SBOROVÉ LISTY MÝDLOVÝ KRUCIFIX ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 04/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBOROVÉ LISTY MÝDLOVÝ KRUCIFIX ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 04/15"

Transkript

1 SBOROVÉ LISTY ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 04/15 MÝDLOVÝ KRUCIFIX Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. (Žd 9,22) Rumunský občan, sotva uměl česky, ale dovedl jiné věci. Kromě páchání trestné činnosti dokázal ze zbytků mýdel různých barev vymodelovat v prostředí pankrácké cely vazební věznice mýdlový krucifix. Malou a velice křehkou postavičku Ježíše pověšeného na kříži. Nechyběly detaily hřebů, tváře ani záhyby bederní roušky doslova umělecké dílo. Bylo léto a v parném horku kříž s korpusem taktak držel pohromadě. Předal jsem dar pateru Františkovi s vědomím, že v katolické zbožnosti je takto pojatý symbol vnímán jinak než u nás reformovaných. Nicméně prohodil jsem s kolegou pár neuctivých vět o tom, že bychom si mohli krucifixem z mýdla o velikosti deseti centimetrů umýt ruce. V ten moment se naše dvě křesťanské tradice dokonale propojily v jednu. Shodli jsme se, že by to bylo více než symbolické, protože Kristus byl dán pro naše očištění, třebaže by to v tomto konkrétním případě znamenalo, že se Ježíš i se svým křížem úplně vymydlí, nezůstane po něm jediná relikvie, bude zničen a spolu s naší špínou spláchnut do vězeňské kanalizace. Přesně to se totiž stalo o Velikonocích, kdy lidé poprvé zvažovali, co udělají s Ježíšem, zda k němu zachovají alespoň primární úctu jako ke člověku, nebo ho poníží, zbaví lidské důstojnosti a zabijí? Rozhodli se pro to druhé. Rozhodli se špatně, ale přitom paradoxně nejlépe, jak mohli! Nejen Jidáš, velekněží a Pilát vydali Ježíše na smrt, ale především Otec, kterého Ježíš nazýval Tatínkem, odevzdal Krista katům jako Božího beránka k ukřižování, k zániku, a tedy k našemu očištění. Dilema bylo vyřešeno, ale vrací se dodnes. Kromě lhostejnosti máme i dnes na výběr pouze dvě možnosti, jak naložit s Ježíšem uchovat ho na věčnou památku v neporušeném stavu, anebo vymydlit. Což se projeví buď v pojetí křesťanství jako svátostně nedotknutelného náboženství, uloženého a obdivovaného ve vitríně církve, anebo jako následování Krista na jeho cestě vymydlení a smrti. Buď budeme praktikovat zbožnost, která se klaní svým kamenným chrámům, dřevěným sochám, reformačním chorálům či soudobým worshipům, na které se nesmí kriticky sáhnout, anebo jako užitkové a užitečné křesťanství, které nemá zalíbení samo v sobě, ale vším, čím je, slouží druhým. Buď křesťanství, které si je vědomo svých kvalit, obdivuje samo sebe a touží po bezbolestné neporušenosti, případně moci, respektu či uznání, anebo křesťanství, které má zalíbení v Kristu, který sám sebe zmařil a přijal úděl mýdlového krucifixu. Buď křesťanství, které se bude varovat hříšného světa a ani se ho nedotkne, anebo křesťanství, které na sebe naváže špínu světa, protože právě to je údělem i úkolem mýdla. Netuším, co se stalo s umělcem z Rumunska ani s mýdlovým krucifixem. I nadále je mi bližší zbožnost bez zobrazeného Ježíše na kříži, ale na druhé straně jen díky pravoslavnému křesťanovi, který ve svém životě zřejmě velmi pochybil, a díky jeho výtvoru jsem si mohl nově uvědomit, že jenom zmařený a dokonale vymydlený Kristus přinesl spásu všem lidem. Abychom, jak píše Jan, v Kristu mohli vyprat a vybílit svá roucha, byli očištěni jeho krví a mohli Bohu sloužit dnem i nocí. Bronislav Matulík

