"Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč."

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * informace a zprávy * příběh * rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky * poezie i humor Hádanka nebo cíl? Začínáme nový skautský rok. Tábory jsou za námi a určitě jste na nich užili mnoho dobrého. Mám z nich také jeden postřeh, o který bych se s vámi chtěl podělit. Jistě také hrajete hry, jejichž součástí je řešení různých otázek, hádanek, procházení labyrintů. Zdá se mi však, že mnohdy jsou tyto hádanky jakýmsi cílem o sobě. Ne že by to nemělo smysl, cvičí se tím přeci mysl. Ale na jednu věc asi zapomínáme. Totiž, že každá věc má své určení a cíl. Připomenu jen jeden příběh z Bible, kde je také řeč o hádance. Najdete jej ve 14. kapitole knihy Soudců, kde hrdina Samson dává na své svatbě hádanku svým hostům. Oni si lámou hlavu, ale odpovědět na ni nedokáží. Až je napadne, že by odpověď mohli vylákat na Samsonově ženě. Ona sama úskokem získá odpověď na Samsonovi a sdělí jim to. Cílem vypravování není hmotný zisk, který získá ten, kdo hádanku zodpoví, ale poznání, jak neslučitelné je jednání pro Boží věc, a to, co je s tím v rozporu. Ten, kdo se nechá vést Boží věcí, koho vede sám Pán, ten nemá dělat nic jiného, než se nechat vést. Jde vlastně o velkodušné odevzdání se. Jen On je pravý vůdce lidí. Na to nesmí zapomínat i každý skautský vůdce: přivádět děti k Němu. Hříchem člověka je, když chce být sám sobě vůdcem. Jinak by pro nás Kristus nadarmo zemřel a vstal z mrtvých. Jinak by i jeho království bylo něco mimo nás a ne v nás. Pokud tento jediný Pán pro nás přes všechny otázky a hádanky života zůstane Přítelem, Cestou, Pravdou a Životem, pak se my sami stáváme těmi rozumnými obchodníky, kteří jdou a prodají všechno jen proto, aby získali tento jediný poklad srdce, vzácnou perlu, jak o tom čteme v evangelním podobenství (Mt 15,45n). Milujme tedy Pána velkodušně. Hledejme ho všude, kde budeme (v přírodě, v ostatních lidech), aby i náš život měl jasný cíl, kterého se pevně přidržíme. Na skautské stezce vám vyprošuje všechno dobré Tomáš G. Biňovec (At-pui) "Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč. 1

2 Na svém prvním setkání v novém pracovním roce odbor duchovní výchovy: projednal Zprávu o činnosti odboru duchovní výchovy pro X. sněm a s drobnými úpravami ji doporučil k publikování ve sněmovních materiálech - obšírně zhodnotil prázdninové aktivity, kterých se zúčastnili členové odboru (Kamzík - Výchočeská LŠ a dívčí ELŠ, SURSUM při ELŠ a Intentio R+R kurs; Jožka Kopecký - ELŠ, Hanka Bouzková - DELŠ; Dawy - ELŠ; Karbouz OIKOS; Pavel Česák - Vodácká LŠ; Edy - Gemini) ukazuje se nárůst zájmu účastníků o duchovní život, pokud je jim zprostředkován nenásilnou formou, blízkou jejich zkušenosti (krátké úvahy, jednoduché meditace, práce s Biblí, ztišení apod.); zvlášť výrazné je to u těch, kteří přicházejí z prostředí bez nějaké určité církevní formace - se zabýval výhledem na další období bude nutné nahradit odcházejícího zástupce ústředního duchovního rádce za římskokatolickou církev P. Gereona Tomáše Biňovce, OPrem. i pražského diecézního rádce P. Jožku Kopeckého, SDB; jednání povede Edy; dále se dlouhodobě nedaří získat spolupracovnice z řad mladých sester (které by se zejména podílely na tvorbě a zkoušení nových metodických materiálů); Edy znovu připomenul, že za celých 11 let, co je v čele odboru (dříve duchovní rady), nebyl žádný zájemce o spolupráci odmítnut, ale vždy se pro něj našla vhodná forma spolupráce (alespoň po určité období) - poděkoval Jožkovi Kopeckému, který služebně odchází do Litomyšle, aby se intenzivně tam věnoval formaci saleziánského dorostu (zůstane externím spolupracovníkem). - STEZKA PÍSMÁKŮ 2. ročník soutěže ve znalosti Bible ve věku do 16 let je letos s podporou Ministerstva kultury ČR! Koná se opět ve dvou kolech: 1. korespondenční kolo proběhne v září 2001 podle pokynů redakce, 2. kolo s osobní účastí bude 17. listopadu 2001 ve sboru ČCE v Praze - Nuslích. REDAKCI NDS SE PŘIHLÁSILO VÍCE NEŽ 90 TÝMŮ A V NICH PŘES 200 SOUTĚŽÍCÍCH VČETNĚ JEDNOTLLIVCŮ! SOUTĚŽÍ: MLADŠÍ KATEGORIE ve věku do 12 let soutěží v týmech o 2 až 4 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a kniha Genesis), STARŠÍ KATEGORIE = od 13 do 16 let soutěží v týmech o 2 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a knihy Genesis a Exodus); ve starší kategorii lze soutěžit i jednotlivě, ve věku nad 16 let lze soutěžit také mimo pořadí a tak si rovněž dospělí mohou vyzkoušet své znalosti. Neděle na táboře 2

