ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 1552-15/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 o tržní hodnotě (obvyklé ceně) nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. Předmět posudku: určení tržní hodnoty (obvyklé ceny) budovy č.p. 42 s nedokončenou přístavbou turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 s příslušenstvím a pozemků parc.č. st. 45 a č. 678 v k.ú. Kociánov, obec Loučná nad Desnou, okres Šumperk. Evidenční údaje: Vlastník stavby a pozemků: Rektořík Vít a Rektoříková Marcela, č.p. 42, Loučná nad Desnou Katastrální území: Kociánov LV č.: 268 Kraj: Olomoucký Okres: Šumperk Obec: Loučná nad Desnou Část obce: Loučná nad Desnou Ulice: bez názvu Číslo popisné: 42 Účel posudku: Objednatel posudku: Oceněno ke dni: Prohlídka dne: podklad pro realizaci nedobrovolné dražby Dražební kancelář Dražbyprost Mírové náměstí Ústí nad Labem Tržní hodnota (obvyklá cena): Kč (slovy: čtyřimilonyosmsettisíc Kč) Nemovitost je obchodovatelná: omezeně nabídka penzionů v regionu převyšuje poptávku. Poznámky: * Vliv váznoucího zástavního práva smluvního ve prospěch Hypoteční banka, a.s. (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) není v obvyklé ceně zohledněn. * Vliv váznoucího zástavního práva exekutorského pro BALUS Stavebniny, a.s. dle exekučního příkazu k prodeji nemovitosti ze dne (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) není v obvyklé ceně zohledněn. * Vliv rozhodnutí o úpadku Rektořík Vít - dle usnesení ze dne (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) není v obvyklé ceně zohledněn. * Vliv věcného břemene zřizování a provozování vedení pro ČEZ Distribuce, a.s. (zapsaného na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) je v obvyklé ceně zohledněn. * Nedokončená přístavba turistické ubytovny je užívána bez vydaného povolení k užívání - zohledněno v obvyklé ceně. * Vyznačení stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti nedokončená přístavba je značnou částí zřízena na parcele č není vyznačeno v katastrální mapě. Vypracoval: Ing. Petr Václavek tel.: Horní Lán 1327/6A, Olomouc .: Tento posudek obsahuje 16 stran (10 stran textu a 6 stran příloh), objednateli se předává v 1 vyhotovení + elektronická neautorizovaná verze ve formátu.pdf. Dne

2 Přílohy č. přílohy počet stran - Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 268 neautorizovaný vyhotovený dálkovým přístupem dne , - Kopie katastrální mapy ze serveru nahlizenidokn.cuzk.cz dne , - Fotodokumentace nemovitosti ze dne Podklady - Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 268 neautorizovaný vyhotovený dálkovým přístupem dne , - Kopie katastrální mapy ze serveru nahlizenidokn.cuzk.cz dne , - Prohlídka nemovitosti provedená dne za přítomnosti pana Víta Viktoříka a paní Marcely Viktoříkové, - Projektová dokumentace Přístavba turistické ubytovny k objektu č.p. 42 v Loučné nad Desnou Kociánov vyhotovená Františkem Heclem (ČKAIT ) v 01/2007, - Fotodokumentace nemovitosti ze dne , - Databáze prodejních cen a realitní nabídky srovnatelných nemovitostí. Prohlídka a zaměření Prohlídka nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti pana Víta Viktoříka a paní Marcely Viktoříkové. A - NÁLEZ - ÚDAJE O PŘEDMĚTNÉ NEMOVITOSTI Obec: Loučná nad Desnou Počet obyvatel: cca Část obce: Loučná nad Desnou Poloha v obci: centrální část obce Poloha vzhledem k užívání: běžná v turistické oblasti Okolí nemovitosti: z východní strany přiléhá silnice č. 44, z jižní strany volnoprostor, ze severní rod. dům, ze západní strany základní škola. Dopravní dostupnost veřejnou dopravou: vlaková stanice vzdálena cca 300 m, autobusová zastávka v místě. Dopravní dostupnost automobilem: výborná těsně u silnice č. 44. Místopis: Nemovitost se nachází v centru souvisle zastavěné části obce Loučná nad Desnou. Jde o lokalitu stabilizovanou, zastavěnou smíšenou zástavbou pro bydlení, rekreaci a občanskou zástavbou, v souladu s územním plánem. Občanská vybavenost je úměrná velikosti obce. Finanční a právní omezení (zapsaná na přiloženém výpisu z KN pro LV č. 268) která nejsou ve stanovené obvyklé ceně zohledňována * Zástavní právo smluvní ve prospěch Hypoteční banka, a.s. (dle smlouvy ze dne ). * Zástavní právo exekutorského pro BALUS Stavebniny, a.s. (dle exekučního příkazu k prodeji nemovitosti ze dne ). * Rozhodnutí o úpadku Rektořík Vít (dle usnesení ze dne

