Dny Slezských univerzit se vydařily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dny Slezských univerzit se vydařily"

Transkript

1 Červen 2005 Ročník 10/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Dny Slezských univerzit se vydařily Letošním prezentačním dnům partnerských Slezských univerzit - v Katovicích v pátek 20. května (vlevo) a v Opavě v úterý 31. května (vpravo) - předcházel před devíti lety podpis oficiální dohody o spolupráci obou institucí, k němuž došlo na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 15. června 1996

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Jaký je zájem o studium v letošním roce? Jaký je počet uchazečů o studium na jednotlivých součástech univerzity, zajímá každým rokem hned několik skupin jejích zaměstnanců. Úhrada administrativního poplatku tvoří příjem příslušné tabulka č. 1 tabulka č. 2 studijní program součásti proto množství uchazečů zajímá příslušné ekonomické oddělení; pro jednotlivé pedagogy je informace signálem, zda bude v přijímacím řízení z čeho vybírat, a pro studijní oddělení je měřítkem březen 2005 březen 2004 množství administrativní práce, která bude s organizací přijímacího řízení spojená. Jak vypadá situace v letošním roce a srovnání s loňskými hodnotami, to nám napoví tabulka č. 1. bakalářské studium kombinovaná forma březen 2005 /březen 2004 celkem 2004 březen 2005 /celkem 2004 Ekonomika a management ,25 Filmové, televizní a fot.umění a nová média , ,91 Hospodářská politika a správa ,96 Informační studia a knihovnictví , ,41 Informatika , ,88 Sociální politika a sociální práce , ,42 Celkem bakalářské kombinované studium , ,42 tabulka č. 3 studijní program studijní program březen 2005 březen 2004 březen 2005 březen 2004 bakalářské studium prezenční forma březen 2005 /březen 2004 magisterské studium prezenční forma březen 2005 /březen 2004 celkem 2004 celkem 2004 březen 2005 /celkem 2004 Aplikovaná fyzika , ,00 Ekonomika a management , ,32 Filologie , ,76 Fyzika , ,79 Gastronomie, hotelnictví a turismus , ,94 Historické vědy , ,74 Hospodářská politika a správa , ,05 Informační studia a knihovnictví , ,01 Informatika , ,72 Matematika , ,88 Sociální politika a sociální práce , ,17 Specializace v pedagogice ,32 Systémové inženýrství a informatika , ,90 Celkem bakalářské prezenční studium , ,23 březen 2005 /celkem 2004 Ekonomika a management Filologie Fyzika ,33 8 2,38 Historické vědy , ,55 Hospodářská politika a správa Informatika , ,06 Matematika 5 6 0,83 4 1,25 Systémové inženýrství a informatika Učitelství pro střední školy , ,70 Celkem magisterské prezenční studium , ,28 V bakalářských studijních programech, prezenční formě, vzrostl zájem při srovnání s údajem zaznamenaným v březnu loňského roku o polovinu jediným studijním programem, kde došlo k mírnému poklesu, je studijní program Fyzika. Bakalářské studijní programy uskutečňované v prezenční formě by chtělo studovat celkem uchazečů. Pořadí tří nejžádanějších studijních programů je totožné s loňským rokem. Navýšení u studijních programů Filologie a Historické vědy způsobila patrně širší nabídka nově akreditovaných oborů, u Informatiky měla možná vliv možnost prominutí přijímací zkoušky při splnění podmínek daných fakultou. Neopadá ani zájem o Veřejnou správu a regionální politiku, které úspěšně sekunduje loni nově otevřená Sociální patologie a prevence v rámci studijního programu Specializace v pedagogice. Nabídka bakalářského studia v kombinované formě je poněkud užší, byly vypsány následující studijní programy (tabulka č. 2). Opět zaznamenáváme navýšení cca o 50 procent. Zásluhu na této pozitivní skutečnosti má jednak otevření kombinovaných studií opět také v Karviné, jednak výrazný nárůst u knihovnictví a veřejné správy. Magisterské studijní programy, které nenavazují na studium bakalářské, vypadají letos následovně (tabulka č. 3). Při prvním pohledu na srovnání čtenáře jistě zarazí, k jak výraznému poklesu u tohoto typu studia došlo. Tento údaj je ale velmi zavádějící a je způsoben především těmito dvěma faktory: Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) v Karviné letos přechází i v přijímacím řízení na strukturované studium a dlouhé magisterské studijní programy již nevypisuje loni bylo evidováno kolem 700 přihlášek; Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF) v Opavě zase nenabídla uchazečům magisterské studium jazyků

3 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 3 v rámci studijního programu Filologie, což znamená další pokles loni 549 přihlášených. U navazujících magisterských studijních programů je nabídka zatím dosti nízká (tabulka č. 4). Karvinská fakulta eviduje přihlášky až v rámci druhého kola v měsíci září, zájem v Opavě je sice co do srovnání počtu přihlášek vyšší než vloni (Historické vědy mají dvojnásobek), ze statistického hlediska však tyto počty příliš neovlivní srovnání na celouniverzitní úrovni. Celkem je na Slezské univerzitě evidováno tabulka č. 4 studijní program uchazečů (v loňském roce jich bylo včetně druhého kola), na FPF v Opavě je to (loni celkem 3 111), na OPF v Karviné (loni celkem 2 364) a na Matematickém ústavu v Opavě 59 uchazečů (loni celkem 65). Máme tedy zatím dobrou výchozí pozici pro to, aby byl navazující magisterské studium prezenční forma v meziročním srovnání zájem o studium na naší univerzitě vyšší než v loňském roce. A to je samozřejmě zjištění velmi potěšující. Hana Šimečková Zájem uchazečů o studium podle oborů na jednotlivých součástech Slezské univerzity Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě studijní obory abecedn Angli tina + Italština Angli tina + N m ina Archeologie Astrofyzika eská literatura Historie Historie - muzeologie Informatika a výpo etní technika Ionizující zá ení Knihovnictví N m ina + Italština Optoelektronika Po íta ová technika a její aplikace Sociální patologie a prevence St edov ká archeologie Ve ejná správa a regionální politika Celkem bakalá ské prezen ní Informatika a výpo etní technika Knihovnictví Tv r í fotografie Ve ejná správa a regionální politika Celkem bakalá ské kombinované Angli tina Archeologie Historie Historie - muzeologie Informatika a výpo etní technika N m ina Teoretická fyzika U itelská fyzika pro SŠ - fyzika-matematika U itelství angli tiny + u itelství informatiky U itelství angli tiny + u itelství n m iny U itelství eštiny + u itelství n m iny U itelství eštiny + u itelství angli tiny U itelství eštiny + u itelství d jepisu U itelství d jepisu + u itelství angli tiny U itelství d jepisu + u itelství n m iny U itelství matematiky + u itelství angli tiny U itelství matematiky + u itelství d jepisu U itelství matematiky + u itelství n m iny Celkem magisterské prezen ní navazující magisterské prezen ní a kombinované studium Archeologie Historie - muzeologie Informatika a výpo etní technika Teoretická fyzika Tv r í fotografie Celkem navazující magisterské prezen ní a kombinované Celkem uchaze ,33 1,43 0,80 0,00 0,00 0,41 1,06 březen 2005 březen 2004 březen 2005 /březen 2004 celkem 2004 březen 2005 /celkem 2004 Fyzika 0 4 0,00 7 0,00 Historické vědy , ,00 Informatika , ,80 Matematika 1 1 1,00 1 1,00 Hospodářská politika a správa 12 Ekonomika a management 65 Celkem navazující magisterské prezenční studium , ,30 Po et p ihlášek Po et p ihlášek Podíl 2004 celkem k termínu 31. b ezna 2005 v letech 2005/2004 bakalá ské prezen ní studium , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 bakalá ské kombinované studium , , , , ,24 magisterské prezen ní studium 357 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné studijní obory abecedn Bankovnictví Ekonomika cestovního ruchu Ekonomika podnikání v obchod a službách Evropská unie (integrace) Finance Firemní finance Hotelnictví Manažerská informatika Marketing a management Sociální management Ve ejná ekonomika a správa Celkem bakalá ské prezen ní Ekonomika podnikání v obchod a službách Marketing a management Evropská integrace Finance Ve ejná ekonomika a správa Celkem bakalá ské kombinované Bankovnictví Ekonomika podnikání v obchod a službách Evropská unie Finance Firemní finance Informatika v ekonomice Manažerská informatika Marketing a management Národohospodá ství Sociální management Ve ejná ekonomika a správa Celkem magisterské prezen ní Po et p ihlášek Po et p ihlášek Podíl 2004 celkem 31. b ezna /2004 bakalá ské prezen ní studium , , , , , , , , , , , ,16 bakalá ské kombinované studium , , , , , ,49 magisterské prezen ní studium navazující magisterské prezen ní studium Bankovnictví Marketing a management Celkem navazující magisterské prezen ní Celkem uchaze ,85 Matematický ústav v Opavě studijní obory abecedn Aplikovaná matematika situací Matematické metody v ekonomice Obecná matematika Celkem bakalá ské prezen ní Geometrie Matematická analýza Celkem magisterské prezen ní Po et p ihlášek Po et p ihlášek Podíl 2004 celkem 31. b ezna /2004 bakalá ské prezen ní studium , , , , ,88 magisterské prezen ní studium , ,25 navazující magisterské prezen ní studium Geometrie Matematická analýza Celkem navazující magisterské prezen ní Celkem uchaze ,00 1,00 0,91

