Motto měsíce: Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátelé!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto měsíce: Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátelé!"

Transkript

1 Motto měsíce: Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátelé! Vážení spoluobčané V letošním roce by mělo dojít ke schválení nového územního plánu obce. V současnosti se však vyskytly problémy, kdy dotčené orgány požadují vyškrtnutí některých žádostí o změnu ÚP. Vyzývám proto ty z Vás, kteří máte podány žádosti o změnu územního plánu, abyste se informovali u místostarosty obce Milana Fárka, v jaké situaci je právě Vaše žádost. Ing. Radim Gálik - starosta Pro cestující z Rožnova pod Radhoštěm směr Prostřední Bečva Bacov uvádíme spoje autobusů, které nejezdí v době školních prázdnin hod. prac. dny nejede: od do 2. 1.; 3.2.; od do 24.2.; od 5.4. do 6.4. od 2.7. do 31.8.; od do 26.1.; hod. prac. dny nejede: od do ; od 2.7. do 31.8.; Spoje v pracovní dny v 16.00; 18.20; a jezdí i v době školních prázdnin. Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská upozorňuje, že ve středu od hod. bude přijímat pacienty pouze na OBJEDNÁVKU. Objednat lze telefonicky na čísle: MUDr. Kjeronská V měsíci březnu končí splatnost poplatku: Za likvidaci PDO 400,- Kč na osobu, občané nad 70 let 200,- Kč, děti do 2 let osvobozeny - 400,- Kč za rekreační objekt Splatnost obou poplatků 31. března daného roku. Odvoz tříděného odpadu v měsíci BŘEZNU: PLASTY (žluté pytle) odvoz: 7.3.; 4.4.; 2.5.; 6.6.; PAPÍR (modré pytle) odvoz: 14.3.; 11.4.; 9.5.; SKLO (zelené pytle) odvoz: 14.3.; 11.4.; 9.5.; Platbu lze provádět hotově do pokladny obecního úřadu, složenkou nebo převodem z účtu. UPOZORNĚNÍ!!! 31. ledna 2012 skončila splatnost vyúčtování za odběr pitné vody za II. pololetí 2011 a 15. února skončila splatnost poplatku za psy. Prosíme občany, kteří dosud nenahlásili stav vodoměru a nezaplatili za psa, aby tak neprodleně učinili. 1

2 PŘEJEME V MĚSÍCI BŘEZNU oslavencům, kteří se dožívají 70, 75, 80 a více let. Červená Zdenka 367 Fiurášková Josefa 579 Chrbját Vladimír 606 Chrbjátová Marie 171 Juříček Jan 251 Koláčková Růžena 50 Kretek Josef 510 Křenková Marie 492 Maňásková Marie 55 Mikudová Anastázie 414 Ritz Petr 292 Rohlová Eliška 295 Závorková Marie 483 Přejeme vše jubilantům, hodně štěstí, zdraví, optimismu a rodinné pohody!! SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STŘED Přeje své člence paní CHRBJÁTOVÉ MARII, která oslaví 12. března významné životní jubileum. Do dalších let pevné zdraví, optimismus a rodinnou pohodu. Výbor SDH střed SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KNĚHYNĚ Přeje svým členům, kteří oslaví v březnu významné životní jubileum. CHRBJÁT VLADIMÍR 75 LET MIKUDA EDUARD 65 LET Do dalších let přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Výbor SDH Kněhyně Dne 13. března 2012 vzpomeneme na 2. výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan MIROSLAV MIKUDA Měl jsi nás rád, chtěl jsi s námi žít, přišla zlá nemoc a ty jsi musel odejít. Prázdný je domov, smutno je v něm, bolest a vzpomínka zůstaly jen. S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 22. března 2012 vzpomeneme 6 let, kdy nás navždy opustila LUDMILA ŠRUBAŘOVÁ rozená Ondryášová Stále vzpomínáme MICHAL SOBOŇ Dne 9 března 2012 vzpomeneme 14. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, švagra, strýce pana FRANTIŠKA MIKULENKY Už ho neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, na hutiském hřbitově spí svůj věčný sen. Odešels, jak osud si přál v naši vzpomínkách však žiješ dál. S láskou a úctou vzpomínají manželka Jana, děti s rodinami a všichni, co Tě mají rádi. PODĚKOVÁNÍ Český červený kříž Prostřední Bečva děkuje sponzorům za věcné i peněžité dary, které přispěly ke zdárnému průběhu maškarního plesu a zvláště děkuje obecnímu úřadu a restauraci Valašský šenk Zavadilka. Fotografie z plesu jsou na internetových stránkách organizace předsedkyně Marcela Maléřová Sbor dobrovolných hasičů v Prostřední Bečvě upřímně děkuje všem dárcům, kteří finančně nebo věcně podpořili uspořádání tradičního hasičského plesu dne Výbor SDH 2