2 TAKOVÁ DLOUHÁ CESTA Svědectví sestry Jaromíry Dolejšové Před více než rokem jsem musela jít na operaci nohy, po níž mně lékař předepsal rehabilitaci. Součástí ní byly i koupele ve vaně s vířivou vodou. Vždycky mě doprovázela sestra, ale když zjistila, že to zvládám, nechala mě jednou jít samotnou. Šla jsem bosky, najednou jsem na kachličkách uklouzla, spadla na záda a udeřila se silně do hlavy. To byl moment, který mě v mých zhruba osmdesáti letech zastavil a přiměl k tomu, abych dala svůj život s Bohem do pořádku. Byl to dlouhý život, v něčem krásný a v mnohém těžký Narodila jsem se v Praze v roce 1933, tatínek byl katolík a maminka evangelička. Tatínek ale svou víru nepraktikoval. Maminka mě však vodila do Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici, kde jsem byla pokřtěna a konfirmována. Větší dopad to však na můj život nemělo, přestala jsem do kostela chodit a žila si bez ohledu na to, co jsem se učila a v čem jsem byla konfirmací utvrzována. Tatínek byl nejprve kožešník a později pracoval na silnici, maminka byla sekretářkou u advokáta Dr. Vorla poblíž nádraží. Mám ještě sestru o šestnáct let mladší. Rodiče se ale rozvedli. Maminka pak pracovala ve Fondu národní obnovy, kde potkala svého druhého muže, bývalého legionáře. Po základní škole jsem studovala nejprve na gymnáziu, ale po kvartě jsem musela dělat znovu zkoušky. Komise mi ale nedovolila jít dál, protože tatínek byl dříve živnostník-kožešník a maminka pracovala u advokáta, usoudili, že jsme prý byli na peníze Vyučila jsem se tedy prodavačkou, ale na obchod jsem nebyla. Absolvovala jsem proto kurz jako nemocniční ošetřovatelka. Chtěla jsem pracovat v Karlových Varech v lázeňství, ale nebylo to možné. Nastoupila jsem proto do nemocnice a pak šla pracovat do Jáchymovských dolů jako zdravotnice. Tam jsem dělala ošetřovatelku v ordinaci továrny pro zpracování uranu. Moc se mi to líbilo, ale po roce a půl jsem se vrátila do Prahy. Chtěla jsem jít do Borůvkova sanatoria, kde později zemřel Jan Palach. To mi ale nebylo umožněno, z čehož jsem hodně nešťastná. Přijala jsem však nabídku pracovat v Masném průmyslu a dálkově studovat ekonomickou školu. Pracovala jsem tam pak jako účetní celých patnáct let. Od šsetnácti let jsem měla známost a v roce 1956 jsem se v únoru vdávala. V říjnu 1957 se nám narodil syn Petr. S manželem jsme se však po čase rozvedli, protože nejen on, ale i jeho otec i dědeček inklinovali k alkoholu, což mně vadilo. Sice absolvoval léčení U Apolináře, ale neúspěšně, nechtěl přestat pít. Manželství skončilo kvůli alkoholu. V roce 1972 jsem se znovu provdala za kolegu, zamiloval se do mě můj šéf. Mně se mi nelíbil, byla jsem z toho nesvá, ale on byl vytrvalý. Sice jsem do něho nebyla nikdy zamilovaná, ale měla jsem ho nakonec ráda. Žili jsme však spolu jen devět let, zemřel na rakovinu. Manželství bylo spokojené, moc mi pomáhal. Pak už jsem se znovu nevdala. Po celou tu dobu jsem si na Pána Boha moc nevzpomínala, a když jsem občas Bibli otevřela, vždycky jsem u ní usnula. Ale za to, že jsem uvěřila, může můj syn. Sice jsme ho doma křesťansky nevychovávali, i když byl pokřtěn v katolickém kostele, ale on si našel Krista sám, respektive Kristus našel jeho. V práci se setkal s člověkem, který mu vydal o Ježíši svědectví, to už mu bylo více než čtyřicet let. Začal chodit po bytech a do různých křesťanských shromáždění. Já jsem s ním začala pro jistotu chodit taky, abych se ujistila, že nechodí do nějaké sekty. Poslouchala jsem kázané slovo a svědectví. Sice jsem se uklidnila, že nenavštěvuje sektu, ale nikde mě to osobně nezaujalo a nepřimělo, abych dala svůj život s Bohem do pořádku. Nějak mi nešlo uvěřit.

