22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Personální zabezpečení školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání ţáků Prevence sociálně patologických jevů Nadstandardní aktivity Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Údaje o předloţených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hospodaření školy za kalendářní rok Seznam příloh:

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace sídlo: Na Dlouhých 49, Plzeň IČ: zřizovatel: Plzeň, statutární město vedení školy: Mgr. Boţena Světlíková ředitelka školy Mgr. Jaroslava Honsová zástupkyně ředitelky Mgr. Zdeňka Radová zástupkyně ředitelky telefonní spojení: faxové spojení: ové spojení: webové stránky školy: Poslední zařazení v rejstříku škol č. j / rozhodnutí ze dne s účinností od č. j. ŠMS/9823/13 rozhodnutí ze dne s účinností od školní druţina 1.3. Seznam pracovišť Adresa Počet tříd Počet ţáků Hlavní budova, ředitelství Na Dlouhých 49, Plzeň Obory vzdělání Název Č. j. V ročníku Školní vzdělávací program Radost z vědění, radost ze ţivota se zaměřením na cizí jazyk, informatiku a atletiku 1.5. Součásti školy 22ZS/821/ ZS/634/ ZS/702/ ZS/1043/ , , , 6. Název součásti Počet ţáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2012/ / /2013 ZŠ ,992 ŠD ,527 3

4 Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * 4 Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců * bez cizích strávníků 1.6. Typ školy Úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 1.7. Spádový obvod školy Plzeň - Doubravka 1.8. Specializované a speciální třídy Počet tříd/skupin Počet zařazených ţáků Poznámka Přípravná třída Speciální třída Specializovaná třída S rozšířenou výukou Individuální integrace postižených dětí Vady Počet ţáků Mentálně postiţení 0 Sluchově postiţení 0 Zrakově postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postiţení 0 S více vadami 0 S autismem 3 S vývojovou poruchou učení 43 S vývojovou poruchou chování 0 Celkem Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: tělocvičnu se zázemím (šatny, sprchy, atd.) pohybovou učebnu školní hřiště s umělým povrchem v areálu školy hřiště na streeball odbornou učebnu fyziky a chemie jazyky informatika atletika

5 odbornou učebnu cizích jazyků dvě odborné učebny výpočetní techniky informační centrum odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy učebnu přírodopisu společenskou místnost - aulu školní dílnu školní zahradu na praktické činnosti školní kuchyňku ţákovskou a učitelskou knihovnu Ţáci i pracovníci školy mohou vyuţít malé prodejny (mléčné svačiny, občerstvení, papírnické potřeby) a automatu na chlazené nápoje. Školní jídelna a školní druţina je propojena s učebnovými pavilony spojovací chodbou. Kromě finančních prostředků, které škola získává jako příspěvková organizace z rozpočtu Magistrátu města Plzně, posiluje svůj rozpočet pronájmem tělocvičny a učeben v době mimo vyučování Školská rada zřizovací listina ze dne současná školská rada ze dne počet členů 9 2. Personální zabezpečení školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy Průměrný počet pracovníků Průměrný počet pedagogických pracovníků 68,833 50,833 Poř. č. 1 Jméno, titul Boţena Světlíková, Mgr. et Mgr., Bc. Délka praxe Funkční zařazení Absolvent školy Aprobace Prac. úvazek 29 ředitelka PF Plzeň Č D - OV 1,000 2 Jaroslava Honsová, Mgr. 26 zástup.řed. PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 3 Zdeňka Radová, Mgr. 36 zástup.řed. PF Plzeň Č - VV 1,000 4 Miloš Bicek, Mgr. 27 učitel PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 5 Renáta Handšuchová, Mgr. 3 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ Michaela Holubová, Mgr. 21 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 7 Liběna Hornová, Mgr. 24 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 8 Marcela Kliková, Mgr. 23 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 9 Eva Lauberová, Mgr. 16 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Ivana Mašíková, Mgr. 25 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Hana Matoušková, Mgr. 5 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 5

6 12 Marta Michálková, Mgr. 24 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Radka Peteříková, Mgr. 16 učitelka JU Č. Bud. 1. st. ZŠ 1, Eva Přibylová, Mgr. 28 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Lenka Rymešová, Mgr. 24 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Jaroslava Vacková, Mgr. 31 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Alena Vasková 0 učitelka SOŠ Plzeň 1. st. ZŠ 1, Lenka Belblová, Mgr. 14 učitelka PF Plzeň Č - HV 0, Jana Bidláková, Mgr. 19 učitelka PF Plzeň Č - VV 1, Dana Bílá, Mgr. 2 učitelka PF Plzeň BJ - AJ 1, Eva Braná, Mgr. 9 učitelka UJEP Ústí NJ 1, Hana Bucháčková, Mgr. 28 učitelka PF n.l. Plzeň Č - D 1, Monika Greinerová, Bc. 3 učitelka PF Plzeň TV 0, Ondřej Hajduch, Mgr. 5 učitel PF Plzeň Z INF 1,000 Kolbecková Veronika, Mgr. 4 učitelka PF Plzeň M- OV 0, Michaela Krumlová, Bc. 1 učitelka PF Plzeň AJ 0, Romana Nonfriedová, Mgr 19 učitelka PF Plzeň M - CH 1, Tomáš Pešek, Mgr. 13 učitel PF Brno TV - AJ 1, Yveta Pompová, PaedDr. 26 učitelka PF Brno TV - Z 1, Alena Pospíšilíková, Mgr. 22 učitelka PF Plzeň RJ - D 0, Lucie Procházková, Mgr. 6 učitelka PF Plzeň PŘ TV 1, Josef Řičica, Mgr. 1 učitel PF Plzeň AJ - VV 1, Blanka Světlíková, Mgr. 5 učitelka PF Plzeň AJ - D 1, Renata Šilhánková, Mgr. 14 učitelka PF Plzeň AJ 1, Štěpánka Švancarová, Mgr. 3 učitelka PF Plzeň M - CH 1, Martin Tomik, Mgr. 10 učitel PF Ústí n. L. M ZTV 1, Tomáš Urban, Mgr. 1 učitel PF Plzeň Č - NJ 0, Jitka Vítová, Mgr. 8 učitelka PF Plzeň BI - Z 1, Hana Vitoušová, Mgr. 26 logopedka PF Plzeň spec. 0, Dagmar Pelesná, Mgr. 0 asist. aed. PF Plzeň pedagogika VV 0, Danuše Šmidingerová 3 asist. ped. UJAK Praha spec. pedag. 0, Petra Švandová 4 asist. ped. kurz asis.ped - 0, Jan Trefil, Mgr. 1 asist. ped. PF Plzeň - 0, Alena Fialová 35 ved.vych. SPgŠ K.V. vychovatelství. 1, Martina Burešová, DiS. 20 vychovatelka VOŠ pedag. vychovatelství. 1, Jitka Landergottová 24 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 1, Zdeňka Ottová 34 vychovatelka SpgŠ K.V. vychovatelství. 1, Jana Pešková 15 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 0, Petra Švandová 15 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 0, Totzauerová Ladislava, Bc. 0 vychovatelka PF Plzeň specializ. v ped. 0, Zdeňka Hanzlíková 20 vedoucí ŠJ ISŠŢ Plzeň - 1, Věra Naušová 35 ved. kuchař. Hotely a rest. - 1, Marcela Buřičová - kuchařka SOU Plzeň - 1, Iveta Gabrielová - kuchařka SOU Plzeň - 1,000 6

