Motto měsíce: Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátelé!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto měsíce: Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátelé!"

Transkript

1 Motto měsíce: Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátelé! Vážení spoluobčané V letošním roce by mělo dojít ke schválení nového územního plánu obce. V současnosti se však vyskytly problémy, kdy dotčené orgány požadují vyškrtnutí některých žádostí o změnu ÚP. Vyzývám proto ty z Vás, kteří máte podány žádosti o změnu územního plánu, abyste se informovali u místostarosty obce Milana Fárka, v jaké situaci je právě Vaše žádost. Ing. Radim Gálik - starosta Pro cestující z Rožnova pod Radhoštěm směr Prostřední Bečva Bacov uvádíme spoje autobusů, které nejezdí v době školních prázdnin hod. prac. dny nejede: od do 2. 1.; 3.2.; od do 24.2.; od 5.4. do 6.4. od 2.7. do 31.8.; od do 26.1.; hod. prac. dny nejede: od do ; od 2.7. do 31.8.; Spoje v pracovní dny v 16.00; 18.20; a jezdí i v době školních prázdnin. Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská upozorňuje, že ve středu od hod. bude přijímat pacienty pouze na OBJEDNÁVKU. Objednat lze telefonicky na čísle: MUDr. Kjeronská V měsíci březnu končí splatnost poplatku: Za likvidaci PDO 400,- Kč na osobu, občané nad 70 let 200,- Kč, děti do 2 let osvobozeny - 400,- Kč za rekreační objekt Splatnost obou poplatků 31. března daného roku. Odvoz tříděného odpadu v měsíci BŘEZNU: PLASTY (žluté pytle) odvoz: 7.3.; 4.4.; 2.5.; 6.6.; PAPÍR (modré pytle) odvoz: 14.3.; 11.4.; 9.5.; SKLO (zelené pytle) odvoz: 14.3.; 11.4.; 9.5.; Platbu lze provádět hotově do pokladny obecního úřadu, složenkou nebo převodem z účtu. UPOZORNĚNÍ!!! 31. ledna 2012 skončila splatnost vyúčtování za odběr pitné vody za II. pololetí 2011 a 15. února skončila splatnost poplatku za psy. Prosíme občany, kteří dosud nenahlásili stav vodoměru a nezaplatili za psa, aby tak neprodleně učinili. 1

2 PŘEJEME V MĚSÍCI BŘEZNU oslavencům, kteří se dožívají 70, 75, 80 a více let. Červená Zdenka 367 Fiurášková Josefa 579 Chrbját Vladimír 606 Chrbjátová Marie 171 Juříček Jan 251 Koláčková Růžena 50 Kretek Josef 510 Křenková Marie 492 Maňásková Marie 55 Mikudová Anastázie 414 Ritz Petr 292 Rohlová Eliška 295 Závorková Marie 483 Přejeme vše jubilantům, hodně štěstí, zdraví, optimismu a rodinné pohody!! SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STŘED Přeje své člence paní CHRBJÁTOVÉ MARII, která oslaví 12. března významné životní jubileum. Do dalších let pevné zdraví, optimismus a rodinnou pohodu. Výbor SDH střed SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KNĚHYNĚ Přeje svým členům, kteří oslaví v březnu významné životní jubileum. CHRBJÁT VLADIMÍR 75 LET MIKUDA EDUARD 65 LET Do dalších let přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Výbor SDH Kněhyně Dne 13. března 2012 vzpomeneme na 2. výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan MIROSLAV MIKUDA Měl jsi nás rád, chtěl jsi s námi žít, přišla zlá nemoc a ty jsi musel odejít. Prázdný je domov, smutno je v něm, bolest a vzpomínka zůstaly jen. S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 22. března 2012 vzpomeneme 6 let, kdy nás navždy opustila LUDMILA ŠRUBAŘOVÁ rozená Ondryášová Stále vzpomínáme MICHAL SOBOŇ Dne 9 března 2012 vzpomeneme 14. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, švagra, strýce pana FRANTIŠKA MIKULENKY Už ho neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, na hutiském hřbitově spí svůj věčný sen. Odešels, jak osud si přál v naši vzpomínkách však žiješ dál. S láskou a úctou vzpomínají manželka Jana, děti s rodinami a všichni, co Tě mají rádi. PODĚKOVÁNÍ Český červený kříž Prostřední Bečva děkuje sponzorům za věcné i peněžité dary, které přispěly ke zdárnému průběhu maškarního plesu a zvláště děkuje obecnímu úřadu a restauraci Valašský šenk Zavadilka. Fotografie z plesu jsou na internetových stránkách organizace předsedkyně Marcela Maléřová Sbor dobrovolných hasičů v Prostřední Bečvě upřímně děkuje všem dárcům, kteří finančně nebo věcně podpořili uspořádání tradičního hasičského plesu dne Výbor SDH 2

