číslo 9 září liskovec.cz e mail: zdarma Možná poslední hlučné, ale rozhodně ne poslední horké léto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 9 září 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Možná poslední hlučné, ale rozhodně ne poslední horké léto"

Transkript

1 číslo 9 září liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 4 Napsali jste nám strana 5 Kulturní okénko strana 6 Žijí mezi námi strana 7 Seriál o pohybu strana 8 Ze sportu strana Tipy pro volný čas strana 18 Politické okénko Možná poslední hlučné, ale rozhodně ne poslední horké léto Letošní červenec byl prohlášen za bezkonkurenčně nejteplejší měsíc od počátku měření. O to jasněji se ukázalo, jak městská sídliště, mezi které patří i Kamenný vrch, nejsou na takové klima stavěná. Velké zpevněné plochy, tmavé střechy a málo zeleně způsobuje, že kvůli naakumulovanému slunečnímu teplu se ani v noci příliš nesníží teplota a je v průměru vyšší o tři až čtyři stupně než ve volné krajině. A nevypadá to, že by se do budoucna klima měnilo k lepšímu, spíš naopak. Města v celé Evropě v současné době vyvíjejí adaptační strategie, jak se vyrovnat se změnou klimatu a přitom zůstat obyvatelná. U nás v Novém Lískovci už dávno projekty obce poměřujeme právě tímto hlediskem. Zateplování domů není důležité jenom pro zimní období, ale i pro léto. Bílé fasády a světlé střešní fólie odráží teplo, zateplená budova se v létě pomaleji ohřívá. Ještě lepší by byly zelené střechy, ale ty bohužel dvouplášťová konstrukce většiny našich střech neunese. Venkovní žaluzie, kterými jsme zatím osadili veřejné budovy, školy, školky a nyní i poslední modernizovanou budovu radnice, zase snižují ohřívání skel a tím i teplotu v místnosti. Venkovní žaluzie plánujeme doplnit i na obecní bytové domy. Dalším důležitým prvkem je zeleň. Hlavně vzrostlé stromy, které dokážou na rozdíl od trávníků přečkat i období sucha. Ano, někdy máme pocit, že stromy příliš stíní do oken a pořád z nich padá listí. Ale bez stromů v ulicích bychom se asi v létě museli odstěhovat, protože by se sídliště proměnilo v ohnivé peklo. V práci a vědění je naše spasení. František Ladislav Rieger A to stejné by se stalo, kdybychom začali ze zelených ploch ukrajovat na výstavbu dalších parkovišť pro auta. Třetí důležitý faktor je voda. Právě v těch největších vedrech a období sucha jsou zpravidla jedinými srážkami přívalové deště. Přežene se bouřka a za deset minut je po dešti. Ze zpevněných ploch a střech rychle odteče do kanalizace a nestačí ani ochladit rozpálené povrchy, natožpak zavlažit vyprahlou půdu. A právě opatření na zadržení a zpomalení odtoku dešťové vody a její využití v místě jsou jedním z nejúčinnějších opatření na zmírnění letních veder. Takovým prvním příkladem je jezírko v Parku pod Plachtami, do kterého přitéká voda ze střech panelových domů. Ve sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami se i letos v létě pohybovaly těžké stavební stroje. Obě hřiště, pro fotbal i softbal totiž dostanou nové povrchy se (pokračování na str. 10) KOMISE PRO KULTURU RMČ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PODZIMNÍ PÁLAVSKÉ VRCHY Zájezd nejen pro rodiče s dětmi Muzeum pravěkých lovců Dolní Věstonice Putování podzimní Pálavou Dívčí hrady Klentnice Trasa pro děti a rodiče (nevhodné pro kočárek) Historické město Mikulov Jeskyně na Turoldu V sobotu 19. září odjezd v 8.30 hod. od supermarketu Albert Předpokládaný návrat cca v 19 hodin. Cena zájezdu zahrnuje dopravu, vstup do muzea a jeskyně: Dospělý 100 Kč, dítě od 6 do 15 let 50 Kč, dítě do 6 let zdarma. Poplatek bude vybírán při vstupu do autobusu. Závazné rezervace na případně tel Vzhledem k omezené kapacitě autobusu bude brán zřetel na pořadí přihlášených. Městská část Brno-Nový Lískovec & Stárci Vás co nejsrdečněji zvou na NOVOLÍSKOVECKÉ HODY které se uskuteční v sobotu 26. září 2015 v prostorách sálu Rybnická 75, restaurace OKRUH PUB PROGRAM: Pátek 17:00 - stavění máje a předhodová zábava v prostorách pálenice na ulici Obecní (pod OKRUH PUB), ke zpěvu a tanci zahraje kapela EU!BURG - občerstvení zajištěno. Sobota 15:00 - od restaurace OKRUH PUB vyjde krojovaný průvod Novým Lískovcem. 17:00 - slavnostní předání hodových práv v prostorách místní pálenice na ulici Obecní (pod OKRUH PUB) kde bude následovat sólo pod májou pro krojovanou chasu a všechny děti. 20:00 - zahájení taneční zábavy v sále OKRUHU s dechovou kapelou PÁLAVANKA, chasa zatančí MORAVSKOU BESEDU. Zabíjačkové hody po celý den v místní pálenici na ulici Obecní. Ochutnávka burčáku. Vstupné dobrovolné.

2 LÍSKÁČEK 9/ ze školství Pirátská škola Piráti z Kamínek vypluli na konci školního roku na ostrov Škrdlovice nedaleko Dářka. Zpívali jsme pirátské písně, objevovali neznámé země, našli poklad a hlavně se dobře bavili na škole v přírodě uprostřed Vysočiny. Žáci 3. A.a 5.A ZŠ Kamínky přijímá do hudebních přípravek děti od čtyř měsíců do šesti let. Bezplatné ukázkové lekce a výuka ve Starém Lískovci. Info o termínu a místě konání i nabídce výuky pro děti i dospělé (Keyboard, Zobcová flétna, Kytara, Bicí nástroje, El. kytara, Pop zpěv) na tel , Zahradní slavnost na ZŠ Brno, Svážná 9 všech přítomných panem ředitelem se v přátelské atmosféře u dobrého jídla probíraly běžné radosti a starosti, které přináší život. O malé děti, pro které neměli rodiče hlídání, se postarali naši velcí a zodpovědní žáci. I přes nepříznivé počasí se dostavilo velké množství rodičů, a bylo vidět, že se slavnost těší velké oblibě. Mgr. Ilona Čechová Konec školního roku je vždy netrpělivě očekáván žáky, rodiči i pedagogy. Vhodným místem k rozloučení se školním rokem se stalo vnitřní atrium naší školy, kde se již pošesté uskutečnila Zahradní slavnost. Opět se jednalo o neformální setkání pedagogických pracovníků školy s rodiči dětí a příznivci naší školy. Po kulturním vystoupení žáků ZUŠ-Lídl Music a uvítání

3 3 LÍSKÁČEK 9/2015 informace z radnice Výzva jubilantům Vážení jubilanti, srdečně vás zveme na setkání se statutárními zástupci městské části, Setkání s jubilanty se koná vždy jednou za pololetí, kdy zveme vždy všechny naše jubilanty ve věku 70, 75, 80, 85 a dále každý rok. Pokud tedy máte zájem se zúčastnit setkání se statutárními zástupci městské části, které proběhne 3. prosince 2015 od 16 hodin v prostorách radnice, oslavíte či jste oslavili jubileum 70, 75, 80, 85 let a výše v období od 1. července do 31. prosince, pak nás prosím kontaktujte buď telefonicky , či em na Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání. Ing. Jan Privarčák, místostarosta Připravujeme pro vás: Kameňák se baví naučné odpoledne v Parku pod Plachtami Zájezd pro rodiče s dětmi září Pálavské vrchy Muzeum pravěkých lovců Novolískovecké Hody průvod vyjde v 15 hod. od Okruh Pub, následuje zábava s dechovkou Pálavanka Kulturně poznávací zájezd senioři Zoo Lešná Muzeum Baťa ve Zlíně Den seniorů Divadlo Lyska Vítání dětí do života nutná registrace sekretariát Setkání s jubilanty nutná registrace sekretariát Ing. Jan Privarčák, místostarosta Akce Komise pro mládež a sport ve 2. pololetí 2015 Komise pro mládež a sport pro občany naší městské části připravuje následující akce: V měsíci září nohejbalový turnaj dvojic na ZŠ Svážná a jednodenní cyklovýlet po trase cyklostezky z Brna směrem na jih. V měsíci říjnu futsalový turnaj tříčlenných družstev na ZŠ Svážná a turnaj v petangue. V měsíci listopadu volejbalový turnaj šestičlenných družstev na ZŠ Svážná. V měsíci prosinci turnaj ve stolním tenise pro kategorie mládeže, žen a mužů v herně SKST na ulici Petra Křivky. Bližší informace o termínech uvedených akcí včetně dalších podrobností sledujte ve vývěsních skříňkách na zastávkách MHD. TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: Dana Beranová, redakční rada: Mgr. Milada Adamová, Mgr. Simona Havlínová, Mgr. Ivana Daňhelová, Ing. Michaela Tomanová, Mgr. Ing. Lenka Brabcová a Mgr. Petr Punčochář Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do říjnového 17. září 2015, do listopadového 22. října Uzávěrka tohoto čísla byla 20. srpna Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Příspěvky posílejte na adresu nebo Svědci pomáhají strážníkům v boji proti nelegálním vjezdům do lesa Poškozování lesů neoprávněnými vjezdy motorkářů je fenoménem posledních let, který se bohužel příležitostně nevyhýbá ani porostům přímo na území Brna. Přistižení řidičů silných strojů není vždy snadné, protože jim stačí několik minut a od místa původního oznámení se vzdálí o kilometry. Strážníci tedy podnikají ročně stovky preventivních kontrol a pomáhají jim i duchapřítomní svědci. Telefonát na linku 156 může být užitečný zejména tehdy, když volající postřehl registrační značku motocyklu, barvu jezdcova oblečení nebo přilby, případně dokáže určit směr, kudy se nelegální návštěvník lesa vydal. Oproti tomu oznámení po zaslechnutí pouhého zvuku motorky nepřináší vždy potřebný efekt. Nejenže chybí údaje o zevnějšku a trasy podezřelého, ale navíc není možné vyloučit, že svědek zaslechl jen stroj řízený strážníky na kontrole nebo pracovníky lesní správy. Jakub Ghanem, tiskový mluvčí MP Brno Nový Lískovec obsluhují nové moderní trolejbusy Obyvatelé Nového Lískovce, nebo ti cestující, kteří do této městské části dojíždí, se v posledních měsících vozí v MHD pohodlněji. Na linku 25 jsou od června postupně nasazovány nové kloubové trolejbusy, kterých v letošním roce pořídil Dopravní podnik města Brna celkem třicet. Od září, kdy opět všechny spoje jezdí v častějších intervalech, už můžeme garantovat, že na lince 25 nebudou místo trolejbusů žádné autobusy. Ve špičce na této lince jezdí trolejbusy v průměru každé čtyři minuty, říká generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Nové kloubové trolejbusy Škoda 31Tr SOR jsou samozřejmě nízkopodlažní, jiná vozidla dnes DPMB nepořizuje. Trolejbusy mají celkovou kapacitu 128 cestujících a nabízí 42 míst k sezení. Sedadla jsou plastová se zdrsněným povrchem, takže je zajištěno pohodlí, hygiena i bezpečnost. Celkový komfort cestování do Nového Lískovce se výrazně zvýšil, vysvětluje Miloš Havránek. Před dodávkou nových trolejbusů jezdily na linkách 25 a 26 v době dopravní špičky kloubové autobusy, protože poptávka po přepravě je na těchto linkách velká. Dopravní podnik ale ještě nedisponoval dostatkem velkokapacitních trolejbusů. Nyní už autobusy na linkách 25 a 26 nejezdí, což se v dotčených oblastech jistě projeví ve zlepšení životního prostředí především v oblasti snížení prašnosti v ovzduší. Současně se zlepší komfort pro cestující. Chtěl bych popřát občanům Nového Lískovce pohodlné cestování ve městě Brně v duchu našeho hesla Jezdíme pro vás, jsme Dopravní podnik města Brna, dodává generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

