOSTAT Komunikační vstup RS485 pro připojení počítače nebo jiného zařízení A B Řídicí vstup PWM pro ovládání ST7PWM PWM PWM + Tabulka 1. Popis vstupů a výstupů řídicí jednotky. Při zapojování zařízení k výstupům řídicí jednotky pamatujte na to, že výstupy označené jako O1 a O3 jsou napěťovými výstupy, k nimž lze přímo připojit externí zařízení. Vstup O2 má beznapěťový charakter a je potřeba jej zapínat sériově mezi zdrojem napájení a externím zařízením. POZOR!!! Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za nový. 3 / 16

4 3. Obsluha řídicí jednotky 3.1 Zapnutí řídicí jednotky Po připojení řídicí jednotky k elektrické síti je přístroj v pohotovostním režimu, o čemž uživatele informuje svítící dioda. V tomto režimu je LCD displej lehce podsvícen a na obrazovce se objeví aktuální verze firmwaru řídicí jednotky. Je-li řídicí jednotka v pohotovostním režimu, lze ji zapnout pomocí tlačítka. Řídicí jednotku lze za provozu kdykoli opět přepnout do pohotovostního režimu pomocí tlačítka. V pohotovostním režimu jsou vypnuty veškeré výstupy a zvuková signalizace alarmů. Po zapnutí řídicí jednotky se na displeji zobrazí pohled znázorněný na obr. 2. POZOR! První uvedení řídicí jednotky do běžného provozu spustí kalibraci klávesnice a teplotních senzorů. Během kalibrace je zakázáno jakékoliv dotýkání se klávesnice řídicí jednotky, což může způsobit její poruchu. Aktuální den týdne Zapnuta funkce Antilegionella Aktuální hodina Aktuální datum (den: měsíc: rok) Číslo vybrané instalační schématu Rychlost otáček Rozsah 1-5 ST6 a ST6ECO Rozsah 1-15 ST7PWM2 (pouze u zapnutého kolektorového ) Indikace teplotních čidel Err - Poškození nebo výpadek senzoru potřebného ve vybrané instalační schématu --- Výpadek senzoru nepotřebného ve vybrané instalační schématu Ideová schéma systému s animací funkčních zařízení Zobrazování hodnot během provozu : - Okamžitý výkon kolektorů; - Průběžný průtok teplonosné látky; - Příkon. Při vypnutém čerpadle (indikace -----) Obr. 2. Vzorová obrazovka, která se objeví na LCD displeji po zapnutí - hlavní obrazovka. POZOR! Ujistěte se, že jsou teplotní senzory správně nainstalovány podle popisu na konkrétním schématu. Změna místa osazení teplotních senzorů může vést k selhání řídicího systému. Pokud je čerpadlo kolektorů vypnuté nebo je odpojený senzor na zpátečce kolektoru (senzor T3) místo příslušných hodnot okamžitého výkonu solárních kolektorů se zobrazují pomlčky (-----). Pro instalace č. 6, 14, 15 a 16 je výpočet výkonu nedostupný. Když se řídicí jednotka nachází v normálním provozním režimu a během nastavené doby vypínání nebude stisknuto žádné tlačítko, podsvícení LCD displeje se vypne. Po opětovném stisknutí libovolné klávesy na klávesnici se podsvícení LCD displeje zapne na nastavenou hodnotu času vypínání. Cílem vypínání LCD displeje je snížení spotřeby elektrické energie. 3.2 Popis klávesnice (tlačítek) řídicí jednotky Řídicí jednotka má dotykovou klávesnici se 7 tlačítky, kterým jsou přiřazeny následující funkce: Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko - Zapnutí řídicí jednotky v normálním provozním režimu nebo vypnutí řídicí jednotky do pohotovostního režimu - Vstup do MENU řídící jednotky z menu hlavní obrazovky - Adresní údaje - Anulování všech činností řídicí jednotky nebo návrat na předešlou obrazovku - Potvrzení všech činností řídicí jednotky nebo přechod na další obrazovku - Výběr ve všech možnostech řídicí jednotky (ve směru dolů) nebo změna (ubírání) všech hodnot dostupných v řídicí jednotce - Výběr ve všech možnostech řídicí jednotky (ve směru nahoru) nebo změna (přidávání) všech hodnot dostupných v řídicí jednotce POZOR! Silné znečištění displeje a klávesnice může způsobit poruchu tlačítek. 3.3 Obsluha řídicí jednotky Pokud byla řídicí jednotka přepnuta do normálního provozního režimu, stisknutím tlačítka vejděte do hlavního MENU řídicí jednotky. Navigačními tlačítky nebo zmeňte na požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem,přejděte na vybranou možnost. 4 / 16

