Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace PSČ tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Strana 1 (celkem 21)

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Sídlo: Supíkovice 129 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Obec Supíkovice právní forma: obec, IČO: se sídlem: Supíkovice 130 Ředitel školy: Antonín Ďopan, Supíkovice 129, Součásti školy: školní družina IZO: školní jídelna IZO: mateřská škola IZO: Datum zařazení do sítě: Celková kapacita školy: Celková kapacita školní družiny: Celková kapacita školní jídelny: Celková kapacita mateřské školy: Zaměření školy: Web: Školská rada: 330 žáků 60 žáků 300 jídel 30 dětí výuka Cj, ICT, sport předseda Veronika Stehlíková počet členů: 9 Strana 2 (celkem 21)

3 Další údaje: Naše škola měla v tomto školním roce 124 žáky v 9 třídách. Průměrná naplněnost tříd je 13,8 žáka. V průběhu roku se tři žáci odstěhovali, na konci roku jsme měli 121 žáka. Škola má k dispozici 17 učeben, z toho je 7 odborných počítačová učebna 1. st., počítačová učebna 2. st., učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, cvičná kuchyň, tělocvična a školní dílny. Součástí školy je také školní družina, která má dvě oddělení s 58 žáky. Součástí školy je rovněž školní stravovna s jídelnou, kde se může současně stravovat 70 strávníků. Další součástí školy je Mateřská škola, která sídlí v oddělené budově s vlastní zahradou a vybavením. Základní škola měla ve školním roce 2013/14 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec hradila mzdové náklady na 0,91 úvazku učitele. Mateřská škola měla výjimku z nejvyššího počtu žáků. Škola sídlí ve dvou budovách. Pro sportovní výuku a vyžití má škola tělocvičnu, běžeckou dráhu, doskočiště na skok daleký, asfaltové a šotolinové hřiště. Ve spolupráci s TJ Tatran Touax Supíkovice využíváme i prostor fotbalového stadionu a tréninkového plácku. Již tradičně pořádáme lyžařský kurz pro žáky 8. třídy a plavecký kurz pro žáky 2. a 3. třídy. Lyžařský výcvik byl v letošním roce zrušen kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám. Plaveckého kurzu se zúčastnilo 30 žáků. Žáci 6. třídy absolvovali v polovině září GO kurz pro utužení kolektivu a usnadnění přechodu na 2. stupeň. Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. V současné době máme sedm interaktivních tabulí, dvě počítačové učebny, všichni učitelé jsou vybaveni notebooky a na 2. stupni ZŠ byla zřízena wifi síť. Máme vypracovaný systém školních soutěží. Každý měsíc pořádáme sportovní, vědomostní, výtvarné, pěvecké a jiné soutěže, ve kterých se angažuje i Žákovská rada. V zajištění zájmové činnosti spolupracujeme se Střediskem volného času DUHA Jeseník a ZUŠ Vidnava. Počty žáků: Třída počet žáků dívky chlapci Celkem 1. st Strana 3 (celkem 21)

4 Třída počet žáků dívky chlapci Celkem 2. st Celkem škola žáků bylo ze Supíkovic, 50 z Velkých Kunětic, 10 z Písečné a 13 z jiných obcí. V tomto roce došlo k výraznému úbytku žáků o 18, což bylo způsobeno odchodem početné 9. třídy. Údaje o školní družině: Oddělení Počet žáků I. oddělení 30 II. oddělení 28 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: Výuka probíhala ve všech třídách podle ŠVP pro základní vzdělávání Učíme se, sportujeme. Přehled volitelných předmětů: Název Třída Technické činnosti Hrátky s češtinou Košíková Ruský jazyk 9. Florbal Informatika volitelná Domácnost 8. Strana 4 (celkem 21)

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Pedagogičtí pracovníci: Jméno Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová Jiřina Šikulová Mgr. Petra Kratochvílová Mgr. Jana Valičková Bc. Pavla Kinscherová Mgr. Helena Šarmanová Ing. Stanislav Gavlas Mgr. Ema Zykmundová Mgr. Ivana Kašpárková Bronislava Burďáková Jana Urubková Funkce ředitel školy zástupce ředitele, koordinátor ŠVP TU 1. třídy TU 2. třídy, koordinátor ŠVP pro 1. st. TU 3. třídy TU 4. třídy TU 5. třídy TU 6. třídy TU 7. třídy TU 8. třídy, výchovný poradce, koordinátor ŠVP pro 2. st. TU 9. třídy, školní metodik prevence, koordinátor EVVO vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga V tomto školním roce bylo 26,64 % hodin vyučováno nekvalifikovaně, učiteli s vysokoškolským pedagogickým vzděláním. Došlo k poklesu podílu nekvalifikované výuky o 7%. Dva pedagogové si kvalifikaci doplňují. Jeden by měl ukončit studium v příštím školním roce, další pak o rok později. Provozní zaměstnanci: Jméno Marcela Koudelková Andrea Šlahorková Jiří Vacenovský Funkce uklízečka uklízečka školník V letošním školním roce pracoval na naší škole pan Ladislav Zubek v rámci OP LZZ v projektu s názvem Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji. Jeho úvazek byl 1 a byl plně hrazen z prostředků UP. Pan Zubek pracoval jako údržbář a s jeho prací jsme byli velmi spokojeni. Vedení školy bude pro příští školní rok hledat další možnosti zaměstnání pracovníků z podobných projektů. Pracovníci školní jídelny: Jméno Věra Mikischová Pavla Radová Funkce vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu kuchařka Strana 5 (celkem 21)

