NÁDORY ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁDORY ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH"

Transkript

1 NÁDORY ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH Viera Bajčiová Jiří Tomášek Jaroslav Štěrba a kolektiv

2

3 NÁDORY ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH Viera Bajčiová Jiří Tomášek Jaroslav Štěrba a kolektiv GRADA Publishing

4 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Jiří Tomášek, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., a kolektiv Nádory adolescentů a mladých dospělých Hlavní autoři a editoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., MUDr. Jiří Tomášek Autorský kolektiv: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Pavla Bothová, Ph.D., prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., MUDr. Viktor Hartoš, Ph.D., prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., MUDr. Edita Kabíčková, MUDr. Ivo Kocák, Ph.D., MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D., Ing. Daniela Kodytková, MUDr. Lucia Kútniková, MUDr. Petr Lokaj, MUDr. Olga Magnová, MUDr. Zdeněk Mechl, MUDr. Denisa Mendelová, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Peter Múdry, Ph.D., RNDr. Jan Mužík, Ph.D., MUDr. Jaroslav Němec, CSc., MUDr. Zdeněk Pavelka, Mgr. Kateřina Pavelková, MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MUDr. Ingrid Rejdová, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., MUDr. Jiří Tomášek, MUDr. Kateřina Toušovská, Ph.D., Mgr. Irena Vlčková, MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. Recenzenti: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Grada Publishing, a.s., 2011 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2011 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Technická spolupráce na přípravě publikace Ing. Daniela Kodytková Odpovědní redaktoři Mgr. Jan Lomíček, Mgr. Zuzana Lomíčková Sazba a zlom Jan Šístek Grafy a schémata dle předloh dodaných autory překreslila Jana Řeháková, DiS. Obrázky 2.3, 4.9, 8.3, 8.6, 11.4, 13.6a,b, 16.4, 16.6, 16.9, 17.1, 17.3, 18.3, 19.2 dle předloh dodaných autory překreslil MgA. Radek Krédl. Fotografie dodali autoři. Počet stran vydání, Praha 2011 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Kapitola 3 vznikla díky podpoře grantu IGA MZ ČR č. NS/ Autoři a nakladatelství děkují společnostem GlaxoSmithKline s.r.o., Schering-Plough s.r.o., Novartis s.r.o., Nadaci Krtek při Klinice dětské onkologie FN Brno a Nadaci Moravská onkologická iniciativa MONKIN za podporu, která umožnila vydání publikace. Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN (tištěná verze) ISBN (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN (elektronická verze ve formátu EPUB)

5 Obsah Seznam autorů Zkratky XVII XIX Úvod (Viera Bajčiová) 1 Definice adolescentního věku Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých Problémy diagnostiky a léčby Situace ve světě Situace v České republice Přežívající dětští onkologičtí pacienti (childhood cancer survivors) Souhrn Literatura Epidemiologie nádorů u dospívajících a mladých dospělých (Viera Bajčiová, Jan Mužík, Daniela Kodytková) Úvod Klasifikační systém, databáze Incidence Věkově specifická incidence Incidence dle pohlaví Typy nádorů Trendy v incidenci Přežití (survival) a mortalita Souhrn Literatura Hodgkinův lymfom (Jaroslav Štěrba) Úvod Epidemiologie Etiologie a patogeneze Klinické příznaky Diagnostika Staging Systémové příznaky Prognóza

6 VI Nádory adolescentů a mladých dospělých 2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých Souhrn Literatura Non-hodgkinské lymfomy (Edita Kabíčková) Epidemiologie Etiologie Odlišnosti NHL u dětí a dospělých Klinické příznaky Diagnostika Léčba Souhrn Literatura Leukemie Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) (Vladimír Mihál) Úvod Epidemiologie Klinické příznaky Věkově specifické rozdíly v biologii ALL Rozdíly v léčebné odpovědi u dětských a dospívajících pacientů s ALL Rozhodující faktory léčebného výsledku ve věkových podskupinách Vyhodnocení časné léčebné odpovědi In vivo rezistence nádorových buněk na léčbu Monitorování léčby Léčebný přístup k dobře definovaným podskupinám ALL Závěry a doporučení Literatura Akutní myeloidní leukemie (AML) (Denisa Mendelová) Úvod Epidemiologie Etiologie AML Biologie AML Diagnostika a klasifikace Prognostické faktory v léčbě AML Léčba AML u dospělých Léčba AML v dětských studiích Pozdní následky Souhrn Literatura Chronická myeloidní leukemie (CML) (Denisa Mendelová) Úvod Epidemiologie Patogeneze Klinické příznaky Diagnostika Průběh onemocnění Stadia onemocnění Prognostické faktory Léčba CML Molekulárně-biologická léčba CML Historie léčby CML v dětském a adolescentním věku