3 oddílů č. 30 a 38 stř Ječná v červenci 2001 v Měsíčním údolí u Vlašimi. Tento tábor měl ve znaku rytířství děti soutěžily o rytířské trofeje a snažily se přijít na kloub tomu, co všechno může rytířství znamenat. Rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky a jeho výzbroj Ano, skauti přece hledají vzory rytířů v opravdové rytířské době a naše sestry skautky jistě rády přijmou jejich rytířskou službu jim, dámám třeba už jen naši zdvořilost. Ostatně, když se podíváme do historie, uvidíme, že řada našich králů a šlechticů byli opravdoví rytíři. Ale hledat vzor pro rytířství v Bibli? Možná, že se někomu bude zdát, že tohle nemá cenu! Připomeňme si tedy, co se v Bibli píše: 3

4 Vzpomeneme si všichni hned, jak je znázorněno to ďábelské zlo na ob razu sv. Jiří? I legenda o něm nás upozorňuje, že nemáme především bojovat proti lidem, i když se nám zdají zlí, ale proti zlu samotnému A co znamená tato rytířská zbroj podle Bible? Především je to opásání beder PRAVDOU. Na našem obrázku má rytíř na opasku tak jako vůbec všichni poutníci pověšenu láhev s pitnou vodou a brašnu s chlebem. Má je pro sebe i pro potřebné. Ale praví rytíři měli v této brašně u pasu ještě něco jiného Bibli. Někteří v ní měli také pergamen a pero s inkoustem, aby si mohli zapsat, jak poznávali pravdu a jak jí sloužili. Jinak bychom dnes o nich nevěděli! Další důležitou součástí výzbroje rytíře bylo brnění ochrana hrudi, ve které bilo statečné srdce. Na něm má podle Bible být nápis SPRAVEDLNOST. To může především znamenat, že rytíř v případě potřeby sám svou hrudí zaštítil nevinného člověka! A také, že srdce pod tím jeho pancířem bylo nejen statečné, ale i obětavé a vytrvalé v ochraně práva a svobody od všeho násilí. Rytířova pevná obuv však podle Bible není především do války, ale K ŠÍŘENÍ POKOJE asi už jen jeho rytířský zjev měl zloduchy odradit! A aby byl se svým koněm nebo i sám pěšky vždy včas na pravém místě to musel mít opravdu pevné boty Takový pokoj byl - a vždy bude opravdu DOBROU ZPRÁVOU EVANGELIEM. ŠTÍT VÍRY ten musel vydržet všechny nárazy. Rytíř, který udržel svůj štít čistý, i když všelijak posekaný, ten věděl, na co se spolehnout, a jemu zase věřili ostatní, které chránil. Rytíř, který udrží svůj štít nejen před sebou, ale i nad ohroženým člověkem, ten si zaslouží lásku. On totiž je rytířem Lásky. Ale rytíř musí mít nejen chráněné svoje srdce pancířem, ale i hlavu krytou přilbou apoštol Pavel říká, že je to přilba SPASENÍ. To je zvláštní záchrana že by se týkala především hlavy? Ale ano myslet musíme, nejen se řídit svými pocity. A proto si musí rytíř chránit také hlavu, která řídí celé jeho jednání, aby nezahynul ani on, ani jeho chráněnci. A nakonec MEČ! Už zablýsknutí meče statečného rytíře zahnalo často leckterého zloducha. V jedné ruce meč, ve druhé štít, pevně obutý, hruď chráněnou pancířem a hlavu přilbou to je přece správný rytíř! A Bible říká: meč Ducha, dokonce Ducha svatého, který přichází shůry, od Stvořitele světa. Jakoby nám chtěla Bible říci: Ty se připrav a vyzbroj vším, co máš a co ovládáš: soucitem i odvahou, rozumem a vytrvalostí - ale to, proč a zač máš bojovat, to dostaneš jako sílu z nebe, a teprve s touto silou jsi rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky! 4