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Slezská univerzita získala další motivaci Vědecké aktivity, které vyvíjí Slezská univerzita v Opavě, dostaly v nedávných dnech nový impuls. Její rektor prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., byl pro funkční období jmenován členem Vědecké rady Akademie věd ČR. Nový předseda Akademie věd prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., mu ke jmenování písemně blahopřál dopisem, který sekretariát rektora obdržel na počátku dubna. Prof. Jirásek se tak ocitl ve vybrané společnosti tří desítek osobností, které na vrcholné úrovni reprezentují tři oblasti vědních disciplín - vědy o neživé přírodě, živé přírodě a chemické vědy a konečně humanitní a společenské vědy. Pane rektore, Vaše jmenování je výsledkem dlouhodobých kontaktů, které Slezská univerzita s Akademií věd navázala a zvláště v posledních letech intenzivně rozvíjí. Mohl byste je ve stručnosti představit? Jejich geneze je sedmiletá, protože první smlouva pracoviště naší univerzity s partnery z Akademie věd ČR byla oficiálně podepsána 30. dubna Ke spolupráci se jí vzájemně zavázaly Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Od té doby došlo k uzavření několika dalších podobných smluv. V květnu 2000 byla potvrzena spolupráce Matematického ústavu v Opavě s Matematickým ústavem AV ČR, od podzimu 2003 se datuje existence smlouvy opavské fakulty Slezské univerzity s Fyzikálním ústavem AV ČR a v loňském roce na jaře na ně navázaly ještě smlouvy Filozoficko-přírodovědecké fakulty s Ústavem pro soudobé dějiny a Archeologickým ústavem AV ČR. Jak je spolupráce uvedených smluvních partnerů realizována? Přirozeně každé pracoviště má svá specifika, ale obecně se dá konstatovat, že vzájemné kontakty provázela potěšitelná rozvojová dynamika. Protože Akademie věd ČR je prestižní institucí celého spektra české vědy, přikládali jsme jim hned od počátku zcela prioritní význam. Dosažené výsledky pozitivně hodnotila i partnerská strana, což umožnilo ještě ve funkčním období předsedkyně prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., přikročit ke zpracování návrhu rámcové smlouvy o spolupráci mezi Slezskou univerzitou a Akademií věd a dále také nové dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů. K podpisu obou těchto dokumentů zastřešujících všechny zatímní aktivity došlo v průběhu letošního března. Povýšení spolupráce až na tuto vrcholnou úroveň si na Slezské univerzitě vysoce vážíme. Vraťme se však nyní k Vašemu čerstvému členství ve Vědecké radě Akademie věd. Jak k němu budete přistupovat a co si od něho nejvíce slibujete? Budu se opakovat, když teď řeknu, že si ho velmi vážím a chci se pochopitelně z tohoto postu pokusit o akcentování dynamicky se rozvíjející spolupráce Slezské univerzity s Akademií věd. Ve Vědecké radě Akademie věd není zástupců vysokých škol mnoho. V oblasti věd o neživé přírodě jsou jejími dvěma externími členy prof. Šob z Masarykovy univerzity v Brně a prof. Velický z Univerzity Karlovy, v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd zastupují vysoké školy prof. Klener z Univerzity Karlovy a prof. Stibor z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a v oblasti humanitních a společenských věd jsou mými kolegy z univerzit prof. Kouba z Univerzity Karlovy, prof. Měřínský z Masarykovy univerzity a prof. Tureček z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zahraniční univerzity pak mezi externisty v humanitních a společenských vědách zastupuje dr. Mayer z Université Montpelliére. Všichni ostatní členové Vědecké rady jsou kmenoví pracovníci Akademie věd ČR. Prakticky ve stejné době, kdy jste byl jmenován do Vědecké rady Akademie věd, jste se zúčastnil také významného jednání European University Association (EUA), které tentokrát hostila skotská metropole Glasgow. Jak z pohledu výkonu rektorské funkce a účasti na podobných konferencích v minulých letech hodnotíte už více než čtyři roky trvající členství Slezské univerzity v této asociaci? Naše univerzita je plnohodnotným individuálním členem EUA od podzimu Členství předcházel velmi náročný proces evaluace, posouzený předními osobnostmi evropského vysokého školství. K jeho závěrům jsme se ve své práci zavázali trvale vracet. Stejně jako předcházející konference, které jsem absolvoval v květnu 2003 v rakouském Grazu a v dubnu 2004 v polském Lublinu, se její jednání soustředilo na naplňování zásadních principů současného evropského školství. Ty EUA předně vidí v realizaci strukturovaného studia, kreditového systému, sepětí vědecké a pedagogické činnosti a výrazném zvýšení mobility studentů i pedagogů. Už samotný název konference - Strong Universities for Europe - o tom celkem jednoznačně vypovídal. Jak se vzpomenuté rozvojové principy současného evropského školství promítají v usilování Slezské univerzity, jak se vůbec univerzita, v jejímž čele už druhé volební období stojíte, s těmito závazky vyrovnává? Je pro ni členství v EUA přínosem a dokáže naopak sama svými poznatky zkušenosti EUA obohatit? To je celý soubor otázek, které se samozřejmě úzce prolínají. Jsem dalek toho, abych tvrdil, že vše, nač sáhneme, se nám hned a bez potíží daří. Tak to ostatně nejde v ničem a nikomu. Nicméně členství v EUA nás nutí vývojové trendy sledovat a řídit se jimi i v podmínkách práce naší univerzity. Uvedu příklad. Za poslední roky jsme udělali významný pokrok jak v zapojení studentů do vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES/ERASMUS, tak v mobilitách jako takových. V rámci českých vysokých škol je dosažená osmiprocentní úroveň zapojení příznivou, ale nechceme se s ní spokojit. Proto považuji v tomto směru za podstatný výrazně agilnější přístup Filozoficko-přírodovědecké fakulty, který je již patrný z rozvahy na příští akademický rok. Poslední konference EUA potvrdila znalost bariér dalšího rozvoje mobilit. Patří k nim vedle vyšších finančních prostředků stále ještě také jazyková vybavenost. Její odstranění, jak bylo v Glasgowě jednoznačně proklamováno, je ovšem nejen záležitostí vysokých škol, ale úkolem rovněž pro nižší stupně školství, a to zvláště v zemích, které se do evropských struktur včlenily poměrně nedávno, nebo se na tento proces dokonce teprve chystají. Pokud pak jde o dotaz na přínos Slezské univerzity evropskému univerzitnímu společenství, byli jsme již při vstupu ujišťováni, že právě poznatky z univerzit působících mimo největší centra a navíc v těch příhraničních regionech, kde v minulosti neexistovaly, jsou pro EUA zajímavé. Myslím si, že zkušenosti prvních patnácti let existence obou našich fakult mohou v budoucnu dobře posloužit tam, kde globální potřeba dalšího rozvoje vysokého školství povede k takovému kroku, jaký jsme na počátku devadesátých let minulého století udělali v Opavě a v Karviné. Pane rektore, děkuji Vám za Vaše odpovědi. Ivan Augustin ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S. - HLAVNÍ PARTNER SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

5 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 5 Před druhým kolem přijímacího řízení Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Termín podání přihlášek: , termín přijímacích zkoušek: , administrativní poplatek 510 Kč; Banka: ČSOB Ostrava, účet /0300, kód banky 0300, variabilní symbol , konstantní symbol 0379 (pro platbu složenkou typu A), 308 (pro platbu v bance), specifický symbol je rodné číslo uchazeče. Adresa majitele účtu je Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava K řádně vyplněné přihlášce (formát A3) na bakalářské, magisterské studium je nutno zaslat potvrzení o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostního hrazení tohoto poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem a notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení K řádně vyplněné přihlášce (formát A3) na navazující magisterské studium je nutno zaslat potvrzení o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostního hrazení tohoto poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení, notářsky ověřenou kopii bakalářského diplomu a vysvědčení o SZZk a doklad o výsledcích předchozího studia (kopie studijních karet, příp. výpis zkoušek) Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Administrativní poplatek za registraci a nevyžádané ani vyžádané materiály se nevrací. Uchazečům o studium oboru Astrofyzika, Optoelektronika, Počítačová technika a její aplikace a Teoretická fyzika bude prominuto absolvování přijímacích zkoušek, uchazečům o studium oboru Učitelství fyziky matematiky pro střední školy bude prominuto absolvování přijímací zkoušky z fyziky, pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek, průměr známek z matematiky a fyziky za poslední dva roky studia nejvýše 2,5, úspěšný řešitel krajského nebo vyššího kola kategorie A nebo B fyzikální olympiády nebo matematické olympiády a úspěšná účast v turnaji mladých fyziků. Uchazečům o studium oboru Informatika a výpočetní technika ve všech formách studia (kromě navazujícího magisterského studia), bude prominuto absolvování přijímacích zkoušek, pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek, průměr známek z matematiky a výpočetní techniky během studia nejvýše 2,5, úspěšný řešitel krajského nebo vyššího kola kategorie A nebo B matematické olympiády. V žádosti o prominutí přijímacích zkoušek, podávané spolu s přihláškou ke studiu, je nutné všechny uvedené výsledky prokazatelně doložit. Bližší informace: studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF), Bezručovo nám. 13, tel: , , fax.: , internet http.//www. fpf.slu.cz/ BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM: Studijní program: B 1701 Fyzika, studijní obor: Astrofyzika, PZ: matematika a fyzika (vzor viz studijní program: B 1701 Fyzika, Studijní obor: Optoelektronika, PZ: matematika a fyzika (vzor viz studijní program: B 1702 Aplikovaná fyzika, studijní obor: Počítačová technika a její aplikace, PZ: fyzika a informatika (vzor viz uf.fpf.slu.cz/pz/); studijní program: B 1801 Informatika, studijní obor: Informatika a výpočetní technika, PZ: informatika a matematika; studijní program: B 7105 Historické vědy, studijní obor: Dějiny kultury, PZ: historický test v rozsahu středoškolského studia, všeobecný kulturní rozhled; studijní program: B 7105 Historické vědy, studijní obor: Archeologie - Historie, PZ archeologie: dějiny pravěku, starověku a středověku ve středoškolském rámci, základy místopisu českých zemí, základní informace o institucích a nejvýznamnějších osobnostech zabývajících se archeologií v ČR, přehledných pracích k pravěku ČR, resp. Československa,PZ :historie: historický test v rozsahu středoškolského studia; studijní program: B 7105 Historické vědy, studijní obor: Archeologie - Muzeologie, PZ archeologie: dějiny pravěku, starověku a středověku ve středoškolském rámci, základy místopisu českých zemí, základní informace o institucích a nejvýznamnějších osobnostech zabývajících se archeologií v ČR, přehledných pracích k pravěku ČR, resp. Československa, PZ muzeologie: vědomostní test (kultura, historie, společnost) v rozsahu středoškolského studia BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM: Studijní program: B 1801 Informatika, studijní obor: Informatika a výpočetní technika, PZ: informatika a matematika MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM: Studijní program: M 1701 FYZIKA, studijní obor: Teoretická fyzika, PZ: matematika a fyzika (vzor viz ); studijní program: M 1701 Fyzika, studijní obor: Učitelství fyziky matematiky pro střední školy, PZ: matematika a fyzika (vzor viz ); studijní program: M 1801 Informatika, studijní obor: Informatika a výpočetní technika, PZ: informatika a matematika NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STU- DIUM: Studijní program: N 1701 Fyzika, studijní obor: Teoretická fyzika. Předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů. ÚZ: na úrovni znalostí absolventa bakalářského studia studijního oboru Astrofyzika realizovaného na FPF (viz aktuální studijní plány) V tomto oboru je možné konat rigorózní zkoušky (RNDr.); studijní program: N 7105 Historické vědy, studijní obor: Archeologie. Předpokladem je ukončené bakalářské studium archeologie. ÚZ: prezentace a zdůvodnění tezí bakalářské práce, faktografie a metodologie v rozsahu bakalářského studia archeologie na FPF (viz aktuální studijní plány); studijní program: N 7105 Historické vědy, studijní obor: Historie muzeologie,. Předpokladem je ukončené bakalářské studium historie muzeologie nebo příbuzných oborů. PZ: na úrovni znalostí absolventa bakalářského studia historie muzeologie realizovaného na FPF (viz aktuální studijní plány). V tomto oboru je možné konat rigorózní

