KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU"

Transkript

1 Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU, STANDARDY UBYTOVÁNÍ PRO VENKOVSKOU TURISTIKU A AGROTURISTIKU Kategorie ubytování Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 OBSAH 1 KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR SYSTÉM CÍLŮ KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR NA OBDOBÍ KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR NA OBDOBÍ A VENKOVSKÁ A AGRÁRNÍ TURISTIKA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KATEGORIE UBYTOVÁNÍ HOTEL MOTEL PENSION OSTATNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ DEPENDANCE UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ STANDARDIZACE A CERTIFIKACE UBYTOVÁNÍ SPOJENÉHO S VENKOVSKOU TURISTIKOU A AGROTURISTIKOU CERTIFIKACE UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ STANDARDIZACE UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ ZAŘAZENÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD PŘÍKLADY CERTIFIKOVANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH ZAŘÍZENÍ ECEAT QUALITY LABEL SEZNAM ZDROJŮ Stránka 1

3 1 KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR Ministerstvo pro místní rozvoj [1] ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období uvádí, že: představuje střednědobý strategický dokument, který vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v České republice a účinnými nástroji podněcuje jeho další rozvoj. Koncepce je založena na [1]: rozvoji odvětví cestovního ruchu, který vychází z mobilizace zejména privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch, rozvoji systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu zejména v územích s vhodným potenciálem pro efektivní rozvoj tohoto odvětví. Koncepce si klade za cíl harmonizaci koncepční činnosti v oblasti cestovního ruchu s programovacím obdobím Evropské unie a vytvoření strategického materiálu, který bude účinným nástrojem podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu v ČR v příštím období a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství České republiky [1]. 1.1 SYSTÉM CÍLŮ KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR NA OBDOBÍ Strategická vize [2]: Destinace Česká republika jednička v srdci Evropy Globální cíl [2]: Zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílení zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, při respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a dalších složek životního prostředí. Stránka 2

4 Hlavní strategické cíle [2]: Posílení postavení cestovního ruchu v národním hospodářství (růst absolutní výše HDP vytvořeného cestovním ruchem, zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu, podpora především malého a středního podnikání (MSP) v cestovním ruchu). Růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu České republiky v evropském prostoru (měřený mj. růstem výdajů zahraničních turistů v ČR). Růst objemu pobytového cestovního ruchu v České republice (včetně růstu objemu domácího cestovního ruchu). Zachování kvality přírodního prostředí a složek životního prostředí, jež jsou v oblasti cestovního ruchu využívány a mohou být rozvojem cestovního ruchu ovlivněny. Specifické cíle [2]: Udržitelné využití přírodního potenciálu krajiny jako (nezbytné) podmínky pro zvýšení její atraktivity pro cestovní ruch. Zvýšení dostupnosti kulturních a přírodních památek využívaných cestovním ruchem a jejich udržování. Rozvoj environmentálně šetrných forem cestovního ruchu jako možností pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, zejména, ale nejenom, v environmentálně významných oblastech. Rozvoj lidských zdrojů a podpora metod a nástrojů pro rozvoj cestovního ruchu. Hlavní strategické cíle Koncepce jsou vyjádřeny v následujících čtyřech prioritách [2]: Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu o Opatření 1: Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu o Opatření 2: Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu o Opatření 1: Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Stránka 3

5 o Opatření 2: Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární využití o Opatření 3: Zkvalitňování služeb cestovního ruchu o Opatření 4: Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů o Opatření 1: Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální úrovni o Opatření 2: Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu o Opatření 3: Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu, podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu o Opatření 1: Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a oblastní úrovni o Opatření 2: Činnost turistických informačních center o Opatření 3: Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu o Opatření 4: Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti cestovního ruchu v ČR 1.2 KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR NA OBDOBÍ A VENKOVSKÁ A AGRÁRNÍ TURISTIKA Koncepce [2] vymezuje sledované pojmy následovně: Venkovský cestovní ruch (agroturistika) turistika, jejíž přitažlivost a nabízené služby jsou založeny na některých aspektech venkovského způsobu života rozsáhlá, tichá krajina, příroda, ubytování na statcích, chov domácích zvířat. Stránka 4

