"Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč."

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * informace a zprávy * příběh * rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky * poezie i humor Hádanka nebo cíl? Začínáme nový skautský rok. Tábory jsou za námi a určitě jste na nich užili mnoho dobrého. Mám z nich také jeden postřeh, o který bych se s vámi chtěl podělit. Jistě také hrajete hry, jejichž součástí je řešení různých otázek, hádanek, procházení labyrintů. Zdá se mi však, že mnohdy jsou tyto hádanky jakýmsi cílem o sobě. Ne že by to nemělo smysl, cvičí se tím přeci mysl. Ale na jednu věc asi zapomínáme. Totiž, že každá věc má své určení a cíl. Připomenu jen jeden příběh z Bible, kde je také řeč o hádance. Najdete jej ve 14. kapitole knihy Soudců, kde hrdina Samson dává na své svatbě hádanku svým hostům. Oni si lámou hlavu, ale odpovědět na ni nedokáží. Až je napadne, že by odpověď mohli vylákat na Samsonově ženě. Ona sama úskokem získá odpověď na Samsonovi a sdělí jim to. Cílem vypravování není hmotný zisk, který získá ten, kdo hádanku zodpoví, ale poznání, jak neslučitelné je jednání pro Boží věc, a to, co je s tím v rozporu. Ten, kdo se nechá vést Boží věcí, koho vede sám Pán, ten nemá dělat nic jiného, než se nechat vést. Jde vlastně o velkodušné odevzdání se. Jen On je pravý vůdce lidí. Na to nesmí zapomínat i každý skautský vůdce: přivádět děti k Němu. Hříchem člověka je, když chce být sám sobě vůdcem. Jinak by pro nás Kristus nadarmo zemřel a vstal z mrtvých. Jinak by i jeho království bylo něco mimo nás a ne v nás. Pokud tento jediný Pán pro nás přes všechny otázky a hádanky života zůstane Přítelem, Cestou, Pravdou a Životem, pak se my sami stáváme těmi rozumnými obchodníky, kteří jdou a prodají všechno jen proto, aby získali tento jediný poklad srdce, vzácnou perlu, jak o tom čteme v evangelním podobenství (Mt 15,45n). Milujme tedy Pána velkodušně. Hledejme ho všude, kde budeme (v přírodě, v ostatních lidech), aby i náš život měl jasný cíl, kterého se pevně přidržíme. Na skautské stezce vám vyprošuje všechno dobré Tomáš G. Biňovec (At-pui) "Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč. 1

2 Na svém prvním setkání v novém pracovním roce odbor duchovní výchovy: projednal Zprávu o činnosti odboru duchovní výchovy pro X. sněm a s drobnými úpravami ji doporučil k publikování ve sněmovních materiálech - obšírně zhodnotil prázdninové aktivity, kterých se zúčastnili členové odboru (Kamzík - Výchočeská LŠ a dívčí ELŠ, SURSUM při ELŠ a Intentio R+R kurs; Jožka Kopecký - ELŠ, Hanka Bouzková - DELŠ; Dawy - ELŠ; Karbouz OIKOS; Pavel Česák - Vodácká LŠ; Edy - Gemini) ukazuje se nárůst zájmu účastníků o duchovní život, pokud je jim zprostředkován nenásilnou formou, blízkou jejich zkušenosti (krátké úvahy, jednoduché meditace, práce s Biblí, ztišení apod.); zvlášť výrazné je to u těch, kteří přicházejí z prostředí bez nějaké určité církevní formace - se zabýval výhledem na další období bude nutné nahradit odcházejícího zástupce ústředního duchovního rádce za římskokatolickou církev P. Gereona Tomáše Biňovce, OPrem. i pražského diecézního rádce P. Jožku Kopeckého, SDB; jednání povede Edy; dále se dlouhodobě nedaří získat spolupracovnice z řad mladých sester (které by se zejména podílely na tvorbě a zkoušení nových metodických materiálů); Edy znovu připomenul, že za celých 11 let, co je v čele odboru (dříve duchovní rady), nebyl žádný zájemce o spolupráci odmítnut, ale vždy se pro něj našla vhodná forma spolupráce (alespoň po určité období) - poděkoval Jožkovi Kopeckému, který služebně odchází do Litomyšle, aby se intenzivně tam věnoval formaci saleziánského dorostu (zůstane externím spolupracovníkem). - STEZKA PÍSMÁKŮ 2. ročník soutěže ve znalosti Bible ve věku do 16 let je letos s podporou Ministerstva kultury ČR! Koná se opět ve dvou kolech: 1. korespondenční kolo proběhne v září 2001 podle pokynů redakce, 2. kolo s osobní účastí bude 17. listopadu 2001 ve sboru ČCE v Praze - Nuslích. REDAKCI NDS SE PŘIHLÁSILO VÍCE NEŽ 90 TÝMŮ A V NICH PŘES 200 SOUTĚŽÍCÍCH VČETNĚ JEDNOTLLIVCŮ! SOUTĚŽÍ: MLADŠÍ KATEGORIE ve věku do 12 let soutěží v týmech o 2 až 4 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a kniha Genesis), STARŠÍ KATEGORIE = od 13 do 16 let soutěží v týmech o 2 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a knihy Genesis a Exodus); ve starší kategorii lze soutěžit i jednotlivě, ve věku nad 16 let lze soutěžit také mimo pořadí a tak si rovněž dospělí mohou vyzkoušet své znalosti. Neděle na táboře 2