5 Pokud chcete upravit parametry figurující v řídicí jednotce, pomocí navigačních tlačítek nebo vyberte požadovaný parametr, tlačítkem potvrďte výběr parametru na úpravu (hodnota bliká), následně pomocí navigačních kláves nebo změňte na požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem. Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku. POZOR! Toto schéma obsluhy platí téměř pro všechny volby řídicí jednotky. 4. Instalační schéma (Výběr schématu) Tato volba umožňuje výběr odpovídajícího instalačního schématu, což je nutné pro správnou funkci řídicí jednotky. Za účelem výběru instalační schématu: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: přechod do MENU, Výběr schématu, výběr odpovídajícího schématu nebo, potvrzení (souvislý zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. 4.1 Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů - schéma č. 1 - vypnutá regulace otáček P. K zapnutí solárních kolektorů P dojde v situaci, kdy čidlo solárního kolektoru T1 vykáže teplotu vyšší o hodnotu Rozdíl teplot T1, T2 zapnutí čerpadel kolektorů než teplota T2 v dolní zóně ohřívače. Pokud teplota v ohřívači dosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T2 vypnutí kolektorů - čerpadlo P se vypne. Navíc za účelem odstranění cyklování během provozu při změně hodnot teploty byla na řídicí jednotce vytvořena funkce hystereze při zapínání i vypínání. - zapnutá regulace otáček P. K zapnutí a vypnutí kolektorů P dojde ve výše popsané situaci, přičemž však řídicí jednotka mění rychlost otáček kolektorů P v závislosti na rozdílu teplot (T1-T2) a nastaveného parametru Rozdíl teplot T1, T2 zapnutí kolektorů. Tato volba umožňuje efektivní odběr energie z kolektorů při proměnlivých hodnotách slunečního záření. POZOR! Na všech schématech jsou přerušovanými čárami označeny teplotní senzory, které mohou být připojeny k řídicí jednotce, ale nejsou nezbytné pro správnou funkčnost řídicí jednotky ve vybraném instalačním schématu. Obr. 3. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů a oběhového - schéma č. 2 Oběhové čerpadlo C se zapíná jen v hodinách nastavených ve volbě Časový program C, který se nachází v menu Nastavení parametrů. Čerpadlo C může pracovat ve vybraných časech ve dvou režimech, kontinuálním nebo přerušovaném (10 minut zapnuto/10 minut vypnuto). Provozní režim vybíráme ve volbě Parametry ovládání. Kromě toho provoz C omezuje teplota T4 v horní části ohřívače; pokud je teplota T4 nižší než nastavená hodnota parametru Min. teplota T4 zapnutí oběhového, oběhové čerpadlo je vypnuto. Obr. 4. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a kotle - schéma č. 3 Ovládání kotle K za účelem dohřevu TV K Kotel K je zapnutý pouze v hodinách naprogramovaných uživatelem pod volbou Časový program K, která se nachází v menu Nastav. parametrů. Kotel se zapne v případě, pokud je teplota v horní části ohřívače T4 nižší než nastavená požadovaná teplota Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Pokud teplota vody v ohřívači T4 dosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla, kotel se vypne. Řídicí jednotka navíc umožňuje podmínit provoz kotle v závislosti na činnosti solárních kolektorů. Kotel lze vypnout v případě, pokud je vypočtený výkon kolektorů vyšší než hodnota Výkon kolektorů vypnutého kotle, spirály, tepelného nastavená v ovládacích parametrech. POZOR! Pro výpočet okamžitého výkonu solárních kolektorů je nutné připojit snímač T3. Ovládání kotle pro teplou užitkovou vodu lze realizovat dvěma způsoby. 5 / 16

6 1. Zapínání kotle spojením příslušných kontaktů uvnitř kotle. 2. Zapínání pomocí vstupu čidla teploty v kotli při simulaci příslušně zvolenými rezistory, odpovídajícími teplotám zapnutí a vypnutí kotle. Příkladové sestavení odporů závislých na výrobci daného kotle uvádí následující tabulka. POZOR! Původní teplotní čidlo TV bude z kotle odpojeno. Rezistor R1 [kω] Rezistor R2 [kω] Rezistor R1 [kω] Rezistor R2 [kω] Příklad výrobce kotle Příklad výrobce kotle Teplota C Teplota C Teplota C Teplota C Acv 12,0 15,0 1,5 2,0 Brotje Heizung 8,0 12,5 1,2 1,7 Ariston 8,0 12,0 1,5 2,0 Buderus 8,0 12,5 1,2 1,7 Beretta 9,0 14,0 1,8 2,0 De-Dietrich 10,0 15,0 1,8 2,3 Ferolli 8,0 12,5 1,2 1,7 Vaillant 3,5 3,3 0,4 0,6 Junkers 10,0 14,8 1,9 2,4 Viessmann (Nové kotle) 9,0 15,0 1,5 1,8 Stiebel Eltron 10,0 15,0 1,0 1,5 Viessmann (Staré kotle) 0,54 0,56 0,64 0,66 Termet 10,0 11,0 1,4 1,8 Wolf 5,0 7,0 1,8 2,6 Tabulka 2 Hodnoty odporu rezistorů pro vybraného výrobce kotle Obr. 5. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a elektrické spirály - schéma č. 4 Řízení elektrického ohřívače za účelem dodatkového ohřevu TV Analogicky jako pro kotel v systému č. 3 - popis v bodě 4.3. Spirála se zapíná nepřímo vedením napětí na cívku relé, která sepne příslušné kontakty uvnitř relé. POZOR! Pro zapnutí spirály se vyžaduje přídavné elektrické relé o výkonu odpovídajícímu příkonu topné spirály. Obr. 6. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a tepelného - schéma č. 5 6 / 16

7 Analogicky jako v systému č. 2 popis v bodě 4.2. Řízení elektrického ohřívače za účelem dodatkového ohřevu TV Analogicky jako pro kotel v systému č. 3 popis v bodě 4.3. Ke spuštění tepelného dojde sepnutím příslušných kontaktů tepelného. Obr. 7. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, cirkulace a krbu nebo kotle na tuhá paliva - schéma č. 6 Ovládání kotle K Čerpadlo kotle K se zapne v případě, že teplota T3 na výstupu z kotle dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu, než teplota T4 v horní části ohřívače. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T3-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v ohřívači nedosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Kromě toho provoz K omezuje parametr Minimální teplota T3 spuštění kotle. Pokud je teplota T3 na výstupu kotle nižší než nastavená hodnota parametru - čerpadlo K se vypne. Obr. 8. Schéma systému č Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev ohřívače připojeného ke kotli sluneční energií pomocí cirkulačního - schéma č. 7 Ovládání oběhového K Čerpadlo K se zapne v případě, že teplota T2 v kolektorovém ohřívači dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu jak teplota T4 v ohřívači připojeném ke kotli. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T2-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v v ohřívači připojeném ke kotli nedosáhne povolenou nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Obr. 9. Schéma systému č. 7 7 / 16

