Tajné dějiny jezuitů SVAZEK 1 8. Jiří NOVOTNÝ František POLÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tajné dějiny jezuitů SVAZEK 1 8. Jiří NOVOTNÝ František POLÁK"

Transkript

1 Tajné dějiny jezuitů SVAZEK 1 8 Jiří NOVOTNÝ František POLÁK 2008

2 Druhé doplněné a aktualizované vydání Jiří NOVOTNÝ, František POLÁK Leden, 2008 Každý ze svazků je určen výhradně k osobnímu studiu. Cena celé knihy je dána pouze nákladem na tisk a na distribuci bez obchodního zisku.

3 Pokud byste očekávali, že při setkání s jezuitou budete vidět černou středověkou nahrbenou postavu se širokým jezuitským kloboukem, se zachmuřenou, asketickou tváří s dlouhými vousy a s přimhouřenýma očima, pak se takového setkání nedočkáte. A přesto jste již mnoho jezuitů viděli, aniž o tom víte. Určitě jste je viděli na fotografiích v novinách či mnoha časopisech, ale ještě více v televizi, filmech, divadlech, při mších v kostele, při shromáždění věřící mládeže stejně jako při návštěvě papeže. Možná, že jste dokonce přímo v jejich sítích aniž o tom víte a možná, že ochotně posloucháte jejich rady, příkazy a nařízení v naději, že jsou to ta nejlepší usměrnění pro vás, pro vaši rodinu, pro vaše přátele nebo pro vaše spoluvěřící. Kdo jsou to jezuité? Jak dnes vypadají? Kde a jak dnes působí? Jaké jsou jejich zvyky a obřady? Čím se zabývají právě v dnešní době? Jsou pro nás stejně tak nebezpeční jako ve středověku? Jsou dnes stejně tak mocní a aktivní jako dříve? Má jejich řád v dnešní době ještě nějaký cíl a smysl a má vliv na události v celosvětovém měřítku jako kdysi? Ovlivňuje mne jejich existence v mém osobním životě? Dotýká se mě jejich činnost a působení nějak přímo a osobně? Na tyto všechny a další otázky vám kniha Tajné dějiny jezuitů předkládá jasné a pádné odpovědi. Prosím věnujte jí pozornost a ukradněte si zpátky svůj čas ukradený a pohlcený tímto světem a prostudujte si její kapitoly podrobně a v klidu. Téma této knihy je tak závažné a důležité, že po jeho prozkoumání již nebudete těmi, kterými jste byli předtím. Váš pohled pronikne do tajemných souvislostí dějin. Vaše mysl porozumí mnohým záhadám historie, mnohým nejasnostem v dnešní době a mnoha otazníkům o blízké budoucnosti. Pochopíte mnohé ze soukolí mezinárodních politických okolností a vlivů. Současný směr a vývoj v politice, kultuře, ekonomii a hospodářství nejen v jednotlivých zemích, ale celkově v celém světě vám bude o mnoho jasnější a průhlednější. Jiří Novotný František Polák (NOVPOL)

4 Je strašné jít proti Vatikánu a jeho tovaryšstvu. Ale ještě strašnější je jít ruku v ruce s nimi. Ani pak ještě není jisté, že vás nezabijí. Dějiny světa i se všemi svými souvislostmi se stále opakují. Co už kdysi bylo je to, co má ještě být. A co se nyní děje je to, co se bude dít znovu, aniž je to co nového pod sluncem. To co už bylo, se děje i nyní a co ještě bude, už kdysi bylo. (Edmond Paris) Naší jedinou záchranou je láska k pravdě. (Jean Guehenno z Francouzské akademie) Proto odložte lež a každý sám mluvte pravdu (Bible sv., Epištola Pavla k Efezským, 4. kapitola, 25. verš) Tato kniha nese světlo poznání všem, kteří milují pravdu (Edmond Paris)

5 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH OBSAH: Úvod autorů k prvnímu vydání z roku Úvod Dr. Alberta Rivery 28 Předmluva Edmonda Parise 30 Úvod autorů ke druhému vydání z roku Ignác z Loyoly SVAZEK 1 ZALOŽENÍ JEZUITSKÉHO ŘÁDU 1.1 Narození Dětství Dospívání Rok 1521 zvrat v Ignácově životě Ignácova trýzeň a změna Ignácovo rozhodnutí Rok 1522 Ignácovo zasvěcení Marii Ignácovo sebetýrání Ignácův okultismus Ignác, Luther a Erasmus Ignácova vidění a porovnání s Biblí Ideál jezuitů Duchovní cvičení 2.1 Rok 1523 Ignácovy kroky na Izrael Rok 1524 návrat z Izraele rovnou do školy Rok 1527 Loyolova Duchovní cvičení ve Španělsku Rok 1528 Loyolova Duchovní cvičení ve Francii Rok 1534 vznik a zasvěcení Loyolova tovaryšstva Rok 1535 Loyola u příbuzných ve Španělsku Rok 1536, 1537 Loyola v Itálii a jeho plány Loyolova oblast působení Popis Duchovních cvičení Jak vznikla Duchovní cvičení Vliv Duchovních cvičení na učedníky, porovnání s Biblí Založení tovaryšstva 3.1 Rok 1534 přísaha tovaryšstva pochod na Izrael Rok 1537 cesta Loyolovy skupiny do Izraele 64 5

6 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 3.3 Rok 1538 Loyolovy plány na oficiální organizaci Rok 1537 až 1539 Loyola v Římě a před papežem Rok 1540 schválení jezuitského řádu Oblast působení nového řádu Start nového řádu Volba prvního generála řádu Ústava řádu Rozšiřování ústavy a stanov řádu Privilegia jezuitů Rok 1546 start politické kariéry jezuitů Tridentský koncil Zesílení řádu Porovnání řádu s Biblí Duch řádu 4.1 Poslušnost základní kámen ducha řádu Poslušnost jezuitů je maskou Duchovní cvičení brána k poslušnosti Ukázky pravé poslušnosti jezuitů Ústava řádu a jeho struktura Třída profesů nejvyšší stupeň jezuité 4. slibu Poslušnost profesů Některá pravidla pro nejvyšší stupeň řádu Profesové nejvyšší stupeň robotů Generál řádu neomezený vládce Moc generála nad svými jezuity v praxi Nejvyšší tyran řádu Despotismus generála prostoupen celým řádem Otrocká poslušnost ústava řádu Ignác o jezuitské poslušnosti Vytvoření jezuity 5.1 Noviciát dva roky teroru ducha, duše a těla Noviciátní kázeň mocenský nástroj k poslušnosti Psychologické prostředky jezuitů pro noviciátní kázeň Noviciátní výchova kázně v praxi Středověký duch kázně Knihy k výchově noviců Zkouška kázeňské vyspělosti Duchovní cvičení účinný prostředek umrtvení Duchovní cvičení autosugesce a kult bílé magie Duchovní cvičení v noviciátu Denní řád noviciátu další vražedný nástroj jezuitů Účinky denního řádu Zvyšování účinnosti denního řádu noviciátu 111 6

