Českomoravská myslivecká jednota o.s. Oblastní myslivecký spolek Plzeň. ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou. pořádají pod záštitou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českomoravská myslivecká jednota o.s. Oblastní myslivecký spolek Plzeň. ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou. pořádají pod záštitou"

Transkript

1 Českomoravská myslivecká jednota o.s. Oblastní myslivecký spolek Plzeň ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou pořádají pod záštitou Ing. Petra Bendla ministra zemědělství Milana Chovance hejtmana Plzeňského kraje Bc. Marka Sýkory starosty města Dobřany Město Dobřany 74. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů se zadáním titulů CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT ve dnech září 2012 v honitbách Mysliveckých sdružení Dobřany, Chlumčany, Úherce-Zbůch, Útušice a Vysoká

2 Karel Podhajský * , Litomyšl, , Litomyšl Jméno Karla Podhajského je nerozlučně spjato se základy české myslivecké kynologie a její organizace. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný čas. Karel Podhajský, rodák z Litomyšle, miloval přírodu a myslivost, poznatky získané neúnavným studiem si ověřoval vlastní praxí. Spolupůsobil při zakládání první československé myslivecké organizace v roce 1923 a stal se zakladatelem a vedoucím československé plemenné knihy psů. Byl vynikajícím chovatelem ohařů, jejichž chovu, vlohám a výcviku věnoval celý svůj život. Bohaté vědomosti a zkušenosti, které v životě načerpal, předával hojně v odborném risku. Jeho práce přesáhla rámec své doby natolik, že teprve dnes dochází plného docenění a stále živá myšlenka, že bez dobrého loveckého psa není myslivosti, platí i v dnešní době. K uctění jeho památky se letos již po 74. koná vrcholná soutěž ohařů Memoriál Karla Podhajského - 2 -

3 Plzeňský kraj Plzeňský kraj to jsou okresy Plzeň, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. Plzeňský kraj vyplňuje Plzeňská pahorkatina, na severovýchodě se nachází Plzeňská kotlina a částečně sem zasahují Brdy. Nejvýše sahají pohraniční hory Český les a část Šumavy. Nejvyšším bodem Plzeňského kraje je Velká Mokrůvka (1370 m n. m.), nejnižším bodem je hladina Berounky v obci Čilá (250 m. n. m.). Krajským městem Plzeňského kraje je Plzeň. Příroda Plzeňského kraje je neobyčejně pestrá. Od horských oblastí Šumavy a Českého lesa na západní hranici s Bavorskem přes vrchovinu šumavského podhůří až ke zvlněnému vnitrozemí, všude najdete kulturní krajinu s malebnými městečky a vesnicemi, hojností lesů a vodních ploch. Pro kraj jsou typická hluboko zaříznutá údolí řek: na Šumavě Úhlavy, ve vnitrozemí zejména kaňony Střely u Rabštejna a Berounky pod Plzní. Do kraje částečně zasahují i chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Slavkovský les. Krajina Plzeňského kraje je velmi rozmanitá a návštěvník zde může vidět mnoho zvláštností. Zdroj: internet Pilsner Bezirk Der Pilsner Bezirk, das sind die Kreise Pilsen-Stadt, Pildsen-Süd, Pilsen-Nord, Domažlice, Klatovy, Rokycany und Tachov. Der Pilsner Bezirk wird vom Pilsner Hügelland ausgefüllt, im Nordosten befindet sich das Pilsner Becken, und teilweise greift hier auch das Bergland von Brdy ein. Am höchsten sind die Grenzgebirge Oberpfälzer Wald und ein Teil des Böhmerwaldes. Die höchste Erhebung des Pilsner Bezirkes ist Velká Mokrůvka (1370 m ü. m.), der niederigste Punkt ist der Wasserspiegel der Berounka in der Gemeinde Čilá (250 m ü. m.). Die Bezirkshauptstadt des Pilsner Bezirkes ist Pilsen. Die Natur des Pilsner Bezirkes ist außerordentlich abwechslungsreich. Von den Bergregionen des Böhmerwaldes und des Oberpfälzer Waldes an der Westgrenze mit Bayern über das Hügellang des Böhmerwald-Gebirgsvorlandes bis zum welligen Inland, überall kann eine Kulturlandschaft mit malerischen Kleinstädten und Dörfern, einer Vielfalt von Wäldern und Wasserflächen vorgefunden werden. Typisch für die Region sind tief eingeschnittene Flusstäler: der Úhlava im Böhmerwald, im Inland dann insbesondere die Felsschluchten der Střela bei Rabštejn und der Berounka unterhalb von Pilsen. In den Bezirk greifen auch teilweise die Landschaftsschutzgebiete Křivoklátsko und Slavkovský les (Kaiserwald) ein. Plzeň Plzeň je statutární město na západě Čech. Leží na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úslavy a Úhlavy v nadmořské výšce m n. m. Má obyvatel (s příměstskými oblastmi přes 200 tisíc) a je tak čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze). Plzeň je známá především díky pivovaru Pilsner Urquell. Tajemství historické i nejmodernější výroby slavného piva objevují statisíce turistů. Kromě prohlídek - 3 -

