Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2"

Transkript

1 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, Jana Duchková, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva 1

2 Dále přítomni: Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemníka, Mgr. Ondřej Jícha, pověřen vedením odboru správních agend, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Petra Hrušková, Eliška Křížová, JUDr. Irena Princová, Vlasta Tillová, Šárka Votánková Nepřítomni: MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Petr Pulec, člen zastupitelstva Ověřil: Zapsal: Hosté: 23 Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva Ing. Marie Vlková, členka rady Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. 1. k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13 PhDr. Lochmann Zdeněk, člen zastupitelstva Neschváleno Starosta zahájil 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 8:05 hodin. Starosta uvítal všechny přítomné na 1. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Upozornil, že občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v sále a pověřil Ing. Kopeckého a Mgr. Bureše, aby o vyvěšení vyjádření neprodleně informovali předsedajícího. K ověření zápisu byli navrženi Mgr. Drábek a Ing. Vlková a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 2

3 Do návrhové a volební komise byli navrženi Ing. Kůta, A. Svoboda (předseda komise), E. Zemanová a zastupitelé hlasováním (27:0:1) souhlasili. K programu: Zastupitelé předložený program hlasováním (28:1:1) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13 Předkladatelé: PhDr. Lochmann Zdeněk, člen zastupitelstva Předkladatel PhDr. Lochmann uvedl, že jakékoliv události v oblasti školství vyvolávají velký zájem veřejnosti a je jejich povinností, jako zastupitelů městské části, na tento zájem a otázky reagovat. Přestěhování ZŠ Legerova na Vyšehrad jim připadá jako pokus o zrušení školy unáhlený a činěný v poloskrytu. Nejprve byl komisi výchovy a vzdělávání předložen J. Pechem návrh záměru, který blíže nezdůvodnil, následovalo schválení záměru radou městské části, opět bez jakéhokoliv zdůvodnění. Tento záměr byl zveřejněn těsně před zápisem dětí do prvních tříd, což mnohé rodiče vedlo k přihlášení dětí jinam. Beseda s rodiči proběhla také bez relevantního zdůvodnění, a poté rada městské části rozhodla o stěhování bez bližšího zdůvodnění předkladatele. Zmínil se o zrušení ZŠ Vratislavovy, kdy tento krok vyplynul z nedostatku dětí a možnosti adekvátní náhrady v sousední ZŠ Botičská, ale tehdy byl záměr široce projednáván a vznikly rozbory. Nic podobného nebylo nyní provedeno, a přitom se jedná o velmi podobný skutek zrušení školy. Uvedl, že se pozastavují nad skutečností, že tento záměr prosazují zvláště zástupci ČSSD a Strany zelených, kteří neměli zrušení či stěhování škol ve svých programech. Dále blíže zastupitele seznámil se zněním návrhu usnesení. Mgr. Hejna uvedl, že rozhodnutí rady městské části o záměru přestěhovat ZŠ Legerova do budovy Vratislavova a kroky, které s tím souvisejí, vyvolaly nebývalý rozruch. Proč tedy všechny ty protesty, petice a shromáždění. Rodiče dětí, které se v této škole učí, měli pocit, že s nimi radnice nejedná férově. Pochopili, že se musí ozvat hodně nahlas, založili občanské sdružení Děti Vinohrad, spustili webové stránky, začali sepisovat argumenty, sbírali podpisy pod petice, oslovili média. Členům zastupitelstva za klub OSB tato situace trochu něco připomněla, jako by to zažili už před nedávnou dobou. Uvedl výhrady klubu OSB: Za prvé chybí koncepce, jakékoliv rozhodování o osudu školy by nemělo být experimentem, který spíše připomíná sociální inženýrství, které vedou ti, kdo mají moc na radnici ve svých rukou. Jde o závažné rozhodnutí, které musí být dobře připraveno, a také dopředu prodiskutováno. Musí vycházet z priorit obce, z demografických a ekonomických analýz a koncepce škol nejen v Praze 2, ale v celé Praze. Musí respektovat sociální rozměr celého problému. Je dobrým zvykem rizika včas předvídat a hledat řešení ve více variantách. Nic takového se bohužel nestalo. Místo toho bylo pouze svoláno narychlo mimořádné jednání komise výchovy a vzdělávání, která měla k dispozici pouze jednu jednostránkovou důvodovou zprávu, kde bylo několik řádků o celém problému a hlavním argumentem bylo jen špatné ovzduší, hluk a prach. Následující den na základě stejné a velmi stručné 3