7 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 5.14 Další metody duševního vraždění Pravidla skromnosti Ignácův výplod Tělesné sebetýrání vrchol noviciátní mučírny Privilegia tovaryšstva 6.1 Upevnění moci generála řádu Jezuité zbaveni klášterního života, dovoleno jim podnikat Privilegia jezuitů chráněna Římem Tajní agenti jezuitů, proniknutí do společnosti Předepsaná chudoba jezuitů Skutečné postavení řádu Bohatství Vatikánu díky jezuitům Vatikán dýchá díky jezuitům v bankovnictví i ve vědě Svědectví o dnešním postavení a akcích jezuitů 126 SVAZEK 2 JEZUITÉ V EVROPĚ BĚHEM 16. A 17. STOLETÍ 7. Itálie, Portugalsko, Španělsko 7.1 Boj jezuitů proti valdenským v Itálii Jezuitská protireformace ve svobodných italských zemích Nenápadný návrat jezuitů do Benátek Úspěchy jezuitů v Itálii Portugalsko roku 1540, první jezuité Skandál jezuity Rodrigueze Jezuitská přetvářka Jezuité za panování krále Sebastiána Zničení krále Sebastiána Povolání Filipa II. do Portugalska Připojení Portugalska ke Španělsku, další intriky jezuitů Snaha jezuitů zabrat Portugalsko Majetkové intriky jezuitů Jezuitská revoluce proti Španělsku Ovládnutí Portugalska První jezuité ve Španělsku, boj proti dominikánům Španělsko roku Španělská nedůvěra k jezuitům Vliv jezuitů na Madrid Jezuitský útlak Španělska 150 7

8 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 8. Německo 8.1 Hlavní bitevní pole jezuitů Příchod jezuitů do Německa Chování jezuitů v náboženských diskusích Začátek Tridentského koncilu Augšpurský mír a třetí etapa Tridentského koncilu Jezuitské zákulisí koncilu Vliv jezuitů na Německo prostřednictvím koncilu Rok 1556 nová éra Bavorska Vzrůst jezuitské moci v Německu Boj proti reformaci v Bavorsku Bohatnutí jezuitského řádu Odměna jezuitů Infiltrace německých protestantů 9.1 Generálův nápad Výchova jezuitů k infiltraci Infiltrující agenti Průběh a financování infiltrace Katolizace po infiltraci Jezuitská infiltrace prohra protestantů Následky infiltrace Rakousko, Tyrolsko, Štýrsko, Uhersko, Solnohradsko 10.1 Svobodné Rakousko a konec svobody Kanisiův katechismus Snaha o zachování svobody Odpověď Říma Rudolf II Konec vlády Rudolfa II., jezuitská válka Majetkové intriky jezuitů v Rakousku Císař Leopold I. více štěstí než rozumu Císař Josef I. Habsburský Tyrolsko Kanisiova bašta Konec tyrolských protestantů Štýrsko rychlá katolizace Útlak štýrských protestantů Jezuitský král Ferdinand a Maxmilián Konec naděje štýrských protestantů Násilné pokatoličtění Štýrska Ferdinandovy další plány Uhersko, Sedmihradsko svoboda Lutherovu učení 186 8

9 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Sedmihradsko nepřítel jezuitů Volné šíření protestantství v Uhrách Ztížené pronikání jezuitů Jezuité v Chorvatsku, protestantské bouře v Uhrách Vyhnání jezuitů z Uher Solnohradsko Následky jezuitské invaze Švýcarsko, Belgie, Holandsko 11.1 Svobodné Švýcarsko a první jezuité Snaha jezuitů proniknout Švýcarskem, jejich vyhnání Opětné intriky jezuitů ve Švýcarsku Katolická Belgie spojenec jezuitů Lovaňský sněm a intriky jezuitů Pomoc španělských kupců belgickým jezuitům Krvavý Alba, návrat jezuitů Holandsko stálá touha po svobodě Polsko, Švédsko a Rusko 12.1 Polsko milovník husitství Biskupské soudy začátek polské inkvizice Příchod jezuitů do Polska Jezuité v Litvě Rozmach jezuitů v Polsku Vzrůst jezuitů v Litvě Evropský ráj jezuitů Prohra polské Jednoty bratrské Šíření jezuitů po Rusi Další rozmach jezuitů Další násilná katolizace Polska Dlouhodobé utrpení polských nekatolíků Protestantské Švédsko Boj o uchycení jezuitů ve Švédsku Jezuité v Rusku napáleni Jezuitský podvod v Rusku Čechy, Morava a Slezsko 13.1 Náboženské poměry v zemích Království českého před příchodem jezuitů Jednota bratrská a doba jejích počátků Vzrůst Jednoty bratrské Šíření luteránství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 221 9

10 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 13.5 Král Ferdinand I Přívrženci Jednoty bratrské Jednota bratrská versus utrakvistické kněžstvo Chvíle oddechu a Ferdinandova protiopatření Příchod jezuity Kanisia Hádky o pražské kláštery Budování jezuitského kláštera v Praze Příchod prvních dvanácti jezuitů do Prahy a jejich první majetky Začátky jezuitského vyučování v Praze Seminář pro chudé studenty Způsoby lákání dětí do jezuitských škol Únosy chlapců pro jezuitské školy a další osudy jezuitského školství Jezuitské misie na českém venkově a v okolí Prahy Protesty proti jezuitům Jezuitské misie na Moravě Pád jezuitské prestiže Další bouře proti jezuitům Ekumenické tendence pražských jezuitů Protestantský odboj proti jezuitům Přechod jezuitů do útoku Popuzení Pražanů proti jezuitům Podpora jezuitů v Čechách Císař Rudolf II. plně v rukou jezuitů Jezuitská taktika před hlavním pronásledováním Násilná katolizace v některých českých zemích Další otevřený útok jezuitů za podpory české prokatolické šlechty Lobkovicové vždy na straně Říma a jezuitů Obrana protestantů Podpora katolické strany na Moravě Sarkanderův atentát na krále Katolická strana v Čechách Království české na prahu jezuitské občanské války Podepsání náboženské svobody Leopoldovo neoprávněné vtržení do Čech Jezuitské pronásledování protestantů Ferdinandův jezuitský boj Uzákonění katolicismu vše dovoleno Rok 1617 odboj evangelických stavů Vypovězení jezuitů z Čech a české stavovské povstání Protestantský odboj proti jezuitům také na Moravě a ve Slezsku Tajný návrat jezuitů do Čech Bílá hora a důsledky prohry Pobělohorská radost jezuitů, Lobkoviců, Slavatů a dalších Vzrůst a upevnění jez. řádu v Čechách a na Moravě v l až Jezuitská obnova katolicismu Obnovené zřízení zemské Jezuitská rekatolizace šlechty, patent z 31. července Činnost jezuitů v zemích Království českého během třicetileté války Činnost jezuitů v zemích Království českého od r do roku Jezuité v Království českém od roku 1653 do roku

