Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)"

Transkript

1 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží jako obousměrná přijímací stanice rádiových signálů z analogových prostorových ovládacích jednotek LRT410 a digitálních prostorových ovládacích jednotek LRA420 a LRA450, jako regulátor jednotlivých místností pro jednotlivé kanály a k ovládání termických pohonů pro regulaci podlahového vytápění. Komunikace mezi jednotlivými regulátory probíhá pomocí obousměrného rádiového signálu. Spínací impulsy bezdrátových termostatů lze individuálně přiřadit příslušným kanálům. Základní znaky Inteligentní bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací pro topení/chlazení Kmitočet přijímaného signálu 868,3 MHz Provedení: s rozhraním LAN, nebo bez rozhraní LAN LED diody k indikaci funkcí, komunikace a provozních režimů LED dioda pro každý kanál k vizualizaci a potvrzení přiřazení kanálu Havarijní funkce v případě absence signálu Individuální konfigurace každého kanálu Integrovaná logika čerpadla a beznapěťový výstupní kontakt Vstup topení/chlazení a beznapěťovým konfigurovatelným výstupem topení/chlazení Vstup pro kontrolu teploty náběhové vody Vstup pro kontrolu relativní vlhkosti Technický popis Skříň v černé barvě (RAL9005) s průhledným krytem Provedení se 4, 8 a 12 kanály Provedení 24 V včetně transformátoru LED diody pro kontrolu vstupů a stavu regulátoru Provedení 24 V s triakovými výstupy pro termické pohony Provedení 230 V s reléovými výstupy pro termické pohony Automatická připojovací svorka, podle kanálu pro 1 nebo 2 pohony / kanál Maximální počet termických pohonů u 12kanálového provedení: 16 kusů Slot SD karty pro aktualizaci softwaru Typ Popis Rozhraní LAN Napětí 1) Hmotnost kg LET 4104R K100 4 kanály bez 230 V~ 0,560 LET 4108R K100 8 kanálů bez 230 V~ 0,760 LET 4112R K kanálů bez 230 V~ 0,960 LET 4204R K100 4 kanály s 230 V~ 0,570 LET 4208R K100 8 kanálů s 230 V~ 0,780 LET 4212R K kanálů s 230 V~ 0,970 LET 4104R K102 4 kanály bez 24 V~ 1,170 LET 4108R K102 8 kanálů bez 24 V~ 1,370 LET 4112R K kanálů bez 24 V~ 1,570 LET 4204R K102 4 kanály s 24 V~ 1,300 LET 4208R K102 8 kanálů s 24 V~ 1,500 LET 4212R K kanálů s 24 V~ 1,700 Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) Vstup omezovače teploty TB 230 V 4 kanály max. 12,5W provedení 24 V V (N + L) 230 V 8 kanálů max. 24,5W provedení 230 V 230 V 230 V 12 kanálů max. 36,5W Vstup topení/chlazení identifikace kontaktu 24 V 4 kanály 1) max. 14,6 W Vstup ECO identifikace kontaktu 24 V 8 kanálů 1) max. 26,6 W Reléový výstup 230 V 230 V 0,5 (0,3)A ~ 24 V 12 kanálů 1) max. 38,6 W Triakový výstup 24 V 24 V 1A ~ Příkon v pohotovostním režimu 2,6 W Teplota okolí 0 55 C Max. příkon proudu naprázdno 2,5 ma u 230 V Vlhkost okolí 5 80 % r.v. Max. příkon proudu naprázdno 250 ma u 24 V (bez kondenzace) Počet pohonů 3) 1 nebo 2 ks na kanál Krytí IP 20 (EN 60529) Max. přípustné zatížení 0,7 A/24 V/ kanál Bezpečnostní třída 1 A/230 V/ kanál 230 V~ II (EN 60730) Pojistka 230 V 4A T 24 V~ II (EN 60730) Pojistka 24 V 2A T Rádiový kmitočet 868,3 MHz Schéma zapojení 230 V A10701 Y10167