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity červen 2005 zkoušky (PhDr.); studijní program: N 7201 Informační studia a knihovnictví, Studijní obor: Informační a knihovnická studia. Předpokladem je ukončené bakalářské studium knihovnictví nebo profesně příbuzných oborů. PZ: úroveň znalostí absolventa bakalářského studia knihovnictví; u absolventů profesně příbuzných oborů znalosti z oblasti komunikace informací ve společnosti; studijní program: N 1801 Informatika, studijní obor: Informatika a výpočetní technika. Předpokladem je ukončené bakalářské studium informatiky nebo příbuzných oborů. ÚZ: informatika NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STU- DIUM: Studijní program: N 7201 Informační studia a knihovnictví. Předpokladem je ukončené bakalářské studium knihovnictví nebo profesně příbuzných oborů, studijní obor: Informační a knihovnická studia. PZ: úroveň znalostí absolventa bakalářského studia knihovnictví; u absolventů profesně příbuzných oborů znalosti z oblasti komunikace informací ve společnosti BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM DVOUOBO- ROVÁ KOMBINACE: Studijní obor: Angličtina Historie, PZ angličtina: angličtina (vzor viz PZ historie: historický test v rozsahu středoškolského studia; Angličtina Muzeologie, PZ angličtina: angličtina (vzor viz PZ muzeologie: vědomostní test (kultura, historie, společnost) v rozsahu středoškolského studia; Angličtina Archeologie, PZ angličtina: angličtina (vzor viz PZ archeologie: dějiny pravěku, starověku a středověku ve středoškolském rámci, základy místopisu českých zemí, základní informace o institucích a nejvýznamnějších osobnostech zabývajících se archeologií v ČR, přehledných pracích k pravěku ČR, resp. Československa; Němčina Historie, PZ němčina: němčina (vzor viz PZ historie: historický test v rozsahu středoškolského studia; Němčina Muzeologie, PZ němčina: němčina (vzor viz cz), PZ muzeologie: vědomostní test (kultura, historie, společnost) v rozsahu středoškolského studia; Němčina Archeologie, PZ němčina: němčina (vzor viz PZ archeologie: dějiny pravěku, starověku a středověku ve středoškolském rámci, základy místopisu českých zemí, základní informace o institucích a nejvýznamnějších osobnostech zabývajících se archeologií v ČR, přehledných pracích k pravěku ČR, resp. Československa; Italština Historie, PZ italština: italština (vzor viz PZ historie: historický test v rozsahu středoškolského studia; Italština Muzeologie, PZ italština: italština (vzor viz cz), PZ muzeologie: vědomostní test (kultura, historie, společnost) v rozsahu středoškolského studia; Italština Archeologie, PZ italština: italština (vzor viz PZ archeologie: dějiny pravěku, starověku a středověku ve středoškolském rámci, základy místopisu českých zemí, základní informace o institucích a nejvýznamnějších osobnostech zabývajících se archeologií v ČR, přehledných pracích k pravěku ČR, resp. Československa. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a absolvování přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se uskuteční dne 5. září Přihlášky do prezenční a kombinované formy studia musí být doručeny na Slezskou univerzitu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, studijní oddělení, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná do 29. července Přihlášku lze podat i elektronicky. Formulář je vystaven na Doklad o zaplacení administrativ- ního poplatku ve výši 510 Kč zašle uchazeč současně s přihláškou. Uchazeč o studium v přihlášce uvede studijní programy, studijní obory a typ studia (bakalářský), které hodlá studovat, a to v pořadí, které si sám zvolí. Přijímací zkouška má písemnou formu a bude konána pro všechny studijní programy a všechny studijní obory stejně, jejím obsahem bude ověření znalostí z ekonomického a společensko-vědního přehledu, z matematiky, ze zvoleného cizího jazyka (jazyk anglický, francouzský, německý, ruský, španělský). Každá část přijímací zkoušky je dotována maximálně 100 body, celkem lze tedy ze všech částí dosáhnout 300 bodů. O přijetí uchazečů ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan OPF dle pořadí nejlepších. Hodnocení 100 body z přijímací zkoušky z matematiky získávají bez absolvování testu z matematiky uchazeči, kteří jsou úspěšnými řešiteli alespoň oblastního kola matematické olympiády během středoškolského studia. Hodnocení 100 body z přijímací zkoušky z cizího jazyka získávají bez absolvování testu z cizího jazyka uchazeči, kteří předloží diplom o absolvování studijního oboru cizí jazyk na pedagogické nebo filozofické fakultě nebo vysvědčení či certifikát o absolvování státní jazykové zkoušky nebo mezinárodní zkoušky z cizího jazyka. Uchazeči budou přijímáni do studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Sys- témové inženýrství a informatika, Gastronomie, hotelnictví a turismus. Počet přijímaných uchazečů bude stanoven s ohledem na kapacitní možnosti fakulty a v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje univerzity a Programem rozvoje fakulty. Všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu ve stanovené lhůtě, budou zaslány tematické okruhy k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučená studijní literatura, další pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky, vše do 22. srpna Informace o výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny do 15 dnů po skončení přijímacího řízení na úřední desce OPF v Karviné a na slu.cz, a to do 19. září Úspěšným uchazečům může být nabídnuto převedení do jiného příbuzného studijního oboru v případě, že obor jimi zvolený nebude otevřen pro nízký počet úspěšných uchazečů. Informace o zaplacení poplatku za přijímací řízení: administrativní poplatek je 510 Kč, banka ČSOB Ostrava, číslo účtu /0300, konstantní symbol pro složenku: 0379, konstantní symbol pro banku: 308, variabilní symbol: , specifický symbol: rodné číslo uchazeče, převodová pošta: Ostrava.