6 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Údaje o zápisu: K zápisu se dostavilo Odklady Přijato Jeden žák se v průběhu prázdnin odstěhoval. Přehled o přijetí vycházejících žáků: Škola Počet přijatých žáků Gymnázium čtyřleté 1 Gymnázium osmileté 0 Střední odborné školy 6 Učiliště a střední odborná učiliště 6 Celkem 13 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání: Výchovné působení: Na naší škole pracuje školní sněm, který se řídí žákovskou ústavou školy. Tato ústava vychází z Úmluvy o právech dítěte, demokratizačních snah a procesů ve vztazích žáků mezi sebou a učitel - žák, vnitřního řádu školy a školního řádu. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovské rady. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Zástupci ŽR se pravidelně scházejí s vedením školy. V tomto roce byly ve spolupráci ŽR a vedení školy mezery, zástupci ŽR nespolupracovali tak, jak by bylo žádoucí. Pro příští rok je tedy příležitost k radikálnímu zlepšení. Školní sněm se skládá z těchto orgánů: třídní sněm, žákovská rada. Na obou stupních školy je zřízena schránka důvěry. Na sdělení žáků reaguje pravidelně výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Na škole máme rovněž vypracován systém soutěží. V oblasti tělovýchovné máme soutěž Sportovec roku, která je systémem bodování zaměřena i na žáky, kteří nemají ke sportu nadání. Každý měsíc pořádá komise tělesné výchovy nejméně jednu sportovní soutěž. Žákovská rada si připravuje akce pro své spolužáky. Pořádáme také okresní branný závod Hubertův pohár. V závěru školního roku pořádáme na počest založení Českého Olympijského výboru Olympijský den. V rámci výchovného působení jsme zřídili nástěnky nejlepších žáků školy a nejaktivnějších žáků školy. Zřízen je rovněž fotoarchív a videoarchiv školy. Strana 6 (celkem 21)

7 Přehled prospěchu za 1. pololetí: Třída Žáků Vyznamená Prům. Absence na Prospělo Neprospělo ní prospěch žáka O/N ,18 25,18/ ,33 27,06/ ,42 13,21/ ,48 48,75/0, ,69 55,36/ ,91 52,50/0, ,30 37,91/0, ,93 49,75/0, ,85 62,91/0 Celkem ,68 41,40/0,16 Kladem prospěchu za toto období školního roku je pokles počtu neprospívajících žáků. Rovněž se podařilo o více než 7 hodin na žáka snížit množství zameškaných hodin. Přehled výchovných opatření: PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch PŘŠ pochvala ředitele školy, NTU napomenutí třídního učitele, DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy V oblasti výchovné došlo k výraznému nárůstu počtu opatření k posílení kázně. Velká část z nich byla ovšem udělena za zameškanou neomluvenou absenci. Vedení školy i učitelé přistoupili k důsledné aplikaci ustanovení školního řádu. Výsledek se dostavil v pozitivní rovině v poklesu počtu zameškaných hodin, v důsledku pozdního omlouvání absence ovšem právě k výše zmiňovanému nárůstu. Přehled prospěchu za 2. pololetí: Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Prům. Absence na prospěch žáka O/N ,23 25,63/ ,38 46,18/ ,39 35,07/ ,55 52,53/0, ,66 55,63/ ,00 61,64/0, ,18 65,75/ ,99 57,06/0, ,26 88,41/0,92 Celkem ,74 54,21/0,32 I ve druhém pololetí pokračoval trend z prvního pololetí pokles počtu neprospívajících žáků a rovněž pokles v počtu zmeškaných hodin, tentokrát přibližně o pět hodin ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Celkový počet zameškaných hodin poklesl oproti loňskému roku o 7 hodin na žáka, což znamená, že každé dítě bylo o jeden den déle ve škole. Strana 7 (celkem 21)

