Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 DÍLČÍ ÚDAJ O MATŘSKÉ ŠKOL ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/201 le onovy pro výroční zprávu kraje - oíl mateřké školy - MČ Praha OŠKS ÚMČ Praha zpracovává za školní rok 2012/201 pro MHMP, který v oulau 10 ot. 2 zákona č. 61/2004 Sb., o přeškolním, záklaním, třením, vyšším oborném a jném vzělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o tavu a rozvoj vzělávací outavy v kraj. 1. právní obvo: Praha 2. zřzovatel: Mětká čát Praha, nám. 14. října 4, Praha úplný název školy : Mateřká škola Slunéčko Praha Košíře, Beníškové 988. záaní změny v rejtříku škol a školkých zařízení a) název školního vzělávacího proramu MŠ: Cetujeme po vropě b) charaktertka ŠVP (vyjářete, čím je váš proram jenečný maxmální rozah: vět) : Cetování po vropě nám přnáší nové poznání a plno zajímavotí a prožtků. V ŠVP mateřké školy e oráží naše flozofe. Veeme ět k vlatnímu poznání, k projevování zájmu o raot z učení, omezujeme překláání hotových poznatků. Vše je založeno na ctlvém, emotvně zabarveném proceu poznávání. Klaeme ůraz na to, aby kažé ítě mělo možnot zíkávat nformace formou, která mu je nejblžší a prožívat proce výleky vlatní tvorby. Kažé ítě v naší mateřké škole má možnot vlatního výběru z čnnotí, které jou mu nabízeny. Zůrazňujeme nvuální přítup, nterované tematcké učení a klaeme ůraz na poluprác ronou.. MŠ nternátním provozem: N 6. ÚDAJ O PRACOVNCÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) peronální zabezpečení Pracovnce, pracovníc v MŠ Celkem peaožek+ peaoů+at. pe. fyzcké ooby k přepočtené* úvazky k fyzcké ooby k přepočtené* úvazky k počet peaožek počet peaoů počet at. peao Počet nepea. v MŠ,47,47 Počet nepea. v ŠJ 4,10 4,1 CLKM všech 21 18, ,7 * zaokrouhleno na 2 eetnná míta 1

2 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 b) kvalfkovanot peaožek a peaoů k (pole z. 6/2004 Sb., v platném znění) PDAGOGCKÉ PRACOVNC A PRACOVNÍC Počet oob Procentuelní vyjáření* POČT bez atent. pea. 100 % z nch kvalfkovaných 9 81,82 % z nch nekvalfkovaných 2 18,18 % POČT atent. pea. 0% z nch kvalfkovaných z nch nekvalfkovaných c) kvalfkovanot peaožek/ peaoů k (pole z. 6/2004 Sb., v platném znění) počet (fyz. ooby) k pe. prac. celkem pe. prac. obornou kvalfkací pe. prac. bez oborné kvalfkace ) peronální změny v MŠ v průběhu aného školního roku : ano ochoy peaockých pracovnc/pracovníků v aném školním roce celkem : 2 z nch na mateřkou /ročovkou ovolenou: 0 z nch o ůchou: 0 z nch mmo obor: 2 nově přjaté abolventky/přjatí abolvent celkem: 0 z nch abolventek/abolventů přeškolní peaoky: 0 z nch abolventek/abolventů jného učtelkého oboru: --- z nch abolventek/abolventů neučtelkého oboru: věková truktura peaockých pracovnc a pracovníků k (celkový počet peaockých pracovníků v boě 6 c) muí být tejný jako v boě 7) Věk o a více počet (fyz.ooby) peaožek/peaoů k b) věková truktura peaockých pracovnc a pracovníků k Věk o 0 let let včetně včetně včetně včetně a více počet Učtelky/učtelé včetně ře Atent. pea CLKM z nch ůchokyň 0 2

3 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 PRŮMĚRNÝ VĚK k peaožek a peaoů MŠ (bez atent. pea.): 7,9 let peaožek a peaoů MŠ (včetně atent. pea.): 7,9 let atent. pea.: nemáme 8. DVPP - alší vzělávání peaockých pracovnc/pracovníků (emnáře, přenášky, kurzy ) Počet účatníků průběžného vzělávání p. č. 1. Ko oranzoval 2. Název vzělávací akce 1. 1.VSK Praha 2.Příběh Pražkého hrau 2. 1.Portál Praha 2.Dramatcká výchova práce příběhem. 1.Naklaateltví FORUM.r.o Celotátní konference: Mateřké školy a závazná lelatva 4. 1.Pau centrum Dr. Kateřna Pešková 2.Přecho ítěte z MŠ o ZŠ. 1.Vzělávací centrum MORAVA 2.Oměňování zamětnanců ve veřejných lužbách 6. 1.Vzělávací centrum MORAVA 2.fektvní zvláání konflktů 7. 1.M. Stejkalová 2.Kombnované technky muzko, arte aeroterape zaměřené na trénnk pamět 8. 1.Naace proměny 2. Konference Zahraa hrou Alfa euko.r.o. 2. Zpřeněný výkla porných mít čekých účetních tanarů 201, zákonů a vyhlášek po novele Naklaateltví FORUM.r.o. 2.. Celotátní konference: Nové práce ětm Kreatvní mateřké školy Doavatelký erv.r.o.praha 6 2. Grafomotorka v přešk. věku, prncpy pea. Monteor, hyperaktvní ítě v MŠ, nápay k nápravě pohybového aparátu Mr. P. Zeman Jnřchův Hraec 2. Změny právních přepů 1. 1.APLA PRAHA 2.Komunkace auttckým ítětem DYS centrum Praha 2.Lezení zákla rafomotorky Governance nttute, o.. 2. Konference o výchově a vzělání STP BY STP ČR 2. Týenní letní škola Začít polu ve Slaném P. Zámoná 2. HACCP v prax pro oblat potravn Čaová otace akce Počet účatnc Počet účatnc vynáobený počtem hon SOUČTY a) průměrná élka vzělávání na jenu účatnc/jenoho účatníka: 16,2 hon průměrná élka vzělávání na jenu/jenoho pea. školy: 2, hon

