SBOROVÉ LISTY MÝDLOVÝ KRUCIFIX ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 04/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBOROVÉ LISTY MÝDLOVÝ KRUCIFIX ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 04/15"

Transkript

1 SBOROVÉ LISTY ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 04/15 MÝDLOVÝ KRUCIFIX Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. (Žd 9,22) Rumunský občan, sotva uměl česky, ale dovedl jiné věci. Kromě páchání trestné činnosti dokázal ze zbytků mýdel různých barev vymodelovat v prostředí pankrácké cely vazební věznice mýdlový krucifix. Malou a velice křehkou postavičku Ježíše pověšeného na kříži. Nechyběly detaily hřebů, tváře ani záhyby bederní roušky doslova umělecké dílo. Bylo léto a v parném horku kříž s korpusem taktak držel pohromadě. Předal jsem dar pateru Františkovi s vědomím, že v katolické zbožnosti je takto pojatý symbol vnímán jinak než u nás reformovaných. Nicméně prohodil jsem s kolegou pár neuctivých vět o tom, že bychom si mohli krucifixem z mýdla o velikosti deseti centimetrů umýt ruce. V ten moment se naše dvě křesťanské tradice dokonale propojily v jednu. Shodli jsme se, že by to bylo více než symbolické, protože Kristus byl dán pro naše očištění, třebaže by to v tomto konkrétním případě znamenalo, že se Ježíš i se svým křížem úplně vymydlí, nezůstane po něm jediná relikvie, bude zničen a spolu s naší špínou spláchnut do vězeňské kanalizace. Přesně to se totiž stalo o Velikonocích, kdy lidé poprvé zvažovali, co udělají s Ježíšem, zda k němu zachovají alespoň primární úctu jako ke člověku, nebo ho poníží, zbaví lidské důstojnosti a zabijí? Rozhodli se pro to druhé. Rozhodli se špatně, ale přitom paradoxně nejlépe, jak mohli! Nejen Jidáš, velekněží a Pilát vydali Ježíše na smrt, ale především Otec, kterého Ježíš nazýval Tatínkem, odevzdal Krista katům jako Božího beránka k ukřižování, k zániku, a tedy k našemu očištění. Dilema bylo vyřešeno, ale vrací se dodnes. Kromě lhostejnosti máme i dnes na výběr pouze dvě možnosti, jak naložit s Ježíšem uchovat ho na věčnou památku v neporušeném stavu, anebo vymydlit. Což se projeví buď v pojetí křesťanství jako svátostně nedotknutelného náboženství, uloženého a obdivovaného ve vitríně církve, anebo jako následování Krista na jeho cestě vymydlení a smrti. Buď budeme praktikovat zbožnost, která se klaní svým kamenným chrámům, dřevěným sochám, reformačním chorálům či soudobým worshipům, na které se nesmí kriticky sáhnout, anebo jako užitkové a užitečné křesťanství, které nemá zalíbení samo v sobě, ale vším, čím je, slouží druhým. Buď křesťanství, které si je vědomo svých kvalit, obdivuje samo sebe a touží po bezbolestné neporušenosti, případně moci, respektu či uznání, anebo křesťanství, které má zalíbení v Kristu, který sám sebe zmařil a přijal úděl mýdlového krucifixu. Buď křesťanství, které se bude varovat hříšného světa a ani se ho nedotkne, anebo křesťanství, které na sebe naváže špínu světa, protože právě to je údělem i úkolem mýdla. Netuším, co se stalo s umělcem z Rumunska ani s mýdlovým krucifixem. I nadále je mi bližší zbožnost bez zobrazeného Ježíše na kříži, ale na druhé straně jen díky pravoslavnému křesťanovi, který ve svém životě zřejmě velmi pochybil, a díky jeho výtvoru jsem si mohl nově uvědomit, že jenom zmařený a dokonale vymydlený Kristus přinesl spásu všem lidem. Abychom, jak píše Jan, v Kristu mohli vyprat a vybílit svá roucha, byli očištěni jeho krví a mohli Bohu sloužit dnem i nocí. Bronislav Matulík