11 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Jezuité v české literatuře a umění v době barokního 17. až 18. století Bohuslav Alois Balbín Pověrčivost v barokní zbožnosti a literatuře Kult Jana Nepomuckého a jeho podpora jezuitským řádem Rozmnožování a zvelebování jezuitských sídel Další boj jezuitů, Karla VI. a šlechty proti nekatolíkům Vyhledávání a pálení nekatolické literatury Vláda Marie Terezie Úplné zrušení jezuitů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Stav jezuitských sídel v české provincii v době zrušení řádu Toleranční patent císaře Josefa II Nová intervence jezuitů Anglie 14.1 John Wycliffe Jindřich VIII Edvard VI. a ďábelská Marie Alžbětino zrušení katolicismu v Anglii Nenávist Říma k Alžbětě I Atentáty na Alžbětu I Vypovězení jezuitů z Anglie Nová jezuitská spiknutí Válečná lodní výprava Filipa II. proti Anglii Další jezuitské atentáty Prachové spiknutí Další boj jezuitů Karel I., ekumenické tendence v Anglii Cromwellova vláda, Karel II Další intriky jezuitů Jakub II. obklopen jezuity Vilém Oranžský, záruka svobody Francie 15.1 První jezuité ve Francii Drzé nároky jezuitů Nesouhlas Sorbony s jezuity Zákeřné, podvodné chování jezuitů Bartolomějská noc Jindřich III Jindřich IV Atentát na Jindřicha IV Nantský edikt Diplomacie jezuitů Zavraždění Jindřicha IV

12 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Ludvík XIII Jezuitské štvaní proti Hugenotům Ludvík XIV. jezuitský král Úpadek Francie Další pronásledování protestantů Odvolání Nantského ediktu Poslední rozkazy tyranosaura Indie, Japonsko, Čína SVAZEK 3 ZAHRANIČNÍ MISIE 16.1 Jezuita Xavier v Indii Odpor k jezuitům v Indii Xavierovy zázraky Jezuitská taktika v Indii Jezuitské obchody v Indii Finančnictví jezuitských obchodníků Japonsko pomalý průnik jezuitů Zákaz jezuitů v Japonsku Likvidace jezuitů v Japonsku Čína ráj jezuitů vědců Taktika jezuitů přírodní a okultní vědy Čínský jezuitský zbrojní průmysl Triky jezuitů na udržení se v Číně Amerika a jezuitský stát Paraguay 17.1 Jezuité mezi indiány Peru, Chile, Mexiko Kanada, Severní Amerika Paraguay jezuitská kolonie a stát Jezuitská výchova indiánů Indiáni jako otroci bez vlastní vůle Konec jezuitských kolonií Pomsta jezuitů Afrika 18.1 Jezuitská intervence do Habeše Násilná katolizace, vyhnání jezuitů z Habeše

13 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH SVAZEK 4 JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI 18. AŽ 20. STOLETÍ 19. Pravé jezuitské náboženství 19.1 Mysticismus v náboženství jezuitů Panna Marie centrální bod jezuitů Kult jezuitů uctívání Panny Marie Kult jezuitů v praxi Nejsladší odměna pro jezuity Zjevování Panny Marie a postoj Bible Jezuitské modlářství mariánský kult Další svědectví o původu kultu uctívání Marie Jezuitské náboženství obludný systém okultismu Obětování Panně Marii ve 20. století Legalizace okultismu Morálka jezuitů 20.1 Zpověď Omlouvání hříchů Jezuitská láskyplnost k protestantům Atentáty na panovníky Hřích královraždy předem odpuštěn Jezuitská přísaha utajení Přísaha posledního pomazání Zásady jezuitské morálky Jezuité a Desatero přikázání Odpovědnost všech jezuitů Tajná mafie jezuitů Tajné instrukce jezuitského řádu Útlum tovaryšstva 21.1 Ekonomická a politická moc jezuitů Papežova snaha oslabit moc jezuitů Nástup otevřené nenávisti vůči jezuitům Lisabonské zemětřesení a jeho následky pro jezuity Atentát na krále Josefa I Odvážný markýz Pompal Vyhnání jezuitů z Portugalska Zrušení jezuitů ve Francii Zrušení jezuitů ve Španělsku Generálovo přijetí vyhnaných jezuitů Rakousko Bavorsko, Itálie Marie Terezie Breve papeže Klimenta XIV

14 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Poslední oficiální generál řádu Pomsta jezuitů Prusko a Rusko Jezuité a první francouzská revoluce 22.1 Tajná příprava revoluce Francouzský královský dvůr První práce tajných jezuitů Národní shromáždění Nové rozvíření hladiny Bastila Další tah tajných jezuitů Uklidnění po revoluci Jakobínský spolek tajných jezuitů Jezuitské diskusní kluby Další intriky jezuitů Francie poštvána proti Rakousku Válka vyhlášena a prohrána Konečně znovu revoluční nálada Národní konvent Revoluční tribunál Krutovláda Napoleon Nová expanze jezuitů po francouzské revoluci 23.1 Další tajné plány jezuitů Jezuité v Prusku Jezuité v Rusku Jezuité v dalších evropských státech Tichý návrat jezuitů Nový růst řádu Zpožděná žádost Vatikánu Jezuité v Rusku roku Růst jezuitské moci v Rakousku Jezuité v Itálii Sicílie Řím Benátky a další státy Itálie Španělsko Švýcarsko Portugalsko Francie Karel X Ludvík Filip Nizozemí, Belgie, Holandsko

15 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Josef II., Metternich a redemptoristé Polsko a ostatní státy Znovuzrození tovaryšstva a nové misie 24.1 Revoluční rok 1848 v Itálii Rakousko, Bavorsko, Štýrsko, Tyrolsko a další Opětné zavedení řádu Vítězství tajných jezuitů Opětné protesty proti jezuitům Jezuité mimo Evropu Španělské kolonie Jezuité v Anglii a další světový podvod 25.1 Jezuité v Anglii Otcové víry Textus Receptus a Westcott Hortův padělek Nového Zákona Soukromý život zbožných padělatelů Westcott Hortův padělek dnes výchozí bod víry Jezuité a Abraham Lincoln 26.1 Pravda nepohřbena svědek existuje První návštěva Pokračování první návštěvy Druhá a třetí návštěva Papežův dopis proti Lincolnovi Zavraždění Lincolna Lincolnovi vrazi Konec Lincolnových vrahů Druhá Říše a Fallouxův zákon válka roku Boj o vyučování mládeže Rehabilitace jezuitů Ludvík Napoleon, vítězství jezuitů Krymská válka Válka v Mexiku Válka s Pruskem

