Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/ Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU:... 4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 4 ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ VE STUDIU PŘÍPRAVNÉM, ZÁKLADNÍM A VE STUDIU PRO DOSPĚLÉ K ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 5 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ... 7 ÚDAJE O DVPP A DALŠÍ ŠKOLENÍ:... 7 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI:... 8 HODNOCENÍ ČINNOSTI HUDEBNÍHO OBORU... 9 VÝBĚR HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI ZÁVĚR

3 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní údaje o organizaci Název školy: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294 Byla zřízena jako příspěvková organizace S identifikačním číslem zařízení (IZO) Identifikátor zařízení : IČO: Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú /0100 Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení do sítě škol: s platností od Kapacita školy dle zařazení: 700 žáků Telefon: , , Adresa www stránek školy: Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. Břetislav Chovanec Odloučená pracoviště: 1. se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571 hudební a výtvarný obor telefon: vedoucí pracoviště Milena Mojžišová 2. se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110 hudební obor telefon: vedoucí pracoviště Jana Vyvialová 3

4 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Výuka ve škole je rozdělena do tří oborů: obor hudební obor taneční obor výtvarný Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala podle platných učebních plánů a osnov a ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana. Vyučovalo se: - v hudebním oboru podle učebních plánů zveřejněných ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod čj /95-25, - ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod čj / a upravených učebních plánů schválených pod čj / výuka tanečního oboru probíhala podle vzdělávacího programu pro přípravné studium a I. stupně základního studia schváleného MŠMT pod čj / , upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod čj / a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod čj / Od 1. září 2012 začala probíhat dle harmonogramu výuka podle schváleného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zdeňka Buriana. Personální zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců k Pedagogičtí zaměstnanci: 28 Nepedagogičtí zaměstnanci: 5 Mateřská dovolená /MD/, Rodičovská dovolená /RD/ MD-0, RD-3 Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek: Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek: Počet nepedagogických zaměstnanců:

5 Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2013/2014 Hudební obor vedoucí oboru Filip Borovský Vedoucí předmětových komisí: Klávesových nástrojů F. Borovský Smyčcových nástrojů H. Vyhlídalová Dechových nástrojů I. Krčmáriková Hudební nauky B. Chovanec Členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení Výtvarný obor vedoucí oboru H. Lengálová Taneční obor vedoucí oboru D. Vraspírová Údaje o počtech žáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé k Počet žáků v přípravném studiu 73 Počet žáků v základním studiu 590 Ve studiu pro dospělé 19 Celkem studovalo 682 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání - počet žáků, kteří absolvovali I. stupeň 56 žáků - počet žáků, kteří absolvovali II. stupeň 25 žáků Počet žáků, kteří ukončili studium: Hudební obor 35 žáků Výtvarný obor 18 žáků Taneční obor 28 žáků Celkem ukončilo studium 81 žáků. Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech K Hudební obor 302 Taneční obor 230 Výtvarný obor 150 celkem 682 5

6 Podíl hudebního oboru vůči ostatním k Počet žáků HO 302 TO + VO 380 Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů: Hra na klavír 89 Hra na el. klávesové nástroje 18 Hra na akordeon 6 Hra na housle 61 Hra na violoncello 10 Hra na kontrabas 2 Hra na zobcovou flétnu 74 Hra na příčnou flétnu 12 Sólový zpěv 3 Hra na fagot 1 Hra na trubku 5 Hra na cimbál 4 Hra na kytaru 16 Hra na violu 1 Počty žáků v hudební nauce PHV ročník ročník ročník ročník ročník 19 Počty žáků v souborech Smyčcové soubory 36 Komorní hra - klavíry 45 Soubory ZF 25 Soubory PF 8 6