4 LÍSKÁČEK 9/ informace z radnice Kompostování je lepší než pálení Naše městská část není (naštěstí) jenom sídliště, ale i rodinné domky se zahradami a zahrádkářské kolonie. A lidé, kteří se o tyto zahrady starají, pravidelně řeší nerudovskou otázku, kam s ním (listím, trávou, větvemi). Tradiční způsob, spálit, má sice tu výhodu, že nemusím s materiálem nikam jezdit, ale přiznejme si to, ne vždy spalujeme jenom úplně suché rostlinné materiály, jak říká vyhláška, a občas sousedům pěkně začoudíme. A pak přijede městská policie a se sousedy se pěkně pohádáme. A oni pak přijdou k nám na radnici, ať to řešíme. A především tyto stížnosti vedly předloni zastupitelstvo městské části k rozhodnutí, že spalování suchých rostlinných zbytků se omezilo jenom na páteční odpoledne, a ještě k tomu jenom od října do května. V létě si sice ohníček na opečení špekáčků na zahrádce udělat můžete (s výjimkou vyhlášených zákazů rozdělávání ohně z důvodu nebezpečí požárů), ale jenom ze suchého dřeva a nesmíte přitom sousedy nijak obtěžovat kouřem. Takže co s ním? Rostlinné zbytky ze zahrad je možné v Brně odvézt do 37 sběrných středisek odpadu, jejich seznam a otvírací doba je na webu Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna nebo společnosti SAKO Brno, a. s., která SSO provozuje. Odtud putují do centrální kompostárny. Ale není to škoda? Odvoz nás stojí peníze (i město) a přicházíme tak o cenné živiny. Není přece lepší hnojivo na zahrádku, než vlastní kompost. Proto se i město Brno rozhodlo, že podpoří domácí kompostování nakoupením kompostérů o objemu jeden kubík, které se slevou 50% prodá lidem, kteří o kompostér projeví zájem. Podmínkou je ale přijít na školení, jak správně kompostovat. Ta se konají v sídle společnosti SAKO Brno, a. s., na Jedovnické ulici v Líšni. I když význam školení nezpochybňuji, protože se při něm dozvíte hodně užitečných informací, je to pro nás pravda trochu z ruky. Proto jsme se s odborem životního prostředí domluvili, že pokud naše městská část zorganizuje anketu, kolik lidí by o kompostér projevilo zájem, může se školení i nákup kompostéru zorganizovat přímo u nás, třeba v místní sokolovně. Také předložím zastupitelstvu městské části návrh, aby k ceně kompostéru přispěla také naše městská část ještě dalším příspěvkem, aby zájemci neplatili 50%, ale třeba jenom 25% ceny kompostéru, tedy asi pětistovku. Brno také zvažuje, že by lidem, kteří budou kompostovat rostlinné zbytky ze zahrad, poskytlo slevu na poplatku za odpad. Takže, nechte sousedy žít a zapojte se. Svůj zájem o kompostér prosím nahlaste do konce září na mailovou adresu Jana Drápalová napsali jste nám Platí sliby radnice občanům? Je to již více jak 10 let, co nám paní starostka Drápalová slibovala, společně s ostatními politiky na radnici, zklidnění ulice Rybnické. Věřil jsem, že se tak stane, když nám představili projekt a započalo se i s jeho realizací. Bohužel, jsme se mylně domnívali, že se také dokončí. Dělá se hodně pro vylepšení sídliště, ale na nás ve staré zástavbě se zapomnělo. Trolejbusy, osobní auta a v případě uzavírky Pisáreckého tunelu neuvěřitelný chaos na celé ulici, dělá pro její obyvatele nepříjemné podmínky pro zdejší život, nemožnost klidného spaní, vznik prasklin na domech, jejich finanční znehodnocování a leckdy i neprodejnost. Rozhodl jsem se tedy oslovit všechny v Novém Lískovci, ale především spoluobčany z Rybnické ulice, kterým není tento stav lhostejný. Svolal jsem v červnu setkání občanů, jehož se účastnilo 46 z nich. V průběhu široké a místy i dost bouřlivé diskuse, se probrala dopravní zátěž této ulice, umístění kontejneru na odpad ze zahrad, výstavba bytových komplexů ve staré zástavbě, odmítavé stanovisko občanů k ubytovnám, zřízení dopravních spojení vedených tunelem, dokončení záměru výstavby komunikace vedoucí přes Červený vrch ke Kampusu, výstavbu přímého dopravního napojení ulice Kamenice na tunel, omezení hluku z vozidel RZS, opravy a různé úpravy ul. Rybnická. Rád bych poděkoval za přítomnost paní starostce, která odpovídala na dotazy občanů. Zda budou někdy zálivové zastávky se uvidí. Netuším ani, zda budou občané odvážet odpad ze zahrádek na kolečku do sběrného dvora na ulici Oblé, jak nám paní starostka doporučila. Pro nás přínosnější bylo vystoupení zastupitele Oupora, který navrhl prosazení zajímavé úpravy MHD prodloužením autobusové linky od kampusu na konečnou do sídliště, čímž by se ulevilo přecpaným linkám č. 25 a 26 na Rybnické. Vyjádřil i velkou podporu svedení trolejbusu č. 26 do Pisáreckého tunelu a navrhl zřízení semaforu pro chodce na přechodu Kluchova. Z diskuse vyplynulo několik bodů, které se sepsaly do petice za jejich prosazení. Jde o omezení rychlosti na ulici Rybnické na 30 km v hodině, zlepšení zastávek Kluchova a Raisova vytvořením tzv. zálivů, svedení linky MHD č. 26 do Pisáreckého tunelu, prodloužení autobusu č. 61 od kampusu na konečnou v sídlišti, odmítnutí výstavby bytového domu na Rybnické ulici, zřízení kontejnerů na odpad ze zahrad atd. Petici bude ještě možné podepsat do 10. září Obcházíme jednotlivé domy a věříme ve velkou podporu. Po skončení sběru podpisů bude petice předána na radnici Nového Lískovce k vyřešení. Ladisav Kalous, Rybnická 24, tel Děcka, neblbnite Sedím na terase a popíjím kafíčko. S výhledem na univerzitní kampus a bohunickou nemocnici moc spokojenej nejsem, protože si ještě pamatuju, jak jsem se díval na pole a louky. Ale to už je dávno, nestálo tehdy ani bohunické sídliště, ani to tady na Kameňáku. Jo, bože, to byl klid. Ale zatímco jsem si myslel, že když se tady postaví to sídliště, že mě nejvíc budou otravovat ty děcka z paneláků, opak je pravdou. O nich prakticky nevím. Štve mě ten hluk z přivaděče, to je pravda. Ale co mě vytočí úplně nejvíc je, když ten soused na Palouku zase začne pálit nějakej sajrajt v kamnech. Jak k tomu přindu? Já mám kotel plynovej, skoro úplně novej. Sem tam si zatopíme s mamkou v krbu, ale jenom vyschlým, dubovým dřevem. Ale proč von topí v létě každej den? Co tam fajruje, že to tak smrdí? Na radnici mně řekli, že se s tím nedá nic dělat, že soukromí je nenarušitelný. A co moje soukromí? A co moje nervy a hlavně plíce? Celej život nekouřím, šanuju se jak se dá, a teď toto. Už zase, a to je teprve 7 hodin. Taková by to byla pohodička, nebejt toho smradu. V rádiu hrajou, jak pekař peče housky. Jasně, už to mám, jedna cihla stačí. Čtenář Lískáčku Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA Hotel Myslivna si Vás dovoluje pozvat na následující akce: ZÁŘÍ Dýňové speciality těšit se můžete na speciality z různých druhů dýní a cuket, roztodivných tvarů a exotických chutí. ŘÍJEN Houbové speciality tradiční houbové speciality v moderním gastronomickém pojetí Halloween party pro děti a jejich doprovod. Rezervace na tel.: nebo Těšíme se na Vaši návštěvu u nás

5 5 LÍSKÁČEK 9/2015 aktuálně Kulturní okénko Hostina dravců aneb Kdo si vytáhne nejkratší slámku Léto už je sice za námi, ale nemusíte zoufat, i na podzim se máte rozhodně na co těšit. Například se veřejnosti znovu otevírají divadla, která zahajují novou sezónu. V Mahenově divadle můžeme letos zhlédnout velmi zajímavé zpracování románu Hostina dravců. Autorem předlohy je francouzský spisovatel arménského původu Vahé Katcha. Hru režíroval Julien Sibre, který za ni získal hned třikrát významnou cenu Moliére. Děj začíná zprvu obyčejně. Píše se rok 1942 a pár známých se sejde na narozeninové oslavě Sofie Pélissierové. Přátelé se dobře baví, když v tom jejich veselí přehluší výstřely před jejich domem. Dva důstojníky německé armády zastřelil neznámý útočník. Gestapo se rozhodne své padlé pomstít a z každého bytu onoho domu požaduje dvě rukojmí. Kubach, důstojník gestapa, se zná s manželem Pélissierové a tak z dobré vůle přítomným oslavencům navrhne, aby sami rozhodli, kdo z nich zaplatí cenou nejvyšší. K této volbě mají vyměřené dvě hodiny a čas se začne nebezpečně krátit. Úplatky, smlouvání, nic z toho gestapo neobměkčí. Začíná tak boj o holý život a každý chce samozřejmě zachránit ten svůj. Navzájem se snaží zmanipulovat, urážet, rázem se jejich přátelství rozplývá. Každý se snaží obhájit před ostatními, že právě on si zaslouží žít, jelikož jeho život je cennější než jejich. I když téma je poměrně ponuré, ve hře nechybí notná dávka černého humoru, skvělých dialogů a výborných hereckých výkonů. První inscenace v letošním roce proběhne v 19 hod. Nejlevnější vstupenky lze zakoupit za 150 Kč. Bližší informace najdete na Nenechte si ujít možnost vidět Hostinu dravců, určitě budete mít dlouho o čem přemýšlet. Dagmar Říhová Lékárna Kamenný Vrch Lékárna Kamenný Vrch letos slaví kulaté narozeniny. Již 10. rok tu jsme jen pro vás vydáváme vám léky a radíme, jak zatočit s nachlazením, alergií, bolestí hlavy, vyvrtnutými kotníky a dalšími zdravotními problémy, ale i jak se starat o pleť a udělat ji ještě krásnější. Za vaši přízeň a důvěru, se kterou se na nás obracíte, Vám moc děkujeme a doufáme, že vás ani v nadcházejících letech nezklameme a budete se u nás vždy cítit dobře. V uplynulém roce jste s námi zvládli jak změny personální, kdy nám kolegyně odešla na mateřskou dovolenou, tak i změny týkající se samotné lékárny. V červnu započatá plánovaná revitalizace budovy se nevyhnula ani nám. V některých dnech byl z tohoto důvodu přístup do lékárny ztížen a z technických důvodů jsme museli na jeden týden pro veřejnost přerušit provoz. Za těžkosti spojené s rekonstrukcí a opravami se vám touto cestou velice omlouváme, ale věříme, že se teď u nás budete cítit ještě lépe. Díky krásným novým oknům, pozměněnému interiéru a novému vystavení je teď lékárna více prosvětlená a prostornější a do naší oficíny už uvidíte i zvenku. Aby příjemných zpráv nebylo málo, od září rozšiřujeme i klientské benefity. Tím největším bude až 50% sleva z doplatku u léků na recept, kterou dostanou všichni naši klienti.* *klientský benefit platí 3 měsíce Samozřejmě stále platí věrnostní sleva 10 % za nasbírané body a naši milí senioři mohou i nadále po předložení karty Senior Pas využít slevu 5 % na nákup, to vše na volně prodejné zboží. V naší lékárně se dlouhodobě soustředíme na prevenci a zdravý životní styl. Pořádáme pro vás mnoho bezplatných akcí a služeb. Mnoho z vás si již zvyklo na pravidelnou diagnostiku ploché nohy (každý 3. čtvrtek v měsíci), diagnostiku pleti s dermoporadenstvím (každý 2. čtvrtek v měsíci), čí diagnostiku kožních znamének, děláme i ochutnávky vitamínových nápojů, nutridrinků nebo dětské výživy. Nově se nyní můžete těšit na poradenství od dánské firmy Pharma Nord, která se zaměřuje na výrobu bioaktivních doplňků stravy. Přijďte k nám 30. září a dozvíte se, jak zatočit s únavou, posílit svou obranyschopnost a dodat výživu svému srdci. Každý měsíc se také můžete těšit na mnoho akčních produktů, jejichž přehled posíláme klientům na . Pohlídat si je však můžete i na našich webových stránkách či facebooku. Složení našich zákazníků je pestré chodí k nám budoucí maminky, rodiče s dětmi i senioři. Proto u nás najdete široký výběr dětské výživy, dudlíků a lahviček, výbavu do porodnice a na šestinedělí. Ochotně vám poradíme i s výběrem inkontinenčních pomůcek a pro všechny věkové skupiny nabízíme certifikovanou zdravotní obuv, zdravotní vložky do bot a korekční pomůcky. Jsme partnerskou lékárnou kosmetických značek Bioderma a Vichy a společně připravujeme výhodné akce a věrnostní programy. Náš sortiment průběžně doplňujeme a aktualizujeme, sledujeme nejnovější vědecké poznatky a vždy vám nabízíme ty nejkvalitnější přípravky. A pokud by vám u nás něco chybělo, není problém přípravek do dalšího dne doobjednat. Vždy jsme ochotni naslouchat a novým nápadům se nebráníme. Věříme, že stávající i zbrusu nové výhody a akce budete využívat i nadále, splní vaše očekávání a budete spokojeni. A nebojte se k nám přijít i jen tak třeba se osvěžit připraveným čajem, odpočinout si v relax zóně anebo si nechat změřit krevní tlak či množství tuku v těle. Velmi nám záleží na tom, abyste od nás odcházeli spokojení a rádi se za námi do lékárny vraceli. A právě to je důvodem, proč provozujeme více než jen tradiční lékárnu. - Servis a prodej notebooků, počítačú a příslušenství - Odvirování, záloha dat - Instalace a poradenství - Renovace tonerů do tiskáren - Správa a montáž datových sítí Stofcom s.r.o., Žebětínská Brno - Kohoutovice DŮM SLUŽEB Autorizovaný prodejce a servis počítačů Tel./fax: Po Pá 9 12, hod.

