10. Technologie výroby papírových sáčků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Technologie výroby papírových sáčků"

Transkript

1 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ Technologie výroby papírových sáčků Papírové sáčky patří v historii používání papírových obalů k nejstarším dříve obchodních, dnes spotřebitelských obalů. Vznikaly původně v obchodech při balení zakoupeného zboží tak, že obchodník kuželovitě svinul aršík papíru a přeložením svinuté špice vznikl tehdy tak zvaný " kornot". Do toho naplnil prodané zboží (např. cukrovinky, třešně, ořechy) a přečnívající okraje kornoutů složil a kornout uzavřel. Postupně se zavedla výroba plochých sáčků, nebo plochých s postraními záhyby, původně bez potisku. Jejich používání se v obchodech rychle rozšířilo a byla zavedena hromadná výroba tak zvaných sáčků kupeckých. Tento název se ještě dnes používá. Postupně si obchodníci nechali na stěny sáčků tisknout názvy obchodů a toho využívali i výrobci prodávaného zboží a potisk sáčků. Hromadně se rozvýjela výroba různých druhů jednoduše potištěných sáčků např. na balení spotřebitelské dávky cukru, mouky, soli a jiných potravin. Mechanizace balení do sáčků rozvinula širokou skupinu i náročně potištěných sáčků z nichž potisk plnil a plní nejen funkci prodejně propagační, ale i návodnou. Rozvíjí se výroba sáčků na potraviny např. na pudingy, pečivové prášky a návody na použití a představami zhotovených pokrmů, sáčky na semena květin a zeleniny se znázorněním květů a plodů, dále pak sáčky na kosmetické přípravky a další zboží. Vznikají velkovýrobny sáčků s členitým rozměrovým a druhovým sortimentem. Značně se rozšířilo používání sáčků na balení svačin, pečiva a pokrmů. Sáčky tzv. svačinové se vyráběly z nepromastitelných papírů natíraných disperzemi plastů za účelem nepropustnosti vodní páry, vlhkosti, vůně a aromatických prvků. Papírové sáčky se tak stály významnými spotřebitelskými obaly. Jejich předností byla nízká cena, malá hmotnost a malý prostor, který před naplněním obsahem zabírají. To je výhodné pro jejich skladování a dopravu. K výhodám papírových sáčků patří i jejich recyklovatelnost po použití. Postupně se zaváděla výroba sáčků z celofánu pro balení cukrovinek apotravin, sáčků polepených hliníkovou fólií, potištěných flexotiskem i hlubotiskem (např. na balení dehydrovaných polévek). Rozvoj balících procesů z potištěných kotoučů papíru, nebo i jiných materiálů. Ve druhé polovině století začínají s papírovými sáčky na trhu soutěžit sáčky vyráběné z fólií plastů a Al fólie. Nesporně lepší obalově funkční vlastnosti těchto materiálů papírových sáčkům vážně konkurují. Podobná technologie výroby sáčků, jejich potiskování a nakonec i výroba sáčků přímo v balících procesech, omezila výrobu a používání papírových sáčků na účely, kde v soutěži z cenových, ekologických, někdy i zdravotních důvodů zvýtězili plastové. V soutěži se sáčky z plastů a kovových fólií se vyrábějí papírové sáčky z papíru v kombinaci s transparentní fólií plastů, z papírů natíraných nebo vrstvených plasty nebo

2 290 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ hliníkovou fólií, nebo vakuově pokovovaných papírů. Materiálovými kombinacemi získávají vhodné obalově funkční vlastnosti (např. nepropustnost pro vodní páry, tuky, prchavé organické látky, aróma, ultrafialové paprsky), které jsou nutné pro balení některých druhů potravin. Kromě jednoduchých sáčků nepotištěných vyráběných z různých druhů papíru, včetně papírů vyrobených z recyklovaných materiálů se dnes vyrábí značný podíl sáčků potištěných. Používané tiskové techniky dnes umožňuji všechny druhy sáčků kvalitně potiskovat, přímo při jejich výrobě na sáčkových strojích, nebo i na samostatných archových tiskových strojích (při výrobě sáčků z archu). Jejich grafická úprava slouží nejen k účelům prodejně propagačním, ale i k návodům na použíté balené zboží i k jiným informacím pro spotřebitele. Sáčky se rovněž používají jako vnitřní obaly při balení do skládaček nebo i jiných obalů. Speciálními druhy jsou sáčky sterilizační, určené pro sterilizaci párou ve zdravotnictví, sáčky kombinované s průhlednou fólií plastů pro balení pečiva, sáčky pro balení psích výkalů stištěným návodem a vloženým lepenkových přířezů pro hygienickou manipulaci Druhy sáčků Sáčky se rozlišují podle dna a konstrukčního řešení trupu, podle počtu vrstev a podle způsobu spojování. Z hlediska uživatele se sáčky také podle způsobu uzavírání naplněných sáčků (schéma na obr. 143). Podle tvaru dna konstrukčního řešení trupu se rozlišují (obr. 142): sáčky ploché (s plochým dnem), sáčky ploché s postranním záhybem (s plochým dnem), sáčky ploché s křížovým dnem (zvané křížové), sáčky s postranním záhybem a obdelníkovým dnem (zvané špalíčkové), sáčky tříhranné trojúhelníkového tvaru (kornouty). Podle počtu vrstev se rozlišují sáčky: jednovrstvé, dvouvrstvé, třívrstvé.

3 DRUHY SÁČKŮ 291 a b c d e Obr. 142 Druhy sáčků a - ploché b - s postranním záhybem a plochým dnem c - ploché s křížovým dnem d - s postranním záhybem a obdélníkovým dnem, tzv. špalíčkové e - tříhranné (kornouty) U dvouvrstvých a třívsrstvých sáčků zajišťuje vnější vrstva svými vlastnostmi dobrou potiskovatelnost, barevnost nebo bělost. Vnitřní vrstvy poskytují volbou vhodných materiálů vlastnosti barierové /nepropustné), mechanické nebo hygienické. Podle způsobu spojování trupu (hadice) i dna se rozlišují sáčky slepované, tepelně spojované nebo kombinované tepelně spojované s přilepováním spoje (obr. 144). b c d a Obr. 144 Spojování vrstev sáčků a - slepení hadice jedno-, dvou- a třívrstvé b - tepelné spojování jednovrstvé hadice c - kombinované tepelné spojování a slepování jednovrstvých sáčků d - kombinované tepelné spojování a slepování dvouvrstvých sáčků

