Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)"

Transkript

1 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží jako obousměrná přijímací stanice rádiových signálů z analogových prostorových ovládacích jednotek LRT410 a digitálních prostorových ovládacích jednotek LRA420 a LRA450, jako regulátor jednotlivých místností pro jednotlivé kanály a k ovládání termických pohonů pro regulaci podlahového vytápění. Komunikace mezi jednotlivými regulátory probíhá pomocí obousměrného rádiového signálu. Spínací impulsy bezdrátových termostatů lze individuálně přiřadit příslušným kanálům. Základní znaky Inteligentní bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací pro topení/chlazení Kmitočet přijímaného signálu 868,3 MHz Provedení: s rozhraním LAN, nebo bez rozhraní LAN LED diody k indikaci funkcí, komunikace a provozních režimů LED dioda pro každý kanál k vizualizaci a potvrzení přiřazení kanálu Havarijní funkce v případě absence signálu Individuální konfigurace každého kanálu Integrovaná logika čerpadla a beznapěťový výstupní kontakt Vstup topení/chlazení a beznapěťovým konfigurovatelným výstupem topení/chlazení Vstup pro kontrolu teploty náběhové vody Vstup pro kontrolu relativní vlhkosti Technický popis Skříň v černé barvě (RAL9005) s průhledným krytem Provedení se 4, 8 a 12 kanály Provedení 24 V včetně transformátoru LED diody pro kontrolu vstupů a stavu regulátoru Provedení 24 V s triakovými výstupy pro termické pohony Provedení 230 V s reléovými výstupy pro termické pohony Automatická připojovací svorka, podle kanálu pro 1 nebo 2 pohony / kanál Maximální počet termických pohonů u 12kanálového provedení: 16 kusů Slot SD karty pro aktualizaci softwaru Typ Popis Rozhraní LAN Napětí 1) Hmotnost kg LET 4104R K100 4 kanály bez 230 V~ 0,560 LET 4108R K100 8 kanálů bez 230 V~ 0,760 LET 4112R K kanálů bez 230 V~ 0,960 LET 4204R K100 4 kanály s 230 V~ 0,570 LET 4208R K100 8 kanálů s 230 V~ 0,780 LET 4212R K kanálů s 230 V~ 0,970 LET 4104R K102 4 kanály bez 24 V~ 1,170 LET 4108R K102 8 kanálů bez 24 V~ 1,370 LET 4112R K kanálů bez 24 V~ 1,570 LET 4204R K102 4 kanály s 24 V~ 1,300 LET 4208R K102 8 kanálů s 24 V~ 1,500 LET 4212R K kanálů s 24 V~ 1,700 Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) Vstup omezovače teploty TB 230 V 4 kanály max. 12,5W provedení 24 V V (N + L) 230 V 8 kanálů max. 24,5W provedení 230 V 230 V 230 V 12 kanálů max. 36,5W Vstup topení/chlazení identifikace kontaktu 24 V 4 kanály 1) max. 14,6 W Vstup ECO identifikace kontaktu 24 V 8 kanálů 1) max. 26,6 W Reléový výstup 230 V 230 V 0,5 (0,3)A ~ 24 V 12 kanálů 1) max. 38,6 W Triakový výstup 24 V 24 V 1A ~ Příkon v pohotovostním režimu 2,6 W Teplota okolí 0 55 C Max. příkon proudu naprázdno 2,5 ma u 230 V Vlhkost okolí 5 80 % r.v. Max. příkon proudu naprázdno 250 ma u 24 V (bez kondenzace) Počet pohonů 3) 1 nebo 2 ks na kanál Krytí IP 20 (EN 60529) Max. přípustné zatížení 0,7 A/24 V/ kanál Bezpečnostní třída 1 A/230 V/ kanál 230 V~ II (EN 60730) Pojistka 230 V 4A T 24 V~ II (EN 60730) Pojistka 24 V 2A T Rádiový kmitočet 868,3 MHz Schéma zapojení 230 V A10701 Y10167

