Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Transkript

1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Průběh kurzů : v období květen až prosinec 2010 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 8 kurzů (7 v regionech + 1 celorepublikový) Celé školení bylo rozloženo do třech na sebe navazujících bloků: 1. Vstupní dvoudenní školení v rozsahu 16 hodin; 2. Samostudium v systému e-learningu (40 hodin); 3. Závěrečné jednodenní setkání zaměřené na rekapitulaci vzdělávání a představení individuálních námětů do praxe; Kurz byl tedy koncipován celkem na tři vzdělávací dny. Nejprve dvoudenní (první) část kurzu. Účastníci kurzu byli na jednom místě s ubytováním i stravováním. Po době přiměřené pro absolvování blended learningového kurzu pokračoval kurz jednodenní závěrečnou částí. Krajští koordinátoři: Proběhlo třídenní školení 14 krajských koordinátorů pro oblast Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dne v Hradci Králové (ubytování v rekreačním zařízení Běleč nad Orlicí). Z důvodu kvalifikovanějšího předání specifik jednotlivých částí průřezového tématu a pro lepší porozumění obsahu školení cílovou skupinou byla na kurzech pro odbornou veřejnost nutná přítomnost krajských koordinátorů. Krajský koordinátor tak plnil roli neformální autority regionu. Bylo vhodné, aby jej cílová skupina poznala osobně. Z tohoto důvodu byla na účast regionálního koordinátora čerpána opce ve výši ,- Kč bez DPH (ubytování, doprava a odměna za přítomnost na kurzu - 7 kurzů ) dle Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě uzavřené podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů ze dne Celkem absolvovalo : 106 účastníků kurzů pro odbornou veřejnost Místa konání kurzů : 1. Jihomoravský, Zlínský kraj - Hotel Dukla, Vyškov; (I.a II.část) 2. Plzeňský, Karlovarský kraj Penzion Morrison, Plzeň; (I.a II.část) 3. Středočeský kraj, Praha Junův statek, Sedlec 9; DZS NA Poříčí 4, Praha 1 4. Olomoucký, Moravskoslezský kraj Hotel Stadion, Kopřivnice; DDM Hranice na Moravě

2 5. Ústecký, Liberecký kraj Hotel Formule, Děčín; DDM Ústí nad Labem 6. Jihočeský kraj, Vysočina Penzion CHýnov; Hodina H, Pelhřimov 7. Pardubický, Královéhradecký kraj Ubytovací zařízení J.A.K. Běleč nad Orlicí ; SVČ Náchod Celá ČR Ubytovací zařízení J.A.K. Běleč nad Orlicí; Skok do života, Hradec Králové Organizátor: Bc. Zuzana Sýkorová, OMT group s.r.o., Hradec Králové Hodnocení organizátora: 2,8 z nejvyšší úrovně 3 Organizačně byly kurzy zabezpečeny a probíhaly bez problémů. Lektoři : Bc.Zuzana Sýkorová, PhDr. Kamila Růžičková Ph.D., Mgr. Zdeněk Toušek Hodnocení: PhDr. Kamila Růžičková Ph.D. - v hodnocení účastníků 2,9 z nejvyšší úrovně 3 Mgr. Zdeněk Toušek v hodnocení účastníků 2,85 z nejvyšší úrovně 3 Bc.Zuzana Sýkorová v hodnocení účastníků 2, 84 z nejvyšší úrovně 3 Lektorský tým byl kvalitní, svou odbornost a obsah témat vždy přizpůsobil dané skupině účastníků.

