ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 1552-15/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 o tržní hodnotě (obvyklé ceně) nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. Předmět posudku: určení tržní hodnoty (obvyklé ceny) budovy č.p. 42 s nedokončenou přístavbou turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 s příslušenstvím a pozemků parc.č. st. 45 a č. 678 v k.ú. Kociánov, obec Loučná nad Desnou, okres Šumperk. Evidenční údaje: Vlastník stavby a pozemků: Rektořík Vít a Rektoříková Marcela, č.p. 42, Loučná nad Desnou Katastrální území: Kociánov LV č.: 268 Kraj: Olomoucký Okres: Šumperk Obec: Loučná nad Desnou Část obce: Loučná nad Desnou Ulice: bez názvu Číslo popisné: 42 Účel posudku: Objednatel posudku: Oceněno ke dni: Prohlídka dne: podklad pro realizaci nedobrovolné dražby Dražební kancelář Dražbyprost Mírové náměstí Ústí nad Labem Tržní hodnota (obvyklá cena): Kč (slovy: čtyřimilonyosmsettisíc Kč) Nemovitost je obchodovatelná: omezeně nabídka penzionů v regionu převyšuje poptávku. Poznámky: * Vliv váznoucího zástavního práva smluvního ve prospěch Hypoteční banka, a.s. (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) není v obvyklé ceně zohledněn. * Vliv váznoucího zástavního práva exekutorského pro BALUS Stavebniny, a.s. dle exekučního příkazu k prodeji nemovitosti ze dne (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) není v obvyklé ceně zohledněn. * Vliv rozhodnutí o úpadku Rektořík Vít - dle usnesení ze dne (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) není v obvyklé ceně zohledněn. * Vliv věcného břemene zřizování a provozování vedení pro ČEZ Distribuce, a.s. (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) je v obvyklé ceně zohledněn. * Nedokončená přístavba turistické ubytovny je užívána bez vydaného povolení k užívání - zohledněno v obvyklé ceně. * Vyznačení stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti nedokončená přístavba je značnou částí zřízena na parcele č není vyznačeno v katastrální mapě. Vypracoval: Ing. Petr Václavek tel.: Horní Lán 1327/6A, Olomouc .: Tento posudek obsahuje 16 stran (10 stran textu a 6 stran příloh), objednateli se předává v 1 vyhotovení + elektronická neautorizovaná verze ve formátu.pdf. Dne

2 Přílohy č. přílohy počet stran - Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 268 neautorizovaný vyhotovený dálkovým přístupem dne , - Kopie katastrální mapy ze serveru nahlizenidokn.cuzk.cz dne , - Fotodokumentace nemovitosti ze dne Podklady - Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 268 neautorizovaný vyhotovený dálkovým přístupem dne , - Kopie katastrální mapy ze serveru nahlizenidokn.cuzk.cz dne , - Prohlídka nemovitosti provedená dne za přítomnosti pana Víta Viktoříka a paní Marcely Viktoříkové, - Projektová dokumentace Přístavba turistické ubytovny k objektu č.p. 42 v Loučné nad Desnou Kociánov vyhotovená Františkem Heclem (ČKAIT ) v 01/2007, - Fotodokumentace nemovitosti ze dne , - Databáze prodejních cen a realitní nabídky srovnatelných nemovitostí. Prohlídka a zaměření Prohlídka nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti pana Víta Viktoříka a paní Marcely Viktoříkové. A - NÁLEZ - ÚDAJE O PŘEDMĚTNÉ NEMOVITOSTI Obec: Loučná nad Desnou Počet obyvatel: cca Část obce: Loučná nad Desnou Poloha v obci: centrální část obce Poloha vzhledem k užívání: běžná v turistické oblasti Okolí nemovitosti: z východní strany přiléhá silnice č. 44, z jižní strany volnoprostor, ze severní rod. dům, ze západní strany základní škola. Dopravní dostupnost veřejnou dopravou: vlaková stanice vzdálena cca 300 m, autobusová zastávka v místě. Dopravní dostupnost automobilem: výborná těsně u silnice č. 44. Místopis: Nemovitost se nachází v centru souvisle zastavěné části obce Loučná nad Desnou. Jde o lokalitu stabilizovanou, zastavěnou smíšenou zástavbou pro bydlení, rekreaci a občanskou zástavbou, v souladu s územním plánem. Občanská vybavenost je úměrná velikosti obce. Finanční a právní omezení (zapsaná na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) která nejsou ve stanovené obvyklé ceně zohledňována * Zástavní právo smluvní ve prospěch Hypoteční banka, a.s. (dle smlouvy ze dne ). * Zástavní právo exekutorského pro BALUS Stavebniny, a.s. (dle exekučního příkazu k prodeji nemovitosti ze dne ). * Rozhodnutí o úpadku Rektořík Vít (dle usnesení ze dne

