"Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč."

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * informace a zprávy * příběh * rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky * poezie i humor Hádanka nebo cíl? Začínáme nový skautský rok. Tábory jsou za námi a určitě jste na nich užili mnoho dobrého. Mám z nich také jeden postřeh, o který bych se s vámi chtěl podělit. Jistě také hrajete hry, jejichž součástí je řešení různých otázek, hádanek, procházení labyrintů. Zdá se mi však, že mnohdy jsou tyto hádanky jakýmsi cílem o sobě. Ne že by to nemělo smysl, cvičí se tím přeci mysl. Ale na jednu věc asi zapomínáme. Totiž, že každá věc má své určení a cíl. Připomenu jen jeden příběh z Bible, kde je také řeč o hádance. Najdete jej ve 14. kapitole knihy Soudců, kde hrdina Samson dává na své svatbě hádanku svým hostům. Oni si lámou hlavu, ale odpovědět na ni nedokáží. Až je napadne, že by odpověď mohli vylákat na Samsonově ženě. Ona sama úskokem získá odpověď na Samsonovi a sdělí jim to. Cílem vypravování není hmotný zisk, který získá ten, kdo hádanku zodpoví, ale poznání, jak neslučitelné je jednání pro Boží věc, a to, co je s tím v rozporu. Ten, kdo se nechá vést Boží věcí, koho vede sám Pán, ten nemá dělat nic jiného, než se nechat vést. Jde vlastně o velkodušné odevzdání se. Jen On je pravý vůdce lidí. Na to nesmí zapomínat i každý skautský vůdce: přivádět děti k Němu. Hříchem člověka je, když chce být sám sobě vůdcem. Jinak by pro nás Kristus nadarmo zemřel a vstal z mrtvých. Jinak by i jeho království bylo něco mimo nás a ne v nás. Pokud tento jediný Pán pro nás přes všechny otázky a hádanky života zůstane Přítelem, Cestou, Pravdou a Životem, pak se my sami stáváme těmi rozumnými obchodníky, kteří jdou a prodají všechno jen proto, aby získali tento jediný poklad srdce, vzácnou perlu, jak o tom čteme v evangelním podobenství (Mt 15,45n). Milujme tedy Pána velkodušně. Hledejme ho všude, kde budeme (v přírodě, v ostatních lidech), aby i náš život měl jasný cíl, kterého se pevně přidržíme. Na skautské stezce vám vyprošuje všechno dobré Tomáš G. Biňovec (At-pui) "Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč. 1

2 Na svém prvním setkání v novém pracovním roce odbor duchovní výchovy: projednal Zprávu o činnosti odboru duchovní výchovy pro X. sněm a s drobnými úpravami ji doporučil k publikování ve sněmovních materiálech - obšírně zhodnotil prázdninové aktivity, kterých se zúčastnili členové odboru (Kamzík - Výchočeská LŠ a dívčí ELŠ, SURSUM při ELŠ a Intentio R+R kurs; Jožka Kopecký - ELŠ, Hanka Bouzková - DELŠ; Dawy - ELŠ; Karbouz OIKOS; Pavel Česák - Vodácká LŠ; Edy - Gemini) ukazuje se nárůst zájmu účastníků o duchovní život, pokud je jim zprostředkován nenásilnou formou, blízkou jejich zkušenosti (krátké úvahy, jednoduché meditace, práce s Biblí, ztišení apod.); zvlášť výrazné je to u těch, kteří přicházejí z prostředí bez nějaké určité církevní formace - se zabýval výhledem na další období bude nutné nahradit odcházejícího zástupce ústředního duchovního rádce za římskokatolickou církev P. Gereona Tomáše Biňovce, OPrem. i pražského diecézního rádce P. Jožku Kopeckého, SDB; jednání povede Edy; dále se dlouhodobě nedaří získat spolupracovnice z řad mladých sester (které by se zejména podílely na tvorbě a zkoušení nových metodických materiálů); Edy znovu připomenul, že za celých 11 let, co je v čele odboru (dříve duchovní rady), nebyl žádný zájemce o spolupráci odmítnut, ale vždy se pro něj našla vhodná forma spolupráce (alespoň po určité období) - poděkoval Jožkovi Kopeckému, který služebně odchází do Litomyšle, aby se intenzivně tam věnoval formaci saleziánského dorostu (zůstane externím spolupracovníkem). - STEZKA PÍSMÁKŮ 2. ročník soutěže ve znalosti Bible ve věku do 16 let je letos s podporou Ministerstva kultury ČR! Koná se opět ve dvou kolech: 1. korespondenční kolo proběhne v září 2001 podle pokynů redakce, 2. kolo s osobní účastí bude 17. listopadu 2001 ve sboru ČCE v Praze - Nuslích. REDAKCI NDS SE PŘIHLÁSILO VÍCE NEŽ 90 TÝMŮ A V NICH PŘES 200 SOUTĚŽÍCÍCH VČETNĚ JEDNOTLLIVCŮ! SOUTĚŽÍ: MLADŠÍ KATEGORIE ve věku do 12 let soutěží v týmech o 2 až 4 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a kniha Genesis), STARŠÍ KATEGORIE = od 13 do 16 let soutěží v týmech o 2 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a knihy Genesis a Exodus); ve starší kategorii lze soutěžit i jednotlivě, ve věku nad 16 let lze soutěžit také mimo pořadí a tak si rovněž dospělí mohou vyzkoušet své znalosti. Neděle na táboře 2