2 TAKOVÁ DLOUHÁ CESTA Svědectví sestry Jaromíry Dolejšové Před více než rokem jsem musela jít na operaci nohy, po níž mně lékař předepsal rehabilitaci. Součástí ní byly i koupele ve vaně s vířivou vodou. Vždycky mě doprovázela sestra, ale když zjistila, že to zvládám, nechala mě jednou jít samotnou. Šla jsem bosky, najednou jsem na kachličkách uklouzla, spadla na záda a udeřila se silně do hlavy. To byl moment, který mě v mých zhruba osmdesáti letech zastavil a přiměl k tomu, abych dala svůj život s Bohem do pořádku. Byl to dlouhý život, v něčem krásný a v mnohém těžký Narodila jsem se v Praze v roce 1933, tatínek byl katolík a maminka evangelička. Tatínek ale svou víru nepraktikoval. Maminka mě však vodila do Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici, kde jsem byla pokřtěna a konfirmována. Větší dopad to však na můj život nemělo, přestala jsem do kostela chodit a žila si bez ohledu na to, co jsem se učila a v čem jsem byla konfirmací utvrzována. Tatínek byl nejprve kožešník a později pracoval na silnici, maminka byla sekretářkou u advokáta Dr. Vorla poblíž nádraží. Mám ještě sestru o šestnáct let mladší. Rodiče se ale rozvedli. Maminka pak pracovala ve Fondu národní obnovy, kde potkala svého druhého muže, bývalého legionáře. Po základní škole jsem studovala nejprve na gymnáziu, ale po kvartě jsem musela dělat znovu zkoušky. Komise mi ale nedovolila jít dál, protože tatínek byl dříve živnostník-kožešník a maminka pracovala u advokáta, usoudili, že jsme prý byli na peníze Vyučila jsem se tedy prodavačkou, ale na obchod jsem nebyla. Absolvovala jsem proto kurz jako nemocniční ošetřovatelka. Chtěla jsem pracovat v Karlových Varech v lázeňství, ale nebylo to možné. Nastoupila jsem proto do nemocnice a pak šla pracovat do Jáchymovských dolů jako zdravotnice. Tam jsem dělala ošetřovatelku v ordinaci továrny pro zpracování uranu. Moc se mi to líbilo, ale po roce a půl jsem se vrátila do Prahy. Chtěla jsem jít do Borůvkova sanatoria, kde později zemřel Jan Palach. To mi ale nebylo umožněno, z čehož jsem hodně nešťastná. Přijala jsem však nabídku pracovat v Masném průmyslu a dálkově studovat ekonomickou školu. Pracovala jsem tam pak jako účetní celých patnáct let. Od šsetnácti let jsem měla známost a v roce 1956 jsem se v únoru vdávala. V říjnu 1957 se nám narodil syn Petr. S manželem jsme se však po čase rozvedli, protože nejen on, ale i jeho otec i dědeček inklinovali k alkoholu, což mně vadilo. Sice absolvoval léčení U Apolináře, ale neúspěšně, nechtěl přestat pít. Manželství skončilo kvůli alkoholu. V roce 1972 jsem se znovu provdala za kolegu, zamiloval se do mě můj šéf. Mně se mi nelíbil, byla jsem z toho nesvá, ale on byl vytrvalý. Sice jsem do něho nebyla nikdy zamilovaná, ale měla jsem ho nakonec ráda. Žili jsme však spolu jen devět let, zemřel na rakovinu. Manželství bylo spokojené, moc mi pomáhal. Pak už jsem se znovu nevdala. Po celou tu dobu jsem si na Pána Boha moc nevzpomínala, a když jsem občas Bibli otevřela, vždycky jsem u ní usnula. Ale za to, že jsem uvěřila, může můj syn. Sice jsme ho doma křesťansky nevychovávali, i když byl pokřtěn v katolickém kostele, ale on si našel Krista sám, respektive Kristus našel jeho. V práci se setkal s člověkem, který mu vydal o Ježíši svědectví, to už mu bylo více než čtyřicet let. Začal chodit po bytech a do různých křesťanských shromáždění. Já jsem s ním začala pro jistotu chodit taky, abych se ujistila, že nechodí do nějaké sekty. Poslouchala jsem kázané slovo a svědectví. Sice jsem se uklidnila, že nenavštěvuje sektu, ale nikde mě to osobně nezaujalo a nepřimělo, abych dala svůj život s Bohem do pořádku. Nějak mi nešlo uvěřit.

