O tučňáku bylo počasí jako na horách. Nechvaličtí chtějí odklonit trasu autobusu, cestující jsou nyní pod drobnohledem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O tučňáku bylo počasí jako na horách. Nechvaličtí chtějí odklonit trasu autobusu, cestující jsou nyní pod drobnohledem"

Transkript

1 Číslo 8/Ročník 20 25/2/2009 Cena 10 Kč Ministr Bursík exkluzivně pro naše čtenáře rozebírá krizi v odbytu druhotných surovin Článek Sedlčanského kraje, v němž pracovník Sedlčanských technických služeb Daniel Kolář popisuje současný neutěšený stav při výkupu druhotných surovin, předala poslankyně Parlamentu ČR Eva Dundáčková (ODS) ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi. Ten slíbil čtenářům odpověď. Ve spolupráci s Ladislavem Trylčem z odboru odpadů a Karlem Bláhou, náměstkem ministra a ředitele sekce technické ochrany životního prostředí, vypracovali odpověď. Stanovisko nám ministr zaslal. V něm sděluje, proč na vytříděné suroviny (plasty a papír) nyní města doplácí. VYSOKÁ NABÍDKA, NÍZKÁ POPTÁVKA Stávající krize v odbytu dru- Pro raněného řidiče přiletěl vrtulník ROVIŠTĚ - Vrtulník byl přivolán k vážné dopravní nehodě, která se stala v úterý 17. února odpoledne u Roviště. Třicetiletý řidič vozidla Audi A6 předjížděl vozidlo značky Volkswagen. V něm jel jednapadesátiletý řidič a jeho manželka. (pokračování na str. 2) Pozor, policie přestává jezdit k nehodám s nižší škodou než je 100 tisíc korun! REGION - Policie ČR přestává jezdit k nehodám, při nichž je způsobena škoda na vozech, včetně přepravovaných věcí, zjevně nižší než 100 tisíc korun. Řidiče na tuto skutečnost upozorňuje Monika Schindlová, příbramská policejní mluvčí. Škody se nesčítají! Zároveň nesmí být způsobena škoda na majetku třetí osoby, to znamená například na zaparkovaném vozidle nebo na přilehlé nemovitosti, vysvětluje. hotných surovin je způsobena celosvětovým oslabením ekonomiky, přičemž první projevy O tučňáku bylo počasí jako na horách V Příčovech při Tučném čtvrtku rozhodně nikdo hladem a žízní netrpěl. Veselou masopustní akci přibližujeme čtenářům fotoreportáží na celé straně 9. Foto: David Myslikovjan Nechvaličtí chtějí odklonit trasu autobusu, cestující jsou nyní pod drobnohledem REGION - Starostové obcí Nechvalice a Počepice nyní soupeří o autobusový spoj. Nechvalický starosta Jiří Hejhal jednal s odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje a s autobusovým Důležité ale je, že při nehodě nesmí dojít ke zranění či úmrtí a nesmí být způsobena škoda na komunikaci nebo obecně prospěšném zařízení, zdůrazňuje mluvčí, kdy finanční hranice neplatí. ZELENOU KARTU VŽDY S SEBOU Pokud tedy asistenci policie povaha nehody nevyžaduje, pořizují si její účastníci sami záznam o nehodě. Ten je prý (pokračování na str. 2) této krize jsou patrné zhruba od počátku listopadu loňského roku. (pokračování na str. 8) dopravcem o možnosti změny trasy autobusového spoje č Ten vyjíždí ze Sedlčan přes Počepice, Bratřejov do Petrovic ve čtvrt na dvě odpoledne. Co ho k tomu vede? (pokračování na str. 2) Nesetkali jste se s falešným hajným Jakoubkem? Nabízel vám dřevo a chtěl zálohu? Pokud ano, oznamte to policii. Soudce rozhodl, že podvodníka bude vyšetřovat na svobodě. Více strana 16 Muž objevil na smeťáku náboje KOSOVA HORA - V Kosově Hoře byla nalezena munice. Jednašedesátiletý muž v místě, které je určené ke svozu (pokračování na str. 2)

2 2 strana ZPRAVODAJSTVÍ Pozor, policie přestává jezdit k nehodám s nižší škodou než 100 tisíc korun! (dokončení ze str. 1) k dispozici na pojišťovnách. Účastníci nehody si musí vzájemně prokázat totožnost. Je též nutné souhlasným podpisem stvrdit, kdo nehodu zavinil. Důležité je také zajištění svědků. Vhodným doplněním formuláře je fotodokumentace, radí mluvčí s tím, že pokud někdo odmítne záznam sepsat, je zcela na místě zavolat policii. Dotyčný se totiž odmítavým postojem dopouští přestupku. Novou povinností řidičů je vozit s sebou podepsanou takzvanou zelenou kartu. Je totiž zároveň i dokladem o zaplacení povinného ručení, sděluje Schindlová. NOVELIZACE SE PRÝ MOC NEPOVEDLA Na názor k nové legislativě jsme se zeptali vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Sedlčany Jana Krutiny. Úprava zákona z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v 47 týkající se dopravní nehody se, jako již některé novelizace zákona v minulosti, našim zákonodárcům nepovedla, říká k zákonu, který je v platnosti od 1. ledna letošního roku. Přestože dopravní nehodu nikomu nepřeji, pokud k ní přece jenom dojde, je dobré vědět, jak se v těchto případech zachovat, navazuje na slova mluvčí Schindlové, že volat policii je nutné při usmrcení nebo zranění osoby, a to i v případě, že zranění je drobné. V současné době tedy volají účastníci nehody policii, pokud dojde na některém z vozidel, včetně přepravovaných věcí, ke škodě převyšující korun. Ještě v roce 2000 byla Pro raněného řidiče přiletěl vrtulník (dokončení ze str. 1) Ve chvíli, kdy bylo Audi na úrovni levé zadní části Volkswagenu, jeho řidič vybočil a došlo ke střetu automobilů. Oba vozy se dostaly vlevo mimo komunikaci. Volkswagen skončil po přeražení stromu na střeše, přiblížila střet příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová s tím, že řidič Volkswagenu byl letecky transportován s vážným zraněním hlavy do pražské nemocnice. Celkem byla škoda při této dopravní nehodě odhadnuta na 1,5 milionu korun, dodala mluvčí. -red- oznamovací povinnost při škodě převyšující jen tisíc korun, doplňuje Krutina. Podle výkladu zákona není podmínkou přivolat policii v případě, pokud je účastníkem dopravní nehody řidič, který řídí vozidlo, jež je v majetku například leasingové společnosti, zaměstnavatele, či někoho z rodiny. Volat polici naopak musí, pokud při dopravní nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení, nebo životního prostředí, kterým může být například únik provozních kapalin z vozidla, říká Krutina. Pokud při dopravní nehodě nebudeme sami schopni obnovit plynulost silničního provozu, tak je také nutné volat policii, dodává vedoucí dopravního odboru. FORMULÁŘ MÁ PRÝ TAKÉ NEDUHY Oproti minulosti již také není bohužel podmínkou přivolání Policie ČR k dopravní nehodě, když nastane skutečnost, že se účastníci dopravní nehody nedomluví na jejím zavinění. I toto bylo při novelizaci zákona z 47 vyškrtnuto, komentuje novelizaci. K nové povinnosti účastníků, kdy policii k dopravní nehodě nevolají a jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, připomíná: Záznam musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody jsou tento záznam povinni podepsat a neprodleně předat (dokončení ze str. 1) Navrhujeme odbočení autobusu v Počepicích přes osadu Rovina, Veselíčko, Nechvalice a napojení na stávající trasu v osadě Bratřejov, vysvětluje k požadavku obce její starosta Hejhal. Ke změně trasy je však třeba souhlas obce Počepice, protože pokud ke změně dojde, bude vynechána autobusová zastávka Oukřtalov, kam nyní autobus zajíždí. Zastupitelstvo Počepic se změnou trasy nesouhlasí. Zastávka je v Oukřtalově celá léta. Možná, že požadavek kolegy z Nechvalic je oprávněný, ale každý hájíme své. Navíc využívají tento autobus v létě občané z Vitína, kde je deset pojistiteli. Přestože může mít záznam o dopravní nehodě jakoukoli formu, doporučuji využívat takzvaný euroformulář záznamu, který je možno získat na internetu nebo v jakékoli pobočce pojišťoven. Jan Krutina se domnívá, že i tento formulář má své neduhy: Neřeší případ více Když při dopravní nehodě dojde ke zranění, není co řešit. Policii je nutné přivolat vždycky. Foto: archiv záchranné služby jak dvou účastníků dopravní nehody a její průběh s příčinami by se musel pro nedostatek místa popsat mimo tento formulář jako příloha. Zcela se ztotožňuje s tím, že pokud by některý z účastníků dopravní nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu, nebo tento záznam na závěr odmítne podepsat, je nutné policii volat, a to bez ohledu na výši škody. Přivoláním policie se tak druhý účastník jistí proti dalším problémům. Ten, kdo nehodu zavinil, může totiž například v budoucnu změnit svůj názor a náhrada škody by se z něj tak těžko vymáhala, sděluje. rekreačních chalup, dává protiargumenty počepický starosta Jan Veselý. V našem zastupitelstvu k problému padly určité návrhy - například vyjet do Bratřejova a nevynechat Oukřtalov. Ale to by asi prodražilo jízdné a navíc autobus bude mít časovou prodlevu, dodává. Starosta Hejhal se však nechce vzdát. Bude prý dále jednat s odborem dopravy Stře- NOVINKU PROVĚŘÍ AŽ PRAXE Jan Krutina říká, že jde v každém případě o novinku, a jaký bude mít konkrétní dopad na řidiče, ukáže praxe. Při dopravní nehodě bude, podle mého názoru, velice problematické odhadnout samotnou výši škody na vozidle. Vždyť přece nejsme všichni znalci v oboru odhadu škod. Otázkou také je, jak se zachovají pojišťovny, když námi špatně odhadnutá škoda bude převyšovat stanovený limit k přivolání policie na místo dopravní nehody. Dále si vůbec nedovedu představit sepisování záznamu o dopravní nehodě v případě, kdy bude mít každý z jejích účastníků jinou verzi o jejím zavinění. Jak se s tímto zápisem opět bude vyrovnávat pojišťovna, která není kompetentní k určování viníka dopravní nehody, mi také není jasné. V tomto případě uplatnění škod tak bude muset pravděpodobně rozhodovat soud v občansko právních řízeních, uvažuje Krutina. Co mu z toho vyplývá? V případě, že si budeme jisti v tom, že jsme dopravní nehodu nezavinili a druhý účastník vinu popírá, nebo si nebudeme jisti výší způsobené škody, doporučuji na místo policii přivolat. A to i za cenu, že může být toto zpoplatněno jako takzvaný planý výjezd. Řádným vyšetřením tak určitě přiznáním způsobené škody pojišťovnou ušetříte mnoho peněz. -mb- Nechvaličtí chtějí odklonit trasu autobusu, cestující jsou nyní pod drobnohledem dočeského kraje o přehodnocení žádosti. Z Bratřejova by spoj využilo kolem 13 lidí, z Oukřtalova je jich méně, tvrdí. Odbor dopravy má nyní trasu pod drobnohledem. Dělá si podle záznamového zařízení, kterými jsou autobusy vybaveny, přehled o tom, kolik cestujích si na které místo jízdenku zakoupilo. -mb- Muž objevil na smeťáku náboje (dokončení ze str. 1) komunálního odpadu, objevil ve čtvrtek 19. února volně položenou igelitovou tašku. Jaké bylo jeho překvapení, když uvnitř objevil ostrou vojenskou munici. Jednalo se o různé náboje, iniciační dráty a dýmovničky, informovala o objevu příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová. Munici policie zajistila. -red-

