TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Srpen 2009 Číslo 8 Ročník XIX Přístavba kulturního domu práce začnou v září Již několik let se snaží město získat finanční prostředky na přístavbu kulturního sálu, kterou by se vyřešila především absence společenského sálu ve městě. Je připravena projektová dokumentace. Nový společenský sál bude spojen se stávající budovou kulturního domu spojovacím krčkem v místě stávajících šaten. Toto spojení umožní využívání zázemí pro účinkující obou budov při konání větších akcí. Vlastní společenský sál bude mít samostatný vchod, samostatné sociální zázemí a předpokládá se, že jeho kapacita bude zhruba 350 osob. Součástí objektu bude i bufet pro občerstvení návštěvníků kulturních a ostatních akcí. Nově postavená stavba bude využívána především pro hudební produkce vážné a populární hudby (koncerty), společenské akce tytu plesy, zábavy, diskotéky a dále pro pořádání setkávání občanů, schůze, přednášky, konference, školení apod. V letošním roce se konečně za nemalé pomoci zastupitele města pana Pavla Stodolovského podařilo městu získat dotaci ve výši Kč na zahájení stavby. V průběhu měsíce srpna bude uzavřena Smlouva o dílo s dodavatelem, který ve výběrovém řízení předložil nejvýhodnější nabídku, s firmou VIDOX, s.r.o. Český Krumlov. Stavební práce budou zahájeny v září letošního roku. Věříme, že během příštího roku se podaří získat další finanční prostředky na dokončení stavby. Ing. I. Božáková 2 1 Devadesátníci Devadesáté narozeniny oslavili v těchto dnech dva pánové z Trhových Svinů - pan František Stráský z Branky (foto1) a pan František Herbst (foto 2) ze Štefanikovy ulice. Oběma v souladu s tradicí přišel za celé město popřát vše nejlepší starosta Trhových Svinů Radislav Bušek. 1

2 AKTUÁLNĚ Nové prostory trhovosvinenské Mateřské školy Čtyřlístek už čekají na děti. Rekonstrukce budovy polikliniky Jak jsme Vás již informovali, podařilo se nám v letošním roce získat z regionálního operačního programu (tzv. ROP) finanční prostředky ve výši 92,5% z předpokládaných nákladů na rekonstrukci budovy polikliniky. V současné době probíhají stavební práce, které částečně omezují lékaře, pacienty a ostatní návštěvníky zdravotního zařízení. Toto omezení však potrvá nejdéle do konce měsíce září, kdy budou veškeré stavební práce dokončeny. Součástí rekonstrukce je úprava vstupu do budovy s lékárnou. Stávající vstup s ne příliš vyhovující rampou pro bezbariérový vchod do objektu je nahrazen novým schodištěm a zvedací plošinou, která zajistí bezpečný přístup do objektu pro občany se sníženou pohyblivostí, pro maminky s kočárky a pro ostatní návštěvníky lékařského zařízení. Zároveň zde vzniknou čtyři nová parkovací místa, z toho dvě pro tělesně postižené. Stavbu provádí firmy VIDOX, s.r.o. Český Krumlov, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. U druhé budovy se provádí střešní nástavba, která odstraní neustálé zatékání do objektu a zároveň nabídne nové prostory k využití pro služby související se zdravotnictvím. Zastřešení polikliniky provádí firma Stavitelství Duda&Beneš, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Tento projekt je realizován z prostředků Evropské unie. Ing. I. Božáková Městská policie informuje Vážení občané, jak víte, máme nově zrekonstruované horní náměstí, u kterého došlo ke změně v parkování. Toto parkování je rozděleno na dvě části, a to pro zásobování prodejen s dopravním značením IP 12 (vyhrazené parkoviště RÉSERVÉ ), v Po-Pá od 8,00 do 16,00 hodin a v So od 8,00 do11,00 hodin, pravá strana ve směru jízdy. Podotýkám, že zde neplatí parkovací kotouče, jak se někteří řidiči domnívají. Potom máme levou stranu náměstí, které je určeno pro běžné parkování občanů, tato strana je osazena dopravním značením IP 13b (parkoviště s parkovacím kotoučem) s maximální délkou parkování 2 hodiny, a to Po- Pá od 8,00 do 16,00 hodin a v So od 8,00 do 11,00 hodin. Po tříměsíčním provozu jsou ještě někteří řidiči, kteří nevědí nebo nechtějí vědět, co je dopravní značení parkoviště s parkovacím kotoučem. Tyto kotouče se dají koupit v mototechně nebo v drogerii U Anděla. Dále městská policie zaznamenala v uplynulém pololetí 222 přestupků, bylo nalezeno deset nálezů, které jsou evidovány na služebně MěPo a bylo odchyceno osm psů. V uplynulém pololetí bylo uděleno 62 blokových pokut. J. Junek, vedoucí Městské policie v Trhových Svinech Od srpna tohoto roku je městská policie přestěhována do budovy Telecomu vedle pošty, zatím se ovšem musí chodit zadním vchodem, než v celé budově proběhne rekonstrukce. ŘIDIČI, POZOR! V souladu se schváleným pasportem dopravního značení je provedena změna dopravního značení v ulicích Dělnická, Akátová, Lesní, Mírová, Na Nivách, Na Vyhlídce, Okružní, Slunečná, Školní (část Pískovec), U Stadionu a Tovární. V těchto ulicích není řešena přednost v jízdě dopravními značkami, ale předností vozidel přijíždějících zprava. 2

3 Maminky z MC Človíček Nebojsa získaly na hřiště nové lavičky Trhovosvinenské MC Človíček Nebojsa pokračuje ve vybavování svého dětského hřiště. Nyní jsou na řadě nové lavičky, jež MC získá zdarma od pražské společnosti AD-Net, s. r. o., která vybavuje veřejná prostranství typizovanými lavičkami s možností reklamního potisku. Firma se také se stará o jejich údržbu. Iniciativa vzešla od nás, zajímaly jsme se o to, jak na hřiště získat další vybavení. Zaujal nás koncept společnosti AD-Net, spol. s r.o, oslovili jsme je a počátkem srpna jsme se dohodli na tom, že na hřiští budou umístěny tři lavičky a v celém městě pět. Na jednáni AD-Net, s. r. o., byli přizváni i zástupci Městského úřadu Trhové Sviny, kteří dostali návrh smlouvy na pronájem míst na lavičky. Při pořizování jsme myslely zejména na naše maminky, ale nakonec lavičky budou sloužit všude tam, kde si lidé budou chtít důstojně odpočinout, uvedla inciátorka celé myšlenky Natálie Bustová z MC Človíček Nebojsa. Více na V Nových Hradech byla zahájena unikátní výstava Řadu unikátních a dosud nepublikovaných fotografií, stejně jako repliky skla, dobových krojů nebo uniforem uvidí návštěvníci výstavy s názvem Po stopách společné historie, která byla slavnostně zahájena na zámku v Nových Hradech.. Expozice bude přitom v mnoha ohledech ojedinělá, mimo jiné i z toho důvodu, že na její přípravě na rozdíl od jiných historických výstav v Česku spolupracovali čeští i rakouští historici. Část exponátů poskytlo vídeňské Böhmerwaldmuzeum, které spravuje rozsáhlý archiv bývalých německých obyvatel Novohradska. Historii nemůžeme vymazat, ale můžeme se z ní poučit. A výstava ukazuje, že soužití Čechů a Němců na Novohradsku nebylo vždy provázeno jen konflikty. Naopak, řekl hejtman Jiří Zimola. Obě skupiny obyvatel tady podle něho celá staletí žily v míru a dokázaly vytvořit nesmazatelné kulturní dědictví. I když vztahy Čechů a Němců výrazně poznamenala druhá světová válka, rozpoutaná hitlerovským Německem, a následný odsun německého obyvatelstva, má určitě cenu připomínat i světlejší stránky historie Novohradska, řekl Jiří Zimola. Stejně tak je ale podle něho důležitá i připomínka událostí, které se zejména starší generace obyvatel na obou stranách hranice bolestně dotýkají. V podobném duchu mluví i starosta Nových Hradů Vladimír Hokr. Výstava podle něho bez předsudků a zbytečné ideologie mapuje dějiny příhraničí v celé jejich komplexnosti. Neměli bychom mluvit jen o tom dobrém, ale bez jakéhokoli vzájemného obviňování připomenout i období, která příliš jednoduchá nebyla. Jen tak se můžeme poučit a pokusit se neopakovat stejné chyby, uvedl Hokr. Jak dále sdělil, dnes už asi nikdo nemůže úplně napravit škody a bolest, které byly v minulosti způsobeny. Kromě unikátních fotografií, videí a historických předmětů jsou součástí výstavy také interaktivní exponáty. Návštěvníci si mohou například formou počítačové animace prohlédnout dnes již zaniklý zámeček Žofín, zbořený v dobách komunismu. Expozice obsahuje i velký model celých Novohradských hor. Výstava potrvá do 30. října I. Kerlesová, JčK Američané v Trhových Svinech Ve dnech proběhl v Trhových Svinech English Camp, jehož gestorem byla Církev bratrská. Dobrovolníci z amerického státu Minnesota přijeli vyučovat anglický jazyk a seznámit všechny, kteří měli zájem, se současným životem křesťanů v USA. Americký tým tvořilo 5 dospělých a dvě děti. Někteří z lektorů měli dokonce české předky, a tak se po skončení kurzu vydali na cestu po republice hledat žijící potomky svých pradědečků. Každý den včetně víkendu se začínalo ráno v 9 hodin s výukou a různými společnými aktivitami. Končilo se okolo 21. hodiny večerní. Přihlášených bylo asi 30 převážně mladých lidí, z nichž někteří se účastní kurzu pravidelně. E-Camp není jazykovou školou. Jeho cílem je zbavit účastníky ostychu při používání angličtiny a navázat nová přátelství. To, že se každý přiučí něco nového, je samozřejmostí. Řekl bych, že ostych je typickou českou vlastností při používání cizího jazyka. Američtí lektoři jsou vždy zářným příkladem toho, jak se nebát. Jakmile se naučí několik českých slovíček, ihned se nestydí je používat kdekoliv. Například i při nákupu v obchodě vedle školy. A o tom to je. J. Salcer Vážení, dovolte abych Vám všem, kteří jste se zúčastnili posledního rozloučení s mým otcem, panem Vlastislavem Soukupem, poděkovala za Vaši účast a tichou vzpomínku. Za maminku, pí R. Soukupovou, sebe i moji rodinu Vám všem ještě jednou děkuji, R. Kahounová. 3

