Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace PSČ tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Strana 1 (celkem 21)

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Sídlo: Supíkovice 129 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Obec Supíkovice právní forma: obec, IČO: se sídlem: Supíkovice 130 Ředitel školy: Antonín Ďopan, Supíkovice 129, Součásti školy: školní družina IZO: školní jídelna IZO: mateřská škola IZO: Datum zařazení do sítě: Celková kapacita školy: Celková kapacita školní družiny: Celková kapacita školní jídelny: Celková kapacita mateřské školy: Zaměření školy: Web: Školská rada: 330 žáků 60 žáků 300 jídel 30 dětí výuka Cj, ICT, sport předseda Veronika Stehlíková počet členů: 9 Strana 2 (celkem 21)

3 Další údaje: Naše škola měla v tomto školním roce 124 žáky v 9 třídách. Průměrná naplněnost tříd je 13,8 žáka. V průběhu roku se tři žáci odstěhovali, na konci roku jsme měli 121 žáka. Škola má k dispozici 17 učeben, z toho je 7 odborných počítačová učebna 1. st., počítačová učebna 2. st., učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, cvičná kuchyň, tělocvična a školní dílny. Součástí školy je také školní družina, která má dvě oddělení s 58 žáky. Součástí školy je rovněž školní stravovna s jídelnou, kde se může současně stravovat 70 strávníků. Další součástí školy je Mateřská škola, která sídlí v oddělené budově s vlastní zahradou a vybavením. Základní škola měla ve školním roce 2013/14 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec hradila mzdové náklady na 0,91 úvazku učitele. Mateřská škola měla výjimku z nejvyššího počtu žáků. Škola sídlí ve dvou budovách. Pro sportovní výuku a vyžití má škola tělocvičnu, běžeckou dráhu, doskočiště na skok daleký, asfaltové a šotolinové hřiště. Ve spolupráci s TJ Tatran Touax Supíkovice využíváme i prostor fotbalového stadionu a tréninkového plácku. Již tradičně pořádáme lyžařský kurz pro žáky 8. třídy a plavecký kurz pro žáky 2. a 3. třídy. Lyžařský výcvik byl v letošním roce zrušen kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám. Plaveckého kurzu se zúčastnilo 30 žáků. Žáci 6. třídy absolvovali v polovině září GO kurz pro utužení kolektivu a usnadnění přechodu na 2. stupeň. Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. V současné době máme sedm interaktivních tabulí, dvě počítačové učebny, všichni učitelé jsou vybaveni notebooky a na 2. stupni ZŠ byla zřízena wifi síť. Máme vypracovaný systém školních soutěží. Každý měsíc pořádáme sportovní, vědomostní, výtvarné, pěvecké a jiné soutěže, ve kterých se angažuje i Žákovská rada. V zajištění zájmové činnosti spolupracujeme se Střediskem volného času DUHA Jeseník a ZUŠ Vidnava. Počty žáků: Třída počet žáků dívky chlapci Celkem 1. st Strana 3 (celkem 21)

4 Třída počet žáků dívky chlapci Celkem 2. st Celkem škola žáků bylo ze Supíkovic, 50 z Velkých Kunětic, 10 z Písečné a 13 z jiných obcí. V tomto roce došlo k výraznému úbytku žáků o 18, což bylo způsobeno odchodem početné 9. třídy. Údaje o školní družině: Oddělení Počet žáků I. oddělení 30 II. oddělení 28 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: Výuka probíhala ve všech třídách podle ŠVP pro základní vzdělávání Učíme se, sportujeme. Přehled volitelných předmětů: Název Třída Technické činnosti Hrátky s češtinou Košíková Ruský jazyk 9. Florbal Informatika volitelná Domácnost 8. Strana 4 (celkem 21)

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Pedagogičtí pracovníci: Jméno Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová Jiřina Šikulová Mgr. Petra Kratochvílová Mgr. Jana Valičková Bc. Pavla Kinscherová Mgr. Helena Šarmanová Ing. Stanislav Gavlas Mgr. Ema Zykmundová Mgr. Ivana Kašpárková Bronislava Burďáková Jana Urubková Funkce ředitel školy zástupce ředitele, koordinátor ŠVP TU 1. třídy TU 2. třídy, koordinátor ŠVP pro 1. st. TU 3. třídy TU 4. třídy TU 5. třídy TU 6. třídy TU 7. třídy TU 8. třídy, výchovný poradce, koordinátor ŠVP pro 2. st. TU 9. třídy, školní metodik prevence, koordinátor EVVO vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga V tomto školním roce bylo 26,64 % hodin vyučováno nekvalifikovaně, učiteli s vysokoškolským pedagogickým vzděláním. Došlo k poklesu podílu nekvalifikované výuky o 7%. Dva pedagogové si kvalifikaci doplňují. Jeden by měl ukončit studium v příštím školním roce, další pak o rok později. Provozní zaměstnanci: Jméno Marcela Koudelková Andrea Šlahorková Jiří Vacenovský Funkce uklízečka uklízečka školník V letošním školním roce pracoval na naší škole pan Ladislav Zubek v rámci OP LZZ v projektu s názvem Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji. Jeho úvazek byl 1 a byl plně hrazen z prostředků UP. Pan Zubek pracoval jako údržbář a s jeho prací jsme byli velmi spokojeni. Vedení školy bude pro příští školní rok hledat další možnosti zaměstnání pracovníků z podobných projektů. Pracovníci školní jídelny: Jméno Věra Mikischová Pavla Radová Funkce vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu kuchařka Strana 5 (celkem 21)