3 Hlavní stavba: stavba č.p. 42 (způsob využití dle KN - rod. dům) s nedokončenou přístavbou turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 celkový popis: Stavba sestává: a) z původní části (východní část objektu) jedná se o zděnou historickou část stavby (bývalá fara), která je s částečným podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a podkrovím se sedlovou střechou, užívané v 1.NP jako bistro s kuchyňským zázemím a v podkroví jako byt 5+1, b) z nedokončené přístavby (západní část objektu) jedná se o zděnou nově přistavěnou část stavby, která je nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží a nedokončené podkroví se sedlovou střechou, již užívané v 1.NP a 2.NP jako turistická ubytovna. a) původní část budovy č.p. 42 (způsob využití dle KN - rod. dům) na parcele č. st. 45 popis a dispozice: Zděná stavba je původní (východní) částí stavby, založená na kamenných pasech, s částečným podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a podkrovím, se střechou sedlovou. Vstup do této původní části stavby je z jižní strany, nyní je tato část provozně propojena s navazující nedokončenou přístavbou. Výčet místností: 1.PP: sklep, 1.NP: zádveří, místnost bistra s výčepem, mezisklad, kancelář, chodba, schodiště, kotelna, 2x WC s předsíňkou, WC, přípravna jídel, sklad, podkroví: byt 5+1 s halou a koupelnou. Tato původní část stavby je dokončena, ve stavu s částečnými modernizacemi. parametry a provedení forma užívání původně rodinný dům s provozovnou bistra (nyní jako část budoucí ubytovny) nemovitost je běžně užívána tato část stavby běžně užívána typ konstrukce stavby zděná počet podlaží PP/NP částeč. 1PP / 1NP + podkroví (střecha sedlová) počet bytových jednotek / typy 1 jednotka / 5+1 nebytové prostory 1x bistro s kuchyňským, sociálním a skladovým zázemím zastavěná plocha 1NP cca 225 m 2 orientační obestavěný prostor: cca m 3 podlahová plocha (započitatelná) provozní prostory cca 150 m 2, byt 5+kk cca 170 m 2 rozestavěnost / popis: tato část stavby dokončena stáří původní: cca 200 až 250 let historie, úpravy, rekonstrukce: původně se jednalo o faru, naposledy v roce 1995 provedena celková rekonstrukce opotřebení celkové: cca 60 % technický stav stavby: úměrný uvedenému stáří a úpravám, údržba běžná konstrukce a vybavení: základy svislé nosné konstrukce vodorovné nosné konstrukce schodiště střešní konstrukce střešní krytina základové pasy kamenné zdivo z pálených cihel v tl. 60 až 45 cm stropy polospalné, klenbové v 1.PP dřevěné střecha sedlová betonové tašky - 3 -