6 LÍSKÁČEK 9/ žijí mezi námi Učení mě baví Začátkem každého školního roku přejeme školákům, aby se jim ve škole líbilo, aby měli laskavé a moudré učitele a na konci roku samé jedničky. Většina dětí přichází do školy namotivována a vyzbrojena přirozenou zvídavostí a touhou dozvědět se něco nového. Jenže školní rok je dlouhý, takže pozornost žáků časem klesá a nervy pedagogů oslabují. Jak tedy zajistit, aby motivace žáků ke vzdělání (a pedagogů ke vzdělávání) byla dlouhodobá? Aby to nikdo z nich nevzdával předčasně a věděl, že to má smysl? Vybrala jsem proto příklad z našeho okolí a vyzpovídala jsem mladého chemika Tomáše Fialu, který už má ve svém věku za sebou řadu úspěchů, a pokusila jsem se odhalit, co za jeho úspěchem stojí. Tomáš, dnes už vlastně pan magistr, vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě MU a letos v květnu byl jako jeden z nejlepších studentů magisterského studia oceněn rektorem MU při příležitosti akademického svátku Dies academicus a dostal možnost absolvovat doktorandské studium na prestižní Columbia University v USA v New Yorku. Tome, gratuluji k diplomu, k ceně rektora i ke stipendiu v USA. Za tvým oceněním však nestojí jen tvůj prospěch na univerzitě, i když průměr 1,0 je pro mnohé nedostižným snem. Co ještě k němu přispělo? Bylo to určitě spoluautorství článku v prestižním vědeckém časopise Synlett, dostal jsem možnost představit výsledky své vědecké práce na jedné mezinárodní konferenci v ČR, za svoji diplomovou práci jsem získal 2. místo v soutěži Synthon Award a jsem také vítězem soutěže Science Slam, kterou pořádá MU a která je určená k popularizaci vědy. Byl jsi studijní typ už odmalička? Nevím, ale byl jsem velmi zvídavý a velice jsem toužil vyniknout ve všem, do čeho jsem se pustil a těšil jsem se, že to moje okolí ocení. Co tě nejvíc motivovalo? Byla to určitě pochvala, ale také zvědavost a snaha dozvědět se něco nového, ale v neposlední řadě také ceny, které se v soutěžích daly vyhrát. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Vzpomínám si velice přesně na sympatickou paní učitelku i na to, kde a vedle koho jsem seděl ta holčička se mi moc líbila. Protože jsem ale už před vstupem do první třídy uměl číst a psát, docela jsem se nudil a nelíbila se mi ani čítanka, kterou jsme měli k dispozici, tak jsem si napsal a nakreslil vlastní. To je úžasné, máš ji ještě doma? Co na to říkala paní učitelka? Tu čítanku mám doma schovanou. Paní učitelka o ní potom napsala odborný článek do pedagogického časopisu. Myslela jsem, že svoji první třídu jsi absolvoval v USA, kde tvůj tatínek tehdy pracoval. Ne, tam jsem chodil do tzv. přípravky, což je něco jako u nás první třída, ale je vedena spíše jako škola hrou. Děti se tam ještě před vstupem do školy učí číst, psát a počítat a na základní škole se pak připravují hlavně na závěrečné zkoušky, čemuž se podřizuje celá výuka. Nejvíc se mi líbilo, když jsme měli do školy donést svůj oblíbený předmět a pak ho prezentovat ostatním. Co jsi prezentoval ty? S čím sis nejvíc hrál? Hodně mě bavily stavebnice. Ale jednou jsem dostal od rodičů malou meteostanici, kde se dala sledovat teplota, rychlost větru a podobně. Ta mě nesmírně fascinovala a tu jsem taky prezentoval. Učili jsme se vystupovat a mluvit před větším počtem lidí a jasně a srozumitelně se vyjadřovat, takže jsme získali větší sebevědomí. Ano, to je pro americkou výchovu typické a určitě se to do života hodí. K chemii tě později přivedl tatínek, který učí chemii na univerzitě? Ne, tento obor jsem si našel sám až na střední škole. Zpočátku mě spíše bavila biologie, zejména genetika a ekologie, ale nebavilo mě učit se nazpaměť rostliny a zvířata. Měli jsme ale štěstí na dobrou profesorku z chemie, která nás nutila k účasti v chemických olympiádách, SOČkách a podobně. Tam se dostavily první úspěchy, takže jsem se hecnul a přihlásil se do dalších kol, až nakonec v posledním ročníku jsem vyhrál v kategorii A. To už jsem ovšem studoval z vysokoškolských učebnic a mohl chodit do chemické laboratoře a sledovat výzkumy přímo v praxi. Zjistil jsem, že mi to jde a že organická chemie má logiku. Dalším impulsem byla účast na soustředění mladých chemiků, kde přednášeli univerzitní profesoři, kteří byli svým oborem nadšení a tím nadchli i nás. Co na tvou posedlost chemií říkali spolužáci na střední škole? Nebyl jsi pro ně šprt? Ani ne, spíš až na univerzitě, ale pak si zvykli, že se pořád hlásím a mám připomínky. Nakonec byli rádi, že tomu rozumím, protože když bylo potřeba, vše jsem každému ochotně vysvětlil. Toto pedagogické nadšení tě neopustilo ani na vysoké škole, že? Moc rád vysvětluji ostatním úskalí chemie, ve které lze najít logiku. Je škoda, že to málokdo umí podat tak, aby to studenty bavilo. Organizujeme korespondenční seminář ViBuCh (vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky), kde studenti středních škol řeší zajímavé úkoly a ti nejlepší se potom dostanou na letní soustředění na univerzitu a mají možnost zkusit si práci přímo v moderních univerzitních laboratořích. Studentka, kterou jsem připravoval na chemickou SOČ, obsadila 3. místo v národním kole. Tome, vím, že jsi velice všestranný. Jaké máš další zájmy? Bavil mě fotbal, floorbal, chodil jsem i na hodiny bačlajnu, později jsem se věnoval standardním i latinskoamerickým tancům, kde jsme s partnerkou vytančili kategorii B. Hrál jsem také na flétnu a měl jsem úspěch i v recitační soutěži. Co je podle tebe důležité v procesu učení? Je dobré trénovat paměť memorováním, ale člověk si musí ve všem najít logiku. Škola učí spoustu faktů, ale nikoho neučí přemýšlet. Je dobré přistupovat ke všemu se zdravým skepticismem, o všem pochybovat, nepřijmout fakta jako neměnná. Teď zase mluvím hlavně o chemii, kde se musí postupovat systémem pokus omyl, jinak nedojdete k novým objevům. Vše si musíte zkusit sami. Co považuješ za úspěch? Úspěch je pro mě pochvala, ocenění ostatních, pocit, že jsem užitečný. A taky úspěch druhého, ke kterému jsem mohl přispět. Co podle tvého názoru přispělo k tvému úspěchu ve studiu? Podpora rodičů, zázemí, nadání, genetické předpoklady, pochvala, štěstí na lidi kolem sebe. Stačí se učit látku, která se probírá ve škole, aby měl člověk úspěch? Podle mě musí být člověk trochu blázen, nadšenec pro svůj obor, když v něm chce něco dokázat. Když někoho nějaký předmět nebaví, nebude se učit, takže nemá smysl ho trápit. Úkolem učitele je podle mě motivovat děti a snažit se je zaujmout nějakým hezkým a zajímavým pokusem, animacemi na pokročilých IT technologiích, soutěžemi a odměnami. Co je tvým snem? Chtěl bych být univerzitním profesorem a vědcem, protože mě to baví. To je vidět a věřím, že se ti to podaří. Co bys popřál dětem a učitelům na začátku školního roku? Dětem přeju, aby se nebály vždycky na všechno zeptat, aby se nebály chyb, protože jen tak se něco naučí. Učitelům přeji hodně trpělivosti a pedagogického nadšení. Já se k tomuto přání připojuji a tobě přeji hodně dalších úspěchů. Good luck and take care! Věřím, že jsme o tomto mladém muži neslyšeli naposledy a že se s námi poděli o své zážitky z druhého konce světa. Ivana Daňhelová

7 7 LÍSKÁČEK 9/2015 ze sportu Seriál o pohybu 4. ČÁST KARDIO AKTIVITY Dnešní část seriálu o pohybu bude věnována tzv. kardio aktivitám. Zřejmě se tedy bude jednat o aktivity, které mají blahodárné účinky na náš oběhový systém. Takových aktivit si dovedu představit spoustu, zejména v létě, kdy obvykle věnujeme více času pohybu na čerstvém vzduchu. Přesto jsem ale byla zvědavá, co nám k tomu řekne paní Silvie Kůtová. Paní Silvie, jaká cvičení se řadí mezi tzv. kardio aktivity? Termín kardioaktivity se používá pro všechna cvičení, jejichž cílem je vytvořit vyšší tepovou frekvenci. Termín není tak docela přesný, protože je třeba rozlišovat vytrvalostní aktivity, kde tepová frekvence není maximální a cvičení trvá delší časovou jednotku, a naopak třeba intervalový trénink, kde se využívá submaximálního zatížení s krátkými přestávkami, při nichž nedochází k úplnému zotavení, a celé cvičení pak trvá minut. Ve fitness pak do kardioaktivit patří: Indoor cycling, spinning (skupinová lekce na stacionárním kole), to jsou ty nejznámnější, ale řada výrobců stacionárních kol přináší svůj licencovaný program (Swinncycling). Mezi další aktivity můžeme zařadit také např.: H.E.A.T. PROGRAM neboli High Energy Aerobic Training, což v překladu znamená aerobní cvičení s vysokým výdejem energie. Je to cvičení, vycházející z přirozeného lidského pohybu chůze. Nordic walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi. Přináší velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk, pohlaví nebo aktuální fyzickou kondici. Indoor rowing skupinová jízda s veslařskými trenažery. V posilovně lze pak kardio trénink vytvořit vyššími počty opakování v sériích, zkrácením přestávky na minimum, či jejím úplným vynecháním. Existují i zábavnější kardio aktivity bez mučících přístrojů? Nesouhlasím s pojmem mučící nástroj, lekce by měla být vždy zábavná! Ale přesto jsou možnosti bez pásů či stacionárního kola. V klasickém pohybovém sále si můžete vybrat např. aerobic a všechny jeho odnože (dance aerobic, aerobic mix, bodystyling, bodyform), total body workout, tae-bo, fit box (skupinové cvičení s totemy boxovacích pytlů), dále pak skupinové cvičení na trampolínách, z tanečních aktivit do této kategorie patří Zumba, které v poslední době konkuruje velice populární Twerk. Fitness průmysl dnes a denně chrlí novinky, kterými se snaží nadchnout laickou veřejnost pro pohyb. Největším marketingovým tahákem pro cvičení tohoto typu je zábavný způsob zhubnutí. Na co mají kardio aktivity vliv, co procvičují a pro koho jsou vhodné? Především pozitivně ovlivňují kardiovaskulární systém. Pokud člověk nemá nerealistická očekávání, pak jsou skutečně vhodným pomocníkem při hubnutí. Nemůžeme ovšem očekávat, že vykompenzují nevhodné stravovací návyky. Říká se, že k tomu, aby člověk spálil energii, kterou přijme vypitím jedné plechovky Coca-coly, musí ujít 5 km. A hlavně po cvičení (obzvlášť kardio charakteru) se vyplavují tzv. endorfiny, jejichž hladina vzrůstá v lidském těle již po deseti minutách. Proto je pohyb tak vřele doporučován pacientům s depresemi. U trénovaného organizmu je produkce endorfinů prokazatelně rychlejší. Spolu s budováním vytrvalosti je to výborná prevence snad všech civilizačních chorob a chronických bolestí pohybového aparátu. Kardio aktivity jsou tedy vhodné pro každého. Výběr závisí čistě na tom, co dokáže klienta nadchnout, samozřejmě s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a trénovanosti organizmu. Je lepší začít postupně dávkovat, než se jednorázově zničit a pak se z toho 14 dní zotavovat. Jak se zorientovat v tom, co je pro mě nejvhodnější? Ke každé lekci by mělo být přiloženo krátké vysvětlení, v čem tato aktivita spočívá. Pokud máte jakékoli zdravotní problémy, je lepší to před začátkem lekce sdělit lektorovi. Tak jako u každého skupinového cvičení je výběr lektora klíčový. Jak si mám určit vhodnou intenzitu a délku cvičení, abych se nepředávkovala? Pokud je vaše kondice takzvaně na nule, je nejvhodnějším pohybem rychlá chůze. Měla by být tak rychlá, abyste se zadýchala, ale aby vám zároveň umožnila mluvit. Tak můžete laicky odhadnout, že se pohybujete v tzv. aerobní zóně. Stejným způsobem začínáme s klienty ve Fitku na běhacím páse, ale můžete stejně tak začít tím, že intenzivně vyvenčíte svého pejska. Každý tréninkový den přidáte 5 minut ideální je dostat se na čas minut. Jak správně cvičit a na co si dát pozor? Před kardio cvičením je vhodné se protáhnout a zmobilizovat (kloubní mobilizace slouží k aktivaci kloubních pouzder, promazání kloubů, které se provádí jemným kroužením v rozsahu konkrétního kloubu) všechny velké svalové skupiny zvlášť paravertebrální svaly (svalové valy podél páteře). Zmobilizovat pomalým kroužením nosné klouby kyčelní, kolenní a hlezenní (kotník). Prvních 5 minut kardio aktivity můžeme pociťovat dechovou nedostatečnost, píchání v boku a pocit, že se nám strašně nechce. V té chvíli je organizmus v takzvané anaerobní zóně a do svalů se vyplavuje kyselina mléčná. Pokud vytrváte, nepříjemné pocity ustoupí a odměnou vám budou sladké endorfiny. Po odcvičení následuje krátké protažení a mobilizace. Ani tentokrát jsme se nezapomněly zeptat na názor některého z klientů Fitka a oslovily jsme paní Pavlínu Mrůzkovou: Paní Pavlíno, jaké máte zkušenosti s tímto typem aktivit a jak jste se k němu dostala? Kolem Fitka jsem chodila dlouho a nabízených aktivit jsem si moc nevšímala. Říkala jsem si, jestli není divné jezdit na kole (jako na rotopedu) v uzavřené místnosti, navíc celou hodinu a ještě s doprovodem tvrdé rockové hudby, což není nic pro mě. Chtěla jsem raději zkusit pilates nebo aerobic. Nakonec jsem to přece jen šla s kamarádkou zkusit a říkala jsem si, že to nějak přetrpím a vlastně si jen potvrdím, co už dávno vím že je to otrava, jen dřina a žádná zábava, člověk si připadá jako pako, a když mě to nebude bavit, stejně se žádné endorfiny nevyplaví. Dnes si říkám, jak jsem tenkrát byla naivní a hloupá, vždyť jsem tu aktivitu posuzovala, aniž bych o tom cokoliv věděla. Paní instruktorka Katka Andělová mi všechno vysvětlila a ukázala, pomohla mi nastavit kolo, povzbuzovala mě a chválila (nejen mě!) za každý dílčí úspěch v hodině a ochotně mi pomohla, když jsem v polovině hodiny zjistila, že už sice vím, jak si mám kolo nastavit, ale v praktickém provedení mám trochu rezervy. Katka pokaždé přizpůsobuje lekci skupině lidí, která se zrovna sejde, neopomene dodat, která písnička je dlouhá (příprava na pořádnou dřinu) a která kratší (krátký běh). Protože je navíc znalá lidské fyziologie, nezapomíná ani na protahování na konci hodiny, opět s dobrou hudbou, takže odcházíme z hodiny nejen s pocitem, že jsme pro svoje tělo něco udělali, ale také se sluncem v duši a to je ten důvod, proč říct těmto lekcím ANO. Už teď se těším na říjen, kdy opět v sedle s Katkou začneme! Děkuji za rozhovor, za další rozšíření našich obzorů ohledně pohybových aktivit, za názor spokojené klientky a přeji nám všem, abychom nezapomínali na pohyb ani v dalších ročních obdobích a abychom si vždycky našli nějakou zajímavou aktivitu, která nám bude přinášet radost. A že takových možností existuje spousta! Za čtenáře Lískáčku se ptala Ivana Daňhelová Odpovídala Silvie Kůtová Aerobik od 1. září 2015 Informace naleznete na

