energií nás nabíjí BIBS bibs VYSOKÁ ŠKOLA britské vysokoškolské studijní programy NEWS LETTER Mezinárodní doktorský program PhD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "energií nás nabíjí BIBS bibs VYSOKÁ ŠKOLA britské vysokoškolské studijní programy NEWS LETTER Mezinárodní doktorský program PhD"

Transkript

1 bibs VYSOKÁ ŠKOLA britské vysokoškolské studijní programy Mezinárodní doktorský program PhD První výročí pražské pobočky Promoce: Slavnostní vyřazení absolventů úspěchy nás nabíjí energií

2 obsah Úvodní slovo 3 doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, rektor Host tohoto čísla 4 Ing. Aleš Pohanka, MBA, MSc Info pro vás 6 Zahájení výuky prestižního MBA programu v Brně Mezinárodní doktorský program International Doctorate in Business and Administration (PhD) Bezplatná prezentace finského doktorského programu (PhD) pro manažery a podnikatele Událo se v Čechách 10 Studenti MBA zakončili akademický rok v kubánském stylu První výročí pražské pobočky postupuje do finále Pretty Woman ČR a SR 2010 Událo se na SlovensKU 13 LLM in Slovak Business Law in the European Union Latest News NTU 15 Nottingham Law School to stage international insolvency law conference Personálie 17 JUDr. Sáša Navrátilová, MBA Ing. Hana Stejná, MSc Studijní okénko 19 PROMOCE Slavnostní vyřazení absolventů vysoké školy Exam Board Zahájení nového akademického roku BookshOP 21 Připravujeme 23 Prezentace studijních programů Inzerce 9, 24 Newsletter B.I.B.S. je distribuován zdarma elektronickou cestou Následující číslo vyjde v prosinci 2010 Kód vydání: 10/2010 Vydání Newsletteru B.I.B.S. neprošlo jazykovou korekturou

3 Slovo úvodem 3 Vážení čtenáři, Miloslav Keřkovský, rektor dostává se k vám další číslo elektronického newsletteru B.I.B.S. Doufám, že se vám v průběhu prázdnin podařilo načerpat potřebné životní síly a energii. Studentům k pokračování, či k dokončení studia na naší vysoké škole, lektorům a ostatní pracovníkům pak k další spolupráci s námi. Stalo se dobrou tradicí, že se při příležitosti zahajování dalšího akademického roku sejdou týmy lektorů všech našich programů na pracovních poradách a vytyčují pro své studijní programy prioritní úkoly pro nový rok. Tyto se na jednotlivých programech pochopitelně liší. Je zde však jedna oblast, na niž bychom se měli v začínajícím akademickém roce zaměřit všichni, lektoři i studenti: respektování autorského zákona, boj s plagiátorstvím. Nemyslím, že by naše škola vybočovala z všeobecného trendu nárůstu problémů s plagiáty, naopak, více odhalených plagiátů je svým způsobem pozitivní jev. Kromě jiného svědčí o zvýšené aktivitě hodnotitelů, za což bych chtěl těm našim lektorům, kteří této oblasti věnují patřičnou pozornost, poděkovat. Zejména díky jejich poctivému přístupu k hodnocení studentských prací bylo v uplynulém roce předloženo disciplinární komisi k posouzení celkem 33 případů, což je o čtvrtinu více oproti předcházejícímu roku. Většina případů se týkala plagiátorství. Tento nárůst lze zřejmě vysvětlit i technickými možnostmi současných informačních technologií, počítačů, internetu a antiplagiátorských informačních systémů a schopností značné části našich pedagogů je aktivně využívat. V uplynulém školním roce se nám bohužel stalo, že jsme byli na podezření z plagiátorství upozornění i rektorem Nottingham Trent University v případě jednoho z našich absolventů. Na počátku bylo anonymní upozornění. Dokazování toho, že se skutečně jedná o plagiát ve smyslu zákona, je obecně složité a obtížné. V tomto případě se naštěstí ukázalo, že šlo spíše o neúmyslné opomenutí, a vše skončilo omluvou dotyčného absolventa a vysvětlením zaslaným do Nottinghamu. Přesto bych chtěl apelovat na všechny naše studenty (i pracovníky), aby problému respektování autorských práv věnovali zvýšenou pozornost nejen proto, že porušení autorského zákona je trestným činem a vážným etickým problémem, který na seriózní vysokou školu nepatří. Je i projevem značné nerozvážnosti. Většina z vás našich studentů, má našlápnuto ke slibné kariéře. Dovedete si představit, jak bude nadále pokračovat kariéra mladého perspektivního pracovníka, manažera, či podnikatele poté, co se zjistí a vejde veřejně ve známost (například cestou bulvárního tisku), že se plagiátorství, případně jiné formy podvodného jednání při studiu dopustil? A jak to bude působit na rodinné příslušníky, děti, atd.? Myslím, že nemá cenu tento hypotetický případ dále rozvádět. Věřím, že se nám společně podaří tento negativní trend na naší škole rychle zvrátit a že přesně za rok budu moci na tomto místě konstatovat, že se to podařilo. Přispět by k tomu mělo i zahájení aktivního využívání anti-plagiátorského systému, provozovaného konsorciem vedeným Masarykovou univerzitou, tím způsobem, že do něj ke kontrole budou vkládány disertace a další písemné práce studentů všech našich programů. K dispozici bude pro porovnání i databáze všech prací předložených k hodnocení na B.I.B.S. od roku 2005/2006. Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům newsletteru, pracovníkům i studentům, dobrou pohodu při čtení tohoto čísla a za redakci předem děkuji za vaše náměty na další zlepšení, případně i za vaši spolupráci formou příspěvků do něj. doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA rektor