3 REGION - V České republice nastal trend kácení stromů. Silničáři tvrdí, že jejich vykácení zvýší bezpečnost při jízdě a ohánějí se argumenty, že padají jen staré a nebezpečné stromy. Odpůrci kácení argumenty neuznávají, oběti sice podle statistik po nárazu do stromů umírají, ale hlavní příčinou bývá rychlost nebo riskantní způsob jejich jízdy. Stromy navíc zabraňují tvoření sněhových jazyků na komunikaci. Na některých stromech v exponovaných zatáčkách je vidět, kolik přestály nárazů a jejich pokácení by snad opravdu mohlo ušetřit auta nebo životy lidí. Ale na našich místních komunikacích nemáme u silnice žádné nebezpečné aleje, uvedl místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Kácení stromů s odůvodněním, že ohrožují řidiče, ale považuje za nesmyslné. To bychom potom museli buldozerem srovnat kopce, z kterých bychom mohli spadnout, a zasypat rybníky u silnice, například u Kňovic, kam by řidiči s autem mohli sjet, říká s trochou nadsázky Hölzel. Ke každému kácení stromů se musí vyjádřit odbor životního prostředí a vlastníci pozemku o to musí žádat. K této otázce je potřeba přistupovat s rozumem. Mnohdy jsme s kácením vzrostlých stromů nesouhlasili, protože evidentní důvod nebyla jejich nebezpečnost, ale i to, že z nich padá listí. Někdy lidé žádají o kácení z nesmysl- SEDLČANY Městské slavnosti Rosa se letos uskuteční od pátku 19. do neděle 21. června. Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel již informoval o jejich programu. V pátek po slavnostním zahájení bude v 16 hodin následovat vystoupení dětí Základní umělecké školy Sedlčany. Od 18 do hodin následuje zábavný pořad Zdeňka Izera, od 20 do 21 hodin budou hrát místní rockové bigbeatové skupiny. Objeví se mezi nimi Rock Wonder, Sára, Matyas. Hudební produkce má pokračovat i po ohňostroji a skončí asi hodinu po půlnoci. ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Umírají stromy zbytečně? Obce chtějí jednat citlivě a odmítají vydat unáhlená rozhodnutí JAVOROVÁ ALEJ POD CIHELÁKEM BY NEMĚLA BÝT VYKÁCENA, DVA JASANY U KAPLIČKY ALE ZMIZÍ Radnice řeší bydlení pro neplatiče SEDLČANY - V přízemí ubytovny Sedlčanských strojíren - v místě, kde dříve byly ordinace lékařů, vznikne v první fázi pět ubytovacích jednotek základního typu. Tyto byty by měly mít samostatný vchod. Sociálky na chodbě budou společné. Město úpravami v hodnotě kolem jeden milion korun chce řešit otázku neplatičů a soudních výpovědí z bytu. Bude zde možné ubytovat také případné bezdomovce. Akce byla zahájena a dokončena by mohla být v dubnu, nebo v květnu. -mb- ných důvodů, poznamenal. V Sedlčanech byl dendrolog na posouzení javorové aleje v oblasti pod Cihelným vrchem. Jeden strom, ve kterém byly dutiny a praskliny a hrozil pádem, jsme v této lokalitě pokáceli. Na ostatní stromy jsme nechali udělat posudek a výsledky odborné firmy z Dobříše dostaneme každým dnem. Pokud jde o předběžné informace, tak k hromadnému vykácení nedojde. U jednoho stromu sice došlo k poškození kořenového systému, ale je to způsobeno jedním stavebníkem, poznamenal místostarosta s tím, že lidé, kteří v této oblasti stavěli, byli předem informováni - a bylo i v podmínkách, že alej zůstane zachována. Nechali jsme posoudit jasany u kapličky u kulturního domu. Ale ty doporučuje dendrolog pokácet. Na jejich místo navrhuje vysadit dvě lípy, sdělil místostarosta. M. Hölzel se zmínil také o tom, že v posledních letech usychají u potoka Mastník olše. Kde byly na pozemku Povodí Vltavy, tam je zaměstnanci Povodí likvidovali sami vloni to bylo v úseku od Vojkova až k Sedlčanům. Město bude v areálu fotbalového stadionu kácet tři staré olše, potvrdil. Máme v plánu porazit 11 topolů. Jsou staré, blízko hřiště a komunikace, reagoval na otázku kňovický starosta Jiří Sůsa. Informovali jsme se na životním prostředí s tím, že povolení může dát obec. Počítáme ale s náhradní výsadbou - živým Jasany u kapličky v blízkosti kulturního domu doporučuje dendrolog pokácet. Na jejich místo navrhuje vysadit dvě lípy. Foto: -mb- plotem ze smrků. Také budeme dělat obnovu lipové aleje, odřezávat suché větve a odstraníme jedenáct vyhnilých lip. Uvědomujeme si, že alej je historickým prvkem a na místa nemocných stromů vysadíme opět lípy, ubezpečil nás Sůsa. Kňovický starosta není zastánce plošného kácení stromů u silnice. Musí se posuzovat místo od místa, zvážit situace, jak je prostranství frekventované, rozhodně nekácet kvůli nárazu do stromu při dopravní nehodě takzvaně načisto, soudí. Na zastupitelstvu v Nechvalicích jeden občan upozornil na lípy obecního pozemku, které jsou podle jeho názoru nebezpečné. Lípy se ale kácet nebudou. Podle znalce z oboru lesnictví jsou lípy 120 let staré a zdravé, zastal se stromů starosta Jiří Hejhal. Letos nemáme pokácení žádného stromu v plánu. Vloni jsme naopak zachraňovali jednu lípu, sdělil dublovický starosta Jindřich Bláha. Plošné kácení stromů u silnice považuje za hloupost. Průběžně by se měly u stromů prořezávat větve a prohlížet, zda nejsou stromy nemocné, aby nedošlo k podobnému neštěstí jako ve Zlíně, kde přišly kvůli tomu nazmar dva mladé lidské životy, dodal Bláha. Marie Břeňová Dvacátý ročník slavností Rosa bude výrazněji věnován dětem jedním dechem Rozum Věřím ve zdravý selský rozum starostů Sedlčanska. Dokazují to i reakce několika z nich na dnes módní kácení stromů. Naopak nevěřím vlastním uším, když v televizi vysoce postavený policista chce aleje kácet a naparuje se, že místo toho jeho lidé vysadí stejný počet stromů jinde - na Šumavě. Jiná moudrá hlava tvrdí, že aleje u silnice měly opodstatnění, když tudy projížděly koňské povozy a koruny stromů dávaly v horku stín. Koně pod kapotou se prý tak chladit nemusí! A což takhle v Oborách pokácet hned u I/18 celý les? Nejvíc lidských životů přece uhasne na silnicích kvůli šílené rychlosti řidičů a nerespektování pravidel. Místo stromů kvete blbost... Marie Břeňová V sobotu 20. června bude dopoledne tradičně patřit 13. ročníku Siláka Sedlčan, kdy se soutěžící utkají v benchpressu. Odpoledne si na své přijdou hlavně děti. Program pro ně začne ve 14 hodin, kdy v jeho rámci se na náměstí uskuteční takzvané výtvarné dílny ZUŠ Sedlčany. Od 14 do 15 hodin vystoupí jihočeský zpěvák country Drobek. Od 15 do 16 hodin potěší ty nejmenší pořad v podání loutkohereckého souboru Našlose a Mateřského centra Petrklíč. Od 16 do hodin vystoupí loutkoherecká skupina České televize s pořadem Nebojte se strašidel a postavičkami Jů a Hele. Následovat bude od hodin vystoupení tanečního orchestru ZUŠ Sedlčany, od 19 do 21 hodin zakončí druhý den slavností karaoke Slávy Blocha. Neděle se ponese v komorním duchu. V parku chovatelů zahraje dechovka a organizátoři též počítají s fotbalovým kláním. -mb-

4 4 strana Z REGIONU Ředitele chlumské školy Novotného potěšil zákon, který ruší minimální počty žáků ve třídách. Co jej naopak štve? CHLUM - Ředitele ZŠ Chlum Otakara Novotného jsme se zeptali: Jak ve vaší škole dopadly zápisy do prvních tříd? U zápisu bylo 12 dětí, jeden žák má odklad, jeden žák respektive jeho rodiče se rozhodli, že bude dojíždět do Sedlčan. Nahradí počet prvňáčků počet odcházejících dětí? V tomto školním roce navštěvuje školu 86 dětí. V novém školním roce by nemělo k úbytku dojít, protože nastoupí 10 dětí a devět jich z deváté třídy odchází. Zasáhla k vám nějak vlna chřipkové epidemie? Chřipkovou epidemii snad máme za sebou. Prodě- Také na Chlumu si školáci užívají dosyta sněhu a zimních radovánek. Bílá peřina jim evidentně nedělá žádné starosti. Foto: archiv školy lali jsme ji týden před jarními prázdninami. Jaké opravy či úpravy ve škol- ním objektu letos plánujete? Opravujeme toalety, vylepšujeme také počítačovou třídu V Nechvalicích bude šetřit čas Czech point NECHVALICE - Ministerstvo vnitra nabídlo obci Nechvalice možnost zřízení kontaktního místa veřejné správy takzvaného Czech pointu. Zastupitelstvo zavedení místního pracoviště schválilo. Czech point je moderní služba, která nabízí občanům České republiky novou cestu pro komunikaci s úřady a zároveň jim umožňuje vyřídit vše na jednom místě. Mohou získat výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku. Do budoucna se počítá i s rozšířením dalších služeb, informoval nechvalický starosta Jiří Hejhal s tím, že občanům ubude čekání na úřadech a zdlouhavé cestování pro výpisy, které lze díky moderním technologiím jednoduše vyřídit v místě bydliště. Zastupitelé se zřízením kontaktního místa veřejné správy na Obecním úřadě v Nechvalicích jednohlasně souhlasili a pověřili starostu dalším jednáním s ministerstvem vnitra. Zřízeno by podle jeho odhadu mohlo být do konce dubna. -mb- a kuchyň, sháníme peníze na keramickou pec. Zapojili se letos žáci vaší školy do nějakého zajímavého projektu? Při realizaci vlastních projektů se zaměřujeme zejména na kvalitu výuky a stabilizaci, kvalitu a vzdělávání učitelského sboru. Obec nás velmi podporuje, spádové obce také. Co vás při vaší práci těší a co naopak štve? Těší mne zákon rušící minimální počty ve třídách a schopnost naší školy pomáhat žákům s výukovými i výchovnými problémy. Štve mne boj o každého žáka a financování školy podle počtu žáků. Vyptávala se: -mb- V Dublovicích výstava Lidé bez domova DUBLOVICE Sedlčanské muzeum zapůjčilo na čtrnáct dnů obci Dublovice expozici Lidé bez domova. Výstava, která byla vloni k vidění v Sedlčanech, připomíná období vystěhování obyvatel v době 2. světové války. Prohlédnout si ji zájemci mohli v Dublovicích od 10. února. -mb- V petrovických třídách zněly při besedě rytmy Afriky Foto: archiv školy PETROVICE - Školákům zpestřili vyučování zajímaví hosté. Ve zdejší základní škole při příležitosti Dne Afriky pro ně uspořádali v pátek 6. února jejich učitelé besedu o Africe. Při ní žáci naslouchali hře na africké hudební nástroje a mohli si svoje hudební nadání hned sami vyzkoušet, uvedla ředitelka školy Věra Vitáčková. Besedě předcházel projektový den, při němž žáci 6. až 9. tříd pracovali ve skupinkách a zjišťovali si různé informace o Africe na internetu a na několika stanovištích doplňovali slepou mapu a plnili další úkoly. -mb-

5 Pronajmu 60 m2 a 30 m2 3,5 km od Sedlčan. Tel.: /09 Nabízím pronájem bytu 2+1 v Sedlčanech. Tel.: /09 Prodám plynovou nádrž 40 l + redukci. Náhradní díly na Renault 19, r. v kolo (vhodné na rezervu) 165/70 R 13. Tel.: /09 Pronajmu garáž 50 m2, nevytápěná, za 600 Kč, 3,5 km od Sedlčan. Tel.: /09 Prodám byt 1+1 na Praze 4 za 1,8 mil. Kč. Tel.: /09 Prodám cement (zbytky ze stavby) Kč/q. Tel.: /09 Pronajmu byt 1+1 v Sedlčanech. Tel.: /09 Pronajmeme si nebo koupíme Montáž RYBNÍKY VODNÍ PLOCHY SÁDROKARTONU Autodoprava a střešních oken. Dodávka do 1,5 tuny Vyklízení, malé stěhování Tel.: Tel.: od 1 ha do 50 ha Nájemné platíme vždy rok předem, při prodeji platba při podpisu kupní smlouvy. Městský úřad v Sedlčanech vypisuje Informace: Sádky, Červený Hrádek, Sedlčany, pan Budka František, tel.: , výběrové řízení na SEDLČANSKÉ ZAHRADNICTVÍ Zahradnictví bratří Buzků semena zeleniny a květin jehličnaté, listnaté stromy, dřeviny ovocné stromy růže pokojové květiny Nádražní 377, Sedlčany, tel.: Po Pá: hod., hod., So: 8 12 hod. STRÁŽNÍKA Městské policie Sedlčany Bližší podmínky jsou uvedeny na úřední desce a www stránkách města. Uzávěrka přihlášek do 28. února Prodejna Nový Diskont - Sedlčany, Lhotka nabízí svým zákazníkům po celý měsíc ÚNOR: Bráník světlé výčepní 0,5 l... 6,90 Kč Semtex exclusive energy drink 500 ml... 19,90 Kč Sedlčanská mouka polohrubá 1 kg... 10,70 Kč Sedlčanská mouka hrubá 1 kg... 10,70 Kč Sedlčanská mouka hladká 1 kg... 10,70 Kč Bobík smetanový krém 14 % vanilka 70 g... 7,50 Kč Amore tav. 50 % sýr smetanový 135 g... 20,90 Kč Amore tav. 50 % sýr šunkou 135 g... 20,90 Kč Actívia bílá a Actívia sladká 120 g... 7,50 Kč Vlnky do trouby Avico ZigZag 450 g... 20,90 Kč Tchibo Family 250 g... 29,90 Kč Káva Paloma 100 g... 13,50 Kč Grand Aroma instantní 50 g... 34,90 Kč Ela oplatky oříškové a čokoládové 40 g... 5,90 Kč Věnečky žloutkové 150 g... 13,90 Kč Věnečky kakaové 150 g... 13,90 Kč Milka Love 50 g... 29,90 Kč Cherry Queen - višně v čokoládě 132 g... 39,90 Kč Hašlerky originál 90 g... 12,50 Kč Bon Pari Vitamin C 100 g... 12,50 Kč Bon Pari Superkyselé 100 g... 12,50 Kč Májka Al ,90 Kč Svačinka Al ,90 Kč Matěj Al ,90 Kč Vepřové ve vlastní šťávě P 1/ ,90 Kč Debrecínské párky 1 kg... 99,00 Kč Turistický salám + půlky 1 kg ,00 Kč každ ý OTA! Y N E C É V O D N V Í K E úunsor.a ,90 Kč SOB K E PÁT Gold g k il 6,6 Pe r s Pl