3 změny v rozpočtu na rok 2011 plnění rozpočtu za rok 2011 změny v rozpočtu na rok 2012 výroční zprávu ZŠ a MŠ Prostřední Bečva za rok 2011 čerpání rozpočtu sociálního fondu za rok 2011 rozpočet sociálního fondu na rok 2012 vypracování projektu na dětské hřiště firmu EPRON Consulting na zpracování žádosti o dotaci na stavbu dětského hřiště termín zápisu dětí do MŠ na měsíc březen řešení dopravní situace na Pustevny prostřednictvím informační tabule žádosti o stavby RD na parc. č. 645/6 žádosti o stavby RD na parc. 509/4 vyhlášení záměru na výměnu parcel dle GP č /2011 zaplacené poplatky obci za pořádání tomboly vrátit pořadatelům formou dotace Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o podmínkách CHKO Beskydy k rozpracovanému ÚP obce Obecní zastupitelstvo bere na vědomí připomínky na organizaci stánkového prodeje a parkování na Pustevnách Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zápisu dětí do základní školy Obecní zastupitelstvo ukládá ředitelce MŠ a ZŠ projednat s okolními obcemi termíny uzavření MŠ Myslivecké sdružení Radegast upozorňuje občany, aby zabránili volnému pobíhání svých psů. Ti v okrajových částech obce štvou srnčí zvěř, která není v zimním období schopná vždy uniknout. Po dlouhém běhu hyne na zápal plic. Děkujeme za pochopení. Hana Křenková předseda MS není Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Vsetín oznamuje vlastníkům lesních pozemků v k.ú. Prostřední Bečva, že má záměr řešit požadavky na vytyčení především lesních pozemků zejména za využití prostředků z Programu rozvoje venkova na období Za tímto účelem vyzývá vlastníky lesa, že mohou požádat o vytyčení svých lesních pozemků, případně doložit dohodu o zrušení nájemního vztahu k pozemkům, mají-li ji k dispozici. Ve věci vytyčování lesních pozemků z prostředků programu bude nápomocna obec Prostřední Bečva při zajištění a soustředění žádostí. Na obci budou k dispozici formuláře žádosti, kterou zde bude možné po vyplnění odevzdat. V případě nejasností se můžete obrátit na Pozemkový úřad Vsetín: paní Adamcová ; paní Pernická Ing. Renata Němejcová, ředitelka PÚ Vsetín V Rožnově a jeho okolí dostanou rodiče možnost přihlásit dítě do takzvané lesní mateřské školy. Děti v ní tráví většinu času venku. Les je jedno velké hřiště a příroda moudrá učitelka trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Takové je hlavní motto takzvaných lesních mateřských škol, které se objevily poprvé před půl stoletím v Dánsku. První lesní školka začala fungovat i v Rožnově, brzy bude zahájen její každodenní provoz. Zatímco v běžných mateřských školách tráví děti čas v budovách a do přírody chodí jen v přesně vymezených hodinách, v lesních je tomu naopak. Pedagogové připravují program pod širým nebem, přirozeně navazují na roční období a místo, kde školka je. Spolu s dětmi se nechávají inspirovat přírodou, která je každý den nová. Pravidelný pobyt v přírodě umožňuje dětem čerpat z její harmonie, děti zdravě fyzicky otužuje, poskytuje plnohodnotnou přípravu do života. S tváří a konkrétním programem Lesní školky Na Kozinci se můžete seznámit prostřednictvím webových stránek školky ZÁPIS pro jarní provoz školky a školní rok 2012/2013 proběhne 2. března 2012, 9. března

4 A co se zatím od posledního zápisu ve Zpravodaji v MŠ událo? Oznámení MŠ : Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy střed pro školní rok 2012/2013. Proběhne v budově MŠ ve dnech 19. a 20. března 2012 od 8.00 do a odpoledne od do hod. Zápis dětí do Mateřské školy v Kněhyních pro školní rok 2012/2013 proběhne v budově MŠ 21.března 2012 od 8.00 do a odpoledne od do hod. Prosíme všechny rodiče, kteří by měli zájem umístit své dítě do mateřské školy, aby si je přišli zapsat. Jedná se i o ty děti, které nenastoupí hned od 1. září, ale v průběhu školního roku i tyto děti musí být zapsány. Mateřská škola nabízí : Hrací koutky, kuličkový bazén, prostornou školní zahradu, logopedickou péči dětem s vadou řeči, práce s keramickou hlínou a předplavecký výcvik pro předškolní děti Tradiční akce pro děti : různá divadelní představení, mikulášská nadílka, vánoční besídka, dětský maškarní karneval, oslavy Dne matek a Dne dětí, školní výlet na atraktivní místo, slavnostní ukončení školního roku rozloučení s předškoláky, a plno jiných akcí pro radost dětí. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let. Předškolní vzdělávání má tři ročníky. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu školního roku dovrší nejvýše čtyř let věku. Ve druhém ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu školního roku dovrší nejvýše pěti let věku. Ve třetím ročníku se vzdělávají děti, které v průběhu školního roku dovrší nejvýše šesti let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Prosíme všechny rodiče, aby se dostavili ještě před zápisem do budovy MŠ. Vyzvednou si zde přihlášku a žádost o přijetí, také potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. K samotnému zápisu si vezměte originál rodného listu dítěte. Těšíme se na Vaši návštěvu. Závěrem roku 2011 nás skutečně 9.prosince navštívil Mikuláš s čertem a andělem, aby obdaroval všechny hodné děti. A protože se celého vystoupení herců divadla Maringotka zúčastnila také redaktorka časopisu Spektrum, o jejich návštěvě jsme se mohli podrobně dočíst v jednom z jejich vydání. Čert převlečený za doktora děti báječně bavil, jeho vystoupení bylo plné smíchu, křiku a čertovin. 13.prosince k nám zavítaly v bílých plachetkách s pomoučeným obličejem Lucky (převlečení žáci 2.třídy), aby nám peříčky vymetly všechno zlé (prach, špínu, zlobu, nemoci ). 15.prosince se v Mateřské škole střed uskutečnila Vánoční besídka s rozdáváním dárků. Děti si společně zazpívaly koledy, přednesly vánoční básně jako poděkování vánočnímu stromečku za přinesené dárky. Také ochutnávka vánočního cukroví, které si děti samy napekly a nazdobily, společně s přípitkem nesměla chybět. V Mateřské škole v Kněhyních se Vánoční besídka uskutečnila 21.prosince a proběhla obdobně. 10.ledna měly děti z MŠ v Kněhyních Zimní radovánky. Děti si z domova přinesly boby a strávily celé dopoledne na kopci. Děti z MŠ střed si zimní radovánky užívaly také, a to na umělém kopci na zahradě MŠ. 16.ledna si děti z Kněhyň udělaly sportovní den v MŠ. Dopoledne plné soutěží a aktivit motivovaných tématikou sportovců přispělo k týdennímu tématu zdravé sportování. V období od 16. do 20.ledna jezdilo 12 dětí ze starší třídy MŠ střed do dětského lyžařského parku v areálu Soláň-Sedlo. Náplní pětidenního kurzu byla skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku. Cílem bylo osvojení si základních lyžařských dovedností. Děti měly k dispozici pojízdný koberec a 2 lanové vleky. Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku pokračovala výuka na ostatních sjezdovkách areálu. Při výcviku se o děti starali milí instruktoři a učení šlo jedna báseň. Když byla doba na jídlo, s chutí sportovce jsme vypili teplý čaj a snědli svačinu. Každý den jsme vydrželi lyžovat až do půl jedenácté. Dny utíkaly jak voda, a byl tu pátek a s ním závody. Předvedli jsme své lyžařské umění, dostali jsme řidičský průkaz, diplom a odměnu.všichni jsme vydrželi až do konce, a to s úsměvem na tváři. Přijeli nás podpořit i rodiče. Na konci jsme byli všichni skvělí lyžaři. Dokonce i ti, kteří stáli na lyžích poprvé. - takhle popsala své zážitky pí.učitelka Kristýna Šudáková, která s dětmi na lyžařský výcvik jezdila Aby to dětem, které na lyžařský výcvik nejezdily, nebylo líto, navštívily 18.ledna Solnou jeskyni 4