3 změny v rozpočtu na rok 2011 plnění rozpočtu za rok 2011 změny v rozpočtu na rok 2012 výroční zprávu ZŠ a MŠ Prostřední Bečva za rok 2011 čerpání rozpočtu sociálního fondu za rok 2011 rozpočet sociálního fondu na rok 2012 vypracování projektu na dětské hřiště firmu EPRON Consulting na zpracování žádosti o dotaci na stavbu dětského hřiště termín zápisu dětí do MŠ na měsíc březen řešení dopravní situace na Pustevny prostřednictvím informační tabule žádosti o stavby RD na parc. č. 645/6 žádosti o stavby RD na parc. 509/4 vyhlášení záměru na výměnu parcel dle GP č /2011 zaplacené poplatky obci za pořádání tomboly vrátit pořadatelům formou dotace Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o podmínkách CHKO Beskydy k rozpracovanému ÚP obce Obecní zastupitelstvo bere na vědomí připomínky na organizaci stánkového prodeje a parkování na Pustevnách Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zápisu dětí do základní školy Obecní zastupitelstvo ukládá ředitelce MŠ a ZŠ projednat s okolními obcemi termíny uzavření MŠ Myslivecké sdružení Radegast upozorňuje občany, aby zabránili volnému pobíhání svých psů. Ti v okrajových částech obce štvou srnčí zvěř, která není v zimním období schopná vždy uniknout. Po dlouhém běhu hyne na zápal plic. Děkujeme za pochopení. Hana Křenková předseda MS není Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Vsetín oznamuje vlastníkům lesních pozemků v k.ú. Prostřední Bečva, že má záměr řešit požadavky na vytyčení především lesních pozemků zejména za využití prostředků z Programu rozvoje venkova na období Za tímto účelem vyzývá vlastníky lesa, že mohou požádat o vytyčení svých lesních pozemků, případně doložit dohodu o zrušení nájemního vztahu k pozemkům, mají-li ji k dispozici. Ve věci vytyčování lesních pozemků z prostředků programu bude nápomocna obec Prostřední Bečva při zajištění a soustředění žádostí. Na obci budou k dispozici formuláře žádosti, kterou zde bude možné po vyplnění odevzdat. V případě nejasností se můžete obrátit na Pozemkový úřad Vsetín: paní Adamcová ; paní Pernická Ing. Renata Němejcová, ředitelka PÚ Vsetín V Rožnově a jeho okolí dostanou rodiče možnost přihlásit dítě do takzvané lesní mateřské školy. Děti v ní tráví většinu času venku. Les je jedno velké hřiště a příroda moudrá učitelka trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Takové je hlavní motto takzvaných lesních mateřských škol, které se objevily poprvé před půl stoletím v Dánsku. První lesní školka začala fungovat i v Rožnově, brzy bude zahájen její každodenní provoz. Zatímco v běžných mateřských školách tráví děti čas v budovách a do přírody chodí jen v přesně vymezených hodinách, v lesních je tomu naopak. Pedagogové připravují program pod širým nebem, přirozeně navazují na roční období a místo, kde školka je. Spolu s dětmi se nechávají inspirovat přírodou, která je každý den nová. Pravidelný pobyt v přírodě umožňuje dětem čerpat z její harmonie, děti zdravě fyzicky otužuje, poskytuje plnohodnotnou přípravu do života. S tváří a konkrétním programem Lesní školky Na Kozinci se můžete seznámit prostřednictvím webových stránek školky ZÁPIS pro jarní provoz školky a školní rok 2012/2013 proběhne 2. března 2012, 9. března

4 A co se zatím od posledního zápisu ve Zpravodaji v MŠ událo? Oznámení MŠ : Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy střed pro školní rok 2012/2013. Proběhne v budově MŠ ve dnech 19. a 20. března 2012 od 8.00 do a odpoledne od do hod. Zápis dětí do Mateřské školy v Kněhyních pro školní rok 2012/2013 proběhne v budově MŠ 21.března 2012 od 8.00 do a odpoledne od do hod. Prosíme všechny rodiče, kteří by měli zájem umístit své dítě do mateřské školy, aby si je přišli zapsat. Jedná se i o ty děti, které nenastoupí hned od 1. září, ale v průběhu školního roku i tyto děti musí být zapsány. Mateřská škola nabízí : Hrací koutky, kuličkový bazén, prostornou školní zahradu, logopedickou péči dětem s vadou řeči, práce s keramickou hlínou a předplavecký výcvik pro předškolní děti Tradiční akce pro děti : různá divadelní představení, mikulášská nadílka, vánoční besídka, dětský maškarní karneval, oslavy Dne matek a Dne dětí, školní výlet na atraktivní místo, slavnostní ukončení školního roku rozloučení s předškoláky, a plno jiných akcí pro radost dětí. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let. Předškolní vzdělávání má tři ročníky. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu školního roku dovrší nejvýše čtyř let věku. Ve druhém ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu školního roku dovrší nejvýše pěti let věku. Ve třetím ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu školního roku dovrší nejvýše šesti let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Prosíme všechny rodiče, aby se dostavili ještě před zápisem do budovy MŠ. Vyzvednou si zde přihlášku a žádost o přijetí, také potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. K samotnému zápisu si vezměte originál rodného listu dítěte. Těšíme se na Vaši návštěvu. Závěrem roku 2011 nás skutečně 9.prosince navštívil Mikuláš s čertem a andělem, aby obdaroval všechny hodné děti. A protože se celého vystoupení herců divadla Maringotka zúčastnila také redaktorka časopisu Spektrum, o jejich návštěvě jsme se mohli podrobně dočíst v jednom z jejich vydání. Čert převlečený za doktora děti báječně bavil, jeho vystoupení bylo plné smíchu, křiku a čertovin. 13.prosince k nám zavítaly v bílých plachetkách s pomoučeným obličejem Lucky (převlečení žáci 2.třídy), aby nám peříčky vymetly všechno zlé (prach, špínu, zlobu, nemoci ). 15.prosince se v Mateřské škole střed uskutečnila Vánoční besídka s rozdáváním dárků. Děti si společně zazpívaly koledy, přednesly vánoční básně jako poděkování vánočnímu stromečku za přinesené dárky. Také ochutnávka vánočního cukroví, které si děti samy napekly a nazdobily, společně s přípitkem nesměla chybět. V Mateřské škole v Kněhyních se Vánoční besídka uskutečnila 21.prosince a proběhla obdobně. 10.ledna měly děti z MŠ v Kněhyních Zimní radovánky. Děti si z domova přinesly boby a strávily celé dopoledne na kopci. Děti z MŠ střed si zimní radovánky užívaly také, a to na umělém kopci na zahradě MŠ. 16.ledna si děti z Kněhyň udělaly sportovní den v MŠ. Dopoledne plné soutěží a aktivit motivovaných tématikou sportovců přispělo k týdennímu tématu zdravé sportování. V období od 16. do 20.ledna jezdilo 12 dětí ze starší třídy MŠ střed do dětského lyžařského parku v areálu Soláň-Sedlo. Náplní pětidenního kurzu byla skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku. Cílem bylo osvojení si základních lyžařských dovedností. Děti měly k dispozici pojízdný koberec a 2 lanové vleky. Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku pokračovala výuka na ostatních sjezdovkách areálu. Při výcviku se o děti starali milí instruktoři a učení šlo jedna báseň. Když byla doba na jídlo, s chutí sportovce jsme vypili teplý čaj a snědli svačinu. Každý den jsme vydrželi lyžovat až do půl jedenácté. Dny utíkaly jak voda, a byl tu pátek a s ním závody. Předvedli jsme své lyžařské umění, dostali jsme řidičský průkaz, diplom a odměnu.všichni jsme vydrželi až do konce, a to s úsměvem na tváři. Přijeli nás podpořit i rodiče. Na konci jsme byli všichni skvělí lyžaři. Dokonce i ti, kteří stáli na lyžích poprvé. - takhle popsala své zážitky pí.učitelka Kristýna Šudáková, která s dětmi na lyžařský výcvik jezdila Aby to dětem, které na lyžařský výcvik nejezdily, nebylo líto, navštívily 18.ledna Solnou jeskyni 4