5 Ve dnech listopadu 2001 pořádá ICCS (mezinárodní sdružení ka-tolických skautů) seminář na téma: Jak pomoci vůdcům, aby se stali vychovateli ve víře (How to help the leaders to be educators to faith). Uskuteční se v Polsku ve Varšavě na adrese Centrum Animacij Misyjnej, Ul. Lesna 15/17, KONSTANCIN-JEZIORNA. Na seminář je nutné přijet už , z letiště bude zajištěn odvoz. Kursovné činí 340,EURO. Bližší informace jsou na internetové stránce registrace je nutná nejpozději do na adresu: ICCS/EM c/o of Scouting Irland (CSI), 26 Dolphin Barn Street - Dublin 8, Ireland, tel.: , fax: , nebo: Tento seminář by mohl obohatit vůdce a vůdkyně především oddílů se zdůrazněnou náboženskou výchovou, schopné komunikovat anglicky nebo francouzsky, a určitě i ty, kteří takové vůdce formují na lesních školách. Je možné tam jet i s manželkou. Vy jste světlo světa (Mt 5, 14) Program Misijního kongresu dětí 2001 Sobota 29. září 2001, Špindlerův Mlýn, SKI AREÁL Svatý Petr SOBOTA : 8:00-10:30 hod. 8:30-9:15 hod. 9:15-10:15 hod. 10:15 10:30 hod. - PŘÍJEZD a ZÁPIS ÚČASTNÍKŮ - PODPIS DĚTÍ NA MISIJNÍ KŘÍŽ - STAVBA MISIJNÍHO MOSTU z cihliček dovezených z domova (týká se především dětí, které se účastní programu Most) - MISIJNÍ RŮŽENEC - PÍSNIČKY, DIVADLO S MISIJNÍ TÉMATIKOU - NÁCVIK HYMNY KONGRESU 5

6 Hlavní program: 10:30-10:40 hod. 10:40-11:00 hod. 11:00-15:00 hod. 12:00-12:05 hod. 11:30-13:30 hod. Od 15:00 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - PROMLUVA generálního sekretáře Papežského misijního díla dětí P. Patricka Byrna z Říma, představení misionářů a vý znamných hostí - POZNÁVÁNÍ KONTINENTŮ * V průběhu celého programu jsou připraveny zajímavé soutěže a hry na stanovištích představujících život a kulturu jednotlivých kontinentů světa - Chvilka ztišení k modlitbě ANDĚL PÁNĚ, požehnání jídla - MALÉ MISIJNÍ OBČERSTVENÍ (za symbol. příspěvek bude průběžně k dispozici polévka, chléb a čaj) - MŠE SVATÁ (vztyčení misijního kříže, misijní obětní průvod, vystavení mapy účastníků, vypuštění holubice ) Na závěr mše svaté ROZESLÁNÍ DĚTSKÝCH MISIONÁŘŮ Poznávání kontinentů: Procházení jednotlivými světadíly, soutěžení děti si budou moci něco vyrobit, zasportovat a zároveň se seznámit s duchovním bohatstvím i s bídou misijního světa a možností, j jak pomoci. Beseda se skutečnými misionáři od nás i ze zahraničí, promítání diapozitivů, Příležitost podpořit z našetřených peněz konkrétní misijní projekty pro chudé děti. DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM (hlavně pro ty, kteří si objednali nocleh z pátku na sobotu) PÁTEK : V odpoledních hodinách příjezd a ubytování účastníků. Typ ubytování (škola, tělocvična, hotel, popř. stan týpí) se každý dozví na místě. Prosíme všechny, kteří o ubytování žádají, aby na přihlášce vyplnili přibližný čas příjezdu! Přijíždějící se nahlásí na informacích ve SKI AREÁLU Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Děti se podepíší na misijní kříž a budou stavět misijní most (viz sobotní program) Od 15:00 hod.- MISIJNÍ RŮŽENEC Od 16:00 hod.- ŠIROKÁ NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Od 20:00 hod.- MŠE SVATÁ Od pátku 15:00 hod. po celou dobu kongresu v kostele sv. Petra možnost tiché adorace S SEBOU: pláštěnku, ešus, lžíci, hrníček, ubytovaní navíc karimatku a spacák! UBYTOVÁNÍ: 20,-Kč/osoba/noc, nutno předem objednat a zaplatit (název účtu: ČBKPAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO, název a sídlo banky: ČSOB a.s., divize IPB, Krkonošská 177, Vrchlabí 1, č. účtu: /5100, var. s. 540) JÍDLO: vlastní, během sobotního programu polévka s chlebem za 5,-Kč 6

7 Přihláška na Misijní kongres dětí 2001 Tyto přihlášky čekáme již teď od každého z vás na adrese: Národní centrum PMD Špindlerův Mlýn 33, , tel.+fax: 0438/ Na obálku připsat: Misijní kongres dětí VEDOUCÍ SKUPINY - jméno a příjmení.... Datum narození.. Adresa Počet účastníků. Způsob dopravy (nutné uvést kvůli zajištění parkoviště) Vlastní autobus Auto Jiný způsob.. Příjezd: Odjezd: den přibližný čas. den..přibližný čas Nocleh* NE ANO Počet osob... z Pá na So ze So na * K dispozici budou školy, tělocvičny, hotely, popř. stany týpí (příspěvek na ubytování 20,-Kč/ osoba/noc) Jména účastníků, data narození, věk, adresa: 1).... 2).... 3).... (Pro více jmen přiložte, prosím, seznam.) 7

