KRONIKA MĚSTO HOLEŠOV. kronikář města. starosta města. Kronika byla schválena Radou města Holešova dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTO HOLEŠOV. kronikář města. starosta města. Kronika byla schválena Radou města Holešova dne 16. 9. 2013"

Transkript

1 KRONIKA MĚSTO HOLEŠOV 2012 Pavel Svoboda starosta města Mgr. František Sovadina kronikář města Kronika byla schválena Radou města Holešova dne

2 Znak města Holešova 2

3 Kronika města Holešova 2012 je vyvázána ve třech výtiscích. Jeden z nich je uložen ve Státním okresním archivu Kroměříž, druhý výtisk je v regionálním oddělení Městské knihovny Holešov a třetí výtisk je uložen na Městském úřadě Holešov. Tato kniha obsahuje 142 stran 3

4 Obsah ÚVOD... 5 I. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V HOLEŠOVĚ V ROCE II. MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD A ORGANIZACE MĚSTA VOLENÉ ORGÁNY A MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZPOČET MĚSTA HOLEŠOVA NA ROK ORGANIZACE ZAKLÁDANÉ MĚSTEM HOLEŠOV VYBRANÁ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Z ROKU VYBRANÁ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÉ RADY V ROCE MIKROREGION HOLEŠOVSKO ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE HOLEŠOV ČTRNÁCTIDENÍK HOLEŠOVSKO, WEB, MÍSTNÍ ROZHLAS A REGIONÁLNÍ PUBLIKACE OCENĚNÍ OBČANŮ MĚSTA HOLEŠOVA MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE DRUŽEBNÍ VZTAHY A PREZENTACE MĚSTA BESEDY S OBČANY III. POČASÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IV. PODNIKÁNÍ, PRŮMYSL A DOPRAVA V. STÁTNÍ INSTITUCE VI. SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE VII. ŠKOLSTVÍ ÚVOD A STATISTIKA MĚSTSKÉ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JINÉ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HOLEŠOVĚ VIII. KULTURA, PAMÁTKY A CÍRKVE KULTURA PAMÁTKY CÍRKVE IX. TĚLOVÝCHOVA A SPORT VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI SPORTOVNÍ ODDÍLY X. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA XII. ZAJÍMAVOSTI XIII. OSOBNOSTI A ÚMRTÍ V ROCE

5 Úvod Již několik let trvající hospodářský útlum provázel rovněž celý rok Hospodářská situace v České republice se v jeho průběhu zhoršovala. Snižoval se hrubý domácí produkt, zvyšovala se nezaměstnanost, rostly ceny. Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím na konci roku přitom opět zvýšila daň z přidané hodnoty, čímž dala prostor pro další zvýšení cen. V průběhu roku došlo k zásadní změně ve vedení Holešova. Z čela města odstoupil na zářijovém zastupitelstvu dlouholetý starosta Zdeněk Janalík (ODS). Tuto funkci vykonával šest let a v polovině druhého volebního období se vrátil na místo ředitele Gymnázia Ladislava Jaroše. Janalíka nahradil na místě starosty jeho stranický kolega a poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda. V průběhu roku 2012 začala výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova v hodnotě zhruba čtvrt miliardy korun. Pokračovala rovněž výstavba kanalizace v místních částech Tučapy, Količín a v části Holešova kolem toku říčky Rusavy. Neplánovaně rovněž pokračovala rekonstrukce zámku a další investice. Podrobnosti jsou v příslušné části kroniky. Na podzim 2012 se rovněž konaly volby do zastupitelstev krajů. Holešov výrazně ztratil své zastoupení ve Zlínském kraji, když z původně čtyř zástupců zůstal v tomto regionálním samosprávném orgánu pouze jediný. Ani na konci roku 2012 nic nenasvědčovalo tomu, že by se hospodářská situace a s ní spojená negativní očekávání podstatné části společnosti mohly zásadním způsobem obrátit k lepšímu. 5