8 LÍSKÁČEK 9/ ze sportu Olympiáda mládeže a hokejbal Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015 nadchly kromě jiných, příznivce hokejbalu, kteří mohli fandit oddílům mladých sportovců z celé České republiky. Jižní Moravu reprezentovalo v hokejbalu osmnáct účastníků. Pro naši městskou část je potěšující, že čtyři přítomní hráči byli z oddílu Bulldogs Brno, z toho dva přímo z Nového Lískovce. Rádi bychom tímto poděkovali všem hráčům a zejména trenérům za skvělý sportovní zážitek. Autor: SK Bisoni Brno Soutěž žactva ve volném lezení na novolískoveckém balvanu Zprávu o výsledcích 7. ročníku jarní soutěže žactva ve volném lezení na novolískoveckém lezeckém balvanu v areálu Plachty zveřejňujeme současně s pozváním na soutěž podzimní. Tak jako na jaře se i na podzim mohou do soutěže přihlásit žáci do 15 let, kteří mají chuť a odvahu změřit si svou sílu a obratnost se svými vrstevníky. Z jarní soutěže si odnesli diplomy, medaile a hodnotné ceny v kategorii žactva mateřských škol 1. místo Jan Bartošovský, MŠ Rybnická 2. místo Jana Cídlová, MŠ Libuška 3. místo Josef Vachut, MŠ Libuška v kategoii žactva základních škol 1. místo Anna Odvářková, ZŠ Pohanková 2. místo Adam Králík, ZŠ Pavlovská 3. místo Pavel Bartošovský, ZŠ Hroznová v kategorii profi 1. místo Kristýna Vaňková, horolezecký oddíl Klajda 2. místo Veronika Esterková, horolezecký oddíl Rockey Monkeys 3. místo Marek Tvrdoň, ZŠ Bakalovo nábřeží Ceny poskytly ÚMČ Nový Lískovec, Hudy Sport, TOM Horolezčata. Aby byla zachována rovnost podmínek ve vybavení, byla možnost si na místě bezplatně zapůjčit lezecké boty. Soutěž organizoval Turistický oddíl mládeže Horolezčata ve spolupráci s Komisí pro kulturu Brno-Nový Lískovec. Vedoucím akce byl Miloš Stejskal. Soutěž měla atmosféru skoro olympijskou. Závodnící se pyšnili startovními čísly, ozvučením se nesly téměř profesionální komentáře Ing. Jana Privarčáka o průběhu soutěže. Podzimní soutěž bude Informace jsou v Lískáčku a budou ve vývěskách ÚMČ Nový Lískovec. Zájemci o odbornou instruktáž mohou využít pravidelná středeční odpoledne od 16 do 18 hodin na novolískoveckém lezeckém balvanu pod zastávkou MHD Kamenný vrch. Den sportovišť v Brně V pátek 18. a v sobotu 19. září proběhne akce zvaná DEN SPORTOVIŠŤ, při které se ke dvěma pořadatelům Unie sportu a Unie sportovních klubů přidává i brněnská společnost STAREZ - SPORT spravující 9 brněnských sportovišť. Tato střediska se otevřou veřejnosti, návštěvníci si mohou prohlédnout jejich zázemí, pro děti budou připraveny doprovodné akce a chybět nebudou ani sportovní legendy a osobnosti. Česká unie sportu zároveň představí projekty, kterými pomůže rodičům s placením příspěvků. Seznam sportovišť a další informace najdete na Jakub Koudelka, manažer Jihomoravské krajské organizace ČUS Olympiáda dětí prvního stupně ZŠ na Svážné Měsíce květen a červen patřily opět atletice. V květnu proběhlo na prvním stupni školní kolo. Nejlepší z každého ročníku postoupili do městského finále. Ve čtvrtek 11. června reprezentovali naše barvy žáci tříd: Zuzana Trkanová, Agáta Andělová, Josef Toufar, Milan Sedláček, Tereza Janoušková, Kateřina Svobodová, Martin Martečík, Leona Wachtlová, Anna Peloušková, Matěj Máša a Vojtěch Franc. Družstvo třeťáků vybojovalo společnými silami stupeň nejvyšší a získalo krásný pohár, čtvrťáci byli šestí. Z jednotlivců svými výkony nejvíc přispěli Agáta Andělová (1. místo), Zuzana Trkanová (2. místo), Josef Toufar (4. místo), Anna Peloušková i Tereza Janoušková (5. místo) z 19 brněnských škol. V úterý 16. června jsme pořádali stejnou soutěž u nás na Svážné pro žáky 20 škol z celého Brna, pro prvňáky a druháky. Terezie Benešová, Anna Nováčková, Lukáš Tisovský, Radek Šmerda, Veronika Kunešová, Zuzana Rychlá, Tadeáš Svoboda a Josef Toufar nám určitě neudělali ostudu. Prvňáci skončili těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě, druháci obsadili příčku stříbrnou. Z individuálních výkonů si zaslouží nejvíce vyzdvihnout Jakub Toufar (1. místo), Tadeáš Svoboda (2. místo), Veronika Kunešová a Lukáš Tisovský (6. místo). K úspěchu všem gratulujeme! Mgr. Ivana Horňáková

9 9 LÍSKÁČEK 9/2015 ze školství Voda 2015 Monika Stiborková: Jak to celé začalo? Dne v 8.30 hod. jsme všichni přišli k autobusu v maskách. Jít takhle cestou ke škole byl trošku trapas. Všichni se na nás dívali a moje sestra se za mě styděla. I páni učitelé byli v maskách. Nejlepší masku měl pan učitel Stejskal, který byl za makovou panenku. Měl na sobě sukni, pod kterou měl dětský bazének, aby mu udělal objem sukně. Pan učitel Zeman šel za Káťu a měl s sebou pejska Škubánka, kterého bral všude s sebou. Mezi dětmi i učiteli se objevily i další masky jako Bob a Bobek, Mach a Šebestová, Pat a Mat či další z jiných večerníčkových pohádek. Nejvíce vtipná byla asi vietnamská víla Amálka. První den jsme přijeli kolem 16 hod. do Vyššího Brodu a zkusili jsme ovládání lodě. Vybrali jsme si svoje háčky a zadáky a pak se pustili po řece. Monika Stiborková: První den jsem jela na lodi s Honzou Phamem. Já byla poprvé na vodě a on byl poprvé zadák, takže to byla legrace. Nějak nám to ze začátku nešlo a točili jsme se furt dokolečka. Pak jsme zjistili, že já jsem silnější než Honza, tak jsem začala pádlovat míň (jemněji) a najednou nám Empík cyklista V průběhu celého školního roku 2014/2015 se žáci 4. tříd ze ZŠ Kamínky účastnili výuky dopravní výchovy pod názvem EMPÍK CYKLISTA pořádané Městskou policií Brno. Teoretické bloky se konaly v učebnách školy a praktickou část děti absolvovaly přímo na kole na dopravním hřišti. Závěrem celého projektu bylo testování získaných znalostí a dovedností žáků 4.tříd z celého Brna. Ti žáci, kteří dosáhli potřebného počtu bodů, získali PRŮKAZ CYKLISTY a nejlepší z nich i věcné ceny a diplomy. to šlo. Čekal nás první jez, který jsme jakž takž zvládli a moc se neokoupali, protože byla skutečně zima. Zastavili jsme se na Veverkách, dali si polévku, čaj nebo něco jiného pod zub a vypluli dál. První zastávka na kempování byl Rožmberk. Na posledním jezu v Rožmberku se některým nejšikovnějším podařilo cvaknout se, takže kemp znamenal rychlé vysvobození z mokrého oblečení. Středa, druhý den, jsme se šli podívat na hrad Rožmberk a pak pomalu vyrazili. Čekalo nás 25km do Českého Krumlova, tak jsme nemohli moc otálet a vypluli, i když sluníčko nám nepřálo. Nicméně nepřekáželo to tomu, že někteří sehráli bitvy a potopili pár lodiček. Pokoušeli jsme se potopit i Černou perlu pana učitele Stejskala, což se nám nakonec ale nepodařilo. Za úspěch lze pokládat aspoň to, že tři členové posádky ze čtyř se pěkně vykoupali. V Českém Krumlově si většina z nás uvařila dobrou večeři, mnozí ve formě fazolí a jiných dobrot a šli se podívat na večerní Krumlov. Ve čtvrtek se udělalo krásně, takže teprve teď začala opravdová vodní bitva. Jakub Šebek: Pod jedním jezem v Českém Krumlově na nás pan učitel Stejskal a paní učitelka Hírešová šplíchali vodu, takže nikdo nezůstal suchý. Monika Stiborková: Všichni se začali shazovat a potápět, ale naši slavnou silnou loď nikdo nepotopil, takže jsme přežili. Chtěla jsem zachránit naši loď, tak jsem z ní vylezla do vody, samozřejmě loď přežila a nepotopila se, akorát já zakopla o kámen a padla celá do vody. Michaela Langová: Ve čtvrtek jsem jela na lodi s panem učitelem Zemanem. Když jsme soulodili, povídali si, zpívali a smáli se, z ničeho nic pan učitel vypadl z lodi. Nikdo neví, ani pan učitel, jak se mu to povedlo. Loď se mnou zaplula do stromů. Chytla jsem se větví. Pan učitel šel za mnou, ale asi 5x spadnul, protože tam byl silný proud. Už jsem neměla moc sil a málem jsem se pustila. Když už byl pan učitel u lodi, tak mi řekl, že musí ještě připevnit svého plyšáka Škubánka. Já už jsem se ale sotva držela. Aby toho nebylo málo, tak mu Škubánek vůbec nešel připnout. Až ho připnul, tak nastoupil a málem, naštěstí jen málem, nás překlopil. Pak jsme doháněli ostatní. Mezitím mě pan učitel pochválil, že jsem fakt dobrá, protože jsem se v takovém proudu uchytla tak brzo. Kéž bych mohla pana učitele pochválit, že byl rychlý a nastoupil co nejrychleji, ale nechtěla jsem lhát. Koupání v posledních dvou dnech si užíval hlavně Jakub Šebek a David Dombai. Jakub Šebek prohlásil: Mezi dvěma dny jsme se já a Dombai 22 vykoupali. Barča Klementová: Nejvtipnější bylo, když Olša nechal plaveckou vestu v jednom kempu, kde jsme zastavovali. Musel to říct učitelovi, ale bál se. Nakonec jsem ho přemluvila. Když se to pan učitel dozvěděl, zakřičel: pojď sem! Olša na překvapení všech kolem hned vyskočil z lodi, ale problém byl, že nevěděl jaká je pod námi hloubka. Samozřejmě, že se potopil a zmizel pod hladinou. Když vyplaval, všichni jsme se smáli, protože vypadal vtipně a byl hrozně mokrý. Potom se vyškrábal na loď a seděl mezi mnou a Honzou Phamem, protože Tony (jeho zadák) mu ujel. Pan učitel dal Olšovi svoji vestu a nakonec Pham prohlásil THE OLŠA. Nakonec všechno dobře dopadlo, uschli jsme a dojeli zpět do kempu. Poslední den jsme se ráno nasnídali, pokřtili vodácké nováčky pádlem, vodou a kopřivou, zahráli fotbal, vykoupali se ve Vltavě a jeli domů. Monika Stiborková: Děkuji za úžasnou vodu V celkovém hodnocení se ZŠ Kamínky umístila na krásném 2. místě a děti ze 4.A a 4.B byly pozvány na slavnostní vyhlášení soutěže na brněnský Velodrom, kde jim byl předán stříbrný pohár. Mimo jiné zde shlédly zajímavý doprovodný program připravený záchranným systémem Brno. Mgr. Barbora Čápová, ZŠ Kamínky