7 57 Lenka Nikitinská - prac. prov , Jana Sedláčková - prac. prov ,000 Martina Švecová prac. prov , Renáta Sedláková 17 adm. prac. SEŠ Plzeň - 1, Ivana Kepková 15 adm. prac. SPŠ dop. 0, Pavel Bláha 40 školník SPŠD Plzeň Plzeň - 1, Hana Berglová - uklízečka - - 0,875 DrahomíraBrabcová - uklízečka 0, Helena Drábková - uklízečka - - 1,000 Hana Forghieriová - uklízečka 1, Anna Hanţlová - uklízečka - - 1, Václava Kamenská - uklízečka - - 0, Valentina Zherebová - uklízečka - - 0, Miroslav Gabriel - správ. hřiště - - 0, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Součást PO Počet pedagogických pracovníků se vzděláním SPgŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS VŠ jiné bez DPS * ZŠ - 1, ,572 38, ŠD 4, ,000 0, Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk 51 14,7 40,9 Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaných hodin 29 3,7 VV, PČ, OV, F 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 30 Celkový počet účastníků 60 7

8 Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a JŠ Plzeň, NIDV, Univerzita Karlova Praha, FPe ZČU, PPP Plzeň, OU, Tvořivá škola, MŠMT, nakladatelství Fraus, AISIS, Památník Lidice, CEDU, SPC Plzeň, CCA, SITMP Plzeň, Divadlo Alfa, Mgr. Michaela Veselá, KÚ Plzeňského kraje, o.p.s., Magistrát města Plzeň, Cambridge elt., Comenius Agency, Akademie GID, Prázdninová škole Lipnice, Úřad práce Plzeň, Hasičský záchranný sbor 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů 4.1. Zápis žáků do 1. třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navrţen skutečnost Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Z toho přijatých na gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet ţáků absolventů ZŠ dle 4.2. * kteří dokončili ZŠ v niţším neţ 9. ročníku 6 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Počet ţáků přihlášených na víceletá gymnázia 22 - přijatých na víceletá gymnázia 13 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/2013 Počet kurzů Počet absolventů 0 0 8

9 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně Chování žáků Sníţený stupeň z chování Počet ţáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené 204 9

10 6. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní působení vyučujících na ţáky v přímém vyučování probíhá především v rámci hodin občanské výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Učitelé vysvětlují ţákům význam dodrţování školního řádu, pravidel slušného a bezpečného chování. V případě jejich porušení dbají na včasné řešení přestupků a poučení ţáků do budoucna. Během pravidelných třídnických hodin, kde se scházejí třídní učitelé se svými ţáky, byli ţáci opakovaně upozorňováni na vhodné a bezpečné chování jak ve škole, tak mimo ni. Některé třídy jsou více problémové a je třeba, aby třídní neřešili vše jen samostatně, ale přizvali si na pomoc kolegy. V určitých situacích je lepší náhled zvenčí a pomocná ruka. Letošní novinka pravidelné třídnické hodiny nejprve měla potíţe s rozjezdem a hlavně s přijetím tohoto systémového prvku kolegy, ale většina se s tím sţila a naučila se vyuţít tento čas se třídou ku prospěchu věci. Během tohoto školního roku jsem řešila několik drobných potíţí s počínajícími znaky šikany. V 7. třídě se díky práci třídní učitelky a asistentky podařilo rizikovou situaci rychle vyřešit. Problém byl řešen i v 5. ročníku, kde se po rozhovoru s jednotlivými ţáky situace podstatně změnila a kolektiv je nyní bez známek rizikového chování. Naše škola nabízí ţákům mnoho volnočasových aktivit v rámci Centra sportu a VOČASu. Stále přetrvává trend, ţe krouţky navštěvují spíše děti z prvního stupně. Starší děti mají krouţky většinou specializované a zajištěné soukromě ze strany rodičů. Všichni ţáci mají moţnost pravidelně vysílat své zástupce na školní parlament, který minulý rok skvěle vedly kolegyně Alena Pospíšilíková a Jitka Vítová. Velmi kladně hodnotím tuto práci a uplatnění dětí, které se v parlamentu angaţují. Práce této skupiny ţáků má smysl a získala konečně nějakou koncepci. Pro integrované a nadané ţáky má škola upravené vzdělávací plány. Rodiče se během roku mohli zúčastnit pravidelných konzultačních dnů s pedagogy. Větší zájem projevují rodiče ţáků o Den otevřených dveří. Na konaných třídních schůzkách byli rodiče poučeni o včasném omlouvání absencí. Jako preventivní opatření neomluvených hodin, je škola zapojena jiţ několikátým rokem do on-line systému. Funguje zde třídní kniha, kde si rodiče mohou denně kontrolovat docházku svého dítěte. Na tento systém si postupně zvyká stále více rodičů, ale přesto přetrvávají potíţe s neomluvenými hodinami, zejména u dětí ze slabších sociálních poměrů. Mnoho rodičů vítá formu ové komunikace s učiteli např.: omluva absence, zaslání vyplněných formulářů a ţádostí (uvolnění z TV, z výuky apod.), změna v matrice, potvrzení platby, KONKRETIZOVANÉ AKCE Na prvním stupni průběţně probíhal program Zdravé zuby, Dopravní hřiště a AJAX s městskou policií. Další aktivity jsou většinou v podobě projektových dnů př.: Den Země, Ochrana člověka za mimořádných situací, Sportovní den, atd. Na druhém stupni proběhl jiţ počtvrté Adaptační kurz pro ţáky 6. ročníku. Tento rok jsme opět jeli do osvědčeného tábořiště U Mloka u řeky Berounky. Kolektivy se skvěle stmelily a bez problémů absolvovaly celý školní rok.. Projektový den OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ proběhl formou stanovišť. V deset hodin byl vyhlášen poplach a proběhl nácvik evakuace školy. Vše bylo zvládnuto hladce. Na příští rok je jiţ připravena nová forma stanovišť, které jsou více praktické a odpovídají poţadavkům dnešní doby. Pro vypracování jsme vyuţily s kolegyněmi Veronikou Kolbeckovou a Romanou Nonfriedovou doporučený materiál: Blondýny radí 10