3 Obsah vzdělávacích kurzů pro odbornou veřejnost: Obsahová náplň dvoudenního školení s časovým harmonogramem Datum a čas 1.den Program Příjezd účastníků ubytování, přivítání 10:00 10:30 11:20 12:00 Oběd blok úvodní slovo, seznámení s programem, projektem a realizačním týmem Seznamovací aktivity a poznávací aktivity ( vzájemné seznámení účastníků). Očekávání a přání účastníků týkající se kurzu. 2. blok seznámení s projektem Klíče pro život, stručné vysvětlení, seznámení s činností NIDM a OMT. 3. blok - vstupní blok informací o Inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pojmy Inkluze, integrace, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, seznámení se současnou situací v ČR na základě realizovaných výzkumů 14:30 Jaké složky ovlivňují integraci, co může ovlivnit pedagog 15:30 Ukazatele úspěšné a neúspěšné integrace - práce ve skupinách 16:30 Jakým způsobem by mohla/měla probíhat integrace, kroky vpřed, v průběhu atd. 17:30 Svačina 18:00 4. blok- legislativa- zákony, vyhlášky, které se týkají integrace v zájmovém a neformálním vzdělávání 18:30 večeře 19:30 5. blok vzájemné představení vysílajících organizací 21:30 Zakončení kurzu Čas: 9,5 Datum a čas 2.den Program 8:00 Snídaně 8:30 10:00 11:30 12:00 Oběd 13:00 6.blok AAK, dále narušená komunikační schopnost jako obvyklý doprovod většiny dalších typů postižení Děti s ADHD, ADD a SPU jako nejčastější cílová skupina v zájmovém a neformálním vzdělávání Problematika dalších typů postižení,stručně a výběrově, podle zájmu účastníků 7. blok představení systému fungování vzdělávacích programů v rámci Klíčů pro život, formulace jednoduchých praktických úkolů, které účastníci mají zvládnout do příštího setkání E-learning a studium v něm 16:00 Ukončení kurzu Čas: 6,5

4 Celkový čas na školení: 16 hodin Obsahová náplň závěrečného jednodenního školení: Datum a čas Program 8:30 Zahájení setkání - sdílení názorů a postřehů k e-learningu, 10:00 12:30 Oběd Projití jednotlivých typů postižení v zájmovém a neformálním vzdělávání a jejich specifik podle zájmu účastníků (mentální postižení, poruchy autistického spektra, tělesné postižení, poruchy pozornosti, smyslová postižení) 13:00 Příklady dobré praxe 15:00 Návrhy praktické realizace projektů podaných organizacemi jednotlivých účastníků, vzájemná zpětná vazba, korekce 17:00 Ukončení vzdělávání Celkový čas školení 8 hodin Struktura dvoudenního školení: Vstupní aktivity školení: Cílem dvoudenního školení bylo seznámit se s realizačním týmem, seznámit účastníky mezi sebou, představit projekt Klíče pro život a motivovat účastníky v činnostech podporujících Inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání. V rámci tohoto bloku byli přítomni krajští koordinátoři, kteří se seznámili s účastníky

5 a doplňovali výklad lektora odkazy na příklady dobré praxe a další oblasti možné spolupráce v regionu. Odborné školení: Kurz pro odbornou veřejnost jako součást průřezového tématu Inkluze dětí se s speciálními vzdělávacími potřebami v rámci projektu Klíče pro život měl několik cílů. Účastníci získali základní penzum teoretických poznatků a praktických zkušeností využitelných ke zkvalitnění procesu inkluze v jejich osobní praxi, a to jak přímo na kurzech, tak i v rámci blended learningového kurzu. Vznikaly mezi nimi neformální vazby, účastníci z řad odborné veřejnosti se seznámili s koordinátory a získali informace v oblasti získávání finančních prostředků na vlastní projekty organizací. První den - první části kurzu (celkově 9,5 hod.) Úvodní část: (celkově 3 hodiny) V rámci prvního bloku se účastníci seznámili se strukturou kurzu. Byly jim předány informace o organizaci kurzu a časových harmonogramech. Získali přehled o plánovaných tématech a následně bylo zjišťováno, jaké jsou jejich představy a jaké jsou potřeby jednotlivých účastníků o náplni a přínosu tohoto vzdělávacího kurzu. Postupně získávali informace o tématech, která jsou pro ně aktuální, jaké problémy by rádi řešili, k čemu chtějí více informací. Současně se lektoři zajímali, do jaké míry jsou účastníci schopni navzájem sdílet své zkušenosti, o jakých oblastech jsou oni sami dostatečně informováni a jakým způsobem by tedy mohli navzájem naplňovat své potřeby získávání nových informací.