7 Komorní hra - akordeony 4 Dřevěné dech.nástroje 1 Žesťové nástroje 2 Folklórní soubory cimbálová muzika 25 Komorní hra - kytara 4 Komorní hra el. klávesy 2 KAPELA 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřednostňujeme osobní kontakt vyučujících s rodiči našich žáků. Tím je mimo jiné také zajištěna maximální informovanost o prospěchu žáků a též o připravovaných akcích a činnosti školy. Prostřednictvím informační nástěnky ve vstupu do budovy, internetu a vyučujících jsou rodiče informováni o aktualizacích školního a organizačního řádu školy. Všichni zaměstnanci školy sledují chování dětí ve vyučování i o přestávkách, případně při vystoupeních a exkurzích či soutěžích, a předcházejí tak možnému projevu šikany mezi dětmi. Při větších školních akcích vypomáhají s dozorem rodiče žáků. Škola spolupracuje se SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy). V době školního vyučování konají nad žáky o přestávkách dohled pedagogičtí pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizovaného zástupcem ředitele školy. Ve vestibulu školy je v době od 16:15 do konce vyučování pověřena dohledem školnice, umožňující případný kontakt s učiteli nebo vedením školy. Údaje o DVPP a další školení: DVPP se uskutečňuje podle ročně aktualizovaného plánu DVPP, který vychází z potřeb školy a vychází vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem se dále vzdělávat a obohacovat tak výuku novými poznatky a metodami výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle stávajícího plánu DVPP, který byl během roku aktualizován, především v oblasti Studium k prohlubování odborné kvalifikace a tvorba ŠVP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školy, a je organizováno formou jednotlivých a cyklických akreditovaných vzdělávacích akcí. Vedení školy podporuje v této oblasti všechny zaměstnance, kteří projeví zájem o další vzdělávání. Zaměstnanci se účastnili těchto školení v rámci DVPP: Uplatnění akordeonu v současnosti Nová konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN Smyčcové soboty na Konzervatoři v Brně Výuka hry na smyčcové nástroje Letní flétny 2013 v Českých Budějovicích Impulzy-tvorba-prezentace - Praha DOX (výtvarný obor) 7

8 Další školení: BOZP a PO Zákoník práce, obč. zákoník, platové předpisy, ev. prac. doby Účetní předpisy 2013 Facility management v praxi organizace Aktualizace legislativy podle NOZ pro PO Klasifikace užití softwaru DVPP vlastní hodnocení školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Hlavní aktivity školy Hlavní budova školy v Kopřivnici je otevřena rodičům i veřejnosti k prohlídkám výstav výtvarného oboru v odpoledních hodinách v době provozu školy, pod dohledem určeného provozního zaměstnance. V koncertním sále školy se pravidelně konají veřejnosti přístupné třídní předehrávky a menší koncerty, recitály současných i bývalých žáků školy a absolventské koncerty. O hlavních akcích je veřejnost informována na webových stránkách, na nástěnce ve vstupu do objektu, tiskem i vývěskou v centru města. Každoročně počátkem školního roku je rodičům předán prostřednictvím dětí Zpravodaj ZUŠ. Pro širší veřejnost hudební obor připravoval jako každoročně mimoškolní koncerty v katolickém domě v Kopřivnici, v kině PULS v KD, dále v kulturním domě ve Štramberku a v Rybí. Žáci školy se představili veřejnosti na vernisážích výstav, společných koncertech a přehlídkách s jinými subjekty v našem i jiných městech. Taneční obor pravidelně vystupoval na významných akcích ve městě a na jaře uspořádal dva velké taneční koncerty pro veřejnost v kulturním domě v Kopřivnici, na kterém se veřejnosti představily téměř všechny děti tohoto oboru. Následně byl program 4x představen školám v Kopřivnici jako výchovný koncert. Výtvarný obor připravil pro veřejnost každý měsíc novou výstavu ve školní galerii, účastnil se výstav a přehlídek regionálního i celostátního charakteru. Nejzajímavější práce svých žáků zpřístupňuje k prohlídce i ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. Výtvarný projekt EMOCE byl prezentován v květnu v Praze ve výtvarném centru moderního umění DOX. Dokumentace o akcích: Digitální fotodokumentace je průběžně realizována v průběhu školního roku. Škola o své činnosti informuje veřejnost na informačních panelech ve vstupu do budovy, v pronajaté vitríně v centru města a na internetu. Zejména na webových stránkách školy může veřejnost nahlédnout do školy prostřednictvím fotografií. Výtvarné práce žáků školy jsou přehledně prezentovány ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. 8