3 oddílů č. 30 a 38 stř Ječná v červenci 2001 v Měsíčním údolí u Vlašimi. Tento tábor měl ve znaku rytířství děti soutěžily o rytířské trofeje a snažily se přijít na kloub tomu, co všechno může rytířství znamenat. Rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky a jeho výzbroj Ano, skauti přece hledají vzory rytířů v opravdové rytířské době a naše sestry skautky jistě rády přijmou jejich rytířskou službu jim, dámám třeba už jen naši zdvořilost. Ostatně, když se podíváme do historie, uvidíme, že řada našich králů a šlechticů byli opravdoví rytíři. Ale hledat vzor pro rytířství v Bibli? Možná, že se někomu bude zdát, že tohle nemá cenu! Připomeňme si tedy, co se v Bibli píše: 3

4 Vzpomeneme si všichni hned, jak je znázorněno to ďábelské zlo na ob razu sv. Jiří? I legenda o něm nás upozorňuje, že nemáme především bojovat proti lidem, i když se nám zdají zlí, ale proti zlu samotnému A co znamená tato rytířská zbroj podle Bible? Především je to opásání beder PRAVDOU. Na našem obrázku má rytíř na opasku tak jako vůbec všichni poutníci pověšenu láhev s pitnou vodou a brašnu s chlebem. Má je pro sebe i pro potřebné. Ale praví rytíři měli v této brašně u pasu ještě něco jiného Bibli. Někteří v ní měli také pergamen a pero s inkoustem, aby si mohli zapsat, jak poznávali pravdu a jak jí sloužili. Jinak bychom dnes o nich nevěděli! Další důležitou součástí výzbroje rytíře bylo brnění ochrana hrudi, ve které bilo statečné srdce. Na něm má podle Bible být nápis SPRAVEDLNOST. To může především znamenat, že rytíř v případě potřeby sám svou hrudí zaštítil nevinného člověka! A také, že srdce pod tím jeho pancířem bylo nejen statečné, ale i obětavé a vytrvalé v ochraně práva a svobody od všeho násilí. Rytířova pevná obuv však podle Bible není především do války, ale K ŠÍŘENÍ POKOJE asi už jen jeho rytířský zjev měl zloduchy odradit! A aby byl se svým koněm nebo i sám pěšky vždy včas na pravém místě to musel mít opravdu pevné boty Takový pokoj byl - a vždy bude opravdu DOBROU ZPRÁVOU EVANGELIEM. ŠTÍT VÍRY ten musel vydržet všechny nárazy. Rytíř, který udržel svůj štít čistý, i když všelijak posekaný, ten věděl, na co se spolehnout, a jemu zase věřili ostatní, které chránil. Rytíř, který udrží svůj štít nejen před sebou, ale i nad ohroženým člověkem, ten si zaslouží lásku. On totiž je rytířem Lásky. Ale rytíř musí mít nejen chráněné svoje srdce pancířem, ale i hlavu krytou přilbou apoštol Pavel říká, že je to přilba SPASENÍ. To je zvláštní záchrana že by se týkala především hlavy? Ale ano myslet musíme, nejen se řídit svými pocity. A proto si musí rytíř chránit také hlavu, která řídí celé jeho jednání, aby nezahynul ani on, ani jeho chráněnci. A nakonec MEČ! Už zablýsknutí meče statečného rytíře zahnalo často leckterého zloducha. V jedné ruce meč, ve druhé štít, pevně obutý, hruď chráněnou pancířem a hlavu přilbou to je přece správný rytíř! A Bible říká: meč Ducha, dokonce Ducha svatého, který přichází shůry, od Stvořitele světa. Jakoby nám chtěla Bible říci: Ty se připrav a vyzbroj vším, co máš a co ovládáš: soucitem i odvahou, rozumem a vytrvalostí - ale to, proč a zač máš bojovat, to dostaneš jako sílu z nebe, a teprve s touto silou jsi rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky! 4