3 - - - A pak se stalo, že jsem měla úraz hlavy a zad na rehabilitaci. Říkala jsem si, že to je můj konec. Sestřička mně honem pomáhala se posadit, ale mě hrozně bolela hlava a především záda. Zavolali mého syna, ten mě odvezl domů. Tam se bolesti začaly stupňovat, že jsem dokonce dvakrát spadla z gauče a nedokázala se ani zvednout. Ale říkala jsem si, že to mně Pán Bůh dal ještě šanci přijmout Krista a spásu, když mi ještě přidal života. A tak jsem vyznala svou víru nejprve před synem, pak i před dalšími křesťany a nyní i před vámi. Kristus se nade mnou smiloval a odpustil mně všechny moje hříchy i to, že jsem žila skoro celý život bez Boha. Syn mě pak jednou přivedl do smíchovského sboru Církve bratrské, kde jsem se seznámila s Emilií Trnkovou. Velmi mě zde oslovuje každé kázání a našla jsem tu svou rodinu víry. VELIKONOČNÍ PROGRAM Velký Pátek Podle vyprávění Jaromíry Dolejšové zapsal Bronislav Matulík hod. dopolední celopražské shromáždění v Soukenické 15, zvěstováním evangelia bude sloužit předseda Rady CB Daniel Fajfr hod. odpolední shromáždění v Berouně s večeří Páně, na niž naváže společná večeře hod. večerní shromáždění na Smíchově v hod. Velikonoční neděle hod. na Smíchově i v Berouně budeme zvěstovat největší událost dějin, vzkříšení Ježíše Krista. Na Smíchově bude slavena večeře Páně a do sboru budou přijaty sestry Jaromíra Dolejšová a Judita Košťáková ml. Ozvěny Velikonoc v duchovní hudbě hod. jsme pozváni na Žižkov k povelikonočnímu zpívání a programu. Zpívat budou sbory: ekumenický smíšený sbor Cantate, pěvecký sbor KVAS a sbory CB Žižkov a CB Smíchov. Bronislav Matulík EPIŠTOLA FILIPSKÝM JARO 2015 Každé pondělí počínaje v hodin Kdy: Vždy v pondělí večer od hod. (pokud nebude dohodnuto jinak) Kde: V místnosti vedle kanceláře kazatele sboru Zahájení: V pondělí Výjimka: Nebude se konat na Velikonoční pondělí Způsob: Vzhledem ke krátkosti epištoly (4 kapitoly) se tentokráte věnujeme celému textu a ne jen vybraným částem (jako Marek 2014). Podobně jako 2014 obdrží účastnící týden dopředu poznámky s nadějí, že najdou chvilku si přečíst text, případné další odkazy a zamyslí se nad otázkami. Rozpis: Úvod: Sk 16,6-40; 20,1-6; 1Te 2,2 Pavel a Filipští, datování listu, charakteristika, dělení Vstupní pozdrav a díkuvzdání: 1,1-11

