E - learning. 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E - learning. 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s.21-24."

Transkript

1 E - learning Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Aktualita učitelského pomocníka : WebQuest.cz [Need of teacher assistant : WebQuest.cz] / Bořivoj Brdička. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 1 (2005), s tab. WebQuest jako forma inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu, která je orientována na studenta. Jde o učitelem připravenou aktivitu (lekci) komplexně podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky (zejm. internet). Struktura WebQuestu, jeho technická stránka, nároky na práci učitele. inovace ve vzdělávání ; didaktické využití počítače ; World Wide Web ; samostatná práce ; e-learning ; Internet ; WebQuest 2. Blended learning [Kombinované studium] / Ludvík Eger. -- cze -- Lit.21 In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004), s Výhody a nevýhody elektronického vzdělávání z hlediska pedagogického i technologického. Definice e-learningu. Vymezení pojmu kombinované a distanční studium. Smysl a efektivita kombinovaného vzdělávání. Využití ICT ve vzdělávání. Kombinace různých vzdělávacích přístupů pro dosažení určitých vzdělávacích cílů. Nabídka krátkých kurzů VŠ a SŠ. Internetové odkazy na toto téma. e-learning ; distanční vzdělávání ; pojem ; terminologie ; efektivnost vzdělávání ; informační technologie ; vzdělávání ; kurs ; blended learning 3. Česká pedagogika a e-learning [Czech pedagogy and e-learning] / Ludvík Eger. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 35 In: Pedagogická orientace -- ISSN [CZ] -- Roč. 2004, č. 4 (2004), s

2 Příspěvek se zaměřuje na problematiku e-learningu a kombinované výuky (blended learning). Definice e-learningu - vzdělávací proces spojený s počítači a informačními a komunikačními technologiemi. Termín e-learning se používá více než elektronické vzdělávání. Informace o publikacích zabývajících se využitím ICT ve výuce. Nutnost přípravy učitelů na změny ve výuce. e-learning ; počítač ; didaktické využití počítače ; výukový software ; publikace ; 4. Distanční vzdělávání na vysokých školách [Distance education in higher education institutions] / Oldřich Kratochvíl, Petra Povlová, Karel Rais ; Jarmila Baštová. -- cze In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.2 (2004), s grafy. Problematika uplatnění distanční formy studia ve vzdělávací činnosti vysokých škol. Názory, praktické zkušenosti, poznatky a aktuální obtíže, s nimiž se vysoké školy při zavádění distančního vzdělávání snaží vyrovnat. Diskuse s představiteli tří vysokých škol v České republice na toto téma. distanční vzdělávání ; e-learning ; vysoká škola ; pedagogická zkušenost ; Česká republika 5. E - learningový kurz pro přípravu učitelů a dalších pracovníků na inkluzivní vzdělávání [E-learning course for teachers in inclusive education] / Marie Mlčková. -- cze In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2004), s Inkluzivní vzdělávání, základní principy inkluze. Integrace a inkluze. Inkluze na poli pedagogiky. Charakteristika a cíle kurzu, struktura a obsah. Kurz je začleněn a zprovozněn v systému e - Learning Suite od Hyperwave (www.hyperwave.com). vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; kurs ; vzdělávací kursy pro dospělé ; postižený ; integrace žáka ; e-learning ; didaktické využití počítače ; program kursu ; 6. E-Lectra - e-learning for intercultural TeachingCompetence [Výcvikový program interkulturních dovedností formou e-learningu] / Jani Poikonen, Pirkko Pitkänen, Monika Morgensternová, Lenka Šulová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 3 (2005), s