4 host tohoto čísla??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů 4 Studiem jsem si vytvořil přehled pro strategické řízení podniku Jste absolventem naší vysoké školy v programech MBA a MSc. Jakým přínosem pro Váš profesní život bylo studium na naší škole? Proč jste si vybral právě Brno International Business School? Studiem jsem si především vytvořil přehled pro strategické řízení podniku, osvojil si metody pro získání relevantních výstupů při analýzách potřebných při rozhodování a v neposlední řadě došel k mnoha novým, zajímavým kontaktům, které využívám dodnes. B.I.B.S mi nabídla příjemnou formu, velmi dobré zázemí, kvalitní osnovy a především erudovaný a zapálený lektorský tým. Jsem rád, že jsem studoval právě na této vysoké škole. Připravujete unikátní projekt největšího mrakodrapu v Brně. Budova AZ Toweru bude měřit 109, 5 metrů. Zajímalo by nás, jak jste vytipoval místo pro AZ Tower, proč právě tam a kdy započne samotná výstavba? Bakalářský a magisterský studijní program Studovat s námi Brno Praha můžete v ČR a na Slovensku Výukové prostory MZLU Říká jeden z Brno úspěšných absolventů Brno Praha dvou Ostrava studijních Bratislava programů Praha naší vysoké školy, pan Ing. Aleš Pohanka, MBA, MSc. Pana Pohanku jsme Brno oslovili a zeptali se ho na jeho současné aktivity Brno Praha Výhody studia v kavárně M Paláci na ulici Heršpické. Tedy v části Brna, která studijní skupiny otevíráme několikrát v průběbude zanedlouho změněna výstavbou MBA hu roku největší budovy Česka. V místě budoucí budovy AZ 12. Tower dodnes stojí torzo autosalonu, 19. které před nadčasovost to bude Bratislava velmi dobrá adresa. pro akademický tzv. Jižního rok centra, ve kterém AZT bude Pro svoji dostupnost, Brno zázemí a koncepční pevný Brno víkendový si podobné rozvrh budovy obdržíte zaslouží vždy a předem území rokem 2000 měl v úmyslu 20. postavit jeden brněnský dealer osobních vozidel tak, aby bylo možno Prahazapočíst se stavbou assignment minantou při vstupu do města z jižních Veškeré přípravné Ostrava práce projektu finišují z každého stát, se modulu určitě stane odevzdáváte novou velkorysou písemnou práci do- V průběhu výstavby došlo 27. k finančnímu v říjnu tohoto roku Brno a samotná výstavba je dálničních sjezdů. Záměrem bylo vybudovat přehřátí a projekt se na dlouhá léta zakonzervoval plánována na 24 Praha měsíců a prodej jednot- architektonicky atraktivní kom- V aukci jsme 9. objekt získali, livých kancelářských Brno i obytných ploch již plex budov, který bude nabízet převážně Administrativní a výukové dokoupili prostory B.I.B.S., okolní a.s. pozemky 16. zasahující do započal. Musím Ostrava s potěšením přiznat, studenti že kancelářské dostávají prostory k ve dispozici výškové budově našich úvah a spojili se s významným brněnským nás zájem o tento Bratislava objekt velmi příjemně potřebnou a obchodní studijní pasáž dokumentaci s nezbytným vybave- developerem, s 24. jehož invencí překvapil. Brno (tištěná/elektronická) ním v nižší části budovy. V nejvyšších a zkušenostmi jsme na základě několika studií zadali architektonickou soutěž. Zajímalo by nás, jestli máte pro tak velký on-line ny přístup na bydlení. k rozsáhlému Tato část vyroste do výše Praha podlažích věže jsou navrženy apartmá- Záměrem bylo navrhnout LLM lehce zapamatovatelnou počet osob, které výstavba brněnského informačnímu 32 pater. Druhá systémučást komplexu obsahuje budovu, jejíž 12. štíhlá silueta Manhattanu jistě Brnopřiláká, dostatečný on-line třípodlažní přístup k velkoprostorový elektronickým knihovnám autosalon se vstoupí do dialogu s vedutou 19. města Parcely počet parkovacích Bratislava míst. společným servisem. pro výstavbu AZT leží 26. v rozvíjejícím Takřka pod celým Prahapůdorysem budovy operativní komunikace se studijním se území, jižně od historického centra jsou dvě patra podzemních Brno garáží. V 1. PP oddělením Jelikož a se lektory jedná o unikátní projekt největšího mrakodrapu v Brně, napadá nás Brna, vedením města pro podobnou zástavbu velmi podporovaném Lokalita 2009 se vštěvníky, ve 2. PP Brno pro rezidenty. Celková otázka, zda-li má budova AZ Toweru ně budou parkovací Praha stání vyhrazena pro ná- hodnocení prostřednictvím písemný materiálů nachází v blízkosti plánovaného nového kapacita podzemních Bratislava stání je 269 míst. jaké technické vychytávky? nádraží s výbornou dopravní 24. dostupností Brno Při návrhu budovy se přihlíželo k co nej- jak do samotného centra 29. města, tak na Jak vnímáte fakt, Praha že vytvoříte novou donižším energetickým nárokům, což se dálniční osu Praha, Bratislava i Vídeň. minantu Brna a co vše v ní najdeme? promítne do budoucích provozních ná-

5 host tohoto čísla??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů 5 kladů jednotlivých uživatelů. Celá budova AZT bude založena na 1800 metrech velkoprůměrových energetických pilot, což představuje předpokládaný potenciál až 230 KW tepelné energie. To vše bude zužitkováno k výrobě tepla pomocí tepelných čerpadel. Jižní část pláště budovy bude tvořena fotovoltaickými panely. Komplex bude velkým spotřebitelem elektrické energie a tzv. čistá energie bude spotřebována tam, kde bude vyrobena. Budova bude dále vybavena inteligentním řídícím s y s t é m e m, jež umožní řízení hybridního větrání na základě sledování kvality vzduchu a rozdílů teplot v různých částech pláště budovy. Na střeše věže budou v rozích umístěny čtyři radiální větrné elektrárny dodávající Bakalářský a magisterský studijní program Studovat s námi Brno Praha můžete v ČR a na Slovensku Výukové prostory MZLU energii do sítě a snižující potřeby energie Kancelářských prostor Brno nabízí AZT celkově Brno Praha Ostrava Bratislava zvenčí m2, obchodních Praha ploch 940 m 2, restaurace a cafe 600 Brno m 2, variabilních ploch Velice nás zaujal tvar budovy Byl 2009 to Váš m 2, zasedacích Brno sálů 420 m 2, apartmánů vlastní nápad? ks, parkovacích Praha stání 269 ks Výhody studia Tvar budovy, stejně jako celé řešení, vznikl studijní skupiny otevíráme několikrát v průbě- v architektonické kanceláři Burian- Pro kalkulaci kancelářských prostor MBA hu roku Křivinka. Jedná se o dva nestejně vysoké 250 m 2 (vzorový příklad) kvádry tyčící se do výšky m. 8. Východní Pořizovací cena: Brno Kč pevný víkendový rozvrh obdržíte vždy předem kvádr se dvakrát zalamuje 19. a vytváří charakteristický % vlastních zdrojů: Bratislava Kč pro akademický rok znak budovy 20. ve 8. tvaru 2009 A, % hypotéka: Ostrava Kč- z každého Aleš modulu Pohanka odevzdáváte písemnou práci Z. Celá budova je pak natočena tak, aby úroková sazba: Praha 5,15 % assignment hlavní pohledy sledovaly jednak dominantu hradu Špilberk a opačné výhledy splatnost 20 roků Praha 240 x Kč lečnosti AZ Servis, a.s splatnost 15 roků Brno 180 x Kč předseda představenstva a GŘ spo- směrem Pálava Brno předseda představenstva a GŘ První Administrativní a výukové prostory B.I.B.S., a.s Pro kalkulaci bytového Ostravaapartmánu 74 studenti m 2 brněnská dostávají společnost, k dispozici a.s. Říká se, že Brno vyfoukne 17. Praze nejvyšší budovu Česka Pořizovací cena: Brno Kč (tištěná/elektronická) kajících v oblasti obchodu (generální (vzorový příklad) Bratislava potřebnou jednatel studijní několika dokumentaci společností podni- Možná tomu tak bude, tyto úvahy 2009 při % vlastních zdrojů: Praha Kč import motocyklů, generální import projektu však nebyly prioritou. Praha má 85% hypotéka: Kč on-line náramkových přístup k rozsáhlému hodinek), služeb (zavádění norem systému ISO, certifikace, metrologické podobných dominant několik, LLMvýškové úroková sazba: 3,68 % informačnímu stavby v Praze jsou limitovány pohledem splatnost 20 roků Brno 240 x Kč služby, STK, servis mot. vozidel) a médií on-line přístup k elektronickým knihovnám Unesco. Určitě bude v budoucnu vznikat splatnost 30 roků Bratislava 360 x Kč (síť rádií Petrov, vydavatelství Brněnského týdeníku, komunikace regionální se studijním moravská televi- spousty projektů výškových 26. staveb po celé Praha operativní republice a pokud budova AZT bude 2009 alespoň na čas tou nejvyšší, bude 8. nás to těšit a jsou závislé na bonitě Prahaklienta a momentál- spoluvlastník a jednatel společnosti Samozřejmě se jedná Brno o údaje orientační oddělením ze MTV, a lektory mediální agentura) hodnocení prostřednictvím písemný materiálů ní úrokové sazbě. Brno Více informací o samotném projektu, včetně Bratislava vizualizací, lze najít na absolvent studia MBA a MSc na AZ PROPERITY Prozradíte nám, jak finančně náročné bude v AZ TOWERu pořídit 24. si 9. kancelář, B.I.B.S., a. s. popřípadě byt a jaké jsou celkové plochy? Praha Děkujeme za rozhovor.