8 4.8 Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev ohřívače solární energií pomocí zpátečky cirkulace - schéma č. 8 Ovládání trojcestného ventilu U Přepnutí trojcestného ventilu směrem k ohřívači B bude následovat v případě, jestliže teplota T2 v kolektorovém ohřívači dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu než teplota T4 na zpátečce cirkulace. Ventil bude nastaven ve směru ohřívače B, dokud teplotní rozdíl (T2-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu. V opačném případě bude zpátečka cirkulace vždy směřovat do ohřívače A. Obr. 10. Schéma systému č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č. 9 a třícestného ventilu U Ohřev kolektory ohřívače B probíhá analogicky jako v systému 1 a je popsán v bodě 4.1. Druhým odběrným místem tepla je bazén A. Pokud nejsou podmínky pro ohřev ohřívačem B nebo bude dosažena uživatelem nastavená hodnota Max. teplota T2 vypnutí kolektorů, řídicí jednotka automaticky začne ohřívat vodu v bazénu A. Probíhá to přepnutím trojcestného ventilu U směrem na bazén A pokud teplota v solárním kolektoru T1 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu parametru Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu než teplota T4 vody v bazénu. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T1-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v bazénu nedosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Když teplota T4 dosáhne nastavenou hodnotu, řídicí jednotka přepne ventil U zpět směrem na ohřívač B a vypne kolektorové čerpadlo. Zatímco kolektor ohřívá vodu v bazénu A, jednou za hodinu, po dobu 5 minut, řídicí jednotka vynutí vypnutí kolektorového za účelem zkontrolování podmínek pro ohřev ohřívače B a přepne ohřev zpět na dohřev ohřívače B (aktivní testování, zda je stále ohřívač B dostatečně teplý). POZOR! Popsaný byl ohřev ohřívače B a vody v bazénu A při výběru priority B. Pokud se nastaví priorita A, ohřívání probíhá naopak. Ovládání bazénového Bazénové čerpadlo C se zapíná v hodinách naprogramovaných uživatelům ve volbě Časový program C, který se nachází v menu Nastavení parametrů. Bazénové čerpadlo C se zapne vždy, když je voda v bazénu ohřívána solárními kolektory. POZOR! Vypnuté bazénové čerpadlo C může během provozu solárních kolektorů a nastavení ventilu U na bazén poškodit vysokou teplotou plastové potrubí cirkulace vody v bazénu. V zájmu ochrany výměníku před nedostatkem tepla při odběru bazénovým čerpadlem senzor T4 namontujte přímo na plášť výměníku. Obr. 11. Schéma systému č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č. 10 ohřevu ohřívače a kolektorového K ohřevu bazénového výměníku Ohřev kolektory ohřívače B probíhá analogicky jako v systému 1 a je popsán v bodě 4.1. Druhým odběrným místem tepla je bazén A. Pokud nejsou podmínky pro ohřev ohřívačem B nebo bude dosažena uživatelem nastavená hodnota "Max. teplota T2 vypnutí kolektorů ", řídicí jednotka automaticky začne ohřívat vodu v bazénu A. Probíhá to vypnutím P a zapnutím kolektorového K a bazénového C, pokud teplota v solárním kolektoru T1 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu parametru "Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu" než teplota T4 vody v bazénu. Čerpadla zůstanou zapnuty, dokud teplotní rozdíl (T1-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v bazénu nedosáhne nastavenou hodnotu "Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla ". Pokud teplota T4 přesáhne nastavenou hodnotu, řídicí jednotka vypne čerpadlo kolektoru K a čerpadlo bazénu C. Zatímco kolektor ohřívá vodu v bazénu A, jednou za hodinu, po dobu 5 minut, řídicí jednotka vynutí vypnutí kolektorového K za účelem zkontrolování podmínek pro ohřev ohřívače B a přepne ohřev zpět na dohřev ohřívače B (aktivní testování, zda je stále ohřívač B dostatečně teplý). 8 / 16

9 POZOR! Byl popsán ohřev ohřívače B a vody v bazénu A při volbě priority B. Bude-li nastavena priorita A, ohřev bude probíhat opačně. Ovládání bazénového Analogicky jako v systému č. 9 - popis v bodě 4.9. Obr. 12. Schéma systému č Topný systém dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání funkce oběhového - schéma č. 11 a trojcestného ventilu U Analogicky jako v systému č. 9, bylo popsáno v bodě 4.9. Roli bazénu A v popsané schématu plní ohřívač A. Obr. 13. Ideová a elektrická instalační schéma systému č Topný systém dvou ohřívačů pomocí přídavného ventilu, ovládání provozu oběhového - schéma č. 12 Ovládání kolektorových čerpadel P a K Analogicky jako v systému č. 9, bylo popsáno v bodě 4.9. Roli bazénu A v popsané schématu plní ohřívač A. Obr. 14. Schéma systému č Systém umožňuje spolupráci kolektorů s vyrovnávacím zásobníkem využívaným ke spolupráci s ÚT - schéma č. 13 Analogicky jako v systému č. 1 - popis v bodě 4,1. Ovládání trojcestného ventilu U Když teplota T2 ve vyrovnávací nádrži A překročí hodnotu teploty T4 na zpátečce média ze systému ÚT o hodnotu vyšší než Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu, trojcestný ventil nasměruje zpátečku média systému ÚT zpět do vyrovnávací nádrže A. V opačné situaci bude zpátečka média ze systému ÚT vždy směřovat na zpátečku kotle B. 9 / 16

10 Obr. 15. Schéma systému č Systém ohřevu kombinovaného zásobníku solárními kolektory, elektrickým kotlem nebo kotlem na tekutá či tuhá paliva - schéma č. 14 Ovládání kotle K Analogicky jako v systému č. 3 - popis v bodě 4,3. Ovládání kotle na tuhá paliva C Analogicky jako v systému č. 6 (v systému 6 má čerpadlo označení K) - popis v bodě 4.6. Kromě toho provoz C vypne kotel K, pokud je v parametrech ovládání zapnuta funkce Blokace kotle K spuštěním C. Pokud je blokace kotle vypnutá, kotel K může pracovat současně s kotlem K na tuhé palivo. POZOR! V schématu byly použity různé parametry ( Max. Teplota T4 vypnutí zdroje tepla - pro vytápění elektrickým kotlem nebo kotlem na kapalné palivo a Maximální teplota vody ohřáté z kotle C - pro ohřev z krbu nebo kotle na tuhá paliva) ohřevu vody v horní části zásobníku měřené snímačem T4. Obr. 16. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání provozu solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma č. 15 Ovládání kolektorového K K zapnutí solárních kolektorů K dojde v situaci, kdy solární kolektor T3 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Rozdíl teplot T1, T2 zapnutí čerpadel kolektorů než teplota T2 v dolní části ohřívače. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T1-T3) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v ohřívači nedosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T2 vypnutí kolektorů. Navíc za účelem odstranění nestabilního provozu při malých změnách hodnot teploty byla na řídicí jednotce zavedena hystereze pro zapínání a vypínání. 10 / 16