5 v hotelu Cherry na Horní Bečvě. Prostředí vhodné k relaxaci, celkovému uvolnění, k dýchání přispělo k ozdravným aktivitám u dětí. 22.ledna se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Vítání občánků. Tři děti pod vedením paní uč. Kristýny Šudákové svým pásmem písní a básní obohatily tento slavný den v životě nových občánků obce. 25.ledna navštívil mateřskou školu klaun, aby s vystoupením Klaun TúTú učí děti dopravu seznámil děti s prevencí v dopravní výchově. Zábavné soutěže s říkankami, při kterých se děti seznámily s chováním na dětském hřišti, na parkovišti, na přechodu pro chodce, s dopravními prostředky, značkami - ty bylo náplní jeho vystoupení. 27.ledna navštívily předškolní děti Základní školu, aby se seznámily s prostředím školy. Jejich bývalí kamarádi z 1.třídy jim předvedli, jak již umí skládat slabiky, jak umí počítat. Tohle setkání patří mezi velmi oblíbené. Zápis do 1.třídy se uskutečnil 31.ledna a zúčastnilo se jej celkem 18 dětí z Mateřské školy střed. Děti mohly ukázat své dovednosti, znalosti, jak jsou na školu připraveni. 10.února se uskutečnil v Mateřské škole střed Maškarní karneval. Přehlídka masek, tanec a tombola byly příjemným zpestřením činnosti mateřské školy. V Mateřské škole v Kněhyních se Maškarní karneval uskuteční 1.března. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem maminkám, které nám přispěly do bohaté tomboly. A ještě jedno poděkování. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem tatínkům, kteří pomohli odklidit velké množství sněhu před školkou a na balkoně v Mateřské škole v Kněhyních. Jsou to : tatínek od Alenky Křenkové, od Klárky Pařenicové, od Honzíka a Patrika Barabáše, od Jolanky Hrstkové, Nikolky Mikudové, tatínek a bratr Dominika Rybníčka. Samozřejmě patří také poděkování zaměstnancům Obecního úřadu, kteří odklízeli sníh před MŠ střed. Děkujeme. Fotografie z návštěvy Mikuláše a z Vánoční besídky jste si již mohli prohlédnout. Fotografie z některých uvedených akcí můžete právě v těchto dnech vidět ve vývěsní skříňce před Jednotou. Občanské sdružení SAKUMPIKUM pořádá v sobotu 10. března 2012 B L E Š Í T R H v hotelu Bečva (U Koňa). Přijď i Ty prodat, koupit, darovat či vyměnit. Jste zavaleni věcmi, které nemáte to srdce vyhodit.přijďte je zkrátka poslat dál. Co můžete očekávat? Nebo nabídnout? Přebytky ze šatníku dětí i dospělých, sklepů, půd a stodol, hračky, porcelán, LP desky, knihy, módní doplňky, stroje, stroječky, moto i kolo, nářadí, časopisy, nábytek, sportovní náčiní a umění všeho druhu a jiné pozoruhodnosti. Věci nadměrných velikostí vyfoťte a přineste foto. Příjem věcí v pátek hod. Prodejní den sobota hod. Výdej věcí a peněz v neděli hod. nebo v pondělí v úřední hodiny na OÚ. Možnost občerstvení a posezení zajištěna. Těší se na Vás kolektiv SAKUPIKUM. Ve dnech se v běžeckém areálu na Pustevnách uskutečnily závody v biatlonu v rámci konání 5. zimní olympiády dětí a mládeže. Těchto závodů se zúčastnil také náš mladý a nadějný biatlonista Richard Žitník. V pondělním rychlostním závodě volnou technikou (bruslením), kde se za každý nezasažený terč běhají trestná kola, obsadil pěkné 12. místo. V úterý se běžel vytrvalostní závod klasickou technikou a tam Richarda potrápila špatná střelba. Šest nezasažených terčů po dvou střelbách znamenalo 3 minutovou přirážku a bylo z toho i přes výborný běh až 15. místo. Nejspíš nezvládl psychicky tlak domácího prostředí. Biatlon končil ve středu závodem štafet. Zlínská štafeta ve složení Štvrtecký, Žitník a Kašpařík umístila na devátém místě. Znovu zklamala střelba. Děkujeme za reprezentaci našeho kraje a přejeme mladým biatlonistům hodně úspěchů v dalších závodech, hlavně na Mistrovství ČR, které se koná v Jablonci n.n. Ing. Žitník Radek 5