5 v hotelu Cherry na Horní Bečvě. Prostředí vhodné k relaxaci, celkovému uvolnění, k dýchání přispělo k ozdravným aktivitám u dětí. 22.ledna se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Vítání občánků. Tři děti pod vedením paní uč. Kristýny Šudákové svým pásmem písní a básní obohatily tento slavný den v životě nových občánků obce. 25.ledna navštívil mateřskou školu klaun, aby s vystoupením Klaun TúTú učí děti dopravu seznámil děti s prevencí v dopravní výchově. Zábavné soutěže s říkankami, při kterých se děti seznámily s chováním na dětském hřišti, na parkovišti, na přechodu pro chodce, s dopravními prostředky, značkami - ty bylo náplní jeho vystoupení. 27.ledna navštívily předškolní děti Základní školu, aby se seznámily s prostředím školy. Jejich bývalí kamarádi z 1.třídy jim předvedli, jak již umí skládat slabiky, jak umí počítat. Tohle setkání patří mezi velmi oblíbené. Zápis do 1.třídy se uskutečnil 31.ledna a zúčastnilo se jej celkem 18 dětí z Mateřské školy střed. Děti mohly ukázat své dovednosti, znalosti, jak jsou na školu připraveni. 10.února se uskutečnil v Mateřské škole střed Maškarní karneval. Přehlídka masek, tanec a tombola byly příjemným zpestřením činnosti mateřské školy. V Mateřské škole v Kněhyních se Maškarní karneval uskuteční 1.března. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem maminkám, které nám přispěly do bohaté tomboly. A ještě jedno poděkování. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem tatínkům, kteří pomohli odklidit velké množství sněhu před školkou a na balkoně v Mateřské škole v Kněhyních. Jsou to : tatínek od Alenky Křenkové, od Klárky Pařenicové, od Honzíka a Patrika Barabáše, od Jolanky Hrstkové, Nikolky Mikudové, tatínek a bratr Dominika Rybníčka. Samozřejmě patří také poděkování zaměstnancům Obecního úřadu, kteří odklízeli sníh před MŠ střed. Děkujeme. Fotografie z návštěvy Mikuláše a z Vánoční besídky jste si již mohli prohlédnout. Fotografie z některých uvedených akcí můžete právě v těchto dnech vidět ve vývěsní skříňce před Jednotou. Občanské sdružení SAKUMPIKUM pořádá v sobotu 10. března 2012 B L E Š Í T R H v hotelu Bečva (U Koňa). Přijď i Ty prodat, koupit, darovat či vyměnit. Jste zavaleni věcmi, které nemáte to srdce vyhodit.přijďte je zkrátka poslat dál. Co můžete očekávat? Nebo nabídnout? Přebytky ze šatníku dětí i dospělých, sklepů, půd a stodol, hračky, porcelán, LP desky, knihy, módní doplňky, stroje, stroječky, moto i kolo, nářadí, časopisy, nábytek, sportovní náčiní a umění všeho druhu a jiné pozoruhodnosti. Věci nadměrných velikostí vyfoťte a přineste foto. Příjem věcí v pátek hod. Prodejní den sobota hod. Výdej věcí a peněz v neděli hod. nebo v pondělí v úřední hodiny na OÚ. Možnost občerstvení a posezení zajištěna. Těší se na Vás kolektiv SAKUPIKUM. Ve dnech se v běžeckém areálu na Pustevnách uskutečnily závody v biatlonu v rámci konání 5. zimní olympiády dětí a mládeže. Těchto závodů se zúčastnil také náš mladý a nadějný biatlonista Richard Žitník. V pondělním rychlostním závodě volnou technikou (bruslením), kde se za každý nezasažený terč běhají trestná kola, obsadil pěkné 12. místo. V úterý se běžel vytrvalostní závod klasickou technikou a tam Richarda potrápila špatná střelba. Šest nezasažených terčů po dvou střelbách znamenalo 3 minutovou přirážku a bylo z toho i přes výborný běh až 15. místo. Nejspíš nezvládl psychicky tlak domácího prostředí. Biatlon končil ve středu závodem štafet. Zlínská štafeta ve složení Štvrtecký, Žitník a Kašpařík umístila na devátém místě. Znovu zklamala střelba. Děkujeme za reprezentaci našeho kraje a přejeme mladým biatlonistům hodně úspěchů v dalších závodech, hlavně na Mistrovství ČR, které se koná v Jablonci n.n. Ing. Žitník Radek 5