4 292 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ Obr. 143 Druhy sáčků 1 Druh sáčků 1.1 Plochý vyrobený z potištěných archů 1.2 Plochý vyrobený z kotouče 1.3 Plochý s postranními záhyby 1.4 Plochý s křížovým dnem 1.5 S postranním záhybem a obdélníkovým dnem (špalíčkový) 1.6 Vzorkový 1.7 Tříhranný 1.8 Okénkový 1.9 Ostatní druhy 2.1 Jednovrstvé 2.2 Dvouvrstvé 2.3 Třívrstvé 2 Počet vrstev 3 Způsob spojování 4 Potisk 5 Uzavírání hotových sáčků 5.1 Slepováním zalepovací klopou 5.2 Přelepkou, etiketou 5.3 Složením a sešitím 5.4 Složením a spojením plechovými sponkami 5.5 Křížovým složením a slepením 5.6 Křížovým složením s přelepkou 5.7 Složením a stranovým přelepem 3.1 Slepování 3.2 Tepelné spojování 3.3 Kombinované tepelné spojování a slepování 4.1 Bez potisku 4.2 Potisk při výrobě sáčků (flexotiskem, hlubotiskem) 4.3 Výroba sáčků z potištěných materiálů (ofsetem, hlubotiskem) 4.4 Potisk hotových sáčků (knihtiskem, sítotiskem)

5 ZVLÁŠTNÍ DRUHY SÁČKŮ 293 a b c d e f g h Obr. 145 Způsoby uzavírání sáčků (a-c plochých, d-h špalíčkových) a - slepovacím uzávěrem (klopou) b - rádlovým uzávěrem c - lepící etiketou d - skládáním vrcholu a sešitím drátěnou sponkou e - skládáním vrcholu a spojením plechovou sponkou f - skládáním vrcholu a spojením plechovými pásky g - skládaným uzávěrem slepeným (křížovým) h - skládaným uzávěrem přelepeným etiketou Naplněné sáčky se uzavírají slepováním zalepovací klopou, přelepkou nebo etiketou, složením a sešitím, složením a spojením plechovými sponkami, křížovým složením a slepením, křížovým složením a přelepkou, složením a stranovým přelepem (obr.145). Sáčky se pochopitelně také rozlišují podle rozměrů, které určují objem Zvláštní druhy sáčků Některé druhy sáčků jsou vybaveny podélným okénkem vylepeným průhlednou fólií plastů (sáčky na balení pečiva). Zvláštními druhy jsou také sáčky sterilizační určené pro parní sterilizaci lékařských nástrojů a sáčky pro psí výkaly. Ke zvláštním druhům patří sáčky vzorkové vybavené při vrcholu dvěma linkami ohybu, rýhováním a otvory, které po složení vrcholu v linkách ohybu umožňují vsunutí uzavírací sponky.

6 294 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ 10.3 Materiály použité na výrobu Sáčky se vyrábějí z různých papírů, především z balicích. Jsou to zejména sulfitové -2 jednostranně hlazené papíry plošné hmotnosti 40 až 80 gm, papír albino z bělené -2 sulfitové buničiny jednostranně hlazený plošné hmotnosti 40 až 80 g.m, bělený sulfátový balicí papír jednostranně hladký nebo strojně hlazený plošné hmotnosti 40 až g.m i sulfátový balicí papír přírodní barvy. Dalšími materiály jsou pergamenový -2 papír v plošné hmotnosti 30 až 50 g.m, pergamenová náhrada plošné hmotnosti g.m, hedvábní balicí papír plošné hmotnosti 17 až 26 g.m, ofsetový středně jemný -2 a bezdřevý papír plošné hmotnosti 50 až 80 g.m. Používá se rovněž chromopapír plošné hmotnosti 90 až 100 g.m i některé druhy tiskových papírů. Pro speciální druhy sáčků slouží papíry natírané kopolymery plastů nebo vrstvené polyetylenem. Používají se rovněž papíry polepené hliníkovou fólií nebo samotná tenká hliníková fólie, která zpravidla slouží jako vnitřní vrstva sáčků třívrstvých. Z vlastností papírů použítých na výrobu se odvozují mechanické vlastnosti sáčků. Dobré mechanické vlastnosti papírů jsou důležité i pro vlastní výrobu na sáčkových strojích. Uplatňují se zejména vlastnosti charakterizované pevností v průtlaku a podélnou i příčnou tržnou délkou. Nejpoužívanější lepidla pro slepování jsou škrobová lepidla, lepicí disperze a některé druhy speciálně upravených syntetických lepidel. Materiály natírané nebo vrstvené plasty se spojují tepelným spojováním (nesprávně svařováním) Technologické postupy výroby Sáčky se vyrábějí z archů nebo z kotoučů papíru. Převládá výroba z kotoučů. Z archů se vyrábějí sáčky na semena květin a zeleniny, na šampóny, pečivové prášky, příp. i na koření. Vyznačují se tím, že jsou náročně potištěné, po straně a na dně jsou slepovány slepovací záložkou. Jsou vybaveny klopou na přelepení uzávěru. Výseky na jejich výrobu jsou tvarově řešeny tak, aby sáčky byly v rozích dokonale uzavřeny, zejména u sáčků na sypké a práškovité zboží (obr. 146). Všechny druhy sáčků z archů se vyrábějí stejným výrobním postupem (schéma na obr. 147a). Archy papíru se potiskují zpravidla ofsetovým tiskem. Mohou se současně lakovat. Potištěné archy mají tiskem vyznačené okrajové tvary výseků, podle nichž se přikládají výsekové nože při vysekávání výseků na mostových vysekávacích strojích. Tím se

7 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY 295 Obr. 146 Tvarové řešení dokonalého uzavření rohů sáčků dosahuje správného umístění tisku na sáčku. Výseky se vyjímají z výsekových nožů, vrchní vrstva (asi pětina výšky stohu se klade stranou, protože má mírně větší rozměry, a zbytek se vystohuje). Pro zvětšené výseky se pak musí upravit seřízení automatu na slepování sáčků. Sáčky se slepují a tím i dokončují na slepovacím stroji, který nakládá výseky ze stohu, nanáší lepidlo na místo lepu, skládá výsek v podélném a příčném směru, lisuje linky přehybu, vykládá hotové sáčky a označuje nastavený počet vysunutím jednoho sáčku ze stohu. Vyznačený štůsek sáčků se svazuje proužkem papíru a vkládá do krabic nebo se balí do balíků. Stroje na slepování sáčků dosahují výkonu až 250 sáčků za minutu. Z kotoučů se vyrábějí všechny ostatní druhy sáčků (obr. 147b). Potřebné šířky kotoučů se řezou na kotoučových řezačkách. Sáčky ploché a ploché s postraním záhybem Podle provedení sáčků se rozlišují tyto druhy: sáčky s plochým dnem dvoustranně lepené obr. 148A, které vznikají tvarováním pásu papíru při okrajích (tvarování slepovacích záložek), příčným skládáním a slepováním na obou stranách. Šířka kotouče papíru (B ) se rovná součtu šířky sáčku B a dvou šířek spojovacích složek (e ). 1 k B = B+2e k 1 sáčky podélně slepované s plochým dnem a zalepovací klopou (obr. 148b) vyrobené skládáním perforovaného pásu papíru do hadice, která se v lince perforace odděluje