6 Agroturistika (venkovský cestovní ruch) turistické nebo rekreační pobyty na venkově na rodinných farmách, cílem je poznávání alternativních způsobů života, tradiční výroby potravin, kontakt s přírodou, jízda na kole, na koni, apod. Dále se zmiňuje o ekoagroturistice: Ekoagroturistika pobyty na rodinných farmách zabývajících se alternativním zemědělstvím; je zaměřena zejména na konzumaci zdravých potravin, práci na farmě, blízky kontakt s přírodou, jízdu na koni apod. Přičemž venkovský cestovní ruch chápe jako pojem nadřazený pojmům agroturistika, ekoagroturistika a ekoturistika, které zmiňuje jako produkty venkovského cestovního ruchu. V koncepci [2] se dále uvádí, že naše podmínky jsou vhodné pro rozvoj venkovského cestovní ruchu, který může následně přispět k rozvoji cestovního ruchu v ČR jako celku. Ministerstvo pro místní rozvoj považuje doposud nízký podíl produktů šetrných forem turistiky (agroturistika, cykloturistika, pěší turistika, lázeňský CR) na trhu cestovního ruchu za slabou stránku rozvoje cestovního ruchu u nás. Z dosavadních analýz zabývajících se rozvojem venkova vyplývá aktuální potřeba nalezení účinnějších nástrojů k podpoře rozvoje šetrných forem cestovního ruchu v ČR ve venkovském prostoru. Z nejnovějších dokumentů EU je zřejmé, že venkovské oblasti se mohou stát přitažlivějšími a nabízet dostatek možností pro rozvoj služeb a vytváření produktů v oblasti cestovního ruchu. Přispěje to k tomu, že se venkovský cestovní ruch stane důležitým zdrojem diverzifikace venkovského hospodářství, což představuje významnou příležitost pro Českou republiku [2]. Rozvoj venkovského cestovního ruchu, agroturistiky a dalších šetrných forem cestovního ruchu představuje významný potenciál v nabídce cestovního ruchu, ať již pro domácí tak i zahraniční cestovní ruch. Cílem podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu, a to zejména na regionální úrovni je stabilizace a ekonomická podpora venkovského obyvatelstva (částečné snižování nezaměstnanosti v problémových venkovských regionech) [2]. Rozvíjeny by rovněž měly být zejména produkty v problémových (horských a venkovských) regionech upřednostňující formy cestovního ruchu šetrné k přírodě a dalším složkám Stránka 5

7 životního prostředí, při garanci vytváření dlouhodobějších pracovních příležitostí a návratnosti vložených investic [2]. Koncepce [2] uvádí nejvýznamnější formy cestovního ruchu, pro které má Česká republika nejlepší předpoklady a které by měly být v uvedeném období přednostně podporovány a rozvíjeny: Městský a kulturní cestovní ruch - kulturní dědictví, historická města, kulturněhistorické památky včetně technických a církevních, muzea, divadla atd. Dovolená v přírodě - kempink, dovolená u vody, letní a zimní pobyty v horách, venkovský cestovní ruch a agroturistika, regionální a speciální produkty cestovního ruchu atd. Sportovní a aktivní dovolená - všechny formy nejrozšířenějších sportů, turistika, cykloturistika, zimní sporty, vodní sporty, hipoturistika, lov, golf atd. Lázeňský cestovní ruch - zdravotní pobyty v lázních, wellness, zdravotní cestovní ruch atd. Kongresový a incentivní cestovní ruch - kongresový cestovní ruch, incentivní cestovní ruch, obchodní cestovní ruch. Stránka 6

8 2 KATEGORIE UBYTOVÁNÍ Ministerstvo pro místní rozvoj [3] uvádí, že: klasifikace má doporučující charakter a slouží jako pomůcka pro zařazování ubytovacích zařízení kategorií hotel, penzion, hotel garni a motel do příslušných tříd dle minimálních stanovených požadavků a za cíl má zlepšení orientace spotřebitelů - hostů a zprostředkovatelů - cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu ubytování a zkvalitnění služeb poskytovaných ubytovacími zařízeními. Dále uvádí [3], že úkolem profesních svazů je: ovlivňovat podnikatele oboru hotelového a restauračního průmyslu k co nejširší míře dobrovolné certifikace. Zdůrazňuje, že: česká centrála cestovního ruchu bude přednostně propagovat ta ubytovací zařízení, která se k certifikaci připojí. Klasifikace není obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytovacího zařízení, zda-li certifikaci podstoupí či nikoliv. 2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Vymezení základních pojmů dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [4]: Klasifikace označení minimálních požadavků jednotlivých tříd ubytovacích zařízení. Standard, standardizace obecné pojmy, které stanovují požadavky na poskytované služby a vybavení. Kategorizace proces, při kterém dochází k dělení ubytovacích zařazení do jednotlivých kategorií (hotel, pension, ). Stránka 7