10 LÍSKÁČEK 9/ aktuálně Možná poslední hlučné, ale rozhodně ne poslední horké léto (dokončení ze str. 1) závlahou. I když to vypadá jako jednoduchá věc, sama jsem byla překvapená, jak náročná a rozsáhlá stavba to je. Přetřídění zeminy, uložení rozvodů pro závlahu, srovnání pláně a založení konstrukčních vrstev pro kvalitní trávník na tak velkých plochách přece jenom nějaký čas zabere. Celou akci navíc zkomplikovala a časově posunula kanalizace brněnských vodáren, která se pod softbalovým hřištěm nacházela v jiné hloubce, než předpokládal projekt, a musela se podle požadavků vodáren upravit. Součástí této etapy bylo také vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k objektu, ve kterém budou šatny, WC i pro veřejnost a zázemí pro správce parku a sportovišť. Do konce roku budou Naši skauti se vrátili ze svých táborů ještě vybudovány i fitness stezky s třemi místy pro venkovní cvičení. Tím by měly být všechny stavební akce v areálu ukončeny a další léto bude plně k dispozici veřejnosti. Kromě závlahy hřišť plánujeme také zalévat plochy pobytových trávníků, aby se daly využít k odpočinku. Další velkou akcí obce je modernizace zahrady mateřské školy Pomněnky na Oblé. Po investicích do budov došlo letos i na zahradu a oplocení, které bylo dlouhodobě ve špatném stavu. Díky příspěvku z rozpočtu města Brna bude zahrada nyní bezpečná a vybavená moderními herními prvky. Nová pískoviště budou zastíněná a pro odpočinek dětí budou upraveny i terasy se zastíněnými pergolami. Pro děti budou k dispozici také pítka a mlhoviště pro letní osvěžení. Naštěstí se zrovna letos upravovala také zahrada mateřské školky Rybnická, takže všechny použitelné a funkční prolézačky se přesunuly a využijí tam. Všechny stavby, včetně stavby polyfunkčního domu na ulici Kamínky občas obtěžují hlukem. Proto musím všem, pod jejichž okny se tyto stavby realizují, poděkovat za pochopení a toleranci. Školku nejde dělat jindy než o prázdninách, některé jiné stavby zase byly termínově určeny podmínkami dotací. Ale městská část letos hlásí hotovo. Domy, školy i školky a radnice jsou zateplené, velké terénní úpravy na veřejných prostranstvích rovněž a už nás čekají jenom drobnější úpravy a opravy, které by už tolik obtěžovat neměly. Jana Drápalová Skautské středisko Řehoře Mendla je největší středisko organizace Junák český skaut v Brně. Sdružuje celkem osm oddílů, z nichž dva oddíly 91. chlapecký a 26. dívčí mají část členů i v naší MČ Brno-Nový Lískovec. Skauti a skautky z těchto oddílů prožili část prázdnin na letních stanových táborech, které jsou vyvrcholením celoroční oddílové činnosti. Skautky na táboře ve Studenci bojovaly ve své celotáborové hře proti mafii, skauti pak byli na svém táboře ve Valdíkově, který dostal podle předlohy celotáborové hry na téma Pána prstenů název Imladris. Prožili zde krásné tři týdny horka, práce, her, koupání, učení se novým věcem, vzrušujících bojů, táboráků, výletů či slavnostního slibu. Na táborech zúročili podstatnou část znalostí a dovedností, které nabyli v předcházejícím školním roce na pravidelných schůzkách či výpravách, naučili se zde samostatnosti i odpovědnému plnění svých úkolů. Na táboře jsme načerpali nové síly do další činnosti. Připravujeme řadu akcí pro veřejnost, například tradiční turistický pochod Z Brna do Brna, v prosinci přivezeme opět Betlémské světlo z Vídně a zajišťujeme jeho následný rozvoz po ČR, s Mikulášem navštěvujeme léčebnu dlouhodobě nemocných, zúčastňujeme se charitativních či ekologických akcí. Děkuji tímto i MČ Brno-Nový Lískovec za dlouhodobou podporu naší činnosti. V letošním roce jsme díky jejímu příspěvku mohli rozšířit naši skautskou knihovnu o nová vydání vzdělávací literatury. Pokud chcete, aby i vaše dítě se v kolektivu dobrých kamarádů učilo čestnému jednání, samostatnosti, mnoha dovednostem, objevovalo krásu přírody, zažilo dobrodružství při hrách a učilo se pomáhat všude, kde je pomoci zapotřebí, naše oddíly je rády přijmou mezi sebe. Více o nás se můžete dozvědět na internetových adresách našich oddílů nebo na webových stránkách Václav Procházka Nakupte v nadačním obchodě Veronica a pomáhejte tím Brnu Koupíte si levně hezké šaty, košili, sadu porcelánu nebo knížku a ještě tím přispějete na projekty, které zlepšují život v Brně a chrání přírodu. Zdá se vám, že to není možné? Naopak, je to velmi jednoduché, stačí zavítat do dobročinného obchodu Nadace Veronica, který najdete na Svážné 16. Jak takový dobročinný obchod funguje a pomáhá Brnu? Fenomén benefičních či charitativních obchodů v zahraničí funguje již více než 100 let. První takový obchod vznikl ve Velké Británie už na konci 19. století a již od počátku se jednalo o obchody, jejichž výtěžek podporoval veřejně prospěšnou činnost. Z Evropy se pak tato myšlenka rozšířila i za oceán do Spojených států, Austrálie či Kanady. Princip zůstal všude stejný do obchodu můžete darovat hezké věci, které sami nepotřebujete nebo nechcete, obchody tyto věci prodávají a výtěžek pak jde na podporu organizace, která obchod provozuje nebo na konkrétní projekty či aktivity, které si stanoví. Lidé tak mohou levněji nakoupit hezké věci a zároveň tak pomáhat svému okolí. A pozitivní je i to, že se tak jinde nechtěné oblečení či domácí vybavení dočká vrácení zpátky do života a dalšího využití. Stejně tak fungují i obchody Nadace Veronica, v Česku s nimi nadace přišla jako jedna z prvních. V Brně v současné době provozuje tři a jeden z nich právě v Novém Lískovci na Svážné 16. Obchody jsou provozovány formou veřejné sbírky a výtěžek z prodeje putuje do grantového programu Nadace Veronica s názvem Společně pro Brno. Z tohoto programu si pak mohou každý rok spolky i neformální skupiny lidí požádat o příspěvek na ekologické, komunitní či kulturní projekty, které chtějí realizovat v Brně. Letos takto nadace rozdělila skoro 500 tisíc korun mezi 29 projektů. Najdete mezi nimi třeba péči o Holásecká jezera, oživování a osazování nábřeží Svitavy, zakládání přírodních komunitních zahrad nebo čištění a úklid zanedbaných prostranství. Darováním nepotřebných věcí tak můžete i vy podpořit tyto prospěšné projekty. Prodavačky z nadačního obchodu Veronica na Svážné 16 se těší na vaši návštěvu každý všední den od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Jolana Čuprová, Nadace Veronica Rubrika: Vracíme věci zpátky do života škola volá Škola je tu a tak možná i vy kupujete školní aktovku nebo batoh a další školní vybavení pro své školáky. Zatímco ergonomický tvar a bezpečnostní prvky na školní tašce bereme jako samozřejmost a podle toho nakupujeme, na recyklovatelnost nebo rozložitelnost materiálu se soustředí málokdo. Jste si ale jistí, že opravdu chcete koupit novou tašku, která bude ležet na skládce ještě v době, kdy váš dnešní prvňáček půjde do důchodu? Aktovky, které běžně koupíte, jsou totiž vyrobeny z umělých materiálů, které se jen tak nerozloží. V obchodech s přírodními a k přírodě šetrnými produkty už můžete občas narazit třeba na batohy z konopí, odrazky nebo další reflexní prvky na nich ale většinou nejsou. Nebo můžete odlehčit rodinnému rozpočtu a do budoucna i skládce či spalovně tím, že si vyberete z pěkných batohů z nadačního obchodu Veronica na Svážné 16 a pomůžete tak těmto věcem vrátit se zpátky do života. Zajímá vás, kde koupit další k přírodě šetrné školní potřeby? Zeptejte se v poradně Ekologického institutu Veronica na Panské 9, na nebo telefonu nebo Nadace Veronica a Ekologický institut Veronica

11 11 LÍSKÁČEK 9/2015 různé Jak nám plyne čas v Domově pro seniory Koniklecová Pomalu vstupujeme do druhé poloviny roku 2015, a tak se ohlížíme za prožitým časem v našem domově. Ač jsou tyto letní dny opravdu prosluněné a klienti si je nejraději užívají v naší rozkvetlé zahradě, bude s blížícím se podzimem slunečních paprsků ubývat a dny se budou zkracovat. To je období, kdy si uvědomíme, jak nám začíná sluníčko chybět. V našem domově se mohou klienti těšit ze slunečního svitu po celý rok, a to díky relaxační místnosti. Nově je zde na stropě nainstalováno šest speciálních panelů, které slouží k tzv. fototerapii terapii světlem. Fototerapie je efektivním nástrojem k potlačení symptomů SAD (zimní deprese) a jiných afektivních poruch. Dále je využívána k léčbě únavových syndromů a nově při léčbě kožních onemocnění. Její účinnost spočívá v tom, že osvětlení je rozmístěno rovnoměrně a přitom je soustředěno pouze v místnosti. Dostatečný počet luxů, který je nezbytný pro účinek terapie, je tedy zaručen, ať už jste v místnosti kdekoli. Už jsme si zvykli, že k nám do domova každý týden dochází speciálně vycvičení psi, konající canisterapii. Setkávají se s klienty jak ve skupince, tak i individuálně na pokojích. Psí kamarádi se vždy postarají o dobrou náladu a také jsou výborným zdrojem pro reminiscenční terapii, neboť mnoho klientů pejska chovalo, a tak o zkušenosti a poutavé příběhy ze vzájemného soužití není nouze. Tradičně jsme se také potěšili s dětmi z MŠ Pomněnky, jejichž milé vystoupení vyvolá u klientů spokojený úsměv na tváři. Také setkávání s učiteli (Mgr. Roman Grmela, Mgr. Eva Hrobařová) a studenty z Bezpečnostně právní akademie Brno, kteří již několik let navštěvují klienty a připravují vlastní program, nebo se aktivně podílejí na realizaci aktivizačního programu domova, je velice příjemnou změnou. Klienti oceňují zájem mladých lidí o seniory. Proto bychom touto cestou rádi poděkovali všem z akademie, kteří prošli a, jak doufáme, ještě projdou naším domovem. O pohlazení po duši se nám postarali nejen studenti z brněnské konzervatoře (soprán, tenor), kteří nám svým vystoupením dali nahlédnout do krásných melodií klasické hudby a postarali se o nezapomenutelný zážitek, ale i Farní doubravnická schola (FADOSCH), jejichž zpěv a hra na hudební nástroje nám zpříjemňuje velikonoční čas. Do domova přijalo pozvání mnoho zajímavých osobností z řad široké veřejnosti do tzv. Křesla pro hosta. V pomyslném křesle v minulých letech usedla např. senátorka Parlamentu ČR, dále primář PLČ v Brně-Černovicích, starostka MČ Nový Lískovec, redaktorka TV Nova, sopranistka (só list ka) Národního divadla v Praze, vedoucí lékárny, právník, psycholog nebo vedoucí a strážník revíru Městské policie. Naposledy jsme přivítali vedoucí České unie neslyšících. Všichni hosté byly nesmírně milí a trpělivě odpovídali na pokládané všetečné otázky. Významné výročí 70 let od ukončení druhé světové války jsme oslavili netradičně, módní přehlídkou s názvem Mezi dvěma válkami. Prostory domova se proměnily na meziválečnou promenádu, kde korzovaly modelky v dobových kostýmech a překrásných ručně vyráběných kloboucích od firmy DANTES. Majitelka p. Chabičovská je jedna z mála, která se této zapomenuté profesi věnuje. Milým překvapením na závěr bylo, že bylo možné si některé předváděné klobouky osobně vyzkoušet. V uplynulých měsících bylo několik příležitostí setkat se společně s ostatními klienty i rodinnými příslušníky, a to na Motýlkové zábavě a Letním posezení. Každý měsíc se naše společenská místnost Čajenka promění v pomyslnou kavárničku, kde si klienti pochutnávají na kávě a zákusku. Nyní v letních měsících také na ovocných a zmrzlinových pohárech. Zatím poslední akcí v domově bylo vystoupení interaktivního divadla pod záštitou ombudsmanky Mgr. Anny Šabatové PhD. Název Nekalé obchodní praktiky spojené s besedou s právničkami z Kanceláře veřejného ochránce práv jasně vypovídal, na jakou problematiku se představení zaměřilo. Klienti zúročili vlastní zkušenosti a aktivně se zapojili jak do samotného divadelního představení tak i do diskuse s přítomnými právníky. Jako každý rok, tak i letos nás můžete navštívit v rámci Týdne sociálních služeb. Den otevřených dveří je v našem domově 7. října od 9 do 15 hod. Naši pracovníci se vám budou rádi věnovat a ochotně zodpoví vaše dotazy. Budete moci nahlédnout pod pokličku všedního dne v domově a na vlastní oči se přesvědčit, že podzim života může být pěkně barevný. Zdena Peterková a Markéta Čechová, aktivizační pracovnice POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel Plavecká škola Brno Hlavním cílem Plavecké školy Brno je poskytování výuky plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy a pořádání odpoledních kurzů plavání pro děti. Plavecké kurzy realizujeme pro děti z regionu Brno-venkov a Brno-střed. Povinné školní výuky se účastní zpravidla žáci druhých a třetích tříd, ale nabízíme ji i všem ostatním ročníkům. Obsahem kurzů je základní zdokonalení v plaveckých způsobech obsažené v rámcových vzdělávacích programech ZŠ, prvky branného plavání, dopomoc unavenému plavci a záchrana tonoucího. V poslední době získává stále větší oblibu předplavecká výuka dětí z mateřských škol. Vycházíme tím vstříc rodičům a jejich přání, aby jejich děti dosáhly plavecké dovednosti co nejdříve. Úspěšnost naší plavecké školy dokládají každoročně narůstající počty dětí, které s námi plavecké kurzy absolvují. V minulém roce to bylo již přes 1000 dětí. Odpolední kurzy plavání jsou vhodné pro děti od 2 do 15 let. Děti jsou rozděleny do skupin podle plaveckých výkonů. Tedy od neplavců začátečníků a pokročilých neplavců, kteří plavou v relaxačním bazénu s výškou vody od 80 do 130 cm. Až po pokročilé plavce a závodníky, kteří plavou na dráze 25m bazénu. S dětmi pracujeme i o prázdninách. V letošním roce se zúčastnilo našich příměstských táborů zaměřených na zdokonalení plavání přes 700 malých plavců. Také plánujeme další Den s Mikulášem, nebo Sportovní odpoledne, které pokaždé přiláká děti ze všech částí Brna. Mnozí z nich se pak stávají našimi plaváčky. Za Plaveckou školu Brno Radim Vítek, ředitel

