PŘÍLOHA ZELENÉ KNIHY. Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ZELENÉ KNIHY. Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2014) XXX ANNEX 1 PŘÍLOHA ZELENÉ KNIHY Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu CS CS

2 Obsah 1. Fakta a čísla Stávající nástroje a prosazování Vnitrostátní úroveň Evropská úroveň Sledování a prosazování Průřezové problémy Malé a střední podniky Průzkumy Eurobarometr Normy Úroveň a nástroje Alternativní nástroje Konkrétní opatření Komise pro bezpečnost rekreačního ubytování Dřívější opatření (2003 až 2012) Nejnovější opatření (2012 až 2013)

3 1. FAKTA A ČÍSLA Tento oddíl prezentuje dostupná fakta a čísla týkající se otázek, kterým se věnuje zelená kniha. V této příloze se neodráží všechny aspekty obsažené v oddíle 4 dokumentu, Otázky, neboť pro všechny nemusí být nutně k dispozici podpůrné materiály. 1.1 Stávající nástroje a prosazování Vnitrostátní úroveň Obecně řečeno, pokud jde o ubytovací služby cestovního ruchu, druhy politik se značně liší. V roce 2013 byly členské státy v dotazníku vyzvány, aby popsaly vnitrostátní pravidla pro bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu (mimo jiných služeb). Z 24 členských států, které poskytly informace, 21 států ohlásilo existenci obecných právních předpisů, které se vztahují na služby jako na kategorii (obecných právních předpisů o bezpečnosti služeb či výrobků, o ochraně spotřebitelů nebo o bezpečnosti práce), zatímco 17 členských států ohlásilo, že mají pro ubytovací služby podrobné odvětvové právní předpisy, v šesti případech doplněné samoregulací. Dva členské státy neohlásily ani horizontální, ani odvětvové politiky. Přezkoumání obsahu ohlášených odvětvových právních předpisů umožnilo podrobnější porovnání mezi členskými státy. Příslušné orgány obdržely seznam ustanovení souvisejících s bezpečností (viz tabulka níže) a byly požádány, aby uvedly, která z nich se v jejich vnitrostátních předpisech vyskytují. Ze 17 členských států, kde jsou odvětvové právní předpisy zavedeny (AT, BE, CY, CZ, DE, EL, ES, ET, FR, HR, IT, LT, LU, MT, PL, PT, SK), má velká většina (13 členských států) zavedeny povinnosti týkající se stavu prostor zařízení; obecná povinnost poskytovat pouze bezpečné služby se vyskytuje v osmi případech a povinnosti týkající se kvalifikací poskytovatele služeb jsou požadovány v desíti případech. Na druhé straně pouze polovina dotyčných členských států (DE, EL, CZ, HR, LU, MT, PL, PT, SK) požaduje zákonem zřízení orgánů pro sledování a přijímání opatření. Navíc pouze pět států (LU, MT, CZ, PL, EL) má ustanovení pro určení a vyhodnocení rizik a pouze ve dvou (CZ, PL) existuje povinnost oznamovat orgánům rizika a nehody týkající se poskytování služby zásadní nástroj pro účely porovnání v celé EU. Níže uvedený graf ilustruje obsah stávajících odvětvových právních předpisů 17 členských států, které podaly zprávu. 3

4 Obsah specifických právních předpisů pro UBYTOVACÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU 17 z 24 zemí nahlásilo odvětvové právní předpisy Počet zemí, které zavádějí zvláštní bezpečnostní ustanovení *z 24 oznamujících členských států a Norska Evropská úroveň Volný pohyb služeb je regulován články 56 až 62 Smlouvy o fungování Evropské unie. Konkrétně směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu 1 se zaměřuje na podporu výkonu svobody usazování pro poskytovatele služeb a volného pohybu služeb tím, že poskytovatelům služeb z EU usnadňuje fungování v libovolném jiném členském státě EU. Bezpečnost služeb není specificky předmětem této směrnice. Článek 18 této směrnice však umožňuje za zvláštních podmínek, a zejména v případech souvisejících s bezpečností služeb, odchylky od volného pohybu služeb (od článku 16). Za těchto podmínek může přijímající členský stát na konkrétního poskytovatele incomingových služeb výjimečně uplatnit své požadavky ohledně poskytování konkrétní služby. Za podmínek článku 23 směrnice mohou členské státy zajistit, aby poskytovatelé, jejichž služby představují přímé a určité riziko pro zdraví nebo bezpečnost, uzavřeli přiměřené pojištění odpovědnosti za škodu. Povinnost vzájemné pomoci znamená pro členský stát usazení zejména informace o riziku vážného poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti (čl. 29 odst. 3). A konečně, článek 26 stanovuje rámec dobrovolných opatření pro zvyšování kvality prostřednictvím certifikace nebo posuzování činností poskytovatelů služeb, vytvářením chart nebo označení a chart kvality, jakož i vytvářením dobrovolných evropských norem pro služby. Pro bezpečnost služeb souvisejících s cestovním ruchem neexistují na úrovni EU žádné ucelené právní předpisy. Jediným nástrojem pro bezpečnost rekreačního ubytování je doporučení Rady 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech, které definuje minimální standardy bezpečnosti pro všechny hotely v EU (s kapacitou nejméně 1 Úř. věst. L 376, , s