6 Další část byla věnována seznamování účastníků mezi sebou s cílem vytvářet neformální vazby napříč celou skupinou a tak připravit všechny účastníky programu kurzu na následující aktivity a činnosti. Důležitou součástí bylo vysvětlení základních pojmů, co to vlastně je inkluze, jaký je rozdíl mezi inkluzí a integrací. Účastníci společně hledali takovou definici inkluze, která by byla pro všechny přijatelná a srozumitelná. Byly předány základní informace o formách, kterými může být inkluze/integrace realizována, jaké jsou jejich výhody či nevýhody, možnosti a potřeby. Přítomným byla dána možnost využít slovník, který je k dispozici na internetových stránkách NIDM. Rozvojová část: (celkově 2,5 hodin) I. blok Rozvojová část byla zaměřena na řešení, jakým způsobem reálně inkluze probíhá, co je vhodné připravit ještě před samotným zahájením, na co si dávat pozor v jejím průběhu. Důraz byl kladen na zdroje získávání informací o dítěti, kde a jak se může pracovník v zájmovém a neformálním vzdělávání seznámit s reálnou situací konkrétního dítěte. Účastníci byli seznámeni s výzkumy v oblasti Inkluze dětí se speciálními potřebami. Byl jim představen výzkum v rámci projektu Klíčů pro život Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání. Byli upozorněni na další výzkumy Vedle otázky spolupráce s rodiči zajímala přítomné i problematika asistentů, jejich základní úkoly, role, smysl jejich přítomnosti. V této části se hodně času věnovalo vysvětlení vztahu prostředí proces inkluze. Rozebralo se, co proces inkluze znamená pro jednotlivá prostředí, kdo jej obvykle prosazuje, kdo naopak brzdí, byly definovány vlivy, které výrazněji ovlivňují konkrétní proces inkluze. Bylo poukázáno na ostatními instituce, které mohou v procesu inkluze pozitivně či negativně vystupovat, s hlavním důrazem na ty, jež mohou reálně pomoci v procesu inkluze v zájmovém a neformálním vzdělávání. Účastníci získali informace o soudobých metodách používaných při práci se skupinami dětí a mládeže.

7 Seznámili se s příklady dobré praxe ze zahraničí a to především u těch, které rozvíjejí inkluzi dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěr této části se týkal oblasti legislativy se zaměřením na právní otázky, jež zasahují do procesu inkluze v zájmovém a neformálním vzdělání. Rozvojová část : (celkově 2,5 hod.) II.blok V této části se účastníci kurzu věnovali zásadám pozitivní komunikace, jejich využití a to se všemi zúčastněnými, s dítětem, jeho rodiči, s kolektivem dětí/mladistvých. Byly předvedeny praktické ukázky, jakým způsobem mohou budovat a dlouhodobě rozvíjet vztahy se všemi zúčastněnými tak, aby měli vytvořenou funkční síť k řešení potenciálně vznikajících problémů. Dále se řešil přímo vztah dítě/mladistvý se speciálními vzdělávacími potřebami ostatní děti/mladiství. Hlavní důraz byl kladen na problematiku nastavování co nejlepších vztahů mezi všemi dětmi/mladistvými, jak pracovat s kolektivem i s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak, abychom podporovali rozvíjení pozitivních vazeb. Vždy proběhla ukázka konkrétních aktivit, her atd., které mohou pomoci při zapojování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. Byla představena i otázka maladaptace dítěte/mladistvého, v hrubém nárysu i otázka šikany. Závěrečná část : (celkově 1,5 hod.) Tato část byla zaměřena na řešení úkolů, které měli účastníci plnit mezi první a druhou částí kurzu. Byla jim navržena možná témata a mohli sami vymýšlet další úkoly a to jak pro ně samé, tak pro ostatní účastníky kurzu. Úroveň úkolů byla orientována podle reálné praxe účastníků a jejich zkušeností s inkluzí.

