E - learning. 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E - learning. 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s.21-24."

Transkript

1 E - learning Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Aktualita učitelského pomocníka : WebQuest.cz [Need of teacher assistant : WebQuest.cz] / Bořivoj Brdička. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 1 (2005), s tab. WebQuest jako forma inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu, která je orientována na studenta. Jde o učitelem připravenou aktivitu (lekci) komplexně podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky (zejm. internet). Struktura WebQuestu, jeho technická stránka, nároky na práci učitele. inovace ve vzdělávání ; didaktické využití počítače ; World Wide Web ; samostatná práce ; e-learning ; Internet ; WebQuest 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s Výhody a nevýhody elektronického vzdělávání z hlediska pedagogického i technologického. Definice e-learningu. Vymezení pojmu kombinované a distanční studium. Smysl a efektivita kombinovaného vzdělávání. Využití ICT ve vzdělávání. Kombinace různých vzdělávacích přístupů pro dosažení určitých vzdělávacích cílů. Nabídka krátkých kurzů VŠ a SŠ. Internetové odkazy na toto téma. e-learning ; distanční vzdělávání ; pojem ; terminologie ; efektivnost vzdělávání ; informační technologie ; vzdělávání ; kurs ; blended learning 3. Česká pedagogika a e-learning [Czech pedagogy and e-learning] / Ludvík Eger. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 35 In: Pedagogická orientace -- ISSN [CZ] -- Roč. 2004, č. 4 (2004), s

2 Příspěvek se zaměřuje na problematiku e-learningu a kombinované výuky (blended learning). Definice e-learningu - vzdělávací proces spojený s počítači a informačními a komunikačními technologiemi. Termín e-learning se používá více než elektronické vzdělávání. Informace o publikacích zabývajících se využitím ICT ve výuce. Nutnost přípravy učitelů na změny ve výuce. e-learning ; počítač ; didaktické využití počítače ; výukový software ; publikace ; 4. Distanční vzdělávání na vysokých školách [Distance education in higher education institutions] / Oldřich Kratochvíl, Petra Povlová, Karel Rais ; Jarmila Baštová. -- cze In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.2 (2004), s grafy. Problematika uplatnění distanční formy studia ve vzdělávací činnosti vysokých škol. Názory, praktické zkušenosti, poznatky a aktuální obtíže, s nimiž se vysoké školy při zavádění distančního vzdělávání snaží vyrovnat. Diskuse s představiteli tří vysokých škol v České republice na toto téma. distanční vzdělávání ; e-learning ; vysoká škola ; pedagogická zkušenost ; Česká republika 5. E - learningový kurz pro přípravu učitelů a dalších pracovníků na inkluzivní vzdělávání [E-learning course for teachers in inclusive education] / Marie Mlčková. -- cze In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2004), s Inkluzivní vzdělávání, základní principy inkluze. Integrace a inkluze. Inkluze na poli pedagogiky. Charakteristika a cíle kurzu, struktura a obsah. Kurz je začleněn a zprovozněn v systému e - Learning Suite od Hyperwave ( vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; kurs ; vzdělávací kursy pro dospělé ; postižený ; integrace žáka ; e-learning ; didaktické využití počítače ; program kursu ; 6. E-Lectra - e-learning for intercultural TeachingCompetence [Výcvikový program interkulturních dovedností formou e-learningu] / Jani Poikonen, Pirkko Pitkänen, Monika Morgensternová, Lenka Šulová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 3 (2005), s