7 Obsah VII Aktuální léčba CML v dětském a adolescentním věku Hodnocení léčebné odpovědi na imatinib a jeho vliv na změnu terapie Rezistence na imatinib Transplantace kmenových buněk krvetvorby s redukovaným přípravným režimem v léčbě CML Srovnání léčby CML v pediatrii a v medicíně dospělých Souhrn Literatura Myelodysplastický syndrom (Kateřina Toušovská) Epidemiologie Etiologie a patogeneze Klasifikace MDS v pediatrii Juvenilní myelomonocytární leukemie (JMML) a ostatní myelodysplazie/myeloproliferace (MDS/MPS) Refrakterní cytopenie (RC) Refrakterní anémie s excesem blastů (RAEB), refrakterní anémie s excesem blastů v transformaci (RAEB-T) Diagnostický přístup k MDS Anamnéza Krevní obraz Vyšetření kostní dřeně Cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření Ostatní vyšetření Prognostické faktory MDS Léčba MDS Podpůrná léčba Souhrn Literatura Histiocytózy (Kateřina Toušovská) Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH) Úvod Epidemiologie Klinické příznaky Diagnostika Prognostické faktory Léčba Pozdní následky Perspektivy Histiocytózy z mononukleárních fagocytů jiných než LC Hemofagocytující lymfohistiocytóza (HLH) Biologie a etiopatogeneze Diagnostika Léčba Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií (Rosaiův-Dorfmanův syndrom, SRD) Úvod Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba a prognóza Retikulohistiocytom

8 VIII Nádory adolescentů a mladých dospělých Souhrn Literatura Sarkomy měkkých tkání (Peter Múdry, Viera Bajčiová, Dagmar Adámková Krákorová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Klasifikace Určení klinického stadia Léčba Souhrn Literatura Sarkomy kostí (Dagmar Adámková Krákorová, Peter Múdry, Viera Bajčiová) Úvod Osteosarkom Epidemiologie Etiologie Biologie Patologie Příznaky Diagnostika Klasifikace Určení rozsahu onemocnění (staging) Léčba Sledování pozdní toxicity léčby Perspektivy Nádory skupiny Ewingova sarkomu/pnet Úvod Epidemiologie Etiologie Biologie Patologie Klinické příznaky Diagnostika Klasifikace, staging Prognostické a prediktivní faktory Léčba Sledování pozdní toxicity Perspektivy Jiné primární kostní nádory Epidemiologie, etiologie, biologie Patologie, příznaky, diagnostika, prognostické faktory Léčba Souhrn Literatura Nádory centrálního nervového systému (Zdeněk Pavelka, Karel Zitterbart) Úvod Epidemiologie Etiologie

9 Obsah IX 9.4 Klasifikace nádorů CNS, histologická diagnostika Principy péče, účast v mezinárodních studiích Klinické příznaky Klinická a rentgenologická diagnostika Laboratorní diagnostika, nádorová biologie Léčba specifických typů mozkových nádorů Embryonální nádory Gliomy nízkého stupně malignity (LGG) Gliomy vysokého stupně malignity (HGG) Ependymom Nádory ze zárodečných buněk Kraniofaryngeom (KF) Nádory hypofýzy Gliomy mozkového kmene (BSG) Souhrn Literatura Nádory ledvin Nefroblastom (Wilmsův nádor) (Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba adultního Wilmsova nádoru Souhrn Literatura Adenokarcinom ledviny (Viera Bajčiová, Jaroslav Němec, Jiří Tomášek) Epidemiologie Histologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Biologické studie Léčba Cílená biologická léčba Léčba recidivy karcinomu ledviny Souhrn Literatura Hepatocelulární karcinom (Viera Bajčiová, Jiří Tomášek) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Prognostické faktory Diagnostika Zobrazovací vyšetření Nádorové markery Funkční vyšetření Patologie Cytogenetické a molekulárně genetické studie Staging Léčba