4 pivovaru a Pivovarského muzea obdivují v Plzni i centrum města, které je městskou památkovou rezervací (katedrála sv. Bartoloměje, třetí největší synagoga na světě, soubor renesančních a barokních měšťanských domů, rozsáhlé historické podzemí). Plzeň je obchodním a kulturním centrem celého kraje, snadno přístupné po dálnici i železnici, s vynikajícím napojením na letiště. Díky nově vybudovaným hotelům a jedinečnému kulturnímu zázemí města (divadla, kluby, kina) dnes nabízí vynikající podmínky pro kongresovou a konferenční turistiku. Okolí města, plné rybníků a lesů, skrývá barokní skvosty architektury, díky nimž je tento kraj nazýván Perlou baroka. Školství pak zastupují různé střední a vysoké školy, mezi které patří například Západočeská univerzita. Zdroj: internet Pilsen Pilsen ist eine statuarische Stadt im Westen Böhmens. Sie liegt am Zusammenfluss der Flüsse Radbuza, Mže, Úslava und Úhlava in einer Überseehöhe von m ü. m. Die Stadt hat Einwohner (mit Vorstadtsbereichen über ) und ist somit die viertgrößste Stadt in der Tschechischen Republik (nach Prag, Brno und Ostrava) und die zweitgrößte Stadt in Böhmen (nach Prag). Pilsen ist vor allem dank der Brauerei Pilsner Urquell bekannt. Das Geheimnis der historischen und modernsten Produktion des berühmten Bieres wird von Hunderttausenden Besuchern entdeckt. Außer der Besichtigung der Brauerei und des Brauereimuseums wird von ihnen in Pilsen auch der historische Stadtkern bewundert, der unter Denkmalschutz steht (Kathedrale des hl. Bartholomäus, drittgrößte Synagoge der Welt, Ensemble von Renaissance- und Barockbürgerhäusern, ausgedehnte historische Unterwelt). Pilsen ist das Handels- und Kulturzentrum des ganzen Bezirkes, leicht zugänglich durch Autobahn und Eisenbahn, mit hervorragendem Flughafenanschluss. Dank der neu erbauten Hotels und des einmaligen Kulturambientes der Stadt (Theater, Klubs, Filmtheater) werden hier heutzutage hervorragende Bedingungen für Kongress- und Konferenztouristik angeboten. In der Umgebung der Stadt, mit vielen Teichen und Wäldern verbergen sich auch Kleinodien der Barockarchitektur, die Region wird deshalb auch Perle des Barocks genannt. Das Schulwesen ist durch verschiedene Mittel- und Hochschulen vertreten, zu denen zum Beispiel die Westböhmische Universität gehört. Dobřany Dobřany leží na pravém břehu řeky Radbuzy v Plzeňské pánvi. Blízkost dálnice D5 a jižního obchvatu Plzně činí město atraktivní lokalitou. Nachází se zde významná psychiatrická léčebna a vede tudy železniční trať Plzeň Klatovy. Historie Dobřan sahá až do počátku 13. století. Město v letech získal ženský premonstrátský klášter v Chotěšově a držel jej až do roku 1782, kdy byl klášter zrušen. V letech zde hospodařili němečtí šlechticové Thurn- Taxisové, kteří byli po 2. světové válce popraveni. Velký význam mělo přivedení železnice do města v roce 1876, kdy byla dostavena trať z Plzně do Nýrska

5 Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s měšťanskými domy a přilehlé ulice. Náměstí dominuje kostel sv. Mikuláše a zvonice s cibulovitou bání se třemi zvony. Vedle se nachází barokní kostel sv. Víta na oválném půdorysu, s unikátním baldachýnovým dvojoltářem uprostřed stavby. Přes Radbuzu vede pozdně gotický most se třemi oblouky, uprostřed se sochou sv. Jana Nepomuckého. Návštěvníci města mohou navštívit místní galerii a Káčko (kino - divadlo - kongresový sál). Zdroj: Dobřany Dobřany liegt am rechten Ufer der Radbuza im Pilsner Becken. Die Nähe der Autobahn D5 und der Südumgehung von Pilsen machen aus der Stadt einen attraktiven Standort. In Dobřany befindet sich eine wichtige psychiatrische Heilanstalt, und die Stadt liegt an der Eisenbahnstrecke Pilsen Klatovy. Die Geschichte von Dobřany geht bis in den Anfang des 13. Jahrhunderts zurück. Die Stadt wurde in den Jahren vom Frauen-Prämonstratensenkloster in Chotěšov erworben, in dessen Besitz sie sich dann bis 1782 befand, wo das Kloster aufgelöst wurde. In den Jahren witschaftete hier das deutsche Adelsgeschlecht Thurn Taxis, dessen Mitglieder nach dem 2. Weltkrieg hingerichtet wurden. Von großer Bedeutung war dann der Anschluss an die Eisenbahn, in 1876 wurde die Eisenbahnstrecke Pilsen Nýrsko fertiggestellt. Die städtische denkmalgeschütze Zone bbesteht aus dem Marktplatz mit Bürgerhäusern, sowie den anliegenden Gassen. Dominante des Marktplatzes ist die St.-Nikolauskirche und der Glockenturm mit Zwiebelkuppel und drei Glocken. Nebenan befindet sich die St.-Veitskirche, auf Ovalgrundriss erbaut und mit einem einmaligem Baldachin-Doppelaltar in der Mitte des Bauwerkes. Über die Radbuza führt eine spätgotische Brücke mit drei Bogen und der Statue des heiligen Johann von Nepomuk in der Brückenmitte. Die Besucher der Stadt können auch die örtliche Kalerie und das K (Kino Theater Kongress-Saal) besuchen

6 Čestné předsednictvo 74. ročníku Memoriálu Karla Podhajského: Ehrenvorstand des 74. Jahrgangs des Karel Podhajský Memorials: Ing. Petr Bendl - ministr zemědělství Milan Chovanec - hejtman Plzeňského kraje Dagmar Terelmešová - senátorka PČR Ing. Jaroslav Palas - předseda ČMMJ Praha Bc. Marek Sýkora - starosta města Dobřany Ing. Jiří Chmel - místopředseda ČMMJ Praha Ing. Jiří Papež - místopředseda ČMMJ Praha Jiří Procházka - předseda kynologické komise ČMMJ Praha Ing. Jaroslav Kostečka - jednatel ČMMJ Praha MVDr. Lubomír Široký - předseda ČMKU Věra Dvořáková - jednatelka ČMKJ Vladimíra Tichá - členka předsednictva ČMKJ Ing. Lenka Zumrová - ředitelka pojišťovny Halali, a.s. MVDr. Richard Bílý - ředitel KVS pro Plzeňský kraj Ing. Vladimír Nechutný - předseda OMS Plzeň Ing. Ivan Klik - ředitel Krajského ředitelství LČR Plzeň Ing. Jiří Kec - vedoucí územního pracoviště Srní NP a CHKO Šumava Miroslav Flaišhanz - předseda MS Dobřany Jan Bezděk - předseda MS Chlumčany Jindřich Erhardt - předseda MS Úherce-Zbůch Jaroslav Janda - předseda MS Útušice Ing. Jiří Dusík - honitba Vysoká Organizační výbor 74. ročníku Memoriálu Karla Podhajského: Organisationskommittee des 74. Jahrgangs des Karel Podhajský Memorials: Ředitel: - PhDr. Iva Gregorová, PhD. Správce: - Jiří Bouřil Jednatel: - Jaroslav Roztočil Ekonom: - Světlana Vlnová Ubytování: - Marcela Košařová Propagace: - Josef Hlaváč Doprava: - Jan Bezděk Vedoucí prací velké pole: - Ing. Vladimír Drexler, Ing. Miloslav Lohr Vedoucí prací malé pole: - Václav Hudlička, Václav Hynek Vedoucí prací voda: - Jan Rádl, František Liška Vedoucí prací les: - Miroslav Flaišhanz, Václav Koldinský Zpracování dat: - Dana a Pavel Hájkovi Právní záležitosti: - JUDr. Václav Šašek Veterinární služba: - MVDr. Lenka Holečková, MVDr. Tereza Sýkorová Lékařská služba: - MUDr. Libor Bláha Pořadatelský sbor: - KK OMS Plzeň, členové MS Dobřany, Chlumčany, - Úherce-Zbůch, Útušice, Vysoká Fotodokumentace: - Vít Pátek, Leon Gust Lovecké troubení a signály: - MS Přátelé z Rokycan - 6 -

