PŘÍLOHA ZELENÉ KNIHY. Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ZELENÉ KNIHY. Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2014) XXX ANNEX 1 PŘÍLOHA ZELENÉ KNIHY Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu CS CS

2 Obsah 1. Fakta a čísla Stávající nástroje a prosazování Vnitrostátní úroveň Evropská úroveň Sledování a prosazování Průřezové problémy Malé a střední podniky Průzkumy Eurobarometr Normy Úroveň a nástroje Alternativní nástroje Konkrétní opatření Komise pro bezpečnost rekreačního ubytování Dřívější opatření (2003 až 2012) Nejnovější opatření (2012 až 2013)

3 1. FAKTA A ČÍSLA Tento oddíl prezentuje dostupná fakta a čísla týkající se otázek, kterým se věnuje zelená kniha. V této příloze se neodráží všechny aspekty obsažené v oddíle 4 dokumentu, Otázky, neboť pro všechny nemusí být nutně k dispozici podpůrné materiály. 1.1 Stávající nástroje a prosazování Vnitrostátní úroveň Obecně řečeno, pokud jde o ubytovací služby cestovního ruchu, druhy politik se značně liší. V roce 2013 byly členské státy v dotazníku vyzvány, aby popsaly vnitrostátní pravidla pro bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu (mimo jiných služeb). Z 24 členských států, které poskytly informace, 21 států ohlásilo existenci obecných právních předpisů, které se vztahují na služby jako na kategorii (obecných právních předpisů o bezpečnosti služeb či výrobků, o ochraně spotřebitelů nebo o bezpečnosti práce), zatímco 17 členských států ohlásilo, že mají pro ubytovací služby podrobné odvětvové právní předpisy, v šesti případech doplněné samoregulací. Dva členské státy neohlásily ani horizontální, ani odvětvové politiky. Přezkoumání obsahu ohlášených odvětvových právních předpisů umožnilo podrobnější porovnání mezi členskými státy. Příslušné orgány obdržely seznam ustanovení souvisejících s bezpečností (viz tabulka níže) a byly požádány, aby uvedly, která z nich se v jejich vnitrostátních předpisech vyskytují. Ze 17 členských států, kde jsou odvětvové právní předpisy zavedeny (AT, BE, CY, CZ, DE, EL, ES, ET, FR, HR, IT, LT, LU, MT, PL, PT, SK), má velká většina (13 členských států) zavedeny povinnosti týkající se stavu prostor zařízení; obecná povinnost poskytovat pouze bezpečné služby se vyskytuje v osmi případech a povinnosti týkající se kvalifikací poskytovatele služeb jsou požadovány v desíti případech. Na druhé straně pouze polovina dotyčných členských států (DE, EL, CZ, HR, LU, MT, PL, PT, SK) požaduje zákonem zřízení orgánů pro sledování a přijímání opatření. Navíc pouze pět států (LU, MT, CZ, PL, EL) má ustanovení pro určení a vyhodnocení rizik a pouze ve dvou (CZ, PL) existuje povinnost oznamovat orgánům rizika a nehody týkající se poskytování služby zásadní nástroj pro účely porovnání v celé EU. Níže uvedený graf ilustruje obsah stávajících odvětvových právních předpisů 17 členských států, které podaly zprávu. 3

4 Obsah specifických právních předpisů pro UBYTOVACÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU 17 z 24 zemí nahlásilo odvětvové právní předpisy Počet zemí, které zavádějí zvláštní bezpečnostní ustanovení *z 24 oznamujících členských států a Norska Evropská úroveň Volný pohyb služeb je regulován články 56 až 62 Smlouvy o fungování Evropské unie. Konkrétně směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu 1 se zaměřuje na podporu výkonu svobody usazování pro poskytovatele služeb a volného pohybu služeb tím, že poskytovatelům služeb z EU usnadňuje fungování v libovolném jiném členském státě EU. Bezpečnost služeb není specificky předmětem této směrnice. Článek 18 této směrnice však umožňuje za zvláštních podmínek, a zejména v případech souvisejících s bezpečností služeb, odchylky od volného pohybu služeb (od článku 16). Za těchto podmínek může přijímající členský stát na konkrétního poskytovatele incomingových služeb výjimečně uplatnit své požadavky ohledně poskytování konkrétní služby. Za podmínek článku 23 směrnice mohou členské státy zajistit, aby poskytovatelé, jejichž služby představují přímé a určité riziko pro zdraví nebo bezpečnost, uzavřeli přiměřené pojištění odpovědnosti za škodu. Povinnost vzájemné pomoci znamená pro členský stát usazení zejména informace o riziku vážného poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti (čl. 29 odst. 3). A konečně, článek 26 stanovuje rámec dobrovolných opatření pro zvyšování kvality prostřednictvím certifikace nebo posuzování činností poskytovatelů služeb, vytvářením chart nebo označení a chart kvality, jakož i vytvářením dobrovolných evropských norem pro služby. Pro bezpečnost služeb souvisejících s cestovním ruchem neexistují na úrovni EU žádné ucelené právní předpisy. Jediným nástrojem pro bezpečnost rekreačního ubytování je doporučení Rady 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech, které definuje minimální standardy bezpečnosti pro všechny hotely v EU (s kapacitou nejméně 1 Úř. věst. L 376, , s