3 Mezinárodní projekt E-Lectra - podpora multikulturní výchovy a výcvik interkulturních dovedností. Čeští a slovenští studenti psychologie v projektu postupně řeší témata z oblasti multikulturního vzdělávání a výchovy. Průběh E- Lectra metodou e-learningové výuky v angličtině. Vznik a struktura projektu E- Lectra (zahájen v roce ve Finsku, Velké Británii a Německu). Cíl projektu - zvýšení předpokladů pro interkulturní mobilitu a zlepšení postojů vůči etnické a kulturní diverzitě v oblasti školství. multikulturní výchova ; mezikulturní komunikace ; projekt ; student ; e-learning ; angličtina ; E-Lectra - e-learning for intercultural TeachingCompetence 7. E-learning je stále atraktivní [E-learning keeps on being attractive] -- cze In: Hospodářské noviny -- [CZ] -- Roč. 48, č. 14.VI. (2004), příl. s.1. V průběhu několika let německé euforie z e-learningu se ukázalo, že počítače nemohou plně nahradit klasické vzdělávací kurzy. Lidé se nechtějí sami učit u přístroje, chtějí se setkávat s ostatními, poznat je a komunikovat. Nadšení z e- learningu v SRN sice už opadlo, vize samostatného učení však zůstala. Dnes se e- learning uplatňuje nejvíc v podnikovém vzdělávání. Možnost školit své zaměstnance např. pomocí intranetu využívají především velké firmy. e-learning ; podnikové vzdělávání ; odborný rozvoj zaměstnanců ; vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; didaktické využití počítače ; vzdělávací technologie ; SRN 8. E-learning. Teletutor a virtuální třídy [E-learning. Teletutor and virtual classes] -- cze In: Ekonom -- [CZ] -- č.10 (2004), s fot., 1 graf. Nové možnosti vzdělávání s elektronickými médii. Kromě učebních programů a technologie hraje významnou roli teletutor (nebo teleučitel, e-moderátor). E- moderátor potřebuje mít odbornou, mediální a metodicko-didaktickou kompetenci. Význam virtuálních tříd pro učení on-line. vzdělávání ; e-learning ; didaktika ; počítač ; didaktické využití počítače ; role učitele ; tutor ; Internet ; 9. Elektronická výuka v prostředí středních škol : virtuální gymnázium [Electronic instruction in secondary school environment] / Martin Zdrůbek. -- cze 3

4 In: Mladá fronta dnes -- [CZ] -- Roč. 15, č. 22. X. (2004), s. G/3-G/4. 1 fot. Článek seznamuje s možnostmi elektronické výuky na středních školách (především gymnáziích) prostřednictvím programu Škola za školou společnosti Centre For Modern Education. Elektronickou výuku lze využívat nejen ve škole, ale i v domácí přípravě. Pro učitele je vhodným prostředkem pro individualizaci vzdělávání. vzdělávací projekt ; virtuální realita ; e-learning ; výuka ; střední škola ; výukový software ; domácí úkol ; individualizovaná výuka ; didaktické využití počítače ; Internet ; Škola za školou 10. Elektronické prostředky výuky v inženýrsko-pedagogickém programu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) [Electronic means of teaching in engineering-pedagogical programme in Czech Technical University] / Dana Dobrovská. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2005), s Vymezení pojmů e-learning a blended learning (kombinované učení). Pedagogický výzkum zkušenosti studentů na fakultách ČVUTs elektronickými prostředky (internet, CD ROM, výukový software, elektronická pošta) při výuce a vlastním učení a postoje k jejich používání v porovnání s klasickými metodami výuky a učení (frontální výklad, učebnice). e-learning ; pedagogický výzkum ; technická vysoká škola ; didaktické využití počítače ; CD-ROM ; výukový software ; elektronická pošta ; postoj studenta ; komparace ; frontální vyučování ; učebnice ; Internet ; blended learning 11. Elektronické učení a individuální styly učení [E-learning and individual learning styles] / Jiří Mareš. -- cze -- lit.47 In: Československá psychologie -- [CZ] -- Roč. 48, č.3 (2004), s Res. angl., čes., 1 tab., 1 obr. Přehledová studie zabývající se problematikou elektronického učení v interakci s individálními styly učení. Vysvětlení základních pojmů: učení, styly učení, elektronické učení. Autoregulované učení a vztah mezi vnějším řízením a autoregulací při učení. Přehled stylů a metod učení, které se v současnosti využívají v systémech elektronického učení. Problematika propojení poznatků z oblasti stylů učení, autoregulace učení a elektronického učení. 4