8 296 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ Technologie výroby sáčků z archů Technologie výroby sáčků z kotoučů Řezání stohů papíru před tiskem Řezání kotoučů Potisk archů Potisk kotoučů Vysekávání okének Lakování Vylepování okének Dělicí perforování Vysekávání výseků ze stohu archů Slepování vrstev Slepování sáčků na sáčkovém stroji Slepování hadice Svazkování Řezání (dělení) hadice Balení Skládání a slepování dna Lisování přehybů Přelepování dna Vykládání sáčků Lisování a balení A B Obr. 147

9 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY 297 e 1 1 b d 2 3 B 1 2 e 1 e 2 B PERFOROVÁNÍ 4 5 B e 1 B k a 1 2 e B e 1 e 1 B f B e 2 c Obr. 148 Druhy sáčků s plochým dnem a - sáčky dvoustranně lepené 1 - zalepovací klopa 2 - slepovací záložky 3 - linky přehybu 4 - vyseknutý odpad 5 - linka oddělení b - sáčky podélně slepované se zalepovací klopou 1 - linka přehybu 2 - díl příčného slepu e - sáčky s postranním záhybem a plochým dnem 1 - linka přehybu 2 - díl příčného slepu f - bokorysné znázornění plochého sáčku a sáčku s postranním záhybem e1 - šířka podélného slepu e2 - šířka postranního záhybu B - šířka sáčku

10 298 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ na jednotlivé přířezy (obr. 148c). Z přířezu se příčným skládáním a slepováním dna dokončuje sáček se zalepovací klopou (obr. 148b). Šířka kotouče pro výrobu těchto sáčků (Bk) se rovná součtu dvou šířek sáčků a šířky přelepů (e ) 1 B =2B+e k 1 sáčky s postraním záhybem a plochým dnem (obr. 145e) se vyrábějí z hadice podélně slepované, jež má postraní záhyby zvětšující vnitřní objem (obr. 148f). sáčky mají dno dokonale uzavřené přehybem dvou vrstev trupu a přelepu. Šírka kotouče (B ) pro výrobu se rovná součtu dvou šířek sáčků, čtyř šírek postraního záhybu (e ) a k 2 šířky přelepu (e ). 1 B =2B+4e +e1 k 2 sáčky ploché s křížovým dnem se vyrábějí z ploché hadice křížovým skládáním dna. Hadice středem slepovaná se odděluje na hadicové přířezy, které mají rovnou linku oddělení, nebo půlkruhový prstový výřez v jedné vrstvě nebo nástřihy pro obdelníkový přelep dna (obr. 149a). Skládání dna sáčků (obr 149b) provádí sáčkovací stroj ve čtyřech operacích příčným přeložením hadice, roztažením přehybu, přeložením nejprve spodní části, která se opatří nánosem lepidla, a poté horní částí dna. Přelep dna z hadicového přířezu s prstovým výsekem má přelep půlkruhový a z hadice s nástřikem má přelep obdelníkový. Šířka koutouče (B ) se rovná součtu dvou šířek sáčku B a šířky přelepu e. 1 k B =2B+e k 1 Délka hadicového přířezu l se rovná součtu výšky sáčku H, šířky dna Bd a šířky přelepu C

11 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY 299 B H B a c 1 a B B d A 2-4mm b B 1 Obr. 149 Sáčky ploché s křížovým dnem a - tvary hadicových přířezů a geometrie sáčku 1 - nástřihy hadice pro obdélníkový přelep B - šířka sáčku B1 - šířka linky přehybu dna c - šířka přelepu složeného dna H - výška sáčku L - délka hadice Bd - šířka dna sáčku b postup skládání křížového dna l=h+bd+c Při určování rozměru v sáčku s křížovým dnem musí být z důvodu geometrie skládání dna dodržen poměr B : B1 = 1 : 1,6 nebo 1 : 1,8, kde B1 je šířka linky přehybu dna. Sáčky s postraním záhybem a obdelníkovým dnem (špalíčkové) se vyrábějí z hadice s postraními záhyby podobným způsobem skládání dna jako u sáčků s křížovým dnem. Rozložené dno sáčku (obr. 150a) se skládá tak, že okraje k sobě přléhají nebo

12 300 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ a b c e 1 L H I B e 1 e 2 e 2 Obr. 150 Sáček s postranním záhybem a obdélníkovým dnem a - přiléhající nebo nedoléhající okraje b - řešení s obdélníkovým přelepem c - přečnívající okraje tepelně spojené d - geometrie sáčku 1 - délka hadicového přířezu L - šířka sáčku B - šířka dna sáčku H - výška sáčku e1 - šířka slepu hadice e - šířka postranního záhybu 2 nedoléhají. U sáčků vyrobených z papírů zušlechťovaných plasty se dno upravuje tak, že okraje přečnívají a tepelně se spojují obr 150 c). Do těchto sáčků lze balit i pastovité zboží. Jestliže je hadice opatřena průstřihy, pak vzniká na dnu obdelníkový přelep, který zpevňuje slep dna (obr. 150b). Tvar přelepu může být také půlkruhový, kdy se vrchol sáčku vybavuje prstovým výsekem. Dno sáčku může být vybaveno obdélníkovým přelepem. Šíře kotouče B1 pro tento druh sáčku se rovná součtu dvou šířek sáčku B, šířce slepu hadice e a čtyř šířek postranního záhybu e (obr.150 d). 1 2 Bk=2B+e +4e 1 2 Délka hadicového přířezu l se rovná součtu sáčku H, šířky dna B zkrácené o 2 mm (nebo poloviny délky dna sáčku l zkrácené o 1,5 mm). l=h+(b-2mm) nebo l=h+(l:2-1,5mm)

13 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY 301 Délka hadicového přířezu určuje vztah k obvodu tiskového válce ( tiskový raport). Sáčky z kotoučů se vyrábějí na různých sáčkových strojích, které jsou v určitém rozsahu seřiditelné na výrobu různých rozměrů. Stroje mohou vyrábět sáčky buď bez tisku, nebo jsou vybaveny tiskovým strojem vestavěným mezi odvíjení papíru z kotouče a vlastní sáčkový stroj. Nejpoužívanější je stroj s flexotiskovou technikou. Používají se však i tiskové jednotky hlubotiskové. V zahraničí je rozšířený i způsob, přiněmž se papír nejprve potiskne na kotoučovém tiskovém stroji (flexotiskem nebo hlubotiskem) a na sáčkových strojích se zpracovávají již potištěné kotouče. V případě výroby okénkových sáčků je stroj vybaven jednotkou pro vysekávání okének a jejich vylepováním průhlednou fólií. Technologie výroby sáčků z kotoučů má tedy tři varianty výrobních postupů (schéma na obr. 151) výrobu nepotištěných sáčků, výrobu sáčků s potiskem na stroji vybaveném Obr. 151 Technologie výroby sáčků z kotoučů - varianty Řezání kotoučů Řezání kotoučů Řezání kotoučů Potisk papíru a zhotovení sáčku na sáčkovém stroji Potisk kotoučů Rozřezání potištěných kotoučů Výroba sáčků na sáčkovém stroji Svazkování Svazkování Lisování - balení Výroba sáčků na sáčkovém stroji (vybaveném automatickým seřizováním rejstříku) Svazkování Lisování - balení Lisování - balení Výroba sáčků potištěných Výroba sáčků bez tisku