2 45.012/2 LET4*** Rádiový výkon > 13 mw Schéma zapojení 24 V A10700 Dosah 4) cca 50 m Rozměrový výkres M11474 M07634 Montážní předpis MV P MV P ) Provedení 24 V včetně odděleného transformátoru 230V / 24V, 42VA. Příkon včetně výkonu transformátoru. 2) Příkon je závislý na počtu připojených termických pohonů. 4) V běžných budovách nebo rodinných domech, závisí na okolních podmínkách. Příslušenství Externí aktivní anténa, včetně kabelu (5 m) se dvěma konektory RJ12. K připojení antény se smí použít pouze tento kabel. Použití jiných nebo delších kabelů může být příčinou vzniku poruch. Montážní předpis P LXR470RF100 Opakovač k předávání informací buď v síti prostorových ovládacích jednotek, tj. mezi prostorovou ovládací jednotkou a bezdrátovým regulátorem, nebo v systémové síti, tj. mezi jednotlivými bezdrátovými regulátory. V každé z uvedených síti smí být použit vždy pouze jeden opakovač. Volba sítě mikropřepínačem. Montážní předpis P Součástí dodávky je vestavěný spínaný napájecí zdroj Transformátor 230/24 V, 36 VA *) Pod stejným číslem se nachází rozměrový výkres nebo schéma zapojení Všeobecný popis funkce Bezdrátový regulátor LET4***, bezdrátová prostorová ovládací jednotka LRA4** a prostorový termostat LRT4** tvoří společně obousměrný regulační systém pro ovládání a komfortní regulaci otopných a chladicích soustav. Regulátor spolehlivě komunikuje s prostorovou ovládací jednotkou prostřednictvím rádiových signálů. Prostorová ovládací jednotka měří vestavěným senzorem prostorovou teplotu. Jednotlivé parametry, jako např. žádaná hodnota, mezní hodnota, a časové programy se nastavují, případně mění senzorickými tlačítky. Regulátor má výstupy jištěné proti zkratu, pohotovostní provozní režim a samostatná relé pro regulaci čerpadla a regulaci topení. Pohony jsou regulovány buď dvoupolohově (ZAP/VYP), nebo pulsně šířkovou modulací (PWM). Systém je vybaven vlastní diagnostikou a indikací poruch. Lze velice snadno provést testy rádiového spojení a zajistit tak správnou funkci. Pro adresování bezdrátové prostorové ovládací jednotky a bezdrátového regulátoru se nabízejí rozmanité možnosti kombinací. Například lze jednomu bezdrátovému regulátoru přiřadit několik bezdrátových prostorových ovládacích jednotek a rádiovou komunikací propojit až tři bezdrátové regulátory. Energeticky úsporný režim (Útlumový režim) Optimální pocitový komfort při minimální spotřebě energie lze zajistit volbou individuálního teplotního profilu pro každý den v rámci časového programu. V bezdrátové prostorové ovládací jednotce jsou uloženy tři různé časové programy, které je možné upravovat podle individuálních potřeb. Navíc existuje možnost připojit na vstup Eco (N/R) externí signál spínacích hodin. Signálem spínacích hodin je možné snížit žádanou teplotu nastavenou v bezdrátových prostorových ovládacích jednotkách o 3 K a více, nastavení se provádí parametrem P-44 v rozsahu 0 10 K. Pro aktivaci vstupu Eco (N/R) je třeba na prostorové ovládací jednotce konfigurovat parametr P-61. Tento parametr určuje, zda vstup aktivuje v regulátoru pohotovostní režim nebo protimrazovou ochranu. Chladicí režim Režim chlazení je možné aktivovat externím signálem, např. z tepelného čerpadla, nebo prostřednictvím beznapěťového kontaktu. Pro tuto funkci je k dispozici vstup C/O a vstup omezovače teploty (TB) konfigurovaný parametrem P-62 jako vstup C/O. Možné je rovněž prostřednictvím integrovaného beznapěťového výstupu přenést signál C/O do chladicího agregátu. Podle nastavení parametru v bezdrátové prostorové ovládací jednotce může být chladicí režim aktivován z bezdrátové prostorové ovládací jednotky konfigurované jako řídicí nebo z libovolné bezdrátové prostorové ovládací jednotky. Tato funkce se nastavuje parametrem P-51. Ovládání čerpadla Integrované spínání čerpadla s funkcí ochrany proti zatuhnutí umožňuje spouštění oběhového čerpadla na základě požadavku.