5 20 hostů) a doporučuje, aby v případě, že nejsou stávající právní předpisy dostatečné, členské státy přijaly všechna vhodná opatření, aby tyto standardy bezpečnosti zaručily. Kromě toho může k bezpečnosti ubytovacích služeb cestovního ruchu přímo či nepřímo přispívat řada nástrojů a iniciativ EU v různých oblastech politiky (např. REACH, stavební výrobky, bezpečnost na pracovišti, odborné kvalifikace, životní prostředí a souborné služby pro cestování). V rámci provádění nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích požádala například Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec), aby co nejdříve vyvinuly harmonizovanou normu pro detektory oxidu uhelnatého. Norma bude pro tyto výrobky předpokládat certifikaci provedenou třetí stranou a zajistí vhodnou citlivost a označení konce doby životnosti Sledování a prosazování Jediný stávající evropský nástroj, který reguluje protipožární bezpečnost v rekreačním ubytování, je svou povahou nezávazný, a tedy bez povinného prosazování. V červnu 2001 předložila Komise zprávu o uplatňování doporučení v členských státech 2. Zpráva dospěla k závěru, že ačkoli doporučení přispělo ke zvýšení úrovně bezpečnosti v hotelech v celé EU, nebylo plně dosaženo v něm stanovených minimálních standardů bezpečnosti. Organizace FTO-ABTA (Federace cestovních kanceláří sdružená s asociací British Travel Association) provedla v roce 2009 studii z vlastního podnětu o dodržování stávajících pravidel pro protipožární bezpečnost, včetně doporučení 86/666/EHS, ze strany poskytovatelů rekreačního ubytování 3, přičemž použila metody kontroly a vykazování odvětví používané v tomto odvětví ve Spojeném království. Vlastní pracovníci cestovních kanceláří (tj. zvláště vyškolení pracovníci letovisek nebo odborníci na zdraví a bezpečnost) nebo externí konzultanti zkontrolovali nemovitostí v deseti členských státech EU. Studie předložila souhrn hodnocení nemovitostí v rozdělení podle zemí, jenž naznačuje velké rozdíly ve standardech protipožární bezpečnosti v letoviskových hotelech mezi jednotlivými zeměmi. Na podporu spolehlivosti výsledných údajů studie zdůraznila, že nemohl existovat žádný možný motiv, aby vlastní záznamy cestovních kanceláří (ať už vytvořené vlastními pracovníky, nebo konzultanty) vykreslovaly méně uspokojivý obraz nemovitosti, než jaký byl zjištěn. Členský stát Hotel není vhodný k využití nebo má zásadní nedostatky Hotel má vážné nedostatky, jež by měly být bezodkladně napraveny Hotel má nedostatky, jež by měly být co nejdříve napraveny Protipožární bezpečnost hotelu dosahuje přijatelného standardu případné nedostatky jsou méně závažné a snadno napravitelné Celkový počet kontrolovaných hotelů Rakousko 43 % 32 % 11 % 15 % 324 Bulharsko 22 % 32 % 14 % 32 % 76 Kypr 10 % 19 % 16 % 55 % 186 Francie 31 % 15 % 27 % 28 % 199 Řecko 12 % 19 % 12 % 57 % KOM(2001) 348 v konečném znění, An analysis of the implementation of existing regulations on fire safety in tourist accommodation (Analýza provádění stávajících předpisů o protipožární bezpečnosti rekreačního ubytování), studie evropského rekreačního ubytování vypracovaná v roce 2009 Stewartem Kiddem pro FTO. 5