9 Certifikace proces udělení1 Certifikátu a Klasifikačního znaku 2 dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, pension a motel. 2.2 KATEGORIE UBYTOVÁNÍ Kategorie ubytování dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [4]: HOTEL je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací), člení se do pěti tříd, hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd MOTEL je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené pro motoristy, člení se do čtyř tříd PENSION je ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem, 1 Udělování a obnovování Certifikátů a Klasifikačních znaků provádějí pro své členy i ostatní podnikatele profesní svazy HO.RE.KA ČR Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, NFHR ČR Národní federace hotelů a restaurací a UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách. 2 Klasifikační znaky = samolepky se udělují na čtyřleté období počínaje lednem 2006 a obsahují příslušné letopočty, logo agentury České centrály cestovního ruchu CzechTourism, kategorii a třídu Stránka 8

10 člení se do čtyř tříd OSTATNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ jsou turistické ubytovny, kempy a skupiny chat (bungalovů), popřípadě kulturní nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování DEPENDANCE je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný rozsah služeb odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500 m. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s dalšími organizacemi 3 [5] vymezuje základní pravidla platná pro ubytovací zařízení: Turistické ubytovací zařízení je zařízení, které pravidelně (nebo nepravidelně) poskytuje přechodné ubytování pro turisty. Ubytovací zařízení se zařazují podle druhů do kategorií a podle převažujícího vybavení a úrovně poskytovaných služeb do tříd. Třídy se označují hvězdičkami. Název, kategorie a třída ubytovacího zařízení jsou trvale a zvenčí viditelně označeny (zpravidla u vchodu do ubytovacího zařízení). Dále vyčleňuje tři kategorie spojené s venkovskou turistikou a agroturistikou, jedná se o: ubytování v soukromí, ubytování v kempech a chatových osadách, ubytování v turistických ubytovnách. 3 Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice, Kempy a chatové osady ČR - Živnostenské společenstvo, Klub českých turistů Stránka 9

11 2.2.6 UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ Ubytováním v soukromí se rozumí turistické ubytování ve stavbách (bytový dům, rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci), které vzhledem ke svému specifickému charakteru neodpovídají svým vymezením jednotlivým kategoriím ubytovacích zařízení dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Ubytování v soukromí poskytuje omezený počet samostatných ubytovacích jednotek ke krátkodobému pronájmu turistům (objekt, části objektu -obytné místnosti, které jsou ve vlastnictví nebo užívání podnikatelského subjektu a jsou vybaveny pro účely přechodného ubytování). Ubytování v soukromí se člení na: o ubytování v obytných místnostech objektů (obytná místnost); o pronájem samostatných objektů (chaty, sruby, chalupy a rekreační domky, byty) včetně pronájmu přilehlých pozemků za účelem stanování, kempování; Ubytování v soukromí se člení do čtyř tříd. Třídy se značí čtyřmi, třemi, dvěma či jednou hvězdičkou. Zařazení do příslušné třídy se provádí na základě splnění požadavků doporučeného standardu a podrobného prováděcího předpisu v požadovaném rozsahu. Stránka 10