6 Info pro vás 6 Zahájení výuky programu MBA Senior Executive ve školním roce 2010/2011 Slavnostního zahájení manažerského britského programu MBA se dne 18. září 2010 v Brně zúčastnila první studijní skupina posluchačů tohoto prestižního vysokoškolského programu. Studium MBA Senior Executive na B.I.B.S., a. s. představuje vhodnou kombinaci teoretického a praktického přístupu k problematice strategického řízení. Jde o prakticky zaměřené studium, v jehož rámci si studenti budou moci řešit své reálné úkoly, které si sami stanoví. Důležitou součástí studia je důraz na týmovou práci a rozvoj schopností argumentace. V rámci studia získají skutečně reálný pohled na jejich firmu, kterou začnou chápat ve strategických souvislostech. Svým studentům se vždy snažíme maximálně vycházet vstříc svědčí o tom i to, že v novém akademickém roce opět otevíráme studijní program MBA Senior Executive jak v Brně a Praze, tak i v Ostravě a Bratislavě. Přijímáme přihlášky do programů MBA a LLM! Vyberte si skupinu s výukou v Praze, Brně, Ostravě nebo Bratislavě a začněte studovat ještě tento podzim! MBA Praha 2. října MBA Bratislava 23. října MBA Ostrava leden 2011 MBA Brno 27. listopadu LLM Praha 30. října LLM Bratislava 4. prosince LLM Brno březen 2011

7 Info pro vás 7 International Doctorate (PhD) in Business and Administration Pro MANAŽERY a PODNIKATELE Přidejte se k našim doktorandům na jaře 2011 zahájí studium druhá skupina! První skupina 25 studentů doktorského programu PhD, podnikatelů a manažerů z ČR, Německa, Rakouska a dalších zemí, úspěšně vkročila do finále prvního roku studia. Na jaře 2011 zahájí studium druhá skupina tohoto moderního doktorského programu. Příjem přihlášek do této další skupiny jsme právě zahájili. Doktorský program Doctorate (PhD) in Business and Administration je vytvořen ve spolupráci se School of Business and Economics, University of Jyväskylä, Finsko ( která absolventům udělí finské doktorské diplomy a tituly PhD. První skupina doktorandů toho programu zahájila výuku v loňském školním roce a noví zájemci o studiu se mají možnost hlásit právě nyní. Nová skupina studentů zahájí výuku na jaře Doctorate (PhD) in Business and Administration je moderním programem pro podnikatele a manažery, navrženým tak, vyhovoval jejich požadavkům na organizaci i časovým možnostem. Délka trvání studia v programu je cca 3 roky (s možností individuálního prodloužení nebo zkrácení), studenti studují externí formou a absolvují 2 4 doktorské semináře ročně (délka jednotlivých seminářů je 2-3 dny), zbývající zahrnuje samostudium a realizaci vlastního výzkumného projektu za pomoci konzultací se dvěma individuálně přidělenými supervizory. Obdobně jako na všech programech jsou také na programu PhD dlouhodobě stanovené fixní roční rozvrhy, které studentům umožní studium dobře plánovat a skloubit studium s výkonem profese. Program má výrazně mezinárodní charakter. Výuku a supervize zajišťuje mezinárodní tým lektorů a supervizorů z Finska, ČR, Švédska, Velké Británie, USA, Portugalska a dalších zemí. Výuka probíhá v Brně (podle situaci i v Praze), přímo na University of Jyväskylä ve Finsku se uskuteční pouze závěrečná obhajoba disertační práce, v případě zájmu však mohou studenti absolvovat některé z doktorských seminářů přímo ve Finsku. Kromě mezinárodního charakteru výuky a organizace se náš program PhD od programů PhD nabízených v ČR také odlišuje jeho praktickým zaměřením. Studenti jsou motivováni k tomu, aby vědeckými metodami zkoumali témata, která je zajímají v jejich vlastní podnikatelské nebo manažerské praxi. Výuka zahrnuje kromě metodologických modulů i výběr předmětů z oblasti managementu a podnikání (např. International Entrepreneurship, Entrepreneurial Marketing, Change as an Opportunity aj.), které navíc nejsou na českých vysokých školách stále ještě standardně, případně na potřebné úrovni, vyučovány a nabízí tak možnost odborného odlišení. Jejich smyslem je studenty seznámit s novými trendy v teoriích a výzkumu v těchto vybraných oborech. Kvalitou program plně odpovídá vysokým západním standardům kladeným na doktorské vzdělání. University of Jyväskylä je přední finskou univerzitou a z více než čtyřiceti finských, státem akreditovaných univerzit a polytechnik, se ve srovnávacích žebříčcích pravidelně umisťuje mezi pěti nejlepšími v zemi. Na vysokých pozicích univerzita figuruje i v mezinárodním srovnání, např. v pravidelném výběru 600 nejlepších univerzit na světě (TOP 600 na se umístila na 390. pozici (z celkových více než 12 tisíc akreditovaných univerzit na světě, viz Program je vyučován plně v angličtině. Podrobné informace o studiu naleznete na, zejména: kriteria pro přijetí popisy jednotlivých modulů (předmětů) profesní profily lektorů a supervizorů ukázky doktorských prací obhájených na University of Jyväskylä ukázky témat řešených současnými doktorandy na a další. Dotazy týkající se doktorského studia PhD rád zodpoví B. Snášel, MSc na nebo tel.:

8 info pro vás 8 BEZPLATNÁ PREZENTACE finského doktorského programu (PhD) pro manažery a podnikatele Prezentace v Praze a Brně První skupina 25 studentů PhD, doktorského studijního programu Doctorate in Business and Administration, který je na vysoké škole vytvořen ve spolupráci s finskou School of Business and Economics, University of Jyväskylä, úspěšně ukončuje první rok studia. Nyní přijímáme přihlášky do doktorského programu pro novou skupinu studentů, kteří začnou svoje studium na jaře Informace o tomto novém programu se můžete dozvědět na bezplatné, nezávazné, prezentaci v Brně a Praze: Termín prezentace v BRNĚ středa 10. listopadu 2010 od hodin Centrála B.I.B.S., a.s., Lidická 81, Brno Termín prezentace v Praze středa 24. listopadu 2010 od hodin Pobočka B.I.B.S., a.s. Praha, Olbrachtova 5, Praha 4 Prosíme vás o ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI na vámi vybrané prezentaci alespoň 24 hodin před jejím konáním. Pro potvrzení účasti kontaktujte prosím p. Bedřicha Snášela, MSc (tel.: , V případě, že ani jeden z těchto nevyhovuje vašim časovým možnostem, kontaktujte prosím p. Snášela pro sjednání individuální schůzky, kdekoli v rámci ČR.

