Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Transkript

1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Průběh kurzů : v období květen až prosinec 2010 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 8 kurzů (7 v regionech + 1 celorepublikový) Celé školení bylo rozloženo do třech na sebe navazujících bloků: 1. Vstupní dvoudenní školení v rozsahu 16 hodin; 2. Samostudium v systému e-learningu (40 hodin); 3. Závěrečné jednodenní setkání zaměřené na rekapitulaci vzdělávání a představení individuálních námětů do praxe; Kurz byl tedy koncipován celkem na tři vzdělávací dny. Nejprve dvoudenní (první) část kurzu. Účastníci kurzu byli na jednom místě s ubytováním i stravováním. Po době přiměřené pro absolvování blended learningového kurzu pokračoval kurz jednodenní závěrečnou částí. Krajští koordinátoři: Proběhlo třídenní školení 14 krajských koordinátorů pro oblast Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dne v Hradci Králové (ubytování v rekreačním zařízení Běleč nad Orlicí). Z důvodu kvalifikovanějšího předání specifik jednotlivých částí průřezového tématu a pro lepší porozumění obsahu školení cílovou skupinou byla na kurzech pro odbornou veřejnost nutná přítomnost krajských koordinátorů. Krajský koordinátor tak plnil roli neformální autority regionu. Bylo vhodné, aby jej cílová skupina poznala osobně. Z tohoto důvodu byla na účast regionálního koordinátora čerpána opce ve výši ,- Kč bez DPH (ubytování, doprava a odměna za přítomnost na kurzu - 7 kurzů ) dle Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě uzavřené podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů ze dne Celkem absolvovalo : 106 účastníků kurzů pro odbornou veřejnost Místa konání kurzů : 1. Jihomoravský, Zlínský kraj - Hotel Dukla, Vyškov; (I.a II.část) 2. Plzeňský, Karlovarský kraj Penzion Morrison, Plzeň; (I.a II.část) 3. Středočeský kraj, Praha Junův statek, Sedlec 9; DZS NA Poříčí 4, Praha 1 4. Olomoucký, Moravskoslezský kraj Hotel Stadion, Kopřivnice; DDM Hranice na Moravě

2 5. Ústecký, Liberecký kraj Hotel Formule, Děčín; DDM Ústí nad Labem 6. Jihočeský kraj, Vysočina Penzion CHýnov; Hodina H, Pelhřimov 7. Pardubický, Královéhradecký kraj Ubytovací zařízení J.A.K. Běleč nad Orlicí ; SVČ Náchod Celá ČR Ubytovací zařízení J.A.K. Běleč nad Orlicí; Skok do života, Hradec Králové Organizátor: Bc. Zuzana Sýkorová, OMT group s.r.o., Hradec Králové Hodnocení organizátora: 2,8 z nejvyšší úrovně 3 Organizačně byly kurzy zabezpečeny a probíhaly bez problémů. Lektoři : Bc.Zuzana Sýkorová, PhDr. Kamila Růžičková Ph.D., Mgr. Zdeněk Toušek Hodnocení: PhDr. Kamila Růžičková Ph.D. - v hodnocení účastníků 2,9 z nejvyšší úrovně 3 Mgr. Zdeněk Toušek v hodnocení účastníků 2,85 z nejvyšší úrovně 3 Bc.Zuzana Sýkorová v hodnocení účastníků 2, 84 z nejvyšší úrovně 3 Lektorský tým byl kvalitní, svou odbornost a obsah témat vždy přizpůsobil dané skupině účastníků.