3 Mezinárodní projekt E-Lectra - podpora multikulturní výchovy a výcvik interkulturních dovedností. Čeští a slovenští studenti psychologie v projektu postupně řeší témata z oblasti multikulturního vzdělávání a výchovy. Průběh E- Lectra metodou e-learningové výuky v angličtině. Vznik a struktura projektu E- Lectra (zahájen v roce ve Finsku, Velké Británii a Německu). Cíl projektu - zvýšení předpokladů pro interkulturní mobilitu a zlepšení postojů vůči etnické a kulturní diverzitě v oblasti školství. multikulturní výchova ; mezikulturní komunikace ; projekt ; student ; e-learning ; angličtina ; E-Lectra - e-learning for intercultural TeachingCompetence 7. E-learning je stále atraktivní [E-learning keeps on being attractive] -- cze In: Hospodářské noviny -- [CZ] -- Roč. 48, č. 14.VI. (2004), příl. s.1. V průběhu několika let německé euforie z e-learningu se ukázalo, že počítače nemohou plně nahradit klasické vzdělávací kurzy. Lidé se nechtějí sami učit u přístroje, chtějí se setkávat s ostatními, poznat je a komunikovat. Nadšení z e- learningu v SRN sice už opadlo, vize samostatného učení však zůstala. Dnes se e- learning uplatňuje nejvíc v podnikovém vzdělávání. Možnost školit své zaměstnance např. pomocí intranetu využívají především velké firmy. e-learning ; podnikové vzdělávání ; odborný rozvoj zaměstnanců ; vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; didaktické využití počítače ; vzdělávací technologie ; SRN 8. E-learning. Teletutor a virtuální třídy [E-learning. Teletutor and virtual classes] -- cze In: Ekonom -- [CZ] -- č.10 (2004), s fot., 1 graf. Nové možnosti vzdělávání s elektronickými médii. Kromě učebních programů a technologie hraje významnou roli teletutor (nebo teleučitel, e-moderátor). E- moderátor potřebuje mít odbornou, mediální a metodicko-didaktickou kompetenci. Význam virtuálních tříd pro učení on-line. vzdělávání ; e-learning ; didaktika ; počítač ; didaktické využití počítače ; role učitele ; tutor ; Internet ; 9. Elektronická výuka v prostředí středních škol : virtuální gymnázium [Electronic instruction in secondary school environment] / Martin Zdrůbek. -- cze 3

4 In: Mladá fronta dnes -- [CZ] -- Roč. 15, č. 22. X. (2004), s. G/3-G/4. 1 fot. Článek seznamuje s možnostmi elektronické výuky na středních školách (především gymnáziích) prostřednictvím programu Škola za školou společnosti Centre For Modern Education. Elektronickou výuku lze využívat nejen ve škole, ale i v domácí přípravě. Pro učitele je vhodným prostředkem pro individualizaci vzdělávání. vzdělávací projekt ; virtuální realita ; e-learning ; výuka ; střední škola ; výukový software ; domácí úkol ; individualizovaná výuka ; didaktické využití počítače ; Internet ; Škola za školou 10. Elektronické prostředky výuky v inženýrsko-pedagogickém programu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) [Electronic means of teaching in engineering-pedagogical programme in Czech Technical University] / Dana Dobrovská. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2005), s Vymezení pojmů e-learning a blended learning (kombinované učení). Pedagogický výzkum zkušenosti studentů na fakultách ČVUTs elektronickými prostředky (internet, CD ROM, výukový software, elektronická pošta) při výuce a vlastním učení a postoje k jejich používání v porovnání s klasickými metodami výuky a učení (frontální výklad, učebnice). e-learning ; pedagogický výzkum ; technická vysoká škola ; didaktické využití počítače ; CD-ROM ; výukový software ; elektronická pošta ; postoj studenta ; komparace ; frontální vyučování ; učebnice ; Internet ; blended learning 11. Elektronické učení a individuální styly učení [E-learning and individual learning styles] / Jiří Mareš. -- cze -- lit.47 In: Československá psychologie -- [CZ] -- Roč. 48, č.3 (2004), s Res. angl., čes., 1 tab., 1 obr. Přehledová studie zabývající se problematikou elektronického učení v interakci s individálními styly učení. Vysvětlení základních pojmů: učení, styly učení, elektronické učení. Autoregulované učení a vztah mezi vnějším řízením a autoregulací při učení. Přehled stylů a metod učení, které se v současnosti využívají v systémech elektronického učení. Problematika propojení poznatků z oblasti stylů učení, autoregulace učení a elektronického učení. 4