3 LET4*** /3 Funkce ochrany proti zatuhnutí čerpadla a ventilů Aby se předešlo zatuhnutí čerpadla a ventilů, spouští se jednou týdně antiblokovací funkce. Tato funkce se spustí, pokud některý z výstupů nebyl po dobu jednoho týdne aktivován. V rámci antiblokovací funkce se čerpadlo zapíná na dobu 3 minut. Pohony jsou sledovány u každého kanálu samostatně a zapínají se na 20 minut. Čerpalo i pohony se spouštějí automaticky bez předchozího upozornění. Nouzový provozní režim Nouzový režim slouží jako protimrazová ochrana, a je proto aktivní pouze v době, kdy je topení v provozu. Není-li po dobu 30 minut zaznamenán mezi bezdrátovou prostorovou ovládací jednotkou a bezdrátovým regulátorem žádný rádiový signál, přepnou příslušné kanály na bezdrátovém regulátoru na nouzový režim. Během aktivního nouzového režimu se termické pohony na 30 % standardní doby zapínají a na 70 % standardní doby vypínají. Standardní doba se nastavuje volbou regulačního algoritmu. LED dioda příslušející danému kanálu bliká. Na displeji bezdrátové prostorové ovládací jednotky je nouzový režim signalizován výstražným symbolem. Aby funkce nouzového režimu spolehlivě fungovala, musí být bezdrátový regulátor připojen k napájecímu napětí a nesmí být poškozen externími vlivy, např. zásahem blesku. Regulace teploty Bezdrátová prostorová ovládací jednotka měří prostorovou teplotu interním senzorem NTC nebo externím senzorem NTC nebo společně s podlahovým senzorem teploty. Žádaná teplota se zadává na prostorové ovládací jednotce. Naměřená prostorová teplota a nastavená žádaná teplota jsou automaticky každých 10 minut přenášeny do bezdrátového regulátoru. Dojde-li ke změně žádané teploty, je její nová hodnota i naměřená teplota okamžitě předána bezdrátovému regulátoru. Pro efektivní regulaci teploty jsou k dispozici tři různé regulační algoritmy a optimalizované ovládání pohonů. Je možné volit mezi dvoupolohovou regulací (ZAP/VYP) a dvěma typy regulace s rozdílnými periodami. U dvoupolohové regulace se při teplotním rozdílu větším než 0,2 K topení zapne, nebo vypne. Je-li žádaná teplota vyšší než teplota naměřená, ventily se otevřou. Ventily se naopak zavřou, pokud je žádaná teplota nižší než teplota naměřená. Každý kanál tvoří vlastní regulační obvod. Je-li bezdrátová prostorová ovládací jednotka přiřazena několika bezdrátovým regulátorům, jsou tyto kanály seskupeny do jednoho regulačního obvodu. Pro funkce jako Řídicí prostorová ovládací jednotka (Master), Společné využívání jedné žádané hodnoty několika prostorovými ovládacími jednotkami nebo Nastavení provozního režimu na několika prostorových ovládacích jednotkách je možné vytvořit až 3 zóny. Optimalizované ovládání termických pohonů SAUTER Optimalizované ovládání pohonů je funkce speciálně vyvinutá pro termické pohony SAUTER s cílem dosáhnout energetických úspor. Nejprve je termický pohon na definovanou dobu spuštěn na plný výkon. Následně je pohon řízen pulzním signálem, což vyžaduje jen malé množství energie. Tato funkce se aktivuje parametrem P-66. Smí být použita pouze: U provedení 24 V Dosahuje-li teplota okolí pohonů během provozu min. 10 C. Regulace teploty při použití podlahového senzoru teploty U bezdrátové prostorové ovládací jednotky s připojeným podlahovým senzorem teploty měření zajišťuje, že bude udržována komfortní teplota podlahy. Za normálních okolností je prostorová teplota regulována na základě žádané hodnoty a aktuálně naměřené hodnoty. Je-li aktuální prostorová teplota vyšší než její žádaná hodnota, regulace komfortní teploty podlahy se zapne. Komfortní teplotu podlahy lze nastavit parametrem P-02. Parametrem P-43 je možné definovat maximální teplotu podlahy. Tato funkce však neslouží k bezpečnostnímu omezení teploty podlahy. Při příliš vysoké teplotě nebo při vadných prvcích otopného zařízení nepředstavuje záruku bezpečného provozu. Je-li požadován bezpečný provoz podlahového topení, je nutné nainstalovat externí bezpečností omezovač teploty (STB). Regulace vlhkosti (volitelné) Z naměřené vlhkosti a nastavené žádané hodnoty zjistí bezdrátová prostorová ovládací jednotka rozdíl vlhkosti. Signál se prostřednictvím bezdrátového regulátoru odešle do 1kanálového modulu I/O. K tomuto I/O modulu je připojen buď zvlhčovač, nebo odvlhčovač.