11 Obr. 17. Schéma systému č Systém ohřevu dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma 16 Ovládání kolektorových čerpadel P a K a trojcestného ventilu U Ohřev kolektory ohřívače B probíhá analogicky jako v systému č. 15 a je popsán v bodě Druhým odběrným místem tepla je ohřívač A. Pokud bude dosaženo uživatelem nastavená hodnota Max. teplota T2 vypnutí kolektorů, řídicí jednotka automaticky začne ohřívat vodu v ohřívači A. Probíhá to přepnutím trojcestného ventilu U směrem na ohřívač A pokud teplota v solárním kolektoru T1 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu parametru Teplotní rozdíl T1, T2 zapnutí kolektorů než teplota T4 vody v ohřívači A. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T1- T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v ohřívači A nedosáhne hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Pokud teplota T4 přesáhne nastavenou hodnotu, řídicí jednotka přepne čerpadlo zpět směrem na ohřívač B a vypne kolektorové čerpadlo P. Zatímco probíhá ohřev vody v ohřívači A, jednou za hodinu, po dobu 5 minut řídicí jednotka vynutí vypnutí kolektorového P za účelem zkontrolování podmínek pro ohřev ohřívače B a přepne ohřev zpět na dohřev ohřívače B. Provoz kolektorů K probíhá analogickým způsobem. POZOR!!! Byl popsán ohřev dvou ohřívačů B a A při volbě priority B. Bude-li nastavena priorita A, ohřev bude probíhat opačně. Obr. 18. Schéma systému č Systém ohřevu TUV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a systému chlazeni ohřívače - schéma 17 Ovládání systému ochlazování ohřívače pomocí vypouštěcího ventilu K K otevření vypouštěcího ventilu dojde tehdy, pokud teplota T4 v horní části ohřívače překročí hodnotu nastaveného parametru Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Navíc za účelem odstranění nestabilního provozu při malých změnách hodnot teploty byla na řídicí jednotce zavedena hystereze pro zapínání a vypínání. 5. Nastavení parametrů (Nast. parametrů) 5.1 Parametry ovládání (Param. ovládání) Obr. 19. Schéma systému č. 17 Tato volba umožňuje měnit hodnoty parametrů k dispozici ve vybrané instalační schématu. Za účelem změny parametrů: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENI PARAMETRŮ, vstup do volby Param. ovládání, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZNÁMKY! Popis všech dostupných parametrů je uveden v tabulce č. 2 - strana / 16

12 Displej zobrazuje úroveň možností a hodnoty řídicí jednotky pomocí kurzorů,. Dolní kurzor poukazuje na výskyt následujícího parametru, hlavní kurzor poukazuje na výskyt předchozího parametru. 5.2 Časový program C Tato volba umožňuje nastavit časový program, ve kterém bude pracovat zařízení přiřazeno v dané schématu pod symbolem C (oběhové čerpadlo, bazénové čerpadlo). Pokud chcete nastavit nebo změnit časové programy C zařízení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Časový program C, vstup do volby Časový program C, výběr hodiny nebo, potvrzení provozní hodiny (bílý čtvereček) nebo stornování provozní hodiny, potvrzení a návrat (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Časové intervaly jsou rozděleny na 24 hodinové provozní doby a každá hodina je nastavovaná individuálně označením hodiny bílým čtverečkem. Počet čtverečků znamená počet pracovních hodin. Dny v týdnu byly rozděleny do 3 skupin: pondělí - pátek (Po - Pá), sobota (So), neděle (Ne). 5.3 Časový program K Tato volba umožňuje nastavit časový program, ve kterém bude pracovat zařízení přiřazeno v dané schématu pod symbolem K (kotel, elektrická spirála, tepelné čerpadlo). Pokud chcete nastavit nebo změnit časové programy K zařízení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Časový program C, vstup do volby Časový program C, výběr hodiny nebo, potvrzení provozní hodiny (bílý čtvereček) nebo stornování provozní hodiny, potvrzení a návrat (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Nastavení hodin času K se provádí identicky jako pro Časový program C. 5.4 Teplonosné médium Parametr související s vlastním teplem kapaliny, odpovídá stanovené teplotě tuhnutí teplonosné látky. Pokud chcete stanovit tento parametr, přečtěte si údaj o teplotě tuhnutí kapaliny z obalu nebo se obraťte na prodejce. Pokud chcete nastavit nebo změnit hodnotu teploty tuhnutí použité kapaliny, stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Teplonosná látka, vstup do volby Teplonosná látka, změna hodnoty nebo, potvrzení a návrat (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Parametr potřebný pro správný výpočet okamžitého výkonu solárních kolektorů a sčítání tepelné energie. 5.5 Průtok / rotameter (čerpadlo ST6 a ST6ECO, v bodě 5.6 ) Parametr související s objemem průtoku teplonosné látky. Za účelem provedení příslušných nastavení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Průtok / rotameter, vstup do volby Průtok / rotameter, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. Zadejte číslo chodu oběhového, na kterém bude čerpadlo nastaveno. (volba: Chod ) - volba umožňující správné zobrazování odběru proudu oběhovým čerpadlem. Řídicí jednotka umožňuje pracovat s elektronickým průtokoměrem typu G-916 nebo s mechanickými průtokoměry. Zvolte provozní režim řídicí jednotky: Měření: Ano - spolupráce s elektronickým průtokoměrem G-916. Řídicí jednotka snímá počet impulsů a přepočítává na skutečný průtok (l / min). Nominální" průtok - vstup do volby jmenovitého průtoku spustí čerpadlo kolektorů P s maximálním výkonem. Do textového pole zadejte vypočtenou hodnotu průtoku vyplývající z počtu kolektorů v systému. Následně nastavte požadovaný průtok tak, aby "průběžná" hodnota odpovídala vypočtené a dříve uložené. Požadovaný průtok dosáhneme změnou oběhu a zavíráním kulového ventilu. Měření: Ne - spolupráce s mechanickým průtokoměrem (průtokoměry). Řídicí jednotka pracuje s deklarovanými hodnotami Nominální průtok - vstup do volby jmenovitý průtok spustí čerpadlo kolektorů P s maximálním výkonem - hodnota je odvozena od počtu solárních kolektorů. V textovém poli nastavte vypočtenou hodnotu vyplývající z počtu kolektorů v systému a nastavte požadovaný průtok použitím průtokoměry v systému ZPS. Požadovaný průtok dosáhneme změnou oběhu a dotahováním regulačního šroubu průtokoměry. Spodní okraj plováku ukazuje skutečný průtok. Minimální průtok - vstup do volby minimální průtok spustí čerpadlo kolektorů P s minimálním výkonem a sníží průtok. V textovém poli nastavte hodnotu odečtenou z průtokoměru. Spodní okraj plováku ukazuje skutečný průtok. POZOR! Pokud se po přechodu do volby minimální průtok na průtokoměry nezobrazuje, změňte rychlost na vyšší. Výkon minimální nominální průtok [l/min] Obr. 20. Grafické znázornění nastaveného průtoku. 12 / 16