16 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 28. Jezuité v Římě a Syllabus 28.1 Následky zjevení Panny Marie Syllabus zbraň proti vzdělanosti Papežská neomylnost Nové protesty proti jezuitům Jezuité ve Francii od roku 1870 do roku Taktika jezuitů ve Francii Hřích revoluce Další odpor vůči jezuitům Vyhnání jezuitů Boj církve o opětné získání moci Jezuité, generál Boulanger a aféra Dreyfus 30.1 Francouzští duchovní v politice Boulanger oblíbenec Říma Esterhazy podezřelý muž Dreyfusova nevina aféra vojenského tribunálu Antisemitické krytí aféry Mučení Dreyfuse Padělky proti Dreyfusovi Fanatismus neomylnosti Nenávist katolíků proti Židům a Dreyfusovi Štvaní jezuitů proti Židům Postoj Říma Rozdělení Francie Roky před válkou Francie proti Římu Volby nového papeže Přerušení vztahů mezi Francií a Vatikánem Co asi zamýšlí Řím? Spojování Německa, Bismark muž Říma Příprava misijního křížového tažení Řím stále chudý Jezuitský ultramontanismus

17 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 32. První světová válka SVAZEK 5 ĎÁBELSKÝ KOLOBĚH 32.1 Plány Říma proti Francii Předvečer první světové války Falešná úloha Vatikánu Lstivé intervence Vatikánu Politika Vatikánu za války Na řadě je Německo Vatikán opět svatouškem Jezuité a Velká říjnová socialistická revoluce 33.1 Další plány tajných jezuitů Jezuité jednají bez papeže Ruská revoluce roku Jezuitské zákulisí před první světovou válkou Vysoká hra jezuitů Ruská revoluce dokonale infiltrována Tajné archivy o revoluci Rasputin Carská rodina Krytí jezuitů Přípravy na druhou světovou válku v Evropě 34.1 Ruská jezuitská kolej pro Východ Stručný přehled činnosti jezuitů před II. světovou válkou Odmítnutí Vatikánu v ruské diplomacii Itálie, Mussoliny a jezuité Mussoliniho fašismus Mussoliniho obelisk Papežova podpora italskému fašismu Lateránská dohoda Fašismus a Vatikán Vpád Itálie do Habeše Export fašismu do Německa Vatikán a Hitler Politika jezuity von Papena Fašismus v Německu u moci Tichý souhlas Vatikánu Španělská revoluce Pomsta Vatikánu za revoluci Francův režim Katolická akce v Belgii

18 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Belgický jezuita Degrell Rozpad Belgie a vatikánská nevinnost Hitlerovy první tahy Evropou Mein Kampf manifest svaté Říše německé Tajné archivy promlouvají 35.1 Jezuité přepisovači dějin Židé a pohanský Řím Vznik Islámu Vatikán a islámská vojska Zjevení Panny Marie Fatimy Islám ve Španělsku Jeruzalém stále středem pozornosti Konstantinopolis Roky po I. světové válce Vatikán Německo Horor ve Španělsku Další tah Vatikánu proti Židům Německá agrese a jezuité, Rakousko Polsko Československo 36.1 Jezuité a nacismus Anschluss Rakouska Polsko Československo Tiso Příprava jezuitského pekla v Jugoslávii 37.1 Přirovnání k ustašovcům Paveličovi teroristé Vytvoření chorvatského státu Srbové a Chorvati v minulosti Jezuitská přísaha v NDH Papežovi oblíbenci Genocida Srbů Titovo mlčení o genocidě Srbů Pravá tvář jezuitů ustašovské Chorvatsko 38.1 Počátek masakrů Srbů Jezuitská přísaha veřejně v praxi

19 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 38.3 Organizátor masakrů Koncentrační tábory jezuitské pohostinství Jezuitská bestialita na dětech Filipovič hrdlořez dětí Jasenovač jezuitské peklo Jezuitská ideologie v duchu přísahy Jeptišky v akci Psychologické mučení dětí Schválení Vatikánu Paveličův útěk po válce Stepinac za odměnu kardinálem Kniha na obranu Stepinace Postoj jezuitů Jezuitské hnutí ve Francii před II. světovou válkou a během ní 39.1 Diplomacie jezuitů ve Francii Snaha o katolizaci Francie Přepisování francouzské historie Konec války Gestapo a Tovaryšstvo Ježíšovo 40.1 Hitler, Himler Jezuitský postoj Jezuité Goebbels a Himmler Himmlerovo a Hitlerovo zákulisí Mrtvoly v rukou generála řádu Tábory smrti a protižidovské tažení 41.1 Tajemství Vatikánu Protižidovské tažení a Řím Krádeže a deportace dětí Hlas tajného archivu Antisemitismus v USA Uzavření kruhu Jezuité a Colleqium Russicum 42.1 Zájem římské kurie Katolizace Ruska Tvrdohlaví Rusové

20 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 42.4 Mučedníci Vatikánu Konkordáty svědectví o pravé tváři Vatikánu Papež Jan XXIII. odkládá masku 43.1 Dokonalá maska Vatikánu Pád masky Vatikán vítá atomovou bombu Snaha církve Adenauer muž Vatikánu Odmítnutí Chruščeva studená válka živena veřejně Úsilí jezuitů 906 SVAZEK 6 JEZUITÉ PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 44. Jezuité a celosvětová politika a ekonomika po II. světové válce 44.1 Orientace jezuitů na USA Vatikán opět v Evropě Školy jezuitů Jezuitští politici Bohatství černého a bílého papeže Některé jezuitské politické organizace Vatikán a disidenti Zahraniční misie jezuitů Jezuitská diplomacie na komunistické Kubě Expanze jezuitských organizací, infiltrace 45.1 Motiv infiltrace Infiltrace veřejného mínění Infiltrace disidentů NATO jezuitská organizace pro infiltraci západních vojsk Některé infiltrované světové organizace Prodloužené ruce jezuitů Maltézští rytíři Katolická akce a Opus Dei Infiltrace církví v praxi Infiltrace protestantů ekumenie Freedom House Ekumenie jezuitská sláva Boží Jezuitské sekty vražedný nástroj Ilumináti infiltrace Nového světového řádu