6 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Údaje o zápisu: K zápisu se dostavilo Odklady Přijato Jeden žák se v průběhu prázdnin odstěhoval. Přehled o přijetí vycházejících žáků: Škola Počet přijatých žáků Gymnázium čtyřleté 1 Gymnázium osmileté 0 Střední odborné školy 6 Učiliště a střední odborná učiliště 6 Celkem 13 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání: Výchovné působení: Na naší škole pracuje školní sněm, který se řídí žákovskou ústavou školy. Tato ústava vychází z Úmluvy o právech dítěte, demokratizačních snah a procesů ve vztazích žáků mezi sebou a učitel - žák, vnitřního řádu školy a školního řádu. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovské rady. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Zástupci ŽR se pravidelně scházejí s vedením školy. V tomto roce byly ve spolupráci ŽR a vedení školy mezery, zástupci ŽR nespolupracovali tak, jak by bylo žádoucí. Pro příští rok je tedy příležitost k radikálnímu zlepšení. Školní sněm se skládá z těchto orgánů: třídní sněm, žákovská rada. Na obou stupních školy je zřízena schránka důvěry. Na sdělení žáků reaguje pravidelně výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Na škole máme rovněž vypracován systém soutěží. V oblasti tělovýchovné máme soutěž Sportovec roku, která je systémem bodování zaměřena i na žáky, kteří nemají ke sportu nadání. Každý měsíc pořádá komise tělesné výchovy nejméně jednu sportovní soutěž. Žákovská rada si připravuje akce pro své spolužáky. Pořádáme také okresní branný závod Hubertův pohár. V závěru školního roku pořádáme na počest založení Českého Olympijského výboru Olympijský den. V rámci výchovného působení jsme zřídili nástěnky nejlepších žáků školy a nejaktivnějších žáků školy. Zřízen je rovněž fotoarchív a videoarchiv školy. Strana 6 (celkem 21)

7 Přehled prospěchu za 1. pololetí: Třída Žáků Vyznamená Prům. Absence na Prospělo Neprospělo ní prospěch žáka O/N ,18 25,18/ ,33 27,06/ ,42 13,21/ ,48 48,75/0, ,69 55,36/ ,91 52,50/0, ,30 37,91/0, ,93 49,75/0, ,85 62,91/0 Celkem ,68 41,40/0,16 Kladem prospěchu za toto období školního roku je pokles počtu neprospívajících žáků. Rovněž se podařilo o více než 7 hodin na žáka snížit množství zameškaných hodin. Přehled výchovných opatření: PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch PŘŠ pochvala ředitele školy, NTU napomenutí třídního učitele, DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy V oblasti výchovné došlo k výraznému nárůstu počtu opatření k posílení kázně. Velká část z nich byla ovšem udělena za zameškanou neomluvenou absenci. Vedení školy i učitelé přistoupili k důsledné aplikaci ustanovení školního řádu. Výsledek se dostavil v pozitivní rovině v poklesu počtu zameškaných hodin, v důsledku pozdního omlouvání absence ovšem právě k výše zmiňovanému nárůstu. Přehled prospěchu za 2. pololetí: Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Prům. Absence na prospěch žáka O/N ,23 25,63/ ,38 46,18/ ,39 35,07/ ,55 52,53/0, ,66 55,63/ ,00 61,64/0, ,18 65,75/ ,99 57,06/0, ,26 88,41/0,92 Celkem ,74 54,21/0,32 I ve druhém pololetí pokračoval trend z prvního pololetí pokles počtu neprospívajících žáků a rovněž pokles v počtu zmeškaných hodin, tentokrát přibližně o pět hodin ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Celkový počet zameškaných hodin poklesl oproti loňskému roku o 7 hodin na žáka, což znamená, že každé dítě bylo o jeden den déle ve škole. Strana 7 (celkem 21)