14 302 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ perforace a b c Obr. 152 a - plochý sáček s postranním záhybem b - postup - perforace, skládání, slepování hadice - skládání a slepování dna c - schéma stroje na výrobu plochých sáčků 1 - odvíjení 2 - nanášení lepidla pro podélné lepení 3 - perforace 4 - skládání hadice 5 - tažné válce 6 - skládání a lepení dna 7 - vykládací válec 8 - vykládací stůl tiskovými agregáty a výrobu sáčků z předem potištěných kotoučů Používané stroje Stroje pro výrobu sáčků plochých jsou z pravidla vybaveny pro výrobu sáčků s plochým trupem a plochým dnem i pro výrobu sáčků s plochým dnem a postraními záhyby (obr.152). Stroj na výrobu potištěných sáčků vestavěným flexotiskovým strojem znázorňuje obr V historii výroby sáčků vznikla celá řada různých typů strojů různých výrobců, které

15 POUŽÍVANÉ STROJE 303 Obr. 153 Schéma kombinovaného stroje na výrobu potištěných sáčků (tiskový stroj se čtyřmi tiskovými jednotkami) Matador W& H Garant

16 304 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ se liší nejen pracovními rozměry, ale i způsobem skládání hadice, dělením nekonečného pásů hadice (perforací a odtržení razvým řezem i stříhem) i způsobem skládání a slepování dna. Výkony strojů se postupně zvyšovaly až na 1200 sáčků za minutu. Představitelem moderní techniky je stroj, který vyrábí šáčky menších rozměrů ze dvou současně vedle sebe slepovaných hadic. Větší rozměr sáčků vyrábí z jedné hadice. Sáčkový stroj se skládá z odvíjecího stojanu, soustavy tažných válců, perforovací jednotky, zařízení na nanášení lepidla, podélného řezání pásů na dva, další soustavy tažných válců, příložníků, které vymezují šiřku skládaných hadic, a skládacího zařízení, které seřiditelnou soustavou skládacích pák, rolniček a válečků skládá a slepuje hadici. Hadice je dále lisována soustavou lisovacích válců a dělena na hadicové přířezy přetržením v předznačené perforaci soustavou dvojic tažných válců s rozdílnou obvodovou rychlostí. Hadicové přížezy se vedou do soustavy skládacích válců, které provedou vymezení Obr. 154 Stroj na výrobu plochých sáčků s křížovým dnem a bokorysné schematické znázornění

17 POUŽÍVANÉ STROJE 305 linky přehybu, nanesení lepidla na přehyb dna, složení, slepení a slisování slepu dna. Hotové sáčky vykládá rotující válec do svislých stohů ve vykladači. Sáčkový stroj může být vybaven vestavěným nebo představeným tiskovým strojem se dvěma, příp. i čtyřmi tiskovými jednotkami Stroje na výrobu sáčků s křížovým dnem (obr. 154) Stroje jsou vybaveny pro výrobu sáčků s plochým trupem a křížově skladatelným dnem, jedno, dvoj přip. trojvrstvé s potiskem nebo bez potisku. Stroj se skládá z jednoho nebo dvou odvíjecích stojanů různého provedení s frakčním brzděním, příp. má instalovaný třetí odvíjecí stojan pro odvíjení materialů na vnitřní vložku z tenkého materiálu (např. Al fólie). Tento stojan je upraven pro menší průměr odvíjeného kotouče. Odvíjení papíru obstarává soustava tažných válců. Následuje jednotka pro podélné nanášení lepidla. Odvíjený pás (pásy) papíru s nánosem lepidla se v dalším postupu Obr. 155 Schéma stroje na výrobu sáčku s křížovým dnem 1 - vedení pásu 2 - tvarovací plech 3 - prstový výsek 4 - tažné válce 5 - příčný řez 6 - příčné skládání 7 - skládací nástroj 8 - nanášení lepidla 9 - válec tvarující dno 10 - spodní válec 11 - skládací nůž 12 - skládací válce 13 - dorazová lišta 14 - vykládání 15 - vykládací válce

18 306 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ skládá přes tvarovací plech do nekonečné hadice. Ke slepování hadice dochází na spodní straně. Slepená hadice je dále vedena tažnými válci, které současně plní funkci lisování složené a slepené hadice. V dalším postupu se nekonečný pás hadice dělí na jednotlivé hadice střihem rotujícího nože proti pevnému noži. Hadice je vedena na rotující tvarovací válec, na kterém se přidržovacími prsty a skládacími mechanismy nejprve přehýbá vymezený konec a poté se psaníčkovitě rozkládá. Přehyby dna jsou v úhlu 45 k ose hadice. Na rozložené psaníčko nanáší lepící zařízení lepidlo. Následuje přehýbání, skládání a slepování šestiúhelníkového dna psaníčkovým způsobem (křížového tvaru). Hotové sáčky jsou z válce snímány odebíracím zařízením, počítají se a vykládají do stohů ve vykladači, odkud se ručně odebírají. Funkční schéma stroje znázorňuje obr Obr. 156 Schéma stroje na výrobu špalíčkových sáčků 1 - odvíjení 2 - odvíjení vrstvy pro vnitřní vložku 3 - podélné nanášení lepidla 4 - prstový výsek (řez pro tvorbu dna) 5 - tvorba hadice 6 - tvarovací plech 7 - tažné válce 8 - příčné řezání 9 - předznačení ohybu části pro skládání dna 10 - horní skládací válec 11 - vodící válec 12 - nanášení lepidla 13 - vodící válec 14 - vykládací válec