4 45.012/4 LET4*** První kontrolované zahřívání podlahového topení U nově instalovaného podlahového topení doporučujeme zahřívat podlahu pozvolna. Pomalé zahřívání trvá 36 hodin a je třístupňové: 1. stupeň nebo 12 hodin se žádanou teplotou 7 C 2. stupeň se žádanou teplotou 12 C 3. stupeň se žádanou teplotou 15 C Je-li naměřená prostorová teplota vyšší než žádaná teplota u jednotlivých stupňů, ventily se zavřou. Blokování chlazení a /nebo obtok Blokování chlazení je možné aktivovat parametrem P-45. Je-li tato funkce aktivní, při povelu k přepnutí z topení na chlazení nebude daná prostorová ovládací jednotka, resp. místnost na chlazení přepnuta. Blokování chlazení lze kombinovat s funkcí obtoku. Funkce obtoku slouží k bezpečnému odvedení tepla. Jsou-li všechny kanály zavřeny, daný kanál (případně několik kanálů vybraných pro tuto funkci) se otevře nebo zůstane otevřený. U aplikací s tepelným čerpadlem a v případech, kdy tepelné čerpadlo není chráněno proti přetlaku, doporučujeme nastavit funkci obtoku pro jednu místnost, příp. pro dvě větve potrubní sítě. U aplikací, kde by se mohly vyskytnout příliš vysoké teploty, např. u solárních tepelných soustav, nedoporučujeme funkci Obtok topení aktivovat. Rádiový kanál se při poplachu vyvolaném omezovačem teploty nezavře. Adresování Při adresování přiřazujete bezdrátovou prostorovou ovládací jednotku rádiovému kanálu. Adresování i mazání adresování lze provádět individuálně pro každý kanál. K tomuto účelu má každý kanál své adresovací tlačítko. Adresovat nebo mazat je možné jednotlivé kanály nebo i několik kanálů současně. Mezi bezdrátovým regulátorem a bezdrátovou prostorovou ovládací jednotkou můžete realizovat tyto kombinace: Jednomu kanálu přiřadit jednu prostorovou ovládací jednotku. Několika kanálům přiřadit jednu prostorovou ovládací jednotku. Jednomu kanálu přiřadit jednu prostorovou ovládací jednotku a až čtyři prostorové ovládací jednotky s režimem senzoru. Prostřednictvím rádiového protokolu sdružit do jednoho systému až tři bezdrátové regulátory. Sdružit několik kanálů do jedné zóny, u jednoho bezdrátového regulátoru můžete vytvořit max. tři zóny. Jednomu bezdrátovému regulátoru (se 4, 8 nebo 12 kanály) můžete přiřadit max. 8 dalších bezdrátových prostorových ovládacích jednotek. Jednomu bezdrátovému regulátoru můžete přiřadit jednu bezdrátovou prostorovou ovládací jednotku a čtyři další bezdrátové prostorové ovládací jednotky s režimem senzoru. Bezdrátové prostorové ovládací jednotky musí být před tím, než jsou přiřazeny rádiovému kanálu, konfigurovány jako senzor. Každému bezdrátovému regulátoru můžete přiřadit maximálně 12, 16 nebo 20 bezdrátových prostorových ovládacích jednotek (prostorové ovládací jednotky, prostorové ovládací jednotky s režimem senzoru, okenní kontakty, atd.). Chcete-li vytvořit soustavu s více než 20 bezdrátovými prostorovými ovládacími jednotkami, můžete prostorové ovládací jednotky rozdělit mezi několik bezdrátových regulátorů. Potřebujete-li například 12 rádiových kanálů, můžete je získat pomocí jednoho bezdrátového regulátoru se 4 kanály a jednoho bezdrátového regulátoru s 8 kanály a nechat je komunikovat rádiovým přenosem. Při této konfiguraci můžete připojit až 28 bezdrátových prostorových ovládacích jednotek. Zóny, aplikace pro vytváření zón U každého bezdrátového regulátoru můžete vytvořit tři zóny. K tomuto účelu máte k dispozici tlačítko označené Zóna a tři LED diody. Po stisknutí zmíněného tlačítka se aktivuje první zóna, bliká zelená LED dioda indikující napájení a rozsvítí se modrá LED dioda vyhrazená zóně 1. Z LED diod kanálů blikají ty, které nejsou přiřazeny žádné zóně. Zóně 2 je vyhrazena červená LED dioda a zóně 3 žlutá LED dioda. Jednotlivé zóny se rozlišují podle aplikací následovně: Uvnitř zóny jsou provozní režimy VYP (funkce protimrazové ochrany), Eco, Normální provoz nebo časový program vždy stejné. Přepnutí lze realizovat na každé bezdrátové prostorové ovládací jednotce. Bezdrátové prostorové ovládací jednotce vně zóny je přiřazena řídicí funkce (master). Ostatní prostorové ovládací jednotky jsou začleněny do jedné nebo do několika zón. Prostřednictvím této bezdrátové prostorové ovládací jednotky můžete: Měnit provozní režim. Měnit časové programy u příslušného bezdrátového regulátoru. Zvolit režim topení nebo chlazení pro celé zařízení.

