KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

2 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI PROSTORY KNIHOVNY KNIHOVNÍ FOND ČÍSELNÉ UKAZATELE ČINNOSTI KNIHOVNY Výpůjčky & uživatelé Kulturně výchvná činnst Dplňvání knižníh fndu ČINNOST KNIHOVNY Účast na škleních a seminářích Splupráce s kulturními a neziskvými rganizacemi Akce PŘÍLOHY Seznam akcí přádaných v rce Prvnání statistik za rk 2011/ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI P celý rk pracvala v městské knihvně jedna knihvnice na plný úvazek - Rmana Ouředníkvá. Pčet hdin pr veřejnst (18 hdin týdně) zůstal nezměněn, stejně jak výpůjční dny: pndělí a čtvrtek 8:30-12:30 13:00-18:00. Dšl ke změnám v registračních pplatcích. Registrační pplatky: dspělí studenti, důchdci žáci 120 Kč/ rk 70 Kč/ rk 50 Kč/ rk Sankční pplatky: 1. upmínka 10 Kč 2. upmínka 40 Kč 3. upmínka 100 Kč ztráta knihy, časpisu pškzení čárvéh kódu ztráta legitimace Pplatky za služby: internet tisk 1xA4 laminvání listin 1xA4 MVS přizvací cena + 75,- Kč 20 Kč 20 Kč prvních 15 min zdarma pté 10 Kč za každých zapčatých 15 min 2 Kč 20 Kč 50 Kč 3

3 Knihvna prvzuje vlastní webvé stránky na adrese které jsu každý měsíc aktualizvány. Návštěvníci jsu jejich prstřednictvím infrmváni knižních nvinkách, akcích knihvny i plánvané dvlené. V letšním rce dšl k rzsáhlé aktualizaci webvých stránek - rzšíření ftgalerie a infrmací přádaných akcích. 2 PROSTORY KNIHOVNY V tmt rce dšl k výměně ken a vymalvání prstr knihvny (srpen/září). Stav elektr instalace je stejný. V letšním rce prběhla její revize. Dšl k psílení jednh z jističů, cž by mhl vylučit stávají vypadávání jističe. Znvu však musím upzrnit na nevyhvující řešení a pčet zásuvek na pužívané pčítačvé vybavení v knihvně. 3 KNIHOVNÍ FOND Fnd knihvny se v rce 2012 rzrstl 595 nvých knih a 53 bržur. 202 knih byl napak vyřazen. O 34 titulů byl fnd bhacen díky účasti v prjektu Česká knihvna, který vyhlašuje Nárdní knihvna. Knihy sučasných českých autrů, které byly získány z tét dtace, mají hdntu Kč. K byl tedy knihvní fnd tvřen celkem svazky. 4 ČÍSELNÉ UKAZATELE ČINNOSTI KNIHOVNY 4.1 Výpůjčky & uživatelé rzdíl Výpůjčky celkem naučná pr dspělé beletrie pr dspělé naučná pr mládež beletrie pr mládež Výpůjčky peridik Čtenáři celkem z th čtenáři d 15 let Návštěvníci knihvny Pčet uživatelů internetu Z tabulky je zřejmý pkles v hdntách výpůjček knih. Hlavním důvdem je měsíční uzavírka knihvny, která prběhla z důvdu výměny ken a malvání prstr knihvny. Knihvna byla uzavřena až na přelmu srpna a září, čímž byl výrazněji vlivněn pkles výpůjček i návštěvnst knihvny, než kdyby uzavírka prběhla v navrhvaných měsících červenec/srpen. 4