11 Tuto publikaci jsme vytiskly z internetu a nechaly svázat. Nyní je přístupná v knihově školy. Je to kvalitní a názorný materiál, s mnoţstvím ilustrací. Dále byly uspořádány různé projektové dny jako DEN JAZYKŮ, SLOVENSKÝ DEN, DEN ZEMĚ, SPORTOVNÍ DEN apod., které mají podporovat komunikační dovednosti, posilovat vědomí fair play, vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu a upozorňovat na multikulturní a environmentální výchovu. Jiţ čtvrtým rokem byl zařazen DEN ZDRAVÍ pro 8. ročníky jako výstup z celoročního vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Na děti čekala velká spousta úkolů na šesti stanovištích. Nejlepší skupina, která za tři hodiny získala nejvíce bodů, byla odměněna ovocem, fit diáři na příští školní rok, cereálními pochutinami, jogurtovými nápoji apod. I u této akce je připravena nová podoba, která je více zaměřena na záţitkovou metodu vzdělávání. V letošním roce jsme bohuţel jiţ nepokračovali v úspěšné spolupráci s organizací Archa. Obě vedoucí lektorky této organizace odešly na mateřskou dovolenou a nový tým jiţ neměl zájem o spolupráci pro velké vytíţení. Stěţejní témata původní spolupráce na projektu A co teď (viz roční plán) proběhly v rámci hodin výchovy ke zdraví pod mým vedením. Na závěr roku byla pro ţáky připravena beseda na téma Rizika návykových látek a rizika přenosu viru HIV, kterou vedl Martin Hornych z Národního institutu zdraví. Ţáci a ţákyně naší školy byli velmi úspěšní ve sportovních aktivitách. Tyto úspěchy určitě přispívají ke zdravému klimatu třídních kolektivů a školy jako celku, ale i ke spolupráci dětí mezi sebou k jednotnému cíli. Zpracovala: Mgr. Lucie Procházková, metodička prevence sociálně patologických jevů 7. Nadstandardní aktivity 7.1. Zájmová činnost organizovaná školou Organizaci zájmové činnosti zajišťuje občanské sdruţení VOČAS, Centrum sportu při 22. ZŠ Plzeň, SENCO Doubravka a Rapid Plzeň, které působí při škole. Ve školním roce 2012/2013 ve škole pracovaly tyto zájmové krouţky: Informatika 3 krouţky Rybářský krouţek 1 krouţky Krouţek flétny 2 krouţky Fotbal 2 krouţky Junior aerobik 2 krouţky Softbal Pohybová skladba 1 krouţek Maţoretky 2 krouţky Atletika 1 krouţky Tenis 2 krouţky Bojová umění Orientální tance Baby club 11

12 7.2. Mimoškolní aktivity Akce Vánoční zpívání Výstava ţákovských prací v mázhauzu plzeňské radnice Spolupráce s MŠ návštěva dětí ve škole Obvodní kolo v atletice školních druţin Mikulášská nadílka pro ţáky 1. stupně Anketa NÁŠ ÁMOS Sběr pomerančové kůry - výtěţek je pouţit na sponzorování ţelvy ostruhaté v ZOO Plzeň Maškarní karneval školní druţiny Rozloučení se ţáky 9. tříd Dopisování ţáků s ţáky z USA a z Německa (v angličtině) Machři roku náměstí Republiky Konverzační soutěţe Nocování ve školní druţině Akce uspořádané pro veřejnost Dny otevřených dveří spojené s humanitární akcí Vánoční zpívání Výstava ţákovských prací v mázhauzu plzeňské radnice Školní ples Školní besídky Karneval ŠD Velikonoční jarmark Zpívá celá rodina Ročník Vánoční pásmo v aule Školní exkurze Velká Morava ZOO Plzeň Historické centrum Plzeň Záchranná stanice ţivočichů Plzeň Doubravka Národní technické muzeum Praha Západočeské muzeum Plzeň Ametyst Prusiny 4. třídy Techmánie Praha Vyšehrad Národní památník Terezín Ţidovské vzdělávací středisko Praha Sofronka, Bolevecké rybníky Kladská, Mariánské Lázně Morava Brno, Velehrad Areál skládky odpadu Černošín Návštěva ekofarmy Neţichov 7. třídy Rabí Cyklovýlet 7. třídy 12

13 Školy v přírodě, LVVZ a zahraniční výjezdy Adaptační kurz 6. třídy kemp U Mloka ŠvP Dolejší Těšov 3. třídy Přírodovědný kurz kemp U Mloka VI. A a VI. C Turistický kurz Varvaţov 5. třídy Cyklistický kurz 8. třídy LVVZ Ţelezná Ruda penzion Sládek 7. třídy Zájezd do Anglie - výběr ŠvP Zadov 2. třídy Kulturní a vzdělávací akce Přednáška k trestnímu právu Přednáška Nový Zéland, Indie Návštěva městské knihovny Doubravka pasování na čtenáře Akce Zdravé zuby - přednáška Návštěva akcí D-klubu Doubravka Návštěva planetária v Praze, Zoologické a botanické zahrady v Plzni, Západočeského muzea Přednáška Prevence alkoholismu u dětí Beseda na Úřadu práce Plzeň pro vycházející ţáky Haloweenská dílna Indiánský den Týden s armádou Jablíčkový den Výchovný koncert LŠU Ústí nad Labem Přednáška Oběti Osvětimi a potírači holokaustu Malování na hedvábí a keramické hrnečky Slovenský den Projektový den dýňobraní 1. třídy Čtenářská soutěţ Loutkové divadlo Narcis Cestování po EU aneb Jazyková rozmanitost Projekt Den jazyků Projekt EU Ţákovské parlamenty SOS návštěva Poslanecké sněmovny ČR Preventivní dopoledne Archa Čtenářský maraton Projekt perníková chaloupka 1. a 9. třída 7.3. Partnerství se školami v tuzemsku Partnerství se školami v zahraničí Realschule Hürtgenwald, August-Scholl Str. 4a, Hürtgenwald Lafayette Elementary School, Kalifornie, USA dopisování Winmarleigh CE Primary Schooll Anglie dopisování Spojená škola - Základní škola s mateřskou školou a základní umělecká škola, Letná, Poprad 13