5 LET4*** /5 Rádiová komunikace mezi regulátory Do jednoho systému je možné zahrnout několik bezdrátových regulátorů. Jeden systém může obsahovat max. tři bezdrátové regulátory. Jeden z nich přitom musí být definován jako řídicí (master). Z výroby jsou bezdrátové regulátory nastaveny jako podřízené (Slave). Komunikace mezi řídicím a podřízeným bezdrátovým regulátorem probíhá každé 3 minuty. Pro tuto funkci jsou vyhrazena tlačítka Master a System určená k adresování regulátorů. Než je bezdrátovému regulátoru přiřazena bezdrátová prostorová ovládací jednotka, musí být tento bezdrátový regulátor definován jako řídicí (master). Je-li regulátor definován jako řídicí až po přiřazení prostorové ovládací jednotky, může dojít ke ztrátě nastavení. Přenášeny jsou tyto signály: Signál čerpadla: Parametrem P-63 lze definovat, zda je signál čerpadla lokální nebo centrální. Pokud byla vybrána funkce centrální, bude zapnuto centrální čerpadlo připojené na řídicím regulátoru, objeví-li se požadavek na kterémkoli z regulátorů. Čerpadlo se zapne po zhruba 3 minutách. Při této konfiguraci je rovněž aktivní beznapěťový výstup pro ovládání čerpadla. Pokud byla vybrána funkce lokální, je aktivizován příslušný výstup čerpadla na regulátoru. Řídicí regulátor spíná své čerpadlo jen na základě vlastního požadavku, nikoli na základě požadavku podřízeného regulátoru. Signál topení/chlazení: Je-li prostorová ovládací jednotka konfigurována pro přepínání topení/chlazení, je i tento signál přenášen do řídicího regulátoru. Ten ho pak odešle dalšímu podřízenému regulátoru. Poplach v důsledku příliš vysoké teploty Čas Přenášeny nejsou tyto signály: Signál Eco je lokální a není přenášen do podřízeného regulátoru. Poplach v důsledku zvýšené vlhkosti je lokální. Aktualizace softwaru Software je možné aktualizovat prostřednictvím integrované karty SD. Při vyjímání a aktualizování karty SD musí být přerušeno napájení. BootLoader s novým softwarem se spustí automaticky. Provedení s LAN Provedení s rozhraním LAN má zabudovanou webovou aplikaci. Přes toto rozhraní lze při použití LAN routeru spouštět různé aplikace. Lokální ovládání zařízení prostřednictvím WLAN S použitím SAUTER APP ovládání zařízení iphonem přes Internet. Podrobnosti o této aplikaci najdete v příručce o webové aplikaci. Popis provozních režimů Z prostorové ovládací jednotky je možné nastavit tyto provozní režimy: Symbol Popis VYP (funkce protimrazové ochrany) Redukovaný provoz Normální provoz Časový program Pro1, Pro2 a Pro3 Režim chlazení, pouze má-li prostorová ovládací jednotka prioritu, jinak jen jako zobrazení. AUTO Režim topení, pouze má-li prostorová ovládací jednotka prioritu, jinak jen jako zobrazení. Automatický režim chlazení, zobrazuje se, jen pokud je chlazení zapnuto prostřednictvím externího vstupu C/O.