5 Ve dnech listopadu 2001 pořádá ICCS (mezinárodní sdružení ka-tolických skautů) seminář na téma: Jak pomoci vůdcům, aby se stali vychovateli ve víře (How to help the leaders to be educators to faith). Uskuteční se v Polsku ve Varšavě na adrese Centrum Animacij Misyjnej, Ul. Lesna 15/17, KONSTANCIN-JEZIORNA. Na seminář je nutné přijet už , z letiště bude zajištěn odvoz. Kursovné činí 340,EURO. Bližší informace jsou na internetové stránce registrace je nutná nejpozději do na adresu: ICCS/EM c/o of Scouting Irland (CSI), 26 Dolphin Barn Street - Dublin 8, Ireland, tel.: , fax: , nebo: Tento seminář by mohl obohatit vůdce a vůdkyně především oddílů se zdůrazněnou náboženskou výchovou, schopné komunikovat anglicky nebo francouzsky, a určitě i ty, kteří takové vůdce formují na lesních školách. Je možné tam jet i s manželkou. Vy jste světlo světa (Mt 5, 14) Program Misijního kongresu dětí 2001 Sobota 29. září 2001, Špindlerův Mlýn, SKI AREÁL Svatý Petr SOBOTA : 8:00-10:30 hod. 8:30-9:15 hod. 9:15-10:15 hod. 10:15 10:30 hod. - PŘÍJEZD a ZÁPIS ÚČASTNÍKŮ - PODPIS DĚTÍ NA MISIJNÍ KŘÍŽ - STAVBA MISIJNÍHO MOSTU z cihliček dovezených z domova (týká se především dětí, které se účastní programu Most) - MISIJNÍ RŮŽENEC - PÍSNIČKY, DIVADLO S MISIJNÍ TÉMATIKOU - NÁCVIK HYMNY KONGRESU 5

6 Hlavní program: 10:30-10:40 hod. 10:40-11:00 hod. 11:00-15:00 hod. 12:00-12:05 hod. 11:30-13:30 hod. Od 15:00 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - PROMLUVA generálního sekretáře Papežského misijního díla dětí P. Patricka Byrna z Říma, představení misionářů a vý znamných hostí - POZNÁVÁNÍ KONTINENTŮ * V průběhu celého programu jsou připraveny zajímavé soutěže a hry na stanovištích představujících život a kulturu jednotlivých kontinentů světa - Chvilka ztišení k modlitbě ANDĚL PÁNĚ, požehnání jídla - MALÉ MISIJNÍ OBČERSTVENÍ (za symbol. příspěvek bude průběžně k dispozici polévka, chléb a čaj) - MŠE SVATÁ (vztyčení misijního kříže, misijní obětní průvod, vystavení mapy účastníků, vypuštění holubice ) Na závěr mše svaté ROZESLÁNÍ DĚTSKÝCH MISIONÁŘŮ Poznávání kontinentů: Procházení jednotlivými světadíly, soutěžení děti si budou moci něco vyrobit, zasportovat a zároveň se seznámit s duchovním bohatstvím i s bídou misijního světa a možností, j jak pomoci. Beseda se skutečnými misionáři od nás i ze zahraničí, promítání diapozitivů, Příležitost podpořit z našetřených peněz konkrétní misijní projekty pro chudé děti. DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM (hlavně pro ty, kteří si objednali nocleh z pátku na sobotu) PÁTEK : V odpoledních hodinách příjezd a ubytování účastníků. Typ ubytování (škola, tělocvična, hotel, popř. stan týpí) se každý dozví na místě. Prosíme všechny, kteří o ubytování žádají, aby na přihlášce vyplnili přibližný čas příjezdu! Přijíždějící se nahlásí na informacích ve SKI AREÁLU Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Děti se podepíší na misijní kříž a budou stavět misijní most (viz sobotní program) Od 15:00 hod.- MISIJNÍ RŮŽENEC Od 16:00 hod.- ŠIROKÁ NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Od 20:00 hod.- MŠE SVATÁ Od pátku 15:00 hod. po celou dobu kongresu v kostele sv. Petra možnost tiché adorace S SEBOU: pláštěnku, ešus, lžíci, hrníček, ubytovaní navíc karimatku a spacák! UBYTOVÁNÍ: 20,-Kč/osoba/noc, nutno předem objednat a zaplatit (název účtu: ČBKPAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO, název a sídlo banky: ČSOB a.s., divize IPB, Krkonošská 177, Vrchlabí 1, č. účtu: /5100, var. s. 540) JÍDLO: vlastní, během sobotního programu polévka s chlebem za 5,-Kč 6

7 Přihláška na Misijní kongres dětí 2001 Tyto přihlášky čekáme již teď od každého z vás na adrese: Národní centrum PMD Špindlerův Mlýn 33, , tel.+fax: 0438/ Na obálku připsat: Misijní kongres dětí VEDOUCÍ SKUPINY - jméno a příjmení.... Datum narození.. Adresa Počet účastníků. Způsob dopravy (nutné uvést kvůli zajištění parkoviště) Vlastní autobus Auto Jiný způsob.. Příjezd: Odjezd: den přibližný čas. den..přibližný čas Nocleh* NE ANO Počet osob... z Pá na So ze So na * K dispozici budou školy, tělocvičny, hotely, popř. stany týpí (příspěvek na ubytování 20,-Kč/ osoba/noc) Jména účastníků, data narození, věk, adresa: 1).... 2).... 3).... (Pro více jmen přiložte, prosím, seznam.) 7