13 Nastavené hodnoty průtoků označují výše uvedenou charakteristiku průtoku pro výpočet výkonu solárních kolektorů při proměnných otáčkách P solárních kolektorů. POZOR! Nastavení jmenovitého a minimálního průtoku má význam pouze při spuštěném nastavení rychlosti kolektorového P; při vypnuté volbě nastavování je důležitý pouze jmenovitý průtok. 5.6 Kolektorové čerpadlo Ovladač má možnost ovládat různé druhy oběhových čerpadel. Pro zajištění správné činnosti instalace je třeba v ovladači nastavit příslušný typ namontovaného u čerpadlové ovládací jednotky následujícím způsobem: Stlačte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Kolektorové čerpadlo, vstup do volby Kolektorové čerpadlo, výběr parametru pro změnu nebo, editování, změna hodnoty nebo, schválení (nepřerušovaný zvukový signál). POZOR! V případě výběru se objeví další parametry související s minimální a maximální rychlostí otáček a nastavením průtoku. Minimální hodnota ponechat parametr beze změny. Hodnota maximální rychlosti otáček podle vyžadované a skutečné hodnoty průtoku vyplývající z typu a počtu slunečních kolektorů. Návrat do hlavní obrazovky. 5.7 Tovární nastavení Řídicí jednotka má naprogramované optimální nastavení z výroby nezbytné pro správnou funkci řídicí jednotky (Seznam standardních hodnot - tabulka 2). Pokud chcete obnovit tovární nastavení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Tovární nastavení, vstup do volby Tovární nastavení, obnovení továrních nastavení a návrat, návrat na hlavní obrazovku. 6. Nastavení řídicí jednotky (Nast. řídicí jednotky) 6.1 Datum a čas Tato volba umožňuje nastavení aktuálního času a data. Za účelem změny času nebo data stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, vstup do volby Datum a čas, výběr příslušného parametru, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty, opuštění volby Datum a čas nebo přechod tlačítkem všemi parametry, návrat na hlavní obrazovku. 6.2 Displej Tato volba umožňuje provádět nastavení jasu a čas osvětlení displeje. Za účelem změny parametrů řídicí jednotky stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, přechod do volby Displej, vstup do volby Displej, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. 6.3 Zvuky Volba umožňuje zapnout nebo vypnout zvukový signál pro tlačítka a alarmy řídicí jednotky. Za účelem změny parametrů řídicí jednotky stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, přechod do volby Zvuky, vstup do volby Zvuky, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. 6.4 Jazyk Tato volba umožňuje nastavit dostupnou jazykovou verzi z jazyků začleněných v řídicí jednotce. Za účelem změny jazykové verze stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, přechod do volby Jazyk, vstup do volby Jazyk, výběr požadované jazykové verze nebo, potvrzení a opuštění volby Jazyk (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. Dostupné jazykové verze: Polsky, Anglicky, Německy, Francouzsky, Portugalsky, Španělsky, Nizozemsky, Italsky, Česky, Slovensky, Rumunsky, Švédsky, Norsky, Finsky, Dánsky, Estonsky, Litevsky, Lotyšsky, Slovinsky, Maďarsky, Chorvatsky, Rusky. 6.5 Port RS485 Volba umožňuje nastavení parametrů souvisejících s komunikací ovladače prostřednictvím monitorinku. 7. Manuální ovládání Tato volba umožňuje ruční spuštění všech zařízení ve vybrané montážní schématu. Postup při uvádění zařízení do provozu, stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA vstup do MENU, přechod na volbu Manuálni ovládání, vstup do volby Manuálni ovládání, výběr příslušného zařízení, které má být zapnuto nebo, úprava, zapnutí zařízení nebo (nápis ZAP, v případě trojcestného ventilu - volba polohy řídicí jednotky (A Nebo B), potvrzení hodnoty, návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Ukončení volby Manuální ovládání povede k návratu do automatického provozu bez ohledu na provedené nastavení. 13 / 16