4 Pavel a Timoteus; Pavlův modlitební program Osobní situace Pavlova: 1,12-30 Vězení; kázání; osobní příklad a napomenutí Věrnost: 2,1-30 Hymnus chvály; rady; dva příklady věrnosti Pravá cesta ke spáse: 3,1-3; Obrana proti svodům; naděje Pavlovo osobní svědectví: 3,4-14 Postoj k minulosti; co je cenné v životě Rady a povzbuzení: 4,1-9 Osobní (jednota); obecné (radost, mírnost) Víra v Boží pomoc: 4,10-23 Pavel Chráska ZLOČIN A TREST Panelová diskuse v hod. Na pozvánce čteme, že v roce 2014 bylo v České republice zjištěno 160 vražd, násilných činů, mravnostních činů, k nimž se řadí znásilnění, pohlavní zneužívání, sexuální nátlak atp. Dále bylo zjištěno krádeží, podvodů, ohrožení pod vlivem návykové látky aj. Celkově bylo zjištěno kriminálních činů, z toho bylo těchto činů. Co způsobuje, že je člověk schopen i těch nejhorších činů, a jak naložit s viníkem? Jaké jsou přiměřené tresty a jak rozumět slovu milost? Na takové i jiné otázky budou odpovídat naši hosté: Mgr. Ondřej Kubů (1979) právnickou fakultu vystudoval v letech na ZČU v Plzni. Dva roky pracoval v advokátní kanceláři, teprve poté se stal justičním čekatelem. Soudcem byl jmenován v roce 2010 a je jím až do současnosti. Působil jako civilní soudce a v posledních letech je soudcem trestním. Pracuje jako soudce (na trestním úseku) u Okresního soudu v Táboře. Jak sám říká, trestní právo si nevybral, ale v rámci manažerských změn byl přesunut na trestní úsek. Za změnu je vděčný, protože mu to přináší úplně jiný pohled na soudcovskou práci. V současnosti je také předsedou spolku Křesťanští právníci a je členem Rady ETS. Je členem Církve bratrské v Chýnově. JUDr. Jan Luhan (1948) v letech vystudoval právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 1971 až dosud pracuje v advokacii v Lysé nad Labem. Trestnímu právu (obhajobám i zastupování poškozených) se věnoval průběžně po dobu 40 let. V posledních letech se pak zvláště specializuje na převody nemovitostí a dědické právo. V advokacii se podílí také na profesním vedení a výchově advokátních koncipientů. Působí v současné době jako předseda zkušební komise České advokátní komory a zkušební komisař oboru ústavního a správního práva u advokátních zkoušek. Je členem spolku Křesťanští právníci a členem sboru CB v Čelákovicích. Mgr. Bc. Martin Škoda (1963) v roce 2006 absolvoval specializaci v pedagogice na PF Univerzity Hradec Králové v oboru Náboženská výchova. V roce 2007 dokončil dvousemestrální postgraduální studium na KTF UK v Praze Etika konfliktních situací. V