3 Hlavní stavba: stavba č.p. 42 (způsob využití dle KN - rod. dům) s nedokončenou přístavbou turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 celkový popis: Stavba sestává: a) z původní části (východní část objektu) jedná se o zděnou historickou část stavby (bývalá fara), která je s částečným podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a podkrovím se sedlovou střechou, užívané v 1.NP jako bistro s kuchyňským zázemím a v podkroví jako byt 5+1, b) z nedokončené přístavby (západní část objektu) jedná se o zděnou nově přistavěnou část stavby, která je nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží a nedokončené podkroví se sedlovou střechou, již užívané v 1.NP a 2.NP jako turistická ubytovna. a) původní část budovy č.p. 42 (způsob využití dle KN - rod. dům) na parcele č. st. 45 popis a dispozice: Zděná stavba je původní (východní) částí stavby, založená na kamenných pasech, s částečným podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a podkrovím, se střechou sedlovou. Vstup do této původní části stavby je z jižní strany, nyní je tato část provozně propojena s navazující nedokončenou přístavbou. Výčet místností: 1.PP: sklep, 1.NP: zádveří, místnost bistra s výčepem, mezisklad, kancelář, chodba, schodiště, kotelna, 2x WC s předsíňkou, WC, přípravna jídel, sklad, podkroví: byt 5+1 s halou a koupelnou. Tato původní část stavby je dokončena, ve stavu s částečnými modernizacemi. parametry a provedení forma užívání původně rodinný dům s provozovnou bistra (nyní jako část budoucí ubytovny) nemovitost je běžně užívána tato část stavby běžně užívána typ konstrukce stavby zděná počet podlaží PP/NP částeč. 1PP / 1NP + podkroví (střecha sedlová) počet bytových jednotek / typy 1 jednotka / 5+1 nebytové prostory 1x bistro s kuchyňským, sociálním a skladovým zázemím zastavěná plocha 1NP cca 225 m 2 orientační obestavěný prostor: cca m 3 podlahová plocha (započitatelná) provozní prostory cca 150 m 2, byt 5+kk cca 170 m 2 rozestavěnost / popis: tato část stavby dokončena stáří původní: cca 200 až 250 let historie, úpravy, rekonstrukce: původně se jednalo o faru, naposledy v roce 1995 provedena celková rekonstrukce opotřebení celkové: cca 60 % technický stav stavby: úměrný uvedenému stáří a úpravám, údržba běžná konstrukce a vybavení: základy svislé nosné konstrukce vodorovné nosné konstrukce schodiště střešní konstrukce střešní krytina základové pasy kamenné zdivo z pálených cihel v tl. 60 až 45 cm stropy polospalné, klenbové v 1.PP dřevěné střecha sedlová betonové tašky - 3 -