6 V září se nám úspěšně podařilo rozšířit řady závodníků o deset dětí. Hned od začátku školního roku jsme se začali každou středu s dětmi připravovat na podzimní a zimní sezonu. Zúčastnili jsme se závodů: ve Veřovicích, Frenštátě pod Radhoštěm a samozřejmě na domácích tratích. Konkurenci mají trénovanou a silnou, ale nikdo z nich nám neutekl a nevzdal to. Před Vánocemi se děti dočkaly a dostaly běžkařskou výbavu. Radost v očích dětí byla nepopsatelná. První zkouška výstroje proběhla ještě bez sněhu v tělocvičně. Počasí nás dlouho nenechalo čekat, jako na zavolanou přes noc napadla pěkná a dostatečná nadílka sněhu pro první trénink, který proběhl před Základní školou na Horní Bečvě. Začátky byly náročné, čekala nás spousta práce a trénování. Využili jsme vánočních prázdnin, oželeli pár pohádek a zlepšovali techniku. Prvních domácích závodů se ještě děti nezúčastnily. V lednu 2012 bylo naplánováno týdenní soustředění na Chalupě pod Bukovinami u pana Bártka. Loučení s rodiči bylo rychlé, hurá na běžky a další sportovní vyžití. Užili jsme si spoustu legrace a také těžké dřiny. Trénovalo se u pana Žitníka, kde pro nás byly upravovány tratě a na Pustevnách v běžeckém areálu. Děti se den ze dne zlepšovaly, ubývalo pádů a neztrácely nadšení. Nelze je unavit a vyčerpat! Dospělé ano. Za skvělé stravování v průběhu soustředění děkujeme hostinci Skokan. Dětem se soustředění tak moc zalíbilo, že nechtěly domů. Těší se na další zimní přípravu. 7. února 2012 čekala děti první zkouška jejich nově získaných dovedností. Účastnili se závodů v rámci Základních škol. Pořádající byla sportovní škola Videčská. Horní Bečvu reprezentovali čtyři žáci a Dolní Bečvu jedna dívenka. Závody byly náročné, nepřálo nám počasí a tratě byly zaváté sněhem. Děti se však nezalekly a ukázaly bojového ducha. Všichni čtyři účastníci dosáhli dobrého výsledku. Roman Vítek na 1. místě, Aneta Mikudová na 2. místě. V konkurenci dívek sedmého ročníku obhájila 2. místo Pavla Křištofová. Za šes'táky se zúčastnil v silné konkurenci starších a o hlavu větších soupeřů na vynikajícím prvním místě Tomáš Měrka. Dolní Bečvu reprezentovala Klárka Pavlíčková na 4. místě. Radost z umístění byla veliká jak pro děti tak pro oddíl. Chtěli bychom je velice pochválit za další výkony a účast na závodech: 14. ledna 2012 se konal Memoriál Josefa Dufka na Třeštíku zúčastnili se Aneta Mikudová 4. místo, Roman Vítek 9. místo, Lukáš Vítek 10. místo, Jiří Vítek 12. místo Simona Fiurášková 2. místo, Aleš Maceček 10. místo, Richard Žitník 2. místo. 11. a 12. února 2012 pořádal Frenštát pod Radhoštěm Šrubařův memoriál 64. ročník. Jedná se o dvoudenní závod na Pustevnách. Sobota 11. února 2012: benjamínci Jiří Vítek 2. místo, minižáci Roman Vítek 2. místo, žákyně Klára Pavlíčková 6. místo, Aneta Mikudová 7. místo, Lukáš Vítek 7. místo. V hlavním závodu na 25 km se za ženy zúčastnila Petra Mikudová na 4. místě. Neděle 12. února 2012 obhájili své medaile na 2. místě Jiří Vítek za benjamínky a minižáci 2. místo Roman Vítek. Zimní sezóna nám ještě nekončí a sněhu máme dostatek. Děti se každým tréninkem zlepšují, držme jim palce, přejme spoustu elánu a nadšení k účasti na dalších závodech. Velké poděkování patří obecnímu úřadu Prostřední Bečva za finanční podporu, díky které jsme mohli dětem nakoupit běžkařskou výbavu. Oddíl i děti mockrát děkují, s dalšími výsledky a aktivitami se pochlubíme příště. Běžky, běžky, běžky ZDAR Vzpomínky Michala Bernátka sepsané 6. března Pokračování vyprávění z minulého čísla Začátkem listopadu 1944 bylo zatčeno více osob z Prostřední Bečvy a také z Horní Bečvy. Já jsem byl zatčen na Horní Bečvě u kostela, kde bylo po ranní mši hodně lidí. Byli jsme obklíčeni vojskem a upozorněni, že při útěku bude každý zastřelen. Byly vyvolávány jména hledaných osob. Kromě jiných byl hledán tajemník Pavelka. Gestapo bylo někým upozorněno, že tajemníkem v Prostřední Bečvě je Bernátek a bylo pak voláno toto jméno. Rozhodl jsem se, že se neozvu, a že skočím do řeky Bečva nějak odejdu potokem. Řekl jsem to svému švagrovi Cyrilu Michlíkovi, který mne chytil za ruku a zadržel mne. Věděl, že tento útěk by znamenal jistou smrt pro mne. Zachránil měn tím život. Poslechl jsem ho a chtěl jsem se pak ukrýt v kostele. Našel se však dobrý občan z horní Bečvy, který mě znal a přivedl gestapáky ke mně. Byl jsem zatčen a s ostatními zatčenými odveden na Bílou, kde jsme byli každodenně vyslýcháni. Zachránilo mne jen to, že jsem se nikdy osobně nesetkal se zrádcem Dvořákem, který mne osobně neznal a omylem považoval za obecního tajemníka Pavelku, který měl funkci 6