8 Přehled výchovných opatření: PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch PŘŠ pochvala ředitele školy, NTU napomenutí třídního učitele, DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy Ve srovnání s minulým školním rokem narostl počet pochval ředitele školy o čtvrtinu, což svědčí o výrazném zapojení žáků do meziškolních soutěží a dobrou práci při plnění školních povinností. Nárůst počtu opatření k posílení kázně byl oproti prvnímu pololetí výrazně nižší. Spokojeni můžeme být ovšem z faktu, že z loňských pěti 2. stupňů z chování nezůstal ani jeden. Péče o talentované žáky, hodnocení práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a integrovanými žáky: Pro talentované žáky máme vypracován systém soutěží, jak je uvedeno výše. Rovněž jim věnujeme zvýšenou pozornost a individuální přístup ve vyučování. Naše škola se zapojuje i do meziškolních soutěží a olympiád v co největší možné míře. Letos jsme měli pět žáků se zdravotním postižením. Řídili jsme se pokyny doporučenými PPP či SPC - individuální přístup s ohledem na diagnostikovanou poruchu a žáci jsou zapojeni do nápravy poruch ve škole. Každý vyučující těchto žáků má vypracován individuální vzdělávací plán, jehož plnění je dvakrát ročně vyhodnocováno. Ve škole pracovala asistentka pedagoga. I v letošním školním roce jsme se výrazněji zaměřili na žáky se sociálně znevýhodněného prostředí. Každý třídní učitel vytipoval ve své třídě žáky s tímto znevýhodněním. Protože jejich počet dosáhl 49,2% celkového počtu žáků, podali jsme žádost do programu inkluzivního vzdělávání. V letošním roce jsme opět získali certifikáty společností Pro školy a SCIO za aktivní přístup ke zjišťování výsledků ve vzdělávání. Strana 8 (celkem 21)

9 Strana 9 (celkem 21)

10 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Ve školním roce 2013/14 pracovalo na naší škole hudební a výtvarné oddělení ZUŠ Vidnava. I v letošním školním roce byla pro žáky na škole uspořádána spousta akcí a soutěží sportovního, naukového či kulturního rázu. Kromě akcí, které pro žáky připravovali učitelé, si některé soutěže připravila pro své spolužáky také Žákovská rada například Stavby z vršků a ruliček, Boj o vlajku, Strašidelná párty, Princezna a princ školy, Účes roku, Bludiště či Člověče, nezlob se. Kromě akcí pořádaných školou se naši žáci pravidelně zúčastňují mnoha soutěží v rámci okresu Jeseník. V letošním roce už nehrají naše žákyně JL v košíkové, ale opět jsme se zúčastnili JL ve florbalu, kde naše starší florbalistky obsadily 3. místo. Žáci z 1. stupně vyhráli okresní kolo McDonald s Cupu a v krajském kole vybojoval 4. místo. Starším žákyním se opět podařilo postoupit do krajského kola v Poháru rozhlasu i v Atletickém čtyřboji. Poprvé se letos chlapci zúčastnili Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a hned se probojovali do krajského kola. Štěpán Jati se probojoval do krajského kola Biologické olympiády, navíc zvítězil v okresním kole Matematické olympiády a byl třetí v okresním kole Zeměpisné olympiády. Velice dobře si vedli i naši žáci v celoškolní soutěži Matematický klokan a v soutěži na internetu Najdi, co neznáš (9. místo). Stále kladně hodnotím schránky důvěry umístěné zvlášť na 1. a 2. stupni. Žáci do ní vhazují své připomínky k chodu školy, k chování spolužáků i pedagogů. Tyto připomínky jsou průběžně řešeny. Poslední roky je však využívají jen zřídka, neboť vznikající problémy se většinou řeší v kolektivu třídy s třídním učitelem hned nebo na třídnických hodinách. Žáci se mohou také vyjadřovat a své připomínky k chodu školy podávat prostřednictvím zástupců v Žákovské radě, kdy zástupci ŽR projednávají připomínky s ředitelem školy, letos však spolupráce trochu pokulhávala. Letos pouze žáci 9. ročníku jsou v rámci výchovy ke zdraví vyučováni metodou aktivního sociálního učení. Touto metodou vyučujeme žáky již patnáctý rok, metoda se osvědčila, mezi žáky se zlepšuje komunikace, zvyšuje se jejich sebevědomí a lépe se dovedou orientovat v náročnějších situacích. V průběhu roku třídní učitelé řešili několik náznaků slovního, ale i fyzického napadání spolužáků. Na třídnických hodinách se řešilo chování žáků na veřejnosti, chování k cizím lidem, vztahy mezi spolužáky, rasová snášenlivost, pravidla soužití v třídním kolektivu, pravidla komunikace, komunikace přes internet a sms kyberšikana, spolupráce ve skupině a přebírání zodpovědnosti za splněné úkoly, závislosti kouření, alkohol, vlastní bezpečí - chování v parku, na hřišti, na veřejnosti, záškoláctví. Na začátku roku se žáci 6. třídy zúčastnili GO kurzu, který měl mimo jiné i pomoci nové třídní učitelce pochopit vztahy ve třídě a také nastartovat práci s touto třídou. I nadále se bude muset se třídou zvýšeně pracovat, protože se ve třídě nepodařilo utužit kolektiv a vzniká tam stále napětí mezi spolužáky. V 7. třídě došlo k částečnému zlepšení chování hlavně vlivem pravidelného působení třídního učitele na žáky a včasnému řešení vznikajících konfliktů. Během školního roku jsme se potýkali s nadměrným narušováním vyučovacího procesu v některých třídách a některých předmětech, s agresivním chováním některých žáků, neadekvátnímu chování některých žáků vůči začínajícím učitelům. Byl vypracován IVP pro jednoho žáka, který má problémy s agresivnějším chováním vlivem diagnostikované poruchy ADHD. Jeho problémové chování bylo řešeno při vzniklých problémech v rámci reedukace. Při porovnání kázeňských postihů oproti minulému roku třídní učitelé udělili více napomenutí a důtek TU, více než dvakrát více důtek ŘŠ, opět byly uděleny snížené Strana 10 (celkem 21)