8 Přehled výchovných opatření: PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch PŘŠ pochvala ředitele školy, NTU napomenutí třídního učitele, DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy Ve srovnání s minulým školním rokem narostl počet pochval ředitele školy o čtvrtinu, což svědčí o výrazném zapojení žáků do meziškolních soutěží a dobrou práci při plnění školních povinností. Nárůst počtu opatření k posílení kázně byl oproti prvnímu pololetí výrazně nižší. Spokojeni můžeme být ovšem z faktu, že z loňských pěti 2. stupňů z chování nezůstal ani jeden. Péče o talentované žáky, hodnocení práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a integrovanými žáky: Pro talentované žáky máme vypracován systém soutěží, jak je uvedeno výše. Rovněž jim věnujeme zvýšenou pozornost a individuální přístup ve vyučování. Naše škola se zapojuje i do meziškolních soutěží a olympiád v co největší možné míře. Letos jsme měli pět žáků se zdravotním postižením. Řídili jsme se pokyny doporučenými PPP či SPC - individuální přístup s ohledem na diagnostikovanou poruchu a žáci jsou zapojeni do nápravy poruch ve škole. Každý vyučující těchto žáků má vypracován individuální vzdělávací plán, jehož plnění je dvakrát ročně vyhodnocováno. Ve škole pracovala asistentka pedagoga. I v letošním školním roce jsme se výrazněji zaměřili na žáky se sociálně znevýhodněného prostředí. Každý třídní učitel vytipoval ve své třídě žáky s tímto znevýhodněním. Protože jejich počet dosáhl 49,2% celkového počtu žáků, podali jsme žádost do programu inkluzivního vzdělávání. V letošním roce jsme opět získali certifikáty společností Pro školy a SCIO za aktivní přístup ke zjišťování výsledků ve vzdělávání. Strana 8 (celkem 21)

9 Strana 9 (celkem 21)

10 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Ve školním roce 2013/14 pracovalo na naší škole hudební a výtvarné oddělení ZUŠ Vidnava. I v letošním školním roce byla pro žáky na škole uspořádána spousta akcí a soutěží sportovního, naukového či kulturního rázu. Kromě akcí, které pro žáky připravovali učitelé, si některé soutěže připravila pro své spolužáky také Žákovská rada například Stavby z vršků a ruliček, Boj o vlajku, Strašidelná párty, Princezna a princ školy, Účes roku, Bludiště či Člověče, nezlob se. Kromě akcí pořádaných školou se naši žáci pravidelně zúčastňují mnoha soutěží v rámci okresu Jeseník. V letošním roce už nehrají naše žákyně JL v košíkové, ale opět jsme se zúčastnili JL ve florbalu, kde naše starší florbalistky obsadily 3. místo. Žáci z 1. stupně vyhráli okresní kolo McDonald s Cupu a v krajském kole vybojoval 4. místo. Starším žákyním se opět podařilo postoupit do krajského kola v Poháru rozhlasu i v Atletickém čtyřboji. Poprvé se letos chlapci zúčastnili Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a hned se probojovali do krajského kola. Štěpán Jati se probojoval do krajského kola Biologické olympiády, navíc zvítězil v okresním kole Matematické olympiády a byl třetí v okresním kole Zeměpisné olympiády. Velice dobře si vedli i naši žáci v celoškolní soutěži Matematický klokan a v soutěži na internetu Najdi, co neznáš (9. místo). Stále kladně hodnotím schránky důvěry umístěné zvlášť na 1. a 2. stupni. Žáci do ní vhazují své připomínky k chodu školy, k chování spolužáků i pedagogů. Tyto připomínky jsou průběžně řešeny. Poslední roky je však využívají jen zřídka, neboť vznikající problémy se většinou řeší v kolektivu třídy s třídním učitelem hned nebo na třídnických hodinách. Žáci se mohou také vyjadřovat a své připomínky k chodu školy podávat prostřednictvím zástupců v Žákovské radě, kdy zástupci ŽR projednávají připomínky s ředitelem školy, letos však spolupráce trochu pokulhávala. Letos pouze žáci 9. ročníku jsou v rámci výchovy ke zdraví vyučováni metodou aktivního sociálního učení. Touto metodou vyučujeme žáky již patnáctý rok, metoda se osvědčila, mezi žáky se zlepšuje komunikace, zvyšuje se jejich sebevědomí a lépe se dovedou orientovat v náročnějších situacích. V průběhu roku třídní učitelé řešili několik náznaků slovního, ale i fyzického napadání spolužáků. Na třídnických hodinách se řešilo chování žáků na veřejnosti, chování k cizím lidem, vztahy mezi spolužáky, rasová snášenlivost, pravidla soužití v třídním kolektivu, pravidla komunikace, komunikace přes internet a sms kyberšikana, spolupráce ve skupině a přebírání zodpovědnosti za splněné úkoly, závislosti kouření, alkohol, vlastní bezpečí - chování v parku, na hřišti, na veřejnosti, záškoláctví. Na začátku roku se žáci 6. třídy zúčastnili GO kurzu, který měl mimo jiné i pomoci nové třídní učitelce pochopit vztahy ve třídě a také nastartovat práci s touto třídou. I nadále se bude muset se třídou zvýšeně pracovat, protože se ve třídě nepodařilo utužit kolektiv a vzniká tam stále napětí mezi spolužáky. V 7. třídě došlo k částečnému zlepšení chování hlavně vlivem pravidelného působení třídního učitele na žáky a včasnému řešení vznikajících konfliktů. Během školního roku jsme se potýkali s nadměrným narušováním vyučovacího procesu v některých třídách a některých předmětech, s agresivním chováním některých žáků, neadekvátnímu chování některých žáků vůči začínajícím učitelům. Byl vypracován IVP pro jednoho žáka, který má problémy s agresivnějším chováním vlivem diagnostikované poruchy ADHD. Jeho problémové chování bylo řešeno při vzniklých problémech v rámci reedukace. Při porovnání kázeňských postihů oproti minulému roku třídní učitelé udělili více napomenutí a důtek TU, více než dvakrát více důtek ŘŠ, opět byly uděleny snížené Strana 10 (celkem 21)