4 Lípy svobody na náměstí oslavily 90 let Tři Lípy svobody byly na svinenském náměstí vysázeny 11. května Školní slavnost byla pořádána místním učitelstvem a sokolstvem za účasti samosprávných úřadů a místních činitelů u příležitosti nově vzniklého samostatného svobodného státu. Celé město bylo vyzdobeno prapory v národních barvách, slavnostní průvod vycházel od sokolovny v nynější Sokolské ulici. Převažovaly národní kroje a kroje sokolské, vše bylo okrášleno pestrobarevnými živými květy, náměstí bylo přeplněno místním občany a dalšími hosty. Na samotné sázení nazdobených lip, dohlížel okresní zahradník J. Pöschl, řeč držel přednosta okresního soudu Alois Koráb. Korábovu oslavnou báseň přednesla jeho dcera Věra, žákyně měšťanské školy. Na závěr slavnosti zapěla školní mládež Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská. Dvě lípy byly vysazeny s největší pravděpodobností u sloupu sv. Jana, třetí za kašnou směrem k Novému městu. LÍPY SVOBODY Alois Koráb Vás, lípy Svobody, zde zasazujem dnes na paměť dob, kdy národ ze jha vznes svou šíji počav život volný žíti - to věkům příštím máte tlumočiti! Ten, stromy slovanské náš sdělte vzkaz potomkům našim: Dobrou věc a svatou vždy hájil Čech! A lidstva ve zápas kdy temný zločin právo deptal patou - jen za právo Čech zvedal meč i hlas! A aj, již křivd je dovršena míra a zúčtování velký nastal čas! - - Svět s úctou dnes a s obdivem k nám zírá, jde jeden světem šírým o nás hlas: - jen za dobrou a svatou věcí stál vždy Čech a hrdě, mužně bojoval, vždy v právo pevná sílila jej víra! Ten vzkaz náš jasný k hvězdám všehomíra vy šumte sladce jednou po letech, jak za svou Volnost umíral kdys Čech! Slovanské lípy, něhy šumný skvoste, zde, v drahé půdě, po věky nám rosťte, hlásejte budoucnosti, bohda blažší, nad Volnost Čechu nic že není dražší. Z historického místopisu Kamenný strážce aneb Co zbylo ze svinenského hradu? J. Čajan Zabloudíme-li na tzv. Kozí plácek (Kozinovo náměstí), určitě nás upoutá dominanta svinenského kostela. Málokdo si ale všimne poněkud atypicky opracovaného kamene na nároží domu č.p Je totiž zdánlivě příliš obyčejný a jeho tvar nám vlastně dnes už nic neříká. Zdání však někdy klame, a to i v tomto případě. Robustní kamenný odrazník, který dnes chrání nároží domu před příliš horkokrevnými řidiči, je s velkou pravděpodobností jeden z mála viditelných pozůstatků svinenského hradu. O jeho existenci má jistě většina z nás všeobecné povědomí. To je ale vše. Hrad před více jak pěti sty lety zanikl a nedochovala se ani žádná jeho vyobrazení. Trochu více informací získali ze starých dokumentů historikové, ale prokazatelných faktů je stejně jako pramenů poskrovnu. Asi nejstarší zmínka o svinenské tvrzi (municio) je v jedné kupní smlouvě z roku Když ale K ZAMYŠLENÍ HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 4 Čtvero osobních období Z hudebního světa je nám znám soubor čtyř houslových koncertů Antonia Vivaldiho nazvaný Čtvero ročních dob. Patří k nejznámějším a nejpřehrávanějším skladbám. Ale slyšeli jste již někdy o čtvero osobních obdobích? V přírodě probíhá neustále proces zrodu, zrání, úrody a odpočinku. Tyto principy platí též pro člověka.vztahují se nejen na celý lidský život, ale podle numerologie i na každý lidský rok. Proti přírodě je rozdíl v tom, kdy nám začíná jaro. První jarní den pro člověka totiž představují jeho narozeniny. V ten den se narodíme do svého nového roku a začíná nám jaro, ať jsme se narodili v lednu nebo v říjnu. Délka ročních období je pak stejná jako v přírodě. Osobní jaro je 1. až 3. měsíc po narozeninách. První dny, případně týdny bychom měli odpočívat a nabírat síly, jsme přece oslabeni po zimě. Potom můžeme zasévat semínka toho, co si přejeme, aby vzklíčilo a pilně zaléváme. Osobní léto je 4. až 6. měsíc po narozeninách. Měli bychom podporovat zrání svých plodů. Řešit záležitosti, na které potřebujeme hodně odvahy a energie, protože jsme tělesně i duševně na vrcholu. Ale při samé práci nezapomínejme na osobní život, užívejme jej, máme přece léto! Osobní podzim je 7. až 9. měsíc po narozeninách. Naše plody by už měly dozrávat a přinášet úrodu.jak kdo zaseje, tak také sklidí. Podle kvality svých plodů poznáme, co jsme zvládli na výbornou a kde máme rezervy. Toto zhodnocení je důležité pro budoucnost. Osobní zima je 10. až 12. měsíc po narozeninách. Úroda je sklizena, nejlepší by bylo někam zalehnout k zimnímu spánku. Jsme ale lidé a nemůžeme si dovolit čtvrt roku spát. Můžeme ale zvolnit své životní tempo a rozlišit, co je třeba udělat hned a co lze odložit na příhodnější dobu. Neměly by se začínat řešit důležité věci, zvláště poslední týdny před narozeninami. Nejvíc oslabeni jsme právě těsně před nimi a potřebujem odpočívat.v zimě je vhodné věci spíše zvolna dokončovat, završovat. Nové věci si pak nechme na své další jaro, tedy po narozeninách. Toto je jistě zajímavý pohled na lidský život z hlediska numerologie. Zkuste si jej vyzkoušet na sobě. Každému z nás asi nevyjde vše to, co si přeje, ale važme si každého dne, který nám byl v životě dopřán. V. Heidinger Sviny připadly v polovině 14. století Rožmberkům, stal se svinenský hrad v rámci rožmberského panství druhořadým správním centrem a jeho význam postupně upadal. Na smlouvu o opatrování sirotčích statků po zemřelém Jindřichovi z Rožmberka z roku 1412 přivěsili své pečeti purkrabí z většiny rožmberských hradů, ale purkrabí ze Svinů tu schází. Všeobecně rozšířené tvrzení, že za zkázu a zánik hradu vděčíme hlavně Žižkovi a husitům, je tedy třeba trochu poopravit. Husité jen urychlili jeho osud. Ostatně Rožmberkové se takto macešsky chovali i k jiným svým objektům, například k Hrádku či Pořešínu. Pobořený hrad se pak stal vítaným zdrojem stavebního materiálu pro stavbu pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie a jistě také pro mnohé měšťanské domy. K roku 1541 už jsou Sviny v zemských deskách označeny jako městečko s pustou tvrzí a podle urbáře z konce 16. století bylo několik nových domů postaveno na hradě. Postupnou domovní zástavbou vzal hrad definitivně za své a jeho existenci dokládá už jen půdorys čtyř domovních bloků, ohraničených Kozinovým náměstím, Komenského, Husovou a Jiráskovou ulicí. Na vedutě z roku 1697, která je i nejstarším dochovaným vyobrazením města, není už po hradu ani památky. Tolik alespoň stručně k historii.