5 20 hostů) a doporučuje, aby v případě, že nejsou stávající právní předpisy dostatečné, členské státy přijaly všechna vhodná opatření, aby tyto standardy bezpečnosti zaručily. Kromě toho může k bezpečnosti ubytovacích služeb cestovního ruchu přímo či nepřímo přispívat řada nástrojů a iniciativ EU v různých oblastech politiky (např. REACH, stavební výrobky, bezpečnost na pracovišti, odborné kvalifikace, životní prostředí a souborné služby pro cestování). V rámci provádění nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích požádala například Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec), aby co nejdříve vyvinuly harmonizovanou normu pro detektory oxidu uhelnatého. Norma bude pro tyto výrobky předpokládat certifikaci provedenou třetí stranou a zajistí vhodnou citlivost a označení konce doby životnosti Sledování a prosazování Jediný stávající evropský nástroj, který reguluje protipožární bezpečnost v rekreačním ubytování, je svou povahou nezávazný, a tedy bez povinného prosazování. V červnu 2001 předložila Komise zprávu o uplatňování doporučení v členských státech 2. Zpráva dospěla k závěru, že ačkoli doporučení přispělo ke zvýšení úrovně bezpečnosti v hotelech v celé EU, nebylo plně dosaženo v něm stanovených minimálních standardů bezpečnosti. Organizace FTO-ABTA (Federace cestovních kanceláří sdružená s asociací British Travel Association) provedla v roce 2009 studii z vlastního podnětu o dodržování stávajících pravidel pro protipožární bezpečnost, včetně doporučení 86/666/EHS, ze strany poskytovatelů rekreačního ubytování 3, přičemž použila metody kontroly a vykazování odvětví používané v tomto odvětví ve Spojeném království. Vlastní pracovníci cestovních kanceláří (tj. zvláště vyškolení pracovníci letovisek nebo odborníci na zdraví a bezpečnost) nebo externí konzultanti zkontrolovali nemovitostí v deseti členských státech EU. Studie předložila souhrn hodnocení nemovitostí v rozdělení podle zemí, jenž naznačuje velké rozdíly ve standardech protipožární bezpečnosti v letoviskových hotelech mezi jednotlivými zeměmi. Na podporu spolehlivosti výsledných údajů studie zdůraznila, že nemohl existovat žádný možný motiv, aby vlastní záznamy cestovních kanceláří (ať už vytvořené vlastními pracovníky, nebo konzultanty) vykreslovaly méně uspokojivý obraz nemovitosti, než jaký byl zjištěn. Členský stát Hotel není vhodný k využití nebo má zásadní nedostatky Hotel má vážné nedostatky, jež by měly být bezodkladně napraveny Hotel má nedostatky, jež by měly být co nejdříve napraveny Protipožární bezpečnost hotelu dosahuje přijatelného standardu případné nedostatky jsou méně závažné a snadno napravitelné Celkový počet kontrolovaných hotelů Rakousko 43 % 32 % 11 % 15 % 324 Bulharsko 22 % 32 % 14 % 32 % 76 Kypr 10 % 19 % 16 % 55 % 186 Francie 31 % 15 % 27 % 28 % 199 Řecko 12 % 19 % 12 % 57 % KOM(2001) 348 v konečném znění, An analysis of the implementation of existing regulations on fire safety in tourist accommodation (Analýza provádění stávajících předpisů o protipožární bezpečnosti rekreačního ubytování), studie evropského rekreačního ubytování vypracovaná v roce 2009 Stewartem Kiddem pro FTO. 5