14 8. Chlazení volba možná pouze při použití plochých solárních kolektorů. Tato volba umožňuje ochlazení ohřívače zapnutím solárních kolektorů v nastaveném časovém intervalu počínaje hodinou 0.00 do hodiny nastavené v časovém parametru Hodina zapnutí chlazení. Volba chlazení bude aktivní, pokud je tato možnost zapnuta (Noční chlazení - Ano) a teplota T2 v ohřívači je vyšší nebo rovna nastavenému parametru Teplota zapnutí chlazení. Chlazení bude aktivně až do momentu ochlazení ohřívače na Teplotu vypnutí chlazení nebo ukončení aktivního časového intervalu. Během procesu ochlazování kolektorů bude v provozu jen hlavní čerpadlo kolektoru P. Jakékoliv další zařízení připojená k řídicí jednotce budou vypnutá. Postup při zapínání chlazení Stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Chlazení, vstup do menu Chlazení, výběr parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty, návrat na hlavní obrazovku. 9. Počítadlo energie a výkonu kolektorů Řídicí jednotka má vestavěný modul záznamu hodnoty průměrného výkonu kolektorů a energie vyráběné solárními kolektory. Ovladač umožňuje uložení a čtení statistik výkonu a energie pro následující časové intervaly: - statistika za posledních 60 dní ode dne aktuálně nastaveného data v řídicí jednotce - týdenní statistika za posledních 20 týdnů - měsíční statistika za posledních 12 měsíců - roční statistika za posledních 10 roků Dále lze u každé denní, týdenní, měsíční a roční statistiky graficky editovat časové úseky pomocí sloupkových diagramů: - u denní statistiky lze graficky editovat hodinový rozvrh průměrného výkonu kolektorů a energie, - u týdenní statistiky lze graficky editovat průměrný výkon a energii pro jednotlivé dny od pondělí do neděle, - u měsíční statistiky lze editovat průměrný výkon a energii pro jednotlivé dny. Časové rozmezí závisí na počtu dní v prohlíženém měsíci. - u roční statistiky lze editovat průměrný výkon a energii u jednotlivých měsíců roku od ledna do prosince. Při grafickém znázornění sloupcových diagramů se v levém horním rohu obrazovky zobrazuje hodnota nejvyšší editované hodnoty v daném časovém úseku, ke které se vztahuje výška každého sloupce. Navíc se v pravém horním rohu zobrazuje datum registrace průběhu. Obr. 21. Grafické znázornění průběhu tepelných zisků V menu elektroměry se nachází i celkový počet. Toto počítadlo počítá získanou energii. Statistiky a celkový počet je možné kdykoliv vynulovat. Volby nulování se nacházejí v menu elektroměry a jsou k dispozici samostatně pro celkový počet a zvlášť pro celkovou statistiku. Pro zobrazení nebo vynulování elektroměrů vyberte volbu Elektroměry a: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Elektroměry, vstup do volby Elektroměry, výběr volby nebo, vstup do volby, výběr časového intervalu (den, týden, měsíc, rok) nebo, potvrzení intervalu objeví diagram, návrat na hlavní obrazovku. POZOR!!! Změna datumu může způsobit poruchy chronologie zapsaných dat. Aby počítadla statistik fungovala správně, je potřeba je po každé změně datumu vynulovat. Po změně datumu není nutno nulovat počítadlo celkové energie. 10. Funkce dovolená Funkce dovolená způsobuje zapnutí volby nočního chlazení a zabezpečení před přehřátím kolektorů. Navíc volba umožňuje vypnutí dalších topných zařízení připojených k ovladači v aktivním časovém intervalu deklarovaném uživatelem týče schématu č. 3, 4, 5, 14. Aktivní volba dovolená je signalizována zobrazením obrazovky DOVOLENÁ střídavě se schématem systému na hlavní obrazovce ovladače. 11. Aktualizace softwaru Tato volba vám umožňuje aktualizovat software pomocí vhodného kabelu a aplikací nainstalovaných na vašem počítači. Chcete-li změnit software používá RS485 vstup na regulátoru. 14 / 16