21 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Dnešní směr zájmu jezuitů New Age Tajemství a zákulisí Evropské unie svaté Říše evropské Důsledek infiltrace Jezuité a komunistická ideologie dnes Nový světový řád Další moderní proudy v katolické teologii vstupní brána k New Age Liberální teologie vstupní brána ke komunismu a k Novému světovému řádu Boj křižáků nekončí Infiltrace Židů Další činnost jezuitů Nejtajnější experimenty jezuitů UFO Některé konkrétní experimenty jezuitů Mezinárodní terorismus další forma jezuitských organizací Různé tváře organizace IRA Provizorní irská republikánská armáda PIRA Jezuitské převleky Další organizace jezuitů Zatajovaný proces 46.1 O co šlo? Přečin studenta Zpověď Chléb a víno Katolická láska k bližnímu Církevní majetek a láska k druhým Pokrytectví systémů Církevní zločinnost Zločinnosti Vatikánu A další zločiny Svědectví z Norimberku Převrat v Československu SVAZEK 7 JEZUITÉ PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY 47.1 Disidenti a humanisté Předehra jezuitů Hra nabírá obrátek Přišel čas činů Akce jezuitů vrcholí pád Mocnářství První kroky jezuitů a Vatikánu Další kroky po Novém roce Dva důležité zákony a majetkové nároky římskokatolické církve

22 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 48. Projekt Evropské unie svaté Říše evropské 48.1 Cílená ekumenizace Evropy Křesťanská Evropa v pohledu Říma Demokratická tvář Unie Cílená propaganda Unie v Čechách Evropská ústava zatajována Příhraniční euroregiony Evropská unie a muslimské Turecko Jezuitský teror v Jugoslávii Překrucování a utajování informací Neoustašovci sílící hnutí Papež, nacisté a CIA Pavelič dnes chorvatským bohem Franjo Tudjman nový Pavelič Chorvatský sen Některé akce ustašovských teroristů za vlády komunistů Agrese ve stylu Blitz Krieg (bleskové války) Jezuitská inscenace Mostar prozrazení chorvatské mírumilovnosti Memorandum o genocidě Srbů Archivy mají snahu promluvit, ale Další devastace srbského národa v letech 1999 až Jezuitská propaganda, intriky a plány po pádu komunismu 50.1 Přeměna papeže Jana Pavla II Mediální propaganda katolicismu Jezuitské mládežnické kluby Důsledky propagandy katolicismu Katolické svátky Dnešní katechismus zlatý vrchol jezuitské propagandy Soudní a trestající moc církve, trest smrti (Ius Gladii právo meče) Ozbrojená moc Vatikánu, moc církve nad státem Visa Publica... atd Stará církevní dogmata potvrzena Tajné celosvětové plány jezuitů Budoucí uspořádání světa podle tajných jezuitů Jezuitské plány s českým státem 51.1 Zásahy Vatikánu lidé vnímají Příprava na katolizaci Papežova první vlna katolizace

23 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 51.4 Pokračování převratu Nová vláda Je všechno jen náhoda? Dobře ví, oč běží Širší kontext druhého převratu Katolizace přede dveřmi spěme dál Divadelní představení pokračuje Plánovaná omluva Vatikánu vrchol divadelního představení 1282 SVAZEK 8 TAKTIKY JEZUITSKÉHO ŘÁDU 52. Jezuitství, jeho skutečné ideologické prameny a některé důsledky 52.1 Seznámení se základními pojmy Tomismus a novotomismus Základy jezuitství v tomismu Politické myšlení Tomáše Akvinského Ultramontanismus, univerzalismus Římskokatolická církev a vznikající demokracie Římskokatolická církev a dnešní demokracie Aktuální jezuitské taktiky v dnešní době 53.1 Předmluva Taktika infiltrace Taktika maskování, klamání a dezorientace Svatí, Bible svatá a vyhlašování svatých Taktika manipulace a propagandy Taktika rozeštvávání národa Taktika vykonstruovaného převratu pod rouchem demokracie Taktika střídavých obměn Taktika rozklonování se Volba prezidenta České republiky roku Nejbližší cíl Vatikánu smlouva a konkordát Závěr Edmonda Parise Závěr autorů k prvnímu českého vydání z roku Slovo na závěr Rozloučení slovy českého lva, profesora historie, T.V. Bílka

24 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH 56. Závěr autorů ke druhému českému vydání z roku Obezřetnost je na místě Kniha není protestantskou propagandou Objektivita v popisu pronásledování Skutečné pohnutky jezuitských otců Důvod napsání knihy Nejde o komunistickou propagandu 1366 Bibliografie 1367 PŘÍLOHY Příloha číslo 1: Zákulisní vlivy v ČR od r Příloha číslo 2: Majestát Rudolfa na náboženské poměry 1484 Příloha číslo 3: Toleranční patent císaře císaře Josefa II Příloha číslo 4: Smlouva mezi Vatikánem a Durinskem 1487 Příloha číslo 5: Smlouva mezi Vatikánem a Hamburkem 1499 Příloha číslo 6: Smlouva mezi Vatikánem a Braniborskem 1502 Příloha číslo 7: Smlouva mezi Vatikánem a Saskem 1504 Příloha číslo 8: Konkordát mezi Vatikánem a Itálií 1512 Příloha číslo 9: Konkordát mezi Vatikánem a Německou říší 1521 Příloha číslo 10: Lateránská smlouva 1531 Příloha číslo 11: Konkordát mezi Vatikánem a Polskem 1539 Příloha číslo 12: Konkordát mezi Vatikánem a Portugalskem 1556 Příloha číslo 13: Proč by měl katolík hlasovat proti vstupu do EU 1570 Příloha číslo 14: Tajné instrukce jezuitského řádu 1579 Příloha číslo 15: Totální světovláda 1609 Příloha číslo 16: BSE, nemoc šílených krav a likvidace zemědělství 1732 Příloha číslo 17: Encyklika Pascendi Dominici gregis Pia X Příloha číslo 18: NATO záměrně bombardovalo civilní cíle 1784 Příloha číslo 19: Pravda jako oběť a velkolepé podvody v Kosovu 1786 Příloha číslo 20: Otevřený dopis biskupu D. Hermanovi 1793 Příloha číslo 21: Lhaní o válce na Balkáně 1795 Příloha číslo 22: R. Doleček: ŽALUJI výňaky z knihy 1812 Příloha číslo 23: R. Doleček: Necenzurované obrazy z Kosova a Metochie 1831 Příloha číslo 24: Lži o Račaku počátek bombardování Jugoslávie 1843 Příloha číslo 25: Pravda a svět upletený ze lží 1854 Příloha číslo 26: Proč NATO lže? 1856 Příloha číslo 27: Makedonie: Proč nám pořád lžou? 1858 Příloha číslo 28: Agrese NATO vůči Jugoslávii 1860 Příloha číslo 29: Miloševič: Moje Pravda 1863 Příloha číslo 30: Financování války v Kosovu 1907 Příloha číslo 31: Válka proti Jugoslávii neskončila 1914 Příloha číslo 32: Humanitární bombardování 1918 Příloha číslo 33: Srebrenická tragédie a počátek konfliktu 1921 Příloha číslo 34: Vatikán a jiné církve k bobardování Jugoslávie 1924 Příloha číslo 35: Srbové nechtěli nikoho vyvraždit