9 inzerce 9 B.I.B.S. vysoká škola britské, české a finské vysokoškolské studijní programy Doctorate (PhD) in Business and Administration pro PODNIKATELE A MANAŽERY Nový 3letý doktorský program, vhodný jako další vzdělání pro absolventy magisterských programů, ve spolupráci se School of Business and Economics, University of Jyväskylä (Finsko), která absolventům udělí doktorský diplom a titul PhD. PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ STUDIA vědecký výzkum témat z vlastní podnikatelské nebo manažerské praxe výuka zaměřená kromě metodologických předmětů i na vybrané obory z oblasti managementu a podnikání International Entrepreneurship, Entrepreneurial marketing, Change as an opportunity aj. MEZINÁRODNÍ PROGRAM tým lektorů a supervizorů z Finska, ČR, Švédska, Velké Británie, USA, Portugalska aj. v případě zájmu možnost absolvovat některé semináře přímo ve Finsku na University of Jyväskylä ČASOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STUDIA VHODNÉ PRO MANAŽERY A PODNIKATELE časové uspořádání studia vhodné pro manažery a podnikatele - externí forma výuka ve víkendových (popř. čt, pá, so, ne) blocích 2-4 krát ročně v Brně a Praze dlouhodobě stanovený fixní rozvrh, který umožní harmonizovat studium s prací samostudium a realizace vlastního výzkumu za podpory supervizorů studium v anglickém jazyce zahájení výuky další skupiny na jaře 2011 University of Jyväskylä - PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY Více informací poskytne: Mgr. Snášel tel.:

10 událo se v čechách 10 Studenti MBA zakončili akademický rok v kubánském stylu Jako každým rokem, i letos, proběhl v sobotu 21. srpna 2010 závěrečný seminář a letní párty studentů MBA, tentokrát v kubánské restauraci Havana v Brně. První část setkání závěrečný seminář vytvořil prostor pro navázání diskuse mezi studenty a lektory, kteří společně zhodnotili uplynulý rok. Poté následovalo zahájení druhé části večera, samotné studentské párty. Studenti mohli během večera ochutnat spoustu lahodných kubánských specialit a míchaných koktejlů. O bohatý a zábavný program nebyla nouze. Restaurace připravila účastníkům překvapení v podobě barmanské a ohnivé show. Aby byla atmosféra dokonalá, tak nemohlo chybět taneční představení kubánské salsy. Ti, kteří mají rádi hazard, vyzkoušeli své štěstí v Mobilním kasinu při Ruletě a Black Jacku. Profesionální krupiéři pomohli a poradili i méně zkušeným hráčům. Celým večerem samozřejmě doprovázel DJ s hity na přání. O úspěchů celé letní párty svědčí nejen více jak 100 účastníků, ale i zábava, která se protáhla do pozdních nočních hodin. I proto se už teď těšíme na další párty studentů MBA vysoké školy.

11 událo se v čechách??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů 11 Bakalářský a magisterský studijní program Brno Praha Výukové prostory MZLU Brno Praha VYSOKÉ ŠKOLY Brno Brno Praha 1. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PRAŽSKÉ KANCELÁŘE Studovat s námi můžete v ČR a na Slovensku povinností (skládání zkoušek, odevzdává- Brno Praha Ostrava Bratislava ní písemných prací), tak v rámci samotné výuky probíhající ve výukových prostorách pobočky. Výhody studia studijní Během skupiny prvního otevíráme roku několikrát našeho působení v průbě- MBA hu roku v hlavním městě se nám podařilo navázat spolupráci s několika partnery, mj. V těchto dnech tomu je právě rok, kdy časné studenty a marketingové podpory v rámci svého růstu učinil další 2009 velký krok 17. září 2009 byla 19. za účasti teh programů nabízí Bratislava také moderně vybavené pro akademický NEFICO, Vision rok Trainging & Consul pro zájemce o studium Brno některého z našich pevný společnostmi víkendový rozvrh Integrity obdržíte Consulting, vždy předem BEdejší ministryně školství PhDr Miroslavy výukové prostory, Ostrava umožňující mimo jiné z každého ting, Czech modulu Marketing odevzdáváte Group. písemnou V rámci práci Kopicové otevřena nová pobočka vysoké např. online videokonferenční Praha propojení assignment tohoto partnerství byla v uplynulém školy v Praze s Brněnskou centrálou Brno školy. roce realizována v našich prostorách Praha řada vzdělávacích akcí a konferencí Pobočka se nachází v dobře 9. přístupné lokalitě prostory nedaleko B.I.B.S., a.s. metra Budějovická Kro pobočky se do Ostrava povědomí studentů sou- studenti lencích dostávají současného k trhu). dispozici Tak jako většina Brno novinek, i zřízení pražské (např. Marketing českých firem v turbu- Administrativní a výukové mě administrativního zázemí pro 2009 sou časných i potenciálních Bratislava dostávalo jen velmi potřebnou studijní dokumentaci pomalu. Přestože Brnojsme první studenty (tištěná/elektronická) Co dodat závěrem? Snad jen, že se tě uvítali na výuce Praha již 26. září a proběhl tedy šíme na studenty v příštím akademickém přístup roce a k rozsáhlému věříme, že pražská pobočka křest v rámci ostrého provozu, pochopitelně nějakou dobu trvalo, než si k nám informačnímu poroste a systému stane se nejen místem výuky on-line LLM naši pražští klienti Brno našli cestu. Toto období je však už pryč Bratislava a jsme rádi, že dokážeme setkávání absolventů a příznivců vysoké on-line a plnění přístup studijních k elektronickým povinností, knihovnám ale také studentům pomoci Praha vyřešit jejich záležitosti operativní školy komunikace. se studijním i zde a jsme jim Brno tedy blíž oddělením a lektory Praha hodnocení prostřednictvím písemný materiálů Rok zkušeností s Brno pražskou pobočkou ukázal, že studenti Bratislava velice oceňují možnost kontaktu se školou Brno bez nutnosti dojíždění do Brna ať už Praha v rámci plnění studijních

