8. prosince 2005 Pražský hrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. prosince 2005 Pražský hrad"

Transkript

1 katalog_ :22 Str prosince 2005 Pražský hrad

2 20216 KOKO Leták agentura Praha :29 Stránka 1

3 katalog_ :23 Str. 3 Vážené dámy a pánové, milí přátelé, společně vstupujeme do jedenáctého ročníku projektu Podepsáno srdcem. Při hledání tématu a okruhu dárců pro letošní rok mne vedla úvaha, že umění je prostorem stírajícím zdravotní handicap a umožňujícím postiženým soutěž i komunikaci s okolním světem. Proto jsem se rozhodl oslovit žádostí o dar do dražby právě ty, jimž je pomoc z projektu plynoucí určena. Mnohdy není výjimečnost darovaného díla v jeho primární umělecké hodnotě, ale v neuvěřitelně silné emociální vlně a touze žít plnohodnotný život a zároveň svému okolí sdělit pocity a myšlenky jinou formou, než tou, kterou jim osud odebral. Právě to činí z vystavovaných objektů díla hodná obdivu, a proto si seriál humanitárního projektu a dražby Podepsáno srdcem pro ročník 2005 jako okruh dárců vybral postižené. Každý z nich respektive jeho dílo je navíc zaštítěno dílem a jménem renomovaného výtvarného umělce příslušné země jako kmotra a obě díla budou vydražena společně. Mnohdy však handicapovaní dárci sami patří mezi významné výtvarné umělce svých zemí a tím dávají projektu další rozměr jeho filozofie. Projekt tak nabízí naprosto unikátní soubor uměleckých děl významných evropských výtvarníků. Také koncert je složen z děl postižených autorů a interpretů světového významu, jmenovitě L. van Beethovena, B. Smetany, M. Ravela, J. S. Bacha, J. Ježka, S. Wondera a dalších. Připomeňme zároveň, že sólistkou koncertu je nevidomá mezzosopranistka Olga Štěpánová a celý koncert bude jako obvykle tlumočen přímo v sále do znakové řeči pro přítomné neslyšící diváky. Poté si uvědomíme, že handicapovaní nejsou proti nám v roli prosebníků. Potřebují sice naši pomoc, ale to hlavní, co od nás potřebují, je úcta k jejich práci, dílu i životu za poselství jejich síly a vůle, která nám ve chvílích problémů mnohdy marginálních, občas chybí. Projekt Podepsáno srdcem nám již jedenáct let dává příležitost, abychom si to uvědomili a pomáhali jim s pocitem vděku a dluhu, který vůči nim za to vše máme. Vy jste se i letos této příležitosti chopili. Děkuji vám. Vladimír Mertlík Agency Prague Cherry, spol. s r. o. Ladies and Gentlemen, Dear Friends, Together, we open the eleventh annual project Signed with the Heart. When looking for the topic and the target group of donators this year, I followed the consideration that arts represent a space that can eliminate health handicaps and help such handicapped people contest and communicate with their surrounding world. This was why I decided to address my request for donations for the auction specially to those for whom the assistance resulting from the project was designed. Many times, the unique nature of the donated works of art is not primarily it their artistic value but in the unbelievably strong emotional wave and desire to live a full-fledged life and, at the same time, communicate their feelings and ideas to their surroundings in manners other than those that they had been deprived of by their fate. This is what makes the exhibited objects so admirable, and that is why the serial humanitarian project and auction Signed with the Heart selected the handicapped as the donators in Each of them, or rather each of their works, have been sponsored by a work and the name of another artist of renown from the relevant country acting as a kind of a god-father, and such pair of works will then be auctioned together. Often, however, the handicapped donators belong to significant artists in their countries thus providing the project and its underlying idea with yet another idea and dimension for its philosophy. Thus, the project offers an absolutely unique ensemble of works of arts by significant European graphic artists. Also, the concert is composed of works by handicapped authors and performing artists of the global renown, namely Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Jaroslav Ježek, Stevie Wonder, and others. We would also like to point out that Miss Olga Štěpánová, the blind mezzo-soprano, will be a soloist at the concert, and the concert, as usual, will be interpreted into the sign language for the deaf audiences. Thus, we would come to learn that the role of the handicapped vis-ą-vis us is not one of suppliants. They may be needing our help but what they want from us most of all is respect shown to themselves, to their work, to their life, and gratitude for what they give to us. This is a message of their strength and will that, at moments of often marginal problems, we may be often lacking. The project Signed with the Heart, for its eleventh year now, has been offering us the opportunity to get to know this and to chose to help them, out of a feeling of gratitude and debt that we owe to them for all of the above. This year, you have made use of this opportunity. Thank you. Vážení přátelé, za velmi krátký čas, v únoru 2006 tomu bude již 15 let, kdy se vzniklo Centrum dobré vůle a začalo pracovat ve prospěch cílů, které si vytýčilo. Výsledky naší práce jsou uvedeny v materiálech tomu příslušejících, chci proto na tomto místě a v tuto chvíli hlavně poděkovat všem spolupracovníkům a čestným členům CDV za vše, co pro sdružení a jeho klienty učinili. Chci také poděkovat vám všem, jejichž jména neznám a možná nikdy znát nebudu, kteří nám pomáháte každoročně svou ochotou přispět svými prostředky na to, bychom naše myšlenky, jak pomoci slabým, mohli realizovat. Věřte, že tak činíme s největším úsilím, abychom si vaši důvěru zasloužili. Naše společné úsilí mne přivedlo ke shrnutí, které považuji i za hlavní motto naší práce. I díky vám totiž vím, že: Každý problém má své řešení stačí mít dostatek dobré vůle. Dear Friends, In a short time, in February 2006, already 15 years will have passed since the foundation of the Good Will Centre that ever since has been working to materialise its goals. The results of our work are described in the relevant materials so here and now I would mainly like to thank to all collaborators and members of honour of the Good Will Centre for all that they have chosen to do for the association and its clients. I would also like to thank all of you, whose names I do not know and possibly will never get to know, who help us, year by year, with your willing financial contributions to help implement our idea of helping the weak. Please believe me that we do it with utmost efforts in order to deserve your trust. Our joint efforts lead me to a summary that I consider to be the motto of our joint work. It is also thanks to you that I know that Each problem has its solution all one needs is good will. Hana Růžičková ředitelka humanitárního sdružení Centrum dobré vůle 3

4 katalog_ :24 Str. 4 Pražský hrad 2004

5 Cisco_210x297.indd :42:32 DŘÍVE NEBO POZDĚJI BUDE VAŠE FIRMA POTŘEBOVAT SPOLEHLIVOU POČÍTAČOVOU SÍŤ. Dobrou zprávou je, že nemusíte být velkým podnikem, abyste si ji mohli dovolit. Společnost Cisco Systems vytvořila produkty pro počítačové sítě přesně na míru vaší firmě. Tato integrovaná řešení kombinují datové, internetové, telefonní a videokonferenční služby do jediné bezbečné platformy, umožňující postupné rozšiřování. Díky tomu bude vaše společnost pružnější, výkonnější a bezpečnější. Spolehlivá počítačová síť od společnosti Cisco Systems vám dovolí věnovat se tomu, co je pro vaši firmu opravdu důležité. A možná si konečně budete moci vzít i zaslouženou dovolenou. Pro více informací volejte ( ) nebo navštivte _ZALOŽENÍ VLASTNÍ FIRMY. 2000_ZÍSKÁN PRVNÍ ZÁKAZNÍK. 2003_STĚHOVÁNÍ DO VĚTŠÍCH PROSTOR. 2005_IMPLEMENTOVÁN NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NA POČÍTAČOVÉ SÍTI CISCO. 2005_PRVNÍ DOVOLENÁ PO PĚTI LETECH.

