NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU G-422-P07 Řídicí jednotka systému solárních kolektorů platnost od verze 0.1 a

2 Obsah 1. POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ OBSLUHA ŘÍDICÍ JEDNOTKY Zapnutí řídicí jednotky Popis klávesnice (tlačítek) řídicí jednotky Obsluha řídicí jednotky INSTALAČNÍ SCHÉMA (VÝBĚR SCHÉMATU) Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů a oběhového - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a kotle - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a elektrické spirály - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a tepelného - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a čerpadlem krbu nebo kotle na tuhá paliva - schéma č Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev kotlového ohřívače sluneční energií pomocí směšovacího - schéma č Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev kotlového ohřívače sluneční energií pomocí zpátečky oběhu - schéma č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č Topný systém dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání funkce oběhového - schéma č Topný systém dvou ohřívačů pomocí přídavného ventilu, ovládání provozu oběhového - schéma č Systém umožňuje spolupráci kolektorů s vyrovnávacím zásobníkem využívaném ke spolupráci s ÚT - schéma č Systém ohřevu kombinovaného zásobníku solárními kolektory, elektrickým kotlem nebo kotlem na tekutá či tuhá paliva - schéma č Systém ohřevu TV - ovládání provozu solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma č Systém ohřevu dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a systému chlazeni ohřívače - schéma NASTAVENÍ PARAMETRŮ (NAST. PARAMETRŮ) Parametry ovládání (Param. ovládaní) Časový program C Časový program K Teplonosné médium Průtok / rotameter Kolektorové čerpadlo Tovární nastavení NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY (NAST. ŘÍDICÍ JEDNOTKY) Datum a čas Displej Zvuky Jazyk Port RS MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ CHLAZENÍ OPCE MOŽNÁ POUZE PŘI POUŽÍTÍ PLOCHÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ POČÍTADLO ENERGIE A VÝKONU KOLEKTORŮ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ AKTUALIZACE SOFTWARU POPIS PARAMETRŮ ŘÍDICÍ JEDNOTKY (NASTAV. PARAMETRŮ) ALARMY A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZOVÁNY ŘÍDICÍ JEDNOTKOU INFORMACE O OZNAČOVÁNÍ A SBĚRU POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ / 16

3 1. Popis řídicí jednotky Řídicí jednotka G422 je zařízení navržené a vyrobené pro ovládání systému se solárními kolektory. Produkt byl vyroben s využitím moderní a spolehlivé mikroprocesorové technologie. Řídicí jednotka byla provedena v moderním stylu a díky použití uživatelského panelu s průhlednou klávesnicí a grafickým LCD displejem je její ovládání velmi jednoduché. Výhodou řídicí jednotky jsou její široké základní možnosti, které velmi zvyšují její užitnou hodnotu. Mezi tyto funkce patří: výběr z mnoha různých konfigurací systému zobrazované schéma systému a animace pracujících zařízení na tomto schématu možnost připojení zařízení umožňujících monitoring instalace prostřednictvím modulu GSM nebo modulu LAN funkce ochrany před poškozením v důsledku výpadku průtoku kapaliny regulace výkonu solárních kolektorů možnost ručního ovládání všech zařízení připojených k řídicí jednotce výpočet okamžitého výkonu kolektoru a sčítání energie vyrobené solárními kolektory zabudované hodiny s reálným časem paměť stavu řídicí jednotky po odpojení napájecího napětí funkce ochrany proti zamrznutí a přehřátí solárních kolektorů možnost zapnutí nočního chlazení a prázdninového režimu vypínání LCD displeje za účelem úspory energie Navíc je řídicí jednotka vybavena řadou funkcí, které uživateli zjednodušují její obsluhu: přehledné menu grafické znázornění časových intervalů výběr z mnoha jazykových verzí možnost snadné a rychlé konfigurace ovládacích parametrů 2. Připojení externích zařízení Řídicí jednotka G422 je vybavena 4 vstupy pro připojení teplotních čidel typu NTC10k a třemi výstupy, které umožňují připojení externích zařízení, čerpadel nebo třícestných ventilů, v závislosti na zvoleném schématu instalace. Grafické znázornění označení vstupů a výstupů vidíte na obrázku 1, popisy vstupů a výstupů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Obr. 1. Označení vstupů a výstupů řídicí jednotky. Vstup/Výstup Popis 220V~ Připojení k rozvodné síti 230V~/ 50Hz O1 O2 O3 O4 Výstup hlavního - Maximální proudové zatížení: 2A Reléový výstup - beznapěťový výstup (přepínací relé) - Maximální proudové zatížení: 4A - S1-S2 NC (bez napětí sepnuto), - S2-S3 NO (bez napětí rozepnuto). Reléový výstup napěťový výstup - Maximální proudové zatížení: 4A Výstup síťového napětí 230V~ přemostěný uvnitř řídící jednotky. Tento výstup lze přemostit i zvenku se vstupem přepínacího relé O2, a takto získat přepínané napájení např. k ovládání třícestného ventilu. T1, T2, T3, T4 Vstupy teplotních čidel NTC10k Vstup průtokoměru G V... červený vodič 6... GND... černý vodič / PRESOSTAT FRQ... bílý vodič 8... PRESOSTAT Komunikační vstup RS485 pro připojení počítače nebo jiného zařízení A B Řídicí vstup PWM pro ovládání ST7PWM PWM PWM + Tabulka 1. Popis vstupů a výstupů řídicí jednotky. Při zapojování zařízení k výstupům řídicí jednotky pamatujte na to, že výstupy označené jako O1 a O3 jsou napěťovými výstupy, k nimž lze přímo připojit externí zařízení. Vstup O2 má beznapěťový charakter a je potřeba jej zapínat sériově mezi zdrojem napájení a externím zařízením. POZOR!!! Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za nový. 3 / 16