12 událo se v čechách 12 postupuje do finále Pretty Woman ČR a SR 2010 zleva doprava: Pretty Woman Press, Pretty Woman 2010 Brno, Pretty Woman Internet Ve čtvrtek 30. září se v prostorách Laser Show Hall hotelu Boby centrum uskutečnilo semifinálové kolo Jihomoravského kraje 4. ročníku Pretty Woman Česká a Slovenská republika netradičního projektu, jehož smyslem je ocenit ženský šarm, důvtip, charisma a eleganci. Hlavní myšlenkou této soutěže je poukázat na přirozenou krásu ženy ve všech směrech. Je to výzva pro všechny odvážné ženy, které se nebojí samy v sobě tu svoji pretty woman nalézt, a pak ji nám všem ukázat. V semifinálovém kole se utkalo devět soutěžících dam, které mezi sebou soupeřily nejen v hereckých disciplínách a umění talk-show, ale i ve zvládnutí originálních exotických tanců. Moderátorkou letošního ročníku byla opět Halina Pawlowská, která svým jedinečným osobním kouzlem a svěžím humorem podpořila celou soutěžní atmosféru. Nápomocní ji byli glosátoři Mahulena Bočanová, Dalibor Gondík a Aleš Háma, kteří měli za úkol vtipně či šibalsky okomentovat výkon jednotlivých dam. indický tanec Bollywood s tanečníkem Nobru Xstyle scénka s Romanem Pomajbo, zadané téma Žárlivost Ptáte se, co má akce Pretty Woman společného s? Naše vysoká škola se této soutěže zúčastnila prostřednictvím jedné z devíti semifinalistek a tou byla ředitelka obchodu a marketingu PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc. Ta byla dvacetičlennou porotou zvolena jako vítězka a postoupila tak do česko-slovenského finále, které se uskuteční v přímém přenosu na ČT1 a STV 4. prosince Tímto bychom chtěli naší paní ředitelce za celý tým u poblahopřát k vítězství! Děkujeme Vám za senzační show, které jsme se mohli osobně zúčastnit a všichni Vám držíme pěsti do velkého finále! Váš fanclub

13 událo se na slovensku??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů zahájí na vysoké škole B.I.B.S., a.s. v Bratislavě výuku první skupina studentů nového právnického programu LLM in Slovak Business Law in the European Union. Právnické studium LLM však není v nabídce výukových programů nabízených B.I.B.S., a.s. žádnou novinkou. Již od roku 2006 organizuje naše vysoká škola výuku obdobného právnického programu LLM in Czech Business Law in the European Výukové prostory MZLU LLM in Slovak Business Law in the European Union Bakalářský a magisterský studijní program Brno Praha Brno Praha Brno Brno Praha Profesionální právníci ale i manažeři zahajují v Bratislavě výuku v novém prestižním právnickém programu: Studovat s námi můžete v ČR a na Slovensku Brno Praha Ostrava Bratislava V souvislosti se vznikem programu LLM in Slovak Business Law in the European Výhody Union studia rozšířilo B.I.B.S., a.s. svůj lektorský tým o slovenské odborníky z právní praxe, studijní skupiny otevíráme několikrát v průběspecializované na jednotlivé oblasti mezinárodního obchodního práva. MBA hu roku Brno pevný víkendový rozvrh obdržíte vždy předem Bratislava pro akademický Přednášející: právo v kontextu práva EU, byly pro slovenské studenty nahrazeny Ostrava slovenskými z každého JUDr. modulu Monika odevzdáváte Jurčová, PhD. písemnou práci rok verzemi Slovenská Praha varianta programu assignment V roku 1998 jej bol udelený titul PhD LLM je tak výsledkem Brnosnahy B.I.B.S., a.s. vo vednom odbore obchodné právo na usnadnit slovenským Praha studentům aplikaci Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave studiem získaných Brno poznatků v rámci jejich právnických či podnikatelských čin- Administrativní a výukové prostory B.I.B.S., a.s Ostrava studenti dostávají Od roku k dispozici 2003 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník vo ností na Slovensku, Bratislava komentuje situaci potřebnou studijní vednom dokumentaci odbore občianske právo Union v České republice, a 24. to na základě licence udělené britskou 29. Nottingham ditelka pro akademický Praha rozvoj a kvalitu. Ing Alena Hanzelková, Brno Ph.D., MBA, ře- (tištěná/elektronická) na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity Trent University. O kvalitě nabízeného on-line v Trnave. přístup Vo k rozsáhlému vedeckej práci sa koncentruje najmä na systému zmluvné právo. Je spoluautor- programu svědčí i prodloužení LLMlicence informačnímu Unikátnost programu LLM in Slovak Business Law in the European Brno Union spočí- on-line vedeckých přístup k a elektronickým odborných článkov knihovnám a štúdií kou učebných textov, autorkou viacerých na poskytování programu LLM na 2009 zcela výjimečné, šestileté období. 19. Tento program je rovněž vyučován v sousední Slo- obchodního práva Praha do kontextu práva EU. operativní vá v zasazení problematiky Bratislava slovenského publikovaných komunikace doma se studijním i v zahraničí. Aktívne sa venské republice a těší se velkému zájmu Toto spojení je na Brno slovenském trhu ojedinělé a představuje Praha tak velmi vhodnou oddělením a lektory venuje otázkam harmonizácie európskeho súkromného práva, od roku studentů. V průběhu minulého školního 2009 hodnocení 2006 ako prostřednictvím členka Študijnej písemný skupiny materiálů pre Európsky občiansky zákonník.»»» roku se však vyskytl ze strany studentů 2009 příležitost nejen pro Brno již praktikující právníky Struktura programu Bratislava LLM in Slovak a zájemců o studium návrh, 17. aby 9. výukové 2009 moduly, které jsou orientované na 2009 české Business Law in Brno the European Union Praha

14 událo se na slovensku??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů 14 kopíruje osnovy programu původní české varianty LLM in Czech Business Law in the European Union. Doplněním předmětu studia o slovenskou legislativu však vznikly tři nové výukové moduly, které reflektují specifika slovenského právního systému: Občanské právo SR v kontextu EU Obchodní právo SR v kontextu EU Aktuální otázky práva SR a EU Úspěšní absolventi tohoto 2,5letého programu vyučovaného v Bratislavě získají kromě dalšího vzdělání britský právnický magisterský titul a diplom LLM (Master of Laws), který je prestižním právnickým titulem akceptovaným jak v zemích EU, tak i v USA a dalších státech. Titul a diplom LLM udělí absolventům přímo britská Nottingham Trent University, a to zcela stejně, jako by student program vystudoval přímo ve Velké Británii na její právnické fakultě. Slovenská varianta programu LLM tak představuje nejen příležitost k odlišení se na trhu práce v případě právních kanceláří a dalších institucí, ale také možnost zvýšení své prestiže ve vztahu k zahraničním partnerům a klientům. Bakalářský a magisterský studijní program Brno Praha Výukové prostory MZLU Brno Další informace ráda poskytne PhDr Dana Praha Maria Staňková, Ph.D., MSc Brno bibs.cz, tel.: ), 24. ředitelka obchodu Brno a marketingu B.I.B.S., 29. a.s Více in Praha formací naleznete i na. Administrativní a výukové prostory B.I.B.S., a.s. Studovat s námi můžete v ČR a na Slovensku Brno Praha Ostrava Bratislava V januári 2007 ju vymenovali za členku rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti pre prípravu nového 0bčianskeho zákonníka. Súčasne je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej Výhody studia komory. studijní skupiny otevíráme několikrát v průbě- MBA JUDr. Milan Jančo, PhD. hu roku Magisterské Brno studium absolvoval na Právnické pevný víkendový fakultě Univerzity rozvrh obdržíte Komenského vždy předem v Bratislavě. Rigorózní Bratislava zkoušku Európske právo pro a akademický systém Európskych rok spoločenstiev pak složil na Právnické Ostrava fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské studium ukončil Praha v oboru občanské právo z každého a obhajoba modulu disertační odevzdáváte práce na písemnou téma Vybrané práci otázky prípravy BrnoEurópskeho občianskeho assignment zákonníka ako harmonizovaného európskeho modelového Praha zákona súkromného práva a možnosti jeho využitia v slovenskom právnom poriadku Brno z hľadiska účasti Slovenskej republiky v európskom integračnom procese, Právnická Ostravafakulta Trnavskej studenti univerzity (2009). dostávají Působí k jako dispozici advokátní koncipient, odborný Bratislava asistent na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty potřebnou studijní dokumentaci Trnavskej univerzity Brno pro předmety Občianske právo hmotné, Európske súkromné právo, Moderné Praha a postmoderné aspekty súkromného práva, Introduction to Slovak Civil (tištěná/elektronická) Law, European Private Law, European on-line Contract přístup Law, k rozsáhlému externí překladatel pro Súdny LLM dvor Európskej únie pre francúzsky a informačnímu anglický jazyk. systému Brno Bratislava on-line přístup k elektronickým knihovnám Praha operativní komunikace se studijním Brno oddělením a lektory Praha Brno hodnocení prostřednictvím písemný materiálů Bratislava Brno Praha