7 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 7 Matematický ústav v Opavě BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Tříleté prezenční studium: Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika, Obecná matematika, čtyřleté prezenční studium: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Pětileté prezenční studium: Matematická analýza, Geometrie MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM Dvouleté prezenční studium: Matematická analýza, Geometrie, Matematická fyzika, Učitelství matematiky pro střední školy (kombinace matematika dějepis) Absolventi studijních oborů magisterského a magisterského navazujícího programu Matematika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul doktor přírodních věd, ve zkratce RNDr.. Termín odevzdání přihlášek: 29. srpna 2005, termín přijímacích zkoušek: 6. září 2005 Přijímací zkoušky pro bakalářský a magisterský studijní program: písemná a ústní přijímací zkouška matematika a fyzika nebo informatika (uchazeč si vybere jednu ze dvou uvedených oblastí); v případě přijímací zkoušky na obor Obecná matematika matematika a fyzika, informatika nebo dějepis (uchazeč si vybere jednu ze tří uvedených oblastí). Volbu uvede uchazeč na přihlášce ke studiu (v kolonce Zvolený jazyk 1. strana přihlášky ke studiu). Magisterský navazující studijní program: ústní přijímací zkouška matematika; v případě přijímací zkoušky na obor Učitelství matematiky pro SŠ matematika a dějepis. Minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky: bakalářský a magisterský studijní program 40 bodů ze 100 možných, magisterský navazující studijní program 10 bodů z 20 možných; v případě přijímací zkoušky na obor Učitelství matematiky pro SŠ je nutné získat 10 bodů z 20 možných z matematiky i z dějepisu. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Bakalářský a magisterský studijní program: absolvování přijímací zkoušky lze prominout uchazečům, kteří postoupí do celostátního kola A olympiády (matematické, fyzikální), resp. kategorie P olympiády matematické, doloží tuto skutečnost a k přihlášce ke studiu přiloží žádost o prominutí přijímací zkoušky. Dále těm, kteří požádají do 29. srpna 2005 o prominutí přijímací zkoušky a doloží jiné srovnatelné výsledky. Magisterský navazující studijní program: absolvování přijímací zkoušky lze prominout těm uchazečům, kteří úspěšně ukončili studium oboru bakalářského studijního programu Matematika v Matematickém ústavu v Opavě nebo uchazečům, kteří v akademickém roce 2004/2005 studují v absolventském ročníku oboru bakalářského studijního programu Matematika v Matematickém ústavu v Opavě (podmínkou pro přijetí ke studiu je předložení diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce do dne konání přijímací zkoušky). Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu Ke studiu v matematických oborech je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT Přihláška ke studiu na vysoké škole, nebo elektronické přihlášky ( prihlaska/). V případě, že si uchazeč zvolí elektronické podání přihlášky, musí po vyplnění požadovaných údajů a po potvrzení dat přihlášku vytisknout. Tištěná verze přihlášky musí být podepsaná a odeslaná na adresu Matematického ústavu v Opavě. V přihlášce ke studiu v matematických oborech musí být uvedena volba části přijímací zkoušky (v kolonce Zvolený jazyk 1. str. přihlášky), není však požadováno lékařské potvrzení a vyplnění prospěchu uchazeče v průběhu studia na střední škole. Pokud však uchazeč žádá o prominutí přijímací zkoušky z důvodu vynikajícího prospěchu, musí být prospěch podle výročních vysvědčení jednotlivých ročníků střední školy vyplněn a potvrzen vedením školy. Požadované přílohy k přihlášce - bakalářský a magisterský studijní program: notářsky ověřený opis maturitního vysvědčení, opis dokladu o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením; Magisterský navazující studijní program: notářsky ověřený opis maturitního vysvědčení, notářsky ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, opis dokladu o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (prospěchové karty). DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Tříleté prezenční a kombinované studium: Geometrie a globální analýza, Matematická analýza, Matematická fyzika Termín odevzdání přihlášek: 31. srpna 2005 Přijímací zkoušky pro doktorský studijní program: Ústní přijímací zkouška - matematika v rozsahu vysokoškolského studia matematiky; přihlíží se také k případné vědecké nebo odborné činnosti uchazeče. Požadované přílohy k přihlášce pro doktorský studijní program: notářsky ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, opis dokladu o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. V rámci vypisovaného přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 bude ke studiu ve studijních programech Matematika přijato nejvýše 100 uchazečů. Administrativní poplatek 510 Kč, název banky: ČSOB Ostrava, číslo účtu /0300, konstantní symbol na složenku: 0379, konstantní symbol pro bankovní účet: 308, variabilní symbol pro platbu složenkou: , variabilní symbol pro bankovní převod: , specifický symbol: rodné číslo uchazeče, převodová pošta: VAKUS Vítkov Informace o přijímacím řízení podává sekretariát Matematického ústavu v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava, tel.: (ing. J. Šindlerová), fax: , jana. Internet:

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Slezsko nebylo nikdy pouze a jen jedno Do historického sálu Slezského sejmu v Katovicích svolala na pátek 10. června prestižní jednání na téma Dynamika slezské identity Konference rektorů slezských univerzit (KRSU). Předsedal mu prof. dr hab. Janusz Janeczek, rektor Universytetu Śląskiego w Katowicach, záštitu nad ním převzali Wojewoda Śląski Lechosław Historik doc. Žáček nazval své vystoupení Slezsko a slezská identita v historickém vývoji. Upozornil v něm na rozsah slezské identity a její proměnlivost. Slezská identita má vzestupnou tendenci, uvedl a formuloval vlivy, které se o to v minulosti zasadily. Byly jimi jistě existence vratislavského biskupství, společné zájmy při vnímání Slezska, původ slezských knížat, politická a kulturní autonomie, zavedení společných úřadů a institucí za Matyáše Korvína, společná potřeba se bránit i náboženská svoboda, řekl a bez povšimnutí nenechal ani okolnosti, které naopak slezskou identitu rozbíjely. K těm patřily různost národů a jazyků, multikulturalita, od 16. století různost vyznání a později politické rozdělení, konstatoval a akcentoval komplikovanost procesu utváření slezské identity ve vědomí obyvatel území Slezska a její závislost na politické, ekonomické a kulturní situaci. Jeho kolega dr. Janák referoval na téma Slezská identita a česká společnost po druhé světové válce. Toto vývojové období rozdělil na pretotalitní ( ), totalitní ( ) a demokratické (po roce 1989) a zabýval se jak problematikou migrace obyvatel, tak územně správním členěním území Slezska připadajícího k naší zemi. Zatímco první periodu vývoje jeho identity utvářely v letech česko- -polský pohraniční spor a v roce 1947 následné uzavření smlouvy, která ho řešila, poúnorovou periodu až do roku 1958 představoval centralistický totalitní režim, slezskou Jarzębski a Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, jeho mediálním patronem se stala katovická Gazeta Wyborcza a přítomen mu byl i generální konzul ČR v Katovicích dr. Ing. Josef Byrtus, dr. h. c. Slezskou univerzitu (SU) v Opavě zastupovali prorektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., a PhDr. Dušan Janák, Ph.D., vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozoficko- -přírodovědecké fakulty, kteří též vystoupili se svými referáty. V úvodu moderátor jednání prof. dr hab. Marek S. Szczepański z Universytetu Śląskiego w Katowicach vymezil psychologický, solciologický, ekonomický, politologický, historický, antropologický, etnografický, etnologický, geografický a konečně rovněž urbanisticko-architektonický rozměr fenoménu slezské identity a zdůraznil, že pouze multidisciplinární přístup zkoumání může přinést jeho správné a všestranné pochopení. identitu zcela likvidující. V letech došlo k pokusu o obnovu slezských kulturních aktivit, ale hledání nových slezských identit mohlo znovu plně začít až po roce 1989, zdůraznil a za perspektivní pro ně označil přeshraniční česko-polskou spolupráci a snahu po utvoření euroregionu tzv. velkého Slezska. Někteří z referujících i diskutujících pak Slezsko metaforicky označili za smaragd, tedy drahokam barvy optimismu a naděje, či za území, kde, pokud se jedná o stavební materiál, začíná cihla. V závěru se účastníci shodli na tom, že konference přinesla četné podněty k novému výzkumu. V přestávce jednání podepsali představitelé šesti vysokých škol sdružených v KRSU zřizovací listinu Mezinárodního centra slezských studií. Omluveného úřadujícího předsedu KRSU, rektora SU prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., při signování dokumentu zastoupil doc. Žáček. (ian)

9 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 9 K programu Dnů Slezských univerzit Na programu Dne Slezské univerzity v Opavě se v pátek 20. května v Katovicích podíleli Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity pod vedením MgA. et MgA. Petra Škarohlída, rektor prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc., vedoucí Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty (panelová diskuse Dějiny Slezska ve výzkumech Ústavu historie a muzeologie a jeho spolupráce s polskými partnery ), prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., vedoucí Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (přednáška Robot: The Story of the Word in the World ), Mgr. Libor Martinek, Ph.D., tajemník Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty (přednáška Společné česko-polské literárněvědné konference pořádané v Opavě od roku 1995 ), Ing. Eva Wojnarová, Public Relations Obchodně podnikatelské fakulty (přednáška Moźliwości dalszego kształcenia na Wydziale handlu i przedsiębiorczości w Karwinie, studium doktorskie, studium e-learning, studium w języku angielskim ), Mgr. Jiří Mašata, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (přednáška Výsledky a perspektivy projektu Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů ), Ing. Monika Szkanderová, Vzdělávací centrum v Krnově (interpretovala přednášku PhDr. Marie Babničové Obsah a organizace Univerzity třetího věku v krnovském Vzdělávacím centru Slezské univerzity, výstavy z tvorby polských studentů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty a z edičních aktivit Filozoficko- -přírodovědecké a Obchodně podnikatelské fakulty a hudební skupina Nekuř toho tygra. O program Dne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach se v úterý 31. května v Opavě postarali Zespół Pieśni i Tańca Katowice, rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek, dr hab. Józef Zarek, dr Aleksandra Kunce, dr Zbigniew Kadłubek, lic. Anna Seweryn (Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Porównawczej, panelová diskuse Śląski genius loci ), prof. dr hab. Idzi Panic (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, přednáška Uwagi na temat przynależności politycznej Śląska w IX i w początkach X wieku ), dr Helena Hrapkiewicz (Uniwersytet Trzeciego Wieku, prezentacja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku), dr hab. Piotr Łaszczyca (Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Přednáška Zaśmiecony umysł, czyli o tom, że środowisko psychiczne można zaśmiecić i o skutkach tego zaśmiecania), dr Andrzej Boczarowski (Wydział Nauk o Zemi, Prezentacja multimedialna Od koron drzew do klaviatury komputera, czyli 7 milionów lat ewolucji człowieka, projekce filmových etud studentů Fakulty rádia a televize, výstava obrazů studentů Institutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Czesinie, fotografická prezentace výsledků konzervátorských prací, fotografická dokumentace ze zakládání knihoven pro polské národnostní menšiny v ČR a na Ukrajině a konečně výstava publikací univerzitního nakladatelství. Zatímco všechny prezentace v Katovicích se odehrávaly v budově rektorátu Uniwersytetu Śląskiego, (ul. Bankowa) v Opavě se místem jejich konání staly vedle budovy rektorátu Na Rybníčku také posluchárna H3 ve výukovém areálu Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Hradecké ul. a Sněmovní sál minoritského kláštera. (re)

10 strana 10 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Setkání Slezských univerzit v Katovicích...