19 KVALITA VÝROBKŮ 307 Pro výrobu potištěných sáčků se před stroj představuje nebo do stroje vestavuje flexotiskový stroj (dvě nebo čtyři tiskové jednotky). Stroje jsou vybaveny pro výrobu sáčků v šířkách od 80 do 360 mm s délkou trupu 135 až 480 mm. Dosahují výkonu až 420 sáčků za minutu Stroj na výrobu špalíčkových sáčků (obr. 156) Stroje jsou vybaveny pro výrobu sáčků, které po rozložení mají hranolovitý tvar s obdélníkovým, psaníčkovitě skládaným dnem a případným přelepem. Sáčky jsou jedno, dvoj, příp. trojvrstvé s potiskem nebo bez potisku. Funkční přincip stroje a jeho sestava jsou shodné se strojem na výrobu sáčků s křížovým dnem. Liší se tím, že skládaná hadice není plochá, ale má postranní záhyby. Není tedy skládána jen přes formátový plech, ale při skládání se současně vytvářejí postranní záhyby. Liší se také tím, že dno sáčku je obdélníkové a je zpravidla přelepováno přelepem. Papír na přelep se odvíjí z kotoučku, řeže se na oddélníko přířezy, na které se nanáší lepidlo. Přilepuje se na psaníčkovitě složené obdélníkové dno. Stroje jsou vybaveny pro výrobu sáčků v šířkách od 50 do 320 mm (příp. až 420 mm) při šířkách dna od 25 do 220 mm a při výškách sáčků 153 až 530 mm. Tento rozměrový rozsah zabezpečují 2 až 3 rozměrové typy strojů, které dosahují výkonu až 370 sáčků za minutu. Potištěné sáčky se vyrábějí na strojích s vestavěným nebo přestavěným tiskovým strojem (obr. 157), nejčastěji flexotiskovou technikou. Používá se i hlubotisková technika. Při potiskování špalíkových sáčků se používá i způsob, při němž se na sáčkových strojích vybavených fotoelektronickým zařízením zabezpečujícím rejstřík mezi potiskem a tvarem sáčku, zpracovávají potištěné kotouče. Kotouče se potiskují na samostaných tiskových strojích při vyšších výkonech než v kombinované sestavě. Tento způsob se používá zejména při výrobě sáčků s náročnější grafickou úpravou, kdy je třeba použít hlubotiskovou techniku, nebo moderní flexotiskovou techniku. Všechny druhy sáčkových strojů jsou vybaveny pro výrobu sáčků určitých rozměrů vymezených rozměry maximálními a minimálními. Pro některé druhy sáčků musí mít stroje zvláštní, tzv. formátové vybavení. Způsob slepování hadice je seřiditelný a může být buď uprostřed, nebo na okraji hadice.

20 308 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ Obr. 157 Stroje na výrobu špalíčkových sáčků - A - s představeným flexotiskovým strojem (Triumpf 2 B W& H Garant) B - s vestaveným flexotiskovým strojem (Triumpf 3 G W& H Garant) C-s dvěmi představenými hlubotiskovými jednotkami A B C

21 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH TAŠEK Kvalita výrobků Kvalita výrobků je závislá především na mechanických vlastnostech použitých materiálů, na jakosti lepidla a na správném seřízení sáčkového i tiskového stroje. Zejména je třeba nastavovat správný tlak na jednotkách, které lisují přehyby. Příliš velký tlak značně snižuje mechanickou pevnost přehybu sáčků Perspektiva papírových sáčků Papírové sáčky jsou papírové obaly, které budou pro své nesporné výhody stále vyhledávanými levnými obaly. Určitou stagnaci spotřeby způsobil mohutný rozvoj plastických materiálů, zejména výroba sáčků s průhledných fólií, které mají pro určité obalové účely výhodnější vlastnosti. Jejich rozšíření v užití má negativní ekologické dopady. V západní Evropě se objevují zájmy návratu k používání sáčků papírových Kontrolní otázky: 1. Které druhy sáčků rozlišujeme a čím se vzájemně liší? 2. Jakou úlohu mají jednotlivé vrsty papíru dvouvrstvých sáčků? 3. Které druhy materiálů se používají na výrobu papírových sáčků? 4. Odvoďtě potřebné šíře kotoučů na výrobu plochých, sáčků s postraním záhybem s sáčků dvoustanně lepených? 5. Uveďte jednotlivé postupy výroby sáčků vyráběných z archů a sáčků vyráběných z kotoučů. 6. Nakreslete sáček s postraním záhybem a obdelníkovým dnem, označte jednotlivé rozměrové proporce a vypočítejte délku hadicového přířezu na jeho výrobu. 8. Které tiskové techniky se používají pro potiskování papírových sáčků?

22 310 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ 10.9 Technologie výroby papírových tašek Papírové tašky jsou v podstatě velkorozměrové sáčky různých typů vybavené nosnými rukojeťmi. Usnadňují balení nakoupeného zboží v obchodě, rychlou manipulaci při prodeji a zhospodárňují spotřebu balicích materiálů ve srovnání s balením do papírů v arších nebo odtrhávaného z kotouče. Zásluhu grafické úpravy, která upoutává pozornost, plní rovněž funkci reklamy a propagace obchodních domů Druhy tašek D C A B a b c Obr. 158 Druhy papírových tašek s nosnými rukojeťmi a - plochá taška s nosnou rukojetí v trupu b - ploché tašky s postranními záhyby s rukojetí v trupu c - taška s plochým dnem, postranními záhyby a vyčnívajícími rukojeťmi d - taška s postranními záhyby, obdélníkovým dnem a vyčnívajícími rukojeťmi d A - šířka tašky B - délka tašky C - šířka postranního záhybu D - šířka nosných rukojetí E - délka přelepu rukojeti F - šířka přelepu rukojeti E F

23 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY 311 Podle provedení trupu a řešení nosných rukojetí se rozlišují tyto druhy tašek (obr. 158): a) ploché s nosnou rukojetí v trupu, b) s postraním záhybem, plochým dnem a nosnou rukojetí v trupu, c) s postraními záhyby, plochým dnem a vyčnívajícími rukojeťmi, d) s postraním záhybem, obdelníkovým dnem a vyčnívajícími rukojeťmi. Ploché tašky byly vhodné pro balenígramofonových desek, knih a některých školních potřeb. Ploché tašky s postraním záhybem, skládaným uzávěrem a ztuženou nosnou rukojetí jsou vhodné pro balení textilních a galantérních výrobků i jiného lehčího zboží. Tašky s obdelníkovým dnem jsou určeny pro univerzální potřebu. Proto musí být vyrobeny z pevných kvalitních papírů (jinak nemohou dobře plnit požadavky, které jsou na ně mnohdy neúměrně kladeny). Papírové tašky jsou účelně nahrazovány taškami z plastických fólií, které mají některé lepší mechanické a obalově funkční vlastnosti Materiály použité navýrobu Na výrobu papírových nákupních tašek se používá převážně sulfátový papír (z bělené sulfátové buničiny, jednostraně dvoustraě strojně hlazené) i přírodní sulfátové papíry, které vynikají dobrou pevností. Na ploché tašky, pro balení textilní konfekce a galanterního zboží, jsou rovněž vhodné pevné sulfitové papíry Plošná hmotnost papírů na výrobu tašek se pohybuje mezi 80 g.m až 120 g.m. Rukojeti v trupu tašek se vyztužují kvalitními sulfátovými kartony plošné hmotnosti gm. Rukojeti připevněné k trupu tašky jsou ze speciálního velmi pevného sulfátového papíru Technologické postupy výroby ( schém a159) Kotouče papíru se v potřebných šířkách objevují v papírnách, nebo se řežou u výrobce na kotoučových řezačkách. Trup tašky se vyrábí stejnou technologií jako u sáčků. Na výrobu tašek se používají typy sáčků plochých, s postranními záhyby, s plochými nebo obdelníkovými dny. Liší se řešením nosných rukojetí. Nosné rukojeti jsou umístěny v trupu tašky, při jejím vrcholu a uvnitř jsou vyztuženy tuhým kartonem. Přeložení uzávěru a složení dvojtých rukojetí