6 45.012/6 LET4*** Popis ovládacích tlačítek a LED diod 1 LED diody 2 Ovládací tlačítka Ovládací tlačítka System (Systém) Master (Řídicí regulátor) Zone (Zóna) CH (Kanály) Popis Do jednoho systému lze zahrnout několik (max. 3) bezdrátových regulátorů. Navíc lze do systému začlenit i moduly I/O a senzor venkovní teploty. Jeden bezdrátový regulátor v systému s několika bezdrátovými regulátory je nutné definovat jako řídicí. V každém systému musí být definován jeden řídicí regulátor. Lze sloučit několik kanálů bezdrátového regulátoru do jedné zóny nebo maximálně do tří zón. Adresování bezdrátové prostorové ovládací jednotky a regulátoru. Mazání adresování. Přiřazování kanálů k zónám nebo mazání tohoto přiřazení. LED diody Fuse (Pojistka): Červená LED Systém: Žlutá LED Řídicí regulátor: Zelená LED Indikace zóny, současně bliká zelená LED Power (Napájení) Pump (Čerpadlo): Zelená LED C/O Out: (Výstup chlazení) Zelená LED Power (Napájení): Zelená LED Cool (Chlazení): Modrá LED Popis Napájení - jemná pojistka 2 A T vadná, provedení 24 V. Napájení - jemná pojistka 4 A T vadná, provedení 230 V. ZAP: Komunikace mezi dvěma nebo třemi bezdrátovými regulátory. ZAP: Bezdrátový regulátor byl konfigurován jako řídicí (master). VYP: Bezdrátový regulátor byl konfigurován jako podřízený (slave). Modrá (Cool - chlazení): Červená (% r.v. - vlhkost): Žlutá (NO): ZAP: Čerpadlo zapnuto. VYP: Čerpadlo vypnuto. Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Funkce LED diody C/O Out závisí na nastavení parametru P-51. Funkce Hořák aktivní: ZAP: Požadavek na topení. Funkce C/O aktivní: ZAP: Požadavek na chlazení. ZAP: Napájení zapnuto. VYP: Výpadek napájení. ZAP: Kontakt C/O sepnut (režim chlazení aktivní). ZAP: Vstup omezovače teploty ( V) konfigurovaný jako vstup C/O aktivní. ZAP: Přepínání z bezdrátové prostorové ovládací jednotky pro topení/chlazení (výstup C/O aktivní) VYP: Bezdrátový regulátor pracuje v režimu topení.