6 Itálie 20 % 22 % 11 % 46 % 171 Malta 16 % 19 % 14 % 52 % 64 Portugalsko 11 % 13 % 12 % 64 % 171 Španělsko 6 % 19 % 17 % 58 % 640 CELKEM 2123 Studie dále dospěla k závěru, že 38 % nemovitostí kontrolovaných cestovními kancelářemi a jejich konzultanty pravděpodobně není v souladu s doporučením 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech. 1.2 Průřezové problémy Malé a střední podniky Malé podniky nebo mikropodniky cestovního ruchu představovaly v posledních pěti letech více než 97 % všech poskytovatelů rekreačního ubytování. Odvětví I55: Ubytovací služby Mikropodniky Malé podniky Střední podniky Velké podniky Všechny MSP Celkem Průzkumy Eurobarometr Bleskový Eurobarometr o bezpečnosti služeb zveřejněný v roce se týkal bezpečnostních aspektů určitých kategorií placených služeb včetně rekreačního ubytování. Mezi 7. a 10. květnem 2012 bylo dotazováno evropských občanů ve věku 15 let a více ve všech 27 členských státech Evropské unie. Účelem průzkumu bylo prošetřit vnímání a zkušenosti Evropanů v oblasti bezpečnosti konkrétních služeb včetně rekreačního ubytování. Zkoumané aspekty konkrétně byly: vnímání bezpečnosti dotyčných služeb, podíl využívání jednotlivých služeb a výskyt nehod způsobujících zranění, zkušenosti s bezpečnostními aspekty při využívání jednotlivých služeb (samotná budova, pokoj a vybavení, hygienické podmínky, protipožární značení a vybavení, rekreační zařízení, bazény, systém vytápění a zabezpečení proti únikům oxidu uhelnatého), vnímané důvody a důsledky nehod způsobujících zranění, zda si spotřebitelé ohledně nehod stěžují, a důvody, proč si nestěžují. Hlavní výsledky průzkumu byly: počet hlášených nehod způsobujících zranění při využívání služeb byl obecně nízký, většina respondentů (54 %) uvedla, že nehody způsobující zranění v placených službách si způsobili sami / způsobil nějaký uživatel, 4 Bleskový Eurobarometr 350, Bezpečnost služeb, 6

7 pokud jde o ubytování, 98 % respondentů neohlásilo během pobytu v placeném ubytování v posledních dvou letech žádné nehody. Otázka: Využil/a jste vy nebo někdo jiný z vaší domácnosti v posledních dvou letech v (NAŠÍ ZEMI) některou z následujících placených služeb? Odpovědi: Ubytování (hotely, kempy atp.), neuvádějte stravovací služby a restaurace. 7

8 Ot. 3. U každého druhu placených služeb, které jste vy nebo někdo jiný z vaší domácnosti využil/a v posledních dvou letech v (NAŠÍ ZEMI), uveďte, zda se stalo něco z následujících možností. Ubytování (hotely, kempy atp.) Kosmetické salony a wellness centra (kadeřnictví, solária, lázně atp.) Zábavní parky a pouťové atrakce Bazény Organizované venkovní aktivity ve volném čase (lyžování, kanoistika, jízda na horském kole atp.) Odpovědi: Nic takového se nestalo Došlo k nehodě, která způsobila fyzickou újmu nebo zranění Měl/a jsem pocit, že využívání služby není bezpečné, a přestal/a jsem ji využívat Nevím Základna: Osoby, které v posledních dvou letech využily ubytování = ; osoby, které v posledních dvou letech využily kosmetické salony a wellness centra = ; osoby, které v posledních dvou letech navštívily zábavní parky a pouťové atrakce = 9 677; osoby, které v posledních dvou letech navštívily bazény = ; osoby, které se v posledních dvou letech zúčastnily organizovaných venkovních aktivit ve volném čase = Nejméně devět z deseti uživatelů placeného ubytování hodnotilo budovy, vybavení a hygienické podmínky u svého ubytování jako bezpečné, ale méně jisti si byli bazénem (64 % bezpečný) a systémy vytápění (61 % bezpečné). 8