14 navazujeme spolupráci s Yinzhou Donghu Primary Scholl v Číně 7.5. Výchovné poradenství Konzultační hodiny pro učitele: Veškeré poţadavky na řešení výukových a výchovných problémů ţáků byly projednány s třídními učiteli a ostatními vyučujícími většinou okamţitě. Pokud to bylo nutné, vyuţily výchovné poradkyně odborné rady Mgr. Dolejšové (telefonicky nebo během vyhlášených konzultačních dní). Spolupráce mezi výchovnými poradkyněmi a preventistkou sociálně patologických jevů byla na velmi dobré úrovni. Třídní učitelé ve větší míře zvali zákonné zástupce problémových ţáků k pohovorům i mimo konzultační dny, kázeňské prohřešky nemusely být řešeny na výchovných komisích, vše probíhalo na půdě školy za přítomnosti třídního učitele, zákonných zástupců a dalších zainteresovaných osob. Zápisy z těchto jednání mají ve své dokumentaci jak třídní učitelé, tak i výchovné poradkyně. Preventistka sociálně patologických jevů si pořizuje vlastní zápisy z jednání a šetření. Zákonní zástupci projevovali při jednání většinou velkou vstřícnost ve snaze nastalé problémy společně se školou co nejdříve řešit. Konzultační hodiny pro rodiče a ţáky: Ačkoli byli ţáci i zákonní zástupci na počátku roku informováni o moţnosti zvláštních konzultací s výchovnými poradkyněmi ve čtvrtek, vyuţívali je poměrně málo. Rodiče dávají přednost telefonickému nebo elektronickému kontaktu, řešení dílčích problémů přesouvali na konzultační dny, které škola pořádá 1x měsíčně, nebo na dny, kdy se konají tradiční třídní aktivy. Péče o ţáky s výchovnými a výukovými obtíţemi Výchovné poradkyně vedou databázi ţáků s výchovnými problémy a databázi integrovaných ţáků. Průběţně byly vytvářeny a aktualizovány přehledy o těchto ţácích jak pro vedení školy, tak pro vyučující, ale i pro Mgr. J. Dolejšovou z PPP Plzeň. Na ţádost rodičů vypracovávali třídní učitelé a ostatní vyučující pro tyto ţáky individuální vzdělávací plány (IVP). IVP byly dle potřeby aktualizovány, zákonní zástupci měli moţnost seznámit se s obsahem těchto plánů, v nichţ je vymezen i jejich podíl na individuální péči, zejména pak na přípravě dětí na vyučování. Pedagogičtí pracovníci se snaţili přimět zákonné zástupce ke kvalitnější spolupráci a ke včasnějšímu předávání poradenských zpráv škole dochází k velkým časovým prodlevám, výukové a výchovné problémy u ţáků pak zbytečně narůstají a učitelé jsou bez moţnosti pomoci při nápravě těchto poruch. Velmi dobře lze hodnotit spolupráci se SPC v Plzni Skvrňanech, především s Mgr. Bartoškovou, která pedagogům (asistentům pedagoga) poskytovala odborné rady týkající se vzdělávání dětí s autismem. Hospitace u vyučujících, kteří vedou skupiny ANP (ambulantní nápravné péče) ve škole, byly četnější na 1. stupni, kde trvá zájem o tyto hodiny jak ze strany ţáků, tak i zákonných zástupců. Na 2. stupni byl zájem minimální v 8. a 9. třídách téměř nebyl zájem téměř ţádný. Vyučující dobře diagnostikují poruchy učení, většinou postupují dle návodu PPP a provádějí nápravu SPU. Na 2. stupni jde spíše o klasické opakování a procvičování (vyjma čtení z čítanek pro dyslektiky, plnění úkolů na interaktivní tabuli a doplňovaček). Vyučující českého jazyka se péčí o integrované ţáky zabývali opakovaně na jednáních předmětových komisí a metodických sdruţení. Učitelé, kteří se zúčastnili akcí týkajících se zmiňované problematiky v rámci DVPP, předávali informace a zkušenosti dalším kolegům. 14

15 V rámci prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe se zúčastňovala pověřená pracovnice školy Mgr. L. Procházková seminářů pořádaných PPP, zřizovatelem, ale i dalšími organizacemi a zkušenosti z těchto akcí uplatňovala zejména v přímé činnosti s dětmi, případně zákonnými zástupci. Vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb ţáků bylo koordinováno s minimálním preventivním programem. Pedagogům byly nabídnuty vzdělávací akce zaměřené na práci s autistickými dětmi. Volba povolání V říjnu 2012 byly pro ţáky 9. tříd uspořádány besedy v IPS při Úřadu práce v Plzni, které byly hodnoceny velmi dobře. Pro ţáky byly přínosem, inspirovaly je k vhodnému výběru studijních a učebních oborů. V prosinci proběhl ve škole aktiv pro vycházející ţáky a jejich rodiče za přítomnosti zástupců středních škol. Výchovná poradkyně informovala ţáky o studijních moţnostech prostřednictvím nástěnek na chodbě i v kmenových třídách, další materiály měli ţáci na webu školy. Rodiče i ţáci měli moţnost individuálních konzultací s výchovnými poradkyněmi. Přijímací řízení proběhlo v řádných termínech, na základě informací třídních učitelů byly všem ţákům vytištěny přihlášky ke studiu ve škole v systému online, všem zákonným zástupcům byly proti podpisu vydány zápisové lístky ke studiu. Zpracovaly: Mgr. Zdeňka Radová, Mgr. Blanka Světlíková Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO atd. Škola dále spolupracuje s občanskými sdruţeními: Rada rodičů 22. ZŠ VOČAS Asociace školních sportovních klubů ČR Centrum sportu Spolupráce s jinými organizacemi: Policie ČR Plzeňský deník, Doubravecké listy příspěvky ţáků a učitelů do periodik Mateřské školy v obvodě návštěva dětí v 1. třídách Pedagogická fakulta zajištění náslechů a praxí pro studenty FPe, Úřad práce Plzeň - projekty k volbě povolání Knihovna Doubravka, Lobzy 7.6. Účast v soutěžích Soutěţ, kolo Název soutěţe Počet zúčast. ţáků školy 590 školní Šplh, výběr na okresní kolo školní Atletický trojboj I. st., výběr školní Atletické závody Umístění + jména ţáků 1. místo 2. místo 3. místo 15

16 SA školní Atletické závody SA školní Vánoční turnaj 250 školní obvodní obvodní Sportovní den Orion florbal cup Orion florbal cup H 9D Švarcbachová, Polívková, Kozáková, Sýkorová, Tučková, Zelenková, Krčková, Bohmová, Le Thi Van Anh Krejčík, Plešák, Vlk, Zikmund, Hoferek, Kaufner, Veber, Dobrý, Pešek, Loukota obvodní Orion florbal cup H obvodní Orion florbal cup D Horová, Majerová, Synková, Čermáková, Jonášová, Hyťhová obvodní obvodní Mc Donald s Cup třídy Mc Donald s Cup třídy 12H 14H Hostička, Pešek D., Kubička, Špác, Papiernik, Kuneš, Treml, Smola, Chomič Páník M., Páník T., Pešek A., Řezníček, Kadlec, Grůber, Engler, Ţemlička obvodní Minifotbal, III. kat 12 Říha, Čermák, Vlk, Fleisig, Eret, Procháska, Rada, Tyrpekl, Loukota, Popovič, Skála, obvodní Minifotbal, IV. kat. 12 Veber, Janka, Kilbergr, Švarc, Jindra, Zíka, Vyskočil, Král, Ihnácik, Broţek, Pešta, Hoang, obvodní Preventan otevřená 11H+1D kat. okresní Přespolní běh IV. kat. 6D+5H okresní Přespolní běh III. kat. 6D+6H okresní Přespolní běh I. kat. 4D+4H okresní Šplh, I. kat., hoši 15 Handšuch okresní Florbal 1. stupeň 14H okresní Plavání 1. stupeň 3h Špác, Škudrna, Krčál okresní Orion Florbal Cup IV. dívky D Horová, Zelenková, Hyťhová, Čermáková, Majerová, 16