4 3. Obsluha řídicí jednotky 3.1 Zapnutí řídicí jednotky Po připojení řídicí jednotky k elektrické síti je přístroj v pohotovostním režimu, o čemž uživatele informuje svítící dioda. V tomto režimu je LCD displej lehce podsvícen a na obrazovce se objeví aktuální verze firmwaru řídicí jednotky. Je-li řídicí jednotka v pohotovostním režimu, lze ji zapnout pomocí tlačítka. Řídicí jednotku lze za provozu kdykoli opět přepnout do pohotovostního režimu pomocí tlačítka. V pohotovostním režimu jsou vypnuty veškeré výstupy a zvuková signalizace alarmů. Po zapnutí řídicí jednotky se na displeji zobrazí pohled znázorněný na obr. 2. POZOR! První uvedení řídicí jednotky do běžného provozu spustí kalibraci klávesnice a teplotních senzorů. Během kalibrace je zakázáno jakékoliv dotýkání se klávesnice řídicí jednotky, což může způsobit její poruchu. Aktuální den týdne Zapnuta funkce Antilegionella Aktuální hodina Aktuální datum (den: měsíc: rok) Číslo vybrané instalační schématu Rychlost otáček Rozsah 1-5 ST6 a ST6ECO Rozsah 1-15 ST7PWM2 (pouze u zapnutého kolektorového ) Indikace teplotních čidel Err - Poškození nebo výpadek senzoru potřebného ve vybrané instalační schématu --- Výpadek senzoru nepotřebného ve vybrané instalační schématu Ideová schéma systému s animací funkčních zařízení Zobrazování hodnot během provozu : - Okamžitý výkon kolektorů; - Průběžný průtok teplonosné látky; - Příkon. Při vypnutém čerpadle (indikace -----) Obr. 2. Vzorová obrazovka, která se objeví na LCD displeji po zapnutí - hlavní obrazovka. POZOR! Ujistěte se, že jsou teplotní senzory správně nainstalovány podle popisu na konkrétním schématu. Změna místa osazení teplotních senzorů může vést k selhání řídicího systému. Pokud je čerpadlo kolektorů vypnuté nebo je odpojený senzor na zpátečce kolektoru (senzor T3) místo příslušných hodnot okamžitého výkonu solárních kolektorů se zobrazují pomlčky (-----). Pro instalace č. 6, 14, 15 a 16 je výpočet výkonu nedostupný. Když se řídicí jednotka nachází v normálním provozním režimu a během nastavené doby vypínání nebude stisknuto žádné tlačítko, podsvícení LCD displeje se vypne. Po opětovném stisknutí libovolné klávesy na klávesnici se podsvícení LCD displeje zapne na nastavenou hodnotu času vypínání. Cílem vypínání LCD displeje je snížení spotřeby elektrické energie. 3.2 Popis klávesnice (tlačítek) řídicí jednotky Řídicí jednotka má dotykovou klávesnici se 7 tlačítky, kterým jsou přiřazeny následující funkce: Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko - Zapnutí řídicí jednotky v normálním provozním režimu nebo vypnutí řídicí jednotky do pohotovostního režimu - Vstup do MENU řídící jednotky z menu hlavní obrazovky - Adresní údaje - Anulování všech činností řídicí jednotky nebo návrat na předešlou obrazovku - Potvrzení všech činností řídicí jednotky nebo přechod na další obrazovku - Výběr ve všech možnostech řídicí jednotky (ve směru dolů) nebo změna (ubírání) všech hodnot dostupných v řídicí jednotce - Výběr ve všech možnostech řídicí jednotky (ve směru nahoru) nebo změna (přidávání) všech hodnot dostupných v řídicí jednotce POZOR! Silné znečištění displeje a klávesnice může způsobit poruchu tlačítek. 3.3 Obsluha řídicí jednotky Pokud byla řídicí jednotka přepnuta do normálního provozního režimu, stisknutím tlačítka vejděte do hlavního MENU řídicí jednotky. Navigačními tlačítky nebo zmeňte na požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem,přejděte na vybranou možnost. 4 / 16

5 Pokud chcete upravit parametry figurující v řídicí jednotce, pomocí navigačních tlačítek nebo vyberte požadovaný parametr, tlačítkem potvrďte výběr parametru na úpravu (hodnota bliká), následně pomocí navigačních kláves nebo změňte na požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem. Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku. POZOR! Toto schéma obsluhy platí téměř pro všechny volby řídicí jednotky. 4. Instalační schéma (Výběr schématu) Tato volba umožňuje výběr odpovídajícího instalačního schématu, což je nutné pro správnou funkci řídicí jednotky. Za účelem výběru instalační schématu: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: přechod do MENU, Výběr schématu, výběr odpovídajícího schématu nebo, potvrzení (souvislý zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. 4.1 Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů - schéma č. 1 - vypnutá regulace otáček P. K zapnutí solárních kolektorů P dojde v situaci, kdy čidlo solárního kolektoru T1 vykáže teplotu vyšší o hodnotu Rozdíl teplot T1, T2 zapnutí čerpadel kolektorů než teplota T2 v dolní zóně ohřívače. Pokud teplota v ohřívači dosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T2 vypnutí kolektorů - čerpadlo P se vypne. Navíc za účelem odstranění cyklování během provozu při změně hodnot teploty byla na řídicí jednotce vytvořena funkce hystereze při zapínání i vypínání. - zapnutá regulace otáček P. K zapnutí a vypnutí kolektorů P dojde ve výše popsané situaci, přičemž však řídicí jednotka mění rychlost otáček kolektorů P v závislosti na rozdílu teplot (T1-T2) a nastaveného parametru Rozdíl teplot T1, T2 zapnutí kolektorů. Tato volba umožňuje efektivní odběr energie z kolektorů při proměnlivých hodnotách slunečního záření. POZOR! Na všech schématech jsou přerušovanými čárami označeny teplotní senzory, které mohou být připojeny k řídicí jednotce, ale nejsou nezbytné pro správnou funkčnost řídicí jednotky ve vybraném instalačním schématu. Obr. 3. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů a oběhového - schéma č. 2 Oběhové čerpadlo C se zapíná jen v hodinách nastavených ve volbě Časový program C, který se nachází v menu Nastavení parametrů. Čerpadlo C může pracovat ve vybraných časech ve dvou režimech, kontinuálním nebo přerušovaném (10 minut zapnuto/10 minut vypnuto). Provozní režim vybíráme ve volbě Parametry ovládání. Kromě toho provoz C omezuje teplota T4 v horní části ohřívače; pokud je teplota T4 nižší než nastavená hodnota parametru Min. teplota T4 zapnutí oběhového, oběhové čerpadlo je vypnuto. Obr. 4. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a kotle - schéma č. 3 Ovládání kotle K za účelem dohřevu TV K Kotel K je zapnutý pouze v hodinách naprogramovaných uživatelem pod volbou Časový program K, která se nachází v menu Nastav. parametrů. Kotel se zapne v případě, pokud je teplota v horní části ohřívače T4 nižší než nastavená požadovaná teplota Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Pokud teplota vody v ohřívači T4 dosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla, kotel se vypne. Řídicí jednotka navíc umožňuje podmínit provoz kotle v závislosti na činnosti solárních kolektorů. Kotel lze vypnout v případě, pokud je vypočtený výkon kolektorů vyšší než hodnota Výkon kolektorů vypnutého kotle, spirály, tepelného nastavená v ovládacích parametrech. POZOR! Pro výpočet okamžitého výkonu solárních kolektorů je nutné připojit snímač T3. Ovládání kotle pro teplou užitkovou vodu lze realizovat dvěma způsoby. 5 / 16

6 1. Zapínání kotle spojením příslušných kontaktů uvnitř kotle. 2. Zapínání pomocí vstupu čidla teploty v kotli při simulaci příslušně zvolenými rezistory, odpovídajícími teplotám zapnutí a vypnutí kotle. Příkladové sestavení odporů závislých na výrobci daného kotle uvádí následující tabulka. POZOR! Původní teplotní čidlo TV bude z kotle odpojeno. Rezistor R1 [kω] Rezistor R2 [kω] Rezistor R1 [kω] Rezistor R2 [kω] Příklad výrobce kotle Příklad výrobce kotle Teplota C Teplota C Teplota C Teplota C Acv 12,0 15,0 1,5 2,0 Brotje Heizung 8,0 12,5 1,2 1,7 Ariston 8,0 12,0 1,5 2,0 Buderus 8,0 12,5 1,2 1,7 Beretta 9,0 14,0 1,8 2,0 De-Dietrich 10,0 15,0 1,8 2,3 Ferolli 8,0 12,5 1,2 1,7 Vaillant 3,5 3,3 0,4 0,6 Junkers 10,0 14,8 1,9 2,4 Viessmann (Nové kotle) 9,0 15,0 1,5 1,8 Stiebel Eltron 10,0 15,0 1,0 1,5 Viessmann (Staré kotle) 0,54 0,56 0,64 0,66 Termet 10,0 11,0 1,4 1,8 Wolf 5,0 7,0 1,8 2,6 Tabulka 2 Hodnoty odporu rezistorů pro vybraného výrobce kotle Obr. 5. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a elektrické spirály - schéma č. 4 Řízení elektrického ohřívače za účelem dodatkového ohřevu TV Analogicky jako pro kotel v systému č. 3 - popis v bodě 4.3. Spirála se zapíná nepřímo vedením napětí na cívku relé, která sepne příslušné kontakty uvnitř relé. POZOR! Pro zapnutí spirály se vyžaduje přídavné elektrické relé o výkonu odpovídajícímu příkonu topné spirály. Obr. 6. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a tepelného - schéma č. 5 6 / 16