6 katalog_ :24 Str. 6 Jiří Paroubek předseda vlády České republiky PROGRAM KONCERTU Podepsáno srdcem 2005 Postiženi uměním Bedřich Smetana Slavnostní fanfáry z opery Libuše ČNSO Maurice Ravel Koncert pro klavír levou rukou D dur (závěr) Boris Krajný (klavír) ČNSO Jaroslav Ježek Tmavomodrý svět Olga Štěpánová (mezzosoprán) ČNSO Wolfgang A. Mozart Titus, předehra k opeře, KV 621 ČNSO Hoagy Carmichael Georgia on my Mind Jan Hasenöhrl (trubka) Lukáš Chejn (kytara) ČNSO Stevie Wonder Sir Duke ČNSO Ludwig van Beethoven Symphony No. 5, c moll Osudová, 1. věta, Allegro con brio ČNSO Johann Sebastian Bach Velká mše h moll, BWV 3323, Árie Qui sedes Olga Štěpánová (mezzosoprán) ČNSO Gustav Holst Planety, orch. suita, 4.část Jupiter, posel dobrých zpráv ČNSO Hlavní partneři projektu: Partneři projektu: 6

7

8 katalog_ :25 Str. 8 Paul Freeman Narozený v Richmondu ve státě Virginia, je pokládán za jednoho z předních amerických dirigentů. V roce 1987 se stal zakládajícím šéfdirigentem proslulého Malého chicagského symfonického orchestru (Chicago Sinfonietta). V letech pracoval jako šéfdirigent kanadského symfonického orchestru Victoria, šest let vykonával funkci šéfdirigenta Rochesterské opery v New Yorku. Dirigoval více než 100 orchestrů ve 28 zemích. Dr. Freeman získal titul na Eastmanské hudební škole a na základě udělení amerického stipendia Fulbright studoval na berlínské Hochschule für Musik. Získal četná ocenění, včetně ceny v Mitropouloské mezinárodní dirigentské soutěži a několika nominací na televizní ceny Emmy. V polovině sedmdesátých let si značnou pozornost získala jeho série devíti LP, která sleduje historii černých symfonických skladatelů od roku 1750 do dnešní doby. Všestrannost Paula Freemana dokazuje série osmi CD, nazvaná Aspects of Broadway (Aspekty Broadwaye), kde se objevují výňatky ze 40. Broadwayských muzikálů. Jako osobnost v oblasti sdělovacích prostředků byl zapojen do více než tuctu televizních orchestrálních produkcí pro CBS, ABC, PBS, WGN, CBC a ČT2. S Českým národním symfonickým orchestrem spolupracuje Paul Freeman osmou sezónu a od roku 1996 jako šéfdirigent. Paul was born in Richmond, Virginia. He is considered to be one of the leading U.S. conductors. In 1987, he helped to found and acted as the first chief conductors of the famous Chicago Sinfonietta. In , Paul was the chief conductor of the Canadian Victoria Symphony Orchestra; he worked with the Rochester Opera in New York for six years as its chief conductor. All in all, Paul has conducted more than 100 orchestras in 28 countries. Dr. Freeman obtained his degree from the Eastman School of Music and, as a Fulbright student, spent a time at the Hochschule für Musik in Berlin. Paul won a number of awards, including the Grand Prix from the Dimitri Mitropoulos International Conductors Competition, and several Emmy nominations. In mid-seventies, his series of nine LPs tracking the history of black composers of symphonies from 1750 to this day attracted much attention. Paul Freeman s versatility is confirmed by a series of eight CDs entitled The Aspects of Broadway and containing extracts from 40 Broadway musicals. As a mass communication media figure, he was involved in more than a dozen of television orchestra productions for CBS, ABC, PBS, WGN, CBC, and ČT2. This is the eighth season that Paul Freeman has cooperated with the Czech National Symphony Orchestra, since 1996 as its chief conductor. Český národní symfonický orchestr Byl založen v roce 1993 trumpetistou Janem Hasenöhrlem. Těleso se skládá z osmi desítek zkušených hudebníků, kteří zde nalézají jedinečný prostor k širokému interpretačnímu uplatnění. Křestním otcem, který stál u kolébky ČNSO, byl legendární dirigent Zdeněk Košler. Orchestr podpořil svými uměleckými zkušenostmi a natočil s ním několik CD. V roce 1996 převzal šéfdirigentskou taktovku Američan Paul Freeman, který je zároveň uměleckým ředitelem. Ambiciózní projekt tohoto symfonického tělesa, zaštítěný společností ICN Polyart Prague v. o. s., je i jeho velkým úspěchem na poli české i světové hudební scény. Nahrávky souboru se prodávají v USA i Japonsku, úspěšná byla turné po Velké Británii a Irsku, Francii a Japonsku. Zázemím orchestru je vlastní nahrávací studio v Praze Modřanech a chloubou několik zlatých CD za prodej více než nosičů, dále Cena Gustava Mahlera, za interpretaci jeho děl a zejména prestižní smlouva s agenturou IMG Artists London o celosvětovém zastoupení. The Czech National Symphony Orchestra was founded in 1993 by trumpet player Jan Hasenöhrl. The orchestra features eighty experienced musicians who find in it unique opportunities for their broad performing exercise. The Orchestra was god-fathered by the legendary Czech conductor Zdeněk Košler. He chose to support the Orchestra with his artistic experiences and also recorded several CDs with it. In 1996, the American Paul Freeman took over the chief conductor s baton, and he became the artistic director of the ensemble at the same time. The ambitious project of the symphonic orchestra, under the auspices of the company ICN Polyart Prague v. o. s., also represents one of his great successes achieved in the Czech as well as global musical scenes. Recordings made by the orchestra have been on sale also in the United States and in Japan; it has staged successful tours of the United Kingdom and Ireland, France, and Japan. The Orchestra owns a recording studio of its own in the Prague quarter of Modřany, and boasts of several golden CDs for the sale of more than 25,000 carriers, as well as the Gustav Mahler Prize for the interpretation of his works, and especially of its prestigious global representation contract with IMG Artists London. 8 Jan Hasenöhrl Narozen v Praze, vystudoval Státní konzervatoř a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze u prof. Václava Junka. Je laureátem mezinárodních soutěží Concertino Praga a Pražské jaro. V průběhu dosavadní umělecké dráhy působil v řadě souborů a orchestrů (Filmový symfonický orchestr, Orchestr opery ND, Pražský komorní orchestr, Universal Brass, Symfonický orchestr Českého rozhlasu). Od roku 1993 je prvním trumpetistou Českého národního symfonického orchestru. Jako sólista nebo člen hudebních souborů koncertoval téměř po celé Evropě, ze zámořských zemí jmenujme Japonsko, Koreu, Mexiko, USA a pětici států Jižní Ameriky. K jeho nejvýznamnějším počinům patří spolupráce s English Chamber Orchestra (1998) a vystoupení v Chicago Symphony Hall v roce Jan Hasenöhrl má na svém kontě několik sólových projektů jak pro Český rozhlas a TV 2, tak i profilová CD s Telemannovými a Vivaldiho koncerty, desítky nahrávek komorní a symfonické hudby. Jako skutečně všestranný umělec se též věnuje žánrům méně vážným, jmenovitě swingu a jazzu (CD Brassspy, Swing Party a La Parada). Jan Hasenöhrl je zakladatelem Českého národního symfonického orchestru a generálním manažerem agentury ČNSO s. r. o. Born in Prague, Jan Hasenöhrl graduated from the State Conservatory and the Music Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague with Prof. Václav Junek. He has been awarded at several international competitions (e. g. Concertino Praga, Prague Spring). In course of his artistic career, he has been engaged in a large number of ensembles and orchestras (Film Symphony Orchestra, National Theatre Opera Orchestra, Prague Chamber Orchestra, Clarino Consort, Universal Brass, or Czech Radio Symphony Orchestra). Since 1993, he has occupied the post of a chief trumpeter in the Czech National Symphony Orchestra. As a soloist or a member of music ensembles, he has performed throughout Europe as well as in Japan, Korea, Mexico, United States, and in five South American countries. His career highlights include cooperation with English Chamber Orchestra in 1998 and his appearance in Chicago Symphony Hall. He realized several soloist projects for the Czech Radio and TV2, and recorded profile CDs of Telemann s and Vivaldi s concertos, plus dozens of chamber and symphony music recordings. As a truly versatile artist, Jan Hasenöhrl also devotes himself to a bit lighter genres, especially to swing and jazz (CDs Brassspy, Swing Party and La Parada). He founded the Czech National Symphony Orchestra and manages the CNSO Agency.