10 X Nádory adolescentů a mladých dospělých Chirurgická léčba Chemoterapie Ablativní způsoby lokální léčby Transplantace jater Nové trendy a perspektivy Souhrn Literatura Karcinom tlustého střeva a konečníku (Jiří Tomášek, Jaroslav Němec) Epidemiologie Etiologie Hereditární kolorektální karcinom Familiární adenomatózní polypóza (FAP) Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) Zvláštnosti CRC u mladých osob Klinické příznaky Diagnostika Klasifikace onemocnění Léčba Chemoterapie v terapii metastatického CRC Souhrn Literatura Karcinom prsu v adolescenci (Petra Tesařová) Úvod Epidemiologie Rizikové faktory Diagnostika Potvrzení nádoru Redukce rizika Chirurgická léčba Léčba lokální recidivy Herceptin Gynekologické dopady léčby Menopauza a kvalita života Těhotenství a riziko karcinomu prsu Léčba karcinomu prsu v průběhu těhotenství Zachování fertility Psychosociální problematika Souhrn Literatura Maligní melanom (Ivo Kocák, Ilona Kocáková, Vuk Fait, Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Patologické jednotky kožního maligního melanomu Diagnostika a staging onemocnění Léčba melanomu Chirurgická léčba Izolovaná hypertermická perfuze Systémová léčba melanomu

11 Obsah XI Nové trendy v léčbě melanomu Souhrn Literatura Gynekologické nádory Germinální nádory ovarií (Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Riziko rozvoje germinálního nádoru u dysgenetických gonád Léčba Souhrn Literatura Epitelové nádory ovaria (Jaroslav Němec, Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba Ovariální epitelové nádory nízké/nejisté malignity (borderline tumor) Souhrn Literatura Nádory krčku děložního (Viera Bajčiová, Ingrid Rejdová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba Souhrn Literatura Testikulární nádory (Viera Bajčiová) Úvod Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Lokální příznaky Systémové příznaky a příznaky z metastáz Diagnostika Klinické vyšetření Radiologické vyšetřovací metody Nádorové markery Histopatologie Biologické studie Léčba Chirurgická léčba Chemoterapie Léčba rekurence/relapsu nemoci Radioterapie Prevence samovyšetření varlat

12 XII Nádory adolescentů a mladých dospělých Souhrn Literatura Neuroendokrinní nádory Dobře diferencované NETs (karcinoidy) (Viera Bajčiová) Úvod Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba Souhrn Literatura Adrenokortikální karcinom (Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba Souhrn Literatura Feochromocytom (Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba Souhrn Literatura Karcinom štítné žlázy (Olga Magnová) Epidemiologie Etiologie Odlišnosti nádorů dětí, dospívajících a dospělých Papilární karcinom štítné žlázy (PTC) Folikulární karcinom Anaplastický (nediferencovaný) karcinom Medulární karcinom štítné žlázy Klinický obraz a diagnostika nádorů štítné žlázy Léčba nádorů štítné žlázy Souhrn Literatura Vzácné nádory Gastrointestinální stromální tumor (GIST) (Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Prognostické faktory Diagnostika Léčba Souhrn Literatura

13 Obsah XIII 18.2 Nazofaryngeální karcinom (Zdeněk Mechl) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Klinické vyšetření Klasifikace Prognóza Léčba Metastatická a recidivující onemocnění Souhrn Literatura Nádory pankreatu Pseudopapilární tumor pankreatu (Viera Bajčiová) Souhrn Literatura Pankreatoblastom (Viera Bajčiová) Souhrn Literatura Adenokarcinom pankreatu (Jiří Tomášek, Jaroslav Němec) Souhrn Literatura Nádory plic a bronchů (Viera Bajčiová) Epidemiologie Etiologie Klinické příznaky Diagnostika Léčba Souhrn Literatura Podpůrná péče Vývojové a psychiatrické aspekty péče o adolescenty a mladé dospělé s nádorovým onemocněním (Viktor Hartoš) Psychosociální a vývojové aspekty adolescence Krize v adolescenci Adolescence a onkologická léčba Psycho-onkologie Psychiatrické syndromy u onkologických pacientů a psychofarmakologická léčba Psychoterapie Specifika a úskalí krizové intervence v adolescenci Literatura Trombofilní riziko u dospívajících s maligním onemocněním (Kateřina Toušovská) Úvod Etiologie a patogeneze Rizikové faktory VTE Diagnostika VTE Léčba VTE Souhrn Literatura Ochrana reprodukčních funkcí (Olga Magnová, Viera Bajčiová) Poruchy funkce pohlavních žláz jako následek chemoterapie Poruchy funkce pohlavních žláz jako následek radioterapie