12 3 STANDARDIZACE A CERTIFIKACE UBYTOVÁNÍ SPOJENÉHO S VENKOVSKOU TURISTIKOU A AGROTURISTIKOU Úkolem doporučeného standardu ubytovacích služeb je především dopomoci k dalšímu zkvalitnění těchto služeb cestovního ruchu v České republice. Aplikaci doporučujících standardů ubytovacích služeb do praxe zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s příslušnými profesními zájmovými skupinami, které se podílely i naho tvorbě. Jedná se o : Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice spolu s Evropským centrem pro eko agro turistiku (ECEAT CZ), Kempy a chatové osady ČR - Živnostenské společenstvo, Klub českých turistů a sekce cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj [6]. 3.1 CERTIFIKACE UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ Doporučený standard ubytovacích služeb podléhá certifikačním pravidlům a řídí se podrobnými prováděcími předpisy sdružení provádějících certifikaci a označení (logo). Certifikaci realizují jednotlivá profesní zájmová sdružení, která zároveň ručí za kvalitu nabízených služeb a provádějí kontroly dodržování kvality poskytovaných služeb [6]: Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice - ručí za ubytování v soukromí; Kempy a chatové osady ČR - živnostenské společenstvo - ručí za ubytování v kempech a chatových osadách; Klub českých turistů - ručí za ubytování v turistických ubytovnách. Profesní zájmová sdružení provádějí certifikaci jak pro své členy, tak i pro další zájemce (nečleny). Ubytovací zařízení, která úspěšně projdou certifikací, jsou přednostně propagována Českou centrálou cestovního ruchu na veletrzích a výstavách cestovního ruchu doma a v zahraničí [6]. Stránka 11

13 Obr. č. 1. Certifikace ubytování v soukromí Zdroj: rosacb.cz STANDARDIZACE UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ Stanovené minimální požadavky vznesené na ubytovací zařízení spadající do kategorie ubytování v soukromí se týkají 6 oblastí [5]: Obytná místnost obytná místnost musí být suchá, větratelná, osvětlená denním světlem, v topném období vytápěná na stabilní teplotu 18,5 C; obytná místnost musí mít vlastní elektrické osvětlení, kromě osvětlení zajišťující osvětlení celé místnosti, musí mít také vlastní osvětlení u lůžka a u umyvadla (pokud je umyvadlo součástí obytné místnosti); obytná místnost smí mít nanejvýš. 4 stálá lůžka, pouze dovoluje-li to rozměr místnosti a na přání hosta mohou být přidána maximálně 2 příležitostná lůžka; minimální výška místnosti musí být 2,40m, při použití patrových lůžek 2,60m; okna i vnitřní dveře, jsou-li prosklené, musí být vybaveny záclonami a závěsem pro zabránění pohledu zvenčí a pro možnost zatemnění; obytná místnost určená pro ubytování hostů musí být vybavena alespoň těmito předměty: o lůžko o noční stolek nebo noční skříňka o předložka před lůžkem (s výjimkou podlah krytých kobercem) o stůl o židle v počtu shodném s počtem stálých lůžek Stránka 12

14 o skříň s přihrádkami a oddílem pro zavěšování šatů včetně věšáků na šaty (2 ks a osobu) o prostor pro odkládání kufrů o zrcadlo o sklenička na vodu a sklenička na čištění zubů, nejsou-li umístěny v koupelně o zásuvka pro elektrické holicí strojky s údajem o napětí o popelník (je-li v objektu dovoleno kouřit) o nádoba na odpadky Lůžko lůžko má mít plochu na ležení o délce nejméně 200 cm a šířce nejméně 90 cm, je-li pokoj pro hosty zařízen stylovým nábytkem, má mít lůžko plochu na ležení o délce nejméně 190 cm a šířce nejméně 75 cm; minimální výška lůžka včetně matrace je 40 cm od úrovně podlahy, horní plocha lůžka musí být v jedné rovině, případný podhlavník musí být odnímatelný; jako stálá lůžka nesmí sloužit rozkládací křesla, gauče, pohovky, lehátka apod.; dává-li se místo dvou lůžek manželské lůžko, musí mít plochu pro ležení nejméně 200 cm a v šířce nejméně 150 cm a musí mít přístup ze stran; užívání patrových lůžek se připouští výjimečně, za předpokladu, že světlá výška místnosti je minimálně 260 cm; horní lůžko musí mít zábranu a pod matrací nepropustnou podložku; přístup k hornímu lůžku musí být řešen žebříkem. Obývací místnost obývací místnost musí být vybavena stolem a židlemi, popřípadě čalouněnými křesly, pohovkou; osvětlení obývací místnosti musí umožňovat dokonalé čtení a psaní u stolu; v obývací místnosti nesmí být umístěna stálá lůžka. Stránka 13