6 I. Významné události v Holešově v roce 2012 Leden Tradiční Tříkrálová sbírka vynesla v roce ,- Kč. Hvězdou dalšího reprezentačního plesu města v prostorách zámku byl tentokrát Michal David. Únor Začátkem února sevřel nejen Holešov tuhý mráz. Zamrzlo celé koryto říčky Rusavy, zamrzaly rovněž vodoměry a množily se poruchy vodovodního řadu. Došlo k požáru jednoho ze sociálních bytů v Bořenovské ulici. Březen Autobus srazil a vážně zranil u Tacla ženu, která přecházela přes přechod. Duben Holešovský zámek navštívila ministryně kultury Alena Hanáková. Byla dokončena rekonstrukce chodníku v Masarykově ulici. Květen Součástí Dnů města byly i Okresní chovatelská přehlídka trofejí a Hanácko-valašské krajinské myslivecké slavnosti. Nově zrekonstruované víceúčelové hřiště u 3. Základní školy Holešov zahájilo po několikaměsíčním zkušebním provozu od května běžný provoz. Cenu osobnost města za rok 2011 převzal v květnu roku 2012 historik JUDr. Lubomír Bartošek. Červen Rozsáhlý zátah na výrobce a distributory drog provedli policisté začátkem června na několika místech Holešova. V prostorách zámku a zámecké zahrady vystoupili dva nejpopulárnější zpěváci současnosti Karel Gott a Tomáš Klus. Na Holešovskou regatu přišlo přes návštěvníků. Srpen Na tradiční modelářské show přiletěla do Holešova také americká stíhačka. Září Počet žáků prvních tříd se v holešovských školách výrazně zvýšil. Kvůli stavbě obchvatu došlo k dlouhodobé uzavírce silnice z Holešova do Dobrotic. Evropský den jazyků na holešovském gymnáziu navštívilo 600 studentů. Novým starostou města se stal Pavel Svoboda. 6

7 Říjen Na holešovské nádraží přijela poprvé nová regionální souprava Regio Shark. Od prosince začala jezdit pravidelně podle jízdního řádu. Konaly se volby do Zlínského kraje. Počet holešovských zastupitelů v kraji se snížil ze čtyř na jednoho. V Centru pro seniory Holešov se dožila sta let paní Anežka Šipulová. Holešov obdržel v rámci kraje cenu Město pro byznys. Soutěž pořádá týdeník Ekonom. Listopad Na sídlišti U Letiště začala rekonstrukce okolí panelových domů. Společnost Elko EP získala ocenění firma roku. Zastupitelé schválili novou vyhlášku o odpadech. Cena za svoz odpadu se zvýšila. Prosinec Na webových stránkách města přibyla on-line kamera, která snímá holešovské náměstí. Prostory obvodního oddělení Policie ČR v Palackého ulici prošly rekonstrukcí. 7

8 Novým starostou města se stal v září poslanec Pavel Svoboda (vpravo). Vystřídal stranického kolegu Zdeňka Janalíka, který se vrátil zpět na místo ředitele gymnázia. 8