3 oddílů č. 30 a 38 stř Ječná v červenci 2001 v Měsíčním údolí u Vlašimi. Tento tábor měl ve znaku rytířství děti soutěžily o rytířské trofeje a snažily se přijít na kloub tomu, co všechno může rytířství znamenat. Rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky a jeho výzbroj Ano, skauti přece hledají vzory rytířů v opravdové rytířské době a naše sestry skautky jistě rády přijmou jejich rytířskou službu jim, dámám třeba už jen naši zdvořilost. Ostatně, když se podíváme do historie, uvidíme, že řada našich králů a šlechticů byli opravdoví rytíři. Ale hledat vzor pro rytířství v Bibli? Možná, že se někomu bude zdát, že tohle nemá cenu! Připomeňme si tedy, co se v Bibli píše: 3

4 Vzpomeneme si všichni hned, jak je znázorněno to ďábelské zlo na ob razu sv. Jiří? I legenda o něm nás upozorňuje, že nemáme především bojovat proti lidem, i když se nám zdají zlí, ale proti zlu samotnému A co znamená tato rytířská zbroj podle Bible? Především je to opásání beder PRAVDOU. Na našem obrázku má rytíř na opasku tak jako vůbec všichni poutníci pověšenu láhev s pitnou vodou a brašnu s chlebem. Má je pro sebe i pro potřebné. Ale praví rytíři měli v této brašně u pasu ještě něco jiného Bibli. Někteří v ní měli také pergamen a pero s inkoustem, aby si mohli zapsat, jak poznávali pravdu a jak jí sloužili. Jinak bychom dnes o nich nevěděli! Další důležitou součástí výzbroje rytíře bylo brnění ochrana hrudi, ve které bilo statečné srdce. Na něm má podle Bible být nápis SPRAVEDLNOST. To může především znamenat, že rytíř v případě potřeby sám svou hrudí zaštítil nevinného člověka! A také, že srdce pod tím jeho pancířem bylo nejen statečné, ale i obětavé a vytrvalé v ochraně práva a svobody od všeho násilí. Rytířova pevná obuv však podle Bible není především do války, ale K ŠÍŘENÍ POKOJE asi už jen jeho rytířský zjev měl zloduchy odradit! A aby byl se svým koněm nebo i sám pěšky vždy včas na pravém místě to musel mít opravdu pevné boty Takový pokoj byl - a vždy bude opravdu DOBROU ZPRÁVOU EVANGELIEM. ŠTÍT VÍRY ten musel vydržet všechny nárazy. Rytíř, který udržel svůj štít čistý, i když všelijak posekaný, ten věděl, na co se spolehnout, a jemu zase věřili ostatní, které chránil. Rytíř, který udrží svůj štít nejen před sebou, ale i nad ohroženým člověkem, ten si zaslouží lásku. On totiž je rytířem Lásky. Ale rytíř musí mít nejen chráněné svoje srdce pancířem, ale i hlavu krytou přilbou apoštol Pavel říká, že je to přilba SPASENÍ. To je zvláštní záchrana že by se týkala především hlavy? Ale ano myslet musíme, nejen se řídit svými pocity. A proto si musí rytíř chránit také hlavu, která řídí celé jeho jednání, aby nezahynul ani on, ani jeho chráněnci. A nakonec MEČ! Už zablýsknutí meče statečného rytíře zahnalo často leckterého zloducha. V jedné ruce meč, ve druhé štít, pevně obutý, hruď chráněnou pancířem a hlavu přilbou to je přece správný rytíř! A Bible říká: meč Ducha, dokonce Ducha svatého, který přichází shůry, od Stvořitele světa. Jakoby nám chtěla Bible říci: Ty se připrav a vyzbroj vším, co máš a co ovládáš: soucitem i odvahou, rozumem a vytrvalostí - ale to, proč a zač máš bojovat, to dostaneš jako sílu z nebe, a teprve s touto silou jsi rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky! 4