15 Latest news ntu??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů 15 The latest developments and topical issues in international insolvency law are to be aired and debated by leading authorities in the field at a major conference at Nottingham Trent University. The day-long event, organised by the Nottingham Law School Insolvency and Corporate Law Research Group in the university s Nottingham Law School, will involve eminent practitioners, judges and academics from around the world. The conference is being sponsored by Practical Law Company and supported by INSOL Europe the European organisation of professionals who specialise in insolvency, bankruptcy and business reconstruction and recovery. Bakalářský a magisterský studijní program to stage international insolvency law conference Administrativní a výukové prostory B.I.B.S., a.s Brno Praha Výukové prostory MZLU The keynote address is to be 27. given by the Brno Honourable James M Peck, 8. from the US Praha Bankruptcy Court, Southern District 2009 of Brno New York, who was the presiding judge in Brno the Lehman Brothers bankruptcy case He Praha will also be participating in a session dealing with judicial co-operation in crossborder insolvency cases. Studovat s námi můžete v ČR a na Slovensku Brno Praha Ostrava Bratislava Výhody studia studijní skupiny otevíráme několikrát v průbě- The prestigious global event, to be held on Wednesday 15 September, includes special sessions on pre-packs; forum shopping for corporate and personal insolvencies, and IP regulation and remuneration. In the opening general session there will be special focus on South Africa looking at the impact of employment law on the country s new corporate rescue mecha- MBA hu roku Brno pevný víkendový rozvrh obdržíte vždy předem Bratislava pro akademický rok Ostrava z každého modulu odevzdáváte písemnou práci Praha assignment Brno Praha Brno The conference is being Ostrava held at Nottingham Trent studenti University dostávají k dispozici Bratislava potřebnou studijní dokumentaci nism; and an Italian Brnoinsolvency law specialist s (tištěná/elektronická) to take stock of current practice and anti- perspective Praha on the retention of title, cipate areas for change bankruptcy of the purchaser and enforceability of the retention of title vis-à-vis the informačnímu dictions worldwide systému is vital as more and on-line The přístup ability k rozsáhlému to draw lessons from juris- LLM receivership of the Brno purchaser. on-line more přístup business k elektronickým is conducted knihovnám cross-border Bratislava by companies of all sizes. It is important Professor Adrian Praha Walters, head of the operativní to share komunikace best practice se studijním and to be able to Insolvency Law Brno Research at Nottingham oddělením highlight a lektory marked differences of which businesses should be made aware Law School, commented: Praha This event promises to be exceptional Brno bringing together hodnocení prostřednictvím písemný materiálů some of the leading Bratislava experts and thinkers in insolvency law Brno from around the world Praha

16 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Reactions to the recession s prezentací research programů from Nottingham Business School Bakalářský a magisterský studijní program Research focuses on East Midlands businesses and their reactions to the recession Companies in the East Midlands are optimistic about their future despite major concerns about the prospects for the UK economy, according to a new report from Nottingham Business School, part of Nottingham Trent University. Funded by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), the report The impact of economic recession on business strategy planning in UK companies explores the strategic responses made by a small but varied sample of businesses in the region in response to the stringent economic conditions resulting from economic recession Brno Praha Výukové prostory MZLU Brno Carried out by Glynn Lowth, former Praha CIMA president, Professor 9. Malcolm Prowle Brno and Dr Michael Zhang, 24. all 9. from 2009 Not Brno tingham Business School, the 29. report was Praha launched at a recent CIMA event on the subject of businesses in the current climate and prospects for served. MBA Brno Key findings include: Bratislava There is optimism from 20. companies Ostrava about their own commercial 26. future based Praha on a combination of factors such as: 2009 accessing Brno overseas markets, improving the way Praha they do things, better customer relations, Brno Administrativní a výukové product prostory B.I.B.S., innovation a.s. etc Ostrava Businesses recognise the 17. importance Bratislava of having a robust business 24. strategy to Brno guide them through a recessionary period Praha The changes made to business LLM strategies were largely amendments 12. to existing Brno strategies with changes of emphasis, focus, Bratislava timing etc Praha All of the companies felt 27. that product Brno innovation was particularly 8. important as Praha part of their business strategy and this Brno gave them confidence in their ability 2009 to Bratislava thrive despite their continued 24. doubt about Brno the economy future challenges. Praha Latest news ntu??? Studovat s námi můžete v ČR a na Slovensku Brno Praha Ostrava Bratislava Most companies seem to be applying Continuing the theme of recession research at Nottingham Business School, many aspects of a retrenchment approach to business strategy (e.g. reduced fixed a 40,000 grant has recently been awarded costs, narrower product offerings, reduced Výhody to Dr studia Michael Zhang, Professor David staffing) but there are also some aspects of studijní Smith skupiny and Professor otevíráme Clare několikrát Brindley v průbě- - who an investment approach which can be ob- hu roku has also recently been appointed a Fellow of the Royal Society Arts in light of her Both in terms of liquidity support and pevný expertise víkendový in enterprise rozvrh obdržíte and business vždy předem development - to rok research how East Midlands access to capital finance, there are concerns about the attitude of UK banks in z každého businesses modulu cope odevzdáváte with market písemnou turbulences práci pro akademický relation to small to medium businesses. assignment during recession. The funding has been Companies have identified several granted by the Higher Education Innovation Fund and will allow the team to sur- managerial areas where they felt the robustness and quality of the approaches vey up to 500 businesses. being applied had been allowed to decline studenti dostávají k dispozici in recent years. As a consequence of the potřebnou Project studijní leader, dokumentaci Dr Michael Zhang, said: challenges of recession, urgent improvements have had to or need to be made. shops and will give regional businesses (tištěná/elektronická) Our findings will be fed back via work- on-line the přístup opportunity k rozsáhlému to access research-based, Professor Malcolm Prowle, Professor of informačnímu practical guidance systému for survival and growth in přístup recessionary k elektronickým times. knihovnám Business Performance at Nottingham Business School, said: All of the companies on-line we looked at responded strategically to operativní komunikace se studijním the recession and focused on what was oddělením a lektory important to get them through it, which hodnocení prostřednictvím písemný materiálů means they are now in stable positions and feeling more optimistic about their future and their ability to deal with any 16 All of the companies we looked at responded strategically to the recession and focused on what was important to get them through it. Professor Malcolm Prowle, Nottingham Business School