8 Junák a Evropa principielním ideálem, který mne osobně vždycky znovu oslovuje a povzbuzuje, je služba, nezištná přátelská služba všem, a to v bratrském spojení, které ji ještě umocňuje. To všechno bylo v těžkých letech druhé poloviny minulého století tisíckrát prověřeno právě v této zemi i když samozřejmě je všude bez počtu příležitostí k osvědčení se. Jistě jsou zde mezi vámi mnozí bratři a sestry, kteří mi na základě svých vlastních zkušeností dají za pravdu. Avšak to všecko nás také zavazuje, abychom to světlo, které vedlo nás, předávali generacím, jež přicházejí po nás. Jistě jste se zde sešli i proto, abyste hledali nové způsoby, jak to co nejlépe konat v dnešní, stále se měnící době. Vždyť všichni dobře víme, jak je tento úkol nesnadný. Bůh vám pomáhej objevovat schůdné stezky v tomto obtížném terénu, jímž stoupáme do posud jen tušených sfér počínajícího století a tisíciletí. A Bůh vám žehnej, abyste svou službou nejen vedli a vychovávali svěřené děti a mládež, ale i bratrsky povzbuzovali a podpírali ty, kteří na vás spoléhají. Děkuji vám. + Karel V červenci 2001 proběhla v Praze Evropská konference zástupců WOSM a WAGGGS, jejichž členem je také JUNÁK. Mezi čestnými hosty zahájení Evropských skautských konferencí v Praze přijal pozvání také bratr arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové. I když z organizačních důvodů nebylo možné, aby pronesl pozdrav shromážděným skautům z Evropy jako biskup, politický vězeň a skaut vyznamenaný Řádem stříbrného vlka, oslovil hlavní představitele WOSM a WAGGGS při neformálním setkání po zahájení. Jeho připravené oslovení otiskujeme v původním znění, jak nám je poskytl: Sestry a bratři, vážení přátelé, s radostí jsem přijal pozvání na za hajovací shromáždění této evropské skautské konference a rád bych vás všechny, kteří jste přijeli z tolika zemí našeho kontinentu, upřímně bratrsky a také tak trochu otcovsky pozdravil. A doufám, že mohu připojit i pozdrav jménem Církve, jejímž představitelem jsem, a jménem politických vězňů, mezi nimiž bylo tolik našich junáků a skautek.,skautské ideály spojují svět! zpíváme při slavnostních setkáních. Tím Ke zprávám, které vycházejí ve Skautingu, doplňujeme informaci o duchovním programu. Úvodní a závěrečné slovo na společné bohoslužbě měl br. Jiří Zajíc Edy. Z jeho úvodu k této společné duchovní chvíli vyjímáme: To, co nás čeká - a co společně prožijeme - bude velmi prosté. Tak jako je ve své podstatě prostý sám duchovní život. Samozřejmě - cesty, které k němu vedou, tak prosté nebývají. Proto je jich tolik. Ale to, co je všem poctivým cestám spo lečné, je opravdu velmi prosté: Nejprve jsme osloveni samotným Tajemstvím bytí. Není tak důležité, jak ho nazýváme. Důležité je, že máme jistotu: teď stojím před Tajemstvím, které mě 8