7 LET4*** /7 LED diody % r.v.: (Vlhkost) Červená LED ECO: Žlutá LED CH 1 CH 12: Zelené LED Popis ZAP: Rosný bod aktivní pouze v režimu chlazení. Bliká: Omezovač teploty aktivní v režimu topení nebo v režimu chlazení. ZAP: Vstup ECO je aktivní. VYP: Vstup ECO není aktivní. ZAP: Probíhá adresování a výstup je aktivní. Bliká: Připravenost k adresování. Bliká, následně rychle bliká: předběžné upozornění na mazání, resp. mazání. Rychle bliká: Kanál v nouzovém režimu. Poznámky k projektování a montáži Instalace Bezdrátový regulátor se umisťuje nad rozdělovač podlahového topení nebo do jeho blízkosti. Montážní místo musí být čisté, chráněné před stříkající vodou a větrané. Doplňkové technické údaje CE konformita: Rádiová zařízení EN RTTE Odolnost EN RTTE Vyzařování EN Příslušenství Externí aktivní anténa Pro dosažení lepšího příjmu, např. v případě, kdy je bezdrátový regulátor instalován v kovové skříni, můžete k regulátoru připojit externí anténu. Aktivní anténa nevyžaduje externí napájení. Je napájena přiloženým komunikačním kabelem z regulátoru. Komunikační kabel v délce 5 m s konektory RJ12 na obou koncích je součástí dodávky. Použití jiných nebo delších kabelů může být příčinou vzniku poruch. Aktivní anténa nevyžaduje adresování. Jakmile je anténa síťovým kabelem připojena k regulátoru, interní anténa bezdrátového regulátoru je vyřazena z provozu. Pokud 5m kabel dodávaný spolu s anténou nestačí, je třeba použít opakovač (viz Příslušenství). Opakovač LXR470RF100 Nedaří-li se navázat rádiové spojení mezi bezdrátovým regulátorem a prostorovou ovládací jednotkou nebo mezi jednotlivými bezdrátovými regulátory navzájem (v systému se 2 nebo 3 regulátory), je možné použít opakovač, kterým se zvyšuje dosah bezdrátových přístrojů. Opakovač automaticky přiřazuje potřebné informace bezdrátovému regulátoru prostřednictvím obousměrného rádiového systému. K tomu je nutné napájení 230 V/5 V. Zásuvný napájecí zdroj je součástí dodávky. V síti bezdrátových prostorových ovládacích jednotek nebo v systémové síti (bezdrátové regulátory) smí být zapojen vždy pouze jeden opakovač. V síti bezdrátových prostorových ovládacích jednotek mohou do bezdrátového regulátoru přenášet signály prostřednictvím opakovače všechny prostorové ovládací jednotky, senzory prostorové teploty, příp. jiné doplňkové přístroje. V systémové síti mohou signály prostřednictvím opakovače přenášet do řídicího regulátoru (master) pouze dva podřízené (slave) regulátory. Opakovač musí být adresován z regulátoru, ať již ze sítě prostorových ovládacích jednotek, nebo ze systémové sítě. Viz technická příručka. 1 Červená LED: rádiové spojení s regulátorem přerušeno 2 Žlutá LED: indikace rádiového spojení 3 Zelená LED: indikace napájení 4 Tlačítko pro adresování a mazání adresování Pod krytem se nachází další tlačítko, kterým je možné LED diody vypnout.

8 45.012/8 LET4*** Schéma zapojení - provedení 230 V Schéma zapojení - provedení 24 V Poznámka: X NEZAPOJOVAT

9 LET4*** /9 Rozměrový výkres Příslušenství Externí aktivní anténa a opakovač Tisk v České republice Změny vyhrazeny Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

Sauter Components 71211642920 05

Sauter Components 71211642920 05 21.164/1 SHK 621...661: Regulátory teploty pro jednotky Fan Coil, elektromechanické Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Umožňuje ovládat vzduchotechnické komponenty na základě potřeby.

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx RC200 Vlastnosti regulátoru Regulace podle teploty v prostoru Z Z Sada pro montáž v prostoru Z Z Regulace podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) V V Týdenní

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Sauter Components 7146205 CZ 01

Sauter Components 7146205 CZ 01 46.205/1 RDT 711: Regulátor pro větrání a klimatizaci s rozšířenými funkcemi Regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci přívodní teploty kaskádovou nebo na konstantní hodnotu ve větracích a

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9.

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9. PocketHome anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz www.zonovaregulace.cz Výběr z ceníku produktů autonomní zónová regulace + prostorové termostaty Rosch2 DIS s.r.o. Pelušková 1406 198 00 - Praha 14 www.rosch2dis.cz www.zonovaregulace.cz Answers for infrastructure.