9 ZCE es CEZ_ :32 Str. 1

10 katalog_ :25 Str. 10 Boris Krajný Patří mezi naše nejúspěšnější klavíristy. Koncertoval v 35ti zemích pěti kontinentů mj. v New Yorku, Washingtonu, Moskvě, Londýně, Paříži, Buenos Aires, Sydney, Melbourne, Tokyu, Bruselu, Berlíně, Athénách, Torontu, Havaně, Káhiře, Bogotě, Caracasu, Johanesburgu, Mexico-City, Veroně, Madridu, Salzburgu, Vídni atd. Narodil se v r v Kroměříži, kde vystudoval konzervatoř. Pražskou AMU absolvoval u prof. F. Maxiána a I. Moravce. Od roku 1982 je solistou ČF, s PKO uskutečnil řadu zájezdů do Jižní Ameriky, USA a kanady, s ČF do Japonska a Austrálie. V roce 1993 premiéroval Dvořákův klavírní koncert na měsíčním turné v Jihoafrické republice, na festivalu ve francouzském Rouen v roce 1996 provedl celé klavírní i komorní dílo L. Janáčka. Na Pražském Jaru 1990 uvedl jako československou premiéru Age of anxiety L. Bernsteina. Jeho diskografie obsahuje koncerty č. 3 B. Bartóka a S. Prokofjeva s Českou filharmonií, klavírní kvintety A. Dvořáka a C. Francka, chorálové předehry J. S. Bacha v úpravě F. Busoniho, Voříškovy brilantní variace a rondo s Pražským komorním orchestrem, skladby L. van Beethovena, F. Chopina, C. Debussyho, E. Schullhofa, B Martinů a dalších. Za nahrávku francouzských klavírních koncertů s PKO (Honegger, Poulenc, Roussel) obdržel Grand Prix 1982 v Paříži. Pro Supraphon natočil kompletní dílo M. Ravela. Je docentem na AMU. V sezoně provedl klavírní koncert č. 4 Inkantace B. Martinů v New Yorku s New Jersey Symphony orchestra a s Malaysian Philharmony v Kuala Lumpuru. Boris ranks among the Czech Republic s most successful pianists. He has given concerts in 35 countries of five continents, including New York, Washington, Moscow, London, Paris, Buenos Aires, Sydney, Melbourne, Tokyo, Brussels, Berlin, Athens, Toronto, Havana, Cairo, Bogotá, Caracas, Johannesburg, Mexico City, Verona, Madrid, Salzburg, Vienna, etc. He was born in Kroměříž in 1945 where he also studied at the local conservatoire. Boris graduated from the Academy of Performing Arts in Prague; his tutors were professors Frantisek Maxián and Ivan Moravec. He joined the Czech Philharmonic as a soloist in 1982; his international tours have included South America, USA and Canada with the Prague Chamber Orchestra, and Japan and Australia with the Czech Philharmonic. In 1993, Boris premiered Dvořák s piano concerto during his onemonth tour of South Africa; in1996, he performed all of the piano and chamber works by Leoš Janáček at a festival in Rouen. It was at the Prague Spring Musical Festival in 1990 that he performed the Czechoslovak premiere of Leonard Bernstein s Age of Anxiety. His list of recordings contains Concerts No. 3 by Béla Bartók and Sergei Prokofjev with the Czech Philharmonic; the piano concerts by Antonín Dvořák and Cesar Franck; the choral overtures by Johann Sebastian Bach arranged by Ferruccio Busoni; the brilliant variations and rondo by Jan Václav Voříšek with the Prague Chamber Orchestra; compositions by Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin, Claude Debussy, Erwin Schullhof, Bohuslav Martinů, and others. Boris was awarded the Grand Prix 1982 in Paris for his recording of French piano concertos together with the Prague Chamber Orchestra (Honegger, Poulenc, Roussel). He has also recorded the complete works by Maurice Ravel for Supraphon. Boris is an assistant professor at the Academy of Performing Arts in Prague. In the season, he performed the Piano Concerto no. 4 Incarnation by Bohuslav Martinů in New York, together with the New Jersey Symphony Orchestra, and in Kuala Lumpur with the Malaysian Philharmonic. Olga Štěpánová Mezzosopranistka Olga Štěpánová je řazena k předním českým komorním pěvkyním. Po narození a dětství, prožitém v Ostravě, vystudovala AMU v Praze v oborech klavír a zpěv. Vzdělání si doplnila opakovanou účastí na mezinárodních kurzech ve Výmaru a spoluprací s arménským pěvcem a pedagogem Pavlem Lisizianem. Ve třiceti letech, po úplné ztrátě zraku, se rozhodla pro dráhu komorní pěvkyně a debutovala v Praze s pražskými symfoniky v Mahlerových Písních o mrtvých dětech. Vytupovala mnohokrát doma i v zahraničí v samostatných recitálech, stejně jako ve velkých oratorních a koncertantních projektech. Natočila čtyři písňová alba, spolupracuje s Českým rozhlasem i Českou televizí. Mezzo-soprano Olga Štěpánová ranks among the leading Czech chamber singers. Born and bred in Ostrava, she graduated from the Academy of Performing Arts in Prague, in piano and singing. She honed her education by repeatedly attending international courses in Weimar, and in cooperation with the Armenian singer and educationalist Pavel Lisizian. At the age of thirty when she completely lost her vision Olga decided for the career of a chamber singer; she had her debut in Prague, together with the Prague Symphony Orchestra, performing Mahler s Songs on the Death of Children. She has staged a number of dedicated recitals at home and abroad, and has partaken in major oratory and concert projects. Olga has recorded four albums of songs and she also cooperates with Czech Radio and Czech Television. Jan Vala Narodil se Jeho hvězda se rozzářila nejvíce v době populárního Televizního klubu mladých, kde patřil k prominentním moderátorům. Uváděl stovky významných projektů a je proslulý umírněným a elegantním projevem. Jeho pohotovost a vzdělanost mu vždy dávala možnost vést s jakoukoliv z našich či světových osobností skvělé rozhovory, ve kterých se nikdy nesnažil hosta převálcovat, ale naopak vyzdvihnout jeho osobnost. V posledních letech na sebe výrazně upozornil televizním autorským seriálem Putování za vínem, ve kterém diváky, skvěle odborně připraven, v roli laskavého průvodce zavedl na vinice celé Evropy a zemí Středního východu. Jan Vala was born on 14th September His star was at the brightest at the time of the popular Television Youth Club project where he ranked among the most prominent hosts. He acted as the MC at a number of outstanding projects where he became known for his moderate and smart conduct. His quick-wittedness and culture allowed him to conduct outstanding interviews with any of both local and international personalities where he never strived to overcome his guests, rather, to underline their personal qualities. Lately, he won again significant viewers acclaim by producing and hosting his own TV series Wine Routes whereby, based on an excellent preparation, kindly guided the interested viewers in vineyards all over Europe and in the Middle East. Lukáš Chejn Hráč na kytaru. Životopis není k dispozici. Guitarist. Curriculum vitae is not available. 10