5 Více informací mohou zájemci nalézt v článku Daniela Kováře Tajemství svinenského hradu (Trhovosvinenské listy, č. 1, 2000) a v zajímavé studii téhož autora Zaniklý hrad v Trhových Svinech (Jihočeský sborník historický, 76, 2007). Ale vraťme se k našemu kameni. Pohlédneme-li na něj pozorněji, vidíme, že jeho hranolovitý tvar se od mohutné spodní části postupně zužuje a na straně do náměstí je okosen. Zájemcům o historii asi už nemusíme více napovídat. Tvar kamene velmi nápadně připomíná k r a k o r e c, tedy typický architektonický prvek gotiky. Při návštěvách různých hradů jej mnozí z nás jistě zahlédli. Krakorec je kamenný nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva. Jeho část je silnějším koncem zakotvena ve zdi a druhá vystupuje ze stěny jako nosný stavební prvek. Většinou podpírá arkýře, ochozy, balkony, pavlače, vysazená patra domů a podobně. Tvořen byl buď jedním hranolem, ale často býval z důvodu větší nosnosti složen ze dvou i více hranolů položených na sobě, které směrem nahoru postupně stále více přečnívají. Původně byly tyto nosné články dřevěné, jak ostatně naznačuje i starší německé slovo Kragholz (přečnívající či visuté dřevo), z něhož termín krakorec vznikl. Dnešní němčina používá spíše označení Kragstück či Kragträger. V současnosti se pro tento nosný prvek často používá i termín konzola, takže v dnešní terminologii bychom krakorec mohli označit za specifický a dříve velmi rozšířený typ velké konzoly. V gotice byla ale konzola na rozdíl od krakorce spíše jemnějším a drobnějším architektonickým prvkem, který sloužil nejčastěji jako podpěra výběhů klenebních žeber. Na našem krakorci je v dolní části také patrný rovný přechod tmavšího a světlejšího odstínu kamene. Světlejší část byla pravděpodobně kdysi zakotvena ve zdi některého z hradních objektů. Kdy přesně se kámen stal nárožním odrazníkem, není známo. Na fotografiích z první poloviny minulého století ale už stál na svém současném místě. S největší pravděpodobností byl nalezen při nějaké stavební činnosti a pak druhotně využit jako ochrana nároží. V blízkém okolí můžeme krakorce vidět např. na tvrzi Cuknštejn. Na vnější zdi této tvrze je malý arkýř s prevetem, nesený třemi krakorci, která nám dává zcela názornou představu o použití tohoto nosného stavebního prvku. Kámen je dnes díky svému umístění vlastně jakýmsi posledním strážcem zaniklého hradu. A protože není z bronzu ani mědi, bude jím snad i nadále. Text i foto: Mgr. F. Slípka Při pohledu z různých stran je typický tvar krakorce zcela zřetelný Schéma uchycení krakorce ve zdi. Cuknštejn pozdně gotický arkýř s prevetem (záchodem) nesený třemi přizdobenými krakorci. Takto mohl být využit i náš kámen. SVINENSKÝ POUTNÍK Sedmá část Soused svinenský Lid trhosvinenský, stejně jako v celém Doudlebsku, byl velice konzervativní, nerad se zříkal starých zvyklostí. Mravně se celkem nijak nelišil od ostatního jihočeského obyvatelstva. Na formování osobnosti měl však velký vliv obchod s dobytkem, kterým se živila převážná část zdejších obyvatel, a u kterého pomáhala drobotina, čímž si od svého nejútlejšího věku utvrzovala svou handlířskou povahu. O svinenských se tvrdilo, že jsou velcí patrioti, spíše přáli svým než nějakému přivandrovalci. Jakpak by ne, kořeny rodů byly pevně zarostlé a jejich stáří bylo mnohdy několik set let. Z generace na generaci se dědily grunty, dědilo se řemeslo. V létě chodili někteří muži za prací, v zimě se však vraceli ke svým doma hospodařícím ženám. Ti, kteří zůstali v zahraničí, nebo žili jinde v republice, se do Trhových Svinů rádi vraceli a udržovali neustálý styk s domovinou. Již od přelomu století byla zavedená korunová měna. Tady se stále počítalo ve zlatých, někteří obchodníci měli dokonce udány ve zlatých ceny ve výlohách. Horko těžko se pak zlaté přepočítávaly při placení na koruny. Poválečné obyvatelstvo hartusilo na tvrdohlavost předků, kteří prý zapříčinili absenci dráhy ve městě, a že nebyla místo přestavby starého Hamburku postavená nová měšťanská škola. Za války se rozšířil spiritismus, jehož hlavními středisky byly Nesměň a Ločenice. Pravděpodobně to bylo z obav o své milované ve válečné vřavě, kdy bylo médium dotazováno na osudy vojáků. Promlouvali duchové, vyprávěly se věci podivné. Mnohé sedánky zanechávaly poruchy na zdraví. S koncem války přišlo vystřízlivění a mámení spiritistické vzalo za své. Město ožívalo o tradičních středečních trzích (na snímcích) převážně s hovězím chovným dobytkem, jimž se příznačně říkávalo svinenský Boží hod. Hlavní dobytčí trh se konal po svátku Třech králů, výroční dobytčí a výkladní trhy byly stanoveny na středu před Velikonocemi a na středu k sv. Františku z Assisi (4. října) - přímo na svátek, nebo první středu po tomto svátku, výroční výkladní trhy - trhy se spotřebním zbožím na den Nejsvětější Trojice, na den Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna - hlavní pouť) a na den sv. Barbory (4. prosince). Obecně se nazývaly jarmarky, místně i poutě. 5