5 e-learning ; distanční vzdělávání ; didaktické využití počítače ; vzdělávací technologie ; efektivnost vzdělávání ; forma výuky ; student ; vysokoškolské studium ; individuální práce ; individuální přístup ; strategie učení ; 12. Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící [Internet as potential source of new job opportunities for deaf people] / Jaroslav Hrubý, Jaroslava Selicharová. -- cze In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 3. Výsledkem projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící jsou osnovy 6 speciálních kurzů, barevné učebnice, CD ROM, videokazeta a další. Kurzy byly úspěšně ověřeny na vzorku devíti sluchově postižených. V současnosti z důvodů nedostatku finančních prostředků vypracovala Federace rodičů nový projekt Tiché vzdělávání - Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící, který umožňuje neslyšícím lidem studovat doma u svého počítače. neslyšící ; sluchově postižený ; další vzdělávání ; vzdělávací kursy pro dospělé ; počítačová gramotnost ; e-learning ; vzdělávací projekt ; Internet ; pracovní příležitost ; uplatnění ; 13. Jak lépe připravit žáky pro budoucí profesní život [How to prepare pupils better for their future professional life] / Kateřina Macková, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 1 (2005), s fot., 1 příl. Rozhovor se zástupkyní organizace Junior Achievement v ČR - cíle a působení organizace, její historie, financování, přínos pro seznamování dětí se světem práce a pro jejich přípravu na volbu povolání. Spolupráce se základními i středními školami - semináře pro učitele, metodický materiál. Založení vlastní studentské společnosti (SŠ) - praktické ověření teoretických vědomostí, utváření pracovních návyků, zkušenosti s prací v týmu, sebepoznávání a seberalizace. Oblasti vhodné pro podnikání těchto společností (v rámci jednoho školního roku). Obsah dalších modulů - počítačové simulační programy (management a bankovnictví). Rozvoj osobní finanční gramotnosti pomocí e-learningu. Možnosti mezinárodní spolupráce na projektech. Ukázka z kurzu Základy národního hospodářství (pro 8. a 9. ročník ZŠ). profesní orientace ; volba povolání ; profesní poradenství ; vzdělávací projekt ; praxe ; studentská účast ; podnikání ; simulace ; simulační hra ; e-learning ; učení praxí ; Junior Achievement 5

6 14. K čemu bude učitelům evaluační web? [What will teachers have evaluation web for?] / Radek Maca ; Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 108, č. 30 (2005), s fot. Začátkem letošního školního roku byla ministerstvem školství zpřístupněna nová varianta evaluačního webu, který nabízí řadu informací o produktech využitelných při vyučování. Spektrum výukových programů je značně rozšířeno. Kromě výukových programů na CD tu mohou být informace a hodnocení e-learningových kurzů, videosekvencí, filmů, animací, obrázků, metodické materiály podporující výuku, informační materiály, atd. Rozhovor na toto téma s pracovníkem odboru SIPVZ MŠMT. školství ; vzdělávání ; webová stránka ; výuka ; e-learning ; výukový software ; vzdělávací technologie ; hodnocení ; informace ; informační služby ; poradenská služba ; 15. Lingoland - evropský jazykový portál pro děti na internetu [Lingoland - European language portal for children on internet] / Jan Daněk. -- cze In: Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. -- ISSN [CZ] -- Roč. 48, č. 1 (2004/2005), s Příprava a vznik pětijazyčného (němčina, francouzština, španělština, holandština, čeština) evropského internetového portálu Lingoland zaměřeného na výuku jazyků pro děti ve věku 6-12 let. Spolupracující instituce, ověřování jednotlivých verzí. Obsah a struktura stránek. Další plánovaný rozvoj Lingolandu. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; didaktické využití počítače ; mezinárodní spolupráce ; e-learning ; portál ; Internet ; Lingoland 16. Některé možnosti využití elektronických zdrojů ve výuce [Some possibilities of using electronic sources in teaching] / Jiří Zlámal. Část cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 9 (2004), s. 18. Používání elektronických zdrojů ve výuce (Internet, CD-ROM). Kritéria pro výběr elektronických materiálů a jejich vhodné využití odpovídající stanoveným učebním 6