4 klempířské konstrukce venkovní omítky a obklady vnitřní omítky a obklady povrchy podlah okna dveře vytápění ohřev vody kanalizace rozvod vody rozvod elektro rozvod plynu vybavení kuchyní vybavení hygienických zařízení ostatní vnitřní vybavení dokončenost titanzinkový plech vápenné omítky, menší část bez fasádní úpravy hladké omítky a keramický obklad v kuchyních a soc. částech prkenné, keramická dlažba a lepené koberce dřevěná dvojitá a zdvojená hladké lakované a z dřevěného masivu ÚT s kotem a plyn elektrický a plynový boiler kompletní odkanalizování studené i teplé světelné rozvody rozvod zemního plynu 1x standardní pro provozní kuchyň, 1x standardní pro bytovou kuchyň, standardní není dokončeno uživatelné v celém rozsahu b) nedokončená přístavba turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 popis a dispozice: Zděná nedokončená přístavba západní části stavby, založená na betonových pasech se základovou deskou s hydroizolací, nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží a nedokončené podkroví, je se střechou sedlovou. Vstup do této části stavby je z jižní strany, tato část je provozně propojena s navazující původní stavbou. Výčet místností: 1.NP: vstupní hala, zádveří, recepce, chodba, společenská místnost, 4x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, technická místnost, 2x WC s předsíňkou, sklad, schodiště, 2.NP: chodba, 10x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, sklad, schodiště, podkroví: nedokončené prostory budoucích prostor (chodba, 10x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, sklad), schodiště. Tato nedokončená přístavba je již v úrovni 1. a 2.NP užívaná (podle sdělení vlastníků je dosud užívaná bez vydaného souhlasu s užíváním). parametry a provedení forma užívání budoucí turistická ubytovna nemovitost je běžně užívána část nedokončené stavby (1. a 2.NP) je již užívaná avšak bez vydání povolení k užívání typ konstrukce stavby zděná počet podlaží PP/NP 2NP + podkroví (střecha sedlová) počet bytových jednotek / typy 0 nebytové prostory budoucí turistická ubytovna - 24x pokoj s předsíňkou a vlastní sociální částí, společenská místnost, recepce, sklady, 2x WC s předsíňkou, z toho podkroví s 10x pokojem s předsíňkou a vlastní sociální částí, chodbou a skladem dosud nedokončeno zastavěná plocha 1NP cca 329 m 2 orientační obestavěný prostor: cca m 3 podlahová plocha (započitatelná) provozní prostory cca 150 m 2, byt 5+kk cca 170 m 2 rozestavěnost / popis: rozestavěnost přístavby činí cca 85 % - podkrovní část stavby ke dni místního šetření nedokončena stáří původní: rozestavěná nedokončená přístavba historie, úpravy, rekonstrukce: jde o nově zřizovanou přístavbu zahájenou v roce 2007, od roku 2013 je 1. a 2.NP této nedokončené přístavby užíváno bez vydání souhlasu s užíváním opotřebení celkové: cca 5 % technický stav stavby: úměrný uvedenému stáří, závady nezjištěny - 4 -

5 konstrukce a vybavení: základy základové pasy betonové se základovou deskou s hydroizolací svislé nosné konstrukce zdivo z porobetonových tvárnic v tl. 37,5 cm vodorovné nosné konstrukce stropy betonové (v podkroví zateplené podhledy dosud neprovedeny) schodiště betonové s povrchem lepený koberec střešní konstrukce dřevěný sedlový krov střešní krytina betonové tašky klempířské konstrukce titanzinkový plech venkovní omítky a obklady vápenné omítky v rozsahu cca 30% (cca 70% dosud neprovedeno) vnitřní omítky a obklady hladké omítky a keramický obklad v soc. částech (v podkroví neprovedeny) povrchy podlah keramická dlažba a lepené koberce (v podkroví dosud neprovedeny) okna plastová s dvojsklem dveře laminované (v podkroví dosud neprovedeny) vytápění ÚT s 2x kotem a plyn (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) ohřev vody plynový boiler kanalizace kompletní odkanalizování (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) rozvod vody studené i teplé (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) rozvod elektro světelné rozvody (v podkroví rozvody dosud nedokončeny) rozvod plynu rozvod zemního plynu v kotelně vybavení kuchyní nevyskytuje se vybavení hygienických zařízení sprch. kouty, WC mísy, umyvadla (v podkroví dosud neosazeny) ostatní vnitřní vybavení krbová kamna, odsávání soc,částí (v podkroví dosud odsávání neprovedeno) dokončenost dokončenost stavby činí cca 85% vedlejší stavby: a) zastřešená terasa s nízkou pultovou střechou na dřevěných pilířcích přiléhající k jižní straně původní části stavby, zastavěná plocha cca 60 m 2, stáří cca 9 let, údržba běžná. ostatní příslušenství: venkovní úpravy venkovní úpravy v rozsahu částečně úměrném, ev. menším než úměrném velikosti stavby a výměře pozemků. pozemky: popis: pozemky parc.č. st. 45 (zastavěná plocha o výměře 514 m 2 ) a parc.č. 678 (zahrada o výměře 587 m 2 ) vytváří se stavbou č.p. 42 a její nedokončenou přístavbou funkční celek mírně obdélníkového tvaru, pozemky jsou částečně svažité k západu. Vyznačení stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti nedokončená přístavba je značnou částí zřízena na parcele č není vyznačeno v katastrální mapě. výměra pozemků celkem: m 2 napojení na sítě: veřejné vodovod, kanalizace, elektro a plyn - 5 -