4 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 b) tuum k rozšíření, zíkání kvalfkace (zákon č. 6/2004 Sb., v platném znění) 9. Počet kvalfkovaných peaožek/peaoů, které/ří tuem oplňují obornou kvalfkac Počet nekvalfkovaných peaožek/peaoů, které/ří tuem zíkají kvalfkac POČT 0 1 ŠKOLA (vypšte) Stření peaocká škola Futurum.r.o. Hornoměcholupká 87, Praha 10 a) ZÁPS DO MATŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 201/14 Přhlášené ět Přjaté ět z toho: z toho: Dět ocházející z MČ P z HMP z otat. z otat. o ZŠ z MČ P z HMP krajů krajů Počet Vyhonoťte nepřjaté ět např. věk ítěte, trvalý pobyt ítěte apo., počty ovolání - výleky: Na školní rok 201/ 2014 byly přjímány ět pole věku. Přenotně byly přjaty ět oklaem školní ocházky a ět přeškolního věku. Nebyla zjšťována zamětnanot ročů. Během měíců června- září 201 ošlo k uvolnění mít v MŠ z ůvou těhování ročů, přecho ětí na jnou MŠ, č ocho o přípravných tří ZŠ.V tomto čaovém horzontu na uvolněná míta bylo přjato šet ětí, jejchž zákonní zátupc e ovolal prot rozhonutí řetelky školy a alší uvolněná míta byla naplněna ětm pole krtérí / pole věku. b) průměrná ocházka ětí na tříu Nejvyšší počet zapaných ětí o jené tříy k Průměrný počet ocházejících ětí o jené tříy MŠ c) počet zapaných ětí na tříu a počet nterovaných ětí k Průměrný počet ocházejících ětí o jené tříy MŠ v % zaokrouhlete na 2 eetnná míta Školní rok 2011/12 4 tř. á/ 28, 1.tř. á /2 19,44 70,94 % Školní rok 2012/1 4 tř. á/ 28, 1.tř. á /2 18,94 67,62 % Třía* Počet ětí zapaných k Počet ětí zapaných k z nch ětí nterovaných Atent peaoa ANO-N (vpšte) celkem N Způob fnancování atenta peaoa 10. využtí poraenkých lužeb pro MŠ (PPP, SPC, pecální peao): ČTNOST, FORMA, PŘÍNOS a) e SPC*: aa) polupráce SPC př MŠ Sluníčko - poraenký erv 4

5 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 b) PPP: bb) konzultace, přenáška v MŠ pro roče, rozbory creannového vyšetření 11. polupráce roč akce v MŠ pořáané POUZ pro roče (např. tříní chůzky, beea pozvaným oborníkem, přenáška, vzělávací kurz, pracovní ílny) PODZM - tříní chůzka Centra aktvt Jeeme na Moravu přenáška a beea Mr. Denou Červnkovou na téma Zravý vývoj ítěte, rona a mateřká škola ZMA - polečné etkání roč na tříách školy JARO LÉTO - - polečné etkání roč ukázka práce v centrech aktvt etkání roč nově přjatých ětí polupráce otatním partnery, včetně meznároní polupráce, mmoškolní aktvty (Neuváět znovu vz bo 10) aa) bb) cc) ) ee) ČTNOST, FORMA, PŘÍNOS a) e ZŠ *: ZŠ Nepomucká - návštěva školy / akce pro přeškoláky, návštěva 1.tříy OP ZŠ Nepomucká v ul. Beníškové / přeškolác v 1. tříě ZŠ b) : MŠ MŠ U Dvala ve Slaném konzultace peaoy, nálechy, letní škola ZaS MŠ Kuranové 688 MŠ U Krtečka ekoproram c) e ZUŠ: ZUŠ Na Popelce ) e SŠ, VOŠ, VŠ: e) alším partnery: projekt jme zapojen o projektu Zelená škola návštěva UNCF přeání peněžního aru, hlénutí přetavení Prncezna abela pomáháme ětem v Afrce, povíání o čnnot Uncef Fon SDUS proej kláanky ZOO / peněžní přípěvek pro peatrckou klnku UK Praha Motol Duo Vze oční klnka v Praze vyšetření zraku ětí Příroověecká tance ul. Drtnova Letohráek Porthemka výtava loutek, kreeb Jřího Trnky Muzeum B. Smetany Vltava Muzeum huby Barevné královtví Mětká knhovna O rybce cetovatelce Paní P. Ver pravelné muzcírování v MŠ Návštěva herců, muzkantů v MŠ S MČ Prahy - ekolocké proramy Spolupráce e SRPDŠ př MŠ Beníškové Vánoční trom trom přání Sponzortví ročů fnanční ary S POLCÍ ČR beea ětm Záchranář - proram Prevence ětem Jíza na koních na ŠZ / manželé Pšlov hypoterape Step by tep nálechy na tříách, školení uč. ve Slaném Nároní akce - výtvarná outěž Pohlence pro vropu *vyplňte vžy až náleující řáek

6 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/ Uveďte, jaké máte zkušenot výukou czích jazyků v rámc vzělávacího proramu školy. Výuka anlckého jazyka je na všech buovách školy nabízena 1x týně v opoleních honách. Dět e anlčtnu učí formou hry. Pracují e ešty, omalovánkam,zpívají pínčky, jou zařazovány pohyb. aktvty. Kroužek AG vee lektorka z namlouvané aentury. 1. vzělávání cznců a přílušníků náronotních menšn, počet ětí cznců ze tátů U a otatních tátů (uvét nejvíce zatoupené táty). czí tátní přílušníc zapané ět k DĚT CZNCŮ celkem Počet ětí z U Počet ětí z jných tátů PODROBNOST O DĚTCH Z JNÝCH STÁTŮ uveďte tát a počet ětí ze loupce č. (např. 2 z Vetnamu, 2 z Ruké feerace, z Ukrajny) loupec č.1 loupec č.2 loupec č. loupec č z Ukrajny Uveďte zkušenot e začleňováním ětí cznců o protřeí mateřké školy probíhá zcela přrozeně. Dět e aaptují jako otatní ět z čekých ron, potupně. Kažé ítě je nvualta, potřebuje k aaptac jnou obu. Během prvního měíce najou kamaráy a tím jazyková baréra mzí. 14. Uveďte, jaké máte zkušenot NVRONMNTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámc ŠVP: Dět veeme k oržování pravel v rámc enního režmu. Repektujeme čay travovacího režmu. Rozělujeme aktvty na pontánní, řízené a klové vyváženě. Nepřetěžujeme je a upřenotňujeme pohyb jako potřebu pychohyeny ítěte. Dbáme na ptný režm a oržování hyenckých záa. Pozorujeme přírou, vnímáme j v ouvlotech a vhoně ět motvujeme k její ochraně. V našem ŠVP je příroa neílnou oučátí celoročně. Navíc několkrát ročně zařazujeme ekolocké proramy, které jou přpraveny peaoy z kocentra. Navštívl jme tanc příroověců. Ve tříě jme prohlížel a povíal o maožravých květnách. Z nabíky nteraktvních hraček jme zakoupl et Žvot motýlů a Ltonohy Dět tak enně mohly pozorovat zakuklování a líhnutí motýlů a ltonohů. K pozorování přbyla ennoenní tarot. Třííme opa / papíry, platy, elektročlánky/. S ětm všímáme nevhoného opau v příroě a povíáme o tom, co můžeme uělat pro ochranu příroy, jak e chovat k příroě a všemu žvému. Sbíráme příronny, využíváme je k tvoření poznávání. Všímáme neatvních jevů okolo ná, např. v proramu o prevenc kouření č jak vhoně zacházet e potřebč a vyvarovat e nebezpečí v preventvním proramu o elektřně a jejím oahu na ná. 1. Uveďte, jaké máte zkušenot MULTKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámc ŠVP: V rámc ŠVP poznáváme kulturní zvyklot a zvláštnot jenotlvých evropkých tátů. Čnnot v centrech aktvt nám umožňují uchopt je všetranně. Poznáváme jazyk a jeho polání v lové lovenot. Cetování po vropě nám přnáší nové poznání a plno zajímavotí a prožtků.. Dotatek obrazového materálu, encyklopeí, rozmantot pomůcek, zajímavé čnnot a obrá polupráce roč př zapůjčování přemětů, knh aj. z cet po vropě nám umožňuje prožívat návštěvu tátu našením a zaujetím. Prožtkové učení prohlubuje poznání. 6