4 klempířské konstrukce venkovní omítky a obklady vnitřní omítky a obklady povrchy podlah okna dveře vytápění ohřev vody kanalizace rozvod vody rozvod elektro rozvod plynu vybavení kuchyní vybavení hygienických zařízení ostatní vnitřní vybavení dokončenost titanzinkový plech vápenné omítky, menší část bez fasádní úpravy hladké omítky a keramický obklad v kuchyních a soc. částech prkenné, keramická dlažba a lepené koberce dřevěná dvojitá a zdvojená hladké lakované a z dřevěného masivu ÚT s kotem a plyn elektrický a plynový boiler kompletní odkanalizování studené i teplé světelné rozvody rozvod zemního plynu 1x standardní pro provozní kuchyň, 1x standardní pro bytovou kuchyň, standardní není dokončeno uživatelné v celém rozsahu b) nedokončená přístavba turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 popis a dispozice: Zděná nedokončená přístavba západní části stavby, založená na betonových pasech se základovou deskou s hydroizolací, nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží a nedokončené podkroví, je se střechou sedlovou. Vstup do této části stavby je z jižní strany, tato část je provozně propojena s navazující původní stavbou. Výčet místností: 1.NP: vstupní hala, zádveří, recepce, chodba, společenská místnost, 4x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, technická místnost, 2x WC s předsíňkou, sklad, schodiště, 2.NP: chodba, 10x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, sklad, schodiště, podkroví: nedokončené prostory budoucích prostor (chodba, 10x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, sklad), schodiště. Tato nedokončená přístavba je již v úrovni 1. a 2.NP užívaná (podle sdělení vlastníků je dosud užívaná bez vydaného souhlasu s užíváním). parametry a provedení forma užívání budoucí turistická ubytovna nemovitost je běžně užívána část nedokončené stavby (1. a 2.NP) je již užívaná avšak bez vydání povolení k užívání typ konstrukce stavby zděná počet podlaží PP/NP 2NP + podkroví (střecha sedlová) počet bytových jednotek / typy 0 nebytové prostory budoucí turistická ubytovna - 24x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, společenská místnost, recepce, sklady, 2x WC s předsíňkou, z toho podkroví s 10x pokojem s předsíňkou a vlastní sociální částí, chodbou a skladem dosud nedokončeno zastavěná plocha 1NP cca 329 m 2 orientační obestavěný prostor: cca m 3 podlahová plocha (započitatelná) provozní prostory cca 150 m 2, byt 5+kk cca 170 m 2 rozestavěnost / popis: rozestavěnost přístavby činí cca 85 % - podkrovní část stavby ke dni místního šetření nedokončena stáří původní: rozestavěná nedokončená přístavba historie, úpravy, rekonstrukce: jde o nově zřizovanou přístavbu zahájenou v roce 2007, od roku 2013 je 1. a 2.NP této nedokončené přístavby užíváno bez vydání souhlasu s užíváním opotřebení celkové: cca 5 % technický stav stavby: úměrný uvedenému stáří, závady nezjištěny - 4 -

5 konstrukce a vybavení: základy základové pasy betonové se základovou deskou s hydroizolací svislé nosné konstrukce zdivo z porobetonových tvárnic v tl. 37,5 cm vodorovné nosné konstrukce stropy betonové (v podkroví zateplené podhledy dosud neprovedeny) schodiště betonové s povrchem lepený koberec střešní konstrukce dřevěný sedlový krov střešní krytina betonové tašky klempířské konstrukce titanzinkový plech venkovní omítky a obklady vápenné omítky v rozsahu cca 30% (cca 70% dosud neprovedeno) vnitřní omítky a obklady hladké omítky a keramický obklad v soc. částech (v podkroví neprovedeny) povrchy podlah keramická dlažba a lepené koberce (v podkroví dosud neprovedeny) okna plastová s dvojsklem dveře laminované (v podkroví dosud neprovedeny) vytápění ÚT s 2x kotem a plyn (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) ohřev vody plynový boiler kanalizace kompletní odkanalizování (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) rozvod vody studené i teplé (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) rozvod elektro světelné rozvody (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) rozvod plynu rozvod zemního plynu v kotelně vybavení kuchyní nevyskytuje se vybavení hygienických zařízení sprch. kouty, WC mísy, umyvadla (v podkroví dosud neosazeny) ostatní vnitřní vybavení krbová kamna, odsávání soc,částí (v podkroví dosud odsávání neprovedeno) dokončenost dokončenost stavby činí cca 85% vedlejší stavby: a) zastřešená terasa s nízkou pultovou střechou na dřevěných pilířcích přiléhající k jižní straně původní části stavby, zastavěná plocha cca 60 m 2, stáří cca 9 let, údržba běžná. ostatní příslušenství: venkovní úpravy venkovní úpravy v rozsahu částečně úměrném, ev. menším než úměrném velikosti stavby a výměře pozemků. pozemky: popis: pozemky parc.č. st. 45 (zastavěná plocha o výměře 514 m 2 ) a parc.č. 678 (zahrada o výměře 587 m 2 ) vytváří se stavbou č.p. 42 a její nedokončenou přístavbou funkční celek mírně obdélníkového tvaru, pozemky jsou částečně svažité k západu. Vyznačení stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti nedokončená přístavba je značnou částí zřízena na parcele č není vyznačeno v katastrální mapě. výměra pozemků celkem: m 2 napojení na sítě: veřejné vodovod, kanalizace, elektro a plyn - 5 -