9 Ot. 4. Za jak bezpečné jste považoval/a následující aspekty ubytování, když jste naposledy využil/a placené ubytování v (NAŠÍ ZEMI). Budova samotná, pokoj a vybavení (společné prostory, balkony, koupelny, toalety, nábytek, elektrické spotřebiče atp.) Hygienické podmínky (kvalita vody, čistota atp.) Vybavení a značení pro případ požáru Rekreační zařízení (zahrada, dětské hřiště atp.) Bazén a jeho okolí Systém vytápění a zabezpečení proti oxidu uhelnatému Bezpečné celkem Nebezpečné celkem Nepoužije se Nevím Základna: Osoby, které v posledních dvou letech využily ubytování a neměly žádnou nehodu = Respondenti nejčastěji uvádějí, že v místě jejich ubytování nebylo bezpečné protipožární značení a vybavení (8 %), následují hygienické podmínky (7 %). V případě hygieny stojí za povšimnutí, že 91 % respondentů hodnotilo tento aspekt svého ubytování jako bezpečný v porovnání se 78 % u protipožárního značení a vybavení. O něco více než jeden respondent z dvaceti (6 %) uvedl, že rekreační zařízení v místě jeho ubytování nebylo bezpečné. Také bazény byly 6 % respondentů hodnoceny jako nebezpečné. Ze všech dotazovaných aspektů respondenti nejčastěji uváděli, že jejich ubytování nemělo bazén (25 %) nebo rekreační zařízení (17 %). Jeden respondent z dvaceti (5 %) uvedl, že systém vytápění a zabezpečení proti únikům oxidu uhelnatého v místě jeho ubytování nebyly bezpečné. Více než jeden z pěti (22 %) však nebyl schopen vyjádřit názor na systém vytápění ve svém ubytování. 9

10 Z uživatelů ubytovacích služeb v celé EU-27 uvedlo 164, že zažili nehodu, která vedla k fyzické újmě nebo zranění. Členění podle zemí ze zprávy Eurobarometr je zobrazeno níže. Otázka: Ot. 3.1 U každého druhu placených služeb, které jste vy nebo někdo jiný z vaší domácnosti využil/a v posledních dvou letech v (NAŠÍ ZEMI), uveďte, zda se stalo něco z následujících možností. Možnost: Ubytování (hotely, kempy atp.) Odpověď: Došlo k nehodě, která způsobila fyzickou újmu nebo zranění Na otázku, s čím nehoda souvisela, těchto 164 občanů uvádělo tyto odpovědi: 10

11 Ot. 10. Souvisela nehoda v místě ubytování s některou z níže uvedených možností? Obecná bezpečnost (společné prostory, ložnice, balkony, koupelna, veřejné toalety, nábytek, elektrické spotřebiče atp.) Hygiena (voda, chemické látky atp.) Bezpečnost bazénu (bez plavčíka, nedostatečná údržba atp.) Únik oxidu uhelnatého Požár Rekreační zařízení (zahrada, dětské hřiště atp.) Jiné + žádné (SPONTÁNNÍ) Nevím Téměř všichni (92 %) uvedli, že prostory a vybavení byly v dosti dobrém stavu, přičemž 82 % uvedlo, že byly vystaveny informace o bezpečnosti, a 62 % sdělilo, že se pracovníci zdáli být řádně kvalifikováni z hlediska bezpečnostních opatření. Respondenti si byli nejméně jisti kvalifikací pracovníků v oblasti bezpečnosti, přičemž 20 % uvádělo, že si nepamatují, nebo si nebyli jisti. 11

12 Ot. 5. Když jste naposledy využil/a placené ubytování v (NAŠÍ ZEMI), z hlediska bezpečnosti... byly prostory a/nebo vybavení v dosti dobrém stavu byly vystaveny informace o bezpečnosti (výstražné tabule o rizicích, návody k použití, nouzové východy atp.) se pracovníci zdáli být řádně kvalifikováni z hlediska bezpečnostních opatření. Odpovědi Ano Ne Nepamatuji se / Nejsem si jist (jista) Nevím Základna: Osoby, které v posledních dvou letech využily ubytování a neměly žádnou nehodu = Obecně byly také shromážděny názory spotřebitelů na to, proč k nehodám dochází, na důsledky dotyčných nehod a zapojení dětí do takových nehod. Většina respondentů (54 %) uvedla, že to byla jejich vlastní chyba nebo chyba nějakého uživatele. Jeden z pěti (20 %) uvedl, že na vině byl špatný stav prostor zařízení nebo vybavení, zatímco 16 % uvedlo, že odpovědni byli pracovníci v důsledku nedostatečné kompetentnosti. Asi jeden z deseti dával vinu nedostatečnému dohledu (13 %), nedostatečným varováním před riziky (12 %) nebo nedostatečným návodům k použití (8 %). Jeden respondent z dvaceti (5 %) uvedl, že za nehodu byla odpovědná neexistence nebo špatná kvalita nouzových postupů. Jeden z deseti (10 %) uvedl jako důvod jiné. 12