7 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 Účatníme e kulturních akcí: navštívl jme Královtví železnc, Muzeum B. Smetany, Dvalo Bez zábralí, Muzeum huby, Vyšehra, Pražký hra, Mětkou knhovnu Prahy, Petřín. Ve výtavní aler Pothemka jme hlél kreby J. Trnky a výtavu loutek. Poporujeme mylové vnímání a věomí čaových proměn chápání jejch významnot. Ctíme zvyky a trace nejen v tvořvých ílnách, ale během celého roku / labání ýní, pozmní rac, co nám příroa přchytala, vánoční a velkonoční tvoření/. Poháka e zpěvy a zvuky u přenela ět roče o ob ávno mnulých. Trace e promítají o huebních přetavení Maoput, Střeověká huba, Tluče bubeníček aj. 16. Uveďte, jaké máte zkušenot PRVNCÍ SOCÁLNĚ PATOLOGCKÝCH JVŮ v rámc ŠVP: V naší MŠ e nm etkáváme přeevším v rámc preventvních proramů. Příklaem je proram polce určený přeškolním ětem. Zaměřuje e na nevhoné chování ítěte a měřuje k jeho nápravě, chápání významu honot ve polečnot. Dět veeme k amotatnému řešení vzájemných konflktů, chápání obra a zla. Poporujeme vzájemné repektování a ochotu pomáhat. Snažíme e ět poztvně motvovat, hleat vhoná řešení. Doržujeme vzájemně vytvořená pravla a nažíme e vyvarovat neacím pole záa proramu: "Repektovat a být repektován." 17. účat škol v rozvojových a meznároních proramech (meznároní polupráce peaockou veřejnotí včetně akcí, které jou event. uveeny v jných boech) Nemáme PARTNŘ* ČTNOST, FORMA, PŘÍNOS 18. ět trvalým bylštěm mmo území HMP k kraj KRAJ Střeočeký Jhočeký jhomoravký Karlovarký Vyočna Počet ětí celkem Z toho nově přjaté Královéhraecký Lberecký Moravkolezký Olomoucký Parubcký Plzeňký Útecký Zlínká Celkem 19. DALŠÍ ÚDAJ O MŠ, KTRÉ POVAŽUJT ZA DŮLŽTÉ Prortou naší školy je ítě, jeho oobnotní tránka a jenečnot. To je zákla kažoenní ůlené přípravy všech peaoů na řízenou čnnot, která vychází a naplňuje Rámcový vzělávací proram / RVP/ a upřenotňuje konkrétní čnnot a prožtkové učení. Peao ví, kam chce ět ovét, co rozvíjet, jaký cíl naplňovat. Repektuje nvualtu ětí, jejch možnot a věk. Aby mohl být náš Školní vzělávací proram naplňován a rozvíjena celá oobnot ítěte ve všech vývojových oblatech, je potřeba mít nejen obře přpravené peaoy, ale obrou otevřenou vzájemnou poluprác roč na tříách v rámc celé školy. 7

8 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 Naše mateřká škola pracuje v proramu Začít polu. Náš ŠVP Cetujeme po vropě je velce zajímavý, ale pro přípravu všech peaoů náročný, jak na tuum a jejch oobní přípravu, tak na přípravu pomůcek. V centrech aktvt / atelér, knhy a pímena, manpulační hry, velké kotky, omácnot, pokuy a objevy/ áváme ětem kažý en na výběr z několka možnotí. Dět vybírají pole vého zájmu z nabíky, která je jm v ranním kroužku přetavena. Je kažý en jná a rozmantá. Pracují ve kupnkách, ve 4 6 centrech, které jou otevřeny e zajímavým čnnot, př kterých amy nebo polečně hleají způob zpracování, řešení, omlouvají e mez ebou, expermentují a polupracují. Kažé ítě pro voj čnnot přpravuje pomůcky pro vé tvoření a po ukončení vé čnnot uklízí. Velkým přínoem je polupráce roč, neboť některé pomůcky nám půjčují z omova. Na požáání nám o center aktvt půjčí pomůcky a přneou potravny k výrobě pokrmů. K naplňování koncepce a cílů školy je potřeba vzájemné ůvěry, repektu, ztotožnění e cíl a záměry školy, což e oráží v kažoenní prác celého kolektvu školy. Spolupráce roč, zájem o tvoření a vzělávání jejch ětí, vzájemné nalouchání a jenotnot je vžy pro prác peaoů velkým přínoem. Aktvní přítup nejen ze trany peaoů, ale ročů e oráží v celoročním naplňování ŠVP a raot z prožtého. 20. POČT A ZÁVĚRY KONTROL V ŠKOLNÍM ROC 2012/201 Termín konání NÁZV NSTTUC ZÁVĚRY ČŠ Honocení průběhu pomínek, průběhu a pomínek vzělávání - honoceno poztvně Zjšťování a honocení naplnění ŠVP a jeho oula právním přepy a RVP PV - honoceno poztvně, bez přpomínek Úřa MČ Praha Techncká kontrola objektů Úřa MČ Praha nterní aut Kontrola vntřních kontrolních měrnc školy, aňové oklay r bez záva Úřa MČ Praha Fnanční kontrola za obobí o , kontrola hopoaření ŠJ: výleek kontroly: bez záva Hačký záchranný bor hl.m. Prahy Doržování povnnotí tanovených přepy o požární ochraně : bez záva GRANTY nemáme 8

9 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 NFORMAC O DĚNÍ V MATŘSKÉ ŠKOL JDNOTLVÉ TŘÍDNÍ, CLOŠKOLNÍ PROJKTY V SOULADU S ŠVP MŠ realzované v průběhu školního roku 2012/1 Tříní projekty, které vycházejí z ŠVP jen hlavním tematckým bloky.peaoové je plánují na ané obobí, které není čaově omezené.. KDY RALZOVÁN V obobí září - říjen Kouzlíme pozmem V obobí ltopa leen Křížem krážem horam Pohákové vánoce Leen - únor Cetujeme za větrem, mrazem ve které tříě, nebo celoškolní NÁZV, ZAMĚŘNÍ Ko jem já a ko j Ty? Tay bylím já ceta o školky, cetujeme bezpečně. Vyšehra je mítem tajemna Svatý Václav, patron obrého vína Objevujeme kouzlo pražkých památek Maďarko země lázní, vína, ovoce a zelenny Sůl a její tvář v Polku Slunečncové lány na Ukrajně Dýňové hrátky Rakouko ná potěší hubou a tancem Bylí ča ve Švýcarku? Dvoká jíza Německem S Mlkou na výletě v Alpách Bratř Grmmové a Popelka S čerty jou žerty Vánoční ča, kouzelný ča Návštěva v Betlémě Vánoce oešly, Tř králové přšl Cetujeme pánem čau tálí Stuená zma na lanu Plujeme Vkny na moře aneb Jak e žlo Vknům Zmní krajna ve Fnku Za zmním porty o Skannáve / naše tělo Na ryby o Skannáve Březen o polovny ubna Tajemná poznání Tajemná poznání zmních otrovů Za Artušem a Merlnem Za exkalbrem o Velké Brtáne Kráy maraového otrova Za poznáním fotbalu a zákoutí móních přehlíek Slaká Bele Kráy knížectví holankého, kotkého 9