7 Analogicky jako v systému č. 2 popis v bodě 4.2. Řízení elektrického ohřívače za účelem dodatkového ohřevu TV Analogicky jako pro kotel v systému č. 3 popis v bodě 4.3. Ke spuštění tepelného dojde sepnutím příslušných kontaktů tepelného. Obr. 7. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání solárních kolektorů, cirkulace a krbu nebo kotle na tuhá paliva - schéma č. 6 Ovládání kotle K Čerpadlo kotle K se zapne v případě, že teplota T3 na výstupu z kotle dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu, než teplota T4 v horní části ohřívače. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T3-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v ohřívači nedosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Kromě toho provoz K omezuje parametr Minimální teplota T3 spuštění kotle. Pokud je teplota T3 na výstupu kotle nižší než nastavená hodnota parametru - čerpadlo K se vypne. Obr. 8. Schéma systému č Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev ohřívače připojeného ke kotli sluneční energií pomocí cirkulačního - schéma č. 7 Ovládání oběhového K Čerpadlo K se zapne v případě, že teplota T2 v kolektorovém ohřívači dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu jak teplota T4 v ohřívači připojeném ke kotli. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T2-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v v ohřívači připojeném ke kotli nedosáhne povolenou nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Obr. 9. Schéma systému č. 7 7 / 16

8 4.8 Systém dvou ohřívačů - umožňuje dohřev ohřívače solární energií pomocí zpátečky cirkulace - schéma č. 8 Ovládání trojcestného ventilu U Přepnutí trojcestného ventilu směrem k ohřívači B bude následovat v případě, jestliže teplota T2 v kolektorovém ohřívači dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu než teplota T4 na zpátečce cirkulace. Ventil bude nastaven ve směru ohřívače B, dokud teplotní rozdíl (T2-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu. V opačném případě bude zpátečka cirkulace vždy směřovat do ohřívače A. Obr. 10. Schéma systému č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č. 9 a třícestného ventilu U Ohřev kolektory ohřívače B probíhá analogicky jako v systému 1 a je popsán v bodě 4.1. Druhým odběrným místem tepla je bazén A. Pokud nejsou podmínky pro ohřev ohřívačem B nebo bude dosažena uživatelem nastavená hodnota Max. teplota T2 vypnutí kolektorů, řídicí jednotka automaticky začne ohřívat vodu v bazénu A. Probíhá to přepnutím trojcestného ventilu U směrem na bazén A pokud teplota v solárním kolektoru T1 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu parametru Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu než teplota T4 vody v bazénu. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T1-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v bazénu nedosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Když teplota T4 dosáhne nastavenou hodnotu, řídicí jednotka přepne ventil U zpět směrem na ohřívač B a vypne kolektorové čerpadlo. Zatímco kolektor ohřívá vodu v bazénu A, jednou za hodinu, po dobu 5 minut, řídicí jednotka vynutí vypnutí kolektorového za účelem zkontrolování podmínek pro ohřev ohřívače B a přepne ohřev zpět na dohřev ohřívače B (aktivní testování, zda je stále ohřívač B dostatečně teplý). POZOR! Popsaný byl ohřev ohřívače B a vody v bazénu A při výběru priority B. Pokud se nastaví priorita A, ohřívání probíhá naopak. Ovládání bazénového Bazénové čerpadlo C se zapíná v hodinách naprogramovaných uživatelům ve volbě Časový program C, který se nachází v menu Nastavení parametrů. Bazénové čerpadlo C se zapne vždy, když je voda v bazénu ohřívána solárními kolektory. POZOR! Vypnuté bazénové čerpadlo C může během provozu solárních kolektorů a nastavení ventilu U na bazén poškodit vysokou teplotou plastové potrubí cirkulace vody v bazénu. V zájmu ochrany výměníku před nedostatkem tepla při odběru bazénovým čerpadlem senzor T4 namontujte přímo na plášť výměníku. Obr. 11. Schéma systému č Systém ohřevu TV a ohřev bazénové vody pomocí třícestného ventilu, ovládání funkce bazénové vody - schéma č. 10 ohřevu ohřívače a kolektorového K ohřevu bazénového výměníku Ohřev kolektory ohřívače B probíhá analogicky jako v systému 1 a je popsán v bodě 4.1. Druhým odběrným místem tepla je bazén A. Pokud nejsou podmínky pro ohřev ohřívačem B nebo bude dosažena uživatelem nastavená hodnota "Max. teplota T2 vypnutí kolektorů ", řídicí jednotka automaticky začne ohřívat vodu v bazénu A. Probíhá to vypnutím P a zapnutím kolektorového K a bazénového C, pokud teplota v solárním kolektoru T1 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu parametru "Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu" než teplota T4 vody v bazénu. Čerpadla zůstanou zapnuty, dokud teplotní rozdíl (T1-T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v bazénu nedosáhne nastavenou hodnotu "Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla ". Pokud teplota T4 přesáhne nastavenou hodnotu, řídicí jednotka vypne čerpadlo kolektoru K a čerpadlo bazénu C. Zatímco kolektor ohřívá vodu v bazénu A, jednou za hodinu, po dobu 5 minut, řídicí jednotka vynutí vypnutí kolektorového K za účelem zkontrolování podmínek pro ohřev ohřívače B a přepne ohřev zpět na dohřev ohřívače B (aktivní testování, zda je stále ohřívač B dostatečně teplý). 8 / 16

9 POZOR! Byl popsán ohřev ohřívače B a vody v bazénu A při volbě priority B. Bude-li nastavena priorita A, ohřev bude probíhat opačně. Ovládání bazénového Analogicky jako v systému č. 9 - popis v bodě 4.9. Obr. 12. Schéma systému č Topný systém dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání funkce oběhového - schéma č. 11 a trojcestného ventilu U Analogicky jako v systému č. 9, bylo popsáno v bodě 4.9. Roli bazénu A v popsané schématu plní ohřívač A. Obr. 13. Ideová a elektrická instalační schéma systému č Topný systém dvou ohřívačů pomocí přídavného ventilu, ovládání provozu oběhového - schéma č. 12 Ovládání kolektorových čerpadel P a K Analogicky jako v systému č. 9, bylo popsáno v bodě 4.9. Roli bazénu A v popsané schématu plní ohřívač A. Obr. 14. Schéma systému č Systém umožňuje spolupráci kolektorů s vyrovnávacím zásobníkem využívaným ke spolupráci s ÚT - schéma č. 13 Analogicky jako v systému č. 1 - popis v bodě 4,1. Ovládání trojcestného ventilu U Když teplota T2 ve vyrovnávací nádrži A překročí hodnotu teploty T4 na zpátečce média ze systému ÚT o hodnotu vyšší než Teplotní rozdíl zapnutí přídavného, ventilu, trojcestný ventil nasměruje zpátečku média systému ÚT zpět do vyrovnávací nádrže A. V opačné situaci bude zpátečka média ze systému ÚT vždy směřovat na zpátečku kotle B. 9 / 16