13 Ot. 12. Byla podle vašeho názoru nehoda způsobena... vaší vlastní chybou / vlastní chybou nějakého uživatele? špatným stavem prostor zařízení / vybavení? nedostatečnou kompetentností poskytovatele služeb / odpovědných pracovníků? nedostatečným dohledem? nedostatečným varováním před riziky? nedostatečnými návody k použití? neexistencí nebo špatnou kvalitou nouzových postupů? jiné (SPONTÁNNĚ) nevím Výsledky tohoto průzkumu celkově přinesly důkazy o různých aspektech prožitých nehod a potvrdily, že obecné hodnocení bezpečnostních aspektů není negativní, ale téměř 10 % uživatelů uvedlo běžné bezpečnostní problémy, jež by měly být řešeny (zejména odborná příprava a kvalifikace pracovníků a nedostatek informací o bezpečnostních postupech a rizicích). 13

14 Obavy účastníků cestovního ruchu ohledně bezpečnosti jsou navíc od roku 2008 každoročně pravidelně sledovány pomocí průzkumů Eurobarometr týkajících se postojů Evropanů k cestovnímu ruchu 5. Čtyři po sobě následující vlny průzkumů v období potvrdily, že otázky bezpečnosti nijak evropské cestující neodrazují od cesty na dovolenou. Hlavní důvod občanů EU, proč nejeli na dovolenou EU-27 Ot. 4 (2011, 2010) / Ot. 5 (2009) Co bylo hlavním důvodem, proč jste v roce 2010/2009/2008 nejel/a na dovolenou? %, základna: respondenti, kteří necestovali na dovolenou (a ti, kteří necestovali vůbec), EU-27 Finanční důvody Osobní/soukromé důvody Nedostatek času Dávám přednost tomu zůstat doma nebo s rodinou/přáteli Nemám motivaci brát si dovolenou Dávám přednost pouze krátkým cestám Obavy o bezpečnost Jiné Nevím / nepoužije se 5 Bleskový Eurobarometr 258/2009, 291/2010, 328/2011, 334/2012, 370/

15 Ot. 4. Co bylo hlavním důvodem, proč jste v roce 2011 nejel/a na dovolenou? Finanční důvody Osobní/soukromé důvody Dal/a jsem přednost tomu zůstat doma nebo s rodinou/přáteli Nedostatek času Problémy s přístupností dopravy nebo ubytování Obavy o bezpečnost Nechtěl/a jsem v roce 2011 na dovolenou jet (NEČTĚTE NAHLAS) Jiné (NEČTĚTE NAHLAS) Nevím Ot. 3. Co bylo hlavním důvodem, proč jste v roce 2012 nejel/a na dovolenou? Finanční důvody 15

16 Osobní/soukromé důvody Dal/a jsem přednost tomu zůstat doma nebo s rodinou/přáteli Důvody související s prací/kariérou * (nová položka) Nedostatek času Problémy s přístupností dopravy nebo ubytování Obavy ohledně bezpečnosti služeb cestovního ruchu (např. bezpečnost hotelů, protipožární bezpečnost, doprava) Nechtěl/a jsem v roce 2012 na dovolenou jet (NEČTĚTE NAHLAS) Jiné (NEČTĚTE NAHLAS) Nevím Nejnovější průzkum Eurobarometr (zahájený v lednu 2014) 6 se zaměřil na porozumění tomu, zda existovaly konkrétní obavy ohledně bezpečnosti rekreačního ubytování. Dospěl k těmto výsledkům: Pouze menší část respondentů zažila během své dovolené v roce 2013 bezpečnostní problémy související s placeným ubytováním. Celkem pouze 4 % respondentů, kteří v roce 2013 nejméně jednou cestovali, podala během své cesty stížnost. Vysoký podíl respondentů (95 %) byl s bezpečností svého ubytování spokojen. Podobný podíl (95 %) byl spokojen s kvalitou svého ubytování. Ot. 9A. Pokud jde o vaši hlavní dovolenou v roce 2013, jak jste byl/a spokojen/na s? Hlavní dovolenou je myšlena dovolená, která pro vás byla v roce 2013 nejdůležitější. přírodními rysy (krajinou, povětrnostními podmínkami atp.) bezpečností ubytování * (nová položka) kvalitou ubytování kvalitou dostupných aktivit/služeb (dopravy, restaurací, rekreačních aktivit atp.) celkovou úrovní cen