7 tajemníka naší odbojové skupiny. Pavelka se skrýval až do osvobození a Dvořák se o svém omylu nedozvěděl. Měl jsem štěstí, poněvadž asi na jeho pokyn byl jsem po 10 dnech vězení propuštěn. Na Bílé byli jsme vězněni v koňské stáji, kde spali jsme na betonové podlaze. bylo nás tam 18 a vrátili jsme se pouze tři. Byl to Jan Bil z Grapy, pracovník obce Rudolf Drozd z čísla 3 a já Bernátek Michal. Patnáct bylo umučeno a zastřeleno. Zrádce Dvořák Němce jistě dobře informoval o tom, jaké nebezpečí jim hrozí od našeho odboje a přesto, že na frontách byli Němci na stupu a potřebovali vojsko na frontu, přece okolo 20. listopadu 1944 obklíčili lesy od Frenštátu až po Bílou s velikým počtem vojska a frontovým postem čistili lesy od partyzánů, za osobního velení K. H. Franka, který se svým štábem byl ubytován v hotelu Bečva. Při tomto frontovém postupu byl vypátrán úkryt Františka Haše a Kubiše. Tito zahynuli, z této skupiny se zachránila Alžběta Divínová. Dle svědectví osob vyslýchaných v hotelu Bečva měl Frank v úmyslu vypálit všechny chalupy v prostřední Bečvě a muže postřílet. Po vypátraní skupiny Františka Haše od tohoto úmyslu upustil. Partyzáni měli své spojence i mezi Němci a včas se dozvěděli o zásahu a těsně před obklíčením z kraje odešli, takže akce Němců nedosáhla takových výsledků jakých očekávali. Začátkem roku 1945 přišla do Prostřední Bečvy skupina Mjr. Popova. Obyvatelstvo i s touto skupinou navázalo styky a podporovali je. Byli ubytováni ponejvíce v chalupách na Kršleném. Naše obec byla osvobozena. V tomto vylíčení mé činnosti uvedl jsme pouze závažnější věci. Nemohu popisovat podrobnosti, ani si na všechno nepamatuji, ale jako tajemník byl jsem nucen pořád něco zachraňovat. Uvádím tento případ: Za doby Heindrichiády byl vydán rozkaz, že každý občan je povinen se přihlásit na policii (policejně) k pobytu v obci bydliště. Kdo nesplnil tuto povinnost, měl býti ihned zastřelen. Takovým způsobem zahynul František Juroška z čísla 66, který byl mimo obec byl na cestách a nemohl se vykázat potvrzením, že je někde přihlášen a po ukončení lhůty jsem již nemohl jejich karty odeslat na Okresní úřad, poněvadž byli by zastřeleni. Provedl jsem to tak, že vyplnil jsme jim přihlášky a založil je do kartotéky. Na okres jsem druhopis neodeslal. Kdyby se to prozradilo, hájil bych se tím, že se karta poštou ztratila, což by gestapo asi neupokojilo, byl bych jistě zastřelen. I při těchto těžkostech neodešel jsem ze svého zaměstnání, protože jsem si uvědomoval, že nikdo by tolik neriskoval jako já. Zůstal jsem v zaměstnání, protože bylo to v zájmu národního osvobození. Pokračování příště. Děkujeme za příspěvek. Mše svaté - BŘEZEN NEDĚLE neděle postní Křížová cesta 9.25 schola sv. Zdislavy varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy. 309; 701; 922 (315) Vyznání víry Credo se bude v postní době recitovat kancionál str.57 - za živé a zemřelé farníky STŘEDA středa po 2. neděli postní Křižová cesta farníci varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Markéta Pařenicová, 317, 712, za zemřelého syna Františka Fiuráška, manžela Františka, živou a zemřelou rodinu Fiuráškovu, Matušíkovu, Bělůnkovu a Jurajdovu NEDĚLE neděle postní. Křížová cesta 9.25 děti a mládež varhaník Vlastislav Stavinoha, zpěv Eva Pařenicová, malá schola. 301, 727, za zemřelou maminku a babičku Veroniku Mičutkovu - za Bohumila Divína, Pavla Divína, otce Bohumila Divína, živou a zemřelou rodinu STŘEDA středa po 3. neděli postní Křížová cesta ministranti. varhaník pan Poruba, 306, 722, poděkování za dožití 80 let s prosbou o Boží požehnání a pomoc do dalších let. - za Andělu Petřekovu, manžela, 3 syny, živou a zemřelou rodinu NEDĚLE neděle postní. Laetare Veselte se. Sbírka na kostel, setkání varhaníků. Křížová cesta 9.25 matky a otcové varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy. 914, 725, za zemřelého Bohumíra Pařenicu, rodiče, 3 bratry, švagry, živou a zemřelou rodinu - za živou a zemřelou rodinu Kretkovu a duše v očistci - STŘEDA středa po 4. neděli postní Křížová cesta farníci varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Markéta Pařenicová, 311, 701,315 - poděkování za pomoc a ochranu pro Dominika Koperu a za zemřelého Josefa Koperu a duše v očistci NEDĚLE neděle postní Křížová cesta biřmovníci Varhaník Vlastislav Stavinoha, zpěv Pavel Cholevík, Monika Švandová. 901, 317, 712, poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu 7