5 e-learning ; distanční vzdělávání ; didaktické využití počítače ; vzdělávací technologie ; efektivnost vzdělávání ; forma výuky ; student ; vysokoškolské studium ; individuální práce ; individuální přístup ; strategie učení ; 12. Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící [Internet as potential source of new job opportunities for deaf people] / Jaroslav Hrubý, Jaroslava Selicharová. -- cze In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 3. Výsledkem projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící jsou osnovy 6 speciálních kurzů, barevné učebnice, CD ROM, videokazeta a další. Kurzy byly úspěšně ověřeny na vzorku devíti sluchově postižených. V současnosti z důvodů nedostatku finančních prostředků vypracovala Federace rodičů nový projekt Tiché vzdělávání - Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící, který umožňuje neslyšícím lidem studovat doma u svého počítače. neslyšící ; sluchově postižený ; další vzdělávání ; vzdělávací kursy pro dospělé ; počítačová gramotnost ; e-learning ; vzdělávací projekt ; Internet ; pracovní příležitost ; uplatnění ; 13. Jak lépe připravit žáky pro budoucí profesní život [How to prepare pupils better for their future professional life] / Kateřina Macková, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 1 (2005), s fot., 1 příl. Rozhovor se zástupkyní organizace Junior Achievement v ČR - cíle a působení organizace, její historie, financování, přínos pro seznamování dětí se světem práce a pro jejich přípravu na volbu povolání. Spolupráce se základními i středními školami - semináře pro učitele, metodický materiál. Založení vlastní studentské společnosti (SŠ) - praktické ověření teoretických vědomostí, utváření pracovních návyků, zkušenosti s prací v týmu, sebepoznávání a seberalizace. Oblasti vhodné pro podnikání těchto společností (v rámci jednoho školního roku). Obsah dalších modulů - počítačové simulační programy (management a bankovnictví). Rozvoj osobní finanční gramotnosti pomocí e-learningu. Možnosti mezinárodní spolupráce na projektech. Ukázka z kurzu Základy národního hospodářství (pro 8. a 9. ročník ZŠ). profesní orientace ; volba povolání ; profesní poradenství ; vzdělávací projekt ; praxe ; studentská účast ; podnikání ; simulace ; simulační hra ; e-learning ; učení praxí ; Junior Achievement 5

6 14. K čemu bude učitelům evaluační web? [What will teachers have evaluation web for?] / Radek Maca ; Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 108, č. 30 (2005), s fot. Začátkem letošního školního roku byla ministerstvem školství zpřístupněna nová varianta evaluačního webu, který nabízí řadu informací o produktech využitelných při vyučování. Spektrum výukových programů je značně rozšířeno. Kromě výukových programů na CD tu mohou být informace a hodnocení e-learningových kurzů, videosekvencí, filmů, animací, obrázků, metodické materiály podporující výuku, informační materiály, atd. Rozhovor na toto téma s pracovníkem odboru SIPVZ MŠMT. školství ; vzdělávání ; webová stránka ; výuka ; e-learning ; výukový software ; vzdělávací technologie ; hodnocení ; informace ; informační služby ; poradenská služba ; 15. Lingoland - evropský jazykový portál pro děti na internetu [Lingoland - European language portal for children on internet] / Jan Daněk. -- cze In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 1 (2004/2005), s Příprava a vznik pětijazyčného (němčina, francouzština, španělština, holandština, čeština) evropského internetového portálu Lingoland zaměřeného na výuku jazyků pro děti ve věku 6-12 let. Spolupracující instituce, ověřování jednotlivých verzí. Obsah a struktura stránek. Další plánovaný rozvoj Lingolandu. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; didaktické využití počítače ; mezinárodní spolupráce ; e-learning ; portál ; Internet ; Lingoland 16. Některé možnosti využití elektronických zdrojů ve výuce [Some possibilities of using electronic sources in teaching] / Jiří Zlámal. Část cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 9 (2004), s. 18. Používání elektronických zdrojů ve výuce (Internet, CD-ROM). Kritéria pro výběr elektronických materiálů a jejich vhodné využití odpovídající stanoveným učebním 6