9 nekonečně přesahuje. Na toto oslovení se tak či onak snažíme odpovědět. Podle svých možností a schopností. Nejde přitom o výkon, ale o pravdivost. A pak znovu nasloucháme. Je to jako takové zvláštní dýchání: Ticho, které je řečí Tajemství, a slovo, které je upřímnou odpovědí. Oslovující Ticho - a odpovídající slovo. Základem toho všeho je naděje, že si tu nehrajeme jen sami se sebou hru na schovávanou, ale že se nás opravdu dotýká nejhlubší Skutečnost. A my se dotýkáme jí. To je také téma našeho dnešního setkání: Naděje jako klíč k duchovnímu životu V následujících minutách pronesli z pokladu své duchovní tradice další přítomní zástupci islámské, židovské a pravoslavné tradice svědectví o tom, jak chápou naději jako klíč k duchovnímu životu. Texty těchto svědectví účastníci dostali v anglickém a francouzském překladu proto, aby se k tomuto svědectví mohli vrátit ve chvílích ticha během této bohoslužby, nebo i po jejím skončení. Pro toto setkání br. Edy také vybral šest písní, vyjadřujících duchovní zkušenost různých spirituálních tradic zvlášť důležitých pro náš evropský prostor. Tři z těchto písní patří do tradičního repertoáru známé komunity z Taizé. Duchovní chvíle byla uzavřena opět slovem br. Edyho, ve které ze své křesťanské katolické tradice nabídl svědectví podle básně známého francouzského básníka Charlese Péguyho "Předsíň tajemství druhé ctnosti", kde básník říká: "Víra je věrná manželka. Láska je ohnivá matka. Ale naděje - to je docela malá holčička. Víra je ta, která drží dobré od věků do věků. Láska je ta, která se dává od věků do věků. Ale má maličká naděje - to je ta, která vstává každého rána." (Hlavní myšlenky této úvahy jsme již v NDS uvedli). Pokusíme se z meditací, které zazněly každé ráno, pořídit překlad a čtenářům NDS tyto chvíle zprostředkovat postupně v dalších číslech NDS. - red- Toužím po Tvém objetí (Alena Břeňová, leden 2001) Matko Země, dotkni se mě jemně, dotkni se mě dlaní, ať jsem zas svojí paní. Když tak ráno vstávám, nohy na Tě dávám, prociťuji spojení, jedna druhé jsme souzeny. Krok za krokem Tobě se vzdávám, svou lásku, své srdce Ti dávám, jemně mě vedeš do krajů mého těla a jsi při tom velmi bdělá. Jsi má matka, teď to vím, jsi mou silou, dědictvím, od Boha jsem Tě dostala, jak dítě jsi mě chovala A to přesně děláš i dnes, hladí mě vítr, zpívá mi les, zůstaň tu s námi navěky, žij s námi příběh odvěký. ROZHOVOR PO U Autorku těchto veršů poznáváme již podruhé. Po zveřejnění její předchozí básně a poté, co jsme jí z redakce zaslali další informace, poslala nám em tuto zprávu: 9

10 Milý bratře Jechu, děkuji Vám za všechny informace o skautingu, zjistila jsem, že mám k Vašim ideálům (zásadám...) velmi blízko. Jako perličku uvádím, že jsem před časem při návštěvě nedělní bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí v Praze) potkala dvě mladé Angličanky, které měly na zádech baťohy s nápisem "international skaut". Docela mě to zarazilo (a potěšilo) a vzpomněla jsem si hned na Vás. Ještě nikdy předtím jsem skutečného skauta neviděla... Mějte se moc hezky, přeji příjemný zbytek léta. Srdečně Vás zdraví Alena Břeňová Tento pozdrav jistě můžeme vztáhnout i na začátek školního roku. Redakce doufá, že nám autorka bude zasílat svoji poezii nadále a že její sympatie ke skautingu ještě porostou Skutečnost, že přibývají příspěvky sester, je opravdu nadějná. V evangelickém časopise "Český bratr" byla otištěna zajímavá zpráva, kterou přetiskujeme se souhlasem její autorky. SKAUTSKÝ ODDÍL NESLYŠÍCÍCH 10

11 Ještě před sedmi lety jsem si předsta vovala, že člověk, který neslyší, získává všechny potřebné informace z knih. Že se domlouvá se slyšícími pomocí psa ných vzkazů a s neslyšícími znakovým jazykem. Kdybych se nad tím bývala zamyslela, asi bych usoudila, že nesly šící jsou hloubavější než ostatní, neboť je nic nerozptyluje a nezbývá jim nic ji ného, než všechen volný čas strávit čet bou, když z televize, o rádiu nemluvě, nic nemají. Vůbec jsem si tehdy neuvědomila, že člověk prochází vývojem a jak těžký je vývoj myšlení bez sluchových podnětů. Teprve, když jsem se shodou náhod s neslyšícími seznámila, začala jsem ob jevovat, že je všechno mnohem složi tější. Dorozumění nebránila jen moje neznalost znakového jazyka a ne schopnost neslyšících rozumět mé mluvené řeči. Byla to především naprostá odlišnost zájmů a pohledu na svět. Jak jsem se snažila dozvědět co nejvíce, zjišťovala jsem, že neslyšící mají svůj vlastní svět. Nejsou to jednotlivci plně začlenění do mně známého světa, kterým jen neslouží jeden z pěti smyslů. Jsou odděleni vnějšně i vnitřně, odděleni vůlí ostatních i svou vlastní. Prvotní je asi vnější oddělení z vůle slyšící většiny. Děti jsou dávány do internátů a když přijedou na víkend domů, rodiče s nimi nemluví, protože nevědí jak. Tak vzniká oddělení vnitřní: dětem, ponechaným při komunikaci sobě samým, se nemůže myšlení rozvíjet tak, jako dětem, které slyší, které mohou vnímat rozhovor svých rodičů, zatímco si hrají pod sto lem. Neslyšící dítě může zachytit jen ta slova, která vidí tváří v tvář - něčím za městnáno přehlédne i rozhovor ve zna kovém jazyce, odehrávající se metr od něj. Nemůže zareagovat na své jméno, nevšimne si, že se mluví o něčem, co ho zajímá, nepochytí neznámé slovo, na které by se později zeptalo. Neslyšící mají své školky a školy, své učební obory a střední školy, všechny většinou internátní. Když z nich odcházejí, nemají utvořené vazby se světem slyšících a nemají většinou moc touhy se s ním seznamovat. Většina slyšících při kontaktu s neslyšícím zbrkle zamění špatné porozumění mluvené řeči a špat nou výslovnost za mentální vadu a od mítne další komunikaci. Neslyšící se tak dostávají do ghetta, do kterého nechtějí nikoho pustit. Nedůvěra je oboustranná a vzájemná neznalost se prohlubuje. Když jsem byla mladší, ráda jsem četla knížky o vymyšlených světech. Nyní jsem zjistila, že jeden zcela neznámý svět se nachází vedle mne, je reálný a žije v něm mnoho lidí, kteří myslí jinak než já, kteří mají jiná pravidla a jiné zvyky a kteří by mohli být mými přáteli, kdybychom měli příležitost se seznámit. Přestože jsem s cizími jazyky měla odmalička potíže, věděla jsem, že chci-li s někým kamarádit, musím se naučit alespoň trochu jeho jazyk. Dala jsem si inzerát a seznámila se s neslyšící dívkou, která byla ochotná mě znakový jazyk učit. Neslyšící si dávají mnoho práce s tím, aby lingvistům dokázali, že jejich jazyk je stejný jako ostatní jazyky. Já to mohu potvrdit: přinejmenším je stejně těžké se ho naučit. Ale jestliže jsem ztroskotala ve své snaze zvládnout jazyk neslyšících, neznamená to, že jsem polevila ve svém úsilí se neslyšícím přiblížit. Měla jsem štěstí: dívka, která odpověděla na můj inzerát, se zakrátko stala jednou z mých nejlepších kamarádek. Není úplně typickou neslyšící, ale je tou nejlepší průvodkyní, jakou si člověk na cestě k neslyšícím může přát. Pochází ze slyšící rodiny a 11