25 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 OBSAH Příloha číslo 36: Srbsko schválilo ústavu 1936 Příloha číslo 37: Politika srebrenického masakru 1937 Příloha číslo 38: Role Německa při rozkladu Jugoslávie 1955 Příloha číslo 39: Přehled smluv a konkordátů mezi Vatikánem a Evropou 1961 Příloha číslo 40: Smlouva s Vatikánem je zbytečná 1971 Příloha číslo 41: Syllabus papeže Pia IX Příloha číslo 42: Diu Satis papeže Pia VII

26 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Úvod autorů Úvod autorů k prvnímu vydání z roku 1998 myslem této knihy není obnovovat staré rány, rozdmýchávat náboženské spory nebo Úvyvolávat jakoukoliv proticírkevní nenávist. Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu o svých skutečných aktivitách před veřejností utajovat. Pravým záměrem této publikace je na základě umlčených, zapomenutých a nebo utajovaných faktů přinést nové informace a varovat před starými i novými chybnými politickými, ekonomickými a kulturními kroky, kterých se naše a nadcházející generace může dopustit při jakémkoliv styku a spojení s náboženskými útvary, zvláště pak s římskokatolickým systémem. Kniha se netýká prostého věřícího lidu, ale vždy má na mysli celý náboženský systém jako takový, v jehož zájmu ovšem různí knihou citovaní jedinci působí a pracují. V každém náboženském zřízení je mnoho opravdově upřímných, prostých věřících, kteří svému náboženství oddaně nebo slepě důvěřují. To však žádný náboženský systém neospravedlňuje k tomu, aby mohl provádět těžké a neodpustitelné zločiny a přitom se pak za bezelstnost a dětskou důvěřivost svých upřímných ovcí schovávat a unikat tak spravedlivému identifikování těchto zločinů. Kniha bez obalu a bez ohledu na mocenské postavení největšího náboženského systému všech dob nazývá hřích hříchem. Na základě historických událostí odhaluje některé zločiny až do našeho století, vyvozuje z toho poučení a předkládá je čtenáři na základě jasných, zřetelných a přesvědčivých argumentů. Pro mnoho lidí, kteří dětinsky důvěřují pohanskému systému v čele s římskokatolickou církví, proto nebude tato publikace příjemnou a stravitelnou četbou. Jako spoluautoři Edmonda Parise jsme si toho vědomi a neočekáváme od těchto upřímných duší žádné ovace, chvály nebo děkování. Nepsali jsme knihu, aby se líbila, ale aby přinesla pravdu. Víme také, že osobní pouto mezi těmito upřímnými věřícími a církví prostřednictvím kněze a jeho systému zpovědí, darů, rozhřešení, společných modliteb, poutí a psychologických rozborů jejich nitra je silnější než nejjasnější a nejpádnější důkaz. Byl si toho vědom i Edmond Paris, jehož knihu Tajná historie Jezuitů (The Secret History of the Jesuits) jsme do této publikace převzali celou a na Parisovu památku doplnili o nejnovější poznatky a o nové události. Těch už Edmond Paris nemohl být svědkem, neboť jeho život ukončily právě vražedné ruce jezuitů jako pomstu za odhalení souvislostí spojených s jezuitským řádem. Na druhou stranu právě proto, že je v Čechách téměř čtyřicet procent katolíků, je také plno jednostranné, prokatolické a projezuitské literatury. Avšak literatura se širším a hlubším pohledem na celou záležitost už dlouhou dobu na našem trhu naprosto chybí. Tato kniha přináší pravdivé informace, podložené mnoha dokumenty. Měl by ji číst rozhodně každý křesťan věřící Bibli, kde je mimo jiné psáno: Zmaten bude lid můj pro nedostatek poznání. (Bible svatá, Ozeáš 4,6). Ale měl by ji číst i každý člověk, kterému záleží na uchránění a uhájení svobody svědomí, svého vlastního projevu a rozhodování, který ctí svou vlastní svobodnou vůli a uznává ji také u druhých a který respektuje svobodu vyznání a svobodu v náboženském cítění. 26

27 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Úvod autorů A měl by ji rozhodně číst i takový člověk, který není slepě uzavřen novým informacím ze zákulisí římskokatolické církve. Protože tato kniha vychází na podkladě stejnojmenné knihy Edmonda Parise, pak pravděpodobně nikdo jiný nemůže uvést tuto knihu lépe než sám Edmond Paris a jeho obdivovatel, Dr. Alberto Rivera, bývalý jezuitský kněz pod nejpřísnější, tajnou přísahou čtvrtého stupně zasvěcení, který byl vychován ve Vatikánu a důkladně seznámen s historií a současností jezuitů. Jako jeden z mála vysoce postavených jezuitů měl přístup i do tajného vatikánského a jezuitského archivu v Římě, Španělsku a ve Vatikánu. Autoři českého vydání k uctění památky Edmonda Parise 27

28 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Úvod Dr.Alberta Rivery Úvod Dr. Alberta Rivery k původní knize od Edmonda Parise Nejnebezpečnější lidé jsou ti, kteří se navenek jeví jako zbožní, a to zvláště tehdy, když jsou organizovaní a zastávají vedoucí postavení. Mají hluboký respekt u prostých lidí, kteří nemají ani ponětí o tom, kdo stojí v pozadí bezbožného tlaku těchto vůdců, aby získali moc. Tito zbožní lidé, kteří předstírají lásku k Bohu, se však ve skutečnosti budou vždy, pokud to bude pro jejich zájmy nutné, uchylovat k vraždám, budou podněcovat i revoluce a války. Jsou to úskoční, inteligentní, úlisní, zbožní politici, kteří žijí ve stínovém světě tajemství, intrik a předstírané svatosti. Tento obraz, který je věrně vykreslen v této knize, můžeme vidět duchovně řečeno v zákonících, farizejích a saducejích z doby Ježíše Krista. Tentýž zlý duch, jaký dnes vede římskokatolickou církev a jezuitský řád, vedl i římské vladaře k vydání deseti vražedných dekretů, které vyzývaly k pronásledování prvokřesťanské církve. První církevní otcové přenesli do svého církevního systému většinu z bezbožného systému starodávného Babylonu a nejen, že to zachovávali, ale navíc k tomu ještě přidali řeckou filozofii, a to vše pak schovali pod pláštík židovské teologie. Dohromady pak překroutili většinu učení Krista a jeho apoštolů. Tím vyšlapali cestu pro mašinérii římskokatolické církve, která teprve vznikala. Pod pláštíkem zbožnosti a svatosti napadali Bibli, překrucovali ji a přidávali k ní anebo z ní zase ubírali. A právě tohoto farizejského antikristova ducha, který skrze ně působil, je vidět v dějinách znovu, když Ignác z Loyoly vytváří svůj jezuitský řád, aby v tajnosti dosáhl dvou hlavních cílů v zájmu římskokatolické instituce: Za 1) celosvětové politické moci, a za 2) celosvětové církve. Tím však nevědomky naplnil proroctví ze Zjevení Jana z kapitol 6., 13., 17., a 18. V době, kdy se Ignác z Loyoly objevuje na scéně, tedy v 16. století, poškodila protestantská reformace celý římskokatolický systém již velmi vážně. Dogmata tohoto gigantického systému, této obří velecírkve, založená na pověrách, na udržování strachu mezi prostými lidmi a na krvavém upevňování své světové moci se začala kymácet a posléze bořit jedna za druhou. Ignác z Loyoly proto došel k závěru, že jediným způsobem, jak by jeho církev mohla přežít, je posílit kánony a dogmata o časné moci papeže a římskokatolické instituce; a to ne pouze fyzickou likvidací lidí, jak to pomocí inkvizice dělali dominikánští kněží, ale především infiltrací a průnikem do všech životních oblastí. Prohlašoval: Nad protestantismem musíme zvítězit a použít ho v zájmu papežů. A právě toto, kromě ještě jiných opatření, Ignác z Loyoly osobně také navrhl papeži Pavlovi III. Ignácovi jezuité se okamžitě chopili úkolu tajně prostoupit VŠECHNY skupiny protestantů včetně jejich rodin, sborů, pracovišť, nemocnic, škol, univerzit atd. Dnes už jezuité toto obrovské misijní tažení a odkaz svého prvního učitele téměř dokončili. Bible vkládá pravomoc vést a opatrovat sbor plně do rukou každého Bohem povolaného kazatele. Lstivým jezuitům se však časem podařilo přenést tuto pravomoc výhradně do rukou ústředního vedení každé církve a nyní tlačí téměř všechny protestantské denominace do náručí Vatikánu. Tedy splnili přesně to, co si předsevzal již Ignác z Loyoly, když prohlašoval: Musíme postavit celosvětovou církev a způsobit tak zánik protestantismu. Dnes jsou již jezuité tajně zakořeněni ve vedení všech církví a náboženských systémů, tajně ovládají všechny světové i menší banky a peněžní ústavy, tajně znovu pronikli do všech 28