24 312 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ Obr. 159 Schéma technologie výroby papírových tašek Řezání kotoučů Potisk kotoučů Přilepování rukojetí Vylepování výztuží Dělicí perforování Slepování hadice Dělení v perforaci Skládání a slepování dna Vysekávání rukojetí Přelepování dna Vykládání tašek Svazkování

25 POUŽÍVANÉ STROJE 313 Obr. 160 Tvorba hadice s nosnými rukojeťmi vyčnívajícími nad vrchol tašky zpevňuje použité materiály zvýšením jejich plošné hmotnosti a mechanických vlastností -2 (lze dosáhnout plošné hmotnosti až 1000 gm ). Tyto druhy rukojetí se však dobře hodí jen pro tašky ploché nebo ploché s postraním záhybem. Druhý, obvyklejší způsob, zejména u tašek s obdélníkovým dnem, Jsou rukojeti přilepené vyčnívajíc nad trup tašky. Uvnitř jsou ještě přelepeny pevným sulfitovým papírem. Rukojeti v trupu tašky se zhotovují tak, že se na pás papíru před tvarováním přilepují kartonové výztuže (odvíjené z kotouče a nařezávané do přířezu). Rukojeti ve vyztužených plochách se pak vyseknou společně, popř. s rýhováním před skládáním dna odděleného dílu hadice. Vyčnívající rukojeti se připevňují na odvíjený pás papíru po vyznačení linek dělením perforací. Rukojeti se zhotovují strojním dílem bočně přípraveným ke stroji na výrobu tašek, který odvíjí papír z kotouče, několikrát ho skládá (3 až 4 krát), popř. rukojeť vyztužuje vkládáním vyztužovací nitě. Připevňuje je přilepením a přelepením výztužným pásem. Při dalším postupu se díly hadic odtržením v perforaci oddělí a rukojeti vyčnívají nad jejich vrchol (obr. 160). U dvojitých tašek se rukojeti přilepují mezi vrstvy stěn tašky.

26 314 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ a b Obr. 161 Stroje na výrobu papírových tašek (bokorys) a - stroj na výrobu plochých tašek s postranním záhybem b - stroj na výrobu tašek s postranním záhybem a obdélníkovým dnem 1 - flexotiskový stroj (4 tisk. jednotky), 2 - odvíjení papíru z kotouče, 3 - odvíjení kartonu na výztuže rukojetí 4 - vlepování výztuží rukojetí (perforace), 5 - skládání hadice a slepování, 6 - lisování, skládání a slepovánáí dna 7 - vykládání hotových tašek

27 KONTROLNÍ OTÁZKY Používané stroje Tašky se vyrábějí na velkoformátových sáčkových strojích, které jsou vybaveny jak pro výrobu sáčků, tak i pro výrobu tašek. Jsou doplněny zařízením na tvoření rukojetí. Stroje na výrobu plochých tašek s postranním záhybem a rukojeťmi trupu (obr. 161a) vyrábějí tašky v max. rozměrech 330 x 170 x 650 mm a dosahují výkonu až 460 tašek za minutu. Jsou vybaveny flexotiskovými jednotkami. Tašky s postraními záhyby a obdelníkovým dnem se vyrábějí na strojích (obr. 161b) s maximálními pracovními rozměry 450 x 200 x 650 mm. Dosahují výkonu až 200 tašek za minutu. Stroje jsou zpravidla vybaveny flexotiskovými jednotkami. Ojediněle se zpracovávají papíry potištěné hlubotiskem. Po připevňování rukojetí se ojediněle používaly samostatné stroje. Sáčky vyrobené na sáčkových strojích se na těchto strojích vybavovaly nosnými rukojeťmi v samostatném výrobním postupu Kvalita výrobků Hlavním kvalitním požadavkem na papírové tašky je pevnost papírů a nosných rukojetí, resp. výztuží rukojetí. Proto jsou na výrobu používány pevné sulfátové papíry a kartóny. Papírovým taškám značně konkurují tašky vyráběné z plastických fólií, které vynikají velkou pevností a praktičností Perspektiva papírových tašek Navzdory konkurenci tašek z plastických fólií papírové tašky nacházejí a budou i dále nacházet užitečné uplatňění, zejména v obchodech s textilním a galanterním zbožím, v knihkupectví apod. Papírové tašky jsou velmi levné a po použití snadno likvidovatelné (recyklovatelné) Kontrolní otázky: 1. Které druhy papírových tašek se rozlišují a čím se vzájemně liší? 2. Které druhy materiálu se používají na výrobu papírových tašek? 3. Kterými výrobními postupy se zajišťuje výroba papírových tašek na strojích na

28 316 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ výrobu tašek? 4. Které výhody a nevýhody vykazují papírové tašky ve srovnání s taškami z plastických fólií?

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7 Obsah OBSAH 1. Úvod 7 2. Obaly z papíru, kartónu a lepenek 11 2.1. Členění obalů z papíru, kartónu a lepenek 11 2.2. Členění podle použití 13 2.2.1. Přepravní obaly 13 2.2.2. Skupinové obaly 13 2.2.3.

Více

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK 151 6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK (Pozn. autora: v naší terminologii, v bývalé normalizaci i v odborné literatuře se setkáváme s názvem

Více

9. Technologie výroby papírových obalů. 9.1 Technologie výroby papírových pytlů TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267

9. Technologie výroby papírových obalů. 9.1 Technologie výroby papírových pytlů TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267 9. Technologie výroby papírových obalů 9.1 Technologie výroby papírových pytlů Papírové pytle jsou nevratné průmyslové přepravní obaly, které slouží k balení sypkých

Více

11. Obálky a obchodní tašky

11. Obálky a obchodní tašky DRUHY A ÚČEL POUŽITÍ 317 11. Obálky a obchodní tašky Obálky a obchodní tašky slouží jako obaly na písemnosti v poštovním provozu. Používají se rovněž na ukládání dokladů, vizitek, fofografií apod. K nejpoužívanějším

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY 95 5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK Kartonáže z vlnitých lepenek představují v celém světě nejvýznamnější obalové prostředky, jejichž podíl se v obalové technice

Více

7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2

7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2 DRUHY POTIŠTĚNÝCH LEPENEK 179 7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2 Potištěné skládačky jsou spotřebitelské obaly vyráběné z

Více

ODVÍJENÍ FÓLIE FUNKCE VOLITELNÉ ROZMĚRY DOPLŇKY

ODVÍJENÍ FÓLIE FUNKCE VOLITELNÉ ROZMĚRY DOPLŇKY PRO VÝROBU OBALŮ Nabízíme zařízení pro zpracování fóliových materiálů na různé obaly - sáčky, tašky, pytle a celá škála průmyslových a zpracovatelských obalů. Můžete si vybrat způsob výroby podle Vašich

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ

4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ 4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ SCHÉMA VÝROBNÍHO PROCESU Tisková technologie TISK 1 Potiskovaný materiál Zušlechťovací technologie Technologie postpressového zpracování ZUŠLECHTĚNÍ TISKOVINY POTISKOVÉ