5 roce 2010 dokončil studium teologie na KTF UK. Diplomová práce byla zaměřena na využití pastorace a katecheze při resocializaci vězněných osob. V roce 2010 dokončil sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, zaměřený na kognitivně behaviorální psychoterapii a práci s komunitou odsouzených ve výkonu trestu. Od roku 1995 je členem Vězeňské duchovenské péče a dlouholetým členem jejího výkonného výboru. Od roku 1998 je kaplanem Vězeňské služby ČR. V letech 2004 až 2009 byl metodickým asistentem Hlavního kaplana VS ČR a od roku 2010 pracuje jako zástupce Hlavního kaplana VS ČR. Je ordinovaným diákonem Církve bratrské. Diskusi bude moderovat Pavel Chráska ml. Modleme se, přijďme a pozvěme své přátele. Bronislav Matulík KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY Opět jsme pozvali Janu Fajfrovou, tentokrát na středu Milí bratři a sestry, před dvěma měsíci jsme pozvali do naší kavárny sestru Janu Fajfrovou. Její návštěva byla pro nemoc odložena a přesunuta na duben, konkrétně na středu v hod. Jen pro připomenutí, je to dcera Vlada a Jiřiny Fajfrových a ženy s tímto jménem můžeme v církvi nalézt hned tři, a to manželku předsedy Rady Církve bratrské Daniele, manželku jeho bratra Marka a ještě právě naši pozvanou sestru. Jana Fajfrová k nám přijede z Ústí nad Labem, kde je členkou místního sboru Církve bratrské. Také ji jsme požádali, aby nahlédla ke svým kořenům života i víry. A není bez zajímavosti, co o ní tvrdí její mladší bratr Daniel: Jana by byla lepší kazatelka než my dva bratři kazatelé dohromady. Dejme se tedy překvapit. Srdečně vás zveme, a jako vždy nejen na hosta, ale také na kávu, čaj, něco slaného i sladkého. Jana Matulíková STŘÍPKY Z IZRAELE Letos v březnu jsem se zúčastnila desetidenního zájezdu do Izraele. Organizoval jej Doc. ThDr. Tomáš Novotný a jako další průvodce byl s námi ThDr. Jiří Lukl, bývalý kazatel Církve bratrské a rovněž dlouholetý ředitel České biblické společnosti. Oba dva se při společných výkladech výborně doplňovali, takže díky tomu byl pobyt nejen poučný, ale i zábavný. Po přistání v Tel Avivu jsme zamířili do Jeruzaléma na Olivovou horu, odkud se nám otevřel nádherný pohled na město v záři zapadajícího slunce. Potom jsme odjeli do Betléma, kde jsme měli ubytování na pět nocí. Hned první noc, asi okolo čtvrté hodiny, nás probudila doslova tklivá píseň moslemína, jak se cituje v jednom filmu pro pamětníky, což se opakovalo po celý pobyt v tomto městě. Potom jsme se na zbytek pobytu přesunuli do města Tiberias, které je židovské, takže v noci byl klid. V Jeruzalémě jsme navštívili mimo jiné i ultra ortodoxní židovskou čtvrť Mea Šhearim. Při pohledu na Židy v černém oblečení s plnovousy a pejzy se jen těžko věřilo, že žijeme ve 21. století. Tito Židé působí velmi uspěchaným dojmem, při chůzi si pomáhají i rukama, takže doslova pádlují. Bylo nám řečeno, že o svátku (šabatu) spěchají do synagogy, i když mají dost času, protože chtějí ukázat, že se nemohou dočkat bohoslužby. Při všech modlitbách pak stojí, ale při poslední si sednou, aby zase ukázali, že nespěchají domů. Další zajímavé místo pak byla Izraelská biblická společnost, kam nás vzal Dr. Lukl. Přestože naše návštěva nebyla předem naplánovaná, velice mile nás přivítali, nabídli čaj a kávu a potom nám místní ředitel vyprávěl o misijní práci, kterou konají mezi ortodoxními Židy.

6 Kromě Jeruzaléma bylo dalším zajímavým místem město Jericho, které je nejníže položeným městem naší planety a zároveň je i nejstarším souvisle osídleným městem na světě. Po příjezdu nás přivítali místní obchodníci čerstvými datlemi, fíky, mandarinkami Chuť tamního ovoce se nedá srovnat s tím, které se dováží do Čech. Někteří si také vyfotili památnou moruši, na kterou kdysi vylezl Zacheus, aby se setkal s Pánem Ježíšem. Procházka národním parkem En Gedi, který je široko daleko jedinou oázou s dostatkem sladké vody, byla příjemná. Viděli jsme i jeskyni, kde král David uřízl kus Saulova pláště. Nutno podotknout, že při vstupu na určitá místa platí jistá omezení v oblékání ženy nesmějí mít odkrytá ramena, muži musí mít pokryté hlavy Jako ilustrace slouží níže uvedení fotografie tabulky se všemi možnými omezeními, kterou jsme viděli ve městě Kafarnaum. Aspoň je každému jasné, co vzít či nevzít na sebe i s sebou. Zvláštní bylo také to, že jsme denně viděli příslušníky izraelské armády mladé muže i ženy. Sloužit v armádě je pro každého Izraelce velikou ctí. Kdo sloužil v armádě, zvláště pak v elitních jednotkách, má po skončení vojenské služby lepší šanci na získání dobrého zaměstnání. Za zmínku stojí také počasí. Sice jsem slyšela, že tam prší málokdy a pokud ano, pouze pár kapek. Proto nás při výletu na Golanské výšiny překvapil celodenní déšť, místy i dost silný a pokles teploty na pouhých 8 C (z obvyklých C). Nikdo si ale nestěžoval, protože v zemi, kde je nedostatek vody, déšť znamená požehnání. Další den, těsně před odjezdem z Tiberias, byla ještě jako přídavek krátká průtrž mračen a pak v Tel Avivu už jen modrá obloha s teplotou 21 C. Následovala návštěva místní tržnice, nákup kosmetiky z Mrtvého moře, zakončený čerstvou šťávou z granátového jablka, krátké brouzdání ve Středozemním moři a pak už cesta na letiště a domů. Navštívili jsme mnohem více míst, uvedla jsem pouze několik. A můj celkový dojem? Izrael je nádherná země, je tam stále co objevovat. Poprvé jsem tam byla před sedmi lety na podzim, kdy již bylo všechno vyprahlé a spálené sluncem. Tentokrát jsem se doslova kochala nádherným pohledem na zeleň, kvetoucí poušť, dozrávající obilí chystající se k brzké žni. Připomnělo mi to verš proroka Izajáše 35,1: Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Pořád existuje mnoho krásných míst, která jsem ještě neviděla. Takže snad někdy do třetice? Hana Vysloužilová SBOROVÁ DOVOLENÁ 2015 Letošní sborovka se bude konat od soboty od 18. do 25. července v šumavské obci Zadov, která se nachází na svahu vrchu Churáňov v nadmořské výšce 1000 metrů. Ubytování budeme ve dvou velmi blízkých objektech: horské chatě Cihelny (cca 85 lidí) a penzionu Lucie (od 86. člověka výše) (http://www.chatacihelny.cz/; Areál se nachází na území CHKO Šumava, těsně před hranicí Národního parku, takže minimálně z přírodního hlediska je na co se těšit. Horská chata Cihelny má v zásadě společná sociální zařízení, zatímco v penzionu Lucie má opět v zásadě každý pokoj vlastní sociální zařízení. Cihelna ovšem bude naše hlavní ubytovací místo, kde se budeme i stravovat. Ceny za týdenní pobyt s plnou penzí budou cca o 11% nižší než loni. Samozřejmě bude zachována možnost zvolit si vlastní výši platby tak, aby cena pobytu nebyla pro nikoho důvodem se nezúčastnit.