9 II. Město, městský úřad a organizace města 1. Volené orgány a městský úřad V čele města skončil v září po šesti letech starosta PaedDr. Zdeněk Janalík (ODS). Vrátil se na místo ředitele Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Novým starostou se stal poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavel Svoboda (ODS). Na postech místostarostů zůstali Mgr. Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov) a Bc. Jaroslav Chmelař (ČSSD). Místa radní se v září vzdala Renata Lochmanová (ODS) a nahradil ji odstoupivší starosta Zdeněk Janalík. Ostatní radní města - Gabriela Hradilová (ODS), Luděk Hradil (ODS), Ing. Ludvík Urban (ČSSD) a Bc. Jaroslav Chmelař (ČSSD) na svých místech zůstali. Tajemníkem úřadu zůstal Ing. František Fuit z Rymic. Od ledna 2012 došlo v souvislosti se změnou zákonů v sociální oblasti k zeštíhlení odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od ledna 2012 začaly všechny sociální dávky poskytovat úřady práce. Z hlediska místa kontaktu se však pro klienty nic nezměnilo, protože úřad práce sídlil v budově městského úřadu v Tovární ulici, kde působil také odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Rovněž většina zaměstnankyň odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které byly propuštěny ze stavu městského úřadu, přešla od Nového roku pod státní úřad práce. Na konci roku se pak přestěhoval odbor životního prostředí z kanceláří v Tovární ulici do přízemí budovy městského úřadu v Masarykově ulici. Město pro byznys Město Holešov získalo cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys ve Zlínském kraji pro rok Ve středu 24. října cenu převzal ve zlínském hotelu Baltaci místostarosta města Rudolf Seifert. Organizátoři vyhodnotili 50 kritérií v oblasti podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy. V Holešově byly kladně hodnoceny například nízký podíl dlouhodobě nezaměstnaných, výše průměrného platu, vstřícnost radnice nebo z pohledu podnikatelů užitečné webové stránky. Nejlepší výsledky v rámci hodnocených kritérií měl pak Holešov v kategorii přístup veřejné správy - názor podnikatelů. Na druhém místě se v soutěži umístila Bystřice pod Hostýnem a na třetím místě skončil Zlín. V roce 2011 se stala krajským vítězem Kroměříž, Holešov se umístil na druhém místě. Protialkoholická vyhláška Zastupitelstvo města Holešova v červnu schválilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. Vyhláška začala platit 1. srpna Iniciátorem vydání této obecně závazné vyhlášky města Holešova byla komise školská a drogové problematiky, v jejímž čele stála zastupitelka Svatava Ságnerová. První podněty ke vzniku vyhlášky vyplynuly z jednání komise, které se uskutečnilo dne 23. června Následovala celá řada jednání na různých úrovních a výsledkem byl navržený 9

10 text vyhlášky, který komise školská a drogové problematiky schválila Na tomto jednání podpořili vznik vyhlášky i vedoucí Obvodního oddělení Holešov Policie České republiky nadporučík Jan Novák a také Jindřich Pruš, předseda komise sociálněprávní ochrany dětí. Navržený text vyhlášky byl v prosinci zaslán na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky. Po průběžných konzultacích tento odbor zaslal dne do Holešova oficiální vyjádření s tím, že ministerstvo vnitra nemá k návrhu vyhlášky připomínek. Postupně se k textu vyhlášky vyjádřili vedoucí odborů Městského úřadu Holešov a také velitel Městské policie Holešov. Text vyhlášky dostál ještě určitých úprav a 4. června 2012 Rada města Holešova doporučila zastupitelstvu, aby vyhlášku schválilo. Zastupitelé pak na svém zasedání 25. června dokument jednomyslně schválili. Volby do krajského zastupitelstva Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskutečnily 12. a 13. října U dvou volebních okrsků v Holešově došlo od těchto voleb ke změně jejich sídla. Z důvodu zrušení Střední odborné školy Holešov, ul. Pivovarská 1419, bylo nové sídlo volebního okrsku č. 3 v budově Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, ul. Bezručova 675. Své sídlo změnil i okrsek č. 6, který byl původně v budově Mateřského centra Srdíčko a nově byl přemístěn do Domu s pečovatelskou službou na Novosadech. V Holešově komunisté předběhli lidovce Lepší výsledky než na celokrajské úrovni zaznamenaly v Holešově největší politické strany. ČSSD i KSČM zde byly lepší o více než čtyři procenta. Rovněž zemanovci měli v Holešově zhruba o 1,5 procenta vyšší podporu než v rámci Zlínského kraje. Holešovská ODS pak byla lepší své krajské úrovně o necelé procento. Naopak hůř skončila KDU-ČSL, která v Holešově oslovila o bezmála sedm procent méně voličů než na krajské úrovni. V Holešově přišlo k volbám 40,04 procenta voličů. Do krajského zastupitelstva se dostal pouze ing. Luděk Urban (ČSSD). Pořadí krajských voleb v Holešově (uvedeny strany, které získaly více než jedno procento hlasů): Česká strana sociálně demokratická, 25,83, Komunistická strana Čech a Moravy 20,93, KDU-ČSL - 11,83, Občanská demokratická strana 10,40, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8,62, STAN a TOP 09 pro Zlínský kraj 8,33, Lékaři a odbor. za ozdr. kraje 3,04, ZVUK ,11, Česká pirátská strana 1,53, Strana zelených 1,11. 10