11 známky z chování celkem 1 x 2. stupeň a 4 x 3. stupeň, což je oproti loňskému roku značný pokles 2. stupně z chování, ale nárůst 3. stupně z chování. Tato opatření k posílení kázně byla udělena především za opakované fyzické ubližování spolužákům, nebezpečné chování žáků ohrožující jejich zdraví, za nabádání k ubližování spolužákům, za nedovolené pořizování záznamů ve škole za neadekvátní chování vůči učitelům, nerespektování jejich příkazů. Letos bylo uděleno téměř o čtvrtinu více pochval ředitele školy, které byly uděleny především za aktivitu, reprezentaci školy ve florbalu i jiných sportech kolektivních sportech a za vzornou reprezentaci v okresních a krajských kolech atletiky a kopané, také za reprezentaci školy v okresních a krajských kolech v naukových předmětech a pěkné studijní výsledky. Opět se vyskytla i neomluvená absence (60 hodin) a to především za pozdní omluvení či neomluvení žáků jejich rodiči. Naopak počet omluvených hodin klesl v průměru na žáka o téměř 7 hodin a tím jsme se opět dostali pod hranici 100 hodin na žáka. Ve spolupráci se SVČ Duha Jeseník proběhly pro žáky 6. až 9. třídy zdařilé besedy s interaktivními prvky na téma kyberšikana a poruchy příjmu potravy. Žáci 4. a 8. třídy se zúčastnili akce Den bezpečnosti v Jeseníku. 4. a 6. třída se zúčastnila kurzu dopravní výchovy, u žáků 4. třídy byl kurz zakončený předáním průkazu cyklisty. Z organizačních důvodů se neuskutečnila beseda pro rodiče, jejíž téma si rodiče zvolili sami šikana a kyberšikana. Termín této besedy se přesouvá na první čtvrtletí příštího roku. Všechny ostatní úkoly vyplývající z Minimálního preventivního programu byly splněny. Hodnocení vypracovala Mgr. Ivana Kašpárková Strana 11 (celkem 21)

12 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu DVPP a podle nabídek, které se vyskytly v průběhu roku. Uskutečnili jsme jedno školení pro všechny pracovníky na téma Hodnocení žáka na ZŠ. Toto školení navazovalo na závěry kontroly ČŠI z října tohoto roku. Velkou pozornost jsme věnovali v důsledku stále se zhoršujícího stavu komunikace u dětí přijímaných do 1. tříd logopedii a nápravě řeči. Název Počet zúčastněných pracovníků Hodnocení žáka na ZŠ I. 13 ZP a jeho novela 1 Právní předpisy ve školství 1 Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování 1 Abeceda a práce s čítankou 1 Zásady práce s dítětem s ADHD 1 Kurz logopedické prevence 1 Nejlepší nápady do Prv, Přv, a Vl 1 Kočičí zahrada 2 Logopedický workshop 1 Řečová výchova u dětí 1 Adaptační období nově vzniklých třídních kolektivů 2 Trénink koordinátora parlamentu 1 Angličtina pro 2. st. ZŠ III. 1 Na DVPP jsme letos vynaložili částku ,- Kč, což je výrazný nárůst oproti roku minulému. Strana 12 (celkem 21)