10 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 Duben - květen Zvuky jara Červen Vracíme e o Čech Zvuky jara kolem ná, tajemtví květn Tanec a zábava o Maoputu Trace a zvyky Velkonoce jou tu Na HLPORT v Lchnštejnku Počátky Lucenburka a báje Učíme e čarovat Vracíme e o kráné čeké země Rona - mamnky mají vátek Za zvířaty na farmu Kyž moc voy škoí povoně V zámku a pozámčí Cetujeme pramínkem Poklay Jaerkého moře Za luníčkem o tále Žvot tarých Řeků K moř na Maltu Práznnová nálaa u ná, aneb, blíží e nám práznny VYTVÁŘNÍ VLASTNÍCH TRADC MŠ PRAVDLNÉ AKTVTY V SOULADU S ŠVP MŠ, které pořááte pro všechny ět Četnot* celoročně pravelně celoročně 2x ročně 2x ročně po nech např. cvčení v tělocvčně ZŠ, využívání opravního hřště, aunování, péče o zuby, zaveený celoroční ptný režm, poloenní vycházky o příroy, poloenní vycházky po pražkých památkách, lavnot, pracovní ílny, outěže, valo v MŠ, návštěva vala, výtav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ (konkrétní akce až v boě 11 ze pouze obecně četnotí- např. 4x ročně návštěva knhovny, měíčně návštěva 1. tříy ZŠ, enně komuntní kruh, 4 x ročně ílny pro roče ětm ) Ptný režm poloenní vycházky o leoparku Cbulka péče o zuby fotorafování vánoční, konec roku jíza na koních po ŠZ hypoterape jaro, pozm 1x ročně jíza bryčkou po lee 6-7 x ročně vaelní přetavení v MŠ / např. Neboja, Žvot na rátku, Holka nebo kluk, Vánoční příběh, Žvot na rátku, O cukrářce Barborce a zapomenutém čertíkov, Neboja, Mía plná ovoce, Projeem e po ZOO, / 1x ročně Poháka čnoherc "Poháky naší vence 1x ročně paní Jakoubková - "Putování třeověkého rytíře x ročně Huební pořa Tluče bubeníček, Duák, Vánoce flétnčkovým, Duella Střeověká huba, Námořník Bořík 1x ročně Koncert Zvířátka v temném lee 1xročně Muzeum huby Poháka o barevném královtví / přeškolác Babčka Chrochta vypráví / přeškolác 1x ročně koncert "Zvířátka v tajemném lee" 1x ročně Návštěva Smetanova muzea Vltava / přeškolác 1x ročně UNCF - pomáháme ětem v Afrce, povíání o čnnot Uncef p. Svatošem 1x ročně Návštěva Malotranké Beey Poháka o abele 2x ročně návštěva 1. tříy ZŠ Nepomucká a OP ZŠ v ul. Beníškové / přeškolác 1x ročně creennové vyšetření školní zralot ětí přeškolního věku PPP / přhlášení přešk./ 10

11 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 1x ročně ZUŠ Popelka / přeškolác 1x ročně Čertování v kotýmech ve tříách MŠ 1x ročně návštěva Mkuláše, čertů a anělů v MŠ a Mkulášká naílka 1x ročně Vánoční naílka 1x ročně creennové vyšetření zraku 1x ročně návštěva Příroověecké tance Drtnova / přeškolác 1x ročně poloenní vycházka na Pražký hra / přeškolác 1x ročně návštěva Smetanova muzea Vltava / přeškolác 1x ročně poloenní vycházka na Petřín / přeškolác 1 x ročně poloenní vycházka po pražkých památkách - Vyšehra / přeškolác 1x ročně zmní výlet o Příbram Peklo 1x ročně výlet na zámek Mníšek po Bry 1x ročně Mětká knhovna P O rybce cetovatelce / přeškolác/ 1x ročně koproram Povíání o voě na Motolké louce/ Tajemtví lea / přeškolác/ 1x ročně Návštěva olné jekyně / přeškolác / 2x ročně Jíza vláčkem Knížecí Cbulka / přeškolác 1x ročně Karneval Halloween + tvoření Maoput 1x ročně POLC v mateřké škole Brumla ve mětě - výukový proram 1x ročně ZÁCHRANÁŘ v MŠ Prevence ětem 1x ročně Návštěva Dnoparku Harfa / přeškolác / 1xročně Squah centrum- bou 1x ročně Návštěva Královtví železnc / přeškolác 2x ročně Fon SDUS chartatvní výukový proram 1x ročně Sportovní en na ŠZ 1x ročně "Povíání o voě" na Motolké louce 1x ročně Skákací žrafa, kákací hra 1x ročně Den ětí na ŠZ 1 x ročně Polení paní, tajemtví na zahraě školy *např. týně, měíčně, pololetně, celoročně AKC V MŠ PRO DĚT V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMC ŠVP účat ročů na akc = k akc přpšte + R aktvní poíl ročů = k akc přpšte tučným pímem + R PODZM : etkání roč na tříních chůzkách + R tvoříme v centrech roč + R pozmní tvoření + R etkání roč přeškoláků / cvčebnce pro přeškoláky,tj. týenní proram +R Světýlkový en, labeme ýně + R ZMA : vánoční tvoření / ílny / + R Vknké lavnot + R pomoc př výběru peněz pro UNCF + R polečné neformální etkání na tříě + R polupráce e pol. Fon SDUS + R / 2 ročně/ Huební pořa Vánoční příběh uákem +R JARO : Den otevřených veří + R Ukázka tvoření ětí v centrech aktvt = opolene na tříách pro roče +R Dekohraní + R Beíka ke Dn matek + R Velkonoční tvoření / ílny / + R 11