12 byla vedena především k odezírání, takže jsme si mohly bez větších obtíží povídat. Poté, co jsem zjistila, jak se neslyšící děti dostávají do izolace od slyšícího světa, napadlo mě, že by bylo dobré, kdyby se mohly věnovat něčemu, co by posílilo jejich schopnost navazovat přátelské vztahy se slyšícími. Z vlastní zkušenosti vím, že na přátelství se klade největší důraz ve skautu. A činnosti, kterými se skauti zabývají, mohou neslyšící dělat stejně dobře jako slyšící. Nápad byl na světě: rozhodly jsme se s Lucií, že založíme skautský oddíl pro neslyšící. Dva roky jsme o tom přemýšlely, ptaly se na rady. Obnovila jsem kontakt s oddílem, do kterého jsem v dětství chodila, a požádala je o pomoc. Na jaře roku 2000 jsme se konečně odhodlaly k rozhodujícímu kroku. Pozvaly jsme neslyšící děti, na které mi dali kontakt ve Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, na výpravu se slyšícími skauty. Dětem se akce líbila, my získaly mnoho zkušeností a začaly se připravovat na podzim, kdy jsme chtěly zahájit normální oddílový rok. Především jsme přizvaly ke spolupráci další vedoucí: kromě Lucčina neslyšícího kamaráda Františka, který s námi jel už na jarní výpravu, to byly další dvě slyšící dívky, které dobře ovládají znakový jazyk. Udržet pozornost neslyšících dětí je těžší než u slyšících. Pokud někdo znakuje pro větší počet dětí, snadno přehlédne, že se všichni nedívají. A neslyšící dítě se samo nepřihlásí, že mu něco uteklo, že věci nerozumí. Po zkušenostech, které děti mají, v zoufalé snaze nevypadat jako hloupé, potvrdí, že vše pochopily, i když jim něco jasné není. V menších skupinkách je domluva snazší. Také při pochodu je bezpečnější, když je vedoucích víc. Na jedoucí auto je nutné upozornit dítě dotykem. Dítě, které něco potřebuje, nemůže zavolat, vedoucí musí být stále v dosahu. Oddíl je zatím smíšený a věkové rozpětí dětí je od sedmi do jedenácti let. Rozdíl faktické úrovně dětí je ale mnohem větši, protože pocházejí z odlišných rodin a jejich sluchová ztráta je různá. Při hrách působí rozdílné schopnosti dětí potíže, navíc pro děti zatím není přirozené navzájem si pomáhat. Pokud dítě hru pochopí, probudí se v něm rivalita, pokud ji nepochopí, upadne do apatie. Pociťovat radost ze společného sdílení prožitku musíme děti teprve naučit. Hodně akcí se snažíme podnikat společně se slyšícími skauty. Naše děti tak mají možnost mnohé poznat, aniž bychom jim to museli vysvětlovat a motivuje je to k další práci na sobě. Na rozdíl od většiny slyšících skautů, kteří se často stydí chodit na veřejnosti v krojích, jsou neslyšící velice hrdí na to, že patří mezi skauty, a v krojích chodí dokonce i na schůzky. Přestože my vedoucí býváme po schůzkách a výpravách často zcela vyčerpáni, dětem se asi v oddíle líbí neustále vodí nové a nové kamarády. Při každé činnosti se děti učí od nás a my se učíme od nich, z každé, sebemenší akce odcházíme bohatší. Čeká nás ještě hodně práce, ale to je na skautingu to nejhezčí - pracujeme především každý sám na sobě, aby nám potom společně bylo co nejlépe. Alena Dvořáková, 12