7 Nominace rozhodčích: Nominierung der Preisrichter: Vrchní rozhodčí: / Chef-Preisrichter: - Eduard Martínek Rozhodčí: / Preisrichter: Velké pole: - Plzeň - MUDr. Vlastimil Novotný - Pavel Konečný - Břeclav - Jan Švábek - Tachov Malé pole: - Josef Musil - Pelhřimov - Břetislav Uchytil st. - Č.Budějovice - Ing. Miroslav Stanovský - Slovensko Voda: - Jiří Štich - Plzeň - Ing. Jozef Jursa - Slovensko - Ing. Václav Sobolík - Č.Budějovice Barvy: - Jaroslav Šefl - Plzeň - Laco Balog - Slovensko - František Švec - Litoměřice - Jan Toman - Prostějov - Petr Rubeš - Litoměřice Vlečky: - Miroslav Šafařík - Klatovy - Břetislav Uchytil ml. - Č. Budějovice Drobné disciplíny: - Jaroslav Bejda - Plzeň - Marián Korič - Slovensko - Břetislav Jelínek - Kroměříž - 7 -

8 Program: / Programm: Čtvrtek / Donnerstag hod. / Uhr prezence vůdců a psů ve Spolkovém domě v Přešticích Präsenz der Hundeführer und Hunde im Vereinshaus in Přeštice hod. / Uhr veterinární prohlídka tierärztliche Untersuchung hod. / Uhr porada rozhodčích Preisrichterbesprechung hod. / Uhr ubytování rozhodčích, vůdců a účastníků MKP Unterbringung der Preisrichter, Hundeführer und Teilnehmer des KPM hod. / Uhr informace k organizaci MKP rozlosování a rozdělení do skupin ve Spolkovém domě v Přešticích Information zur Organisation des KPM Auslosung und Gruppeneinteilung im Vereinshaus in Přeštice hod. / Uhr přátelské posezení ve Spolkovém domě v Přešticích freundschaftliches Beisammensein im Vereinshaus in Přeštice Pátek / Freitag hod. / Uhr sraz účastníků 74. ročníku MKP na náměstí v Dobřanech Treffen der Teilnehmer des 74. Jahrgangs des KPM auf dem Marktplatz in Dobřany hod. / Uhr slavnostní zahájení 74. ročníku MKP na náměstí v Dobřanech odjezd účastníků do honiteb a zahájení prací feierliche Eröffnung des 74. Jahrgangs des KPM auf dem Marktplatz in Dobřany Abfahrt der Teilnehmer in die Jagdreviere und Aufnahme der Arbeiten hod. / Uhr společenské posezení ve Spolkovém domě v Přešticích gesellschaftliches Beisammensein im Vereinshaus in Přeštice Sobota / Samstag hod. / Uhr společný nástup všech účastníků, zahájení druhého dne (náměstí v Dobřanech) gemeinsamer Antritt aller Teilnehmer, Eröffnung des zweiten Tages (Marktplatz in Dobřany) - 8 -

9 08.15 hod. / Uhr odjezd do honiteb Abfahrt in die Jagdreviere odpoledne / Nachmittag vyhodnocení soutěže, slavnostní ukončení ve Spolkovém domě v Přešticích Auswertung des Wettbewerbes, feierlicher Abschluss im Vereinshaus in Přeštice Pořádající OMS si vyhrazuje právo na dodatečné změny ve složení členů organizačního výboru a právo změn v uvedeném časovém harmonogramu, vyžádají-li si toto organizační podmínky. Der veranstaltende Regionale Jägerverband (OMS) behält sich das Recht auf nachträgliche Änderungen in der Zusammensetzung des Organisationsausschusses und das Recht auf Änderungen des angeführten Zeitplans vor, sollte dies durch Organisationsbedingungen erforderlich sein. Místa konání jednotlivých druhů prací: Austragungsstandorte der einzelnen Arbeitsarten Centrum / Zentrum - Hotel Spolkový dům Přeštice, Palackého 515, Přeštice GPS N E Velké pole / großes Feld - MS Dobřany, MS Chlumčany Malé pole / kleines Feld - MS Úherce-Zbůch Voda / Wasser - MS Úherce-Zbůch Les / Wald - MS Dobřany, Útušice, honitba Vysoká Startovné: / Startgeld: Poplatek činí 2000,- Kč (100,- ) a bude vybírán na místě při prezenci Die Gebühr beträgt 2000,- CZK (100,- ) und ist vor Ort bei der Präsenz zu entrichten Zadání titulů: / Titelvergabe: Vítěz MKP nejlepšímu ohaři CACIT vítězi MKP, pokud se umístí v I. ceně (CACIT = čekatelství Mezinárodního šampióna práce), Res. CACIT druhému v pořadí, pokud se umístí v I. ceně CACT nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně (CACT = čekatelství šampióna práce ČR), Res. CACT druhému nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně (dle Směrnice pro udělování titulu CACT) Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá, či nikoliv. Sieger des KPM an den besten Jagdhund CACIT an den Sieger des KPM falls sich dieser im Preis 1 platziert (CACIT = Anwartschaft des internationalen Arbeitschampions), Res. CACIT an den Zweiten in der Reihenfolge, falls sich dieser im Preis 1 platziert - CACT an den besten Jagdhund jeder Rasse, falls sich dieser im Preis 1 platziert (CACT = Anwartschaft des Arbeitschampions der ČR), Res. CACT- an den zweitbesten Jagdhund jeder Rasse, falls sich dieser im Preis 1 platziert (laut Richtlinie zur Erteilung des CACT - Titels). Auf die Titel besteht kein Anspruch, es hängt vom Preisrichter-Team ab, ob die Titel vergeben werden oder nicht