11 známky z chování celkem 1 x 2. stupeň a 4 x 3. stupeň, což je oproti loňskému roku značný pokles 2. stupně z chování, ale nárůst 3. stupně z chování. Tato opatření k posílení kázně byla udělena především za opakované fyzické ubližování spolužákům, nebezpečné chování žáků ohrožující jejich zdraví, za nabádání k ubližování spolužákům, za nedovolené pořizování záznamů ve škole za neadekvátní chování vůči učitelům, nerespektování jejich příkazů. Letos bylo uděleno téměř o čtvrtinu více pochval ředitele školy, které byly uděleny především za aktivitu, reprezentaci školy ve florbalu i jiných sportech kolektivních sportech a za vzornou reprezentaci v okresních a krajských kolech atletiky a kopané, také za reprezentaci školy v okresních a krajských kolech v naukových předmětech a pěkné studijní výsledky. Opět se vyskytla i neomluvená absence (60 hodin) a to především za pozdní omluvení či neomluvení žáků jejich rodiči. Naopak počet omluvených hodin klesl v průměru na žáka o téměř 7 hodin a tím jsme se opět dostali pod hranici 100 hodin na žáka. Ve spolupráci se SVČ Duha Jeseník proběhly pro žáky 6. až 9. třídy zdařilé besedy s interaktivními prvky na téma kyberšikana a poruchy příjmu potravy. Žáci 4. a 8. třídy se zúčastnili akce Den bezpečnosti v Jeseníku. 4. a 6. třída se zúčastnila kurzu dopravní výchovy, u žáků 4. třídy byl kurz zakončený předáním průkazu cyklisty. Z organizačních důvodů se neuskutečnila beseda pro rodiče, jejíž téma si rodiče zvolili sami šikana a kyberšikana. Termín této besedy se přesouvá na první čtvrtletí příštího roku. Všechny ostatní úkoly vyplývající z Minimálního preventivního programu byly splněny. Hodnocení vypracovala Mgr. Ivana Kašpárková Strana 11 (celkem 21)

12 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu DVPP a podle nabídek, které se vyskytly v průběhu roku. Uskutečnili jsme jedno školení pro všechny pracovníky na téma Hodnocení žáka na ZŠ. Toto školení navazovalo na závěry kontroly ČŠI z října tohoto roku. Velkou pozornost jsme věnovali v důsledku stále se zhoršujícího stavu komunikace u dětí přijímaných do 1. tříd logopedii a nápravě řeči. Název Počet zúčastněných pracovníků Hodnocení žáka na ZŠ I. 13 ZP a jeho novela 1 Právní předpisy ve školství 1 Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování 1 Abeceda a práce s čítankou 1 Zásady práce s dítětem s ADHD 1 Kurz logopedické prevence 1 Nejlepší nápady do Prv, Přv, a Vl 1 Kočičí zahrada 2 Logopedický workshop 1 Řečová výchova u dětí 1 Adaptační období nově vzniklých třídních kolektivů 2 Trénink koordinátora parlamentu 1 Angličtina pro 2. st. ZŠ III. 1 Na DVPP jsme letos vynaložili částku ,- Kč, což je výrazný nárůst oproti roku minulému. Strana 12 (celkem 21)