2 45.012/2 LET4*** Rádiový výkon > 13 mw Schéma zapojení 24 V A10700 Dosah 4) cca 50 m Rozměrový výkres M11474 M07634 Montážní předpis MV P MV P ) Provedení 24 V včetně odděleného transformátoru 230V / 24V, 42VA. Příkon včetně výkonu transformátoru. 2) Příkon je závislý na počtu připojených termických pohonů. 4) V běžných budovách nebo rodinných domech, závisí na okolních podmínkách. Příslušenství Externí aktivní anténa, včetně kabelu (5 m) se dvěma konektory RJ12. K připojení antény se smí použít pouze tento kabel. Použití jiných nebo delších kabelů může být příčinou vzniku poruch. Montážní předpis P LXR470RF100 Opakovač k předávání informací buď v síti prostorových ovládacích jednotek, tj. mezi prostorovou ovládací jednotkou a bezdrátovým regulátorem, nebo v systémové síti, tj. mezi jednotlivými bezdrátovými regulátory. V každé z uvedených síti smí být použit vždy pouze jeden opakovač. Volba sítě mikropřepínačem. Montážní předpis P Součástí dodávky je vestavěný spínaný napájecí zdroj Transformátor 230/24 V, 36 VA *) Pod stejným číslem se nachází rozměrový výkres nebo schéma zapojení Všeobecný popis funkce Bezdrátový regulátor LET4***, bezdrátová prostorová ovládací jednotka LRA4** a prostorový termostat LRT4** tvoří společně obousměrný regulační systém pro ovládání a komfortní regulaci otopných a chladicích soustav. Regulátor spolehlivě komunikuje s prostorovou ovládací jednotkou prostřednictvím rádiových signálů. Prostorová ovládací jednotka měří vestavěným senzorem prostorovou teplotu. Jednotlivé parametry, jako např. žádaná hodnota, mezní hodnota, a časové programy se nastavují, případně mění senzorickými tlačítky. Regulátor má výstupy jištěné proti zkratu, pohotovostní provozní režim a samostatná relé pro regulaci čerpadla a regulaci topení. Pohony jsou regulovány buď dvoupolohově (ZAP/VYP), nebo pulsně šířkovou modulací (PWM). Systém je vybaven vlastní diagnostikou a indikací poruch. Lze velice snadno provést testy rádiového spojení a zajistit tak správnou funkci. Pro adresování bezdrátové prostorové ovládací jednotky a bezdrátového regulátoru se nabízejí rozmanité možnosti kombinací. Například lze jednomu bezdrátovému regulátoru přiřadit několik bezdrátových prostorových ovládacích jednotek a rádiovou komunikací propojit až tři bezdrátové regulátory. Energeticky úsporný režim (Útlumový režim) Optimální pocitový komfort při minimální spotřebě energie lze zajistit volbou individuálního teplotního profilu pro každý den v rámci časového programu. V bezdrátové prostorové ovládací jednotce jsou uloženy tři různé časové programy, které je možné upravovat podle individuálních potřeb. Navíc existuje možnost připojit na vstup Eco (N/R) externí signál spínacích hodin. Signálem spínacích hodin je možné snížit žádanou teplotu nastavenou v bezdrátových prostorových ovládacích jednotkách o 3 K a více, nastavení se provádí parametrem P-44 v rozsahu 0 10 K. Pro aktivaci vstupu Eco (N/R) je třeba na prostorové ovládací jednotce konfigurovat parametr P-61. Tento parametr určuje, zda vstup aktivuje v regulátoru pohotovostní režim nebo protimrazovou ochranu. Chladicí režim Režim chlazení je možné aktivovat externím signálem, např. z tepelného čerpadla, nebo prostřednictvím beznapěťového kontaktu. Pro tuto funkci je k dispozici vstup C/O a vstup omezovače teploty (TB) konfigurovaný parametrem P-62 jako vstup C/O. Možné je rovněž prostřednictvím integrovaného beznapěťového výstupu přenést signál C/O do chladicího agregátu. Podle nastavení parametru v bezdrátové prostorové ovládací jednotce může být chladicí režim aktivován z bezdrátové prostorové ovládací jednotky konfigurované jako řídicí nebo z libovolné bezdrátové prostorové ovládací jednotky. Tato funkce se nastavuje parametrem P-51. Ovládání čerpadla Integrované spínání čerpadla s funkcí ochrany proti zatuhnutí umožňuje spouštění oběhového čerpadla na základě požadavku.