13 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Na požádání obce zajišťujeme kulturní programy na akcích jí pořádaných. V tabulce uvádíme pouze významnější umístění našich žáků, nejsou uvedeny všechny akce, kterých jsme se zúčastnili. Soutěž Umístění Kdo OK v přespolním běhu 2. Kubánek Formela Cup 5. Gábor P., Polák V., Pudil M., Pudil A. Kubánek, Glac, Niederle, Polák F., Flasar, Gábor K. OK McDonald s Cup 1. Gábor P., Polák V., Pudil M., Pudil A. Kubánek, Glac, Hrabovský, Burďák, Křivánek KK McDonald s Cup 4. Gábor P., Polák V., Pudil M., Pudil A. Kubánek, Glac, Niederle, Polák F., Flasar, Gábor K., M. Pudil nejlepší střelec turnaje Meziškolní kolo matematické 1. Vonc soutěže 2. Sobalová, Klčó Přírodovědný klokan 15. Jati Š. 10. Olléová (oba z 260 soutěžících) OK Biologické olympiády 2. Jati Š. KK Biologické olympiády 15. Jati Š. OK Matematické olympiády 1. Jati Š. 6. Jati Šimon (405 řešitelů) 45. Jati A. (451 řešitelů) OK Matematického klokana 4. Manoušek (291 řešitelů) 7. Manoušková (369 řešitelů) 42. Jati Šimon (6810 řešitelů) KK Matematického klokana 52. Manoušek (4218 řešitelů) OK Zeměpisné olympiády 3. Jati Š. Hubertův pohár 2. družstva, Kotesová JL ve florbalu 3. OK Atletického čtyřboje OK Poháru rozhlasu 2. KK Atletického čtyřboje 12. KK Poháru rozhlasu starší žákyně Kotesová, Doležalová, Prokelová, Slováková, Skaličková, Sušková, Manoušková, Današová, Diblíková, Kratochvílová mladší žákyně Bankóová, Juřenová, Sušková, Današová, Diblíková mladší žáci Bican, Böhm, Křivánek, Kališ, Burďák starší žákyně Ševčíková, Prokelová, Doležalová, Mecová, Kotesová mladší žáci Böhm, Křivánek, Bican, Marek, Burďák starší žákyně Ševčíková, Prokelová, Doležalová, Slováková, Mecová, Kotesová, Sušková Kotesová, Mecová, Ševčíková, Doležalová, Sušková Kotesová, Marečková, Mecová, Ševčíková, Doležalová, Slováková, Prokelová, Sušková Strana 13 (celkem 21)

14 2. Bican, Plhák OK OVOV 3. Burďák KK OVOV Ú Bican, Burďák, Plhák 1. Vonc OK Čtenářské soutěže 2. Sobalová, Klčó V okresních soutěžích se zúčastnilo asi 140 dětí a pedagogů, kteří vypomáhali často ve funkcích rozhodčích či spoluorganizátorů akcí. V letošním roce jsme opět uspořádali akci pro rodiče a děti Halloween. V září rovněž proběhlo Sportovní odpoledne. Informační systém školy je založen na několika prvcích. Kromě klasických lístečků rodičům a žákovských knížek má každý pracovník pracovní mail. Máme středu jako úřední den, ve kterém jsou všichni pedagogové na pracovišti a rodiče mohou do 16:00 navštívit školu. V průběhu školního roku preferujeme individuální třídní schůzky. V letošním roce jsme zavedli na 2. stupni elektronické žákovské knížky, což je ale ve skutečnosti ucelený informační systém. Výchovný poradce i školní metodik prevence měli stanovené pravidelné konzultační hodiny. Pokračujeme ve vydávání školního časopisu Školáček, který vychází ve dvouměsíčním intervalu a na němž se téměř stoprocentně podílí žáci školy. Pro jeho vydávání je stanovena redakční rada. Škola má zřízenu webovou stránku, která je pravidelně aktualizována. Vedení školy se pravidelně zúčastňuje jednání obecního zastupitelstva, kde informuje o dění ve škole. Velmi úspěšné družstvo benjamínků na KK Mc Donald s Cupu v Olomouci Reprezentace starších žákyň na KK Poháru rozhlasu v Olomouci. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce proběhla na škole inspekce v termínu října Inspekce byla provedena na oznámení. Inspekční činnost podle 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a zájmové vzdělávání. Zjišťování a hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Posuzovaným obdobím jsou školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 k datu inspekční činnosti. Strana 14 (celkem 21)