6 Itálie 20 % 22 % 11 % 46 % 171 Malta 16 % 19 % 14 % 52 % 64 Portugalsko 11 % 13 % 12 % 64 % 171 Španělsko 6 % 19 % 17 % 58 % 640 CELKEM 2123 Studie dále dospěla k závěru, že 38 % nemovitostí kontrolovaných cestovními kancelářemi a jejich konzultanty pravděpodobně není v souladu s doporučením 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech. 1.2 Průřezové problémy Malé a střední podniky Malé podniky nebo mikropodniky cestovního ruchu představovaly v posledních pěti letech více než 97 % všech poskytovatelů rekreačního ubytování. Odvětví I55: Ubytovací služby Mikropodniky Malé podniky Střední podniky Velké podniky Všechny MSP Celkem Průzkumy Eurobarometr Bleskový Eurobarometr o bezpečnosti služeb zveřejněný v roce se týkal bezpečnostních aspektů určitých kategorií placených služeb včetně rekreačního ubytování. Mezi 7. a 10. květnem 2012 bylo dotazováno evropských občanů ve věku 15 let a více ve všech 27 členských státech Evropské unie. Účelem průzkumu bylo prošetřit vnímání a zkušenosti Evropanů v oblasti bezpečnosti konkrétních služeb včetně rekreačního ubytování. Zkoumané aspekty konkrétně byly: vnímání bezpečnosti dotyčných služeb, podíl využívání jednotlivých služeb a výskyt nehod způsobujících zranění, zkušenosti s bezpečnostními aspekty při využívání jednotlivých služeb (samotná budova, pokoj a vybavení, hygienické podmínky, protipožární značení a vybavení, rekreační zařízení, bazény, systém vytápění a zabezpečení proti únikům oxidu uhelnatého), vnímané důvody a důsledky nehod způsobujících zranění, zda si spotřebitelé ohledně nehod stěžují, a důvody, proč si nestěžují. Hlavní výsledky průzkumu byly: počet hlášených nehod způsobujících zranění při využívání služeb byl obecně nízký, většina respondentů (54 %) uvedla, že nehody způsobující zranění v placených službách si způsobili sami / způsobil nějaký uživatel, 4 Bleskový Eurobarometr 350, Bezpečnost služeb, 6

7 pokud jde o ubytování, 98 % respondentů neohlásilo během pobytu v placeném ubytování v posledních dvou letech žádné nehody. Otázka: Využil/a jste vy nebo někdo jiný z vaší domácnosti v posledních dvou letech v (NAŠÍ ZEMI) některou z následujících placených služeb? Odpovědi: Ubytování (hotely, kempy atp.), neuvádějte stravovací služby a restaurace. 7

8 Ot. 3. U každého druhu placených služeb, které jste vy nebo někdo jiný z vaší domácnosti využil/a v posledních dvou letech v (NAŠÍ ZEMI), uveďte, zda se stalo něco z následujících možností. Ubytování (hotely, kempy atp.) Kosmetické salony a wellness centra (kadeřnictví, solária, lázně atp.) Zábavní parky a pouťové atrakce Bazény Organizované venkovní aktivity ve volném čase (lyžování, kanoistika, jízda na horském kole atp.) Odpovědi: Nic takového se nestalo Došlo k nehodě, která způsobila fyzickou újmu nebo zranění Měl/a jsem pocit, že využívání služby není bezpečné, a přestal/a jsem ji využívat Nevím Základna: Osoby, které v posledních dvou letech využily ubytování = ; osoby, které v posledních dvou letech využily kosmetické salony a wellness centra = ; osoby, které v posledních dvou letech navštívily zábavní parky a pouťové atrakce = 9 677; osoby, které v posledních dvou letech navštívily bazény = ; osoby, které se v posledních dvou letech zúčastnily organizovaných venkovních aktivit ve volném čase = Nejméně devět z deseti uživatelů placeného ubytování hodnotilo budovy, vybavení a hygienické podmínky u svého ubytování jako bezpečné, ale méně jisti si byli bazénem (64 % bezpečný) a systémy vytápění (61 % bezpečné). 8