5 Ve dnech listopadu 2001 pořádá ICCS (mezinárodní sdružení ka-tolických skautů) seminář na téma: Jak pomoci vůdcům, aby se stali vychovateli ve víře (How to help the leaders to be educators to faith). Uskuteční se v Polsku ve Varšavě na adrese Centrum Animacij Misyjnej, Ul. Lesna 15/17, KONSTANCIN-JEZIORNA. Na seminář je nutné přijet už , z letiště bude zajištěn odvoz. Kursovné činí 340,EURO. Bližší informace jsou na internetové stránce registrace je nutná nejpozději do na adresu: ICCS/EM c/o of Scouting Irland (CSI), 26 Dolphin Barn Street - Dublin 8, Ireland, tel.: , fax: , nebo: Tento seminář by mohl obohatit vůdce a vůdkyně především oddílů se zdůrazněnou náboženskou výchovou, schopné komunikovat anglicky nebo francouzsky, a určitě i ty, kteří takové vůdce formují na lesních školách. Je možné tam jet i s manželkou. Vy jste světlo světa (Mt 5, 14) Program Misijního kongresu dětí 2001 Sobota 29. září 2001, Špindlerův Mlýn, SKI AREÁL Svatý Petr SOBOTA : 8:00-10:30 hod. 8:30-9:15 hod. 9:15-10:15 hod. 10:15 10:30 hod. - PŘÍJEZD a ZÁPIS ÚČASTNÍKŮ - PODPIS DĚTÍ NA MISIJNÍ KŘÍŽ - STAVBA MISIJNÍHO MOSTU z cihliček dovezených z domova (týká se především dětí, které se účastní programu Most) - MISIJNÍ RŮŽENEC - PÍSNIČKY, DIVADLO S MISIJNÍ TÉMATIKOU - NÁCVIK HYMNY KONGRESU 5

6 Hlavní program: 10:30-10:40 hod. 10:40-11:00 hod. 11:00-15:00 hod. 12:00-12:05 hod. 11:30-13:30 hod. Od 15:00 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - PROMLUVA generálního sekretáře Papežského misijního díla dětí P. Patricka Byrna z Říma, představení misionářů a vý znamných hostí - POZNÁVÁNÍ KONTINENTŮ * V průběhu celého programu jsou připraveny zajímavé soutěže a hry na stanovištích představujících život a kulturu jednotlivých kontinentů světa - Chvilka ztišení k modlitbě ANDĚL PÁNĚ, požehnání jídla - MALÉ MISIJNÍ OBČERSTVENÍ (za symbol. příspěvek bude průběžně k dispozici polévka, chléb a čaj) - MŠE SVATÁ (vztyčení misijního kříže, misijní obětní průvod, vystavení mapy účastníků, vypuštění holubice ) Na závěr mše svaté ROZESLÁNÍ DĚTSKÝCH MISIONÁŘŮ Poznávání kontinentů: Procházení jednotlivými světadíly, soutěžení děti si budou moci něco vyrobit, zasportovat a zároveň se seznámit s duchovním bohatstvím i s bídou misijního světa a možností, j jak pomoci. Beseda se skutečnými misionáři od nás i ze zahraničí, promítání diapozitivů, Příležitost podpořit z našetřených peněz konkrétní misijní projekty pro chudé děti. DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM (hlavně pro ty, kteří si objednali nocleh z pátku na sobotu) PÁTEK : V odpoledních hodinách příjezd a ubytování účastníků. Typ ubytování (škola, tělocvična, hotel, popř. stan týpí) se každý dozví na místě. Prosíme všechny, kteří o ubytování žádají, aby na přihlášce vyplnili přibližný čas příjezdu! Přijíždějící se nahlásí na informacích ve SKI AREÁLU Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Děti se podepíší na misijní kříž a budou stavět misijní most (viz sobotní program) Od 15:00 hod.- MISIJNÍ RŮŽENEC Od 16:00 hod.- ŠIROKÁ NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Od 20:00 hod.- MŠE SVATÁ Od pátku 15:00 hod. po celou dobu kongresu v kostele sv. Petra možnost tiché adorace S SEBOU: pláštěnku, ešus, lžíci, hrníček, ubytovaní navíc karimatku a spacák! UBYTOVÁNÍ: 20,-Kč/osoba/noc, nutno předem objednat a zaplatit (název účtu: ČBKPAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO, název a sídlo banky: ČSOB a.s., divize IPB, Krkonošská 177, Vrchlabí 1, č. účtu: /5100, var. s. 540) JÍDLO: vlastní, během sobotního programu polévka s chlebem za 5,-Kč 6

7 Přihláška na Misijní kongres dětí 2001 Tyto přihlášky čekáme již teď od každého z vás na adrese: Národní centrum PMD Špindlerův Mlýn 33, , tel.+fax: 0438/ Na obálku připsat: Misijní kongres dětí VEDOUCÍ SKUPINY - jméno a příjmení.... Datum narození.. Adresa Počet účastníků. Způsob dopravy (nutné uvést kvůli zajištění parkoviště) Vlastní autobus Auto Jiný způsob.. Příjezd: Odjezd: den přibližný čas. den..přibližný čas Nocleh* NE ANO Počet osob... z Pá na So ze So na * K dispozici budou školy, tělocvičny, hotely, popř. stany týpí (příspěvek na ubytování 20,-Kč/ osoba/noc) Jména účastníků, data narození, věk, adresa: 1).... 2).... 3).... (Pro více jmen přiložte, prosím, seznam.) 7