4 4.2 Kulturně výchvná činnst rzdíl Akce celkem Z th pr děti MVS pskytnuté jiným knihvnám MVS - vyžádané z jiných knihven Nárůst pčtu MVS žádaných v jiných knihvnách byl navýšen z důvdu plánvanéh knání Zemské výstavy (2013), kdy naše knihvna právě prstřednictvím Meziknihvní výpůjční služby zajistila část pdkladů na přípravu expzive ve Vyšším Brdě. 4.3 Dplňvání knižníh fndu Knihvna k dplňvání knižníh fndu nadále využívá zejména služeb distribuční splečnsti Eurmedia Grup neb firmy Pavel Dbrvský BETA (e-shp KnihyCZ). Další splečnsti a nakladatelství, d nichž je zbží debírán s výhdným rabatem: Albatrs, Fragment, Reb, Egmnt, Cmputer Press, Vašut, Iv Stehlík, Hffer, Pařízek a Expedice Český Krumlv. Knihy vydané nakladatelstvím Arg jsu bjednávány v internetvém knihkupectví Ksmas. Nakupené knihy jsu elektrnicky evidvány, stejným způsbem je veden také přírůstkvý a úbytkvý seznam rzdíl Pčet získaných svazků knih z th nákupem darem ČINNOST KNIHOVNY 5.1 Účast na škleních a seminářích Během rku se knihvnice účastnila pravidelných prad přádaných reginálním ddělením MěK Český Krumlv. Účast na seminářích a přednáškách: seminář čtenářské gramtnsti (Dbříš) setkání jihčeskéh Klubka (knihvníků dětských knihven - České Velenice) přednáška J.D. Žáka - Vznik a sučasnst kmiksu (České Budějvice) přednáška D. Pfeifervé - Sučasná rakuská literatura (České Budějvice) 5

5 5.2 Splupráce s kulturními rganizacemi Knihvna splupracuje s vyšebrdským infcentrem, se základní a mateřsku šklu a s družinu při základní škle (čtení na pkračvání, sutěže, besedy... ). Knihvnice pravidelně (jednu měsíčně) zveřejňuje knižní nvinky a infrmace akcích knaných knihvnu ve Vyšebrdském zpravdaji. 5.3 Akce 1 Během rku 2012 prběhly dvě výtvarné sutěže (na téma Džungle a na téma Náš les). Od ledna d června prběhl u nás pprvé prjekt Knížka pr prvňáčka. Od ledna d dubna se v knihvně setkávaly maminky s dětmi v rámci akce Přijďte si hrát. V rámci března - měsíce čtenáře se pprvé knala akce Děti čtu dětem a p smé se přádala i Nc s Andersenem. Uskutečnily se i čtyři besedy. Pan Pavel Mörtl přednášel plavení dřeva v Nvhradských hrách a paní Marie Faldynvá představila svu knihu Kmenský v sukních. Navštívila nás i spisvatelka Ivna Březinvá, která se setkala se žáky tříd. Další spisvatel, který nás navštívil byl pan Iv Stehlík. Hektický byl lets i Týden knihven, kdy se d knihvny dstavily i děti z II. stupně ZŠ. Listpad patřil vědmstní sutěži, která byla tématicky zaměřena na rstliny a živčichy našeh lesa. Prběhly další tématicky zaměřené besedy pr žáky I. stupně. O všech akcích jsu čtenáři i nečtenáři infrmváni prstřednictvím Vyšebrdskéh zpravdaje (místní měsíčník) a webvých stránek knihvny Stručné seznámení s nejdůležitějšími akcemi Březen měsíc čtenářů Od 1. března je změna v pplatcích internetu v knihvně - prvních 15 minut je zdarma, následně se účtuje 10 Kč za každých zapčatých 15 minut. Pr děti i dspělé byly připraveny sutěžní kvízy a křížvky (zúčastnil se jich 29 dětí). V týdnu d 19. d se dpuštěly upmínky zapmnětlivým čtenářům a v tmtéž týdnu byla mžná registrace nvých čtenářů zdarma (3 nví čtenáři). 23. a 30. března jsme se sešli s dětmi ve třídách Berušek a Sluníček v mateřské šklce. Seznámili jsme se se strašidýlkem Jsífkem a prhlédli pár zajímavých knih. Lets jsme se dmluvili na splečném čtení i na druhém stupni ZŠ - Děti čtu dětem. Zúčastnili se h děti druhéh, třetíh, sméh a devátéh rčníku. Čtení se uskutečnil v úterý 27. března. Osmáci zavítali d třetí třídy, kde se všichni začetli d Ezpvých bajek. Zazněly bajky Zajíc a želva, Pes a kus masa neb Cvrček a mravenci. Deváťáci si vybrali ukázky ze svých blíbených knih z dby, kdy byli ještě malí. Zazněla tak ukázka z knihy Mašinka Tmáš, z Krtečka, z knihy kcuru Mikešvi, z 6