3 LET4*** /3 Funkce ochrany proti zatuhnutí čerpadla a ventilů Aby se předešlo zatuhnutí čerpadla a ventilů, spouští se jednou týdně antiblokovací funkce. Tato funkce se spustí, pokud některý z výstupů nebyl po dobu jednoho týdne aktivován. V rámci antiblokovací funkce se čerpadlo zapíná na dobu 3 minut. Pohony jsou sledovány u každého kanálu samostatně a zapínají se na 20 minut. Čerpalo i pohony se spouštějí automaticky bez předchozího upozornění. Nouzový provozní režim Nouzový režim slouží jako protimrazová ochrana, a je proto aktivní pouze v době, kdy je topení v provozu. Není-li po dobu 30 minut zaznamenán mezi bezdrátovou prostorovou ovládací jednotkou a bezdrátovým regulátorem žádný rádiový signál, přepnou příslušné kanály na bezdrátovém regulátoru na nouzový režim. Během aktivního nouzového režimu se termické pohony na 30 % standardní doby zapínají a na 70 % standardní doby vypínají. Standardní doba se nastavuje volbou regulačního algoritmu. LED dioda příslušející danému kanálu bliká. Na displeji bezdrátové prostorové ovládací jednotky je nouzový režim signalizován výstražným symbolem. Aby funkce nouzového režimu spolehlivě fungovala, musí být bezdrátový regulátor připojen k napájecímu napětí a nesmí být poškozen externími vlivy, např. zásahem blesku. Regulace teploty Bezdrátová prostorová ovládací jednotka měří prostorovou teplotu interním senzorem NTC nebo externím senzorem NTC nebo společně s podlahovým senzorem teploty. Žádaná teplota se zadává na prostorové ovládací jednotce. Naměřená prostorová teplota a nastavená žádaná teplota jsou automaticky každých 10 minut přenášeny do bezdrátového regulátoru. Dojde-li ke změně žádané teploty, je její nová hodnota i naměřená teplota okamžitě předána bezdrátovému regulátoru. Pro efektivní regulaci teploty jsou k dispozici tři různé regulační algoritmy a optimalizované ovládání pohonů. Je možné volit mezi dvoupolohovou regulací (ZAP/VYP) a dvěma typy regulace s rozdílnými periodami. U dvoupolohové regulace se při teplotním rozdílu větším než 0,2 K topení zapne, nebo vypne. Je-li žádaná teplota vyšší než teplota naměřená, ventily se otevřou. Ventily se naopak zavřou, pokud je žádaná teplota nižší než teplota naměřená. Každý kanál tvoří vlastní regulační obvod. Je-li bezdrátová prostorová ovládací jednotka přiřazena několika bezdrátovým regulátorům, jsou tyto kanály seskupeny do jednoho regulačního obvodu. Pro funkce jako Řídicí prostorová ovládací jednotka (Master), Společné využívání jedné žádané hodnoty několika prostorovými ovládacími jednotkami nebo Nastavení provozního režimu na několika prostorových ovládacích jednotkách je možné vytvořit až 3 zóny. Optimalizované ovládání termických pohonů SAUTER Optimalizované ovládání pohonů je funkce speciálně vyvinutá pro termické pohony SAUTER s cílem dosáhnout energetických úspor. Nejprve je termický pohon na definovanou dobu spuštěn na plný výkon. Následně je pohon řízen pulzním signálem, což vyžaduje jen malé množství energie. Tato funkce se aktivuje parametrem P-66. Smí být použita pouze: U provedení 24 V Dosahuje-li teplota okolí pohonů během provozu min. 10 C. Regulace teploty při použití podlahového senzoru teploty U bezdrátové prostorové ovládací jednotky s připojeným podlahovým senzorem teploty měření zajišťuje, že bude udržována komfortní teplota podlahy. Za normálních okolností je prostorová teplota regulována na základě žádané hodnoty a aktuálně naměřené hodnoty. Je-li aktuální prostorová teplota vyšší než její žádaná hodnota, regulace komfortní teploty podlahy se zapne. Komfortní teplotu podlahy lze nastavit parametrem P-02. Parametrem P-43 je možné definovat maximální teplotu podlahy. Tato funkce však neslouží k bezpečnostnímu omezení teploty podlahy. Při příliš vysoké teplotě nebo při vadných prvcích otopného zařízení nepředstavuje záruku bezpečného provozu. Je-li požadován bezpečný provoz podlahového topení, je nutné nainstalovat externí bezpečností omezovač teploty (STB). Regulace vlhkosti (volitelné) Z naměřené vlhkosti a nastavené žádané hodnoty zjistí bezdrátová prostorová ovládací jednotka rozdíl vlhkosti. Signál se prostřednictvím bezdrátového regulátoru odešle do 1kanálového modulu I/O. K tomuto I/O modulu je připojen buď zvlhčovač, nebo odvlhčovač.