6 B POSUDEK Ocenění nemovitosti je provedeno podle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů. Metodika: Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Určení obvyklé ceny zpravidla vychází ze 3 základních hodnot stanovených - metodou nákladovou - metodou výnosovou - metodou srovnávací. Pro určení obvyklé ceny budovy č.p. 42 s přístavbou turistické ubytovny s pozemky jsou analyzovány hodnoty dle uvedených metod, přičemž určující je hodnota zjištěná metodou srovnávací, a hodnoty analyzované nákladovou i výnosovou metodou u obdobných nemovitostí korespondují s obvyklými cenami omezeně. 1) Hodnota určená nákladovou metodou Hodnoty jsou určeny dle běžných agregovaných jednotkových dodavatelských cen. a) původní část budovy č.p. 42 (způsob využití dle KN - rod. dům) na parcele č. st. 45 Zastavěná plocha 225 m 2 Obestavěný prostor m 3 Jednotková cena Kč/m 3 Nákladová cena bez odpočtu opotřebení 7, ,- Kč Nákladová cena po odpočtu opotřebení 60 % (zaokrouhleně) 2, ,- Kč b) nedokončená přístavba turistické ubytovny na parcele č. st. 45 a části parcely č. 678 Zastavěná plocha 329 m 2 Obestavěný prostor m 3 Jednotková cena pro stávající dokončenost stavby cca 85 % Kč/m 3 Nákladová cena bez odpočtu opotřebení 14, ,- Kč Nákladová cena po odpočtu opotřebení 5 % (zaokrouhleně) 13, ,- Kč c) příslušenství hlavních staveb V úrovni cca 3 % nákladových cen hlavních staveb (zaokrouhleně) ,- Kč d) pozemky parc.č. st. 45 a č. 678 Celková výměra pozemků m 2 Jednotková cena obdobných pozemků v místě obvyklá 600 Kč/m 3 Cena pozemků (zaokrouhleně) ,- Kč Rekapitulace nákladových cen po odpočtu opotřebení a cena pozemků Nákladová cena staveb po odpočtu opotřebení celkem Cena pozemků Nákladová cena staveb po odpočtu opotřebení a cena pozemků celkem 17, ,- Kč ,- Kč 17, ,- Kč - 6 -

7 2) Hodnota určená výnosovou metodou Pro zjištění hodnoty výnosovým způsobem je zvolen propočet způsobem přímé kapitalizace stabilizovaného, trvale dosažitelného ročního výnosu z pronájmu za použití vztahu: CV = N/p * 100, kde: CV...výnosová hodnota, (Kč) N...roční upravené nájemné, (Kč) p...kapitalizační míra, (%) Roční nájemné je dále sníženo o ztráty nájemného a náklady nájemného (daně z nemovitostí, pojistné, rezervu na obnovu a výdaje na údržbu, opravy, správu, ostrahu a pod.). Stav ke dni ocenění: Ke dni ocenění jsou stavby užíván pouze částečně takto: - původní část budovy č.p. 42 na parc.č. St. 45 užíváno - přístavba rekreační ubytovny k č.p. 42 užíváno 1.NP a 2.NP bez povolení k ožívání, podkroví nedokončeno, Určení výnosové hodnoty: Obvyklé nájemné je odvozeno z běžného nájemného inzerovaného pro objekty obdobné využitelnosti (bydlení, restaurace, rekreační ubytování) ve srovnatelných rekreačních oblastech, přičemž po úpravě inzerovaných cen do realizovatelné úrovně a zohlednění kvality předmětných staveb předpokládám hodnoty ročního nájemného v úrovni: 1.200,- Kč/m 2 /rok pro plochy restaurační, 1.000,- Kč/m 2 /rok pro plochy ubytovací, 700,- Kč/m 2 /rok pro plochy bytu 5+1. S ohledem na současný stav, kdy nabídky na pronájmy výrazně přesahují poptávku, a přebytečné kapacity je k pronájmu obtížné uplatnit, je ztráta nájemného odhadována v úrovni 20% pro byt a 30% pro restaurační a ubytovací kapacity. Jako reálnou úrokovou míru kapitalizace lze uvažovat pro obdobné nemovitosti v období roku 2014 v rozpětí 6 až 12 %, v tomto případě je uvažována míra kapitalizace 10 %. Přehled pronajímatelných prostor: Při výpočtu výnosové hodnoty je pro účel ocenění je vycházeno z hlavních ( čistých ) využitelných ploch, s tím, že vliv společných prostor (chodby, sociální a technické zázemí) je již promítnut do ceny nájmu těchto hlavních ploch. a) původní část budovy č.p. 42 na parc.č. St NP: provoz restaurace se zázemím 130 m 2 podkroví: byt m 2 b) nedokončená přístavba rekreační ubytovny 1.NP: ubytovací plochy 90 m 2, společenské prostory 80 m 2 2.NP: ubytovací plochy 210 m 2, c) zpevněné venkovní plochy venkovní parkování 5 parkovacích míst