12 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 LÉTO : Loučení přeškoláky píněm, paování na školáky +R Dvalo VeTř - ROZLOUČNÍ přeškoláky - "Olympjké hry Aterxem a Obelxem + R Squah centrum +R Den ětí +R Tříní chůzka nově přjatých ětí + R PLACNÉ AKTVTY PRO PŘHLÁŠNÉ DĚT Škola v příroě ozravný pobyt- PŘDPLAVCKÁ PŘÍPRAVA N N NÁVŠTĚVY SOLNÉ JSKYNĚ ke: Náražní 82, Praha Smíchov počet návštěv: 1 počet zúčatněných ětí: 1 ke: AKTVTY ŠKOLY MMO ŠVP MŠ - (jen pro přhlášené ět) Rozpětí Den konkrétně o o hon Název kroužku 8:00-12: :00-1: :00-17:00 ponělí 1,00 1,4/ Beníškové 1,00 1,4 / Nepomucká 16,00 16,4 / Nakové Anlčna Platba (nevhoné vymažte) ANO aentuře lektorkou je kmenová učtelka N úterý 1,00 1,4 / Beníškové tanečky, pohybová průprava ANO aentuře úterý 16,00 16,4 / OP Nepomucká Kun - fu ANO aentuře třea čtvrtek 1,00 1,4 / Beníškové 1,00 1,4 / OP Nakové 1,00 1,4 / Beníškové 16,00 16,4 / OP Nakové keramka Kun - fu ANO aentuře OP Nakové lektorov ANO aentuře N N N N po 17: PRZNTAC MATŘSKÉ ŠKOLY a) akce pořáané MŠ pro jné MŠ*: aa) vzělávací emnáře pro peaoy b) akce pořáané MŠ pro jné ubjekty, pro šrší veřejnot nejen pro roče ocházejících ětí : bb) N c) vzělávací akce v MŠ pro šrší veřejnot nejen pro roče ocházejících ětí: cc) N ) aktvní poíl na polečenkých, ocálních, ekolockých a jných proramech, projektech, akcích : ) tříění opau, Fon SDUS - ZOO, UNCF zakoupení vakcín e) veřejná vytoupení: 12

13 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 ee) beíka ke Dn matek, Vknké lavnot v MŠ, f) pořáání výtav: ff) výtava keramckých výrobků tvořených ětm ) účat na portovních akcích: ) portovní hry na ŠZ h) účat ve výtvarné outěž uveďte přený název outěže, pořaatele, event. ocenění : hh) VV outěž Pohlence z vropy a Prevence ětem ) tříění opau: ) tříění opau ve školce papír, plat, elektročlánky j) běr opau: jj) N k) ponzorování zvířat: kk) N akce ZOO ukončena l) název vyávaného školního čaopu : ll) nevyáváme m) en otevřených veří: mm) ANO březen 201 n) název webových tránek: nn) o) alší formy prezentace MŠ (akce, čnnot) : oo) akce roč, pomoc ročů př realzac akcí, výzoba tříy R+D pozmní rac, co nám příroa ává, výtavy v MŠ, Strom přání polupráce e SRPDŠ př MŠ ZVÝŠNÉ NÁROKY NA PDAGOGCKOU ČNNOST: ANO V proramu "Začít polu" pracujeme v centrech aktvt. Jejch realzace je náročnější z hleka přípravy zajímavých námětů z hleka praktcké realzace. Kapacta ětí ve tříě je navýšena na 28 ětí. To e projevuje nejen v řízených čnnotech, ale v běžném režmu v náročnější oranzac. Snažíme e ětem věnovat nvuálně, kyž v takovémto množtví ětí na tříě je to vcelku nemožné. Věkově míšená kupna ětí vyžauje zvýšenou pozornot k zvláštnotem jenotlvých vývojových etap. a) ANO : Všechny ět jou rozěleny o věkově míšených tří (v rozpětí o o 7 let). Pracujeme ve kupně ětí věkově míšené. Preferujeme etapy vývoje a jejch kontvní rozvoj. Nabízíme čnnot jenoušší obtížnější. Po ukončení center aktvt př honocení vycházíme ze zkušenotí ítěte a přměřené věkové zralot. Mlaší ět e přzpůobují protřeí školy obře a včleňují e o kupny ětí plynule. Třía ětí věkově míšených je přrozená, kopíruje protřeí rony tj. věk ourozenců je také rozílný. Kažé ítě volí kamaráa, vybírá hry a čnnot pole vého zájmu. Nc není věkově omezeno. Dítě tak zíkává zkušenot přrozenou cetou, neboť vlatní zkušenotí poznává hranc vých možnotí. b) ANO : Zvláštní zřetel byl brán na ět, které nemohou po oběě unout. Po oběě repektujeme ča vyhrazený k opočnku. Dět polouchají poháku, relaxační hubu a mají kl na lůžku. Starší ět t, co neunou vtávají / 1.0 hon) tj. říve. Mlaší vybírají hračky, tarší ět hrají tolní hry, kontruují pole fantaze, projektů, pracují lokem, potupně rafckým lty. Menší ět někteří přeškolác mají vyšší potřebu opočnku a pánku, proto volíme pro ět, které vtaly klovou čnnot, aby tyto ět nerušly. 1

14 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 c) ANO : Všechny ět oklaem školní ocházky měly vypracované nvuální plány vzělávání. Dětem oklaem školní ocházky byla věnována zvýšená pozornot. Vycházel jme z poklaů SPC, jejch oporučení pro okla školní ocházky. Rovněž jme reflektoval nvuální anotku ítěte a měřoval pozornot k čnnotem, které e jevly jako problémové. Přeškolní ět včetně ětí oklaem školní ocházky pracovaly pole koncepce SPC, jm navrženým ešty pro přeškoláky. v běžných čnnotech jme leoval, o jaké míry opovíají výleky čnnotí úrovn zralot přeškolního ítěte. ODBORNÁ PUBLKAČNÍ ČNNOST, AKTVNÍ ÚČAST V VZDĚLÁVACÍCH PROJKTCH nejená e o projekty v rámc ŠVP a) N: oborná publkační čnnot řetelky. b) N: oborná publkační čnnot učtelek. c) ANO : aktvní účat řetelky ve vzělávacích projektech oranzování emnářů pro peaoy na MŠ pro jné peaoy z jné MŠ. ) N: aktvní účat učtelek ve vzělávacích projektech OTVŘNOST ŠKOLY a) Sělte, jakým způobem zjšťujete potřeby a nároky ročů ve vztahu k MŠ: kažoenní etkávání, otevřená oboutranná vzájemná komunkace, tříní chůzky, využívání elektroncké komunkace, nabíka nvuálních pohovorů b) Sělte zkušenot aaptací ítěte na pobyt v MŠ: přrozené protřeí v heteroenní tříě, možnot přítomnot ročů ve tříě aktvní účat, nvuální přítup k ětem. c) Sělte vou zkušenot přítomnotí ronného přílušníka v MŠ: polupráce je obrá, avšak je třeba přeem omluvt pravla pře aaptací ítěte : repektování režmu ne v MŠ, repektování otaních ětí, omezený ča v rámc režmu ne ve tříě, aktvní účat roče na ění ve tříě jeho otevřenotí k celé ětké kupně. ) Jakým způobem projevují roče zájem o ŠVP MŠ: ŠVP je k pozc ve všech buovách školy a je vyvěšen na přítupném mítě. Roče jou eznamován naší koncepcí protřenctvím nů otevřených veří, školy, nvuálním rozhovory, vyvěšeným tematckým plány k řízené čnnot v šatnách ětí. Roče nám zapůjčují pomůcky k anému tematckému bloku, upomínkové přeměty z cet, fotookumentac aj. Někteří roče e o nabíku čnnotí v Centrech aktvt a akce školy nezajímají. Ze je ůležtá role peaoa, aby je nabíkou čnnotí a naším školním a tříním vzělávacím proramem eznamoval oobně a tím e roč tával více aktvním účatníkem polupráce školy a rony ve vývoj ítěte. e) Jakým způobem nformujete roče a šrší veřejnot o ění v MŠ: nformační nátěnky, upoutávky, tříní chůzky, nvuální rozhovory, vzájemná komunkace, webové tránky MŠ, foto alere polečná etkávání na akcích ročů a ětí. Zpracovala řetelka mateřké školy: Věra Kuláčková V Praze ne