3 Obsah vzdělávacích kurzů pro odbornou veřejnost: Obsahová náplň dvoudenního školení s časovým harmonogramem Datum a čas 1.den Program Příjezd účastníků ubytování, přivítání 10:00 10:30 11:20 12:00 Oběd blok úvodní slovo, seznámení s programem, projektem a realizačním týmem Seznamovací aktivity a poznávací aktivity ( vzájemné seznámení účastníků). Očekávání a přání účastníků týkající se kurzu. 2. blok seznámení s projektem Klíče pro život, stručné vysvětlení, seznámení s činností NIDM a OMT. 3. blok - vstupní blok informací o Inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pojmy Inkluze, integrace, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, seznámení se současnou situací v ČR na základě realizovaných výzkumů 14:30 Jaké složky ovlivňují integraci, co může ovlivnit pedagog 15:30 Ukazatele úspěšné a neúspěšné integrace - práce ve skupinách 16:30 Jakým způsobem by mohla/měla probíhat integrace, kroky vpřed, v průběhu atd. 17:30 Svačina 18:00 4. blok- legislativa- zákony, vyhlášky, které se týkají integrace v zájmovém a neformálním vzdělávání 18:30 večeře 19:30 5. blok vzájemné představení vysílajících organizací 21:30 Zakončení kurzu Čas: 9,5 Datum a čas 2.den Program 8:00 Snídaně 8:30 10:00 11:30 12:00 Oběd 13:00 6.blok AAK, dále narušená komunikační schopnost jako obvyklý doprovod většiny dalších typů postižení Děti s ADHD, ADD a SPU jako nejčastější cílová skupina v zájmovém a neformálním vzdělávání Problematika dalších typů postižení,stručně a výběrově, podle zájmu účastníků 7. blok představení systému fungování vzdělávacích programů v rámci Klíčů pro život, formulace jednoduchých praktických úkolů, které účastníci mají zvládnout do příštího setkání E-learning a studium v něm 16:00 Ukončení kurzu Čas: 6,5

4 Celkový čas na školení: 16 hodin Obsahová náplň závěrečného jednodenního školení: Datum a čas Program 8:30 Zahájení setkání - sdílení názorů a postřehů k e-learningu, 10:00 12:30 Oběd Projití jednotlivých typů postižení v zájmovém a neformálním vzdělávání a jejich specifik podle zájmu účastníků (mentální postižení, poruchy autistického spektra, tělesné postižení, poruchy pozornosti, smyslová postižení) 13:00 Příklady dobré praxe 15:00 Návrhy praktické realizace projektů podaných organizacemi jednotlivých účastníků, vzájemná zpětná vazba, korekce 17:00 Ukončení vzdělávání Celkový čas školení 8 hodin Struktura dvoudenního školení: Vstupní aktivity školení: Cílem dvoudenního školení bylo seznámit se s realizačním týmem, seznámit účastníky mezi sebou, představit projekt Klíče pro život a motivovat účastníky v činnostech podporujících Inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání. V rámci tohoto bloku byli přítomni krajští koordinátoři, kteří se seznámili s účastníky

5 a doplňovali výklad lektora odkazy na příklady dobré praxe a další oblasti možné spolupráce v regionu. Odborné školení: Kurz pro odbornou veřejnost jako součást průřezového tématu Inkluze dětí se s speciálními vzdělávacími potřebami v rámci projektu Klíče pro život měl několik cílů. Účastníci získali základní penzum teoretických poznatků a praktických zkušeností využitelných ke zkvalitnění procesu inkluze v jejich osobní praxi, a to jak přímo na kurzech, tak i v rámci blended learningového kurzu. Vznikaly mezi nimi neformální vazby, účastníci z řad odborné veřejnosti se seznámili s koordinátory a získali informace v oblasti získávání finančních prostředků na vlastní projekty organizací. První den - první části kurzu (celkově 9,5 hod.) Úvodní část: (celkově 3 hodiny) V rámci prvního bloku se účastníci seznámili se strukturou kurzu. Byly jim předány informace o organizaci kurzu a časových harmonogramech. Získali přehled o plánovaných tématech a následně bylo zjišťováno, jaké jsou jejich představy a jaké jsou potřeby jednotlivých účastníků o náplni a přínosu tohoto vzdělávacího kurzu. Postupně získávali informace o tématech, která jsou pro ně aktuální, jaké problémy by rádi řešili, k čemu chtějí více informací. Současně se lektoři zajímali, do jaké míry jsou účastníci schopni navzájem sdílet své zkušenosti, o jakých oblastech jsou oni sami dostatečně informováni a jakým způsobem by tedy mohli navzájem naplňovat své potřeby získávání nových informací.