14 XIV Nádory adolescentů a mladých dospělých Poruchy gonadální funkce vlivem samotné nádorové choroby Komplexní ochrana reprodukčních funkcí Souhrn Literatura Bolest u dospívajících s nádorovým onemocněním (Petr Lokaj) Úvod Hodnocení bolesti a příprava k bolestivým výkonům Léčba bolesti Neopioidní analgetika Opioidní analgetika Antagonizace opioidů a benzodiazepinů Cesty a způsoby podání analgetik Časový plán podávání opioidů Výměna opioidů Vedlejší účinky opioidů Adjuvantní analgetika u adolescentů s nádorovým onemocněním Využití krátkodobé anestezie Tolerance, abstinenční syndrom, závislost Souhrn Literatura Pozdní následky Sekundární malignity (Katarína Petráková) Úvod Radioterapie Chemoterapie Riziko sekundárních malignit Souhrn Literatura Poruchy kognitivních funkcí (Irena Vlčková, Kateřina Pavelková) Vývojové hledisko Kognitivní deficit Rizikové a prediktivní faktory kognitivního deficitu Rehabilitace kognitivních funkcí Farmakoterapie poruch pozornosti a hyperaktivity Literatura Kardiotoxicita (Hana Hrstková, Lubomír Elbl, Pavla Bothová) Úvod Antracykliny Rizikové faktory kardiotoxicity Klinické formy kardiotoxicity Další kardiotoxické látky Diagnostika kardiotoxicity Literatura Plicní toxicita (Viera Bajčiová) Úvod Radioterapie Chemoterapie Transplantace kostní dřeně Jiné rizikové faktory Souhrn Literatura

15 Obsah XV 20.5 Nefrotoxicita (Lucia Kútniková) Úvod Toxické poškození ledvin Chemoterapie Jiné nefrotoxické léky Radiační záření Prerenální příčiny poškození ledvin Postrenální příčiny poškození ledvin Jiné příčiny poškození ledvin Prevence Souhrn Literatura Dispenzarizace adolescentů s genetickou predispozicí k nádorovým onemocněním (Lenka Foretová, Katarína Petráková) Úvod Nejčastější monogenní nádorové syndromy Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom, Lynchův syndrom Další syndromy s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu Další vzácné dědičné syndromy Literatura Rejstřík 359 Souhrn 365 Summary 367

16

17 Seznam autorů MUDr. Dagmar Adámková Krákorová Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita Brno MUDr. Pavla Bothová, Ph.D. I. interní kardiologická klinika FN u sv. Anny v Brně Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. Kardiologická ambulance, Brno Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Lenka Foretová Ph.D. Oddělení epidemiologie a genetiky nádoru, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Viktor Hartoš, Ph.D. Skye House Inpatient Adolescent Unit Stobhill Hospital, Glasgow Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. Pediatrická klinika FN, Masarykova univerzita Brno MUDr. Edita Kabíčková Klinika dětské onkologie a hematoonkologie FN Motol, Praha MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Ing. Daniela Kodytková Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Lucia Kútniková Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Petr Lokaj Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Olga Magnová Pediatrická klinika FN, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Zdeněk Mechl Interní hematoonkologická klinika FN, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Denisa Mendelová Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Dětská klinika FN, Olomouc MUDr. Peter Múdry, Ph.D. Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Jaroslav Němec, CSc. Department of Medical Oncology, Kuwait Cancer Control Centre, Shuvaikh, Kuwait MUDr. Zdeněk Pavelka Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno Mgr. Kateřina Pavelková Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Ingrid Rejdová Gynekologicko-porodnická klinika FN, Masarykova univerzita, Brno Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Jiří Tomášek Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Kateřina Toušovská, Ph.D. Dětská klinika FN, Hradec Králové Mgr. Irena Vlčková Psychiatrická klinika FN, Masarykova univerzita, Brno MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno

18 *

19 Zkratky 5-HIOK ABVD AC ACC ACTH ADH ADHD AFP AJCC ALCL ALIP ALL ALP AML AP APC APHSC APUD ASCO ASPS ATRA ATRT AYA BEACOPP BEP BFM BIP BMI BNP BSG BSO BWS CAH CAIS CALGB CCG 5-hydroxyindoloctová kyselina adriamycin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin anaplastický karcinom adrenokortikální karcinom adrenokortikotropní hormon antidiuretický hormon hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti alfafetoprotein American Joint Council on Cancer anaplastic large cell lymphoma abnormaly localised immature precursors akutní lymfoblastická leukemie alkalická fosfatáza akutní myeloidní leukemie akutní fáze adenomatózní polypóza střeva autologní periferní hematopoetické kmenové buňky amin precursors uptake and decarboxylation Americal Society of Clinical Oncology alveolar soft part sarcoma all-trans retinová kyselina atypický teratoidní rabdoidní nádor adolescenti a mladí dospělí bleomycin, etoposid, adriamycin, cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednison bleomycin, etoposid, cisplatina Berlin Frankfurt Münster bleomycinem indukovaná pneumonitida body mass index hladina natriuretického proteinu brain-stem gliomy (nádory mozkového kmene) bilaterální salpingo-ooforektomie Beckwithův-Wiedemannův syndrom kongenitální adrenální hyperplazie kompletní androgen-insensitivity syndrom Cancer and Leukemia Group Children s Cancer Group

20 XX Nádory adolescentů a mladých dospělých CCLG CCSS CEA CESS CFU-GM CgA CGH CIN CIS CLS CMF CML CMML CMV CNS COAC CŽK COG COPP CP CR CRC CT CTC CTLA CTLs ČOS JEP DBSG DCOG DES DI DIK DLI DNA DS DSD EBMT EBV EEG EF EFS EGFR EKG EN ENET ENSAT EO-PNET EORTC EpSSG ERCP ESMO ESPAC Children s Cancer and Leukaemia Group Childhood Cancer Survival Study karcinoembryonální antigen Cooperative Ewing Sarcoma Study kolonie formující granulocyty makrofágy chromogranin A komparativní genová hybridizace cervikální intraepitelová neoplazie karcinom in situ capillary leak syndrom cyklofosfamid, metotrexát, 5-fluorouracil chronická myeloidní leukemie chronická myelomonocytární leukemie cytomegalovirus centrální nervový systém Collaborative Group for Adrenocortical Cancer centrální žilní katétr Children s Oncology Group cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednison chronická fáze kompletní remise kolorektální karcinom computer tomography (počítačová tomografie) Common Toxicity Criteria cytotoxický antigen asociovaný s T lym focyty cytotoxické T-lymfocyty Česká onkologická společnost J. E. Purkyně difuzní brain-stem gliomy Dutch Childhood Oncology Group diethylstilbestrol diabetes insipidus diseminovaná intravaskulární koagulace infuze lymfocytů donora deoxyribonukleová kyselina Downův syndrom disorders of sexual differentiation (poruchy sexuální diferenciace) European Bone Marrow Transplantation Society virus Epsteina-Barrové elektroencefalogram ejekční frakce event free survival (přežití bez příhody) epidermální růstový faktor elektrokardiogram embryonální nádor European Endocrine Tumors Society European Network of the Study of Adrenal Tumors extraoseální primitivní neuroektodermální nádor European Organisation for Research and Treatment of Cancer European Soft Tissue Sarcoma Study Group endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie European Society of Medical Oncology European Study Group for Pancreatic Cancer