12 LÍSKÁČEK 9/ různé Stigma jménem schizofrenie Schizofrenie je duševní onemocnění, které je výrazně stigmatizující, což je dáno někdy méně srozumitelným chováním nemocného, které vyvolává jednak obavy lidí v jeho okolí a zároveň i strach nemocného ze svého okolí. V současné době v JMK podle statistik žije lidí s tímto onemocněním, to znamená, že se jedná zhruba o 1 % z jeho celkové populace. Lidé s duševním onemocněním se kvůli projevům nemoci setkávají s nepochopením i v rámci své vlastní rodiny a často žijí na hranici sociálního vyloučení. Obecně je značný problém v tom, že společnost se domnívá, že jakoukoliv nemoc řeší jen medicínská léčba. Je však potřeba poukázat na to, že na lékařskou péči musí navazovat další odborníci s cílem podporovat nemocného a že velmi důležité je i vytváření kompetentního prostředí kolem něj, aby se do podpory a pomoci nemocnému mohl aktivně a se znalostí věci zapojovat i jeho okolí. Právě uvědomělá podpora a pomoc celé společnosti, může uzdravovat (vracet se mezi lidi) duševně nemocné, tedy pomáhat jim překonávat hranice sociálního vyloučení směrem k nenásilnému začleňování v době, kdy jsou viděni jako agresivní a nebezpeční jedinci, kterých je třeba se obávat. Proto je cílem organizace DOTYK II, o.p.s., jak poskytování sociální služby duševně nemocným schizofrenií (odborný tým sociální pracovník, asistent člověk, který si sám nemocí prošel, poskytuje komplexní péči přímo v jejich domácím prostředí), tak i seznamování veřejnosti s tím jaká schizofrenie je, jak schizofreniky vnímat a jak je přijímat mezi sebe a co dělat pro ty, kteří mají se svou nemocí potíže nezvládají ji ke spokojenosti své a svého okolí. O toto se snažíme také prostřednictvím zapojování dobrovolníků do sociální služby, kdy jsme přesvědčeni, že i počáteční malá skupinka dobrovolníků může být základem pro budoucí významné společenské pochopení duševně nemocných schizofrenií, kteří jsou veskrze inteligentní, upřímní, otevření a velmi přizpůsobiví lidé. Naše práce je orientovaná nejen na klienta, ale i na celou jeho rodinu, kterou považujeme za klíčovou při procesu uzdravování a návratu do života. S klienty pracujeme na základě vlastní metodiky Zvedání hlavy a Návratu do života životem, kdy podstatou tohoto systému práce je zapojování lidí s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu (tzv. asistentů) do podpory a pomoci duševně nemocným schizofrenií uživatelům služby, a to v jejich domácím prostředí. Sociální služba je realizována též za finančního přispění MČ Brno- Nový Lískovec. Mgr. Bc. Lucie Štefánková, DOTYK II, o.p.s. Tel.: , Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P Dne vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského průkazu. Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to od do Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele. Kdo má nárok na vydání nového průkazu Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do mají nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz. Postup při prokazování nároku na průkaz OZP Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?nid=e- FOKsluzby.ZadostOZP O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do V opačném případě jim na něj zanikne nárok. V Brně se žádost podává na ÚP, kontaktní pracoviště Mojmírovo náměstí 10, Brno-Královo Pole. Úřední hodiny: pondělí a středa 8 12, hod., úterý a čtvrtek 8 11 hod. Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Pokud jej však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby. Volba symbolu osoby se zdravotním postižením Od mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP na formuláři žádosti. Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek 30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas. Mgr. Eliška Škrancová, Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova), Brno, telefon: , , Navštívit nás můžete v pondělí a středu , hod., v úterý, čtvrtek a pátek hod.

13 13 LÍSKÁČEK 9/2015 různé MINI - MAX ANEB DĚLAJÍ ŠATY ČLOVĚKA? / hod. Urban Centrum, Brno, Mečová 5 Motto: Mladým lidem na oděvu hodně záleží. Senioři, ukažte světu, že umíte být moderní. Přijďte pro inspiraci jak za málo peněz obměnit svůj šatník tak, abyste se cítili spokojení a vnoučata ocenila váš mladistvý a tvůrčí přístup (nejen) k odívání. Seznámíte se s pravidly nákupu v sekáčích, také jak obměnit svůj vzhled pomocí šály a šperků Daniley Vaňkové. Inspirujte se oděvy z ateliéru Libuše textilní renesance a zjistíte, že za pár korun získáte originální kus pro sebe nebo svá vnoučata. Večerem vás provedou lektorky SaBBy, modely předvedou finalistky MISSIS MODELS ČR 2014, Lada Niesnerová nalíčí někoho z obecenstva. Pořadatel: SaBBa Sdružení aktivní babička POŘÁDÁ CVIČENÍ - KURZ HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE PRO ŽENY Odborný lektor: Mgr. Dagmar Taberyová od v hotelu MORÁVKA, Heršpická 7, Brno-střed, vždy v úterý od 17 do 18 hod. (ucelený kurz 10 lekcí) Cvičení pomáhá alternativně řešit hormonální nerovnováhu, obnovuje, uchovává zdraví a vitalitu. Terapie je omlazující technikou, obnovuje, zvyšuje tvorbu hormonů, posiluje vaječníky, štítnou žlázu, hypofýzu, nadledvinky. Řeší problémy s menses, neplodností, menopauzou, stresem, nespavostí, bolestmi hlavy, zad, kloubů nebo cukrovkou. Cviky pomáhají k zeštíhlení, zpomalení stárnutí, zvýšení libida. Cena: 10 lekcí á 80 Kč (800 Kč) Počet míst je omezený, proto je třeba si místo rezervovat Mgr. Blanka Urbánková, .cz Sponzorem tohoto cvičení je HAPPY AGE s.r.o. provozovatel hotelu MORÁVKA. NA CVIČENÍ vás zve SaBBa Sdružení aktivní babička Den CO Hodiny Kde Vede Pondělí AQ aerobic ZŠ Pastviny Irena Horká Úterý Fit jóga * Hasička Irena Horká Rehabilitační cvičení *Hasička Irena Horká Hormonální jóga pro ženy **Hotel Morávka Dagmar Taberyová Středa Plavecká průprava a plavání ve spolupráci TJ Tesla Lesná Irena Horká s STP Cvičení pro zdraví a pěknou postavu *Hasička Alice Sedláková v tanečním rytmu Čtvrtek AQ aerobic ZŠ Pastviny Irena Horká Pátek Zdravotní cvičení ve spolupráci s STP TJ Tesla Lesná Irena Horká Cvičení zahajujeme poslední týden v září. ** Stará hasička Brno-Komín, Hlavní 125; spojení: tramvaje 1, 11 a trolejbusy 36, x30 zastávka Svratecká ** Hotel Morávka Brno-střed; spojení: autobus 60 zastávka Strážní Více na Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Žaluzie Hanák Žaluzie, výměny a opravy žaluzií, sítě a dveře proti hmyzu. Vertikální žaluzie, látkové roletky. Menší domácí práce a úpravy tipu: domácí manžel. Milan Hanák, Svážná 19 tel.: e mail: Dračí lodě podruhé / hod. Natrénujete základy jízdy na dračích lodích. Při pádlování vás povedou zvuky obrovského bubnu. Jízda vám nabídne kromě nových pohledů na Brno i mimořádné zážitky, kdy procítíte energii vody a sílu svého těla. Čeká vás námořnický přípitek před jízdou a samotná jízda na drakovi. Po skončení tréninku můžete posedět, občerstvit se a zazpívat si Pavlem Abeskou u kytary a špekáčků. Akce je vhodná i pro MUŽE. Omezený počet míst, nutná rezervace na tel nebo Cena 150 Kč Místo konání akce: loděnice sportovního areálu TJ Lodní Sporty Brno-Pisárky, Veslařská 177. Jede se (téměř) za každého počasí. Organizátor: SaBBa Sdružení aktivní babička, AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Mažoretky Dejna Nově v září v Novém Lískovci na ZŠ Kamínky pro slečny od 4 do 7 let Kontakt a bližší informace paní Seitlerová Tel: Mail:

14 LÍSKÁČEK 9/ tipy pro volný čas Turistické informační centrum pořádá na podzim dva festivaly a procházky s průvodci Po úspěšném letním kulturním programu na nádvoří Staré radnice zve Turistické informační centrum města Brna na dva podzimní festivaly a také na podzimní komentované procházky s průvodci. Prvním z festivalů je BABYLONFEST 2015, který se s podtitulem DNY BRNĚNSKÝCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN uskuteční od září. Již 8. ročník festivalu bude prezentovat hudbu, tradice a život národnostních menšin v městě Brně. Více informací naleznete na Na druhý podzimní festival BRNĚNSKÁ 16, který se koná od 14. do 17. října, se už těší filmoví fajnšmekři. Brněnská 16 je jeden z nejstarších tuzemských mezinárodních festivalů krátkometrážního filmu. Jeho název je odvozen od 16 mm filmového formátu a diváci v kině Art uvidí zahraniční i české filmy. 56. ročník této soutěžní přehlídky přinese bohatý doprovodný program v podobě tematických projekcí, přednášek a workshopů. Více informací naleznete na Na konci září odstartuje oblíbený cyklus komentovaných procházek. Letošní ročník potrvá až do konce měsíce října, v září se ale můžete těšit na architektonicky zaměřený okruh či na úspěšnou procházku po stopách pivovarnictví v Brně SECESE V BRNĚNSKÝCH ULICÍCH při prohlídce se seznámíte se secesními stavbami, trasa vede ulicemi Panská, Radnická, Starobrněnská, Zelný trh, Masarykova, náměstí Svobody, Solniční, Rašínova, Jezuitská či Kobližná. Začátek je v 10 hodin na nádvoří Staré radnice PO STOPÁCH BRNĚNSKÝCH PIVOVARŮ během této procházky nabídneme pohled na dějiny brněnského pivovarnictví od středověku po současnost. Účastníci procházky se sejdou na Petrově u náhrobku jednoho ze sladovníků, navštíví starý městský pivovar, ve kterém sládkoval František Ondřej Poupě. Na trase směrem k Mendlovu náměstí projdou kolem míst, kde stávala historická sladovna a prodejna ledu. Uvidí zbytky jednoho z průmyslových pivovarů konce 19. století v Pekařské ulici a seznámí se i s historií a současností pivovaru Starobrno. Začátek je ve 14 hodin před Diecézním muzeem na Petrově. Vstupenky v ceně 50 a 25 korun budou v prodeji od v pokladně Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21, tel , út ne 9 18 hod. Více informací získáte v IC Radnická 8 nebo je naleznete na Výstava sukulentů v Brně se opět blíží Skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (roh ulic Kotlářské a Veveří) v září přivítají tradiční výstavu kaktusů, sukulentů, tilandsií a dalších exotických rostlin. Tentokrát potrvá od 11. do 18. září 2015 vždy od 9 do hodin. Záměrem pořadatelů je opět představit sukulentní rostliny z nejrůznějších koutů světa v jejich tvarové rozmanitosti a působivé mnohotvárnosti. Větší prostor letos vystavovatelé věnují sukulentům pocházejícím z Madagaskaru, Mexika, jihu Afriky a rostlinám s velkými zásobními orgány. Jde o velmi rozsáhlou a rozmanitou skupinu rostlin, která je mezi sběrateli a pěstiteli velmi oblíbená. Také letos si návštěvníci mohou prohlédnout, mimo mnoha jiných zajímavostí, například unikátní kolekci různých druhů stapéliovitých P. Hanáčka, část sbírky J. Glosera nebo B. Vrškového, kteří své výpěstky obvykle vystavují jen na této výstavě. Poprvé v Brně své výpěstky představí také skvělý pěstitel Pavel Karkoška z Orlové. Své výpěstky a přebytky přivezou mimo již výše zmíněných pěstitelů další specialisté, např. P. Heřtus, Z. Ježek, O. Potyka st. a O. Potyka ml., D. Sedláček, E. Sedlák, I. Žídek nebo manželé Tomandlovi. Výstava se ale neomezuje pouze na klasické sukulenty. Specializovaní pěstitelé z Moravy, Čech a odborníci z Botanické zahrady Masarykovy univerzity vystaví téměř 500 rostlin. Od miniaturních mexických kaktusů, unikátních afrických a madagaskarských sukulentů, živých kamenů, rarit rodů Adenia, Avonia, Aztekium, Ariocarpus, Pachypodium aj., po bromélie rodu Tillandsia a jiné epifyty. Na akci se významně podílí i Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. Výstava je ojedinělou příležitostí vidět na jednom místě množství rodů a druhů sukulentů z nejrůznějších čeledí a světadílů v kulturním prostředí botanické zahrady. Vstupenky umožňují prohlídku všech jejích expozic. Děti, studenti a senioři mají slevu na vstupném. Návštěvníci si kromě sbírkových rostlin prohlédnou také kresby Jaroslava Záhory s přírodní tématikou. Sukulentům budou věnovány také informační panely s doprovodnými texty a dalšími fotografiemi. Protože jde o výstavu prodejní, mohou si zájemci doplnit svoje sbírky o nové rostliny za velmi přijatelné ceny. Nabízen bude široký sortiment semenáčů i dospělé sbírkové exempláře (sukulenty včetně kaktusů aj.) z přebytků pěstitelů včetně rarit. Úlohou výstavy je také osvěta proto nebude chybět například ukázka odborné literatury. Přítomní pořadatelé (manželé Tomandlovi) poskytnou zájemcům pěstitelské rady a pro skupiny, např. školní třídy, zajistí průvodce výstavou s populárně vědeckým výkladem. Fotografie z minulých výstav jsou umístěny na webových stránkách Doprava: Pěšky z centra cca 15 minut, tramvají č. 12 z hlavního autobusového nebo vlakového nádraží, výstup na Konečného náměstí přímo u vchodu do botanické zahrady, doba jízdy 10 minut. Autem parkování např. na parkovišti u právnické fakulty MU, potom pěšky 5 minut k botanické zahradě.