13 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Na požádání obce zajišťujeme kulturní programy na akcích jí pořádaných. V tabulce uvádíme pouze významnější umístění našich žáků, nejsou uvedeny všechny akce, kterých jsme se zúčastnili. Soutěž Umístění Kdo OK v přespolním běhu 2. Kubánek Formela Cup 5. Gábor P., Polák V., Pudil M., Pudil A. Kubánek, Glac, Niederle, Polák F., Flasar, Gábor K. OK McDonald s Cup 1. Gábor P., Polák V., Pudil M., Pudil A. Kubánek, Glac, Hrabovský, Burďák, Křivánek KK McDonald s Cup 4. Gábor P., Polák V., Pudil M., Pudil A. Kubánek, Glac, Niederle, Polák F., Flasar, Gábor K., M. Pudil nejlepší střelec turnaje Meziškolní kolo matematické 1. Vonc soutěže 2. Sobalová, Klčó Přírodovědný klokan 15. Jati Š. 10. Olléová (oba z 260 soutěžících) OK Biologické olympiády 2. Jati Š. KK Biologické olympiády 15. Jati Š. OK Matematické olympiády 1. Jati Š. 6. Jati Šimon (405 řešitelů) 45. Jati A. (451 řešitelů) OK Matematického klokana 4. Manoušek (291 řešitelů) 7. Manoušková (369 řešitelů) 42. Jati Šimon (6810 řešitelů) KK Matematického klokana 52. Manoušek (4218 řešitelů) OK Zeměpisné olympiády 3. Jati Š. Hubertův pohár 2. družstva, Kotesová JL ve florbalu 3. OK Atletického čtyřboje OK Poháru rozhlasu 2. KK Atletického čtyřboje 12. KK Poháru rozhlasu starší žákyně Kotesová, Doležalová, Prokelová, Slováková, Skaličková, Sušková, Manoušková, Današová, Diblíková, Kratochvílová mladší žákyně Bankóová, Juřenová, Sušková, Današová, Diblíková mladší žáci Bican, Böhm, Křivánek, Kališ, Burďák starší žákyně Ševčíková, Prokelová, Doležalová, Mecová, Kotesová mladší žáci Böhm, Křivánek, Bican, Marek, Burďák starší žákyně Ševčíková, Prokelová, Doležalová, Slováková, Mecová, Kotesová, Sušková Kotesová, Mecová, Ševčíková, Doležalová, Sušková Kotesová, Marečková, Mecová, Ševčíková, Doležalová, Slováková, Prokelová, Sušková Strana 13 (celkem 21)

14 2. Bican, Plhák OK OVOV 3. Burďák KK OVOV Ú Bican, Burďák, Plhák 1. Vonc OK Čtenářské soutěže 2. Sobalová, Klčó V okresních soutěžích se zúčastnilo asi 140 dětí a pedagogů, kteří vypomáhali často ve funkcích rozhodčích či spoluorganizátorů akcí. V letošním roce jsme opět uspořádali akci pro rodiče a děti Halloween. V září rovněž proběhlo Sportovní odpoledne. Informační systém školy je založen na několika prvcích. Kromě klasických lístečků rodičům a žákovských knížek má každý pracovník pracovní mail. Máme středu jako úřední den, ve kterém jsou všichni pedagogové na pracovišti a rodiče mohou do 16:00 navštívit školu. V průběhu školního roku preferujeme individuální třídní schůzky. V letošním roce jsme zavedli na 2. stupni elektronické žákovské knížky, což je ale ve skutečnosti ucelený informační systém. Výchovný poradce i školní metodik prevence měli stanovené pravidelné konzultační hodiny. Pokračujeme ve vydávání školního časopisu Školáček, který vychází ve dvouměsíčním intervalu a na němž se téměř stoprocentně podílí žáci školy. Pro jeho vydávání je stanovena redakční rada. Škola má zřízenu webovou stránku, která je pravidelně aktualizována. Vedení školy se pravidelně zúčastňuje jednání obecního zastupitelstva, kde informuje o dění ve škole. Velmi úspěšné družstvo benjamínků na KK Mc Donald s Cupu v Olomouci Reprezentace starších žákyň na KK Poháru rozhlasu v Olomouci. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce proběhla na škole inspekce v termínu října Inspekce byla provedena na oznámení. Inspekční činnost podle 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a zájmové vzdělávání. Zjišťování a hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Posuzovaným obdobím jsou školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 k datu inspekční činnosti. Strana 14 (celkem 21)