10 Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky 74. ročníku Memoriálu Karla Podhajského: Allgemeine Bestimmungen und Hinweise für die Teilnehmer des 74. Jahrgangs des Karel Podhajský Memorials Soutěže se účastní 20 ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Soutěž je posuzována sborem rozhodčích delegovaných Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s., dle zkušebního řádu pro Memoriál Richarda Knolla a Memoriál Karla Podhajského. Am Wettbewerb werden 20 Jagdhunde teilnehmen, davon zehn aus der Tschechischen Republik und zehn aus dem Ausland. Aus der ČR werden sich Hunde vom Richard Knoll Memorial (RKM) qualifizieren. Der Wettbewerb wird von einem Preisrichter Team beurteilt, das von der bürgerlichen Vereinigung Böhmisch-Mährischen Jägerverband delegiert wurde, laut Prüfordnung für das Rchard Knoll Memorial und Karel Podhajský Memorial. Vůdce psa se dostaví společně s nominovaným psem na místo prezence v čase určeném těmito propozicemi, přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen, vybaven loveckou zbraní, potřebnými pomůckami pro vedení psa a doklady určenými ZŘ a zákonnými předpisy (lovecký lístek, zbrojní průkaz a doklad o pojištění-pokud je vlastní). Současně musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, dle ust. zákona č. 449/2001 Sb. Der Hundeführer hat sich zusammen mit dem nominierten Hund am Präsenzort zu der durch diese Propositionen festgelegten Zeit einzufinden, wobei er in geeigneter Weise nach Jägerart gekleidet sein muss, mit Jagdwaffe, erforderlichen Hilfsmitteln für die Führung des Hundes und den durch Prüfordnung und gesetzliche Vorschriften festgelegten (Jagdschein, Waffenschein und Versicherungsnachweis falls er sie in deren Besitz ist) Dokumenten ausgestattet sein muss. Gleichzeitig hat er für den Fall der Schadenshaftung gemäß der Bestimmung des Gesetzer Nr. 441/2001 Slg. versichert zu sein. Vůdce s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem střílí po dobu soutěže sám, nebo si střelce zajistí. Vůdce bez loveckého lístku si zajistí střelce, popř. mu bude přidělen pořadatelem za 200,- Kč/den. (zajištění střelce je nutno oznámit pořadateli OMS Plzeň, do Der Hundeführer mit einen gültigen Jagdschein und Waffenschein schießt während der Dauer des Wettbewerbes selber, bzw. er hat für sich einen Schützen sicherzustellen. Der Hundeführer ohne Jagdschein hat für sich einen Schützen sicherzustellen, bzw. dieser wird ihm vom Veranstalter für 200,- CZK/Tag zugeteilt (dem Veranstalter OMS Pilsen ist bis zum mitzuteilen, ob der Teilnehmer die Zuteilung eines Schützen wünscht, bzw. ob er einen hat). Vůdce je povinen mít psa pod svým dohledem po celou dobu trvání soutěže, zajistit pro něj napájení a krmení a rovněž se odpovídajícím způsobem podílet na jeho ochraně před utrpením. Pes musí být v průběhu soutěžních disciplín upoután na vodítko, mimo doby, kdy je sám zkoušen při určité disciplíně. Vůdce psa odpovídá za případné škody psem způsobené. Pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa!

11 Der Hundeführer ist verpflichtet, den Hund während der ganzen Dauer unter seiner Aufsicht zu haben, sein Tränken und Füttern sicherzustellen und sich ebenfalls in entsprechender Weise am Schutz vor dem Leiden zu beteiligen. Während der Wettbewerbsdisziplinen, außer der Zeit, wo der Hund selbst bei einer bestimmten Disziplin geprüft wird, muss er an der Leine gefesselt sein. Der Hundeführer haftet für allfällige, vom Hund verursachte Schäden. Der Veranstalter haftet weder für die Verletzung noch für den Verlust des Hundes! Je zakázáno trestání psa a používání donucovacích prostředků. Vůdce musí vodit psa na hladkém pracovním obojku po celou dobu trvání soutěže, tj. i v době, kdy neprobíhají soutěžní disciplíny. Je zakázáno použití ostnatých obojků a obojků stahovacích bez zarážky proti úplnému utažení smyčky nebo použití elektrických obojků či jeho imitací. Při porušení uvedeného ustanovení může být vůdce rozhodčím ze soutěže vyloučen. Es ist untersagt, den Hund zu bestrafen und Zwangsmittel einzusetzen. Der Hundeführer hat den Hund während der ganzen Dauer des Wettbewerbes, d.h. auch in der Zeit, wo keine Wettbewerbsdisziplinen stattfinden, an einem glatten Arbeitshalsband zu führen. Der Einsatz von Stachelhalsbändern und Zughalsbändern ohne Zugstop bzw. der Einsatz von elektrischen Halsbändern bzw. deren Imitationen ist untersagt. Im Verletzungsfall der genannten Bestimmung kann der Hundeführer durch den Schiedsrichter vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Vůdce může podat námitku proti ohodnocení psa, pokud se domnívá, že nebyl dodržen ZŘ pro tuto soutěž. Námitku musí podat písemně na předepsaném formuláři ihned po oznámení výsledku ocenění z jednotlivých disciplín a současně si vyžádat zástupce pořadatele (jednatele nebo ekonoma organizačního výboru MKP), kterému složí kauci ve výši 2000,- Kč (100,- ). Námitka je přijata až po složení této kauce. Dodatečné námitky nebo později podaná písemná oznámení se neberou v úvahu. Der Hundeführer kann gegen die Bewertung des Hundes Einspruch erheben, falls er der Meinung ist, dass die Prüfordnung für diesen Wettbewerb nicht eingehalten wurde. - Der Einspruch ist schriftlich auf einem vorgeschriebenen Vordruck sofort nach der Verkündung der Bewertungsergebnisses in einzelnen Disziplinen zu erheben, und gleichzeitig ist der Vertreter des Veranstalters (Geschäftsführer oder Kassenwart des Organisationsausschusses des KPM) anzurufen, bei dem eine Kaution in Höhe von 2000,- CZK (100,- ) zu hinterlegen ist. Der Einspruch wird erst nach der Hinterlegung dieser Kaution angenommen. Nachträgliche Einsprüche oder später eingereichte schriftliche Anzeigen bleiben unberücksichtigt. Během zkoušek nesmí být vůdce pod vlivem alkoholu, psychotropních látek nebo drog. V takovém případě mají rozhodčí právo vůdce ze soutěže vyloučit. Während der Prüfungen darf der Hunderführer weder unter Alkoholeinfluss noch unter Einfluss von Suchtstoffen, bzw. Drogen stehern. In einem solchen Fall steht den Preisrichtern das Recht zu, den Hundeführer vom Wettbewerb auszuschließen. Dále jsou platná veškerá ustanovení ZŘ pro zkoušky loveckých psů Pes a lov platného od a Řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti

12 nebo svodu loveckých psů, schváleného ÚKOZ pod č. j / Des Weiteren gelten sämtliche Bestimmungen der seit dem geltenden Prüfordnung für Prüfungen von Jagdhunden Hund und Jagd (Pes a lov) sowie der von der Zentralen Tierschutzkommission (ÚKOZ) unter der Geschäftsnummer 37243/ verabschiedeten Tierschutzordnung bei Prüfungen der Jagdbrauchbarkeit oder Hundezuchtschau. Vůdci psů a další účastníci MKP jsou povinni dbát pokynů vedoucích jednotlivých skupin, závodčích, případně dalších členů organizačního výboru a řídit se jimi. Hundeführer und weitere Teilnehmer des KPM sind verpflichtet, die Anweissungen der einzelnen Gruppenleiter, Aufführenden, bzw. weiteren Mitgliedern des Organisationsausschusses zu beachten und sich danach zu richten. Veterinární podmínky: / Tierärztliche Bedingungen: Psi a feny účastnící se této soutěže musí být klinicky zdraví Psi a feny chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu (dle 6, odst. 3, zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění veterinární zákon), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. V dokladu doprovázejícím zvíře musí být uvedena doba účinnosti látky. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne ve znění pozdějších předpisů. Veterinární přejímku psů provede v době od hodin do hodin soukromý veterinární lékař. Soukromého veterinárního lékaře si pořadatel zajistí na celou dobu trvání akce. Psi a feny, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí svodu zúčastnit. Veterinární dozor zajistí KVS pro Plzeňský kraj, inspektorát Plzeň-jih. Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. Tyto podmínky se týkají i psů a ostatních druhů zvířat, která se MKP přímo neúčastní, ale jsou v místech průběhu této soutěže přítomná. Pořadatel má právo tato zvířata a je doprovázející osoby z místa konání soutěže vykázat. Die an diesem Wettbewerb teilnehmenden Hunde und Hündinnen müssen klinisch gesund sein. Hunde und Hündinnen der Züchter aus der ČR müssen einen Impfpass oder Pass des Tieres in Interessenszucht (laut 6, Abs. 3, des Gesetzes Nr. 166/1999 Slg. in geltender Fassung Veterinärgesetz) haben, in dem die Impfung gegen Tollwut bestätigt ist, und das Tier hat sich in Immunität gegen diese Ansteckung laut

13 Empfehlung des Impfstoffherstellers zu befinden. In dem das Tier begleitenden Beleg muss die Wirkungsdauer des Stoffes angeführt sein. Hunde der Züchter aus den Mitgliedsländern der EU und aus Drittländern müssen den durch die Verordnung des Europa-Parlaments und des Rates gegebenen Bedingungen 998/2003 vom in der Fassung späterer Vorschriften gerecht werden. Die tierärztliche Abnahme der Hunde wird von einem privaten Tierarzt am in der Zeit von Uhr bis Uhr durchgeführt. Der Veranstalter hat den privaten Tierazt für die ganze Dauer der Veranstaltung sicherzustellen. Hunde und Hündinnen, die während der festgelegten Zeit die tieräztliche Abnahme nicht passiert haben, dürfen an der Vorführung nicht teilnehmen. Die tieräztliche Aufsicht wird von der Veterinärverwaltung für den Pilsner Bezirk, Inspektion Pilsen-Süd sichergestellt. Räumlichkeiten und Einrichtungen, in denen sich Hunde während der Veranstaltung aufgehalten haben, sind sauber zu halten. Diese tieräztlichen Bedingungen können aus Ansteckungsgründen jederzeit abgeändert oder aufgehoben werden. Diese Bedingungen betreffen auch Hunde und andere Tierarten, die am KPM direkt nicht teilnehmen, die jedoch an Austragungsorten des Wettbewerbes anwesend sind. Dem Veranstalter steht das Recht zu, diese Tiere und deren Begleitpersonen aus dem Austragungsort des Wettbewerbes zu verweisen. Ubytování: / Unterkunft: Pro rozhodčí je zajištěno v Dobřanech v Hotelu Modrá hvězda a pro vůdce v Přešticích v Hotelu Sport (vždy jedno lůžko - tuto skutečnost potvrďte). Ubytování pro rodinné příslušníky rozhodčích a vůdců je nutné objednat na níže uvedeném kontaktu. - Die Unterkunft für die Richter ist im Hotel Modrá hvězda und für Hundeführer im Hotel Sport in Přeštice sichergestellt (jeweils ein Bett diese Tatsache bitten wir zu bestätigen). Unterkünfte für Familienangehörige der Richter und der Hundeführer sind an der nachstehend angeführten Kontaktadresse zu bestellen. Kontakt: Oblastní myslivecký spolek Plzeň, Ruská 16, Plzeň, tel.: , , Termín potvrzení (další objednávky) ubytování je do ! Kontaktadresse: Oblastní myslivecký spolek Plzeň, Ruská 16, Plzeň, Tel.: , , Weitere Unterkünfte können über den OMS Pilsen bis zum bestellt werden!