6 Další část byla věnována seznamování účastníků mezi sebou s cílem vytvářet neformální vazby napříč celou skupinou a tak připravit všechny účastníky programu kurzu na následující aktivity a činnosti. Důležitou součástí bylo vysvětlení základních pojmů, co to vlastně je inkluze, jaký je rozdíl mezi inkluzí a integrací. Účastníci společně hledali takovou definici inkluze, která by byla pro všechny přijatelná a srozumitelná. Byly předány základní informace o formách, kterými může být inkluze/integrace realizována, jaké jsou jejich výhody či nevýhody, možnosti a potřeby. Přítomným byla dána možnost využít slovník, který je k dispozici na internetových stránkách NIDM. Rozvojová část: (celkově 2,5 hodin) I. blok Rozvojová část byla zaměřena na řešení, jakým způsobem reálně inkluze probíhá, co je vhodné připravit ještě před samotným zahájením, na co si dávat pozor v jejím průběhu. Důraz byl kladen na zdroje získávání informací o dítěti, kde a jak se může pracovník v zájmovém a neformálním vzdělávání seznámit s reálnou situací konkrétního dítěte. Účastníci byli seznámeni s výzkumy v oblasti Inkluze dětí se speciálními potřebami. Byl jim představen výzkum v rámci projektu Klíčů pro život Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání. Byli upozorněni na další výzkumy Vedle otázky spolupráce s rodiči zajímala přítomné i problematika asistentů, jejich základní úkoly, role, smysl jejich přítomnosti. V této části se hodně času věnovalo vysvětlení vztahu prostředí proces inkluze. Rozebralo se, co proces inkluze znamená pro jednotlivá prostředí, kdo jej obvykle prosazuje, kdo naopak brzdí, byly definovány vlivy, které výrazněji ovlivňují konkrétní proces inkluze. Bylo poukázáno na ostatními instituce, které mohou v procesu inkluze pozitivně či negativně vystupovat, s hlavním důrazem na ty, jež mohou reálně pomoci v procesu inkluze v zájmovém a neformálním vzdělávání. Účastníci získali informace o soudobých metodách používaných při práci se skupinami dětí a mládeže.

7 Seznámili se s příklady dobré praxe ze zahraničí a to především u těch, které rozvíjejí inkluzi dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěr této části se týkal oblasti legislativy se zaměřením na právní otázky, jež zasahují do procesu inkluze v zájmovém a neformálním vzdělání. Rozvojová část : (celkově 2,5 hod.) II.blok V této části se účastníci kurzu věnovali zásadám pozitivní komunikace, jejich využití a to se všemi zúčastněnými, s dítětem, jeho rodiči, s kolektivem dětí/mladistvých. Byly předvedeny praktické ukázky, jakým způsobem mohou budovat a dlouhodobě rozvíjet vztahy se všemi zúčastněnými tak, aby měli vytvořenou funkční síť k řešení potenciálně vznikajících problémů. Dále se řešil přímo vztah dítě/mladistvý se speciálními vzdělávacími potřebami ostatní děti/mladiství. Hlavní důraz byl kladen na problematiku nastavování co nejlepších vztahů mezi všemi dětmi/mladistvými, jak pracovat s kolektivem i s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak, abychom podporovali rozvíjení pozitivních vazeb. Vždy proběhla ukázka konkrétních aktivit, her atd., které mohou pomoci při zapojování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. Byla představena i otázka maladaptace dítěte/mladistvého, v hrubém nárysu i otázka šikany. Závěrečná část : (celkově 1,5 hod.) Tato část byla zaměřena na řešení úkolů, které měli účastníci plnit mezi první a druhou částí kurzu. Byla jim navržena možná témata a mohli sami vymýšlet další úkoly a to jak pro ně samé, tak pro ostatní účastníky kurzu. Úroveň úkolů byla orientována podle reálné praxe účastníků a jejich zkušeností s inkluzí.

8 Následně byl účastníkům přednesen jeden podrobně zpracovaný příklad dobré praxe. Následovala společná diskuse nad zadanými otázkami vycházejícími z konkrétního příkladu. Druhý den první části kurzu (celkově 6,5 hodin) Druhý den byl věnován zejména vztahu pedagog dítě/mladistvý se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci se seznámili s e-learningovým školením. Hlavní část : (celkově 4 hodiny) V úvodní části byly probrány jednotlivé typy speciálních vzdělávacích potřeb. U každé jednotlivé skupiny se lektoři zaměřili zejména na specifika pro inkluzi v zájmovém a neformálním vzdělávání, dále na silné i slabé stránky, jež s sebou daný typ speciálních vzdělávacích potřeb často nese a na specifická rizika a nebezpečí. Všechna témata byla doprovázena praktickými příklady, jež pomáhaly účastníkům přiblížit daný typ specifické vzdělávací potřeby. Byly uváděny jen zcela základní poznatky týkajících se konkrétních speciálních vzdělávacích potřeb, protože podrobnější studium této problematiky absolvovali účastníci v rámci e-learningu. Konkrétně se přítomní věnovali tělesnému postižení, otázce mentálního postižení a pervazivních vývojových poruch, postižení sluchovému, zrakovému a problematice specifických poruch učení a specifických poruch chování (se speciálním zřetelem na poruchy pozornosti). Byla probrána problematika narušené komunikační schopnosti a s ním související alternativní a augmentativní komunikace (jež se prolíná i otázkami některých dalších speciálních vzdělávacích potřeb).