17 okresní okresní okresní Orion Florbal Cup III. Dívky Mc Donald s Cup třídy Mc Donald s Cup třídy okresní Atletický 4boj 6 H Zikmund, Krejčík, Vladař, Větrovský, Chromý, náhr. Švajcr okresní Atletický 4boj, IV.kat. 5 H Opalecký, Němeček, Maxa, Karel Hoang Cao, Trojan okresní Atletický 4boj, IV.kat. 5 D Majerová, Jonášová, Zelenková, Řezníčková, Koutecká okresní Pohár Rozhlasu 9D Jonášová, Majerová, Kozáková, Koutecká, Zelenková, Horová, Musilová, Hyťhová, Řezníčková okresní Vybíjená Preventan - Jonášová, Synková, 8D h Pešek A., Páník M., Páník T., Kozák, Kadlec, Ţemlička, Farkaš, Jeţek, 11H+1D otevřená okresní Atletický 3boj I. kat. 3D,3H Raisová, Kovářová, Příhodová, Hostička, Pešek Vít, Špác okresní Atletický 3boj II. kat. 3D, 3H Mikulová, Hostičková, Zábrahová, Páník M, Pešek Adam, Pavlíček krajské Pohybové skladby, 32 D Ţíţaly CS při 22. ZŠ krajské krajské Atletický 4boj 5D Majerová, Zelenková, Řezníčková, Koutecká, Kozáková krajské Pohár Rozhlasu 9D Jonášová, Majerová, Kozáková, Koutecká, Zelenková, Horová, Musilová, Hyťhová, Řezníčková republikové Atletický 4boj republikové Pohár Rozhlasu 9D 7. místo (Jonášová, Majerová, Kozáková, Koutecká, Zelenková, Horová, Musilová, Hyťhová, Řezníčková) 17

18 Šachy Druţstva Okresní přebor 1. stupeň 1. místo - David Hloţek, Jiří Škoda, Vít Pešek, Tomáš Doan 5. místo - Klára Zachardová, Matěj Šeterle, Cyril Teichmann, Matěj Kuna, Martin Ţemlička 2. stupeň 4. místo - Daniel Pešek, Václav Škoda, Kateřina Mazancová, Jaroslav Blaţek Krajský přebor 2. místo - David Hloţek, Jiří Škoda, Vít Pešek, Tomáš Doan, Filip Kresl Mistrovství ČR 17. místo - David Hloţek, Jiří Škoda, Vít Pešek, Tomáš Doan, Filip Kresl Plzeňská šachová liga po všech turnajích Jednotlivci: 1. místo Vít Pešek 2. místo Filip Kresl 3. místo Matěj Šeterle Školy: 1. místo 22. ZŠ Další úspěch - David Hloţek - 1. místo KP H12, 5. místo Mistrovství Čech, 13. místo Mistrovství ČR a postup na MEU Škola je pořadatelem: Krajského kola v pohybových skladbách Okresního kola ve šplhu na tyči Vybíjené Preventan Cupu Olympiády a soutěže (vyjma sportovních) Kolo soutěţe Název Počet ţáků školy školní Olympiáda v českém jazyce 15 Kateřina Pavlíková Umístění a jména ţáků 1. místo 2. místo 3. místo 18 Kristýna Přástková Lucie Zelenková školní ČJ Najdi chybu 40 Kateřina Simona Němcová Michal Otýs -

19 Pflegerová školní Recitační soutěţ 44 I. kategorie Matěj Vokáč II. kategorie Martin Koča III. kategorie- Eliška Brejchová IV. kategorie Alice Feiferlíková školní Dějepisná 11 Kateřina olympiáda Pavlíková školní Konverzační soutěţ školní školní školní školní školní školní školní obvodní okresní v německém jazyce Konverzační soutěţ v anglickém jazyce ročník Konverzační soutěţ v anglickém jazyce ročník Zeměpisná olympiáda Pythagoriáda Archimediáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Přírodovědný klokan Recitační soutěţ Dopravní výchova 19 Štěpánka Černušáková Milam Bauer Terezie Polívková Lukáš Losleben Linda Habib Marek Páník Eliška Bartovská Kateřina Vaníková 8 Lucie Zelenková Lukáš Losleben Kristýna Přástková 7 Tereza Klimešová Patricie Felcmanová - Marek Loukota 8 Lucie Zelenková Denis Maxa Lukáš Losleben 43 Kategorie A Eliška Černická Kategorie B - Václav Kopp Kategorie C - Michal Zíka 62 Sofie Nosková 6 Terezie Polívková Nicole Radová Dau Thi Tra My Lukáš Losleben Václav Škoda Helena Menclová Aneta Sýkorová Michal Hrubý Klára Fajfrová+Patricie Felcmanová Daniel Pešek+Marek Loukota Vanessa Antonyová Kateřina Pflegerová Kategorie D - Daniel Pešek Kategorie C Jakub Trojan Jakub Rada Lucie Nová Patrik Eret Anna Kozáková Lucie Gregoričová 99 Jan Král Dominik Jánek Lukáš Losleben 8 I. kategorie Matěj Vokáč II. kategorie Martin Koča III. kategorie Eliška Brejchová II. kategorie Vojtěch Šilhánek, Michal Janka, Lucie Zelenková, Eliška Horová okresní Malý záchranář okresní Přebor škol v šachu 8 2 druţstva 1. st. David Hloţek, Jiří Škoda, Vít Pešek, Tomáš Doan - okresní Dějepisná olympiáda - 2. st. Daniel Pešek, Václav Škoda, Kateřina Mazancová, Jaroslav Blaţek

20 okresní okresní okresní Konverzační soutěţ v anglickém jazyce ročník Konverzační soutěţ v anglickém jazyce ročník Zeměpisná olympiáda Kategorie A Eliška Černická (4.) Kategorie B - Václav Kopp (4.) okresní Pythagoriáda okresní Archimediáda 4 okresní Recitační soutěţ 3 Martin Koča Mistrovství Čech Mistrovství Čech mládeţe v šachu Osvoboď Plzeň 1 David Hloţek (5. místo) 5 Marek Jindra, Vojtěch Šilhánek, Lukáš Losleben, Tomáš Hauzner, Daniel Mojţíš 8. Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Podpora tělovýchovných aktivit Magistrát města Plzně OŠMT ,- Kč Podpora aktivit k technickému vzdělávání Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Magistrát města Plzně OŠMT Magistrát města Plzně OŠMT ,- Kč ,- Kč EU Peníze školám MŠMT ,- Kč Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţákůcizinců z třetích zemí MŠMT ,- Kč 20

21 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekční činnost ze strany ČŠI. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz příloha - Zpráva o pouţití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků za rok Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Úřad práce Plzeň-město ÚMO 4 Plzeň 4 D klub Doubravka Policie ČR Knihovna Doubravka Nakladatelství Fraus Studijní a vědecká knihovna Rakouská a německá knihovna Záchranná stanice ţivočichů v Doubravce SPŠ a VOŠ elektrotechnická SSÚPŠ Zámeček TANDEM česko-německé koordinační centrum 21

22 13. Hospodaření školy za kalendářní rok Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 Pedagogů (fyzický stav/přepočtený stav) Ostatní Počet zaměstnanců 50/45,669 19/16,216 Dosaţený průměrný měsíční plat Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) a) Příjmy (kalendářní rok 2012) Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele dotace na provozní výdaje příjmy z pronájmu majetku zřizovatele poplatky od rodičů školné příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy b) Výdaje (kalendářní rok 2012) Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků Hlavní činnost - ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky

23 přímé ONIV (cestovné, úraz. poj, OOPP) ostatní náklady provozní náklady energie opravy a údrţba nemovitého majetku nájemné odpisy majetku c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012) Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 62 61,885 0,115 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé d) Zpráva o pouţití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaloţených Kč), v rámci jakého programu Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků Kč Vedoucích pracovníků 7 0 V oblasti cizích jazyků V oblasti SIPVZ 7 0 K prohloubení odbornosti Odborná literatura pro učitele 0 0 CELKEM Vzhledem k minimu finančních prostředků volili pedagogičtí pracovníci kurzy, které byly zdarma, případně je hradili jako samoplátci nebo bylo vyuţito finančních prostředků zřizovatele (a to v částce Kč). Příloha - Zpráva o pouţití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k personálnímu plánu rozvoje pedagogických pracovníků na rok

24 V Plzni dne Projednáno pedagogickou radou 22. základní školy Plzeň dne Schváleno Školskou radou dne: Ing. Adam Klik v. r. Mgr. Boţena Světlíková v. r. za Školskou radu ředitelka školy 24

25 14. Seznam příloh: Zpráva o činnosti metodického sdruţení ročníku Zpráva o činnosti metodického sdruţení ročníku Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka a literatury Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků Zpráva o činnosti předmětové komise matematika a informatiky Zpráva o činnosti předmětové komise společenských věd a umění Zpráva o činnosti předmětové komise tělesné výchovy Zpráva o plnění ICT plánu Hodnocení činnosti v oblasti EVVO Zpráva o činnosti školního parlamentu Výroční zpráva školní druţiny Zpráva o činnosti občanského sdruţení VOČAS Centrum sportu při 22. ZŠ

26 Zpráva o činnosti metodického sdruţení tříd ve školním roce 2012 /2013 Metodické sdruţení tříd v tomto školním roce pracovalo ve sloţení: Mgr. Michaela Holubová, Mgr. Liběna Hornová, Mgr. Veronika Kovářová, Jana Pešková, Mgr. Eva Illová, Bc. Alena Vasková, Mgr. Ivana Mašíková, Mgr. Lenka Rymešová, Mgr. Radka Peteříková, Mgr. Marcela Kliková, Mgr. Eva Lauberová, Mgr. Jaroslava Křiţanová, Mgr. Renata Handšuchová Schůzky metodického sdruţení proběhly kaţdé čtvrtletí. Obsah se řídil Plánem práce, který jsme vypracovaly v srpnu. Během školního roku došlo k výměně tří vyučujících. Schůzky se týkaly výchovné oblasti, zejména jsme se zaměřily na slušné chování ţáků k sobě navzájem a na způsob vzájemné komunikace bez projevů agresivity. Ve třídách se všechny vyučující snaţily o utváření pozitivní atmosféry. Ve většině tříd se tato část splnila. Ve vzdělávací oblasti byla zvýšená pozornost věnována dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Další prioritou bylo vzbuzení zájmu o dětskou literaturu. Vzhledem k velkému zájmu o knihy z nakladatelství Albatros, pravidelným návštěvám doubravecké knihovny i velmi dobré znalosti dětských knih většinou dětí, jsme tento úkol splnily. Zájem o knihy se bohuţel sniţuje s rostoucím věkem dětí. Posledním bodem byla podpora matematické gramotnosti. V 1. a 2. ročníku probíhala výuka podle metodiky prof. Hejného a učebnic matematiky nakladatelství Fraus. Děti tato výuka hodně bavila a podporuje v nich samostatnost v řešení problémů. O to náročnější je na přípravu učitele. Od příštího ročníku se podle této metody bude učit od třídy. Zpracovala: Mgr. Michaela Holubová Hodnocení školního roku 2012/ třídy Září jsme věnovaly přivykaní dětí na školní reţim i školní povinnosti, ale zároveň jsme hned začaly s výukou písmenek i číslic, protoţe děti se na učení velmi těšily. Vzhledem k výuce čtení genetickou metodou jsme postupovali všichni hodně rychle a uţ na konci září začaly děti číst první slova. Zúčastnili jsme se také nácviku poţárního poplachu a projektového den Ochrana člověka za mimořádných situací. V říjnu jsme oslavili Halloween, s maskami i vyřezávanými dýněmi. 26

27 Listopad jsme věnovali knihám a proběhl celoškolní projektový den Kniha nás navštívily studentky z lékařské fakulty a naučily děti správnému čištění zubů. Stále více se zlepšovala úroveň čtení a psaní, a tak jsme se pustili do psaní dopisu pro Jeţíška. V prosinci pro děti připravili deváťáci mikulášskou nadílku jsme byli v divadle Alfa na pohádce Ţabákova dobrodruţství, děti zdobily perníčky v doubraveckém D- klubu. Ještě předtím nás navštívil fotograf z Plzeňského deníku a vyfotil všechny prvňáčky do novin, které vyšly také pro nás děti z 2. stupně připravily pod vedením paní učitelky Lenky Belblové Vánoční koncert v aule. V lednu jsme se začali věnovat projektu Zdravá výţiva. Navštívili jsme doubraveckou knihovnu kvůli projektu Kníţka pro prvňáčka. Děti se seznámily s knihovnou i kníţkami, které si mohou vypůjčit. Milé paní knihovnice pro ně zahrály loutkové představení, jak se správně starat o kníţky. Ve třídách jsme také nacvičili pohádku dle vlastního výběru v projektu Budeme hrát pohádku jsme zakončili pololetí a děti dostaly svoje první vysvědčení. 27

28 V únoru.se některé děti zúčastnily soutěţe Zpívá celá rodina. V březnu jsme podruhé navštívili knihovnu a pokračovali v projektu Kníţka pro prvňáčka. Tentokrát dětem studentky z plzeňské pedagogické fakulty četly pohádku Některé děti prodávaly na Velikonočním jarmarku výrobky, které celý měsíc děti ve škole vyráběly. Připojily se i některé maminky velmi krásnými velikonočními dekoracemi. Duben byl měsícem s druhým Dnem otevřených dveří. Do školy k nám přijelo divadlo Narcis a předvedlo dětem marionety jsme se zúčastnili celoškolního projektu Den Země. Květen skoro celý propršel, nakonec se ale uskutečnil i sportovní den, který 1. třídy strávily na stopovačce. Červen jsme zahájili fotografováním jsme ukončili projekt Kniha pro prvňáčka přímo královsky děti byly pasovány na čtenáře králem Knihoslavem a dostaly knihu jsme byli v ZOO a děti si zopakovaly znalosti získané v projektu ZOO. Zpracoval: Mgr. Michaela Holubová 28