11 Projekt :08 Str. 1

12 people_ :35 Str. 12 Belgie Belgium Vinciane Bernaerts Narozen Do dražby věnoval skulpturu Postava s velkýma nohama. Vinciane was born in Has donated a sculpture Figure with Big Feet for the auction. Postava s velkýma nohama (výška 29 cm, šíře v ramenou 17 cm) Figure with Big Feet Zmačkaný muž (výška 39 cm, šíře v pase 22 cm) A Rumpled Man Catherine Dore Narozena 1947 v Paříži, vystudovala Alsaskou školu a v Paříži právnickou bakalářskou přípravu, Uměleckou školu Martenot v oboru kresby, malby, modelování a souběžně keramickou výuku v Paříži. Dále se vzdělává v kurzech, stážích a workshopech po celé Evropě v nejrůznějších technikách malby, modelování, sochaření a práce s keramikou, lití bronzu a dokonce výroby pecí. Sama později zároveň vyučuje na školách v Paříži a Bruselu všechny techniky, které během mnoha let svých studií sama vstřebala a získala v nich zručnost. Významná je v letech 1988 jejjí činnost ve škole pro autistické děti Le Tremplin v Bruselu či výuka sochařství a kresby v ateliérech pro duševně postižené La Bastide v Bruselu. I v dalších letech neúnavně pracuje ve všech jí dokonale ovládaných výtvarných oborech ve prospěch handicapovaných v ateliérech pro duševně postižené ve Francii a Belgii. V letošním roce absolvovala další významnou sochařskou stáž v Kanadě a na Krétě. Do dražby věnovala skulpturu Zmačkaný muž. Catherine was born in Paris She completed an Alsace school and a baccalaureate law prep school in Paris, as well as courses in drawing, painting and modelling at the Martenot School of Art, and concurrently a ceramics school in Paris. She continues her education by attending courses, study stays, and workshops all over Europe, in various techniques of painting, modelling, sculpturing, and ceramics techniques, bronze casting and even the furnace building. She herself later teaches at schools in Paris and Brussels all of the techniques that she has ingested and mastered during the many years of her studies. Of special importance is her involvement in 1988 in Le Tremplin School for autistic children in Brussels, and her courses in sculpture and drawing held at La Bastide studio for the mentally retarded in Brussels. Also in the subsequent years Catherine has continued to work in all of the artistic areas that she has mastered so well to the benefit of the handicapped at studios for mentally retarded in France and in Belgium. This year, Catherine completed yet another important sculpturing study stay in Canada and in Crete. She donated her sculpture entitled A Crumpled Man for the auction. Patricia Schoontjans Narozena Věnovala do dražby skulpturu Postava s velkými dlaněmi. Patricia was born in Has donated a sculpture Figure with Big Palms for the auction. Alain De Muynck Narozen Do dražby věnoval obraz Portrét. Alain was born in Has donated a painting Portrait for the auction. Portrét (80 x 65 cm) Portrait 12 Postava s velkými dlaněmi (výška 45 cm, šíře v ramenou 17 cm, spodní šíře 10 cm) Figure with Big Palms Peter Zupnik několikrát jsem si zopakoval ta dvě slova Podepsáno srdcem..moje práce, kterou věnuji, se jmenuje Začátek vzniku. Věřím, že je vždy možné znovu začít, i když se zdá, že je to nemožné.

13 people_ :35 Str. 13 Tomáš Bím Narodil se 1946 v Praze. Je vyučen tiskařem a později soukromě studoval. V prvních letech tvorby se zaměřil především na užitou grafiku a suchou jehlu. Od roku 1978 se začal zabývat volnou grafikou, především litografií, přičemž v poslední době se věnuje převážně malbě acylů a olejů. Měl kolem padesáti samostatných výstav doma i v zahraničí a účastnil se řady kolektivních výstav. Dvakrát získal ocenění za drobnou grafiku v Dánsku a Polsku. Do dražby věnoval grafický list Stan u lesa. Tomas Bim was born in 1946 in Prague. Trained as a typographer, he later continued to study privately. In the beginning, Bim mostry concetrated on applied graphic art, drawing, illustration and dry point. Since 1978, his works tend to arrive from the sphere of free graphic art, namely lithography. In the past years, he has enjoyed painting using acrylic paints and oil. Tomas Bim has exhibited extensively both at home and abroad and received prizes in Denmark and Poland. Has donated a graphic called A Tent Near the Forest for the auction. Stan u lesa (77 x 63 cm) A Tent Near the Forest Česká republika Czech Republic Helena Černíková Narodila se 1980 v Ostrově nad Ohří. Následkem komplikací při jejím narození došlo k opoždění vývoje a středně těžké mentální retardaci. V roce 1966 dokončila školní docházku, poté pracovala v chráněných dílnách a na žádost matky byla umístěna do Ústavu sociální péče v Mnichově u Mariánských Lázních. Přes svou samotářskou povahu se ráda zapojuje do společných prací a činností. Ráda plete proutěné ozdoby a košíky, maluje a miluje procházky po okolí. Jejím životním přáním je nalézt životního partnera a žít samostatný život v zařízení chráněné bydlení. Její obrazová studie Koně, připravená k dražbě je zajímavá svou přesnou dispozicí a zachycením pohybu. Helena Černíková věnovala do dražby také obrazy malované na skle, nazvané Roční období I. a Roční období II.. Helena was born in Due to birth complications, Helena has suffered from retarded growth and medium strength mental retardation. In 1966 Helena completed school attendance and begun to work in a Protected Workshops. At her mother s request, Helena lives at the Social Care Institute at Mnichov near Mariánské Lázně. Despite her solitary disposition, Helena likes to join collective work and activities. Helena enjoys weaving withe decorations and baskets, she like to paint and loves walking in the surrounding. Helena s ultimate dream is to find her life-time partner and to live an independent life in a Protected Home facility. Helena s image sketch Horses that is prepared for the auction is interesting by its accurate layout and the way it captures motion. Helena donated to auction also pictures painted on glass, entitled Czech Year I and Czech Year II. Český rok I (70 x 68 cm) Czech Year I Český rok II Czech Year II Anna Jíšová Narozena 1961, většinu svého dětství spolu s dalšími čtyřmi sourozenci prožila v Liptově. Od roku 1980 žije v Čechách, absolvovala na Střední průmyslové škole textilní v Brně v oboru výtvarné zpracování tkanin. Je členkou Masarykovy akademie umění v Praze a Česko-bavorského uměleckého spolku. Mnohokrát vystavovala samostatně i kolektivně v Čechách, na Slovensku, ve Švýcarsku, Paříži a Vídni. Několik výstav realizovala spolu se svým bratrem, který je úspěšným sochařem. Zabývá se výrobou šperků a instalovala i několik výstav fotografií ze svých cest. Během posledních patnácti let totiž procestovala zcela sama, jen s domorodými průvodci, Jižní Ameriku, povodí Amazonky, Afriku, slezla řadu čtyřtisícovek na třech kontinentech a sama strávila tři měsíce v Antarktidě. Řada jejích výtvarných děl byla inspirována právě jejími dobrodružnými cestami. Dílo kombinované techniky věnované projektu nazvala Antarktida. She was born in She spent most of her childhood together with her four siblings in Slovakia. Since 1980 she has lived in the Czech Republic. She graduated from the Secondary Vocational Textile School in Brno, department of artistic processing of fabrics. Anna is a member of the Masaryk Art Academy in Prague and the Czech-Bavarian Art Society. She had many individual and collective exhibitions in the Czech Republic, Slovakia, Switzerland, Paris and Vienna. Anna has staged several exhibitions together with her brother, a successful sculptor. She is engaged in the creation of jewellery and has also arranged several exhibitions of photographs from her journeys. This because, in the course of the past fifteen years, Anna has travelled on her own, only with native guides, South America, the Amazon River catchment, Africa, she climbed many four thousand meter mountains on three continents, and she has also spent three months in Antarctica on her own. Many of her works were also inspired by her adventurous journeys. Her work in which she uses the combined technique and which she donated to the project is called Antarktida. Antarktida (140 x 110 cm) Antarktida Koně (53 x 43 cm) Horses 13