4 důvodové zprávy radní městské části dne 11. ledna o celém záměru rozhodli. Za druhé pokládají za chybu, že chyběla včasná diskuze se všemi cílovými skupinami, kterých se toto rozhodnutí týká. Nejlepší je diskuze veřejná. Za veřejnou diskuzi ovšem nelze považovat již několik let trvající šeptandu o zrušení školy. Díky tomu rodiče měli obavu a nevěděli, do které školy mají své dítě nahlásit. To bylo důsledkem problému v ZŠ Legerova, ve které začalo za poslední dva roky ubývat žáků. Diskuze neproběhla ani před volbami a tehdy všichni slibovali tolikrát omílanou transparentnost, vstřícnost a naslouchání názorům občanů. Místo toho rada městské části schválila záměr, který nepředložila zastupitelstvu městské části k diskuzi a uložila pouze informovat školy, školskou radu a rodiče. Mezi tím, kdy rodiče protestovali, rada městské části dne 22. března schválila harmonogram stěhování školy. Za třetí mají pocit, že se trochu zapomnělo na politické priority a politické sliby. Ve volbách strany koalice slibovaly leccos, ale neslibovaly stěhování, ani rušení škol. Strana zelených nechtěla, aby docházelo ke zbytečnému uzavírání škol, ČSSD slibovala zachování všech stávajících mateřských a základních škol, ODS chtěla uspokojit různorodou poptávku rodičů a jejich dětí. V tomto případě se ale nikdo o zjišťování poptávky včas nezajímal. V programovém prohlášení současné rady městské části jsou mimo jiné také závazky ke sledování demografických trendů, k podpoře a integraci dětí s handicapem a závazek ke zkvalitnění komunikace s vedením škol. Je na posouzení všech, zda by byly tyto cíle přestěhováním ZŠ Legerova opravdu splněny. Za čtvrté je argumentace zhoršenou kvalitou prostředí. Není pochyb o tom, že okolí magistrály patří mezi nejhorší místa v Praze, a možná i v Evropě, ovšem uvnitř budovy školy je situace zcela odlišná. Od té doby, co byla vyměněna okna za nová, je tam mnohem lepší situace a vnitroblok, kde jsou dvě nová moderní hřiště, je bez velkého přehánění opravdovou oázou klidu. Věří, že magistrála by měla být v budoucnu zklidněna, a poté půjde o atraktivní místo. Je pochopitelné, že rodiče nechtějí posílat děti do školy, která je dále, ve které bude možná probíhat teprve rekonstrukce a do míst, kde byla škola před osmi lety zrušena. Na závěr uvedl, že s ohledem na mimořádné kroky, argumentace a styl jednání, které tento případ provázejí od samého začátku, se klub OSB připojil k návrhu TOP 09 na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části. Zůstává zde stále mnoho otázek. Pokud se podívají, čemu se koalice zavázala ve svém prohlášení, pochybují, že dosavadní postup jak ho vidí, můžou považovat za hospodárný, sociální a ekologie zde byla spíše zneužita. Vyzval členy rady městské části k zamyšlení, zda opravdu dobře zvážili všechny okolnosti, které je vedli k nedávným rozhodnutím, zda nejednají ve zbytečném spěchu, mají opravdu kvalitní podklady a jasnou vizi. Vyzval zastupitele městské části k nápravě toho, co bylo řešeno přinejmenším poněkud nešťastně na poslední chvíli, mají ještě šanci dát průchod zdravému rozumu. J. Pech uvedl, že je překvapen mírou erudovanosti a odborností zástupců opozice, kteří ani nejsou členy komise výchovy a vzdělávání. Uvedl svůj názor, že nepokládá za dobré školu zrušit, a proto přišli na nápad přestěhovat budovu. Aby tento nápad mohli prezentovat rodičům, musel mít nejprve usnesení rady městské části o záměru. Tento záměr odsouhlasila komise výchovy a vzdělávání, kde mají zástupci opozice své členy a členové klubu OSB tento záměr podpořili. Tento záměr projednala i rada školy, která souhlasila a vyjádřila mu podporu. V den, kdy ji projednala rada školy, měli se všemi rodiči společně s M. Uhlem prezentaci na téma důvod, proč budovu stěhovat a proběhla další řada schůzek. Vypracovali a zaslali zástupcům opozice a rodičů podrobnou kalkulaci nákladů, přesný časový harmonogram a projekt naplnění základní školy na nové adrese. Uvedl, že není 4