29 Hodnocení práce 2. tříd ve školním roce 2012/2013 Září Po prázdninách jsme se opět sešli, rádi jsme uvítali své kamarády. Do některých tříd přibyli noví ţáci, kteří se rychle rozkoukávali a zapojili do kolektivu Hned v prvním týdnu proběhl kurz Ochrany za mimořádných situací (OČMS). My druháčci jsme se zapojili poprvé a pohyb po škole bez paní učitelky i všechny úkoly jsme dobře zvládli. Říjen V říjnu jsme se začali připravovat na podzim, sbírali jsme a poznávali listy stromů, vyráběli z přírodnin, tiskali z brambor, přírodninami vyzdobili třídy i chodby. Vše svítilo teplými barvami, přidali se i rodiče, vyzdobili krásně klobouky, soutěţ o pokrývku hlavy mohla začít Nás navštívily studentky lékařské fakulty a pěknou hravou formou a pomocí pohádky nám ukázaly, jak si správně starat o zuby jak si je čistit. Listopad V listopadu začali ţáci zpracovávat projekt Vývoj člověka. Děti si vyptávaly, jak rostli jejich prarodiče od dětských let aţ po současnost. Zároveň nosily předměty z doby jejich dětství (učebnice, ţákovské kníţky, vysvědčení). Odváţní prarodiče uspořádali besedu o tom, jak škola vypadala v době jejich dětství se konal projektový den Kniha. Pracovali jsme ve skupinách, četli jsme si pohádky, poslouchali je, vymýšleli pohádku vlastní. Také jsme se seznámili s oblíbenými dětskými autory pohádek a ilustrátory. Prosinec V prosinci jsme se všichni těšili na Vánoce celý den probíhal v napjatém očekávání příchodu Mikuláše. Ráno nás čekala Mikulášská nadílka, příchod hned celé tlupy čertů. Poté jsme si v divadle Alfa uţívali představení Kašpárek a Indiáni v D klubu jsme si nazdobili perníčky a vyrobili vánoční přáníčka. Všem se práce líbila, někteří mlsounci ani nedonesli perníčky domů, moc jim chutnaly. Odpoledne děti čekalo velmi pěkné vánoční pásmo připravené staršími spoluţáky, kde se ţáci seznámili s nejznámějšími vánočními zvyky. Uţ jen týden a Vánoce jsou tady Ještě trochu sportu Vánoční turnaj v házené pro kluky i holky se vydařil ke spokojenosti všech Odpoledne - Vánoční besídka. Děti si připravily pásmo básniček a písniček pro rodiče. Leden Po Vánocích vzhůru do práce. V průběhu měsíce se děti připravovaly na školní recitační soutěţ, která proběhla koncem měsíce. Předcházely jí třídní kola návštěva divadelního představení v Alfě. Perníková chaloupka. Únor V únoru děti pracovaly na projektech Lidské tělo a Má oblíbená kniha. Po celý měsíc nosily děti tu svou oblíbenou a představovaly ji ostatním spoluţákům. 29

30 Březen Všichni se těšíme na jaro, ale to se nějak loudá. Celý měsíc jsme pilně vyráběli, zdobili a připravovali výrobky na Velikonoční jarmark, který se konal těsně před Velikonocemi Kaţdá třída měla svůj stánek, své zboţí i své zapálené prodejce. Výtěţek akce byl určen na charitativní akci Pomozte dětem. Duben jsme zhlédli v tělocvičně představení loutkového divadla Narcis se konal celoškolní projektový Den Země. Květen Konečně nastal vytouţený čas a my jsme vyrazili na Zadov na školu v přírodě. Počasí nám přálo, měli jsme pěkné, slunné počasí, dny byly plné her, vycházek a soutěţí. Vydali jsme se na hrad Kašperk, viděli jsme, jak funguje meteorologická stanice na Churáňově, prošli si Jezerní slatě. Bez úrazu jsme se vrátili po týdnu spokojení domů se konal sportovní den. Červen V posledním školním měsíci se začala projevovat únava, zaţili jsme několik horkých dní, tak není divu, ţe se všichni velmi těšíme na prázdniny a v září začínáme ve třetí třídě znovu na plný plyn. Zpracovaly: Mgr. Lenka Rymešová, Mgr. Ivana Mašíková, Mgr. Radka Peteříková 30

31 Hodnocení práce 3. tříd ve školním roce 2012/2013 Září V měsíci září jsme si sdělovali své záţitky z prázdnin. Z pohlednic jsme vytvořili koláţ. Byla to naše první výstavka po prázdninách. Pohledy se sešly z různých koutů naší republiky, ale i ze zahraničí. V rámci vyučovacích předmětů pracovní činnosti a člověka a svět jsme připravili projekt Podzimní ovoce a plnili ho v tvořivých dílnách. Vyvrcholením byl jablíčkový den. Ţáci si přinesli z domova upečené moučníky, v hodinách tvořili slovní úlohy, o jablíčkách jsme si povídali v hodině českého jazyka, naučili jsme se báseň a poté si jablíčka namalovali. Říjen Ve slunečných říjnových dnech jsme byli na vycházce v okolí školy, poznávali jsme stromy a říkali si, jak se les s přicházejícím podzimem mění. Z vycházky jsme si přinesli krásně zbarvené listí a vylisovali je. Zaloţili jsme kalendář přírody, do kterého jsme po celý školní rok zapisovali. Děti se v zapisování střídaly a činnost je velmi bavila. Listopad Vylisované listy našly své uplatnění. Ţáci vytvářeli různé obrázky zvířata, domečky, krajiny Z podzimních plodů šípků jsme si uvařili šípkový čaj a četli pohádky. Nevlídné počasí nás k tomu přímo vybízelo. Dále děti v Projektu kniha vyráběly svoji vlastní knihu. Vznikly krásné knihy o zvířátkách i lidech, které děti doplnily ilustracemi. Nezapomněli jsme ani na sport. Děti se zúčastnily soutěţe ve šplhu. Závěrem měsíce proběhla akce Zdravé zuby. Studentky lékařské fakulty dětem přiblíţily problematiku zubů. Prosinec Prosinec začal mikulášskou nadílkou. Děti z čertů strach neměly, s jistotou zazpívaly píseň a poté dostaly sladkou odměnu. Velký ohlas měla vánoční besídka pro rodiče, kde děti zpívaly, recitovaly a pak společně s rodiči vyráběly ozdoby na vánoční stromeček. Ve 3. A tvořili ţáci ozdoby z korálků, ve 3. B vyráběli ozdoby ze dřeva. Celý prosinec jsme se všichni společně těšili na Vánoce. Čekání jsme si zkrátili sportem. Konal se fotbalový a házenkářský turnaj. Na Den otevřených dveří přišlo do školy hodně rodičů, ale i prarodičů. Leden V lednu jsme zhlédli představení v divadle Alfa Čarovná rybí kostička. Zařadili jsme soutěţ o nejkrásnější sněhovou vločku z papíru. Ve výtvarné výchově jsme kreslili rampouchy a také jsme si zimu vyzkoušeli v lese. Hledali jsme stopy od zvířátek ve sněhu. Únor Dlouhou zimu jsme si zkrátili soutěţí Zpívá celá rodina. Přišli i profesionální zpěváci folková zpěvačka Zuzana Trampotová s manţelem. Vytvořili jsme projekt Masopust vystřihovali jsme škrabošky ze čtvrtky, četli jsme si o tradicích masopustu, k danému tématu jsme navštívili knihovnu v Lobzích a koupili dětem masopustní koblihy. Březen Březen jsme zahájili Čtenářskou soutěţí. Děti si přinesly čtenářské deníky a předčítaly si z nich zajímavé úryvky. Uspořádali jsme výstavku knih od známých spisovatelů. Ţáci přinesli knihy od B. Němcové, K. J. Erbena, K. a \J. Čapka, V. Čtvrtka. Zachovali jsme tradici české pohádky. Toto vše děti motivovalo k reprodukci ilustrací z pohádek. Vyvrcholením 31