8 Následně byl účastníkům přednesen jeden podrobně zpracovaný příklad dobré praxe. Následovala společná diskuse nad zadanými otázkami vycházejícími z konkrétního příkladu. Druhý den první části kurzu (celkově 6,5 hodin) Druhý den byl věnován zejména vztahu pedagog dítě/mladistvý se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci se seznámili s e-learningovým školením. Hlavní část : (celkově 4 hodiny) V úvodní části byly probrány jednotlivé typy speciálních vzdělávacích potřeb. U každé jednotlivé skupiny se lektoři zaměřili zejména na specifika pro inkluzi v zájmovém a neformálním vzdělávání, dále na silné i slabé stránky, jež s sebou daný typ speciálních vzdělávacích potřeb často nese a na specifická rizika a nebezpečí. Všechna témata byla doprovázena praktickými příklady, jež pomáhaly účastníkům přiblížit daný typ specifické vzdělávací potřeby. Byly uváděny jen zcela základní poznatky týkajících se konkrétních speciálních vzdělávacích potřeb, protože podrobnější studium této problematiky absolvovali účastníci v rámci e-learningu. Konkrétně se přítomní věnovali tělesnému postižení, otázce mentálního postižení a pervazivních vývojových poruch, postižení sluchovému, zrakovému a problematice specifických poruch učení a specifických poruch chování (se speciálním zřetelem na poruchy pozornosti). Byla probrána problematika narušené komunikační schopnosti a s ním související alternativní a augmentativní komunikace (jež se prolíná i otázkami některých dalších speciálních vzdělávacích potřeb).

9 Závěrečná část : (celkově 2,5 hod.) Závěrečná část byla věnována e-learningu. Účastníkům byly vysvětleny a ukázány základní uživatelské postupy, tedy přihlášení, procházení připravených vzdělávacích modulů, dále pročítání diskuse a reagování na jednotlivé příspěvky. Dále došlo k celkovému shrnutí a účastníci měli možnost vyjádřit se k průběhu celého dvoudenního kurzu. Důležité bylo jejich hodnocení pro další část kurzu z hlediska lektorů, aby se zaměřili zejména na to, co účastníci postrádali a co je třeba doplnit. Práce v e-learningu: (celkově 1 hodina) Účastníci byli seznámeni se vzdělávacím prostředím e-learningu. Získali základní dovednosti ke studiu v tomto prostředí. Lektoři demonstrovali systém studia na dataprojektoru a účastníci obdrželi stručný manuál k orientaci v tomto prostředí. Zároveň byli obeznámeni s odevzdáváním úkolů a komunikací jak s lektorským týmem, tak i se svým koordinátorem skrze elektronické prostředí. Účastníci získali informace o systému studia v prostředí e-learningu a to zejména: přihlášení se do systému Moodle studium v systému Moodle přispívání do fóra odevzdávání úkolů komunikace s účastníky a lektorem Struktura e-learningu E-learningové prostředí bylo vytvářeno v květnu červnu Jeho struktura kopírovala obsah odborného školení. E-learning obsahoval odkazy na teorii, příklady testů, odkazy na

10 další servery obsahující informace, databázi trendových aktivit pro trávení volného času. Účastníci byli formou úkolů vtahováni do systému studia, v rámci komunikace s lektory a koordinátorem využívali diskusní fóra. Byly zde připraveny strukturované a detailně připravené informace o jednotlivých tématech. Jejich studiem získali studenti jednak podrobnější vhled do problematiky a současně získali odkazy na další zdroje informací (publikace, internetové stránky, kontakty na instituce) k jednotlivým tématům tak, aby mohli získat informace přesně podle svých potřeb. Témata připravená v rámci e-learningu: 1. Inkluze obecně co to je, jaký je současný přístup společnosti k inkluzi, co to je integrace, jaké jsou možné formy integrace. 2. Legislativa patřící k inkluzi v zájmovém a neformálním vzdělávání. Bude zahrnovat i otázku práv a povinností zákonných zástupců a osobních asistentů. 3. Postup integrace - formulování pravidel pro zahájení, vedení inkluze, jak se poznají problémy a co s nimi, koho je nutno oslovit, koho je vhodné oslovit a jak, atd. Časová dotace: 4 hodiny. 4. Práce s rodinou a klientem - zásady pozitivní komunikace, obecné komunikativní dovednosti, jak komunikovat se zúčastněnými tak, aby vznikaly vztahy, které umožní řešit vznikající problémy. 5. Děti a mladiství s narušenou komunikační schopností, problematika alternativní a augmentativní komunikace. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 6. Děti a mladiství se zrakovým postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 7. Děti a mladiství se sluchovým postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 8. Děti a mladiství s tělesným postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání.