6 Cizí obchodníci, převážně Židé, přijížděli někdy už o den dříve. Obchodní cestující přijížděli i v týdnu, mnohdy ve Svinech přespávali. Téměř všichni svinenští obchodníci i ostatní živnostníci hovořili také německy. Aby ne, vždyť za humny už převládala němčina. Mnoho sousedů se tento jazyk naučilo ve Vídni a jiných rakouských městech, kam chodili do učení, na práci nebo do služby. Někteří rodiče dávali školní děti na handl do Němec, do německých rodin, na oplátku si brali děti německé, aby se i ony naučily sousednímu jazyku. Říkalo se do Němec, ale myslelo se Nové Hrady, Kaplice, Německý Benešov V boudě na tržišti se o jarmarcích prodávalo pivo, aby svlažilo suchá hrdla obchodníků, okolo stály uzenářské stánky, aby posilnily lačné žaludky, pak zde byly stánky provazníků, kde se prodávaly ohlávky na dobytek a jiné provaznické zboží tak potřebné v hospodářství. Bylo možno vidět důstojné pány stojící proti sobě, jak se hřmotně dohadují o ceně. Plácajíce vzájemně pravicemi donucují se slevit, nebo naopak přidat na ceně. Handl se samozřejmě chodil zapíjet do místních hostinců. Jak si kdysi povzdechl děkan Šimák - ve Svinech je pivo všemohoucí Hostince byly v nevalném stavu, kuřáci odhazovaly na zem slavíky a špačky, i jinak důstojný svinenský občan vysypal na podlahu svou dýmku. Kouření bylo ve Svinech zavedeným obyčejem, v hostincích kouřili téměř všichni hosté, ať cigarety, cigára, nebo dýmky. U starší generace se tu a tam objevilo i šňupání tabáku. Podlaha byla běžně zaplivaná, přestože musela být podle nového nařízení v koutech plivátka. Po válce se opět oblevily na hospodských stolech misky s rohlíky a houskami, někde měli pro hosty zásobu tvarohových homolek. Na středu pekli mnozí hostinští a řezníci bochníčky - pečeně z rozsekaného masa a rozličných přísad. Některé zájezdní hostince bývaly označeny plechovými zelenými odznaky, dříve ratolestmi. Tehdy byly k zahlédnutí už jen na hostinci č. 188 v Novém městě a na domě č. 138 na náměstí, kde se již několik let nečepovalo. Velkou tehdejší zálibou bylo hraní karet, zvláště taroků s 54 kartami. Obnovila se hra kulečníku, hrály se kuželky, šachy, vzrůstal zájem o aktivní sport. Restaurace pro lepší společnost, jako hotel Záložna, měly pro hosty k dispozici noviny a časopisy. Kdo vypil v hostinci pouze jedno pivo, byl považován za skrblíka. Proto i ten, který běžně pivo nepil, musel vypít alespoň dvě sklenice. Sklenice byly půllitrové, za každou nově nalitou udělal hostinský čárku na porcelánový tácek, aby nedošlo k chybám při placení. Víno se pívalo poskrovnu, snad jen venkovské ženy, když zašly v neděli odpoledne na kus řeči, si daly nalít čtvrtlitr, nebo osminku sladkého červeného vína. Kořalky se čepovaly a pily v kupeckých krámech - výčepech lihovin. V hostincích se odbývaly téměř všechny svatební a pohřební hostiny, ba i po křtu přišla rodina posedět. Zvláště lidé z okolí. Všechny místní pohřby zařizoval před válkou založený pohřební ústav Humanitas Jana Fürbecka. Nebožtíci zůstávali doma v rakvi až do pohřbu, který se konal třetí den od úmrtí. Pokud zemřel příslušník církve, zvonil na kostele umíráček, nebo v okolních vsích zvon v obecní kapli, lidé vybíhali z chalup a vyptávali se Kdož umřel? Po dobu, kterou ležel nebožtík doma, se pro majetnější lidi v poledne zvonily hrany - bylo to vyzvánění všemi zvony. Délka zvonění byla dána zámožností zemřelého. Večer před pohřbem se sešli všichni příbuzní do domu smutku na modlení. Při samotném pohřbu nebylo zvykem okázalé naříkání a pláč, zpívaly se pouze žaltéře. Pokud byl nebožtík zámožnější, jeho rakev byla vezena pohřebním vozem, pohřební průvod zpravidla procházející náměstí doprovázela hudba, nebo chrámový sbor. Obyčejný pohřeb doprovázely pouze lesní rohy troubící miserere, rakev byla nesena funebráky - uniformovanými nosiči, nebo příbuznými a známými. Chudý člověk byl pochován v tichosti beze všech parád. Pokud vypravovala pohřeb rodina z venkova, byla rakev odvezena do průjezdu některého zájezdního hostince, nebo do průjezdu domu svinenského souseda, který byl spřízněn s rodinou nebožtíka. Poté byla rakev nesena přáteli a známými, kteří byli zesnulému blízcí svým postavením, svým rodem, ženu příkladně odnášely ženy, pannu panny. Pohřby chodily z domu smutku do kostela a po mši na hřbitov, nebo přímo na hřbitov. Účast na pohřbech byla veliká, neboť bylo bráno za jakousi povinnost vzdát poslední úctu zemřelému, lidé se většinou všichni osobně znali. Vesnické pohřby většinou doprovázela celá vesnice. Zemřel-li člen, nebo členka nějakého spolku, jako Sokol, hasič, člen podpůrné jednoty, nebo příslušník cechu, zástupci příslušné korporace se účastnili pohřbu organizovaně v krojích a se spolkovým praporem. Pohřební průvod se řadil tak, že za ministrantem, nesoucím kříž šly korporace, za nimi hudba, nebo zpěváci, před rakví farář, za rakví nejbližší příbuzní, potom ženy ve dvoj, nebo trojstupu a nakonec muži, kteří už v žádném řadovém útvaru nechodili. Vesničtí chodili za příbuznými většinou jen v houfu. J. Čajan, Fr. Stráský foto Roman Šícho 6

7 Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska /3/ Také neživá příroda si žádá ochrany Pod pojmem ochrana přírody si dosud mnozí představují chránění vzácných rostlin a živočichů, tzn. přírody živé, a zapomínají, že se tato ochrana právě tak týká přírody neživé, tedy horninového prostředí. Ochrana horninového prostředí je nemyslitelná bez znalosti jeho stavu, bez poznatků o jeho mechanickém i chemickém narušení, bez znalosti o vlivu přírodních i antropogenních faktorů při jeho poškozování. Prvním stupněm k ochraně je tedy dokonalé hodnocení složení horninového prostředí. Mezi administrativní kroky ochrany patří zákony, vyhlášky a nařízení správních ústředních, regionálních a místních orgánů. Mezi odborné kroky patří všechny činnosti, které doporučují nejvhodnější opatření k udržení současného stavu nebo povedou k jeho zlepšení. Patří sem návrhy a provedení nejvhodnější sanace, rekultivace a revitalizace, patří sem návrhy a provádění zásahů k odstranění vlivu starých zátěží i omezení vlivu stavebních prací, těžby a zpracování nerostných surovin. Každý zásah do horninového prostředí vyžaduje hluboké odborné znalosti a postupy. Nemůžeme nechat vše volně plynout, s myšlenkou ona si příroda pomůže sama. Sdělovací prostředky denně přinášejí důkazy o tom, kam až vede lidská neznalost a bezohlednost. Stav horninového prostředí byl koncem osmdesátých let skutečně kritický. V oblastech největšího poškození horninového prostředí bylo povrchovou těžbou hnědého uhlí v severozápadních a v severních Čechách, černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru, dobývání vysokoprocentních vápenců v Českém krasu, těžba nerostných surovin v územích chráněných krajinných oblastí, těžba uranu, těžba písků a kameniva a řada dalších. Nově zřízené Ministerstvo životního prostředí formulovalo kompetence na ochranu horninového prostředí včetně ekologického dohledu nad těžbou (byly stanoveny nepřekročitelné ekologické linie těžby, zabránilo se dalším destrukcím, byly stanoveny linie nulového účinku hlubinné těžby černého uhlí na povrchu, dále byly zahájeny postupné revitalizace silně znečištěných hornin a podzemních vod). V roce 1993 byla zpracována první analytická zpráva Zhodnocení stavu horninového prostředí v České republice a v tomtéž roce vznikla i studie Analýza využívání vybraných nerostných surovin z hlediska ochrany životního prostředí. Podařil se snížit nevýhodný export hnědého uhlí, kameniva z Českého středohoří, cementu i jiných komodit. V letech byly v podhůří Krušných hor zahájeny dva velké výzkumné geologicko-ekologické projekty, které umožnily analyzovat nepříznivý stav horninového prostředí, stanovit původ destrukce a formulovat praktické kroky k nápravě (nové návrhy na revitalizaci území, zajištění svážných terénů, řešení problému zbytkových jam, sledování poklesu terénu vlivem poddolování). Obdobný byl projekt Jizerské hory, kde vlivem emisí docházelo ke katastrofálnímu odumírání lesů. V jihočeské oblasti mírně roste objem těžby stavebních surovin, nebyly zjištěny větší střety zájmů s ochranou životního prostředí. Sleduje se těžba štěrkopísků v CHKO Třeboňsko. V mnoha zemích světa se rozšiřují programy geologických lokalit a památek neživé přírody zaštítěné vrcholnými organizacemi jako je UNESCO. Byl vyhlášen program Ochrany geotopů (obdoba biotopů), tj.významných geologických lokalit, celých profilů a území. Dnešním programem je tzv. ProGEO s podobnou náplní. Nutnost ochrany geologických objektů je zakotvena v Mezinárodní deklaraci ochrany paměti Země, přijaté v Digne les Bains ve Francii na I. mezinárodním sympoziu o ochraně geologického dědictví planety Země (UNESCO) v roce Výzkum, registrace a neustálé sledování zajímavých geologických lokalit vyžaduje systematickou práci. Proto v roce 1992 začal v Českém geologickém ústavu projekt ochrany geologických lokalit. Jejich umístění je zanášeno do mapy 1 : a každá z lokalit se svým registračním listem je v obsáhlé databázi. Ta má dnes položek a je neustále doplňována. Asi 400 lokalit má dnes statut zvláště chráněné přírodní památky ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., stejný počet je navržen k ochraně a více než 303 lokalit je prozatím evidováno. Agentura ochrany přírody a krajiny vypracovala Metodiku jednotného postupu při budování reprezentativní sítě zákonem chráněných geologických lokalit, podle které se řídíme. Seznam chráněných lokalit s jejich charakteristikami je k dispozici jak v databázi Českého geologického ústavu, tak v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Z hlediska jejich ochrany rozdělujeme geologické objekty na několik skupin: a) Velké odkryvy s výchozy hornin, které jsou nezbytné pro výzkum HOBBY 7 a které umožňují komplexní studium geologické minulosti b) Přirozené a umělé odkryvy sloužící za geologická, paleontologická či mineralogická naleziště c) Geologické objekty vzniklé činností exogenních sil převážně v nedaleké minulosti (krasové jevy s jeskyněmi a propastmi, skalní města, pozoruhodné erozní tvary na skalách a balvanech, viklany, morény a řada dalších). Přes všechny pokroky v ochraně geologických lokalit výše uvedených, nejsou geologové, ochranáři i zájemci ze širší veřejnosti spokojeni. Vždyť i v dnešní době vědecky cenné lokality postupně zanikají, jiné se stávají obětí stavebních prací a těžby (v naší oblasti zejména černé těžby vltavínů). Černé i řízené skládky odpadu se zřizují v pískovnách, lomech, hliništích (dochází k zarovnávání terénu různým naprosto nevhodným materiálem). Tím se vytvářejí antropogenní tvary bez ohledu na historicky podmíněný vývoj krajiny. PaedDr. V. Pavlíček To není měsíční krajina, ale vltavínové pole u obce Besednice (2009) Popis k fotům: Zatopené prohlubně po černých kopáčích vltavínů u Dobrovské Lhotky (2008) Vodou zatopené vytěžené prohlubně ve Slavči (2008). Zahraniční turisté jsou například v Českém Krumlově ochotni za předražené vltavíny platit velmi vysoké částky.