21 Zkratky XXI ES/PNET Ewingův sarkom/primitivní neuroektodermální nádor ET ejekční čas EUROCARE European Cancer Registres EUS endoskopická ultrasonografie EWOG European Working Oncology Group FAB klasifikace French-American-British klasifikace FAP familiární adenomatózní polypóza FDG-PET fluoro-deoxyglukózový PET FHLH familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics FISH fluorescentní in situ hybridizace FL HCC fibrolamelární typ hepatocelulárního karcinomu FMCT familiární medulární karcinom štítné žlázy FNA fine needle aspiration (tenkojehlová aspirace) FNCLCC Fédération Nationale des Intres de Lutte Contre le Cancer FS frakční zkrácení FS Fanconiho syndrom FTC folikulární karcinom štítné žlázy G-CSF granulocyte-colony stimulating factor GCT germ cell tumors (germinální nádory) GD gonadální dysgeneze GFR glomerulární filtrace GIST gastrointestinální stromální nádor GIT gastrointestinální trakt GM-CSF granulocyty makrofágy stimulující růstový faktor GnRH gonadotropin-releasing hormone GOLS Global Opinion Leader Summit GPI glykosyl fosfatidylinositol GPOH German Pediatric Oncology and Hematology GvHD reakce štěpu vůči hostiteli Gy gray HA, HAK hormonální antikoncepce HbF fetální hemoglobin HBL, HB hepatoblastom HCC hepatocelulární karcinom HCG choriový gonadotropin HeH vysoká hyperdiploidie HGG high-grade gliom HIT heparinem indukovaná trombóza HIV/AIDS Human Immunodeficiency virus (syndrom získané ztráty imunity) HL Hodgkinův lymfom HLA humánní leukocytární antigen HLH hemofagocytující lymfohistiocytóza HMPS hereditární smíšený polypózní syndrom HNPCC hereditární nepolypózní kolorektální karcinom HOVON Belgian Hemato-Oncology Cooperative Study HPV lidský (humánní) papiloma virus HRS buňky buňky Hodgkina-Reedové-Sternbergovy HSC hematopoetické kmenové buňky ICCCs International Classification of Childhood Cancer ICD-O International Classification of Diseases for Oncology IESS International Ewing Sarcoma Study

22 XXII Nádory adolescentů a mladých dospělých IF involved field IGCCCG International Germ Cell Consensus Classification Group IGF insulin-growth factor IgG, IgM imunoglobulin G, imunoglobulin M IL interleukin IMRT radioterapie modulující intenzitu INF interferon ipnet infratentoriální primitivní neuroektodermální nádor INR protrombinový čas i, s/pnet infratentoriální/supratentoriální primitivní neuroektodermální nádor IRS Intergroup Rhabdomyosarcoma Study IVRT izovolumický relaxační čas IVCT izovolumický kontrakční čas JEB karboplatina, etoposid, bleomycin JMML juvenilní myelomonocytární leukemie KD kostní dřeň KDO Klinika dětské onkologie KF kraniofaryngeom LAK lymfokinem aktivovaní zabíječi (kil lery) LC Langerhansova buňka LCH Langerhans cell histiocytosis LDH laktátdehydrogenáza LGG low-grade gliom LK levá komora LMM lentigo maligna melanom LMWH nízkomolekulární heparin LOH loss of heterozygosity (ztráta hezerozygozity) LU, LN lymfatické uzliny MAI mezoapendikální invaze MAKEI Maligne Keimzelltumoren MALT mucosa associated lymphoid tissue MAS syndrom aktivace makrofágů MB, MBL meduloblastom MC1R melanokortin-1 receptor MDR multidrug resistance MDS myelodysplastický syndrom MELTUMP melanocytární tumor nejasného maligního potenciálu MEN syndrom syndrom mnohočetné endokrinní neoplazie MFH maligní fibrózní histiocytom MIA melanom inhibiční aktivita MJBG metajodbenzylguanidin MKN Mezinárodní klasifikace nemocí MM maligní melanom MMP matrix metaloproteinázy MMR gen mismatch repair gen MMT malignant mesenchymal tumor MOPP mustargen, vinkristin, prokarbazin, prednison M-PIRE mononukleární, fagocytující a imunoregulační efektorový systém MPNST maligní nádor z obalů periferních nervů NSCLC nemalobuněčný karcinom plic MPH metylfenidát hydrochlorid MPS myeloproliferativní syndrom