8 Junák a Evropa principielním ideálem, který mne osobně vždycky znovu oslovuje a povzbuzuje, je služba, nezištná přátelská služba všem, a to v bratrském spojení, které ji ještě umocňuje. To všechno bylo v těžkých letech druhé poloviny minulého století tisíckrát prověřeno právě v této zemi i když samozřejmě je všude bez počtu příležitostí k osvědčení se. Jistě jsou zde mezi vámi mnozí bratři a sestry, kteří mi na základě svých vlastních zkušeností dají za pravdu. Avšak to všecko nás také zavazuje, abychom to světlo, které vedlo nás, předávali generacím, jež přicházejí po nás. Jistě jste se zde sešli i proto, abyste hledali nové způsoby, jak to co nejlépe konat v dnešní, stále se měnící době. Vždyť všichni dobře víme, jak je tento úkol nesnadný. Bůh vám pomáhej objevovat schůdné stezky v tomto obtížném terénu, jímž stoupáme do posud jen tušených sfér počínajícího století a tisíciletí. A Bůh vám žehnej, abyste svou službou nejen vedli a vychovávali svěřené děti a mládež, ale i bratrsky povzbuzovali a podpírali ty, kteří na vás spoléhají. Děkuji vám. + Karel V červenci 2001 proběhla v Praze Evropská konference zástupců WOSM a WAGGGS, jejichž členem je také JUNÁK. Mezi čestnými hosty zahájení Evropských skautských konferencí v Praze přijal pozvání také bratr arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové. I když z organizačních důvodů nebylo možné, aby pronesl pozdrav shromážděným skautům z Evropy jako biskup, politický vězeň a skaut vyznamenaný Řádem stříbrného vlka, oslovil hlavní představitele WOSM a WAGGGS při neformálním setkání po zahájení. Jeho připravené oslovení otiskujeme v původním znění, jak nám je poskytl: Sestry a bratři, vážení přátelé, s radostí jsem přijal pozvání na za hajovací shromáždění této evropské skautské konference a rád bych vás všechny, kteří jste přijeli z tolika zemí našeho kontinentu, upřímně bratrsky a také tak trochu otcovsky pozdravil. A doufám, že mohu připojit i pozdrav jménem Církve, jejímž představitelem jsem, a jménem politických vězňů, mezi nimiž bylo tolik našich junáků a skautek.,skautské ideály spojují svět! zpíváme při slavnostních setkáních. Tím Ke zprávám, které vycházejí ve Skautingu, doplňujeme informaci o duchovním programu. Úvodní a závěrečné slovo na společné bohoslužbě měl br. Jiří Zajíc Edy. Z jeho úvodu k této společné duchovní chvíli vyjímáme: To, co nás čeká - a co společně prožijeme - bude velmi prosté. Tak jako je ve své podstatě prostý sám duchovní život. Samozřejmě - cesty, které k němu vedou, tak prosté nebývají. Proto je jich tolik. Ale to, co je všem poctivým cestám spo lečné, je opravdu velmi prosté: Nejprve jsme osloveni samotným Tajemstvím bytí. Není tak důležité, jak ho nazýváme. Důležité je, že máme jistotu: teď stojím před Tajemstvím, které mě 8