7 Přihlášení se k pobytu je možné provést na webových stránkách našeho sboru a pak také osobně u Tomáše Chrásky a Pavla Chrásky mladšího, a to optimálně ve lhůtě do poloviny května. Protože chápeme, že pro někoho může být společné sociální zařízení již problém, tak prosíme, abyste při přihlášení k pobytu směle uvedli, jak silně preferujete přítomnost sociálního zařízení přímo na vašem pokoji, nebo eventuálně zda to pro vás není podstatné. Před koncem května by měly být sděleny detaily platby (přesná cena, variabilní symbol, účet). Celá sborová dovolená je samozřejmě otevřena i pro vaše známé a blízké všech druhů a věků, které mezi sebou rádi uvítáme. Kapacitu máme otevřenou do cca 150 lidí, tak se zvaní nebojme. Modleme se požehnání pro celý pobyt a můžeme těšit. (Pozn. pro zvědavé a nedočkavé, na rok 2016, tedy ten další, máme rezervované místo v RZ Olšina u Lipna čirá krása ) Tomáš a Pavel Chráskovi LETNÍ POBYT MLÁDEŽE V Písařově Toto léto se již tradičně uskuteční výjezd mládeže. Protentokrát v Písařově, v místní faře Římskokatolické církve. Obec Písařov je asi 20km od Záhřebu na Moravě. Doufáme, že se k nám připojí ještě mládež z jiného sboru. Nicméně krásná krajina v Jeseníkách je jistě dobrým lákadlem. V plánu máme pokud možno zasportovat, s těmi méně zdatnými podniknout pár vycházek. V neposlední řadě se také chceme bavit o Bohu a o problémech, které prožíváme. Pobyt bude probíhat od pátku do čtvrtka Cena předběžně 70 Kč/noc a 130Kč/jídlo na den. Bližší informace u vedoucích mládeže (Jan Macek, Michaela Žiklová) či Davida Košťáka. David Košťák INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Rozhovor s Juditou Košťákovou ml. po ukončené přípravě na vstup do sboru staršovstvo s radostí přijalo sestru do našeho opbecenství. Přijetí se uskuteční spolu se setrou Jaromírou Dolejšovou na Velikonoční neděli Letní příměstský tábor staršovstvo se rozhodlo, že letos žádný organizovat nebudeme. Nepřijedou hosté z USA, se kterými jsme chtěli původně spolupracovat. Výroční členské shromáždění dopolední shromáždění se třemi kázajícími bylo trochu dlouhé, forma zpěvu s předzpěvákem a vestoje byla vnímána kladně. Pro příště bude vhodné, aby kandidáti na konferenci i na volební komisi byli zařazeni do brožury se zprávami, anebo aby členské shromáždění bylo se jmény seznámeno hned na začátku členského shromáždění, aby měli členové čas si jména promyslet a dávat další návrhy. Volební komise pro Beroun bude nominována berounským staršovstvem a zvolena na členském shromáždění stanice v Berouně. Kazatelé v našem sboru intenzivně hledáme kazatele pro Beroun a očekáváme, zda dostaneme spouhlas ke konkrétnímu jednání. Staršovstvo dále oslovuje vytipované kazatele, se kterými by chtělo jednat o případné službě na Smíchově. Noc kostelů a Dny víry Na Noc kostelů budou v Praze navazovat Dny víry. Oslovíme zástupce katolické a evangelické církve na Smíchově a budeme s nimi hovořit o možnostech, jak se společně zúčastnit.