11 9. Děti a mladiství se specifickými poruchami učení a specifickými poruchami chování (zejména porucha pozornosti). Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 10. Děti a mladiství s mentálním postižením. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 11. Děti a mladiství s pervazivními vývojovými poruchami. Důraz na specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. 12. Podrobný seznam institucí, které mohou pomáhat (jejich specifika, možnosti, působnost, adresáře ), seznam vhodné literatury, internetové portály, poradny atd. S vysvětlením, v jaké situaci je vhodné je využít, jaké jsou jejich zákonné a reálné možnosti podpory. 13. Praktické návrhy aktivit se skupinou, v níž je integrováno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a to jak před jeho příchodem, tak i v jeho přítomnosti.

12 Struktura a cíle jednodenního závěrečného školení: ( celkově 8 hodin ) Úvodní část : (celkově 3,5 hodiny). Úvodní část navázala na e-learning. Byly vysvětleny veškeré problémy, které při jeho studiu účastníkům nebyly jasné. V další části každý z účastníků prezentoval svůj výstup příkladu dobré praxe. Docházelo vždy k vysvětlení jednotlivých případů, nacházela se celková zobecnění, jak pomoci, jaké překážky se mohou ukazovat, došlo na předávání zkušeností a informací. Diskutovali všichni a společně nacházeli základní výstupy pro řešení dané situace. Rozvojová část : (celkově 3 hod.) Tato část byla věnována propojování získaných poznatků z e-learningu. Byla zaměřena na vlastní praxi jednotlivých účastníků. Důraz byl také kladen na pokračování v rozvíjení neformálních vazeb ve skupině. Lektor zprostředkoval účastníkům postupně několik podrobně připravených příkladů z praxe (a to jak těch dobrých, tak problémových) a účastníci museli různými metodami hledat řešení vzniklých problémů, odpovídat na otázky, diskutovat. Účastníci také prezentovali svoje vlastní příklady z praxe, předávali si své zkušenosti. Závěrečná část : (celkově 1,5 hod.) V tomto bloku byla podrobně probrána pravidla získávání financí na konkrétní projekty v jednotlivých zařízeních. Účastníci společně hledali, kde by v jejich praxi mohly být tyto finanční prostředky nejvíce užitečné pro proces inkluze. Byla zohledněna specifika jednotlivých zařízení, možnost jejich vzájemné spolupráce, tzv. síťování. Vzájemné komentáře k projektům facilitované lektorem.

13 HODNOCENÍ Celkové hodnocení kurzů pro odbornou veřejnost Hodnocení Realizace vzdělávání probíhala v několika fázích. Nejprve bylo nutné informovat cílovou skupinu o možnosti odborného vzdělávání, poté tyto účastníky proškolit a zároveň naplnit všechny formální náležitosti vzdělávání. Ze školení vzešlo jednak několik podnětů pro průběh seminářů a dále legislativní připomínky současného stavu v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Získávání účastníků vzdělávání: Za účelem informování cílové skupiny a naplnění kurzů Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami byly využity různé metody. V rámci propagace kurzů se využívalo: - informační zajištění přes www portály NIDM - cyklus informačních seminářů tzv. kulaté stoly - informování v rámci odborných časopisů - byla využita síť krajských koordinátorů V průběhu realizace se ukázalo, že získat cílovou skupinu v období difúze hodnoty vzdělávacích kurzů (jejich veliké množství díky grantům) je velice obtížné. Ze 106 konečně proškolených frekventantů bylo skrze systém vm.nidm.cz získáno pouze kolem deseti účastníků. Cyklus seminářů také nepronikl do skupiny doposud neoslovených lidí, ale z většiny je navštěvovaly již organizace na projektu participující. Jako jednoznačně nejefektivnější se ukázalo získávání účastníků skrze krajské koordinátory, kteří svojí zkušeností a osobními kontakty zajišťovali zájemce o školení. Poskytovali konzultace o obsahu vzdělávání a smyslu