11 2. Rozpočet města Holešova na rok 2012 Město Holešov PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2012 IČ: PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Podíl POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,67 101, DPFO ze samostatné činnosti , , ,46 92,32 Daň z příjmů fyzických osob z 1113 kapitálových výnosů , , ,55 128, Daň z příjmů právnických osob , , ,98 93, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 93, Popl. za znečišťování ovzduší , , ,00 28, Odvody za odnětí půdy ze ZPF , , ,00 100,08 Poplatek za likvidaci komunálního 1340 odpadu , , ,93 91, Poplatek ze psů , , ,00 107, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 110, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 99, Odvod z loterií kromě automatů , , ,25 108, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 100, Odvody z výherních hracích přístrojů 0, , ,80 115, Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0, ,00 0, Správní poplatky , , ,00 98, Daň z nemovitostí , , ,65 125,04 Daňové příjmy celkem , , ,29 98,74 Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,96 113, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 98, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 99, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100, Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,54 103, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 105, Příjmy z úroků (část) , , ,33 94, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,00 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,06 104, Vypořádání předch.let , , ,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů , , ,04 102, Příjmy z prodeje krátkodobého , , ,00 106, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 112, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,82 100, Příjmy-dobývací prostor , , ,00 100,04 Splátky půjčených prostředků od 2460 obyvatelstva , , ,00 66,55 Nedaňové příjmy celkem , , ,75 100,55 11

12 Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 171, Příjmy - prodej ost.nemovit. 0, , ,00 124, Příjmy - prodej ost.hmot.maj , , ,00 99,97 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 123,66 Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0, , ,00 99,96 --> Účelová dotace PAP 0, , ,00 100,00 Neinvestiční dotace - volby 0, , ,00 100,00 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0, , ,00 100,00 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 0, , ,00 99, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze stát. rozpočtu 0, , ,04 100,00 --> Politika zaměstnanosti 0, , ,00 100,03 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0, , ,34 99,97 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 0, , ,00 100,02 Vzdělávání v Egon cen. - EU 0, , ,30 100,06 Pod. obnovy fcí krajiny-nei 0, , ,00 99,81 Program péče o krajinu 0, , ,00 100,30 Neinv.účelový transfer 0, , ,00 100,08 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0, , ,00 115,00 Lesní zákon-náklady 37 0, , ,00 99,86 Informační centra 0, , ,00 100,00 OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU 0, , ,40 99,97 Městské památ.rezervace-niv 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 103, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 --> krajský úřad 0, , ,00 100,00 Dotace KÚ 0, , ,00 100,00 Transfery krajům - požární ochrana - NEI 0, , ,00 100, Transfery - z pokladní správy 0, , ,00 100,00 --> Akce-rozhodnutí Parlam.,vlády 0, , ,00 100, Transfery - ze SR , , ,00 100,00 --> Integr.oper.program - SR-IV , , ,00 99,61 Integr.oper.program - EU-IV , , ,00 100,07 Panelové sídliště - INV 0, , ,00 100,00 Lesní zákon-osnovy 26,ods.2 0, , ,00 99,85 Infrastruktury kanalizací II , , ,00 100,00 Dotace dle UZ celkem , , ,04 100,07 Příjmy celkem , , ,08 99,70 Financování 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů , , ,25 X 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 40, Uhrazené splátky dlouhod.půj , , ,00 100, Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0, ,52 0,00 Financování (třída 8) celkem , , ,27 15,76 Příjmy včetně financování celkem , , ,35 84,20 12