8 - za zemřelého Zdeňka Pavláta k 1. výročí úmrtí a rodiče z obou stran. - za zemřelé rodiče Josefa a Julii Valovy, 4 bratry, sestru a celou zemřelou rodinu STŘEDA středa po 5. neděli postní Křížová cesta biblické společenství varhaník pan Poruba, 303, 727, za zemřelého Josefa Krhutka, manželku, 3 syny, dceru, 2 vnuky a duše v očistci - za Františka Bila, živou rodinu, Josefa a Marii Hodulovy a jejich zetě, Václava Kroupu, Emila Kováře a vnuka Zdeňka farnost Hutisko-Solanec Od čtvrtku 1.3. do 4.3. v (80,-Kč; 90min) MODRÝ TYGR česká rodinná komedie. Přístupný. Od čtvrtku 1.3. do 4.3. ve (90,- Kč; 105min) ŽELEZNÁ LADY biografické drama VB, Francie. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí 5.3. do 7.3. v (80,- Kč, 90 min) ŠKOLNÍ VÝLET česká komedie. Přístupný Od pondělí 5.3. do 7.3. ve (100,- Kč, 95 min) ŽENA V ČERNÉM - drama, thriller, horor VB, Kanada, Švédsko. S titulky, do 12 nevhodný. Ve čtvrtek 8.3. zahájení od a od hod. FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA Vstup na jednotlivé bloky 50,- Kč, celý festival 80,- Kč Od pátku 9.3. do v (90,- Kč;97 min) TOHLE JE VÁLKA! akční romantická komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný Od pátku 9.3. do ve (110,- Kč; 105min) ČTYŘI SLUNCE komediální drama ČR. Přístupný. V neděli v (20,- Kč,63 min) KŘESADLO pásmo pohádek pro nejmenší. Od pondělí 12.3.do v (90,-Kč;79min) BŮH MASAKRU komediální drama, Francie, Německo, Polsko, Španělsko. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do ve (90,- Kč; 83 min) ĎÁBEL V TĚLE horor, thriller USA. S titulky, do 15 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (50,-Kč;FK 40,- Kč; 90min) PŮLNOČNÍ POLIBEK romantická komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný. Od pátku do v (90,-Kč; 94 min) LORAX animovaná rodinná pohádka USA. Česky, přístupný. Od pátku k v (90,-Kč, 120min) PROBUDÍM SE VČERA komedie ČR s Jiřím Mádlem. Přístupný. Od pondělí do v (90,-Kč;95min) GHOST RIDER 2 akční pohádkový thriller USA, Spojené arabské emiráty. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí do ve (80,-Kč;90min) LÁSKA JE LÁSKA romantická komedie ČR. Přístupný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (70,- Kč,FK 60,-Kč, 93 min) LE HAVRE komediální drama Finsko, Francie, Německo. S titulky, Přístupný. Od pátku do v (90,-Kč; 94min) CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV - akční, pohádková, dobrodružná, rodinná, sci-fi komedie USA. Česky, přístupný. Od pátku do ve (90; 100 min) HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI akční thriller, drama sci-fi USA. S titulky, přístupný. Od pondělí do v (90,-Kč;137min) JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY akční, dobrodružná rodinná sci-fi pohádka USA. S titulky, přístupný. Od pondělí do ve (90,- Kč; 120min) MILÁČEK - drama VB, Francie, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od čtvrtku do 1.4. v a ve (100,- Kč; 104min) OKRESNÍ PŘEBOR Poslední zápas Pepika Hnátka komedie ČR. Do 12 nevhodný. z programu vybrala Kantorová Radomila MANŽELSKÁ SETKÁNÍ Od soboty 3. března, jedenkrát za měsíc Společná setkání pod vedením manželů Ing. Milana a Bc. Dany Bobkových, profesionálních koučů, s cílem povzbudit, inspirovat se a posílit partnerský vztah. Vstup zdarma. Přihlášky a informace: DUCHOVNÍ ROZMĚR ŽIVOTA RODINY Čtvrtek 8. března v hod. Přednáška pro rodiče a prarodiče. Malá nápověda, co a jak se učíme v celoživotním vzdělávání ve Škole lásky v manželství a rodině. MUDr. Jitka Krausová. Městská knihovna Rožnov, vstup volný. 12 PODMÍNEK DĚDICTVÍ Úterý 27. března v hod. Promítání filmu a beseda. Dědeček chce svému vnukovi zanechat víc, než jen slušnou finanční hotovost. Beseda: Jaké dědictví chcete zanechat svým vnukům? Městská knihovna Rožnov, vstup volný. 8