3 - - - A pak se stalo, že jsem měla úraz hlavy a zad na rehabilitaci. Říkala jsem si, že to je můj konec. Sestřička mně honem pomáhala se posadit, ale mě hrozně bolela hlava a především záda. Zavolali mého syna, ten mě odvezl domů. Tam se bolesti začaly stupňovat, že jsem dokonce dvakrát spadla z gauče a nedokázala se ani zvednout. Ale říkala jsem si, že to mně Pán Bůh dal ještě šanci přijmout Krista a spásu, když mi ještě přidal života. A tak jsem vyznala svou víru nejprve před synem, pak i před dalšími křesťany a nyní i před vámi. Kristus se nade mnou smiloval a odpustil mně všechny moje hříchy i to, že jsem žila skoro celý život bez Boha. Syn mě pak jednou přivedl do smíchovského sboru Církve bratrské, kde jsem se seznámila s Emilií Trnkovou. Velmi mě zde oslovuje každé kázání a našla jsem tu svou rodinu víry. VELIKONOČNÍ PROGRAM Velký Pátek Podle vyprávění Jaromíry Dolejšové zapsal Bronislav Matulík hod. dopolední celopražské shromáždění v Soukenické 15, zvěstováním evangelia bude sloužit předseda Rady CB Daniel Fajfr hod. odpolední shromáždění v Berouně s večeří Páně, na niž naváže společná večeře hod. večerní shromáždění na Smíchově v hod. Velikonoční neděle hod. na Smíchově i v Berouně budeme zvěstovat největší událost dějin, vzkříšení Ježíše Krista. Na Smíchově bude slavena večeře Páně a do sboru budou přijaty sestry Jaromíra Dolejšová a Judita Košťáková ml. Ozvěny Velikonoc v duchovní hudbě hod. jsme pozváni na Žižkov k povelikonočnímu zpívání a programu. Zpívat budou sbory: ekumenický smíšený sbor Cantate, pěvecký sbor KVAS a sbory CB Žižkov a CB Smíchov. Bronislav Matulík EPIŠTOLA FILIPSKÝM JARO 2015 Každé pondělí počínaje v hodin Kdy: Vždy v pondělí večer od hod. (pokud nebude dohodnuto jinak) Kde: V místnosti vedle kanceláře kazatele sboru Zahájení: V pondělí Výjimka: Nebude se konat na Velikonoční pondělí Způsob: Vzhledem ke krátkosti epištoly (4 kapitoly) se tentokráte věnujeme celému textu a ne jen vybraným částem (jako Marek 2014). Podobně jako 2014 obdrží účastnící týden dopředu poznámky s nadějí, že najdou chvilku si přečíst text, případné další odkazy a zamyslí se nad otázkami. Rozpis: Úvod: Sk 16,6-40; 20,1-6; 1Te 2,2 Pavel a Filipští, datování listu, charakteristika, dělení Vstupní pozdrav a díkuvzdání: 1,1-11