15 Z inspekční zprávy vyjímáme: Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/14 - mateřská škola má požadované podmínky pro pobyt dětí a pro realizaci školního vzdělávacího programu - předškolní vzdělávání probíhá na požadované úrovni, nadstandardní pozornost věnuje mateřská škola osobnostnímu rozvoji dětí a přípravě dětí na vstup do základního vzdělávání - výsledky předškolního vzdělávání vykazovaly požadovanou úroveň - způsob řízení ZŠ, podpora DVPP, spolupráce s partnery, zlepšení materiálně - technického vybavení školy a nastavený systém BOZ vytvářejí požadované podmínky pro realizaci ŠVP ZV. Nedostatky přetrvávají v oblasti personálního zabezpečení a v zajištění odpovídajících prostorových podmínek v počítačové učebně - průběh vzdělávání měl celkově požadovanou úroveň, ve většině vyučovacích hodin byly uplatňovány účinné metody a aktivity, které podporovaly rozvoj klíčových kompetencí žáků. Menší pozornost byla věnována vlastnímu hodnocení a vzájemnému hodnocení žáků, závěrečnému shrnutí a zhodnocení práce v hodině - škola má zavedený systém ve sledování a zjišťování úrovně výsledků vzdělávání žáků, které analyzuje a přijímá opatření k odstranění nedostatků. Účinnou pomoc věnuje žákům se SVP a žákům s rizikem školní neúspěšnosti. Primární prevenci dlouhodobě zaměřuje k eliminaci sociálně patologických jevů a k vytváření příznivého klimatu v třídních kolektivech. Pozitivně je v tomto směru hodnocena nabídka a zapojení žáků do školních a mimoškolních aktivit Závěry: a) pozitivem řídící práce je aktivní přístup k plnění úkolů a řešení problémů, trvalá snaha o vytváření příznivého školního klimatu, zlepšování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a podpora začínajícím učitelům a inkluzivnímu vzdělávání. ZŠ má vytvořený účinný systém ke zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání a k prevenci sociálně patologických jevů. V zájmu poskytování kvalitních služeb a pestřejší vzdělávací nabídky spolupracuje s řadou partnerů. Mateřská škola je naplněna a významně přispívá k socializaci dětí a jejich osobnostnímu rozvoji, nadstandardní pozornost věnuje dětem před nástupem do základního vzdělávání. Vedoucí učitelka MŠ zodpovědně naplňuje stanovené kompetence, sleduje a vyhodnocuje kvalitu předškolního vzdělávání a věnuje náležitou podporu začínající učitelce. V MŠ i ZŠ bylo patrné vstřícné a příznivé klima založené na přístupu a přirozené autoritě učitelů. b) nedostatkem vzhledem k potřebám žáků je prostorově malá počítačová učebna na 2. stupni ZŠ. c) přetrvávajícím problémem je personální zabezpečení školy a klesající počet žáků v ZŠ. d) příležitostí ke zkvalitnění činnosti MŠ je stálá spolupráce s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a sledování pravidelné docházky dětí do MŠ, rozvolňování tradiční organizace činností ve prospěch stále probíhajících herních aktivit, v drobných změnách při servírování stravy a vytváření většího prostoru k sebeobslužným činnostem, a to zejména dětem v posledním ročníku MŠ. Příležitostí ke zlepšení v ZŠ je uplatňování činnostního učení, vedení žáků Strana 15 (celkem 21)

16 k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení a k závěrečnému shrnutí a zhodnocení práce v hodině. e) Od poslední inspekce (2010) došlo k výrazným změnám v oblasti materiálnětechnického vybavení školy. Proběhla generální rekonstrukce budovy 1. stupně a oprava budovy MŠ včetně vybavení školní zahrady. V ZŠ se zlepšilo vybavení ICT technikou a pomůckami, v MŠ je dostatek pomůcek, hraček, literatury a didaktického materiálu. ŠVP ZV byl upraven v souladu s platným zněním RVP. f) Základní údaje o hospodaření školy: VÝNOSY Z HLAVNÍ A DOPLŃKOVÉ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Poř.č.ř ádku Ukazatel jednotka - tis. Kč na 2 des. místa 2013 Hlavní činnost SKUTEČNOST Doplňková činnost Celkem sl.7 sl.8 sl.9=sl. 7+sl.8 1. Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) 0,00 0,00 0,00 2. Výkony (601, 602) 764,46 116,54 881,00 tržby za vlastní výrobky (číslo 3. v tom: účtu 601) 0,00 0,00 0,00 4. tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 764,46 106,51 870,97 5. z toho: pronájem (603) 0,00 10,03 10,03 vratky a refundace, soukromé hovory, provize, apod. 0,00 0,00 0, vodné, stočné, teplo, elektřina 0,00 0,00 0,00 8. stravné 450,15 106,51 556,66 9. ostatní tržby, školné 314,31 0,00 314, Změna stavu zásob (skupina účtů 67) 0,00 0,00 0, Aktivace /skupina účtů 62/ 0,00 0,00 0, Provozní dotace: (čísla účtu 671 a 672) ,81 0, , v tom: příspěvek na provoz 2 374,31 0, , příspěvek na přímé náklady 7 783,08 0, , příspěvek do investičního fondu 0,00 0,00 0, příspěvek na opravy a údržbu nemovitého majetku 0,00 0,00 0, účelové dotace 0,00 0,00 0, dotace jiné )** 76,42 0,00 76,42 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a služeb /číslo účtu 651,654/ 0,00 0,00 0, Zaúčt. zákon. rezerv a opravných položek /číslo účtu 656,659/ 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů /číslo účtu 653/ 0,00 0,00 0,00 Strana 16 (celkem 21)