6 V září se nám úspěšně podařilo rozšířit řady závodníků o deset dětí. Hned od začátku školního roku jsme se začali každou středu s dětmi připravovat na podzimní a zimní sezonu. Zúčastnili jsme se závodů: ve Veřovicích, Frenštátě pod Radhoštěm a samozřejmě na domácích tratích. Konkurenci mají trénovanou a silnou, ale nikdo z nich nám neutekl a nevzdal to. Před Vánocemi se děti dočkaly a dostaly běžkařskou výbavu. Radost v očích dětí byla nepopsatelná. První zkouška výstroje proběhla ještě bez sněhu v tělocvičně. Počasí nás dlouho nenechalo čekat, jako na zavolanou přes noc napadla pěkná a dostatečná nadílka sněhu pro první trénink, který proběhl před Základní školou na Horní Bečvě. Začátky byly náročné, čekala nás spousta práce a trénování. Využili jsme vánočních prázdnin, oželeli pár pohádek a zlepšovali techniku. Prvních domácích závodů se ještě děti nezúčastnily. V lednu 2012 bylo naplánováno týdenní soustředění na Chalupě pod Bukovinami u pana Bártka. Loučení s rodiči bylo rychlé, hurá na běžky a další sportovní vyžití. Užili jsme si spoustu legrace a také těžké dřiny. Trénovalo se u pana Žitníka, kde pro nás byly upravovány tratě a na Pustevnách v běžeckém areálu. Děti se den ze dne zlepšovaly, ubývalo pádů a neztrácely nadšení. Nelze je unavit a vyčerpat! Dospělé ano. Za skvělé stravování v průběhu soustředění děkujeme hostinci Skokan. Dětem se soustředění tak moc zalíbilo, že nechtěly domů. Těší se na další zimní přípravu. 7. února 2012 čekala děti první zkouška jejich nově získaných dovedností. Účastnili se závodů v rámci Základních škol. Pořádající byla sportovní škola Videčská. Horní Bečvu reprezentovali čtyři žáci a Dolní Bečvu jedna dívenka. Závody byly náročné, nepřálo nám počasí a tratě byly zaváté sněhem. Děti se však nezalekly a ukázaly bojového ducha. Všichni čtyři účastníci dosáhli dobrého výsledku. Roman Vítek na 1. místě, Aneta Mikudová na 2. místě. V konkurenci dívek sedmého ročníku obhájila 2. místo Pavla Křištofová. Za šes'táky se zúčastnil v silné konkurenci starších a o hlavu větších soupeřů na vynikajícím prvním místě Tomáš Měrka. Dolní Bečvu reprezentovala Klárka Pavlíčková na 4. místě. Radost z umístění byla veliká jak pro děti tak pro oddíl. Chtěli bychom je velice pochválit za další výkony a účast na závodech: 14. ledna 2012 se konal Memoriál Josefa Dufka na Třeštíku zúčastnili se Aneta Mikudová 4. místo, Roman Vítek 9. místo, Lukáš Vítek 10. místo, Jiří Vítek 12. místo Simona Fiurášková 2. místo, Aleš Maceček 10. místo, Richard Žitník 2. místo. 11. a 12. února 2012 pořádal Frenštát pod Radhoštěm Šrubařův memoriál 64. ročník. Jedná se o dvoudenní závod na Pustevnách. Sobota 11. února 2012: benjamínci Jiří Vítek 2. místo, minižáci Roman Vítek 2. místo, žákyně Klára Pavlíčková 6. místo, Aneta Mikudová 7. místo, Lukáš Vítek 7. místo. V hlavním závodu na 25 km se za ženy zúčastnila Petra Mikudová na 4. místě. Neděle 12. února 2012 obhájili své medaile na 2. místě Jiří Vítek za benjamínky a minižáci 2. místo Roman Vítek. Zimní sezóna nám ještě nekončí a sněhu máme dostatek. Děti se každým tréninkem zlepšují, držme jim palce, přejme spoustu elánu a nadšení k účasti na dalších závodech. Velké poděkování patří obecnímu úřadu Prostřední Bečva za finanční podporu, díky které jsme mohli dětem nakoupit běžkařskou výbavu. Oddíl i děti mockrát děkují, s dalšími výsledky a aktivitami se pochlubíme příště. Běžky, běžky, běžky ZDAR Vzpomínky Michala Bernátka sepsané 6. března Pokračování vyprávění z minulého čísla Začátkem listopadu 1944 bylo zatčeno více osob z Prostřední Bečvy a také z Horní Bečvy. Já jsem byl zatčen na Horní Bečvě u kostela, kde bylo po ranní mši hodně lidí. Byli jsme obklíčeni vojskem a upozorněni, že při útěku bude každý zastřelen. Byly vyvolávány jména hledaných osob. Kromě jiných byl hledán tajemník Pavelka. Gestapo bylo někým upozorněno, že tajemníkem v Prostřední Bečvě je Bernátek a bylo pak voláno toto jméno. Rozhodl jsem se, že se neozvu, a že skočím do řeky Bečva nějak odejdu potokem. Řekl jsem to svému švagrovi Cyrilu Michlíkovi, který mne chytil za ruku a zadržel mne. Věděl, že tento útěk by znamenal jistou smrt pro mne. Zachránil měn tím život. Poslechl jsem ho a chtěl jsem se pak ukrýt v kostele. Našel se však dobrý občan z horní Bečvy, který mě znal a přivedl gestapáky ke mně. Byl jsem zatčen a s ostatními zatčenými odveden na Bílou, kde jsme byli každodenně vyslýcháni. Zachránilo mne jen to, že jsem se nikdy osobně nesetkal se zrádcem Dvořákem, který mne osobně neznal a omylem považoval za obecního tajemníka Pavelku, který měl funkci 6