8 Amatérský astronom a astrofotograf posedmé HST- Hubble Space Telescope Šestého srpna jsem se s rodinou zúčastnil skvělé besedy s americkým astronautem Andrew Jay Drew Feustelem, jeho manželkou a dvěma syny. Beseda se konala ve zcela zaplněném (200 míst) hlavním sále Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně. Astronaut s rodinou přiletěl do České republiky na pozvání Astronomického ústavu Akademie věd ČR a strávil u nás několik dní. Jeho manželka Indira, která byla také oficiálním hostem vyslaným americkou NASA, je českého původu - maminka je Češka žijící v Brně a otec je Ind. Proto má A. Feustel vřelý vztah k naší zemi a při květnovém letu raketoplánu Atlantis STS-125 vzal s sebou na palubu Nerudovy Písně kosmické a českou vlajku. Tyto předměty při této návštěvě slavnostně předal a budou vystaveny v muzeu observatoře v Ondřejově. Let raketoplánu Atlantis STS-125 byl výjimečný tím, že jeho cílem nebyla Mezinárodní kosmická stanice (ISS), ale Hubbleův kosmický dalekohled (HST; Hubble Space Teleskope). Mise k HST byla velmi důležitá, jednalo se o tzv. servisní misi (v pořadí již pátou, STS-125 Hubble SM4), při níž byl HST povynesen na vyšší oběžnou dráhu a hlavně byly vyměněny některé životně důležité komponenty, jako např. všech šest gyroskopů (stabilizační setrvačníky), baterie,byla opravena část tepelné izolace či nainstalovaná nová Wide Field Camera3. Tato oprava by měla zajistit životnost HST minimálně do roku 2013, předpokládá se však, že by HST mohl fungovat snad ještě dalších 15 let (podle slov A. Feustela). Během mise provedl Andrew Feustel celkem tři vesmírné procházky do volného kosmického prostoru, kde opravami strávil celkem 21 hodin! Jelikož se neplánuje další servisní návštěva HST, byl tak A. Feustel posledním člověkem, který se dotkl tohoto unikátního zařízení - po ukončení plánované životnosti bude HST naveden do hustých vrstev atmosféry, kde shoří. Během nejbližších pár let by měl být ukončen americký pilotovaný program využívající flotilu raketoplánů (Atlantis, Endeavour a Discovery) a A. Feustel by se měl zúčastnit jednoho ze dvou posledních letů Hubbleův kosmický dalekohled je snad nejdůležitějším, nejúžasnějším, ale také nejnákladnějším dalekohledem v historii astronomie, přispěl k mnoha klíčovým objevům a významně se zasloužil o prohloubení našich vědomostí o hlubokém vesmíru. Byl pojmenován na počest amerického astronoma Edwina P. Hubblea ( ), který podal nový pohled na velkoškálové struktury vesmíru. První nápad umístit dalekohled na oběžnou dráhu kolem Země měl zřejmě astronom a teoretický fyzik Lyman Spitzer ( ) již v roce 1946, kdy v článku Astronomické výhody hvězdárny mimo Zemi pojednával o dvou hlavních výhodách, které by měl dalekohled na oběžné dráze na rozdíl od dalekohledu za zemském povrchu. První výhoda je v podstatně lepší rozlišovací schopnosti dalekohledu způsobená absencí atmosféry - atmosféra je pro pozemské dalekohledy velkým nepřítelem, způsobuje výrazné chvění obrazu (tzv. Seeing), a tak vlastně rozmazává fotografie vesmírných objektů. Druhá hlavní výhoda je, že dalekohled nad zemskou atmosférou může sledovat vesmír i na jiných vlnových délkách, než je jen viditelné záření, ale také na infračervených, ultrafialových, rentgenových či gama vlnách (tyto typy záření zemská atmosféra nepropouští). Projekt dostal zelenou až v roce 1978, kdy kongres uvolnil částku 36 mil. dolarů a s vynesením dalekohledu na oběžnou dráhu se počítalo již v roce Nedostatek financí a další problémy odložily plánovaný start na rok Tragická havárie raketoplánu Challenger však pozastavila americký vesmírný program na několik let a tak se HST dostal na oběžnou dráhu až 24. dubna 1990, kdy jej vynesl raketoplán Discovery při misi STS-31. K dnešnímu dni se celková suma za vývoj a provoz dalekohledu vyšplhala na více než 6 miliard dolarů, což je částka převyšující souhrnnou cenu všech větších pozemních dalekohledů (v době vypuštění dalekohledu). HST nepatří k největším dalekohledům, průměr primárního zrcadla je 2.4 metru (největší pozemské dalekohledy mají ~ 4x větší průměr), velikostí se dá přirovnat k autobusu, využívá optický systém Ritchej-Chretien s ohniskovou vzdáleností 57.6 metru, hmotnost více jak 11 tun, obíhá v proměnné výšce km nad zemským povrchem s oběžnou periodou přibližně 96 minut. Již po pořízení prvních snímků vyšlo najevo, že HST má jakýsi problém s optikou. Přestože snímky byly ostřejší, než srovnatelné snímky z pozemských dalekohledů, tak ostrost snímků byla přibližně desetkrát horší, než jaká byla předpokládána. Důkladná analýza snímků ukázala, že příčinou problému je chybně vybroušené primární zrcadlo, kdy chyba v broušení dosahovala až 2.3 mikrometru (okraje zrcadla jsou o tuto hodnotu plošší)! Výsledkem je pak optická chyba zvaná sférická aberace, jejímž důsledkem se světlo odražené od středu a okraje zrcadla neprotne v jednom bodě- v ohnisku. Komise, která dostala za úkol zjistit, proč a kde vznikl tento problém zjistila, že na vině byl špatně zaostřený kontrolní přístroj (chyba v zaostření byla 1.3mm!), který měl za úkol kontrolovat kvalitu broušení. Firma Perkin-Elmer dohlížející na broušení a leštění zrcadla používala pro kontrolu ještě další dva podobné přístroje, výsledky měření z těchto dvou pomocných přístrojů shodně naznačovaly, že zrcadlo trpí sférickou aberací, přesto se firma rozhodla ignorovat tato pomocná měření a rozhodla se spolehnou pouze na hlavní kontrolní zařízení! Je neuvěřitelné, jak u takto drahého zařízení může dojít k tak fatální chybě. Opět tak selhal lidský faktor, který stál za neúspěchy mnoha misí, vzpomenu např. tragické havárie raketoplánů Challenger a Columbie či některé mise letící k Marsu Pro vyřešení tohoto problému byla v prosinci 1993 k HST vyslána první servisní mise, raketoplán Endeavour STS-61, jehož posádka nasadila dalekohledu brýle - nainstalovala korekční optický člen, který tak odstranil sférickou aberaci. Od té doby již dalekohled pořizuje úžasné snímky na hranici teoretické rozliš o v a c í schopnosti. HST pomohl astronomům rozluštit mnohé dlouhotrvající otázky a poskytl též impuls ke vzniku otázek a teorií nových. Pozorov á n í Hubbleova vesmírného teleskopu zpochybnila některé teorie o vývoji a budoucnosti vesmíru. Astronomové použili dalekohled také pro pozorování vzdálených supernov, během nichž objevili důkaz, že se rozpínání vesmíru vlivem gravitace nezpomaluje, ale naopak zrychluje. Snímky a spektra, které poskytl HST, byla využita i při dokazování přítomnosti černých děr v centrech blízkých galaxií. Výskyt černých děr v centrech galaxií se předpokládal již v 60. letech 20. století a v 80. letech bylo objeveno i několik kandidátů, ale teprve až výzkum provedený Hubbleovým dalekohledem potvrdil, že jde o poměrně běžný jev. Na základě dat z HST vzniklo obrovské množství odborných prací, z přibližně 200 nejvíce citovaných prací zveřejňovaných každý rok, je kolem 10% založeno právě na datech poskytnutých Hubbleovým dalekohledem. Na stránkách lze nalézt obrovské množství informací o HST, jako např. fotografie ze servisních misí, fotografie vesmírných objektů pořízených tímto dalekohledem, atd. F. Bílek, 8