4 Pavel a Timoteus; Pavlův modlitební program Osobní situace Pavlova: 1,12-30 Vězení; kázání; osobní příklad a napomenutí Věrnost: 2,1-30 Hymnus chvály; rady; dva příklady věrnosti Pravá cesta ke spáse: 3,1-3; Obrana proti svodům; naděje Pavlovo osobní svědectví: 3,4-14 Postoj k minulosti; co je cenné v životě Rady a povzbuzení: 4,1-9 Osobní (jednota); obecné (radost, mírnost) Víra v Boží pomoc: 4,10-23 Pavel Chráska ZLOČIN A TREST Panelová diskuse v hod. Na pozvánce čteme, že v roce 2014 bylo v České republice zjištěno 160 vražd, násilných činů, mravnostních činů, k nimž se řadí znásilnění, pohlavní zneužívání, sexuální nátlak atp. Dále bylo zjištěno krádeží, podvodů, ohrožení pod vlivem návykové látky aj. Celkově bylo zjištěno kriminálních činů, z toho bylo těchto činů. Co způsobuje, že je člověk schopen i těch nejhorších činů, a jak naložit s viníkem? Jaké jsou přiměřené tresty a jak rozumět slovu milost? Na takové i jiné otázky budou odpovídat naši hosté: Mgr. Ondřej Kubů (1979) právnickou fakultu vystudoval v letech na ZČU v Plzni. Dva roky pracoval v advokátní kanceláři, teprve poté se stal justičním čekatelem. Soudcem byl jmenován v roce 2010 a je jím až do současnosti. Působil jako civilní soudce a v posledních letech je soudcem trestním. Pracuje jako soudce (na trestním úseku) u Okresního soudu v Táboře. Jak sám říká, trestní právo si nevybral, ale v rámci manažerských změn byl přesunut na trestní úsek. Za změnu je vděčný, protože mu to přináší úplně jiný pohled na soudcovskou práci. V současnosti je také předsedou spolku Křesťanští právníci a je členem Rady ETS. Je členem Církve bratrské v Chýnově. JUDr. Jan Luhan (1948) v letech vystudoval právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 1971 až dosud pracuje v advokacii v Lysé nad Labem. Trestnímu právu (obhajobám i zastupování poškozených) se věnoval průběžně po dobu 40 let. V posledních letech se pak zvláště specializuje na převody nemovitostí a dědické právo. V advokacii se podílí také na profesním vedení a výchově advokátních koncipientů. Působí v současné době jako předseda zkušební komise České advokátní komory a zkušební komisař oboru ústavního a správního práva u advokátních zkoušek. Je členem spolku Křesťanští právníci a členem sboru CB v Čelákovicích. Mgr. Bc. Martin Škoda (1963) v roce 2006 absolvoval specializaci v pedagogice na PF Univerzity Hradec Králové v oboru Náboženská výchova. V roce 2007 dokončil dvousemestrální postgraduální studium na KTF UK v Praze Etika konfliktních situací. V