5 pravdou, že nějakým způsobem rada městské části činila nestandardní, sociálně necitlivé kroky. Zmínil, že ZŠ Legerova je pod svou třetinovou kapacitou naplněnosti. JUDr. Samková, Ph.D., se zmínila o vzdálenosti cesty do budovy v ulici Vratislavova, která je přes celé Nuselské údolí, téměř k nábřeží Vltavy. Uvedla, že smog padá směrem dolu a v okolí Vltavy je situace znečištění mnohokrát horší než na magistrále. Pokud se škola v ulici Legerova zruší, zásadním způsobem to postihne i další okolní školy, především ZŠ Londýnská, která má naprosto přetíženou kapacitu. Ing. Richter upozornil, že usnesení rady městské části, které se týká přestěhování ZŠ Legerova je nezákonné. Zákon č. 131/2002 Sb., o hl.m. Praze, uvádí, že o přestěhování školy může rozhodnout jedině zastupitelstvo městské části a nikoliv rada městské části. Uvedl, že členové rady městské části postupovali naruby a činili nezvratné kroky, které ohrožují řádný chod ZŠ Legerova bez toho, aniž by ke svému jednání měli mandát zastupitelstva městské části. Vedení radnice městské části nepředložilo zastupitelstvu městské části žádné materiály, které by nutnost přestěhování ZŠ Legerova zdůvodnili. J. Duchková uvedla, že by rádi viděli nějakou ekonomickou analýzu, která by doložila schopnost financování na novém místě, dále srovnání provozních a mzdových nákladů na stávajícím a novém místě a vliv takto rychlého přesunu na finanční situaci školy. Zdůraznila, že jako členka komise výchovy a vzdělávání požaduje stále relevantní podklady. V den žádosti o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části obdržela od J. Pecha odpověď, ve které v části nazvané podrobná kalkulace bylo sedm řádků týkajících se pouze úpravy v budově Vratislavova a opět chyběla analýza udržitelnosti na novém místě. V části financování základní školy na nové adrese byly údaje, které vycházely z počtu 100 žáků, a to i přes to, že s největší pravděpodobností není opravdu reálné, aby takový počet žáků v září nastoupil na nové adrese. Uvedla, že do dneška neví, jaké jsou průzkumy týkající se naplněnosti jednotlivých tříd, kolik dětí bude v druhé, třetí třídě apod., a to téměř čtvrt roku po zveřejnění záměru. V třetí části odpovědi nazvané projekt naplnění základní školy na nové adrese, byly čtyři listy nakopírovaných citací, z nichž nejkonkrétnější je je očekávaný přesun žáků, jejichž rodiče by za stávající situace zvažovali zápis do blízké základní školy v městské části Praha 4, právě do školy v ulici Vratislavova. V současnosti tvoří děti z Prahy 2 nezadbatelnou část žáků blízké základní školy v Praze. Dotázala se na pojem nezanedbatelná část žáků, na blízkou základní školu v Praze 2 a na kapacitu budovy Vratislavova. Ing. Šolc uvedl, že bydlí nedaleko ZŠ Legerova a ví, jaké je zde životní prostředí. Zmínil se o procedurálních otázkách, kdy J. Pech uvedl, že komise výchovy a vzdělávání dne 10. ledna schválila záměr. Zdůraznil, že to bylo mimořádné jednání komise výchovy a vzdělávání a komisi byl předložen jednostránkový materiál, z něhož téměř polovinu představují stěžejní úkoly, které bude zapotřebí dále řešit, tzn. materiál musel být již dříve někým připravován. Dotázal se, proč tedy nebylo možné toto řešit dříve, je-li tam argumentace snižování počtu žáků, proč to nebylo řešeno s řádnou diskuzí. V důvodové zprávě o snižování počtu žáku není žádná zmínka. Dále uvedl, že tato kauza byla zahájena v době, kdy rada městské části připravovala své programové prohlášení a představoval si, že v takto závažných věcech se ve svém programovém prohlášení postaví čelem, 5