9 Rekonstrukce koncertního sálu Hodnocení činnosti hudebního oboru Počet žáků hudebního oboru na začátku školního roku činil 303 žáků, na konci je stav 300 žáků. Všichni žáci byli podle platných učebních osnov zařazováni do dalších předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra. Na konci školního roku absolvovalo hudební obor 35 žáků. Výuka žáků byla zabezpečována kvalifikovaným pedagogickým sborem se zaměřením na nástrojovou aprobaci, na konci dubna nastoupila MD p. uč. Lenka Ledvoňová, nahradila ji Veronika Burýšková, která nastupuje po RD. Školní vzdělávací program byl doplněn o studijní zaměření Sólový zpěv a předmět Hudební skupina. Žáci hudebního oboru se zúčastnili soutěží ZUŠ ve hře na klavír a housle, přehlídek, veřejných i interních vystoupení. V letošním kalendářním roce škola slaví několikanásobné výročí, v jehož rámci již proběhl koncert populární hudby. 9

10 Soutěže ZUŠ: Okresní kolo hra na smyčcové nástroje: Účast 14 žáků 5 x 1. místo s postupem do krajského kola 5 x 2. místo 3 x 4. místo Krajské kolo: 1 x 1. místo 2 x 2. místo 2 x 3. místo Okresní kolo hra na klavír: Účast 10 žáků 1 x 1. místo 6 x 2. místo 2 x 3. místo 1 x čestné uznání Další akce hudebního oboru ve školním roce 2013/2014 Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky, 3 absolventské koncerty. Z dalších významnějších akcí to byly Vánoční a Závěrečné koncerty v Kopřivnici, ve Štramberku a v Rybí. Naši žáci se účastnili vystoupení na seniorském odpoledni v KDK, vernisáží, dnů otevřených dveří pro MŠ a dalších akcí ve škole i mimo školu. Hospodaření oboru: Mezi hlavní nákupy patřily: housle ,-Kč akordeon ,- Kč digitální piano Kurzweil ,-Kč klavír - křídlo Weinbach ,-Kč (investiční fond) pravidelně se dokupoval notový materiál, elektronika, dvakrát ročně byly laděny všechny klavíry Hodnocení tanečního oboru za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo taneční obor 231 žáků. V přípravném ročníku bylo 35 dětí ve věku 5 a 6 let, 196 žáků v 1. a 2. stupni ve věku 7 až 20 let. Vyučováno bylo 59 hodin se 14 hodinami korepetice. Vedoucí tanečního oboru: p.uč. Drahomíra Vraspírová Interní učitelé: Aneta Řeháková, Mgr. Renáta Filačová Korepetitoři: Filip Borovský, Mgr. Petr Lichnovský Taneční hodiny probíhají ve dvou zrcadlových sálech, vkusně a moderně zařízených, které umožňují tanečníkům kontrolu vlastního těla i pohybu. 10