10 Obr. 15. Schéma systému č Systém ohřevu kombinovaného zásobníku solárními kolektory, elektrickým kotlem nebo kotlem na tekutá či tuhá paliva - schéma č. 14 Ovládání kotle K Analogicky jako v systému č. 3 - popis v bodě 4,3. Ovládání kotle na tuhá paliva C Analogicky jako v systému č. 6 (v systému 6 má čerpadlo označení K) - popis v bodě 4.6. Kromě toho provoz C vypne kotel K, pokud je v parametrech ovládání zapnuta funkce Blokace kotle K spuštěním C. Pokud je blokace kotle vypnutá, kotel K může pracovat současně s kotlem K na tuhé palivo. POZOR! V schématu byly použity různé parametry ( Max. Teplota T4 vypnutí zdroje tepla - pro vytápění elektrickým kotlem nebo kotlem na kapalné palivo a Maximální teplota vody ohřáté z kotle C - pro ohřev z krbu nebo kotle na tuhá paliva) ohřevu vody v horní části zásobníku měřené snímačem T4. Obr. 16. Schéma systému č Systém ohřevu TV - ovládání provozu solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma č. 15 Ovládání kolektorového K K zapnutí solárních kolektorů K dojde v situaci, kdy solární kolektor T3 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu Rozdíl teplot T1, T2 zapnutí čerpadel kolektorů než teplota T2 v dolní části ohřívače. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T1-T3) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v ohřívači nedosáhne nastavenou hodnotu Max. teplota T2 vypnutí kolektorů. Navíc za účelem odstranění nestabilního provozu při malých změnách hodnot teploty byla na řídicí jednotce zavedena hystereze pro zapínání a vypínání. 10 / 16

11 Obr. 17. Schéma systému č Systém ohřevu dvou ohřívačů pomocí trojcestného ventilu, ovládání solárních kolektorů umístěných v různých směrech - schéma 16 Ovládání kolektorových čerpadel P a K a trojcestného ventilu U Ohřev kolektory ohřívače B probíhá analogicky jako v systému č. 15 a je popsán v bodě Druhým odběrným místem tepla je ohřívač A. Pokud bude dosaženo uživatelem nastavená hodnota Max. teplota T2 vypnutí kolektorů, řídicí jednotka automaticky začne ohřívat vodu v ohřívači A. Probíhá to přepnutím trojcestného ventilu U směrem na ohřívač A pokud teplota v solárním kolektoru T1 dosáhne teplotu vyšší o hodnotu parametru Teplotní rozdíl T1, T2 zapnutí kolektorů než teplota T4 vody v ohřívači A. Čerpadlo zůstane zapnuto, dokud teplotní rozdíl (T1- T4) neklesne pod nastavenou hodnotu a teplota v ohřívači A nedosáhne hodnotu Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Pokud teplota T4 přesáhne nastavenou hodnotu, řídicí jednotka přepne čerpadlo zpět směrem na ohřívač B a vypne kolektorové čerpadlo P. Zatímco probíhá ohřev vody v ohřívači A, jednou za hodinu, po dobu 5 minut řídicí jednotka vynutí vypnutí kolektorového P za účelem zkontrolování podmínek pro ohřev ohřívače B a přepne ohřev zpět na dohřev ohřívače B. Provoz kolektorů K probíhá analogickým způsobem. POZOR!!! Byl popsán ohřev dvou ohřívačů B a A při volbě priority B. Bude-li nastavena priorita A, ohřev bude probíhat opačně. Obr. 18. Schéma systému č Systém ohřevu TUV - ovládání solárních kolektorů, oběhového a systému chlazeni ohřívače - schéma 17 Ovládání systému ochlazování ohřívače pomocí vypouštěcího ventilu K K otevření vypouštěcího ventilu dojde tehdy, pokud teplota T4 v horní části ohřívače překročí hodnotu nastaveného parametru Max. teplota T4 vypnutí zdroje tepla. Navíc za účelem odstranění nestabilního provozu při malých změnách hodnot teploty byla na řídicí jednotce zavedena hystereze pro zapínání a vypínání. 5. Nastavení parametrů (Nast. parametrů) 5.1 Parametry ovládání (Param. ovládání) Obr. 19. Schéma systému č. 17 Tato volba umožňuje měnit hodnoty parametrů k dispozici ve vybrané instalační schématu. Za účelem změny parametrů: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENI PARAMETRŮ, vstup do volby Param. ovládání, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZNÁMKY! Popis všech dostupných parametrů je uveden v tabulce č. 2 - strana / 16

12 Displej zobrazuje úroveň možností a hodnoty řídicí jednotky pomocí kurzorů,. Dolní kurzor poukazuje na výskyt následujícího parametru, hlavní kurzor poukazuje na výskyt předchozího parametru. 5.2 Časový program C Tato volba umožňuje nastavit časový program, ve kterém bude pracovat zařízení přiřazeno v dané schématu pod symbolem C (oběhové čerpadlo, bazénové čerpadlo). Pokud chcete nastavit nebo změnit časové programy C zařízení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Časový program C, vstup do volby Časový program C, výběr hodiny nebo, potvrzení provozní hodiny (bílý čtvereček) nebo stornování provozní hodiny, potvrzení a návrat (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Časové intervaly jsou rozděleny na 24 hodinové provozní doby a každá hodina je nastavovaná individuálně označením hodiny bílým čtverečkem. Počet čtverečků znamená počet pracovních hodin. Dny v týdnu byly rozděleny do 3 skupin: pondělí - pátek (Po - Pá), sobota (So), neděle (Ne). 5.3 Časový program K Tato volba umožňuje nastavit časový program, ve kterém bude pracovat zařízení přiřazeno v dané schématu pod symbolem K (kotel, elektrická spirála, tepelné čerpadlo). Pokud chcete nastavit nebo změnit časové programy K zařízení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Časový program C, vstup do volby Časový program C, výběr hodiny nebo, potvrzení provozní hodiny (bílý čtvereček) nebo stornování provozní hodiny, potvrzení a návrat (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Nastavení hodin času K se provádí identicky jako pro Časový program C. 5.4 Teplonosné médium Parametr související s vlastním teplem kapaliny, odpovídá stanovené teplotě tuhnutí teplonosné látky. Pokud chcete stanovit tento parametr, přečtěte si údaj o teplotě tuhnutí kapaliny z obalu nebo se obraťte na prodejce. Pokud chcete nastavit nebo změnit hodnotu teploty tuhnutí použité kapaliny, stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Teplonosná látka, vstup do volby Teplonosná látka, změna hodnoty nebo, potvrzení a návrat (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Parametr potřebný pro správný výpočet okamžitého výkonu solárních kolektorů a sčítání tepelné energie. 5.5 Průtok / rotameter (čerpadlo ST6 a ST6ECO, v bodě 5.6 ) Parametr související s objemem průtoku teplonosné látky. Za účelem provedení příslušných nastavení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Průtok / rotameter, vstup do volby Průtok / rotameter, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. Zadejte číslo chodu oběhového, na kterém bude čerpadlo nastaveno. (volba: Chod ) - volba umožňující správné zobrazování odběru proudu oběhovým čerpadlem. Řídicí jednotka umožňuje pracovat s elektronickým průtokoměrem typu G-916 nebo s mechanickými průtokoměry. Zvolte provozní režim řídicí jednotky: Měření: Ano - spolupráce s elektronickým průtokoměrem G-916. Řídicí jednotka snímá počet impulsů a přepočítává na skutečný průtok (l / min). Nominální" průtok - vstup do volby jmenovitého průtoku spustí čerpadlo kolektorů P s maximálním výkonem. Do textového pole zadejte vypočtenou hodnotu průtoku vyplývající z počtu kolektorů v systému. Následně nastavte požadovaný průtok tak, aby "průběžná" hodnota odpovídala vypočtené a dříve uložené. Požadovaný průtok dosáhneme změnou oběhu a zavíráním kulového ventilu. Měření: Ne - spolupráce s mechanickým průtokoměrem (průtokoměry). Řídicí jednotka pracuje s deklarovanými hodnotami Nominální průtok - vstup do volby jmenovitý průtok spustí čerpadlo kolektorů P s maximálním výkonem - hodnota je odvozena od počtu solárních kolektorů. V textovém poli nastavte vypočtenou hodnotu vyplývající z počtu kolektorů v systému a nastavte požadovaný průtok použitím průtokoměry v systému ZPS. Požadovaný průtok dosáhneme změnou oběhu a dotahováním regulačního šroubu průtokoměry. Spodní okraj plováku ukazuje skutečný průtok. Minimální průtok - vstup do volby minimální průtok spustí čerpadlo kolektorů P s minimálním výkonem a sníží průtok. V textovém poli nastavte hodnotu odečtenou z průtokoměru. Spodní okraj plováku ukazuje skutečný průtok. POZOR! Pokud se po přechodu do volby minimální průtok na průtokoměry nezobrazuje, změňte rychlost na vyšší. Výkon minimální nominální průtok [l/min] Obr. 20. Grafické znázornění nastaveného průtoku. 12 / 16