6 6 strana ZPRAVODAJSTVÍ MALÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Novodobí Smolíčkové Ladislava Maťhová (na snímku), ředitelka sanatoria na Zrůbku, má bohaté zkušenostmi se seniory, v praxi s nimi přichází denodenně do styku. Může čtenářům zodpovědět dotazy, které se jich týkají. Ve svém sloupku Ladislava Maťhová, která je i autorkou dokumentů o seniorech, tentokrát varuje soudobé Smolíčky před Jezinkami: Smolíčku pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen tři prstíčky strčíme a hned zase půjdeme Kdo by neznal pohádku o Smolíčkovi pacholíčkovi a jeho potrestané důvěřivosti vůči zlotřilým Jezinkám. Často používaná rodiči k varování svých potomků, aby nebyli stejně důvěřiví jako onen neposlušný Smolíček. Jenomže Jenomže koho by napadlo, že uplyne pár desítek let a kárající rodiče se sami ocitnou na místě jmenovaného neposluchy. Že netušíte, o čem hovořím? Tak tedy kolik důvěřivých starých lidí sedne na lep novodobým Jezinkám v podobě různých podvodníků, jednotlivců i dobře organizovaných firem, které se živí důvěřivostí starých lidí? Kolik seniorů přijde denně o celé své úspory a majetek jen proto, že neuposlechnou nejen svůj vlastní rozum, ale i varování okolí, či rodinných příslušníků? Nepoučeni příklady z okolí či médií, tisku a letáků otevírají dveře podomním prodejcům, falešným sociálním pracovníkům či ubohým žebrajícím individuím. Není to ale jen jednotlivec, který využívá jejich důvěřivosti. Všechny ty firmy a společnosti, které nabízejí zaručeně levné zájezdy s obědem zdarma a super zábavou s možností seznámit se s jedinečným a jistě potřebným zbožím, zneužívají vrozenou slušnost starých lidí takovým způsobem, ze kterého mně osobně se chce zvracet. Výlet za pár kaček, hospodský guláš a pak hodiny a hodiny vymývání mozku prostřednictvím lživé prezentace zboží nulové hodnoty, za které však požadují mnohonásobně vyšší cenu. A starý člověk zatlačen do kouta a nemaje okamžitou možnost se s někým poradit, je doslova donucen podepsat smlouvu, která je nejen nejasná, ale napsaná tak, že z ní vlastně není už úniku. Tyto firmy spoléhají nejen na psychologický nátlak, ale také na skutečnost, že starý člověk - dobře vychovaný - žije v domnění, že přeci nemůže chtít nic zadarmo a když už jej vyvezli ti hodní lidé na výlet, tak si přeci musí něco koupit. A kupuje. Obyčejné deky za desetitisíce, hrnce za tisíce a nepotřebné krámy za stokoruny. Výsledek? Prázdná peněženka, dluhy a oči pro pláč. Zákon je stejně jako v mnoha podobných případech na straně podvodníků. Nepočítá totiž ve své spravedlnosti s termínem jako je psychologický nátlak, díky věku nezdravý úsudek, manipulace s vědomím apod. A co můžete pro své blízké udělat vy? Připravte je na tyto situace. Mluvte s nimi o tom, jak nenaletět. Vysvětlete jim, že zloděj není jen ten, kdo jim ukradne z kabelky peněženku, ale i ten, kdo jim vnutí zboží, které vlastně ani nepotřebují, a tím je připraví o poslední úspory. Chraňte je před podobnými výhodnými výlety a pokud na ně budou chtít přeci jen jet, jeďte s nimi. Uvidíte sami, jak nevítanými návštěvníky budete pro ty, kteří se těší na zmanipulovatelné, bezbranné a důvěřivé seniory, jež jim přinášejí své poslední úspory za věci, které nejen nepotřebují, ale které v běžném obchodě koupíte za zlomek požadované ceny. Držím vám palce, abyste i vy přispěli k likvidaci těchto novodobých lidských hyen. Ať i tato pohádka o Jezinkách a Smolíčkovi končí jen a jen s dobrým koncem. V. Maťhová očekává další dotazy. Můžete je zaslat na na adresu redakce, či vhodit do redakční schránky před OD Rozvoj v Sedlčanech. -red- Babka Ťapka je důkazem, že na plnění snů není nikdy pozdě SEDLČANY Městská knihovna Sedlčany pořádá autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky. Autorka, původním povoláním prodavačka, si ve svých sedmdesáti dvou letech splnila dávný sen z mládí a vypravila se úplně sama na tři měsíce na Nový Zéland. O této cestě vydala po pěti letech knihu, ve které svým čtenářům nevšedním způsobem dává možnost prožít tuto dobrodružnou cestu spolu s ní. Její věk a životní zkušenosti jsou pramenem osobitého pohledu, kterým zkoumá život v zemi pro nás tak exotické. Toto autorské čtení se také jistě stane velikou inspirací pro nás pro všechny na plnění snů nikdy není pozdě a máme se o to alespoň pokusit a nevzdávat se. Přístup k životu paní Nyklové SEDLČANY - Zastupitelé schválili v pondělí 23. února rozpočet města na letošní rok. Je vyrovnaný, s příjmy a výdaji a ve výši 204,4 milionu korun. Významnou součást rozpočtu tvoří nedaňové příjmy. Jsou pro rok 2009 rozpočtovány na 35,4 milionu korun. Do této kapitoly patří příjmy z vlastní činnosti, což zahrnuje příjmy pečovatelské služby (230 tisíc korun), městské knihovny (161 tisíc korun), prodeje zboží v regionálním informačním středisku (60 tisíc), pronájmy za dočasné užívání pozemků (50 tisíc). Z pokut udělených městskou policií, přestupkovou komisí, odborem životního pro- je velmi inspirativní nejenom že se vypravila na dalekou cestu, ale naučila se i práci s počítačem a internetem (komunikuje elektronicky, má vlastní stránky, skenuje fotografie apod.). Sama přiznává, že to pro ni nebylo vůbec snadné - vždyť ještě ve 2. třídě dělala úkoly u petrolejové lampy, protože bydlela s rodiči v domku bez elektřiny Po ukončení čtení a prohlédnutí fotografií si budou moci s autorkou zájemci povyprávět a také si zakoupit její knihu za autorskou cenu. Autorská čtení se v Sedlčanech uskuteční hned dvě. První ve středu 18. března v 10 hodin v Městské knihovně Sedlčany a druhé tentýž den od 14 hodin v domově pro seniory. Čtení jsou veřejná. Blanka Tauberová, ředitelka knihovny Rozhodla jsem se, že pojedu na Nový Zéland, prohlásila jsem jednoho večera ke své bridžové partnerce, když jsme právě měly při turnaji hrací přestávku. No, ty jsi se zbláznila! V tvým věku? Víš, co je to za cestu! A proč zrovna tam? Včera jsem slyšela v televizi vypravovat paní Dášu Bláhovou, bývalou herečku z brněnského divadla Husa na provázku, která kdysi emigrovala do Austrálie a teď žije střídavě tady a tam, že se právě vrátila ze čtrnáctidenní dovolené na Novém Zélandu. No a to ty tam musíš honem jet taky? ptala se Marcela. Počkej, až ti to všechno řeknu, nech mě domluvit! Mohla jsem se tedy konečně nadechnout a pokračovat. Mimo jiné vypravovala taky o tom, jak se tam potkala se skupinou sedmdesátiletých babiček z Austrálie, které jezdily od města k městu, a že je moc obdivovala. Tak jsem si řekla, že když tam takhle můžou jezdit babičky z Austrálie, tak co bych tam nemohla jet taky já? (Úryvek z knihy Babky Ťapky) Pokuty vylepšují rozpočet o více než milion korun středí, živnostenského odboru nebo odboru dopravy by mohlo plynout do rozpočtu 1,1 milionu korun. V příjmech je také odhadnuta částka za prodej dřeva v obecních lesích (400 tisíc), pronájmy nebytových prostor (3,5 milionu), pronájem kotelen Městskou teplárenskou společností (5,8 milionu), nájemné z bytového fondu (18,3 milionu korun), příjmy za ubytování a užívání plochy na lehkoatletickém stadionu Taverny (150 tisíc), pronájem vodohospodářského zařízení (1,8 milionu) nebo příjmy z dobývací činnosti kamenolomů Deštno a Solopysky (222 tisíc korun). -mb-