11 Se začátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i nejrůznější akce v našem městě i mimo město Kopřivnice. Po novém roce nastala plesová sezóna, kde dostali příležitost starší žáci k tanečním vystoupením. Vystoupili mimo jiné i v kulturním domě v Kopřivnici, Závišicích, Sedlnicích a Veřovicích proběhlo taneční soustředění v areálu RETASO - Horní Bečva, kterého se účastnili žáci 1. a 2. stupně p.uč. Drahomíry Vraspírové. Absolvovalo v tomto roce v I. stupni 20 dívek a v II. stupni 8 dívek. Mimoškolní vystoupení tanečního oboru: SENIORSKÉ ODPOLEDNE V KDK PLES SEDLNICE MAŠKARNÍ PLES ZÁVIŠICE PLES ZÁVIŠICE SWINGOVÝ PLES Katolický dům Kopřivnice PLES VEŘOVICE PLES ŽENKLAVA MUZIKANTSKÝ PLES KD Kopřivnice KOPŘIVNICKÉ MECHECHE a JARNÍ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ VÝCHOVNÉ KONCERTY v KDK (4x) KRAJSKÁ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA - Havířov DNY TECHNIKY - Kopřivnice ZAHRADA FANTAZIE, dětské centrum Motýlek Hodnocení výtvarného oboru za školní rok 2013/2014 Organizace výuky probíhala podle platných učebních plánů a ŠVP. Ve vzdělávacím programu výtvarného oboru žáci rozvíjejí svůj talent, vztah k umění a své schopnosti vnímat estetické hodnoty. Účast žáků na přehlídkách, soutěžích a výstavách: Výchovné a vzdělávací projekty: - návštěvy galerií a výstav, K- galerie Kopřivnice, Muzeum Štramberk, Muzea v Kopřivnici, - animační programy GVU Opava, - výtvarné animace - Zbrašovské aragonitové jeskyně, - výtvarné soustředění Ateliéry v přírodě - Horní Bečva, - plenér - Štramberk, Bílá hora, Arboretum Štramberk, krajinomalba Kopřivnice, - Zahrada snů projekt s Dětským centrem Motýlek Kopřivnice. - exkurze a výtvarné soustředění v areálu Horní Bečva - výstavy ve školní galerii - absolventské výstavy - školní galerie a MÚ Kopřivnice Vzdělávání proběhlo v souladu s celoročním plánem akcí. Podmínky výuky výtvarného oboru odpovídají kvalitní úrovni jak materiální, tak didaktické. Vše bylo průběžně projednáváno a zaznamenáno na předmětových schůzkách s učiteli výtvarného oboru. 11

12 Úspěchy a účast v soutěžích: Salon Zrzavý Opava, H. Lengálová, Z. Babinec, Celostátní přehlídka ZUŠ krajské kolo, L. Benišová, Z. Babinec s postupem, Mezinárodní soutěž Lidice, L. Benišová s oceněním, Emoce, projekt ARTAMA - Praha DOX, Z. Babinec, Můj sen Příbor, L. Benišová, H. Lengálová, Stop válce a násilí H. Lengálová, Výběr hlavních akcí školy ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD Výtvarná přehlídka ZUŠ - Zrzavý salón OPAVA Instalace výstavy ve školní galerii Školní předehrávka v Rybí Vystoupení TO - taneční soutěž TATRA Exkurze VO Praha Národní galerie Vystoupení HO a TO pro MÚ Přehrávka na vánoční koncert Exkurze VO Opava výtvarné animace Vystoupení HO pro MÚ Třídní předehrávka - I. Krčmáriková Třídní předehrávka - D. Brus, V. Jílek, H. Vyhlídalová 12

13 PROSINEC Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová, P. Lichnovský Třídní předehrávka, - M. Šebíková Adventní koncert v Rybí Třídní předehrávka, H. Pukovcová PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ katolický dům v Kopřivnici + předvánoční posezení zaměstnanců Vánoční koncert ve Štramberku kulturní dům ve Štramberku Třídní předehrávka - I. Krčmáriková Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová, L. Ledvoňová Třídní předehrávka - F. Borovský, L. Jurčáková Vánoční koledování ve Štramberku (13:00 pro MŠ) LEDEN Vystoupení TO KDK - D. Vraspírová Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová Třídní předehrávka - P. David Vystoupení TO Obecní ples Hájov a pak Závišice - D. Vraspírová Školní kolo KH - dechy Školní kolo soutěže - akordeon Školní kolo soutěže smyčcové nástroje Třídní předehrávka - D. Brus, P. Lichnovský Vystoupení TO Obecní ples v KDK - D. Vraspírová ÚNOR Okresní kolo KH dechové nástroje, Příbor Třídní předehrávka - L. Ledvoňová, K. Golik Třídní předehrávka - Štramberk - M. Mojžišová Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová, M. Mojžišová Okresní kolo KH smyčcové nástroje, Frenštát p. R Okresní kolo akordeon, Bílovec Příprava koncertního sálu k rekonstrukci BŘEZEN Krajské kolo soutěže ZUŠ komorní hra dech. nástroje ZUŠ Havířov Vystoupení TO Muzikantský ples - D. Vraspírová Soustředění TO + VO Liščí mlýn ve Frenštátě p.r. - D. Vraspírová Soustředění TO + VO - H. Lengálová Třídní předehrávka - F. Borovský Školní předehrávka v Rybí - J. Vyvialová Koncert populární hudby koncertní sál - F. Borovský DUBEN 2.4. Třídní předehrávka - F. Borovský 4.4. Krajské kolo soutěže ZUŠ smyčce FM 5.4. Vystoupení tria mladších žáků v KD - H. Vyhlídalová Třídní předehrávka ve Štramberku - H. Vyhlídalová, M. Mojžišová 13