13 Nastavené hodnoty průtoků označují výše uvedenou charakteristiku průtoku pro výpočet výkonu solárních kolektorů při proměnných otáčkách P solárních kolektorů. POZOR! Nastavení jmenovitého a minimálního průtoku má význam pouze při spuštěném nastavení rychlosti kolektorového P; při vypnuté volbě nastavování je důležitý pouze jmenovitý průtok. 5.6 Kolektorové čerpadlo Ovladač má možnost ovládat různé druhy oběhových čerpadel. Pro zajištění správné činnosti instalace je třeba v ovladači nastavit příslušný typ namontovaného u čerpadlové ovládací jednotky následujícím způsobem: Stlačte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Kolektorové čerpadlo, vstup do volby Kolektorové čerpadlo, výběr parametru pro změnu nebo, editování, změna hodnoty nebo, schválení (nepřerušovaný zvukový signál). POZOR! V případě výběru se objeví další parametry související s minimální a maximální rychlostí otáček a nastavením průtoku. Minimální hodnota ponechat parametr beze změny. Hodnota maximální rychlosti otáček podle vyžadované a skutečné hodnoty průtoku vyplývající z typu a počtu slunečních kolektorů. Návrat do hlavní obrazovky. 5.7 Tovární nastavení Řídicí jednotka má naprogramované optimální nastavení z výroby nezbytné pro správnou funkci řídicí jednotky (Seznam standardních hodnot - tabulka 2). Pokud chcete obnovit tovární nastavení: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení parametrů, vstup do menu NASTAVENÍ PARAMETRŮ, přechod do volby Tovární nastavení, vstup do volby Tovární nastavení, obnovení továrních nastavení a návrat, návrat na hlavní obrazovku. 6. Nastavení řídicí jednotky (Nast. řídicí jednotky) 6.1 Datum a čas Tato volba umožňuje nastavení aktuálního času a data. Za účelem změny času nebo data stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, vstup do volby Datum a čas, výběr příslušného parametru, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty, opuštění volby Datum a čas nebo přechod tlačítkem všemi parametry, návrat na hlavní obrazovku. 6.2 Displej Tato volba umožňuje provádět nastavení jasu a čas osvětlení displeje. Za účelem změny parametrů řídicí jednotky stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, přechod do volby Displej, vstup do volby Displej, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. 6.3 Zvuky Volba umožňuje zapnout nebo vypnout zvukový signál pro tlačítka a alarmy řídicí jednotky. Za účelem změny parametrů řídicí jednotky stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, přechod do volby Zvuky, vstup do volby Zvuky, výběr příslušného parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. 6.4 Jazyk Tato volba umožňuje nastavit dostupnou jazykovou verzi z jazyků začleněných v řídicí jednotce. Za účelem změny jazykové verze stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Nastavení řídicí jednotky, vstup do menu NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY, přechod do volby Jazyk, vstup do volby Jazyk, výběr požadované jazykové verze nebo, potvrzení a opuštění volby Jazyk (nepřerušovaný zvukový signál), návrat na hlavní obrazovku. Dostupné jazykové verze: Polsky, Anglicky, Německy, Francouzsky, Portugalsky, Španělsky, Nizozemsky, Italsky, Česky, Slovensky, Rumunsky, Švédsky, Norsky, Finsky, Dánsky, Estonsky, Litevsky, Lotyšsky, Slovinsky, Maďarsky, Chorvatsky, Rusky. 6.5 Port RS485 Volba umožňuje nastavení parametrů souvisejících s komunikací ovladače prostřednictvím monitorinku. 7. Manuální ovládání Tato volba umožňuje ruční spuštění všech zařízení ve vybrané montážní schématu. Postup při uvádění zařízení do provozu, stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA vstup do MENU, přechod na volbu Manuálni ovládání, vstup do volby Manuálni ovládání, výběr příslušného zařízení, které má být zapnuto nebo, úprava, zapnutí zařízení nebo (nápis ZAP, v případě trojcestného ventilu - volba polohy řídicí jednotky (A Nebo B), potvrzení hodnoty, návrat na hlavní obrazovku. POZOR! Ukončení volby Manuální ovládání povede k návratu do automatického provozu bez ohledu na provedené nastavení. 13 / 16

14 8. Chlazení volba možná pouze při použití plochých solárních kolektorů. Tato volba umožňuje ochlazení ohřívače zapnutím solárních kolektorů v nastaveném časovém intervalu počínaje hodinou 0.00 do hodiny nastavené v časovém parametru Hodina zapnutí chlazení. Volba chlazení bude aktivní, pokud je tato možnost zapnuta (Noční chlazení - Ano) a teplota T2 v ohřívači je vyšší nebo rovna nastavenému parametru Teplota zapnutí chlazení. Chlazení bude aktivně až do momentu ochlazení ohřívače na Teplotu vypnutí chlazení nebo ukončení aktivního časového intervalu. Během procesu ochlazování kolektorů bude v provozu jen hlavní čerpadlo kolektoru P. Jakékoliv další zařízení připojená k řídicí jednotce budou vypnutá. Postup při zapínání chlazení Stiskněte následující kombinaci tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Chlazení, vstup do menu Chlazení, výběr parametru nebo, úprava, změna hodnoty nebo, potvrzení hodnoty, návrat na hlavní obrazovku. 9. Počítadlo energie a výkonu kolektorů Řídicí jednotka má vestavěný modul záznamu hodnoty průměrného výkonu kolektorů a energie vyráběné solárními kolektory. Ovladač umožňuje uložení a čtení statistik výkonu a energie pro následující časové intervaly: - statistika za posledních 60 dní ode dne aktuálně nastaveného data v řídicí jednotce - týdenní statistika za posledních 20 týdnů - měsíční statistika za posledních 12 měsíců - roční statistika za posledních 10 roků Dále lze u každé denní, týdenní, měsíční a roční statistiky graficky editovat časové úseky pomocí sloupkových diagramů: - u denní statistiky lze graficky editovat hodinový rozvrh průměrného výkonu kolektorů a energie, - u týdenní statistiky lze graficky editovat průměrný výkon a energii pro jednotlivé dny od pondělí do neděle, - u měsíční statistiky lze editovat průměrný výkon a energii pro jednotlivé dny. Časové rozmezí závisí na počtu dní v prohlíženém měsíci. - u roční statistiky lze editovat průměrný výkon a energii u jednotlivých měsíců roku od ledna do prosince. Při grafickém znázornění sloupcových diagramů se v levém horním rohu obrazovky zobrazuje hodnota nejvyšší editované hodnoty v daném časovém úseku, ke které se vztahuje výška každého sloupce. Navíc se v pravém horním rohu zobrazuje datum registrace průběhu. Obr. 21. Grafické znázornění průběhu tepelných zisků V menu elektroměry se nachází i celkový počet. Toto počítadlo počítá získanou energii. Statistiky a celkový počet je možné kdykoliv vynulovat. Volby nulování se nacházejí v menu elektroměry a jsou k dispozici samostatně pro celkový počet a zvlášť pro celkovou statistiku. Pro zobrazení nebo vynulování elektroměrů vyberte volbu Elektroměry a: Stiskněte následující kombinace tlačítek: počáteční stav - HLAVNÍ OBRAZOVKA: vstup do MENU, přechod do volby Elektroměry, vstup do volby Elektroměry, výběr volby nebo, vstup do volby, výběr časového intervalu (den, týden, měsíc, rok) nebo, potvrzení intervalu objeví diagram, návrat na hlavní obrazovku. POZOR!!! Změna datumu může způsobit poruchy chronologie zapsaných dat. Aby počítadla statistik fungovala správně, je potřeba je po každé změně datumu vynulovat. Po změně datumu není nutno nulovat počítadlo celkové energie. 10. Funkce dovolená Funkce dovolená způsobuje zapnutí volby nočního chlazení a zabezpečení před přehřátím kolektorů. Navíc volba umožňuje vypnutí dalších topných zařízení připojených k ovladači v aktivním časovém intervalu deklarovaném uživatelem týče schématu č. 3, 4, 5, 14. Aktivní volba dovolená je signalizována zobrazením obrazovky DOVOLENÁ střídavě se schématem systému na hlavní obrazovce ovladače. 11. Aktualizace softwaru Tato volba vám umožňuje aktualizovat software pomocí vhodného kabelu a aplikací nainstalovaných na vašem počítači. Chcete-li změnit software používá RS485 vstup na regulátoru. 14 / 16