6 Fimfára či Sněhurky. Nechyběl ani Křemílek s Vchmůrku. Druháci na plátku přečetli phádku Smlíčkvi a ukázku z knihy Kuzelná zahrada - Černušek Kimi. Jsem ráda, že se tat akce uskutečnila a dufám, že se při stejné příležitsti setkáme i za rk. Děkuji všem dětem i paní učitelkám za t, že se sešli. Nc s Andersenem Džungle Březnvé akce byly završeny tu nejdůležitější a t Ncí s Andersenem. Ta se knala v naší knihvně p smé. Letšní téma byl: Džungle. 16 dětí, d 3. d 5. třídy se sešl v pátek 30. března, aby strávil večer v knihvně. Celý prgram byl rzdělen d něklika blků. První byl věnván pvídání H.Ch. Andersenvi a jeh phádkách. Další blky včetně th tvřivéh byly věnvány džungli. Pvídali jsme si nejen džungli ale i rstlinách a zvířatech v ní rstucích a žijících. Vedle kvízů a úklů se i tvřil. V dětském ddělení najdete strm z džungle a brázky zvířat z džungle. Celý prgram se uzavřel půl hdinu p půlnci. Budíček byl na sedmu. Následvala malá snídaně. Pté jsme rzdávali hlasy brázkům dětí, které se zúčastnily výtvarné sutěže na shdné téma - téma džungle a vybírat byl z čeh, nebť se d sutěže dstal 85 brázků. Naknec jsme se dzvěděli, které ze čtyř družstev byl nejúspěšnější. Každý si naknec dnesl maličkst na památku na Nc s Andersenem. Beseda na téma Plavení dříví v nvhradských hrách Ve středu 18. dubna se uspřádal v Městském klubu pvídání plavení dříví v Nvhradských hrách. Navštívil nás pan Pavel Mörtl, který nám přiblížil v zajímavém pvídání plavení dřeva na říčce Černá a na Phrském ptce. Vedle zajímavéh pvídání jsme měli příležitst prhlédnut si i ftgrafie z míst, kterých se pvídání týkal. Sešl se nás na dvacet. A já dufám, že všichni dcházeli spkjeni. Beseda s paní Marií Faldynvu Ve čtvrtek 17. května 2012 se knal malé psezení s autrku knihy Kmenský v sukních - paní Marií Faldynvu. Při příjemném psezení jsme si pslechli něklik úryvků z autrčiny knihy. Děkuji paní Faldynvé za vlastnručně pdepsaný knižní dar. Její kniha rzšířila náš fnd a pr všechny zájemce bude u nás k mání. 7

7 Týden knihven V týdnu d října prběhl již 16. rčník celstátní akce na pdpru četby a knihven. Akci přádá Svaz knihvníků a infrmačních pracvníků ČR. U nás prběhly Dny tevřených dveří. Cílem byl seznámit všechny s prací knihvníka a s akcemi knihvny přádaných v lňském rce a t pmcí infrmačních panelů a krnik z přádaných akcí. K dispzici byly i nvé tituly zabývající se zdravým živtním stylem. Mtt letšníh Týdne knihven ttiž zněl: Čti, žij zdravě! Pkud se z řad nečtenářů nenašel nikd, kh by zajímal, c se v knihvně děje, vše vynahradily návštěvy dětí ze základní i mateřské škly. Jelikž se v knihvně vystřídal na 8 tříd ze základní škly a tři třídy ze škly mateřské, trval u nás Týden knihven týdny dva. Děti z mateřinky se přišly d knihvny pdívat, jak t u nás vypadá. Řekli jsme si i k čemu knihvna služí. Předškláčci pak nakreslili krásné brázky, které si můžete prhlédnut v přízemí Městskéh úřadu. U šklních dětí, zejména u těch starších, t již byl knkrétní pvídání tm, c knihvnická práce bnáší. Pvídání pak byl zpestřen sutěžemi, kdy si někteří mhli vyzkušet třeba jak se baluje kniha neb jak se tiskají štítky. Lets pvažuji za velký úspěch t, že d knihvny přišly všechny třídy 2. stupně ZŠ. Beseda s paní Ivnu Březinvu 17. října jsme ve Vyšším Brdě přivítali vzácnu návštěvu. Na besedu k nám přijela známá česká autrka knih pr děti a mládež - paní Ivna Březinvá. S dětmi jsme se pr nedstatek místa v knihvně setkali ve škle. Paní Březinvá měla dvě besedy s dětmi 2. stupně. Zajímavým pvídáním nám přiblížila, jak se autrka mnha ceněných knih vůbec ke psaní dstala, jak píše a čem píše. Nejvíce jsme si ppvídali triptichu Hlky na vdítku, který se zabírá vážnými tématy jak jsu drgy, bulimie s anrexií či gamblerství. A jak jsem již zmínila, pvídání t byl pravdu velmi zajímavé. Besed se zúčastnil na 100 dětí. Přijďte si hrát Je název akce, kteru knihvna přádá d října Pprvé se naše setkání knal v rámci akce Týdne knihven a byl zaměřen na maminky s dětmi, které se nedstaly d místní šklky. Věk dětí byl d dvu a půl d tří a půl let. Naším cílem byl nabídnut maminkám i dětem prstředí, kde by se mhli setkávat a udělat si příjemné dpledne spjené s různými aktivitami. Jelikž první setkání měl hlas, začali jsme se scházet pravidelně jednu měsíčně. Významný pdíl na úspěchu našich sezení má paní Mičanvá, která sezení vede a prgram připravuje. Každé naše setkání měl jiné téma, na které se zpíval, hrál i tvřil. Vytvřená dílka pak byla vystavena v dětském ddělení knihvny. 8