11 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana a setkání Slezských univerzit v Opavě

12 strana 12 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Katovičtí slavisté nám ukazují cestu Dny Slezských univerzit nedávno skončily, kontakty mezi Opavou a Katovicemi budou pokračovat. Alespoň v to pevně věří všichni ti, kdo se na přípravě a realizaci reciproční prezentace aktivně podíleli. A věří dokonce i v to, že budou také z důvodu členství v Konferenci rektorů slezských univerzit intenzivnější než dosud. Vždyť, upřímně řečeno, za devět let, která od oficiálního podpisu dohody o spolupráci (vstupní protokol o přípravě spolupráce byl navíc podepsán už v listopadu 1990, tedy ještě v době, kdy Slezská univerzita v Opavě jako samostatný subjekt neexistovala) obou institucí uplynula, jich nebylo zase až tak mnoho. Snad nejintenzivněji a na nejvyšší kvalitativní úrovni se v současné době projevují mezi matematiky, fotografy a literárními vědci. Kolega prof. dr hab. Roman Ger z Katovic působí v naší vědecké radě. Vzájemné vazby jsou úzké, neformální a obě strany si je dlouhodobě pochvalují, konstatuje ředitel Matematického ústavu prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Stejně dobré pocity má vedoucí Institutu tvůrčí fotografie (ITF) prof. PhDr. Vladimír Birgus. Zájem polských uchazečů o studium u nás stále roste a víme rovněž o tom, jak dobře se úspěšní absolventi v zemi našich severních sousedů uplatňují. Tak například Mgr. Piotr Szymon vyučuje přímo v Katovicích, kde má pobočku krakovská Akademie výtvarných umění, říká Birgus. O aktivitách čerstvého nositele doktorátu z polonistiky PhDr. Libora Martinka, Ph.D., tajemníka opavského pracoviště bohemistiky a knihovnictví, píše z pohledu jeho posledního vystoupení (28. dubna) v Těšíně (Cieszyn) i poslední Gazeta Uniwersytecka, měsíčník Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Vítaným dědictvím Dnů slezských univerzit je proto v těchto souvislostech nejen skutečnost, že si obě instituce vzájemně darovaly soubor knižních titulů, které byly v Katovicích a Opavě výstavami představeny, ale také nové náměty na budoucí rozvoj partnerství. Prvním z nich je vydání sborníku přednášek pronesených 20. a 31. května, dalším specializovaná oboustranná odborná setkání studentů a pedagogů jednoho oboru, případně více oborů blízce příbuzných, příkladně s využitím úspěšných prací studentské a vědecké odborné činnosti. Navázané kontakty se studentskou samosprávou katovické univerzity se chystá rozvinout Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU), velký zájem o spolupráci má vědecký kroužek Światowid (na snímku), jehož spolupracovník Mgr. Łukasz Godecki dokázal mladé katovické slavisty získat i pro účast na organizaci našeho prezentačního dne, o niž se v největší míře zasloužilo Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego a z něj pak Mgr. Mirosława Łukaszek. Pro některé z našich studentů bylo překvapením, že nedaleko od Katovic existuje ještě jedna Slezská univerzita, uvedla Mgr. Łukaszek při hodnocení našeho vystoupení. Nejvíce nás zaujala silná novodobá tradice česko-polských literárněvědných konferencí v Opavě. Toto užitečné odborné setkávání chceme v budoucnu pravidelně obesílat, reagoval Mgr. Godecki za Światowid. Jeho členové se postarali jak o veškeré překlady českých předloh pro plakát a pozvánku setkání, tak o četné rozhovory vedené s účastníky naší delegace česky a vystavené nyní na internetových stránkách. Přes převažující aktiva upozornil program v Katovicích i na to, že obě univerzity zůstávají Slezsku ještě ledacos dlužny. Chybí syntéza dějin Horního Slezska, pro posílení vzájemných vazeb nebyl dosud využit potenciál katovických sociologických a politologických věd, které patří v Polsku k nejoceňovanějším. Značné rezervy vidí vedení univerzit ve výměně studentů, společném výzkumu a tvorbě společných studijních programů. Opavské setkání zase utrpělo tím, že se konalo už v době, kdy v letním semestru skončila výuka, a že přednášky k překvapení polských účastníků neprovázela diskuse. Pokud jde o doprovodné akce, návštěvnost na vystoupení národopisného souboru písní a tanců Katowice se díky pochopení Slezského a Mendelova gymnázia podařilo zajistit na vysoké úrovni, naopak atraktivní projekce etud studentů Fakulty rozhlasu a televize v multimediální učebně v areálu na Hradecké ulici zůstala zcela stranou zájmu. Snímky budou proto dodatečně promítnuty v programu Filmového klubu pořádaného ASPSU a pokusíme se je využít též v rámci pravidelných soustředění posluchačů ITF na Horní Bečvě. Jeho polští studenti a absolventi svými vystavenými díly reprezentovali naši univerzitu parádně. Závěrem se dá jistě souhlasit se slovy, jimiž se na Dny Slezských univerzit podíval vedoucí vedoucí oddělení zahraničních styků Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ing. Mgr. Adam Kurzeja, hlavní garant katovického vystoupení v Opavě. Nechejme si teď určitý prostor ke vstřebání všech dojmů a sejděme se na podzim s připravenými podněty, jak květové prezentace dále využít, konstatoval. K souhlasu s ním dodávám jediné: Światowid nám ukázal cestu. Ivan Augustin

13 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 13 Naši univerzitu navštívili významní hosté Dalším z řady zahraničních diplomatů, s nimiž má akademická obec Slezské univerzity (SU) v poslední době stále častější příležitost navázat vzájemný dialog, byl v úterý 19. dubna generální konzul Slovenské republiky v Brně Ing. Ivan Nejeschleba. Svou návštěvu v Opavě zasvětil nejen základnímu poznání zdejšího univerzitního prostředí, ale též podání zasvěcené informace studentům, jimž přiblížil zahraniční politiku a zahraniční službu Slovenska po vstupu do NATO a Evropské unie. V diskusi s představiteli SU se generální konzul zajímal o slovenské studenty a byl zvláště ze strany přítomných zástupců Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ujištěn, že jsou již nyní silně nadprůměrné. Před posluchači oboru Veřejná správa a regionální politika pak zahraniční politiku Slovenska v posledních deseti letech označil za nestandardní. Do roku 2001 ji dokonce můžeme přirovnat k futurologickému chaosu, konstatoval. Naopak ocenil, že rozchod po rozpadu společného státu snesl jak český, tak slovenský národ klidně a kultivovaně. Přesto je odluka po více než deseti letech cítit, poznamenal. (ian) Na pozvání rektora prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., zavítal ve středu 27. dubna na opavskou akademickou půdu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Lubomír Zaorálek. Před svým setkáním se strudenty byl nejprve oficiálně přijat vedením Slezské univerzity (SU) a poté přednesl v aule výklad na téma Role nových členských zemí Evropské unie v procesu integrace a jejich účast na schvalování euroústavy. V úvodu charakterizoval společensko-politickou situaci na našem kontinentě po druhé světové válce, aby v návaznosti nato objasnil důležitost vzniku Evropského společenství a jeho postupného rozšiřování. V devadesátých letech však vývoj vyvolal obavy Evropské unie, aby se postkomunistické země nestaly pro její další existenci nenezpečnými, uvedl Zaorálek, jehož přednáška iniciovala dotazy posluchačů. Studenty zajímal jak jeho pohled na Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak názor na přístup prezidenta Vávlava Klause k ratifikaci euroústavy. Hranice států by v našich myslích měly konečně nahradit hranice Evropy jako celku, řekl v této souvislosti. (re) Seminář novodobých dějin vedený na Ústavu historie a muzeologie (ÚHM) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (SU) v Opavě PhDr. Jiřím Knapíkem, Ph.D., hostil v pátek 29. dubna doc. PaedDr. Štefana Šutaje, DrSc., pracovníka Společenskovědního ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Jeho vytříbenou přednášku s názvem Odsun Maďarů do Čech a maďarská otázka po druhé světové válce ale s velkým zájmem vyslechl spolu se studenty také rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., a prorektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Vzácná spolupráce pana docenta Šutaje s opavskými historiky pamatuje ještě dobu, kdy působil v Košicích, a máme velký zájem, aby pokračovala. Jak jeho dnešní výklad dokumentoval, může naše obzory ještě v mnohém obohatit, konstatoval prof. Jirásek. Jsem proto rád, že v názoru na nezbytnost čilých kontaktů nejen s polskými a německými, ale též slovenskými historiky se na ÚHM shodujeme, dodal. Podle jeho slov vzájemné vazby podmiňuje donedávna společný vývoj v jediném státě. Ale ani po vzniku dvou samostatných státních útvarů si přece nejsme cizí, prohlásil rektor a vyjádřil naději, že SU bude moci erudici doc. Šutaje dále využívat. (ian)