7 cílům. Elektronická prezentace studentských prací. Kroky eliminující rizika elektronické prezentace. Hodnocení multimediální prezentace - nároky na učitele. inovace ve vzdělávání ; didaktické využití počítače ; e-learning ; World Wide Web ; informační gramotnost ; informační síť ; informační pramen ; práce s informacemi ; CD-ROM ; zpracování informací ; prezentace ; elektronické zpracování dat ; Internet ; 17. Některé možnosti využití elektronických zdrojů ve výuce [Some possibilities of using electronic sources in teaching] / Jiří Zlámal. Část cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 10 (2004), s Možnosti využití multimediální výuky a elektronické diskuse v současné české škole. Prezentační software používaný při multimediální výuce, jeho základní idea, další rozšiřování technických možností výuky (obraz, zvuk, interaktivní prvky), nároky na práci učitele. Nezbytné kroky, které je třeba podniknout před aplikací prezentačního programu. On-line technologie (elektronické diskuse) ve výuce, jejich formy, předpoklady pro jejich smysluplné a efektivní využití. inovace ve vzdělávání ; počítač ; didaktické využití počítače ; e-learning ; World Wide Web ; zpracování informací ; informační gramotnost ; prezentace ; multimediální metoda ; informační síť ; práce s informacemi ; elektronické zpracování dat ; diskuse ; Internet ; 18. Nová profese - teletutor -- cze -- Lit.1 In: Zpravodaj. Odborné vzdělávání v zahraničí -- [CZ] -- Roč. 15, č.2 (2004), s.5-6. Spolkový ústav odborného vzdělávání (BIBB) provedl průzkum toho, jak dalece se změnila úloha vyučujících při učení pomocí počítačových sítí, jaké hlavní úkoly mají teletutoři a jaké k tomu potřebují kompetence. Tři klíčové úkoly teletutora jsou: informovat a zprostředkovávat znalosti, motivovat žáky, poskytovat žákům podporu v technických a organizačních otázkách. e-learning ; role učitele ; tutor ; vzdělávání učitelů ; způsobilost ; počítačová síť ; SRN ABC Projekt Talnet [The Talnet project] / Jan Vodička. -- cze In: Prevence sociálně nežádoucích jevů -- Roč. 3, č. 11 (2004), s fot. 7

8 Informace o projektu Talnet, který nabízí e-learningový systém výuky pro mimořádně nadané děti z celé ČR. Na výběr jsou hlavně přírodovědné předměty. Pro školní rok 2004/2005 to jsou 3 kurzy: Astro a modelování, Materiály a krystaly, Chemické pokusy a chemie všedního dne. Ukázkové veřejně přístupné stránky jsou na adrese e-learning ; výukový software ; přírodovědný předmět ; nadaný ; vysoce nadaný ; žák ; vzdělávací projekt ; obsah výuky ; Internet ; Talnet ; 2004/ Startuje nový projekt Federace rodičů a přátel sluchově postižených [New project of Federation of parents of aurally handicapped children kicks off] -- cze In: Gong : časopis pro občany s vadami sluchu. -- ISSN [CZ] -- Roč. 34, č. 11 (2005), s. 6. Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) byla hlavním tvůrcem a koordinátorem vzdělávacího projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící. V letošním roce nabízí FRPSP nový vylepšený projekt k této problematice Tiché vzdělávání - Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící. Později budou kurzy převedeny na internet. Neslyšící si tak budou moci zvyšovat kvalifikaci doma u svých počítačů. Projekt je podpořen programem Leonardo da Vinci. neslyšící ; sluchově postižený ; další vzdělávání ; vzdělávací kursy pro dospělé ; počítačová gramotnost ; Internet ; vzdělávací projekt ; e-learning ; uplatnění ; pracovní příležitost ; Leonardo da Vinci 21. Střední škola po internetu? Hodně vzdálený sen [Secondary school on-line? Too far-away dream] / Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 107, č.7 (2004), s fot. Vystudovat střední školu pomocí elektronické pošty a internetu (e-learningem) není v ČR prozatím možné. Ani v řádném, ani v dálkovém studiu. Pro ucelené studium na internetu není vytvořen samostatný vzdělávací program. Školští odborníci se zamýšlejí nad plusy a minusy e-learningové formy studia a nad tím, kdy a za jakých podmínek by bylo možné po internetu střední školu studovat. e-learning ; střední škola ; středoškolské vzdělání ; distanční vzdělávání ; vzdělávací technologie ; názor ; Internet ; forma studia 22. 8