8 leden 2012 Ani při lednvém sezení nechyběla kytara. Za jejíh dprvdu splu s pkličkami, dřívky, kamínky neb skleničkami jsme si zapěli z plna hrdla. Následval malé cvičení maminek s dětmi. A pak se tvřil. Aby medvídkvi Míšvi nebyl smutn, až všichni dejdu z knihvny, tvřily děti sami sebe. Na balící papír se nechaly bkreslit a pak se již blékal. Stačily nám na t ústřižky látek a barvy. únr 2012 I únrvé sezení začal písničkami a pvídáním zimě. Děti hrály hru c se změnil zaměřenu na pstřeh (jedn dítě dejde, mezitím si další bleče něc, c předtím neměl a dtyčný má uhdnut, c se t změnil). A jelikž byla zima a k zimě patří kulvání, vyrbily si děti kule z papíru. P veselé kulvačce se kule sptřebvaly na lepení sněhuláků. březen 2012 Nechyběl pvídání blížících se Velikncích. I tentkrát jsme si zazpívali. Nechyběla ani hra. Tentkráte děti dstaly kartičky, na kterých byla zvířátka. Pmcí zvuků, která zvířátka vydávají, měly najít k sbě dvjici. Jelikž se vše prbuzí a začínají kvést první kytky a za chvíli se bjeví i mtýli. Vyráběli jsme je pmcí zažehlvání barevných vskvých hblinek.vyšly z th krásné barevné výtvry. duben 2012 Dubnvé setkání byl v tmt cyklu pslední. Dneska jsme si pět zapěli a zahráli krátku hru. Ale na c jsme se nejvíc těšili, byla výrba triček savváním. Maminky si přinesly tričk syté barvy. K tmu statnímu stačil již jen sav, šablnky, gelvá pera a trcha fantazie. Vyšly z th krásná trička, které děti budu určitě rády nsit. Přijďte si hrát nese název setkání maminek s dětmi, které nejsu v mateřské šklce. V tét akci pkračujeme i na pdzim a naše první setkání se uskutečnil v rámci Týdne knihven. říjen 2012 Sešli jsme se ve středu 3. října, abychm si hráli, pvídali a něc i namalvali.setkání byl seznamvací. Pvídali jsme si sluníčk. Zazněly básničky a jedn velké rzesmáté sluníčk děti prstvými barvami sami vytvřily. listpad 2012 V listpadu jsme si pvídali zvířátkách. Děti měly určvat, které jimi vybrané zvířátk žije v lese či dma. Ani tentkrát nechyběly písničky, hlavně ta lištičce, která sedí pd dubem. A tu jsme si i udělali. Děti si pmcí prstvých barev nakreslily krásný dub, pd který přišla v písničce zmiňvaná liška. 9