7 SEDLČANY Po primářce Libuši Kvasničkové, která nyní působí v nemocnici jako primářka ambulantní péče, převzal interní oddělení sedlčanské nemocnice Martin Souček. Lidé se nemusí tedy obávat, že touto změnou přijdou o kontakt, který mezi ní a pacienty trvá řadu let. Doktor Souček v sedlčanské nemocnici pracuje u firmy Mediterra půl roku. Není to ale rozhodně žádný elév, má za sebou dlouhou odbornou praxi. Po studiích jsem začal působit v Praze. V hlavním městě také dál bydlím a dojíždím odtud do Sedlčan. Začínal jsem v nemocnici neodkladné péče na Malvazinkách (dříve takzvaný SANOPS). Čtrnáct let jsem působil ve fakultní nemocnici v Motole, kde jsem konkrétně provozoval práci internisty, především na jednotce intenzivní péče. V Motole jsem se setkal se Sergejem Jurčenkem, současným primářem na sedlčanském oddělení chronické resuscitační intenzivní péče. Byla to otázka náhody, že mne oslovil, zda bych nenastoupil v Sedlčanech, říká o sobě primář Souček. Poznamenává, že kliniku coby svoje hlavní zaměstnání na pár let opustil a sloužil na ambulanci a v nemocnici pak pohotovostní služby. Posléze jsem byl i v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích, dodává ke své vizitce primář. Zajímá nás, zda má na svém oddělení novou koncepci? Stávající situace neumožňuje, abychom se specializovali. Lidé v regionu potřebují komplexní péči, interna zůstane dále všeobecnou internou, i když bychom rádi se ještě nad rámec povinností v budoucnu profilovali, připouští. ZDRAVOTNICTVÍ Nový primář interního oddělení sedlčanské nemocnice Souček připomíná, že pro pacienty, kteří mají problémy s krevním oběhem, nejsou změny teplot dobré. Má pro ně radu: Nevystavovat se rizikům, mráz je pro ně velikou zátěží, proto nevycházet častěji, než je nutné. Foto: -mb- Koncepce na pracovišti se bude upravovat podle toho, jak se nám podaří personálně vyvíjet. Uvádí, že současný počet lůžek je na interně nepatrně nižší, než býval. Vysvětluje, že důvodem je zvyšující se operativa na chirurgickém oddělení. Nemocnice v Sedlčanech splňuje všechna kritéria, která má mít. Funguje dobře a je na ní jednoznačně vidět vývoj kupředu. V posledních letech dochází na všech pracovištích k obměně přístrojového vybavení, to je na úrovni špičkového pracoviště, řekl svůj poznatek. Interna v posledních měsících bojuje s personálním obsazením. Ale zdá se, že se již začíná blýskat na lepší časy, vysvětlil primář Souček. Ošetřovatelská péče je v Sedlčanech vynikající a srovnatelná s opěvovanými pražskými nemocnicemi, jakými je Motol nebo ústřední vojenská nemocnice. Péče a kolektiv jsou tu perfektní. Bohužel v posledních letech došlo k odlivu lékařů, což podle mých informací bylo částečně způsobeno i odchody žen lékařek - na mateřskou dovolenou, sdělil. Nyní působí na oddělení z lékařů na plný pracovní úvazek pouze on a doktor Mohamed Wasl. Oslovil jsem lékařku Barboru Matulovou, která v současné době pracuje v pražské vysočanské nemocnici. Na nabídku pracovat v Sedlčanech reagovala kladně. Kromě doktorky Matulové, která začne působit v Sedlčanech již v březnu, se podařilo zajistit posily dalších lékařů hlavně o sobotách a nedělích. Jedná se o moje dvě bývalé kolegyně z kliniky, jedna je specialistkou na kardiologii, druhá na diabetologii a otázky výživy. Rýsuje se tedy i péče o metabolické pacienty v celém rozsahu, včetně poradenství ohledně nadváhy i podváhy. Plánujeme také to, že bychom vybudovali malou jednotku, kde bychom se mohli postarat o pacienty, kteří jinak musí dojíždět na dialýzu desítky kilometrů. Doufejme, že přísunem nových lidí budeme moci konkrétně mluvit o rekonstrukci prostoru na třílůžkovou jednotku. Je to, podle mého odhadu, otázka více než jednoho roku. Bude potřeba proškolit samozřejmě i personál, navázat vztahy se zdravotními pojišťovnami a podobně. Zeptali jsme se primáře Součka, zda se podle jeho pozorování projevuje odpouštění poplatků současným hejtmanem Davidem Rathem v oblastních nemocnicích. Na chirurgii na ambulantním provozu se tyto praktiky částečně projevily, ale na strana 7 Na Sedlčansku je hodně pacientů s diabetem a vysokým krevním tlakem, uvedl nový primář interny Martin Souček SOUČASNÝM PROBLÉMEM ODDĚLENÍ JE NEDOSTATEK LÉKAŘŮ, ALE BLÝSKÁ SE PRÝ NA LEPŠÍ ČASY Oblastní nemocnice v Příbrami zákaz návštěv a příjmu nových pacientů na neurologickém oddělení 20. února již odvolala REGION - Oblastní nemocnice Příbram, a.s., v pátek 20. února odvolala po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí pobočka Příbram, s okamžitou platností zákaz návštěv i příjmu nových pacientů na neurologickém oddělení. K opatření, které nyní pominulo, bylo v minulých dnech v přistoupeno z důvodu virové průjmové epidemie na tomto oddělení, vysvětlila mluvčí nemocnice Monika Boušková. Příbuzní pacientů ze Sedlčanska se tedy do Příbrami mohou za nimi na neurologii již vydat bez obav. -red- interně je počet lidí stejný, řekl bych i vyšší. Poptávka je vysoká a dobrou vizitkou pro celou nemocnici je, že k nám přicházejí i pacienti z jiných měst. Dávají naší malé domácí nemocnici přednost před těmi oblastními a rádi si na každý den v nemocnici připlácí 60 korun. Vyjadřují se v tom smyslu, že jim poplatek za pobyt v nemocnici nevadí, spíš jsou rozhořčeni, když platí za každou položku na receptu, sděluje. Dokonce klienti domova seniorů si libují, že když jsou v nemocnici, tak nějakou korunu při pobytu u nás naopak ušetří, poznamenal primář. Zajímala nás výraznější skladba jeho pacientů. Na Sedlčansku je hodně lidí nemocných diabetem, příliš pacientů s vysokým krevním tlakem a ischemickou chorobou srdeční. Velké procento lidí je velmi nemocných starších pacientů zejména důchodců, což je spojeno s domovem seniorů a ústavy, které v regionu jsou. Primář Souček připomněl, že kardiologie, kardiochirurgie a invazivní kardiologie jsou doménou některých vybraných pracovišť v České republice a Mediterra s nimi má velmi dobrou spolupráci. Je to například nemocnice Na Homolce, která přebírá bez problémů pacienty s akutními infarkty myokardu, kde je potřeba výrazně zasáhnout ať v kardiochirurgii, tak zavedením kardiostimulátorů - čili, lidově řečeno, voperováním budíků. O pacienty je naším prostřednictvím postaráno na té nejvyšší úrovni. Vazby měla s Homolkou již paní primářka Kvasničková. Nyní jsou o to větší, že lékaře i na nejvyšších postech znám osobně. Nabídli, že s naší nemocnicí spolupráci ještě rozšíří. Marie Břeňová Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem Pavlem Posledním ze Sedlčan. Manželka s rodinou

8 8 strana EKOLOGIE Ministr Bursík exkluzivně pro naše čtenáře rozebírá krizi v odbytu druhotných surovin (dokončení ze str. 1) Tehdy došlo během velmi krátké doby k výrazným cenovým propadům prakticky všech druhotných surovin, informuje ministr Bursík. Skutečnost, že se průmyslová výroba propadla do recese, vedla k nižšímu zájmu o vstupní suroviny, mezi které samozřejmě patří i suroviny druhotné. Nízká poptávka po těchto materiálech na jedné straně a neklesající intenzita třídění odpadů ze strany občanů či průmyslových podniků na straně druhé, pak vedly k razantnímu poklesu výkupních cen druhotných surovin. Současnou obtížnou situaci lze tedy charakterizovat vysokou nabídkou druhotných surovin na trhu, slabou poptávkou a nízkými výkupními cenami, konstatuje. Dále sděluje, že v této souvislosti se zdají být nejohroženějším článkem v řetězu nakládání s vytříděnými odpady třídící linky, které nemohou prodat vytříděné, tedy zhodnocené suroviny, za odpovídající ceny. Takové, jež by pokryly jejich náklady. Z těchto důvodů byly některé z nich nuceny dočasně přerušit provoz, nebo se REGION - Každý občan Sedlčan vloni vyprodukoval téměř 266 kg odpadu. Tato hodnota je zkreslena tím, že spolu s odpadem z domácností se sváží odpad i firmám, vysvětluje Daniel Kolář, zaměstnanec Sedlčanských technických služeb. Z tohoto množství bylo 37,2 kg tříděného odpadu určeného k recyklaci. Sedlčanští tak zvyšují průměr Středočeskému kraji ve výtěžnosti tříděného odpadu na obyvatele a rok. Průměrná výtěžnost ve středních Čechách soustředit na lukrativnější odpadové komodity. Jde zejména o odpady produkované průmyslem nebo živnostníky. Třídící linky přestávaly odebírat vytříděné složky komunálního odpadu od obcí. Situace je nicméně v rámci celé České republiky rozdílná a odvíjí se od přítomnosti lokálních zpracovatelů nebo Ministr Bursík se na snímku usmívá. Pokud jde o druhotné suroviny, tak k tomu důvod nemá. odběratelů druhotných surovin, tudíž i výkupní ceny těchto surovin jsou často rozdílné, konstatují pracovníci ministerstva životního prostředí. EKO-KOM BUDE INKASOVAT VÍC Stávající situace prý přinutila k reakci Autorizovanou obalovou společnost EKO- KOM, a.s., která již od 1. ledna letošního roku zvedla poplatky za uvádění obalů na trh cca o 20 procent. Podle posledních informací EKO-KOM po dohodě se Svazem měst a obcí ČR a Hospodářskou komorou ČR přijal v závěru minulého týdne takzvaný Stabilizační program tříděného sběru odpadu. Spočívá v dalším zvýšení poplatků ze strany EKO- KOMu za uvádění obalů na trh a zároveň, kromě stávající finanční podpory obecních systémů třídění odpadu, začne EKO-KOM přímo podporovat provoz třídících linek, pokud budou odebírat komunální odpady ze strany obcí. Navýšení poplatků pro EKO-KOM za uvádění obalů na trh bude činit u papíru 60 % a u plastů 45 % oproti současnému stavu, sdělil Bursík. ZPRACOVATELÉ DÁVAJÍ PŘEDNOST DŘEVU Ministr se dále zmiňuje o odbytu vytříděných surovin s tím, že se situace pro jednotlivé komodity velmi liší. U kovů nebo skla nejsou zaznamenávány výraznější problémy, což je pravděpodobně způsobeno skutečností, že lze tyto materiály dlouhodobě skladovat, aniž by došlo k jejich znehodnocení. Naopak u papíru mnohdy dochází k jeho znehodnocení v důsledku dlouhodobého skladování. Zde proto odbor odpadů doporučuje, aby byla sběrovým firmám, které disponují souhlasem příslušného krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru a výkupu papírového odpadu, udělena finanční dotace, například ze Státního fondu životního prostředí. Situaci s odbytem vytříděného papíru pravděpodobně ještě zhoršila skutečnost, že ceny dřeva, tedy primární suroviny pro výrobu papíru, jsou již delší dobu velmi nízké. Zpracovatelům papíru se tedy vyplatí používat dřevo ve zvýšené míře. Nespotřebované zbytky dřeva mohou navíc využít k získání tepla, sděluje našemu listu M. Bursík. K problematické situaci s odbytem vytříděných plastů dodal: V důsledku razantního poklesu cen ropy došlo k snížení cen primárních surovin pro výrobu plastů. Tato situace vede k tomu, že výrobky zhotovené z recyklovaných materiálů jsou velmi těžko prodejné, neboť cenově nemohou konkurovat výrobkům z přírodních zdrojů. -red- Sedlčany zvyšují ve třídění odpadu průměr Středočeskému kraji NA SKLÁDCE VLONI NESKONČILO DÍKY SEDLČANSKÝM TECHNICKÝM SLUŽBÁM 316 TUN ODPADU totiž v roce 2007 byla 30,7kg na obyvatele a rok. Sedlčany tak překračují průměr o 6,5kg na osobu! Stále to ale nestačí na pokoření celorepublikového průměru, který v roce 2007 byl 48,7kg, dodává s tím, že výsledky za minulý rok ale ještě nezná. Tabulka vypovídá pouze o sběru tříděného odpadu v rámci nádob rozmístěných v Sedlčanech a osadách. Pokud připočteme ještě množství separace na obyvatele v rámci sběrného dvora, která činí 2,9 kg, tak se dostaneme celkově na 40,2 kg na obyvatele a rok, Papír ze Sedlčanska putuje do Rakouska. Odběratel si náklad poprvé odvážel 20. února. Za jedno kilo zaplatí obec korunu. Foto: Daniel Kolář Kartony by vydaly přes 80 tisíc krabic mléka Jedním zvonem na plast prošlo skoro 1,7 tun plastů. Do každé modré nádoby na papír lidé průměrně odevzdali více jak 3,3 t vytříděného odpadního papíru. U skla jsme na hodnotě 1,8 t na zvon. Nápojový karton, který se rozjel v průběhu roku, nepředstavuje takovou váhu. Na jednu malou červenou nádobu připadá 36 kg, na jeden zvon pak 227 kg za rok. Míst, kde se dají druhotné suroviny odložit, je ve městě celkem 19, včetně sběrného dvora. Protože jsou to čísla málo představitelná (malá váha, ale velký objem) přepočítáme sebranou váhu nápojového kartonu na běžné krabice od mléka. Pokud vezmeme v úvahu krabici o objemu jednoho litru, tak nám vyjde přes krabic nápojového kartonu sebraného v minulém roce. Daniel Kolář, Sedlčanské technické služby bilancuje Kolář. Říká, že nejlepší výsledky dosáhl v roce 2007 Pardubický kraj s rekordním průměrem 83kg na obyvatele. Obyvatelé Sedlčan a osad vloni přes Sedlčanské technické služby odevzdali celkem 316,345 tun tříděného odpadu, který tak neskončil zbytečně na skládce. Tím občané samozřejmě šetří především kapacitu skládky, uvádí Kolář. Sedlčany nedopadly špatně v soutěži My třídíme nejlépe, kterou pořádá Středočeský kraj pro svá města a obce. Sedlčany v této celoroční soutěži skončily ve své kategorii ( obyvatel) z celkového počtu 69 měst na pěkném 18. místě. Hodnotícími kritérii jsou oddělený sběr bílého a barevného skla, sběr nápojového kartonu, výtěžnost na jednu nádobu, celková výtěžnost v kg na obyvatele, poměr mezi tříděným odpadem a směsným komunálním odpadem, sběr baterií, akumulátorů a elektrospotřebičů, upřesnil Daniel Kolář. -red-