15 Dílčí úaje o mateřké škole za školní rok 2012/201 Přložené povnné přílohy (týká e jen amotatných MŠ): Rozvaha blance k Rozvaha blance k Výkaz zku a ztráty k Výkaz zku a ztráty k Příloha účetní uzávěrky k

16 f, ; F < o t o!l " tf x c : + 1 f l 6 :*{ n*t R..j <!, o J! > a = 2 : - o : + t! q + q ; " ". 9 a c :.!! = N N < a=.na = + o { * P r 9 ; Ft r., 6 0 t * l. r Y - l 6 f,6 6 ; 6r! -96*,o ' ' : 1 1 N ;:< ; > z { r a, : - Q N 9; + 4, ;> :[-;. ; o z = o = m m' o( x 8,. S r x 9 x e 6o t,! - o c Ne+.HFr >:;:! o :. m:ll. 8"r =. F rar ;;jua a9,.9. -:.: : * * * 6 HS \

17 ; l l. 8 P:99.'-pFF : 6 + ; * nj!:rt o q S 9 < : * * TT: f C H ; C * :: 6 6 P! < 6 - o 9 9 P! 9 9 t P P : '! c z o 9 e.aq:q P 6 :. Y 9 = :. +? e b ^' f, f b r e + + t 6 P - q Y o o!- - G q< t u l P f f 9 ;. f r:frc e, 6 :! 9 :? j : f =P- ***-P : flfa + : 6 : ; ' - < + - { t*" j : * x :;x- x F F : a : A F - 99JPjjS!'t'r- 9l: <. 1 o- ] : * :. = : 6 :. S - 0! q "!CP:: 'j :t6 q< =qro.;!<-' u=-++: ab FZ 66';t-- Xf. P. f!, 6 < : q r : +! : q q : 98.9: : :<;*- - e r a a*r e- ; R F l ; ; 6 q.{ 6 { 9rc * x S

18 N l l; t l l; ; e, ullr 6n6nj, FeetH -. 6 e+4e F X F F e::<6tfn l!, N:F q.!-.*' ; ; ;. S r 9 L q < 6. FF #,Cr*{ - a a ;B.B 4F R l eefhe;h"+ll te*t"c l <6 2' a - u a q.q9 r f _. a:! 6 < 4 t a 4; ; F q ' o =. 4. P ; p )l 6 t ' q F H 6 e 9 1 q t B A A A 1' a - :-al x qr "< 6 n

19 f, 4 6 X 0 ( ] 0 4! (, 0 - X 6,9H9. HP Ftr R. o? n r c. o ' H: 6, q, *' P +, 6,. F F & F +C 6 u*f u:. ".:4 0 " F + ; : F 66' t:a- 4 er :.: l 6 t : q 8{{a ""q a{ : r "e < c_aa; -:. Bq,: 4 *. + t j H Bl - f,:. ;=9,U!' q : 6 t * :, :. 4 X * l : * * e c uq 6 l! t> t< l> lm! ln l= F: 6 P fr a u q, t l 6'?, B ' * c e t Be a P t6 T e

20 f, 9'. - _..! >!. ataref n ;:::, F ;;;;; ;;:! R ' +1;tc[ee*"* 9 : : ; : o q ;! o 2=:;,!;: :: 6. 6: A2 -j r r r { <..q:. r -! l ;{- e 6 9 : A 1 r ^? = 4. "; -. 'oz f e 4 ; " o F 4 n e! ; : q * - u O a -,!! t' 6. * c {! & _ :e r o * F G R ;

21 6, o a '. <P ' o o <r ' ; f?e q - c ; ' < = N N c = { < 6 N N a:.na ;x8 : : - o r! /6r 6 a). * { o - -. o ; r " o ' e- ^ - [H-'j: o. 9 t? = ; ;. q Q H. p F# q 4'X 1F ;6 :*. a{. nb t; o 6. :l ; frf9:,u D Yq0*.o ' : 9 + N ;.: < ; > : :{o9, + q: B;> 9. : 6? ' ol.6! ^ r - ; : " 6. 2 e 6 - t m nt. o, > * a :.:J.< N' * ' ta * N q - 9 e =. :! : l ; t, ;l : :; 0 o : P T =. + r 6.! q!'+ abf* + Hf:9!' F.A qff Sf \.q. o F N el;r - o f 6 ;6, t;. 9 o > ul

22 \ : &eq HFtr9 6' =. 6e :'!": : e = * 9 27;.? f a b. 6 o< q :. n r r9. q : 9, 8'!. z o o a a b ^ a o a 6.r: ;"8 ; 9 9 = : r -: l.? o t=" -< FF9998FC e * 6 x-l q rf*6.e F{FC;.'!.e :: : * qf+: a; c t'n - ;a- cl : : e - F 19 l! Y<. " e;q& ; :: q t - - V n t e * * - a: ' <.;+x.0 - a r ; n 0! q z 9 + : :. l 4 lll *,t'. ; 0t 2 6. ; 9 B 9 88R8S l X q. l : a :* F e

23 ! P 8!. q n. e, 6' - r' P :Jo J' N : a 9! 1 Z.! P! P = 9 N P!! a Q c,:, la F F ; at a 6'; a: b : F B ; J J F A F ' _ b A? :. F +r+f'bl- F*;e ;-''*;;-: e : 4e ':e:!! f,. { t <!! :? + a; F:: N 6' HR& FeSF 6 - *. = F!rp,9!rfrN: B :FFf, R 9! c.!: 6 q B! 9 # q : t B t F ^ S 8 B 6 t

24 ! o F - n q! r q! o o a a qqh; F Be: : S ! : x : t 4 o 9 0 lr' 'n :6.9 q f A :!,, 6 F f B t' 8 e.