8 Junák a Evropa principielním ideálem, který mne osobně vždycky znovu oslovuje a povzbuzuje, je služba, nezištná přátelská služba všem, a to v bratrském spojení, které ji ještě umocňuje. To všechno bylo v těžkých letech druhé poloviny minulého století tisíckrát prověřeno právě v této zemi i když samozřejmě je všude bez počtu příležitostí k osvědčení se. Jistě jsou zde mezi vámi mnozí bratři a sestry, kteří mi na základě svých vlastních zkušeností dají za pravdu. Avšak to všecko nás také zavazuje, abychom to světlo, které vedlo nás, předávali generacím, jež přicházejí po nás. Jistě jste se zde sešli i proto, abyste hledali nové způsoby, jak to co nejlépe konat v dnešní, stále se měnící době. Vždyť všichni dobře víme, jak je tento úkol nesnadný. Bůh vám pomáhej objevovat schůdné stezky v tomto obtížném terénu, jímž stoupáme do posud jen tušených sfér počínajícího století a tisíciletí. A Bůh vám žehnej, abyste svou službou nejen vedli a vychovávali svěřené děti a mládež, ale i bratrsky povzbuzovali a podpírali ty, kteří na vás spoléhají. Děkuji vám. + Karel V červenci 2001 proběhla v Praze Evropská konference zástupců WOSM a WAGGGS, jejichž členem je také JUNÁK. Mezi čestnými hosty zahájení Evropských skautských konferencí v Praze přijal pozvání také bratr arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové. I když z organizačních důvodů nebylo možné, aby pronesl pozdrav shromážděným skautům z Evropy jako biskup, politický vězeň a skaut vyznamenaný Řádem stříbrného vlka, oslovil hlavní představitele WOSM a WAGGGS při neformálním setkání po zahájení. Jeho připravené oslovení otiskujeme v původním znění, jak nám je poskytl: Sestry a bratři, vážení přátelé, s radostí jsem přijal pozvání na za hajovací shromáždění této evropské skautské konference a rád bych vás všechny, kteří jste přijeli z tolika zemí našeho kontinentu, upřímně bratrsky a také tak trochu otcovsky pozdravil. A doufám, že mohu připojit i pozdrav jménem Církve, jejímž představitelem jsem, a jménem politických vězňů, mezi nimiž bylo tolik našich junáků a skautek.,skautské ideály spojují svět! zpíváme při slavnostních setkáních. Tím Ke zprávám, které vycházejí ve Skautingu, doplňujeme informaci o duchovním programu. Úvodní a závěrečné slovo na společné bohoslužbě měl br. Jiří Zajíc Edy. Z jeho úvodu k této společné duchovní chvíli vyjímáme: To, co nás čeká - a co společně prožijeme - bude velmi prosté. Tak jako je ve své podstatě prostý sám duchovní život. Samozřejmě - cesty, které k němu vedou, tak prosté nebývají. Proto je jich tolik. Ale to, co je všem poctivým cestám spo lečné, je opravdu velmi prosté: Nejprve jsme osloveni samotným Tajemstvím bytí. Není tak důležité, jak ho nazýváme. Důležité je, že máme jistotu: teď stojím před Tajemstvím, které mě 8