14 people_ :35 Str. 14 Česká republika Czech Republic Tučňáci na rybách (64 x 50 cm) The Fishing Penguins Jana Konvalinová Narodila se 1951 a pro svou vrozenou vývojovou poruchu byla již od svých tří let umisťována do dětských domovů a zařízení sociální péče. V roce 1963 našla svůj domov v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově u Mariánských Lázní. Po počátečních potížích se časem plně integrovala do kolektivu a jeho zájmových činností. Naučila se částečně číst a psát, velmi ráda maluje, dobře šije a vyšívá. Miluje hudbu a v hudební skupině Ústavu obstarává rytmiku. S velkou láskou a péčí se stará o svého jezevčíka Filípka a další zvířátka v hospodářství Ústavu. Věnovala do dražby obrazy malované na kartonu Tučňáci na rybách, Páv a Kočka v okně. Jana was born in 1951 and due to a natural growth disorder she has spent time at various children asylums and social care institutes since she was three years of age. In 1963, Jana found her home at the Social Care Institute for mentally retarded at Mnichov near Mariánské Lázně. After some initial inconveniences, Jana has eventually fully joined the collective and its activities. Jana partially learned how to read and write, she loves painting, and she is good at sewing and embroidering. Jana also loves music and so she is in charge of the rhythmic in the institute s music group. With devotion and solicitude, Jana also takes care of her dachshund Filípek and other animals living at the institute s farm. Jana donated to auction pictures painted on cardboard: The Fishing Penguins, The Peacock and A Cat in the Window. Kočka v okně (62 x 73 cm) A Cat in the Window Páv (50 x 58 cm) The Peacock Dušan Ždímal Narozen 1945 v Brně, vystudoval VŠUP v Praze, aby se, s titulem akademický architekt, stal kmenovým scénografem divadla Husa na provázku (mj. řady dalších Pépe, Commedia dell arte, Šašek a královna) což trvale ovlivnilo jeho tvorbu. Jeho díla jsou zastoupena v tuzemských i světových sbírkách (Paříž, Osaka, Dublin, Varšava, Jižní Korea, Švédsko, USA aj.), mnohokrát byl oceněn vítězstvím v soutěžích plakátů a v oboru výstavnictví. Z jeho filmové a televizní scénografie jmenujme např. filmy Šašek a královna, O Radkovi a Mileně, O zakletém hadovi, Manéž Bolka Polívky od roku 1987 aj. S divadelní scénografií hostoval v divadlech Polska, Francie a Španělska, významná je i jeho interiérová architektura Asia Grand Hotel, Boby Centrum, Questenberský palác, Ředitelství DP v Brně ad. Realizoval a účastnil se řady samostatných i kolektivních výstav, je členem skupiny Q. Do dražby věnoval svůj obraz Šašková. Dušan was born in He studied at the University of Applied Art in Prague where he earned the title of an academic architect. Then Dušan became the in-house stage designer for the Goose on a String (Husa na provázku) Theatre where he staged, among other things, the following productions: Pépe, Commedia dell arte, The Jester and the Queen, which for ever affected his work. Dušan s artefacts have been acquired by local and international collections (Paris, Osaka, Dublin, Warsaw, South Korea, Sweden, USA, and other). He has repeatedly won poster and management of exhibitions contests. From among his film and television stage designs, the following productions deserve a mention: the film rendering of The Jester and the Queen, Radko and Milena, The Cursed Snake, Bolek Polívka s Arena, since 1987, and other. Dušan designed stages at theatres in Poland, France, and Spain. Also, he is known as an interior designer and architect he has produced the Asia Grand Hotel, Boby Centrum, Questenberský Palace, The headquarters of the Municipal Transport Corporation in Brno, and other projects. He has staged and partaken in a number of both individual and collective exhibitions. He is a member of the Group Q. Has donated a painting She s Clown for the auction. 14 Šašková (104 x 72 cm) She s Clown