9 Učte se za školou [Learn while being truant] / Lenka Fiedlerová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 4 (2005), s. 19. Internetová Škola za školou ( - výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií. Obsahuje látku pro vyučování hlavních předmětů, vyučování je rozvrženo do 66 výukových, procvičovacích a zkušebních modulů, témata jsou sladěna s běžně používanými učebnicemi. Přednosti učení pomocí internetu, výsledky on-line ankety. žák ; základní škola ; víceleté gymnázium ; výukový software ; didaktické využití počítače ; e-learning ; druhý stupeň ; Internet ; Škola za školou Škola za školou Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují. Vysoká škola finanční a správní [Scientific research and educational centres introduce themselves. Finance and Administration College] / Vladimír Čechák. -- cze In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.2 (2004), s grafy. Prezentace studijních programů VŠFS (Vysoká škola finanční a správní). Časová organizace studia. Seznam kateder a ústavů. Složení personálu pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Základní orientace výzkumné a tvůrčí činnosti. Druhy spolupráce se zahraničními vysokými školami. Způsoby inovace metod pedagogické práce. Projekty. Formy styku s veřejností. Problémy se zaváděním distančního vzdělávání a elektronického učení vůbec (příprava výukových materiálů, komunikace vyučujících se studujícími). Problém optimalizace toku informací v souvislosti se zachováním identity lidské osobnosti. studijní program ; organizace času ; výzkum ; distanční vzdělávání ; e-learning ; komunikace ; vztah učitel-žák ; informace ; osobnost ; Vysoká škola finanční a správní ; Česká republika 24. Využití výpočetní techniky k testování znalostí [The use of computers in knowledge testing] / Božena Burešová, Jaroslav Hofmann. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. -- ISSN [CZ] -- Roč. 9, č. 1 (2005), s tab. Výpočetní technika se stále více využívá i v oblasti vzdělávání dospělých.testování a přezkušování na počítači je zde velice perspektivní a už dnes hojně využívané. Cílem tohoto článku je porovnání dvou alternativních způsobů počítačového testování znalostí - abc systému a úkolového systému 9

10 vzdělávání dospělých ; e-learning ; úroveň vědomostí ; měření výkonu ; zkušební systém ; zkoušení za pomoci počítače ; počítač ; didaktický test ; výpočetní technika ; 25. Využití výukového systému Moodle v předmětu teorie systémů [Utilization of Moodle teaching system in the subject of systems theory] / Miloslava Bartoníčková, Jiří Křupka. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13 In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou. -- ISSN X [SK] -- Roč. 13, č. 7 (2005), s přílohy Slovenský učiteľ. 1 schem., 1 obr. Na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice je v distanční formě studia realizována výuka pomocí výukového systému Moodle (Learning Management System - LMS). Jde o volný softwarový balíček pro tvorbu vlastních výukových aplikací. Koncepce Moodle je založená na sociálně konstruktivistické pedagogice. Ukázka aplikace LMS Moodle pro předmět Teorie systémů 1. výuka ; distanční vzdělávání ; e-learning ; informační technologie ; vzdělávací technologie ; výukový software ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; konstruktivistická pedagogika ; ukázka ; Moodle ; Pardubice 10

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání Ing. Pavel Samec, Policejní Akademie ČR V našem každým okamžikem měnícím se světě se celoživotní vzdělávání stává nutností. Možností, jak si zvýšit

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava david.skoupil@cepac.cz milos.kudelka@cepac.cz Anotace

Více

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Vzdělávání podporované novými technologiemi

Vzdělávání podporované novými technologiemi Moderní technologie Vzdělávání podporované novými technologiemi Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více