7 tajemníka naší odbojové skupiny. Pavelka se skrýval až do osvobození a Dvořák se o svém omylu nedozvěděl. Měl jsem štěstí, poněvadž asi na jeho pokyn byl jsem po 10 dnech vězení propuštěn. Na Bílé byli jsme vězněni v koňské stáji, kde spali jsme na betonové podlaze. bylo nás tam 18 a vrátili jsme se pouze tři. Byl to Jan Bil z Grapy, pracovník obce Rudolf Drozd z čísla 3 a já Bernátek Michal. Patnáct bylo umučeno a zastřeleno. Zrádce Dvořák Němce jistě dobře informoval o tom, jaké nebezpečí jim hrozí od našeho odboje a přesto, že na frontách byli Němci na stupu a potřebovali vojsko na frontu, přece okolo 20. listopadu 1944 obklíčili lesy od Frenštátu až po Bílou s velikým počtem vojska a frontovým postem čistili lesy od partyzánů, za osobního velení K. H. Franka, který se svým štábem byl ubytován v hotelu Bečva. Při tomto frontovém postupu byl vypátrán úkryt Františka Haše a Kubiše. Tito zahynuli, z této skupiny se zachránila Alžběta Divínová. Dle svědectví osob vyslýchaných v hotelu Bečva měl Frank v úmyslu vypálit všechny chalupy v prostřední Bečvě a muže postřílet. Po vypátraní skupiny Františka Haše od tohoto úmyslu upustil. Partyzáni měli své spojence i mezi Němci a včas se dozvěděli o zásahu a těsně před obklíčením z kraje odešli, takže akce Němců nedosáhla takových výsledků jakých očekávali. Začátkem roku 1945 přišla do Prostřední Bečvy skupina Mjr. Popova. Obyvatelstvo i s touto skupinou navázalo styky a podporovali je. Byli ubytováni ponejvíce v chalupách na Kršleném. Naše obec byla osvobozena. V tomto vylíčení mé činnosti uvedl jsme pouze závažnější věci. Nemohu popisovat podrobnosti, ani si na všechno nepamatuji, ale jako tajemník byl jsem nucen pořád něco zachraňovat. Uvádím tento případ: Za doby Heindrichiády byl vydán rozkaz, že každý občan je povinen se přihlásit na policii (policejně) k pobytu v obci bydliště. Kdo nesplnil tuto povinnost, měl býti ihned zastřelen. Takovým způsobem zahynul František Juroška z čísla 66, který byl mimo obec byl na cestách a nemohl se vykázat potvrzením, že je někde přihlášen a po ukončení lhůty jsem již nemohl jejich karty odeslat na Okresní úřad, poněvadž byli by zastřeleni. Provedl jsem to tak, že vyplnil jsme jim přihlášky a založil je do kartotéky. Na okres jsem druhopis neodeslal. Kdyby se to prozradilo, hájil bych se tím, že se karta poštou ztratila, což by gestapo asi neupokojilo, byl bych jistě zastřelen. I při těchto těžkostech neodešel jsem ze svého zaměstnání, protože jsem si uvědomoval, že nikdo by tolik neriskoval jako já. Zůstal jsem v zaměstnání, protože bylo to v zájmu národního osvobození. Pokračování příště. Děkujeme za příspěvek. Mše svaté - BŘEZEN NEDĚLE neděle postní Křížová cesta 9.25 schola sv. Zdislavy varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy. 309; 701; 922 (315) Vyznání víry Credo se bude v postní době recitovat kancionál str.57 - za živé a zemřelé farníky STŘEDA středa po 2. neděli postní Křižová cesta farníci varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Markéta Pařenicová, 317, 712, za zemřelého syna Františka Fiuráška, manžela Františka, živou a zemřelou rodinu Fiuráškovu, Matušíkovu, Bělůnkovu a Jurajdovu NEDĚLE neděle postní. Křížová cesta 9.25 děti a mládež varhaník Vlastislav Stavinoha, zpěv Eva Pařenicová, malá schola. 301, 727, za zemřelou maminku a babičku Veroniku Mičutkovu - za Bohumila Divína, Pavla Divína, otce Bohumila Divína, živou a zemřelou rodinu STŘEDA středa po 3. neděli postní Křížová cesta ministranti. varhaník pan Poruba, 306, 722, poděkování za dožití 80 let s prosbou o Boží požehnání a pomoc do dalších let. - za Andělu Petřekovu, manžela, 3 syny, živou a zemřelou rodinu NEDĚLE neděle postní. Laetare Veselte se. Sbírka na kostel, setkání varhaníků. Křížová cesta 9.25 matky a otcové varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy. 914, 725, za zemřelého Bohumíra Pařenicu, rodiče, 3 bratry, švagry, živou a zemřelou rodinu - za živou a zemřelou rodinu Kretkovu a duše v očistci - STŘEDA středa po 4. neděli postní Křížová cesta farníci varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Markéta Pařenicová, 311, 701,315 - poděkování za pomoc a ochranu pro Dominika Koperu a za zemřelého Josefa Koperu a duše v očistci NEDĚLE neděle postní Křížová cesta biřmovníci Varhaník Vlastislav Stavinoha, zpěv Pavel Cholevík, Monika Švandová. 901, 317, 712, poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu 7