14 11.4. Vystoupení HO v KDK Koncert mladých cimbalistů koncertní sál školy TO otevřená hodina PS p. Filačové DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TO otevřená hodina 1. ročníku p. Filačové DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TO otevřená hodina PS p. Vraspírové Třídní předehrávka - I. Krčmáriková TO otevřená hodina PS p. Řehákové Třídní předehrávka - P. David PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Třídní předehrávka - M. Šebíková Třídní předehrávka - P. Pukovec KVĚTEN 3.5. Třídní předehrávka I. Krčmáriková 9.5. Třídní předehrávka - J. Vyvialová 9.5. Vystoupení ke Dni matek Štramberk - M. Mojžišová Výchovný koncert v MŠ Rybí - J. Vyvialová Třídní předehrávka - H. Pukovcová Absolventský koncert I Absolventský koncert II Taneční koncert Taneční koncert a výchovné koncerty Výchovné koncerty TO Závěrečné zkoušky v Rybí Vernisáž výstavy absolventů Závěrečný koncert Štramberk Absolventský koncert III Třídní předehrávka - H. Pukovcová Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová ČERVEN Závěrečné zkoušky HO 5.6. Třídní předehrávka s absolventským vystoupením Štramberk - M. Mojžišová Závěrečný koncert v Rybí - J. Vyvialová 6.6. Absolventský koncert s hosty - M. Šebíková Závěrečné zkoušky ve Štramberku M. Mojžišová Třídní předehrávka - D. Brus, P. Štěpán ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU - PULS Třídní předehrávka - L. Jurčáková, L. Ledvoňová Třídní předehrávka s absolventským vystoupením - P. Pukovec Ostrov splněných přání akce VO + TO pro děti ZŠ Motýlek 14

15 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech února Inspekci provedli MgA. Stanislava Juchelková, MgA. Libor Buchta a Bc. Blanka Benčičová. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Inspekce vyhodnotila činnost příspěvkové organizace bez nedostatků v souladu se všemi předpisy. Nebyla přijata žádná opatření. 15

16 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj. objem prostředků na platy výše odpisů dle odpisového plánu odvod do rozpočtu KÚ MSK hospodářský výsledek za vykazované období účelové dotace granty 1. Příjmy: tvoří dotace na přímé náklady, úplata za vzdělávání od žáků a ostatní příjmy (úroky) 2. Výdaje: tvoří neinvestiční náklady (náklady na platy, zákonné odvody sociálního a zdravotního zabezpečení, provozní náklady a FKSP) 3. Fond sociálních a kulturních potřeb: hospodaříme podle zásad pro čerpání FKSP Příjmy: a) Poskytnutá dotace z KÚ Přímé náklady na vzdělávání: Prostředky na platy ,- OPPP ,- Zákonné odvody ,- Příděl do FKSP ,- ONIV náhrady ,- Celkem ,- b) Jiné a doplňkové zdroje Celkem z jiných zdrojů čerpáno Platby školného ,- Čerpání fondů 4 530,- Ostatní výnosy z činnosti 1 255,- Úroky 190,- Výnosy celkem ,- Výdaje: - náklady na mzdy, odvody, FKSP, dotace ,- - ostatní náklady (ze školného) ,- Náklady celkem ,- Organizace závazné ukazatele a limity finančních prostředků dodržela. Organizace v roce 2013 docílila kladného hospodářského výsledku Kč ,92 16