5 roce 2010 dokončil studium teologie na KTF UK. Diplomová práce byla zaměřena na využití pastorace a katecheze při resocializaci vězněných osob. V roce 2010 dokončil sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, zaměřený na kognitivně behaviorální psychoterapii a práci s komunitou odsouzených ve výkonu trestu. Od roku 1995 je členem Vězeňské duchovenské péče a dlouholetým členem jejího výkonného výboru. Od roku 1998 je kaplanem Vězeňské služby ČR. V letech 2004 až 2009 byl metodickým asistentem Hlavního kaplana VS ČR a od roku 2010 pracuje jako zástupce Hlavního kaplana VS ČR. Je ordinovaným diákonem Církve bratrské. Diskusi bude moderovat Pavel Chráska ml. Modleme se, přijďme a pozvěme své přátele. Bronislav Matulík KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY Opět jsme pozvali Janu Fajfrovou, tentokrát na středu Milí bratři a sestry, před dvěma měsíci jsme pozvali do naší kavárny sestru Janu Fajfrovou. Její návštěva byla pro nemoc odložena a přesunuta na duben, konkrétně na středu v hod. Jen pro připomenutí, je to dcera Vlada a Jiřiny Fajfrových a ženy s tímto jménem můžeme v církvi nalézt hned tři, a to manželku předsedy Rady Církve bratrské Daniele, manželku jeho bratra Marka a ještě právě naši pozvanou sestru. Jana Fajfrová k nám přijede z Ústí nad Labem, kde je členkou místního sboru Církve bratrské. Také ji jsme požádali, aby nahlédla ke svým kořenům života i víry. A není bez zajímavosti, co o ní tvrdí její mladší bratr Daniel: Jana by byla lepší kazatelka než my dva bratři kazatelé dohromady. Dejme se tedy překvapit. Srdečně vás zveme, a jako vždy nejen na hosta, ale také na kávu, čaj, něco slaného i sladkého. Jana Matulíková STŘÍPKY Z IZRAELE Letos v březnu jsem se zúčastnila desetidenního zájezdu do Izraele. Organizoval jej Doc. ThDr. Tomáš Novotný a jako další průvodce byl s námi ThDr. Jiří Lukl, bývalý kazatel Církve bratrské a rovněž dlouholetý ředitel České biblické společnosti. Oba dva se při společných výkladech výborně doplňovali, takže díky tomu byl pobyt nejen poučný, ale i zábavný. Po přistání v Tel Avivu jsme zamířili do Jeruzaléma na Olivovou horu, odkud se nám otevřel nádherný pohled na město v záři zapadajícího slunce. Potom jsme odjeli do Betléma, kde jsme měli ubytování na pět nocí. Hned první noc, asi okolo čtvrté hodiny, nás probudila doslova tklivá píseň moslemína, jak se cituje v jednom filmu pro pamětníky, což se opakovalo po celý pobyt v tomto městě. Potom jsme se na zbytek pobytu přesunuli do města Tiberias, které je židovské, takže v noci byl klid. V Jeruzalémě jsme navštívili mimo jiné i ultra ortodoxní židovskou čtvrť Mea Šhearim. Při pohledu na Židy v černém oblečení s plnovousy a pejzy se jen těžko věřilo, že žijeme ve 21. století. Tito Židé působí velmi uspěchaným dojmem, při chůzi si pomáhají i rukama, takže doslova pádlují. Bylo nám řečeno, že o svátku (šabatu) spěchají do synagogy, i když mají dost času, protože chtějí ukázat, že se nemohou dočkat bohoslužby. Při všech modlitbách pak stojí, ale při poslední si sednou, aby zase ukázali, že nespěchají domů. Další zajímavé místo pak byla Izraelská biblická společnost, kam nás vzal Dr. Lukl. Přestože naše návštěva nebyla předem naplánovaná, velice mile nás přivítali, nabídli čaj a kávu a potom nám místní ředitel vyprávěl o misijní práci, kterou konají mezi ortodoxními Židy.

6 Kromě Jeruzaléma bylo dalším zajímavým místem město Jericho, které je nejníže položeným městem naší planety a zároveň je i nejstarším souvisle osídleným městem na světě. Po příjezdu nás přivítali místní obchodníci čerstvými datlemi, fíky, mandarinkami Chuť tamního ovoce se nedá srovnat s tím, které se dováží do Čech. Někteří si také vyfotili památnou moruši, na kterou kdysi vylezl Zacheus, aby se setkal s Pánem Ježíšem. Procházka národním parkem En Gedi, který je široko daleko jedinou oázou s dostatkem sladké vody, byla příjemná. Viděli jsme i jeskyni, kde král David uřízl kus Saulova pláště. Nutno podotknout, že při vstupu na určitá místa platí jistá omezení v oblékání ženy nesmějí mít odkrytá ramena, muži musí mít pokryté hlavy Jako ilustrace slouží níže uvedení fotografie tabulky se všemi možnými omezeními, kterou jsme viděli ve městě Kafarnaum. Aspoň je každému jasné, co vzít či nevzít na sebe i s sebou. Zvláštní bylo také to, že jsme denně viděli příslušníky izraelské armády mladé muže i ženy. Sloužit v armádě je pro každého Izraelce velikou ctí. Kdo sloužil v armádě, zvláště pak v elitních jednotkách, má po skončení vojenské služby lepší šanci na získání dobrého zaměstnání. Za zmínku stojí také počasí. Sice jsem slyšela, že tam prší málokdy a pokud ano, pouze pár kapek. Proto nás při výletu na Golanské výšiny překvapil celodenní déšť, místy i dost silný a pokles teploty na pouhých 8 C (z obvyklých C). Nikdo si ale nestěžoval, protože v zemi, kde je nedostatek vody, déšť znamená požehnání. Další den, těsně před odjezdem z Tiberias, byla ještě jako přídavek krátká průtrž mračen a pak v Tel Avivu už jen modrá obloha s teplotou 21 C. Následovala návštěva místní tržnice, nákup kosmetiky z Mrtvého moře, zakončený čerstvou šťávou z granátového jablka, krátké brouzdání ve Středozemním moři a pak už cesta na letiště a domů. Navštívili jsme mnohem více míst, uvedla jsem pouze několik. A můj celkový dojem? Izrael je nádherná země, je tam stále co objevovat. Poprvé jsem tam byla před sedmi lety na podzim, kdy již bylo všechno vyprahlé a spálené sluncem. Tentokrát jsem se doslova kochala nádherným pohledem na zeleň, kvetoucí poušť, dozrávající obilí chystající se k brzké žni. Připomnělo mi to verš proroka Izajáše 35,1: Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Pořád existuje mnoho krásných míst, která jsem ještě neviděla. Takže snad někdy do třetice? Hana Vysloužilová SBOROVÁ DOVOLENÁ 2015 Letošní sborovka se bude konat od soboty od 18. do 25. července v šumavské obci Zadov, která se nachází na svahu vrchu Churáňov v nadmořské výšce 1000 metrů. Ubytování budeme ve dvou velmi blízkých objektech: horské chatě Cihelny (cca 85 lidí) a penzionu Lucie (od 86. člověka výše) ( Areál se nachází na území CHKO Šumava, těsně před hranicí Národního parku, takže minimálně z přírodního hlediska je na co se těšit. Horská chata Cihelny má v zásadě společná sociální zařízení, zatímco v penzionu Lucie má opět v zásadě každý pokoj vlastní sociální zařízení. Cihelna ovšem bude naše hlavní ubytovací místo, kde se budeme i stravovat. Ceny za týdenní pobyt s plnou penzí budou cca o 11% nižší než loni. Samozřejmě bude zachována možnost zvolit si vlastní výši platby tak, aby cena pobytu nebyla pro nikoho důvodem se nezúčastnit.