6 nechá nejprve záležitost projednat zastupitelstvem městské části a zpracuje pořádné analýzy. Zmínil se o opatření z hlediska oken v budově a připomněl, že chtějí magistrálu zklidňovat, časem zde bude atraktivní zóna a občané tam budou chtít bydlet. Je zde řada otázek a jakožto odpovědní zastupitelé nemůžou tento záměr podpořit, chtějí diskuzi a podklady. A. Setnička se zmínil o vzdálenosti od budovy v ulici Legerova do ulice Vratislavova a uvedl, že nahnání politických bodů na úkor zdraví dětí je pro něj nepřijatelné. Ing. Šolc se zmínil o usnesení RMČ Praha 2 č. 142 ze dne 20. března o změně školských obvodů. Uvedl, že pokud jde o vymezení spádové oblasti k základní škole v ulici Vratislavova, jsou tam ulice jako např. Hostivítova, Jaromírova, K Rotundě, Krokova, Oldřichova atd., nepřipomíná mu to spádovou oblast současné školy v ulici Legerova. Hana Zapadlová, občanka Prahy 2, uvedla, že působí přes osmnáct let jako vychovatelka ve školní družině ZŠ Legerova. Celá tato problematika týkající se eventuelního přestěhování dětí do budovy Vratislavova ji přijde pochybná. Celé toto jednání bylo netransparentní, všichni se to dověděli na poslední chvíli a bylo to pro ně překvapující. Zaráží ji, že i v médiích se ozývaly hlasy, které hovořily o tom, jak na tom ZŠ Legerova je špatně ohledně financí a životního prostředí. Přitom plno rodičů přihlásilo své děti do ZŠ Legerova, protože té škole věří. Je plno věcí, které se nedají změřit jenom penězi a má pocit, že peníze jsou tentokrát jenom na prvním místě. Pokud si představí, že většina dětí do budovy Vratislavova zřejmě nepřijde a rodiče dají své děti do jiných škol, tak roztrhají dětský kolektiv, a to není zanedbatelné. Jedná se zde o přestěhování do budovy Vratislavova, která má být údajně lepší než budova Legerova, ale přitom v budově Vratislavova se musí předělat okna, instalace, topení nefunguje a plno dalších věcí. Zápory pro přestěhování převažují nad klady. Zmínila se o článku v Novinách Prahy 2 k rozpočtu městské části, kde v oblasti investic do majetku, v oblasti školství, je uveden rozpočet ZŠ Botičská tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace atd., rozpočet ZŠ Vratislavova 700 tis. Kč na vybavení školní výdejny a jídelny. Uvedla, že tato investice do budoucí ZŠ Vratislavova je velmi malá pro to, aby děti nastoupily 1. září do adekvátního prostředí. V článku novin se dověděla, že přestěhování je pouze administrativní záležitost. Přála by si, aby se děti dostaly do čistého, uzpůsobeného a vhodného prostředí a dotázala se, jak se toto stěhování může stihnout během dvou měsíců. Dále se dotázala na přestěhování Přírodovědné fakulty Karlovy univerzity do budovy Legerova a na uzavření nájemní smlouvy. Zastupitelé souhlasili aklamací s vystoupením pana Beneše. Ing. Karel Beneš uvedl, že jako předseda sdružení rodičů a předseda školské rady se dostal k jednání o záměru přestěhovat ZŠ Legerova. Mnohá fakta ohledně stěhování, resp. zrušení základní školy, zde již byla řečena a všichni ze zastupitelů dostali podklady z jednání rodičů a J. Pecha. Z těchto materiálů a jednání jednoznačně vyplývá nepřipravenost dané akce a nevyřešení mnohých zásadních problémů. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o toto mimořádné zasedání zastupitelstva, a že dali rodičům pocit, že o takto závažném rozhodnutí bude rozhodováno napříč všemi členy tvořící zastupitelstvo městské části. K přístupu řešení situace J. Pechem vidí převážně negativní dopady, především 6

7 načasování záměru před zápisem poškodilo průběh zápisu do dalšího školního roku. Držení rodičů v nejistotě a nevědomí vyvolávalo psychický nátlak a mnozí rodiče již rezignují na snahu zachovat kolektivy dětí a snaží se přeřadit své dítě již nyní do jiné školy. Také držení pedagogů v nejistotě poškozuje atmosféru školy již nyní a nedodržování vyřčených postupů vyvolává v očích rodičů a občanů nedůvěryhodnost ke zřizovateli. Dotázal se J. Pecha, zda najde alespoň jeden pozitivní dopad na základní školu související s jeho zvoleným postupem řešení. Zastupitelé souhlasili aklamací s vystoupením paní Šárové. Gabriela Šárová se dotázala J. Pecha, jak může být citlivě a sociálně zaměřen, pokud hovoří o smogu, ale na druhou stranu děti posílá do školy v ulici Vratislavova, která je plná plísně. V momentě, kdy se děti pohybují v plísni, mají stejné zdravotní problémy a komplikace jako u smogu. Obrátila se na starostu, zda si nemyslí, že je nesprávné posílat děti pryč, protože se roztrhne jejich kolektiv, na který jsou navyklý a tím budou poškozené. Dita Ondová, občanka Prahy 2, se zmínila o delší cestě, kterou by museli s dětmi absolvovat do ulice Vratislavova. Dotázala se J. Pecha, zda jsou ostatní školy připraveny na nápor žáků, kteří tam půjdou, pokud se ZŠ Legerova zruší. Terezie Dvořáková, občanka Prahy 2, uvedla, že se účastnila několika jednání s J. Pechem a při poslední schůzce se dotázala, zda se vyplatí přestěhovat školu, pokud tam půjde pouze 40 % současných žáků, a zda nebude finanční propad ještě větší. Uvedla citaci odpovědi J. Pecha kdybychom školu nedotovali, tak už je škola dávno v pr...li. Dotázala se, pokud půjde do nové ZŠ Vratislavova méně žáků, zda je to řádné hospodaření s veřejnými prostředky. Barbora Veselá, občanka Prahy 2, se dotázala J. Pecha, proč podával radě i zastupitelstvu městské části a rodičům nepravdivé informace, jako např. o stavu budovy ZŠ Legerova, o počtu dětí, které by přišly do školy, o jednání s dopravním podnikem a o tom, že pokud bude většina rodičů proti stěhování, tak k němu nedojde. Robert Stehlík, občan Prahy 2, uvedl, že do školy ZŠ Legerova chodil celou svou základní školní docházku. Hodně se zde mluví o smogu, ale to není argument, protože většina dětí a rodičů kolem základní školy bydlí a celou dobu se s tím nic nedělalo, nikdo to neřešil. Myslí si, že je zbytečné odvolávat se na smog. Iveta Burdová, občanka Prahy 2, se dotázala, zda městská část usiluje o totéž, co potkalo ZŠ Vratislavovu před sedmi lety, protože nyní se ukazuje, že byl omyl školu zavřít a zrušit. Dále se dotázala, zda má městské část nějaké záruky, že novou školu uspokojivě naplní. František Kubeček, občan Prahy 2, předložil zastupitelům tabulku, ze které vyplývá, že průzkum mezi rodiči ukazuje na prvním stupni: 37 dětí z 52 je proti stěhování a nemíní v případě stěhování chodit do ZŠ Vratislavova, ale budou hledat jinou základní školu, 6 je neutrálních, tzn. podle situace se přizpůsobí, 1 je pro a 8 bylo bez odpovědi. Je to zhruba tři čtvrtina rodičů, kteří jsou proti stěhování. Dotázal se, zda má smysl pokračovat, i přes vůli rodičů, stěhovat školu a tím ji zrušit. 7