9 Závěrečná část : (celkově 2,5 hod.) Závěrečná část byla věnována e-learningu. Účastníkům byly vysvětleny a ukázány základní uživatelské postupy, tedy přihlášení, procházení připravených vzdělávacích modulů, dále pročítání diskuse a reagování na jednotlivé příspěvky. Dále došlo k celkovému shrnutí a účastníci měli možnost vyjádřit se k průběhu celého dvoudenního kurzu. Důležité bylo jejich hodnocení pro další část kurzu z hlediska lektorů, aby se zaměřili zejména na to, co účastníci postrádali a co je třeba doplnit. Práce v e-learningu: (celkově 1 hodina) Účastníci byli seznámeni se vzdělávacím prostředím e-learningu. Získali základní dovednosti ke studiu v tomto prostředí. Lektoři demonstrovali systém studia na dataprojektoru a účastníci obdrželi stručný manuál k orientaci v tomto prostředí. Zároveň byli obeznámeni s odevzdáváním úkolů a komunikací jak s lektorským týmem, tak i se svým koordinátorem skrze elektronické prostředí. Účastníci získali informace o systému studia v prostředí e-learningu a to zejména: přihlášení se do systému Moodle studium v systému Moodle přispívání do fóra odevzdávání úkolů komunikace s účastníky a lektorem Struktura e-learningu E-learningové prostředí bylo vytvářeno v květnu červnu Jeho struktura kopírovala obsah odborného školení. E-learning obsahoval odkazy na teorii, příklady testů, odkazy na

10 další servery obsahující informace, databázi trendových aktivit pro trávení volného času. Účastníci byli formou úkolů vtahováni do systému studia, v rámci komunikace s lektory a koordinátorem využívali diskusní fóra. Byly zde připraveny strukturované a detailně připravené informace o jednotlivých tématech. Jejich studiem získali studenti jednak podrobnější vhled do problematiky a současně získali odkazy na další zdroje informací (publikace, internetové stránky, kontakty na instituce) k jednotlivým tématům tak, aby mohli získat informace přesně podle svých potřeb. Témata připravená v rámci e-learningu: 1. Inkluze obecně co to je, jaký je současný přístup společnosti k inkluzi, co to je integrace, jaké jsou možné formy integrace. 2. Legislativa patřící k inkluzi v zájmovém a neformálním vzdělávání. Bude zahrnovat i otázku práv a povinností zákonných zástupců a osobních asistentů. 3. Postup integrace - formulování pravidel pro zahájení, vedení inkluze, jak se poznají problémy a co s nimi, koho je nutno oslovit, koho je vhodné oslovit a jak, atd. Časová dotace: 4 hodiny. 4. Práce s rodinou a klientem - zásady pozitivní komunikace, obecné komunikativní dovednosti, jak komunikovat se zúčastněnými tak, aby vznikaly vztahy, které umožní řešit vznikající problémy. 5. Děti a mladiství s narušenou komunikační schopností, problematika alternativní a augmentativní komunikace. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 6. Děti a mladiství se zrakovým postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 7. Děti a mladiství se sluchovým postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 8. Děti a mladiství s tělesným postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání.

11 9. Děti a mladiství se specifickými poruchami učení a specifickými poruchami chování (zejména porucha pozornosti). Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 10. Děti a mladiství s mentálním postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 11. Děti a mladiství s pervazivními vývojovými poruchami. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 12. Podrobný seznam institucí, které mohou pomáhat (jejich specifika, možnosti, působnost, adresáře ), seznam vhodné literatury, internetové portály, poradny atd. S vysvětlením, v jaké situaci je vhodné je využít, jaké jsou jejich zákonné a reálné možnosti podpory. 13. Praktické návrhy aktivit se skupinou, v níž je integrováno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a to jak před jeho příchodem, tak i v jeho přítomnosti.