17 personálie??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů 17 Bakalářský a magisterský studijní program Brno Praha Studium mi pomohlo Výukové prostory MZLU 27. propojit Brno Praha Brno Brno mé praktické zkušenosti s Praha teorií MBA Uvedla v rozhovoru JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, laureátka ceny prof. K. C. Shorta za akademický rok 2009/2010. Spolu s ní na otázky odpovídala další držitelka ceny prof. K. C. Shorta Ing. Hana Stejná, MSc. V rámci slavnostní promoce je každým rokem udělována cena prof. Keith C. Shorta za nejlepší prospěch studia na. Oběma dámám děkujeme za poskytnutý rozhovor. Studovat s námi můžete v ČR a na Slovensku vovalo, že témata zadaných assignmentů Brno Praha Ostrava Bratislava z jednotlivých předmětů jsme si mohli volit sami. Měla jsem tak možnost zaměřit pozornost na moji advokátní kancelář Výhody a podívat studia se na ni z nejrůznějších úhlů studijní pohledu skupiny (ekonomického, otevíráme několikrát marketingové, v průběhu roku řízení poskytování právní služby, atd.). Co bylo výborné, před závěrem studia člověk Brno pevný nakonec víkendový zjistil, rozvrh že vše obdržíte se vlastně vždy pohybuje v jakémsi rok pomyslném kruhu, který se předem JUDr. Sáša Návrátilová, po jednom výukovém Bratislava dni, stalo se mým pro akademický MBA: jednoznačným favoritem Ostrava studium MBA. z každého s naposled modulu sepsanými odevzdáváte pracemi písemnou uzavřel práci Praha assignment a pohled na řízení se tak stal celistvým. S jakým očekáváním jste šli 27. do 8. studia 2009 na Co Vám studium Brno na naší škole přineslo? Nedomnívám se, že by se člověk dočkal naší vysoké škole? Studium mi pomohlo Praha propojit mé praktické zpracování tak komplexní a vyčerpávající zkušenosti Brno s teorií. Velmi mně vyho- strategie od jakéhokoliv jiného subjektu. Musím se přiznat, že od studia jsem 2009 vlastně prostory na úplném B.I.B.S., počátku a.s. nic zásadního neo Ostrava studenti dostávají k dispozici Administrativní a výukové čekávala. Základem byl impuls 17. jít 9. studovat Bratislava potřebnou studijní dokumentaci a udělat něco pro sebe, spolu 24. s myšlenkou, Brno (tištěná/elektronická) že člověk by po celý profesní 29. život neměl Praha spoléhat pouze na vědomosti, které nabyl na on-line přístup k rozsáhlému vysoké škole, což bylo v době LLM mého přemýšlení, informačnímu systému zda začít před více než lety Ve stá Brno diu konkrétnějších úvah jsem 19. byla rozhodnutá, Bratislava on-line přístup k elektronickým knihovnám že bych chtěla jít studovat na 2009 B.I.B.S Praha operativní komunikace se studijním (s ohledem na možnost navštěvovat školu Brno oddělením a lektory v Brně, kde mám zároveň bydliště i advokátní kancelář i kvalitní reference, kterých Brno Praha hodnocení prostřednictvím písemný materiálů se mi dostalo), ale nebyla jsem 17. si 9. jistá, 2009 zda Bratislava navštěvovat program LLM či 24. MBA Poté, co Brno jsem strávila ve výuce každého 29. z 9. programů Praha

18 personálie??? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s prezentací programů 18 Kromě vědomostí mi studium přineslo i mnoho zajímavých známých z jiných oborů. Se spoustou spolužáků udržuji kontakt i poté, co jsme přestali pravidelně usedat do školních lavic. Setkáváme se např. v rámci služebních cest či u golfu. Musím říci, že z tohoto pohledu hodně stmelily naše vztahy kolektivní práce, které jsme zpracovávali během studia. Co byste doporučila zájemcům o studium? Rozhodně neváhat a jít do toho. Ke studiu bych chtěla povzbudit hlavně ženy, jelikož spolužaček jsem měla opravdu málo. Není to sice vždy lehké, dá se říci, že v průběhu studia jsem se stala opravdovým odborníkem na časové plánování, ale studium se dá časově skloubit i s prací, rodinou a nutnou péčí o domácnost. V tomto směru rozhodně vím, o čem mluvím, protože s manželem máme dva syny, kteří měli na počátku mého studia 9 a 13 let. Zájemci o studium nemusí mít rozhodně strach ani z toho, že by museli opustit své oblíbené koníčky. Já jsem se i přes studium věnovala sportování, vždyť tenis a golf mi poskytovaly dokonalé odreagování od práce i studia, a když už čas Bakalářský a magisterský studijní program Brno Praha Výukové prostory MZLU Brno trochu tlačil, posloužil alespoň běhací 2009 pás Praha přímo u nás doma cům? Brno Brno Ing. Hana Stejná, 29. MSc: Praha S jakým očekáváním jste šli do studia na naší vysoké škole? MBA Především jsem chtěla zažít atmosféru a úroveň studia na soukromé 12. vysoké škole, Brno doposud jsem měla zkušenost pouze Bratislava se státním školstvím. Poté, 20. co 8. jsem 2009 vystudovala Ostrava již dvě ekonomické fakulty, Praha a to na VUT a MZLU, mne 27. lákalo spojení Brno ekonomie a práva. V 8. nabídce stu Praha dijních programů vysoké 9. školy B.I.B.S Brno Administrativní a výukové jsem prostory tuto B.I.B.S., kombinaci a.s. našla. 16. V 9. neposlední Ostrava řadě jsem také toužila získat titul za Bratislava jméno. (smích) Brno Praha Co Vám studium na naší škole přineslo? V podstatě splnilo má očekávání LLM zakusila jsem slasti i strasti soukromého vzdělávání, Brno dozvěděla jsem se zajímavé informa Bratislava ce a poznatky z tajuplného světa právníků Praha a praxí protřelých manažerů. 27. Získala jsem Brno další, v našich končinách zatím ne příliš Praha známý, titul (smích) a, co je možná 2009 nejdůležitější, Brno z některých spolustudentek se Bratislava staly mé nové kamarádky Brno Praha Studovat s námi můžete v ČR a na Slovensku Brno Praha Ostrava Bratislava Co byste doporučila budoucím zájemnáškách a večery při zpracovávání assignmentů a učení se na zkoušky. Především si vše pořádně rozmyslet. Studium na soukromé škole znamená nejen Výhody Přednášky studia jsou kvalitní a zajímavé, na Na druhou stranu věřím, že to stojí za to. vynaložení značných finančních prostředků, ale i velkou časovou náročnost. hu roku není, dle mého názoru, nikdy dost vzděla- studijní škole skupiny učí zkušení otevíráme lektoři. několikrát Navíc v průbě- člověk Každý by si měl uvědomit, zda je ochoten ný. Jak s lehkou nadsázkou odpovídám na a schopen obojí ubírat své rodině, popřípadě omezit své volno časové aktivity. Je pro akademický umřít hloupá. rok(smích) nezbytné trávit víkendy ve škole na před- z každého modulu odevzdáváte písemnou práci pevný dotazy, víkendový proč rozvrh stále něco obdržíte studuji, vždy že předem nechci assignment studenti dostávají k dispozici potřebnou studijní dokumentaci (tištěná/elektronická) on-line přístup k rozsáhlému informačnímu systému on-line přístup k elektronickým knihovnám operativní komunikace se studijním oddělením a lektory hodnocení prostřednictvím písemný materiálů