15 people_ :36 Str. 15 Per Baagoe Narozen v Rorvigu v roce 1946, absolvent Accaddemia Di Bella Arti v italské Perugii v roce 1966 a následně, v letech 1968 až 1975, také Umělecké akademie v Kodani. Do dražby věnoval ze své tvorby dvě litografie Putující oblaka a Dívka v klobouku. Per was born in Rorvig on Christmas Day in In 1966, Per graduated from Accaddemia Di Bella Arti in Perugia, Italy, and after that, in 1968 to 1975, the Academy of the Fine Arts in Copenhagen. Per donated two lithographs to the auction: The Moving Clouds and The Girl Wearing a Hat. Dánsko Denmark Mathias Christensen Wendelboe Narozen v roce 1985 v rodině výtvarníků. Trpí spastickou paralýzou, a proto nemůže psát ani mluvit. Dobře maluje a kreslí, hodně také za využití počítačové techniky a tak vyjadřuje své pocity a myšlenky. Vzdělává se v této oblasti a zajímá se o astronomii. Účastnil se sportovních soutěží v USA, kde také začal fotografovat a točit filmy jako další způsob komunikace s okolím. Důkazem jsou jeho příspěvky projektu v podobě děl série Wax Pictures 2004, počítačového grafického programu a myši pro handicapované Computer Graphic 2005 a Digital Photograph 2005 Tisvildeleje, Denmark. Was born in 1985, spastically paralyzed, has been involved in a number of artistic activities that his disease enables him to do. The evidence of that are his works from the series Wax Pictures 2004, computer drawing programme and a handicap mouse Computer Graphic 2005 and Digital Photograph 2005 Tisvildeleje, Denmark. Putující oblaka (66 x 80 cm) The Moving Clouds Dívka v klobouku (56 x 58 cm) The Girl Wearing a Hat Počítačová grafika (35 x 25 cm) Computer Graphic Voskové obrazy (42 x 30 cm) Wax Pictures Anna Jíšová v těch nejodlehlejších koutech světa jsem zažila lidskou solidaritu, tam, kde jsem ji ani nečekala, kde bída a chudoba bolestně obklopovala obyvatele a mé vlastní problémy pohlcovala naléhavost řešení jiných. Přesto se mi pomoci dostalo. Dnes, v poholdí mého domova, vnímám význam těchto okamžiků. Proto dávám ráda svůj obraz inspirovaný pobytem v Antarktidě. Digitální fotografie 2005 Tisvildeleje, Denmark (33 x 40 cm) Digital Photograph 2005 Tisvildeleje, Denmark 15

16 people_ :36 Str. 16 Dánsko Denmark Pia P Laursdahl Narozena 1959, absolventka Umělecké akademie v Arhusu v letech , absolventka Institutu pro kreativní působení, nástavbové studium prostor a výzdoba v letech , získala také umělecko terapeutické vzdělání v letech Od roku 1995 realizovala více jak dvě desítky kolektivních i samostatných výstav a výzdob ve skandinávských zemích. Do humanitární dražby věnovala šest svých děl ze série maleb Květiny, jmenovitě Acapulco, Pahiopedilum, Sluneční květ, Spicerianum, Dva tulipány a Curtisii. She was born in 1959, graduated from the Academy of Fine Arts in Arhus in , studied at the Institute of Creative Arts, between postgraduate study in Norway focused on space and decoration, between 1996 and 1997 study of Art Therapy. Since 1995 she has staged more than twenty collective and individual exhibitions and interior decorations in the Scandinavian countries. She donated the humanitarian auction with six of her works from the Flowers series, called Acapulco, Pahiopedilum, The Sunny Blossom, The Spicerianum, Two Tulips and Curtisia. Finsko Finland Cyklus květiny: Pahiopedilum, Spicerianum, Sluneční květ, Acapulco, Curtisie a Dva tulipány (3 kusy 23 x 30 cm, 2 kusy 45 x 35 cm, 1 kus 35 x 45 cm) Flowers: Pahiopedilum, The Spicerianum, The Sunny Blossom, Acapulco, Curtisia and Two Tulips Oskari Lukkarila Narodil se ve Vantaa v roce 1996 jako první dítě v rodině lékařky a technika s postižením Downova syndromu. Je v rodině nejstarším dítětem vedle svých dvou mladších bratrů, Navštěvuje základní školu se zvláštní péčí, kde je úspěšný a oblíbený pro svou nekonfliktní a přátelskou povahu. Velkou zálibu má ve výtvarných činnostech, rád kreslí, maluje a modeluje. Jeho dílo, věnované do dražby jako jeho příspěvek bylo inspirováno konkrétní situací, popsanou v doprovodném textu a nese název Výstřik vody. Oskari was born in Vantaa in 1996 as the first child of a doctor and a technician. He suffers from the Dawn syndrome. With two younger brothers, he is the oldest child in the family. Oskari attends the elementary school with special care where he is successful and favoured for his non-conflict and friendly character. He enjoys art work, loves drawing, painting and modelling. Oskari s work, donated to the auction as his contribution, has been inspired by real situations that are described in the accompanying text called The Water Splash. Výstřik vody (52 x 72 cm) The Water Splash Pták svobody a ryba zpátečnictví (73 x 93 cm) Bird of Freedom and Fish of Reaction Petr Rehor Narodil se v roce 1949 v tehdejším Československu, v letech 1964 až 1968 studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze, poté do roku 1975 na Akademii výtvarného umění. Ihned po studiích emigroval do Finska, kde v roce 1983 získal občanství. Od roku 1975 absolvoval více jak čtyři desítky samostatných i kolektivních výstav ve Skandinávii a České republice. Jeho jméno a díla se objevila v řadě uměleckých publikací, pracoval v řadě uměleckých institucí a muzeí, bývá kurátorem řady výstav, je významným autorem řady esejů a publikací o výtvarném umění. Je vyučujícím na helsinské Akademii umění, Uměleckém institutu v Lahti a na kurzech kresby a anatomie tamtéž. Nemalá je také jeho činnost ve workshopech a tvůrčích kolektivech. Myšlení Petra Rehore, dle jeho vlastního vyjádření, výrazně ovlivnil svou tvorbou francouzský básník Guillame Apollinaire a právě z tohoto období věnoval Petr Rehor olej na plátně s názvem Pták svobody a ryba zpátečnictví. Petr was born in former Czechoslovakia in From 1964 to 1968, Petr studied the School of Applied Art in Prague and, later on, the Academy of Fine Arts, which he completed in Immediately after his studies, Petr emigrated to Finland where he acquired citizenship in Since 1975, Petr had more than forty individual and collective exhibitions in Scandinavia and in the Czech Republic. His name and works have appeared in a number of artistic magazines, he worked for many art institutions and museums, and he often acts as a curator of exhibition. Petr is an author of significance of many essays and publications on the fine art. He teaches at the Academy of Arts in Helsinki, the Institute of Art in Lahti and leads courses of drawing and anatomy at the same institute. Petr also takes a considerable part in workshops and creative teams. Petr Rehor s thinking, in his own words, has evidently been influenced by the work of the French poet Guillame Apollinaire and it was just from this period that Petr Rehor has donated an oil on canvas picture entitled Bird of Freedom and Fish of Reaction. 16