14 Ostatní účastníci MKP si mohou zajistit ubytování na následujících kontaktech: Sonstige KPM-Teilnehmer können Unterkünfte an folgenden Kontaktadressen bestellen: Penzion U Franty (Přeštice) - tel.: , Penzion Alfa (Přeštice) - tel.: , Penzion U jezu (Přeštice) - tel.: , Penzion U Šárů (Přeštice) - tel.: Penzion U Tichých (Horní Lukavice) - tel.: , Penzion U Josefa (Merklín) - tel.: , Stravování: / Verpflegung: Pro všechny účastníky MKP je zajištěno v organizačním centru, ve Spolkovém domě v Přešticích a na stanovištích v jednotlivých honitbách. Die Verpflegung für alle Teilnehmer des KPM ist im Organisationszentrum, im Vereinshaus in Přeštice sowie an Standorten in den einzelnen Jagdrevieren sichergestellt. Doprava: / Transport: Pouze vlastními prostředky. Pro soutěžící zajišťuje pořadatel doprovod mezi jednotlivými pracovišti zaváděcími vozidly. Vedoucí dopravy Jan Bezděk tel.: , kontakty na řidiče zaváděcích vozů obdržíte při prezenci. Nur mit eigenen Transportmitteln. Für die Wettbewerbsteilnehmer wird die Begleitung zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen durch Zubringerfahrzeuge sichergestellt. Transportleiter Jan Bezděk, Tel.: , Kontakte an Fahrer der Zubringerfahrzeuge werden bei der Präsenz übergeben Veterinární služba: / Tierärztlicher Dienst: Pracoviště Úherce-Zbůch Arbeitsplatz Úherce-Zbůch MVDr. Lenka Holečková, Tlučná, tel.: Pracoviště Dobřany, Chlumčany Arbeitsplatz Dobřany, Chlumčany MVDr. Tereza Sýkorová, Dobřany, tel.:

15 Dosavadní vítězové MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce Myra Nikolsburg NKO O. Pressler CH. Princ Alan Tišnov NKO Ing. Th. Holoubek Herta Rita Tišnov NKO Richard Knoll Rela Tišnov NKO Richard Knoll Afra Branswehr v.d. Windfang NKO Richard Knoll Ďas Tivolli NKO Robert Sýkora Řina Tišnov NKO Richard Knoll Bard Nižbor POI Dr. Ing. J. Steinitz Drak Tišnov NKO Karel Krýza Boj z Černých polí NKO Zd. Šmikmátor Dan Malkovice NKO Luboš Macourek Erik z Radimku NKO Boh. Charouzek Argo z Dančiny ČF Josef Bednář Tom Tišnov NKO Richard Knoll Bělka Javořice NKO Zd. Šmikmátor Alfo Pőtmes NKO Josef Kellerstein Adar Krásná Ves NKO Vilém Munzar Bor Tišnov NKO Vilém Svoboda Tok z Kladna ČF Václav Pražák Bojka z Mistisk ČF Ludvík Vacek Mina z Lešan NKO František Skopal Don z Podzvičínska NKO Vilém Munzar Argo Lesan Šelle MOK Miloš Heger Argo z Karlovy Obory ČF B. Nedvěd Amar z Mézlova sadu ČF František Skopal Gája z Marušinky NKO J. Zetek Ajax ze Sázavanu NKO Milan Novotný Elka z Nových parcel NKO Josef Plašil Alán za Střezetic NKO Vilém Munzar Aida ze Satranky NKO Jan Černý Nora z Hradecka ČF Dr. Zd. Rušavý Hecht von Schleminger Forst DO Vl. Kaiser Aida Luxor NKO Rudolf Kristl Triolo v.d. Haraska NKO Vl. Pačes Ron od Pramene Svratky NKO Mir. Matějka Evar z Báhoňa ČF Št. Krasňanský Bojar z Dvorov NKO Otto Banás Lord z Poděbradky NKO Vojt. Bartovič Juno z Čandalu ČF Št. Krasňanský Avar Harmany NKO Ing. Josef Jursa, Csc Ivo z Jihočeských lesů NKO Otto Banás

16 Flot z Cechu NKO František Horel Ivan z Nezvalova kraje NKO Otto Banás Alan z Lukavských strání NKO Václav Kratochvíl Ibis z Bilice NKO Marián Korič Aran z Točánku NKO Václav Kratochvíl Chytra z Trocnovských luhů ČF Josef Burián Gron z Drátaře NKO Otto Banás Gor z Poděbradské roviny NKO František Chvalovský Katka z Vínku NKO Petr Rubeš Hary z Bouzovských polí NKO Josef Novák Drina od Šumborky NKO Jiří Vilkus Bojar Kořenice NKO Josef Novák Brok z Polánky NKO Ing. Josef Jursa, Csc Cira z Husína NKO Dr. Josef Nejdl Ela Li-ja ČF Vl. Baraník Dan z Dorytky DO Milan Kvíz Cid z Trubějovské hájenky NKO František Drahokoupil Hart z Jugoslávských polí NKO Vlad. Kolář Pol Kořenice NKO Jar. Novák Sent Kořenice NKO Bohumil Novák Bela z Citovských polí NKO Jiří Kratochvíl Or Afoli NKO Ing. Jiří Formánek Mars z Kvítele NKO Josef Hendl Asta Hájský revír ČF Jiří Černý Kety z Lučkovic NKO Radek Dufek Vigo Afoli NKO Tomáš Viktora Oro z Kvítele NKO Olga Hrabáková Rena z Kvítele NKO Josef Novák Uran z Kvítele NKO Josef Hauf Barbar z Mešinské hájovny NKO Jiří Pospíšil Arany z Tišňovských revírů MOK Ing. Jiří Indra Eron od Blavy NKO Vlastimil Polakovic

17 A TÉTO AKCE JSOU: H LAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI ORLICKÉ UZENINY, s.r.o. MONTERÍA, s.r.o. OBORA KLOKOČKA Eko - les rekultivační, s. r. o. VÁCLAV NASVĚTIL OBORA JABKENICE PENZUM PEKAŘSTVÍ OHEIM ČMMJ, o.s. ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, o.s.