14 školení. Díky nim se nakonec podařilo školení zrealizovat v časovém horizontu stanoveném smlouvou. Mnozí z krajských koordinátorů oslovili velké množství zařízení ve svém kraji (školní družiny, kluby, střediska volného času) a následně reflektovali své zklamání z velmi nízké odezvy a celkově mizivého zájmu o informace o vzdělávání. Dalším poznatkem z vyhledávání cílové skupiny je neznámost pojmu inkluze, který byl názvem vzdělávacího kurzu. Jak lektoři, tak krajští koordinátoři opakovaně vysvětlovali obsah tohoto pojmu. I přímo na kurzu bylo nezbytné věnovat čas na upevnění a jasnější pochopení pojmu inkluze. V rámci projektu jsme realizovali sedm standardních vzdělávacích bloků a jeden jako doplňkový z důvodů nedostatečné obsazenosti seminářů. Tato nedostatečná obsazenost byla způsobena zejména nízkým zájmem o vzdělávání ze strany odborné veřejnosti. Individuálně se projevila schopnost jednotlivých koordinátorů získat sedm až osm frekventantů ze svého kraje. Zklamáním bylo také časté (obvykle 2-4 účastníci z každého kurzu) nedostavení se na kurz bez omluvy a následného nezájmu situaci jakkoliv řešit, jednou z příčin pravděpodobně bylo to, že účastníci měli kurzy zcela zdarma. Průběh vzdělávacích seminářů: V rámci vzdělávacího projektu bylo realizováno osm školení, tato školení byla realizována dle výše uvedené struktury. Semináře byly realizovány vždy v lokalitě dobře dostupné pro dvojici krajů (či republikově). Ubytovací zařízení byla vybírána s ohledem na požadavky projektu a finanční možnosti. V této cenové kategorii se projevila veliká různorodost nabízených ubytovacích kapacit. Některé hotely byly naprosto vyhovující, někde docházelo k náročným situacím, zejména vzhledem ke kvalitě seminárních prostor. Struktura programu byla dodržena ve všech termínech školení s přihlédnutím k aktuálním zájmům jednotlivých skupin. V rámci diskuzí byla potvrzena vysoká různorodost cílové skupiny (NNO, školská zařízení atd.) a to jak v oblasti vzdělání, tak i v délce praxe. Poznatky: - nejefektivnější je získávat účastníky skrze osobní kontakty koordinátorů - největší zájem projevovali účastníci o problematiku vzdělávání dětí s poruchami pozornosti - opakovaně se objevovaly dotazy na inkluzi dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (a to přesto, že bylo opakovaně předem oznamováno, že toto téma není obsahem vzdělávání), proto považujeme za vhodné zvážit nabízení vzdělávání v této oblasti

15 Výstupy: - proškolení účastníci absolventů kurzů pro odbornou veřejnost a 14 krajských koordinátorů celkem 120 účastníků Vytvořený ucelený vzdělávací program: Dle vyplněných kompetenčních profilů absolventů vzdělávací akce (autoevaluací) je zřejmé, že došlo k posunu v těchto oblastech : - A) komunikačních kompetencí - a to především v porozumění pojmu inkluze a jeho aplikaci do praxe tedy umí jej vysvětlit a předat dalším lidem, jsou schopni využívat specifické metody pro řešení výchovných situací, znají publikace věnujícími se tomuto tématu; - B) organizačních kompetencí naučili se nové metody pedagogické práce v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání, jsou obeznámeni s metodami pedagogické práce - animace, kaučing, zážitková pedagogika; - C) teoretických kompetencí znají více výzkumů v oblasti Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a literaturu v této oblasti; - D) praktických kompetencí umí používat vybrané diagnostické metody, naučili se vytvářet pravidla fungování v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání, znají většinu rizikových forem chování a ví, na jaké instituce návazné péče se ve svém regionu obracet. - Závěr: a) vzdělávání proběhla v souladu s časovým harmonogramem a bezpečnostními normami a zvyklostmi b) rozpočet byl čerpán v souladu se smlouvou (dodavatel respektoval opční právo na poskytnutí dalších služeb dle veřejné zakázky na dané PT)