4 45.012/4 LET4*** První kontrolované zahřívání podlahového topení U nově instalovaného podlahového topení doporučujeme zahřívat podlahu pozvolna. Pomalé zahřívání trvá 36 hodin a je třístupňové: 1. stupeň nebo 12 hodin se žádanou teplotou 7 C 2. stupeň se žádanou teplotou 12 C 3. stupeň se žádanou teplotou 15 C Je-li naměřená prostorová teplota vyšší než žádaná teplota u jednotlivých stupňů, ventily se zavřou. Blokování chlazení a /nebo obtok Blokování chlazení je možné aktivovat parametrem P-45. Je-li tato funkce aktivní, při povelu k přepnutí z topení na chlazení nebude daná prostorová ovládací jednotka, resp. místnost na chlazení přepnuta. Blokování chlazení lze kombinovat s funkcí obtoku. Funkce obtoku slouží k bezpečnému odvedení tepla. Jsou-li všechny kanály zavřeny, daný kanál (případně několik kanálů vybraných pro tuto funkci) se otevře nebo zůstane otevřený. U aplikací s tepelným čerpadlem a v případech, kdy tepelné čerpadlo není chráněno proti přetlaku, doporučujeme nastavit funkci obtoku pro jednu místnost, příp. pro dvě větve potrubní sítě. U aplikací, kde by se mohly vyskytnout příliš vysoké teploty, např. u solárních tepelných soustav, nedoporučujeme funkci Obtok topení aktivovat. Rádiový kanál se při poplachu vyvolaném omezovačem teploty nezavře. Adresování Při adresování přiřazujete bezdrátovou prostorovou ovládací jednotku rádiovému kanálu. Adresování i mazání adresování lze provádět individuálně pro každý kanál. K tomuto účelu má každý kanál své adresovací tlačítko. Adresovat nebo mazat je možné jednotlivé kanály nebo i několik kanálů současně. Mezi bezdrátovým regulátorem a bezdrátovou prostorovou ovládací jednotkou můžete realizovat tyto kombinace: Jednomu kanálu přiřadit jednu prostorovou ovládací jednotku. Několika kanálům přiřadit jednu prostorovou ovládací jednotku. Jednomu kanálu přiřadit jednu prostorovou ovládací jednotku a až čtyři prostorové ovládací jednotky s režimem senzoru. Prostřednictvím rádiového protokolu sdružit do jednoho systému až tři bezdrátové regulátory. Sdružit několik kanálů do jedné zóny, u jednoho bezdrátového regulátoru můžete vytvořit max. tři zóny. Jednomu bezdrátovému regulátoru (se 4, 8 nebo 12 kanály) můžete přiřadit max. 8 dalších bezdrátových prostorových ovládacích jednotek. Jednomu bezdrátovému regulátoru můžete přiřadit jednu bezdrátovou prostorovou ovládací jednotku a čtyři další bezdrátové prostorové ovládací jednotky s režimem senzoru. Bezdrátové prostorové ovládací jednotky musí být před tím, než jsou přiřazeny rádiovému kanálu, konfigurovány jako senzor. Každému bezdrátovému regulátoru můžete přiřadit maximálně 12, 16 nebo 20 bezdrátových prostorových ovládacích jednotek (prostorové ovládací jednotky, prostorové ovládací jednotky s režimem senzoru, okenní kontakty, atd.). Chcete-li vytvořit soustavu s více než 20 bezdrátovými prostorovými ovládacími jednotkami, můžete prostorové ovládací jednotky rozdělit mezi několik bezdrátových regulátorů. Potřebujete-li například 12 rádiových kanálů, můžete je získat pomocí jednoho bezdrátového regulátoru se 4 kanály a jednoho bezdrátového regulátoru s 8 kanály a nechat je komunikovat rádiovým přenosem. Při této konfiguraci můžete připojit až 28 bezdrátových prostorových ovládacích jednotek. Zóny, aplikace pro vytváření zón U každého bezdrátového regulátoru můžete vytvořit tři zóny. K tomuto účelu máte k dispozici tlačítko označené Zóna a tři LED diody. Po stisknutí zmíněného tlačítka se aktivuje první zóna, bliká zelená LED dioda indikující napájení a rozsvítí se modrá LED dioda vyhrazená zóně 1. Z LED diod kanálů blikají ty, které nejsou přiřazeny žádné zóně. Zóně 2 je vyhrazena červená LED dioda a zóně 3 žlutá LED dioda. Jednotlivé zóny se rozlišují podle aplikací následovně: Uvnitř zóny jsou provozní režimy VYP (funkce protimrazové ochrany), Eco, Normální provoz nebo časový program vždy stejné. Přepnutí lze realizovat na každé bezdrátové prostorové ovládací jednotce. Bezdrátové prostorové ovládací jednotce vně zóny je přiřazena řídicí funkce (master). Ostatní prostorové ovládací jednotky jsou začleněny do jedné nebo do několika zón. Prostřednictvím této bezdrátové prostorové ovládací jednotky můžete: Měnit provozní režim. Měnit časové programy u příslušného bezdrátového regulátoru. Zvolit režim topení nebo chlazení pro celé zařízení.