18 Mediální partner 74. Ročníku Memoriálu Karla Podhajského: Partneři 74. ročníku Memoriálu Karla Podhajského: Veterinární laboratoř LABVET Bubenské nábřeží 13, Praha 7, Město Dobřany obec Chlumčany

19 Vydavatelství Rembrandt, Dobřichovice Arms CZ a.s., Plzeň

20 sady Nebílovy BODIT TACHOV s.r.o.- produkty pro lesní a polní zvěř Ovicox a Istovia přírodní produkty pro drůbež ( regulace nežádoucí mikroflóry kokcidií, histomoniázy u mláďat bažantů, koroptví, apod.. ) ve formě sypké i tekuté. Bílkovinné zdroje pro příkrm černé, spárkaté a pernaté zvěře kukuřičný gluten, kvasnice, sojové boby Acofeed calcium saponifikovaný tuk určený pro příkrm vysoké a černé zvěře na podzim pro vytvoření tukových rezerv na zimu a pro příkrm ve velkých mrazech a nebo NOVANEL doplňkové krmivo, které zlepšuje využití objemných krmiv ( tráva, seno ) a zároveň je velmi chutné a proto dobře přijímané zvířaty Norblock V.A., Norblock Tonus a Therabloc oligos minerální lizy použitelné pro spárkatou zvěř. BODIT TACHOV s.r.o., Nádražní 523, Stříbro Tel.: ,

21 Pivovar restaurant Modrá hvězda, Dobřany Restaurace Na Růžku, Dobřany MUDr. Vlastimil Novotný, Mariánské Lázně Ing. Miloslav Lohr, Dobřany Ing. Vladimír Nechutný, Plzeň Vladimír Zach, Dobrá Voda Mojmír Kabát, Prášily Ing. Václav Sobolík, České Budějovice Petr Sejkora, Rokycany Oblastní myslivecký spolek Plzeň Okresní myslivecký spolek Tachov Myslivecké sdružení Diana Dešenice Myslivecké sdružení Dobřany Myslivecké sdružení Obora Chlumčany Oblastní myslivecký spolek Plzeň - honitba Kamenice Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha Organizační výbor 74. ročníku Memoriálu Karla Podhajského si dovoluje touto cestou poděkovat všem partnerům za podporu při organizaci této významné kynologické události. LUKO - trávníky s.r.o.

22 Kompletní granulované krmivo pro lovecké psy vysoká chutnost drůbeží maso pro vynikající kondici L-karnitin pro vyšší aktivitu drůbeží tuk a olej pro energii komplex vitamínů a mikroprvků pro zdraví chondroitin a glukosamin pro zdraví kloubů biotin, omega 3 a 6 mastné kyseliny pro hustou a lesklou srst HUBERT s chutí na lov! Kontakt: Tekro, spol. s r. o., Višňová 2/484, Praha 4, tel.: , fax: , Zastoupení pro jednotlivé regiony: Praha a jihozápadní Čechy tel.: , severní a východní Čechy tel.: Brno a jihozápadní Morava tel.: , severní a východní Morava tel.: Kvalitní krmivo pro psy - Top Energy - Miroslav Kalík Imperial Food - Jan Šlouf, Ing. Pavla Lhotáková

23 Firma MIKROP ČEBÍN a.s. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem: Premixů doplňkových látek Minerálních krmiv Doplňkových krmiv Minerálních lizů a lizů instantních Mléčných krmných směsí Medikovaných premixů a krmiv pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat zejména pro skot, prasata a drůbež Dále nabízíme doplňkový sortiment například Hobby program pro chovatele ovcí, koní, holubů, králíků, drůbeže a jiných zvířat chovaných v drobnochovech pro rybáře vnadicí směsi pro sportovní rybolov kompletní sortiment výživy pro koně doplňková krmiva pro lesní zvěř NOVINKA STOPRATOX návnady a nástrahy pro hubení hlodavců PREMIXY DOPLŇKOVÝCH LÁTEK MINERÁLNÍ KRMIVA DOPLŇKOVÁ KRMIVA MINERÁLNÍ LIZY A LIZY INSTANTNÍ MLÉČNÉ KRMNÉ SMĚSI MEDIKOVANÉ PREMIXY A KRMIVA MIKROP ČEBÍN a.s. je tedy svým výrobním programem resp. rozsahem uplatnění svých výrobků ve výživě hospodářských zvířat schopen nabídnout řešení pro všechny používané typy výroby krmných směsí a všechny chovatele hospodářských a drobných zvířat. Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005 MIKROP ČEBÍN a.s., ČEBÍN 416, Česká republika tel.: , fax: sekretariát, fax: objednávky web:

24 grafický návrh elektronická archová montáž osvit ofsetový tisk knihařské zpracování Jsme připraveni plnit Vaše požadavky v oblasti polygrafické výroby. Cokoli tiskneme, tiskneme kvalitně a v krátkých výrobních termínech! Borská 46, Plzeň

XXIII. ročník. Memoriálu prof. Jaroslava Svobody

XXIII. ročník. Memoriálu prof. Jaroslava Svobody XXIII. ročník Memoriálu prof. Jaroslava Svobody chlumčany 18. - 20. září 2015 Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Klub chovatelů hrubosrstých

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ

XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ Českomoravská kynologická jednota, Klub chovatelů loveckých slídičů a Okresní myslivecký spolek České Budějovice pořádají XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ (se zadáním Vítěz všestranných

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Všestranné zkoušky ohařů

Všestranné zkoušky ohařů OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK Č M M J P A R D U B I C E ve spolupráci s MS Jankovice a MS Mezilesí Vápno pořádá ve dnech: 22. 9. a 23. 9. 2012 Všestranné zkoušky ohařů Sraz účastníků VZ je vždy na chatě MS

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

XX. MEMORIÁL profesora Jaroslava Svobody 2009. Všestranná soutěž hrubosrstých a maďarských ohařů s mezinárodní účas. 5. 6.9. 2009 Ústeckoorlicko

XX. MEMORIÁL profesora Jaroslava Svobody 2009. Všestranná soutěž hrubosrstých a maďarských ohařů s mezinárodní účas. 5. 6.9. 2009 Ústeckoorlicko XX. MEMORIÁL profesora Jaroslava Svobody 2009 Profesor Jaroslav Svoboda Narozen - 20. 12. 1883 v Unanově Zemřel - 26. 4. 1968 v Třebíči Profesora Jaroslava Svobodu vzpomínáme jako spoluzakladatele Československé