13 Město Holešov PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK VÝDAJE - DLE KAP, ORG v Kč Schválený Upravený Podíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % KAP 11 - Odbor finanční ORG - Nezadaná hodnota ORG Služby peněžních ústavů , , ,00 100, Sběr a zpracování druhotných surovin , , ,00 100, Elektrická energie 0,00 0, ,90 0, Nebytové hospodářství 0,00 0, ,90 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0, ,00 0, Pohřebnictví 0,00 0, ,00 0, Příspěvky zřízeným PO 0, , ,00 100, Neivestiční transf zřízeným PO 0, , ,34 99, Domovy 0, , ,34 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 82, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 82, Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 97, Požární ochrana-dobrovolná část 3 000, , ,00 97, Služby peněžních ústavů 0, , ,00 104, Zastupitelstva obcí 0, , ,00 104, Služby peněžních ústavů , , ,00 81, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0, , ,00 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, , ,00 75, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,00 74, Úroky vlastní , , ,06 67, Služby peněžních ústavů , , ,52 73, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,54 184, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,96 207, Služby peněžních ústavů , , ,00 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 99, Ostatní finanční operace , , ,00 99, Vratky ústředním rozpočtům 0, , ,00 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0,00 CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,72 X ORG Mateřská škola Grohova Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Mateřská škola Grohova , , ,00 100,00 13

14 ORG Mateřská škola Sluníčko Havlíčkova Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Mateřská škola Sluníčko Havl , , ,00 100,00 ORG Mateřská škola Masarykova Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Mateřská škola Masarykova , , ,00 100,00 ORG Provoz zámku Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Provoz zámku , , ,00 100,00 ORG Základní škola Smetanovy sady Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neivestiční transf zřízeným PO 0, , ,80 99, Základní školy , , ,80 99,99 CELKEM ZA ORG Základní škola Smetanovy sad , , ,80 99,99 ORG Základní škola Smetanovy sady Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neivestiční transf zřízeným PO 0, , ,60 100, Základní školy , , ,60 100,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0, , ,00 97, Pojištění funkčně nespecifikované 0, , ,00 97,63 CELKEM ZA ORG Základní škola Smetanovy sad , , ,60 100,00 ORG Základní škola Družby Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neivestiční transf zřízeným PO 0, , ,00 99, Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Základní školy , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Základní škola Družby , , ,00 100,00 14

15 ORG Ústřední školní jídelna Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Školní stravování - základní , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Ústřední školní jídelna , , ,00 100,00 ORG CVA Všetuly - školství Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0, ,00 0, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 100,11 CELKEM ZA ORG CVA Všetuly - školství , , ,00 100,11 ORG Kanalizace Tučapy Količín Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Kanalizace Tučapy Količín 0, , ,00 100,00 ORG Jihovýchodní obchvat města Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Silnice 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Jihovýchodní obchvat města 0, , ,00 100,00 ORG zámecká zahrada Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG zámecká zahrada , , ,00 100,00 ORG Správa hřiště 3.ZŠ Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Správa hřiště 3.ZŠ , , ,00 100,00 CELKEM ZA KAP 11 - Odbor finanční , , ,68 68,87 KAP 13 - Odbor školství a kultury ORG - Nezadaná hodnota ORG Ostatní osobní výdaje 1 000, , ,00 90, Nákup materiálu j.n , , ,00 137, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,63 15

16 Věcné dary , , ,40 100,31 Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Cestovní ruch , , ,40 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 490,00 0, Nájemné 0,00 0,00 99,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 95, Opravy a udržování , , ,00 37, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 77, Opravy a udržování , , ,00 100, Historické povědomí , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000, , ,00 91, Nákup materiálu j.n , , ,00 112, Nákup ostatních služeb , , ,40 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 104, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,40 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 62, Nákup materiálu j.n , , ,00 101, Nákup ostatních služeb , , ,00 74, Pohoštění , , ,00 100, Věcné dary , , ,00 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 86, Pohoštění 3 000, , ,00 99, Věcné dary , , ,00 99,98 Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,50 87, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,50 88,38 Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,50 77, Využití volného času dětí a mládeže , , ,50 77,53 CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,80 94,58 ORG Mateřská škola Grohova Příspěvky zřízeným PO 3 000, , ,00 75, Předškolní zařízení 3 000, , ,00 75,00 CELKEM ZA ORG Mateřská škola Grohova 3 000, , ,00 75,00 ORG CVA Všetuly - školství Příspěvky zřízeným PO 0, , ,50 49, Využití volného času dětí a mládeže 0, , ,50 49,88 CELKEM ZA ORG CVA Všetuly - školství 0, , ,50 49,88 16