9 Ot. 4. Za jak bezpečné jste považoval/a následující aspekty ubytování, když jste naposledy využil/a placené ubytování v (NAŠÍ ZEMI). Budova samotná, pokoj a vybavení (společné prostory, balkony, koupelny, toalety, nábytek, elektrické spotřebiče atp.) Hygienické podmínky (kvalita vody, čistota atp.) Vybavení a značení pro případ požáru Rekreační zařízení (zahrada, dětské hřiště atp.) Bazén a jeho okolí Systém vytápění a zabezpečení proti oxidu uhelnatému Bezpečné celkem Nebezpečné celkem Nepoužije se Nevím Základna: Osoby, které v posledních dvou letech využily ubytování a neměly žádnou nehodu = Respondenti nejčastěji uvádějí, že v místě jejich ubytování nebylo bezpečné protipožární značení a vybavení (8 %), následují hygienické podmínky (7 %). V případě hygieny stojí za povšimnutí, že 91 % respondentů hodnotilo tento aspekt svého ubytování jako bezpečný v porovnání se 78 % u protipožárního značení a vybavení. O něco více než jeden respondent z dvaceti (6 %) uvedl, že rekreační zařízení v místě jeho ubytování nebylo bezpečné. Také bazény byly 6 % respondentů hodnoceny jako nebezpečné. Ze všech dotazovaných aspektů respondenti nejčastěji uváděli, že jejich ubytování nemělo bazén (25 %) nebo rekreační zařízení (17 %). Jeden respondent z dvaceti (5 %) uvedl, že systém vytápění a zabezpečení proti únikům oxidu uhelnatého v místě jeho ubytování nebyly bezpečné. Více než jeden z pěti (22 %) však nebyl schopen vyjádřit názor na systém vytápění ve svém ubytování. 9

10 Z uživatelů ubytovacích služeb v celé EU-27 uvedlo 164, že zažili nehodu, která vedla k fyzické újmě nebo zranění. Členění podle zemí ze zprávy Eurobarometr je zobrazeno níže. Otázka: Ot. 3.1 U každého druhu placených služeb, které jste vy nebo někdo jiný z vaší domácnosti využil/a v posledních dvou letech v (NAŠÍ ZEMI), uveďte, zda se stalo něco z následujících možností. Možnost: Ubytování (hotely, kempy atp.) Odpověď: Došlo k nehodě, která způsobila fyzickou újmu nebo zranění Na otázku, s čím nehoda souvisela, těchto 164 občanů uvádělo tyto odpovědi: 10

11 Ot. 10. Souvisela nehoda v místě ubytování s některou z níže uvedených možností? Obecná bezpečnost (společné prostory, ložnice, balkony, koupelna, veřejné toalety, nábytek, elektrické spotřebiče atp.) Hygiena (voda, chemické látky atp.) Bezpečnost bazénu (bez plavčíka, nedostatečná údržba atp.) Únik oxidu uhelnatého Požár Rekreační zařízení (zahrada, dětské hřiště atp.) Jiné + žádné (SPONTÁNNÍ) Nevím Téměř všichni (92 %) uvedli, že prostory a vybavení byly v dosti dobrém stavu, přičemž 82 % uvedlo, že byly vystaveny informace o bezpečnosti, a 62 % sdělilo, že se pracovníci zdáli být řádně kvalifikováni z hlediska bezpečnostních opatření. Respondenti si byli nejméně jisti kvalifikací pracovníků v oblasti bezpečnosti, přičemž 20 % uvádělo, že si nepamatují, nebo si nebyli jisti. 11

12 Ot. 5. Když jste naposledy využil/a placené ubytování v (NAŠÍ ZEMI), z hlediska bezpečnosti... byly prostory a/nebo vybavení v dosti dobrém stavu byly vystaveny informace o bezpečnosti (výstražné tabule o rizicích, návody k použití, nouzové východy atp.) se pracovníci zdáli být řádně kvalifikováni z hlediska bezpečnostních opatření. Odpovědi Ano Ne Nepamatuji se / Nejsem si jist (jista) Nevím Základna: Osoby, které v posledních dvou letech využily ubytování a neměly žádnou nehodu = Obecně byly také shromážděny názory spotřebitelů na to, proč k nehodám dochází, na důsledky dotyčných nehod a zapojení dětí do takových nehod. Většina respondentů (54 %) uvedla, že to byla jejich vlastní chyba nebo chyba nějakého uživatele. Jeden z pěti (20 %) uvedl, že na vině byl špatný stav prostor zařízení nebo vybavení, zatímco 16 % uvedlo, že odpovědni byli pracovníci v důsledku nedostatečné kompetentnosti. Asi jeden z deseti dával vinu nedostatečnému dohledu (13 %), nedostatečným varováním před riziky (12 %) nebo nedostatečným návodům k použití (8 %). Jeden respondent z dvaceti (5 %) uvedl, že za nehodu byla odpovědná neexistence nebo špatná kvalita nouzových postupů. Jeden z deseti (10 %) uvedl jako důvod jiné. 12