17 tím, jak jsou účastníci cestovního ruchu vítáni (např. služby pro děti, péče o zákazníky, příznivé podmínky pro domácí mazlíčky atp.) přístupnými zařízeními pro osoby se zvláštními potřebami (např. osoby se zdravotním postižením, starší osoby, děti s kočárky) Drtivá většina respondentů (92 %) nezažila při využívání placeného ubytování během své hlavní dovolené v roce 2013 žádné bezpečnostní problémy. U těch 6 %, kteří je zažili, byla nejčastější zkušeností otrava potravinami nebo nevolnost (2 %), po kterých následovalo uklouznutí, zakopnutí či pád (1 %) a nehody v bazénu (1 %). Ot. 9B Zažil/a jste vy nebo někdo z vaší skupiny při využívání placeného ubytování během vaší hlavní dovolené v roce 2013 některý z níže uvedených bezpečnostních problémů? Otravu potravinami / záchvat nevolnosti Uklouznutí, zakopnutí či pád v místě ubytování (s vážnými následky) Nehodu v bazénu (utonutí/tonutí) Nouzovou situaci související s požárem Nehodu se skleněnými dveřmi/okny Pád z balkonu nebo hrozící pád Jakoukoli jinou nehodu ohrožující bezpečnost (NEČTĚTE NAHLAS) Žádný (NEČTĚTE NAHLAS) nevím Normy Nařízení (EU) č. 1025/ o evropské normalizaci, jež vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2013, stanoví podmínky pro evropskou normalizaci a jasně odkazuje na vývoj norem v oblasti služeb a otevírá dveře evropské normalizaci, jež může podpořit uplatňování právních předpisů a politik Unie v oblasti bezpečnosti služeb. Jeho čl. 2 odst. 4 písm. c) stanoví, že technické specifikace (požadavky) norem pro služby se týkají jejich úrovně jakosti, ukazatelů 7 Úř. věst. L 316, , s

18 vlastností, interoperability, ochrany životního prostředí, zdraví nebo bezpečnosti 8. To potenciálně vytváří prostor pro diskusi o normalizaci bezpečnosti ubytovacích služeb cestovního ruchu. 1.3 Úroveň a nástroje Alternativní nástroje V roce 2008 vyvinulo sdružení Hotels, Restaurants and Cafés in Europe (HOTREC), které nadále upřednostňuje odvětvové přístupy vycházející z výkonnosti před přikazujícími a normativními přístupy, samoregulační iniciativu známou jako metoda MBS (Management, Building, Systems) zaměřenou na další zlepšování protipožární bezpečnosti ve všech hotelech v Evropě. Útvary Komise se podílely na práci v poradním výboru zúčastněných stran, který se účastnil celého vývoje této metodiky. Metoda MBS zahrnuje soubor doporučení orientovaných na výkonnost, která jsou zacílena na vedení řídících pracovníků hotelů, aby se zajistilo, že vlastnosti hotelových budov a jejich systémy dokážou účinně plnit stejné cíle, jako stanoví doporučení Rady 86/666/EHS. Zásada samoregulačního opatření vedeného samotným odvětvím získala širokou podporu. Sdělení Komise o cestovním ruchu z roku předpokládá, že Komise bude nadále úzce spolupracovat s členskými státy, odvětvím cestovního ruchu a organizacemi zúčastněných stran na zlepšování bezpečnostních podmínek v ubytovacích strukturách, mimo jiné pokud jde o aspekty související s riziky požáru KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ KOMISE PRO BEZPEČNOST REKREAČNÍHO UBYTOVÁNÍ Komise vyvinula v posledních letech ve vztahu k ubytovacím službám cestovního ruchu některá opatření, jež jsou popsána níže. 2.1 Dřívější opatření (2003 až 2012) Nejstarší stále existující text na úrovni EU vztahující se k bezpečnosti rekreačního ubytování je výše zmíněné doporučení Rady 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech. Když zákonodárce EU modernizoval pravidla související s bezpečností spotřebního zboží, nezahrnul do této iniciativy bezpečnost služeb. Článek 20 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků však požadoval, aby Komise určila potřeby, možnosti a priority akce Společenství zaměřené na bezpečnost služeb a do 1. ledna 2003 předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu v případě potřeby doprovázenou příslušnými návrhy Z hlediska bezpečnosti se ve 3. bodě odůvodnění zdůrazňuje, že normy mohou udržovat a zvyšovat kvalitu, poskytovat informace a zajišťovat interoperabilitu a slučitelnost, čímž zvyšují bezpečnost a hodnotu pro spotřebitele. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu nový politický rámec pro evropský cestovní ruch, KOM(2010) 352 v konečném znění. Zpráva Evropského parlamentu z vlastního podnětu (2010/2206(INI)) odkazuje v reakci na sdělení na samoregulační nástroje, neboť zastává názor, že v souladu s doporučeními Rady z roku 1986 je třeba pobízet k dodržování metody MBS (Management, Building and System), aniž by byly dotčeny platné vnitrostátní předpisy, nebo že v případě, kdy samoregulace selže, by se měla učinit alternativní regulační opatření. 18