7 cílům. Elektronická prezentace studentských prací. Kroky eliminující rizika elektronické prezentace. Hodnocení multimediální prezentace - nároky na učitele. inovace ve vzdělávání ; didaktické využití počítače ; e-learning ; World Wide Web ; informační gramotnost ; informační síť ; informační pramen ; práce s informacemi ; CD-ROM ; zpracování informací ; prezentace ; elektronické zpracování dat ; Internet ; 17. Některé možnosti využití elektronických zdrojů ve výuce [Some possibilities of using electronic sources in teaching] / Jiří Zlámal. Část cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 10 (2004), s Možnosti využití multimediální výuky a elektronické diskuse v současné české škole. Prezentační software používaný při multimediální výuce, jeho základní idea, další rozšiřování technických možností výuky (obraz, zvuk, interaktivní prvky), nároky na práci učitele. Nezbytné kroky, které je třeba podniknout před aplikací prezentačního programu. On-line technologie (elektronické diskuse) ve výuce, jejich formy, předpoklady pro jejich smysluplné a efektivní využití. inovace ve vzdělávání ; počítač ; didaktické využití počítače ; e-learning ; World Wide Web ; zpracování informací ; informační gramotnost ; prezentace ; multimediální metoda ; informační síť ; práce s informacemi ; elektronické zpracování dat ; diskuse ; Internet ; 18. Nová profese - teletutor -- cze -- Lit.1 In: Zpravodaj. Odborné vzdělávání v zahraničí -- [CZ] -- Roč. 15, č.2 (2004), s.5-6. Spolkový ústav odborného vzdělávání (BIBB) provedl průzkum toho, jak dalece se změnila úloha vyučujících při učení pomocí počítačových sítí, jaké hlavní úkoly mají teletutoři a jaké k tomu potřebují kompetence. Tři klíčové úkoly teletutora jsou: informovat a zprostředkovávat znalosti, motivovat žáky, poskytovat žákům podporu v technických a organizačních otázkách. e-learning ; role učitele ; tutor ; vzdělávání učitelů ; způsobilost ; počítačová síť ; SRN ABC Projekt Talnet [The Talnet project] / Jan Vodička. -- cze In: Prevence sociálně nežádoucích jevů -- Roč. 3, č. 11 (2004), s fot. 7

8 Informace o projektu Talnet, který nabízí e-learningový systém výuky pro mimořádně nadané děti z celé ČR. Na výběr jsou hlavně přírodovědné předměty. Pro školní rok 2004/2005 to jsou 3 kurzy: Astro a modelování, Materiály a krystaly, Chemické pokusy a chemie všedního dne. Ukázkové veřejně přístupné stránky jsou na adrese e-learning ; výukový software ; přírodovědný předmět ; nadaný ; vysoce nadaný ; žák ; vzdělávací projekt ; obsah výuky ; Internet ; Talnet ; 2004/ Startuje nový projekt Federace rodičů a přátel sluchově postižených [New project of Federation of parents of aurally handicapped children kicks off] -- cze In: Gong : časopis pro občany s vadami sluchu. -- ISSN [CZ] -- Roč. 34, č. 11 (2005), s. 6. Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) byla hlavním tvůrcem a koordinátorem vzdělávacího projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící. V letošním roce nabízí FRPSP nový vylepšený projekt k této problematice Tiché vzdělávání - Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící. Později budou kurzy převedeny na internet. Neslyšící si tak budou moci zvyšovat kvalifikaci doma u svých počítačů. Projekt je podpořen programem Leonardo da Vinci. neslyšící ; sluchově postižený ; další vzdělávání ; vzdělávací kursy pro dospělé ; počítačová gramotnost ; Internet ; vzdělávací projekt ; e-learning ; uplatnění ; pracovní příležitost ; Leonardo da Vinci 21. Střední škola po internetu? Hodně vzdálený sen [Secondary school on-line? Too far-away dream] / Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 107, č.7 (2004), s fot. Vystudovat střední školu pomocí elektronické pošty a internetu (e-learningem) není v ČR prozatím možné. Ani v řádném, ani v dálkovém studiu. Pro ucelené studium na internetu není vytvořen samostatný vzdělávací program. Školští odborníci se zamýšlejí nad plusy a minusy e-learningové formy studia a nad tím, kdy a za jakých podmínek by bylo možné po internetu střední školu studovat. e-learning ; střední škola ; středoškolské vzdělání ; distanční vzdělávání ; vzdělávací technologie ; názor ; Internet ; forma studia 22. 8