9 nekonečně přesahuje. Na toto oslovení se tak či onak snažíme odpovědět. Podle svých možností a schopností. Nejde přitom o výkon, ale o pravdivost. A pak znovu nasloucháme. Je to jako takové zvláštní dýchání: Ticho, které je řečí Tajemství, a slovo, které je upřímnou odpovědí. Oslovující Ticho - a odpovídající slovo. Základem toho všeho je naděje, že si tu nehrajeme jen sami se sebou hru na schovávanou, ale že se nás opravdu dotýká nejhlubší Skutečnost. A my se dotýkáme jí. To je také téma našeho dnešního setkání: Naděje jako klíč k duchovnímu životu V následujících minutách pronesli z pokladu své duchovní tradice další přítomní zástupci islámské, židovské a pravoslavné tradice svědectví o tom, jak chápou naději jako klíč k duchovnímu životu. Texty těchto svědectví účastníci dostali v anglickém a francouzském překladu proto, aby se k tomuto svědectví mohli vrátit ve chvílích ticha během této bohoslužby, nebo i po jejím skončení. Pro toto setkání br. Edy také vybral šest písní, vyjadřujících duchovní zkušenost různých spirituálních tradic zvlášť důležitých pro náš evropský prostor. Tři z těchto písní patří do tradičního repertoáru známé komunity z Taizé. Duchovní chvíle byla uzavřena opět slovem br. Edyho, ve které ze své křesťanské katolické tradice nabídl svědectví podle básně známého francouzského básníka Charlese Péguyho "Předsíň tajemství druhé ctnosti", kde básník říká: "Víra je věrná manželka. Láska je ohnivá matka. Ale naděje - to je docela malá holčička. Víra je ta, která drží dobré od věků do věků. Láska je ta, která se dává od věků do věků. Ale má maličká naděje - to je ta, která vstává každého rána." (Hlavní myšlenky této úvahy jsme již v NDS uvedli). Pokusíme se z meditací, které zazněly každé ráno, pořídit překlad a čtenářům NDS tyto chvíle zprostředkovat postupně v dalších číslech NDS. - red- Toužím po Tvém objetí (Alena Břeňová, leden 2001) Matko Země, dotkni se mě jemně, dotkni se mě dlaní, ať jsem zas svojí paní. Když tak ráno vstávám, nohy na Tě dávám, prociťuji spojení, jedna druhé jsme souzeny. Krok za krokem Tobě se vzdávám, svou lásku, své srdce Ti dávám, jemně mě vedeš do krajů mého těla a jsi při tom velmi bdělá. Jsi má matka, teď to vím, jsi mou silou, dědictvím, od Boha jsem Tě dostala, jak dítě jsi mě chovala A to přesně děláš i dnes, hladí mě vítr, zpívá mi les, zůstaň tu s námi navěky, žij s námi příběh odvěký. ROZHOVOR PO U Autorku těchto veršů poznáváme již podruhé. Po zveřejnění její předchozí básně a poté, co jsme jí z redakce zaslali další informace, poslala nám em tuto zprávu: 9

10 Milý bratře Jechu, děkuji Vám za všechny informace o skautingu, zjistila jsem, že mám k Vašim ideálům (zásadám...) velmi blízko. Jako perličku uvádím, že jsem před časem při návštěvě nedělní bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí v Praze) potkala dvě mladé Angličanky, které měly na zádech baťohy s nápisem "international skaut". Docela mě to zarazilo (a potěšilo) a vzpomněla jsem si hned na Vás. Ještě nikdy předtím jsem skutečného skauta neviděla... Mějte se moc hezky, přeji příjemný zbytek léta. Srdečně Vás zdraví Alena Břeňová Tento pozdrav jistě můžeme vztáhnout i na začátek školního roku. Redakce doufá, že nám autorka bude zasílat svoji poezii nadále a že její sympatie ke skautingu ještě porostou Skutečnost, že přibývají příspěvky sester, je opravdu nadějná. V evangelickém časopise "Český bratr" byla otištěna zajímavá zpráva, kterou přetiskujeme se souhlasem její autorky. SKAUTSKÝ ODDÍL NESLYŠÍCÍCH 10

11 Ještě před sedmi lety jsem si předsta vovala, že člověk, který neslyší, získává všechny potřebné informace z knih. Že se domlouvá se slyšícími pomocí psa ných vzkazů a s neslyšícími znakovým jazykem. Kdybych se nad tím bývala zamyslela, asi bych usoudila, že nesly šící jsou hloubavější než ostatní, neboť je nic nerozptyluje a nezbývá jim nic ji ného, než všechen volný čas strávit čet bou, když z televize, o rádiu nemluvě, nic nemají. Vůbec jsem si tehdy neuvědomila, že člověk prochází vývojem a jak těžký je vývoj myšlení bez sluchových podnětů. Teprve, když jsem se shodou náhod s neslyšícími seznámila, začala jsem ob jevovat, že je všechno mnohem složi tější. Dorozumění nebránila jen moje neznalost znakového jazyka a ne schopnost neslyšících rozumět mé mluvené řeči. Byla to především naprostá odlišnost zájmů a pohledu na svět. Jak jsem se snažila dozvědět co nejvíce, zjišťovala jsem, že neslyšící mají svůj vlastní svět. Nejsou to jednotlivci plně začlenění do mně známého světa, kterým jen neslouží jeden z pěti smyslů. Jsou odděleni vnějšně i vnitřně, odděleni vůlí ostatních i svou vlastní. Prvotní je asi vnější oddělení z vůle slyšící většiny. Děti jsou dávány do internátů a když přijedou na víkend domů, rodiče s nimi nemluví, protože nevědí jak. Tak vzniká oddělení vnitřní: dětem, ponechaným při komunikaci sobě samým, se nemůže myšlení rozvíjet tak, jako dětem, které slyší, které mohou vnímat rozhovor svých rodičů, zatímco si hrají pod sto lem. Neslyšící dítě může zachytit jen ta slova, která vidí tváří v tvář - něčím za městnáno přehlédne i rozhovor ve zna kovém jazyce, odehrávající se metr od něj. Nemůže zareagovat na své jméno, nevšimne si, že se mluví o něčem, co ho zajímá, nepochytí neznámé slovo, na které by se později zeptalo. Neslyšící mají své školky a školy, své učební obory a střední školy, všechny většinou internátní. Když z nich odcházejí, nemají utvořené vazby se světem slyšících a nemají většinou moc touhy se s ním seznamovat. Většina slyšících při kontaktu s neslyšícím zbrkle zamění špatné porozumění mluvené řeči a špat nou výslovnost za mentální vadu a od mítne další komunikaci. Neslyšící se tak dostávají do ghetta, do kterého nechtějí nikoho pustit. Nedůvěra je oboustranná a vzájemná neznalost se prohlubuje. Když jsem byla mladší, ráda jsem četla knížky o vymyšlených světech. Nyní jsem zjistila, že jeden zcela neznámý svět se nachází vedle mne, je reálný a žije v něm mnoho lidí, kteří myslí jinak než já, kteří mají jiná pravidla a jiné zvyky a kteří by mohli být mými přáteli, kdybychom měli příležitost se seznámit. Přestože jsem s cizími jazyky měla odmalička potíže, věděla jsem, že chci-li s někým kamarádit, musím se naučit alespoň trochu jeho jazyk. Dala jsem si inzerát a seznámila se s neslyšící dívkou, která byla ochotná mě znakový jazyk učit. Neslyšící si dávají mnoho práce s tím, aby lingvistům dokázali, že jejich jazyk je stejný jako ostatní jazyky. Já to mohu potvrdit: přinejmenším je stejně těžké se ho naučit. Ale jestliže jsem ztroskotala ve své snaze zvládnout jazyk neslyšících, neznamená to, že jsem polevila ve svém úsilí se neslyšícím přiblížit. Měla jsem štěstí: dívka, která odpověděla na můj inzerát, se zakrátko stala jednou z mých nejlepších kamarádek. Není úplně typickou neslyšící, ale je tou nejlepší průvodkyní, jakou si člověk na cestě k neslyšícím může přát. Pochází ze slyšící rodiny a 11