17 people_ :36 Str. 17 Peter Zupnik Narozen 1961 na Slovensku, v letech 1976 až 80 studoval užitou fotografii na Střední škole uměleckého průmyslu v Košicích a poté studoval uměleckou fotografii na FAMU v Praze. Zúčastnil se četných skupinových i soukromých výstav v Čechách, na Slovensku, v Evropě a USA. Od roku 1995 žije a tvoří v Paříži. Fotografuje stopy lidských činností i času a jeho práce jsou zastoupeny v mnoha veřejných i soukromých sbírkách a galeriích. Je fascinován schopností bleskového světla, které jakoby obnažuje, zvýrazňuje a nastoluje nový řád kontrastů. Nehledá senzace ani noční tabu. Prochází nočním městem a dívá se bleskovýma očima. Do dražby věnoval fotografii Začátek vzniku. Born in Slovakia in During 1976 to 1980 studied applied photography at the School of Applied Arts in Košice, and then artistic photography at the FAMU in Prague. He participated at many group and private exhibitions in the Czech Republic, Slovakia, other European Countries and the USA. He lives and works in Paris since Peter Zupnik captures traces of human activity and time. His works are represented in many both public and private collections and art galleries. He is fascinated by the ability of the camera flash, which seems to be revealing, accentuating, and imposing a new order of contrast. He does not seek sensation or the taboos of the night. He walks through the city at night, and looks with flashy eyes. Has donated a photos Origin of the genesis for the auction. Začátek vzniku (56 x 77 cm) Origin of the genesis Francie France Ivan Di Cenzo Ivan se narodil v L Aquille v roce 1994, kde žije ve svém rodném městě San Gregorio. Studuje prvním rokem Scuola Media Statale G.Carducci v L Aquille. Svůj obraz Společná barevná Evropa namaloval pod dohledem svého profesora umění, Domenica Casilio. Chtěl svým obrazem vyjádřit silný vztah mezi svým rodným městem v Abruzském regionu a Evropou, spolu se zvláštními pozdravy do České republiky. Ivan was born in L Aquilla in 1994; he lives in his native town in San Gregorio. He is the first year student at Section A, G.Carducci State Secondary School, in L Aquilla. He painted this picture Public Color of Europe under the guidance of his arts professor, Domenica Casilio. In it, he wished to express relationships between his native town, the Abruzzo region, and Europe, with special regard to the Czech Republic. Marino Di Prospero Marino se narodil roku 1958 a pracuje v rodném městě jako sochař. Vystudoval Státní školu umění v L Aquille u profesora malíře Fulvia Muzi. Marino svou kariéru začal v polovině 70tých let, výrazný podnět mu k budoucímu dozrávání a umělecké orientaci dal Pericless Fazzini. Jeho poetika je silně zakotvena v symbolice hodnot prastarých, většinou rolnických civilizací. Vhodný materiál pro svou práci nachází v kameni. V současné době pracuje na řadě návrhů svých objektů pro veřejná prostranství. Jeho díla lze nalézt v řadě soukromých i veřejných sbírek, muzeích. Realizoval velké množství výstav a veřejných přehlídek, z nichž nejvýznamnější byla v roce 2002 Mezinárodní sochařská přehlídka, pořádaná Univerzitou v L Aquille. Do dražby věnoval skulpturu Pták. Marino was born in 1958; he works in his native town exclusively as a sculptor. He graduated from the State School of Arts in L Aquilla, where painter Fulvio Muzi was his first teacher. He started his sculpture s and painter s career in the first half of the 1970 s. He made friends with Pericles Fazzini in 1982 who offered to him some significant impetuses for his future maturing and orientation of his poetics strongly anchored in the symbolic values of ancient, mainly rural, civilisations. He finds the congenial material for his works in stone. At the same time, Marino makes designs and implements his designed objects. He has staged both individual and collective exhibitions in Italy as abroad. His works are shown in museums, and adore a number of public and private collections. He has taken part in a host of public contests. He topped, among other competitions, the 2002 international sculptors contest held by University of L Aquilla. Has donated a sculpture The Bird for the auction. Společná barevná Evropa (55 x 40 cm) Public Color of Europe Itálie Italy Pták (výška 30, délka 37 cm, šířka 12 cm) The Bird 17

18 people_ :48 Str. 18 Kyriacos Kyriacou Kypr Cyprus Slepá minulost (48 x 40 cm) The Blind Past Vinobraní (55 x 65 cm) Vintage Narozen 1956 v Londýně, byl v mládí velkým sportovcem a hráčem ragby, ale od patnácti letech, po zranění při potápění, má paralyzované nohy i ruce. Již během rehabilitace začal malovat ústy, později začal navštěvovat uměleckou školu, kde získal soukromé stipendium a později stipendium Asociace. Od roku 1981 je plnohodnotným členem AMFPA. Jeho obrazy s technikou olejů odrážejí dvě údobí jeho života, jednak jim dominuje Egejské moře, na druhé straně pak anglický venkov a městečka. Měl několik výstav jak na Kypru, tak v rodné Anglii. Do dražby věnoval obrazy Vinobraní a Slepá minulost. Born in London in 1956, used to be a great sportsman and rugby player at his young age. After he suffered an injury during diving at the age of fifteen, both his legs and arms became paralysed. Already during his after injury physical therapy he started painting with his mouth. Later he attended the School of Arts thanks to a private scholarship, later to be replaced by that of the Association. Kyriacos Kyriacou is a full-fledged member of AMFPA since His oil paintings reflect two periods of his life, one dominated by the Aegean Sea, the other by the English countryside with its little towns. The artist had several exhibitions both in Cyprus and in his native England. For the auction he donated paintings Vintage and The Blind Past. Jonas Bernotavičius Litva Lithuania Narozen 1956 vyrůstal v Prvním dětském domově v Kaunasu a později v internátní škole ve Vilniusu. Vzdělání dokončil na střední večerní škole, po které byl zaměstnán v různých institucích. Malovat začal v roce 1968 a časem se stalo malování jeho hlavním živobytím. V roce 1974 se přihlásil do Dětské umělecké školy s večerním studijním programem pro dospělé. Po čtyřech letech musel pro složitou materiální situaci studium opustit půl roku před ukončením studia. V roce 1985 se stal členem Litevské lidové umělecké společnosti a účastnil se řady výstav až do vyhlášení obnovení nezávislého litevského státu. Od roku 1993 je členem Litevského svazu tělesně postižených osob a účastní se všech uměleckých výstav pořádaných tímto svazem. Do dražby věnoval obraz s názvem Rákosí ve vodě. Jonas was born in He grew in the First Children Asylum in Kaunas and than in a residential school in Vilnius. Jonas completed his education at an evening secondary school and then he was engaged by various institutions. He started drawing in 1968 and with the time passing, drawing became his main source of living. In 1974 Jonas joined the Art School for Children with an evening study programme for adults. After four years, six months to graduation, he had to leave the studies due to his difficult material situation. In 1985 Jonas became a member of the Lithuanian People s Art Company and participated in many exhibitions until the recreation of an independent Lithuanian State. Since 1993 he is a member of the Lithuanian Association for Physically Handicapped and participates in all art exhibitions held by that Association. His work donated for the auction is The Water Grass. Arturas Savickas Rákosí ve vodě (55 x 50 cm) The Water Grass Narodil se 1971 v Kaunasu, po absolvování Umělecké školy se specializací na malbu, nastoupil na Akademie krásných umění, kde získal titul MA. Pracuje jako umělecký vedoucí v Asociaci litevských umělců a je také členem Asociace litevských umělců. Uskutečnil dvě desítky samostatných autorských výstav v Litvě, Polsku, Finsku, s dalšími litevskými výtvarníky realizoval více jak tři desítky kolektivních výstav jak doma v Litvě, tak i v Japonsku, Švédsku, Itálii a Německu. Díky přesvědčivosti a kvalitě jeho děl získal ceny, granty a stipendijní pobyty V Litvě, Norsku, Německu a Švédsku. Do dražby věnoval dílo Zelené stíny. Born in Kaunas in After graduating from the School of Arts with main focus on painting, he studied at the Academy of Fine Arts and was discharged with the academic degree of MA. He is the artistic leader at the Lithuanian Artists Association. Arturas Savickas had twenty one-man exhibitions in Lithuania, Poland, Finland, and more than thirty group exhibitions together with other Lithuanian colleagues in Lithuania, Japan, Sweden, Italy and Germany. Thanks to the convincing power and quality of his works, he won numerous awards, grants and study visits in Lithuania, Norway, Germany and Sweden. His work donated for the auction is The Green Shadows. 18 Zelené stíny (119 x 98 cm) The Green Shadows