17 Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Všechny peněžní fondy jsou finančně kryty. FKSP je používán v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro daný rok. V r byly použity prostředky fondu odměn z důvodu překročení limitu finančních prostředků na platy. Závodní stravování zaměstnanců organizace Organizace v roce 2013/2043 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně Základní školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace, která sídlí poblíž naší školy Cena stravenky za 1 oběd 51,- - organizace přispívá 53%, tj. 28,- - příspěvek z FKSP 9,- - příspěvek zaměstnance 14,- V jídelně se stravovalo 14 zaměstnanců. V době prázdnin se stravování nezajišťuje, většina zaměstnanců má řádnou dovolenou nebo studijní volno. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřebných pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem sdružení MÚZA, v jehož rámci je zapojena do vzdělávacích projektů. Na školní rok byl zpracován plán DVPP a dle potřeby byl dále doplněn (viz. seznam školení). Učitelé byli vysíláni přednostně na takové vzdělávací akce, které měly dopad na jejich výuku a jejichž odrazem bylo zkvalitnění výuky. Učitelé výtvarného oboru se pravidelně účastní vzdělávacích seminářů organizovaných NI- POS ARTAMA Praha. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivnice. Podílí se na přípravě programů a žáci školy se účastní kulturních vystoupení (pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku žáci na požádání MÚ vystupují na akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. V tomto školním roce nebyl výměnný pobyt realizován. 17

18 Údaje o spolupráci s jinými organizacemi Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která je každoročně revidována a v případě potřeby aktualizována. ZO pomáhá při zpracování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP. Škola je členem sdružení ZUŠ MÚZA a AZUŠ. Výtvarný obor spolupracuje s NIPOS ARTAMA v Praze a účastní se celostátních seminářů, projektů a výstav. Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i s místní galérií Ve vile a Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisážích výstav. Žáci hudebního oboru vystupovali i na koncertech Kruhu přátel hudby v kulturním domě. Někteří jsou již zapojeni v místních hudebních tělesech (Komorní orchestr Kopřivnice) a menších souborech. V činnosti pokračuje i cimbálová muzika Pramínky, která nadále spolupracuje se školou. Pravidelně také spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a dalšími místními organizacemi, pro něž zařizujeme vystoupení našich žáků. ZÁVĚR Podle 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou na naší ZUŠ poskytovány tyto informace v úředních hodinách vedení školy. Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě hodnocení plnění celoročního plánu školy. Hodnocení činnosti v daném školním roce zpracovali vyučující v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odloučených pracovišť v červnu Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě. Ve školním roce 2013/2014 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla zřízena. V oblasti výuky přetrvává cíl udržet kvalitu výuky, dobré jméno na veřejnosti a s tím související stav žáků. Vzhledem k zájmu o studium a ohlasům z řad veřejnosti i úspěchům v různých soutěžích lze říct, že tento cíl byl opět takřka splněn. Organizovali jsme taneční i hudební koncerty v prostorách katolického domu i kulturního domu v Kopřivnici. Opět se uskutečnil ve škole koncert populární hudby, veřejné předehrávky a absolventské koncerty. Na webových stránkách školy jsou odkazy na videozáznamy z nejzajímavějších vystoupení, které pro tuto potřebu zpracovával Filip Borovský, který zároveň hlavní koncerty nahrává a zpracovává na DVD. 18