12 byla vedena především k odezírání, takže jsme si mohly bez větších obtíží povídat. Poté, co jsem zjistila, jak se neslyšící děti dostávají do izolace od slyšícího světa, napadlo mě, že by bylo dobré, kdyby se mohly věnovat něčemu, co by posílilo jejich schopnost navazovat přátelské vztahy se slyšícími. Z vlastní zkušenosti vím, že na přátelství se klade největší důraz ve skautu. A činnosti, kterými se skauti zabývají, mohou neslyšící dělat stejně dobře jako slyšící. Nápad byl na světě: rozhodly jsme se s Lucií, že založíme skautský oddíl pro neslyšící. Dva roky jsme o tom přemýšlely, ptaly se na rady. Obnovila jsem kontakt s oddílem, do kterého jsem v dětství chodila, a požádala je o pomoc. Na jaře roku 2000 jsme se konečně odhodlaly k rozhodujícímu kroku. Pozvaly jsme neslyšící děti, na které mi dali kontakt ve Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, na výpravu se slyšícími skauty. Dětem se akce líbila, my získaly mnoho zkušeností a začaly se připravovat na podzim, kdy jsme chtěly zahájit normální oddílový rok. Především jsme přizvaly ke spolupráci další vedoucí: kromě Lucčina neslyšícího kamaráda Františka, který s námi jel už na jarní výpravu, to byly další dvě slyšící dívky, které dobře ovládají znakový jazyk. Udržet pozornost neslyšících dětí je těžší než u slyšících. Pokud někdo znakuje pro větší počet dětí, snadno přehlédne, že se všichni nedívají. A neslyšící dítě se samo nepřihlásí, že mu něco uteklo, že věci nerozumí. Po zkušenostech, které děti mají, v zoufalé snaze nevypadat jako hloupé, potvrdí, že vše pochopily, i když jim něco jasné není. V menších skupinkách je domluva snazší. Také při pochodu je bezpečnější, když je vedoucích víc. Na jedoucí auto je nutné upozornit dítě dotykem. Dítě, které něco potřebuje, nemůže zavolat, vedoucí musí být stále v dosahu. Oddíl je zatím smíšený a věkové rozpětí dětí je od sedmi do jedenácti let. Rozdíl faktické úrovně dětí je ale mnohem větši, protože pocházejí z odlišných rodin a jejich sluchová ztráta je různá. Při hrách působí rozdílné schopnosti dětí potíže, navíc pro děti zatím není přirozené navzájem si pomáhat. Pokud dítě hru pochopí, probudí se v něm rivalita, pokud ji nepochopí, upadne do apatie. Pociťovat radost ze společného sdílení prožitku musíme děti teprve naučit. Hodně akcí se snažíme podnikat společně se slyšícími skauty. Naše děti tak mají možnost mnohé poznat, aniž bychom jim to museli vysvětlovat a motivuje je to k další práci na sobě. Na rozdíl od většiny slyšících skautů, kteří se často stydí chodit na veřejnosti v krojích, jsou neslyšící velice hrdí na to, že patří mezi skauty, a v krojích chodí dokonce i na schůzky. Přestože my vedoucí býváme po schůzkách a výpravách často zcela vyčerpáni, dětem se asi v oddíle líbí neustále vodí nové a nové kamarády. Při každé činnosti se děti učí od nás a my se učíme od nich, z každé, sebemenší akce odcházíme bohatší. Čeká nás ještě hodně práce, ale to je na skautingu to nejhezčí - pracujeme především každý sám na sobě, aby nám potom společně bylo co nejlépe. Alena Dvořáková, 12