13 Ot. 12. Byla podle vašeho názoru nehoda způsobena... vaší vlastní chybou / vlastní chybou nějakého uživatele? špatným stavem prostor zařízení / vybavení? nedostatečnou kompetentností poskytovatele služeb / odpovědných pracovníků? nedostatečným dohledem? nedostatečným varováním před riziky? nedostatečnými návody k použití? neexistencí nebo špatnou kvalitou nouzových postupů? jiné (SPONTÁNNĚ) nevím Výsledky tohoto průzkumu celkově přinesly důkazy o různých aspektech prožitých nehod a potvrdily, že obecné hodnocení bezpečnostních aspektů není negativní, ale téměř 10 % uživatelů uvedlo běžné bezpečnostní problémy, jež by měly být řešeny (zejména odborná příprava a kvalifikace pracovníků a nedostatek informací o bezpečnostních postupech a rizicích). 13

14 Obavy účastníků cestovního ruchu ohledně bezpečnosti jsou navíc od roku 2008 každoročně pravidelně sledovány pomocí průzkumů Eurobarometr týkajících se postojů Evropanů k cestovnímu ruchu 5. Čtyři po sobě následující vlny průzkumů v období potvrdily, že otázky bezpečnosti nijak evropské cestující neodrazují od cesty na dovolenou. Hlavní důvod občanů EU, proč nejeli na dovolenou EU-27 Ot. 4 (2011, 2010) / Ot. 5 (2009) Co bylo hlavním důvodem, proč jste v roce 2010/2009/2008 nejel/a na dovolenou? %, základna: respondenti, kteří necestovali na dovolenou (a ti, kteří necestovali vůbec), EU-27 Finanční důvody Osobní/soukromé důvody Nedostatek času Dávám přednost tomu zůstat doma nebo s rodinou/přáteli Nemám motivaci brát si dovolenou Dávám přednost pouze krátkým cestám Obavy o bezpečnost Jiné Nevím / nepoužije se 5 Bleskový Eurobarometr 258/2009, 291/2010, 328/2011, 334/2012, 370/

15 Ot. 4. Co bylo hlavním důvodem, proč jste v roce 2011 nejel/a na dovolenou? Finanční důvody Osobní/soukromé důvody Dal/a jsem přednost tomu zůstat doma nebo s rodinou/přáteli Nedostatek času Problémy s přístupností dopravy nebo ubytování Obavy o bezpečnost Nechtěl/a jsem v roce 2011 na dovolenou jet (NEČTĚTE NAHLAS) Jiné (NEČTĚTE NAHLAS) Nevím Ot. 3. Co bylo hlavním důvodem, proč jste v roce 2012 nejel/a na dovolenou? Finanční důvody 15

16 Osobní/soukromé důvody Dal/a jsem přednost tomu zůstat doma nebo s rodinou/přáteli Důvody související s prací/kariérou * (nová položka) Nedostatek času Problémy s přístupností dopravy nebo ubytování Obavy ohledně bezpečnosti služeb cestovního ruchu (např. bezpečnost hotelů, protipožární bezpečnost, doprava) Nechtěl/a jsem v roce 2012 na dovolenou jet (NEČTĚTE NAHLAS) Jiné (NEČTĚTE NAHLAS) Nevím Nejnovější průzkum Eurobarometr (zahájený v lednu 2014) 6 se zaměřil na porozumění tomu, zda existovaly konkrétní obavy ohledně bezpečnosti rekreačního ubytování. Dospěl k těmto výsledkům: Pouze menší část respondentů zažila během své dovolené v roce 2013 bezpečnostní problémy související s placeným ubytováním. Celkem pouze 4 % respondentů, kteří v roce 2013 nejméně jednou cestovali, podala během své cesty stížnost. Vysoký podíl respondentů (95 %) byl s bezpečností svého ubytování spokojen. Podobný podíl (95 %) byl spokojen s kvalitou svého ubytování. Ot. 9A. Pokud jde o vaši hlavní dovolenou v roce 2013, jak jste byl/a spokojen/na s? Hlavní dovolenou je myšlena dovolená, která pro vás byla v roce 2013 nejdůležitější. přírodními rysy (krajinou, povětrnostními podmínkami atp.) bezpečností ubytování * (nová položka) kvalitou ubytování kvalitou dostupných aktivit/služeb (dopravy, restaurací, rekreačních aktivit atp.) celkovou úrovní cen 6 16