9 TRADICE strana 9 O tučňáku v Příčovech bylo počasí jako na horách PESTRÝ PRŮVOD MASEK TENTOKRÁT DIRIGOVAL VODNÍK V KRAŤASECH A HOLÍNKÁCH PŘÍČOVY Nemálo starostí jistě mají obyvatelé Příčov s tím, aby si při příležitosti Tučného čtvrtku každoročně zajistili nové masky. Povedlo se jim to ale i při letošní veselici, která připadla na 19. února. A tak v průvodu od domu k domu kráčelo přerostlé miminko s dudlíkem v podání paní starostové, nechyběl malý pirát s přelepeným okem, kat i pašík s tučnou hlavou. Málokdo poznal v masce čerta příčovského starostu Pavla Nevlidu, který naháněl hrůzu svým vzezřením hlavně dětem. Samozřejmě jsem se Tučného čtvrtka chtěl zúčastnit i letos, ale dlouho jsem si říkal, že tentokrát půjdu bez masky, řekl nám Pavel Nevlida. Nakonec jsem sám sebe přemluvil, protože masek je letos přece jenom méně než v předchozích letech. Příčovští si za dobu konání Tučných čtvrtků vybrali snad všechny druhy počasí, a tentokrát jim křupal pod nohama sníh. Ani ten ale hlavnímu tahounovi průvodu Janu Štěpánkovi nezabránil, aby si coby Mimino a pirát - kdo budí větší respekt? V čele průvodu si vykračoval vodník v kraťasech a holínkách. Vymlouval se, že alkohol pít nemůže, protože je zvyklý na rybniční vodu. Snímky: David Myslikovjan vodník oblékl kraťasy a nazul nepříliš teplé holínky. Místostarosta stejně pobíhal sem a zase tam, vyzýval přítomné k všeobecnému veselení, ale na druhé straně se vymlouval, že nemůže pít, protože je zvyklý na rybniční vodu. O to více však chválil přítomného krále, když vybíral daň od projíždějících automobilistů. A když některá vrata zůstala zamčená, vůbec se nezlobil a vždy jen utrousil: No jo, tady nikdo není, odjeli vydělávat na daně. V Příčovech mají každoročně skutečně vše, co k Tučnému čtvrtku patří. Ani tentokrát nechyběly koblihy, chlebíčky, zákusky, dodaleka voněla slivovice i další nápoje a na náves byl znovu vyvezen stojan s dobrotami z udírny Jaromíra Dvořáka. K poslechu i k tanci všem přítomným zahrála kapela Neptun, která nechyběla ani při odpoledním dětském maškarním párty a večerní zábavě pro dospělé v hospodě U Šimků. -dav- Je libo taneček na sněhu? K tanci a poslechu zahrála všem kapela Neptun. V hudební produkci pokračovali muzikanti odpoledne a večer v hostinci U Šimků. V Příčovech při Tučném čtvrtku přišly vhod nejen chlebíčky, klobásy a slivovička, ale také nadýchané koblihy.

10 10 strana NA NÁVŠTĚVĚ Na kafíčku se senátorem Josefem Řihákem O lidech, kteří nás zastupují v takzvané vysoké politice, bychom měli vědět víc, než jak se nám prezentují před volbami. Senátor Josef Řihák je po poslankyni Parlamentu ČR Evě Dundáčkové další politik, kterého v této rubrice představujeme. Za určité osobní rčení považuje větu: Nejhorší je nedělat nic. TATÍNEK BYL HORNÍK Josef Řihák není rodilý Příbramák, přesto se za něj považuje. Na svět přišel v porodnici v Karlových Varech jako benjamínek a musela to být v rodině pořádná radost, když po dvou děvčatech v kolébce zaplakal kluk. Bydleli jsme v Ostrově nad Ohří. Můj tatínek byl horník v Jáchymově. Pracoval jako lamač, vysvětluje Řihák, že takových Příbramáků, kteří mají stejné místo narození jako on, je hodně. První třídu absolvoval v Ostrově nad Ohří. Protože tatínka přeložili, do druhé třídy jsem už nastoupil v Příbrami, poznamenává. CHTĚL BÝT POPELÁŘEM Když jsem byl malý, přál jsem si stát se popelářem. To je povolání, které v očích kluků dost boduje, říká. Nelituje, že se jeho životní dráha ubírala jinak. Vystudoval jsem Střední zemědělskou školu v Březnici, ale, upřímně řečeno, nějaký veliký vztah jsem k zemědělství neměl. Spíš u mě převládalo to, že chci mít maturitu. Nakonec jsem si školu oblíbil. Po maturitě jsem nastoupil k Okresní veterinární správě v Příbrami, kde jsem dělal technika, říká. V té době u něj zrálo odhodlání dál studovat. Když jsem dělal veterinárního technika, tak se ve mně probudily ambice být také doktorem. Nastoupil jsem na Vysokou veterinární školu v Brně. Studoval jsem dálkově, bilancuje. Připomíná, že titul MVDr. vzbuzuje u řady lidí dojem, že jeho nositel léčí zvířata. Mojí specializací je ale hygienik potravin, vysvětluje. KONTROLOVAL ŘEZNÍKY Josef Řihák Sedlčansko dobře zná. Jako veterinář jsem jezdil na sedlčanské jatky, v té době ještě fungovaly i jatky ve Vysokém Chlumci. Jeden čas jsem měl rajón jako veterinární inspektor Sedlčansko Dobříšsko, čili jezdil jsem tam do všech výroben masných produktů, prováděl jsem kontroly v Povltavských mlékárnách. Zastupoval jsem paní doktorku Marii Janů a další veterináře, kteří v regionu působili, říká. Veterinární inspektor není příliš populární člověk, protože kontroluje potraviny živočišného původu a dost často dává i pokuty, přemýšlí. Zavzpomíná si na šéfa sedlčanských jatek Zdeňka Janouška a vybavuje si jména i dalších řezníků. Byli velice dobří. Ke špičce patřil a patří Jaromír Dvořák. Má všude čisto a dělal vždycky velice dobré párky, pomlaskne si senátor, který dá rozhodně přednost masu před vegetariánskou stravou. ZÁLIBA V KUTILSTVÍ Byl jsem vždycky činorodý člověk. Když jsem měl víc času, tak jsem se rád toulal přírodou. Chodil jsem hodně na procházky se psem, věnoval se rodině. Dost jsem četl. Nebydlel jsem v domku, ale v bytě, kde jsem ledacos udělal, odhaluje svoji zálibu v kutilství. Zhotovoval jsem se svým kamarádem Honzou Šedivým jak poličky, tak skříně, tvrdí. Po roce 1989 míval J. Řihák dokonce dvě zaměstnání. Dělal jsem u veterinární správy, odpoledne jsem dojížděl do malé vesničky u Příbrami, kde jsem stloukal palety, připomíná si, že to pro něj nebyla právě jednoduchá doba. Platy byly takové, jaké byly a když se člověk chtěl mít lépe, tak se musel otáčet. Ale to bylo ještě předtím, než jsem měl vysokoškolský diplom. S vysokou jsem začal ještě za komunistů a dálkově mi trvala šest let, probírá se rychle touto érou. V té době už byl ženatý a měl dvě děti dceru a syna. Člověk byl mladý, relativně zdravý, chtěl něco docílit, a tak se to dalo všechno zvládnout, dodává. POLITIKA A MANŽELKA Do politiky mě přivedla manžel- Foto: -mbka podotýkám, že dnes již bývalá. Nastoupila do ČSSD a hecovala mě tím, že když všechno kritizuju, tak ať jdu také něco předvést. Tak se ze mě stal sociální demokrat, vrací se do června Jeho start byl raketový. V červnu jsem vstoupil do ČSSD, v prosinci ještě téhož roku mě zvolili předsedou Místní organizace ČSSD Příbram. V lednu 1999 jsem se stal předsedou okresního výkonného výboru, v němž dělám dosud. V roce 2000 jsem kandidoval do krajského zastupitelstva. V kraji jsem byl dvě volební období, až do roku V roce 2002 jsem se dostal do poslanecké sněmovny, uspěl jsem jako zastupitel města Příbram a stal se i členem městské rady, přibližuje kariéru. V roce 2006 jsem se znovu dostal do sněmovny i do městského zastupitelstva a stal se starostou Příbrami. V roce 2008, kdy jsem se stal senátorem, jsem odešel z poslanecké sněmovny, upřesňuje s tím, že funkcí v kraji se vzdal asi tři měsíce po zvolení starostou Příbrami. SEDÍ NA DVOU ŽIDLÍCH Josef Řihák si zvykl sedět na dvou židlích. Zatímco do loňského roku dělil čas mezi starostování v Příbrami a poslaneckou sněmovnu, teď zastává vedle funkce starosty ještě post senátora. V současné době nemá jako senátor vlastní kancelář. Místo pro kancelář si vyřizuji a ještě se rozmýšlím, zda další kancelář budu v budoucnu mít v Sedlčanech, nebo ve Vlašimi, sděluje. Pro zajímavost uvádí, že když se o otevření kanceláře v Sedlčanech zmínil, obdržel téměř výhrůžný anonym. Ne, že by mě rozházel, na anonymní pisatele musím být jako politik připravený. Ten člověk, který mi doporučoval, ať nelezu do Sedlčan, patřil ještě k těm slušnějším, tvrdí. STAROSTI A RADOSTI Největší moje starost je teď zdraví. Znám sice všechny zásady, jak bych měl žít, mám státní zkoušku z hygieny výživy, ale moc se tím neřídím, připouští. Za neřest, které se nedokáže zbavit, označil kouření. Mojí největší radostí jsou vnoučata. K vnučce přibyl i vnuk. Dcera mi včera volala, že by se v Příbrami nahlásila na vítání občánků, takže bych jako starosta přivítal svého vnuka, těší se. PETROVICKO MÁ V SRDCI Kdysi jsem dostal od jedné známé knihu od Čeňka Habarta: Sedl- čansko Sedlecko Voticko. Považuju ji za velmi zajímavou a cennou. Rád v silné knize listuji a zjišťuji, jak se v regionu žilo, jaké osobnosti zde působily. A příroda? To je jedna báseň. Rád jezdím zejména na Petrovicko. Moc se mi líbí také mlýn v Bláhově Lhotě, ten je přímo pohádkový. Svatý Jan, Kamýcko... tam je překrásná krajina, krásné prostředí a příjemní lidé, poznamenává. Ve větších městech si lidé zvykli, že všechno mají zadarmo a myslí si, že se musí o všechno postarat někdo jiný. Nadávají například, proč neposekáme ten či onen trávníček. Na vesnicích jsou samostatní, vyřeší si podobné problémy sami. Zvlášť na obcích Sedlčanska se mi líbilo, že ač je to chudý kraj, bývá tam tradičně nejnižší nezaměstnanost. I to o vypovídá o schopnostech obyvatel poprat se s problémy. CO ČEKAT OD SENÁTORA? Zajímá nás, zda jako senátor může pro lidi v regionu udělat víc než poslanec, nebo má naopak svázanější ruce. Jako poslanec jsem měl rajón celé střední Čechy, teď mám obvod menší - Příbramsko, část Benešovska a Prahu - západ. Poslanec má jedinou výhodu může mluvit do rozpočtu, ale vždy jen omezeně. Jako senátor mohu tak trochu fungovat jako ombudsman - člověk může poradit, oslovit písemně kteréhokoliv ministra a musí od něj dostat odpověď. To znamená, že víc věcí člověk může přenášet na ministry a řešit je, pokud řešit jdou. Senátor ale nemá všude otevřené dveře. Více mohou pomoci samosprávy kraj a starostové, říká svůj názor. Nedá nám to nezeptat se odpůrce amerického radaru také na tuto problematiku. Splnil jsem, co jsem slíbil před volbami. V senátu jsem hlasoval proti umístění amerického radaru v Brdech. Vláda do senátu již dala dvě smlouvy o ratifikaci, tam jsme svůj boj prohráli, neměli jsme většinu. Stále jsem koordinátorem Ligy starostů proti radaru. Například 17. února starostové odjeli do Bruselu, aby tam proti umístění radaru protestovali, sdělil. Neustále věřím tomu, že radar v České republice nebude a při přetahování sil mezi USA a Ruskem k sobě tyto velmoci najdou cestu. Pokud chceme bojovat s terorismem, musíme být přece jednotní a postavit se k tomu musí Amerika, Čína, Rusko, Evropa všichni rozumní lidé i muslimové myslím si, že 95 procent z nich v krvi terorismus nemá. Marie Břeňová

11 Pronajmeme: kancelářské, nebytové a výrobní prostory v centru Sedlčan - internet zdarma Nabízíme: možnost parkování osobních vozidel, hlídaná garážová stání, vjezd ze Zahradní ul. v Sedlčanech Tel.: , , Oči máte jen jedny! Pečujte o ně včas! moderní metoda vyšetření na analyzátoru GDx odhalí riziko vzniku onemocnění zeleným zákalem k dispozici od 1. ledna 2009 (ve dnech úterý a pátek) vyšetření není hrazeno žádnou zdrav. pojišťovnou cena za vyšetření 400 Kč MUDr. Jana Slabá, oční ambulance, Poliklinika Sedlčany Možnost objednání (po, út, st, pá) na tel.: Vrtané studny akce 720 Kč/m Václav VLK Tel.: , / 6 Ê, *iìàê/ďiä ć > >L â iê «iì Êà ÕãLÞÊ ÛiÊÃÌ>ÛiL VÌÛ Ê > ià ÛjÊ ÎäÇÊ Î Êä Ê iûã /i \ÊÈäÈÊÈÓÎÊäÎÎ «iìà ÌÀià V >J>Ì >à Vâ ÊÃÌ>ÛLÞÊÀ ` ßV Ê` ĐÊ >Ê ć ÊÌiV V jêãì>ûlþ ÊÀi ÃÌÀÕ Vi]ÊÖ`ÀãLÞ]ÊÊ â>ìi«û? Êv>Ã?` Êâi` V jê«à?vi MONTÁŽ A PRODEJ: krovů Dodává veškerých střešních krytin klempířských prvků střešních oken mobil: izolací dřevěných podlah Olbramovice 16, VOTICE, tel.: , fax fax: HUTNÍ MATERIÁL plechy tenké, tlusté pozinkované, trapézové děrované plechy a tahokov rýhované plechy profilovanou ocel, uzavřené a otevřené profily, trubky stavební ocel, traverzy, kari sítě a betonářskou ocel tyčovou ocel plochou ocel pletivo dráty brusivo a spojovací materiál Dělení, stříhání, ohraňování na zakázku. U větších zakázek doprava k odběrateli. Kontakt: STS Olbramovice prodej hutního materiálu, pan Zeman - tel.: , STAVEBNÍ FIRMA Ing. Roman Rozvoral INZERCE V SEDLČANSKÉM KRAJI A FATA MORGÁNĚ: Provádíme: novostavby, rekonstrukce rodinné domy na klíč, rekreační objekty, haly, garáže, oplocení, komunikace, bazény Ing. Roman Rozvoral zednické práce, fasády běžné i zateplené, Dohnalova Lhota 25, Sedlčany instalace, opravy, údržby Tel.: (p. Rozvoral) (p. Lacina) Ceny dohodou dle smlouvy o dílo.