19 people_ :37 Str. 19 Dzintra Cepíte Narodila se 1957, absolvovala Rižskou školu užitého umění a ateliér sochařství v Sant Peterburské škole designu a průmyslového umění, kde získala titul akademického sochaře. Účastnila se mnoha sympózií, pravidelně vystavuje své malby v Rusku, Norsku, Německu a Litvě. Participovala na restauračních pracích v zámku Rundále a na vytvoření sochařského parku v Trakai. Je spoluzakladatelkou asociace umělců Fabrika 34, působí také úspěšně jako pedagožka s řadou ocenění prací jejích žáků a pracuje v dětském centru sociální péče Plavnieki. Do dražby umělkyně věnovala obrazy Anděl I. a Anděl II.. Born in Studied at the Riga School of Applied Arts. Attended the Studio of Sculpture at the St. Petersburg School of Design and Industrial Art, to become an Academic Sculptor. She has taken part at many professional symposia. Dzintra Cepíte exhibits her paintings in Russia, Norway, Germany and Lithuania on a regular basis. She participated at restoration works of the Rundál Chateau, and at establishing the Park of Sculpture at Trakai. She is the co-founder of Fabrika 34 Artistic Association. Dzintra Cepíte is also active as a successful teacher whose students won a number of awards, and volunteers in the Plavnieki Child Welfare Centre. She donated a painting s The Angel I. and The Angel II. for the auction. Lotyšsko Latvia Anastasija 6 let, Dětské centrum sociální péče Plavnieki, věnovala do dražby dílo Kohoutek. 6 years, Social Care Centre for Children at Plavnieki, she donated her work Cockerel for the auction. Anděl I. (97 x 26,5 cm) The Angel I. Anděl II. (97 x 26,5 cm) The Angel II. Pavel 5 let, Dětské centrum sociální péče Plavnieki, věnoval do dražby dílo Kohoutek. 5 years, Social Care Centre for Children at Plavnieki, he donated his work named Cockerel for the auction. Pavel a Anastasija Věnovali do dražby společné dílo Riga. They donated their joint work named Riga for the auction. Kohoutek (42 x 32 cm) Cockerel Kohoutek (42 x 32 cm) Cockerel Nikolajs Drozdovskis Narodil se 1939, absolvoval Rižskou školu užitého umění a Lotyšskou státní výtvarnou akademii, od roku 1969 se zúčastnil desítek samostatných i společných výstav doma i v zahraničí. Byla mu udělena cena Masarykovy akademie umění v Praze a cena Evropského svazu společenských věd za jeho uměleckou činnost. Jeho díla jsou ve sbírkách Ministerstva kultury Lotyšské republiky, Lotyšského uměleckého fondu, Muzea historie a umění a v soukromých sbírkách po celé Evropě a severoamerickém kontinentu. Spolu se svou manželkou považují Českou republiku za svou druhou vlast, která je inspirovala k mnoha výtvarným dílům a kde uspořádali četné výstavy. Hovoří česky. Do dražby věnoval obraz Čluny. Born in Graduated from the Riga School of Applied Arts and the Latvian State Academy of Arts. Since 1969 he took part in dozens of both solo and group exhibitions in his country and abroad. For his artistic activity he was granted the Prague Masaryk Academy of Arts Award and the Award of the European Association of Arts. His works are represented in the collections of the Latvian Ministry of Culture, the Latvian Art Fund, the Museum of History and Arts, as well as in private collections in Europe and North America. Nikolajs Drozdovskis and his wife consider the Czech Republic to be their second homeland, where they have found inspiration for many of their artistic works, and organised a number of exhibitions. Mr. Drozdovskis speaks Czech. Has donated a graphic called The Small Craft for the auction. Riga (42 x 32 cm) Riga Tomáš Bím byl jsem požádán, abych věnoval své dílo na pomoc Centru dobré vůle. Věřím, že jsem pomohl dobré věci. Čluny (78 x 101 cm) The Small Craft 19

20 people_ :37 Str. 20 Lotyšsko Latvia Guna Leite Narozena 1985, absolvovala Rižskou uměleckou školu, v současné době studuje filozofii na Historicko-filozofické fakultě Lotyšské univerzity. Zajímá se o černobílou uměleckou fotografii, chce studovat obor fotografie na pražské FAMU, proto studuje soukromě češtinu. Věnovala do dražby svůj obraz Zátiší. She was born in 1985, graduated from the Riga School of Arts, and currently studies philosophy at the Faculty of History and Arts of the University of Latvia. She is interested in black-and-white photography and would like to study photography at FAMU in Prague; therefore she has been taking private lessons in Czech. She donated her picture Still Life for the auction. Zátiší (84 x 99 cm) Still Life Edgars Linde 12 let, handicapovaný, Baldonská umělecká škola, věnoval do dražby obraz Portrét. 12 years, handicapped, the Baldon School of Arts, donated his picture entitled Portrait for the auction. Portrét (46 x 37 cm) Portrait Baiba Mázere Narodila se 1943, absolvovala Střední půrmyslovou školu v Rize, poté Lotyšskou státní výtvarnou akademii, jejím zaměřením je malba akvarelů, návrhy interiérů a grafika. Je členkou Lotyšského svazu umělců, obdržela cenu Masarykovy akademie umění v Praze a Evropskou cenu za uměleckou činnost Praha Brusel. Její díla jsou v Muzeu historie a umění v Júrmale a v soukromých galeriích v Česku, USA, Kanadě, Rakousku, Finsku, Španělsku a Švédsku. Do dražby věnovala obraz Leknín. She was born in 1943, completed her Secondary Vocational School in Riga, and then graduated from the Latvian State Academy of the Fine Arts. She specialises on aquarelle, interior design, and graphic art. She is a member of the Latvian Union of Artists, and a holder of the Award of the Masaryk Academy of Arts in Prague and of the European Prize for Arts, Prague-Brussels. Her works can be seen in the History and Arts Museum in Júrmal as well as in private collections in the Czech Republic and in the United States, Canada, Austria, Finland, Spain, and Sweden. She donated her picture entitle Water Lily for the auction. žák rižské školy nevidomých a slabozrakých Věnoval do dražby obraz Sestry. A pupil of the Riga school for the blind and visually impaired. He donated his picture Sisters life for the auction. Leknín (99 x 84 cm) Water Lily Adriaan Rees 20 Sestry (30 x 40 cm) Sisters Má práce se týká lidských emocí, fantazie a přirozenosti. Na tomto projektu bych rád pracoval se Sjefem, protože věřím, že se můžeme navzájem učit a inspirovat v tvorbě. v tom případě doufám, že bude existovat opravdové porozumění a spolupráce. Podepsáno srdcem!

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Děti / Children / 2015

Děti / Children / 2015 Děti / Children / 2015 Petr Sirotek Milí přátelé, velmi si vážíme Vaší podpory a důvěry, kterou jste Nadaci Naše dítě prokázali zakoupením tohoto kalendáře. Děkujeme Vám, že nám i tímto způsobem pomáháte

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP

Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP Tisková zpráva Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP V Praze 11. 2. 2010 / Nejvýznamnější grafické práce z typografické, plakátové, knižní a známkové tvorby Jana Solpery budou prezentovány veřejnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více