6 B POSUDEK Ocenění nemovitosti je provedeno podle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů. Metodika: Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Určení obvyklé ceny zpravidla vychází ze 3 základních hodnot stanovených - metodou nákladovou - metodou výnosovou - metodou srovnávací. Pro určení obvyklé ceny budovy č.p. 42 s přístavbou turistické ubytovny s pozemky jsou analyzovány hodnoty dle uvedených metod, přičemž určující je hodnota zjištěná metodou srovnávací, a hodnoty analyzované nákladovou i výnosovou metodou u obdobných nemovitostí korespondují s obvyklými cenami omezeně. 1) Hodnota určená nákladovou metodou Hodnoty jsou určeny dle běžných agregovaných jednotkových dodavatelských cen. a) původní část budovy č.p. 42 (způsob využití dle KN - rod. dům) na parcele č. st. 45 Zastavěná plocha 225 m 2 Obestavěný prostor m 3 Jednotková cena Kč/m 3 Nákladová cena bez odpočtu opotřebení 7, ,- Kč Nákladová cena po odpočtu opotřebení 60 % (zaokrouhleně) 2, ,- Kč b) nedokončená přístavba turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 Zastavěná plocha 329 m 2 Obestavěný prostor m 3 Jednotková cena pro stávající dokončenost stavby cca 85 % Kč/m 3 Nákladová cena bez odpočtu opotřebení 14, ,- Kč Nákladová cena po odpočtu opotřebení 5 % (zaokrouhleně) 13, ,- Kč c) příslušenství hlavních staveb V úrovni cca 3 % nákladových cen hlavních staveb (zaokrouhleně) ,- Kč d) pozemky parc.č. st. 45 a č. 678 Celková výměra pozemků m 2 Jednotková cena obdobných pozemků v místě obvyklá 600 Kč/m 3 Cena pozemků (zaokrouhleně) ,- Kč Rekapitulace nákladových cen po odpočtu opotřebení a cena pozemků Nákladová cena staveb po odpočtu opotřebení celkem Cena pozemků Nákladová cena staveb po odpočtu opotřebení a cena pozemků celkem 17, ,- Kč ,- Kč 17, ,- Kč - 6 -