15 12. Popis parametrů řídicí jednotky (Nastav. parametrů) Parametr Popis Rozsah Typ solárního kolektoru Rozdíl teplot T1, T2 pro zapnutí kolektorového Rozdíl teplot pro zapnutí dodatkového, ventilu Max. teplota T2 vypnutí kolektorů Min. teplota T3 pro zapnutí kotle Min. teplota T4 pro zapnutí oběhového Max. teplota T4 pro vypnutí tepelného zdroje Max. teplota vody ohřívané z kotle C Regulace otáček kolektorového Pracovní režim oběhového Tento parametr umožňuje výběr typu solárního kolektoru (plochý nebo trubicový) Je-li zvolen trubicový kolektor, potom se od 8.00 do v každou celou hodinu spouští na 1 minutu kolektorové čerpadlo. Vzhledem k tomu, že snímač teploty je umístěn ve spodní části kolektoru se teplota uvnitř kolektoru zejména v případě nízkých venkovních teplot nesmí lišit od teploty uvedené na snímači. Pokud teplotní čidlo T1 dosáhne teplotu požadovanou pro provoz systému, čerpadlo P bude pokračovat v provozu. Tento parametr určuje podmínku zapínání a vypínání kolektoru. Pokud je teplota solárních kolektorů T1 větší než součet parametru Teplotní rozdíl T1, T2 zapnutí čerpadel kolektorů a teploty vody v ohřívači T2, spustí se čerpadlo kolektorů. Tento parametr se používá k řízení složitějších systémů, proto se jeho popis nachází v bodě 7 pouze pro vybraná externí zařízení. Parametr související se snímačem T2 umístěným v dolní části ohřívače. Tento parametr určuje maximální přípustnou teplotu vody v ohřívači měřenou snímačem T2, po kterou pracují solárních kolektorů. Plochý / Trubicový 415C 215C 1085C Parametr využívaný u schémat 6 a 14. Stanovuje minimální teplotu kotle (čidlo T3) pro zapnutí kotle. 1085C 41C Parametr související se snímačem T4 umístěným v horní části ohřívače. Určuje minimální teplotu vody v ohřívači (snímač T4) potřebnou k aktivaci oběhového. Tento parametr chrání ohřívač vody před úplným vychlazením. Maximální teplota pro vypnutí dodatečného tepelného zdroje typu kotel, elektrický ohřívač či tepelné čerpadlo. Tento parametr je používán u složitějších schémat. Vzhledem k různé funkci v jednotlivých schématech instalace, jeho popis se v bodě 4 nachází pouze pro vybraná externí zařízení. Parametr používaný pouze u schématu 14. Stanovuje maximální teplotu vody měřenou čidlem T4 pro práci C spolupracujícího s oběhem ohřívané vody kotle na tuhá paliva. Regulace otáček solárních kolektorů P. Zapnutím této volby dojde k plynulé změně otáček kolektorů. Při vypnuté možnosti regulace rychlosti kolektorového bude řídicí jednotka spouštět čerpadlo způsobem zapnout/vypnout. POZOR! Zapnutí možnosti regulace otáček může způsobit o něco hlasitější provoz kolektorů P, což je běžným jevem. Pracovní funkce oběhového. Tato možnost se týká pouze schémat se zapojeným čerpadlem pro oběh TV. Parametr stanovuje pracovní režim oběhového C v pracovních hodinách nastavených v Časový program C : - Nepřetržitý - oběhové čerpadlo pracuje v nepřetržitém režimu, - Přer. (Přerušovaný) - oběhové čerpadlo pracuje v cyklickém režimu (10 minut zapnuté, 10 minut vypnuté) 1085C 1085C 1085C Ano / Ne Nepřetržitý / Přerušovaný Tovární nastavení Plochý 6C 5C 65C 35C 50C 60C Ano Přer. Výkon kolektorů pro vypnutí kotle, ohřívače, tepelného Parametr využívaný u schémat 3, 4, 5 a 14. Řídicí jednotka vypne přídavné topné zařízení (kotel, elektrospirála, tepelné čerpadlo) při překročení nastaveného parametru výkonu kolektorů. Za účelem eliminace příliš častého přerušovaného zapínaní a vypínaní topného zařízení při rychle se měnících podmínkách slunečního svitu má řídicí jednotka nastavené zpoždění (10 minut) při vypnutí a opětovném zapnutí topného zařízení W 1500W Ochrana proti přehřátí kolektorů Max. teplota T2 pro vypnutí ochrany proti přehřátí kolektorů Ochrana proti zamrznutí kolektorů Volba priority ohřevu Tento parametr definuje zapnutí nebo vypnutí funkce proti přehřátí solárních kolektorů. Zapnutím této funkce se spustí čerpadlo solárních kolektorů P, pokud teplota na kolektorech přesáhne 110 C. Po snížení teploty kolektorů na 100 C nebo po překročení teploty T2 v ohřívači Max. teplota T2 vypnutí ochrany kolektorů proti přehřátí se čerpadlo kolektorů P vypne. Tato funkce funguje i přes překročení maximální teploty vody v ohřívači Max. teplota T2 vypnutí kolektorů. Ano / Ne Tento parametr určuje maximální teplotu vody v ohřívači, kdy je aktivní funkce proti přehřátí kolektorů. 6080C 80C Tento parametr se používá v zemích, kde nosičem tepla v systémech se slunečními kolektory je voda. Parametr definuje zapnutí nebo vypnutí funkce zabraňující zamrznutí slunečních kolektorů. Po zapnutí této funkce dojde k zapnutí solárních kolektorů P, pokud teplota v ohřívači vody, měřená čidlem T2, je vyšší než 7C a teplota na kolektorech klesne pod 0C. Poté, co teplota v ohřívači poklesne na 4C nebo teplota na kolektorech překročí hodnotu 0C, čerpadlo kolektorů P se vypne. Funkce je aktivní pouze tehdy, je-li hodnota parametru nosič tepla nastavena na hodnotu 0C. Tento parametr definuje prioritní volbu vytápění v schématech se dvěma tepelnými přijímači (např. ohřívač + bazén). Výběr písmene A vede k nadřazenému vytápění bazénu nebo přídavného ohřívače. Pokud nejsou k dispozici podmínky pro ohřev bazénu nebo přídavného ohřívače, dojde k přepnutí na ohřev solárního ohřívače. Výběr písmene B vede k nadřazenému ohřevu solárního ohřívače. Pokud nejsou k dispozici podmínky pro solární ohřívač, dojde k přepnutí na ohřev bazénu nebo přídavného ohřívače. Písmena A a B navazují na výstupy trojcestného ventilu. Ano / Ne A / B Ne Ne B Ochrana proti bakteriím Legionella Zapnutí funkce Ochrana před bakteriemi Legionella má za následek pravidelné (jednou týdně z neděle na pondělí od 0.00 hod. do 6.00 hod.) ohřátí vody v ohřívači na teplotu 70 C. Po zapnutí volby je na hlavní obrazovce ovladače zobrazen symbol L. Aktivní funkce je signalizována blikáním symbolu L a má za následek zapnutí kotle nebo elektrického ohřívacího tělesa K a cirkulačního C. Ano / Ne Ne Blokování práce kotle K zapnutím kotle C Parametr používaný pouze u schématu 14. Po zapnutí funkce Blokování práce kotle K zapnutím kotle C dochází k vypnutí kotle K, pracuje-li čerpadlo kotle (krbu) na tuhá paliva C. Ano / Ne Ne 15 / 16