7 Přihlášení se k pobytu je možné provést na webových stránkách našeho sboru a pak také osobně u Tomáše Chrásky a Pavla Chrásky mladšího, a to optimálně ve lhůtě do poloviny května. Protože chápeme, že pro někoho může být společné sociální zařízení již problém, tak prosíme, abyste při přihlášení k pobytu směle uvedli, jak silně preferujete přítomnost sociálního zařízení přímo na vašem pokoji, nebo eventuálně zda to pro vás není podstatné. Před koncem května by měly být sděleny detaily platby (přesná cena, variabilní symbol, účet). Celá sborová dovolená je samozřejmě otevřena i pro vaše známé a blízké všech druhů a věků, které mezi sebou rádi uvítáme. Kapacitu máme otevřenou do cca 150 lidí, tak se zvaní nebojme. Modleme se požehnání pro celý pobyt a můžeme těšit. (Pozn. pro zvědavé a nedočkavé, na rok 2016, tedy ten další, máme rezervované místo v RZ Olšina u Lipna čirá krása ) Tomáš a Pavel Chráskovi LETNÍ POBYT MLÁDEŽE V Písařově Toto léto se již tradičně uskuteční výjezd mládeže. Protentokrát v Písařově, v místní faře Římskokatolické církve. Obec Písařov je asi 20km od Záhřebu na Moravě. Doufáme, že se k nám připojí ještě mládež z jiného sboru. Nicméně krásná krajina v Jeseníkách je jistě dobrým lákadlem. V plánu máme pokud možno zasportovat, s těmi méně zdatnými podniknout pár vycházek. V neposlední řadě se také chceme bavit o Bohu a o problémech, které prožíváme. Pobyt bude probíhat od pátku do čtvrtka Cena předběžně 70 Kč/noc a 130Kč/jídlo na den. Bližší informace u vedoucích mládeže (Jan Macek, Michaela Žiklová) či Davida Košťáka. David Košťák INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Rozhovor s Juditou Košťákovou ml. po ukončené přípravě na vstup do sboru staršovstvo s radostí přijalo sestru do našeho opbecenství. Přijetí se uskuteční spolu se setrou Jaromírou Dolejšovou na Velikonoční neděli Letní příměstský tábor staršovstvo se rozhodlo, že letos žádný organizovat nebudeme. Nepřijedou hosté z USA, se kterými jsme chtěli původně spolupracovat. Výroční členské shromáždění dopolední shromáždění se třemi kázajícími bylo trochu dlouhé, forma zpěvu s předzpěvákem a vestoje byla vnímána kladně. Pro příště bude vhodné, aby kandidáti na konferenci i na volební komisi byli zařazeni do brožury se zprávami, anebo aby členské shromáždění bylo se jmény seznámeno hned na začátku členského shromáždění, aby měli členové čas si jména promyslet a dávat další návrhy. Volební komise pro Beroun bude nominována berounským staršovstvem a zvolena na členském shromáždění stanice v Berouně. Kazatelé v našem sboru intenzivně hledáme kazatele pro Beroun a očekáváme, zda dostaneme spouhlas ke konkrétnímu jednání. Staršovstvo dále oslovuje vytipované kazatele, se kterými by chtělo jednat o případné službě na Smíchově. Noc kostelů a Dny víry Na Noc kostelů budou v Praze navazovat Dny víry. Oslovíme zástupce katolické a evangelické církve na Smíchově a budeme s nimi hovořit o možnostech, jak se společně zúčastnit.