7 2) Hodnota určená výnosovou metodou Pro zjištění hodnoty výnosovým způsobem je zvolen propočet způsobem přímé kapitalizace stabilizovaného, trvale dosažitelného ročního výnosu z pronájmu za použití vztahu: CV = N/p * 100, kde: CV...výnosová hodnota, (Kč) N...roční upravené nájemné, (Kč) p...kapitalizační míra, (%) Roční nájemné je dále sníženo o ztráty nájemného a náklady nájemného (daně z nemovitostí, pojistné, rezervu na obnovu a výdaje na údržbu, opravy, správu, ostrahu a pod.). Stav ke dni ocenění: Ke dni ocenění jsou stavby užíván pouze částečně takto: - původní část budovy č.p. 42 na parc.č. St. 45 užíváno - přístavba rekreační ubytovny k č.p. 42 užíváno 1.NP a 2.NP bez povolení k ožívání, podkroví nedokončeno, Určení výnosové hodnoty: Obvyklé nájemné je odvozeno z běžného nájemného inzerovaného pro objekty obdobné využitelnosti (bydlení, restaurace, rekreační ubytování) ve srovnatelných rekreačních oblastech, přičemž po úpravě inzerovaných cen do realizovatelné úrovně a zohlednění kvality předmětných staveb předpokládám hodnoty ročního nájemného v úrovni: 1.200,- Kč/m 2 /rok pro plochy restaurační, 1.000,- Kč/m 2 /rok pro plochy ubytovací, 700,- Kč/m 2 /rok pro plochy bytu 5+1. S ohledem na současný stav, kdy nabídky na pronájmy výrazně přesahují poptávku, a přebytečné kapacity je k pronájmu obtížné uplatnit, je ztráta nájemného odhadována v úrovni 20% pro byt a 30% pro restaurační a ubytovací kapacity. Jako reálnou úrokovou míru kapitalizace lze uvažovat pro obdobné nemovitosti v období roku 2014 v rozpětí 6 až 12 %, v tomto případě je uvažována míra kapitalizace 10 %. Přehled pronajímatelných prostor: Při výpočtu výnosové hodnoty je pro účel ocenění je vycházeno z hlavních ( čistých ) využitelných ploch, s tím, že vliv společných prostor (chodby, sociální a technické zázemí) je již promítnut do ceny nájmu těchto hlavních ploch. a) původní část budovy č.p. 42 na parc.č. St NP: provoz restaurace se zázemím 130 m 2 podkroví: byt m 2 b) nedokončená přístavba rekreační ubytovny 1.NP: ubytovací plochy 90 m 2, společenské prostory 80 m 2 2.NP: ubytovací plochy 210 m 2, c) zpevněné venkovní plochy venkovní parkování 5 parkovacích míst

8 Propočet ročního nájemného z pronajímatelných prostor: typ plochy výměra m 2 nájemné Kč/m 2 /rok ztráty nájmu (%) roční výnos (Kč) restaurační ubytovací byt otevřené parkovací stání 5 stání celkem Nájemné je pak sníženo o náklady nájemného (tj. daně z nemovitostí, pojistné, rezervu na obnovu a výdaje na údržbu, opravy, správu, ostrahu a pod.) v úrovni 20,0 % z ročního nájemného, tj. odpočet nákladů celkem ,- Kč * 20/100 = ,- Kč Roční upravené nájemné pak činí ,- Kč Kč (zaokrouhleně) = ,- Kč Kapitalizační míru pro druh předmětných nemovitostí se zohledněním současné situace na trhu a lokalitu stanovuji v úrovni 10 %, pak: Výnosová hodnota činí ,- Kč / 10 * 100 = zaokrouhleně 3,800,000,- Kč 3) Hodnota určená srovnávací metodou Je k dispozici částečně omezená databáze obchodovaných cen a databáze aktuálně inzerovaných srovnatelných nemovitostí (tyto nabídkové ceny jsou pak pro účely srovnání korigovány do obchodovatelné úrovně). Předmětem ocenění jsou nemovitosti v areálu užívaném jako jeden soubor. Souhrn plošných kapacit staveb oceňovaného areálu Uvedeny hlavní ( čisté ) využitelné plochy bez společných prostor (chodby, sociální a technické zázemí). plochy restaurační: 130 m 2 plochy ubytovací: 380 m 2 plochy bytové (byt 5+1): 170 m 2 celková využitelná plocha staveb: 680 m 2 Celková výměra pozemků: m 2 počet venkovních stání: 5 Srovnání podle realizovaných nabídek 1. Lokalita: Lázně-Lipová, č.p. 441 (okres Jeseník) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP+podkroví, z roku 1930, v letech 1986 a 1998 provedeny opravy. Obsahuje 22 pokojů. Započitatelná plocha cca 500 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). V běžném, uživatelném stavu s běžnou údržbou. Napojeno na všechny inž. sítě. Pozemky o celkové výměře m 2. Cena dle kupní smlouvy z 12/2013: 2, ,- Kč (cca 4.000,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je srovnatelná s kapacitou staveb srovnávaných, obsahuje však i byt. Pozemky má mírně menší k využitelným plochám staveb. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v lepším stavu, přístavba však není dokončena