9 nekonečně přesahuje. Na toto oslovení se tak či onak snažíme odpovědět. Podle svých možností a schopností. Nejde přitom o výkon, ale o pravdivost. A pak znovu nasloucháme. Je to jako takové zvláštní dýchání: Ticho, které je řečí Tajemství, a slovo, které je upřímnou odpovědí. Oslovující Ticho - a odpovídající slovo. Základem toho všeho je naděje, že si tu nehrajeme jen sami se sebou hru na schovávanou, ale že se nás opravdu dotýká nejhlubší Skutečnost. A my se dotýkáme jí. To je také téma našeho dnešního setkání: Naděje jako klíč k duchovnímu životu V následujících minutách pronesli z pokladu své duchovní tradice další přítomní zástupci islámské, židovské a pravoslavné tradice svědectví o tom, jak chápou naději jako klíč k duchovnímu životu. Texty těchto svědectví účastníci dostali v anglickém a francouzském překladu proto, aby se k tomuto svědectví mohli vrátit ve chvílích ticha během této bohoslužby, nebo i po jejím skončení. Pro toto setkání br. Edy také vybral šest písní, vyjadřujících duchovní zkušenost různých spirituálních tradic zvlášť důležitých pro náš evropský prostor. Tři z těchto písní patří do tradičního repertoáru známé komunity z Taizé. Duchovní chvíle byla uzavřena opět slovem br. Edyho, ve které ze své křesťanské katolické tradice nabídl svědectví podle básně známého francouzského básníka Charlese Péguyho "Předsíň tajemství druhé ctnosti", kde básník říká: "Víra je věrná manželka. Láska je ohnivá matka. Ale naděje - to je docela malá holčička. Víra je ta, která drží dobré od věků do věků. Láska je ta, která se dává od věků do věků. Ale má maličká naděje - to je ta, která vstává každého rána." (Hlavní myšlenky této úvahy jsme již v NDS uvedli). Pokusíme se z meditací, které zazněly každé ráno, pořídit překlad a čtenářům NDS tyto chvíle zprostředkovat postupně v dalších číslech NDS. - red- Toužím po Tvém objetí (Alena Břeňová, leden 2001) Matko Země, dotkni se mě jemně, dotkni se mě dlaní, ať jsem zas svojí paní. Když tak ráno vstávám, nohy na Tě dávám, prociťuji spojení, jedna druhé jsme souzeny. Krok za krokem Tobě se vzdávám, svou lásku, své srdce Ti dávám, jemně mě vedeš do krajů mého těla a jsi při tom velmi bdělá. Jsi má matka, teď to vím, jsi mou silou, dědictvím, od Boha jsem Tě dostala, jak dítě jsi mě chovala A to přesně děláš i dnes, hladí mě vítr, zpívá mi les, zůstaň tu s námi navěky, žij s námi příběh odvěký. ROZHOVOR PO U Autorku těchto veršů poznáváme již podruhé. Po zveřejnění její předchozí básně a poté, co jsme jí z redakce zaslali další informace, poslala nám em tuto zprávu: 9

10 Milý bratře Jechu, děkuji Vám za všechny informace o skautingu, zjistila jsem, že mám k Vašim ideálům (zásadám...) velmi blízko. Jako perličku uvádím, že jsem před časem při návštěvě nedělní bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí v Praze) potkala dvě mladé Angličanky, které měly na zádech baťohy s nápisem "international skaut". Docela mě to zarazilo (a potěšilo) a vzpomněla jsem si hned na Vás. Ještě nikdy předtím jsem skutečného skauta neviděla... Mějte se moc hezky, přeji příjemný zbytek léta. Srdečně Vás zdraví Alena Břeňová Tento pozdrav jistě můžeme vztáhnout i na začátek školního roku. Redakce doufá, že nám autorka bude zasílat svoji poezii nadále a že její sympatie ke skautingu ještě porostou Skutečnost, že přibývají příspěvky sester, je opravdu nadějná. V evangelickém časopise "Český bratr" byla otištěna zajímavá zpráva, kterou přetiskujeme se souhlasem její autorky. SKAUTSKÝ ODDÍL NESLYŠÍCÍCH 10