9 prsinec 2012 V prsinci jsme si pvídali nadcházejících váncích. Každý našel pd malým strmečkem svůj dáreček. Přečetli jsme si phádku Štístku a pskládali si puzzle, na kterých ten náš Štístk byl namalvaný. Pté jsme se pustili d tvření vánčních zdb ze slanéh těsta. Každý si dmů dnesl t, c si vytvřil. Knížka pr prvňáčka Knihvna se tht prjektu zúčastnila pprvé. Akci vyhlašuje Svaz knihvníklů a infrmačních pracvníků. Cílem prjektu je rzvj čtenářských návyků žáků již d prvníh rčníku šklní dcházky. Knihvna, která žáky d prjektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec bvyklých knihvnických činnstí. Odměnu za úspěšné abslvvání prjektu je pr děti knížka pr prvňáčka, půvdní česká nvinka, která byla napsána a ilustrvána výhradně pr účastníky prjektu a kteru nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři rky kupit. Ve šklním rce 2011/2012 je t kniha blíbenéh českéh spisvatele Milše Kratchvíla ŠKOLNÍCI, kteru ilustruje přední ilustrátrka, nsitelka mnha cenění, Renáta Fučíkvá. Výrba ručníh papíru - prběhla Začátkem únra jsme se pprvé sešli s prvňáčky v rámci prjektu Knížka pr prvňáčka. Sešli jsme se prt, abychm si vyzkušeli, jak se dělá takvý papír. Před samtnu výrbu se děti pdílely na přípravě papírviny. Přinesly si z dmva nviny, které natrhaly nadrbn. Natrhané nviny se namčily a rzmiksvaly. A tady již přichází velká pmc a chta paní učitelky Marešvé, která s pmcí třídní učitelky paní Lacinvé připravila papírvinu pr natěšených 27 dětí. Samtná výrba papíru prběhla ve škle v učebně přírdpisu - uznáte, že knihvna mhla dstát značné újmy, kdyby daný prces prbíhal tam. Návštěva spisvatele - prběhla Ve středu 29. únra jsme se v knihvně pět sešli s prvnáčky v rámci prjektu Knížka pr prvňáčka. Tentkrát jsme měli na návštěvě nakladatele a spisvatele pana Iva Stehlíka. Pan Stehlík je autrem knihy pr děti s názvem Dřevrubecké phádky. Paní učitelka Lacinvá dětem některé phádky z tét knihy četla. Otázky na pana spisvatele byly četné a některé i na těl. Pvídali jsme si, jaké t je psát phádky a c t bnáší knihu vydat. Děti se nechaly inspirvat přečtenými phádkami a nakreslily krásné brázky hejkala a hniváče. Pvídání písmu - prběhl Ve středu 21. března jsme se s prvňáčky pět sešli, abychm si pvídali písmu. Nejdříve si děti natřely připravené sádrvé destičky. Mezitím, c nám zasychala barva, jsme si pvídali písmu. Prhlédli jsme si, jak vypadá písm arabské, hebrejské, čínské, azbuka neb jak vypadal písm klínvé, hierglyfy či kipu. Děti si 10