15 Stravovací zařízení Pokud není zabezpečeno společné stravování majitelem, zřizuje se kuchyň pro ubytované s vybavením pro přípravu jídel a teplých nápojů, mytí nádobí, úschovu nádobí a suchých potravin a ledničkou a mrazákem. Kuchyň musí mít samostatný vchod z chodby, musí být účinně větrána a musí sloužit výhradně hostům. Pro poskytování služeb společného stravování se vychází ze Směrnice č. 72 Ministerstva zdravotnictví ČSR. hlavního hygienika ČSR.o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování. (Hygienické předpisy, svazek 64/1987). K dispozici je společenská místnost nebo jídelna, její. velikost je přiměřená počtu lůžek pro hosty a druhu provozu. Pro konzumaci připravených pokrmů je vyhrazen prostor s nejméně 14 m2 plochy, přičemž plocha na jedno místo u stolu musí být nejméně 1 m2. Pokud neslouží společenská místnost jako jídelna a zařízení pro stolování je umístěno v pokojích, zvýší se podlahová plocha pokojů za každého ubytovaného hosta o 1 m2. Jídelní prostor má zahrnovat nábytek, zařízení a vybavení dobrého vkusu, kvality a stavu, dostatečné pro kapacitu ubytovaných hostů. Stoly se pokrývají čistými, nepoškozenými ubrusy, lze použít i jiný druh prostírání (např. anglické prostírání). K dispozici je dostatečné množství papírových ubrousků a také dochucovací prostředky (alespoň sůl a pepř). Pro hosty je k dispozici v dostatečném množství kuchyňské nádobí a nářadí, porcelánové jídelní nádobí, sklenice, jídelní příbory, v souladu s požadavky pro jednotlivé třídy ubytování v soukromí. Hygienické zařízení hygienické zařízení musí sloužit výhradně hostům, být přístupné 24 hodin denně a být dostatečně osvětleno; hygienické zařízení musí mít snadno omyvatelný povrh stěn (keramické obklady) do výše 180 cm u koupelny a 160 cm u WC a musí být opatřeno vodotěsnou a snadno omyvatelnou podlahou zabezpečenou proti uklouznutí; Stránka 14

16 hygienické zařízení musí být vybaveno účinným systémem přirozeného nebo nuceného větrání; koupelna je stavebně oddělený prostor, v něm. je umístěna samostatná sprcha nebo koupací vana a umyvadlo s tekoucí vodou; koupelna musí mít minimální podlahovou plochu 3,3 m2 v případě, že je vybavena pouze sprchou a 3,8 m2, je-li vybavena i vanou; koupelna musí být vybavena věšáky na ručníky, osušky a oděv, předložkou k vaně nebo sprše, uzavíratelnou nádobou na odpadky, dostatečně velkou odkládací plochou nebo skříňkou u umyvadla, zrcadlem umístěným nad umyvadlem, elektrickou zásuvkou, která je na dosah přívodního kabelu elektrického spotřebiče u zrcadla; ve sprše musí být bezpečnostní záchytná tyč a držák na mýdlo; samostatné WC je stavebně oddělený větratelný prostor vybavený splachovací záchodovou mísou, uzavíratelnou nádobou na odpadky, schránkou nebo držákem s toaletním papírem, kartáčem na čištění záchodové mísy a věšáky na odložení svršků; musí být zabezpečena možnost mytí rukou po použití WC; je-li hygienické zařízení součástí obytné místnosti, může být součástí koupelny i WC; pokud hygienické zařízení není součástí obytné místnosti, na každých 6 ubytovaných osob musí být k dispozici jedna vana nebo samostatná sprcha a samostatné WC; obytná místnost, ke které nepatří samostatné hygienické zařízení, by měla být vybavena umyvadlem s tekoucí studenou a teplou vodou. Základní hygienické požadavky společné hygienické zařízení se musí denně umývat a minimálně jednou týdně dezinfikovat; výměna ložního prádla se musí provádět při každé změně ubytovaných a podle potřeby, nejméně jednou za 7 dní; pokud je zásobování pitnou vodou zajišťováno z jiného zdroje než veřejného vodovodu, musí být zabezpečena její nezávadnost, která se pravidelně kontroluje (atest hygienika); k ukládání odpadů slouží uzavíratelné nádoby (koše, popelnice, kontejnery) nebo silnostěnné igelitové pytle ve stojanech; Stránka 15