17 tím, jak jsou účastníci cestovního ruchu vítáni (např. služby pro děti, péče o zákazníky, příznivé podmínky pro domácí mazlíčky atp.) přístupnými zařízeními pro osoby se zvláštními potřebami (např. osoby se zdravotním postižením, starší osoby, děti s kočárky) Drtivá většina respondentů (92 %) nezažila při využívání placeného ubytování během své hlavní dovolené v roce 2013 žádné bezpečnostní problémy. U těch 6 %, kteří je zažili, byla nejčastější zkušeností otrava potravinami nebo nevolnost (2 %), po kterých následovalo uklouznutí, zakopnutí či pád (1 %) a nehody v bazénu (1 %). Ot. 9B Zažil/a jste vy nebo někdo z vaší skupiny při využívání placeného ubytování během vaší hlavní dovolené v roce 2013 některý z níže uvedených bezpečnostních problémů? Otravu potravinami / záchvat nevolnosti Uklouznutí, zakopnutí či pád v místě ubytování (s vážnými následky) Nehodu v bazénu (utonutí/tonutí) Nouzovou situaci související s požárem Nehodu se skleněnými dveřmi/okny Pád z balkonu nebo hrozící pád Jakoukoli jinou nehodu ohrožující bezpečnost (NEČTĚTE NAHLAS) Žádný (NEČTĚTE NAHLAS) nevím Normy Nařízení (EU) č. 1025/ o evropské normalizaci, jež vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2013, stanoví podmínky pro evropskou normalizaci a jasně odkazuje na vývoj norem v oblasti služeb a otevírá dveře evropské normalizaci, jež může podpořit uplatňování právních předpisů a politik Unie v oblasti bezpečnosti služeb. Jeho čl. 2 odst. 4 písm. c) stanoví, že technické specifikace (požadavky) norem pro služby se týkají jejich úrovně jakosti, ukazatelů 7 Úř. věst. L 316, , s

18 vlastností, interoperability, ochrany životního prostředí, zdraví nebo bezpečnosti 8. To potenciálně vytváří prostor pro diskusi o normalizaci bezpečnosti ubytovacích služeb cestovního ruchu. 1.3 Úroveň a nástroje Alternativní nástroje V roce 2008 vyvinulo sdružení Hotels, Restaurants and Cafés in Europe (HOTREC), které nadále upřednostňuje odvětvové přístupy vycházející z výkonnosti před přikazujícími a normativními přístupy, samoregulační iniciativu známou jako metoda MBS (Management, Building, Systems) zaměřenou na další zlepšování protipožární bezpečnosti ve všech hotelech v Evropě. Útvary Komise se podílely na práci v poradním výboru zúčastněných stran, který se účastnil celého vývoje této metodiky. Metoda MBS zahrnuje soubor doporučení orientovaných na výkonnost, která jsou zacílena na vedení řídících pracovníků hotelů, aby se zajistilo, že vlastnosti hotelových budov a jejich systémy dokážou účinně plnit stejné cíle, jako stanoví doporučení Rady 86/666/EHS. Zásada samoregulačního opatření vedeného samotným odvětvím získala širokou podporu. Sdělení Komise o cestovním ruchu z roku předpokládá, že Komise bude nadále úzce spolupracovat s členskými státy, odvětvím cestovního ruchu a organizacemi zúčastněných stran na zlepšování bezpečnostních podmínek v ubytovacích strukturách, mimo jiné pokud jde o aspekty související s riziky požáru KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ KOMISE PRO BEZPEČNOST REKREAČNÍHO UBYTOVÁNÍ Komise vyvinula v posledních letech ve vztahu k ubytovacím službám cestovního ruchu některá opatření, jež jsou popsána níže. 2.1 Dřívější opatření (2003 až 2012) Nejstarší stále existující text na úrovni EU vztahující se k bezpečnosti rekreačního ubytování je výše zmíněné doporučení Rady 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech. Když zákonodárce EU modernizoval pravidla související s bezpečností spotřebního zboží, nezahrnul do této iniciativy bezpečnost služeb. Článek 20 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků však požadoval, aby Komise určila potřeby, možnosti a priority akce Společenství zaměřené na bezpečnost služeb a do 1. ledna 2003 předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu v případě potřeby doprovázenou příslušnými návrhy Z hlediska bezpečnosti se ve 3. bodě odůvodnění zdůrazňuje, že normy mohou udržovat a zvyšovat kvalitu, poskytovat informace a zajišťovat interoperabilitu a slučitelnost, čímž zvyšují bezpečnost a hodnotu pro spotřebitele. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu nový politický rámec pro evropský cestovní ruch, KOM(2010) 352 v konečném znění. Zpráva Evropského parlamentu z vlastního podnětu (2010/2206(INI)) odkazuje v reakci na sdělení na samoregulační nástroje, neboť zastává názor, že v souladu s doporučeními Rady z roku 1986 je třeba pobízet k dodržování metody MBS (Management, Building and System), aniž by byly dotčeny platné vnitrostátní předpisy, nebo že v případě, kdy samoregulace selže, by se měla učinit alternativní regulační opatření. 18