19 Taneční obor připravil pro místní publikum taneční koncerty v KDK a oživil je řadou artefaktů připravených žáky výtvarného oboru. Toto provázání obou oborů považuji za velmi motivující a podnětné pro další rozvoj školy. Bylo by dobré, kdyby se do tanečních koncertů opět dostalo i vystoupení buď souboru, nebo sólistů hudebního oboru, tak jako se v minulosti již podařilo. Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou pozornost na celostátní výtvarnou přehlídku v Lidicích a získal pro školu řadu cen. Úspěšně se zúčastnil i dalších soutěží včetně reprízy celostátní přehlídky výtvarných prací v Praze v galerii DOX. Náš nový Školní vzdělávací program ZUŠ Zdeňka Buriana má za sebou druhý rok platnosti. Od září se podle něj bude vyučovat v ročnících všech stupňů. V platnost zároveň vstoupily dva dodatky dokumentu. Plán pro další školní rok vychází ze Strategického plánu školy zpracovaného na roky Na jaře 2014 byla dokončena revitalizace koncertního sálu školy a zakoupen nový klavír pro hudební obor. Zároveň byly městu vráceny staré opotřebované klavíry. O prázdninách byly vymalovány některé učebny a provedeny opravy po zatečení do některých prostor. Střecha, která je téměř v havarijním stavu, byla městem zařazena do plánu oprav. Vzhledem k tomu, že zařazení mezi opravy trvalo příliš dlouho a plánovaná oprava měla proběhnout v listopadu a prosinci (což je nevhodná doba pro odkrytí budovy), požádalo vedení školy o přesun opravy na další rok. Další problém přetrvává v plynové kotelně školy. Oba kotle jsou již zastaralé a potřebují vyměnit. Vedení školy podalo žádost o rekonstrukci kotelny a současně žádost na majetkovou správu o odstranění dalších přetrvávajících nedostatků v budově. V budově ve Štramberku byly provedeny všechny požadované opravy díky umístění jedné třídy MŠ. Tím se otevřel prostor pro další existenci pracoviště. Do plánu nákupů a údržby pro stávající školní rok budou zařazeny změny dle požadavků vyučujících. Jedním ze záměrů školy pro tento rok bylo ve spolupráci s městem Kopřivnice připravit důstojné oslavy výročí školy. Pro tento účel byl sestaven přípravný tým. Jarní akce již proběhly a letošní podzim bude ve znamení dalších významných akcí (viz. Plán práce). Kromě akcí pro veřejnost byla vydána brožurka k výročí školy s přiloženým CD, které umožní každému nahlédnout do historie i současnosti školy. Během prázdnin bylo vytištěno PEXESO připravené žáky počítačové grafiky, které bude rozdáno žákům školy. Na podzim proběhne slavnostní koncert, výstava učitelů, výstava na Fojtství, bude vydáno DVD s nahrávkami školních vystoupení a proměnou projdou i webové stránky školy, na nichž již najdete záznamy posledních vystoupení. Pro rozvoj školy a hladký průběh akcí je významná i spolupráce se SR- PDŠ a ostatními rodiči, bez nichž by byla organizace větších vystoupení velmi nesnadná. V průběhu října bude prostřednictvím dětí předán rodičům dopis SRPDŠ s informacemi o činnosti SRPDŠ a s výzvou rodičům ke spolupráci se školou. Aktuální informace o školních akcích jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy. Počátkem září obdrží všichni žáci pro rodiče Informátor ZUŠ se základními informacemi o škole a o připravovaných akcích. 19

20 V oblasti výuky budeme dbát na důsledné zavádění ŠVP do výuky a zároveň sledovat, jak by se plán dal dále inovovat. Velký význam má rovněž podporovaná účast na DVPP, která má zpětnou vazbu v zavádění moderních forem výuky. Také mimoškolní činnost pedagogů je velmi dobrou motivací pro žáky. V Kopřivnici Mgr. Zdeněk Babinec Ředitel školy 20

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Štramberská 294 IČ : 62330322 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-599/07-R 14 Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-99/10-T Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-983/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/08-02 Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ Adresa: Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc Identifikátor školy:600 004 198 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-216/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-216/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-216/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8 příspěvková organizace Sídlo:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1963/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/o, 1.

Více