9 Počítačový koutek Sociální a komunitní sítě Díl třetí: Twitter Twitter, jehož duchovním otcem je Jack Dorsey, prožívá nebývalý boom a jeho obliba se šíří po světě závratnou rychlostí. V Česku se teprve zachytává. Princip: každý může poslat krátký mikroblog nepřesahující 140 slov skupině přátel, aby je informoval, co právě dělá. Zprávy lze odeslat či přijmout jak z počítače, tak třeba mobilem. Twitter znamená česky "štěbetání, ptačí pípání". Zprávě se říká "tweet", česky pípnutí. Původně se služba měla jmenovat "Twitch" (škubání), což mělo připomínat zvuk vibrujícího mobilu. Ale zakladatelům to neznělo dost zajímavě, tak sáhli do slovníku a dívali se na slova v sousedství. A slovo "Twitter" bylo velmi blízko... Twitter je oblíben hlavně kvůli jednoduchosti celého systému a také kvůli obrovskému množství uživatelů, z nichž mnozí jsou hvězdami kulturního nebo politického života. Zástupcem té první skupiny je brazilský spisovatel Paolo Coelho, který je znám svým kladným vztahem k moderním technologiím a píše si i klasický blog. Z politiků byl na Twitteru nejpopulárnější americký prezident Barac Obama, jehož poznámky si četlo v době voleb skoro šedesát tisíc uživatelů. Na Twitteru se uživatelé mohou dozvědět, co je u jejich přátel nového, a to nejenom z osobního, ale i z pracovního života. Jeden novinář zde oznámil svou svatbu, další prostřednictvím Twitteru informoval své známé, jak se mu daří na dovolené. Zahraniční uživatelé jdou ještě dále a dokonce žádají přes Twitter o ruku své vyvolené. Někteří Twitter milují jiní ho začali nenávidět. To je asi tak všechno, co s tím kdo může udělat. Jak tedy mohu začít s Twitterem? Postačí si stáhnout jednoduchou aplikaci, která je zdarma a poté třeba napsat, co právě dělám nebo co mám na srdci. Nebude trvat dlouho a někdo na druhém konci republiky či světa připojí svou hlášku a tím začne nekonečná vlna diskuse neboli štěbetání. Jestli jsou informace při vašem štěbetání pravdivé či nikoliv, kdo to zjistí? O nic přece nejde. Fanoušci Twitteru dokonce rádi prohlašují, že je Twitter populárnější než Facebook. Nezbývá než na vlastní kůži vyzkoušet Twitter v praxi. J. Salcer TEHDY A TEĎ, Další část malého seriálu o proměnách našeho města v čase dokládá, jak vypadaly stodoly v tzv. Nedrtále v 60. létech minulého století. Tentýž pohled pak zobrazuje stejné místo v roce Foto: Fr. Slípka a archiv Devětatřicetiletý otec tří kluků Pavel Brožek z Českých Budějovic se celé letošní léto připravuje na otevření svého fitnessového klubu v Trhových Svinech, které se uskuteční 15. září a vyžádalo si již více než miliónovou investici. Přijal naše pozvání ke krátkému rozhovoru, z něhož vyplynulo, že naše město mohlo mít v tomto oboru těžko někoho povolanějšího. Pavel Brožek je totiž úřadujícím Mistrem světa v naturální kulturistice. Na úvod jedna vysvětlující otázka - co je to vlastně naturální kulturistika? Zjednodušeně řečeno je to kulturistika bez zakázaných látek, říká se jí také cvičení bez chemické podpory. Pro nás závodníky to vlastně znamená i celý životní styl a rytmus, neboť se musíte kontrole na nepovolené látky podrobovat prakticky kdykoliv. Musíme pravidelně hlásit, kde jsme, a dostavit se neprodleně na stanovené odběry. Pokud tak neučiníme třikrát za sebou, jsme ze NÁŠ ROZHOVOR 9 soutěží vyřazeni. Naturální kulturistika je reakcí na ostatní příbuzné sportovní obory, jež se bohužel bez chemikálií neobejdou. Jejich účinky ale dobře znám, i když jsem jejich pomoc nepotřeboval, a za ta léta si troufám tvrdit, že podle tělesných příznaků člověka s dopingem nepřehlédnu, i kdyby byl roky čistý. Stále mne udivuje, kolik mladých lidí takto hazarduje se svým zdravím, potažmo se zdravím svých dětí, protože nepovolené látky mohou ohrozit i sportovcovo potomstvo genetickými vadami. Sám mám tři zdravé kluky, kteří se také věnují sportu. Mistr světa v naturální kulturistice otevírá v Trhových Svinech svůj Fitness Club A zpět k Vašemu novému Fitness Clubu, proč jste se rozhodl právě pro Trhové Sviny? Byla to vlastně trochu náhoda, po letech práce v oboru, kdy jsem v roce 1992 začínal jako trenér ve Fitness centru Pouzar v Českých Budějovicích, pracoval jsem léta u českobudějovické Městské policie, trénoval jsem ve Factory Pro i v Rakousku, jsem si konečně řekl, že bych chtěl mít něco svého. Hledal jsem vhodné prostory a Trhové Sviny mi prostřednictvím pana Koláře, paní Božákové a pana Pavláska nabídly zajímavé podmínky a opravdu vstřícný přístup. Absence podobného fitka v okolí také slibuje, že by se ke mně mohli sportovně založení lidé naučit chodit. Myslím, že budou překvapeni, protože je pro ně připraveno špičkové vybavení z Německa, přijemné prostředí, bar, velkoplošná televize a pohodlné zázemí. Byl bych moc rád, kdyby zde zavládla opravdu klubová atmosféra, aby si lidé přišli zacvičit tam, kde je jim to milé a kde má jejich snažení smysl. Chtěl bych také oslovit místní spolky, maminky,