19 Komise proto zahájila konzultaci a v roce 2003 vydala zprávu o bezpečnosti služeb pro spotřebitele 11, která specificky zmiňovala, že by bylo vhodné zaměřit se na odvětví nejpodstatnější pro spotřebitele z přeshraničního hlediska, například na služby hromadného ubytování, jako jsou hotely, kempy nebo jiná zařízení pro účastníky cestovního ruchu. Rada potvrdila výsledky zprávy Komise a v roce 2003 přijala usnesení 12 o bezpečnosti služeb pro spotřebitele, v němž Komisi vyzvala, aby posoudila potřebu konkrétních iniciativ a činností Společenství v této oblasti, jež by mohly mimo jiné zahrnovat vývoj právního rámce se zvláštním zřetelem k určeným prioritním oblastem. Dále vyzvala Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy prostudovala rozsah, priority a nejvhodnější a nejúčinnější přístupy, metodiky a postupy ke zlepšení znalostí o bezpečnosti služeb a sběru údajů, a také aby posoudila možný příspěvek evropských norem k dosažení společné vysoké úrovně bezpečnosti ve službách. V roce 2005 zahájila Komise studii 13 s cílem určit a popsat stávající metodiky sledování nehod a sběru údajů v oblasti spotřebitelských služeb se zvláštním zaměřením na služby cestovního ruchu a související činnosti, provést srovnávací analýzu dotyčných metodik a navrhnout možnosti pro budoucí režim na úrovni EU. Studie poznamenala, že nehody související s cestovním ruchem a volným časem jsou v jednotlivých členských státech velmi nerovnoměrně rozloženy mezi regiony (a dokonce i mezi jednotlivými městy turistických oblastí). Většina nehod souvisejících s výrobky bývá naopak mezi obyvatelstvem rozložena rovnoměrně. Nejvhodnější metody sběru údajů pro účely bezpečnosti se proto značně liší od metod nejvhodnějších pro účely bezpečnosti výrobků, což snižuje možnosti, aby jakákoli jediná databáze optimálně sloužila oběma účelům. Studie dospěla k závěru, že jedna centrální databáze, která by obsahovala informace o všech relevantních nehodách ve službách v oblasti cestovního ruchu a volného času, by ve střednědobém výhledu nebyla proveditelným projektem. Hlavním doporučením bylo, že z dlouhodobého hlediska by na úrovni EU měla existovat společná povinnost poskytovatelů spotřebitelských služeb hlásit všechny vážné nehody týkající se spotřebitelů, s poukazem na odpovědnost členských států vytvořit pro každé odvětví související s cestovním ruchem a volným časem národní odhady nehod ve standardním formátu, jež by bylo snadné shromažďovat na evropských internetových stránkách za účelem vytvoření srovnávacích tabulek. V roce 2005 požádala Komise členské státy o jejich názor na možnou revizi doporučení 86/666/EHS. V té době byly pro některé členské státy stávající požadavky na úrovni EU a členských států dostatečné, zatímco jiné by uvítaly aktualizaci protipožárních požadavků na bezpečnost v hotelech na úrovni EU, zejména za účelem zlepšení v záležitostech jako řízení protipožární ochrany, bezpečnostní pokyny, odborná příprava pracovníků a plánování postupů při mimořádných událostech. K žádné shodě se tehdy nedospělo. Doporučení studie o systémech sběru údajů byla dále projednávána a rozpracována během mezinárodního semináře na téma Sběr údajů o nehodách a zraněních u nepotravinářských výrobků a hodnocení rizik služeb, který se konal v roce 2006 v Bruselu. V souladu s výsledky studie dospěl také seminář k závěru, že by měl být prostřednictvím internetu zlepšen přístup ke stávajícím databázím a informacím o nehodách a že z krátkodobého a Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti služeb pro spotřebitele, KOM(2003) 313 v konečném znění. Usnesení Rady o bezpečnosti služeb pro spotřebitele ze dne 1. prosince 2003 (2003/C 299/01). Methodology for systematic collection of statistics in relation to safety of services (Metodika systematického sběru statistik ve vztahu k bezpečnosti služeb) vypracovaná společností Consumer Risk Ltd, 19