9 Učte se za školou [Learn while being truant] / Lenka Fiedlerová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 4 (2005), s. 19. Internetová Škola za školou (www.zaskolou.cz) - výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií. Obsahuje látku pro vyučování hlavních předmětů, vyučování je rozvrženo do 66 výukových, procvičovacích a zkušebních modulů, témata jsou sladěna s běžně používanými učebnicemi. Přednosti učení pomocí internetu, výsledky on-line ankety. žák ; základní škola ; víceleté gymnázium ; výukový software ; didaktické využití počítače ; e-learning ; druhý stupeň ; Internet ; Škola za školou Škola za školou Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují. Vysoká škola finanční a správní [Scientific research and educational centres introduce themselves. Finance and Administration College] / Vladimír Čechák. -- cze In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.2 (2004), s grafy. Prezentace studijních programů VŠFS (Vysoká škola finanční a správní). Časová organizace studia. Seznam kateder a ústavů. Složení personálu pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Základní orientace výzkumné a tvůrčí činnosti. Druhy spolupráce se zahraničními vysokými školami. Způsoby inovace metod pedagogické práce. Projekty. Formy styku s veřejností. Problémy se zaváděním distančního vzdělávání a elektronického učení vůbec (příprava výukových materiálů, komunikace vyučujících se studujícími). Problém optimalizace toku informací v souvislosti se zachováním identity lidské osobnosti. studijní program ; organizace času ; výzkum ; distanční vzdělávání ; e-learning ; komunikace ; vztah učitel-žák ; informace ; osobnost ; Vysoká škola finanční a správní ; Česká republika 24. Využití výpočetní techniky k testování znalostí [The use of computers in knowledge testing] / Božena Burešová, Jaroslav Hofmann. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. -- ISSN [CZ] -- Roč. 9, č. 1 (2005), s tab. Výpočetní technika se stále více využívá i v oblasti vzdělávání dospělých.testování a přezkušování na počítači je zde velice perspektivní a už dnes hojně využívané. Cílem tohoto článku je porovnání dvou alternativních způsobů počítačového testování znalostí - abc systému a úkolového systému 9

10 vzdělávání dospělých ; e-learning ; úroveň vědomostí ; měření výkonu ; zkušební systém ; zkoušení za pomoci počítače ; počítač ; didaktický test ; výpočetní technika ; 25. Využití výukového systému Moodle v předmětu teorie systémů [Utilization of Moodle teaching system in the subject of systems theory] / Miloslava Bartoníčková, Jiří Křupka. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13 In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou. -- ISSN X [SK] -- Roč. 13, č. 7 (2005), s přílohy Slovenský učiteľ. 1 schem., 1 obr. Na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice je v distanční formě studia realizována výuka pomocí výukového systému Moodle (Learning Management System - LMS). Jde o volný softwarový balíček pro tvorbu vlastních výukových aplikací. Koncepce Moodle je založená na sociálně konstruktivistické pedagogice. Ukázka aplikace LMS Moodle pro předmět Teorie systémů 1. výuka ; distanční vzdělávání ; e-learning ; informační technologie ; vzdělávací technologie ; výukový software ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; konstruktivistická pedagogika ; ukázka ; Moodle ; Pardubice 10

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar Informační a komunikační technologie ve vzdělávání NOCAR David Abstrakt: Autor se v článku zaměřuje na současné možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Poukazuje jak na

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více