13 Redakce NDS vítá na svět časopis Poutník za Nejvyšší Pravdou a Láskou Tento občasník začal vydávat LK Corda ve svém čtvrtém roce existence při ELŠ, aby spojoval své frekventanty mezi sebou i s jejich přáteli. Latinský název včetně českého dovětku navrhl br. Petr Hájek Balú; vydavatelem a redaktorem je br. Jiří Večeřa Rolf, a redakční adresa shodná s jeho adresou: Čechova 633, Havlíčkův Brod. redakce je: Zatím vyšlo nulté a první číslo. Předplatné (dle informací br. Rolfa) se prozatím rovná poštovnému, tj. 9,-Kč za jedno číslo, tedy za rok při vydání asi čtyřikrát ročně zaokrouhleně alespoň 40,-Kč. Nicméně jistě zájemci zašlou předplatné vyšší (předpokládáme poté, co vyrovnají své závazky k naší redakci!?). Kvality časopisu přibližujeme přetiskem jednoho příběhu: POSLYŠTE STARÝ PŘÍBĚH: Ve zřícenině kláštera žil jediný bratr poustevník. Pro jeho moudrost jej vyhledávali mladí muži, toužící po duchovním zdokonalení. Pobyli vždy nějaký čas, vyslechli rady, z práce, z rozhovorů i ticha načerpali sílu a pak šli každý svou cestou, kterou jim pobyt ukázal. Byl mezi nimi i jeden, toužící po rychlé změně myšlení i jednání. Vůbec se mu nedařilo. Nejvíce mu 13

14 dělala potíže poslušnost ve společen "Není tedy důležité, jak rychle se ství obvyklá. postupuje, ale zda má člověk Svěřil se tedy starci poustevníkovi. nezdolnou vůli vytrvat v nastoupené Ten mu podal koš z hustě proplete ných proutků, koš hodně starý, nevzhledný, upatlaný a řekl: "Dones mi z potoka vodu." V nadšení z vlastní poslušnosti spěchal ten mladík k potoku. Teprve cestou zpět, když voda crčela mezi pletenci a zmáčela mu nohy, zauvažoval: "To je ale pošetilost, v koši nosit vodu!" Ve svém názoru se ještě utvrdil, když mu stařec řekl: cestě, kterou má za správnou?" ptal "Málo vody jsi donesl, ani na zalití se mladík. růže nestačí. Dojdi tam, prosím, "Řekl jsi to úplně správně. Nad znovu." vymytým košem můžeš ještě Šel ten mladý muž několikrát a přemýšlet." potom se osmělil říci: "0 čem? Snad se už nemůže dál "Starče, je to marnění sil. Voda měnit?" vždy z velké části vyteče." "Ale může. Vrbové dřevo vysušené "To je pravda, ale nešlo o vodu. časem zase nabíhá do síly, je-li Šlo o koš a o tebe." namočeno do životadárné vody. "Cože?" Necháš-li tenhle hustý košík dlouho "Podívej se, ale dobře! Jaký byl ten ve vodě, poslouží i jako vědro. Bude, koš?" pravda, trochu téct, ale na nošení "Špinavý." vody ke kropení postačí." "Jaký je teď?" "Děkuji. Už vím. Budu jako vrba." "Čistý." Po těch slovech se mladík vydal "Vidíš, změnil se k lepšímu a ty svou cestou. rovněž. Naučil ses poslouchat." MOUDRÝ HUMOR ten může být skryt v činu jako v předcházejícím příběhu. Může však zaznít také zcela krátce, jako v rozhovoru, který jsme pro vás vybrali z pražského Farního listu společenství při kostele narození Panny Marie v Michli a sv. Františka z Assisi v Krči: Jednou přivedla jedna matka svého syna k rabínovi. Ten chlapce oslovil: "Dám ti jednu zlatku, když mi povíš, kde bydlí Bůh". Chlapec mu odpověděl: "Dám dvě zlatky, když ty mi řekneš, kde nebydlí". 14