25 e; qo_ : a 6 f FFF 6!, A u A H - H =:;;,N, R F la a p- : - :.? : &#** P.9..+ :,?.:. : z q " pf?rrr:1 rfb;1 6ar X : 6 Q {:: +9Fr t c99:"q e;6 [B: fl;"e ;l ; 9 : +, 8 6;8. f' t 8 6' F"=Fl* *: A t x F a - : ; * ^ q. 6. : 6! 9B j{ l *le F. ; -

26 x 6 AorrFt Ftf F t B A e P. A: C::f H;:"H; F *, H* F, a.,-.,. :.4 a : o S {, = o ' l F : Rq 6'!aa.?.- a + S S l Q e J ; e S S P = q ;! l F! a. 1. R ;.4FB AL :' 9 e! < X : - B']1 : B ;?. :! #q l: -.?+ q _.= t F ;:. 1 a ea; f F P ='F - - b q * - l : a F 9 - e, trl P, B B t ; R " x ; 8 B

27 6 ] { o " p. e. : - o,! a c. t h 9 R rr 6 < o = :. - =. 9 - ^ - ; :HtF ' FF - = Y =. < 1. =. ; ' a q - + N - " v. - q. t. < q l q = 4 t ;.N al 16l b 1 Q : h ;6.rf :: - :'P. < Ao. N R 6 a = \ -! a. 6 N o a, * x N ctt x a : { ;, 6. 6 z!, m. o, { 0 9! < : ' e a, a _o -* oj 6 F 4 P _! {. P A + t o o 6. a R# &= a. 2; -o ra f b A ;; :: o'l e, = :. 4 P c = 4 * =o-a- - : "o; ; ; b * :--?.; - 6 R n

28 r 8:NBF!! NB6n FN- o o { o c a 6 9J=re9 6,* -6,*f_": on b u y, o:r '*. *. FF. ;F'8 q!ft l h 6 ::t cl : e= F -. + : = a J 6 - ;qc;;r8f "-- : ;'. q a= F ; q aq:";f a H H ;' F* *C *F ';FFF; ;fa =':"e"* HA! ;= a4 l c9a - f -4 \- fr : l' c 9 -: q-t " a, ', :. - * 99. a' 6, r r r : q T t'. c c t { ;r 1 ul Fq qfe;hhf F_;B, 8F [N : S e P : : 9 S o o A _ l _t- 'l-l t R Cl f-- l.!r_. - j & 1,1.l *' P : e=l ' l "H. at, R "a! G

29 :' l: o j ]l"1 ]N nr,.pe,"ep 0:':=1 = =1-1 = :.1. -!{ t6 o * : : : N e ; 6 N N N ;- tlfr 6 : : : : a < q!, b a t!l : r1 t. t4, f "**:*"{,t f; : -e p,+ -.' 4 :r.!! q j+. - A p! 1 4 ; F 6.' ' j- tr a. H. l! a.l l a l F l_* ] : 6 e' '. 6" q 1 el l F 1 l f a =l - l' t: T] t; l r: R- k a t l : 6. O : : H q 8BFSSqCpc HFS H l l l l "l l - ";r - r, ; * x'! c :r a *. : "a T *. R "a a

30 r l,-1" l F F ll q ql1'4 l. 8' c. l 'll fll 6' ' f :1. ; <{ t! l el 6.t' ll f ;.1 ll L) F : l #. 9.1 e. l =. x P X,4 6,Xa. 6 - c q : Ḅ x l H B, l ull af f'.8 l1 " / / ll :: * : \ :

31 H N " <2 =9* : = q 4 S ;.N *r cl l) F.=? N. - =. 9 - ^ - q ^'', R. F' 6_1=;";,9 9 6 A, P ! 6- :: r q!-; u:: xo. n : - (j l 2l q; u t. z nn. o, x 9 F A9 *t o'.: 9-4 o N r : : 6 8 x x.pd :. 9. N N U' x c N { 7 D. { & B 9! S =!. * r{h - e ot=p -D-+ 2 F. o ' f lzl ;;?:! e1 'l e, =1+ P x JD D qff Sq \,!. efa 'B *r ; -! :P! a, j: t ;; ro-, l,8 6 6 : ' * e>=o ;. F t

32 F ".. ft' SBFSBFNpAFf FFFpprprp -FH efsf F flf; a+*"c rfea-;ec -f f 6-: *a = ea- q? e 4l! e t,* 4-"q + ;:t a * 't A B 9. F ' - & N 8 6. t Fapq;SHcFHq.G S 88 a ,, H 88 F

33 !!. : 66!jr",re F 9;1;: F :< e j,{ctt :!u. + N ^ N N N ; ' ; 6 N N N : :!! : P c'!! P o =X >: : X n,or a N a 9 a ;; t : N **r**!!l fse*1 -l F lt F]F!, P_ l ; 8 : Fa'F l + a! ' 9 :! a N < o e.:o*-* ;:!': ln. q _8 e:. l!, :t *] z 19 :!l F] :l eaoa)o 666G86f::9A l t1 l l :4. t te l l 1tl l *l l l t; 1 1 l*l ;l l :. L, e lz f.:: 6 ' ' + ;l 6 1.? [ea q q' -, * P T 6 - = o cr! " B l1 -l ]B B 1'l l l, l P -a

34 ! B 6' R 6'!' e.a cc F S r +a ; 6 r; R & 8xl 4 F 9 9 q B T * B B -a.l " o N -

35 \ \ " <P 6<. c x C. f e r ' - o : =c H,q rf e e* =f.;"!.9 qqp.6 b.!o 9 r =aur F# q F.N +T tf :"q ;.' n[ t 1 q a[ 6 7 ep :. 6 fr a9:,! v86{. ( -;*ra' o z - { o ) a, r + o \ : + * o Xl n ;(a f :! +:(,'e o.6! *. * 9 6. ; * -: 6. Y =.8 z y m\ o( x "q! P. c ff "< l-' q R r,: e a", 4 4 F o 6.!.. ^ - -: - ^ - &,+ a= 4 f;: = ae qff Bq!.!. f 6t 'F F "66' = =.. x -w o F n R a

36 a H e

37 N ; B B { o-6.o-6.o-6.9? q F q F A 6 o 6 o 6 o 6, t 6. o 4 6 o 6 o :! : ' + 9! ; ;. ;. 6 ; 6 ;. 6 N ;:B,;;;,, e, q 6 4a6;.6A..86. a 6 6 Z SR-e,_t +!! t : : : : q t 9 : b p 9 9 q P q P ' 9 R a ' F?.9t..-!lq' "-rtpa,!: 4 F 4 C.:; ;' 9 n L;4.a::;' F!. 9 N + :. C e ;; e t : : :? ;.:All* ref!'' - :r,- ;, N! X A B ;.:: ; o N_.. ; F 6P UP.=! P =.t z - " >.:. F A '=,' n :.l! 2 7. q f :0 o _ o -! l!?f '. _ t Sqcq. D e.!t;- q 6 e! l q6,q6! {t: a!!, F,. l? :. : : :. c.!, t f;.!, ; ; -j.:9. FCFT + F! P 2 q ' 86 < 9S 9 9 ;'.qq?. 9t q a B a t t J -

38 N a oo:rq C 2, < t ;R' ;*afafa*a*a*a - 8:6.S6 F 6.H6.K6f: 6. q AA 8, PB.a0.;.4;,e,, 4 B. 6 o. 6 A. r. e. 6. a 6. a.,ceff,!!.h..sh e { R 89 a { H 6. q 6 4"[" ': A *B Fa 'B' ;ut 4+ _ o : : 'F :B r- H, era- - e ;,. R' :' ; S99SS9SS B: = F. { e e 6 * H

39 B t ; q.9 O-S 6.6. P 9 9.t:.q r6 e 168 :j. N.t6 *=a a e : H 6 ; * l Bt H F 6 * H 66t : B

40 ! ; N D F f H B B * R a n

41 t F F P P l9p:r 6 ql P o 9 e 9::.;: 6 6 j c a R ;,., 6 **HrS e.. n 6 " + R' ;t f 9 B L * F f H

42 ! B u, f) f)?.. a'8 e { aa B B!! F J 9. e_ F F 6 FF ab B. o a! + c t!