15 15 LÍSKÁČEK 9/2015 tipy pro volný čas Milé maminky, tatínci a děti, všechny vás moc zdravíme v novém školním roce. Hned od září máme nachystané mnohé novinky. Nejen v nabídce kavárenského zboží, kde jsme rozšířili nabídku kávových specialit, občerstvení, výborných snídaní či svačinek, ale také v nabídce našich aktivit, které se snažíme ušít každému přímo na míru. V září začínáme již čtvrtý školní rok plný kroužků, aktivit, divadelních představení, přednášek či seminářů. Věříme, že i tentokrát vybudujeme dlouhý zástup příznivců spokojených s naší činností. Najdete u nás opět montessori dílničky, kde budou novinkou kurzy již pro ty nejmenší děti od 6 měsíců, dále nabízíme velmi oblíbené cvičení pro děti od 3 měsíců do 3 let, tanečky princezen, kde se každá holčička promění na 60 minut v princeznu v krásných šatech a přenese se tak do vysněné pohádky, tvořivý kroužek, který naučí děti pracovat různými technikami, vědecký kroužek plný pokusů a bádání, logopedicky vedený kroužek, hudební, pohybový, nadále Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno, o. s. Více na DOSPĚLÍ S DĚTMI: Kurz Baby masáží (6 týdnů 6 měs.), Poupátka (6 měs. 1 rok), Hudební hrátky (1 1,5 roku), (1,5 3 roky), Kvítka (pondělí odpol. sk. 1 3 r., úterní a středeční sk. 1 2 r., 2 3 r.), Zdravotní cvičení za přítomnosti malých ratolestí (i bez dětí), NOVĚ - Pracičky (1,5 3 r.) tvořivý kroužek s prvky Montessori pedagogiky. DĚTI: Logohrátky (3 5 let), Než půjdu do školy (5 7 let), Dramaťáček KUDY TUDY DO POHÁDKY (4 8 let), English with Puppy (3 7 let), Taneční hrátky pro malé kamarádky (3 5 let), Hudebně pěvecký dětský kroužek KA.MI.NO (děti 1. st. ZŠ), Zvěřinec v peřině (4 8 let), NOVĚ - Ptáčata (4 7 let) Nabídka kroužků pro školní rok 2015/2016 RUKODĚLNÉ AKTIVITY: Textilní ateliér - pro dívky, které se zajímají o módu, zkouší šít, objevujeme textil a používáme jej jako výtvarný materiál, barvíme, batikujeme, šijeme a vyrábíme si doplňky a šperky. Od 9 let. Čtvrtek hod. Cena1 200 Kč/rok. Info: tel.: HUDBA: Flétna - hra pro začátečníky i pokročilé - základy hudební nauky a rytmiky. Individuální výuka, termín dle domluvy s lektorem. Od 5 let. Cena: Kč/1. pololetí. Info: tel.: Klávesy - hra na klávesy pro začátečníky i pokročilé. Základy hudební nauky a rytmiky. Individuální výuka, termín dle domluvy s lektorem. Od 5 let. Cena: Kč/1. pololetí. Info: tel.: Kytara - hra pro začátečníky i pokročilézáklady hudební nauky a rytmiky. Individuální výuka, termín dle domluvy s lektorem. Od 5 let. Cena: Kč/1 pololetí. Info: tel.: STOLNÍ HRY: Šachy - od 7 let. Pro začátečníky i pokročilé. Cena: 800 Kč/rok. Info: tel.: Klub SKA - otevřený klub pro mládež od 7 let - děti mají spolupracujeme se ZUZU AJ, která už u nás vede několikátý kurz angličtiny pro děti a pro velkou spokojenost, nabídneme od září hned tři termíny, abychom uspokojili všechny zájemce o kvalitní výuku anglického jazyka. Kromě toho dochází k rozšíření služeb v oblasti hlídání dětí, kdy jsou pro děti připraveny aktivity odpovídající jejich věku, pravidelný pobyt venku, respektující přístup k dětem, k dispozici kvalitní montessori pomůcky, edukativní a vzdělávací hračky a rozvíjení ve všech oblastech. Pro letošní školní rok jsme opět kavárnu, pracovnu i učebnu znovu čistě vymalovali, a nachystali na nový provoz. Dokonce se podařilo pořídit nové montessori pomůcky a rozšířit tak naše vybavení. Tímto bych velmi ráda poděkovala za spolupráci obecnímu úřadu v Novém Lískovci, který nám poskytl částku ve výši Kč jako dotaci z obecního rozpočtu, právě na vybavení montessori pracovny. Finanční podpory si velmi ceníme a věříme, že nové pomůcky najdou své uplatnění v námi nabízených aktivitách. Seznam pomůcek, které byly díky dotaci pořízeny včetně poděkování, je veřejně k nahlédnutí v našich prostorech. přírodovědný kroužek podporující zdravý životní styl dítěte. DOSPĚLÍ: Tai-chi, Jóga nejenom pro ženy, Jóga nejenom pro seniory, Meditačně-relaxační večery pro ženy, Zdravotní cvičení, Orientální tanec pro všechny ženy - NOVĚ v zrcadlovém sále Fitness centra Kameňák, Oblá 51c, Angličtina, Němčina, Italština pro dospělé (s možností hlídání dětí). V rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě aneb komunikace bez legrace nabízíme pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři: činnost Kontaktního a informačního centra (po pá: hod.) zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi službu psychologické poradny pro dospělé, psychologické poradny pro rodiče a děti, logopedické poradny pro rodiče a děti, laktační poradny vzdělávací aktivity: (9 12 hod.): Co je důležité vědět o kojení možnost zahrát si stolní hry, míčové hry a nárazově využít výtvarné a rukodělné aktivity, v rámci otevřeného klubu se děti mohou seznámit s EVS - evropskou dobrovolnou službou a našimi dobrovolníky. Cena: 100 Kč/rok. RODIČE A DĚTI: Obláček - výtvarné tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let. Úterý a čtvrtek hod. Cena: 500 Kč/10 vstupů. První vstup zdarma. Info: tel.: Opičky - výtv. tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, v rámci opiček je blok výtv. tvoření, říkadla, cvičení a zpívání. Cena: Kč/rok. FILM, VIDEO, FOTOGRAFIE, DIVADLO, CIRKUS: Fotografický ateliér - základy focení a digitální fotografie. Od 9 let. Pondělí hod. Cena: Kč/rok. Info: tel.: Cirkus LeGrando přípravka - cirkusové disciplíny, kouzlení a fakírské umění pro všechny, kteří rádi objevují nové věci. Od 4 do 7 let. Pondělí hod. Cena: Kč/rok. Info: tel.: VÝTVARKA a KERAMIKA: Keramický ateliér 1 - základy keramické tvorby, seznámení s keramickým materiálem a jeho formami. Praktické ukázky dekorování. Určeno pro mírně pokročilé a pokročilé, kteří se již s keramikou dříve setkali. Od 7 do 15 let. Pondělí hod. Cena: Zde uvádím hned několik termínů, o kterých byste měli vědět: a kurzy háčkování termíny sledujte na našich stránkách, přidáváme stále nové ukázková lekce ZUZU AJ - angličtina pro děti, začátek od 16 do 18 hod., možno přijít průběžně montessori seminář pro věk 0 6 měsíců od 9 do 12 hod montessori seminář pro věk 6 15 měsíců od 9 do 12 hod hod., hod., hod. focení dětí s vánoční tématikou. Také najdete v podzimních a zimních měsících v nabídce divadelní představení, výtvarné dílničky, karneval Veškeré další informace naleznete na cz Rezervace míst do kroužků, kurzů, na semináře, akce prosím proveďte na adrese Velmi se těšíme na návštěvu a přízeň v dalším školním roce. Za tým Nejkrásnějšího světa Helena Vejchodová (9 15 hod.): Komunikace, prezentace a zvládání trémy (9 12 hod.): Dlouhodobé kojení a výživa dětí (9 15 hod.): Rozvoj osobnosti I (9 15 hod.): Rozvoj osobnosti II Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě... aneb komunikace bez legrace jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Přihlášky a ostatní informace o všech aktivitách MC Sedmikráska: v sídle na Oblé 51, Brno-Nový Lískovec nebo na: tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema Kč/rok. Info: tel.: Keramický ateliér 2 - od 7 do 15 let. Středa hod. Cena: Kč/rok. Info: tel.: Keramika přípravka - od 5 let. Středa hod. Cena: Kč/rok. Info: tel.: NOVINKY: Capoeira - Capoeira je brazilské bojové umění, obsahující svébytné bojové umění, připomínající pohybovým stylem tanec s akrobatickými prvky, doprovázené původní hudbou. Výuka je hravou formou přizpůsobena pro žáky od 6 let. Na první pohled nepoznáte, že se jedná o bojové umění. Cena: 600 Kč/rok. Info: tel.: Mažoretky přípravka - Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou). Mažoretkový sport je čím dál efektnější, dechovou hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou udělat neuvěřitelné věci, např.: točení, házení, přehazování a další triky. Den a čas kroužku bude během září 2015 ještě upřesněn. Cena: Kč /rok. Info: tel.: Přihlašovat se můžete již nyní na uvedené kontakty nebo přijdťe 2. září od 15 hodin na Lysku, kde bude probíhat den otevřených dveří, kde se dozvíte i uvidíte více.

16 LÍSKÁČEK 9/ tipy pro volný čas TOM HOROLEZČATA ve spolupráci s Komisí pro kulturu Brno-Nový Lískovec srdečně zve na 7. ročník SOUTĚŽE VE VOLNÉM LEZENÍ NA LÍSKOVECKÉM BALVANU v areálu Plachty Kamenný vrch 2 v neděli ve hod. Soutěžní kategorie dle ročníku narození Nejmladší žactvo do r Mladší žactvo r. 2004, 2003 Starší žactvo r. 2002, 2001, 2000 Kategorie Profi žactvo Přihlášky do soutěže do hod. na místě. Malé občerstvení zajištěno. TOM Horolezčata zve zájemce o lezení a pobyt v přírodě každou středu od 16 do hod k lezeckému balvanu. Akce je součástí Brněnských dnů pro zdraví Brno zdravé město. Záštitu převzal Ing. Privarčák místostarosta MČ. Akce je finančně podporována MČ Brno-Nový Lískovec. Místo konání Místo startu VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD Jihomoravská oblast Klubu českých turistů pod záštitou místostarosty ÚMČ Nový Lískovec Ing.Jana Privarčáka v rámci Brněnských dnů pro zdraví Brno - zdravé město Rozpis 1. závodu krajského poháru pro rok října 2015 Brno, Nový Lískovec, Kamenný vrch Kamenný vrch, začátek asfaltové cesty k Myslivně (od zastávky MHD Koniklecová po zelené značce šikmo vzhůru až k začátku lesa) Prezentace do 9.30 hod v místě startu. Kategorie a trati Dospělý a předškolák 2-3 km Přípravka 2006 a mladší 2-3 km Nejmladší žáci, žákyně 2006 a mladší 2-3 km Mladší žáci, žákyně km Starší žáci, žákyně km Mladší dorostenci, dorostenky km Starší dorostenci, dorostenky km Muži a ženy A km Muži a ženy B starší 4-6 km Podmínky a vybavení hlídek Dospělý a předškolák, přípravka běží ve dvojicích, ostatní kategorie jako jednotlivci. Vybavení hlídek dle platných pravidel TZ. ( Hlídka se dostaví na start s propisovačkou a od mladšího žactva i s buzolou. Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let odpovídá jejich rodič nebo vedoucí, starší závodníci jsou odpovědni sami. Každý závodník musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. Hlavní organizátor JmO KČT, TOM 432 Horolezčata Informace: Miloš Stejskal, tel , Komise pro kulturu RMČ Brno Nový Lískovec pořádá Velký bazárek Nejdou Vám zavřít dveře od šatních skříní? Má Vaše dítě zase podezřele krátké rukávy či nohavice? Chcete na děti výhodně nakoupit? Pojďte to vyřešit k nám!! Zveme všechny rodiče na samoprodejní BURZU potřeb pro děti (dětské a těhotenské oblečení, hračky, knihy, kola, lyže, brusle, boby, sáňky, boty a jiné sportovní potřeby pro děti, větší velikosti než kojenecké vítány) Benefiční koncert SVÍTÁNÍ Symfonického orchestru Konzervatoře Brno a Dómského smíšeného sboru Brno pod vedením Petra Kolaře Dirigent: Stanislav Kummer 30. září 2015 v 19 hod. Katedrála sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 24. září 2015 od 15 do 18 hod. Máte-li zájem o prodej, rezervujte si prosím prodejní místo pouze formou u na: nejpozději do Prodejní místo je možné si přijít nachystat již od 14.30h. Omezená kapacita prodejních míst. Burza není určena k firemnímu prodeji zboží, v takovém případě nelze povolit účast na burze. Cena za prodejní místo/stůl je 20,- Kč, kočárek 20,- Kč, sušáky, věšáky a jiné úložné prostory vzhledem k omezenému místu nejsou povoleny.!!!!! POZOR ZMĚNA!!!!! Těšíme se na Vás v jídelně ZŠ Svážná (vstup do jídelny bude od kinosálu) Výtěžek je určen na pomoc seniorům. Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstupenek: recepce Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno prodejna Donum, Petrov 9, Brno rezervace vstupenek:

17 17 LÍSKÁČEK 9/2015 různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: Gounelle: Den, kdy jsem se naučil číst Jazairová: Před obzorem Mornštajnová: Hotýlek Šabach: Rothschildova flaška Whitton: Poslední Lucemburk Novinky pro děti: Bussell: Malá baletka Ela... Lamková: Čtyři strašidelné příběhy Čtyřlístku Milton: Minecraft Základní příručka Milton: Minecraft: Bojová příručka Needler: Minecraft: Stavitelská příručka Žebříček pro dospělé: Boček: Poslední aristokratka Harper: Stanice Zodiak Christie: Poslední vikend Chutnik: Kapesní atlas žen Nesser: Muž bez psa Žebříček pro děti: Babiččiny kouzelné pohádky Barbie: Kouzelné příběhy Davis: Garfield kilo ke kilu Drijverová: Kdo to je,co to je... Kalousek: Otazníky detektiva Štiky Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! 13. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny Můj kočičí hrdina Výtvarná soutěž pro děti od 6 do 10 let / hod. Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na pobočce ve vaší městské části Bohatý doprovodný program Podrobnosti naleznete na a v programové brožuře. Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování. SALÁT PODLE ŠÉFKUCHAŘE Ingredience: 1 hlávka ledového salátu, 225 g šunky pokrájené na 1 cm kostičky, 150 g scezené kukuřice, 75 g strouhaného ementálu, 1 zralé avokádo, které oloupeme, vypeckujeme a nakrájíme na malé klínky. Na zálivku: ½ čajové lžičky dijonské hořčice, 1 polévková lžíce červeného vinného octa, ½ čajové lžičky mořské soli, 3 polévkové lžíce olivového oleje. Postup: Do velké mísy roztrháme na kousky ledový salát, vmícháme šunku, avokádo, kukuřici a nastrouhaný ementál. V mističce ušleháme všechny ingredience na zálivku a dobře promícháme s připravenou směsí a můžeme podávat. TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím byt 3+1 v Novém Lískovci pro rodinu, prostorný, blízko zeleně, občanské vybavenosti a MHD. Kontakt: Kdo poskytne pěstounům nepotřebné věci pro děti od 0 10 let? Děkuji, vše vítáno Pronajmu garáž na ul. Petra Křivky. Zn. Suchá. Tel , Koupím byt 3+1/KK; 4+1/KK na ul. Slunečná - N. Lískovec. Mladá rodina. Spěchá. Cenu dohodneme. T. č Prodám strunovou bezínovou sekačku XL25T v záruce. Původní cena 5250 Kč nyní 2000 Kč. Likvidace zahrádky. Tel.: Sháním ke koupi byt v Lískovci cena do 3,5 mil. Děkuji za nabídky, RK prosím nevolat.tel: Koupím garáž na ul.p. Křivky. Pouze v horním podlaží. Kontakt na mobil Hledám pronájem pěkného bytu, prosím nabídněte. Děkuji T: FORMULÁŘ PRO TEXTOVOU INZERCI Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte (nezapomeňte na kontakt pro odpovědi) a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje pro případné nejasnosti (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a požadovaný počet vydání:

18 LÍSKÁČEK 9/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Obsahem tohoto příspěvku je událost, kterou jistě většina z vás v naší městské části zaregistrovala a tou je znovuotevření supermarketu Albert. Po několika dnech uzavření tohoto nákupního centra jsme se ve středu 19. srpna konečně dočkali a měli jsme možnost si jít nejen opět nakoupit nezbytné věci do domácnosti, ale především si prohlédnout nové uspořádání této prodejny a zjistit, co nového nám tento prodejce připravil pro spokojenost našeho nakupování. Je třeba ocenit snahu a úsilí nejen stávajícího personálu ale i hostesek, kdy všichni se snažili zpříjemnit nakupujícím jejich pobyt v nově otevřené provozovně a to jak poskytnutím plánku prodejny s informacemi o uspořádání příslušného sortimentu, ale i různými ochutnávkami, propagačními materiály včetně možnosti získání zajímavé kuchařky a nechyběly i balónky. K samotnému uspořádání prodejny je možno uvést, že v daném omezeném prostoru ve stávající budově supermarketu nebylo jednoduché něco nového zásadního vymyslet. Je však skutečností, že o místo, které dříve sloužilo k umístění nákupních vozíků, je nyní prodejní prostor větší. Tím bylo umožněno, že zejména nabídka ovoce a zeleniny je přehlednější. Co je však podle mého názoru poněkud neobvyklé, je přístup do samotné prodejny. Je již v našich podmínkách zaběhnuté, že do prodejny se vchází buď přes turniket nebo otevírajícími se zábrany, které neumožňují zpětný návrat. Proto každý kupující musí při odchodu z prodejny projít kolem pokladen. V našem Albertu je tato situace řešena jiným způsobem. Jsem si vědom, že u tří možností vstupu do prodejny v místě nabídky ovoce a zeleniny je na zemi uvedeno, že tento prostor slouží pouze pro vstup do prodejny. Je třeba si však položit otázku : Co když ne všichni nakupující nebudou respektovat uvedené upozornění, kdo bude zodpovědný za dodržování jejich poctivosti? Prodavačky, respektive pokladní? Nebo pracovníci hlídací agentury? V tomto případě se však náklady provozovny zvýší a v konečném výsledku to zaplatí občané. Nebo se snad mýlím? JUDr. Petr Všetečka Všechny naše staveniště Zastavil mě, uprostřed letošního léta, známý z vedlejšího paneláku v naší ulici. Pozdravili jsme se a ptal se, co opravují pořád dokola tam dole, na Oblé a pod školkou. Chodím tam a marně hledám nějakou informační tabuli, co se staví nebo opravuje povídá mi. Potvrdil jsem mu Také se domnívám, že by tam taková tabule být měla. Kdo a co tam dělá, kdo je investor a další nezbytné informace. A hlavně, od kdy do kdy, budou stavební a další práce probíhat. Stejně to zase nedodrží, ten nový dům naproti měl už být hotový několik roků mávl rukou. Ale tam měli nějaké problémy a změny nedořekl jsem větu. No jo, přerušil mě naslibovali a nedodrželi, nic nového a dělají z nás jen blbce. Pokrčil jsem rameny Schválené to bylo už dávno, o změnách psali v Lískáčku. Podíval se na mě Nechci pořád jen číst, proč něco nejde a nefunguje. Proč se nedodržují termíny a proč je nakonec vždycky všechno jinak. To je lepší nic nečíst a nechat se překvapit usmál se do letního sluníčka. Nejspíš si nechtěl kazit letní náladu a rozebírat, jak je možné, že někomu projde skoro všechno a on kdyby, třeba v práci, postupoval stejně, tak okamžitě vyletí. Ten krátký rozhovor jsem si připoměl v půlce srpna, v parku Pod Plachtama. I když se pořád zastavuje a zmenšuje, je to jediná větší a volná zelená plocha u nás. Na začátku, teď právě rozkopaném, je velká cedule: schválený termín dokončení 31. července. Proč schvalujeme termíny, které se stejně nedodrží? Proč schvalujeme rozpočty, které se zase překročí? Každý rok, nejen v září na začátku školního roku, pořádá naše Místní Organizace, podle svých možností, akce pro všechny a hlavně pro děti. Nedá se ale předpovědět počasí a neznáme ani postup stavebních prací v parku. To rozhoduje někdo jiný a proto nebudeme letos pořádat Dětský Den s ČSSD v Novém Lískovci. Informovat Vás budeme na internetových stránkách a podle našich možností. Za všechny naše členy Vám přeju příjemný podzim i začátek nového školního roku. Bc. Josef Schmied, Místní Organizace ČSSD, Novolískovečtí patrioti hrozbou pro Nový Lískovec? Je půl roku od voleb a objevují se z různých stran názory, že jsou Novolískovečtí patrioti hrozbou pro Nový Lískovec. Je to opravdu tak? Já myslím, že hrozbou jsme, ale ne pro občany, nebo budoucnost městské části. Jsme hrozbou pro všechny ty, kteří se bojí námi odváděné práce, aby nemohla ukázat chyby, problémy a nedostatky ve vedení obce. Místní dlouhodobá vláda jedné strany má zřejmé trhliny. Občané zjišťují, že ne všechno, co je jim předkládáno, nebo také utajeno, je pravdou a že se dá najít i na perfektním vedení obce chyby a problémy. Příkladem může být z našeho pohledu až hysterie kolem pietního aktu a zapůjčení vlajky městské části. Ukazuje nám pravou tvář koalice Třech oříšků pro Lískovec a KDÚ-ČSL, presentované i Stranou Zelených. Její neštítění se uzurpovat si monopol na pořádání akcí, nejlepší organizaci a kdo ví, jaká další nej. Prostě vedou politickou kampaň po celé funkční období, jen aby měli svá korýtka zase příště. Kde je zájem Nového Lískovce a jeho občanů? Pouze u volební urny při vhazování těch správných lístků, aby si mohli poté čtyři roky dělat co chtějí. Jen tu odpovědnost přiznají pouze za to dobré, ostatní hodí na neschopnou opozici. Svědčí o tom i obsah Lískáčku, který se podobá spíše letáku na reklamu firem, či školnímu časopisu. Máme sice Redakční radu, ale ta jen schválí ty příspěvky, které nic nepřináší a nevytváří. Ostatní, byť řádně zaslané do uzávěrky, je schopná ani neprojednávat, jak dokázala při tvorbě červnového čísla. Prostě se jim naše příspěvky do zpravodaje nehodili. Názor občanů, že i tento pro ně hlavní zdroj informací jde do kytek, nikdo z koaličního vedení obce nebere, protože se nehodí. Vždyť oni vše dělají správně a nejlépe. Hodnocení této jejich práce z pohledu NLP, najdete v novém čísle zpravodaje sdružení Louskáček. Ke stažení je na našem webu. Pokud se nebojíte přispět ke změnám v Novém Lískovci a máte odvahu se za ně i prát, přijďte mezi nás a můžete pomoci všem. Budoucnost chceme řešit s Vámi. Petr Oupor Brno dne 19. června Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah

19 19 LÍSKÁČEK 9/2015 různé Tři členové SKST Nový Lískovec reprezentovali Brno v Polsku V termínu od 11. do 14. června 2015 se v polské Poznani uskutečnil mezinárodní turnaj partnerských měst ve stolním tenisu (kromě domácích se zúčastnilo Brno, maďarský Györ, německý Hannover, Slovensko zastupovala Bratislava a Ružomberok). Pod vedením trenérů Moravské Slavie vyrazilo reprezentovat Brno deset hráčů mládežnických kategorií, tři z nich byli vybráni z novolískoveckého klubu. Kromě stolního tenisu si užili i prohlídku Poznaně, místní aquapark, parkurové závody i závody dračích lodí. Kačka Šenková, letošní vítězka brněnského městského přeboru mladších i starších žákyň ve dvouhrách a držitelka prvního místa z krajského přeboru čtyřher mladších žákyň, dosáhla v Poznani v kategorii dívek roč na výborné třetí místo. Ve stejné věkové kategorii se do chlapecké části turnaje zapojil Lukáš Havránek, který vyhrál dvouhry na městském přeboru mladších žáků. V Polsku vybojoval sedmou pozici. Oba zmínění zároveň v sezoně 2014/15 hráli společně v A týmu žáků Nového Lískovce, který skončil v dlouhodobém brněnském přeboru družstev těsně na druhém místě. Čtvrté místo na turnaji v Poznani získal Petr Dočekal v kategorii roč Tomuto nadějnému dorostenci, který už v uplynulé sezoně působil v A i B týmu novolískoveckých mužů, nyní přejeme hodně štěstí v jeho novém působišti i v krajské soutěži. Všem účastníkům gratulujeme k výsledkům i zážitkům, děkujeme za reprezentaci Nového Lískovce i města a věříme, že se jim bude podobně dařit i nadále! Za vedení SKST Nový Lískovec Tomáš Holík Autor fotografií: Pavel Vrbacký MUDr. JANA JÁSZBERÉNYIOVÁ PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST HOMEOPATIE I PRO DOSPĚLÉ Kamínky 13, Brno tel.: , web: Přijímáme nové pacienty Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz Prima jídelna Školní jídelna ZŠ Svážná 9 Nabízíme obědy pro vaši domácnost i firmy. Výběr z pěti druhů menu česká a evropská kuchyně, obědové saláty, sladká jídla, bezmasá jídla, výběrové menu. Vaříme během školních prázdnin. Výdej do jídlonosičů nebo zatavené v gastrovaničkách. Rozvoz pro firmy dle dohody. Ceny od 57 Kč. Kontakt: , PRO DĚTI 3 6 LET Zábavná angličtina Letos s písničkami DREam EngLIsh místo konání: nejkrásnější svět více než jen DĚTsKá KaváRna Rybnická 46, Brno-nový Lískovec přihlaste se online na: KIDs ukázka výuky ZDARMA středa od 16 hod.

20 LÍSKÁČEK 9/ inzerce ÚJ NISSAN PULSAR. TÖKÉLETES ÖSSZHANGBAN ÖNNEL. NOVÝ NISSAN? 360 FOKOS MEGLEPŐEN TÁGAS PARKOLÓKAMERA BELSŐ TÉR MÁR FT-TÓL KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSSAL*. FOGLALJON TESZTVEZETÉST MÉG MA! Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel: LITERES CSOMAGTARTÓ AKTÍV BIZTONSÁGI PAJZS POUZE U NOVÉHO DEALERA VOZŮ NISSAN *A feltüntetett ár kezdőár: Nissan Finance Start 400 fi nanszírozással érhető el; Nissan Pulsar DIG-T 115 Visia modellre vonatkozik és az Aktív Biztonsági Pajzsot nem foglalja magában. Az ajánlat a és között megkötött vevői szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 25%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (23,16%-77,18%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A kép illusztráció. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,6-5,1 l/100 km, kombinált CO 2 -kibocástás: g/km. 2057_PULSAR_DLR_265X170_HU_v1.indd 1 20/10/14 10:51 Veslařská 2, Brno-Jundrov Tel.: ; GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE MUDr. Hana Petrovská Gynekologická a porodnická péče (včetně UTZ) Sexuologické poradenství (MUDr. Hložková) Ordinační doba: Po 9 14 Út St (MUDr. Hložková) Čt 8 14 Pá 8 13 Adresa: Oblá 49, Brno-Nový Lískovec tel.: , mobil: Přijímáme nové pacientky

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání Better way Jihlava 1.Vydání Občasník skupiny distribuce zdarma Skupina lidí pod názvem "BETTER WAY" byla založena se záměrem zlepšování fyzického a psychického zdraví sportem a tělesnou aktivitou přirozenou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty TEAMBUILDING Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty Naše společnost BEST KITES pro vás má velmi

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 7. číslo listopad 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 7. číslo listopad 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 7. číslo listopad 2010 Tak zase začínáme I když se to nezdá, jsme už dva měsíce školou povinní. Ano, je to tak, mnozí

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

SPORTUJEME, KDE SE DÁ

SPORTUJEME, KDE SE DÁ SPORTUJEME, KDE SE DÁ PROJEKTOVÝ DEN 22. 10. 2013 O prvním projektovém dnu paní učitelky Holubářové jsme poznaly, že jsme skupinka o počtu třinácti dívek, které jsou jen z druhého stupně gymnázia. Rozdělily

Více

Zahájení si vzal pod taktovku pražský NIKE ELITE INSTRUKTOR Lukáš Kolek. Jeho Dance Explosion byl opět skvělý a Lukáš je výborný lektor i bavič.

Zahájení si vzal pod taktovku pražský NIKE ELITE INSTRUKTOR Lukáš Kolek. Jeho Dance Explosion byl opět skvělý a Lukáš je výborný lektor i bavič. Akce takového rozsahu se konala v Litomyšli poprvé. Hostitelem nebyl nikdo jiný než významný český výrobce sportovního oblečení LITEX a důvodem konání bylo 20. výročí založení této společnosti. Hlavními

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více