17 22. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku/číslo účtu 655,652/ 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy /skup. 64/ 1,96 0,00 1, z toho: fond odměn / číslo účtu 648 / 0,00 0,00 0, rezervní fond / číslo účtu 648 / 1,84 0,00 1, výnosy z pojistných událostí /číslo účtu 649/ 0,00 0,00 0, úroky 0,12 0,00 0, jiné ostatní výnosy )* 0,00 0,00 0, Výnosy celkem (č.ř ) ,23 116, ,77 Poř.č.ř ádku Ukazatel Hlavní činnost 2013 SKUTEČNOST Doplňková činnost Celkem sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8 1. Spotřeba materiálu,spotřeba energie 2 140,35 62, ,30 2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 278,96 52, ,85 3. z toho : učebnice, učební pomůcky 208,61 0,00 208,61 4. drobný hm. a nehm. dlouhodobý majetek 107,09 0,00 107,09 5. potraviny 448,49 52,89 501,38 6. ochranné pomůcky 7,35 0,00 7,35 7. kancelářské potřeby 84,01 0,00 84,01 8. knihy, pomůcky, tisk 40,50 0,00 40,50 9. ostatní materiál, podrozvahová evidence 344,39 0,00 344, čistící prostředky 29,49 0,00 29, pitný režim 9,03 0,00 9, spotřeba PHM 0,00 0,00 0, spotřeba energií (číslo účtu 502) 861,39 10,06 871, z toho : spotřeba el. energie 214,38 10,06 224, spotřeba vody 31,64 0,00 31, spotřeba plynu 615,37 0,00 615, Služby /skup. 51/ 553,62 0,00 553, z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 13,25 0,00 13, z toho: účelové dotace na opravy a udržování 0,00 0,00 0, cestovné (číslo účtu 512) 16,97 0,00 16, ostatní služby (518) 523,40 0,00 523, z toho: nájemné 12,00 0,00 12, ostatní služby, revize, účetní služby 390,99 0,00 390, softwarové služby, internet 38,40 0,00 38, telekomunikace, služby pošt 66,15 0,00 66, školení a vzdělávání 15,86 0,00 15, Mzdové náklady 5 943,05 37, , v tom: platy 5 822,85 37, , OPPP 120,20 0,00 120,20 Strana 17 (celkem 21)

18 30. Ostatní náklady (ř ř. 42) 2 332,62 10, , Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524,525) 1 985,73 10, , Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 58,23 0,38 58, z toho: FKSP 58,23 0,38 58, Daně a poplatky (součet účtů číslo 531,532 a 538) 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 161,44 0,00 161, Zůstatková cena prodaného DNHM a DHM 0,00 0,00 0, Ostatní účty skupiny 55 (553,556,559) 0,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady (sk.č. 54) 127,22 0,00 127, z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné náklady 118,22 0,00 118, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00 0,00 0, manka a škody, pokuty a penále, odpis pohledávky, dary 9,00 0,00 9, Daň z příjmu a dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0, NÁKLADY celkem (č.ř ) ,64 111, ,02 g) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: V 9. třídě pokračujeme ve výuce výchovy ke zdraví a rodinné výchovy metodou aktivního sociálního učení za podpory MŠMT. Jak je uvedeno již výše, podali jsme žádost do rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Škola je zapojena v projektech Mléko do škol a Ovoce do škol. h) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Jeden pedagog pokračuje ve studiu v bakalářském oboru pedagogických věd, jeden pedagog toto studium zahájil. Zástupkyně ředitele studuje funkční studium koordinátora ŠVP. i) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů: V loňském roce jsme ukončili projekt Žádost o finanční podporu z OP VK _ IP oblasti podpory 1.4 units costs, známého jako projekt Peníze do škol. V letošním roce proběhla kontrola FÚ Jeseník se zaměřením na využití a uplatnění finančních prostředků v projektu. Nebylo shledáno pochybení. V současné době běží období udržitelnosti. Strana 18 (celkem 21)