8 První panelová diskuse o pschologii a víře návštěvnost byla 67 lidí. Zúčastněným se líbila. Po diskusi zůstali mnozí účastníci dlouho do večera na občerstvení. Členů našeho sboru přišlo ale minimum. Pokusíme se dostat informaci o dubnové a květnové panelové diskusi do Pražské pětky. Spolupráce s MČ Prahy 5 proběhlo setkání se zástupci Klubů důchodců, Město dokonce nabízí granty na určité akce. Taková setkání jsou vhodnou příležitostí pro navazování kontaktů. Beroun v souvislosti s hledáním kazatele se znovu dostává do popředí otázka modlitebny pro Beroun. Staršovstvo se v květnu na Smíchově sejde se staršími z Berouna ke společnému jednání. Připravíme opět celosborové shromáždění v Berouně sborový den uspořádáme na den Letnic Bohoslužebné čtení při čtení z Bible při bohoslužbách se čte z různých překladů. Staršovstvo rozhodlo, že bude vhodné oznamovat, z jakého překladu se čte. Příští jednání 14. dubna 2015 Daniel Pokorný PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Beroun Neděle 8:45 modlitební chvíle 9:30 shromáždění 9:30 shromáždění 18:00 modlitební chvíle první neděli v měsíci Úterý 18:00 mládež Čtvrtek 18:30 biblická hodina 16:30 dorost Pátek 16:15 dorost 18:30 biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická a technická spolupráce: Adam Wichterle, Ondřej Košťák

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, znovu se blíží Velikonoce a s nimi opět i silné téma Kristovy smrti za naše viny. Kristovo utrpení jedinečným způsobem

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

praha 5 4/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYHRÁLI JSME TO!

praha 5 4/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYHRÁLI JSME TO! 4/14 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYHRÁLI JSME TO! Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! (Ž 98,1) Jsme fakt dobří!

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

praha 5 To není jen tak, odstranit z těla nemocný orgán a nahradit ho novým. Pomineme-li pokusy 3/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

praha 5 To není jen tak, odstranit z těla nemocný orgán a nahradit ho novým. Pomineme-li pokusy 3/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 3/13 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 IMUNOSUPRESIVA A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. (Ez 36,26) To

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

A. Preambule. B. Základní ustanovení

A. Preambule. B. Základní ustanovení Vězeňská duchovenská péče Stanovy 2004 změna: 2006 změna: 2007 Stanovy Vězeňské duchovenské péče o.s. A. Preambule Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli

Více

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

Více

Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014

Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014 Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014 Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek Stanovy A. Preambule Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Místo: Kerestinec, Záhřeb, Daruvar Termín: 14. 23. 9. 2012 Doprava: autobusem Odjezd: 14. 9. Praha, Florenc 21.00 15. 9. Záhřeb, Autobusové nádraží 8.00

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více