8 Propočet ročního nájemného z pronajímatelných prostor: typ plochy výměra m 2 nájemné Kč/m 2 /rok ztráty nájmu (%) roční výnos (Kč) restaurační ubytovací byt otevřené parkovací stání 5 stání celkem Nájemné je pak sníženo o náklady nájemného (tj. daně z nemovitostí, pojistné, rezervu na obnovu a výdaje na údržbu, opravy, správu, ostrahu a pod.) v úrovni 20,0 % z ročního nájemného, tj. odpočet nákladů celkem ,- Kč * 20/100 = ,- Kč Roční upravené nájemné pak činí ,- Kč Kč (zaokrouhleně) = ,- Kč Kapitalizační míru pro druh předmětných nemovitostí se zohledněním současné situace na trhu a lokalitu stanovuji v úrovni 10 %, pak: Výnosová hodnota činí ,- Kč / 10 * 100 = zaokrouhleně 3,800,000,- Kč 3) Hodnota určená srovnávací metodou Je k dispozici částečně omezená databáze obchodovaných cen a databáze aktuálně inzerovaných srovnatelných nemovitostí (tyto nabídkové ceny jsou pak pro účely srovnání korigovány do obchodovatelné úrovně). Předmětem ocenění jsou nemovitosti v areálu užívaném jako jeden soubor. Souhrn plošných kapacit staveb oceňovaného areálu Uvedeny hlavní ( čisté ) využitelné plochy bez společných prostor (chodby, sociální a technické zázemí). plochy restaurační: 130 m 2 plochy ubytovací: 380 m 2 plochy bytové (byt 5+1): 170 m 2 celková využitelná plocha staveb: 680 m 2 Celková výměra pozemků: m 2 počet venkovních stání: 5 Srovnání podle realizovaných nabídek 1. Lokalita: Lázně-Lipová, č.p. 441 (okres Jeseník) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP+podkroví, z roku 1930, v letech 1986 a 1998 provedeny opravy. Obsahuje 22 pokojů. Započitatelná plocha cca 500 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). V běžném, uživatelném stavu s běžnou údržbou. Napojeno na všechny inž. sítě. Pozemky o celkové výměře m 2. Cena dle kupní smlouvy z 12/2013: 2, ,- Kč (cca 4.000,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je srovnatelná s kapacitou staveb srovnávaných, obsahuje však i byt. Pozemky má mírně menší k využitelným plochám staveb. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v lepším stavu, přístavba však není dokončena