11 Ještě před sedmi lety jsem si předsta vovala, že člověk, který neslyší, získává všechny potřebné informace z knih. Že se domlouvá se slyšícími pomocí psa ných vzkazů a s neslyšícími znakovým jazykem. Kdybych se nad tím bývala zamyslela, asi bych usoudila, že nesly šící jsou hloubavější než ostatní, neboť je nic nerozptyluje a nezbývá jim nic ji ného, než všechen volný čas strávit čet bou, když z televize, o rádiu nemluvě, nic nemají. Vůbec jsem si tehdy neuvědomila, že člověk prochází vývojem a jak těžký je vývoj myšlení bez sluchových podnětů. Teprve, když jsem se shodou náhod s neslyšícími seznámila, začala jsem ob jevovat, že je všechno mnohem složi tější. Dorozumění nebránila jen moje neznalost znakového jazyka a ne schopnost neslyšících rozumět mé mluvené řeči. Byla to především naprostá odlišnost zájmů a pohledu na svět. Jak jsem se snažila dozvědět co nejvíce, zjišťovala jsem, že neslyšící mají svůj vlastní svět. Nejsou to jednotlivci plně začlenění do mně známého světa, kterým jen neslouží jeden z pěti smyslů. Jsou odděleni vnějšně i vnitřně, odděleni vůlí ostatních i svou vlastní. Prvotní je asi vnější oddělení z vůle slyšící většiny. Děti jsou dávány do internátů a když přijedou na víkend domů, rodiče s nimi nemluví, protože nevědí jak. Tak vzniká oddělení vnitřní: dětem, ponechaným při komunikaci sobě samým, se nemůže myšlení rozvíjet tak, jako dětem, které slyší, které mohou vnímat rozhovor svých rodičů, zatímco si hrají pod sto lem. Neslyšící dítě může zachytit jen ta slova, která vidí tváří v tvář - něčím za městnáno přehlédne i rozhovor ve zna kovém jazyce, odehrávající se metr od něj. Nemůže zareagovat na své jméno, nevšimne si, že se mluví o něčem, co ho zajímá, nepochytí neznámé slovo, na které by se později zeptalo. Neslyšící mají své školky a školy, své učební obory a střední školy, všechny většinou internátní. Když z nich odcházejí, nemají utvořené vazby se světem slyšících a nemají většinou moc touhy se s ním seznamovat. Většina slyšících při kontaktu s neslyšícím zbrkle zamění špatné porozumění mluvené řeči a špat nou výslovnost za mentální vadu a od mítne další komunikaci. Neslyšící se tak dostávají do ghetta, do kterého nechtějí nikoho pustit. Nedůvěra je oboustranná a vzájemná neznalost se prohlubuje. Když jsem byla mladší, ráda jsem četla knížky o vymyšlených světech. Nyní jsem zjistila, že jeden zcela neznámý svět se nachází vedle mne, je reálný a žije v něm mnoho lidí, kteří myslí jinak než já, kteří mají jiná pravidla a jiné zvyky a kteří by mohli být mými přáteli, kdybychom měli příležitost se seznámit. Přestože jsem s cizími jazyky měla odmalička potíže, věděla jsem, že chci-li s někým kamarádit, musím se naučit alespoň trochu jeho jazyk. Dala jsem si inzerát a seznámila se s neslyšící dívkou, která byla ochotná mě znakový jazyk učit. Neslyšící si dávají mnoho práce s tím, aby lingvistům dokázali, že jejich jazyk je stejný jako ostatní jazyky. Já to mohu potvrdit: přinejmenším je stejně těžké se ho naučit. Ale jestliže jsem ztroskotala ve své snaze zvládnout jazyk neslyšících, neznamená to, že jsem polevila ve svém úsilí se neslyšícím přiblížit. Měla jsem štěstí: dívka, která odpověděla na můj inzerát, se zakrátko stala jednou z mých nejlepších kamarádek. Není úplně typickou neslyšící, ale je tou nejlepší průvodkyní, jakou si člověk na cestě k neslyšícím může přát. Pochází ze slyšící rodiny a 11

12 byla vedena především k odezírání, takže jsme si mohly bez větších obtíží povídat. Poté, co jsem zjistila, jak se neslyšící děti dostávají do izolace od slyšícího světa, napadlo mě, že by bylo dobré, kdyby se mohly věnovat něčemu, co by posílilo jejich schopnost navazovat přátelské vztahy se slyšícími. Z vlastní zkušenosti vím, že na přátelství se klade největší důraz ve skautu. A činnosti, kterými se skauti zabývají, mohou neslyšící dělat stejně dobře jako slyšící. Nápad byl na světě: rozhodly jsme se s Lucií, že založíme skautský oddíl pro neslyšící. Dva roky jsme o tom přemýšlely, ptaly se na rady. Obnovila jsem kontakt s oddílem, do kterého jsem v dětství chodila, a požádala je o pomoc. Na jaře roku 2000 jsme se konečně odhodlaly k rozhodujícímu kroku. Pozvaly jsme neslyšící děti, na které mi dali kontakt ve Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, na výpravu se slyšícími skauty. Dětem se akce líbila, my získaly mnoho zkušeností a začaly se připravovat na podzim, kdy jsme chtěly zahájit normální oddílový rok. Především jsme přizvaly ke spolupráci další vedoucí: kromě Lucčina neslyšícího kamaráda Františka, který s námi jel už na jarní výpravu, to byly další dvě slyšící dívky, které dobře ovládají znakový jazyk. Udržet pozornost neslyšících dětí je těžší než u slyšících. Pokud někdo znakuje pro větší počet dětí, snadno přehlédne, že se všichni nedívají. A neslyšící dítě se samo nepřihlásí, že mu něco uteklo, že věci nerozumí. Po zkušenostech, které děti mají, v zoufalé snaze nevypadat jako hloupé, potvrdí, že vše pochopily, i když jim něco jasné není. V menších skupinkách je domluva snazší. Také při pochodu je bezpečnější, když je vedoucích víc. Na jedoucí auto je nutné upozornit dítě dotykem. Dítě, které něco potřebuje, nemůže zavolat, vedoucí musí být stále v dosahu. Oddíl je zatím smíšený a věkové rozpětí dětí je od sedmi do jedenácti let. Rozdíl faktické úrovně dětí je ale mnohem větši, protože pocházejí z odlišných rodin a jejich sluchová ztráta je různá. Při hrách působí rozdílné schopnosti dětí potíže, navíc pro děti zatím není přirozené navzájem si pomáhat. Pokud dítě hru pochopí, probudí se v něm rivalita, pokud ji nepochopí, upadne do apatie. Pociťovat radost ze společného sdílení prožitku musíme děti teprve naučit. Hodně akcí se snažíme podnikat společně se slyšícími skauty. Naše děti tak mají možnost mnohé poznat, aniž bychom jim to museli vysvětlovat a motivuje je to k další práci na sobě. Na rozdíl od většiny slyšících skautů, kteří se často stydí chodit na veřejnosti v krojích, jsou neslyšící velice hrdí na to, že patří mezi skauty, a v krojích chodí dokonce i na schůzky. Přestože my vedoucí býváme po schůzkách a výpravách často zcela vyčerpáni, dětem se asi v oddíle líbí neustále vodí nové a nové kamarády. Při každé činnosti se děti učí od nás a my se učíme od nich, z každé, sebemenší akce odcházíme bohatší. Čeká nás ještě hodně práce, ale to je na skautingu to nejhezčí - pracujeme především každý sám na sobě, aby nám potom společně bylo co nejlépe. Alena Dvořáková, 12