8 Ing. Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury ÚMČ Praha 2, prezentovala základní principy financování škol. Škola je financována ze dvou základních zdrojů. Přímé náklady, to jsou státní prostředky přerozdělované z ministerstva prostřednictvím krajských úřadu, a klasický rozpis rozpočtu ze strany zřizovatele, který se týká provozu a údržby školy. Závazné ukazatele neinvestičních výdajů tvoří mzdové prostředky, limit počtu zaměstnanců. Dalšími orientačními ukazateli pro krajský úřad jsou odvody, tj. na zákonné pojistné, zdravotní a sociální, aj. Tím základním principem rozpočtu pro školy a školská zařízení je ze strany magistrátu hl.m. Prahy prováděn normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu, jednotka výkonu je jedno dítě. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů školských zařízení je rozhodující počet těchto žáků v zahajovacích výkazech pro daný školní rok. V ZŠ Legerova je v posledních pěti letech rapidní úbytek žáků, tj. nízká naplněnost tříd se promítá do základní vazby normativního financování. Normativní metoda nezohledňuje nízkou zaplněnost tříd, a proto škola nemá plně pokryté nárokové složky platu, včetně zákonných odvodů. Pokud zřizovatel zamýšlí využit možnosti dané školským zákonem a školu zachovat při povolení výjimky z nejnižšího průměru počtu žáků na třídu, je zároveň povinen postupovat v souladu se školským zákonem a uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnosti školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. U ZŠ Legerova se jedná zejména o nárokové složky platu včetně zákonných odvodů. V roce 2010 činil deficit těchto přímých nákladů cca tis. Kč. Tento deficit se podařilo finančně pokrýt převážnou částí z krajského úřadu, který k tomu uvolnil mimo normativní zdroje a škola zapojila také vlastní zdroje, jako fond odměn a rezervní fond a zřizovatel povolil škole použít nevyčerpaný příspěvek na provoz a údržbu k jinému účelu, konkrétně ke krytí mzdových potřeb a zákonných odvodů. Rozpočet se nekryje přímo se školním rokem, takže v roce 2011 zatím proběhlo tzv. první dohadovací řízení, kde se vychází ze zahajovacích výkazů stavu počtu žáků uvedené k 1. září daného školního roku, tj. z roku 2010 až Když se snažili odhadnout, jak asi ta škola v této záležitosti letos dopadne, nebyly ještě známy zmiňované krajské normativy, takže ke kalkulacím použili normativy loňské a vycházelo to zhruba stejně jako v loňském roce. Nyní proběhlo první rozpočtové řízení, škola přislíbila provést k 1. dubnu některá úsporná opatření a organizační změny. Proti tomu avizovanému vysokému schodku se podařilo deficit snížit zhruba na 1 mil. Kč, a poté, co škola uplatní během druhého kvartálu úsporná opatření, dostávají se prozatím na schodek cca 700 tis. Kč v oblasti nákladů, zejména tedy v oblasti platové a zákonných odvodů. Nejsou to pouze prostředky na platy pedagogických zaměstnanců, ale i zaměstnanců provozních. Josef Gál, vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 2, uvedl, že proběhlo jednání s ROPIDEM, Dopravním podnikem hl.m. Prahy, Policií ČR a odborem dopravy ÚMČ Praha 2. Provedlo se místní šetření, kudy by mohla jezdit linka do Vratislavovy ulice a tato linka byla schválena všemi zúčastněnými. JUDr. Samková, PhD., uvedla, že největším problémem docházky z ulice Legerova do ulice Vratislavova je převýšení Nuselského údolí, takže pokud by děti chtěly chodit nějakou zabezpečenou cestou, půjdou po ulici Sekaninova, a nebo musí jít parkem Folimanka. J. Pech uvedl, že ke škole by měl jezdit autobus linky č. 235 ráno a odpoledne, který by měl děti z oblasti ulice Legerova a Sokolská vozit do lokality nové školy. Uvedl, že jednání probíhala v celkem věcné atmosféře a všem, kterým způsobí přestěhování budovy komplikace se omlouvá a bude se jim co nejvíce snažit 8