13 Redakce NDS vítá na svět časopis Poutník za Nejvyšší Pravdou a Láskou Tento občasník začal vydávat LK Corda ve svém čtvrtém roce existence při ELŠ, aby spojoval své frekventanty mezi sebou i s jejich přáteli. Latinský název včetně českého dovětku navrhl br. Petr Hájek Balú; vydavatelem a redaktorem je br. Jiří Večeřa Rolf, a redakční adresa shodná s jeho adresou: Čechova 633, Havlíčkův Brod. redakce je: Zatím vyšlo nulté a první číslo. Předplatné (dle informací br. Rolfa) se prozatím rovná poštovnému, tj. 9,-Kč za jedno číslo, tedy za rok při vydání asi čtyřikrát ročně zaokrouhleně alespoň 40,-Kč. Nicméně jistě zájemci zašlou předplatné vyšší (předpokládáme poté, co vyrovnají své závazky k naší redakci!?). Kvality časopisu přibližujeme přetiskem jednoho příběhu: POSLYŠTE STARÝ PŘÍBĚH: Ve zřícenině kláštera žil jediný bratr poustevník. Pro jeho moudrost jej vyhledávali mladí muži, toužící po duchovním zdokonalení. Pobyli vždy nějaký čas, vyslechli rady, z práce, z rozhovorů i ticha načerpali sílu a pak šli každý svou cestou, kterou jim pobyt ukázal. Byl mezi nimi i jeden, toužící po rychlé změně myšlení i jednání. Vůbec se mu nedařilo. Nejvíce mu 13

14 dělala potíže poslušnost ve společen "Není tedy důležité, jak rychle se ství obvyklá. postupuje, ale zda má člověk Svěřil se tedy starci poustevníkovi. nezdolnou vůli vytrvat v nastoupené Ten mu podal koš z hustě proplete ných proutků, koš hodně starý, nevzhledný, upatlaný a řekl: "Dones mi z potoka vodu." V nadšení z vlastní poslušnosti spěchal ten mladík k potoku. Teprve cestou zpět, když voda crčela mezi pletenci a zmáčela mu nohy, zauvažoval: "To je ale pošetilost, v koši nosit vodu!" Ve svém názoru se ještě utvrdil, když mu stařec řekl: cestě, kterou má za správnou?" ptal "Málo vody jsi donesl, ani na zalití se mladík. růže nestačí. Dojdi tam, prosím, "Řekl jsi to úplně správně. Nad znovu." vymytým košem můžeš ještě Šel ten mladý muž několikrát a přemýšlet." potom se osmělil říci: "0 čem? Snad se už nemůže dál "Starče, je to marnění sil. Voda měnit?" vždy z velké části vyteče." "Ale může. Vrbové dřevo vysušené "To je pravda, ale nešlo o vodu. časem zase nabíhá do síly, je-li Šlo o koš a o tebe." namočeno do životadárné vody. "Cože?" Necháš-li tenhle hustý košík dlouho "Podívej se, ale dobře! Jaký byl ten ve vodě, poslouží i jako vědro. Bude, koš?" pravda, trochu téct, ale na nošení "Špinavý." vody ke kropení postačí." "Jaký je teď?" "Děkuji. Už vím. Budu jako vrba." "Čistý." Po těch slovech se mladík vydal "Vidíš, změnil se k lepšímu a ty svou cestou. rovněž. Naučil ses poslouchat." MOUDRÝ HUMOR ten může být skryt v činu jako v předcházejícím příběhu. Může však zaznít také zcela krátce, jako v rozhovoru, který jsme pro vás vybrali z pražského Farního listu společenství při kostele narození Panny Marie v Michli a sv. Františka z Assisi v Krči: Jednou přivedla jedna matka svého syna k rabínovi. Ten chlapce oslovil: "Dám ti jednu zlatku, když mi povíš, kde bydlí Bůh". Chlapec mu odpověděl: "Dám dvě zlatky, když ty mi řekneš, kde nebydlí". 14