13 Redakce NDS vítá na svět časopis Poutník za Nejvyšší Pravdou a Láskou Tento občasník začal vydávat LK Corda ve svém čtvrtém roce existence při ELŠ, aby spojoval své frekventanty mezi sebou i s jejich přáteli. Latinský název včetně českého dovětku navrhl br. Petr Hájek Balú; vydavatelem a redaktorem je br. Jiří Večeřa Rolf, a redakční adresa shodná s jeho adresou: Čechova 633, Havlíčkův Brod. redakce je: Zatím vyšlo nulté a první číslo. Předplatné (dle informací br. Rolfa) se prozatím rovná poštovnému, tj. 9,-Kč za jedno číslo, tedy za rok při vydání asi čtyřikrát ročně zaokrouhleně alespoň 40,-Kč. Nicméně jistě zájemci zašlou předplatné vyšší (předpokládáme poté, co vyrovnají své závazky k naší redakci!?). Kvality časopisu přibližujeme přetiskem jednoho příběhu: POSLYŠTE STARÝ PŘÍBĚH: Ve zřícenině kláštera žil jediný bratr poustevník. Pro jeho moudrost jej vyhledávali mladí muži, toužící po duchovním zdokonalení. Pobyli vždy nějaký čas, vyslechli rady, z práce, z rozhovorů i ticha načerpali sílu a pak šli každý svou cestou, kterou jim pobyt ukázal. Byl mezi nimi i jeden, toužící po rychlé změně myšlení i jednání. Vůbec se mu nedařilo. Nejvíce mu 13

14 dělala potíže poslušnost ve společen "Není tedy důležité, jak rychle se ství obvyklá. postupuje, ale zda má člověk Svěřil se tedy starci poustevníkovi. nezdolnou vůli vytrvat v nastoupené Ten mu podal koš z hustě proplete ných proutků, koš hodně starý, nevzhledný, upatlaný a řekl: "Dones mi z potoka vodu." V nadšení z vlastní poslušnosti spěchal ten mladík k potoku. Teprve cestou zpět, když voda crčela mezi pletenci a zmáčela mu nohy, zauvažoval: "To je ale pošetilost, v koši nosit vodu!" Ve svém názoru se ještě utvrdil, když mu stařec řekl: cestě, kterou má za správnou?" ptal "Málo vody jsi donesl, ani na zalití se mladík. růže nestačí. Dojdi tam, prosím, "Řekl jsi to úplně správně. Nad znovu." vymytým košem můžeš ještě Šel ten mladý muž několikrát a přemýšlet." potom se osmělil říci: "0 čem? Snad se už nemůže dál "Starče, je to marnění sil. Voda měnit?" vždy z velké části vyteče." "Ale může. Vrbové dřevo vysušené "To je pravda, ale nešlo o vodu. časem zase nabíhá do síly, je-li Šlo o koš a o tebe." namočeno do životadárné vody. "Cože?" Necháš-li tenhle hustý košík dlouho "Podívej se, ale dobře! Jaký byl ten ve vodě, poslouží i jako vědro. Bude, koš?" pravda, trochu téct, ale na nošení "Špinavý." vody ke kropení postačí." "Jaký je teď?" "Děkuji. Už vím. Budu jako vrba." "Čistý." Po těch slovech se mladík vydal "Vidíš, změnil se k lepšímu a ty svou cestou. rovněž. Naučil ses poslouchat." MOUDRÝ HUMOR ten může být skryt v činu jako v předcházejícím příběhu. Může však zaznít také zcela krátce, jako v rozhovoru, který jsme pro vás vybrali z pražského Farního listu společenství při kostele narození Panny Marie v Michli a sv. Františka z Assisi v Krči: Jednou přivedla jedna matka svého syna k rabínovi. Ten chlapce oslovil: "Dám ti jednu zlatku, když mi povíš, kde bydlí Bůh". Chlapec mu odpověděl: "Dám dvě zlatky, když ty mi řekneš, kde nebydlí". 14