15 12. Popis parametrů řídicí jednotky (Nastav. parametrů) Parametr Popis Rozsah Typ solárního kolektoru Rozdíl teplot T1, T2 pro zapnutí kolektorového Rozdíl teplot pro zapnutí dodatkového, ventilu Max. teplota T2 vypnutí kolektorů Min. teplota T3 pro zapnutí kotle Min. teplota T4 pro zapnutí oběhového Max. teplota T4 pro vypnutí tepelného zdroje Max. teplota vody ohřívané z kotle C Regulace otáček kolektorového Pracovní režim oběhového Tento parametr umožňuje výběr typu solárního kolektoru (plochý nebo trubicový) Je-li zvolen trubicový kolektor, potom se od 8.00 do v každou celou hodinu spouští na 1 minutu kolektorové čerpadlo. Vzhledem k tomu, že snímač teploty je umístěn ve spodní části kolektoru se teplota uvnitř kolektoru zejména v případě nízkých venkovních teplot nesmí lišit od teploty uvedené na snímači. Pokud teplotní čidlo T1 dosáhne teplotu požadovanou pro provoz systému, čerpadlo P bude pokračovat v provozu. Tento parametr určuje podmínku zapínání a vypínání kolektoru. Pokud je teplota solárních kolektorů T1 větší než součet parametru Teplotní rozdíl T1, T2 zapnutí čerpadel kolektorů a teploty vody v ohřívači T2, spustí se čerpadlo kolektorů. Tento parametr se používá k řízení složitějších systémů, proto se jeho popis nachází v bodě 7 pouze pro vybraná externí zařízení. Parametr související se snímačem T2 umístěným v dolní části ohřívače. Tento parametr určuje maximální přípustnou teplotu vody v ohřívači měřenou snímačem T2, po kterou pracují solárních kolektorů. Plochý / Trubicový 415C 215C 1085C Parametr využívaný u schémat 6 a 14. Stanovuje minimální teplotu kotle (čidlo T3) pro zapnutí kotle. 1085C 41C Parametr související se snímačem T4 umístěným v horní části ohřívače. Určuje minimální teplotu vody v ohřívači (snímač T4) potřebnou k aktivaci oběhového. Tento parametr chrání ohřívač vody před úplným vychlazením. Maximální teplota pro vypnutí dodatečného tepelného zdroje typu kotel, elektrický ohřívač či tepelné čerpadlo. Tento parametr je používán u složitějších schémat. Vzhledem k různé funkci v jednotlivých schématech instalace, jeho popis se v bodě 4 nachází pouze pro vybraná externí zařízení. Parametr používaný pouze u schématu 14. Stanovuje maximální teplotu vody měřenou čidlem T4 pro práci C spolupracujícího s oběhem ohřívané vody kotle na tuhá paliva. Regulace otáček solárních kolektorů P. Zapnutím této volby dojde k plynulé změně otáček kolektorů. Při vypnuté možnosti regulace rychlosti kolektorového bude řídicí jednotka spouštět čerpadlo způsobem zapnout/vypnout. POZOR! Zapnutí možnosti regulace otáček může způsobit o něco hlasitější provoz kolektorů P, což je běžným jevem. Pracovní funkce oběhového. Tato možnost se týká pouze schémat se zapojeným čerpadlem pro oběh TV. Parametr stanovuje pracovní režim oběhového C v pracovních hodinách nastavených v Časový program C : - Nepřetržitý - oběhové čerpadlo pracuje v nepřetržitém režimu, - Přer. (Přerušovaný) - oběhové čerpadlo pracuje v cyklickém režimu (10 minut zapnuté, 10 minut vypnuté) 1085C 1085C 1085C Ano / Ne Nepřetržitý / Přerušovaný Tovární nastavení Plochý 6C 5C 65C 35C 50C 60C Ano Přer. Výkon kolektorů pro vypnutí kotle, ohřívače, tepelného Parametr využívaný u schémat 3, 4, 5 a 14. Řídicí jednotka vypne přídavné topné zařízení (kotel, elektrospirála, tepelné čerpadlo) při překročení nastaveného parametru výkonu kolektorů. Za účelem eliminace příliš častého přerušovaného zapínaní a vypínaní topného zařízení při rychle se měnících podmínkách slunečního svitu má řídicí jednotka nastavené zpoždění (10 minut) při vypnutí a opětovném zapnutí topného zařízení W 1500W Ochrana proti přehřátí kolektorů Max. teplota T2 pro vypnutí ochrany proti přehřátí kolektorů Ochrana proti zamrznutí kolektorů Volba priority ohřevu Tento parametr definuje zapnutí nebo vypnutí funkce proti přehřátí solárních kolektorů. Zapnutím této funkce se spustí čerpadlo solárních kolektorů P, pokud teplota na kolektorech přesáhne 110 C. Po snížení teploty kolektorů na 100 C nebo po překročení teploty T2 v ohřívači Max. teplota T2 vypnutí ochrany kolektorů proti přehřátí se čerpadlo kolektorů P vypne. Tato funkce funguje i přes překročení maximální teploty vody v ohřívači Max. teplota T2 vypnutí kolektorů. Ano / Ne Tento parametr určuje maximální teplotu vody v ohřívači, kdy je aktivní funkce proti přehřátí kolektorů. 6080C 80C Tento parametr se používá v zemích, kde nosičem tepla v systémech se slunečními kolektory je voda. Parametr definuje zapnutí nebo vypnutí funkce zabraňující zamrznutí slunečních kolektorů. Po zapnutí této funkce dojde k zapnutí solárních kolektorů P, pokud teplota v ohřívači vody, měřená čidlem T2, je vyšší než 7C a teplota na kolektorech klesne pod 0C. Poté, co teplota v ohřívači poklesne na 4C nebo teplota na kolektorech překročí hodnotu 0C, čerpadlo kolektorů P se vypne. Funkce je aktivní pouze tehdy, je-li hodnota parametru nosič tepla nastavena na hodnotu 0C. Tento parametr definuje prioritní volbu vytápění v schématech se dvěma tepelnými přijímači (např. ohřívač + bazén). Výběr písmene A vede k nadřazenému vytápění bazénu nebo přídavného ohřívače. Pokud nejsou k dispozici podmínky pro ohřev bazénu nebo přídavného ohřívače, dojde k přepnutí na ohřev solárního ohřívače. Výběr písmene B vede k nadřazenému ohřevu solárního ohřívače. Pokud nejsou k dispozici podmínky pro solární ohřívač, dojde k přepnutí na ohřev bazénu nebo přídavného ohřívače. Písmena A a B navazují na výstupy trojcestného ventilu. Ano / Ne A / B Ne Ne B Ochrana proti bakteriím Legionella Zapnutí funkce Ochrana před bakteriemi Legionella má za následek pravidelné (jednou týdně z neděle na pondělí od 0.00 hod. do 6.00 hod.) ohřátí vody v ohřívači na teplotu 70 C. Po zapnutí volby je na hlavní obrazovce ovladače zobrazen symbol L. Aktivní funkce je signalizována blikáním symbolu L a má za následek zapnutí kotle nebo elektrického ohřívacího tělesa K a cirkulačního C. Ano / Ne Ne Blokování práce kotle K zapnutím kotle C Parametr používaný pouze u schématu 14. Po zapnutí funkce Blokování práce kotle K zapnutím kotle C dochází k vypnutí kotle K, pracuje-li čerpadlo kotle (krbu) na tuhá paliva C. Ano / Ne Ne 15 / 16