9 MATICE RADHOŠŤSKÁ KAPLE NA RADHOŠTI - Robert Polanský Z Knihy o památném Radhošti uspořádal František Horečka 1931 Když dostatečný kapitál byl shromážděn, přikročeno ke stavbě svatyně na Radhošti. Stavba zadána firmě Konečný a Nedělník v Prostějově, kteří hned roku 1897 stavbu započali. Dne bylo svěcení základního kamene. Vypracování mramorové oltáře svěřeno akad. sochaři Neumannovi z Kroměříže, provedení barevných oken uměleckému ústavu B. Škardy v Brně. Celkový náklad činil zl. 18 kr. Svatyně byla posvěcena na svátek Jména Panny Marie dne od samého p. arcib. Dra Theod. Kohna za přítomnosti 40 kněží a asi 30 tisíc lidí z celého širokého okolí, také z Čech, Moravy, Slezska a Uher. Pro obraz Madony Valašské byl upraven boční oltář, který byl posvěcen dne ; svěcení vykonal P. Jan Břečka. Při mši sv. se ponejprv hrálo na nové harmonium, které daroval p. Rosola, drogista v Brně. Bohudík našlo se mnoho šlechetných dárců, jejichž jména jsou na některých místech v kapli uvedena; kromě toho daroval p. Josef Parma, továrník z Tiché, nádhernou stříbrnou monstranci, p. továrník Jos. Bumbala zvon do vížky a bylo dále mnoho dobrodinců, kteří koupili kostelní roucha, prádlo a paramenty. Když komitét pro vystavění kaple se rozešel dne , vykonav své poslání, bylo následujícího roku přikročeno k založení spolku Matice Radhošťské, které byla kaple odevzdávka k udržování a opatrování. Ustavující valná hromada konala se dne 5. ledna 1905 v zasedací síni městské radnice ve Frenštátě p.r. Svatyni navštívil J. E. kníže arcibiskup olom. Frant. Sal. Bauer dne 5. října 1906 o 9. hodině, sloužil mši sv. a kázal, po skončení obřadů prohlédl si na zpáteční cestě Pustevny, byl unesen serpentinami pod hory a pak jel do Frenštátu a na Hukvaldy. Cementová omítka zevní na kapli vlhkem opadávala, proto byla nejhorší místa až do kamene otlučena a nově nahozena a celá kaple zvenčí zalíčena a natřena fasadínem, též ventilace opraveny (1909). Vnitřní omítka byla rovněž otlučena a čerstvě nahozena, pak světle zeleně natřena, aby vlhko neprosakovalo (1912). Vyvlastnění pozemku kapli darovaného, stalo se až roku 1914, kdy zadlužený majetek Popprův koupil p. Alois svob. p. z Rothschildů pro vítkovické železárny prohlášením ze dne 3. listopadu 1914 ve Vídni. Ve válečné době ( ) se bohužel o kapli nikdo nestaral, takže utrpěla mnoho škod a byla zvláště v deštivém počasí celá vodou tak nasáklá, že v kapli byl močál. Dne 8. března 1919 zemřel p. Emil Kostelník, velmi zasloužilý předseda spolku, který měl velké zásluhy o zbudování a zvelebení kaple. Radikální oprava kaple provedena roku Omítka celé kaple jak vnitřních tak vnějších stěn byla do kamene otlučena, omítka stará mezi kameny do hloubky 15cm z obou stran vybrána a vyspárována cementem. Rozpočet na to byl Kč od rožnovského stavitele p. Frant. Bajera. Kaple obložena do šindele impregnovaného, zřízen dřevěný ochoz kol celé kaple, zakončena portálem před vchodem do kaple, dále zbudována věž se zvonicí ve slohu řecko-uniatském. Vnitřek kaple odhrabán, vyspárován a nahozen cementem v imitaci mramoru. Plechová krytba kopule vyměněna za šupinatou. Do kaple opatřeno 18 židlí a 4 velké rákosové koberce červené barvy. Celková oprava vyžádala si kolem půl miliónu Kč nákladu ( ). Posvěcení opravené kaple a slavnost narození sv. Cyrila dne Na svém zájezdu na Valašsko navštívil svatyni první prezident republiky čsl. p. Tomáš G. Masaryk dne 23. června S velký zájmem dotazoval se na dějiny kaple, doporučil postaviti oltář sv. Václava a podepsal se na první stranu do knihy cizinců. Schváleny opravené stanovy zemským polit. úřadem v Brně č /V. Vypracován návrh na provedení bočního oltáře sv. Václava od pú. E. Hlavice ze Vsetína; originál je hotov a dodá se umělecké prům. škole v Praze za účelem provedení v kar. mramoru za Kč: Oltář totiž měl býti hotov v jubilejním roce 1929 (1000. výročí úmrtí sv. Václava), avšak pro finanční nesnáze nedošlo k provedení. Nová dlažba v kapli pořízena firmou B. Fischmann a spol. ze Živeni a upravena dne nákladem Kč. Šlechetného daru dostalo se Matici radhošťské od frenštátského rodáka a slavného amerického sochaře mistra Albína Poláška, který věnoval monumentální sousoší sv. Cyrila a Metoděje Matici Radhošťské a pohanského boha Radegasta Pohorské jednotě Radhošť. Těmito vzácnými dary postavil si mistr Polášek na našich horách nehynoucí památku. Sousoší jakož i Radegast byly dovezeny z Prahy dne do Frenštátu a den na to byly autem a 5 spřeženími za dohledu mistra Poláška na Radhošť dopraveny. Sv. Cyril a Metoděj jest umístěn za kaplí, kde stál kamenný kříž, obličejem k cestě od Pusteven, kaple tvoří siluetu tomuto sousoší. To bylo poslední vyprávění o Pustevnách a Radhošti Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce třikrát. Pro osoby narozené v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba 9

10 slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku. VRBA - sebevědomá a rozmarná Narození: Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. Ve Vrbě se spojují dvě povahy první je snivá, zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými až hysterickými projevy. Prožívá mnoho trpkosti, ale jelikož je zároveň velkým bojovníkem, často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší Vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím. Možná kvůli této vlastnosti často neprožívá skutečné přátelství. LÍPA - zasněná a trpělivá Narození: Silný krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé narození ve znamení Lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Ostatní jejich společnost vyhledávají, neboť Lípa umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. V lásce bývá ovšem nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a změnit Lípu ve vyrovnanou bytost. DUB silný a energický Narození: Statný, odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného v den jarní rovnodennosti, v den, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. V nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledí jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně zdravý, jako je zdravé a pevné dřevo dubu. LÍSKA laskavá a netrpělivá Narození: Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty a plamennými projevy, přesto mají na ostatní úžasní vliv. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim něco nevychází tak, jak by si představovali, takticky počkají na vhodnější okamžik. Dosáhnou-li vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve svůj prospěch. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Ze životních zápas vycházejí s omlazeným názorem na svět. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají i v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnoučata. 2. březen 1882 Anglický básník Roderick McLean vytáhne pistoli a zamíří na hlavu anglické královny Viktorie. Naštěstí je jeho muška stejně tak špatná jako jeho poezie, a tak mine. Ona odmítla mou báseň, kterou jsem napsal jen pro ni! vysvětluje vyšetřovatelům uražený básník motiv svého činu. Soud ho později označí za nevinného, ale šíleného a posílá ho do blázince. 3. březen 1513 Španělský objevitel Juan Ponce de León zamíří na americký kontinent, aby zde našel legendární pramen mládí. K smrti ho totiž děsí představa, že se z něj jednou stane vrásčitý stařec, který nevyjde ani pár schodů. Během své cesty přitom objevuje dnešní Floridu. Zázračný elixír tu sice nenachází, ale nakonec ho ani nepotřebuje už v roce 1521, tedy ve 47 letech, ho zamordují místní indiáni. 10