9 pomoci. Jsou zde případy hodné zvláštního zřetele, které budou řešit individuálně, budou k nim přistupovat s citlivostí. Vidí v tom především zachování školního vzdělávacího programu, který považuje za unikátní a kterého si nesmírně váží. Dle čísel, které mu poskytl Ing. Beneš, půjde do nové školy 70 % dětí. Uvedl, že o plísni v budově Vratislavova nic neví. Ještě jednou se omluvil za vyhrocenější moment probíhání předchozího jednání. J. Duchková reagovala na tabulku vytvořenou rodiči, kdy rodiče a občané městské části jsou nuceni vytvářet tabulky a analytické podklady. Dotázala se, proč tyto podklady nedělají lidé, kteří jsou za to placeni, příslušný odbor úřadu městské části s jeho uvolněným radním. M. Uhl konstatoval, že úroveň rozpravy sklouzla velmi nízko. Uvedl, že de facto debatují o situaci ZŠ Legerova už od ledna, přibližně čtvrt roku, a na druhou stranu je zde vytýkáno, že neprobíhá diskuze. Myslí si, že diskuze probíhala a jednáních bylo relativně hodně. Není možné vytýkat městské části nějakou nekoncepčnost nebo nekomunikaci. Uvedl, že dle měření je ulice Legerova opravdu v tragickém prostředí a pro děti jsou dopady špatného ovzduší daleko horší než pro dospělého člověka. Nemyslí si, že ve vnitrobloku školy je oáza klidu, protože polétavé částice nejsou vidět a jsou zdraví škodlivé. Mgr. Marksová uvedla, že škola ZŠ Legerova směřovala k zavření bez náhrady a J. Pech se pokouší tuto školu, ne ve smyslu budovy, ale ve smyslu vzdělávacího programu, zachránit. Mgr. Matuška uvedl, že není možné přestěhovat školu za tis. Kč. Z minulých jednáních zastupitelstva městské části zaznělo ze strany ČSSD, že změnu musí prosadit, protože se jedná o občany. Jednalo se o skupinu občanů možná pěti, čtyř občanů. Dotázal se, jak to, že ze strany ČSSD nezaznívá ten samý argument, že to dělají pro občany, školu rušit nebudou, protože si to většina občanů nepřeje. Nečekal, že na zastupitelstvu městské části se setká s arogancí a papaláštvím v takové úrovni. A. Svoboda požádal starostu, aby zvážil pozastavení usnesení, které je obsaženo v návrhu usnesení. Klub TOP 09 je okamžitě připraven k jednání, není v žádném případě proti přestěhování školy, ale proti předložené formě. Je si jistý, že rada městské části neměla dostatek informací pro relevantní rozhodnutí. Mgr. Hejna reagoval na M. Uhla. Vědí, že diskuze s rodiči proběhly, ale nemají informace o tom, jak diskuze dopadly. Většinu informací nemají od radnice městské části, ale od rodičů a sdružení školy. Dotázal se, kde v podkladech mají výsledky měření emisí v ulici Legerova, v učebně školy, ve vnitrobloku školy a totéž v ulici Vratislavova, pro srovnání, aby mohli rozhodovat na základě hodnot, nikoliv emocí. Ing. Vaněk konstatoval, že v harmonogramu je napsáno, že záměr musí být v květnu schválen zastupitelstvem městské části. Uvedl, že životní podmínky v oblasti ulice Legerova a Sokolská nejsou ideální a minulé zastupitelstvo městské části schválilo slevu z nájmu za bydlení v těchto lokalitách, aby byla nějakým způsobem vykompenzovaná kvalita bydlení. Dále se zmínil, že humanizace magistrály může trvat několik let, i dvacet let. 9