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY Poštovní obálky 1 2 3 4 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 (mm) 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 S 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 S 3 C6 samolepící 1070941

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 10. Kotoučový tisk 1. VII. novinový tisk www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM

Více

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy TISKOPISY TISKOPISY Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID typ x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne

Více

Průmyslové zpracování měkkých vazeb

Průmyslové zpracování měkkých vazeb měkkých vazeb 13. Linky na vazbu lepenou a nové technologie měkkých vazeb www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Dne: 15. 1. 2013 Strana: 1/14 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 14

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK ČLENĚNÍ OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK 11 2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Více než polovina veškeré výroby papírů, kartónů a lepenek v Evropě se koncem dvacátého století zpracovává na obaly. V

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 9. Kotoučový 1. tisk VI. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Papírenské výrobky. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp

Papírenské výrobky. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp Papírenské výrobky Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 6. Kotoučový 1. tisk III. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Průmyslové zpracování tuhých vazeb

Průmyslové zpracování tuhých vazeb tuhých vazeb 12. Linky na tuhé vazby.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Dne: 12. 1. 2013 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne 3 600 1002489 2 210x12 1+0

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2 Příloha smlouvy 1.2. Kupující: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK Odpovědná osoba kupujícího ve věcech technických: Bc. Alena Andělová, DiS. tel.: + 420 541

Více

II. Připevňování termoizolačního materiálu 8 str. 4 9 Nanášení lepicí malty na desky z minerální vlny Při lepení desek z minerální vlny oprášíme lepený povrch kartáčem ještě před nanesením lepicí malty

Více

kapitola 48 - tabulková část

kapitola 48 - tabulková část 4800 00 00 00/80 PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY 4801 00 00 00/80 Novinový papír, v kotoučích nebo listech (arších) - 0 4802 00 00 00/80 Nenatíraný papír, kartón

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 16

Více

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch Filtry a filtrační koše Naše filtry pro váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy

Více

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch Filtry a koše Naše filtry pro Váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém a potravinářském

Více

C6 DL C6/5 C5 C4 B4. Obálky na vizitky Obálky na CD Obálky smuteční Výplatní sáček Sáček na vzorky

C6 DL C6/5 C5 C4 B4. Obálky na vizitky Obálky na CD Obálky smuteční Výplatní sáček Sáček na vzorky OBSAH Parametry pro výběr klasické obálky Katalog základního sortimentu Klasické obálky 3 4 4 C6 DL C6/5 C5 C4 B4 Speciální obálky 9 Čtvercové S kartonovou výztuží Prostorové, se skládanými stranami Prostorové,

Více

KATALOG VÝROBKŮ GROUP

KATALOG VÝROBKŮ GROUP KATALOG VÝROBKŮ GROUP IZOLMAT PLAN ventimax Top NATAVITELNÉ FINÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY - LEPENKY druh asfaltu, ohebnost: modifikace SBS, -20 C tloušťka: 5,2 mm±0,2mm tahová síla:1100±150, 900±200 N/50mm Natavitelný

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Plasty v automobilovém průmyslu

Plasty v automobilovém průmyslu Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více

Proč mít řezačku? Typy řezaček ŘEZÁNÍ

Proč mít řezačku? Typy řezaček ŘEZÁNÍ GBC Premier Proč mít řezačku? Při výrobě tištěných materiálů následuje po samotném tisku dokumentů další důležitý krok, úprava tvaru dokumentů, obrázků, fotografií, prezentací. Mnohdy konečný tvar a úprava

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin Průmyslové zpracování tiskovin www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 10. 9. 2012 Strana: 1/8 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 9

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_626_Balení čalouněného nábytku_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

S T A N D A R D I Z A C E

S T A N D A R D I Z A C E S T A N D A R D I Z A C E OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ Standard č. 02-01 - 02 V 60 S 35 Natavitelný asfaltovaný hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože - typ S Standard č. 02-02 02 V 60 S

Více

Speciální kartografické výrobky.

Speciální kartografické výrobky. a atlasů. Speciální kartografické výrobky. cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Dokončovací práce ukončují výrobu kartografických děl, patří sem: řezání archů na finální

Více

OBÁLKY A TAŠKY. Poštovní obálky. OBÁLKY C6, 80 g/m 2

OBÁLKY A TAŠKY. Poštovní obálky. OBÁLKY C6, 80 g/m 2 OBÁLKY A TAŠKY 1 2 4 3 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 5 C6 samolepící, vnitřní

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Kotoučový tisk Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky 8. Kotoučový 1. tisk V. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

4.2. VÝROBNÍ FÁZE 4.2.1. KOMPLETACE BLOKU 4.2.2. OŘÍZNUTÍ BLOKU. Základní typy používaných lepidel pro klížení bloku: Disperze Tavné lepidlo PUR

4.2. VÝROBNÍ FÁZE 4.2.1. KOMPLETACE BLOKU 4.2.2. OŘÍZNUTÍ BLOKU. Základní typy používaných lepidel pro klížení bloku: Disperze Tavné lepidlo PUR 4.2. VÝROBNÍ FÁZE 4.2.1. KOMPLETACE BLOKU Základní typy používaných lepidel pro klížení bloku: Disperze Tavné lepidlo PUR 4.2.2. OŘÍZNUTÍ BLOKU Oříznutím svázaného bloku v hlavě, nohách a v břiše dosáhneme

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 29

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 27 Lepené

Více

Ceník zboží - cenové pásmo A

Ceník zboží - cenové pásmo A 270 - Bublinkové, strečové a pěnové fólie... Podskupina: 27010 - Paletová streč. fólie-ruční 270 - Bublinkové, strečové a pěnové fólie... 200460 Fixační streč. fólie-ruční š.10cm/23my/265g ks 1 ks 60 26,00

Více

4. Konstrukce lepenkových obalů

4. Konstrukce lepenkových obalů KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ 47 4. Konstrukce lepenkových obalů Přesnost a správnost konstrukce lepenkových obalů je základním předpokladem řešení jejich tvarů a výchozím požadavkem pro přípravu výroby.

Více

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal.