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

RDG165KN (S55770-T347)

RDG165KN (S55770-T347) 1 RDG165KN: Informace k uvedení na trh Úvod K uspokojení rostoucí poptávky po prostorových regulátorech obsahujících řízení teploty a vlhkosti uvádíme začátkem října 2015 na trh regulátor: RDG165KN (S55770-T347)

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Regulátory prostorové teploty a příložné termostaty Prostorové termostaty Sortiment prostorových termostatů vhodný zejména tam, kde se vyžaduje nekomplikované ovládání a atraktivní

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

(GTF-RE 230 V B 2070-6 868 MHz) Montážní návod

(GTF-RE 230 V B 2070-6 868 MHz) Montážní návod Bezdrátová připojovací elektrická lišta 868 MHz B 2070-2 I B 2070-6 230 V B 4071-2 I B 4071-6 24 V Bezdrátová připojovací elektrická lišta 868 MHz (GTF-RE 230 V B 2070-6 868 MHz) Montážní návod Rozsah

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Série T6590 REGULÁTOR FCU JEDNOTEK HLAVNÍ RYSY. Typické aplikace KATALOGOVÝ LIST. 0 2 trubkový systém, pouze topení

Série T6590 REGULÁTOR FCU JEDNOTEK HLAVNÍ RYSY. Typické aplikace KATALOGOVÝ LIST. 0 2 trubkový systém, pouze topení Série T0 REGUÁTOR FCU JEDOTEK KATAOGOVÝ IST HAVÍ RYSY Typické aplikace Řada digitálních termostatů T0 je speciálně určena pro řízení FCU jednotky ventilu pro vytápění a chlazení, u a případného elektrického

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOSTI ÚVODEM Regulátory W7763C, D a E výrobní řady Excel 10 jsou určeny k regulaci stropních chladicích jednotek

Více

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV 46 SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV RVP00 RVP10 Regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a malé nebytové prostory s vlastní výrobou tepla. Teplota topné vody je řízena ekvitermně

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel OEM lbatros 2 Přehled sortimentu Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel Sortiment lbatros 2 tvoří rozsáhlou řadu přístrojů. Nabízí řešení pro jednoduché i komplexní zařízení pro vytápění s dálkově ovládanými

Více

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM)

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) INDOOR CLIMATE SOLUTIONS RÁDIOVÁ REGULACE S DEM FUNKCÍ Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) Úcinný a pritom jednoduchý zpusob

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení venkovního

Více

Danfoss Link Hydronic Controller

Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss Heating solutions Obsah. Stručný průvodce instalací................................................. 4. Úvod.....................................................................

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Regulátory otáček, přepínače

Regulátory otáček, přepínače Regulátory otáček, přepínače CB CB22 PKDM12 RTRD7 RTRD14 RTRDU7 CB, přepínač otáček Pro clony Portier bez ohřevu. Ovladač slouží k přepínání otáček ventilátoru ve 2 stupních. Max. proud 12 A, 2 V~. IP44.

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Moduly digitálních výstupů

Moduly digitálních výstupů 8 175 TX-I/O Moduly digitálních výstupů TXM1.6R TXM1.6R-M Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.6R: 6 beznapěťových reléových digitálních výstupů Indikace stavu každého I/O bodu zelenou LED diodou TXM1.6R-M:

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 316 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C OBSAH ZVOLTE VHODNÝ 76 77 Y 78 81 ŘADA 90K 82 8 75 PRŮVODCE ESBE ZVOLTE VHODNÝ ŘADY 90C Ekvitermní regulátory řady 90C jsou dostupné ve čtyřech verzích aby mohly regulovat široké spektrum aplikací. Výběr

Více

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components 51.366/1 : Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Elektronické odpínání v koncových polohách pro úsporu energie. Oblasti

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji 2 527 Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji Serie B RVL469 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory; je určen pro regulaci topné vody v topných okruzích

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách.

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Použití - aplikace Ovládací jednotka Snowfree M1 slouží k ovládání tání sněhu a ledu pro nakládací rampy, schody,

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.5 Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace automatická korekce ekvitermní křivky

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Projekční podklady 5.1 REGULACE, ver. 1 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více