8 - za zemřelého Zdeňka Pavláta k 1. výročí úmrtí a rodiče z obou stran. - za zemřelé rodiče Josefa a Julii Valovy, 4 bratry, sestru a celou zemřelou rodinu STŘEDA středa po 5. neděli postní Křížová cesta biblické společenství varhaník pan Poruba, 303, 727, za zemřelého Josefa Krhutka, manželku, 3 syny, dceru, 2 vnuky a duše v očistci - za Františka Bila, živou rodinu, Josefa a Marii Hodulovy a jejich zetě, Václava Kroupu, Emila Kováře a vnuka Zdeňka farnost Hutisko-Solanec Od čtvrtku 1.3. do 4.3. v (80,-Kč; 90min) MODRÝ TYGR česká rodinná komedie. Přístupný. Od čtvrtku 1.3. do 4.3. ve (90,- Kč; 105min) ŽELEZNÁ LADY biografické drama VB, Francie. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí 5.3. do 7.3. v (80,- Kč, 90 min) ŠKOLNÍ VÝLET česká komedie. Přístupný Od pondělí 5.3. do 7.3. ve (100,- Kč, 95 min) ŽENA V ČERNÉM - drama, thriller, horor VB, Kanada, Švédsko. S titulky, do 12 nevhodný. Ve čtvrtek 8.3. zahájení od a od hod. FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA Vstup na jednotlivé bloky 50,- Kč, celý festival 80,- Kč Od pátku 9.3. do v (90,- Kč;97 min) TOHLE JE VÁLKA! akční romantická komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný Od pátku 9.3. do ve (110,- Kč; 105min) ČTYŘI SLUNCE komediální drama ČR. Přístupný. V neděli v (20,- Kč,63 min) KŘESADLO pásmo pohádek pro nejmenší. Od pondělí 12.3.do v (90,-Kč;79min) BŮH MASAKRU komediální drama, Francie, Německo, Polsko, Španělsko. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do ve (90,- Kč; 83 min) ĎÁBEL V TĚLE horor, thriller USA. S titulky, do 15 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (50,-Kč;FK 40,- Kč; 90min) PŮLNOČNÍ POLIBEK romantická komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný. Od pátku do v (90,-Kč; 94 min) LORAX animovaná rodinná pohádka USA. Česky, přístupný. Od pátku k v (90,-Kč, 120min) PROBUDÍM SE VČERA komedie ČR s Jiřím Mádlem. Přístupný. Od pondělí do v (90,-Kč;95min) GHOST RIDER 2 akční pohádkový thriller USA, Spojené arabské emiráty. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí do ve (80,-Kč;90min) LÁSKA JE LÁSKA romantická komedie ČR. Přístupný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (70,- Kč,FK 60,-Kč, 93 min) LE HAVRE komediální drama Finsko, Francie, Německo. S titulky, Přístupný. Od pátku do v (90,-Kč; 94min) CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV - akční, pohádková, dobrodružná, rodinná, sci-fi komedie USA. Česky, přístupný. Od pátku do ve (90; 100 min) HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI akční thriller, drama sci-fi USA. S titulky, přístupný. Od pondělí do v (90,-Kč;137min) JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY akční, dobrodružná rodinná sci-fi pohádka USA. S titulky, přístupný. Od pondělí do ve (90,- Kč; 120min) MILÁČEK - drama VB, Francie, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od čtvrtku do 1.4. v a ve (100,- Kč; 104min) OKRESNÍ PŘEBOR Poslední zápas Pepika Hnátka komedie ČR. Do 12 nevhodný. z programu vybrala Kantorová Radomila MANŽELSKÁ SETKÁNÍ Od soboty 3. března, jedenkrát za měsíc Společná setkání pod vedením manželů Ing. Milana a Bc. Dany Bobkových, profesionálních koučů, s cílem povzbudit, inspirovat se a posílit partnerský vztah. Vstup zdarma. Přihlášky a informace: DUCHOVNÍ ROZMĚR ŽIVOTA RODINY Čtvrtek 8. března v hod. Přednáška pro rodiče a prarodiče. Malá nápověda, co a jak se učíme v celoživotním vzdělávání ve Škole lásky v manželství a rodině. MUDr. Jitka Krausová. Městská knihovna Rožnov, vstup volný. 12 PODMÍNEK DĚDICTVÍ Úterý 27. března v hod. Promítání filmu a beseda. Dědeček chce svému vnukovi zanechat víc, než jen slušnou finanční hotovost. Beseda: Jaké dědictví chcete zanechat svým vnukům? Městská knihovna Rožnov, vstup volný. 8