10 tentkrát vyzkušely, c t bnáší pdepsat se pmcí hierglyfů. Každý se na natřenu sádrvu destičku pdepsal. A všem se t mc pvedl! Jak se pravují knihy - prběhl Ve středu jsme se pr tentkrát setkali s prvňáčky v jejich třídě. Navštívila nás paní Lucie O Suilleabhain, která se zabývá restaurváním papíru, tedy i knih. Pvídali jsme si tm, prč se knihy pravují, jak se pravují a kd je pravuje. Zajímavým pvídáním nás prvázely i četné ftgrafie. Napíšeme si knihu - prběhl Sešli jsme se s prvňáčky v jejich třídě, abychm knečně pužili námi vyrbený ruční papír. S dětmi jsme se dmlvili na tm, že si uděláme knihu. Děti si tak zahrají na spisvatele i ilustrátry. Každý měl již napsanu básničku vážící se k nějakému písmenku v abecedě a jejich dalším úklem byl k tmu nakreslit brázek. Návštěva knihvny v Českém Krumlvě - prběhla Ve středu 16. května jsme se v rámci prjektu Knížka pr prvňáčka vydali s prvňáčky d Českéh Krumlva. Tady nás čekala návštěva Městské knihvny, která se nachází ve starých budvách. Knihvnu nás prvedla sama paní ředitelka Vtřelvá. P návštěvě knihvny jsme zašli jen na skk d knihkupectví Expedice, abychm si prhlédli nejnvější nabídku knih pr děti. A dtud naše krky směřvaly d Dmu lutek. Tady nás střelhbitě prvedl pan Vndruš, prtže nás, bhužel, tlačil čas. V Dmu lutek byl na c se kukat. Myslím však, že nejzáživnější byla strašidelná půda a lutkvé divadl. Dufám, že děti strávily dpledne nejen pučné ale i zábavné. Pasvání prvňáčků - prběhl Ve středu 27. června jsme se napsledy sešli s prvňáčky v rámci prjektu Knížka pr prvňáčka. D knihvny je splu se mnu pzvala Mudrá sva. Odměnu za t, že děti při všech setkáních byly mc hdné, byla návštěva kláštěrní knihvny. P ní jsme se vrátili d knihvny městské. Tady na nás čekal malé shrnutí th, c všechn jsme stihli při našich setkáních udělat. A pak následval t nejdůležitější. Mudrá sva, která drazila d knihvny s malým spžděním, se ujala samtnéh pasvání. Nejprve musely děti ukázat, jak a jestli umí číst. Všechny přečetly svu část krátkéh příběhu na jedničku. Mhl se pasvat. A tak dnešní dpledne rzšířil řady čtenářů 26 vyšebrdských prvňáčků. Jak dměnu si každý dmů dnesl knihu Milše Kratchvíla - Šklníci, diplm a speciální průkaz prvňáčka - čtenáře, jež mu umžňuje navštěvvat městsku knihvnu d knce rku 2012 zdarma. Dufám, že děti budu na dnešní dpledne ještě nějaku chvíli rádi vzpmínat. Tímt bych chtěla pděkvat panu převrvi za t, že nám umžnil zdarma návštěvu klášterní knihvny. Všechny děti byly nadšené. Děkujeme. 11

11 6 PŘÍLOHY 6.1 Seznam akcí přádaným v rce 2012 SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH V ROCE 2012 leden leden - výrčí (J. Škvrecký, V. Wlfvá, U. Ec, K. Kyncl) Přijďte si hrát - maminky s dětmi (12) šklní družina 1dd. - Bžena Němcvá (15) třída ZŠ - seznámení s nvými knihami (26) únr únr - výprdej vyřazených knih a časpisů ( ) prjekt Knížka pr prvňáčka (KPP) - výrba ručníh papíru (25) návštěva u předškláků v MŠ (20) šklní družina 2. dd. - Bžena Němcvá (14) Přijďte si hrát - maminky s dětmi (13) beseda pr 4. třídu - téma: Detektivky (21) KPP - beseda se spisvatelem a nakladatelem Iv Stehlíkem (24) březen březen - výtvarná sutěž na téma: Džungle - Březen měsíc čtenáře - kvízvý maratn (30), ankety třídy beseda na téma: Němcvá, Trnka, Pláček (26) KPP - pvídání písmu (26) čtení v MŠ (29) čtení na ZŠ - Děti čtu dětem (106) Přijďte si hrát - maminky s dětmi (13) Nc s Andersenem na téma: džungle (18) duben KPP - jak se pravují knihy (24) beseda p. Mörtla - Plavení dříví v Nvhradských hrách (23) KPP - Píšeme knihu (24) Přijďte si hrát - maminky s dětmi(15) květen KPP - návštěva MěK v Českém Krumlvě a knihkupectví Expedice (18) psezení s pí. Marií Faldynvu - autrku knihy Kmenský v sukních (5) třída beseda na téma: Báje a pvěsti (27) návštěva MŠ třída Berušek (27) - Mje měst červen Pasvání prvňáčků (30) srpen + září výměna ken a malvání knihvny 12