20 střednědobého hlediska by nejlepším přístupem bylo rozšíření stávajících osvědčených postupů. Souběžně s tím zahájila Komise v průběhu roku 2006 studii 14 možných zlepšení evropské databáze úrazů (European Injury Database, IDB) pro účely sběru údajů souvisejících se službami. Studie dospěla k závěru, že ačkoli zlepšit databázi tak, aby zahrnovala zranění související se službami, bude v praxi obtížné, lze na základě údajů v IDB již dostupných provést specifický následný výzkum s cílem získat lepší přehled o nehodách souvisejících se službami. Jak uvádí sdělení Komise z roku 2007 Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch 15, zajistit, aby turisté, stejně jako místní společenství, která poskytují služby cestovního ruchu, byli v bezpečí, představuje další otázku k řešení a rovněž základní podmínku pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu. Zajištění bezpečnosti účastníků cestovního ruchu je v souladu se současnou dynamikou, kdy je zásadní vzbuzení důvěry, pro odvětví cestovní ruchu klíčové. V roce 2010 zahájila Komise ambiciózní studii za účelem popsat odvětví hotelového ubytování v jednotlivých členských státech s cílem určit jeho hlavní bezpečnostní rizika (kromě rizik souvisejících s bezpečností potravin) a provést soupis zranění a nehod, ke kterým v hotelech v posledních letech došlo. Studie však nesplnila své cíle, mimo jiné v důsledku rozmanitosti odvětví hotelového ubytování a nedostatečné dostupnosti záznamů o nehodách souvisejících konkrétně s poskytováním dané služby, což je spjato také s otázkami pověsti. Doporučení studie nedosahovala očekávané kvality, aby mohla sloužit jako základ pro politická rozhodnutí, a studie proto nebyla útvary Komise přijata. Výše zmíněné sdělení Komise o cestovním ruchu z roku 2010 nastínilo politiku, která se zaměřuje na podporu tohoto odvětví evropského hospodářství a navrhuje iniciativy s cílem podpořit jak jeho konkurenceschopnost, tak jeho udržitelný vývoj založený na kvalitě. Konkrétně uvádí, že Komise bude nadále úzce spolupracovat s členskými státy, průmyslem cestovního ruchu a organizacemi zúčastněných stran odvětví na zlepšení bezpečnostních podmínek v ubytovacích strukturách, mimo jiné pokud jde o aspekty související s rizikem požáru. Sdělení zdůrazňuje potenciál posílit cestovní ruch zlepšením bezpečnosti v odvětví cestovního ruchu. A konečně zpráva Evropského parlamentu z vlastního podnětu 16 v reakci na toto sdělení zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost otázce bezpečnosti různých druhů ubytovacích zařízení, zejména protipožárním předpisům a bezpečnostním opatřením týkajícím se oxidu uhelnatého. 2.2 Nejnovější opatření (2012 až 2013) Jednou z možností projednávaných v nedávné době útvary Komise bylo provedení revize doporučení 86/666/EHS o protipožární bezpečnosti ve stávajících hotelech s využitím metody MBS jako základu. Za tímto účelem byl v červnu 2012 zorganizován konzultační seminář zúčastněných stran s cílem diskutovat o této možnosti. Došlo ke shodě o obecných zásadách Improving the product and service dimension of the IDB a feasibility study (Zlepšení dimenze výrobků a služeb v evropské databázi úrazů (IDB) studie proveditelnosti), vypracoval Consumer Safety Institute (Institut pro bezpečnost spotřebitelů). KOM(2007) 621 v konečném znění. (2010/2206(INI)) Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu nový politický rámec pro evropský cestovní ruch, Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 20

21 této iniciativy, zejména o potřebě přizpůsobit a zlepšit obsah doporučení, co se týče mimo jiné jeho požadavků, rozsahu a uplatňování na úrovni členských států. Většina zúčastněných stran také pokročila o krok dále a vyslovila pochybnosti ohledně toho, zda je doporučení s jeho nezávaznou povahou tím nejvhodnějším nástrojem k řešení otázky protipožární bezpečnosti v hotelech v celé Evropě, protože není ve všech členských státech důsledně prováděno a prosazováno. Zúčastněné strany se však neshodly na dalším postupu, zejména ohledně obsahu metodiky MBS. Byla předložena řada návrhů ohledně aspektů, které bude nutno dále zvážit a jež jsou zahrnuty do rozsahu působnosti zelené knihy. 21

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. LEGISLATIVNÍ

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 1 EIOPA12/237 Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Regulační úkoly... 3 3. Úkoly v oblasti dohledu... 5 4. Ochrana spotřebitelů a finanční inovace... 6 5. Společná kultura

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 674 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volejte 116000:

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

Hlas evropských spotřebitelů v oblasti tvorby technických norem

Hlas evropských spotřebitelů v oblasti tvorby technických norem www.anec.org Hlas evropských spotřebitelů v oblasti tvorby technických norem A N E C (Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci) Z A S T U P U - J E Z Á J M Y S P O T Ř E

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 DOPORUČENÍ KOMISE DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více