17 ORG židovský festival Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG židovský festival , , ,00 100,00 ORG pořádání plesu Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG pořádání plesu , , ,00 100,00 ORG Cyklistický klub Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Cyklistický klub , , ,00 100,00 ORG Otevřené brány Transfery - církvím 0, , ,00 100, Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 100, Transfery - církvím 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Otevřené brány 0, , ,00 100,00 ORG Muzika Holešov Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Muzika Holešov 0, , ,00 100,00 ORG Akce milion Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Základní školy 0, , ,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Neinv.transfery cizím přís.org 0, , ,00 100, Základní umělecké školy 0, , ,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100,00 17

18 3311 Divadelní činnost 0, , ,00 100, Transfery - církvím 0, , ,00 100, Činnost církví 0, , ,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 0, , ,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , ,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Akce milion , , ,00 100,00 ORG Mikroregion Holešovsko Transfery územním rozpoč , , ,00 98, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 98,63 CELKEM ZA ORG Mikroregion Holešovsko , , ,00 98,63 CELKEM ZA KAP 13 - Odbor školství a kultury , , ,30 97,94 KAP 14 - ISÚ ORG - Nezadaná hodnota ORG Nákup materiálu j.n , , ,00 4, Nákup ostatních služeb , , ,80 60, Opravy a udržování , , ,00 99, Silnice , , ,80 65, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 27, Opravy a udržování , , ,00 55, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 46, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 98, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 90, Nákup materiálu j.n , , ,00 36, Nájemné , , ,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 75,17 18

19 Opravy a udržování , , ,00 54, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,00 66, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 233,00 23, Pitná voda 1 000, ,00 233,00 23, Nákup ostatních služeb , , ,00 87, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 89, Opravy a udržování , , ,00 57, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, , ,00 96, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 62, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 76, Podpora individuální bytové výstavby , , ,00 76, Studená voda , , ,00 100, Elektrická energie , , ,00 101, Nákup ostatních služeb , , ,20 98, Opravy a udržování 3 000, , ,00 63,75 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , ,00 99, Bytové hospodářství , , ,20 99, Studená voda , , ,00 99, Plyn 9 000, , ,17 95, Elektrická energie , , ,00 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, ,00 818,00 81, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,10 84, Opravy a udržování 2 000, , ,00 61,65 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , ,00 72, Nebytové hospodářství , , ,27 80, Nákup materiálu j.n , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, Opravy a udržování , , ,00 95, Veřejné osvětlení , , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Pohřebnictví , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Územní rozvoj , ,00 0,00 0, Nájemné , , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 53, Opravy a udržování , , ,00 100, Nákup kolků , , ,00 88, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 24, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Pozemky , , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 50, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,60 52, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , ,60 52,85 CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,87 84,58 19

20 ORG Základní škola Družby Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Základní školy 0, , ,00 99,96 CELKEM ZA ORG Základní škola Družby 329 0, , ,00 99,96 ORG Platby SVJ Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 660,00 33,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000, , ,00 48, Bytové hospodářství , , ,00 45, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 660,00 33, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 82, Nebytové hospodářství , , ,00 77,16 CELKEM ZA ORG Platby SVJ , , ,00 65,73 ORG Koupaliště zámek - Areál zdraví II Studená voda 0, , ,00 102, Elektrická energie 0, , ,60 99, Nájemné 0,00 0,00 540,00 0, Transfery - podnikatelům-po , , ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,60 100,12 CELKEM ZA ORG koupaliště , , ,60 100,12 ORG Bazén Tovární Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Bazén Tovární , , ,00 100,00 ORG Veřejné WC Nákup ostatních služeb , , ,00 75,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde 3639 nezařazené , , ,00 75,00 CELKEM ZA ORG Veřejné WC , , ,00 75,00 ORG budova Sušilova Studená voda , , ,00 98, Plyn 1 000, ,00 215,39 21, Elektrická energie ,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , ,11 104, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 488,00 0, Nebytové hospodářství , , ,50 98,29 CELKEM ZA ORG budova , , ,50 98,29 20