23 Zkratky XXIII MRCP magnetická rezonance cholangiopankreatografie MRD minimální reziduální nemoc MRI, MR, NMR magnetická rezonance MSI mikrosatelitní instabilita MS-LCH multisystémová forma LCH MTSS Musculoskeletal Tumor Staging System MTX metotrexát NCCN National Comprehensive Cancer Net work NCI National Cancer Institute NET neuroendokrinní nádory NF 1 neurofibromatóza typ I NHL non-hodgkinský lymfom NK naturální zabíječi (killery) NM nodulární melanom NOR Národní onkologický registr NPC nazofaryngeální karcinom NRSTS non-rabdomyomatózní sarkomy NSA, NSAID nesteroidní antiflogistikum NSE neuron specifická enoláza OCEBM Oxford Centre for Evidence Based Medicine OEPA vinkristin, etoposid, prednison, adriamycin ORL otorinolaryngologie OS overall survival (celkové přežití) PAIN perianální intraepitelová neoplazie PAIS parciální androgen-insensitivity syndrom PAP Papanicolaoův test, stěr PASS Pheochromocytoma of the Adrenal Gland Scale Score PBC ALL pre-b-cell akutní lymfoblastická leukemie PCA pacientem kontrolovaná analgezie PDGFR destičky derivovaný růstový faktor receptor PDQ Physician s Data Query PE plicní embolie PEI cisplatina, etoposid, ifosfamid PET pozitronová emisní tomografie PFS přežití bez známek progrese PGL feochromocytom paragangliom syndrom PGR dobrá odpověď na prednison PHTS polypózní hamartomatózní tumorový syndrom PK periferní krev PLADO cisplatina + doxorubicin PLAP placentární alkalická fosfatáza PMBCL primární mediastinální B-cell lymfom PND prednison PNH paroxyzmální noční hemoglobinurie POG Pediatric Oncology Group PPR prednison poor response (špatná odpověď na prednison) PRETEXT Pre-treatment Extent of Disease PRRT peptid receptor radionuklidová terapie PSA prostatický specifický antigen PTC papilární karcinom štítné žlázy PTS postrombotický syndrom PTD perkutánní transhepatální drenáž

24 XXIV Nádory adolescentů a mladých dospělých RAEB refrakterní anémie s excesem blastů RAR refractory anemia with ring sideroblasts RC refrakterní cytopenie RCC, RK renal cell carcinoma (renální karcinom) R-EPOCH rituximab, etoposid, prednison, vinkristin, cyklofosfamid, doxorubicin RIC redukovaná intenzita chemoterapie RMS rabdomyosarkom RNA ribonukleová kyselina RPLND disekce retroperitoneálních lymfatických uzlin RR response rate (počet odpovědí) RTK receptory tyrosinkinázy RT, RTX radioterapie rtpa tkáňový aktivátor plazminogenu RT-PCR polymerázová řetězová reakce v reálném čase SCT stem cell transplant (transplantace kmenových buněk) SDH sukcinátdehydrogenáza SEER Surveillance, Epidemiology and End Results SERM selektivní modulátor estrogenních receptorů SFOP Société Francaise d Oncologie Pediatrique SIOP Société Internationale d Oncologie Pediatrique SIKH syndrom intrakraniální hypertenze SLE systémový lupus erytematodes SLN sentinelová lymfatická uzlina SMM povrchově se šířící melanom SMN sekundární malignita SRCT small round cell tumor SRD Rosaiův-Dorfmanův syndrom SR/HR standardní riziko/vysoké riziko SRS somatostatin receptor SS synoviální sarkom SSA analogy somatostatinu SSRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu STS soft tissue sarcomas (sarkomy měkkých tkání) SVOD software pro vizualizaci onkologických dat TACE transarteriální chemoembolizace TAH transabdominální hysterektomie TBI total body irradiation (celotělové ozáření) TI tepový interval TIN testikulární intraepitelová neoplazie TK tyrosinkináza TMPR tranzientní myeloproliferativní reakce TNF tumor necrosis faktor TNM klasifikace tumor-node-metastasis klasifikace TRP mortalita v souvislosti s transplantací TRV trombóza renálních vén TSH tyreotropní hormon TTP time to progression (čas do progrese) TTS therapy titration study TYAC Teenagers and Young Adults with Cancer UFH nefrakcionovaný heparin UICC Union for International Cancer Control UK urokináza

25 Zkratky XXV UKCCSG UT UV záření UZ ÚZIS VAC VBL VEGF VHL VIDE VIN VTE WAGR WDFA WHO YST United Kingdom Children s Cancer Study Group udržovací chemoterapie ultrafialové záření ultrazvuk Ústav zdravotnických informací a statistiky vinkristin, aktinomycin D, cyklofosfamid vinblastin vaskulární endotelový růstový faktor von Hippelův-Lindauův syndrom vinkristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid vulvární intraepitelová neoplazie tromboembolické komplikace Wilms-aniridie-growth retardation syndrome dobře diferencovaný fetální adenokarcinom Světová zdravotnická organizace yolk sac tumor (nádor ze žloutkového váčku)