29 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Úvod Dr.Alberta Rivery vlád, parlamentů a soudů každé země, podařilo se jim nepozorovaně proniknout do všech druhů sdělovacích prostředků, rozhlasu a televize po celém světě, tajně vnikli do všech světových hospodářských a náboženských organizací a mezinárodních institucí, mají tajně pod svou kontrolou všechny biblické společnosti a všechna biblická a teologická vydavatelství a nepozorovaně také pronikli do všech církevních škol všech denominací a do všech univerzit. V dnešní době se jim podařilo to, o co se marně pokoušeli již celá předchozí staletí. Teprve dnešní doba, ve které prostého člověka vysoká politika téměř nezajímá a kdy vládne otupělost a apatie k vládním vyjednáváním a intrikám mezi národy, dala průchod tajné práci jezuitů a umožnila naplnění Loyolova odkazu více než kdy jindy. Až budete číst Tajné dějiny jezuitů, pochopíte úžasnou souvislost mezi náboženskou a politickou frontou. Právě autor knihy Tajná historie jezuitů, Edmond Paris, odhaluje proniknutí a infiltraci jezuitů do všech vlád všech národů světa, aby pak mohli manipulovat chodem dějin, aby mohli nastolovat diktatury a oslabovat demokracie, jakou je např. demokracie Spojených států amerických a aby tak mohli připravit půdu pro sociální, politickou, morální, vojenskou, vzdělávací a náboženskou anarchii, kterou tolik potřebují ke znovunastolení náboženské a politické moci římskokatolické církve. Kdo byl Edmond Paris Prorockými slovy knihy Zjevení se stal Edmond Paris mučedníkem pro Ježíše Krista. Když odkrýval to, co bylo úmyslně zamlčováno, položil svůj život za pravdu; za to, aby uvedl ve známost prorocká znamení. Edmond Paris byl za své knihy a zvláště pak za tuto poslední zabit jezuitským řádem. Svou vlastní krví tak zpečetil pravdu, kterou psal. Mne nikdy nepoznal, ale já jsem ho osobně znal, a to velmi dobře, aniž bych se s ním kdy setkal. Když jsem byl ještě jako jezuita, a to dokonce pod nejpřísnější tajnou přísahou a zasvěcením, měl jsem informace o jménech institucí i jednotlivců v Evropě, kteří jsou nebezpeční pro cíle římskokatolické instituce. Dostali jsme i jeho jméno. Další knihy Edmonda Parise VATIKÁN PROTI FRANCII GENOCIDA V SATELITNÍM CHORVATSKU VATIKÁN PROTI EVROPĚ Toto dílo a práce Edmonda Parise o katolicismu přivedly jezuity k tajné přísaze, že musí: 1) zničit jeho osobně (což se jim podařilo), 2) zničit jeho pověst, včetně jeho rodiny (na tom stále pracují) a za 3) zničit i jeho knihy (to se jim zatím podařilo jen částečně). Dnes je dokonce snaha veškerou tuto práci Edmonda Parise zfalšovat, ale my se modlíme, aby ji Bůh zachoval až do doby, kdy ji budou potřebovat prostí katolíci, kteří se budou chtít pro svoji záchranu dozvědět o všech pravdivých skutečnostech, ať je to bude stát cokoliv. Dr. Alberto Rivera (exjezuitský kněz) 29