21 Sušilova 478 ORG stadion Míru Ostatní osobní výdaje , , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 96, Studená voda , ,00 993,00 4, Plyn , ,00 0,00 0, Elektrická energie , ,00 969,00 2, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 95, Nájemné 1 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 88, Opravy a udržování , , ,00 98, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 38,10 CELKEM ZA ORG stadion Míru , , ,00 38,10 ORG správa Tepelné hospodářství Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,00 100,12 CELKEM ZA ORG správa Tepelné hospodářství , , ,00 100,12 ORG Běžná údržba města Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 41, Studená voda , , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 86, Opravy a udržování , , ,00 77, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 85,35 CELKEM ZA ORG Běžná údržba města , , ,00 85,35 ORG Sečení zeleně Nákup materiálu j.n , , ,00 14, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 21, Nákup ostatních služeb , , ,00 87, Opravy a udržování , , ,00 27, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 85,74 CELKEM ZA ORG Sečení zeleně , , ,00 85,74 ORG projektové dokumentace Nákup ostatních služeb 0, , ,00 98, Silnice 0, , ,00 98,18 CELKEM ZA ORG projektové dokumentace 0, , ,00 98,18 21

22 ORG parkoviště Masarykova Opravy a udržování 0, , ,00 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,00 99,54 CELKEM ZA ORG parkoviště Masarykova 0, , ,00 99,54 ORG Kanalizace Tučapy Količín Budovy, haly a stavby , , ,00 98, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 98,17 CELKEM ZA ORG Kanalizace Tučapy Količín , , ,00 98,17 ORG Rekonstrukce zámku 2. etapa Budovy, haly a stavby 0, , ,00 83, Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 83,33 CELKEM ZA ORG Rekonstrukce zámku 2. etapa 0, , ,00 83,33 ORG Jihovýchodní obchvat města Budovy, haly a stavby 0, , ,80 80, Silnice 0, , ,80 80,72 CELKEM ZA ORG Jihovýchodní obchvat města 0, , ,80 80,72 ORG Americký park Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Americký park 0, , ,00 100,00 ORG rekonstrukce VO Budovy, haly a stavby 0, , ,00 20, Veřejné osvětlení 0, , ,00 20,00 CELKEM ZA ORG rekonstrukce VO 0, , ,00 20,00 ORG parkovací místa Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,00 99,90 CELKEM ZA ORG parkovací místa 0, , ,00 99,90 22

23 ORG byty pro sociálně začleňované občany Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG byty pro sociálně začleňovan , , ,00 100,00 ORG hřiště Tučapy Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 99,98 CELKEM ZA ORG hřiště Tučapy 0, , ,00 99,98 ORG chodníky Masarykova Opravy a udržování 0, , ,20 97, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,20 97,59 CELKEM ZA ORG chodníky Masarykova 0, , ,20 97,59 ORG Humanizace CpS Budovy, haly a stavby 0, , ,00 11, Domovy 0, , ,00 11,30 CELKEM ZA ORG Humanizace CpS 0, , ,00 11,30 ORG komunikace Květná Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0, Silnice 0, ,00 0,00 0,00 CELKEM ZA ORG komunikace Květná 0, ,00 0,00 0,00 ORG cyklostezka Holešovobchvat Budovy, haly a stavby 0, , ,00 53, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,00 53,60 CELKEM ZA ORG cyklostezka Holešov-obchvat 0, , ,00 53,60 ORG regenerace sídliště U Letiště Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 100,01 CELKEM ZA ORG regenerace sídliště U Letišt 0, , ,00 100,01 23