8 První panelová diskuse o pschologii a víře návštěvnost byla 67 lidí. Zúčastněným se líbila. Po diskusi zůstali mnozí účastníci dlouho do večera na občerstvení. Členů našeho sboru přišlo ale minimum. Pokusíme se dostat informaci o dubnové a květnové panelové diskusi do Pražské pětky. Spolupráce s MČ Prahy 5 proběhlo setkání se zástupci Klubů důchodců, Město dokonce nabízí granty na určité akce. Taková setkání jsou vhodnou příležitostí pro navazování kontaktů. Beroun v souvislosti s hledáním kazatele se znovu dostává do popředí otázka modlitebny pro Beroun. Staršovstvo se v květnu na Smíchově sejde se staršími z Berouna ke společnému jednání. Připravíme opět celosborové shromáždění v Berouně sborový den uspořádáme na den Letnic Bohoslužebné čtení při čtení z Bible při bohoslužbách se čte z různých překladů. Staršovstvo rozhodlo, že bude vhodné oznamovat, z jakého překladu se čte. Příští jednání 14. dubna 2015 Daniel Pokorný PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Beroun Neděle 8:45 modlitební chvíle 9:30 shromáždění 9:30 shromáždění 18:00 modlitební chvíle první neděli v měsíci Úterý 18:00 mládež Čtvrtek 18:30 biblická hodina 16:30 dorost Pátek 16:15 dorost 18:30 biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; - Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická a technická spolupráce: Adam Wichterle, Ondřej Košťák

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov P O Z V Á N K A Svaz: Asociace ROB České republiky Název akce: 2.soustředění členů reprezentačního družstva ČR v ROB Zimní tréninkové soustředění Zimní tréninkové soustředění, kondiční Termín konání: 18.1.2003

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří 2015 MILOSRDNÍ BRATŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO SLOVO ÚVODEM Rok 2015 byl druhým rokem provozu Mateřské školy Milosrdných bratří. Nesl se především

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

zpravodaj 2006 / 2 >>> ÚNOR

zpravodaj 2006 / 2 >>> ÚNOR zpravodaj 2006 / 2 >>> ÚNOR měsíčník stanice Církve bratrské Mladá Boleslav verze pro web Jizerské hory OZNÁMENÍ Mike a Anne Domoney budou v Mladé Boleslavi 14. - 23. března 2006. Členské shromáždění (sborová

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

praha 5 7-8/15 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYŠLAPANOU CESTOU

praha 5 7-8/15 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYŠLAPANOU CESTOU 7-8/15 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYŠLAPANOU CESTOU Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. (Přísloví 14,12) Určitě to znáte, existují cesty, cestičky a chodníky

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s.

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok 2008 Organizační struktura SNĚM Všichni výchovní pracovníci starší 16-ti let RADA Jan Homolka - předseda Petr Asszonyi - místopředseda

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více