14 strana 14 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Na Kypru o budoucnosti studia v zahraničí Mgr. Petra Auerová (druhá zprava) ve společnosti svých kolegyň nedaleko místa ubytování účastníků konference koordinátorů programu Socrates/ Erasmus. Své dobře vybavené hotely jim poskytla Larnaka Foto archiv Na dvě stovky účastníků Erasmus Coordinators Conference (ERACON 2005) z Evropy a Japonska hostila ve dnech od 1. do 5. června kyperská metropole Nikósie. Mezi asi 15 delegáty z České republiky byla rovněž Mgr. Petra Auerová, pracovnice oddělení vědy a zahraničních styků rektorátu Slezské univerzity (SU) v Opavě, která tu od roku 2000 pečuje právě o rozvoj výchovně vzdělávacího programu Evropské unie Socrates/Erasmus. K univerzitám, které do něj vstoupily a naplňují ho, patří SU počínaje akademickým rokem , v jehož průběhu vyjelo do zahraničí prvních osm studentů a jeden pedagog. Pro srovnání v šestém roce realizace programu, akademickém roce , strávilo část studia na univerzitách, s nimiž SU uzavřela smlouvu, 63 studentů a necelé čtyři desítky pedagogů. Abych úvodní informaci upřesnila, úplný název historicky prvního setkání tohoto typu byl Erasmus Coordinators Conference 2005 and Go-Exchange Educational Fair, říká Auerová a vysvětluje, že přímo navazující součástí jednání se stal též veletrh informací a prezentace jednotlivých zúčastněných univerzit. Nebylo jich s ohledem na premiéru mnoho, ale přesto jsem získala řadu cenných poznatků a další si měla možnost ověřit, hodnotí při zpětném pohledu na první červnové dny, jejichž program i pro ni připravila teprve vloni v Polsku ustavená European Asssociation of Erasmus Coordinators, jejímž předsedou je Kypřan Gregory Makrides, děkan Intercollege v Nikósii, která konferenci zorganizovala. V této asociaci SU zatím není, a pokud je mi známo, naše země je v ní zastoupena pouze kolegyní z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Klárou Kupcovou. My ostatní jsme si vesměs řekli, že se vstupem počkáme, až budou cíle nového institucionálního sdružení čitelnější, vysvětluje Petra a už vzpomenuté nepříliš četné zastoupení evropských univerzit na Kypru nasvědčuje tomu, že tato strategie byla prozíravá. Dnes má SU při realizaci programu Socrates/Erasmus 35 smluvně podložených partnerů, z nich ovšem konferenci obeslali pouze dva, potvrzuje, ale tím nechce snižovat význam nově navázaných kontaktů jak s hostitelskou Intercollege, tak s Leeds Metropolitan University, University of Cyprus či Université Lumière v Lyonu. Co je hlavním předpokladem dalšího rozvoje zapojení SU do programu? Nic nového a také nic více, ale ani nic méně než lepší jazyková vybavenost, která zakládá schopnost studenty a pedagogy nejen do zahrraničí vysílat, ale recipročně je též přijímat, zdůrazňuje Petra a je si vědoma, že v tomto ohledu SU stále zaostává. Jednalo se třeba o tom, jak vzbudit mnohem větší zájem posluchačů britských univerzit o studium na kontinentě. Zatím je to sem příliš neláká, protože mají vysoké požadavky nejen na jazykové schopnosti univerzit, které by je přijaly, ale nemenší na celkovou šíři a kvalitu nabízených studijních programů, konstatuje Petra s poukazem na zásadní skutečnost, že britské univerzity své zapojení do programu vzájemnou reciprocitou zcela jednoznačně podmiňují. Ze širokého programu panelové diskuse probíhající ve třech amfiteátrech se rozhodla pro téma uznávání zahraničních studijních kreditů, s nímž vystoupili zástupci maďarské Szent István University, a projekt on-line přihlášek k zahraničnímu studiu, prezentovaný rakouskou národní agenturou programu Socrates/Erasmus. Ten mě zaujal hlavně proto, že uvažuje se zjednodušením dosud značně komplikovaného zajišťování financování studijních pobytů. Podle něj by se měly odehrávat pouze v přímém kontaktu příslušné národní agentury a studentů, takže by univerzitám významně pomohl zbavit se velké administrativní zátěže a umožnil soustředit se především na garanci kvality a už dosažené odbornosti do zahraničí vysílaných posluchačů, objasňuje Petra. V současnosti je do programu Socrates/Erasmus zapojeno 2199 institucí z 31 zemí, které zajišťují studijní pobyt v zahraničí pro 1,2 milionu mladých lidí. Konference stanovila za cíl, aby v roce 2011 dosáhl jejich počet tří milionů. Jak si optikou těchto nároků vede SU? Naší nejaktivnější součástí je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, a to nejen ve směru výjezdů, ale ještě výrazněji v přijímání zahraničních studentů a pedagogů. Její ekonomické zaměření přece jen lépe boří jazykovou bariéru. Ve vztahu k Filozoficko-přírodovědecké fakultě bych ráda ocenila přístup PhDr. Evy Klímové, Ph.D., vedoucí oddělení italistiky a latiny Ústavu cizích jazyků. Sama často jezdí na římské univerzity přednášet, pobyt tam pak zprostředková pro řadu našich studentů. Ne všude se s takovým pochopením setkávám, někde, jako třeba na Ústavu informatiky, si dokonce překážky nezájmem stavíme už doma, netají se Petra radostmi ani starostmi, které jí práce přináší. Na závěr ještě upozorňuje, že program Socrates/Erasmus není jediným možným zapojením SU do kontaktů s Evropou. Naše smlouva s Evropskou komisí v Bruselu platí do roku 2007, ale už nyní nabíhají další programy. Tak Erasmus/Mundus, vyhlášený na léta , sleduje spolupráci a mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání a silně akcentuje společné magisterské studijní programy. Proto je velmi důležité dotáhnout myšlenku Joint Degrees; v případě karvinské fakulty se jedná o uvažovanou spolupráci s Oulu a Coventry, v případě Matematického ústavu pak o nalezení třetího partnera k Opavě a Salernu. A nezapomínejme ani na programy Leonardo a Tempus II, uzavírá Petra a podtrhuje základní požadavek tvorby projektů univerzálnějšího charakteru, který by z hlediska získání evropských financí pravděpodobnost jejich úspěchu zvýšil. Ivan Augustin

15 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 15 Univerzita vzpomíná na zemřelého papeže Právě před deseti lety, přesně 14. června 1995, se primátor Opavy doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., rektor Slezské univerzity (SU) prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., a předseda ústředního výboru Matice slezské PhDr. Artur Sommer, profesně působící na Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU, obrátili na Svatého otce Jana Pavla II. se žádostí o zřízení opavského biskupství. Ve svých argumentech se dovolávali vyslyšeného reskriptu Marie Terezie z 16. listopadu 1776, na jehož základě povýšil papež Pius VI. svou bulou z 5. prosince 1777 olomoucké biskupství na arcibiskupství a v Brně a Opavě zřídil dvě nová sufragánní biskupství. Zatímco v Brně vzniklo, v Opavě bula pro absenci hlavního chrámu a též z ekonomických důvodů naplněna nebyla. Války, složité národnostní problémy a nakonec v polovině 20. století zcela zásadní změna společenských poměrů v naší zemi zkomplikovaly od té doby mnohé pokusy o to, aby ke zřízení opavského biskupství skutečně došlo, připomíná Sommer jako jeden ze signatářů žádosti papeži Janu Pavlu II. překážky, které se tomu později postavily do cesty. Proto když se v průběhu minulého desetiletí dostávala tato otázka znovu na přetřes, cítili jsme potřebu jednat, pokračuje a vyjmenovává, že k osloveným osobnostem patřil tehdejší apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni Coppa, český primas kardinál Miloslav Vlk, brněnský biskup Vojtěch Cikrle i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Naše úsilí opírající se o žádost olomoucké arcidiecéze, aby vzhledem ke své velikosti byla rozdělena, nakonec přece jen nezůstalo bez výsledku. Ale protože o to, stát se sídlem nového biskupství usilovala vedle Opavy intenzivně také Ostrava, bulou papeže Jana Pavla II. Ad Christifidelium spirituali byla 30. května 1996 zřízena nová ostravsko-opavská diecéze, ohlíží se Sommer a potvrzuje, že Zlatá medaile Slezské univerzity z 15. června 1999 byla projevem poděkování Janu Pavlu II. za její zřízení. K oficiálnímu předání ocenění mělo dojít v Gliwicích, ale papeže stihla během návštěvy Polska okamžitá zdravotní indispozice, a proto musel její program částečně redukovat. Postihlo to tehdy k naší velké smůle právě Gliwice, a tak jsme medaili i dar v podobě fotografií Piotra Szymona byli nuceni do Vatikánu předat protokolární cestou, objasňuje Sommer a odkazuje na skutečnost, že 1. prosince 1999 obdržel rektor SU prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., písemný doklad o převzetí ocenění, dedikační listiny k němu i fotografií. Svatý otec Vám za tuto službu ze srdce děkuje a vyprošuje nebeské dary, ať je Vám poskytnuto apoštolské požehnání, i všem profesorům a studentům univerzity, praví se v dopise, který podepsal přísedící oddělení všeobecných záležitostí státního sekretariátu vatikánských paláců Petrus Lopez Quintana. Dnes je medaile dost možná uložena v papežově rakvi, alespoň podle zvyklostí a striktního protokolu by tomu tak se všemi podobnými vyznamenáními mělo být, uzavírá svou vzpomínku Sommer a ocenění Svatého otce Zlatou medailí považuje za oslavu jedné z nejvýznamnějších osobností naší doby a zviditelnění Slezské univerzity v tom nejlepším slova smyslu. Ivan Augustin

16 strana 16 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Dar naší univerzity papeži Janu Pavlovi II.