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal. Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb Název Množství /ks, bal./ Cena v Kč (bez DPH) DPH v Kč Cena v Kč (vč. DPH)

Více

ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21. díl 2, dýhy a vrstvené dýhové materiály

ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21. díl 2, dýhy a vrstvené dýhové materiály ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21 pojovat i na ocelové potrubí. Dopravní trubky se používají na dopravu minerálních nebo agresivních vod. Trubky v sobě spojují přednosti vysokou pevnost

Více

FRANCES s.r.o. VÝROBA, TISK A PRODEJ OBÁLEK

FRANCES s.r.o. VÝROBA, TISK A PRODEJ OBÁLEK FRANCES s.r.o. VÝROBA, TISK A PRODEJ OBÁLEK Specializujeme se na obálky, již od roku 1990. Na jednom místě tak naleznete široký sortiment obálek, z nichž naprostou většinu umíme nout nejkvalitnějším tiskem,

Více

Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji. Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha

Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji. Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha «2 Heidelberg Technology Změny požadavků trhu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 28% 27% 35% 36% 45%

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 13

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

8. TECHNOLOGIE VÝROBY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ

8. TECHNOLOGIE VÝROBY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ DRUHY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ 217 8. TECHNOLOGIE VÝROBY POTAŽENÝCH KARTONÁŽÍ Potažené kartonáže jsou krabice vyrobené z hrubých plných lepenek, polepené zušlechtěným nebo potištěným papírem i jinými potahovými

Více

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby:

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby: NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY 1. Popis a použití: Sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Uplatnění může

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 22 Desky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 6

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Integrovaná střední škola, Slaný

Integrovaná střední škola, Slaný Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_16 Výroba dřevotřískových desek Technologie

Více

Obsah ARCHIVACE KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY PAPÍRNICTVÍ PSANÍ A KRESLENÍ

Obsah ARCHIVACE KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY PAPÍRNICTVÍ PSANÍ A KRESLENÍ Ceník 2012 Obsah ARCHIVACE Pákové pořadače Biella... 1 Pákové pořadače Donau... 3 Kroužkové knihy... 6 Registry a rozlišovače... 9 Rychlovazače... 13 Prospektové obaly a kapsy se zipem... 15 Základní obaly...

Více

13313.Z 13314.O 41011.T

13313.Z 13314.O 41011.T 42272.R Leo nalepovací stojánek s černě píšicím kuličkovým perem 85 120 45 mm ks 1-287 288+ 1 152+ 2 880+ Kč 30,80 26,90 25,30 24,50 42270.B 13313.Z 13311.R 13312.M Zásobník na sponky s magnetem jako držák

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin 14. Expedice v průmyslové www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 20. 1. 2013 Strana: 1/14 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Jednokřídlé. Una Hoja. Dvoukřídlé

Jednokřídlé. Una Hoja. Dvoukřídlé Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce

Více

Technické podmínky č. TP/07

Technické podmínky č. TP/07 Technické podmínky č. TP/07 LEPENÍ INZERTNÍCH ŠTÍTKŮ Změny v technické specifikaci 1. 12. 2014 Aktualizace nákresů J. Lottmann Zpracoval: 1. 12. 2014 Technolog J. Lottmann Kontroloval: 1. 12. 2014 Technický

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

MASKOVÁNÍ PLOCH POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-21 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-22 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-23 MASKOVACÍ A KRYCÍ MATERIÁL PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STANDARD

MASKOVÁNÍ PLOCH POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-21 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-22 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-23 MASKOVACÍ A KRYCÍ MATERIÁL PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STANDARD do 200 C POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-21 Polyesterová fólie / silikonové lepidlo Celková tloušťka 0,08 mm Role - 66 m (zelená barva) V nabídce také s podkladovou (nosnou) fólií pro výrobu tvarových výseků do

Více

CODIMAG VIVA340. Představení

CODIMAG VIVA340. Představení CODIMAG VIVA340 V souvislosti s trendem stále menších a menších tiskových zakázek, jsou stále více požadovány kotoučové tiskové stroje s přerušovaným posuvem potiskovaného média s velmi rychlou přípravou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLCŮ A SOUČÁSTÍ_T1 Číslo

Více

Ceník zboží - cenové pásmo A

Ceník zboží - cenové pásmo A 270 - Bublinkové, strečové a pěnové fólie... Podskupina: 27010 - Paletová streč. fólie-ruční 270 - Bublinkové, strečové a pěnové fólie... 200460 Fixační streč. fólie-ruční š.10cm/23my ks 1 ks 60 28,00

Více

Evropský seznam tříd sběrového papíru a lepenky

Evropský seznam tříd sběrového papíru a lepenky Evropský seznam tříd sběrového papíru a lepenky únor 1999 Tento seznam byl vytvořen the Confederation of European Paper Industries (CEPI) a the Bureau of International Recycling (BIR) jako úprava CEPI

Více

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup.

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup. LEPIDLA na papír lepidla na papír Firma Synthos S.A. vyrostla z chemické firmy Firma Chemiczna Dwory S.A. a společnosti Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zavedený v roce 2007) představuje spojení

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Čepice a klobouky pro Celní správu Technická specifikace Čepice brigadýrka - viz příloha č. 1 technické specifikace Se skládá z čepicového vrchu, okolku, štítku, podbradníku

Více

Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu

Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu Printfórum 18. červen 2009, Praha Vedoucí obchodního oddělení manroland s.r.o. Trh s tiskovinami Archový ofset 50 x 70 cm a menší Celkový trh s ofsetovými

Více

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. 09 Ruční stolní lis Univerzální svěrák Pákové nůžky na plech Ruční ohýbačky plechu Ruční zakružovačky plechu Elektrické zakružovačky plechu Signovačky 09 quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s

Více

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ŘEZAČKY PAPÍRU. Pákové řezačky IDEAL 1133 / 1142 IDEAL 1034 2 490,- 3 390,- 3 190,-

ŘEZAČKY PAPÍRU. Pákové řezačky IDEAL 1133 / 1142 IDEAL 1034 2 490,- 3 390,- 3 190,- Značka IDEAL prezentuje skutečně špičkovou kvalitu řezání. Perfektní řemeslné provedení řezaček jdoucí do detailů vám zajistí taktéž dokonalé a přesné řezání. Pákové řezačky IDEAL 1133 / 1142 Pákové hobby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Akční slevy str.17. Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob. * Bílé papíry. * Pauzovací papíry. * Fotopapíry

Akční slevy str.17. Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob. * Bílé papíry. * Pauzovací papíry. * Fotopapíry NOVĚ NABÍZÍME! KREATIVNÍ BAREVNÝ PAUZOVACÍ PAPÍR 200 g/m 2 formáty ořezané a řady B str. 3 a 5 Akční slevy str.17 CENÍK Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob * Bílé papíry * Pauzovací papíry * Fólie *

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Provedení: TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Košile pánská dlouhý rukáv je rovného střihu, zapínaná na 7 knoflíků. Pravý přední díl i levý přední díl mají střižen včetně záložky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 22

Více

Polykarbonátové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511. polykarbonat@omniplast.cz

Polykarbonátové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511. polykarbonat@omniplast.cz ové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511 polykarbonat@omniplast.cz Polykarbonát je materiál kombinující výborné mechanické, tepelně-izolační a optické vlastnosti. Vyniká zejména

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin Průmyslové zpracování tiskovin 8. a její části www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu. Obuv je určena pro běžný výkon služby příslušníků celní správy.

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní výrobu voštinových desek. Klíčová slova: Výroba voštinových desek, plášť. Podklad pro výklad učiva.

Prezentace vysvětluje žákům základní výrobu voštinových desek. Klíčová slova: Výroba voštinových desek, plášť. Podklad pro výklad učiva. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_15 Výroba voštinových desek Technologie 1. ročník truhlář Prezentace vysvětluje žákům

Více