16 Čas mezi zvyšováním obratů kolek. Čas mezi snižováním obratů kolek. Úroveň řízení při startu Presostat Parametr definuje čas prodlení při změně na vyšší rychlost otáček slunečních kolektorů. Navíc parametr způsobuje nepřerušovanou činnost sluneční instalace při proměnných povětrnostních podmínkách a ovlivňuje efektivní využívání sluneční energie hlavně v zamračené dny. Parametr definuje čas prodlení při změně na nižší rychlost otáček slunečních kolektorů. Navíc parametr způsobuje nepřerušovanou činnost sluneční instalace při proměnných povětrnostních podmínkách a ovlivňuje efektivní využívání sluneční energie hlavně v zamračené dny. Parametr dostupný u vybraného typu ovládaného signálem PWM (ST7PWM2) a definuje chod, z něhož bude zapnuto. Činnost je rozdělena na 15 pracovních režimů. Parametr definuje zapnutí nebo vypnutí funkce kontroly tlaku v systému slunečních kolektorů prostřednictvím spolupráce se snímačem tlaku (presostatem) s 150 s s 10 s ANO / NE NE 13. Alarmy a chybová hlášení zobrazovány řídicí jednotkou Alarm chybového stavu čidel Řídicí jednotka je vybavena systémem kontroly připojení teplotních čidel. Dojde-li k poškození čidla, přetržení kabelu nebo odpojení čidla, řídicí jednotka bude signalizovat alarm takového čidla. Během alarmu jsou všechny výstupy odpojeny a navíc, pokud řídicí jednotka zobrazuje hlavní obrazovku, alarm může být signalizován zvukovým signálem. V režimu alarmu lze prohlížet menu, konfigurovat parametry a také ručně ovládat externí zařízení. Informace o tom, které čidlo signalizuje alarm, se nachází na hlavní obrazovce. Vedle značky čidla je místo teploty zobrazován nápis Err. Pokud řídicí jednotka signalizuje alarm čidel, je potřeba zkontrolovat instalaci z hlediska správnosti montáže a zapojení čidel. Pokud k řídicí jednotce nebude připojen snímač, který na ovládání není potřebný, řídicí jednotka neaktivuje alarm a na displeji se v místě teploty zobrazí pomlčky (----). Nedosažení požadovaného průtoku Řídicí jednotka je vybavena kontrolou průtoku teplonosného média (zapnuta funkce spolupráce s elektronickým průtokoměrem G volba průtok / rotameter). Měření: Ano. Kontrola absence průtoku probíhá dvoustupňově. 1. stupeň - (při vyřazení průtoku na dobu 20 sekund) řídicí jednotka generuje zvukový signál a zobrazí se zpráva: NEDOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO PRŮTOKU. ZKONTROLUJTE A NASTAVTE. Po potvrzení tlačítkem zmizí zpráva a vypne se zvukový alarm. 2. stupeň - (při vyřazení průtoku na dalších 5 sekund) řídicí jednotka vypne čerpadlo solárních kolektorů, generuje zvukový signál a zobrazí se zpráva: VÝPADEK PRŮTOKU, PORUCHA ČERPADLA, ZAVZDUŠNĚNÍ SYSTÉM, ZABLOKOVÁNÍ PRŮTOK. Po potvrzení uživatelům tlačítkem solárních kolektorů. V případě pokračování výpadku průtoku se bude alarm průběžně opakovat. dojde k opětovnému spuštění Měření: Ne. Kontrola absence průtoku probíhá dvoustupňově. 1. stupeň pokud v průběhu 5 minut provozu kolektorů rozdíl T1-T3> 30C - řídicí jednotka generuje zvukový signál a zobrazuje zprávu: nedosažení POŽADOVANÉHO PRŮTOKU. ZKONTROLUJTE A NASTAVTE. Po potvrzení tlačítkem zmizí zpráva a vypne se zvukový alarm. 2. stupeň pokud v průběhu dalších 5 minut provozu kolektorů rozdíl T1-T3> 50C - řídicí jednotka generuje zvukový signál, vypíná čerpadlo kolektorů a zobrazuje zprávu: VÝPADEK PRŮTOKU, PORUCHA ČERPADLA, ZAVZDUŠNĚNÍ SYSTÉM, ZABLOKOVÁNÍ PRŮTOK. Po potvrzení uživatelům tlačítkem dojde k opětovnému spuštění solárních kolektorů. V případě pokračování výpadku průtoku se bude alarm průběžně opakovat. Nedostatečný tlak u nosiče tepla v instalaci Ovladač je vybavený kontrolou tlaku nosiče tepla (zapnutá volba spolupráce se snímačem tlaku (presostatem) volba Param. ovládání). Pokles tlaku pod 1,5 bar po dobu 30 minut je signalizován hlášením: NEDOSTATEČNÝ TLAK. Po akceptaci uživatele stlačením tlačítkem dojde k návratu do hlavní obrazovky ovladače. Při dalším nedostatečném tlaku se bude alarm cyklicky opakovat. Odstranění alarmu spočívá v doplnění tlaku na 2 bar nosičem tepla instalace. POZOR! Nedostatečný tlak způsobuje pouze zobrazení hlášení bez jakéhokoliv zásahu do činnosti systému a ovladače. 14. Informace o označování a sběru použitých elektrických a elektronických přístrojů Tento symbol umístěný na produktu nebo jeho obalu informuje o selektivním sběru použitých elektrických a elektronických zařízení. Znamená to, že produkt nesmí být likvidován spolu s jinými odpady z domácnosti. Správnou likvidací starých a opotřebených elektrických a elektronických zařízení pomůžete zabránit nepříznivému vlivu tohoto druhu odpadů na životní prostředí a lidské zdraví. Odpovědnost za selektivní sběr použitých zařízení má uživatel, který tato zařízení musí odevzdat na příslušných sběrných místech. 16 / 16

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

KATALOG VÝR Ý OB R KŮ

KATALOG VÝR Ý OB R KŮ KATALOG VÝROBKŮ Vážení zákazníci, naše firma se zabývá výrobou mikroprocesorových zařízení užitkové elektroniky. Jsme největším výrobcem řídících regulátorů ke kotlům na tuhá paliva v Polské republice.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Referenční příručka pro uživatele

Referenční příručka pro uživatele EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA čeština Obsah Obsah 1 Všeobecná

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací v češtině 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ PRO UT 6 teplotních změn na den 1 TÝDENNÍ PROGRAM PRO TUV 3 teplotní změny na

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství Obsah Strana Úvod... 1 Tento

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více