12 Struktura a cíle jednodenního závěrečného školení: ( celkově 8 hodin ) Úvodní část : (celkově 3,5 hodiny). Úvodní část navázala na e-learning. Byly vysvětleny veškeré problémy, které při jeho studiu účastníkům nebyly jasné. V další části každý z účastníků prezentoval svůj výstup příkladu dobré praxe. Docházelo vždy k vysvětlení jednotlivých případů, nacházela se celková zobecnění, jak pomoci, jaké překážky se mohou ukazovat, došlo na předávání zkušeností a informací. Diskutovali všichni a společně nacházeli základní výstupy pro řešení dané situace. Rozvojová část : (celkově 3 hod.) Tato část byla věnována propojování získaných poznatků z e-learningu. Byla zaměřena na vlastní praxi jednotlivých účastníků. Důraz byl také kladen na pokračování v rozvíjení neformálních vazeb ve skupině. Lektor zprostředkoval účastníkům postupně několik podrobně připravených příkladů z praxe (a to jak těch dobrých, tak problémových) a účastníci museli různými metodami hledat řešení vzniklých problémů, odpovídat na otázky, diskutovat. Účastníci také prezentovali svoje vlastní příklady z praxe, předávali si své zkušenosti. Závěrečná část : (celkově 1,5 hod.) V tomto bloku byla podrobně probrána pravidla získávání financí na konkrétní projekty v jednotlivých zařízeních. Účastníci společně hledali, kde by v jejich praxi mohly být tyto finanční prostředky nejvíce užitečné pro proces inkluze. Byla zohledněna specifika jednotlivých zařízení, možnost jejich vzájemné spolupráce, tzv. síťování. Vzájemné komentáře k projektům facilitované lektorem.

13 HODNOCENÍ Celkové hodnocení kurzů pro odbornou veřejnost Hodnocení Realizace vzdělávání probíhala v několika fázích. Nejprve bylo nutné informovat cílovou skupinu o možnosti odborného vzdělávání, poté tyto účastníky proškolit a zároveň naplnit všechny formální náležitosti vzdělávání. Ze školení vzešlo jednak několik podnětů pro průběh seminářů a dále legislativní připomínky současného stavu v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Získávání účastníků vzdělávání: Za účelem informování cílové skupiny a naplnění kurzů Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami byly využity různé metody. V rámci propagace kurzů se využívalo: - informační zajištění přes www portály NIDM - cyklus informačních seminářů tzv. kulaté stoly - informování v rámci odborných časopisů - byla využita síť krajských koordinátorů V průběhu realizace se ukázalo, že získat cílovou skupinu v období difúze hodnoty vzdělávacích kurzů (jejich veliké množství díky grantům) je velice obtížné. Ze 106 konečně proškolených frekventantů bylo skrze systém vm.nidm.cz získáno pouze kolem deseti účastníků. Cyklus seminářů také nepronikl do skupiny doposud neoslovených lidí, ale z většiny je navštěvovaly již organizace na projektu participující. Jako jednoznačně nejefektivnější se ukázalo získávání účastníků skrze krajské koordinátory, kteří svojí zkušeností a osobními kontakty zajišťovali zájemce o školení. Poskytovali konzultace o obsahu vzdělávání a smyslu