16 c) kurzy proběhy vždy v předem daných termínech a v dohodnutém místě konání d) cílovou skupinou byli pracovníci neformální výchovy a zájmového vzdělávání ČR věnující se dětem a mládeži e) dodavatel vytvořil síť krajských koordinátorů pro průřezové téma f) dodavatel proškolil 106 účastníků kurzů pro odbornou veřejnost e) dodavatel dodržoval vizuální identitu Dodavatel splnil předmět smlouvy tedy vzdělávací a organizační služby v oblasti daného průřezového tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Návrhy a doporučení: - Zvážit možnost rozšíření vzdělávání do oblasti inkluze dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. - Zvážit možnost finanční zálohy v minimální výši ze strany přihlášeného účastníka. Příloha č. 1 Přehled jednotlivých kurzů a jejich účastníků, znázornění zastoupení jednotlivých skupin zájmového a neformálního vzdělávání v celé ČR

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Multikulturní výchova

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Multikulturní výchova Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Multikulturní výchova Průběh kurzů : v období červen 2010 až duben 2011 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 9 kurzů (7 v regionech

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu ZDRAVÉ KLIMA zájmového a neformálního vzdělávání

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu ZDRAVÉ KLIMA zájmového a neformálního vzdělávání Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu ZDRAVÉ KLIMA zájmového a neformálního vzdělávání Průběh kurzů : červen prosinec 2010 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 8 kurzů (7

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství 1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství Průběh kurzů : v období květen 2010 až červen 2011 Celkový počet kurzů : celkově

Více

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Výchova k dobrovolnictví

Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Výchova k dobrovolnictví 1 Závěrečná zpráva z kurzů pro odbornou veřejnost v průřezovém tématu Výchova k dobrovolnictví Průběh kurzů : v období květen 2010 až březen 2011 Celkový počet kurzů : celkově proběhlo 9 kurzů (7 v regionech

Více

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010. Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010. Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA ROK 2010 Na vybrané kurzy se přihlašujte přes vzdělávací modul na http://vm.nidm.cz KLÍČE PRO ŽIVOT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání část průřezová témata

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání část průřezová témata Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání část průřezová témata Průřezová témata Systém vzdělávání průřezová témata Klíčovou aktivitu č. 4 Systém vzdělávání část průřezová témata zabezpečovaly 3 garantky

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Průřezová témata. v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM. Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Průřezová témata. v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM. Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Průřezová témata v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Průřezová témata projektu Klíče pro život 1. Multikulturní výchova

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Hlavním cílem Evropských dnů je regionální podpora institucí i jednotlivců v jejich zapojení do Programu celoživotního učení.

Hlavním cílem Evropských dnů je regionální podpora institucí i jednotlivců v jejich zapojení do Programu celoživotního učení. Hodnotící zpráva - Evropské dny 2013 Zpracoval Petr Chaluš Základní informace Evropské dny Evropa otevřená všem, škola otevřená všem pořádalo 30 mateřských, základních a středních škol. Ve 13 krajích ČR

Více

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Průběžné vzdělávání Klíčovou aktivitu č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání zabezpečovali garant

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz PhDr. Drahomíra Jansová, psycholog, vedoucí PPP OK Šumperk Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění. Vyhl.č.

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PROJEKT: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH PROBLÉMŮ V OBLASTI DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. WORKSHOPU Termín konání: 27.02. 2007, od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech,

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více