10 Ing. Richter reagoval na vyjádření Ing. Vaňka a uvedl, že v usnesení RMČ č. 141 v bodě I. je jasně napsané, že rada městské části schvaluje přestěhování základní školy. Schvalování přestěhování školy spadá do výhradní pravomoci zastupitelstva městské části a ne rady městské části. Připojil se k vyjádření Mgr. Hejny, že nebyly předloženy žádné zdůvodnění týkající se hluku nebo škodlivin, které by byly naměřeny přímo v budově ZŠ Legerova s porovnáním se školou ZŠ Vratislavova a jinými školami. Dále neviděl žádnou zprávu, že by škola ZŠ Legerova měla nějaké finanční problémy. Mgr. Bureš, vedoucí odboru právního ÚMČ Praha 2, uvedl, že v předmětném usnesení v další části je předložení příslušných usnesení do zastupitelstva městské části začátkem května. Jana Babická, občanka Prahy 2, uvedla, že pečlivě sleduje školství už mnoho let a škola je především instituce, ne budova. Jako bývalá ředitelka ZŠ Vratislavova by toto řešení přijala, protože se nabízí školu v podstatě zachovat. Nechápe rodiče, kteří vyhrožují, že dají své děti pryč, protože ZŠ Legerova má velmi kvalitní zkušený učitelský sbor. Městská část Praha 2 je malá a rodiče své děti do školy vodí, a je jedno jestli přes park nebo ulici. Přestěhováním ZŠ Legerova se děti dostanou ze špatného prostředí do lepšího. Dominika Laštůvková, občanka Prahy 2, uvedla, že je ekonomkou ZŠ Legerova a nikdy tato škola neměla žádné vážné problémy s financováním pedagogů. Až v posledních letech, kdy magistrát hl.m. Prahy neuvolňoval finanční prostředky na dyslektické a integrované děti, došlo trochu k určitým propadům. Řešili to tím, že vzali nenárokové složky pedagogickým pracovníkům a všem, kterým to šlo. Dotklo se jí, když starosta v novinách uveřejnil, že ZŠ Legerova v loňském roce dluží tis. Kč. O tom nic neví, v loňském roce měli sice málo mzdových prostředků, ale nebyli na městské části Praha 2 jediní a ví o školách, které měly daleko větší propad. Městská část Praha 2 podpořila školu finanční částkou ve výši 96 tis. Kč s tím, že ušetřili na provozních nákladech, které jim byly dány na začátku roku Paní Řiháčková, občanka Prahy 2, se dotázala, jak by vypadal schodek na platy učitelů ve chvíli, kdy se hovoří o tom, že učitelský sbor bude v nové ZŠ Vratislavova zachován celý, ale žáků tam nebude ani polovina. Zastupitelé souhlasili aklamací s vystoupením paní Tiché. Hana Tichá se dotázala, jak dlouho bude trvat toto tahání, ve které škole děti zůstanou, zda to bude ZŠ Vratislavova nebo ZŠ Legerova. Za chvíli bude konec školního roku a oni pořád nic nevědí. MUDr. Schwarz uvedl, že zde vyslechli řadu názorů a argumentů ze strany zastupitelů i veřejnosti a věří, že všichni z této diskuze pochopili, že celá tato záležitost není tak jednoduchá. Prvním impulzem, kdy se zastupitelé městské části za klub TOP 09 začali o tento problém podrobněji zajímat, bylo především předložení záměru o stěhování do komise výchovy a vzdělávání J. Pechem, vzhledem k nic neříkající důvodové zprávě. Přivítali také možnost, že stěhování ZŠ Legerova se stalo v únoru prvním politickým diskusním tématem v Novinách Prahy 2. Veškeré další kroky se poté odehrály mimo členy zastupitelstva městské části a podrobnější informace museli získávat postupně sami. Mohlo se stát, že by členové zastupitelstva městské části byli požádáni pouze o souhlas se změnou 10

11 adresy a zřizovací listiny školy bez jakýchkoliv relevantních podkladů stejně tak, jak musela rada městské části rozhodovat usnesením rady č To byl hlavní důvod, který je vedl k žádosti o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části. Dalším zásadním důvodem byla i snaha umožnit všem členům zastupitelstva městské části vyslechnout si názory všech zúčastněných. Nejde jim o získání politických bodů a není to téma, na kterém by si měli brousit politické ostruhy. Zastupitelé městské části můžou požádat starostu o pozastavení výkonu usnesení rady městské části, jak je uvedeno v návrhu usnesení, nemůžou ho úkolovat. ZŠ Legerova se vyskytla v obtížné situaci a skutečně kvalitní řešení potřebuje určitý čas a zejména pak širokou diskuzi všech zúčastněných. Požádal starostu, pokud dnes členové zastupitelstva schválí návrh usnesení, aby dal ZŠ Legerova více času pro řešení situace. Mgr. Marksová uvedla, že na městské části Praha 2 jsou školy Kladská, Londýnská, Slovenská, které mají již několik let výrazný převis žáků. Ostatní základní školy mají žáků méně, než by mohly mít a výrazně nejméně ZŠ Legerova. Pokud má škola dobrý vzdělávací program, děti do školy získá. S J. Pechem se domnívá, že ZŠ Legerova má velmi atraktivní program, ale je na velmi neatraktivním místě, a to může odrazovat i některé rodiče své děti do této školy přihlásit. Pokud se ZŠ Legerova přestěhuje do budovy Vratislavova, může to přilákat více rodičů, kteří své děti to této školy přihlásí. A. Udženija uvedla, že chápe argumenty, které zde byly vysloveny, jak ze strany představitelů rady, ze strany bývalé ředitelky ZŠ Vratislavova, ale i ze strany rodičů a zástupců školy. Měli by se zabývat argumenty, ne emocemi. Požádala všechny, aby byla o tomto kroku nastolena diskuze, bylo to dokumentováno, a aby všichni zapomněli na politické body, které se nedají dělat na úkor dětí. Hana Zapadlová, občanka Prahy 2, uvedla, že ZŠ Legerova je poškozována předpojatými články a články účelově napsanými v novinách, např., že v loňském roce neotevřeli první třídu. Uvedla, že Mgr. Marksová vystoupila na sdružení rodičů kde uvedla, že první třídu neotevřeli, protože neměli dostatek žáků. To nebyla pravda, přihlášené žáky měli, ale vzhledem k tomu, že se hovořilo o zrušení školy, plno rodičů tam nepřišlo a původní plán byl, že ani nebudou vyzvání k zápisu. Učitelé základních škol nějakým způsobem dělají reklamu a prezentují svoji školu ve školkách, ale oni toto nemohli včas udělat, protože do poslední chvíle nevěděli, zda zápis bude či nikoliv. Ing. Paluska uvedl, že si váží výborného pedagogického sboru v ZŠ Legerova, který je na velmi dobré úrovni. I přes špatné umístění školy ještě před pěti lety nebyl zásadní problém v počtu žáků, ale poté začal rapidně počet dětí ubývat. K vydanému článku v novinách, ve kterém redaktor napsal, že ZŠ Legerova dluží někomu nějaké peníze uvedl, že toto nikdy neřekl. Je faktem, že v roce 2010 bylo potřeba téměř 900 tis. Kč z mimořádné dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na pokrytí tohoto problému, dále bylo potřeba na řádné mzdy uvolnit téměř 400 tis. Kč z fondu odměn, určeného pro mimořádné odměny a zhruba 120 tis. Kč povolili převést z provozních prostředků na fond odměn. Uvedl, že je to trochu lepení vlaštovčího hnízda, tato situace nemůže trvat do nekonečna a je odpovědností zejména zastupitelů městské části, aby hledali nějaké řešení. V tomto okamžiku jsou dvě řešení. Zrušit školu nebo se jí pokusit zachránit. Cítí s rodiči, kteří bydlí poblíž ulice Legerova, pro které je cesta do ulice Vratislavova výrazně delší. Je nejvyšší čas nějaké řešení najít a stěhování je snahou tuto školu zachránit. Snaží 11