32 měsíce byl Velikonoční jarmark. Děti se zájmem prodávaly své výrobky. Akce se zúčastnilo mnoho rodičů a prarodičů. Duben Těšili jsme se na jaro, proto jsme si vyšli do přírody. V rámci ročníku jsme uspořádali stopovačku. Ţáci plnili praktické úkoly, související s vyučovacím předmětem člověk a svět a pozorovali jsme probouzející se přírodu. Pro udrţení fyzické kondice jsme zařadili vytrvalostní běh na školním hřišti celá škola oslavila Den Země. Velmi zajímavá byla beseda s Karlem Makoněm ze Záchranné stanice ţivočichů. Poté ţáci ve svých třídách tvořili různé plakáty, výrobky z různých materiálů. V našem ročníku se výrobky velmi podařily a vyzdobili jsme si s nimi třídy a chodby. Květen Tento měsíc byl ve znamení výrobků k svátku maminek. Děti barvily chňapky a vyráběly kytičky ze dřeva. Pro velký zájem ţáci 3. B uspořádali soutěţ ve cvrnkání kuliček. Připomněli si tak tradice dříve provozované na venkově. Od 19. května vyrazily třídy 3. A a 3. B učit se do přírody. Ke svému pobytu si vybraly penzion Lípa v malebné šumavské vesničce Dolejší Těšov. Škola v přírodě byla skvělá, vše se vydařilo a děti byly spokojené. Červen Svátek dětí jsme oslavili sportem. Atletické závody byly v ohroţení dešťů, ale vše dobře dopadlo. Běhali jsme, skákali do dálky i z místa, házeli a hráli míčové hry. Den proběhl podle představ. Ţáci 3. C vyjeli na výlet do Mariánských lázní. Navštívili Miniaturpark, zpívající fontánu a naučnou stezku Kladská. V rámci vyučovacího předmětu člověk a svět jsme navštívili Sofronku, kde jsme poznávali různé druhy stromů. Ţáci 3. A se na závěr školního roku svezli tramvají a na konečné stanici je čekala pořádná porce zmrzliny. Červen jsme ukončili rozdáním vysvědčení. Loučení bylo smutné, vţdyť jsme spolu proţili krásné tři roky. Zpracovaly: Mgr. Marcela Kliková, Mgr. Eva Lauberová, Mgr. Renáta Handšuchová Zpráva o činnosti metodického sdruţení tříd ve školním roce 2012 /2013 Sloţení sdruţení: Mgr. Marta Michálková, Mgr. Eva Přibylová, Mgr. Jaroslava Vacková, Mgr. Miloš Bicek, Mgr. Hana Matoušková Metodické sdruţení pracovalo po celý školní rok podle připraveného plánu. Schůzky probíhaly pravidelně jedenkrát měsíčně, podle potřeby týdně i denně, podle naléhavosti aktuálních úkolů. Všechny akce, projekty, soutěţe, exkurze, turistický kurz jsme připravovali společně. Za konkrétní akce odpovídali jednotliví učitelé, na plnění jsme se podílíeli hromadně. Práci v ročnících, propojení učiva, témat, zpracování, vyhodnocení a srovnávání výsledků ţáků společně koordinujeme, aktualizujeme, přizpůsobujeme. Školení, kurzů a akcí jsme se zúčastnili podle plánu, zájmu, nabídky a vţdy jsme si předávali poznatky a zkušenosti. Společně jsme se také podíleli na výběru metod, pomůcek, učebnic. 32

33 V tomto roce jsme se společně zaměřovali na práci s didaktickou technikou, interaktivní tabulí, vyuţívání výukových programů. Velkou pozornost jsme věnovali koncepci domácí přípravy a přípravě ţáků se specifickými poruchami učení. Na základě vyhodnocení výsledků srovnávacích prací a testů jsme si připravili úpravy plánů a doplnění úkolů. Zpracovala: Mgr. Jaroslava Vacková Hodnocení práce 4. tříd ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 plnily třídy 4. A (Mgr. Marta Michálková) a 4. B (Mgr. Eva Přibylová) učební plán a učily se podle učebnic nakladatelství SPN, Alter, Nová škola a 1+1 Brno. V předmětu přírodovědný seminář bylo pouţito různých zdrojů, osvědčila se broţura ekologické výchovy Energetik koumák. Byly vypracovány projekty ke Dni země, výrobky pro úspěšný velikonoční jarmark a pracovalo se na dlouhodobém projektu Strašidla V. Klimtové (4. A), Veselé barvičky a v kratších tematických projektech ve vyučovacích předmětech člověk a svět, český a anglický jazyk. Na závěr roku ţáci absolvovali srovnávací testy z matematiky, českého jazyka a čtenářských dovedností. Podle výsledků se jeví třídy jako průměrné, začíná se zvyšovat úroveň čtenářských dovedností ţáků. Chování ţáků bylo bez větších problémů, jednotlivé přestupky byly řešeny hned a jiţ se neopakovaly. Na třídnických hodinách byl podrobně rozebírán školní řád, utuţován školní kolektiv a vysvětlovány znaky šikany a předcházení tomuto jevu. V rámci výuky jsme v prvním pololetí absolvovali plavecký výcvik a dopravní výchovu na dopravním hřišti Skvrňany. Zúčastnili jsme se Mc Donald Cupu, atletického trojboje, přespolního běhu, soutěţe ve šplhu a soutěţe v pohybových skladbách maţoretky. Naše třídy hrály novou hru Košík plný rozumu. Recitační soutěţ má jiţ svou tradici ve třídním, školním a obvodním kole, stejně jako čtenářské soutěţe v rámci tříd. Velmi se líbila akce studentek lékařské fakulty Zdravé zuby, loutkové představení ve školní tělocvičně či taneční představení v aule školy. Na závěr roku jsme jeli na školní výlety 4. A do Pohádkové země a Medvědária, 4. B na výlet do Mariánských Lázní a na zámek Křivoklát. Výtvarné akce jsou kaţdoročně doplňovány akcí manţelů Chumových z Písku. Letos to byla malba na porcelánové dlaţdice (Vánoce) a malba na bavlnu (Den matek kuchyňské chňapky). V příštím školním roce pokračují třídy 4. A a 4. B se svými stávajícími třídními učitelkami. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, Den otevřených dveří jiţ ale není tak hojně navštěvován. Zpracovaly: Mgr. Marta Michálková, Mgr. Eva Přibylová 33

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SLOVENSKÝ DEN VYHLÁŠENÍ ANKETY NÁŠ ÁMOS BIOLOGICKÁ A ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A MNOHO DALŠÍHO

UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SLOVENSKÝ DEN VYHLÁŠENÍ ANKETY NÁŠ ÁMOS BIOLOGICKÁ A ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A MNOHO DALŠÍHO UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SLOVENSKÝ DEN VYHLÁŠENÍ ANKETY NÁŠ ÁMOS BIOLOGICKÁ A ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A MNOHO DALŠÍHO 2012 3 2013 OBSAH ČÍSLA REDAKCE Velikonoční jarmark 3 Anketa Náš Amos

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Personální zabezpečení školy... 5 3. Další

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více