5 LET4*** /5 Rádiová komunikace mezi regulátory Do jednoho systému je možné zahrnout několik bezdrátových regulátorů. Jeden systém může obsahovat max. tři bezdrátové regulátory. Jeden z nich přitom musí být definován jako řídicí (master). Z výroby jsou bezdrátové regulátory nastaveny jako podřízené (Slave). Komunikace mezi řídicím a podřízeným bezdrátovým regulátorem probíhá každé 3 minuty. Pro tuto funkci jsou vyhrazena tlačítka Master a System určená k adresování regulátorů. Než je bezdrátovému regulátoru přiřazena bezdrátová prostorová ovládací jednotka, musí být tento bezdrátový regulátor definován jako řídicí (master). Je-li regulátor definován jako řídicí až po přiřazení prostorové ovládací jednotky, může dojít ke ztrátě nastavení. Přenášeny jsou tyto signály: Signál čerpadla: Parametrem P-63 lze definovat, zda je signál čerpadla lokální nebo centrální. Pokud byla vybrána funkce centrální, bude zapnuto centrální čerpadlo připojené na řídicím regulátoru, objeví-li se požadavek na kterémkoli z regulátorů. Čerpadlo se zapne po zhruba 3 minutách. Při této konfiguraci je rovněž aktivní beznapěťový výstup pro ovládání čerpadla. Pokud byla vybrána funkce lokální, je aktivizován příslušný výstup čerpadla na regulátoru. Řídicí regulátor spíná své čerpadlo jen na základě vlastního požadavku, nikoli na základě požadavku podřízeného regulátoru. Signál topení/chlazení: Je-li prostorová ovládací jednotka konfigurována pro přepínání topení/chlazení, je i tento signál přenášen do řídicího regulátoru. Ten ho pak odešle dalšímu podřízenému regulátoru. Poplach v důsledku příliš vysoké teploty Čas Přenášeny nejsou tyto signály: Signál Eco je lokální a není přenášen do podřízeného regulátoru. Poplach v důsledku zvýšené vlhkosti je lokální. Aktualizace softwaru Software je možné aktualizovat prostřednictvím integrované karty SD. Při vyjímání a aktualizování karty SD musí být přerušeno napájení. BootLoader s novým softwarem se spustí automaticky. Provedení s LAN Provedení s rozhraním LAN má zabudovanou webovou aplikaci. Přes toto rozhraní lze při použití LAN routeru spouštět různé aplikace. Lokální ovládání zařízení prostřednictvím WLAN S použitím SAUTER APP ovládání zařízení iphonem přes Internet. Podrobnosti o této aplikaci najdete v příručce o webové aplikaci. Popis provozních režimů Z prostorové ovládací jednotky je možné nastavit tyto provozní režimy: Symbol Popis VYP (funkce protimrazové ochrany) Redukovaný provoz Normální provoz Časový program Pro1, Pro2 a Pro3 Režim chlazení, pouze má-li prostorová ovládací jednotka prioritu, jinak jen jako zobrazení. AUTO Režim topení, pouze má-li prostorová ovládací jednotka prioritu, jinak jen jako zobrazení. Automatický režim chlazení, zobrazuje se, jen pokud je chlazení zapnuto prostřednictvím externího vstupu C/O.