15 Z inspekční zprávy vyjímáme: Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/14 - mateřská škola má požadované podmínky pro pobyt dětí a pro realizaci školního vzdělávacího programu - předškolní vzdělávání probíhá na požadované úrovni, nadstandardní pozornost věnuje mateřská škola osobnostnímu rozvoji dětí a přípravě dětí na vstup do základního vzdělávání - výsledky předškolního vzdělávání vykazovaly požadovanou úroveň - způsob řízení ZŠ, podpora DVPP, spolupráce s partnery, zlepšení materiálně - technického vybavení školy a nastavený systém BOZ vytvářejí požadované podmínky pro realizaci ŠVP ZV. Nedostatky přetrvávají v oblasti personálního zabezpečení a v zajištění odpovídajících prostorových podmínek v počítačové učebně - průběh vzdělávání měl celkově požadovanou úroveň, ve většině vyučovacích hodin byly uplatňovány účinné metody a aktivity, které podporovaly rozvoj klíčových kompetencí žáků. Menší pozornost byla věnována vlastnímu hodnocení a vzájemnému hodnocení žáků, závěrečnému shrnutí a zhodnocení práce v hodině - škola má zavedený systém ve sledování a zjišťování úrovně výsledků vzdělávání žáků, které analyzuje a přijímá opatření k odstranění nedostatků. Účinnou pomoc věnuje žákům se SVP a žákům s rizikem školní neúspěšnosti. Primární prevenci dlouhodobě zaměřuje k eliminaci sociálně patologických jevů a k vytváření příznivého klimatu v třídních kolektivech. Pozitivně je v tomto směru hodnocena nabídka a zapojení žáků do školních a mimoškolních aktivit Závěry: a) pozitivem řídící práce je aktivní přístup k plnění úkolů a řešení problémů, trvalá snaha o vytváření příznivého školního klimatu, zlepšování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a podpora začínajícím učitelům a inkluzivnímu vzdělávání. ZŠ má vytvořený účinný systém ke zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání a k prevenci sociálně patologických jevů. V zájmu poskytování kvalitních služeb a pestřejší vzdělávací nabídky spolupracuje s řadou partnerů. Mateřská škola je naplněna a významně přispívá k socializaci dětí a jejich osobnostnímu rozvoji, nadstandardní pozornost věnuje dětem před nástupem do základního vzdělávání. Vedoucí učitelka MŠ zodpovědně naplňuje stanovené kompetence, sleduje a vyhodnocuje kvalitu předškolního vzdělávání a věnuje náležitou podporu začínající učitelce. V MŠ i ZŠ bylo patrné vstřícné a příznivé klima založené na přístupu a přirozené autoritě učitelů. b) nedostatkem vzhledem k potřebám žáků je prostorově malá počítačová učebna na 2. stupni ZŠ. c) přetrvávajícím problémem je personální zabezpečení školy a klesající počet žáků v ZŠ. d) příležitostí ke zkvalitnění činnosti MŠ je stálá spolupráce s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a sledování pravidelné docházky dětí do MŠ, rozvolňování tradiční organizace činností ve prospěch stále probíhajících herních aktivit, v drobných změnách při servírování stravy a vytváření většího prostoru k sebeobslužným činnostem, a to zejména dětem v posledním ročníku MŠ. Příležitostí ke zlepšení v ZŠ je uplatňování činnostního učení, vedení žáků Strana 15 (celkem 21)

16 k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení a k závěrečnému shrnutí a zhodnocení práce v hodině. e) Od poslední inspekce (2010) došlo k výrazným změnám v oblasti materiálnětechnického vybavení školy. Proběhla generální rekonstrukce budovy 1. stupně a oprava budovy MŠ včetně vybavení školní zahrady. V ZŠ se zlepšilo vybavení ICT technikou a pomůckami, v MŠ je dostatek pomůcek, hraček, literatury a didaktického materiálu. ŠVP ZV byl upraven v souladu s platným zněním RVP. f) Základní údaje o hospodaření školy: VÝNOSY Z HLAVNÍ A DOPLŃKOVÉ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Poř.č.ř ádku Ukazatel jednotka - tis. Kč na 2 des. místa 2013 Hlavní činnost SKUTEČNOST Doplňková činnost Celkem sl.7 sl.8 sl.9=sl. 7+sl.8 1. Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) 0,00 0,00 0,00 2. Výkony (601, 602) 764,46 116,54 881,00 tržby za vlastní výrobky (číslo 3. v tom: účtu 601) 0,00 0,00 0,00 4. tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 764,46 106,51 870,97 5. z toho: pronájem (603) 0,00 10,03 10,03 vratky a refundace, soukromé hovory, provize, apod. 0,00 0,00 0, vodné, stočné, teplo, elektřina 0,00 0,00 0,00 8. stravné 450,15 106,51 556,66 9. ostatní tržby, školné 314,31 0,00 314, Změna stavu zásob (skupina účtů 67) 0,00 0,00 0, Aktivace /skupina účtů 62/ 0,00 0,00 0, Provozní dotace: (čísla účtu 671 a 672) ,81 0, , v tom: příspěvek na provoz 2 374,31 0, , příspěvek na přímé náklady 7 783,08 0, , příspěvek do investičního fondu 0,00 0,00 0, příspěvek na opravy a údržbu nemovitého majetku 0,00 0,00 0, účelové dotace 0,00 0,00 0, dotace jiné )** 76,42 0,00 76,42 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a služeb /číslo účtu 651,654/ 0,00 0,00 0, Zaúčt. zákon. rezerv a opravných položek /číslo účtu 656,659/ 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů /číslo účtu 653/ 0,00 0,00 0,00 Strana 16 (celkem 21)