9 2. Lokalita: Lázně-Lipová, č.p. 377 (okres Jeseník) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP+podkroví, z roku 1930, v roku 2009 provedena celková rekonstrukce. Obsahuje 15 pokojů a menší provozovny. Započitatelná plocha cca 386 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). V dobrém stavu po celkové rekonstrukci. Napojeno na všechny inž. sítě. Pozemky o celkové výměře m 2. Cena dle kupní smlouvy z 12/2013: 4, ,- Kč (cca ,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je vyšší než kapacita staveb srovnávaných, obsahuje však i byt. Pozemky má výrazně menší k využitelným plochám staveb. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v částečně lepším stavu, přístavba však není dokončena. Srovnání podle realitních nabídek 3. Lokalita: Šlégrov (okres Šumperk) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP+podkroví. Obsahuje byt 2+1, provoz pohostinství, 3 apartmány a 6 ubytovacích pokojů. Započitatelná plocha cca 600 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). Ve velmi dobrém stavu. Pozemky o celkové výměře m 2. Realitní nabídka M&M reality holding, a.s. z , nabídková cena: 3, ,- Kč (cca 5.700,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je obdobná. Pozemky má obdobné víměry. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v částečně lepším stavu, přístavba však není dokončena. 4. Lokalita: Hanušovice (okres Šumperk) Penzion zděná stavba, 1PP+2NP, v roce 2003 celková rekonstrukce. Obsahuje provoz restaurace, 6 apartmánů, v přístavbě bowling. Započitatelná plocha cca 650 m 2 (bez společných prostor a tech. zázemí). Ve velmi dobrém stavu. Pozemky úměrné potřebám staveb. Realitní nabídka M&M reality holding, a.s. z , nabídková cena: 6, ,- Kč (cca ,- Kč/m 2 ) Vyhodnocení: Oceňovaná nemovitost je v obdobně atraktivní lokalitě. Kapacita oceňovaných staveb je obdobná. Technickým stavem jsou oceňované nemovitosti v částečně lepším stavu, přístavba však není dokončena. *) Oceňovaná nemovitost je aktuálně na trhu nemovitostí za cenu 5, ,- Kč Určení porovnávací hodnoty: Na základě výše uvedených obchodovaných případů a inzerovaných nemovitostí v obdobných lokalitách (po korekci nabídkových cen do obchodovatelné úrovně je možno dovodit jednotkové ceny na využitelné podlahové plochy srovnávaných staveb v úrovni cca 4.000,- až 9.000,- Kč/m 2. S ohledem na současný stav na trhu nemovitostí s převisem nabídky, technický stav a kapacity předmětného areálu pak odhaduji průměrnou jednotkovou cenu v úrovni cca 7.000,- Kč/m 2 pro soubor využitelných podlahových ploch v oceňované nemovitosti, tj. při celkové čisté započitatelné ploše 680 m 2 pak po zaokrouhlení: Hodnota určená metodou srovnávací činí... 4, ,- Kč - 9 -

10 C ZÁVĚR, REKAPITULACE Pro určení tržní hodnoty budovy č.p. 42 s přístavbou turistické ubytovny (penzionu) s pozemky jsou analyzovány hodnoty dle uvedených metod, přičemž určující je hodnota zjištěná metodou srovnávací, a hodnoty analyzované metodou nákladovou nejsou při převodech obdobných nemovitostí v obdobných oblastech kupujícími akceptovány, a hodnoty analyzované výnosovou metodou u obdobných nemovitostí korespondují s obvyklými cenami omezeně. Na základě výše uvedeného určuji tržní hodnotu (obvyklou cenu) nemovitosti na...4, ,- Kč slovy: čtyřimilonyosmsettisíc Kč Dne Ing. Petr Václavek Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, ze dne , č.j. Spr. 1112/90 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, s rozšířením rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. Spr. 1348/2000 o specializaci oceňování podniků, nepeněžitých vkladů a nehmotného majetku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku

11 Katastrální mapa Příloha č

12 Fotodokumentace ze dne Příloha č. 3 pohled na budovu č.p. 42 ze silnice č. 44 z jihovýchodu pohled na budovu č.p. 42 ze silnice č. 44 ze severovýchodu pohled na budovu č.p. 42 s přístavbou z ulice z jihozápadu místnost bistra v 1.NP v původní (východní) části budovy kuchyň bistra v 1.NP původní (východní) části budovy pokoj v bytě v podkroví v původní (východní) části budovy

13 kuchyň v bytě v podkroví v původní (východní) části budovy koupelna v bytě v podkroví v původní (východní) části budovy jídelna v 1.NP v přistavované (západní) části budovy kotelna v 1.NP v přistavované (západní) části budovy pokoj v 1.NP v přistavované (západní) části budovy nedokončená podkrovní část v přistavované (západní) části budovy

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění Budova

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 (předmětu dražby) pro provedení veřejné dražby nedobrovolné dle 17 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách ke dni ocenění 30.1.2013 O OBVYKLÉ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

Fotodokumentace: Exekutorský úřad J.Hradec - čj. 153 EX 202/12-55

Fotodokumentace: Exekutorský úřad J.Hradec - čj. 153 EX 202/12-55 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6126 / 207 / 2012 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 6 v domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1786-372/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 230/2 jehož součástí je rodinný dům č.p. 35 a pozemku parc.č. 183/6 a příslušenství, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více