19 V letošním roce jsme zapojeni jako partneři do projektu Technika má zelenou, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.26/ , který realizuje Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník. Cíl projektu: - podpora ICT ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti, - motivační aktivity směrem k žákům základní škol Jesenicka, - vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba podpůrných vzdělávacích materiálů, - rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv výstav, veletrhů, exkurzí a stáží ve firmách Jesenicka, - informace o studijních a učebních oborech na SOŠ a SOU Jeseník, - exkurze v počítačové učebně školy a ve školních dílnách. V letošním roce jsme podali tři žádosti o partnerství v rámci projektů z výzvy OP VK: - v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Číslo výzvy: 51 pro projekt s názvem Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT pro efektivnější výuku - z OPVK - IPo - Oblast podpory Výzva č. 46 Společně za úspěchem - počáteční vzdělávání, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva č. 54, Všechno v mém životě souvisí - byla podána žádost do Nadace ČEZ pořízení venkovní environmentální učebny Podali jsme dále přihlášku do projektu Obědy pro děti společnosti Women for Women, o.p.s. Naše žádost byla schválena hned zpočátku července, a tak jsme získali na celý školní rok 2014/15 částku převyšující ,- Kč na úhradu obědů u 13 dětí naší školy. Za realizaci celého projektu patří poděkování paní učitelce Mgr. Petře Kratochvílové. Strana 19 (celkem 21)

20 j) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Naším hlavním partnerem při zajišťování výchovy a vzdělávání je zřizovatel Obec Supíkovice. I v letošním roce probíhala intenzivní spolupráce. V tělocvičně byla vyměněna okna v celkové částce cca ,- Kč. Obec zajišťuje svými pracovníky množství oprav ve škole, udržuje venkovní areál. V letošním roce bylo nejvýznamnější akcí pořízení jazykové laboratoře, která poskytuje vyučujícímu velké možnosti v práci se žáky a vede je ke zlepšování komunikačních dovedností. Na škole pracuje základní organizace ČMOS. Spolupráce s organizací je výborná. Je podepsána kolektivní smlouva. Předsedkyně ZO ČMOS se pravidelně zúčastňuje jednání s vedením školy, je zvána k jednáním, ke kterým se ze zákona musí odborová organizace vyjadřovat (např. personální záležitosti), zúčastňuje se prověrek BOZP. Naopak předsedkyně ZO ČMOS informuje vedení školy o dění v odborech, připravovaných akcích a dokumentech. V letošním roce byla s předsedkyní ZO ČMOS projednána personální otázka pedagogického sboru. Předsedkyně vyslovila s plánovanými opatřeními vedení školy souhlas. Naše škola spolupracuje se Sdružením rodičů, dětí a přátel školy, které finančními prostředky zajišťuje cestovné na některé soutěže, veškeré ceny na školní soutěže a akce a dále pořádá v průběhu roku několik akcí pro děti. Zajišťuje rovněž knihy pro děti. Spolupráce s touto organizací je vynikající a tato organizace je patrně nejlepší organizací tohoto druhu na okrese. Pokračuje dobrá spolupráce se ZŠ Písečná. V průběhu roku bylo uspořádáno několik společných akcí soutěž ve čtenářských dovednostech a sportovní soutěže. Spolupracujeme rovněž po stránce metodické formou ukázkových hodin, výměnou zkušeností a spoluprací metodických orgánů. Z 5. třídy v Písečné přišel do 6. ročníku jeden žák. Dále spolupracujeme při organizaci Hubertova poháru a při výuce Tv s místní tělovýchovnou jednotou TJ Tatran Touax Supíkovice, která propůjčuje sportovní areál. S touto organizací máme prostřednictvím obce uzavřenu smlouvu o vzájemném využívání areálu a tělocvičny školy. S firmou Agroprodukt Supíkovice spolupracujeme rovněž, zejména na zajištění školních akcí. Spolupracujeme dále se Scholaservisem Jeseník a Střediskem volného času Duha Jeseník, zejména na organizaci akcí a školení DVPP a organizaci soutěží. Se ZUŠ Vidnava na zajištění volnočasových aktivit v uměleckých oborech. Pokračuje spolupráce s neziskovou organizací Green Life, zaměřenou na záchranu pralesů a divokých zvířat. Jednou z jejich metod, jak získat prostředky na tuto činnost, je vzdělávací Strana 20 (celkem 21)

21 a osvětová činnost na školách. Za podporu v projektu Občanského sdružení Prales dětem jsme získali certifikát. k) Údaje o spolupráci se školskou radou: Školská rada se ve školním roce 2013/14 sešla dvakrát. Na první schůzce projednala a schválila některé dokumenty školy (Výroční zprávu za rok 2013/14, ŠVP, Dodatek ke Školnímu řádu) a byla informována o činnosti ve škole v souvislosti s novým školním rokem. Na druhé schůzi ŠR projednávala návrh rozpočtu na rok 2014 a inspekční zprávu. Předsedkyně ŠR paní Veronika Stehlíková hodnotí spolupráci s vedením školy kladně a bez výhrad. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 byla projednána na pedagogické radě dne bez připomínek. V Supíkovicích dne Antonín Ďopan ředitel školy Strana 21 (celkem 21)

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více