17 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 17 Piotr Szymon: Náměstí sv. Petra 8. dubna Mezi těmi, kdo na rozloučení se Svatým otcem nemohli chybět, byl i absolvent magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (SU) v Opavě MgA. Piotr Szymon. Předcházející strana je věnována výběru z jeho fotografií vytvořených v letech a souborně nazvaných Kalwaria Zebrzydowska (Pielgrzymi Kalwaryjscy, Uczestnicy Drogi Krzyżowej, Misteria Drogi Krzyżowej), které Szymon předložil a v červnu 1998 na ITF obhájil jako svou praktickou bakalářskou diplomovou práci. O rok později se snímky zachycující působivou atmosféru tradičních poutních setkání v místech nacházejících se nedaleko rodiště Jana Pavla II. Wadowic staly součástí uměleckohistorických sbírek vatikánských paláců, když je SU papeži věnovala. Tyto řádky nechť ale patří Szymonovi samotnému. Rodák ze Zabrze (1957) studoval právo na Slezské univerzitě v Katovicích a ITF absolvoval v roce Je členem Svazu polských umělců-fotografů (ZPAF). V období vedl archivně-fotografické oddělení v Muzeu historie Katovic, kde připravil několik výstav. Od roku 1990 působí na katovickém pracovišti Akademie výtvarných umění v Krakově, kde nyní vyučuje fotografii, a od roku 2000 učí také v soukromé polyceální škola v Bielsku-Białe. Zabývá se především dokumentární fotografií. Uspořádal řadu autorských výstav (v ČR například v pražském Mánesu a v Galerii Opera v Ostravě) a zúčastnil se mnoha kolektivních vystoupení (v ČR příkladně v Opavě, Chebu, Praze, Ostravě a Brně). Pokud uvádíme přední zahraniční studenty či absolventy Institutu, bez Piotra Szymona by jejich výčet nebyl úplný. Proto byly jeho fotografie zastoupeny i při dosud poslední prezentaci polských posluchačů Institutu, která se v termínu od 20. května do 14. června uskutečnila na půdě Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, říká tajemník ITF Vojtěch Bartek. Lze dodat, že spolu s Szymonem vystavovali další katovičtí tvůrci Magdalena Bartkiewicz- -Podgórska, Grzegorz Klatka a Michal Luczak, dále Grzegorz Dabrowski, Jakub Dabrowski a Pawel Supernak (všichni z Białystoku) a Andrzej Górski ze Supraslu. Za fotografie darované SU papežovi byl nakonec právem oceněn i Piotr Szymon. Z rukou rektora prof. RNDr. Demetera Krupky, DrSc., převzal 1. února 2000 Bronzovou medaili SU jako výraz uznání za osobní tvůrčí podíl na obohacení uskutečněného kontaktu naší instituce se Svatým otcem. Tento kontakt byl korunován předáním Zlaté medaile SU Janu Pavlu II. Spolu se Szymonem byli Bronzovou medailí SU v této souvislosti vyznamenáni také PhDr. Artur Sommer z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty a citovaný V. Bartek z ITF. (ian)

18 strana 18 Noviny Slezské univerzity červen 2005 Za Ing. Lidmilou Janečkovou, PhD. V pondělí 2. května tragicky zahynula naše kolegyně Ing. Lidmila Janečková, PhD., pracovnice Katedry marketingu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Ta zpráva proletěla fakultou jako blesk a vyvolala všeobecné ustrnutí a vír zmatených otázek. Jak je to možné? Proč? Co bude dál? Dovolte mi, abych jako její kolega, který přišel na fakultu před 14 lety současně s ní a ze stejného pracoviště, a tudíž jí snad znal nejdéle, napsal pár řádků k uctění její památky. Pro nás, její kolegy, byla Lída nebo Liduška, vždy energickou dámou schopnou zorganizovat kdeco. Zcestovalá, znalá jazyků a neúnavná propagátorka svého oboru marketingu, a to především v oblastech služeb a obchodu a měst a obcí. Lída kromě své pedagogické činnosti byla aktivní vědeckou pracovnicí, získala řadu grantů, pro města slezského regionu, příkladně Karvinou, Havířov, Orlovou, přímo zpracovala nebo radila při zpracování jejich rozvojových plánů. Pilně překládala a publikovala. Nečekaně jejím posledním významným překladem byla publikace autora T. J. Gerarda Reklama a podpora prodeje pro nakladatelství Grada Publishing. V témže nakladatelství vydala spolu s kolegyní Mirkou Vaštíkovou publikace Marketing služeb a Marketing měst a obcí. Na studenty byla přísná a náročná, jedna z obávaných, ale také z nejlepších. Pro ty, kteří jí znali jen povrchně z chodeb fakulty, je třeba připomenout, že Lída záhy po příchodu na fakultu ovdověla a k problémům s rozvojem fakulty a tvorbou studijních programů jí přibyly problémy soukromé. Vychovávat dvě děti v tom nejnáročnějším věku, to Regionální pobočka České společnosti ekonomické v Ostravě ve spolupráci s Katedrou financí Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné uspořádaly 11. května seminář na téma Kolektivní investování v ČR: aktuální situace a výhled do budoucna. V jeho rámci vystoupil s přednáškou ředitel Odboru kolektivního investování Komise pro cenné papíry Mgr. Libor Michálek. Ve svém vystoupení se věnoval zejména změnám v legislativní úpravě kolektivního investování a jejich praktickým dopadům jak na klienty investičních nebylo lehké. Dnes jsou obě děti úspěšnými absolventy vysokých škol. Ing. Lidmila Janečková, PhD., patřila k těm lidem, za něž se jen obtížně hledá náhrada. Výborná pedagožka, zdatná pracovnice, přední odbornice v oboru, ale také statečná a silná ženská. Zůstane navždy zapsána v análech univerzity a její karvinské fakulty, v srdcích přátel a paměti kolegů. Pavel Nezval Karvinský seminář Opensource řešení v sítích Ve středu 18. května proběhl v prostorách auly karvinské Obchodně podnikatelské fakulty již třetí ročník semináře Opensource řešení v sítích. Cílem semináře byla, jak již je tradicí, propagace řešení na bázi svobodného software, které je možno použít nejen v oblasti síťových technologií. Změnou k lepšímu oproti dřívějším ročníkům bylo větší zapojení studentů, dále pak navázání sponzorské spolupráce s NextiraOne a prohloubení spolupráce s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava v oblasti aktivních příspěvků. V neposlední řadě došlo k rozšíření spolupráce s dalšími subjekty (ATACO, Liberix, videostudio Drakk). Semináře se zúčastnilo přibližně 100 lidí, což považujeme za velký úspěch. Díky finanční podpoře společnosti NextiraOne bylo možno zaregistrovaným účastníkům semináře rozdat trička s linuxovou tematikou. Každý z účastníků zároveň získal automaticky CD s live distribucí linuxu Danix. Problémem opět zůstává nezájem ze strany pedagogů. I když se žádné z témat přímo na fakultě nevyučuje, může být účast na semináři vhodným doplněním a rozšířením znalostí pedagogů. Bližší informace o obsahu projednávaných témat a reakcích ze strany veřejnosti lze nalézt na Lukáš Macura O kolektivním investování v České republice společností a podílových fondů, tak na finanční systém České republiky. Nastínil rovněž aktuální vývojové trendy a na srovnání struktury úspor a objemu finančních prostředků spravovaných podílovými fondy v ČR a vyspělých zemích EU demonstroval možnosti rozvoje sektoru kolektivního investování. Následná diskuse byla zaměřena především na problematiku speciálních fondů, úlohu a funkci depozitáře či na důsledky právního předpisu umožňujícího vyvlastnění drobných akcionářů. (DS)