12 říjen Týden knihven - výstavka knih na téma : zdravý živtní styl - infrmační panely na téma: Seznámení s prací knihvníka a přádanými akcemi A. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (27) B. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (16) Přijďte si hrát - setkání maminek s dětmi (9) Návštěva knihvny - 1. třída MŠ : pvídání na téma: pdzim (17) A. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (18) A. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (15) Návštěva knihvny - 3. třída MŠ : pvídání na téma: pdzim (24) A. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (29) A. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (25) Návštěva knihvny - 2. třída MŠ : pvídání na téma: pdzim (24) A. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (13) B. - Seznámení s prací knihvníka + kvízy (27) besedy Ivny Březinvé pr žáky tříd (100) A. - Seznámení s knihvnu v rámci prjektu Knížka pr prvňáčka listpad listpad - Listpadvá vědmstní sutěž (109) - výtvarná sutěž na téma: Náš les - rstliny a zvířata našeh lesa (70) návštěva družiny 1. dd. - pvídání na téma: Náš les (18) Přijďte si hrát - setkání maminek s dětmi (9) návštěva 2. třídy - pvídání knihvně, knize a seznámení s nvými knihami (22) návštěva družiny 2. dd. - pvídání na téma: Náš les (18) návštěva prvňáčků v rámci prjektu Knížka pr prvňáčka - pvídání na téma: Písm (24) prsinec vyhlášení výsledků Listpadvé vědmstní sutěže (17) Přijďte si hrát - maminky s dětmi (10) návštěva 2. dd. družiny ZŠ (14) návštěva 1. dd. družiny ZŠ (16) 13

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

4. Hodnocení ekonomicko - správního útvaru za rok 2008 4. 1 Rozpočet Městské knihovny Břeclav a jeho plnění k 31. 12. 2008

4. Hodnocení ekonomicko - správního útvaru za rok 2008 4. 1 Rozpočet Městské knihovny Břeclav a jeho plnění k 31. 12. 2008 OBSAH I. Služby Městské knihvny Břeclav pr měst 1. Úvd k činnsti Městské knihvny Břeclav za rk 2008 2. Numerické výsledky činnsti Městské knihvny Břeclav 2008 3. Hdncení jedntlivých ddělení a pbček knihvny

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti sekce veřejných knihoven za rok 2009

Zpráva o činnosti sekce veřejných knihoven za rok 2009 Svaz knihvníků a infrmačních pracvníků České republiky Zpráva činnsti sekce veřejných knihven za rk 2009 Sepsat zprávu činnsti sekce veřejných knihven v rli předsedkyně sekce mi připadá lets pprvé. Pr

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Vážení bratři a setry, vážení hosté.

Vážení bratři a setry, vážení hosté. Vážení bratři a setry, vážení hsté. máme za s sebu začátek nvéh rku 2013. Jak každý rk se setkáváme zde v hasičárně začátkem rku na výrční valné hrmadě, abychm zhdntili minulý rk a začali se zabývat rkem

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Čísl 3. Prsinec 2012 Úvdní slv ředitele Vážení čtenáři, za všechny zaměstnance a klienty přeji phdvé pržití vánčních svátků a úspěšnější rk s magicku třináctku. Všem patrvníkům, spnzrům, přátelům Dmva,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

KAMPAŇ ZA NAHRAZENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH NEWSLETTER SVOBODY ZVÍŘAT I/2011. Vážení přátelé,

KAMPAŇ ZA NAHRAZENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH NEWSLETTER SVOBODY ZVÍŘAT I/2011. Vážení přátelé, Vážení přátelé, úvdem bych Vám ráda ppřála vše dbré d nvéh rku. Dufáme, že i v rce 2011 nám zachváte přízeň a pmůžete nám vytvářet lepší svět pr zvířata. I lets Vám budeme pravidelně každé dva měsíce psílat

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 31.8. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš,Kblížek Jakubek,Kupvá, Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá. Jhn, Slavík, Němec (pracvní důvdy) 1.

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2012 Městská knihvna Tábr příspěvkvá rganizace Jiráskva 1775 390 01 Tábr IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Eva Měřínská Zřizvatel: měst Tábr 1 Obsah Úvd...

Více

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd 0 nsaté čardějnici aneb Jarní čarvání na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013 Akce patrnátních tříd Přípravná třída 6. rčník 1. a 3. třída 7. A, 7. B 2. třída 8. A 4. a 5. třída 9. A, 9. B 8. B realizátr akce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007 Výrční zpráva Divadelníh subru Erben.s. za rk 2007 Suhrn zpráv přednesených na Valné hrmadě dne 19.ledna 2007 Divadelní subr Erben bčanské sdružení, Susedský dům č. 98, Miletín, 507 71 IČO 70188076 Zaregistrván

Více

DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. ročníku

DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. ročníku DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. rčníku 54. rčník festivalu naplnil čekávané cíle a prti lňskému rku se ještě rzšířil nvá partnerská města. Cíle festivalu: 1. Návaznst brvsku Dvřákvsku tradici

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více