12 PŘEHLED AKCÍ V REGIONU 12 strana Neseďte věčně doma za pecí VÝSTAVY MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - Plesová sezóna začíná! výstava společenských oděvů Marie Suchanové a šperků Lenky Bláhové potrvá do pátku 27. února; od 4. března do 5. dubna: Člověk nepřítel i samaritán, výstava na dobových kosterních nálezech demonstruje zranění z různých historických období a představuje stručné dějiny válečné chirurgie. Soubor je doplněn dobovými lékařskými publikacemi, nástroji a pomůckami. Vernisáž je v úterý 3. března v 18 hodin. MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - Dědeček i babička mají svého koníčka - výstava rukodělných prací členů tělesně postižených v Sedlčanech (grafika, fotografie, výšivky, výrobky ze dřeva, modelářské výrobky, pletené a paličkované předměty). Výstava potrvá do KULTURNÍ DŮM SEDLČANY - Barevné květiny pro šťastnou Zemi, obrazy a litografie Markéty Kotkové, výstava potrvá do ; od výstava uměleckých fotografií Karla Burdy. KINO SEDLČANY Středa 25. února od 20 hod.: Anglické jahody ; pátek 27 a sobota 28. února od 20 hod.: Ženy - film USA; úterý od 20 hod.: Výměna - drama USA; pátek 6. a sobota od 20 hod.: Kamarádova holka - komedie USA; úterý od 16 hod.: Lovecká sezóna 2 - animovaná komedie s jelenem Eliotem a medvědem Boogem; středa ve 20 hod.: Po přečtení spalte - černá komedie USA/F/GB; čtvrtek od 20 hod.: Ukrutně šťastni dánský film (filmový klub). KULTURNÍ DŮM J. SUKA SEDLČANY Čtvrtek od hod.: Víš přece, že neslyším, když teče voda. Pražská agentura Harlekýn uvede komedii se známými herci Petrem Nárožným, Václavem Vydrou, Květou Fialovou, Libuší Švormovou, Jiřím Ptáčníkem a dalšími. Vyprodáno!; pondělí od hod.: K utrpení mladého Werthera - čtení slavného milostného Goethova románu Utrpení mladého Werthera doplněné o písně v prove- Soutěž o dárek čajovny dení mladých umělců z pražské agentury J+D. Studenti GaSOŠE a žáci 2. stupně ZŠ mají na představení výraznou slevu; úterý od hod.: To byl teda silvestr! komedie ze současnosti v nastudování společnosti HÁTA Olgy Železné, hrají známí herci, v alternaci například Mahulena Bočanová a Ivana Andrlová, Adéla Gondíková nebo Veronika Jeníková, Martin Zounar nebo Zbyšek Pantůček. HVĚZDÁRNA HvězdárnanaCihelném vrchu v Sedlčanech je otevřena v únoru v pátek od 18 do 21 hod., v březnu od 19 do 22 hod. PŘEDNÁŠKY Pátek od hod.: Oregon - cesta amerických pionýrů - v Městském muzeu Sedlčany přednáší Lukáš Synek. VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V SEDLČANECH Na stadionu v Sedlčanech je veřejné bruslení v sobotu i v neděli od 14 do 16 hod. (Změny v souvislosti s tréninkem nejsou vyloučeny.) MC PETRKLÍČ SEDLČANY Středa : Cvičení s Markétou ; čtvrtek : Výtvarka s Markétou ; pátek : :Pečení s Lenkou ; pondělí 2. 3.: Výtvarka s Alenou ; úterý 3. 3.: Výtvarka s Janou a od 15 hodin maškarní; středa 4. 3.: Zpívání s Lenkou ; čtvrtek 5. 3.: Výtvarka s Evou ; pátek 6. 3.: Pečení s Evou. PLESY Sobota od 20 hod.: Hasičský kojetínský bál - koná se v Kulturním domě Hrazánky, vyhrává Klasik, zajištěno autobusové spojení Nechvalice, Petrovice, Kojetín, Hrazánky; pátek od 20 hod.: Maturitní a absolventský ples SOU Červený Hrádek, v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany, hraje Elizabeth, tombola. VEPŘOVÉ HODY V NEDRAHOVICÍCH Pátek od 10 hod.: Vepřové hody v pohostinství v Nedrahovicích. MAŠKARNÍ PRŮVOD Sobota od 14 až 16 hod.: Masopust ve vysokochlumeckého skanzenu s průvodem obcí. TURNAJ V ŠIPKÁCH Sobota od 13 hod.: 7. ročník velké ceny Nedrahovic v šipkách - pohostinství Nedrahovice. ČAJOVNA HARMONIE SEDLČANY Středa 25. února: Malování v čajovně na téma: Maškarní bál, za každý obrázek sladká odměna. (Akce bude po celý týden.) ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH Pátek od hod.: Školení pro výkon funkce asistenta rozhodčího v penzionu Hulín. Školení je určeno pro zájemce z fotbalových oddílů působících v soutěžích OFS Příbram. Je otevřené i pro zájemce z řad fotbalové veřejnosti zajímající se o dění v kopané (Pořádá TJ Sokol Jesenice ve spolupráci s OFS Příbram.) Velká Kobra zve masky do tanečního reje zdarma Poznáte, kde namaloval Zdeněk Škop tento obrázek? Pokud ano, napište nám to. V případě správné odpovědi vás zařadíme do slosování o dárek, který do soutěže věnovala Čajovna Harmonie Sedlčany. Přijímáme odpovědi doručené do redakce osobně, vhozené do schránky SK před obchodním domem Rozvoj, poštou a em - uveďte heslo soutěž. Nezapomeňte na celé jméno a adresu. Tentokrát máte čas až do pondělí 9. března. V čísle 6 SK jsme zveřejnili snímek skautského tábora na Červeném Hrádku. Do redakce přišlo 25 správných odpovědí. Dárek od čerta, který do soutěže věnovala firma Uhlí písky od čerta Votice, vyhrála Libuše Kabylová z Drážkova a může si v redakci dárek vyzvednout. Čas na to má do 17. března. -red- SEDLČANY - Tradiční maškarní ples pořádají v sobotu 7. března v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech členové sedlčanského klubu Velká Kobra. Začátek reje je ve společenském sále ve 14 hodin. Masky budou mít vstup zdarma, uvedl za pořadatele Jaroslav Repetný. Pro děti jsme připravili spoustu soutěží a her, jako obvykle odměníme ty nejhezčí a nejkurioznější masky, avizuje Repetný. -mb-

13 KULTURA NEJVÍCE BODOVALY SKLADBY BÍLÁ ORCHIDEJ, AVE MARIA A MELODIE Z FILMU SVĚTLA RAMP strana 13 Dvojice Eva a Vašek zazpívala v Sedlčanech v předvečer dvacátého výročí zahájení společného vystupování Eva a Vašek spolu zpívají už dvacet let. V rozhovoru se zmínili o koncertech, které budou mít v květnu na Řípu. SEDLČANY Kulturní dům Josefa Suka v úterý 17. února zase jednou doslova praskal ve švech a foyer budovy se zcela zaplnilo návštěvníky již půl hodiny před začátkem programu. A nebylo divu, vždyť do Sedlčan přijelo populární a v současné době nejoblíbenější české pěvecké duo Eva a Vašek. Ačkoliv se jedná o zcela jiný žánr, dvojice zpěváků a hudebníků tak trochu připomíná skupinu Katapult ve druhé polovině sedmdesátých let. Vždyť na této trojici kritika také viděla kdeco, a přitom sehnat na ni lístky bylo mnohdy téměř nemožné. Sedlčanští návštěvníci koncertu ocenili, že Eva a Vašek mezi ně přišli nejenom o přestávce a po skončení programu, ale také již před jeho začátkem. Kdo měl zájem, mohl si s nimi popovídat o jejich činnosti, mohl si nechat podepsat plakát, či hudební nosič, a dokonce vzniklo i několik fotografií zpěváků ve společnosti jejich fandů. Při samotném koncertu bylo na první pohled zřejmé, že Eva s Vaškem mají rádi publikum, které se nejenom dobře baví, ale které je navíc s nimi v kontaktu. A tak Vašek chodil mezi obecenstvem s harmonikou a Eva s mikrofonem, aby si zájemci mohli s nimi zazpívat. Dvojice zpěváků, která pro veřejnost v předchozích šesti letech pořádala výlety k Jadranu a nyní hledá novou destinaci, měla v Sedlčanech největší úspěch se svojí Bílou orchidejí. Nemenší aplaus ale sklidila také procítěná skladba Ave Maria a písnička z filmu Světla ramp v podání Evy. Posledně jmenovanou skladbu podle účastníků koncertu prý Eva zazpívala lépe než Helena Vondráčková. Ještě než koncert v kulturním domě začal, požádali jsme uměleckou a také partnerskou dvojici o rozhovor. Mohl by každý z vás říci něco o sobě? Kdy jste společně začínali a co jste dělali před zahájením vaší umělecké kariéry? Eva: Společně zpíváme bez jednoho týdne přesně dvacet roků. Já se věnuji muzice odmalička a povoláním jsem vlastně vždy byla hudebník. Vystudovala jsem klasický zpěv a klavír na konzervatoři a od svých osmnácti let zpívám s Vaškem, který má vše trošičku barvitější. Vašek: Já jsem od třetí třídy základní školy studoval hru na harmoniku. Vyučil jsem se elektrikářem, absolvoval průmyslovku a následně jsem vystudoval vysokou školu obor elektro, takže jsem slaboproudým elektrikářem. Můj obor se nám velice dobře hodí k obsluhování techniky ať už při koncertech, nebo při našem natáčení. Na nikom nejsem po této stránce závislý a vše si hlídám sám. Já jsem byl nejdříve zpěvákem, potom jsem hrál na kytaru, dechové nástroje, basu a také jsem bubnoval, takže jsem si vyzkoušel celou řadu nástrojů. Dnes je ale všechno jiné než bylo před revolucí, takže se člověk musí přizpůsobovat trendu doby. Slyšel jsem, že jste nedávno byli pracovně v Polynésii. Jak dlouho trval váš zdejší pobyt a co bylo jeho obsahem? Vašek: V Polynésii jsme byli čtyři týdny a natáčeli jsme obraz ke čtyřem našim DVD. Jednalo se o písničky jako je například Vaya con dios, ke kterým pokud chceme mít obrázek, těžko je můžeme točit tady u nás. Chce to stylové prostředí s palmami a vodopády. Byla to tam docela makačka, protože jsme si dali za cíl natočit obrázky k šestadvaceti písničkám. Stihli jsme to, ale dost s námi cvičilo počasí. Přišly mraky, začal foukat silný vítr a my jsme nemohli točit. V poslední době se hodně mluví o sérii vašich velkých koncertů pod horou Říp. Můžete tuto akci přiblížit? Eva: Koncerty pod Řípem se budou konat ve dnech 29., 30. a 31. května a budou trvat kolem čtyř hodin. Budeme mít celou řadu hostů, z nichž bych jmenovala Moravanku, Honzu Nedvěda a Pepíčka Zímu. Zazní výhradně tuzemské skladby. Koncert je koncipován nejenom k našemu dvacátému výročí, ale především se bude jednat o oslavu české písničky. Vystupovali jste již také někdy na Sedlčansku? Eva: Přímo v Sedlčanech dosud ne, ale byli jsme tady nedaleko na jednom velkém statku. Obec se jmenovala Vletice. Vzpomínám si, že tam vystupovala i Moravanka, Kubešova Veselka, a tuším, že i Mistříňanka. Jednalo se o festival a v den našeho koncertu tam byla celá řada skupin. My jsme tenkrát z Vletic odjížděli ještě na další koncert. Dozpívali jsme, zůstali asi tak hodinu a pospíchali na další vystoupení. Jakou hudbu si rádi poslechnete vy sami? Eva: Že bych poslouchala vyloženě nějakou speciální muziku, to ne, ale mám ráda české písničky. Protože převážně šoféruji, a my jsme si s Vaškem řekli, že ten, kdo řídí, určuje si hlasitost hudby i její výběr, volím muziku já. Mně se líbí Marie Rottrová, Vaškovi zase Pavel Novák, Petr Novák a Petr Spálený. Proto si obvykle pouštíme písničky těchto zpěváků. O vás je známo, že vystupujete prakticky denně. Kde jste hráli a zpívali naposledy a kam se budete přesunovat ze Sedlčan? Eva: My máme dva druhy programu. Zatímco dnes se bude jednat o koncert, včera jsme vystoupili na taneční zábavě v Sokolově. Zítra jedeme do Kuřimi, což je u Brna. Cesta tam odtud trvá si tak tři hodiny. Vašek: My pro posluchače a diváky každý rok připravujeme nový program, protože nechceme hrát stále to samé. Návštěvník koncertu nebo taneční zábavy by si mohl říci, že program už viděl a nebyl by pro něj tolik zajímavý. Samozřejmě nevynecháváme ty písničky, o kterých víme, že je lidé mají nejraději, ale celkovou strukturu připravujeme jinak. Je těžké vybírat, protože máme vydaných 26 CD v řadě Eva a Vašek, a celkem se jedná o více než 30 společných nosičů. Inspiraci proto hledáme převážně na koncertech a zábavách, protože lidé nám sdělují názvy písniček na přání. My potom podle nejžádanějších titulů sestavujeme kostru programu. Také koncert v Sedlčanech je velmi různorodý. Zazní mimo jiné Ave Maria, ale také třeba polka. Sami jsme zvědavi, zda jsme program sestavili tak, aby lidé odcházeli spokojeni. Tak trošku jsme si jej vyzkoušeli při dvou předchozích tanečních zábavách. Posluchači nám říkali, že hrajeme poněkud jinak, ale podle jejich reakce jsme vycítili, že jsou šťastní, což je pro ně i pro nás důležité. David Myslikovjan Vašek si povídal ochotně se svými fanynkami, kterých má v Sedlčanech se svojí partnerkou Evou také hodně. Svědčil o tom i beznadějně vyprodaný koncert. Snímky: David Myslikovjan