6 45.012/6 LET4*** Popis ovládacích tlačítek a LED diod 1 LED diody 2 Ovládací tlačítka Ovládací tlačítka System (Systém) Master (Řídicí regulátor) Zone (Zóna) CH (Kanály) Popis Do jednoho systému lze zahrnout několik (max. 3) bezdrátových regulátorů. Navíc lze do systému začlenit i moduly I/O a senzor venkovní teploty. Jeden bezdrátový regulátor v systému s několika bezdrátovými regulátory je nutné definovat jako řídicí. V každém systému musí být definován jeden řídicí regulátor. Lze sloučit několik kanálů bezdrátového regulátoru do jedné zóny nebo maximálně do tří zón. Adresování bezdrátové prostorové ovládací jednotky a regulátoru. Mazání adresování. Přiřazování kanálů k zónám nebo mazání tohoto přiřazení. LED diody Fuse (Pojistka): Červená LED Systém: Žlutá LED Řídicí regulátor: Zelená LED Indikace zóny, současně bliká zelená LED Power (Napájení) Pump (Čerpadlo): Zelená LED C/O Out: (Výstup chlazení) Zelená LED Power (Napájení): Zelená LED Cool (Chlazení): Modrá LED Popis Napájení - jemná pojistka 2 A T vadná, provedení 24 V. Napájení - jemná pojistka 4 A T vadná, provedení 230 V. ZAP: Komunikace mezi dvěma nebo třemi bezdrátovými regulátory. ZAP: Bezdrátový regulátor byl konfigurován jako řídicí (master). VYP: Bezdrátový regulátor byl konfigurován jako podřízený (slave). Modrá (Cool - chlazení): Červená (% r.v. - vlhkost): Žlutá (NO): ZAP: Čerpadlo zapnuto. VYP: Čerpadlo vypnuto. Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Funkce LED diody C/O Out závisí na nastavení parametru P-51. Funkce Hořák aktivní: ZAP: Požadavek na topení. Funkce C/O aktivní: ZAP: Požadavek na chlazení. ZAP: Napájení zapnuto. VYP: Výpadek napájení. ZAP: Kontakt C/O sepnut (režim chlazení aktivní). ZAP: Vstup omezovače teploty ( V) konfigurovaný jako vstup C/O aktivní. ZAP: Přepínání z bezdrátové prostorové ovládací jednotky pro topení/chlazení (výstup C/O aktivní) VYP: Bezdrátový regulátor pracuje v režimu topení.