26

27 Úvod Viera Bajčiová Současná generace dospívajících ve světě je největší v historii téměř polovina populace je mladší 25 let, i když věkové složení obyvatelstva se liší dle geografické lokalizace a především ekonomické vyspělosti krajiny (nejvíc mladých lidí do 20 let věku je v rozvojových zemích Jihovýchodní Asie, Afriky a Jižní Ameriky). Bez ohledu na geografické či ekonomické rozdíly se u mladé generace dostává do popředí střet mezi biologickou a sociální zralostí, který s sebou nese mnoho rizik antisociální chování, sexuální promiskuitu, riziko nákazy HIV/AIDS, deprese, abúzus alkoholu, drog a kouření, prudce stoupající počet sebevražd, ale také chronické nemoci (diabetes, hypertenzi, obezitu, cystickou fibrózu). Mezi tato rizika se v současnosti zařazují i nádorová onemocnění. Zdraví adolescentů je v mnoha zemích opomíjené až ignorované, zdraví této skupiny obyvatelstva zůstává ve stínu jiných problémů, což vede k závažným sociálním následkům zvýšeným nákladům společnosti na léčebnou a sociální péči, ztrátám počtu mladých lidí na trhu práce a konečně ke ztrátám mladých lidských životů. Začátek nového tisíciletí s sebou přinesl i změny v nahlížení na problematiku zhoubných onemocnění u dospívajících a mladých dospělých. Komunita onkologických odborníků si uvědomila, že se tato část populace nachází v zemi nikoho a je někde mezi dětskou a dospělou onkologií, přičemž nesplňuje kritéria pro zařazení ani do jedné z nich. Definice adolescentního věku Zdravotní péče v onkologii je poskytována odděleně, a to vzhledem k věku. Dětská onkologie se věnuje diagnostice a léčbě nádorů u dětí, onkologie dospělých se věnuje diagnostice a léčbě nádorů u dospělých. Ovšem definice, kdo je ještě dítě a kdo je již dospělý, není přesně stanovena. Definice dospělosti se liší nejen v čase, ale i z hlediska úhlu pohledu a situace, kterou hodnotíme. Legislativně je v Čechách za dospělého považován člověk po dovršení osmnáctého roku života. Rovněž Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikuje jako dítě jedince do osmnácti let věku. Hranice trestně-právní odpovědnosti se dnes posouvají až ke čtrnáctému roku života. Dle školní docházky dětství končí završením patnáctého roku života. Dospívání je kritická perioda života, ve které dochází k přechodu z dětství do dospělosti. Průvodními jevy jsou emoční změny, labilita, útěk od autorit (revolta), snaha o nezávislost, o zdůraznění vlastní osobnosti, změny tělesné i sexuální a psychické dozrávání. Psychická, kognitivní a psychosociální zralost je vysoce individuální. V tomto složitém období nastávají i sociální změny (ukončení povinné školní docházky, výběr střední školy a později zaměstnání). Nádor v tomto zranitelném období znamená pro nemocného adolescenta zhroucení celého světa, devastaci představ o sobě a své osobě, izolaci od přátel, rodiny, školy, pocit přímého ohrožení života, ztrátu jistot a plánů. Polemika o věkových hranicích, naoko nepodstatná, nabírá na významu v systému úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami. V České republice je věková hranice, určená arbitrárně zdravotní pojišťovnou, definována dovršením devatenáctého roku. Do tohoto věku hradí zdravotní pojišťovna veškerou péči na dětské onkologii. Ovšem situaci komplikuje fakt, že pacient ve věku let může být léčen jak na pracovišti dětské, tak i dospělé onkologie, a to zásadně odlišným způsobem. Věk tohoto pacienta se tedy de facto určuje podle místa

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Dětská onkologie na počátku třetího tisícií Každý rok je v ČR diagnostikováno více než

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Akutní mezenteriální ischemie

Akutní mezenteriální ischemie Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Jiří Páral Jiří Páral Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Autor i nakladatelství

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové,

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové, Souhrn indikací k protonové radioterapii Vážené kolegyně a kolegové, odborná veřejnost je rozdělena do dvou táborů - první z nich není protonové radioterapii příliš nakloněn a doporučuje raritní diagnosy,

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více