19 studijní okénko 19 PROMOCE - Slavnostní vyřazení absolventů vysoké školy Ve středu proběhla v prostorách Rotundy v areálu BVV Brno slavnostní promoce absolventů vysoké školy. Při dvou po sobě následujících ceremoniálech byly postupně vyřazeni absolventi studijních programů: BA (Hons) in Business Management, Bc. Ekonomika a management, Double Degrese in Business Management, BA (Hons) in Law and Business Management, MSc in Management Studies, MSc in Law and Business Management Studies, LLM in Czech Business Law in the European Union a MBA Senior Executive. Diplomy o absolvování studia převzalo při této příležitosti celkem 280 absolventů. Slavnostní ceremoniál za účasti hlavních představitelů vysoké školy rektora doc. Ing. Miloslava Keřkovského, CSc., MBA a předsedy představenstva společnosti Ing. Miloše Drdly, Dr., MBA moderoval v roli promotora již tradičně Ing. Michal Polák, Dr. Bylo nám ctí přivítat na promoci také významné hosty: prof. Stanislava Hubíka, PhDr., CSc. - zástupce Mendelovy univerzity v Brně a Ing. Petra Bajera, CSc. ředitel Regionální hospodářské komory Brno. Důležitým hostem pak byla paní Chris Slade zastupující ze své pozice Deputy Head of Centre for Academic Standards and Quality naši partnerskou The Nottingham Trent University. Od roku 2003 je v rámci slavnostní promoce každoročně udělována cena profesora Keith C. Shorta, člověka, který se neocenitelným způsobem zasloužil o rozvoj studií na. Laureáty této významné ceny jsou absolventi jednotlivých studijních programů, kteří svá studia absolvovali s nejlepším prospěchem. Laureáty ceny prof. K. C. Shorta za akademický rok 2009/2010 jsou: 1. za programy LLM a MSL I ing. Hana Stejná, MSc 2. za program MBA J judr. Sáša Navrátilová, MBA 3. za program MSE B bc. Tomáš Pouchlý, MSc 4. za bakalářské programy B bc. Bronislava Retzlová, BA (Hons) Všem absolventům bychom tímto chtěli ještě jednou srdečně poblahopřát a popřát mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě. Jako každoročně byl i v letošním roce předán během slavnostního ceremoniálu peněžitý dar Lize vozíčkářů v Brně, který převzal zástupce ligy Ing. Ondřej Charvát. Pan Charvát poděkoval za poskytnutý finanční dar, kterým již poněkolikáté podporujeme jejich aktivity týkající se převážně poradenství a služeb pro osoby se zdravotním postižením. Zdůraznil také nepostradatelnost finanční podpory od firem a organizací: Ve vašem případě se jedná o ještě ušlechtilejší čin v tom, že naši organizaci podporujete pravidelně, čímž nám umožňujete dlouhodobě stabilizovat naše konkrétní projekty. O to více si vaší podpory vážíme. Na závěr ještě jednou poděkoval jménem jeho kolegů a především klientů a popřál naší škole mnoho úspěchů.

20 studijní okénko Čtvrtletník pro studenty, absolventy, klienty a přátelé školy 20 EXAM BOARD Ve dnech se uskutečnilo tradiční zářijové zasedání rady examinátorů, tzv. Exam Board. V rámci tohoto zasedání byly schváleny postupy studentů do vyšších ročníků napříč všemi programy poskytovanými naší vysokou školou. Zároveň bylo zasedání také příležitostí k otevřené diskuzi mezi lektory nejen o výsledcích studentů, ale také o kvalitě programu a dalších plánech do budoucna na akademické úrovni. Navázat na tuto diskuzi pak mohou lektoři během nadcházejících workshopů jednotlivých programů, které se uskuteční během podzimních měsíců. Zasedání se vedle pana rektora účastní také vedoucí výukových modulů a naši externí examinátoři z řad významných osobností působících na českých vysokých školách a v podnikatelské sféře, kteří pravidelně dohlížejí na kvalitu všech námi poskytovaných studijních programů. Důležitá data AKADEMICKÉHO ROKU Data zahájení jednotlivých ročníků ve všech studijních programech můžete najít v níže uvedené tabulce. ročník program datum zahájení 4 BA (Hons) in Business Management MBA Senior Executive BA (Hons) in Business Management MBA Senior Executive BA (Hons) in Business Management BA (Hons) in Law and Business Management BA (Hons) in Law and Business Management BA (Hons) in Law and Business Management MSc in Management MSc in Law and Business Management BA (Hons) in Business Management LLM in Czech Business Law in the EU BA (Hons) in Law and Business Management MSc in Law and Business Management MSc in Management LLM in Czech Business Law in the EU Imatrikulace nových studentů, kteří nastupují ke studiu v bakalářských programech BA (Hons) in Business Management, Double Degree, Bc. Ekonomika a management proběhne v sobotu dne od 17:00 do 19:00 na Mendelově univerzitě v Brně. Těšíme se na setkání s našimi novými i stávajícími studenty a přejeme Vám mnoho studijních úspěchů i v tomto akademickém roce.

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu V čem jsme výjimeční a proč si vybrat studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Akreditace IES a IADL Naše vzdělávací instituce je mezinárodně

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

BRNO. nabídka spolupráce

BRNO. nabídka spolupráce BRNO nabídka spolupráce 2 4 5 6 8 10 13 14 BEST board of european students of technology BEST Brno local best group brno VUT vysoké učení technické v brně EBEC european BEST engineering competition historie

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Čí je odpovědnost? Whose responsibility?

Čí je odpovědnost? Whose responsibility? 09:00 18:00 konferenční prostor OKsystem a.s. Na Pankráci 125, Praha 4, 140 21 Čí je odpovědnost? Využijte unikátní příležitost se setkat jednou ročně s ostatními profesionály z bezpečnostního managementu

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

BIBS. bibs VYSOKÁ ŠKOLA britské vysokoškolské studijní programy NEWS

BIBS. bibs VYSOKÁ ŠKOLA britské vysokoškolské studijní programy NEWS bibs VYSOKÁ ŠKOLA britské vysokoškolské studijní programy Krátkodobé manažerské kurzy na konferencích Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikatelská Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Prosperita a lidskost se představuje založena v roce 1992 již přes 10.000 absolventů letos 3.089 studentů, 82 doktorandů Ústav ekonomiky, Ústav financí,

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více