9 MATICE RADHOŠŤSKÁ KAPLE NA RADHOŠTI - Robert Polanský Z Knihy o památném Radhošti uspořádal František Horečka 1931 Když dostatečný kapitál byl shromážděn, přikročeno ke stavbě svatyně na Radhošti. Stavba zadána firmě Konečný a Nedělník v Prostějově, kteří hned roku 1897 stavbu započali. Dne bylo svěcení základního kamene. Vypracování mramorové oltáře svěřeno akad. sochaři Neumannovi z Kroměříže, provedení barevných oken uměleckému ústavu B. Škardy v Brně. Celkový náklad činil zl. 18 kr. Svatyně byla posvěcena na svátek Jména Panny Marie dne od samého p. arcib. Dra Theod. Kohna za přítomnosti 40 kněží a asi 30 tisíc lidí z celého širokého okolí, také z Čech, Moravy, Slezska a Uher. Pro obraz Madony Valašské byl upraven boční oltář, který byl posvěcen dne ; svěcení vykonal P. Jan Břečka. Při mši sv. se ponejprv hrálo na nové harmonium, které daroval p. Rosola, drogista v Brně. Bohudík našlo se mnoho šlechetných dárců, jejichž jména jsou na některých místech v kapli uvedena; kromě toho daroval p. Josef Parma, továrník z Tiché, nádhernou stříbrnou monstranci, p. továrník Jos. Bumbala zvon do vížky a bylo dále mnoho dobrodinců, kteří koupili kostelní roucha, prádlo a paramenty. Když komitét pro vystavění kaple se rozešel dne , vykonav své poslání, bylo následujícího roku přikročeno k založení spolku Matice Radhošťské, které byla kaple odevzdávka k udržování a opatrování. Ustavující valná hromada konala se dne 5. ledna 1905 v zasedací síni městské radnice ve Frenštátě p.r. Svatyni navštívil J. E. kníže arcibiskup olom. Frant. Sal. Bauer dne 5. října 1906 o 9. hodině, sloužil mši sv. a kázal, po skončení obřadů prohlédl si na zpáteční cestě Pustevny, byl unesen serpentinami pod hory a pak jel do Frenštátu a na Hukvaldy. Cementová omítka zevní na kapli vlhkem opadávala, proto byla nejhorší místa až do kamene otlučena a nově nahozena a celá kaple zvenčí zalíčena a natřena fasadínem, též ventilace opraveny (1909). Vnitřní omítka byla rovněž otlučena a čerstvě nahozena, pak světle zeleně natřena, aby vlhko neprosakovalo (1912). Vyvlastnění pozemku kapli darovaného, stalo se až roku 1914, kdy zadlužený majetek Popprův koupil p. Alois svob. p. z Rothschildů pro vítkovické železárny prohlášením ze dne 3. listopadu 1914 ve Vídni. Ve válečné době ( ) se bohužel o kapli nikdo nestaral, takže utrpěla mnoho škod a byla zvláště v deštivém počasí celá vodou tak nasáklá, že v kapli byl močál. Dne 8. března 1919 zemřel p. Emil Kostelník, velmi zasloužilý předseda spolku, který měl velké zásluhy o zbudování a zvelebení kaple. Radikální oprava kaple provedena roku Omítka celé kaple jak vnitřních tak vnějších stěn byla do kamene otlučena, omítka stará mezi kameny do hloubky 15cm z obou stran vybrána a vyspárována cementem. Rozpočet na to byl Kč od rožnovského stavitele p. Frant. Bajera. Kaple obložena do šindele impregnovaného, zřízen dřevěný ochoz kol celé kaple, zakončena portálem před vchodem do kaple, dále zbudována věž se zvonicí ve slohu řecko-uniatském. Vnitřek kaple odhrabán, vyspárován a nahozen cementem v imitaci mramoru. Plechová krytba kopule vyměněna za šupinatou. Do kaple opatřeno 18 židlí a 4 velké rákosové koberce červené barvy. Celková oprava vyžádala si kolem půl miliónu Kč nákladu ( ). Posvěcení opravené kaple a slavnost narození sv. Cyrila dne Na svém zájezdu na Valašsko navštívil svatyni první prezident republiky čsl. p. Tomáš G. Masaryk dne 23. června S velký zájmem dotazoval se na dějiny kaple, doporučil postaviti oltář sv. Václava a podepsal se na první stranu do knihy cizinců. Schváleny opravené stanovy zemským polit. úřadem v Brně č /V. Vypracován návrh na provedení bočního oltáře sv. Václava od pú. E. Hlavice ze Vsetína; originál je hotov a dodá se umělecké prům. škole v Praze za účelem provedení v kar. mramoru za Kč: Oltář totiž měl býti hotov v jubilejním roce 1929 (1000. výročí úmrtí sv. Václava), avšak pro finanční nesnáze nedošlo k provedení. Nová dlažba v kapli pořízena firmou B. Fischmann a spol. ze Živeni a upravena dne nákladem Kč. Šlechetného daru dostalo se Matici radhošťské od frenštátského rodáka a slavného amerického sochaře mistra Albína Poláška, který věnoval monumentální sousoší sv. Cyrila a Metoděje Matici Radhošťské a pohanského boha Radegasta Pohorské jednotě Radhošť. Těmito vzácnými dary postavil si mistr Polášek na našich horách nehynoucí památku. Sousoší jakož i Radegast byly dovezeny z Prahy dne do Frenštátu a den na to byly autem a 5 spřeženími za dohledu mistra Poláška na Radhošť dopraveny. Sv. Cyril a Metoděj jest umístěn za kaplí, kde stál kamenný kříž, obličejem k cestě od Pusteven, kaple tvoří siluetu tomuto sousoší. To bylo poslední vyprávění o Pustevnách a Radhošti Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce třikrát. Pro osoby narozené v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba 9

10 slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku. VRBA - sebevědomá a rozmarná Narození: Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. Ve Vrbě se spojují dvě povahy první je snivá, zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými až hysterickými projevy. Prožívá mnoho trpkosti, ale jelikož je zároveň velkým bojovníkem, často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší Vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím. Možná kvůli této vlastnosti často neprožívá skutečné přátelství. LÍPA - zasněná a trpělivá Narození: Silný krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé narození ve znamení Lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Ostatní jejich společnost vyhledávají, neboť Lípa umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. V lásce bývá ovšem nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a změnit Lípu ve vyrovnanou bytost. DUB silný a energický Narození: Statný, odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného v den jarní rovnodennosti, v den, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. V nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledí jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně zdravý, jako je zdravé a pevné dřevo dubu. LÍSKA laskavá a netrpělivá Narození: Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty a plamennými projevy, přesto mají na ostatní úžasní vliv. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim něco nevychází tak, jak by si představovali, takticky počkají na vhodnější okamžik. Dosáhnou-li vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve svůj prospěch. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Ze životních zápas vycházejí s omlazeným názorem na svět. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají i v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnoučata. 2. březen 1882 Anglický básník Roderick McLean vytáhne pistoli a zamíří na hlavu anglické královny Viktorie. Naštěstí je jeho muška stejně tak špatná jako jeho poezie, a tak mine. Ona odmítla mou báseň, kterou jsem napsal jen pro ni! vysvětluje vyšetřovatelům uražený básník motiv svého činu. Soud ho později označí za nevinného, ale šíleného a posílá ho do blázince. 3. březen 1513 Španělský objevitel Juan Ponce de León zamíří na americký kontinent, aby zde našel legendární pramen mládí. K smrti ho totiž děsí představa, že se z něj jednou stane vrásčitý stařec, který nevyjde ani pár schodů. Během své cesty přitom objevuje dnešní Floridu. Zázračný elixír tu sice nenachází, ale nakonec ho ani nepotřebuje už v roce 1521, tedy ve 47 letech, ho zamordují místní indiáni. 10