17 nádoby na shromažďování odpadu se umisťují mimo budovy co nejdále zejména od oken ubytovacích prostor, jídelny a kuchyně, společenské místnosti; kapacita nádob na shromažďování odpadů je stanovena v objemu 1 litr denně na 1 hosta; ubytovací zařízení musí být vybaveno lékárničkou první pomoci průběžně doplňovanou a umístěnou na vhodném a dostupném místě ZAŘAZENÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Následující tabulka uvádí některé příklady požadavků pro zařazení ubytovacího zařízení, které spadá do kategorie ubytování v soukromí, do jednotlivých tříd (1 až 4 hvězdičky) [5], uvedené požadavky se týkají ubytovacího objektu: Tab. č. 1. Požadavky pro zařazení ubytovacího zařízení do jednotlivých tříd Přístup do ubytovacího objektu Třída **** *** ** * bezpečný a pohodlný přístup přijíždějících a odjíždějících hostů, je umožněn příjezd motorových vozidel X X X X příjezdová komunikace musí mít vhodný povrh pro příjezd /odjezd motorovým vozidlem (např. asfalt, beton) značení příjezdové cesty musí umožňovat hostům snadnou orientaci pokud je to technicky možné je k dispozici odstavná plocha pro parkování musí být hostům umožněn přístup do objektu po celých 24 hodin v ubytovacím objektu či jeho blízkém okolí musí být k dispozici telefon Stránka 16

18 Tab. č. 2. Speciální požadavky pro 2. a vyšší třídu Třída Speciální požadavky pro jednotlivé třídy **** *** ** * Zařazení do třídy ** X X X hygienické zařízení pouze pro ubytovací jednotku s tekoucí studenou a teplou vodou k dispozici po dobu 24 hodin denně v množství min. 20 l na hosta příprava teplé vody bez zásahu hostů úklid a povlečení lůžek provádí ubytovatel při střídání, nejméně po 7 dnech nábytek a postele musí být pevné a v dobrém stavu min. plocha na 1 lůžko 6m2, pro patrové 10m2 obytná místnost nesmí být průchozí vytápění nikoliv lokálními tuhými palivy lůžkoviny povléká a mýdlo + jeden ručník na osobu poskytuje ubytovatel v oblastech zvýšeného výskytu hmyzu (na farmách) musí být okna vybavena sítěmi k dispozici je místo pro sušení oděvů dobrá úroveň výzdoby k dispozici je radiopřijímač k dispozici je venkovní posezení Zařazení do třídy *** X X hygienické zařízení pouze pro ubytovací jednotku s tekoucí teplou vodou k dispozici po dobu 24 hodin denně v množství min. 40 l na hosta k dispozici je společenská místnost min. plocha pro jedno lůžko 7m2, patrové lůžko se nepřipouští nábytek musí být ve výborném stavu, druhově, tvarově a barevně ladit všude je použita kvalitní podlahová krytina (koberec, dlažba, dřevo, korek,...), chodby musí být kryty koberci koupelny mají vhodné vyhřívání použitelné i mimo topnou sezónu k dispozici je pračka nebo služba praní prádla včetně sušení toaletní stolek nebo jeho ekvivalent v každém pokoji jednu osušku na osobu poskytuje ubytovatel je zabezpečeno vnější osvětlení budov k dispozici barevný televizor Zařazení do třídy **** X velmi vysoká kvalita nábytku, zařízení a výzdoby (nábytek stylový, starožitný, nový z masivního dřeva) okolí je upravené na vysoké úrovni, umožňující hostům maximální soukromí individuálně nebo termostaticky ovladatelný systém vytápění ručníky volně k dispozici denní úklid pokojů vysoušeč vlasů, žehlička k dispozici čisticí potřeby na obuv a oděv volně k dispozici barevný televizor se satelitním příjmem Stránka 17

19 3.1.3 PŘÍKLADY CERTIFIKOVANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Druhá třída - ** Třetí třída - *** SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Na internetových stránkách Svazu venkovské turistiky, který má certifikaci ubytováni v soukromí ve své kompetenci, je možné nalézt pouze seznam certifikovaných členů tohoto sdružení. Dle informací od tajemníka svazu není kompletní seznam certifikovaných ubytovacích zařízení zveřejňován. Stránka 18