24 CELKEM ZA KAP 14 - ISÚ , , ,97 90,33 KAP 16 - Odbor správní a vnitřních věcí ORG - Nezadaná hodnota ORG Nákup ostatních služeb 6 000, , ,00 99, Pohoštění 6 000, , ,00 101, Věcné dary , , ,00 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 99, Transfery -neziskovým organiz , , ,20 99, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,20 99, Ostatní platy 0,00 0,00 224,00 0, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 101, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,60 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 98, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 106, Služby školení a vzdělávání 0, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 91, Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,60 95, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 813,00 81, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,36 96, Nákup materiálu j.n , , ,11 90, Studená voda , , ,00 99, Teplo , , ,78 99, Elektrická energie , , ,00 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,05 86, Služby pošt , , ,30 89, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,61 97, Nákup ostatních služeb , , ,58 94, Opravy a udržování , , ,90 92,46 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000, , ,00 75, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000, , ,00 95, Budovy, haly a stavby 0, , ,66 93, Stroje, přístroje a zařízení 0, ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,35 93,39 CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,15 93,61 ORG Sociální fond Teplo 4 000, ,00 0,00 0, Elektrická energie 2 000, ,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 3 000,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 94, Pohoštění , , ,00 69, Věcné dary , , ,00 94, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 90, Neinvestiční půjčené prostředky , , ,00 66,67 24

25 obyvatelstvu 6171 Činnost místní správy , , ,00 90, Služby peněžních ústavů 0, , ,30 66, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0, , ,30 66,91 CELKEM ZA ORG Sociální fond , , ,30 90,04 ORG Objekt MěÚ, Tovární č.p Studená voda , , ,00 80, Teplo , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 97, Nájemné , , ,00 94, Činnost místní správy , , ,00 97,84 CELKEM ZA ORG Objekt MěÚ, Tovární č.p , , ,00 97,84 CELKEM ZA KAP 16 - Odbor správní a vnitřních věcí , , ,45 93,45 KAP 18 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORG - Nezadaná hodnota ORG Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 66, Pohřebnictví , , ,00 66, Transfery - obecně prospěšným , , ,00 100, Domovy - penziony pro matky s dětmi , , ,00 100, Transfery - církvím , , ,00 100, Osobní asistence , , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , ,00 88, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, Pohoštění 6 000, , ,00 97, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 97,00 CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,00 97,84 CELKEM ZA KAP 18 - SVZ , , ,00 97,84 KAP 19 - SÚ ORG - Nezadaná hodnota ORG Nákup ostatních služeb , , ,28 98, Územní plánování , , ,28 98,89 CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,28 98,89 ORG Změna územního plánu 25

26 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 5 000, , ,00 99, Územní plánování 5 000, , ,00 99,00 CELKEM ZA ORG Změna územního plánu 5 000, , ,00 99,00 ORG Návrh nového územního plánu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 100, Územní plánování , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG Návrh nového územního plánu , , ,00 100,00 CELKEM ZA KAP 19 - SÚ , , ,28 99,81 KAP 20 - Odbor životního prostředí ORG - Nezadaná hodnota ORG Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Ozdravování zvířat a plodin , , ,00 100, Transfery - podnikatelům-po 0, , ,00 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 99, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Ochranné pomůcky 0, , ,00 88, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, , ,00 35, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 54, Elektrická energie 0, , ,00 103, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Opravy a udržování 0, , ,00 75, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 0,00 0,00 0, Pohoštění 0, , ,00 97, Věcné dary 0, , ,00 98, Celospolečenské funkce lesů , , ,00 88, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 0, , ,00 99, Pitná voda , , ,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 95, Protierozní ochrana , , ,00 95, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 91, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 96, Monitoring půdy a podzemní vody , , ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 94, Budovy, haly a stavby 0,00 0, ,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 99, Ochranné pomůcky , , ,00 102,23 26

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 3. R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2013. V Ý D A J E - dle paragrafů a položek.

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 3. R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2013. V Ý D A J E - dle paragrafů a položek. strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 2000.00 2212 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 29000.00 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč Návrh rozpočtu OÚ Odřepsy na rok 2014 Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný Rozdíl příjmů a výdajů -3 764 672 Kč PŘÍJMY 13 131 701 Kč VÝDAJE 16 896 373 Kč Paragraf - Název položka název částka položka název

Více

2141 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 Org: 0000 38 000,00

2141 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 Org: 0000 38 000,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 400 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 100 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2014

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2014 Obec Prostějovičky Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Prostějovičky Prostějovičky 79803 Prostějovičky 00288667 Obec nebo městská část

Více