16 Čas mezi zvyšováním obratů kolek. Čas mezi snižováním obratů kolek. Úroveň řízení při startu Presostat Parametr definuje čas prodlení při změně na vyšší rychlost otáček slunečních kolektorů. Navíc parametr způsobuje nepřerušovanou činnost sluneční instalace při proměnných povětrnostních podmínkách a ovlivňuje efektivní využívání sluneční energie hlavně v zamračené dny. Parametr definuje čas prodlení při změně na nižší rychlost otáček slunečních kolektorů. Navíc parametr způsobuje nepřerušovanou činnost sluneční instalace při proměnných povětrnostních podmínkách a ovlivňuje efektivní využívání sluneční energie hlavně v zamračené dny. Parametr dostupný u vybraného typu ovládaného signálem PWM (ST7PWM2) a definuje chod, z něhož bude zapnuto. Činnost je rozdělena na 15 pracovních režimů. Parametr definuje zapnutí nebo vypnutí funkce kontroly tlaku v systému slunečních kolektorů prostřednictvím spolupráce se snímačem tlaku (presostatem) s 150 s s 10 s ANO / NE NE 13. Alarmy a chybová hlášení zobrazovány řídicí jednotkou Alarm chybového stavu čidel Řídicí jednotka je vybavena systémem kontroly připojení teplotních čidel. Dojde-li k poškození čidla, přetržení kabelu nebo odpojení čidla, řídicí jednotka bude signalizovat alarm takového čidla. Během alarmu jsou všechny výstupy odpojeny a navíc, pokud řídicí jednotka zobrazuje hlavní obrazovku, alarm může být signalizován zvukovým signálem. V režimu alarmu lze prohlížet menu, konfigurovat parametry a také ručně ovládat externí zařízení. Informace o tom, které čidlo signalizuje alarm, se nachází na hlavní obrazovce. Vedle značky čidla je místo teploty zobrazován nápis Err. Pokud řídicí jednotka signalizuje alarm čidel, je potřeba zkontrolovat instalaci z hlediska správnosti montáže a zapojení čidel. Pokud k řídicí jednotce nebude připojen snímač, který na ovládání není potřebný, řídicí jednotka neaktivuje alarm a na displeji se v místě teploty zobrazí pomlčky (----). Nedosažení požadovaného průtoku Řídicí jednotka je vybavena kontrolou průtoku teplonosného média (zapnuta funkce spolupráce s elektronickým průtokoměrem G volba průtok / rotameter). Měření: Ano. Kontrola absence průtoku probíhá dvoustupňově. 1. stupeň - (při vyřazení průtoku na dobu 20 sekund) řídicí jednotka generuje zvukový signál a zobrazí se zpráva: NEDOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO PRŮTOKU. ZKONTROLUJTE A NASTAVTE. Po potvrzení tlačítkem zmizí zpráva a vypne se zvukový alarm. 2. stupeň - (při vyřazení průtoku na dalších 5 sekund) řídicí jednotka vypne čerpadlo solárních kolektorů, generuje zvukový signál a zobrazí se zpráva: VÝPADEK PRŮTOKU, PORUCHA ČERPADLA, ZAVZDUŠNĚNÍ SYSTÉM, ZABLOKOVÁNÍ PRŮTOK. Po potvrzení uživatelům tlačítkem solárních kolektorů. V případě pokračování výpadku průtoku se bude alarm průběžně opakovat. dojde k opětovnému spuštění Měření: Ne. Kontrola absence průtoku probíhá dvoustupňově. 1. stupeň pokud v průběhu 5 minut provozu kolektorů rozdíl T1-T3> 30C - řídicí jednotka generuje zvukový signál a zobrazuje zprávu: nedosažení POŽADOVANÉHO PRŮTOKU. ZKONTROLUJTE A NASTAVTE. Po potvrzení tlačítkem zmizí zpráva a vypne se zvukový alarm. 2. stupeň pokud v průběhu dalších 5 minut provozu kolektorů rozdíl T1-T3> 50C - řídicí jednotka generuje zvukový signál, vypíná čerpadlo kolektorů a zobrazuje zprávu: VÝPADEK PRŮTOKU, PORUCHA ČERPADLA, ZAVZDUŠNĚNÍ SYSTÉM, ZABLOKOVÁNÍ PRŮTOK. Po potvrzení uživatelům tlačítkem dojde k opětovnému spuštění solárních kolektorů. V případě pokračování výpadku průtoku se bude alarm průběžně opakovat. Nedostatečný tlak u nosiče tepla v instalaci Ovladač je vybavený kontrolou tlaku nosiče tepla (zapnutá volba spolupráce se snímačem tlaku (presostatem) volba Param. ovládání). Pokles tlaku pod 1,5 bar po dobu 30 minut je signalizován hlášením: NEDOSTATEČNÝ TLAK. Po akceptaci uživatele stlačením tlačítkem dojde k návratu do hlavní obrazovky ovladače. Při dalším nedostatečném tlaku se bude alarm cyklicky opakovat. Odstranění alarmu spočívá v doplnění tlaku na 2 bar nosičem tepla instalace. POZOR! Nedostatečný tlak způsobuje pouze zobrazení hlášení bez jakéhokoliv zásahu do činnosti systému a ovladače. 14. Informace o označování a sběru použitých elektrických a elektronických přístrojů Tento symbol umístěný na produktu nebo jeho obalu informuje o selektivním sběru použitých elektrických a elektronických zařízení. Znamená to, že produkt nesmí být likvidován spolu s jinými odpady z domácnosti. Správnou likvidací starých a opotřebených elektrických a elektronických zařízení pomůžete zabránit nepříznivému vlivu tohoto druhu odpadů na životní prostředí a lidské zdraví. Odpovědnost za selektivní sběr použitých zařízení má uživatel, který tato zařízení musí odevzdat na příslušných sběrných místech. 16 / 16

SERVISNÍ NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU

SERVISNÍ NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU SERVISNÍ NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU G-422-P06 Řídící jednotka systému solárních kolektorů platnost od verze 0.1 a Obsah 1. POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY... 3 2. PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI. Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI. Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS TEMPNER s.r.o. Smetanova 1269. 75501 Vsetín, Česká rep. Technická podpora: obchod@tempner.eu www.tempner.eu NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

G422-P01. Řídící jednotka pro solární kolektorový systém. Software version 3.00 a

G422-P01. Řídící jednotka pro solární kolektorový systém. Software version 3.00 a G422-P01 Řídící jednotka pro solární kolektorový systém Software version 3.00 a Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, www.dzd.cz Obsah 1. Popis řídící jednotky...