17 22. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku/číslo účtu 655,652/ 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy /skup. 64/ 1,96 0,00 1, z toho: fond odměn / číslo účtu 648 / 0,00 0,00 0, rezervní fond / číslo účtu 648 / 1,84 0,00 1, výnosy z pojistných událostí /číslo účtu 649/ 0,00 0,00 0, úroky 0,12 0,00 0, jiné ostatní výnosy )* 0,00 0,00 0, Výnosy celkem (č.ř ) ,23 116, ,77 Poř.č.ř ádku Ukazatel Hlavní činnost 2013 SKUTEČNOST Doplňková činnost Celkem sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8 1. Spotřeba materiálu,spotřeba energie 2 140,35 62, ,30 2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 278,96 52, ,85 3. z toho : učebnice, učební pomůcky 208,61 0,00 208,61 4. drobný hm. a nehm. dlouhodobý majetek 107,09 0,00 107,09 5. potraviny 448,49 52,89 501,38 6. ochranné pomůcky 7,35 0,00 7,35 7. kancelářské potřeby 84,01 0,00 84,01 8. knihy, pomůcky, tisk 40,50 0,00 40,50 9. ostatní materiál, podrozvahová evidence 344,39 0,00 344, čistící prostředky 29,49 0,00 29, pitný režim 9,03 0,00 9, spotřeba PHM 0,00 0,00 0, spotřeba energií (číslo účtu 502) 861,39 10,06 871, z toho : spotřeba el. energie 214,38 10,06 224, spotřeba vody 31,64 0,00 31, spotřeba plynu 615,37 0,00 615, Služby /skup. 51/ 553,62 0,00 553, z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 13,25 0,00 13, z toho: účelové dotace na opravy a udržování 0,00 0,00 0, cestovné (číslo účtu 512) 16,97 0,00 16, ostatní služby (518) 523,40 0,00 523, z toho: nájemné 12,00 0,00 12, ostatní služby, revize, účetní služby 390,99 0,00 390, softwarové služby, internet 38,40 0,00 38, telekomunikace, služby pošt 66,15 0,00 66, školení a vzdělávání 15,86 0,00 15, Mzdové náklady 5 943,05 37, , v tom: platy 5 822,85 37, , OPPP 120,20 0,00 120,20 Strana 17 (celkem 21)

18 30. Ostatní náklady (ř ř. 42) 2 332,62 10, , Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524,525) 1 985,73 10, , Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 58,23 0,38 58, z toho: FKSP 58,23 0,38 58, Daně a poplatky (součet účtů číslo 531,532 a 538) 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 161,44 0,00 161, Zůstatková cena prodaného DNHM a DHM 0,00 0,00 0, Ostatní účty skupiny 55 (553,556,559) 0,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady (sk.č. 54) 127,22 0,00 127, z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné náklady 118,22 0,00 118, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00 0,00 0, manka a škody, pokuty a penále, odpis pohledávky, dary 9,00 0,00 9, Daň z příjmu a dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0, NÁKLADY celkem (č.ř ) ,64 111, ,02 g) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: V 9. třídě pokračujeme ve výuce výchovy ke zdraví a rodinné výchovy metodou aktivního sociálního učení za podpory MŠMT. Jak je uvedeno již výše, podali jsme žádost do rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Škola je zapojena v projektech Mléko do škol a Ovoce do škol. h) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Jeden pedagog pokračuje ve studiu v bakalářském oboru pedagogických věd, jeden pedagog toto studium zahájil. Zástupkyně ředitele studuje funkční studium koordinátora ŠVP. i) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů: V loňském roce jsme ukončili projekt Žádost o finanční podporu z OP VK _ IP oblasti podpory 1.4 units costs, známého jako projekt Peníze do škol. V letošním roce proběhla kontrola FÚ Jeseník se zaměřením na využití a uplatnění finančních prostředků v projektu. Nebylo shledáno pochybení. V současné době běží období udržitelnosti. Strana 18 (celkem 21)