15 KNIHA JAKO DÁREK dobrých; a podle toho rozlišil anglický spisovatel knihy, psané pro věčnost, od knih psaných pro den, pro ten onen rok, tu onu sezónu. Jenom první druh knih vlastně stojí za čtení, protože život je krátký. Jen nejlepší knihy jsou zvláště pro mladé lidi dobré. Je již čas na to, abychom přemýšleli o dárcích na Vánoce? Kdo např. hospodaří se svými penězi trvale a dlouhodobě, ten možná nakupuje již od ledna knížky Ano, knížky jsou stále a jistě také pro nás skautky a skauty jedním z těch nejtrvanlivějších dárků. Vánoční traktát o čtení knih vydalo v roce 1991 nakladatelství KALICH Praha a obsahuje cenné rady Jaroslava Šimsy (skautským jménem Sůvy, předválečného tajemníka YMCA Praha, jenž zahynul koncem války v koncentračním táboře Dachau v r. 1945). Nechme se inspirovat Autor zajímavě dělí knihy a jejich milovníky: Jsou ovšem také milovníci knih, kteří knihy milují po jejich zevnějšek, pro jejich spanilou výpravu, úhledné písmo, čistý a výrazný tisk,krásnou vazbu v kůži vyzdobují jimi své pokoje jako perskými koberci a čínským porcelánem. Tito lidé se ptají po tom, jak kniha vypadá, v první řadě, a pak teprve co chce co chce jí autor vyřídit v světě, co chce kniha od nás, ode mne. Toto úpadkové knihomilství příliš hledí na formu a málo na obsah; toto často najdete v umění, takovou zvláštní samoúčelnost krásy pro krásu, umění pro umění; zde je nebezpečí, že se vzdálí básník svého úkolu být mluvčím za ty, kdo trpí a strádají, bít na poplach, hrozí-li záhuba, tlouci na bubny, když se má vyrazit proti nepříteli, bojovat proti nespravedlnosti, kdekoli na ni narazí, dopomáhat pravdě k vítězství. O takovéto věčné věci jde v knihách KNIHOVNIČKA SKAUTOVA Jan Šimsa doporučuje jako základní spisy: A.B.Svojsík: Základy junáctví Miloš Seifert: Přírodou a životem k čistému lidství E. T. Seton: Duch lesů Frederik van Eeden: Otevřený list skautům John Hargrave: Listy z wigwamu Charles A. Eastman (Ohiyesa): Indián v mládí Frant. Drtina: Ideály výchovy Nejlepší knihy o přírodě jsou dle Šimsy: Miloš Seifert: Rok v přírodě Jules Michelet: Pták Maurice Maeterlinck: Roj Frant. Polívka: Klíč k určování rostlin James Hopwood Sir Jeans: Vesmír kolem nás Julius Komárek: Neznámá tvář Prahy Jiří Janda: Naše zpěvné ptactvo Karel Pechoč: Zoologie Ke knihám o tělocviku řadí také knihy her: Augustin Očenášek: Kdo to dovede? A.B.S.vojsík: Polní hry J. Šimsa: Veletucet her YMCA Václav Vavřina: Společenské hry 15

16 Zařazuje také pohlavní poučení: Max Joseph Exner: Přítel či nepřítel? Diskinson: Co má vědět každý mladík Gray: Muž a žena před Bohem nepřinášíme jen tak pro zajímavost. Mohla by být i inspirací pro to, abyste sami navrhli knihovničku obdobnou, ale složenou z knih dnes dostupných a přiměřených dnešním potřebám. Rádi taková doporučení uveřejníme Knihovnička má obsahovat životopisy: H. G. Williams: Ocelová silnice Irving Stone: Námořník na koni J. Šimsa: Hrdinové naší doby Jan Herben: Chudý chlapec, který se proslavil (o T.G.M.) Olga Fierzová: Albert Schweitzer, doktor pralesa REDAKCE děkuje všem čtenářům NDS za přízeň v právě uběhlém edičním roce a cestopisy, knížky o přírodních vědách a krásnou literaturu, jako např.: E.T.Seton: Rolf zálesák (a další) R. Kypling: Kim, Kniha džunglí (a další) Frederik Marryat: Jeskynní lidé Artur Ransome: Boj o ostrov a Trosečníci z Vlašťovky R.L.Stevenson: Poklad na ostrově a těší se na další jistě plodné období! a historické a humorné romány. Knihovničku, kterou před léty Jaroslav Šimsa doporučil, čtenářům Přejeme nadále mnoho pracovních, studijních i skautských zážitků! NA DOBRÉ STOPĚ duchovní ráce skautských oddílů Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků. Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, Jiří Zajíc a Petr Krampl Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. Předplatné pro rok 2001 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100, Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45, Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. Prosíme o přesné údaje. Bez jazykové korekce. 16

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Odjezd je v pátek 1. srpna 2008 (pro skauty) Sraz je u klubovny v 8:00 hodin Na tábor pojedeme na kole, na tábořiště dorazíme v sobotu v poledne Účast je dobrovolná Odjezd

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.07/00/30211 Zlepšení podmínek pro

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně

KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Organizace Bunkr, o. p. s. pro Vás opět v tomto roce 2014 připravila jarní běh KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat opět pravidelně 1x za měsíc v úterý v odpoledních

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více