14 14 strana SPORT Okresní derby v krajské soutěži mělo náboj TATRAN SEDLČANY HOSK DOBŘÍŠ 3:5 (2:0, 0:1, 1:4) V 19. kole krajské hokejové soutěže přivítal čtvrtý Tatran desátý tým tabulky a jistě chtěl odčinit předchozí vysokou porážku v Kutné Hoře. Derby utkání, které sledovalo 160 diváků, se hrálo s plným nasazením na obou stranách a zatímco domácí hokejisté o chloupek převyšovali Dobříš v úvodní části hry, postupně se začalo utkání vyrovnávat a v jeho druhé fázi již byl důraznější soupeř. ÚVOD BYL S PŘÍCHUTÍ KVAPÍKU Utkání začalo, jak se na derby sluší a patří doslova v pekelném tempu a oba týmy se překonávaly, pokud se týká nasazení. Tatran to však přece jenom vzal ještě více od podlahy a v čase otevřel skóre utkání po asistenci Svobody L. Sýkora, který z bezprostřední blízkosti prostřelil gólmana. Od tohoto okamžiku se dobříšští hokejisté mnohem více začali tlačit před mladého Hlaváčka, který nahradil indisponovaného Helta, ale hráči Tatranu stíhali se soupeřem bruslit a navíc velmi pečlivě bránili. V končící 11. min. se po přihrávce od Kozelky dokázal až před gólmana doslova proháčkovat Mrkvica a sedlčanské křídlo pěkným bekhendovým blafákem přes pokládajícího se brankáře na led zvýšilo na 2:0. Od 13. min. hrál Tatran přesilovku, těsně před jejím závěrem zakončoval z bezprostřední blízkosti SEDLČANY Sportovní šibřinky, které pořádá fotbalový oddíl TJ Tatran, mají již čtyřicetiletou tradici. Letošní rej masek se v Kulturním domě Josefa Suka konal v sobotu 21. února a podobně jako v předchozích letech se jej zúčastnilo více než tři sta lidí. Je opravdu obdivuhodné, jak účastníci šibřinek každoročně obměňují své masky. Zatímco v předchozích letech se v prostorách sedlčanského kulturního stánku pohybovali například Cézar se svojí prý levou rukou Centurionem, pionýrky rozdávající agitační letáčky, pravěcí lovci a mimozemšťané, tentokrát nebyl k vidění nikdo z nich. Zato ladně přicupitaly dvě panenky Barbie, které jsme zastihli se zafačovaným pacientem sedlčanské nemocnice, a o kus dál popíjel Svoboda a bezprostředně poté, co gólman puk vyrazil, byl sedlčanský hráč vražen na mantinel. Tatran v přesilovce pokračoval, ale ani čtyřminutovou výhodu nevyužil. ÚPORNÝ HOKEJ, ŘADA VYLOUČENÝCH Také v prostřední části hry byla k vidění hra s velkým nasazením na obou stranách, ale už se přece jenom nehrálo tolik živelně. V začínající 6. min. hosté měli možnost hrát půl minuty přesilovku 5 na 3, a protože L. Sýkora dostal za faul kolenem 2 plus 2, Tatran musel hodně dlouho bojovat v oslabení. V době, kdy měli domácí již pouze o jednoho hráče na ledě méně, napřáhl téměř až od modré hráč hostí a v čase 5.33 střelou do horního růžku nad lapačku Hlaváčka vsítil kontaktní gól. V končící 9. min. se povedl únik Svobodovi, atakován obráncem v pádu ještě stihl zakončit, a jeho puk se od břevna odrazil za branku. Bek Dobříše byl ale vyloučen a po pětadvaceti vteřinách putoval za katr další hráč soupeře. Tatran dlouhou dvojnásobnou početní výhodu nejenom že nevyužil, ale navíc byl následně vyloučen L. Sýkora. V končící 16. min. při přesilovce si hostující útočník nabruslil před brankoviště a v jasné gólové příležitosti minul Hlaváčkovu branku. Vzápětí jeho spoluhráč trefil ze tří metrů betony sedlčanského gólmana. V závěru třetiny hosté rozehráli svoji další přesilovku, ale stav se již nezměnil. ZÁVĚR UTKÁNÍ TATRAN NEZVLÁDL Úvod třetí části hry patřil dobříšským hokejistům, kteří dohrávali svoji přesilovku a v jejím závěru trefili střelou těsně nad ledem ze čtyř metrů tyč. I po skončení přesilové hry se dosud prohrávající tým hodně tlačil před Hlaváčka, a ten několikrát dokázal, že je zdatným Heltovým náhradníkem. Hlavně šance v začínající 3. min. byla hodně nebezpečná a sedlčanský gólman umrtvil puk až na poslední chvíli těsně před brankovou čarou. Utkání do značné míry ovlivnila situace v 8. minutě třetí třetiny, ve které dostal Tatran hodně nešťastný gól. Hráč Dobříše nahodil náhodně puk od mantinelu před brankoviště, projíždějící K. Vančura tečoval hrací předmět bruslí, a ten zaplul po ledě k tyči do sítě domácí branky. V 11. min. upláchl sedlčanské obraně útočník Dobříše, Hlaváček si proti němu povyjel a následný bekhendový blafák vytáhl vyrážečkou až na tvrzené sklo za svojí brankou. V těchto chvílích již byl soupeř mnohem nebezpečnější a hráči Tatranu na druhé straně pálili na branku většinou z uctivé vzdálenosti. V čase šli hosté zaslouženě do vedení při vlastním oslabení a chybě sedlčanského obránce, kterému podklouzl nahozený puk pod rukavicí. Unikající dobříšský útočník prostřelil Hlaváčka a hosté Šibřinky poctili návštěvou Fantomas, panenky Barbie a čarodějnice brčkem svůj nápoj upír Drákula, který se zanedlouho dal do hovoru se svým kamarádem kostlivcem. A nebyly by to snad ani šibřinky, aby na nich nechyběly manželky sedlčanských fotbalistů. Jestliže v minulosti byly za Kleopatry, ohnivé ženy, lesní strašidla nebo čertice, tentokrát se přeškolily na čarodějnice. Na přicházející návštěvníky mávaly umělými kohoutími pařáty a u pasů se jim houpaly stejně umělé šedivé myšky. Nejdůstojnější postavou na šibřinkách byl ale zřejmě Fantomas, o kterém jsme si mysleli, že když ho požádáme, aby zapózoval pro náš týdeník, zasměje se svým tlumeným Hahaha. Fantomas byl ale velmi ochotný a ještě si k fotografování přizval skupinku roztomilých kočiček. Masek je tady opravdu hodně a řada z nich je velmi povedených, řekl nám přítomný zaměstnanec kulturního domu Bohuš Šípek. Možná, že by příště stálo za to uspořádat soutěž o masku nejhezčí. K šibřinkám patří neodmyslitelně i muzika. Hudební produkce byla také letos slyšet na dvou místech. Zatímco ve společenském sále hrála skupina Rock Wonder, v červeném salónku kraloval DJ Sláva Bloch. -dav- Snímky: David Myslikovjan se poprvé mohli radovat z vedení. V začínající 14. min. dal Tatran sice gól, ale rozhodčí jej neuznal, protože bezprostředně předtím již bylo odpískáno. Vzápětí měl Tatran možnost 30 vteřin hrát další přesilovku 5 na 3, ale opět ji nevyužil. Už při hře 5 na 4 ale Pešta po přihrávce Pudila v čase z bezprostřední blízkosti srovnal skóre. V polovině 18. min., právě ve chvíli, kdy se na hrací plochu vracel vyloučený domácí hráč, napřáhl od modré od mantinelu hostující obránce a polovysokou střelou k tyči rozvlnil síťku Hlaváčkovy branky počtvrté. Čas na světelné tabuli se posunul sotva o šedesát vteřin, když při vlastním oslabení ujel další hráč soupeře a střelou do horního růžku přes Hlaváčkovu lapačku přidal pátý gól svého mužstva. Bylo rozhodnuto. Sestava: Hlaváček Kozelka, Polidar, L. Sýkora, Pospíšil, Mrkvica J. Vančura, Nevařil, K. Vančura, Beneš, Šalda P. Moravec, Wachsmann, Pešta, Petrek, Pudil. Vedoucí týmu Miloš Vančura, který zastupoval nemocného trenéra Benka, nám po utkání řekl: Opět jsme nebyli kompletní, ale na to se nelze vymlouvat. Dělali jsme chyby a nedokázali ve větší míře proměňovat šance. Naopak soupeř lépe dohrával souboje než my. Měli jsme využít náskok v první třetině, vstřelit ještě nějakou branku a nebylo co řešit. Pochvalu si zaslouží brankář. David Myslikovjan Stále vedou Rožmitál a Cetos SEDLČANY V soutěži amatérských hokejistů se v posledních čtrnácti dnech urodily tyto výsledky 1. liga: Matadores D. Dušníky 7:0, Olbramovice Nový Knín 4:6, Blackmilk Olbramovice 1:4, Stars Domino 7:2, Zvírotice Rožmitál 3:6, Chlum Old Boys 3:4, Štětkovice Blackmilk 5:1, Příčovy Olbramovice 1:3, Matadores Chlum 4:2, Příčovy Stars 2:6, Old Boys N. Knín 1:1. Vede Rožmitál s 33 body před Štětkovicemi a Zvíroticemi. Oba týmy mají na svém kontě 30 bodů. Třetí celek měl v době naší uzávěrky o zápas méně. 2. liga: Křepenice Solopysky 1:5, Neveklov Votice 4:5, STROS Rovina 1:6, Kňovice Křepenice 8:1, Solopysky RUMOLA 3:4, Křepenice Drásov 2:1, Votice Draci 3:3, RUMOLA STROS 6:4, Rovina Drásov 3:3. Cetos dosud nasbíral pětatřicet bodů a o šest bodíků zpět je druhá Rovina. Třetí jsou se čtyřbodovou ztrátou Votice. -dav-