20 3.2 ECEAT QUALITY LABEL Další certifikát spojený s venkovskou turistikou a agroturistikou uděluje společnost ECEAT, European Centre for Ecology and Tourism. Certifikát ECEAT QUALITY LABEL slouží k hodnocení "eko" kvality ubytovacích služeb [7]. Je to mezinárodní značka pro podniky cestovního ruchu, které respektují zásady udržitelného rozvoje. Držitelům tohoto certifikátu pak ECEATa zajišťuje mezinárodní marketing a poskytuje jim poradenství. Obr. č. 2. ECEAT QUALITY LABEL Zdroj: destinet.ew.eea.europa.eu Podniky jsou hodnoceny podle následujících kritérií [8]: jak poskytují relevantní "eko" informace svým hostům, jak podporují ekologické hospodaření, jak nakládají s vodou a energiemi, jak využívají "zelených stavebních technik", jak je nakládáno s odpady, jak podporují šetrnou dopravu, jak přispívají k ochraně přírodního dědictví, jak přispívají k ochraně kulturního dědictví, jak podporují místní ekonomiku, jak se zlepšují. Potenciální zájemci o získání certifikátu si mohou svůj podnik předběžně, bezplatně otestovat na adrese: Stránka 19

21 4 SEZNAM ZDROJŮ [1] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období [online] [cit ]. Available from www: < [2] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období [online] [cit ]. Available from www: < [3] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Standardy kvality služeb v cestovním ruchu. [online]., [cit ]. Available from www: < [4] HO.RE.KA ČR, et al. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v ČR. [online] [cit ]. Available from www: < [5] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, et al. Doporučený standard ubytování v soukromí, kempech, chatových osadách a turistických ubytovnách. [online] [cit ]. Available from www: < 20be3ec19879> [6] SVAZ VENKOVSKÉ TURISTIKY STANDARDY PRO UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ. Svaz venkovské turistiky [online]., [cit ]. Available from www: < [7] ECEAT. Vítejte na stránkách ECEAT, European Centre for Ecology and Tourism.. eceat [online] [cit ]. Available from www: < Stránka 20

22 [8] ECEAT. ECEAT QUALITY LABEL. eceat [online] [cit ]. Available from www: < Stránka 21

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU 2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky předložilo v roce 2006 Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období let

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012 (2. fáze)

Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012 (2. fáze) Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/12 ze dne 17.10.21 Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 22 (2. fáze) Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 22. Podle zákona

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

9. otázka Je možné v rámci projektu pořízení solárních panelů na střechu objektu Ne, solární panely není možné podpořit.

9. otázka Je možné v rámci projektu pořízení solárních panelů na střechu objektu Ne, solární panely není možné podpořit. Časté dotazy drobné příspěvky 1. otázka Kdy je potřeba doložit stavební povolení? Stavební povolení se dokládá pouze v případě, že je vyžadováno dle Stavebního zákona. V takovém případě se dokládá před

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

The European Eco-label. Europe goes green. Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9.

The European Eco-label. Europe goes green. Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9. The European Eco-label Europe goes green Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9. 2008 Program 12:00-12:10 Zahájení/ Monika Bílková, Enviros, s.r.o.

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen. Český dům v Holandsku MS žen 2014

Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen. Český dům v Holandsku MS žen 2014 Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen Český dům v Holandsku MS žen 2014 Adresa: DroomPark Buitenhuizen Buitenhuizerweg 2 1981 LK Velsen Zuid tel. 0031 23-5383726 www.droomparkbuitenhuizen.nl

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : MŠ URXOVA - GO HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU A SPOJOVACÍ CHODBY STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁST : GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadávací údaje stravovacího provozu 2. Dispoziční řešení a popis provozu 3. Nároky

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič Přehled typů kontejnerů a vybavení pro pronájem Obytný kontejner bez zařízení Uvedené vnější rozměry v mm, délka x šířka x výška Obytný kontejner stohovatelný a spojovatelný s odzkoušenou typovou statikou,

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Platný od 1.5.2011 I. Údaje o provozovateli Provozovatel: Hydroart s.r.o., Na Lukách 2306/2, Blansko 678 01 IČO: 25586475 DIČ:CZ 25586475 Telefon: 516415563 Odpovědná

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 2012 AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků.

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. Eva Štichhauerová Obsah přednášky 1. Typologie podniků CR poskytujících

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech,

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI TAJEMNÍK Příloha nařízení tajemníka č. 6/2013 Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech V návaznosti na rozhodnutí Rady městské části

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Informace o lyžařských střediscích 1.Nassfeld nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské středisko 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více