7 LET4*** /7 LED diody % r.v.: (Vlhkost) Červená LED ECO: Žlutá LED CH 1 CH 12: Zelené LED Popis ZAP: Rosný bod aktivní pouze v režimu chlazení. Bliká: Omezovač teploty aktivní v režimu topení nebo v režimu chlazení. ZAP: Vstup ECO je aktivní. VYP: Vstup ECO není aktivní. ZAP: Probíhá adresování a výstup je aktivní. Bliká: Připravenost k adresování. Bliká, následně rychle bliká: předběžné upozornění na mazání, resp. mazání. Rychle bliká: Kanál v nouzovém režimu. Poznámky k projektování a montáži Instalace Bezdrátový regulátor se umisťuje nad rozdělovač podlahového topení nebo do jeho blízkosti. Montážní místo musí být čisté, chráněné před stříkající vodou a větrané. Doplňkové technické údaje CE konformita: Rádiová zařízení EN RTTE Odolnost EN RTTE Vyzařování EN Příslušenství Externí aktivní anténa Pro dosažení lepšího příjmu, např. v případě, kdy je bezdrátový regulátor instalován v kovové skříni, můžete k regulátoru připojit externí anténu. Aktivní anténa nevyžaduje externí napájení. Je napájena přiloženým komunikačním kabelem z regulátoru. Komunikační kabel v délce 5 m s konektory RJ12 na obou koncích je součástí dodávky. Použití jiných nebo delších kabelů může být příčinou vzniku poruch. Aktivní anténa nevyžaduje adresování. Jakmile je anténa síťovým kabelem připojena k regulátoru, interní anténa bezdrátového regulátoru je vyřazena z provozu. Pokud 5m kabel dodávaný spolu s anténou nestačí, je třeba použít opakovač (viz Příslušenství). Opakovač LXR470RF100 Nedaří-li se navázat rádiové spojení mezi bezdrátovým regulátorem a prostorovou ovládací jednotkou nebo mezi jednotlivými bezdrátovými regulátory navzájem (v systému se 2 nebo 3 regulátory), je možné použít opakovač, kterým se zvyšuje dosah bezdrátových přístrojů. Opakovač automaticky přiřazuje potřebné informace bezdrátovému regulátoru prostřednictvím obousměrného rádiového systému. K tomu je nutné napájení 230 V/5 V. Zásuvný napájecí zdroj je součástí dodávky. V síti bezdrátových prostorových ovládacích jednotek nebo v systémové síti (bezdrátové regulátory) smí být zapojen vždy pouze jeden opakovač. V síti bezdrátových prostorových ovládacích jednotek mohou do bezdrátového regulátoru přenášet signály prostřednictvím opakovače všechny prostorové ovládací jednotky, senzory prostorové teploty, příp. jiné doplňkové přístroje. V systémové síti mohou signály prostřednictvím opakovače přenášet do řídicího regulátoru (master) pouze dva podřízené (slave) regulátory. Opakovač musí být adresován z regulátoru, ať již ze sítě prostorových ovládacích jednotek, nebo ze systémové sítě. Viz technická příručka. 1 Červená LED: rádiové spojení s regulátorem přerušeno 2 Žlutá LED: indikace rádiového spojení 3 Zelená LED: indikace napájení 4 Tlačítko pro adresování a mazání adresování Pod krytem se nachází další tlačítko, kterým je možné LED diody vypnout.

8 45.012/8 LET4*** Schéma zapojení - provedení 230 V Schéma zapojení - provedení 24 V Poznámka: X NEZAPOJOVAT

9 LET4*** /9 Rozměrový výkres Příslušenství Externí aktivní anténa a opakovač Tisk v České republice Změny vyhrazeny Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Projektováno v Dánsku Popis Regulátor řady ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 je elektronický regulátor teploty s ekvitermní

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

ecounit110...146: Bezdrátová ovládací jednotka pro stanici automatizace místnosti

ecounit110...146: Bezdrátová ovládací jednotka pro stanici automatizace místnosti SAUTER EY-modulo 5 PDS 94.010 cz Katalogový list EY-RU110...146 ecounit110...146: Bezdrátová ovládací jednotka pro stanici automatizace místnosti Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více