19 Komise proto zahájila konzultaci a v roce 2003 vydala zprávu o bezpečnosti služeb pro spotřebitele 11, která specificky zmiňovala, že by bylo vhodné zaměřit se na odvětví nejpodstatnější pro spotřebitele z přeshraničního hlediska, například na služby hromadného ubytování, jako jsou hotely, kempy nebo jiná zařízení pro účastníky cestovního ruchu. Rada potvrdila výsledky zprávy Komise a v roce 2003 přijala usnesení 12 o bezpečnosti služeb pro spotřebitele, v němž Komisi vyzvala, aby posoudila potřebu konkrétních iniciativ a činností Společenství v této oblasti, jež by mohly mimo jiné zahrnovat vývoj právního rámce se zvláštním zřetelem k určeným prioritním oblastem. Dále vyzvala Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy prostudovala rozsah, priority a nejvhodnější a nejúčinnější přístupy, metodiky a postupy ke zlepšení znalostí o bezpečnosti služeb a sběru údajů, a také aby posoudila možný příspěvek evropských norem k dosažení společné vysoké úrovně bezpečnosti ve službách. V roce 2005 zahájila Komise studii 13 s cílem určit a popsat stávající metodiky sledování nehod a sběru údajů v oblasti spotřebitelských služeb se zvláštním zaměřením na služby cestovního ruchu a související činnosti, provést srovnávací analýzu dotyčných metodik a navrhnout možnosti pro budoucí režim na úrovni EU. Studie poznamenala, že nehody související s cestovním ruchem a volným časem jsou v jednotlivých členských státech velmi nerovnoměrně rozloženy mezi regiony (a dokonce i mezi jednotlivými městy turistických oblastí). Většina nehod souvisejících s výrobky bývá naopak mezi obyvatelstvem rozložena rovnoměrně. Nejvhodnější metody sběru údajů pro účely bezpečnosti se proto značně liší od metod nejvhodnějších pro účely bezpečnosti výrobků, což snižuje možnosti, aby jakákoli jediná databáze optimálně sloužila oběma účelům. Studie dospěla k závěru, že jedna centrální databáze, která by obsahovala informace o všech relevantních nehodách ve službách v oblasti cestovního ruchu a volného času, by ve střednědobém výhledu nebyla proveditelným projektem. Hlavním doporučením bylo, že z dlouhodobého hlediska by na úrovni EU měla existovat společná povinnost poskytovatelů spotřebitelských služeb hlásit všechny vážné nehody týkající se spotřebitelů, s poukazem na odpovědnost členských států vytvořit pro každé odvětví související s cestovním ruchem a volným časem národní odhady nehod ve standardním formátu, jež by bylo snadné shromažďovat na evropských internetových stránkách za účelem vytvoření srovnávacích tabulek. V roce 2005 požádala Komise členské státy o jejich názor na možnou revizi doporučení 86/666/EHS. V té době byly pro některé členské státy stávající požadavky na úrovni EU a členských států dostatečné, zatímco jiné by uvítaly aktualizaci protipožárních požadavků na bezpečnost v hotelech na úrovni EU, zejména za účelem zlepšení v záležitostech jako řízení protipožární ochrany, bezpečnostní pokyny, odborná příprava pracovníků a plánování postupů při mimořádných událostech. K žádné shodě se tehdy nedospělo. Doporučení studie o systémech sběru údajů byla dále projednávána a rozpracována během mezinárodního semináře na téma Sběr údajů o nehodách a zraněních u nepotravinářských výrobků a hodnocení rizik služeb, který se konal v roce 2006 v Bruselu. V souladu s výsledky studie dospěl také seminář k závěru, že by měl být prostřednictvím internetu zlepšen přístup ke stávajícím databázím a informacím o nehodách a že z krátkodobého a Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti služeb pro spotřebitele, KOM(2003) 313 v konečném znění. Usnesení Rady o bezpečnosti služeb pro spotřebitele ze dne 1. prosince 2003 (2003/C 299/01). Methodology for systematic collection of statistics in relation to safety of services (Metodika systematického sběru statistik ve vztahu k bezpečnosti služeb) vypracovaná společností Consumer Risk Ltd, 19