15 SPORT strana 15 Na Šiberném vrchu se o víkendu poprvé rozjel kotvičkový vlek SEDLČANY Ještě nedávno si tajemník TJ Tatran Sedlčany Vladimír Dvořák postěžoval, že letošní zima lyžařskému oddílu nepřeje a nemohou vlek na Šiberném vrchu kvůli nedostatku sněhu spustit. Členové oddílu tedy dávali přednost nedalekému ski areálu na Monínci. To ale v minulém týdnu neplatilo. Vlek na Šiberném vrchu byl v provozu od čtvrtka 19. února, kdy tu lyžovaly školy. Teď vlek rozjedeme naplno o víkendu, sliboval Dvořák. Řekl, že při dostatku sněhu bude obsluha na vleku ve všedních dnech od 15 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 18 hodin. (Do dobrých sněhových podmínek zasáhla hned v pondělí 23. února obleva.) V sobotu 21. února se ale kolem 10. hodiny na Šiberáku prohánělo několik desítek lyžařů a snowboardistů. Provoz zajišťovali za Tatran Sedlčany Antonín Tesař a Jiří Procházka. Za padesát korun se děti svezou dvacetkrát, dospělí desetkrát, poznamenal Tesař. Za zimními sporty vyrazili s rodi- či i Valentýnka a Tomáš Holoubkovi. Na snowboardu jsem se učil už ve čtyřech letech. Na lyžích teprve začínám. Jez- díme také na Monínec a byli jsme v Orlických horách, svěřoval se nám Tomáš před první jízdou. -mb- Vlek obsluhovali o víkendu Antonín Tesař (vlevo) a J. Procházka. anketa anketa anketa anketa Chodíte na Šiberný vrch častěji? Jakým sportům tu dáváte přednost? Žádné fronty se na Šiberáku v sobotu netvořily. Snímky: Marie Břeňová Na vedoucí tým hokejisté neměli HC KUTNÁ HORA B TATRAN SEDLČANY 9:2 (3:0, 2:1, 4:1) Pro dosud nejvyšší porážku v hokejové krajské soutěži si v 18. kole zajel tým Tatranu Sedlčany do Kutné Hory, kde se utkal s místním B mužstvem, které je v tabulce první. Utkání měli od začátku ve své režii domácí a bylo jen otázkou času, kdy svoji převahu vyjádří brankově. Ve 4. min. se po sérii přesných přihrávek dostali do vedení a ve 13. min. měl možnost srovnat stav Mrkvica, ale své sólo přes celou hrací plochu nezakončil přesně. A tak opět udeřil soupeř, když od modré obránce prostřelil Helta, který měl zakrytý výhled. V 16. min. Kutnohorští při- dali třetí gól po chybě hráčů Tatranu. Ve druhé třetině se skóre měnilo třikrát. Nejprve domácí zvýšili na 4:0 a bezprostředně po vhazování snížil Mrkvica na 4:1. Také odpověď však přišla nečekaně rychle a Kutná Hora opět odskočila na rozdíl čtyř branek. Rovněž třetí třetinu rozehráli lépe domácí a střelou pod víko upravili na 6:1. V rozmezí min. hry se vedoucí tým soutěže trefil ještě třikrát a zvýšil stav na hrozivých 9:1. V 57. min. ujel P. Moravec, přihrál Petrekovi, jenž tečí upravil na konečných 9:2. Sestava: Helt Polidar, Kozelka, L. Sýkora, Pospíšil, K. Benko, Nevařil, Zlatník, Mrkvica, Šalda, Pudil, Wachsmann, P. Moravec, Petrek. Trenér I. Benko. -dav- PETRA KOPŘIVOVÁ (16) SEDLČANY Lyžovat já moc nechodím, spíš bobovat. Na Šiberáku jsem tak jednou, dvakrát za zimu. Teď jdu sníh tady vyzkoušet letos vůbec poprvé. VERONIKA MATĚJOVÁ (17) ROVINA Na snowboardu jsem na Šiberáku poprvé. Na lyžích jsem tu ještě nebyla. Často chodím bobovat, stačí mi k tomu i nějaký ten kopeček za naší vesnicí. ANNA TRDLOVÁ (73) SEDLČANY Když je sníh, tak vezmu lyže a jdu to na Šiberák vyzkoušet. Letos jsem tu podruhé, člověk se musí hýbat, hlavně chodím na procházky, na Šiberák zajdu občas také. MARIE KRONUSOVÁ (17) SEDLČANY Já jdu na vlek s kamarádkami na Šiberák prvně. Na snowboardu jsem podruhé, častěji lyžuji. Snowboard mám z půjčovny, je to tak určitě výhodnější. Vyptávala se: -mb- Stolní tenisté si hlasitě řekli o postup do play off V 16. a 17. kole 2. ligy stolních tenistů skupiny A se utkali hráči Tatranu Sedlčany Bazény Desjoyaux za stoly soupeře nejdříve s jednoznačně posledním týmem tabulky a následně s třetím od jejího konce. Sedlčanští stolní tenisté v obou případech roli favorita zvládli a pokud bychom chtěli použít běžeckou terminologii, postoupili na druhou příčku startovního pole. Ta zaručuje postup do play off, v němž se střetnou o postup do 1. ligy čtyři nejúspěšnější celky soutěže. SOKOL PRAHA NUSLE TATRAN SEDLČANY 0:10 Zápas v Nuslích byl, jak uka- zuje výsledek, jednoznačnou záležitostí. Pouze tři utkání byla alespoň trochu vyrovnaná, ale jinak si vítězové cestu za třemi body nijak nekomplikovali. Nutno dodat, že pražské Nusle mají mladý tým, který teprve sbírá zkušenosti. Body: obě čtyřhry a Pejša, Faktor, Kocura i Drechsler po dvou ve dvouhrách. EL NIŇO PRAHA TATRAN SEDLČANY 7:10 To na El Niňu se hrál zela jiný zápas. K vidění byl vyrovnaný duel, trvající přes tři hodiny, a přestože zpočátku se zdálo, že utkání bude mít podobný průběh jako to minulé, nebylo tomu tak. Vše se vyvíjelo slibně, i přes vyrovnanost jednotlivých duelů Tatran vedl 1:7, jenomže potom zápas začal nabírat zcela jiné obrátky. Soupeř vystřídal jednoho hráče a vyhrál pět dvouher za sebou. Závěr utkání byl velice dramatický a v dalších dvouhrách se vždy rozhodovalo až v koncovkách setů. Soupeř byl velmi nervózní a obdržel tři žluté a jednu červenou kartu. Tatranu pomohlo i trochu štěstíčka, když Drechsler vyhrál koncovku pátého setu v poměru 18:16, a zvýšil tak vedení na 8:6 na zápasy. Své zkušenosti následně prokázali Pejša i Faktor, kteří svoje duely zvládli, ačkoliv také oba tyto zápasy byly velmi vyrovnané. Ve čtyřhře pro Tatran získala bod dvojice Faktor Drechsler, ve dvouhrách vybojoval tři body Pejša i Faktor, dva přidal Drechsler a jeden Kocura. Tatran je ve 2. lize takto vysoko v tabulce poprvé. Nyní sedlčanský celek čekají týmy z popředí tabulky, ale na domácích stolech je velká šance bojovat o play off. Příznivci stolního tenisu mohou hráče přijít povzbudit v sobotu 28. února do haly gymnázia, kde se Tatran utká od 15 hodin se suverénem soutěže, Slavojem Ústí nad Labem. O den později začnou celuloidové míčky létat nad nízkou sítí již v 10 hodin a Tatran nastoupí proti čtvrtým Litoměřicím. David Myslikovjan

16 ZÁVĚREM 16 strana Z policejní svodky Do nákladního auta, které bylo zaparkované v sobotu 14. února v Nechvalicích, se násilím dostal neznámý poberta. Nezjištěným předmětem překonal uzamčené víčko palivové nádrže a odsál 30 litrů nafty. Škoda činí 2500 korun. Sněhulák je dobrý, anděl lepší Škodu 60 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který vnikl dne 18. února brzy ráno do prodejny smíšeného zboží v Kamýku nad Vltavou. Zloděj rozbil skleněnou výplň vchodových dveří a odcizil cigarety různých značek. Monika Schindlová, Policie ČR Radnice má konečně nový dokument o zátopových oblastech Mastníku SEDLČANY - Městský úřad Sedlčany má konečně k dispozici stanovení zátopových oblastí potoka Mastník. Tento dokument jsme měli dostat podle slibů již půl roku po povodních v roce 2002, poznamenal místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. V mapě jsou označeny lokality, kde nelze stavět v žádném případě a místa, kde by mohla být případně po doporučení Povodí Vltavy stavba povolena. V zátopové oblasti stojí například zimní stadion a tenisové kurty. V současné době by podle tohoto dokumentu byl problém s povolením jejich výstavby. To připustil i místostarosta. -mb- Policie dopadla falešného hajného Jakoubka, soudce jej ale pustil Muž v zelené uniformě se představoval jako hajný Jakoubek, ale také jako Pixa, Janoušek nebo Chalupecký. Podvodník používal i další falešná jména, aby ze svých obětí vylákal zálohu za dřevo, které jim nabízel. Benešovská tisková mluvčí Denisa Malá informovala, že policisté povedeného ptáčka zadrželi. Ke své smůle oslovil místního myslivce, který samozřejmě všechny kolegy zná. Nabídka dříví za malou zálohu mu přišla podezřelá a poté, kdy se s mužem rozloučil, zavolal policii. Popis hajného byl celkem jednoduchý, neboť šel v zeleném oblečení s mysliveckým kloboukem. Měl pěkně upravený knír, tmavé vlasy a příjemné vystupování. Nedaleko Čakovic na silnici zahlédla hlídka osobu odpovídající popisu, ale než stihla vozidlo otočit, stačil neznámý zmizet. Díky sněhové nadílce byla však úniková cesta podezřelého patrná na první pohled. Policisté tak začali muže pronásledovat a díky místní znalosti terénu mu nadběhli, dodala. Muž u sebe neměl žádné doklady, a tak ho hlídka předvedla na oddělení, kde lustrací zjistila, že na tuto osobu byl Okresním soudem v Táboře vydán zatykač pro pokus o podvod a podvod. Zatím vyšlo najevo, že peníze v rozmezí šesti set až dvou tisíc korun neprávem inkasoval asi od padesáti lidí. Poškozených může být i víc a není vyloučeno, že měl hajný Jakoubek svůj revír i na Sedlčansku. Policisté muže zadrželi 17. února, odvezli ho do Prahy do cely předběžného zajištění a zadržení, odkud si ho hned druhého dne ráno opět převzali a eskortovali ho do Tábora k soudci. Soudce se však rozhodl, že tohoto pachatele bude stíhat na svobodě, uvedla Malá. Vzhledem k těmto okolnostem policisté varují další možné oběti. Připouští, že se Jakoubek bude nadále dopouštět trestné činnosti a oslovovat lidi s podobnou nabídkou ke koupi dřeva. Policie též apeluje na ty, kdož by s ním mohli přijít do styku, nebo které v minulosti oslovil a vylákal z nich zálohu, aby tuto událost oznámili na nejbližším Obvodním oddělení Policie České republiky nebo na lince mb- Bráškové Filip a David objevili u prodejny na sedlčanském náměstí sněhuláka. Oči měl z mušliček. Slibovali, že si nějakého také postaví, ale ještě raději si prý hrají ve sněhu na anděly. Jak? Lehnou si prostě na zem a mávají rukama jako křídly. Foto: Marie Břeňová Učni z Červeného Hrádku přivezli ze soutěže zedníků pěkný bronz ČERVENÝ HRÁDEK - V rámci doprovodného programu výstavy Stavitel se uskutečnil ve dnech 12. až 13. února v Lysé nad Labem 13. ročník soutěže učňů stavebních oborů. V oboru zedník a truhlář se zúčastnilo 32 soutěžících z deseti českých a jedné slovenské školy. První soutěžní den na dvojčlenná družstva studentů 2. ročníků čekal teoretický test, který se skládal z dvaceti pěti otázek. Po napsání testu se družstva utkala v praktické části. V ní měli učni prokázat své dovednosti ve zdění z KB bloků a materiálu YTONG, které pokračovalo i druhý den. Dále soutěžící píšete nám prokazovali šikovnost ve zdění s materiálem POROTHERM. Po dokončení práce porota sečetla body za test a praktickou část a vyhlásila vítěze, přičemž žáci z SOU Červený Hrádek Lukáš Hanus a Tomáš Mondek se v silné konkurenci neztratili a skončili na pěkném třetím místě. Jana Stiborová Lukáš Hanus a Tomáš Mondek před teoretickým testem Foto: SOU Týdeník hájící zájmy Sedlčanska a Sedlecka. Vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 10 hodin. Adresa: Havlíčkova 514 (v KDJS), Sedlčany. Tel./fax: Vydává Zdeněk Kolář. Odpovědná šéfredaktorka Marie Břeňová, tel.: Redaktor: David Myslikovjan. Inzerce Hanka Holoubková, tel.: Korektura Jana Stejskalová. Sazba redakce. Tiskne Van druck Sedlčany. Registrováno pod č MIČ

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více