Více

KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014

KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014 KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014 Propozice Regionální soutěž barvářů se zadáním titulů CACT a res. CACT 7. ročník Nová Ves v Horách 3.5. - 4.5. 2014 Foto (C) Monika Liwińska Historie soutěže Soutěž vznikla jako

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary VI. ZÁPADOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ O POHÁR STAROSTY OBCE KYSELKA Klubové podzimní zkoušky

Více

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec pořádají 10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých O POHÁR

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

MORAVSKOSLEZSKÉHO POHÁRU

MORAVSKOSLEZSKÉHO POHÁRU Severomoravská pobočka KCHNKO a OMS ČMMJ Olomouc pořádají XVIII. ročník MORAVSKOSLEZSKÉHO POHÁRU 20. 21. srpna 2011 v honitbách Litovel a Unčovice Vážení přátelé myslivecké kynologie, dovolujeme si Vás

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

MEMORIÁL JINDŘICHA STEINITZE

MEMORIÁL JINDŘICHA STEINITZE 24. ročník mezinárodní soutěže NKO MEMORIÁL JINDŘICHA STEINITZE 21. - 22. srpna 2010 Kolesa Českomoravská kynologická jednota Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha Východočeská pobočka KCHNKO

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

6. ročník regionální soutěže barvářů MORAVSKÝ POHÁR. s udělením titulu CACT 16. 18. října 2015

6. ročník regionální soutěže barvářů MORAVSKÝ POHÁR. s udělením titulu CACT 16. 18. října 2015 6. ročník regionální soutěže barvářů MORAVSKÝ POHÁR s udělením titulu CACT 16. 18. října 2015 Rapotín, Loučná nad Desnou, honitby LČR, s. p. - LS Loučná nad Desnou a MS Rapotín Pořadatel soutěže Českomoravská

Více

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice.

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice. Einladung zum 12. Internationalen Fußballturnier der Verständigung am 21. Juli 2013 in Řehlovice Pozvánka na 12. mezinárodní fotbalový turnaj porozumění, který se uskuteční 21. července 2013 v Řehlovicích

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. (Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015 Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají 44.ročník Národního kola Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 19.6. 21.6.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické pokyny

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015 Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav územní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 29.5. 31.5.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Memoriálu Richarda Knolla

Memoriálu Richarda Knolla Českomoravská myslivecká jednota, o.s. Českomoravská kynologická jednota Okresní myslivecký spolek Opava pořádají pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a předsedy ČMMJ Ing. Jaroslava Palase 38.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

ROZPIS 35. ročníku MALÉ CENY města Lomnice nad Popelkou ve skoku na lyžích

ROZPIS 35. ročníku MALÉ CENY města Lomnice nad Popelkou ve skoku na lyžích ROZPIS 35. ročníku MALÉ CENY města Lomnice nad Popelkou ve skoku na lyžích POŘADATEL: LSK Lomnice nad Popelkou DATUM Pátek 23. srpna 2013 Sobota 24. srpna 2013 PODMÍNKY: Mohou startovat všichni včas přihlášení

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

ve dnech 2. - 4. íjna 2015

ve dnech 2. - 4. íjna 2015 Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Olomouc pořádají pod záštitou Ing. Mariana Jurečky ministra zemědělství

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2012 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2012 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2012 : Jarní svody : Praha 6 14.04., Praha 7-28.04., Praha 9 + Praha 10-01.04., Benešov - 07.04., Beroun - 14.04., Kladno - 31.03., Kolín - 07.04., Kutná Hora -

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

Českomoravský klub chovatelů barvářů,

Českomoravský klub chovatelů barvářů, Českomoravský klub chovatelů barvářů, spádová oblast Šumperk - Jeseník si Vás dovoluje srdečně pozvat na III. ročník Soutěže barvářů o Moravský pohár Termín: 4. - 5. září 2009 Místo: Lipová - Lázně Centrum

Více

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností KYNOLOGIE I. - cvičení Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností Náplň cvičení z kynologie Doporučená literatura Vývoj a význam loveckých psů Současná organizace

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Vítěz z roku 2011 Jägger z Ľubochnanskej doliny s vůdcem Norbertem Pelcem

Vítěz z roku 2011 Jägger z Ľubochnanskej doliny s vůdcem Norbertem Pelcem Historie soutěže: Základy vzniku této soutěže položilo v roce 2005 rozhodnutí moravských oblastí ČMKCHB uspořádat kvalifikační soutěž barvářů pro celostátní soutěž barvářů o putovní cenu ČMMJ s tím, že

Více

MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS

MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS 100 00 Praha 10 Nad Olšinami 31, tel.: 274 811 751 3, FAX: 274 811754

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR XXI. ročník Mezinárodní kynologické soutěže NKO MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR 15. a 16. srpna 2015 v honitbách Ženklava Bartošovice Poodří Pustějov Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota

Více

Pan František Vojtěch se narodil 16.července 1866 ve Zlivu u Libáně. Již od svého mládí se věnoval loveckým psům. Vystudoval vyšší lesní ústav v Bělé

Pan František Vojtěch se narodil 16.července 1866 ve Zlivu u Libáně. Již od svého mládí se věnoval loveckým psům. Vystudoval vyšší lesní ústav v Bělé 63. ročník mezinárodní soutěže NKO MEMORIÁL FRANTIŠKA VOJTĚCHA LIBEREC, 18. A 19. ZÁŘÍ 2010 Pan František Vojtěch se narodil 16.července 1866 ve Zlivu u Libáně. Již od svého mládí se věnoval loveckým psům.

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ), v souladu s cílem umožnit

Více

Dokonalá ochrana po celý život Vašeho psa

Dokonalá ochrana po celý život Vašeho psa SPONZOR BASSET KLUBU ČR Dokonalá ochrana po celý život Vašeho psa PRO PLAN v sobě spojuje vysoce kvalitní suroviny pro zabezpečení zdravého a dlouhého života vašeho psa. Všechny suroviny z přirozených

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2013 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2013 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2013 : Jarní svody : Praha 6 13.04., Praha 7-20.04., Praha 9 + Praha 10-07.04., Benešov - 13.04., Beroun - 13.04., Kladno - 06.04., Kolín - 06.04., Kutná Hora -

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více