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10

Programovatelná řídící jednotka REG10 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci systému ohřevu bazénu solárními kolektory nebo topným tělesem s možností časové filtrace BHB3 1.0 Program...

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah

Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah Manuál k pracovní stanici SP228... 1 1 Část 1: Provozní pokyny... 3 1.1 Obecné informace... 3 1.1.1 O tomto manuálu... 3 1.1.2 Bezpečnostní předpisy... 3 1.1.3 Odpovědnost

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ ČERPADLOVÉ STANICE ZPS s řídící jednotkou GECO.

NÁVOD NA MONTÁŽ ČERPADLOVÉ STANICE ZPS s řídící jednotkou GECO. NÁVOD NA MONTÁŽ ČERPADLOVÉ STANICE ZPS s řídící jednotkou GECO. 1. Účel použití a popis čerpadlové stanice s řídící jednotkou. Čerpadlová stanice ZPS je určena pro nepřímotopný přenos tepla prostřednictvím

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx RC200 Vlastnosti regulátoru Regulace podle teploty v prostoru Z Z Sada pro montáž v prostoru Z Z Regulace podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) V V Týdenní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI N Á V O D K O B S L U Z E AURATON 1111 Multi 2 AURATON 1111 MULTI AURATON 1111 Multi AURATON 1111 Multi je moderní regulátor určený pro spolupráci s oběhovými čerpadly ústředního vytápění a TUV. Může rovněž

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOSTATU TC Solar 813 TC Solar 813 regulátor solárního systému

NÁVOD K OBSLUZE TERMOSTATU TC Solar 813 TC Solar 813 regulátor solárního systému Kapitola: POUŽITÍ, strana 1/9 NÁVOD K OBSLUZE TERMOSTATU TC Solar 813 TC Solar 813 regulátor solárního systému Děkujeme Vám, že jste si zakoupili termostat TC Solar 813, než začnete termostat používat,

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16

Ekvitermní regulátor ETR 16 , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16 BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil +420-603-505499 1. Popis regulátoru

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Solarregler SOLO FS und DUO FS Schüco 5 Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Příslušenství Příslušenství sladěné speciálně na regulátor lze vybírat podle příslušné oblasti použití. Příslušenství

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września

IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września Mikroprocesorový regulátor teploty pro kotel ústředního topení se šnekovým podavačem na tuhá paliva nebo uhelný prach. URČENÍ Zařízení je určeno k automatickému řízení činnosti

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Synco living Osvětlení a rolety Ovládání a funkce Říjen 2007 Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Přehled Přehled témat Spínací skupiny Spínací skupina "Spínání & stmívání", včetně simulace přítomnosti

Více

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB typová schémata zapojení systémů s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Mini-STER. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda. Verze bydlení. Panel Verze ELEKTRO-MIZ UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN?

Mini-STER. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda. Verze bydlení. Panel Verze ELEKTRO-MIZ UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN? Mini-STER DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda Verze bydlení CO: 23 BO: 24 N: 50 STOP N:50 TERM 1 Panel Verze CO:23 N: 50 STOP BO:24 N:50 TERM 1 UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN? LIST ELEKTRO-MIZ

Více

- stavová hláška jednotky dle tabulky (možnost manuálního režimu)

- stavová hláška jednotky dle tabulky (možnost manuálního režimu) Řídící jednotka tepelného čerpadla MTC Vstupy: - AN1 tu teplota vratné vody - pro regulaci - AN2 tt teplota teplonosné látky pro blokaci - AN3 te venkovní teplota pro ekviterm - AN4 INP1 - blokace chodu

Více

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET OBSAH OBSAH... - 2-1. ÚVOD... - 3-1.1. POPIS TLAČÍTEK REGULÁTORU... - 4-1.2. POPIS IKON REGULÁTORU... - 5-2.

Více

1. Základní parametry regulátoru

1. Základní parametry regulátoru P/9/2004 DATUM PŘIJETÍ DATUM VYKOÁÍ PODPIS PŘIPOMIKY MIKROPROCESOROVÝ REGUÁTOR TEPOTY RT - 03 WOJTUŚ ÁVOD K POUŽITÍ Regulátor teploty WOJTUŚ měří teplotu ve vodním plášti krbu a v závislosti na nastavených

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02 Návod k obsluze řídící jednotky Verze: 2009-02-20b Benekov Aktualizace: 2009-02 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení parametrů...

Více

Programovatelná řídící jednotka

Programovatelná řídící jednotka Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci systému ohřevu bazénu solárními kolektory nebo topným tělesem s možností časové filtrace BHB 4 Obsah: 1.0 Program...

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com ENA 5 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1 Uvedení do provozu 3 1.1 Uvedení přístroje ENA5 do provozu 3 1.2 Parametry pro uvedení do provozu 3 2 Položky menu Hardware a Parametry

Více

Diferenční regulátor SGC36 3 výstupy, 6 vstupů SGC36

Diferenční regulátor SGC36 3 výstupy, 6 vstupů SGC36 Diferenční regulátor SGC36 3 výstupy, 6 vstupů SGC36 2 Diferenční regulátor SGC36 ÚVOD Diferenční regulátor SGC36 je moderně navržené, mikroprocesorem řízené zařízení, které je vyrobeno digitální a SMT

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/9 Příslušné vnitřní jednotky *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/8 Příslušné vnitřní jednotky *HBH04CA3V *HBH08CA3V *HBH16CA3V *HBX04CA3V *HBX08CA3V *HBX16CA3V *HBH08CA9W *HBH16CA9W *HBX08CA9W *HBX16CA9W *HVH04S18CA3V *HVH08S18CA3V *HVH16S18CA3V *HVX04S18CA3V *HVX08S18CA3V

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ 1.0 Obecný popis...2

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Prohlášení o shodě č.53/2012

Prohlášení o shodě č.53/2012 -1- ST 460 návod k obsluze Prohlášení o shodě č.53/2012 Firma TECH,se sídlem ve Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašuje s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-460 230V, 50Hz splňuje

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL MK-1 a MK-2 (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku: Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL MK ohřívá vodu okamžitě po otočení kohoutku

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

KATALOG VÝR Ý OB R KŮ

KATALOG VÝR Ý OB R KŮ KATALOG VÝROBKŮ Vážení zákazníci, naše firma se zabývá výrobou mikroprocesorových zařízení užitkové elektroniky. Jsme největším výrobcem řídících regulátorů ke kotlům na tuhá paliva v Polské republice.

Více

Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu

Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu Řídící systém TC 520 pro regulaci vytápění s tepelným čerpadlem Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu 0 www.wilkop.eu OBSAH 1. Úvod 2 2. Rozsah použití 2 3. Technologie topné soustavy 2 3.1

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více