43 ! F H B * G 6

44 B F a' e F

45 a *' R B

46 6 6 8 ;

47 ! B H. B ; H

48 N B l : ; P 99!P!rf!'tr, a 6 u PS98aA9. tt qt O: +! + ;!.*': 1 :. fl!. ^o 8 9: a 9B : R 0 n 6 f r-8l. - =:, H'f f, t:y,,9 6';.X q16 ::.< 8 eb a9 e. F e 9 t' 8 B F t * 4 H \t 8 B H

49 ! n D t, 4 F F' :: 91: :. 19:a, q x'- c: : F -t a e-c *** a 1 F*F&a n' 6' < 6 a * F L F 9 c q Rn a' ; &- q 9 n f F & B { B a x F H n

50 ! e e. R 88' FF6??F? T: 6 6 : 9 {r6' H. :' F ' :9+ l;:a1f=,x R.: F *. q 46!f,HHfrf. x::a=9 F A - 4'- ;9A f -#F 4 >,!: -e T. = 9 ; < 1 6 x a. r e R', - q H t x

51 : :.6. -qtrl : a'< B * 0 6.! fr-- R.!P.B R e + A - 6 c o o o o o o!'h!!,e:, H q t H.?'+*e e< a q', ;.9: q e',c ", e. ^ ' * t F R a

52 n o o o , ;,!.:.. e c6 ef : : t F A! q': 9e1 8 e. ll N.. ;- a ca+ 9: c 9 + o z z :.e 6.N N 4! ;,9, 9.' a a?9, 6 & e, c6' c) ; t B 8 t 6. 6 a H * ; F \ N

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Mateřská škola Horní Kruty,okres

Mateřská škola Horní Kruty,okres Mateřská škola Horní Kruty,okres Kolín. v CO: 75034344 '.: ': Horní Kruty 82 Tel: 321 796 919 v PSC 281 46 Horní Kruty mob. 776 200 553,,, ; e-mal: mshornkruty@seznam.cz.: ;,.:.,, o j ;, ;,.!. ;,! '1 í!

Více

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích.

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích. Mětký dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje omý ročník výtvarné outěže ŘEMESLA POLABÍ III DOPROODNÉ TÉMA ROKU 2015 JE Soutěží e ve 4. věkových kategoriích od 3 let po dopělé v edmi řemelných okruzích.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina

w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina w w w.h uto p e ce - cit y. cz rodina port enioři víno RODINY S DĚTMI Společné aktivity pomáhají vytvářet pozitivní vztah rodičů dětmi. Náledující materiál nabízí rodičům možnoti jak trávit dětmi ča v

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s.

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s. Maio vyává pravielně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2012. Maio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho záklaního cíle: Prevenci rizikového chování. Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno b/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Podmínky výběrového řízení pro akce roku 2010 a akcí IDSF roku 2011

Podmínky výběrového řízení pro akce roku 2010 a akcí IDSF roku 2011 Čeký vaz tanečního portu Podmínky výběrového řízení pro akce roku 2010 a akcí IDSF roku 2011 1. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1.1. Druhy outěží, možné termíny: 1.1.1. Mitrovtví ČR ve tandardních tancích Kategorie:

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s. Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK B MATEŘSKÁ ŠKOLA - DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 B 4 Školní vzdělávací program a) název školního vzdělávacího programu MŠ: Objevujeme svět b) charakteristika ŠVP : Školní vzdělávací

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Hudební skladatelé - opakování. VY_32_inovace_HV6789_20. Mgr. Hana Kalousková

Hudební skladatelé - opakování. VY_32_inovace_HV6789_20. Mgr. Hana Kalousková Název: Hudební kladatelé - opakování VY_32_novace_HV6789_20 Autor: Mgr. Hana Kalouková Stručná anotace: aterál je určen pro opakování nforací o hudebních kladatelích všech lohových období, jejch dílech

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Ť Ť š Ř Ť ř Í ř Č ú ř ů š ú ě é ě é ř ě é ě ě ř Ř Č Č ú Č ř ú ě é ě ě é ě š ž š Ů é ž ž é ř ž é Č ě ů ó ž ř Ů Č é š ž š Ů Ý é ž ž é ř ž é Č ň ů ž ř š ž é ě é ě š ž Ů ě ě ř é é ž ě š ě ř ř ř ě é ř ě ě ř

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Katalog výrobků Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Obah Obah Katalog Rozvoy voy PE 100.......................... 5 SafeTech RC...................... 9 Wavin TS........................

Více

Model finanční křehkosti pro české prostředí (shrnutí základních poznatků)

Model finanční křehkosti pro české prostředí (shrnutí základních poznatků) Moel fnanční křehkot pro čeké protřeí (hrnutí záklaních poznatků) V rámc projektu yl vytvořen matematcký moel fnanční křehkot pro čeký ankovní ektor. Jená e o tzv. Goohartův-Tomocoův moel který je založený

Více

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU pozm 2015 Oko NOKu Bulletn Mnsterstva pro místní rozvoj ČR Nároního orgánu pro koornac fonů EU Téma: Integrované nástroje v obobí 2014 2020 Evropské fony pro obce Přesenctví ČR ve skupně V4 1 Obsah EDITORIAL

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Návrh na pořádání letní časti Okresního kola hry Plamen v ročníku 2014/2015

Návrh na pořádání letní časti Okresního kola hry Plamen v ročníku 2014/2015 Návrh na pořádání letní čati Okreního kola hry Plamen v ročníku 0/05 Zpracovalo SDH Staré Heřminovy Anotace Zde jou rozebrány možnoti pořádání outěže letní čáti Okreního kola hry Plamen v ročníku 0/05

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

č á š ý á čš á á é á č š ř é č á á š á á á á š ř š Í Č á á é ě č č č č ú ř ě č č šť á ě ý ů ě á á é š á á á á č ř á č ř š á ř šš é é ě á á š ý á ě ě š ř ů á š Š á á ř é á é š š ž Ť Č á á š é ř š š ý Ť

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Planá u Mariánkých Lázní / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Planá u Mariánkých Lázní Nádražní ul. 348

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ě ó Ř š ě ě ťú č š ť ť č ě č ě č ě Ě č č ň č ž Éó č č č č č Ň ó č č úňú č č ó č ó Ň č č ó ň č č č ó ó Ňň č č óž ú Ď ú ň č č č č č č č ó ě Ž Šť ú ž Ž ě šť š ě č č ě ě ů ě č č úó š ň ó ó É ň č É č ú š ň

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více