19 V letošním roce jsme zapojeni jako partneři do projektu Technika má zelenou, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.26/ , který realizuje Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník. Cíl projektu: - podpora ICT ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti, - motivační aktivity směrem k žákům základní škol Jesenicka, - vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba podpůrných vzdělávacích materiálů, - rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv výstav, veletrhů, exkurzí a stáží ve firmách Jesenicka, - informace o studijních a učebních oborech na SOŠ a SOU Jeseník, - exkurze v počítačové učebně školy a ve školních dílnách. V letošním roce jsme podali tři žádosti o partnerství v rámci projektů z výzvy OP VK: - v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Číslo výzvy: 51 pro projekt s názvem Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT pro efektivnější výuku - z OPVK - IPo - Oblast podpory Výzva č. 46 Společně za úspěchem - počáteční vzdělávání, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva č. 54, Všechno v mém životě souvisí - byla podána žádost do Nadace ČEZ pořízení venkovní environmentální učebny Podali jsme dále přihlášku do projektu Obědy pro děti společnosti Women for Women, o.p.s. Naše žádost byla schválena hned zpočátku července, a tak jsme získali na celý školní rok 2014/15 částku převyšující ,- Kč na úhradu obědů u 13 dětí naší školy. Za realizaci celého projektu patří poděkování paní učitelce Mgr. Petře Kratochvílové. Strana 19 (celkem 21)

20 j) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Naším hlavním partnerem při zajišťování výchovy a vzdělávání je zřizovatel Obec Supíkovice. I v letošním roce probíhala intenzivní spolupráce. V tělocvičně byla vyměněna okna v celkové částce cca ,- Kč. Obec zajišťuje svými pracovníky množství oprav ve škole, udržuje venkovní areál. V letošním roce bylo nejvýznamnější akcí pořízení jazykové laboratoře, která poskytuje vyučujícímu velké možnosti v práci se žáky a vede je ke zlepšování komunikačních dovedností. Na škole pracuje základní organizace ČMOS. Spolupráce s organizací je výborná. Je podepsána kolektivní smlouva. Předsedkyně ZO ČMOS se pravidelně zúčastňuje jednání s vedením školy, je zvána k jednáním, ke kterým se ze zákona musí odborová organizace vyjadřovat (např. personální záležitosti), zúčastňuje se prověrek BOZP. Naopak předsedkyně ZO ČMOS informuje vedení školy o dění v odborech, připravovaných akcích a dokumentech. V letošním roce byla s předsedkyní ZO ČMOS projednána personální otázka pedagogického sboru. Předsedkyně vyslovila s plánovanými opatřeními vedení školy souhlas. Naše škola spolupracuje se Sdružením rodičů, dětí a přátel školy, které finančními prostředky zajišťuje cestovné na některé soutěže, veškeré ceny na školní soutěže a akce a dále pořádá v průběhu roku několik akcí pro děti. Zajišťuje rovněž knihy pro děti. Spolupráce s touto organizací je vynikající a tato organizace je patrně nejlepší organizací tohoto druhu na okrese. Pokračuje dobrá spolupráce se ZŠ Písečná. V průběhu roku bylo uspořádáno několik společných akcí soutěž ve čtenářských dovednostech a sportovní soutěže. Spolupracujeme rovněž po stránce metodické formou ukázkových hodin, výměnou zkušeností a spoluprací metodických orgánů. Z 5. třídy v Písečné přišel do 6. ročníku jeden žák. Dále spolupracujeme při organizaci Hubertova poháru a při výuce Tv s místní tělovýchovnou jednotou TJ Tatran Touax Supíkovice, která propůjčuje sportovní areál. S touto organizací máme prostřednictvím obce uzavřenu smlouvu o vzájemném využívání areálu a tělocvičny školy. S firmou Agroprodukt Supíkovice spolupracujeme rovněž, zejména na zajištění školních akcí. Spolupracujeme dále se Scholaservisem Jeseník a Střediskem volného času Duha Jeseník, zejména na organizaci akcí a školení DVPP a organizaci soutěží. Se ZUŠ Vidnava na zajištění volnočasových aktivit v uměleckých oborech. Pokračuje spolupráce s neziskovou organizací Green Life, zaměřenou na záchranu pralesů a divokých zvířat. Jednou z jejich metod, jak získat prostředky na tuto činnost, je vzdělávací Strana 20 (celkem 21)

21 a osvětová činnost na školách. Za podporu v projektu Občanského sdružení Prales dětem jsme získali certifikát. k) Údaje o spolupráci se školskou radou: Školská rada se ve školním roce 2013/14 sešla dvakrát. Na první schůzce projednala a schválila některé dokumenty školy (Výroční zprávu za rok 2013/14, ŠVP, Dodatek ke Školnímu řádu) a byla informována o činnosti ve škole v souvislosti s novým školním rokem. Na druhé schůzi ŠR projednávala návrh rozpočtu na rok 2014 a inspekční zprávu. Předsedkyně ŠR paní Veronika Stehlíková hodnotí spolupráci s vedením školy kladně a bez výhrad. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 byla projednána na pedagogické radě dne bez připomínek. V Supíkovicích dne Antonín Ďopan ředitel školy Strana 21 (celkem 21)

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více