9 2. Lokalita: Lázně-Lipová, č.p. 377 (okres Jeseník) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP+podkroví, z roku 1930, v roku 2009 provedena celková rekonstrukce. Obsahuje 15 pokojů a menší provozovny. Započitatelná plocha cca 386 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). V dobrém stavu po celkové rekonstrukci. Napojeno na všechny inž. sítě. Pozemky o celkové výměře m 2. Cena dle kupní smlouvy z 12/2013: 4, ,- Kč (cca ,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je vyšší než kapacita staveb srovnávaných, obsahuje však i byt. Pozemky má výrazně menší k využitelným plochám staveb. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v částečně lepším stavu, přístavba však není dokončena. Srovnání podle realitních nabídek 3. Lokalita: Šlégrov (okres Šumperk) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP+podkroví. Obsahuje byt 2+1, provoz pohostinství, 3 apartmány a 6 ubytovacích pokojů. Započitatelná plocha cca 600 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). Ve velmi dobrém stavu. Pozemky o celkové výměře m 2. Realitní nabídka M&M reality holding, a.s. z , nabídková cena: 3, ,- Kč (cca 5.700,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je obdobná. Pozemky má obdobné víměry. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v částečně lepším stavu, přístavba však není dokončena. 4. Lokalita: Hanušovice (okres Šumperk) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP, v roce 2003 celková rekonstrukce. Obsahuje provoz restaurace, 6 apartmánů, v přístavbě bowling. Započitatelná plocha cca 650 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). Ve velmi dobrém stavu. Pozemky úměrné potřebám staveb. Realitní nabídka M&M reality holding, a.s. z , nabídková cena: 6, ,- Kč (cca ,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je obdobná. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v částečně lepším stavu, přístavba však není dokončena. *) Oceňovaná nemovitost je aktuálně na trhu nemovitostí za cenu 5, ,- Kč Určení porovnávací hodnoty: Na základě výše uvedených obchodovaných případů a inzerovaných nemovitostí v obdobných lokalitách (po korekci nabídkových cen do obchodovatelné úrovně je možno dovodit jednotkové ceny na využitelné podlahové plochy srovnávaných staveb v úrovni cca 4.000,- až 9.000,- Kč/m 2. S ohledem na současný stav na trhu nemovitostí s převisem nabídky, technický stav a kapacity předmětného areálu pak odhaduji průměrnou jednotkovou cenu v úrovni cca 7.000,- Kč/m 2 pro soubor využitelných podlahových ploch v oceňované nemovitosti, tj. při celkové čisté započitatelné ploše 680 m 2 pak po zaokrouhlení: Hodnota určená metodou srovnávací činí... 4, ,- Kč - 9 -

10 C ZÁVĚR, REKAPITULACE Pro určení tržní hodnoty budovy č.p. 42 s přístavbou turistické ubytovny (penzionu) s pozemky jsou analyzovány hodnoty dle uvedených metod, přičemž určující je hodnota zjištěná metodou srovnávací, a hodnoty analyzované metodou nákladovou nejsou při převodech obdobných nemovitostí v obdobných oblastech kupujícími akceptovány, a hodnoty analyzované výnosovou metodou u obdobných nemovitostí korespondují s obvyklými cenami omezeně. Na základě výše uvedeného určuji tržní hodnotu (obvyklou cenu) nemovitosti na...4, ,- Kč slovy: čtyřimilonyosmsettisíc Kč Dne Ing. Petr Václavek Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, ze dne , č.j. Spr. 1112/90 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, s rozšířením rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. Spr. 1348/2000 o specializaci oceňování podniků, nepeněžitých vkladů a nehmotného majetku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku

11 Katastrální mapa Příloha č

12 Fotodokumentace ze dne Příloha č. 3 pohled na budovu č.p. 42 ze silnice č. 44 z jihovýchodu pohled na budovu č.p. 42 ze silnice č. 44 ze severovýchodu pohled na budovu č.p. 42 s přístavbou z ulice z jihozápadu místnost bistra v 1.NP v původní (východní) části budovy kuchyň bistra v 1.NP původní (východní) části budovy pokoj v bytě v podkroví v původní (východní) části budovy

13 kuchyň v bytě v podkroví v původní (východní) části budovy koupelna v bytě v podkroví v původní (východní) části budovy jídelna v 1.NP v přistavované (západní) části budovy kotelna v 1.NP v přistavované (západní) části budovy pokoj v 1.NP v přistavované (západní) části budovy nedokončená podkrovní část v přistavované (západní) části budovy

A - NÁLEZ - ÚDAJE O PŘEDMĚTNÉ NEMOVITOSTI

A - NÁLEZ - ÚDAJE O PŘEDMĚTNÉ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523-62/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1008-92/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 - rodinného domu č.p. 526 na pozemku parc.č. st. 564, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Kozlovice, obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3284 / 2012 O obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 13 na pozemku p.č. st. 62 - zastavěná plocha, včetně tohoto pozemku, dále pozemku p.č. 174/1 - zahrada v obci Jaroměřice

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 809-336/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 809-336/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 809-336/2012 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 73 na pozemku parc.č. st. 71, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Rejvíz, obci Zlaté Hory, okresu Jeseník (LV č. 33)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 697/132/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 697/132/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 697/132/2011 o ceně obvyklé 1) pozemku č. parc. 1246, k.ú. Nový Dvůr u Oskořínka, obec Nový Dvůr, zapsáno na LV č. 113, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Nymburk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/174/2011_D1 (tento dodatek č. 1 zcela nahrazuje Znalecký posudek č. 704/174/2011 ze dne 9.8.2011)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/174/2011_D1 (tento dodatek č. 1 zcela nahrazuje Znalecký posudek č. 704/174/2011 ze dne 9.8.2011) ZNALECKÝ POSUDEK č. 704/174/2011_D1 (tento dodatek č. 1 zcela nahrazuje Znalecký posudek č. 704/174/2011 ze dne 9.8.2011) o ceně obvyklé pozemku č. parc. 931/3 k.ú. Holýšov, obec Holýšov, zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek 3408-106/12

Znalecký posudek 3408-106/12 Znalecký posudek 3408-106/12 jehož předmětem je určení obvyklé ceny (tržní hodnoty) rodinného domu č.p.837 s pozemky parc.č.: 251/6, 251/3, 251/4, 251/6 vše situováno v k.ú. Chropyně, obci Chropyně, a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1438-24/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1438-24/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1438-24/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci: rodinném domě č.p. 1558 na pozemku parc.č. 2151/2, pozemků p.č. 2151/2 a 2151/1 a příslušenství,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2243-200/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 2781/14, umístěné v domě č.p. 2781,2782 na pozemku parc.č.5189/200,5189/201 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439-25/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439-25/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1439-25/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci: rodinném domě č.p. 542 na pozemku parc.č. st. 1455/1, garáže bez čp/če stojící na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 k číslu: 13071-351/11 o ceně bytových jednotek v domě na parc.č.3288/57, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.3288/57 (LV č.11028,11029), rozestavěných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2063-20/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2063-20/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2063-20/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2509/2, parc.č. 2509/3 a parc.č. 2509/5, v k.ú. Valašské Meziříčí-město, obci Valašské Meziříčí, okresu Vsetín (LV 3607) Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 o obvyklé ceně nemovitých věcí poz. parc. čís. st. 142 zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku: stavba pro rodinnou rekreaci če. 31, Jickovice), st. 159 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/5 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 14 Adresa nemovitosti: Valkeřice 14 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Valkeřice,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více