10 mládež či důchodce s nabídkou bonusového programu. Zanedlouho budou také spuštěny moje nové webové stránky kde budou zveřejněny všechny důležité informace. Jste špičkou v naturální kulturistice na světě, neláká Vás spíše profesionální dráha? Neláká, i když nabídky tu samozřejmě byly. Vyhrál jsem letošní červnové Mistrovství světa FAME v Montrealu v Kanadě v té nejnáročnější kategorií - bez rozdílu věku a vah a byl jsem opravdu překvapen, koho jsem nechal za sebou ostřílené závodníky i dvacetileté kluky na vrcholu sil. Na prahu čtyřicítky jsem dokázal takto obstát, i když příprava i vlastní závody byly opravdu velmi náročné. V zámoří se ovšem počítá jen s vítězi, druhé a třetí místo nikoho nezajímá, takže jsem ihned byl osloven, zda bych nechtěl dělat osobního trenéra se zajímavými finančními podmínkami, s vytvořením zázemí pro mou rodinu, ale rozhodl jsem se, že to nepřijmu. Nevím, zda bych si zvykl, ti lidé tam jsou opravdu hodně jiní než my. Závodit ale budu i nadále, chystám se do Karlových Varů a do Miami. Máte pocit, že se počty návštěvníků fitnesscenter zvyšují nebo lidé spíše zpohodlněli? Kdo jsou vlastně Vaši klienti? Mohu říct ze zkušenosti, že lidé se o sebe starají mnohem více než dřív, snaží se zdravě jíst a cvičí. Vidím kolem sebe, jak je pro ně důležité dobře vypadat, a tím se i dobře cítit. Cvičit ale překvapivě chodí více žen než mužů, výjimkou nejsou ani aktivní senioři, jež si udržijí kondičku i ve vyšším věku. Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů. P. Vicková Už jste slyšeli o datových schránkách? Datové schránky - státním institucím a právnickým osobám zakládá nový zákon č.300/2008 Sb. (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) od začátku července roku 2009 povinnost komunikovat i v elektronické podobě. Tímto zákonem, který je někdy nazýván zákonem egovernmentu, vznikne některým subjektům povinnost přijímat a odesílat dokumenty elektronickou poštou namísto papírových doporučených dopisů. Za tímto účelem byl zřízen Ministerstvem vnitra ČR ISDS (Informační systém V poslední srpnový víkend bude na hamru živo, k programu pro děti přibudou Kovářské dny Ve dnech 29. a 30. srpna tohoto roku (po oba dny od 10 do 17 hodin) Buškův hamr ožije prvním ročníkem Kovářského víkendu s ukázkami kovářského řemesla. Rozhodly jsme zde založit tradici setkání šikovných lidí od černého řemesla. Spolupracujeme s lidmi kolem trhovosvinenského kováře - pana Ondřeje Strelky. Víkend bychom rádi zpestřily i jarmarkem, na němž by mohli i další řemeslníci předvést a prodávat své zboží. Protože se jedná o první ročník, nabízíme prodejní místo všem, naší podmínkou je pouze lidový či výtvarný charakter zboží. Snad nám bude konečně přát počasí a vše se povede dle našich plánů. Srdečně zveme všechny návštěvníky, informovaly provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová. V pátek 28. srpna přijede na hamr také brněnské Divadlo MaléHry, aby zde od 18 hodin předvedlo pohádku pro všechny věkové kategorie s názvem BOSORKY A ZPÍVAJÍCÍ HAVRAN. Herečky Daniela a Nikola Zbytovské a Barbora Seidlová (na snímku) na hamru vystoupily s jinou hrou již vloni v květnu. Vstupné 50 Kč. Program pro děti završí v sobotu 29. srpna od 14 hodin tradiční Poháková lesní stezka, jejíž trasa vede z Trhových Svinů přes Svatou Trojici a Valchu na Buškův hamr po naučné stezce. Pořádá Divadlo Otty Schwarzmüllera. V. Heidinger Foto: P. Hnilička a A. Hlavinková MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT KULTURA provozu datových schránek), o kterém se mezi veřejností hovoří jako o projektu datové schránky. Datové schránky (ISDS) budou sloužit k příjímání a odesílání úředních dokumentů v elektronické podobě. Budou také sloužit k odesílání nových datových zpráv organizacím státní moci. Datové zprávy, označeny datovou značkou, mohou nahrazovat doposud používané klasické doporučené papírové písemnosti. Plné spuštění systému datových schránek je stanoveno na 1. listopadu Více na Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR 10

11 NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY II. pololetí středa od hod. Divadlo Palace Milan Kopecký: DVEŘE aneb PANE, VY JSTE NÁHODA! Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní dcera začne mít touhy odpoutat se od rodinného krbu a zkusit si sou vlastní cestu, když se vám práce stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou nutností, když máte pocit, že všechny sousedky vás tupě sledují, když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás vyvolává potřebu něčeho zbytečného pak se může zdát, že váš život zrovna nestojí za moc. Zbývá vám ještě mnoho: například naděje, protože ta nikdy neumře dřív než my. Osoby a obsazení: Pavel Kurfirst - JAN HARTL Eva Boučková - JITKA SMUTNÁ Veronika Boučková - JANA STRYKOVÁ / TEREZA NEKUDOVÁ SKUPINA A; B; C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč čtvrtek od hod. MARTA KUBIŠOVÁ Komorní koncert s klavírním doprovodem PETRA MALÁSKA. Slovem provází MILAN HEIN. Na koncertě zazní nejslavnější hity Marty Kubišové. SKUPINA A; B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč čtvrtek od hod. Alma de Groen MRCHY Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, jsou věkově na rozhraní, jsou inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další rozuzlení. Čí muž to tedy byl? Brutální komedie řeší mezi přítelkyněmi morální dilema jako: věrnost a zbabělost, přátelství, práce a peníze, čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně co když to byla láska? Rozuzlení je šokující. Hrají: NINA DIVÍŠKOVÁ, DÁŠA BLÁHOVÁ, LENKA SKOPALOVÁ, DANA BATULKOVÁ SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč I. polovina listopadu od hod. Agentura Harlekýn Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE Když si myslíte, že si na vás někdo myslí, přestanete myslet. Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi... Osoby a obsazení: Sandra - KAROLÍNA KAISEROVÁ Luboš - PETR NÁROŽNÝ Libuše - NAĎA KONVALINKOVÁ Alice - LUCIE JUŘIČKOVÁ / MARIKA PROCHÁZKOVÁ Rudla - PAVEL KIKINČUK / MARTIN ZAHÁLKA Česťa - ANTONÍN PROCHÁZKA Robin - JAROSLAV HANUŠ / VILÉM DUBNIČKA Scéna Miloš Ditrich, kostýmy Dana Pichová Režie Antonín Procházka SKUPINA A; B; C Vstupné: 190,- 180,- 160,- Kč čtvrtek od hod. MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK Autorské představení hereckého tria Liška, Zbrožek, Polášek nás zavede do zákulisí divadelní šatny. Vstupujeme do vztahového propletence tří kolegů a kamarádů a jejich životů. Hrají: PAVEL LIŠKA, JOSEF POLÁŠEK, MARTIN ZBROŽEK, uvaděč ADAM SKUPINA A; B; C Vstupné: 190,- 180,- 160,- Kč čtvrtek od hod. Divadelní společnost HáTa Zbyšek Pantůček: TO BYL TEDA SILVESTR!Diváci budou svědky setkání několika generací při oslavě Silvestra. Zdánlivě banální záminka společného očekávání příchodu nového roku obrátí všem zúčastněným životy naruby. Osoby a obsazení: Kriskýna - IVANA ANDRLOVÁ / MAHULENA BOČANOVÁ Marta - OLGA ŽELENSKÁ / ADÉLA GONDÍKOVÁ / VERONIKA JENÍKOVÁ Regina - LUCIE ZEDNÍČKOVÁ / JANA ZENÁHLÍKOVÁ Anežka - MARCELA NOHÝNKOVÁ / JANA ŠULCOVÁ Přemek - ZBYŠEK PANTŮČEK / MARTIN ZOUNAR Hedvika - HANA KUSNJEROVÁ / JANA BIRGUSOVÁ Michal - MICHAL HRUŠKA / FILIP TOMSA SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 160,- Kč středa od hod. Agentura Country DJ Aleš Trdla JAKUB SMOLÍK VÁNOČNÍ KONCERT Koncert populárního zpěváka společně s doprovodnou skupinou Fr. KASLA SKUPINA A; C Vstupné: 180,- 170,- 160,- Kč sobota od hod. TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI & JEN TAK TAK VÁNOČNÍ KONCERT Adventní turné se skupinou Jen tak tak, které se bude konat u příležitosti 35 let trvání Třeboňských Pištců a 20 let trvání skupiny Jen tak tak TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI - Václav Šimeček vedoucí souboru JEN TAK TAK Milda Vokáč - baskytara, kontrabas, foukací harmonika, zpěv Pavel Jarčevský - kytary, zpěv, Nela Mládková - zpěv, flétny, rytmika Klára Šimková - zpěv, kytara, rytmika, akordeon SKUPINA A; B Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v II. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 1 095,- Kč = 25% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 1 024,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 856,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny Přihlášky přijímáme do 4. září 2009 Naše spojení: tel./fax Adresa : Městské kulturní středisko Sídliště Trhové Sviny Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi 11