15 KNIHA JAKO DÁREK dobrých; a podle toho rozlišil anglický spisovatel knihy, psané pro věčnost, od knih psaných pro den, pro ten onen rok, tu onu sezónu. Jenom první druh knih vlastně stojí za čtení, protože život je krátký. Jen nejlepší knihy jsou zvláště pro mladé lidi dobré. Je již čas na to, abychom přemýšleli o dárcích na Vánoce? Kdo např. hospodaří se svými penězi trvale a dlouhodobě, ten možná nakupuje již od ledna knížky Ano, knížky jsou stále a jistě také pro nás skautky a skauty jedním z těch nejtrvanlivějších dárků. Vánoční traktát o čtení knih vydalo v roce 1991 nakladatelství KALICH Praha a obsahuje cenné rady Jaroslava Šimsy (skautským jménem Sůvy, předválečného tajemníka YMCA Praha, jenž zahynul koncem války v koncentračním táboře Dachau v r. 1945). Nechme se inspirovat Autor zajímavě dělí knihy a jejich milovníky: Jsou ovšem také milovníci knih, kteří knihy milují po jejich zevnějšek, pro jejich spanilou výpravu, úhledné písmo, čistý a výrazný tisk,krásnou vazbu v kůži vyzdobují jimi své pokoje jako perskými koberci a čínským porcelánem. Tito lidé se ptají po tom, jak kniha vypadá, v první řadě, a pak teprve co chce co chce jí autor vyřídit v světě, co chce kniha od nás, ode mne. Toto úpadkové knihomilství příliš hledí na formu a málo na obsah; toto často najdete v umění, takovou zvláštní samoúčelnost krásy pro krásu, umění pro umění; zde je nebezpečí, že se vzdálí básník svého úkolu být mluvčím za ty, kdo trpí a strádají, bít na poplach, hrozí-li záhuba, tlouci na bubny, když se má vyrazit proti nepříteli, bojovat proti nespravedlnosti, kdekoli na ni narazí, dopomáhat pravdě k vítězství. O takovéto věčné věci jde v knihách KNIHOVNIČKA SKAUTOVA Jan Šimsa doporučuje jako základní spisy: A.B.Svojsík: Základy junáctví Miloš Seifert: Přírodou a životem k čistému lidství E. T. Seton: Duch lesů Frederik van Eeden: Otevřený list skautům John Hargrave: Listy z wigwamu Charles A. Eastman (Ohiyesa): Indián v mládí Frant. Drtina: Ideály výchovy Nejlepší knihy o přírodě jsou dle Šimsy: Miloš Seifert: Rok v přírodě Jules Michelet: Pták Maurice Maeterlinck: Roj Frant. Polívka: Klíč k určování rostlin James Hopwood Sir Jeans: Vesmír kolem nás Julius Komárek: Neznámá tvář Prahy Jiří Janda: Naše zpěvné ptactvo Karel Pechoč: Zoologie Ke knihám o tělocviku řadí také knihy her: Augustin Očenášek: Kdo to dovede? A.B.S.vojsík: Polní hry J. Šimsa: Veletucet her YMCA Václav Vavřina: Společenské hry 15

16 Zařazuje také pohlavní poučení: Max Joseph Exner: Přítel či nepřítel? Diskinson: Co má vědět každý mladík Gray: Muž a žena před Bohem nepřinášíme jen tak pro zajímavost. Mohla by být i inspirací pro to, abyste sami navrhli knihovničku obdobnou, ale složenou z knih dnes dostupných a přiměřených dnešním potřebám. Rádi taková doporučení uveřejníme Knihovnička má obsahovat životopisy: H. G. Williams: Ocelová silnice Irving Stone: Námořník na koni J. Šimsa: Hrdinové naší doby Jan Herben: Chudý chlapec, který se proslavil (o T.G.M.) Olga Fierzová: Albert Schweitzer, doktor pralesa REDAKCE děkuje všem čtenářům NDS za přízeň v právě uběhlém edičním roce a cestopisy, knížky o přírodních vědách a krásnou literaturu, jako např.: E.T.Seton: Rolf zálesák (a další) R. Kypling: Kim, Kniha džunglí (a další) Frederik Marryat: Jeskynní lidé Artur Ransome: Boj o ostrov a Trosečníci z Vlašťovky R.L.Stevenson: Poklad na ostrově a těší se na další jistě plodné období! a historické a humorné romány. Knihovničku, kterou před léty Jaroslav Šimsa doporučil, čtenářům Přejeme nadále mnoho pracovních, studijních i skautských zážitků! NA DOBRÉ STOPĚ duchovní ráce skautských oddílů Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků. Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, Jiří Zajíc a Petr Krampl Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. Předplatné pro rok 2001 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100, Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45, Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. Prosíme o přesné údaje. Bez jazykové korekce. 16

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více