11 8. březen 1944 Aby zabránili případné vzpouře v židovském gethu v Terezíně, odvážejí nacisté jeho obyvatele do vyhlazovacího tábora Osvětim. Zde se jim zpočátku dostává několika privilegií, například jsou ušetřeni vyholení hlav. Němci se tak nejspíš snaží vyvrátit zvěsti o genocidě Židů. V tento den však 3792 mužů, žen i dětí z Terezína posílají na smrt do plynových komor. 12. březen 538 Římané jásají. Král východogermánského kmene Ostrogótů Vitiges a jeho armáda konečně táhnou pryč od města, které se po celý rok marně snažili dobýt. Proti všemi mastmi mazanému generálovi Belisariovi však neměli barbaři nejmenší šanci. Když k hradbám vyslali obléhací věže, velitel Belisarius nařídil lučištníkům postřílet místo lidí voly, kteří dřevěné konstrukce táhli, čímž je zcela vyřadili z provozu. 14. březen 1471 Když v anglickém žaláři umírá jistý Thomas Malory, ani pes po něm neštěkne. Kdo by také oplakával zločince, který jen kradl, znásilňoval, a dokonce se pokusil o vraždu?! Ironií osudu právě on ale sepsal známý román Artušova smrt, který oslavuje rytířské ctnosti. Dílo se později stává inspirací pro řadu dalších artušovských legend. 21. březen Na svět přichází geniální hudební skladatel Johann Sebastian Bach. Po celý život se má co ohánět, aby uživil svou početnou rodinu se dvěma manželkami totiž zplodí celkem 20 dětí! Jeho hudba přitom ale nefrčí a lidí ji ocení až v 19. století. 27. březen 1357 Český král a římský císař Karel IV. samozřejmě nesmí chybět u slavnostního otevření právě dokončeného hradu Karlštejn. O zákazu, jenž by bránil ženám vkročit do hradu, však panovník nic neví. Zato nařídil, že v Mariánské věži, kde se nachází kaple, nebylo nikomu dovoleno se ženou, byť i zákonnou manželkou, spáti nebo lehati. 28. březen 1285 Na následky jednoho ze sedmi smrtelných hříchů umírá sám papež Martin IV. Osudným se mu stává obžerství, protože se přejedl úhořů. Ryby z jezera Bolena ve střední Itálii jsou však vyhlášenou lahůdkou, které málokterý smrtelník dokáže odolat. 31. březen 1889 Eiffelovka, věž v Paříži je slavnostně uvedena do provozu. Většina lidí by ji však nejraději rychle zbourala. V roce 1909 má stavba skutečně namále. Naštěstí ale Francouzi objevují její využití coby držáku na antény, a když se díky tomu podaří v roce 1917 chytit i světově proslulou špiónku Matu Hari, všichni rázem na nějaké zbourání zapomenou. z časopisu History revue vybrala Kantorová R. BŘEZEN - březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát - v březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává - hřmí-li v březnu, sněží v máji - časné jaro mnoho vody, jarní deště - mnoho škody - když na jaře přiletí kukačka, mohou se zahodit boty - na svatého Bedřicha (6.3.), slunko teplem zadýchá - sv. Felicitas (7.3.) sníh z polí odmítá - Cyril a Metody (9.3.), první ovčí pastvy - o sv. Řehoři (12.3.) mrazy vše umoří - na sv. Josefa (19.3.) se mají odkládat kožichy - Panna Maria (25.3.) zatopí i bez dřeva - o sv. Quiritu (30.3.) je teplo i ve stínu KOLIK KROKUSŮ JE TŘEBA K VÝROBĚ JEDNOHO KILA ŠAFRÁNU? Mezi až Proto i dnes stojí půl kila prvotřídního španělského šafránu mancha liber. Sbírání šafránu zobrazují například fresky z minojské Kréty, které se dochovaly z doby kolem roku 1600 př.kr. Alexandr Veliký si myl v šafránu vlasy, aby si zachovaly nádhernou jasně oranžovou barvu. Byl to velmi luxusní šampon, neboť v té době byl šafrán stejně vzácný jako diamanty a dražší než zlato. V 15. století v Norimberku a za vlády Jindřicha VIII. v Anglii se falšování šafránu přimícháním jiných látek považovalo za hrdelní zločin. Viníky upalovali na hranici, případně pohřbívali zaživa i s jejich nezákonným zbožím. Město Saffron Walden v Essenu dostalo jméno podle šafránu: bylo to středisko obchodu s tímto kořením v Anglii. Podle legendy sahají jeho počátky do 14. století, kdy si jeden poutník přivezl z Blízkého východu ukradenou cibuli šafránového krokusu ukrytou v holi. Do té doby se město jmenovalo prostě Walden. Pěstování šafránu začalo ustupovat teprve s příchodem čaje, kávy, vanilky a čokolády, byť ve Španělsku, Itálii a Francii zůstával šafrán i nadále významnou plodinou. Slovo šafrán pochází z arabského astat, žlutý. z Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová R. 11

12 PRODÁM BYT 3+1 V ROŽNOVĚ P. R. IHNED VOLNÝ, NUTNO VIDĚT. CENA DOHODOU. TEL: Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové rekonstrukci v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva. Kontakt: Crha tel. 724/ Nero Trade s.r.o. průmyslová a zábavní technika Dolní Bečva 604 Valašský Šenk Zavadilka hledá kuchaře/kuchařky číšníky/servírky Požadujeme : - vyučení v oboru hostinská činnost - bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost - zdravotní průkaz Nabízíme : - práci na HPP ve stabilní společnosti - dotované firemní stravování a ubytování - bonusy podle výsledku práce Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na podrobnější informace na tel Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu na DUBEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění 200,-Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JEPG a PDF. Platba hotově, převodem nebo fakturou před uveřejněním. 12

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 18.8.2011

Z Á P I S. z 10. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 18.8.2011 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 18.8.2011 Den : 18.8.2011 Místo : Obecní úřad Prostřední Bečva Začátek : 16. 00 hodin Ukončení : 17. 45 hodin Ověřovatelé zápisu

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více