15 KNIHA JAKO DÁREK dobrých; a podle toho rozlišil anglický spisovatel knihy, psané pro věčnost, od knih psaných pro den, pro ten onen rok, tu onu sezónu. Jenom první druh knih vlastně stojí za čtení, protože život je krátký. Jen nejlepší knihy jsou zvláště pro mladé lidi dobré. Je již čas na to, abychom přemýšleli o dárcích na Vánoce? Kdo např. hospodaří se svými penězi trvale a dlouhodobě, ten možná nakupuje již od ledna knížky Ano, knížky jsou stále a jistě také pro nás skautky a skauty jedním z těch nejtrvanlivějších dárků. Vánoční traktát o čtení knih vydalo v roce 1991 nakladatelství KALICH Praha a obsahuje cenné rady Jaroslava Šimsy (skautským jménem Sůvy, předválečného tajemníka YMCA Praha, jenž zahynul koncem války v koncentračním táboře Dachau v r. 1945). Nechme se inspirovat Autor zajímavě dělí knihy a jejich milovníky: Jsou ovšem také milovníci knih, kteří knihy milují po jejich zevnějšek, pro jejich spanilou výpravu, úhledné písmo, čistý a výrazný tisk,krásnou vazbu v kůži vyzdobují jimi své pokoje jako perskými koberci a čínským porcelánem. Tito lidé se ptají po tom, jak kniha vypadá, v první řadě, a pak teprve co chce co chce jí autor vyřídit v světě, co chce kniha od nás, ode mne. Toto úpadkové knihomilství příliš hledí na formu a málo na obsah; toto často najdete v umění, takovou zvláštní samoúčelnost krásy pro krásu, umění pro umění; zde je nebezpečí, že se vzdálí básník svého úkolu být mluvčím za ty, kdo trpí a strádají, bít na poplach, hrozí-li záhuba, tlouci na bubny, když se má vyrazit proti nepříteli, bojovat proti nespravedlnosti, kdekoli na ni narazí, dopomáhat pravdě k vítězství. O takovéto věčné věci jde v knihách KNIHOVNIČKA SKAUTOVA Jan Šimsa doporučuje jako základní spisy: A.B.Svojsík: Základy junáctví Miloš Seifert: Přírodou a životem k čistému lidství E. T. Seton: Duch lesů Frederik van Eeden: Otevřený list skautům John Hargrave: Listy z wigwamu Charles A. Eastman (Ohiyesa): Indián v mládí Frant. Drtina: Ideály výchovy Nejlepší knihy o přírodě jsou dle Šimsy: Miloš Seifert: Rok v přírodě Jules Michelet: Pták Maurice Maeterlinck: Roj Frant. Polívka: Klíč k určování rostlin James Hopwood Sir Jeans: Vesmír kolem nás Julius Komárek: Neznámá tvář Prahy Jiří Janda: Naše zpěvné ptactvo Karel Pechoč: Zoologie Ke knihám o tělocviku řadí také knihy her: Augustin Očenášek: Kdo to dovede? A.B.S.vojsík: Polní hry J. Šimsa: Veletucet her YMCA Václav Vavřina: Společenské hry 15

16 Zařazuje také pohlavní poučení: Max Joseph Exner: Přítel či nepřítel? Diskinson: Co má vědět každý mladík Gray: Muž a žena před Bohem nepřinášíme jen tak pro zajímavost. Mohla by být i inspirací pro to, abyste sami navrhli knihovničku obdobnou, ale složenou z knih dnes dostupných a přiměřených dnešním potřebám. Rádi taková doporučení uveřejníme Knihovnička má obsahovat životopisy: H. G. Williams: Ocelová silnice Irving Stone: Námořník na koni J. Šimsa: Hrdinové naší doby Jan Herben: Chudý chlapec, který se proslavil (o T.G.M.) Olga Fierzová: Albert Schweitzer, doktor pralesa REDAKCE děkuje všem čtenářům NDS za přízeň v právě uběhlém edičním roce a cestopisy, knížky o přírodních vědách a krásnou literaturu, jako např.: E.T.Seton: Rolf zálesák (a další) R. Kypling: Kim, Kniha džunglí (a další) Frederik Marryat: Jeskynní lidé Artur Ransome: Boj o ostrov a Trosečníci z Vlašťovky R.L.Stevenson: Poklad na ostrově a těší se na další jistě plodné období! a historické a humorné romány. Knihovničku, kterou před léty Jaroslav Šimsa doporučil, čtenářům Přejeme nadále mnoho pracovních, studijních i skautských zážitků! NA DOBRÉ STOPĚ duchovní ráce skautských oddílů Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků. Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, Jiří Zajíc a Petr Krampl Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. Předplatné pro rok 2001 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100, Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45, Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. Prosíme o přesné údaje. Bez jazykové korekce. 16

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

To jsem taky nevěděla.

To jsem taky nevěděla. Mistryně, když jste říkala, Protože Mistr Dříve jsem si myslela, že Mistr trpí fyzicky, je nějaký způsob, jak by mohli žáci pomoci? (Ano.) Můžeme něco udělat? Ne. Meditujte. Meditujte a pozvedněte sebe,

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více