11 8. březen 1944 Aby zabránili případné vzpouře v židovském gethu v Terezíně, odvážejí nacisté jeho obyvatele do vyhlazovacího tábora Osvětim. Zde se jim zpočátku dostává několika privilegií, například jsou ušetřeni vyholení hlav. Němci se tak nejspíš snaží vyvrátit zvěsti o genocidě Židů. V tento den však 3792 mužů, žen i dětí z Terezína posílají na smrt do plynových komor. 12. březen 538 Římané jásají. Král východogermánského kmene Ostrogótů Vitiges a jeho armáda konečně táhnou pryč od města, které se po celý rok marně snažili dobýt. Proti všemi mastmi mazanému generálovi Belisariovi však neměli barbaři nejmenší šanci. Když k hradbám vyslali obléhací věže, velitel Belisarius nařídil lučištníkům postřílet místo lidí voly, kteří dřevěné konstrukce táhli, čímž je zcela vyřadili z provozu. 14. březen 1471 Když v anglickém žaláři umírá jistý Thomas Malory, ani pes po něm neštěkne. Kdo by také oplakával zločince, který jen kradl, znásilňoval, a dokonce se pokusil o vraždu?! Ironií osudu právě on ale sepsal známý román Artušova smrt, který oslavuje rytířské ctnosti. Dílo se později stává inspirací pro řadu dalších artušovských legend. 21. březen Na svět přichází geniální hudební skladatel Johann Sebastian Bach. Po celý život se má co ohánět, aby uživil svou početnou rodinu se dvěma manželkami totiž zplodí celkem 20 dětí! Jeho hudba přitom ale nefrčí a lidí ji ocení až v 19. století. 27. březen 1357 Český král a římský císař Karel IV. samozřejmě nesmí chybět u slavnostního otevření právě dokončeného hradu Karlštejn. O zákazu, jenž by bránil ženám vkročit do hradu, však panovník nic neví. Zato nařídil, že v Mariánské věži, kde se nachází kaple, nebylo nikomu dovoleno se ženou, byť i zákonnou manželkou, spáti nebo lehati. 28. březen 1285 Na následky jednoho ze sedmi smrtelných hříchů umírá sám papež Martin IV. Osudným se mu stává obžerství, protože se přejedl úhořů. Ryby z jezera Bolena ve střední Itálii jsou však vyhlášenou lahůdkou, které málokterý smrtelník dokáže odolat. 31. březen 1889 Eiffelovka, věž v Paříži je slavnostně uvedena do provozu. Většina lidí by ji však nejraději rychle zbourala. V roce 1909 má stavba skutečně namále. Naštěstí ale Francouzi objevují její využití coby držáku na antény, a když se díky tomu podaří v roce 1917 chytit i světově proslulou špiónku Matu Hari, všichni rázem na nějaké zbourání zapomenou. z časopisu History revue vybrala Kantorová R. BŘEZEN - březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát - v březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává - hřmí-li v březnu, sněží v máji - časné jaro mnoho vody, jarní deště - mnoho škody - když na jaře přiletí kukačka, mohou se zahodit boty - na svatého Bedřicha (6.3.), slunko teplem zadýchá - sv. Felicitas (7.3.) sníh z polí odmítá - Cyril a Metody (9.3.), první ovčí pastvy - o sv. Řehoři (12.3.) mrazy vše umoří - na sv. Josefa (19.3.) se mají odkládat kožichy - Panna Maria (25.3.) zatopí i bez dřeva - o sv. Quiritu (30.3.) je teplo i ve stínu KOLIK KROKUSŮ JE TŘEBA K VÝROBĚ JEDNOHO KILA ŠAFRÁNU? Mezi až Proto i dnes stojí půl kila prvotřídního španělského šafránu mancha liber. Sbírání šafránu zobrazují například fresky z minojské Kréty, které se dochovaly z doby kolem roku 1600 př.kr. Alexandr Veliký si myl v šafránu vlasy, aby si zachovaly nádhernou jasně oranžovou barvu. Byl to velmi luxusní šampon, neboť v té době byl šafrán stejně vzácný jako diamanty a dražší než zlato. V 15. století v Norimberku a za vlády Jindřicha VIII. v Anglii se falšování šafránu přimícháním jiných látek považovalo za hrdelní zločin. Viníky upalovali na hranici, případně pohřbívali zaživa i s jejich nezákonným zbožím. Město Saffron Walden v Essenu dostalo jméno podle šafránu: bylo to středisko obchodu s tímto kořením v Anglii. Podle legendy sahají jeho počátky do 14. století, kdy si jeden poutník přivezl z Blízkého východu ukradenou cibuli šafránového krokusu ukrytou v holi. Do té doby se město jmenovalo prostě Walden. Pěstování šafránu začalo ustupovat teprve s příchodem čaje, kávy, vanilky a čokolády, byť ve Španělsku, Itálii a Francii zůstával šafrán i nadále významnou plodinou. Slovo šafrán pochází z arabského astat, žlutý. z Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová R. 11

12 PRODÁM BYT 3+1 V ROŽNOVĚ P. R. IHNED VOLNÝ, NUTNO VIDĚT. CENA DOHODOU. TEL: Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové rekonstrukci v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva. Kontakt: Crha tel. 724/ Nero Trade s.r.o. průmyslová a zábavní technika Dolní Bečva 604 Valašský Šenk Zavadilka hledá kuchaře/kuchařky číšníky/servírky Požadujeme : - vyučení v oboru hostinská činnost - bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost - zdravotní průkaz Nabízíme : - práci na HPP ve stabilní společnosti - dotované firemní stravování a ubytování - bonusy podle výsledku práce Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na podrobnější informace na tel Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu na DUBEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění 200,-Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JEPG a PDF. Platba hotově, převodem nebo fakturou před uveřejněním. 12

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN

ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať. Slovo starosty Milí Prostřednobečvané, ani jsme se nenadáli a stojíme na

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více