19 červen 2005 Noviny Slezské univerzity strana 19 Irena Korbelářová čerstvou docentkou Vážená paní docentko, děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., nás na zasedání kolegia 16. května informoval, že jste se úspěšně habilitovala. Mohla byste říci, v čem spočívala vaše habilitační práce? Ve své práci pod názvem Města na Těšínsku v 18. století jsem se zabývala právně-politickým, ekonomickým a sociálním vývojem městských lokalit v období pozdního baroka. Věnovala jsem pozornost rovněž každodennosti měšťanské společnosti, ať už se jednalo o otázky rodinných vztahů, postavení žen, bydlení či oblékání. V centru pozornosti byla města z celého bývalého Těšínského knížectví, položená dnes jak na území Česka, tak Polska. Kde jste tuto práci obhajovala? Habilitační řízení proběhlo na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, oponenty práce byly prof. Eduard Maur z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, doc. Bohumír Smutný a doc. Radek Fukala, oba z Pedagogické fakulty v Hradeci Králové. Řízení proběhlo před vědeckou radou 13. dubna. Tématem habilitační přednášky bylo postavení měšťanských žen v Rakouském Slezsku v 18. století. Vím, že Váš vědecký záběr je širší, než u své habilitace uvádíte. Mohla byste přiblížit okruhy, kterými jste se zabývala? Svou výzkumnou činnost zaměřuji především na dějiny Slezska v 17. a 18. století. Specializuji se na městskou problematiku a vydávání pramenů ke slezským dějinám raného novověku. Kterými tématy se chcete v nejbližší době zabývat? V nejbližší době budu pracovat jako spoluřešitelka na projektu Grantové agentury ČR, zabývajícím se prameny hromadné povahy k dějinám Slezska v předstatistickém období, jehož výsledkem by mělo být zmapování uvedených pramenných materiálů ze století v archivních a muzejních institucích i v knihovnách v Česku, Polsku a Rakousku a publikování dílčích edic. Když jsme u publikování, mohla byste zmínit některé vaše stěžejní publikace? Kromě dílčích časopisecky publikovaných příspěvků jsem dosud vydala monografii Poddanská města Opavského a Krnovského knížectví v letech , která byla zaměřena na ekomomický a sociální vývoj uvedených lokalit. Jsem spoluautorkou knih Sociální hnutí na Těšínsku ve druhé polovině 18. století., jejímž vůdčím autorem je brněnský historik Milan Šmerda, a Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství, kterou jsme připravili spolu s Milanem Šmerdou a Rudolfem Žáčkem. Podílela jsem se rovněž na vydávání statistických pramenů k dějinám olomoucké diecéze v 18. století, listináře k církevním dějinám Opavy, urbářů a dalších písemností ke slezským dějinám. Svůj zájem jsem zaměřila rovněž na Ostravu, odkud pocházím. Podílela jsem se na přípravě řady výstav k dějinám i současnosti Ostravy, které se uskutečnily v Nové radnici v Ostravě i v dalších kulturních a vzdělávacích institucích. Zaměřeny byly kupříkladu na proměny Ostravy v 19. a 20. století, na prezentaci ikonografických dokumentů k Ostravě a Ostravsku. Velkou radost jsem měla z velkých obrazových publikací Ostrava a Vítkovice, v nichž byla opublikována celá řada unikátních vyobrazení a pohledů na město a jeho části, k nimž jsme s kolegy Rudolfem Žáčkem, Henrykem Wawreczkou a dalšími připravili rozsáhlejší historické exkurze. Obdobný charakter měla i poměrně výpravná publikace Beskydy a Pobeskydí. Ohlasy z široké veřejnosti, které byly tyto knihy určeny, naznačují, že byly dobře přivítány. V nejbližších dnech mě čeká vydání knihy Města na Těšínsku v 18. století, připravovaná Muzeem Těšínska v Českém Těšíně v rámci vědecké řady Studie o Těšínsku. Úctyhodná vědecká práce, jak ji uplatňujete v pedagogickém procesu? Podstatná část mého pedagogického působení na naší fakultě je věnována pomocným vědám historickým. Studentům se snažím nejen poskytnout základní informace o paleografii, diplomatice, sfragistice a dalších disciplínách, ale snažím se jim také otevřít cestu k vlastní práci s historickými prameny. Právě v nich se skrývá ještě mnoho neznámého z naší minulosti. A právě bohaté zkušenosti s bezprostředním zpracováním pramenů pro jejich vydávání, ale i s jejich využíváním jako informačních zdrojů mi, alespoň doufám, umožňují, lépe studenty vést při výuce pomocných věd a snad jim naznačit, jak důležité i příjemné je s prameny pracovat. V uplynulém období jsem vedla i specializované semináře, věnované ranému novověku a práci s prameny. Rozsáhlá vědecká a pedagogická činnost a k tomu ještě náročná akademická funkce proděkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě pro studijní záležitosti a organizaci, to je jistě dost na jednu ženu. Kéž by fakulta měla více tak odborně schopných vědecko-pedagogických pracovníků a akademických funkcionářů. Podle mého názoru by výčet všech vědeckých a pedagogických aktivit doc. Korbelářové vydal již na profesuru. Vojtěch Bartek K 1. květnu byl jmenován nový proděkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Stal se jím Mgr. Karel Kučera z Ústavu cizích jazyků, kde se na oddělení anglistiky a amerikanistiky zabývá praktickým jazykem, fonetikou, morfologií a analýzou diskurzu. Pokud jde o funkci akademickou, od uvedeného data mu přísluší resort informací a rozvoje. Proto mu byl také jako první pracovní úkol na novém postu svěřen, jak vyplývá ze zápisu z květnového zasedání kolegia děkana, patronát nad inovací webových stránek fakulty. (re)

20 strana 20 Noviny Slezské univerzity červen 2005 O cestě k Ceně Leopolda Kunschaka Bez velké medializace se v českém tisku obešla zvláště pro Ostravskou univerzitu (OU) a Slezskou univerzitu (SU) v Opavě nikterak zanedbatelná skutečnost, že se letošní udělování Ceny Leopolda Kunschaka, k němuž došlo 11. března na půdě rakouského parlamentu, neobešlo bez české účasti. Zasloužila se o ni Mgr. et Mgr. Eva Sotoniaková, Th.D. (na horním snímku vpravo), která je v historii ocenění, předávaného pravidelně od roku 1965, teprve druhou českou osobností obdařenou touto poctou. Informace o tom, že Leopold Kunschak byl v letech prvním prezidentem Národní rady Rakouska po druhé světové válce a prakticky celý život se významně angažoval v sociální oblasti, naznačuje, za jaké aktivity je cena propůjčována. A to, že je předávána rakouským spolkovým kancléřem Wolfgangem Schüsselem (na horním snímku uprostřed), její prestiž jen povyšuje. Pro dr. Sotoniakovou se převzetí Leopold Kunschak-Anerkennungspreis stalo jak dokladem ohlasu její doktorské práce Studien zur Eigentumslehre Reichtum und Armut, jíž v roce 1998 ukončila doktorské studium na Univerzitě Vídeň, kde ji vedl Prof. Dr. Dr. Rudolf Weiler, tak vážnosti, jíž se těší její celková publikační činnost v oblasti sociální práce. Své studie dosud publikovala nejen ve sbornících z konferencí konaných u nás i v zahraničí, ale také v odborných časopisech typu La Societá (vychází ve Veroně) nebo Społeczeństwo (vydáván ve Varšavě). Ke svému dnes dominantnímu oboru na kmenové Katedře psychologie a sociální práce Filozofické fakulty OU přednáší předměty Systémy sociálních služeb a Vybrané problémy sociální práce, na Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU Teorii a metody sociální práce se, jak už to většinou bývá, propracovala až postupem času. Vždyť jejím prvním studiem ukončeným na Univerzitě Komenského v Bratislavě na počátku osmdesátých let byla kombinace Vědecké informace a knihovnictví němčina. Zaměření na sociální vědu ji poskytla až Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity, absolvovaná v roce Od té doby se dr. Sotoniaková permanentně věnuje sociální práci s akcentem na vybrané skupiny, příkladně cizince, imigranty nebo azylanty. Zaujala mě především problematika uprchlictví. Té je věnována i má nedávno na Karlovu univerzitu odevzdaná habilitační práce. Ale pozornost věnuji i národnostním a etnickým menšinám, potvrzuje Sotoniaková svůj profesní zájem a kombinaci ostravského a opavského uplatnění si pochvaluje. Obor Poradenství v sociální práci máme v Ostravě jak v bakalářském, tak magisterském stupni a jeho doktorské studium připravujeme k akreditaci, pokud jde o Opavu, od akademického roku tu běží první ročník podle nového programu, v němž získala sociální práce větší prostor, konstatuje. Je to dobře, protože paradoxně s proklamovanými postuláty předlistopadové společnosti byla u nás sociální problematika dlouho upozaďována. Nejprve jejímu rozvoji bránily ideologické bariéry, dnes je už sice situace zcela jiná, ale přesto dosud pociťujeme, že ti, kdo se na její studium v polovině devadesátých let vrhli, zatím nedozráli, objasňuje a za hlavní brzdu rychlejšího řešení sociálních problémů považuje kulhající legislativu. Ale ani její uplatňování v praxi není bez potíží. Když uvedu příklad z oblasti uprchlictví, žádost o azyl by měla být vyřízena do 90 dnů, a přesto se někdy řeší i několik let, ilustruje. Jméno dr. Sotoniakové je na opavské fakultě SU právem často spojováno i s partnerstvím někdejšího pracoviště Ústavu společenských věd, nyní rozděleného na Ústav veřejné správy a regionální politiky a Ústav pedagogických a psychologických věd, s Fachhochschule für Sozialwesen v Coburgu. Spojení Opavy s Coburgem jsem už rozšířila i na Ostravu a pokládám je i do budoucna za nosné. Jeho význam by samozřejmě dále povýšila možnost oboustranných výměn. Zatímco se studenty Veřejné správy a regionální politiky jsme naposledy vloni absolvovali v Coburgu užitečný desetidenní workshop o chudobě, německým posluchačům zatím studijní pobyty v Opavě znemožňuje jazyková nevybavenost zdejších pedagogů, lituje Sotoniaková a věří v brzké zlepšení tohoto nepříliš příznivého stavu. Březnové slavnostní události ve Vídni, která k dnešku její profesní dráhu korunovala, byl přítomen i někdejší generální tajemník OSN Kurt Waldheim, Otto von Habsburk a český velvyslanec v Rakousku Rudolf Jindrák. Mezi patnácti oceněnými jsem byla jedinou cizinkou. Tím víc mě přepadaly myšlenky o významu středoevropského prostoru a potřeby všestranné a každodenní spolupráce národů, který jej obývají. Bývalou pospolitost mnohonárodnostního Rakousko- -Uherska vystřídala moderní forma evropské integrace, ale význam dimenze středu kontinentu zůstává stále zachován. A tak si myslím, že by bylo opravdu moc dobré, kdyby se zatím krátká řada českých laureátů Ceny Leopolda Kunschaka už záhy dále rozrostla, uzavřela Sotoniaková. Ivan Augustin

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého studijního programu. Všichni uchazeči budou seřazeni

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013 Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě studijní program Dramatická umění V

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 Opava, květen 2000 3 Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 Obsah Úvod... 8 Část 1.

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více