14 školení. Díky nim se nakonec podařilo školení zrealizovat v časovém horizontu stanoveném smlouvou. Mnozí z krajských koordinátorů oslovili velké množství zařízení ve svém kraji (školní družiny, kluby, střediska volného času) a následně reflektovali své zklamání z velmi nízké odezvy a celkově mizivého zájmu o informace o vzdělávání. Dalším poznatkem z vyhledávání cílové skupiny je neznámost pojmu inkluze, který byl názvem vzdělávacího kurzu. Jak lektoři, tak krajští koordinátoři opakovaně vysvětlovali obsah tohoto pojmu. I přímo na kurzu bylo nezbytné věnovat čas na upevnění a jasnější pochopení pojmu inkluze. V rámci projektu jsme realizovali sedm standardních vzdělávacích bloků a jeden jako doplňkový z důvodů nedostatečné obsazenosti seminářů. Tato nedostatečná obsazenost byla způsobena zejména nízkým zájmem o vzdělávání ze strany odborné veřejnosti. Individuálně se projevila schopnost jednotlivých koordinátorů získat sedm až osm frekventantů ze svého kraje. Zklamáním bylo také časté (obvykle 2-4 účastníci z každého kurzu) nedostavení se na kurz bez omluvy a následného nezájmu situaci jakkoliv řešit, jednou z příčin pravděpodobně bylo to, že účastníci měli kurzy zcela zdarma. Průběh vzdělávacích seminářů: V rámci vzdělávacího projektu bylo realizováno osm školení, tato školení byla realizována dle výše uvedené struktury. Semináře byly realizovány vždy v lokalitě dobře dostupné pro dvojici krajů (či republikově). Ubytovací zařízení byla vybírána s ohledem na požadavky projektu a finanční možnosti. V této cenové kategorii se projevila veliká různorodost nabízených ubytovacích kapacit. Některé hotely byly naprosto vyhovující, někde docházelo k náročným situacím, zejména vzhledem ke kvalitě seminárních prostor. Struktura programu byla dodržena ve všech termínech školení s přihlédnutím k aktuálním zájmům jednotlivých skupin. V rámci diskuzí byla potvrzena vysoká různorodost cílové skupiny (NNO, školská zařízení atd.) a to jak v oblasti vzdělání, tak i v délce praxe. Poznatky: - nejefektivnější je získávat účastníky skrze osobní kontakty koordinátorů - největší zájem projevovali účastníci o problematiku vzdělávání dětí s poruchami pozornosti - opakovaně se objevovaly dotazy na inkluzi dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (a to přesto, že bylo opakovaně předem oznamováno, že toto téma není obsahem vzdělávání), proto považujeme za vhodné zvážit nabízení vzdělávání v této oblasti

15 Výstupy: - proškolení účastníci absolventů kurzů pro odbornou veřejnost a 14 krajských koordinátorů celkem 120 účastníků Vytvořený ucelený vzdělávací program: Dle vyplněných kompetenčních profilů absolventů vzdělávací akce (autoevaluací) je zřejmé, že došlo k posunu v těchto oblastech : - A) komunikačních kompetencí - a to především v porozumění pojmu inkluze a jeho aplikaci do praxe tedy umí jej vysvětlit a předat dalším lidem, jsou schopni využívat specifické metody pro řešení výchovných situací, znají publikace věnujícími se tomuto tématu; - B) organizačních kompetencí naučili se nové metody pedagogické práce v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání, jsou obeznámeni s metodami pedagogické práce - animace, kaučing, zážitková pedagogika; - C) teoretických kompetencí znají více výzkumů v oblasti Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a literaturu v této oblasti; - D) praktických kompetencí umí používat vybrané diagnostické metody, naučili se vytvářet pravidla fungování v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání, znají většinu rizikových forem chování a ví, na jaké instituce návazné péče se ve svém regionu obracet. - Závěr: a) vzdělávání proběhla v souladu s časovým harmonogramem a bezpečnostními normami a zvyklostmi b) rozpočet byl čerpán v souladu se smlouvou (dodavatel respektoval opční právo na poskytnutí dalších služeb dle veřejné zakázky na dané PT)

16 c) kurzy proběhy vždy v předem daných termínech a v dohodnutém místě konání d) cílovou skupinou byli pracovníci neformální výchovy a zájmového vzdělávání ČR věnující se dětem a mládeži e) dodavatel vytvořil síť krajských koordinátorů pro průřezové téma f) dodavatel proškolil 106 účastníků kurzů pro odbornou veřejnost e) dodavatel dodržoval vizuální identitu Dodavatel splnil předmět smlouvy tedy vzdělávací a organizační služby v oblasti daného průřezového tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Návrhy a doporučení: - Zvážit možnost rozšíření vzdělávání do oblasti inkluze dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. - Zvážit možnost finanční zálohy v minimální výši ze strany přihlášeného účastníka. Příloha č. 1 Přehled jednotlivých kurzů a jejich účastníků, znázornění zastoupení jednotlivých skupin zájmového a neformálního vzdělávání v celé ČR

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010. Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010. Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010 Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm.cz KLÍČE PRO ŽIVOT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání v projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 2014 OBSAH ÚVOD... 2 1 CÍL,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Mediální výchova a medializace

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Mediální výchova a medializace 1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Mediální výchova a medializace Průběh kurzů: v období květen 2010 až březen 2011 Celkový počet kurzů: celkově proběhlo 8 kurzů (7 v

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Organizace: Duha; www.duha.cz Vzdělávací program

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Ústav speciálně pedagogických studií, Univerzita Palackého Olomouc, LEDEN, 2012. Situace

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více