20 střednědobého hlediska by nejlepším přístupem bylo rozšíření stávajících osvědčených postupů. Souběžně s tím zahájila Komise v průběhu roku 2006 studii 14 možných zlepšení evropské databáze úrazů (European Injury Database, IDB) pro účely sběru údajů souvisejících se službami. Studie dospěla k závěru, že ačkoli zlepšit databázi tak, aby zahrnovala zranění související se službami, bude v praxi obtížné, lze na základě údajů v IDB již dostupných provést specifický následný výzkum s cílem získat lepší přehled o nehodách souvisejících se službami. Jak uvádí sdělení Komise z roku 2007 Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch 15, zajistit, aby turisté, stejně jako místní společenství, která poskytují služby cestovního ruchu, byli v bezpečí, představuje další otázku k řešení a rovněž základní podmínku pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu. Zajištění bezpečnosti účastníků cestovního ruchu je v souladu se současnou dynamikou, kdy je zásadní vzbuzení důvěry, pro odvětví cestovní ruchu klíčové. V roce 2010 zahájila Komise ambiciózní studii za účelem popsat odvětví hotelového ubytování v jednotlivých členských státech s cílem určit jeho hlavní bezpečnostní rizika (kromě rizik souvisejících s bezpečností potravin) a provést soupis zranění a nehod, ke kterým v hotelech v posledních letech došlo. Studie však nesplnila své cíle, mimo jiné v důsledku rozmanitosti odvětví hotelového ubytování a nedostatečné dostupnosti záznamů o nehodách souvisejících konkrétně s poskytováním dané služby, což je spjato také s otázkami pověsti. Doporučení studie nedosahovala očekávané kvality, aby mohla sloužit jako základ pro politická rozhodnutí, a studie proto nebyla útvary Komise přijata. Výše zmíněné sdělení Komise o cestovním ruchu z roku 2010 nastínilo politiku, která se zaměřuje na podporu tohoto odvětví evropského hospodářství a navrhuje iniciativy s cílem podpořit jak jeho konkurenceschopnost, tak jeho udržitelný vývoj založený na kvalitě. Konkrétně uvádí, že Komise bude nadále úzce spolupracovat s členskými státy, průmyslem cestovního ruchu a organizacemi zúčastněných stran odvětví na zlepšení bezpečnostních podmínek v ubytovacích strukturách, mimo jiné pokud jde o aspekty související s rizikem požáru. Sdělení zdůrazňuje potenciál posílit cestovní ruch zlepšením bezpečnosti v odvětví cestovního ruchu. A konečně zpráva Evropského parlamentu z vlastního podnětu 16 v reakci na toto sdělení zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost otázce bezpečnosti různých druhů ubytovacích zařízení, zejména protipožárním předpisům a bezpečnostním opatřením týkajícím se oxidu uhelnatého. 2.2 Nejnovější opatření (2012 až 2013) Jednou z možností projednávaných v nedávné době útvary Komise bylo provedení revize doporučení 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech s využitím metody MBS jako základu. Za tímto účelem byl v červnu 2012 zorganizován konzultační seminář zúčastněných stran s cílem diskutovat o této možnosti. Došlo ke shodě o obecných zásadách Improving the product and service dimension of the IDB a feasibility study (Zlepšení dimenze výrobků a služeb v evropské databázi úrazů (IDB) studie proveditelnosti), vypracoval Consumer Safety Institute (Institut pro bezpečnost spotřebitelů). KOM(2007) 621 v konečném znění. (2010/2206(INI)) Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu nový politický rámec pro evropský cestovní ruch, Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 20

21 této iniciativy, zejména o potřebě přizpůsobit a zlepšit obsah doporučení, co se týče mimo jiné jeho požadavků, rozsahu a uplatňování na úrovni členských států. Většina zúčastněných stran také pokročila o krok dále a vyslovila pochybnosti ohledně toho, zda je doporučení s jeho nezávaznou povahou tím nejvhodnějším nástrojem k řešení otázky protipožární bezpečnosti v hotelech v celé Evropě, protože není ve všech členských státech důsledně prováděno a prosazováno. Zúčastněné strany se však neshodly na dalším postupu, zejména ohledně obsahu metodiky MBS. Byla předložena řada návrhů ohledně aspektů, které bude nutno dále zvážit a jež jsou zahrnuty do rozsahu působnosti zelené knihy. 21

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

ZELENÁ KNIHA. Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu

ZELENÁ KNIHA. Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2014) XXX ZELENÁ KNIHA Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu CS CS ZELENÁ KNIHA Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu 2 Obsah 1. ÚVOD... 4 2. ROZSAH...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 615 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 30.9.2014 2014/0047(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449}

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20. listopadu 2006 SEK(2006) 1448 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zakazuje uvádět

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2015 COM(2015) 195 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2007/0248(COD) 16. 5. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 Návrh stanoviska Manolis Mavrommatis (PE404.747v01-00) Návrh směrnice Evropského parlamentu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více