12 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL!!! UPOZORNĚNÍ!!! OD 1. ZÁŘÍ ZAČÍNAJÍ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ V hod čtvrtek v hod. a v hod. - Premiéra pátek v hod. a v hod. Česká barevná komedie 104 min. OPERACE DUNAJ Když do hospody, tak s tankem Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav Dušek, Boleslav Polívka, Marta Issová, Jan Budař, Zbigniew Zamachowski a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller 109 min. WRESTLER M. Rourke jako zápasník, který už nemá co ztratit. Hrají: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Slovenský barevný fascinující dokument P. Kerekese 88 min. JAK SE VAŘÍ DĚJINY Bez kuchařů ztrácí armáda svoji sílu a tedy svůj smysl. Vojenští kuchaři vždy ovlivňovali náladu a výkon vojáků a svými vařečkami tak mohli mít vliv na celé dějiny lidstva. Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller Vstupné: 60,- Kč 94 min. ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2: VYSOKÉ NAPĚTÍ Ještě intenzivnější, ještě akčnější adrenalinový šok, který vás nenechá vydechnout. Hrají: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr. a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý mysteriozní thriller Vstupné: 65,- Kč 121 min. PROROCTVÍ Číselná řada napsaná před padesáti lety se postupně naplňuje? Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Britská barevná širokoúhlá komedie 134 min. PIRÁTI NA VLNÁCH Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte! Hrají: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans a další Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americká barevná romantická komedie Vstupné: 60,- Kč 90 min. VDANÁ SNOUBENKA I odbornice na lásku může ztratit hlavu. Hrají: Uma Thurman, Jeffrey Dean Morgan, Colin Firth a další Mládeži přístupno pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americká barevná anim. komedie v českém znění Vstupné: 70,- Kč 102 min. VZHŮRU DO OBLAK Disney / Pixar přináší nový animovaný film Vzhůru do oblak Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná romantická komedie 101 min. ZACK A MIRI TOČÍ PORNO Byli mladí a potřebovali peníze Hrají: Seth Rogen, Elizabeth Banks, Traci Lords a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný thriller režiséra Jima Jarmusche Vstupné: 70,- Kč 116 min. HRANICE OVLÁDÁNÍ Jim Jarmusch se vrací, aby dokázal, že není tvůrcem jednoho stylu a opakujícího se tématu. Hrají: John Hurt, Tilda Swinton, Bill Murray a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 97 min. VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA Těhotenství je dřina Hrají: John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra Belgicko-francouzská širokoúhlá kriminální komedie 96 min. JVCD JSEM ZPĚT! Jean-Claude Van Damme, který v poslední době bojoval spíš sám se sebou, než s filmovými padouchy, hraje v tomto snímku sám sebe.. Hrají: Jean - Claude Van Damme, Zinedine Soualem a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč!!! V NEDĚLI KINO NEPROMÍTÁ!!! PŘEDSTAVENÍ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný animovaný sci-fi 101 min. KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI Dobrodružství, které slovy nepopíšete Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč DIVADLA středa v hod. sál KD T. Sviny Divadlo Palace Milan Kopecký: DVEŘE aneb PANE, VY JSTE NÁHODA! Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní dcera začne mít touhy odpoutat se od rodinného krbu a zkusit si sou vlastní cestu, když se vám práce stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou nutností, když máte pocit, že všechny sousedky vás tupě sledují, když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás vyvolává potřebu něčeho zbytečného pak se může zdát, že váš život zrovna nestojí za moc. Zbývá vám ještě mnoho: například naděje, protože ta nikdy neumře dřív než my. Dveře aneb Pane, vy jste náhoda! je úsměvná, konverzační komedie o naději. O naději pro kterou není podstatný věk, a kterou nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu. Osoby a obsazení: Eva Boučková / JITKA SMUTNÁ, Pavel Kurfirst / JAN HARTL, Veronika Boučková / JANA STRYKOVÁ / TEREZA NEKUDOVÁ Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč neděle od hod. sál KD T. Sviny VE VÍRU ORIENTU II. Představí se Vám studentky a učitelky Školy orientálních tanců v Trhových Svinech se svými hosty. Bližší informace na tel.: Vstupné: 90,- Kč KONCERTY čtvrtek od hod. sál KD T. Sviny MARTA KUBIŠOVÁ - Komorní koncert s klavírním doprovodem PETRA MALÁSKA. Slovem provází MILAN HEIN. Na koncertě zazní nejslavnější hity Marty Kubišové. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel , po-pá h. / h. nebo (v době prodeje vstupenek do kina) Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Těšíme se na Vaši návštěvu 12

13 Ohlédnutí za červnovým metalovým festivalem Devátý ročník jihočeského metalového festivalu APOCALYPTIC FORM OF DEATH je nenávratně pryč. Akce, která se konala 19. a 20. června 2009, se zúčastnilo 25 kapel z Čech, Slovenska, Německa, Rakouska a Itálie. Mezi největší hvězdy bezesporu patřili vídenští symphonici Hollenthon a z dalekého Říma dorazivší Fleshgod Apocalypse. Z domácí elity se představily skupiny Fleshless, Belligerence, Colp a pochopitelně domácí Mater Monstifera, kteří celý festival s pomocí města Trhové Sviny pořádají. Tyto a všechny ostatní kapely se spolu s fanoušky postaraly o skvělou atmosféru a připravily tak všem nezapomenutelný zážitek. I přes nepřízeň počasí se na AFODu objevilo okolo čtyř stovek návštěvníků plus cca 170 účinkujících, takže pořadatelé mohli zářit spokojeností a již jistě spřádají plány a jubilejní desátý ročník. Ten bude chtít něco opravdu výjimečného. Na AFODu vládne takřka vždy rodinná atmosféra. Většina tváří se rok co rok vrací, aby potkala známé, které celý rok nevidí. Jistě, něco se vypilo, někomu nebylo po ránu extra dobře, někdo spal ve dne, někdo nespal vůbec, ale tak to má na letních rockových veselicích být. I. Doležel Na snímku vystoupení domácí kapely Mater Monstifera na letošním AFODu Bang Bang Tour 09 Lucie Bílé startuje už 7. září Už 7. září odstartuje Lucie Bílá za doprovodu orchestru Petra Maláska své letošní turné propagující připravované nové album s pilotním singlem BANG BANG. Kromě nové scény a zbrusu nových písní podpoří svými koncerty Lucie Bílá i Nadaci policistů a hasičů, která se od roku 2002 stará o pozůstalé po hasičích a policistech a zároveň i o tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Nadace bude na koncertech představena formou dokumentu, který mapuje dva silné příběhy hasičů a policistů. Po sedmi koncertech v České Republice bude závěrečný neveřejný koncert natáčen a odvysílán na TV Barrandov. Na tento koncert sezve Lucie Bílá společně s Nadací rodiny z celé České Republiky a věnuje jim koncert jako malý dárek. Zároveň se všichni zúčastnění stanou společnými kmotry nového alba BANG BANG, které Lucie pokřtí právě v průběhu tohoto koncertu. Díky generálním parterům Česka pošta a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky bude zároveň předán i finanční dar pro NA- DACI. Vstupenky na koncerty zakoupíte přes sítě Ticket Art, Ticketportal a Ticketstream. Další informace získáte na Termíny Bang Bang tour Lucie Bílé Olomouc KD Sidia hodin Ostrava DK Města Ostravy hodin Brno Boby centrum hodin Hradec Králové KC Aldis hodin Plzeň DK Inwest hodin České Budějovice Gerbera Budvar Aréna hodin Zlín Sál Velkého kina hodin Odkazy: INZERCE 13

14 Město Borovany prodá bytovou jednotku č. 4 o velikosti o výměře 70,46 m2 (2 pokoje, kuchyň, koupelna WC, sklep, spíž, dřevník) včetně podílu na společných částech domu č.p. 194 ve Vodárenské ulici v Borovanech. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce, splatné do 14 ti dnů od přiznání prodeje. Minimální podání ,- Kč. Termín pro podání žádosti a její náležitosti je zveřejněn na uřední desce města Borovany. (www.borovany-cb.cz) 14

15 15

16 Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: více na SPORT Sportovní zařízení, sportovní akce a granty Jihočeského kraje Jihočeský kraj má velmi dobře zpracovanou grantové politiku do různých oblastí. Jednou z oblastí jsou i granty do oblasti sportu.(podrobněji viz webové stránky JčK a odkaz granty ). Bez této podpory by TJ Spartak i město Trhové Sviny nemohly vybudovat tolik sportovních zařízení a nemohly pořádat akce nadregionálního charakteru (gymnastika, fotbal, nohejbal). V tabulce je uveden přehled grantů (dotací) do budování a údržby tělovýchovných zařízení a granty, které šly na podpory sportovních akcí. Spoluúčast TJ Spartak a města musí být vždy minimálně 30%. Ve skutečnosti to bylo vždy kolem 50% i více. Z tohoto přehledu je patrné, že úspěšnost žadatele v této oblasti je velmi vysoká a také svědčí o dobré spolupráci města a TJ Spartak. A jaké jsou představy do budoucna? Chtěli bychom zrekonstruovat zimní stadion, aby se na něm mohl hrát i soutěžně hokejbal. Rovněž přístavba sportovní haly, tak jak byla představena zastupitelům města by zlepšila podmínky pro sport nejen pro TJ Spartak ale i pro širokou veřejnost a návštěvníky našeho města. Mgr. J. Steinbauer Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kde žil a bádal Charles Darwin

Kde žil a bádal Charles Darwin Kde žil a bádal Charles Darwin Dům a zahrada, kde proslulý Charles Darwin a jeho rodina žili skoro 40 let, je nyní pod ochranou společnosti English Heritage, která se zasloužila o celkovou rekonstrukci.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví Český jazyk - koncovky podstatných jmen 1. Koncovky podstatných jmen mužského rodu Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví herc_. Sleduji sportovní přenos_.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více