30 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Předmluva Edmonda Parise Předmluva Edmonda Parise Adolphe Michel, spisovatel z minulého století, upozorňoval na to, že Voltaire odhadoval počet vydaných knih o jezuitech a o jejich praktikách celkem na 6000 titulů. Jakého však čísla jsme dosáhli o století později? ptá se Adolphe Michel a sám okamžitě dodává. Už se nezvětšilo. Pokud však budou existovat jezuité, stále budou muset být o nich psány knihy. Nesmí být ponecháno stranou nic z toho, co je třeba na jejich účet pravdivě říci. Vždyť každý den přicházejí nové a nové generace čtenářů, kteří nic nevědí a nic nechápou. Budou tito čtenáři pátrat po starých knihách? Asi sotva. (Adolphe Michel: Les Jesuites, Sandoz et Fischbacher, Paříž, 1879). Právě zmíněný důvod by mohl dostatečně ospravedlnit, proč se znovu dotýkáme tohoto často diskutovaného tématu. Většina dřívějších knih popisujících dějiny jezuitů totiž už není ve skutečnosti k nalezení i přesto, že byly hodně rozšířené a byly všude k dostání. Prostě zmizely a dnes lze do nich nahlédnout pouze ve veřejných knihovnách, což je ovšem mimo dosah většiny čtenářů. Chceme-li tedy co nejširší veřejnost aspoň stručně informovat o historii jezuitů, pak se tato kniha stává pro veřejnost nesmírně důležitým dokumentem. Stejně závažný je i další důvod, proč se snažíme znovu sepsat, alespoň ve stručnosti, vše, co je v archivech o jezuitech psáno. Současně s příchodem nových generací čtenářů, přicházejí totiž na světlo nové generace jezuitů. Takových jezuitů, kteří dnes pracují stejnými metodami jako dřív, to je metodami křivolace diplomatickými, nepozorovatelnými, skrývanými, a přesto tvrdošíjně fanatickými; metodami, které v minulosti již tolikrát uvedly do chodu obranné reflexy národů a vlád. Loyolovi synové jsou dnes a můžeme říci, že právě dnes více než kdy jindy vůdčím křídlem římskokatolické církve. Jsou její neustálou pohonnou silou a tajným vojskem v každém jednání, při každém vystoupení a v každém sebemírumilovnějším prohlášení. Stejně maskováni, pokud ne ještě lépe než ti staří, stále zůstávají tito moderní Loyolovi jezuité nejpozoruhodnějšími obhájci papežství a ačkoli ukryti v pozadí, jsou i nadále aktivními činiteli Svatého stolce po celém světě. Jsou to maskovaní zastánci papežské politiky. Jsou tajnou armádou papežství. Z tohoto důvodu nebude téma jezuitů nikdy vyčerpáno. A přestože je starší literatury o jezuitech poměrně dost, i když dnes jen v archivech, má každá epocha povinnost připojit k ní několik stránek, aby zaznamenala spojitost tohoto okultního, bezbožného systému, který začal před čtyřmi stoletími k velké slávě Boží, ve skutečnosti však ke slávě papeže a celého jeho církevního systému. A pokud začne mizet i literatura s dějinnými fakty, pak je povinností všech historiků tuto literaturu obnovit s co největší historickou přesností. V dnešní době celkově po celém světě existuje všeobecná tendence podporovat snahy stále více a více omezit nebo úplně vyloučit vliv církve a náboženství na veřejný život. Také je vidět nevyvratitelný fakt postupovat tak, aby se vše podřizovalo rozumu a logickému uvažování. Tomuto racionálnímu postupu jsou v celosvětovém měřítku učeny všechny děti a všechna mládež i přesto, že sem tam vznikne nová církevní škola. Tím se každý den stále více a více zeslabuje nadvláda dnešních církevních dogmat. Ale navzdory tomu všemu se římskokatolická církev nemůže vzdát, a také ani nikdy nevzdá svého velikého záměru, který je jejím nejhlavnějším cílem od samého začátku, totiž shromáždit pod svou berlu všechny národy světa. Tato monumentální misie, jak tomu říká, musí dle jejích plánů pokračovat, ať se děje cokoli, a to jak mezi pohany, tak zároveň i 30

31 TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Předmluva Edmonda Parise mezi oddělenými křesťany. Bezbožní kněží mají povinnost především zastávat Vatikánem požadované postavení, ať jsou na tom se svou vírou jakkoliv a mají na pokračující postup rozumu a logiky jakýkoliv názor. Podle zvláštních rozkazů svého řádu mají povinnost zvětšovat stádo věrných tím, že budou obracet na víru kacíře neboli členy všech ostatních církví a pohany, to je všechny nevěřící, což je práce ještě náročnější, než mají oni sami se sebou. Jejich povinností je zachovat nebo obsadit, bránit nebo útočit a na bitevní frontě být stále jako mobilní pohotovostní síla právě řádu jezuitů Tovaryšstva Ježíšova. Shrnuto jezuité prostupují celou římskokatolickou církev a z rozkazu papeže jim musí být všichni kněží bez rozdílu nápomocni. Stručně řečeno není tato společnost jezuitů v rámci své jezuitské ústavy ani světská ani řádová, ale je to nenápadná skupina, která se proplétá všude a vždy tam, kde jí to vyhovuje; v církvi i mimo ni. Zkrátka je to agent nejobratnější, nejvytrvalejší, nejodvážnější a nejpřesvědčenější o papežské autoritě., jak napsal jeden z jejich nejlepších historiků. (Adolphe Michel: Les Jesuites ). V této knize se podíváme, jak byl zformován útvar jezuitských janičářů, tedy lidí vyznačujících se krutostí a horlivou, fanatickou službou., Uvidíme, že právě takovou službu prokazují papežství bez nároku na jeho odměnu. Uvidíme také, kolik vytrvalého úsilí bylo vynaloženo k tomu, aby se prokázala jejich nepostradatelnost pro římskokatolickou instituci, které sice slouží, ale přitom nad ní již dosáhli takového vlivu, že jejich generál byl oprávněně nazván Černým papežem. Ve vedení církve je stále těžší a těžší rozlišit autoritu Bílého papeže z římskokatolické církve od autority jeho ukrytého mocného jezuitského pomocníka ve funkci Černého papeže. V této knize proto najdete stručný přehled minulých událostí, ale zároveň i moderní historii jezuitství. A protože většina prací o jezuitech nehovoří o jejich rozhodujícím podílu na událostech, které rozvrátily svět během posledních padesáti let, domníváme se, že je nejvyšší čas vyplnit tuto mezeru nebo přesněji řečeno začít tímto skromným příspěvkem hlubší studium tajné jezuitské historie a dělat to bez zatajování pravdivých událostí. Tyto nebezpečné překážky čekají právě na nesmlouvavé a nebojácné autory, kteří chtějí věrně psát o tomto ožehavém a nebezpečném tématu, i kdyby je to mělo stát vlastní život a nebo život jejich rodin a vše tak pravdivě zachytit pro veřejnost. Ze všech plánů římskokatolické církve, které sehrály svoji roli v mezinárodním životě tohoto století plném zmatků a převratů, vyniká zvláště jeden, nicméně právě proto je nejskrytější a stále nejskrývanější. Je to plán rozšířit svůj vliv směrem na východ. A tato světská, politická touha římskokatolické církve po rozšíření, z ní učinila duchovního spojence a podporovatele fanatických nacionalistických doktrín v německé ideologii a politice neboli duchovního sponzora politických zásad a dogmat jednostranně zdůrazňujících význam jednoho národa, které stále vedou ke sjednocení všech Němců na světě. Římskokatolická církev se stala i přesto, že zůstala ukrytá v pozadí hlavním aktérem při pokusu uchvátit nejvyšší moc, což dvakrát, a to v roce 1914 a v roce 1939, přineslo smrt a zkázu evropským národům. (Edmond Paris: Le Vatican contre l Europe, Fischbacher, Paříž; L. Duca: L Or du Vatican, Laffront, Paříž). Veřejnost v podstatě nic neví o ohromující vině a zodpovědnosti, kterou nesl Vatikán a jeho jezuité při vypuknutí obou světových válek. Jejich skrytá účast na těchto událostech lze jen částečně vysvětlit gigantickými finančními částkami, jimiž Vatikán a jeho jezuité dodnes dis 31

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více