12 se zachránit školu jako instituci, pedagogický sbor a její specializaci. Uvedl, že problém situace ZŠ Legerova je velice zásadní a je potřeba toto řešit a začít jednat napříč všemi politickými stranami. PhDr. Lochmann přednesl závěrečné slovo a uvedl, že důvodem k předložení návrhu tohoto usnesení je vedlo rozhodnutí současné rady městské části o stěhování ZŠ Legerova, které vycházelo z nedostatečných podkladů. Pokládají to za špatný postup, a proto chtějí, aby o takovýchto závažných věcech rozhodovalo zastupitelstvo městské části a bylo to řádné projednáno. Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (16:7:10) neschválili. 12

13 Závěr: Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude konat dne od 15:00 hodin v místnosti č. 614, v 6. patře budovy ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Starosta ukončil 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 10:00 hodin. Ing. Jiří Paluska starosta Ověřil: Mgr. Drábek Jakub, člen zastupitelstva Ing. Vlková Marie, členka rady Zapsal: Votánková Šárka, vedoucí oddělení organizačního 13

14 ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. ze dne k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13 Neplatné hlasování Přítomno: 33 Ano: 16 Ne: 7 Zdržel se: 10 Nehlasoval: 0 ODS (Ano: 0, Ne: 2, Zdržel se: 9) Bočan ODS: Ne Černochová ODS: Zdržel se Drábek ODS: Zdržel se Hlaváč ODS: Zdržel se Jubánek ODS: Zdržel se Paluska ODS: Zdržel se Stádník ODS: Zdržel se Udženija ODS: Zdržel se Vaněk ODS: Zdržel se Vondrášek ODS: Zdržel se Zemanová ODS: Ne TOP 09 (Ano: 8, Ne: 0, Zdržel se: 0) Duchková TOP 09: Ano Kaňková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano Truhlářová TOP 09: Ano OSB (Ano: 8, Ne: 0, Zdržel se: 0) Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano ČSSD (Ano: 0, Ne: 3, Zdržel se: 1) Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ne Pech ČSSD: Ne Pulec ČSSD: Setnička ČSSD: Ne Vlková ČSSD: Zdržel se SZ (Ano: 0, Ne: 2, Zdržel se: 0) Jechová SZ: Ne Uhl SZ: Ne ID hlasování: 3 14

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 25.6.2010 17:06:07 1.1. schválení zápisu 22. ZMČ Altner Boleslav ODS 1 Pro Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Češková Andrea JUDr. ODS 3 Pro Doležal Lukáš Bc. Nestraník 4 Nehlasoval Dvořák

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 07.04.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka zastupitelstva

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 16.03.2015 Přítomni: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka Přibylová, Otakar

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing.

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0 Z á p i s z 13. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2010 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 16. května 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 15.06.2015 Přítomni: Dále přítomni: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, členka zastupitelstva,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Písecká 11 a 13, se sídlem České Budějovice, Písecká 1040/13 konané dne 28. května 2015 ve sborovně Základní školy Vltava, v Českých Budějovicích.

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.09.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.12.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.12.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.12.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen Výbor ) se uskutečnilo od 15.00 hod.

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více